Siemens GSM Control 2NC9 870

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Siemens GSM Control 2NC9 870"

Transkript

1 d Siemens GSM Control 2NC9 870 N S DK FI Bruksanvisning GSM Control 2NC Beskrivelse Oppkobling og registrering av abonnement Styring og lokal betjening Alarm Eksterne termometre Tilleggsutstyr for alarmtilkobling og temperaturavlesing Tekniske data...12 Bruksanvisning GSM Styrenhet 2NC Beskrivning Uppkoppling och registrering av abonnemang Styrning Tekniska data...17 Brugsanvisning for GSM Control 2NC Beskrivelse Opkobling og registrering af abonnement Styring Alarm Eksterne termometre Tillægsudstyr for alarmtilkobling og temperaturaflæsning Tekniske data...27 Käyttöohje Siemens GSM Control 2NC Kuvaus Liittymän kytkentä ja rekisteröinti Ohjaus Hälytys Ulkoiset lämpömittarit Hälytinkytkennän ja lämpötilan mittaamisen lisävarusteet Tekniset tiedot

2 OK A U T O P R O G N Bruksanvisning GSM Control 2NC Beskrivelse Siemens GSM Control muliggjør styring av Siemens Unique varmeovner fra en GSM mobiltelefon. Styringen skjer gjennom å sende en SMS tekstmelding til GSM Control. En typisk anvendelse vil være å styre temperaturen på hytta, slik at ønsket temperatur er oppnådd innen man ankommer. GSM Control har innebygd mulighet for frostalarm og strømbruddsalarm. Alle tekstmeldinger som sendes til GSM Control besvares med en kvitteringsmelding. Siemens GSM Control kan styre Siemens Unique varmeovner på to forskjellige måter (se. pkt. 1.1 og 1.2). 1.1 GSM Control kobles til DigiHeat 6+ Tilkobling direkte til DigiHeat 6+ muliggjør fjernstyring av Siemens Unique varmeovner, samt alle apparater som styres av DigiHeat 6+. Se fig. 1 for oppkoblingsprinsipp. DigiHeat 6+ er et radiobasert styresystemet som kan styre varmeovner, varmekabel, varmvann, lys etc. i 6 forskjellige soner. Fjernstyringen skjer gjennom å styre DigHeat 6+ mellom et tilstedeprogram (AUTO) og en fraværtemperatur (OUT). Tilstedeprogrammet (AUTO) kan fritt programmeres på DigiHeat 6+ til å gi forskjellige komforttemperaturer og nattsenketemperaturer i de 6 sonene når man er tilstede. Fraværtemperaturen (OUT) er felles for alle soner. Relé (fast) 16A 2NC9 839 Termostat gulvvarme 16A 2NC9 840 Radiomottaker 2NC9 822 Radiosignal Tilkoblingsledning SMS Unique varmeovn 2NC Digiheat 6+ sentralenhet 2NC9 860 GSM Control 2NC9 870 GSM telefon Relé (stikk) 16A 2NC9 825 Fig.1: GSM Control koblet til DigiHeat GSM Control kobles direkte til Siemens Unique varmeovner Tilkobling direkte til ovnene via pluggbar tilkoblingsledning. For hver ovn som skal styres må man ha en GSM Styreplugg 2NC Sammen med hver styreplugg leveres tilkoblingsledning og splittekontakt. Se fig. 2 for oppkoblingsprinsipp. Fjernstyringen skjer gjennom å styre ovnene mellom en tilstedetemperatur og en fraværtemperatur. Innstilt temperatur gjøres på hver enkelt ovn. Komforttemperatur stilles på ovnens eget innstillingsratt, mens fraværtemperatur stilles på pluggen. SMS meldingsteksten AUTO vil sette alle ovner til komforttemperatur, mens meldingsteksten OUT vil gi fraværtemperatur. Grønn lysdiode på ovnen lyser når fraværstemperatur er aktivert. NB! Maksimalt 3 ovner kan styres på denne måten. 2

3 Splitter Styreplugg 2NC9 871 Tilkoblingsledning SMS Unique varmeovn #2 Unique varmeovn #1 GSM Control 2NC9 870 GSM telefon Fig.2: GSM Control koblet direkte til Siemens Unique varmeovner 2 Oppkobling og registrering av abonnement Hva er i pakken? Påse at din GSM Control-pakke inneholder følgende: Siemens GSM Control 2NC9 870, registreringsskjema, tilkoblingsledning (benyttes kun for oppkobling mot DigiHeat 6+), 12V nettadapter, SIM-kort (SIM-kort er allerede installert), hullsjablon, og bruksanvisning. Tips! Bruksanvisning finnes også på Abonnement Du står fritt i forhold til om du vil benytte medfølgende SIM-kort (abonnement) eller benytte eget SIM-kort. Ønsker du å benytte eget SIM-kort så les punktet Bruk av annet SIM-kort nøye. Benytter du eget SIM-kort mister du mulighet til styring via fasttelefon og internett. Velger du å benytte SIM-kortet som allerede er montert, har du 3 muligheter (abonnementstyper). Aktivering av forhåndsmontert SIM-kort gjøres ved å sende inn vedlagte registreringsskjema. Det må påregnes 2 virkedager for åpning av abonnementet, selv om det i praksis gjerne skjer raskere. Se forøvrig registreringsskjemaet for detaljer. I korte trekk er de 3 abonnementstypene beskrevet under. 1) Abonnement Basis: Abonnementet åpner for SMS-kommunikasjon mellom mobiltelefon og GSM Control. Telefonnummeret til din GSM Control får du tilsendt på SMS eller e-post etter at abonnementet er åpnet. Basis abonnementet vil gi samme funksjonalitet som det å benytte et hvilket som helst abonnement (SIMkort). 2) Abonnement Medium Abonnementet åpner for SMS-kommunikasjon og oppringing fra fasttelefon. Oppringing fra fasttelefon vil gi veiledning fra en personstemme som forklarer hvordan fjernstyring av varmen skal skje. Informasjon vil bli tilsendt på e-post eller brev når abonnementet er åpnet. 3) Abonnement Premium Abonnementet åpner for SMS-kommunikasjon, oppringing fra fasttelefon, og styring via internett. Styring via internett skjer fra nettstedet hyttami.no. Her logger man seg på med abonnementnummer og pin-kode. I tillegg til alle funksjonene tilgjengelig via SMS, har man her mulighet til å kalenderstyre oppvarmingen. Det vil si at man kan velge perioder i kalenderen for når oppvarmingen skal skje. I tillegg gir løsningen mulighet for montering av webkamera samt varsling på e-post. Man slipper også å benytte pin-kode på de telefonnumrene som er forhåndsregistrert på registreringsskjemaet når SMS er sendes. Informasjon om bruk vil bli tilsendt på e-post eller brev når abonnementet er åpnet. Oppkobling av GSM Control Finn et egnet sted med god GSM dekning for montering av GSM Control. Hvis GSM Control skal benyttes for å varsle frost bør den plasseres i nærheten av frostkritisk sted. Ved montering på vegg, benytt vedlagte hullsjablon. Hullsjablon er tilpasset nøkkelhull på baksiden av boksen. La skruehodene stikke ca 3mm ut ifra veggen. Når GSM Control er på plass, sett i ledning fra 12V nettadapter. Plugg så nettadapteren i stikkontakt. Rød lysdiode skal da lyse i en stund, deretter skal grønn lysdiode blinke. Antall blink etter hverandre vil angi hvor god dekning GSM Control har. 4 blink angir optimal GSM-dekning. 3

4 Tilkobling av GSM Control til DigiHeat 6+ I esken finnes en kabel for tilkobling mellom GSM Control og DigiHeat 6+. Kabelen har en telefonkontakt (RJ- 45) i den ene enden, og en spesialkontakt (grønn/oransje) i den andre. Spesialkontakten monteres i kontakt (grønn) på baksiden av DigiHeat 6+ (bakdeksel må fjernes først). NB! Skulle en kontakt allerede være montert, må denne fjernes først. Se bruksanvisning DigiHeat 6+. Enden av kabelen som er utstyrt med telefonplugg (RJ-45) monteres i svart kontakt merket OUTPUT på GSM Control. Merk at meldingen AUTO eller OUT må sendes til enheten én gang før 12V strømforsyning fra GSM Control til DigiHeat 6+ aktiveres. Se forøvrig kapittelet Styring. Tilkobling direkte mot Siemens Unique varmeovner Oppkobling fra GSM Control og direkte mot Siemens Unique varmeovner forutsetter GSM Styreplugg 2NC Én plugg for hver Unique varmeovn som skal styres. Maksimalt 3 ovner kan styres på denne måten. Se bruksanvisning GSM Styreplugg 2NC9 871 for detaljer rundt oppkobling. Enkel feilsøking - Et vedvarende rødt lys på GSM Control indikerer at enheten ikke har GSM kommunikasjon. - Sjekk om enheten har GSM-dekning. Så lenge man har GSM-dekning med en vanlig telefon så skal alt være i orden. Har man ikke dekning, kan man vurdere å montere en kraftigere antenne eller plassere enheten hvor dekningen er bedre. - Dersom man benytter medfølgende abonnement (SIM-kort) så må man regne 2 virkedager for åpning av abonnementet etter at registreringsskjemaet er innsendt. Er ikke abonnementet åpnet, vil også dette gi vedvarende rødt lys. Ta kontakt med kundeservice hvis du er usikker på abonnementstatus (se registreringsskjema). - Veldig ofte er blinkende rødt lys en indikasjon på at enheten ikke har kontakt med SIM-kortet. Ønsker du å benytte eget SIM kort så les punktet nedenfor nøye først. Bruk av annet SIM-kort Ved skifting av SIM-kort følg prosedyren nedenfor. - Påse at strømforsyning ikke er tilkoblet. - Skru av dekselet på GSM Control (festet med to skruer). - Inne i boksen er det et batteri som er koblet til elektronikken. Koble fra batteriet. - Les av revisjonskode. Denne finner du skrevet med hvit skrift under SIM-kort holderen nede i venstre hjørne på elektronikken. En del av revisjonskoden vil være r01, r02, r03 eller r04. Noter denne delen av revisjonskoden. - Før du setter i det nye SIM-kortet må riktig PIN-kode settes. PIN-kode på SIM-kortet endres i en vanlig mobiltelefon. Hvis revisjonskode er r01, r02,eller r03, skal PIN-kode være Hvis revisjonskode er r04 er PIN-kode Er du usikker på hvordan du skifter SIM-kort og endrer PIN-kode i din mobiltelefon, les bruksanvisning som fulgte med mobiltelefonen. Ta ut eksisterende SIM-kort. Dekselet på SIM-kort holderen er hengslet i nedkant og løsnes ved i overkant å trekke mot og deretter opp. Sett ditt eget SIM-kort i holderen (husk PIN-kode!) og dytt dekselet på plass. - Monter backup batteri, skru dekselet tilbake på plass, og koble til strømforsyningen. Etter en tid skal nå kun grønn lysdiode blinke og angi at alt er i orden. Har du fortsatt problemer ta kontakt med forhandler. - NB! Hvis man benytter kontantkort krever leverandøren ofte at man med jevne mellomrom påfyller tellerskritt. Typisk er dette hver 6. eller 12. mnd. Glemmer man dette vil leverandøren sperre kortet på tross av at det fortsatt kan være tellerskritt til overs. Sjekk disse betingelsene med din leverandør slik at du unngår overraskelser. 4

5 3 Styring og lokal betjening GSM Control kan fjernstyres på 3 forskjellige måter; SMS, fra fasttelefon, og via internett. Du står fritt i forhold til om du vil benytte medfølgende SIM-kort (abonnement) eller benytte eget SIM-kort. Det spiller ingen rolle om man benytter små eller store bokstaver i tekstmeldingene. Alle kommandoene som sendes i tekstmeldingene er felles for de to oppkoblingsmåtene (pkt. 1.1 og 1.2). Det er mulig med lokal betjening av GSM Control gjennom betjening av trykknapp merket Reset på frontdekselet. Trykk og hold nede i ca. 1 sekund på frontdekselet hvor det står skrevet Reset. Når knappen trykkes ned vil det høres et klikk. Rød lampe på GSM Control vil lyse en stund før grønn lampe starter å blinke. Resultatet av å betjene knappen vil være forskjellig avhengig av om man har valgt oppkobling 1.1 eller 1.2. Se punktene nedenfor. Betjening av Reset-knapp ved oppkobling mot DigiHeat 6+ (pkt. 1.1): DigiHeat 6+ er overstyrt av GSM Control i AUTO og OUT når tilkoblingsledning er riktig montert. Ingen endringer av innstillinger på DigiHeat 6+ er mulig. For å fristille DigiHeat 6+ fra overstyringen (endre temperaturer, temperaturprofiler etc.) kan man benytte Reset-knappen. Et trykk på Reset-knappen vil fjerne overstyringen. For å kunne sette systemet i OUT uten å sende tekstmelding, trykker man én gang på Reset-knappen og stiller deretter innstillingsrattet på DigiHeat i OUT. På denne måten slipper man å sende tekstmelding for å slå av varmen når man forlater huset. Betjening av Reset-knapp ved oppkobling direkte mot Siemens Unique (pkt. 1.2): Ved å trykke én gang på Reset-knappen vil systemet gå i OUT (fraværtemperatur) etter noen sekunder. Knappen er naturlig å benytte i det man for eksempel forlater hytta, slik at man slipper å sende en SMS for å oppnå fraværtemperatur. PIN-kode For å hindre misbruk og uønsket betjening, krever alle kommandoer at riktig PIN-kode er med i tekstmeldingene. PIN-kode er 1111 som standard. Det anbefales å forandre PIN-kode for å hindre uønsket bruk. For å forandre PIN-kode, send PIN Ny PIN-kode er nå 1234, og erstatter gammel PIN-kode Varmestyring med AUTO og OUT Siemens GSM Control vil styre Siemens Unique varmeovner gjennom tekstmeldinger med kommandoene AUTO eller OUT. AUTO vil gi en tilstedetemperatur (evt. tilstedeprogram), mens OUT vil gi en fraværtemperatur. Både tilstedetemperatur og fraværtemperatur vil kunne stilles mellom 5-30 C. Etter at meldingen er sendt vil man kort tid etter få en kvitteringsmelding tilbake. Et eksempel på en slik melding kan være: OUT er PÅ permanent Inne: -- C Ute: -- C Terminal: 12.5 C Kvitteringsmeldingen i eksempelet viser at GSM Control er i OUT, det vil si fraværtemperatur er aktivert permanent. GSM Control måler en temperatur på 12.5 C. Temperatur Inne og Ute er ikke aktuelt så lenge man ikke har slike eksterne termometre tilkoblet. AUTO Ønsker man tilstedetemperatur (tilstedeprogram for DigiHeat 6+) sendes AUTO 1111 Varmeovnene vil da regulere etter den forhåndsinnstilte tilstedetemperaturen (5-30 C). PIN-kode er her Det er mulig å sette antall timer (1 til 99) for hvor lenge AUTO skal være aktiv. Etter et valgt antall timer vil GSM Control automatisk gå tilbake til OUT. Send for eksempel AUTO H

6 Varmeovnene vil da regulere etter den forhåndsinnstilte tilstedetemperaturen (5-30 C) i 48 timer for deretter å gå til fraværtemperatur (OUT) permanent. OUT Ønsker man fraværtemperatur sendes OUT 1111 Varmeovnene vil da regulere etter den forhåndsinnstilte fraværtemperaturen (5-30 C). På samme måte som i AUTO er det mulig å sette antall timer for hvor lenge OUT skal være aktiv. Send for eksempel OUT H Varmeovnene vil da regulere etter den forhåndsinnstilte fraværtemperaturen (5-30 C) i 72 timer for deretter å gå til tilstedetemperatur (AUTO) permanent. Sett alarmmottaker (SM) Før GSM Control tas i bruk bør man ta stilling til om der er ønskelig å motta varsling på mobiltelefonen i tilfelle frost eller strømbrudd. Ved frost eller strømbrudd vil en tekstmelding sendes til mobiltelefonnummeret som er registret som alarmmottaker. For å registrere alarmmottaker, send SM Telefonnummer er nå satt som mottaker av frost- og strømbruddsalarm. NB! Husk at du også må velge hvilke alarmer du ønsker å motta. Se Frostalarm og Strømbruddsalarm. Frostalarm (FA) Frostsikring er innbygget i hver enkelt Siemens Unique varmeovn, det vil si at termostaten i ovnen ikke vil akseptere temperaturer under +5 C så lenge ovnen er påslått. GSM Control gir deg i tillegg, som en ekstra sikkerhet, mulighet for å motta en frostalarm hvis temperaturen (målt av GSM Control) skulle synke under +2 C. NB! Det er viktig at denne målingen gjenspeiler mest frostkritiske temperatur (temperatur ved vannrør etc.). Se for øvrig punktet Kalibrere målt temperatur. Før man kan motta en frostalarm må denne aktiveres. Frostalarm aktiveres ved å sende FA ON 1111 Telefonen registrert som alarmmottaker (se Sett alarmmottaker) vil nå kunne motta alarm hvis temperaturen målt av GSM Control skulle synke under +2 C. For å slå av frostalarmen sendes for eksempel FA OFF 1111 i stedet for ON. Manuell tilbakestilling av frostalarm (FA RES) Ved vedvarende frostkritisk temperatur (mellom +2 C og +6 C), vil ikke GSM Control sende flere frostalarmer med mindre alarmen tilbakestilles. Send FA RES 1111 Ny frostalarm vil nå kunne mottas igjen dersom temperaturen er, eller kommer under, +2. Kalibrere målt temperatur (KAL) I GSM Control sitter en temperaturføler som vil gi en frostalarm i tilfelle den måler temperaturer under +2 C. For å sikre at den målte verdien stemmer med virkelig verdi, kan temperaturføleren i GSM Control kalibreres. Skulle for eksempel GSM Control gi en målt verdi på 11,4 C, mens man med et termometer måler 8,8 C (på frostkritisk sted), bør GSM Control kalibreres. En forutsetning er selvfølgelig at man måler temperaturen i samme rom/sone som GSM Control er plassert. Send kommandoen KAL 8, GSM Control er nå kalibrert, og vil måle samme temperatur som du måler med ditt termometer (i eksemplet over, 8,8 C). Strømbruddsalarm (SA) GSM Control har mulighet til å sende en alarm til alarmmottaker (se Sett alarmmottaker) hvis den registrerer et strømbrudd som varer i mer enn 30 minutter. Er det ønskelig å motta en slik alarm, send SA ON 1111 Telefonen registrert som alarmmottaker vil nå motta en alarm i tilfelle strømbrudd som varer i mer en 30 minutter. Når strømmen kommer tilbake sendes ny melding om dette. For å slå av strømalarmen, sendes SA OFF Statusmelding (STAT) Det er mulig å sjekke status på GSM Control. Send 6

7 STAT 1111 En statusmelding vil nå bli sendt fra GSM Control. Ikke all informasjon er nødvendigvis relevant. I AUTO skal relé 1, 3, og 4 være aktive. I OUT skal relé 4 være aktiv. Sett terminalnavn (SN) I tilfeller hvor man mottar alarmer fra flere GSM Control enheter, vil det være praktisk å kunne navngi hver enkelt. Send SN navn 1111 Det vil nå framgå av navn hvilken GSM Control som sender alarm eller kvitteringsmeldinger. navn er begrenset til 12 tegn. For eksempel hytte 1. 7

8 OK A U T O P R O G 4 Alarm Enkel alarmfunksjonalitet er mulig med GSM Control. Det innebærer at man kan motta en SMS-melding for eksempel ved innbrudd eller brann. For å benytte alarmfunksjonene kreves det tilleggsutstyr i form av Power Connector 12V. I tillegg må man ha alarmsensorer og en forbikoblingsbryter. Se skisse nedenfor som viser varmestyring via DigiHeat i kombinasjon med enkel alarmfunksjonalitet. Termostat gulvvarme 16A Elnr Relé (fast) 16A Elnr GSM eller Fast telefon Radiomottaker Elnr Radiosignal Tilkoblingsledning SMS og/eller Tale Forbikoblingsbryter Bevegelsesdetektor el. magnetkontakt(er) Unique varmeovn 2NC Digiheat 6+ Elnr GSM Control Elnr Power Connector 12V Elnr: Vanndetektor Brannalarm Relé (stikk) 16A Elnr Hvordan kobles dette opp? Nedenfor er en kortfattet beskrivelse av hvordan alarmanlegget kobles opp. Det vises til medfølgende bruksanvisning for oppkobling av anlegget. Det oppfordrers til at fagfolk benyttes til oppkobling av Power Connector og alarmsensorer. Power Connector 12V benyttes for tilkobling av alarmsensorene. Power Connector skal ha 12V tilkobling. 3 forskjellige alarmsensorer, eller grupper av alarmsensorer er mulig å tilkoble Power Connector 12V. Når Power Connector 12V er tilkoblet GSM Control, kan egen strømforsyning for GSM Control utelates. Forbikoblingsbryter (FBK) tilkobles kontakt merket FBK. Hensikten med forbikoblingsbryter er å aktivere/deaktivere alarmen avhengig av om man er tilstede eller ikke. Det er viktig at denne bryteren plasseres skjult slik at en evt. innbruddstyv ikke finner bryteren i løpet av 30 sekunder etter innbrudd. Tidsforsinkelsen på 30 sekunder er nødvendig for at man skal kunne ankomme eller forlate stedet uten at alarmen utløses. Det er alarmsensorene på inngang 1 og 2 som omfattes av denne forsinkelsen. Forbikoblingsbryter kan om ønskelig erstattes av bryter i dørlås eller kodetastatur. Alarmsensor(ene) på inngang 3 vil være aktiv permanent, og benyttes for eksempel til brannalarm, som er en type alarm som skal utløses uavhengig av om man er tilstede eller ikke. Tilkobling av Power Connector til GSM Control Hvit ledning fra Power Connector skal tilkobles INPUT på GSM Control. Den svarte ledningen er overflødig, og kan fjernes. OUTPUT kontakten på GSM Control som svart ledning fra Power Connector kan tilkobles, er i bruk for styring av DigiHeat 6+ (2NC9 860) eller GSM Styreplugger (2NC9 871). NB! Sett deg inn i kommandoene nedenfor slik at oppsett og bruk av alarmene blir riktig. På denne måten sikrer du at alarmsensorene er aktivert, og at du unngår feilalarmer. Sett alarmmottaker (SM) 8

9 Før GSM Control tas i bruk bør man ta stilling til om der er ønskelig å motta varsling på mobiltelefonen i tilfelle frost, strømbrudd eller andre alarmer (innbrudd, brann etc.). Ved frost, strømbrudd eller andre alarmer vil en tekstmelding sendes til mobiltelefonnummeret som er registret som alarmmottaker. For å registrere alarmmottaker, send SM Telefonnummer er nå satt som mottaker av frost- og strømbruddsalarm. NB! Husk at du også må velge hvilke alarmer du ønsker å motta. Se Frostalarm, Strømbruddsalarm, og Initialisere alarm modus. Initialisere alarm modus (SAM) For at GSM Control skal kunne fungere som en alarmsender må funksjonen aktiveres. Aktivering og deaktivering av alarmsenderfunksjonalitet gjøres med SAM-kommandoen. For å aktivere GSM Control som alarmsender, send SAM ON 1111 Det vil nå bli sendt alarmer i form av SMS er til definert alarmmottaker i tilfelle noen av alarmsensorene aktiveres. For å deaktivere GSM Control som alarmsender, send SAM OFF Aktiver/deaktiver indikatorlys (AL IND) Når GSM Control er aktivert som alarmsender samtidig som den er tilkoblet DigiHeat, må indikatorlys for alarm slås av. Dette fordi indikatorlyset kommer i konflikt med styringen av DigiHeat. Hensikten med indikatorlys er å kunne vise med lyssignal at alarm er AV eller PÅ. At man ikke har mulighet for indikatorlys når GSM Control styrer DigiHeat, gjør at aktivering/deaktivering av alarm kun er hensiktsmessig ved hjelp av forbikoblingsbryter (evt. nøkkellås eller kodetastatur). Normalt er det mulig å aktivere/deaktivere alarm via SMS er, men altså ikke i kombinasjon med DigiHeat. Tips! Hvis forbikoblingsbryter benyttes, merk bryteren slik at man kan se om alarm er PÅ eller AV. For å slå av indikatorlys etter at GSM Control er aktivert som alarmsender, send AL IND OFF 1111 Mulighet for indikatorlys er nå deaktivert. Nå kan DigiHeat fjernstyres uavhengig av hvilken posisjon funksjonsvelgeren på DigiHeat har. Kvittere for utløst alarm (AL RES) Når alarmen blir utløst får man umiddelbart et varsel på mobiltelefonen som står som alarmmottager. Forsvinner årsaken til alarmen (dør lukkes eller romsensor ikke ser bevegelse ) sendes en klarmelding til alarmmottaker. Deretter kan alarmen utløses igjen. Det er satt en grense slik at kun en alarm per alarminngang kan utløses daglig. Ønsker du å kunne motta alarm oftere må du kvittere ut alarmen med en egen kommando. For å kvittere for en utløst alarm, send AL RES 1111 Det kan nå sendes nye alarmer umiddelbart. Hvis en alarm blir utløst bør du snarest ta kontakt med noen som kan sjekke hva som har skjedd. Test alarmfunksjon (TEST) For å teste alarmfunksjonen kan du sende en testalarm, send TEST 1111 Det vil nå bli sendt en testalarm til telefon definert som alarmmottaker. Hent alarmstatus (ALSTAT) For å sjekke hvilke alarmer som er aktivert i din GSM Control, send ALSTAT 1111 Du vil nå få beskjed om hvilke alarmer som er aktivert. Aktuelle feilmeldinger og alarmmeldinger Ikke utført. Funksjonen er sperret Kommer ved forsøk på å benytte alarmfunksjoner dersom alarmmodus ikke er aktivert. Ikke utført. Alarmmottak er udefinert Kommer ved forsøk på å benytte alarmfunksjoner dersom alarmmottaker ikke er definert. Alarm inngang 1 Detektor på inngang 1 er aktivert og alarmen er utløst. Tilsvarende melding vil også bli sendt ved alarm på inngang 2 og 3. 9

10 Inngang 1 ok Alarmsituasjon på inngang 1 er opphørt, og detektoren tilknyttet inngangen er tilbake i normalsituasjon. Tilsvarende melding vil også bli sendt hvis normalsituasjon er gjenopprettet på inngang 2 og 3. 5 Eksterne termometre GSM Control har mulighet for å innhente temperatur trådløst fra eksterne termometre med radiokommunikasjon. Termometrene er tilleggessutstyr og kan kjøpes via forhandler. GSM Control kan skille mellom innetermometere og utetermometere. Setter du i drift et innetermometer vil det interne termometeret i GSM Control kalibreres mot innetermometeret for å kunne være reservetermometer om det radiostyrte termometeret faller ut. Du setter et termometer i drift ved først å gi din GSM Control beskjed om dette, og om termometeret skal ha funksjon som innetermometer eller utetermometer. Deretter settes nye batterier inn i termometeret. Innen to minutter vil din GSM Control ha registrert det nye termometeret og gitt tilbakemelding. De eksterne termometrene har riktig temperatur og skal derfor ikke kalibreres. Benyttes de eksterne termometrene til frostvarsling er det viktig å få vite om ett av dem faller ut. Årsaken kan være at det fjernes, at batteriet blir tomt, eller at miljøfaktorer reduserer rekkevidden. Du har mulighet til å skru på radioovervåking som gir beskjed om utfall, og om forbindelsen blir gjenopprettet. Kommer du i en situasjon hvor det går mange alarmer kan det være greit å vite at du kan slå av radioovervåkingen. For å bedrive radioovervåking må alarmmottaker være definert. Aktiviser innetermometer (IT) For å aktivere innetermometer, send IT 1111 Etter at kommandoen er sendt vil du høre et Pip fra GSM Control som indikerer at termometer søkes. Sett så i løpet av to minutter batterier inn i termometeret du ønsker å bruke. Du vil høre et nytt Pip fra GSM Control når termometeret er funnet, etterfulgt av en melding som bekrefter at nytt innetermometer er funnet. Aktiviser utetermometer (UT) For å aktivere utetermometer, send UT 1111 Etter at kommandoen er sendt vil du høre et Pip fra GSM Control som indikerer at termometer søkes. Sett så i løpet av to minutter batterier inn i termometeret du ønsker å bruke. Du vil høre et nytt Pip fra GSM Control når termometeret er funnet, etterfulgt av en melding som bekrefter at nytt utetermometer er funnet. Skru på/slå av radioovervåking For å skru på/slå av radioovervåking av termometre, send RA ON 1111 eller RA OFF 1111 GSM Control vil nå overvåke radiokommunikasjonen mellom GSM Control og termometeret, slik at du kan få melding i tilfelle kommunikasjonen opphører. Radioovervåking vil være viktig hvis innetermometer er aktivert for å gi frostalarm. Aktuelle feilmeldinger og alarmmeldinger Ikke utført. Alarmmottak er udefinert. Kommer ved forsøk på radioovervåking. Definer alarmmottaker og prøv igjen. Mistet signal fra innetermometer Varsler at GSM Control ikke lenger kan få temperatur fra innetermometer. Dette kan ha konsekvenser for frostvarsling. Mistet signal fra utetermometer Varsler at GSM Control ikke lenger kan få temperatur fra utetermometer. Dette kan ha konsekvenser for frostvarsling. Batteriskift i termometer 1. Skru av bakdekselet på termometeret og ta ut batteriene (hvis de allerede er satt inn) 10

11 2. Send kommandoen IT <pin> til GSM Control for tilkobling av inne termometer eller kommandoen UT <pin> for tilkobling av utetermometer 3. Vent til du hører et tydelig pip fra GSM Control terminalen 4. Sett inn batteriene i termometeret 5. GSM Control piper på nytt når termometeret er funnet, og sender kvittering til alarmmottager. 6. Om termometeret av en eller annen grunn ikke blir detektert, vil GSM Control pipe etter 2 minutter, og sende en "Termometer ikke funnet" melding til alarmmottager. I så fall : sett termometeret nærmere GSM Control (slik at radiokommunikasjonen blir enklere, og prøv på nytt fra steg 1). 6 Tilleggsutstyr for alarmtilkobling og temperaturavlesing Power Connector 12V (Tilleggspakke Varsling) STC Elnummer (2 stk 12V reléer, strømadapter) Innhold i pakken: Power Connector 12V RJ 45 kabler for tilkobling mellom enhetene 4 stk 4k7 Ohm endemotstander Installasjonsveiledning Power Connector 12V Brukerstøttekort Power Alarms STC Elnummer Krever at Power Connector 12V installert (Detektorpakke med: 2 stk magnetkontakter, 1 stk brannsensor, kabel og forbikoblingsbryter med LED indikator) Magnetkontakt Innhold i pakken: 2 stk magnetkontakter 1 stk branndetektor 1 stk forbikoblingsbryter med lys 25 meter kabel (2 par) 50 festeklips 4 stk 4k7 Ohm endemotstander Installasjonsveiledning Brukerstøttekort Forbikoblingsbryter Branndetektor Annet tillegsutstyr Type Elnummer Termometer med radiokommunikasjon STP Branndetektor STP Vanndetektor STC Bevegelsesdetektor (IR) STP Strømadapter STP Ekstern antenne STP Backupbatteri 12V (for nødstrøm til alarmdetektorer) STP Eksternt termometer Vanndetektor Bevegelsesdetektor Strømadapter Ekstern antenne 11

12 7 Tekniske data Lysdioder som indikerer tilgjengelighet for GSM-forbindelse Strømforsyning: 9-28Volt DC, 500 ma Strømtrekk: 20mA ved standby, 10mA vedlikeholdslading, 150mA ved sending. Innebygget batteribackup: 3,6 Volt, 650mAh NiMH Tilgjengelige innganger: 4 innganger, binær/tristate/analog Tilgjengelige utganger: 4 Open Collector, flytende jord. Ved kommandoene AUTO og OUT er ekstern pull-up motstand aktivert på utgang 1 og 2. Pull-up deaktiveres ved reset til fabrikkinstillinger (RES). Arbeidtemperatur: Fra 20 C til +60 C Dimensjoner: 85 x 155 x 45 mm Godkjenninger: CE, Opprinnelsesland Norge GSM dualband basert på Siemens TC35i 12

13 OK A U T O P R O G S Bruksanvisning GSM Styrenhet 2NC Beskrivning Siemens GSM Styrenhet (2NC9 870) gör det möjligt att styra Siemens Unique-radiatorer från en GSM mobiltelefon. Styrningen möjliggörs genom att sända ett SMS textmeddelande till GSM Styrenhet. Ett typiskt användningsområde är att styra temperaturen i fritidshuset, så att den önskade temperaturen är uppnådd när man anländer. GSM Styrenhet har inbyggd möjlighet för frostlarm och larm vid strömavbrott. Alla textmeddelanden som sänds till GSM Styrenhet besvaras med ett kvittensmeddelande. Siemens GSM Styrenhet kan styra Siemens Unique-radiatorer på två olika sätt (se punkt 1.1 och 1.2). 1.1 GSM Styrenhet kopplas till DigiHeat 6+ Anslutning till DigiHeat 6+ gör det möjligt att fjärrstyra Siemens Unique-radiatorer samt alla apparater som styrs av DigiHeat 6+. Se figur 1 för uppkopplingsprincip. DigiHeat 6+ är ett radiobaserat styrsystem som kan styra elradiatorer, värmekabel, varmvattenberedare, belysning m m i sex olika zoner. Fjärrstyrningen sker genom att styra DigiHeat 6+ mellan ett närvaroprogram (AUTO) och en frånvarotemperatur (OUT). Närvaroprogrammet (AUTO) kan fritt programmeras på DigiHeat 6+ till att ge olika komforttemperatur och sänkningstemperatur i de sex zonerna när man är närvarande. Frånvarotemperaturen (OUT) är gemensam för alla zoner. Relä (fast) 16A 2NC9 839 Termostat golvvärme 16A 2NC9 840 Radiomottagare 2NC9 822 Radiosignal Anslutningsledning SMS Unique elradiator 2NC Digiheat 6+ centralenhet 2NC9 860 GSM Styrenhet 2NC9 870 GSM telefon Relä (stick) 16A 2NC9 825 Fig.1: GSM Styrenhet kopplad til DigiHeat GSM Styrenhet kopplas direkt till Siemens Unique-radiatorer Anslutning direkt till radiatorerna via pluggbar anslutningsledning. För varje radiator som ska styras krävs en GSM Styrplugg 2NC Ihop med varje plugg levereras anslutningsledning och ett litet grenuttag. Se figur 2 för uppkopplingsprincip. Fjärrstyrningen sker genom att styra radiatorerna mellan en närvarotemperatur och en frånvarotemperatur. Inställd temperatur görs på varje enskild radiator. Komforttemperaturen ställs in på radiatorns egen inställningsratt, medan frånvarotemperaturen ställs in på pluggen. SMS-meddelandet AUTO slår över alla radiatorerna på komforttemperatur, medan SMS-meddelandet OUT ger frånvarotemperatur. Frånvarotemperatur indikeras genom att grön lysdiod på radiatorn lyser. OBS! Max tre radiatorer kan styras på detta sätt! 13

14 Grenuttag Styrplugg 2NC9 871 Anslutningsledning SMS Unique elradiator #2 Unique elradiator #1 GSM Styrenhet 2NC9 870 GSM telefon 2 Uppkoppling och registrering av abonnemang Fig. 2: GSM Styrenhet kopplad direkt till elradiatorer 2.1 Förberedelse och uppkoppling av GSM Styrenhet Kontrollera att ditt GSM Styrenhet-paket innehåller följande: Siemens GSM Styrenhet 2NC9 870, registreringsschema, anslutningsledning (används enbart för uppkoppling mot DigiHeat 6+), 12 V nätadapter, SIM-kort (ett SIM-kort är redan installerat), hålschablon, och bruksanvisning. Med GSM Styrenhet medföljer ett abonnemang till Safetel/Plasus i Norge. Detta abonnemang ska användas. Hitta en plats med god GSM-täckning för montage av GSM Styrenhet. Om GSM Styrenhet ska användas som frostskydd ska den placeras i närheten av frostkritisk plats. Vid montage på vägg, använd bifogad hålschablon. Hålschablonen är anpassad till nyckelhålen på baksidan av boxen. Låt skruvhuvudena sticka ut ca tre mm från väggen. När GSM Styrenhet är på plats; anslut ledningen från 12 V-nätadaptern. Plugga därefter in nätadaptern i vägguttaget. Röd lysdiod ska lysa i en stund, därefter ska grön lysdiod blinka. Antal blinkningar efter varandra anger hur god täckning GSM Styrenhet har. Fyra blinkningar anger optimal GSM-täckning. Enkel felsökning Ett fast rött sken på GSM Styrenhet indikerar att enheten inte har GSM-kommunikation. -Checka om enheten har GSM-täckning. Så länge man har GSM-täckning med en vanlig telefon ska allt vara OK. Har man inte täckning, kan man montera en kraftigare antenn eller placera enheten där täckningen är bättre. -Om abonnemanget inte är öppnat, indikeras även det genom ett fast rött sken. -Väldigt ofta är blinkande rött ljus en indikation på att enheten inte har kontakt med SIM-kortet. 2.2 Uppkoppling mot DigiHeat 6+ I kartongen finns en kabel för anslutning mellan GSM Styrenhet och DigiHeat 6+. Kabeln har en telefonkontakt (RJ-45) i den ena ändan och en specialkontakt (grön/orange) i den andra. Specialkontakten monteras i kontakt (grön) på baksidan av DigiHeat 6+ (bakplattan måste först tas bort). OBS! Skulle en kontakt redan vara monterad, måste den först avlägsnas. Se bruksanvisning DigiHeat 6+. Ändan av kabeln som är utrustad med telefonplugg (RJ-45) monteras i svart kontakt märkt OUTPUT på GSM Styrenhet. 2.3 Anslutning direkt mot Siemens Unique-radiatorer Anslutning från GSM Styrenhet direkt mot Siemens Unique-radiatorer förutsätter GSM Styrplugg 2NC Det krävs en plugg för varje Unique-radiator som ska styras. Maximalt tre radiatorer kan styras på detta sätt. Se bruksanvisning GSM Styrplugg 2NC9 871 för detaljer i samband med anslutning. 14

15 3 Styrning GSM Styrenhet fjärrstyrs av SMS-meddelanden. För varje textmeddelande den tar emot, skickas ett kvittensmeddelande tillbaks till mobiltelefonen som skickat meddelandet. Det spelar ingen roll om man använder små eller stora bokstäver i textmeddelandet. Alla kommandon som skickas som textmeddelande är gemensam för de två uppkopplingssätten (punkt 2.2 och 2.3). Det abonnemang som medföljer ska användas. Använd inte kontantkort. Det är möjligt med lokal betjäning av GSM Styrenhet genom en tryckknapp märkt Reset i en fördjupning i frontlocket. Resultatet av att använda knappen är olika beroende på vilken av de två anslutningarna man valt, se nedan. Användning av Reset-knappen vid anslutning mot DigiHeat 6+ (punkt 2.2): DigiHeat 6+ överstyrs av GSM Styrenhet i AUTO och OUT när anslutningsledningen är korrekt monterad. Inga ändringar av inställningarna på DigiHeat 6+ är möjlig. För att friställa DigiHeat 6+ från överstyrningen (ändra temperatur, sänkningsperioder etc) kan man använda Reset-knappen. Ett tryck på Reset-knappen avlägsnar överstyrningen. För att kunna sätta systemet i OUT utan att skicka textmeddelande, trycker man en gång på Reset-knappen och ställer därefter inställningsratten på DigiHeat i OUT. På detta sätt slipper man att skicka textmeddelande för att slå av värmen när man lämnar huset. Användning av Reset-knappen vid uppkoppling direkt mot Siemens Unique (punkt 2.3): Genom att trycka en gång på Reset-knappen går systemet in i OUT (frånvarotemperatur) efter några sekunder. Knappen är naturlig att använda när man till exempel lämnar fritidshuset, så att man slipper skicka ett SMS för att uppnå frånvarotemperatur. PIN-kod För att förhindra missbruk och oönskad användning, kräver alla kommandon att den korrekta PIN-koden är med i textmeddelandet. PIN-koden är 4014 eller 1111 som standard. Det rekommenderas att ändra PIN-koden för att förhindra oönskad användning. För att ändra PIN-koden, skicka PIN Ny PIN-kod är nu 1234 och ersätter den gamla PIN-koden Värmestyrning med AUTO och OUT Siemens GSM Styrenhet styr Siemens Unique-radiatorer med hjälp av textmeddelande med kommandona AUTO eller OUT. AUTO ger en närvarotemperatur (eventuellt närvaroprogram), medan OUT ger en frånvarotemperatur. Både närvarotemperatur och frånvarotemperatur kan ställas mellan 5-30 o C. En kort stund efter att meddelandet är skickat, får man ett kvittensmeddelande tillbaka. Ett exempel på detta kan vara: OUT er PÅ permanent Inne: -- C Ute: -- C Terminal: 12.5 C Kvittensmeddelandet i exemplet visar att GSM Styrenhet är i OUT, det vill säga att frånvarotemperaturen är aktiverad permanent. GSM Styrenhet mäter en temperatur på 12.5 o C. Temperatur Inne och Ute är inte aktuella så länge man inte har sådana termometrar inkopplade. AUTO Önskar man närvarotemperatur (närvaroprogram för DigiHeat 6+) skickas AUTO 1111 Radiatorn reglerar då efter den förhandsinställda närvarotemperaturen (5-30 o C). PIN-koden är här Det är möjligt att bestämma antalet timmar (1 till 99) för hur länge AUTO ska vara aktiv. Efter ett valt antal timmar går GSM Styrenhet automatiskt tillbaks till OUT. Skicka till exempel AUTO H Radiatorn reglerar då efter den förinställda närvarotemperaturen (5-30 o C) i 48 timmar för att därefter gå över till frånvarotemperaturen (OUT) permanent. 15

16 OUT Önskar man frånvarotemperatur skickas OUT 1111 Radiatorn reglerar då efter den förinställda frånvarotemperaturen (5-30 o C). På samma sätt som i AUTO är det möjligt att bestämma antalet timmar för hur länge OUT ska vara aktiv. Skicka till exempel OUT H Radiatorn reglerar då efter den förinställda frånvarotemperaturen (5-30 o C) i 72 timmar för att därefter återgå till närvarotemperaturen (AUTO) permanent. Bestäm larmmottagare (SM) Innan GSM Styrenhet tas i bruk bör man ta ställning till om det är önskvärt att motta varningsmeddelande på mobiltelefonen i händelse av frost eller strömavbrott. Vid frost eller strömavbrott skickas ett textmeddelande till det mobiltelfonnummer som är registrerat som larmmottagare. För att registrera larmmottagare, skicka SM Telefonnumret (prefix för Sverige är 0046 och kan vara med!) är nu satt som mottagare av frost- och strömavbrottslarm. OBS! Kom ihåg att du också måste välja vilka larm du vill mottaga. Se Frostlarm och Strömavbrottslarm. Frostlarm (FA) Frostskydd är inbyggt i varje enskild Siemens Unique-radiator, det vill säga att termostaten i radiatorn inte accepterar temperaturer under +5 o C, så länge radiatorn är påslagen. GSM Styrenhet ger dig i tillägg, som en extra säkerhet, möjlighet att mottaga ett frostlarm om temperaturen (mätt av GSM Styrenhet) skulle sjunka under +2 o C. OBS! Det är viktigt att denna mätning motsvarar mest frostkritiska temperatur (temperatur vid vattenrör etcetera.). Se för övrigt punkten Kalibrera uppmätt temperatur. Innan man kan mottaga ett frostlarm måste detta aktiveras. Frostlarmet aktiveras genom att skicka FA ON 1111 Den telefon som är registrerad som larmmottagare (se Bestäm larmmottagare) kommer nu att kunna mottaga larm om temperaturen mätt av GSM Styrenhet skulle sjunka under +2 o C. För att slå av frostlarmet skickas till exempel FA OFF 1111 istället för ON. Manuell återställning av frostlarm (FA RES) Vid fortlöpande frostkritisk temperatur (mellan +2 o C och +6 o C) skickar inte GSM Styrenhet fler frostlarm med mindre än att larmet återställs. Skicka FA RES 1111 Nytt frostlarm kan mottagas igen om temperaturen ligger på, eller kommer under +2 o C. Kalibrera uppmätt temperatur (KAL) I GSM Styrenhet sitter en temperaturgivare som ger ett frostlarm i händelse av att den mäter temperaturer under +2 o C. För att säkra att det uppmätta värdet stämmer med det verkliga värdet, kan temperaturgivaren i GSM Styrenhet kalibreras. Skulle till exempel GSM Styrenhet ge ett uppmätt värde på 11,4 o C, medan man med en termometer mäter 8,8 o C (på frostkritisk plats), bör GSM Styrenhet kalibreras. En förutsättning är självfallet att man mäter temperaturen i samma rum/zon som GSM Styrenhet är placerad. Skicka kommandot KAL 8, GSM Styrenhet är nu kalibrerad och mäter samma temperatur som du mäter med din termometer (i exemplet ovan 8,8 o C). Strömavbrottslarm (SA) GSM Styrenhet har möjlighet att skicka ett larm till larmmottagaren (se Bestäm larmmottagare) om den registrerar ett strömavbrott som varar i mer än 30 minuter. Är det önskvärt att ta emot ett sådant larm, skicka SA ON 1111 Den telefon som är registrerad som larmmottagare kommer nu att mottaga ett larm i händelse av strömavbrott som varar i mer än 30 minuter. När strömmen kommer tillbaka skickas ett nytt meddelande om detta. För att slå av strömlarmet, skickas SA OFF Statusmeddelande (STAT) 16

17 Det är möjligt att checka status på GSM Styrenhet. Skicka STAT 1111 Ett statusmeddelande skickas nu från GSM Styrenhet. Det är inte nödvändigtvis så att all information är relevant. I AUTO ska relä 1,3 och 4 vara aktiva. I OUT ska relä 4 vara aktiv. Bestäm terminalnamn (SN) I händelse av att man mottager larm från flera GSM Styrenhet-enheter, är det praktiskt att kunna namnge varje enskild enhet. Skicka SN navn 1111 Det framgår nu av navn vilken GSM Styrenhet som skickar larm eller kvittensmeddelande. navn är begränsat till 12 tecken. För exempel fritidshus 1. 4 Tekniska data Lysdioder som indikerar tillgänglighet för GSM-förbindelse Strömförsörjning: 9-28Volt DC, 500 ma Strömbehov: 20mA vid standby, 10mA underhållsladdning, 150mA vid sändning. Inbyggd batteribackup: 3,6 Volt, 650mAh NiMH Tillgängliga ingångar: 4 ingångar, binär/tristate/analog Tillgängliga utgångar: 4 Open Collector, flytande jord. Vid kommandona AUTO och OUT är externt pullup motstånd aktiverat på utgång 1 och 2. Pull-up deaktiveras vid reset till fabriksinställningar (RES). Arbetstemperatur: Från 20 C till +60 C Dimensioner: 85 x 155 x 45 mm Godkänningar: CE, Ursprungsland Norge GSM dualband baserat på Siemens TC35i 17

18 OK A U T O P R O G DK Brugsanvisning for GSM Control 2NC Beskrivelse Siemens GSM Control (2NC9 870) muliggør styring af Siemens elradiatorer C4, type 2NC8 fra en GSM mobiltelefon. Styringen foretages ved at sende en SMS besked til GSM Controllen. En typisk anvendelse vil være at styre temperaturen i sommerhus, hvis man ønsker, at der er komforttemperatur til stede inden man ankommer. GSM Control har indbygget mulighed for frostalarm og strømsvigtsalarm. Alle SMS beskeder som sendes til GSM Controllen besvares med en kvitteringsmelding. 1.1 GSM Control kobles til DigiHeat 6+ Tilkobling direkte til DigiHeat 6+ muliggør fjernstyring af Siemens elradiatorer C4, type 2NC8, samt alle apparater som styres af DigiHeat 6+. Se fig. 1 for opkoblingsprincip. DigiHeat 6+ er et radiosignalbasseret styresystem, som kan styre elradiatorer, varmekabel, vandvarmer, lys etc. i 6 forskellige zoner. Fjernstyringen sker ved at styre Digheat 6+ mellem et tilstedeprogram (AUTO) og en fraværtemperatur (OUT). Tilstedeprogrammet (AUTO) kan frit programmeres på DigiHeat 6+ til at give forskellige komfort-temperaturer og natsænkningstemperaturer i de 6 zoner, når man er tilstede. Fraværtemperaturen (OUT) er fælles for alle zoner. Relé (fast) 16A 2NC9 839 Termostat gulvvarme 16A 2NC9 840 Radiomottaker 2NC9 822 Radiosignal Tilkoblingsledning SMS Unique varmeovn 2NC Digiheat 6+ sentralenhet 2NC9 860 GSM Control 2NC9 870 GSM telefon Relé (stikk) 16A 2NC9 825 Fig.1: GSM Control koblet til DigiHeat GSM Controllen kobles direkte til Siemens elradiatorer C4, type 2NC8 Tilkobling direkte til elradiatorerne via en pluggbar tilkoblingsledning. For hver el-radiator som skal styres, skal man have en GSM Styreplugg 2NC Sammen med hver plugg leveres tilkoblingsledning og fordeler. Se fig. 2 for opkoblingsprincip. Fjernstyringen sker ved at styre elradiatorerne mellem en tilstedetemperatur og en fraværtemperatur. Indstillet temperatur foretages på hver enkelt elradiator. Komforttemperatur indstilles på elradiatorens egen termostatknap, mens fraværtemperaturen indstilles på pluggen. SMS beskeden AUTO vil sætte alle elradiatorer til komforttemperatur, mens SMS beskeden OUT vil give fraværtemperatur. Fraværtemperatur vil indikeres ved at den grønne lysdiode i elradiatoren lyser. NB! Maksimalt 3 elradiatorer kan styres på denne måde. 18

19 Splitter Tilkoblingsledning Styreplugg 2NC9 871 SMS Unique varmeovn #2 Unique varmeovn #1 GSM Control 2NC9 870 Fig.2: GSM Control koblet til Siemens elradiatorer GSM telefon 2 Opkobling og registrering af abonnement 2.1 Klargøring og opkobling af GSM Controllen Kontroller at din GSM Control-pakke indeholder følgende: Siemens GSM Control 2NC9 871, registreringsskema, tilkoblingsledning (benyttes kun for opkobling til DigiHeat 6+), 12V netadapter, SIM-kort (SIM-kort er allerede installeret, men dette SIM-kort skal skiftes), hulskabelon, og brugsanvisning Med GSM Control er et tilmeldingsskema for abonnement til Plasus i Norge. Dette skal ikke benyttes, og det installerede SIM-kort skal erstattes med et SIM-kort fra et valgfrit teleselskab. Se under punktet - Brug af andet SIM-kort. Find et egnet sted med god GSM dækning for montering af GSM Controllen. Hvis GSM Controllen skal benyttes for at varsle frost bør den placeres i nærheden af et frostkritisk sted. Ved montering på væg, benyttes vedlagte hulskabelon. Hulskabelonen er tilpasset et nøglehul på bagsiden af boksen. Lad skruehovederne stikke ca. 3 mm ud fra væggen. Når GSM Controllen er på plads, monteres ledningen fra 12 V netadapter. Plugg herefter netadapteren i en stikkontakt. Rød lysdiode skal da lyse en tid, derefter skal den grønne lysdiode blinke. Antal blink efter hinanden vil angive, hvor god dækning GSM Controllen har. 4 blink angiver optimal GSM-dækning. Enkel fejlsøgning Et blinkende rødt lys på GSM Control indikerer, at enheden ikke har GSM kommunikation. Undersøg om enheden har GSM dækning. Så længe man har GSM dækning med en sædvanlig GSM telefon er GSM dækningen i orden. Har man ikke dækning, kan man overveje at montere en kraftigere antenne eller pladsere enheden hvor dækningen er bedre. Hvis man benytter det medfølgende abonnement (SIM-kort), skal man påregne nogle få dages ventetid efter man har sendt sit registreringsskema, til abonnementet er åbnet. Er abonnementet ikke åbnet, vil dette medføre et vedvarende rødt lys. Kontakt teleselskabets kundeservice, hvis du er usikker på abonnementstatus. (Se registreringsskema). Meget ofte er blinkende rødt lys en indikation på, at enheden ikke har kontakt med SIM kortet. Ønsker du at benytte eget SIM-kort, læs omhyggeligt punktet nedenfor. Brug af andet SIM-kort. Ved udskiftning af SIM-kort - følg nedenstående procedure. Kontroller at strømforsyningen ikke er tilkoblet. Skru dækslet på GSM Control af. Inde i boksen er et batteri som er tilkoblet elektronikken. Fjern batteriet. 19

20 Læs revisionskoden. Den findes skrevet med hvid skrift under SIM-kort holderen nede i venstre hjørne på elektronikken. En del af revisionskoden er r01, r02, r03 eller r04. Noter denne del af revisionskoden. Inden du sætter det nye SIM-kort i, skal du ændre PIN-koden på kortet. PIN-koden ændres i en almindelig mobiltelefon. Hvis revisionskoden er r01, r02 eller r03, skal PIN-koden være Hvis revisionskoden er r04 er PIN-koden Er du usikker på, hvordan du skifter SIM-kort og ændrer PIN-koden i din mobiltelefon, læs da brugsanvisningen som fulgte med mobiltelefonen. Monter back-up batteriet på ny, sku dækslet på plads og tilslut strømmen. Et øjeblik efter skal kun den grønne lysdiode blinke og angive, at alt er som det skal være. Har du forsat problemer - kontakt forhandleren. NB! Hvis man benytter taletidskort kræver leverandøren ofte, at man med jævne mellemrum påfylder sit kort. Typisk er dette hver 6.- eller 12. måned. Glemmer man dette, vil leverandøren spærre kortet. Kontroller disse betingelser hos din leverandør, så du undgår overraskelser. 2.2 Opkobling til DigiHeat 6+ I emballagen findes en ledning for tilkobling mellem GSM Controllen og DigiHeat 6+. Kabelet har en telefonkontakt (RJ-45) i den ene ende, og 4 enkelt ledere i den andre. Enkelt lederne skal monteres i skrueklemmerne på bagsiden af DigiHeat 6+ (bagdæksel må fjernes først). Se brugsanvisning DigiHeat 6+. Enden af ledningen som er udstyret med et telefonstik (RJ-45) monteres i den sorte kontakt mærket OUTPUT på GSM Controlboksen. 2.3 Opkobling direkte til Siemens elradiatorer C4, type 2NC8 Opkobling fra GSM Controlboksen og direkte mod Siemens elradiatorerne forudsætter GSM Styreplugg 2NC Én plugg for hver elradiator som skal styres. Maksimalt 3 elradiatorer kan styres på denne måde. Se brugsanvisning GSM Styreplugg 2NC9 871 for detaljer for opkobling. 3 Styring GSM Control fjernstyres af SMS beskeder. For hver SMS besked den modtager, sendes en kvitteringsmelding tilbage til den mobiltelefon som sendte meldingen. Telefonnummeret til din GSM Control står på registreringsskemaet. Husk at 0046 skal være med. Det spiller ingen rolle om man benytter små eller store bogstaver i SMS beskeden. Alle kommandoene som sendes i SMS beskederne er fælles for de to opkoblingsmåder (pkt. 2.2 og 2.3). Det er muligt med lokal betjening af GSM Controllen med en tryknap mærket Reset i brønden på frontdækselet. Resultatet af at betjene knappen vil være forskellig afhængig af om man har valgt opkobling 2.2 eller 2.3. Betjening af Reset-knap ved opkobling til DigiHeat 6+ (pkt. 2.2): DigiHeat 6+ er overstyret af GSM Control i AUTO og OUT når tilkoblingsledningen er korrekt monteret. Ingen ændringer af indstillinger på DigiHeat 6+ er mulig. For at fritstille DigiHeat 6+ fra overstyringen (ændre temperaturer, temperaturprofiler etc.) kan man benytte Reset-knappen. Et tryk på Reset-knappen vil fjerne overstyringen. For at kunne sætte systemet i OUT uden at sende tekstmelding, trykker man én gang på Reset-knappen og stiller derefter indstillingsknappen på DigiHeat i OUT. Alternativt kan man sende tekstmelding med OUT, når man forlader huset. Når man skal tænde varmen fra mobiltelefonen, sender man en SMS besked med AUTO. På den måde slipper man for at sende SMS besked for at afbryde varmen, når man forlader huset. Betjening af Reset-knap ved opkobling direkte til Siemens Unique (pkt. 2.3): Ved at trykke én gang på reset-knappen vil systemet gå i OUT (fraværtemperatur) efter ca. 30 sekunder. Knappen er naturlig at benytte hvis man for eksempel forlader huset, så undgår man at sende en SMS besked for at få fraværtemperatur. 20

Bruksanvisning GSM Control Plus - DigiHeat

Bruksanvisning GSM Control Plus - DigiHeat Bruksanvisning GSM Control Plus - DigiHeat Tilleggsutstyr Elnummer Ekstern antenne GSM Control Plus 54 683 16 Uteføler GSM Control Plus 54 683 18 1 N Kom i gang GSM Control Plus har mange bruksområder.

Detaljer

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC SMS Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller direkte

Detaljer

Alt om din SmartBase

Alt om din SmartBase Alt om din SmartBase Gratulerer! DEFA SmartBase er som skapt for deg og din hytte. BATTERIDEKSEL ANTENNE INDIKATOR LAMPE INNMELDINGSKNAPP HOVEDBRYTER VARME HOVEDBRYTER ALARM Klargjør, ferdig, bruk Innhold

Detaljer

Bruksanvisning GSM Control Plus

Bruksanvisning GSM Control Plus Bruksanvisning GSM Control Plus Tilleggsutstyr Elnummer Ekstern antenne GSM Control Plus 54 683 16 Uteføler GSM Control Plus 54 683 18 1 N Kom i gang GSM Control Plus kan fjernstyre det trådløse varmesystemet

Detaljer

GSM ECO Comfort. Monteringsanvisning. GSM ECO Comfort. Ukeprogram gjør den velegnet til energistyring av boliger og større hytter.

GSM ECO Comfort. Monteringsanvisning. GSM ECO Comfort. Ukeprogram gjør den velegnet til energistyring av boliger og større hytter. GSM ECO Comfort Monteringsanvisning GSM ECO Comfort Sikom GSM ECO-Comfort er vårt nye flaggskip innen veggmonterte styringssentraler. Den er beregnet brukt til blant annet: Ring Hytta Varm og varme- og

Detaljer

Vanlige spørsmål og svar ved bruk av GSM AlarmController II og hyttami.no til strømstyring

Vanlige spørsmål og svar ved bruk av GSM AlarmController II og hyttami.no til strømstyring Vanlige spørsmål og svar ved bruk av GSM AlarmController II og hyttami.no til strømstyring 1.Komme i gang på 1-2-3...2 2.Klargjøring...2 3.Vanligste styringskommandoer for SMS...4 4.Vanligste styringskommandoer

Detaljer

Hyttestyring. Skal KUN benyttes av de med aktivt Hyttestyrings abonnement (SIM

Hyttestyring. Skal KUN benyttes av de med aktivt Hyttestyrings abonnement (SIM Hyttestyring Skal KUN benyttes av de med aktivt Hyttestyrings abonnement (SIM kort vedlagt i basispakken). Abonnementsskjema MÅ fylles ut før enheten kan tas i bruk. 9 Førstegangsregistrering Abonnementsskjema

Detaljer

Brukerveiledning for GSMG

Brukerveiledning for GSMG Brukerveiledning for GSMG CFG Gulvvarmetermostat CXG Rele for fast installasjon COG-j Rele med ledning og plugg CRG Plug-in termostat for Glamox ovner serie 3001 GSM-enhet 1 Lade-enhet 2 Funksjonstast

Detaljer

HyttaMi Comfort for bruk med DEFA Premium abonnement

HyttaMi Comfort for bruk med DEFA Premium abonnement HyttaMi Comfort for bruk med DEFA Premium abonnement Gratulerer med anskaffelsen av HyttaMi Comfort - din nye strømstyringsenhet. Sentralen er en kraftig GSM-basert enhet for strøm- og alarmstyring. Med

Detaljer

Sikom GSM Alarm Controller III for bruk med DEFA Premium abonnement

Sikom GSM Alarm Controller III for bruk med DEFA Premium abonnement Sikom GSM Alarm Controller III for bruk med DEFA Premium abonnement Gratulerer med anskaffelsen av Sikom GSM Alarm Controller III - din nye strømstyringsenhet. Sentralen er en kraftig GSM-basert enhet

Detaljer

STRØMSTYRINGS/ALARM GSM SENTRAL GSM-A22 SPAR STRØM!

STRØMSTYRINGS/ALARM GSM SENTRAL GSM-A22 SPAR STRØM! Bruker-veiledning STRØMSTYRINGS/ALARM GSM SENTRAL GSM-A22 SPAR STRØM! Styrer 4 kanaler med strømstyringsplugger Hver kanal kan ha mange plugger Automatisk frostsikring Temperaturmåling Alt med SMS Enkel

Detaljer

Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56

Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 SMS-beskrivelse Se bilde A for systembeskrivelse Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 kan fjernstyre overgang mellom comfort- og ECO-modus. Modulen er koblet til

Detaljer

GSM Fixi SMS. For installatør: 1. Oppkobling Side:

GSM Fixi SMS. For installatør: 1. Oppkobling Side: GSM Fixi SMS Bryterstyring Monteringsanvisning for installatør. For montasje i sikringskap av metall. GSM Fixi SMS. Fjernstyring av strøm for hytter, hus etc. Inntil 5 potensialfrie relé/utgang (2 stk

Detaljer

GSM MINI. Bruksanvisning OVERSIKT GSM MINI 2. FØR BRUK: 2 - Aktivering av SIM-kort - Oppstart - Signalstyrke - Reset av adgangskode

GSM MINI. Bruksanvisning OVERSIKT GSM MINI 2. FØR BRUK: 2 - Aktivering av SIM-kort - Oppstart - Signalstyrke - Reset av adgangskode 64-311-06 Bruksanvisning GSM Mini Rev1.00 Side - 1 - GSM MINI Bruksanvisning INNHOLD: SIDE: OVERSIKT GSM MINI 2 FØR BRUK: 2 - Aktivering av SIM-kort - Oppstart - Signalstyrke - Reset av adgangskode FJERNSTYRING

Detaljer

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring. Versjon 1.3

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring. Versjon 1.3 Installasjonsveiledning Datek Lysstyring Versjon 1.3 1 Systembeskrivelse...3 2 Installasjonsmiljø...3 3 Installasjon av Simkort...4 4 Montering av enheten....4 5 Tilkoblinger...5 5.1 220V og kontaktorer

Detaljer

Brukerveiledning for. GSM Mini

Brukerveiledning for. GSM Mini Brukerveiledning for GSM Mini Innhold Kapittel 1 - Generell informasjon Innledning - VIKTIG INFORMASJON... 3 Innhold i pakken... 4 Tekniske spesifikasjoner... 4 Grunnleggende funksjoner i GSM Mini... 5

Detaljer

Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com

Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com Tlf 47671669/91578236) for registrering av Serie nr. og enhet (står på undersiden av enheten). Fyll

Detaljer

GSM Alarm Controller II Bryter- og alarmstyring

GSM Alarm Controller II Bryter- og alarmstyring GSM Alarm Controller II Bryter- og alarmstyring Monteringsanvisning Tema Side 1 Oppkobling 1.1 Montering i sikringsskap 2 1.2 Installasjonssikring 3 1.3 Temperaturstyring 3 1.4 Innsetting av SIM-kort 3

Detaljer

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9 Installasjonsveiledning Datek Lysstyring AX9 1 Systembeskrivelse... 3 2 Installasjonsmiljø... 3 3 Installasjon av Simkort... 4 4 Montering av enheten.... 4 5 Tilkoblinger... 5 5.1 220V og kontaktorer for

Detaljer

Bruksanvisning til GSM Tyverialarm 16 soner

Bruksanvisning til GSM Tyverialarm 16 soner Bruksanvisning til GSM Tyverialarm 16 soner Før du går I gang med å installere skal du sikre deg følgende: 1. SIM kortet har en 4 sifret PIN-kode når du mottar kortet fra teleselskapet. Det er viktig at

Detaljer

Modell SC225. Quick-Start meny

Modell SC225. Quick-Start meny Modell SC225 Quick-Start meny Gratis App for Appel, Android og Microsoft. Søk på CLSF i: AppStore, Google Play, Windows Markedplace VIKTIG: HUSK Å DEAKTIVERE PIN-KODEN FØR SIM-KORT INSTALLERES I KAMERAET!

Detaljer

Brukermanual for produkt: AlertBrick Versjon: PHSA V1.0

Brukermanual for produkt: AlertBrick Versjon: PHSA V1.0 Brukermanual for produkt: AlertBrick Versjon: PHSA V1.0 1 AlertBrick brukermanual Innholdsfortegnelse Velkommen 3 Viktig sikkerhetsinformasjon 3 Hva finnes i esken 4 Installasjon og endringer 5 1. Nyinstallasjon

Detaljer

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning 1 FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter Bruksanvisning Dette er et teknisk produkt. Det er en forutsetning for effektiv bruk at du forstår innholdet i denne bruksanvisningen. Vær vennlig

Detaljer

GSM MICRO. Bruksanvisning. 3 Fjernstyring 3.1 Generelt om fjernstyring via telefon 6 3.2 Prosedyre for styring via telefon 6

GSM MICRO. Bruksanvisning. 3 Fjernstyring 3.1 Generelt om fjernstyring via telefon 6 3.2 Prosedyre for styring via telefon 6 GSM MICRO Tema Bruksanvisning Side 1 SIM-kort 1.1 Abonnementstype og SIM-kort 2 1.2 Deaktivering av PIN-kode 2 1.3 Innsetting av SIM-kort 3 2 Igangsetting 2.1 Tilkobling 3 2.2 Oppstart 4 2.3 Signalstyrke

Detaljer

GSM 12V-SMS BRYTERSTYRING

GSM 12V-SMS BRYTERSTYRING GSM 12V-SMS BRYTERSTYRING Bruks- og monteringsanvisning TEMA SIDE 1 Oppkobling 1.1 Forberedelse av SIM-kort 2 1.2 Innsetting av SIM-kort 2 1.3 Generelle tilkoblinger. Tilleggsutstyr 3 1.4 Tilkobling av

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

Bruksanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje FIN. Brugsanvisning. User Manual. Gebruikershandleiding. DEFA SilentAlarm

Bruksanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje FIN. Brugsanvisning. User Manual. Gebruikershandleiding. DEFA SilentAlarm N S FIN DK GB NL Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Brugsanvisning User Manual Gebruikershandleiding DEFA SilentAlarm N S FIN DK GB Bruksanvisning s.3 Bruksanvisning s.10 Käyttöohje s.17 Brugsanvisning

Detaljer

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5. Installasjonsveiledning Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P Se installasjonsvideo: v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.1-P RØROS HETTA Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering

Detaljer

Vanlige spørsmål og svar ved bruk av GSM 12-24V og hyttami.no til strømstyring

Vanlige spørsmål og svar ved bruk av GSM 12-24V og hyttami.no til strømstyring Vanlige spørsmål og svar ved bruk av GSM 12-24V og hyttami.no til strømstyring 1.Vanligste styringskommandoer for SMS...2 2.Vanligste styringskommandoer for telefon (talemeny)...3 3.PIN-frie nummer...3

Detaljer

Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL

Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL Før start 1. Kontroller at mottager (master) er tilkoblet i henhold til medfølgende skjema og at antennen

Detaljer

1. Oppkobling Side: 1.1 Forberedelse av SIM kort Innsetting av SIM kort Montering / tilkoblinger 2

1. Oppkobling Side: 1.1 Forberedelse av SIM kort Innsetting av SIM kort Montering / tilkoblinger 2 09.04.03 GSM Maxi Bruksanvisn v2 11-02 R GSM Maxi Bryterstyring Bruksanvisning GSM Maxi Bryterstyring. Fjernstyring av strøm for hytter, hus etc. Max 3600W (230V / 16A ) Temperaturmåling Temperaturovervåkning

Detaljer

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet Installasjon- og Brukerveiledning VERN Komfyrvakt Sensor El.nr.: 625630 Enkel trygghet BRUKERINFORMASJON MONTERINGSINSTRUKS VERN komfyrvakt sensor er et sikkerhetsprodukt som overvåker platetoppen på komfyren.

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sector Alarm AS...4. Ordliste... 5-6. Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10. Hva gjør jeg ved utløste alarmer...

Innholdsfortegnelse. Sector Alarm AS...4. Ordliste... 5-6. Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10. Hva gjør jeg ved utløste alarmer... Innholdsfortegnelse Sector Alarm AS...4 Ordliste... 5-6 Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10 Hva gjør jeg ved utløste alarmer...10 Problemer med tilkobling av alarmsystemet...11 Feil ved alarmsystemet...11

Detaljer

Gsm A6a2 Alarm Driftsetting

Gsm A6a2 Alarm Driftsetting 6 Gsm A Alarm Driftsetting Dato : 6 mars 00 Utskrevet: februar 006 Art.nr; 07.68 Metall boks Art. nr: 07.69 Plastboks. INPUTS A6A!! A6A!!0 A6A!!0 A6A!!0 A6A!!0 A6A!!0 A6A!!06 A6A!!07 A6A!! A6A!!09 A6A!!

Detaljer

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9 Installasjonsveiledning Datek Lysstyring AX9 1 Systembeskrivelse... 3 2 Installasjonsmiljø... 3 3 Installasjon av Simkort... 4 4 Montering av enheten.... 4 5 Tilkoblinger... 5 5.1 220V og kontaktorer for

Detaljer

Fjernstyringsenhet VRT012

Fjernstyringsenhet VRT012 Fjernstyringsenhet VRT012 Brukerveiledning V 0.1 Takk for at du kjøpte produktet vårt! Vi håper denne brukervennlige styreenheten kan hjelpe deg til å realisere dine ideer og gjøre livet enklere for brukeren.

Detaljer

GSM Mini. SMS-styrt 230V stikk. Bruksanvisning

GSM Mini. SMS-styrt 230V stikk. Bruksanvisning GSM Mini SMS-styrt 230V stikk Bruksanvisning Innhold OVERSIKT GSM MINI:... 2 FØR BRUK:... 2 KLARGJØRING AV SIM-KORTET:... 2 INNSETTING AV SIM-KORTET:... 3 OPPSTART:... 3 SIGNALSTYRKE:... 3 RESET AV ADGANGSKODE:...

Detaljer

NEO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE USER GUIDE

NEO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE USER GUIDE NEO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE USER GUIDE NO/DK: side 1 8 SV: sida 9 16 FI: sivu 17 24 GB/AU: page 25 32 1 5 2 3 4 6 7 1 Indikator for dagsenking 2 Ønsket Temperatur 3 Indikator for varmeavgivelse 4 Indikator

Detaljer

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Bruks- og installasjonsanvisning for Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Hurtigveiledning 3 Bruksanvisning 4 Innledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde Smart Control - hovedmeny

Detaljer

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART BASIC

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART BASIC MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART BASIC Waterguard SmartBasic PRINSIPPSKISSE AV WATERGUARD SMART BASIC S Sentralenhet INNGANG BAD/WC Trådløs sensor D Dørbryter 230 V Jordet M Magnetventil BA D

Detaljer

Varslingshjelpemidler. P162A Bevegelsesdetektor, kablet P162B Bevegelsesdetektor, radio. Bruks- og Monteringsanvisning

Varslingshjelpemidler. P162A Bevegelsesdetektor, kablet P162B Bevegelsesdetektor, radio. Bruks- og Monteringsanvisning Varslingshjelpemidler P162A Bevegelsesdetektor, kablet P162B Bevegelsesdetektor, radio Bruks- og Monteringsanvisning Gjerstadveien 398, Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 E-mail: post@picomed.no

Detaljer

Brukerveiledning. Falck 6709 Mottaker. Varenr: 320 062

Brukerveiledning. Falck 6709 Mottaker. Varenr: 320 062 Brukerveiledning Falck 6709 Mottaker Varenr: 320 062 Innholdsfortegnelse Falck 6709 Mottaker består av:... 2 Beskrivelse av Falck 6709 Mottaker... 2 Beskrivelse av funksjoner... 2 Montering... 4 Test...

Detaljer

Glamox Comfort. Smartere varmestyring i din bolig

Glamox Comfort. Smartere varmestyring i din bolig Glamox Comfort Smartere varmestyring i din bolig Sentraler for smarte hus og hytter Comfort GSM Controller Ta kontroll over varmen på hytta og hjemme. Glamox tilbyr Comfort GSM Controller som er en svært

Detaljer

BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO CCIR/GSM RELE

BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO CCIR/GSM RELE BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO Dato: 08.09.2015 V1.1.0 CCIR/GSM RELE INNHOLD: 1. INNLEDNING...2 2. MONTERING...2 3. AKTIVISER RELE MED CCIR (7-tone)...3 4. GSM...4 5. AKTIVISER RELE MED GSM...4

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S3 27,2VDC 8A 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

Enkel veiledning for: GSM key3+

Enkel veiledning for: GSM key3+ Enkel veiledning for: GSM key3+ 1 Innhold Kort beskrivelse på oppstart:... 3 Tilkobling på GSM Key 3+... 4 1. Offline programmering vis SMS.... 6 2. Administrator: (Må legges inn)... 7 3. Enhetsinformasjon:...

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Mkomfy 2G 25R. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Mkomfy 2G 25R. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN Monteringsveiledning / Brukerveiledning Mkomfy 2G 25R Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN Brukerinformasjon Microsafe Mkomfy er et sikkerhetsprodukt fra CTM Lyng AS. Produktet forutsetter

Detaljer

GSM Alarm Controller II

GSM Alarm Controller II GSM Alarm Controller II Bruksanvisning - Fjernstyring av varme Kan fjernstyre tre sikringskurser/funksjoner. - Alarm GSM Alarm Controller II overvåker fire innganger og sender melding til opptil fire mobilnumre

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Innhold Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Muligheter:... 3 Konfigurasjon og bruk:... 4 Innstillinger:... 4 Oversikt

Detaljer

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1521 400001. Mkomfy25R 1.6G. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1521 400001. Mkomfy25R 1.6G. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor Monteringsveiledning / Brukerveiledning Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1521 400001 Mkomfy25R 1.6G Komfyrvakt 25A med trådløs sensor Oppfyller kravene i NEK 400:2014 Mkomfy sett med Sensor og

Detaljer

Varslingshjelpemidler. P154 Sengemonitor. Bruks- og Monteringsanvisning

Varslingshjelpemidler. P154 Sengemonitor. Bruks- og Monteringsanvisning Varslingshjelpemidler P154 Sengemonitor Bruks- og Monteringsanvisning Gjerstadveien 398, Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 E-mail: post@picomed.no Foretaksnummer 962 211 631 MVA Revisjoner

Detaljer

SEITRON TRÅDLØS STYREENHET

SEITRON TRÅDLØS STYREENHET SEITRON TRÅDLØS STYREENHET 1. Drift og vedlikehold 2. Teknisk data 3. Feilsøking 4. Tilkobling av strøm 5. Utbygging av antall styreenheter 6. Oppstart av gulvvarmestyring SEITRON TRÅDLØS STYREENHET DLP

Detaljer

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no Alpha 2 GSM- SMS alarm alpha-2 GSM /SMS SYSTEM OK INGEN ALARMER 1 Innhold INTRODUKSJON... 4 HOVEDMENY... 5 Statusfelt... 5 Visning av alarm... 5 Lesing av temperatur... 5 Reset alarm... 5 Betjening...

Detaljer

Varslingshjelpemidler. P155B radiomottaker med kabel utgang. Bruks- og Monteringsanvisning

Varslingshjelpemidler. P155B radiomottaker med kabel utgang. Bruks- og Monteringsanvisning Varslingshjelpemidler P155B radiomottaker med kabel utgang Bruks- og Monteringsanvisning Gjerstadveien 398, Brokelandsheia, 4993 Sundebru, tlf + 47 37119950 E-mail: post@picomed.no Foretaksnummer 962 211

Detaljer

DIESELVAKT. Teknikerveiledning DIESELVAKT med/uten GSM VARSLING TRÅDLØS VARSLING V: 3,1

DIESELVAKT. Teknikerveiledning DIESELVAKT med/uten GSM VARSLING TRÅDLØS VARSLING V: 3,1 Teknikerveiledning DIESELVAKT med/uten GSM VARSLING TRÅDLØS VARSLING V: 3,1 Trådløsoverføring av ALARM Mottaker kan monteres 50 m fra sender. 1 reléutgang for styring Kan forhåndsprogrammeres Enkel montering.

Detaljer

Komfyrvakt SPISEC 2.1

Komfyrvakt SPISEC 2.1 Varsler Bryter Tilbakestiller Bruks- og monteringsanvisning Komfyrvakt SPISEC 2.1 Salg og support Arcus Vita As tlf: 53 75 77 50 post@arcus-vita.no www.arcus-vita.no Utviklet og produsert av: Cabinova

Detaljer

Brukerveiledning. EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 323234. Rev C NO

Brukerveiledning. EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 323234. Rev C NO Brukerveiledning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 323234 Rev C NO Innhold 1. Introduksjon:... 2 2. Pakkens innhold:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Montering av GSM-modul... 4 5. Oppstart... 4 6. Koding av GSM-modulen...

Detaljer

Teknisk varsling UNIVERSAL TR-4E GSM

Teknisk varsling UNIVERSAL TR-4E GSM Teknisk varsling UNIVERSAL TR-4E GSM Program: TR4E!!00 V:01.02.04c Overvåkning og varsling. Varsling av tekniske alarmer og hendelser. Nivå, lekkasje, motorvern. Inngang kan styre valgfri utgang. Kan monteres

Detaljer

Gjelder for produkter med serienummer f.o.m Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.:

Gjelder for produkter med serienummer f.o.m Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: Gjelder for produkter med serienummer f.o.m 1601-00001 Installasjon- og Brukerveiledning VERN Komfyrvakt Sensor El.nr.: 6251630 Enkel trygghet 1 BRUKERINFORMASJON VERN komfyrvakt sensor er et sikkerhetsprodukt

Detaljer

GSM ALARM KAMERA. Hurtigveiledning FUNKSJONER INNHOLD I ESKEN

GSM ALARM KAMERA. Hurtigveiledning FUNKSJONER INNHOLD I ESKEN GSM ALARM KAMERA Hurtigveiledning Velkommen som eier og bruker av ditt nye GSM kamera. Dette er en hurtigguide for en rask innføring i kameraets funksjoner og bruk. For avansert oppsett som bildeinnstillinger

Detaljer

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART STOP

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART STOP MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART STOP Waterguard NRL-SmartStopp PRINSIPPSKISSE AV WATERGUARD SMART STOP D Trådløs dørbrytter (Smart Switch) INNGANG BAD/WC Trådløs sensor S Smart Socket 230 V

Detaljer

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Mkomfy 25R. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Mkomfy 25R. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN Monteringsveiledning / Brukerveiledning Mkomfy 25R Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN Beskrivelse Betjening Microsafe Mkomfy er et sikkerhetsprodukt fra CTM Lyng AS. Produktet er

Detaljer

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN BRUKERMANUAL Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN Art. nr. 17-00040 Fra serienummer 500 - Rev.3-21.08.08 INNHOLDSFORTEGNELSE TRÅDLØS FJERNKONTROLL 3 Etter montasje 3 Koding av

Detaljer

JA-82K OASiS Enkel oppstart

JA-82K OASiS Enkel oppstart JA-82K OASiS Enkel oppstart Installering av dette systemet skal bare gjøres av autorisert montør. Produsent / importør kan ikke gjøres ansvarlig for noen skade eller konsekvens relatert til feilaktig montering

Detaljer

Generell brukerveiledning for hyttami.no

Generell brukerveiledning for hyttami.no Generell brukerveiledning for hyttami.no HyttaMi har siden etableringen i 2003 vokst til å bli den største aktøren i Norge innen hyttestyring. Målet har hele tiden vært å kunne tilby en komplett og brukervennlig

Detaljer

GPS MAGNET MOTTAGER ANTENNE GPS mottaker antenn med 1,7m kabl og 6 pinn plugg. Til GSM A2G, GSM-A6A2 men også for PC. Type BR-305 Mål: 60x45x18mm.

GPS MAGNET MOTTAGER ANTENNE GPS mottaker antenn med 1,7m kabl og 6 pinn plugg. Til GSM A2G, GSM-A6A2 men også for PC. Type BR-305 Mål: 60x45x18mm. Bergen Hightech AS Prisliste A2G + HE77 + TR4E Alle prisene er oppgitt inkl. 25% MVA. Event. frakt kommer i tillegg. Det tas forbehold om feil i prisliste eller prisendringerendringer fra vår leverandør

Detaljer

75191 Språkleken. Rekommenderas från 4 år och uppåt.

75191 Språkleken. Rekommenderas från 4 år och uppåt. 75191 Språkleken Syftet med detta spel är att skapa kommunikations situationer där barnen måste lära sig att använda beskrivande ord och på detta sätt utveckla sitt språk och språkförståelse. Inlärningsdelar:

Detaljer

Fjernstyring av Laserkamin Inverter 5007 SIKOM GSM 12H

Fjernstyring av Laserkamin Inverter 5007 SIKOM GSM 12H Side - 1 - Fjernstyring av Laserkamin Inverter 5007 SIKOM GSM 12H Innhold: Side: OVERSIKT GSM 12H... 2 SIM-KORT... 3 Forberedelse av SIM-kort:... 3 Innsetting av SIM-kort:... 3 Antennetilkobling:... 3

Detaljer

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter 408-084 Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse av original bruksanvisning) PL - Instrukcja obsługi (Tłumaczenie

Detaljer

ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING

ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING 1. Montering generelt En typisk oppkobling av VOICE -TEL er vist i figuren under: ES 601 24V-utgang (X10) + - Brann C NO Feil / Innbrudd

Detaljer

GSM 12A. Monterings og bruksanvisning OVERSIKT GSM 12A... 2

GSM 12A. Monterings og bruksanvisning OVERSIKT GSM 12A... 2 Side - 1 - GSM 12A Monterings og bruksanvisning Innhold: Side: OVERSIKT GSM 12A... 2 OPPKOBLING... 3 Forberedelse av SIM-kort:... 3 Innsetting av SIM-kort:... 3 Generelle tilkoblinger:... 3 Følgende koblinger

Detaljer

Brukermanual. Tastatur.

Brukermanual. Tastatur. Brukermanual ICAS Daglig bruk av sentralen Brannalarmen er aktiv til enhver tid og behøver ikke programmeres for gi alarm ved røykutvikling eller branntilløp. Innbruddsalarmen slås på ved å taste master-koden,

Detaljer

Penta. Bruker Manual NOBY PENTA. Manual nr.: MPENTAV103

Penta. Bruker Manual NOBY PENTA. Manual nr.: MPENTAV103 Penta NOBY PENTA 1 2 3 4 READY KLAR SYSTEM ARMED PÅ POWER 230V F E P Bruker Manual Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby a.s påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel

Detaljer

RØROS HETTA INSTALLASJONSVEILEDNING. Siro komfyrvakt. Se installasjonsvideo: Strømstyringsenhet: PCU5.1-P PCU5.1-PP PCU3

RØROS HETTA INSTALLASJONSVEILEDNING. Siro komfyrvakt. Se installasjonsvideo: Strømstyringsenhet: PCU5.1-P PCU5.1-PP PCU3 Se installasjonsvideo: INSTAASJONSVEIEDNING Siro komfyrvakt Strømstyringsenhet: PCU5.-P PCU5.-PP PCU 086 V4.5.0 NOR RM SIRO PCU5.-P RØROS HETTA INNEHOD ADVARSER. FORBEREDESER. Forberedelser. Installasjon.

Detaljer

Bruksanvisning homeguard Smokesense FOR LADERE

Bruksanvisning homeguard Smokesense FOR LADERE Bruksanvisning homeguard Smokesense FOR LADERE homeguard Smokesense for ladere Komponenter, montering og virkemåte Dette dokumentet beskriver homeguard Smokesense for ladere som er basert på såkalt «Plug

Detaljer

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Gjelder for sensor med serienummer f.o.m

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Gjelder for sensor med serienummer f.o.m Monteringsveiledning / Brukerveiledning Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1521 400001 Nå med ny og forbedret funksjonsknapp! Knappen sitter fast og kan ikke forsvinne ved montering. Mkomfy 2G 25R

Detaljer

Varslingshjelpemidler. P135AB Fallvarsler med radiosender P135E Trådløs trygghetsalarm. Bruks- og Monteringsanvisning

Varslingshjelpemidler. P135AB Fallvarsler med radiosender P135E Trådløs trygghetsalarm. Bruks- og Monteringsanvisning Varslingshjelpemidler P135AB Fallvarsler med radiosender P135E Trådløs trygghetsalarm Bruks- og Monteringsanvisning Gjerstadveien 398, Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 E-mail: post@picomed.no

Detaljer

Brukerveiledning. VARSLING og SPORING KOMBIgard GSM-HE77

Brukerveiledning. VARSLING og SPORING KOMBIgard GSM-HE77 Brukerveiledning VARSLING og SPORING KOMBIgard GSM-HE77 Varsling ved innbrudd, brann og gass Trådløse og detektor for kabling Varmestyring og frostvarsling Sporing-GPS og OMD Startsperring Panikk alarm

Detaljer

Vanlige spørsmål og svar ved bruk av GSM Micro og hyttami.no til strømstyring

Vanlige spørsmål og svar ved bruk av GSM Micro og hyttami.no til strømstyring Vanlige spørsmål og svar ved bruk av GSM Micro og hyttami.no til strømstyring 1. Vanligste styringskommandoer for SMS...2 2. Vanligste styringskommandoer for telefon (talemeny)...2 3. PIN-frie nummer...3

Detaljer

Bruksanvisning homeguard Smokesense FOR STUE

Bruksanvisning homeguard Smokesense FOR STUE Bruksanvisning homeguard Smokesense FOR STUE homeguard Smokesense for stue Komponenter, montering og virkemåte Dette dokumentet beskriver homeguard Smokesense for stuen, som er basert på såkalt «Plug &

Detaljer

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454 Installasjon IDT 120 Art. nr: 320 454 1. Installasjon 1.1 Soner IDT 128 installeres på steder der personer må passere når de forlater et rom eller en sone. IDT 128 sender ut et magnetfelt i en viss størrelse

Detaljer

GSM Fixi SMS. For installatør: 1. Oppkobling Side:

GSM Fixi SMS. For installatør: 1. Oppkobling Side: GSM Fixi SMS Bryterstyring Bruks- og monteringsanvisning For montasje i sikringskap av metall. GSM Fixi SMS. Fjernstyring av strøm for hytter, hus etc. Inntil 5 potensialfrie relé/utgang (2 stk på GSM

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING INSTAASJONSVEIEDNING GARO SR3 komfyrvakt Hurtigveiledning Sett i batteriene og monter sensoren på vegg (A) eller opp under ventilatoren (B, ): Mot komfyren. Alternativ A: veggen Alternativ B og : avtrekksviften

Detaljer

Installasjons og brukerveiledning

Installasjons og brukerveiledning Installasjons og brukerveiledning Generell informasjon Denne tyverialarmen er svært egnet til mindre kontorer og private hjem. Alarmanlegget benytter en GSM kommunikator som betyr at du kan motta alarmer

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Hurtigveiledning

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Hurtigveiledning 1 NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring Vera GSM Maxi fjernstyrt GSM kontakt Hurtigveiledning Hyttetorget AS Kullerød Nord 13B, 3241 Sandefjord E-post: post@hyttetorget.no www.hyttetorget.no

Detaljer

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang.

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang. Riktig bruk av produktet BETJENINGS- OG BRUKERVEILEDNING Du har nå anskaffet deg et kvalitetsprodukt av høy kvalitet. Normale garantibestemmelser gjelder, så sant det ikke har vært utsatt gal behandling,

Detaljer

Brugervejledning. MEMOdayplanner. Varenr: 402 701

Brugervejledning. MEMOdayplanner. Varenr: 402 701 Brugervejledning MEMOdayplanner Varenr: 402 701 Innholdsfortegnelse Beskrivelse... 3 MEMOdayplanner leveres med... 3 Montering... 3 Tavlens bakside... 4 Innstilling av lysstyrke... 4 Visning av tid som

Detaljer

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Vera GSM Mini fjernstyrt GSM kontakt. Hurtigveiledning

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Vera GSM Mini fjernstyrt GSM kontakt. Hurtigveiledning 1 NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring Vera GSM Mini fjernstyrt GSM kontakt Hurtigveiledning Det er viktig å sørge for at pin koden på SIM kortet er deaktivert før du setter det inn i

Detaljer

Bruksanvisning homeguard Smokesense + Presence FOR KJØKKENET

Bruksanvisning homeguard Smokesense + Presence FOR KJØKKENET Bruksanvisning homeguard Smokesense + Presence FOR KJØKKENET homeguard Smokesense + Presence for kjøkken Komponenter, montering og virkemåte Dette dokumentet beskriver homeguard Smokesense + Presence for

Detaljer

TRÅDLØS MOTTAKER BT-PR02 RF BT-FR02 RF BT-WR02 RF BT-WR02 H&C RF. BRUKSANVISNING NO Trådløse mottakere 4-5

TRÅDLØS MOTTAKER BT-PR02 RF BT-FR02 RF BT-WR02 RF BT-WR02 H&C RF. BRUKSANVISNING NO Trådløse mottakere 4-5 TRÅDLØS MOTTAKER BT-PR02 RF BT-FR02 RF BT-WR02 RF BT-WR02 H&C RF BRUKSANVISNING NO Trådløse mottakere 4-5 1 NO CZ Mottakere 1. Presentasjon Navn Pluggmottaker Innfelt mottaker Veggmottaker Veggmottaker

Detaljer

GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19

GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19 GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19 Bruks- og monteringsanvisning Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé/utganger. 2 stk på GSM Fixi SMS 230V 16A. 2 temperaturinnganger. 1 alarm inngang. Termostatfunksjon;

Detaljer

ELO-LINK. GSM utringer BRUKERVEILEDNING UMA 000 043 R A NORSK

ELO-LINK. GSM utringer BRUKERVEILEDNING UMA 000 043 R A NORSK ELO-LINK GSM utringer BRUKERVEILEDNING UMA 000 0 R A NORSK INNHOLDSFORTEGNELSE. GENERELT..... Spesifikasjoner:..... SMS-meldinger..... Strømforsyning..... Innganger....5. Utganger....5.. Utgang - 6....6.

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Bruks- og monteringsanvisning Kapittel: Innhold: Side: Innleding: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Monteringsanvisning: Kapittel 1: Oppkobling og tilkoblinger 1.1 Abonnement og

Detaljer

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1448 300001. Mkomfy 16R/25R 1.5G

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1448 300001. Mkomfy 16R/25R 1.5G Monteringsveiledning / Brukerveiledning Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1448 300001 Mkomfy 16R/25R 1.5G Komfyrvakt 16A/25A med trådløs sensor Oppfyller kravene i NEK 400:2014 TA VARE PÅ VEILEDNINGEN

Detaljer

Varslingshjelpemidler. S1043BC Companion mini med personsøker. Bruks- og Monteringsanvisning

Varslingshjelpemidler. S1043BC Companion mini med personsøker. Bruks- og Monteringsanvisning Varslingshjelpemidler S1043BC Companion mini med personsøker Bruks- og Monteringsanvisning Gjerstadveien 398, Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 E-mail: post@picomed.no Foretaksnummer 962

Detaljer

VERSA. Brukermanual kortversjon

VERSA. Brukermanual kortversjon VERSA kortversjon Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt så vel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: Mversa101 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Falck 6709 Magnetkontakt sender

Falck 6709 Magnetkontakt sender Brukerveiledning Falck 6709 Magnetkontakt sender Varenr: 320 067 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Falck 6709 Magnetkontakt sender består av:... 2 Beskrivelse av Falck 6709 Magnetkontakt sender...

Detaljer

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter)

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) For at bruken av JA-100 systemet skal være så enkel som mulig kan man velge blant flere typer av betjeningsenheter. Betjening (tilkobling, frakobling

Detaljer