Legger gullegg for industrien

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Legger gullegg for industrien"

Transkript

1 Legger gullegg for industrien Årlig taper norsk prosessindustri enorme summer på produksjonsfeil. Avansert dataanalyse og bedre forståelse av kjemiske prosesser kan gi enorme besparelser. Øystein Rygg Haanæs frilansjournalist Mandag 28. oktober 2013 kl. 05:00 I samarbeid med De regionale forskningsfondene Alle som har prøvd seg på ekte, hjemmelaget hollandaise, vet at mye kan gå galt, selv i relativt enkle kjemiske prosesser. Pisker du egg- og smørblandingen til den franske klassikeren for lite, blir sausen for tynn. Pisker du for lenge, kan den bli seig. Og hvis du ikke passer varmen som en smed, skiller blandingen seg og du må starte forfra igjen. Måling av viktige produksjonsparametrer er alfa og omega i Smart Produksjon. Denne trykkmåleren beregner vekt av pulver og pellets under transport ved hjelp av en metode patentert av Tel-Tek og Rolls Royce. noe skulle gå galt. Tilsvarende problemstillinger er velkjente i prosessindustrien som utnytter kjemiske prosesser i produksjonen bare i en annen skala og selvsagt med større økonomiske konsekvenser dersom Farmasøytiske produkter, raffinerte oljeprodukter, plastprodukter, papir og mineralgjødsel er typiske eksempler på hva som lages i denne industrien. Prosessindustrien regnes som den største norske eksportnæringen etter olje og gass. Jotuns jakt på perfeksjon Tina Helland er forsknings- og utviklingssjef for bindemidler hos malingprodusenten Jotun. Hun er med andre ord sterkt medansvarlig for at malingen du bruker på husveggen din, har riktig konsistens og dekker godt. Produksjonen av bindemidler er en omstendelig prosess der ingrediensene tilsettes litt etter litt i flere trinn og varmes opp til 240 grader i en reaktor. Jotun har nesten 90 års produksjonserfaring, men opplevde likevel fra tid til annen det som på fagspråket kalles uønsket produktvariasjon altså partier som ikke var helt som de skulle. 1 of 5 18/11/ :08

2 - Alle som har åpnet et nytt malingspann som har stått i ro en stund, legger merke til den geleaktige konsistensen malingen har før man begynner å røre. Vi opplevde at denne egenskapen kunne variere noe fra parti til parti, altså at noen var mer geleaktige enn andre, sier Helland. - Selv om vi la opp prosessen likt fra gang til gang, kunne det også variere hvor lang tid det tok før bindemiddelet var ferdig. Dessuten var det en sammenheng mellom produksjonstid og kvalitet som vi ikke fikk helt tak på. Smart Produksjon I 2011 ble Jotun med i forskningsprosjektet Smart Produksjon, ledet av seniorforsker Frode Brakstad ved forskningsinstituttet Tel-Tek i Porsgrunn. - Det Jotun opplevde er slett ikke uvanlig. De aller fleste bedrifter har lignende erfaringer; alt fra små kvalitetsavvik til direkte feilvare, sier Brakstad. Jotun satt på enorme mengder produksjonsdata. De handlet om alt fra trykk, temperatur, energitilførsel og oppvarmingshastighet til blandingsforholdet mellom ingrediensene, tidspunktet for tilsetting av hver enkelt ingrediens og total produksjonstid. Senioringeniør Nina Hove Myhre, fagtekniker Truls Syvertsen og labsjef Tina Helland hos Jotun har tatt i bruk Smart produksjon i fremstillingen av bindemiddel. (Foto: Jotun) Disse dataene brukte forskerne til å lage en svært spesifikk modell over bindemiddelsproduksjonen, en såkalt prediktiv modell som kunne forutsi hvordan justeringer av hver enkelt faktor ville påvirke sluttresultatet. Og analysene ga en tydelig pekepinn på hvor hunden lå begravet. - Modellen forutsa veldig klart det optimale tidspunktet for tilsetting av den siste ingrediensen i blandingen, en ingrediens som er avgjørende for å få den rette gelekonsistensen. Vi fikk også større sikkerhet for hvor lenge reaktoren skal gå etter at siste ingrediens er tilført, forteller Helland hos Jotun. - Vi fikk også en aha-opplevelse knyttet til et tidlig trinn i produksjonen, der til dels små variasjoner i temperatur og særlig oppvarmings hastighet fikk store konsekvenser for den videre prosessen. Litt som i hollandaisens verden, med andre ord. Er du for hard på eddiken eller sitronen i starten, hjelper det ikke om du utfører de resterende trinnene til perfeksjon. Resultatet blir uansett snerpete og surt. Sentrale sammenhenger For Brakstad illustrerer dette et viktig poeng som Smart Produksjon-konseptet er velegnet til å avdekke: I kjemiens verden henger alt sammen med alt. 2 of 5 18/11/ :08

3 - Derfor deler vi ikke analysen inn i trinn, men ser produksjonen som en helhet. Da får vi oversikt over alle faktorene som er med på å bestemme kvaliteten på sluttproduktet, sier han. - De vitale informasjonsbitene ligger ofte godt skjult i et hav av data, og selv om mange bedrifter måler produksjonen nøye, er det ikke alltid at de ser sammenhengene som er avgjørende for sluttresultatet. - Vi ser ofte at bedrifter styrer produksjonen med utgangspunkt i faktorer som kanskje ikke er så avgjørende for sluttproduktet, ofte fordi disse er lettest å måle. Med vårt analyseverktøy bidrar vi til å finne de variablene som er avgjørende de såkalte resultatdriverne slik at produksjonen kan innrettes etter disse. Brakstad understreker også at selv om de spesifikke årsakene til produktvariasjoner selvsagt varierer avhengig av om vi snakker om iskrem, maling, metaller, omega-3-kapsler eller hollandaise for den del, er verktøyene for å finne feilkildene de samme: - Enorme datamengder satt inn i modeller som tar hensyn til hvordan ulike komponenter reagerer kjemisk med hverandre. Og for Jotun har resultat av analysene vært svært oppløftende. - Vi har oppnådd både kortere produksjonstid og jevnere kvalitet på bindemiddelet, sier Helland. Kontrollverktøy Med støtte fra Oslofjordfondet har Tel-Tek etablert et fireårig kompetanseutviklingsprosjekt for norsk prosessindustri. Universitetene i Bergen og Washington (CPAC) er med på laget, og i tillegg til Jotun er også en rekke andre norske industribedrifter representert. Et av dem er det medisinske selskapet Axis-Shield PoC, som har spesialisert seg på diagnostiske produkter til bruk på legekontorer. Produktene brukes til testing av blod og urinprøver for blant annet å finne gjennomsnittlig blodsukker hos diabetikere, fastslå om en forkjølelse skyldes virus eller bakteriell infeksjon og til å bestemme nivået av fettstoffer som for eksempel kolesterol og triglyserider i blodet. - Vi har blant annet en produksjonslinje som produserer cirka 120 testkassetter i minuttet. Disse testkassettene fungerer som et lite kjemilaboratorium når de tilsettes en blodprøve fra en pasient og Problemfri produksjonsflyt er målet, enten produktet er is, maling, pulver eller pellets. Her fra Tel-Teks siloanlegg i Porsgrunn, hvor det gjøres fullskala forsøk med pulver og pellets for å oppnå problemfri flyt gjennom silo. plasseres i et avansert analyseinstrument, forteller Karen Bibow, senior prosjektleder hos Axis-Shield. Kassettene brukes til analyser av blodprøver på blant annet legekontorer, der legen får svar på analysen i løpet av noen få minutter. Strenge krav - Det stilles selvsagt strenge krav til nøyaktighet for slike analyser. Både legen og pasienten må kunne stole på at analyseresultatet er riktig, slik at det kan gis riktig behandling, understreker Bibow. 3 of 5 18/11/ :08

4 For en diabetiker kan det bety at han må ha mer eller mindre insulin, mens en CRP-test, som særlig brukes ved diagnostikk av infeksjoner, vil kunne fortelle legen om pasienten skal ha antibiotika eller om det foreligger en virusinfeksjon der antibiotika ikke vil ha noen effekt. - USA er et viktig marked for oss, og for at vi skal kunne selge produktene våre der, må vi forevise grundig dokumentasjon som tilfredsstiller kravene til det amerikanske Food and Drug Administration (FDA). FDA krever både at det foretas jevnlige kvalitetskontroller under produksjon og at Axis-Shield kan dokumentere at de tar så mange kvalitetsprøver at produktene er 100 % til å stole på. De må med andre ord legge vanntette statistiske beregninger til grunn for antall stikkprøver. - Under disse prøvene utføres det en rekke kontroller av testkassettene. Vi har blant annet pinlig nøyaktige vektkontroller for å sikre at mengden av det stoffet vi fyller i små rør og deretter tørker før det settes inn i kassettene, er nøyaktig lik fra gang til gang, forteller Bibow. Kutter i kostbare kontroller Kontrollene er både kostbare og tidkrevende, men siden Axis-Shield innførte Smart produksjon, har de faktisk kunnet redusere antallet kontroller og samtidig vært i stand til å legge frem statistiske beregninger som viser at de oppfyller FDAs krav. - Litt forenklet sagt har vi analysert store mengder historiske data fra tidligere vektkontroller og brukt avansert statistikk til å lage svært pålitelige beregninger av hvor mange kontroller som må til for å sikre at det er samme stoffmengde i alle produktene. I samarbeid med statistikere fra Smart produksjon har Axis-Shield dokumentert at antall vektkontroller kan reduseres til én tiendedel av tidligere; det vil si fra 2000 til 200 kontroller per produksjonslot, som i dag er på testkassetter. Dermed frigjøres ressurser som kan brukes til andre oppgaver i produksjonen. Du trenger ikke å ha hørt Pepperkakebakervisa for å vite at det er viktig å måle riktig. Overvåking av produksjonsparametrer i Tel-Teks testanlegg i Porsgrunn. Axis-Shield gjør også tester med blod for å sikre seg at testkassettene gir riktige analyseresultater, og også her har de kunnet kutte i antall kontroller. - Det gjør at vi både sparer tid og slipper å forbruke kassetter som ellers kunne vært solgt, sier Bibow. Hun fremhever den pågående kompetanseutvekslingen i Smart produksjon-prosjektet som svært nyttig for Axis-Shield. - Vi er nå langt bedre rustet til å utføre egne statistiske analyser. Samtidig har vi knyttet verdifulle kontakter med dyktige fagfolk som kjenner bedriften godt og kan bistå oss videre i arbeidet med å optimalisere produksjonen. - Det er ikke til å legge skjul på at Norge er et høykostland, og hvis vi skal klare å beholde produksjon her, må vi både sikre høy kompetanse internt og kunne vise til svært effektive 4 of 5 18/11/ :08

5 produksjonsprosesser med stabilt god kvalitet, sier Bibow. Langsiktig satsing For prosjektleder Frode Brakstad hos Tel-Tek ligger det 30 års arbeid med kombinasjonen av kjemi og dataanalyse bak det som nå har blitt konseptet Smart produksjon. Sammen med professor Olav M. Kvalheim har han fått Norges Forskningsråds pris for bruk av fremragende forskning, for innsatsen for å ta i bruk kjemometri avanserte statistiske og matematiske metoder for å analysere måleresultater i industrien. Prosjektlederens mål er at så mange norske bedrifter som mulig skal ta i bruk det han betrakter som et gullegg for norsk konkurransekraft. - Vi vet at ni av ti norske bedrifter sliter med uønskede produktvariasjoner, så potensialet for norsk industri er enormt. Vi kan flytte fjell med denne metodikken, sier Brakstad, som legger vekt på at mindre kvalitetsvariasjoner også betyr bedre råvareutnyttelse og mindre energiforbruk: - Å produsere smartere er ikke bare godt for bunnlinjen, men for miljøet også. - Flaskehalsen nå er rett og slett tilgangen på kompetent personell. Det utdannes noen få kandidater ved Universitetet i Bergen og NTNU, men dessverre alt for få per i dag. Smart Produksjon krever tverrfaglig kompetanse; kjemi i kombinasjon med avansert matematikk, statistikk og multivariat dataanalyse som altså er avanserte analyser av samspillet mellom mange variabler. - Vi er imidlertid i ferd med å etablere et samarbeid med Høgskolen i Telemark for å lage et utdanningsløp på dette området, skreddersydd for de behovene vi ser i industrien, sier han. Prosjekt: Smart Produksjon Målsetting: Redusere uønsket produktvariasjon i prosessindustrien Prosjektansvarlig: Tel-Tek Prosjektpartnere: Universitetet i Bergen, University of Washington, MUST, PRS, Jotun, Diplom-Is, Skretting, Weifa, Erament, Axis-Shield PoC, Kebony, Biomar, GC Rieber Oils Oslofjordfondet støtter prosjektet med 6 millioner kroner 5 of 5 18/11/ :08

Hvordan motvirke læringshemmende atferd i klasserommet av Jens Aasheim 163 Veileder: Cecilie Dalland, Pedagogikk

Hvordan motvirke læringshemmende atferd i klasserommet av Jens Aasheim 163 Veileder: Cecilie Dalland, Pedagogikk Hvordan motvirke læringshemmende atferd i klasserommet av Jens Aasheim 163 Veileder: Cecilie Dalland, Pedagogikk Bacheloroppgave i GLU 1-7 G1PEL3900 Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning Fakultet

Detaljer

Lærerveiledning. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. noen ganger sa

Lærerveiledning. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. noen ganger sa Lærerveiledning Nysgjerrigpermetoden Vitenskapelig metode til skolebruk iden t r å g or og Hvorgfanger fortkte? noen ganger sa noen Nysgjerrigpermetoden 1 Dette lurer jeg på Tenk ut spørsmål om noe dere

Detaljer

Bildet på netthinnen har det noen betydning?

Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging for kommuner/lokalsamfunn: Harald Espeland Daglig leder og senior rådgiver i TIBE PR Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging er et verktøy for å nå kommunens mål. Gjennom

Detaljer

Mot en mer inkluderende byggeplassproduksjon

Mot en mer inkluderende byggeplassproduksjon Sol Skinnarland og Svein Erik Moen Mot en mer inkluderende byggeplassproduksjon i Kruse Smith Innføring av ny planleggingsmetodikk i pilotprosjektet Kanalpiren Sol Skinnarland og Svein Erik Moen Mot en

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Ruspolitikken bør være basert på kunnskap. Dette synes

Ruspolitikken bør være basert på kunnskap. Dette synes Debatt Hans Olav Melberg Ruspolitikk og evidens: Ruspolitikken bør være basert på kunnskap. Dette synes som et innlysende utsagn, men det reiser tre viktige spørsmål. For det første: Hva mener man med

Detaljer

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Rune Borgan Reiling og Cay Gjerustad

Detaljer

Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn

Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn Holbergprisen i skolen Innhold Innledning 4 1. Valg av tema og problemstilling 5 1.1 Forskning gir deg ny kunnskap.........................................6

Detaljer

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer

Praktisk guide til patentering

Praktisk guide til patentering Praktisk guide til patentering Spesielt for små og mellomstore bedrifter. Gjør ideer til verdier Hvem er Patentstyret, og hva gjør vi? Patentstyret er en statlig myndighet og et nasjonalt senter for immaterielle

Detaljer

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN Innholdsfortegnelse: 1. Innledning s.2 2. Når skal vi bruke spørreskjema? s.2 3. Hvem skal spørreskjemaet rettes til?

Detaljer

Regulering av genetiske selvtester

Regulering av genetiske selvtester Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Vår ref.: 2015/24 Deres ref.: Dato: 24. februar 2015 Regulering av genetiske selvtester Evaluering av bioteknologiloven, kapittel 5 Bioteknologirådet

Detaljer

www.pwc.no Smart helse Smartere bruk av ressurser i helsesektoren

www.pwc.no Smart helse Smartere bruk av ressurser i helsesektoren www.pwc.no Smart helse Smartere bruk av ressurser i helsesektoren Om rapporten Denne rapporten er utarbeidet av PwC AS på oppdrag fra Siemens AS. Mandatet fra Siemens har vært å se på hvordan ny teknologi

Detaljer

Må vi ha høy arbeidsløshet?

Må vi ha høy arbeidsløshet? Må vi ha høy arbeidsløshet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 av Fritz C. Holte Fritz C. Holte: Må vi ha høy arbeidsledighet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 Utgitt

Detaljer

Tiltrekker lav lønn bedre ledere?

Tiltrekker lav lønn bedre ledere? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Vår 2014 Tiltrekker lav lønn bedre ledere? Betydningen av lønnsnivå for selvseleksjon av ledere med ulik prososial adferd av Ole Fredrik Sørensen Veileder: Alexander W. Cappelen

Detaljer

Statistikk Vi på vindusrekka

Statistikk Vi på vindusrekka Statistikk Vi på vindusrekka Statistikk... 2 Samle data... 5 Tabeller... 9 Søylediagram... 12 Histogram... 13 Gjennomsnitt... 15 Misbruk... 17 Frekvens... 20 Sektordiagram... 22 Kurvediagram... 23 Median...

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

Hvordan profiler blir til produkter En presentasjon av foretaket

Hvordan profiler blir til produkter En presentasjon av foretaket Hvordan profiler blir til produkter En presentasjon av foretaket Problemløsning Produksjon Profiler ladet med kundenytte 4 Erfaring 6 Materialet gir mulighetene 8 Ekstruderingsprinsippet 10 Kunnskapsbanken

Detaljer

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst?

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst? Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn

Detaljer

Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det

Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det (Utdrag av Innovasjon Norges hovedrapport om #Drømmeløftet) Utfordringer og muligheter Vi lever i spennende tider, på godt og ondt. Verden står overfor store

Detaljer

Potensial- og barrierestudie

Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg enova rapport 2012:01 201 Drivkraften for fremtidens energiløsninger Innhold Rapporten bringer frem

Detaljer

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever MED UNDRING SOM DRIVKRAFT Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever O M D E T T E H E F T E T Hensikten med dette heftet er å gi elever i ungdoms- og videregående skole

Detaljer

Skole der du er. En utredning om videregående skoletilbud for pasienter på helseinstitusjon

Skole der du er. En utredning om videregående skoletilbud for pasienter på helseinstitusjon Skole der du er En utredning om videregående skoletilbud for pasienter på helseinstitusjon Innhold Konklusjoner Innledning s. 2, Konklusjoner: s. 3, Unge funksjonshemmede anbefaler at: s. 4, Bakgrunn for

Detaljer

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HVORDAN NÅ DINE MÅL http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Dersom du har et ønske om å oppnå mye i livet, er du nødt til å sette deg ambisiøse mål. Du vil ikke komme særlig langt dersom du ikke aner

Detaljer

Prosjektering i forhold til bruk av BIM og lean

Prosjektering i forhold til bruk av BIM og lean Prosjektering i forhold til bruk av BIM og lean Hvordan BIM kan bidra til en mer leanorientert prosjekteringsfase Stian Kristiansen Veileder Bo Terje Kalsaas Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET BIOTEKNOLOGI 7TIPS

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET BIOTEKNOLOGI 7TIPS Kreftforskning Norsk forskning står sterkt internasjonalt DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Skreddersydd medisin Individtilpasset behandling er god økonomi Kommersialisering Hvorfor utvikle

Detaljer

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport

Detaljer

5/2/2014 Clubhouse International 1

5/2/2014 Clubhouse International 1 I løpet av årene har det verdensomspennende klubbhusfellesskapet lagt stadig større vekt på "fellesskapet" når det gjelder å definere hva som gjør et klubbhus til et klubbhus. Vi har innsett at det som

Detaljer

Hvordan lære matematikk gjennom teknologi og design?

Hvordan lære matematikk gjennom teknologi og design? Mona Røsseland Hvordan lære matematikk gjennom teknologi og design? Det å innlemme emnet teknologi og design (T&D) i matematikkundervisningen innebærer en rekke utfordringer. Emnet er ikke et eget fag

Detaljer