FINETROL ROTARY CONTROL-VENTIL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FINETROL ROTARY CONTROL-VENTIL"

Transkript

1 FINETROL ROTARY CONTROL-VENTIL Installasjon, vedlikehold og driftsanvisninger 5 FT 70 no Utgave 12/04

2 2 Innholdsfortegnelse 1 GENERELT Håndbokens omfang Ventilens oppbygning Merking Tekniske spesifikasjoner Ventilgodkjenning CE-merking Gjenvinning og avhending Forholdsregler for sikkerhet TRANSPORT, MOTTAK OG LAGRING INSTALLERE OG SETTE I DRIFT Generelt Installasjon i rørledningen Aktuator Sette i drift VEDLIKEHOLD Generelt Reparasjon av låst ventil Skifte av pakning Demontering av aktuatoren Fjerning av ventilen fra rørledningen Skifte av sete Demontering av ventilen Rengjøring og inspeksjon av demonterte deler Sammensetning Lavkapasitetsventil TESTING AV VENTILEN INSTALLERING OG DEMONTERING AV AKTUATOREN Generelt Installering av en Quadra-Powr-aktuator Installering av B1C-serien aktuatorer Installering av en B1J-serie aktuator Demontering av B-serien aktuatorer Montering av EC- og EJ-aktuatorer Demontering av EC- og EJ-aktuatorer Ventiler med lave Cv-verdier Installering av andre merker aktuator FUNKSJONSFEIL VERKTØY BESTILLING AV RESERVEDELER DELETEGNING OG DELELISTE DIMENSJONER Quadra-Powr aktuator Aktuator B1C / B1J Aktuator EC Aktuator EJ TYPEKODER LES DISSE ANVISNINGENE FØRST! Disse anvisningene gir opplysninger om sikker behandling og drift av ventilen. Hvis det er behov for ytterligere hjelp, vennligst ta kontakt med produsenten eller produsentens representant. Adresser og telefonnummer er trykt på baksideomslaget. TA VARE PÅ DISSE ANVISNINGENE! Kan endres uten varsel. Alle registrerte varemerker er eiendommen til de respektive eiere.

3 3 1 GENERELT 1.1 Håndbokens omfang Denne håndboken gir viktige opplysninger for brukere av Finetrol Rotary Control-ventiler. Hvis ytterligere opplysninger trengs om aktuatorer og annet tilbehør, se de enkelte håndbøker når det gjelder installasjon, drift og vedlikehold. NB: Utvelgelse og bruk av en ventil i en spesifikk sammenheng krever nøye overveielse av mange forskjellige forhold. Grunnet dette produkts egenart, kan denne håndboken ikke behandle alle de individuelle situasjonene som kan oppstå når ventilen installeres. Hvis det er usikkerhet når det gjelder bruken av ventilen eller dens egnethet for det tiltenkte formål, vennligst ta kontakt med Metso Automation for å få flere opplysninger. 1.2 Ventilens oppbygning Finetrol Rotary Control-ventil er konstruert med flens (ANSI 600, PN 40) eller for innspenning mellom flenser (ANSI 600). Ventilhuset er i én del. Setet til pluggen er festet til strømningsåpningen ved hjelp av et flat-gjenget beslag som er noe romt. Dette brukes også til å justere setet. Ventilen tetter i begge strømningsretninger. Tetningen besørges av overflatetrykk mellom pluggen og setet; trykket oppstår når den usentrerte pluggen roterer mot setet. Ventilen har metallsete. Utblåsning av spindelen forhindres av en skulder som er frest ut i spindelen og som hviler på ventilens bonnet. Ventilen er konstruert for styringanvendelser der det trengs høy presisjon. 1.3 Merking Ventilen har en identifikasjonsplate. Et eget produksjonsnummer for hver ventil er stemplet inn på siden av aktuatorflaten. Identifikasjonsplaten er normalt plassert på det sfæriske området (ytre diameter) av rørflensen på spindelsiden, motsatt setet. Når en liten identifikasjonsplate brukes med liten ventilstørrelse, monteres platen på halsen av ventilhuset. Merking på identifikasjonsplaten: 1. Materiale i ventilhus 2. Materiale i spindel 3. Materiale i plugg 4. Materiale i sete 5. Maksimum og minimum driftstemperatur 6. Maksimum trykk- og temperaturforskjell for avstengning 7. Trykklasse 8. Typebetegnelse 9. Delelistenummer for ventilproduksjon 10. Modell 11. Maksimum Cv for kontrollventilen (1) (2) (5) (7) (8) ATTENTION : READ INSTRUCTIONS BEFORE INSTALLATION OR SERVICING. CONTACT METSO AUTOMATION FOR COPY. BODY SHAFT T max MAX. OPER. ps RATING TYPE at TRIM SEAT T min No. (3) (4) (6) (9) (10) MOD MADE BY METSO AUTOMATION xxxx Fig. 2. Identifikasjonsplate Identifikasjonsplate på små ventilstørrelser Identifikasjonsplate Fig. 1. Oppbygning av Finetrol-ventilen

4 4 1.4 Tekniske spesifikasjoner Lengde monteringsoverflate til monteringsoverflate: ANSI/ISA S75.04 ANSI/ISA S75.03 IEC/DIN eller DIN 3202-F1/ISO 5752 basic ser. 1 Ventilhuskvalitet: med flens opp til ANSI 300, PN 40 uten flens opp til ANSI 600, PN 100 Maksimal trykkforskjell: i følge ANSI/DIN-normering av hus/flens eller 50 bar (den som er lavest av disse) Temperaturområde: grafitt (PTFE - smurt) pakning anbefales for temperaturer over 250 C WCC hus -29 til +425 C CF8M hus -80 til +425 C hus -29 til +425 C hus -80 til +425 C Strømningsretning: Vist vha pilen FTO = strømning for å åpne. Strømning gjennom seteringen og forbi pluggen. Standard strømningsretning. FTC = strømning for å lukke. Strømning forbi pluggen og gjennom seteringen. Anbefales for drift med eroderende og lettantennelige stoffer. Tetning: ANSI Klasse IV (metall-sete) Transportable stoffer: Restriksjoner avgjøres av materialets egenskaper Dimensjoner: Se tabeller på sidene Ventilgodkjenning Ventilkonstruksjonen er basert på krav satt av TÜV og ANSI og fyller godkjenningskriteriene fra disse instituttene. Brannsikkerhetsegenskaper er definert i følge API 607 og BS Ventilkonstruksjonen er patentanmeldt. 1.6 CE-merking Ventilen tilfredsstiller kravene i EU-direktiv 97/23/EC om trykkutstyr, og er merket i samsvar med dette direktivet. 1.7 Gjenvinning og avhending De fleste ventildelene kan gjenvinnes dersom de sorteres etter materiale. De fleste delene har merking med angivelse av materiale. En liste over materialer leveres sammen med ventilen. Dessuten kan separate instrukser for gjenvinning og avhending fås fra produsenten. Ventilen kan også returneres til produsenten for gjenvinning og avhending mot en avgift. Trykk Pressure (bar) [bar] Fig. 3. Fig. 4. Trykk (bar) Pressure (bar) Trykk (bar) Pressure [bar] Bare størrelse 1" 6" ASME 150 ASME 600 ASME Temperature [ C] [ C] Maksimum tillatt trykkfall A216 Gr.WCC Bare størrelse 1" 6" Temperature [ C] [ C] ASME 300 ASME 150 Maksimum tillatt trykkfall A351 Gr.CF8M Fig. 5. Maksimum tillatt trykkfall W.No Pressure Trykk (bar) (bar) PN100 PN40 PN ASME Temperature [ C] ( C) PN100 (DN25... DN50) PN40 PN Bare størrelse 025, 040, 050 for innspenning mellom flenser Bare størrelse 025, 040, 050 for innspenning mellom flenser Temperature ([ C] C) Fig. 6. Maksimum tillatt trykkfall W.No

5 1.8 Forholdsregler for sikkerhet 2 TRANSPORT, MOTTAK OG Ikke overskrid ventilens tillatte verdier! Overskridelse av de tillatte verdier som er angitt på ventilen kan forårsake skader og føre til ukontrollert trykkutslipp. Dette kan forvolde skade på utstyr og personell. Ikke demonter ventilen eller ta den ut av rørledningen mens den er under trykk! Demontering eller fjerning av en ventil under trykk fører til ukontrollert trykkutslipp. Angjeldende del av rørledningen må alltid isoleres, ventilen må gjøres trykkløs og det transporterte stoff må fjernes før ventilen demonteres. Vær oppmerksom på typen transportert stoff. Beskytt personell og omgivelser mot skadelige eller giftige stoffer. Sørg for at ingen stoffer kan komme inn i rørledningen mens ventilen vedlikeholdes. Ellers kan skade på utstyr og personell forårsakes. LAGRING Undersøk at ikke ventilen og tilhørende utstyr er blitt skadet under transport. Oppbevar ventilen omhyggelig, fortrinnsvis innendørs på et tørt sted. Ikke flytt ventilen til monteringsstedet og ikke fjern beskyttelseshettene på strømningsåpningene før ventilen blir installert. Ventilen leveres i åpen posisjon, med unntak for ventilkombinasjoner der aktuatorfjæren lukker ventilen. 3 INSTALLERE OG SETTE I DRIFT 3.1 Generelt Ta av beskyttelseshettene fra strømningsåpningene og sjekk at ventilen er ren og ubeskadiget inni. Ta hensyn til vekten ved håndtering av ventilen eller ventilkombinasjonen! 5 Se opp for pluggens bevegelser! Hold hender, andre kroppsdeler, verktøy og andre gjenstander unna ventilens strømningsåpning mens den er åpen. Sørg for at fremmedlegemer ikke blir etterlatt i rørene. Pluggen virker som skjæreredskap når ventilen arbeider. Pluggen kan også endres ved flytting av ventilen. Steng og koble av trykktilførselen til aktuatoren under vedlikehold av ventilen. Ellers kan skade på utstyr og personell forårsakes. Beskytt deg mot støy! Ventilen kan skape støy i rørledningen. Støynivået avhenger av bruken. Den kan måles eller beregnes ved hjelp av Nelprof-programmet fra Metso Automation. Ta hensyn til de relevante arbeidsmiljøbestemmelser angående støyutslipp på arbeidsplasser. Pass opp for en ekstremt kald eller varm ventil! Ventilhuset kan være svært varmt eller kaldt under drift. Bruk beskyttelse for å unngå kuldeskader eller forbrenninger. Ta vekten av ventilen eller ventilenheten i betraktning når den løftes! Løft ikke ventilen eller ventilenheten etter aktuatoren, ventilstilleren, grensebryteren eller tilhørende rør. Løfterep bør festes sikkert rundt ventilhuset (se Fig. 7). Deler som faller ned, kan forårsake personskade eller skade på utstyr. NB: En rørledning som er utstyrt med Finetrol-ventil kan ikke rengjøres med rensebørste! Dette kan skade både ventilen og rensebørsten. Fig. 7. Galt Korrekt Løfting av ventilen 3.2 Installasjon i rørledningen Vær omhyggelig med å skylle/blåse ren rørledningen før ventilen installeres. Fremmedlegemer, som sand eller biter av sveiseelektrode, ødelegger pluggens pakningsoverflate og seter. Strømningsretning og monteringsposisjon gir ingen restriksjoner i forhold til drift av ventilen. Vi anbefaler imidlertid ikke installasjon der spindelen peker nedover, fordi urenheter i rørledningen da kan trenge inn i åpningene mellom spindelen og ventilhuset og skade pakningen. Velg flenspakning tilpasset driftsforholdene. Ikke forsøk å korrigere for mistilpasning av rørene i rørledningen ved hjelp av flensbolter. Belastninger på ventilen forårsaket av vibrasjon i rørledningen kan reduseres ved passende understøttelse av rørledningen. Redusert vibrasjon sørger også for korrekt funksjon av ventilstilleren. Den flensløse modellen (DN 25 - DN 50, 01" - 02") kan installeres mellom følgende rørflenser: DIN/ISO PN 100, PN 64, PN 40, PN 25, PN 16, PN 10 ANSI 600, ANSI 300, ANSI 150

6 6 Flenstypen for modeller med flens er angitt på identifikasjonsplaten. Service på ventilen forenkles om den ikke trenger understøttelse. Hvis det er nødvendig kan man understøtte selve huset ved å bruke vanlige rørklemmer og støtter. Støtter må ikke festes i flensboltene eller aktuatoren (se Fig. 8). Isolasjonsgrense Fig. 11. Isolasjon av kryogeniske ventiler med utvidelse av bonnet 3.3 Aktuator Fig. 8. Understøttelse av ventilen Isolasjon av ventilen Dersom det er nødvendig, kan ventilen isoleres. Isolasjonen må ikke fortsette opp over øvre nivå på ventilhuset (se Fig. 9, 10, 11). Isolasjonsgrense Fig. 9. Isolasjonsgrense Fig. 10. Isolasjon av ventil for høy temperatur Isolasjon av lavtemperaturventiler uten utvidelse av bonnet NB: Undersøk at kombinasjonen av aktuator og ventil fungerer ordentlig når aktuator installeres på ventilen. Detaljerte opplysninger om installasjon av aktuator finnes i seksjon 6 eller i separate aktuatorhåndbøker. Posisjon for åpen og lukket plugg vises som følgende: ved merking på ventilstilleren og ved et spor på enden av ventilspindelen og markeringer på siden av spindelen. Disse er innrettet som pluggen. Hvis det skulle være usikkerhet når det gjelder markeringen på ventilstilleren, sjekk pluggens stilling ved å se på sporet på enden av spindelen eller markeringene på siden av spindelen. Hvis det er mulig, bør ventilen installeres slik at det blir mulig å fjerne aktuatoren uten å ta ventilen av rørledningen. Aktuatoren må ikke berøre rørledningen, fordi vibrasjoner i rørledningen kan skade eller forårsake problemer for driften av aktuatoren. I noen tilfeller, for eksempel der det er brukt svært stor aktuator eller der rørledningen er utsatt for kraftige vibrasjoner, kan aktuatoren med fordel gis understøttelse. Ta kontakt med Metso Automation for ytterligere anvisninger. 3.4 Sette i drift Kontroller at det ikke fins fremmedlegemer eller skitt i ventilen og rørledningen. Skyll/blås ren rørledningen omhyggelig. Sørg for at ventilen er helt åpen under skylling. Sjekk alle skjøter, rør og kabler. Kontroller at aktuatoren, ventilstilleren og utslagsbegrensningene er riktig justert. Justering av disse er forklart i deres respektive håndbøker for installasjon, drift og vedlikehold.

7 7 4 VEDLIKEHOLD Ta hensyn til forholdsreglene for sikkerhet i seksjon 1.8 før arbeidet begynner! Ta vekten av ventilen eller ventilenheten som helhet i betraktning ved behandling! 4.1 Generelt Rotary Control-ventiler fra Metso Automation trenger ikke regelmessig vedlikehold. Det bør imidlertid jevnlig undersøkes at pakningene er tette. Hvis ventilen av en eller grunn skulle trenge vedlikehold, vil det normalt være nok med noen få enkle servicetiltak. Denne seksjonen beskriver de serviceoperasjoner som brukeren selv kan utføre. Delenumrene i parentes henviser til delelisten og deletegningen av ventilen i seksjon 10, hvis ikke annet er spesifisert. Fjern pakningsringene (69) fra rundt spindelen ved hjelp av et spisst redskap eller løsgjøringsverktøy. Spindelens overflate og utboringen til pakningsringene må ikke skades. Monter de nye pakningsringene (69) over spindelen. Ikke ødelegg leppene på V-ringene i spindelens kilespor. Bruk glandfølgeren (9) som verktøy for å skyve pakningsringene helt inn. Monter glandfølgeren (9). Stram mutrene (18) først for hånd og stram så med verktøy 1,5 til 2 omdreininger. Pakningene skades dersom de strammes for mye. Sett tilbake braketten (29), smør skruene (30) og stram dem. Se Tabell 1. Installer aktuatoren igjen. Tabell 1. Vrimoment (for smurte mutre) Skrue M6 M8 UNC 5/16 *) Brakettskruer M10 UNC 3/8 M12 UNC 1/2 M16 UNC 5/8 Vrimoment Nm /90* 155/210* NB: Dersom den sendes til produsenten for reparasjon/ vedlikehold, må ventilen ikke tas fra hverandre. Rengjør ventilen grundig, inkludert innsiden. Av sikkerhetsårsaker må produsenten informeres om hvilket transportstoff ventilen er brukt til NB: Bruk alltid originale reservedeler for å være sikker på at ventilen fungerer etter hensikten Reparasjon av låst ventil Fastlåsing av ventil kan inntreffe på grunn av avsetning av transportert stoff mellom pluggen og setene eller i lagrene. Pluggen og pakningene kan rengjøres uten at ventilen tas av rørledningen ved å dreie pluggen til delvis åpen stilling og spyle/blåse ren rørledningen. Hvis dette ikke hjelper, må man følge anvisningene under. 4.3 Skifte av pakning Ikke demonter ventilen eller ta den ut av rørledningen mens ventilen er under trykk! Pakningene (69) kan skiftes uten at ventilen må tas ut av rørledningen. Pakningene må skiftes dersom det fortsatt er lekkasje etter at glandfølgermutrene er strammet. V-ringene må strammes med for siktighet. For hard stramming kan ødelegge pakningene. Gå fram slik: Ta løs aktuatoren i følge anvisningene i seksjon 4.4. Unngå slag på enden av spindelen. Løsne skruene (30) og ta av braketten (29). Løsne mutrene (18) og løft glandfølgeren (9) av spindelen. Boltene (14) trenger ikke tas av. Fig. 12. Fig. 13. PTFE V-ringspakning Fjærbelastet dobbelpakning, TA-Luft-godkjent 9 69

8 Med aktuator installert Fig Fjærbelastet dobbelpakning, med drenasjehull etter valg 4.4 Demontering av aktuatoren Ta vekten av ventilen eller ventilenheten som helhet i betraktning når den løftes! NB: Før demontering må man nøye merke seg ventilens stilling i forhold til aktuatoren og ventilstilleren/grensebryteren for å sikre at enheten kan settes sammen igjen på korrekt måte. Det er stort sett lettest å demontere aktuatoren og tilhørende enheter før man fjerner ventilen fra rørledningen. Hvis ventilen er liten eller vanskelig å komme til, kan det være mer praktisk å demontere hele enheten samtidig. Se seksjon 6 når det gjelder demontering av aktuatorer. 4.5 Fjerning av ventilen fra rørledningen Ikke demonterventilen eller ta den ut av rørledningen mens den er under trykk! Skru løs rørledningenes flensbolter etter at aktuatoren er demontert som beskrevet over. Dersom det er nødvendig, må ventilen understøttes slik at den ikke faller, for eksempel med løfterep. Drei ventilen slik at det ikke blir igjen transportstoff inne i den. 4.6 Skifte av sete Setet kan skiftes uten å demontere ventilen. En fjærlukket aktuator trenger ikke demonteres for skifte av ventilsete. Dobbeltvirkende aktuatorer (for eksempel B1C) og fjæråpningsaktuatorer må demonteres før skifte av sete Se opp for pluggens skjærende bevegelse! Ta ventilen ut av rørledningen som beskrevet over. Før demontering av ventilen startes, må ventilen først kjøres til helt lukket stilling. Dersom aktuatoren som er installert er fjæråpnet, kjøres ventilen til helt lukket stilling ved hjelp av trykkluft som spesifisert i Tabell 3, 4 og 6. Ta vekk låseskuldrene til låseringen (2) og skru den løs med et spesialverktøy, se deleliste og deletegninger i seksjon 10. Spesialverktøyet kan leveres av produsenten. Ta ut bakre pakning (63) og skru løs setet (7) fra ventilhuset. Bytt ut låseringen (2), setet (7) og bakre pakning (63) med nye deler. Smør setets (7) gjenger med Molykote D 321R eller liknende. Skru setet på plass for hånd og sentrer pluggen (3) i lukket posisjon i forhold til setet. Installer bakre pakning (63) i låseringen (2). Skru låseringen (2) på gjengene på setet (7). Stram låseringen med spesialnøkkel. Vrimoment er opplyst i Tabell 2. Kjør ventilen først til helt åpen stilling og løsne justeringsskruen for lukket stilling, se Fig. 16 når det gjelder QP-aktuatorer, Fig. 18 for B-Serien og Fig. 20 for E-serien. Kjør så ventilen til helt lukket stilling ved hjelp av trykkluft som spesifisert i Tabell 3, 4 og 6. Skru inn stoppskruen til den er i lett berøring med stemplet inne i aktuatoren og lås skruen med låsemutter. Fingre må holdes unna strømningsåpningen! Lås låseringen ved å slå med en dor slik at det blir kørner over to av de fire tilgjengelige hakkene på ventilhuset Uten aktuator installert Ta ventilen ut av rørledningen og demonter aktuatoren fra ventilen som beskrevet over. Før demontering av ventilen, kjøres ventilen til helt lukket stilling med den rette håndspaken og med vrimoment som spesifisert i Tabell 8. Ta vekk låseskuldrene til låseringen (2) og skru den løs med et spesialverktøy, se deleliste og deletegninger i seksjon 10. Spesialverktøyet kan leveres av produsenten. Ta av bakre pakning (63) og skru løs setet (7) fra ventilhuset. Bytt ut låseringen (2), setet (7) og bakre pakning (63) med nye deler. Sentrer pluggen (3) i lukket posisjon i forhold til strømningsåpningen ved å dreie spindelen (5) ved hjelp av en håndspak. Smør setets (7) gjenger med Molykote D 321R eller liknende. Skru setet (7) på plass for hånd og sentrer pluggen i lukket posisjon i forhold til setet, ved å dreie spindelen ved hjelp av håndspaken med vrimoment som spesifisert i Tabell 8.

9 9 Installer bakre pakning (63) i låseringen. Hold setet (7) på plass ved hjelp av pluggen (3) ved å dreie spindelen med håndspaken med vrimoment som spesifisert i Tabell 8. Stram samtidig låseringen (2) med nøkkel med vrimoment som spesifisert i Tabell 2. Lås låseringen ved å slå med en dor slik at det blir kørner over to av de fire tilgjengelige hakkene på ventilhuset. Installer aktuatoren og juster utslagsbegrensningene (se seksjon 6). 4.7 Demontering av ventilen Ta løs ventilen fra rørledningen og demonter pakningen (69) som beskrevet over (se seksjon 4.3). Fjern låseskuldrene til låseringen (2) og skru løs låseringen med et spesialverktøy, se deleliste og deletegninger i seksjon 10. Spesialverktøyet kan leveres av produsenten. Ta bakre pakning (63) fra låseringen og skru løs setet (7) fra ventilhuset. Løsne mutrene (17) fra bonnet. Trekk av bonnet og fjern bonnetpakningen (66) fra under bonnet. Trekk spindelen (5) ut av ventilhuset (1). Hvis spindelen er for stram til å trekkes ut for hånd, gjør som følger: Drei mutrene (18) omlag 2 cm utover boltene (14) mens de fortsatt er på plass. Plasser glandfølgeren (9) på spindelen slik at den hviler på mutrene. Trekk spindelen av ved å holde en passende nøkkel i sporet under spindelens tenner og ved å skru opp glandfølgerne ved hjelp av mutrene. Bruk en passende mansjett mellom nøkkelen og glandfølgeren. Ta pluggen (3) ut av ventilhuset gjennom strømningsåpningen. Løsgjør øvre lager (15) fra huset ved å banke det gjennom spindelåpningen med en passende stang. Ikke bruk spindelen! Skru en skrue inn i det gjengede hullet i bunnen av nedre lager for å fjerne lageret (16). Gjenger i hullet i nedre lager: DN 25, 40: M8 DN 50: M10 DN 80, 100, 150: M12 DN 200, 250: 5/8 UNC 4.8 Rengjøring og inspeksjon av demonterte deler Vi anbefaler at myke deler byttes ut når ventilen er demontert for vedlikehold. Rengjør de andre delene som er demontert. Hvis avfettingsmiddel brukes, må delene skylles omhyggelig etter vask. Avfettingsmidler må behandles forsiktig, og følg bruksanvisningen. Kontroller om delene er slitt, og skift slitte deler. Låseringen (2) må skiftes når setet (7) skiftes. 4.9 Sammensetning Smør setegjengene med Molykote 321R eller et liknende middel. Skru setet løst på enden av gjengene i ventilhuset. Plasser ventilen slik at flensen hviler på et mykt underlag og slik at gjengene til strømningsåpningen peker nedover. Skyv nedre lager (16) på plass ved hjelp av spindelen. Unngå å bruke makt. Ventiler produsert før 1. januar 1995: Plasser øvre lager (15) på spindelen. Ventiler produsert etter 1. januar 1995: (Merket "A" i feltet MOD på identifikasjonsplaten): Plasser øvre lager (15) gjennom strømningsåpningen inn i utboringen i ventilhuset. Plasser pluggen (3) på setet i ventilhuset i lukket stilling. Kontroller at pluggen er i riktig stilling: kilesporene må være vendt mot nedre lager (størrelse 25 og 50 har kilespor som vender mot både øvre og nedre lager) og plasseringen av pluggens fasong i forhold til huset må være som vist i deletegningen. Stikk spindelen gjennom pluggen. En tann er fjernet fra spindelen, slik at spindelen bare passer én vei i pluggen. Hold pluggen på plass ved hjelp av å presse den mot setet: setet må ikke skrues for langt inn. Spindelen må ikke tvinges gjennom pluggen. Etter at ventilen er montert, vises pluggens stilling av merkingen på enden av spindelen eller merkingen på siden av spindelen. Sett trykklagrene (70) på spindelen. Sett en ny bonnet-pakning (66) på bonnet (8) og sett sammen bonnet. Sett de smurte sekskantmutrene (17) på boltene (13) og stram dem skiftevis. Se Tabell 1. Skyv pakningene/v-ringsettet (69) inn på spindelen og inn i sporet til pakningen. Unngå å skade V-ringene på spindelens kilespor. Bruk glandfølgeren (9) for å skyve pakningene helt ned. Installer glandfølgeren (9). Stram sekskantmutrene (18) på boltene (14) for hånd. Installer braketten (29), smør skruene (30) og stram dem. Se Tabell 1. Drei ventilen slik at den hviler på den andre flensen (med den gjengede strømningsåpningen pekende opp). Sentrer pluggen (3) i forhold til setet (7) ved å dreie spindelen med håndspaken. Skru setet (7) mot pluggen for hånd. Installer bakre pakning (63) i låseringen (2). Skru låseringen (2) på gjengene til setet (7). Hold setet (7) på plass ved hjelp av pluggen (3) ved å dreie spindelen med håndspaken med vrimoment som spesifisert i Tabell 8. Stram samtidig låseringen (2) med fastnøkkel med vrimoment som spesifisert i Tabell 2. Lås låseringen ved å lage kørner med en dor over to hakk av de fire tilgjengelige på ventilhuset. Stram glandmutrene (18) 1,5 til 2 omdreininger med nøkkel. Pakningene skades dersom de strammes for mye.

10 10 Tabell 2. Vrimoment, grafitt bakre pakning DN Vrimoment Nm Lavkapasitetsventil Forskjeller i oppbygging En versjon til bruk for lavkapasitetsstyring kan leveres. Ventilen skiller seg fra resten av Finetrol-modellene som følger: Pluggen er skiftet ut med en kule og setet er byttet med et element bestående av et sete, en hylse og grafittlager. Eksentrisiteten i konstruksjonen er korrigert ved hjelp av setekonstruksjonen. Tetthet besørges av prekompresjon av grafittpakningene, som økes ved trykket av det transporterte stoffet. Ventilen er tett i begge retninger, men den anbefalte monteringsposisjon er lukking ved strømning (FTC). En normalversjon kan konverteres til en lavkapasitetsversjon ved å bruke delenummer (3), (7), (35) og (64). NB: Ikke roter kulen i ventilhuset! Det kan skade setet Skifte av sete Ta ventilen ut av rørledningen og ta av aktuatoren som beskrevet i seksjon 4.4 og 4.5. Drei kulen (3) til en stilling der den ikke beveger seg under arbeidet, for eksempel 90 grader med urviseren fra lukket stilling. Ta vekk låseskuldrene til låseringen (2) og skru løs låseringen med setelåsingsverktøy. Hold setet smed en umbraconøkkel (11 mm) og skru løs hylsen (35) med fastnøkkel (17 mm). Skyv setet ut av hylsen (35). Fjern grafittpakningene (64). Ikke skad pakningsoverflatene. Drei kulen til en slik stilling at den ubrutte siden av kulen peker mot den gjengede strømningsåpningen. Monter grafittpakningene (64) på setet (7). Skyv pakningsenheten inn i hylsen (35). Avmerk retningen til eksentrisiteten (avstanden til rotasjonssentrum) med for eksempel filtpenn på den sekskantede setekanten. Noter avstanden mellom senterlinjen for kulen og for strømningsåpningen i følge Fig. 15. Smør setegjengene med Molykote 321R eller liknende. Skru hylsen (35) med setet og pakningene forsiktig inn i huset. Når setet treffer kulens overflate, drei så hylsen tilbake slik at det eksentriske setet kan vris til rett stilling. Bruk posisjonsangivelsen etter merket som ble laget tidligere. Hold setet med en umbraconøkkel og skru hylsen med nøkkel. Drei umbraconøkkelen forsiktig frem og tilbake for å finne den posisjon der setet er løsest. Når denne posisjonen er funnet, holdes setet slik og hylsen strammes til hylsegjengene er i nivå med gjengene i ventilhuset. Drei spindelen for å kontrollere at kulen og setet er innrettet riktig. Bevegelsen må være myk. Installer bakre pakning (63) i låseringen (2). Skru låseringen (2) på hylsens (35) gjenger, og stram med setelåsingsverktøyet. Vrimoment er opplyst i Tabell 2. Lås låseringen ved å slå med en dor slik at det blir kørner over to (av de fire tilgjengelige) hakkene på ventilhuset Demontering av ventilen Ta ventilen ut av rørledningen og ta av aktuatoren som beskrevet i seksjon 4.4 og 4.5. Drei kulen (3) til en stilling under den ikke beveger seg under arbeidet, for eksempel 90 grader med urviseren fra lukket stilling. Ta vekk låseskuldrene til låseringen (2) og skru løs låseringen med setelåsingsverktøy. Hold setet med en umbraconøkkel (11 mm) og skru løs hylsen (35) med fastnøkkel (17 mm). Skyv setet ut av hylsen (35). Fjern grafittpakningene (64). Ikke skad pakningsoverflatene. Løsne bonnetmutrene (17). Trekk ut bonnet og fjern bonnet-pakningen (66) fra under bonnet. Trekk spindelen (5) ut av huset (1). Hvis spindelen er for stram til å trekkes ut for hånd, gjør som følger: Drei mutrene (18) omlag 2 cm utover boltene (14) mens de fortsatt er på plass. Plasser glandfølgeren (9) på spindelen slik at den hviler på mutrene. Trekk spindelen av ved å holde en passende nøkkel i sporet under spindelens tenner og skru opp glandfølgeren ved hjelp av mutrene. Bruk en passende mansjett mellom nøkkelen og glanden. Ta kulen (3) ut av ventilhuset gjennom strømningsåpningen. Løsgjør øvre lager (15) fra huset ved å banke det gjennom spindelåpningen med en passende stang. Ikke bruk spindelen! Skru en skrue inn i det gjengede hullet i bunnen av nedre lager for å fjerne lageret (16). Gjenger i hullet i nedre lager: DN 25: M Sammensetting Plasser ventilen slik at flensen hviler på et mykt underlag og slik at gjengene til strømningsåpningen peker nedover. Skyv nedre lager (16) på plass ved hjelp av spindelen. Unngå å bruke makt. Sett øvre lager (15) på plass gjennom strømningsåpningen i utboringen rundt spindelen. Plasser ventilen slik at aktuatorens monteringsplate peker opp. Hold øvre lager (15) på plass med fingrene gjennom den gjengede strømningsåpning. Skyv kulen (3) gjennom den andre strømningsåpningen inn på nedre lager (16). Legg merke til de freste flater på kulen: den største skal være øverst.

11 11 Seat Sete (7) CL Spindel Stem (5) CL Avstand offset Fig. 15. Lavkapasitetsventil Sett spindelen på plass gjennom kulen. En tann er fjernet fra spindelen, slik at det bare er en måte spindelen passer inn i pluggen. Ikke tving spindelen gjennom kulen. Etter at ventilen er sammensatt, ser man pluggens stilling på merkingen på spindelenden eller av merkingen på siden av spindelen. Sett trykklagrene (70) på spindelen. Sett en ny bonnet-pakning (66) på bonnet (8) og sett sammen bonnet. Sett de smurte sekskantmutrene (17) på boltene (13) og stram dem skiftevis. Se Tabell 1. Drei kulen til en slik stilling at den ubrutte siden av kulen peker mot den gjengede strømningsåpningen. Monter grafittpakningene (64) på setet (7). Skyv pakningsenheten inn i hylsen (35). Avmerk retningen på eksentrisiteten (avstanden i forhold til rotasjonssentrum) med for eksempel filtpenn på den sekskantede setekanten. Noter avstanden mellom senterlinjen for kulen og senterlinjen for strømningsåpningen i følge Fig. 15. Smør setegjengene med Molykote 321R eller liknende. Skru hylsen (35) med setet og pakningene forsiktig inn i huset. Når setet treffer kulens overflate, drei så hylsen slik at det eksentriske setet kan vris til rett stilling. Bruk posisjonsangivelsen etter merket som ble laget tidligere. Hold setet med en umbraconøkkel og skru hylsen med nøkkel. Drei umbraconøkkelen forsiktig frem og tilbake for å finne den posisjon der setet er løsest. Når denne posisjon er funnet, holdes setet slik og hylsen strammes til hylsegjengene er i nivå med gjengene i ventilhuset. Drei spindelen for å kontrollere at kulen og setet er innrettet riktig. Bevegelsen må være myk. Installer bakre pakning (63) i låseringen (2). Skru låseringen (2) på hylsens (35) gjenger, og stram med setelåsingsverktøyet. Vrimoment er gitt i Tabell 2. Lås låseringen ved å slå med en dor slik at det blir kørner over to (av de fire tilgjengelige) hakkene på ventilhuset. Skyv pakningene/v-ringsettet (69) inn på spindelen og inn i sporet til pakningen. Unngå å skade V-ringene på spindelens kilespor. Bruk glandfølgeren (9) for å skyve pakningene helt ned. Installer glandfølgeren (9). Stram sekskantmutrene (18) på boltene (14) for hånd. Installer braketten (29), smør skruene (30) og stram dem. Se Tabell 1. Stram glandmutrene (18) 1,5 til 2 omdreininger med nøkkel. Pakningene skades dersom de strammes for mye. 5 TESTING AV VENTILEN Trykkprøving må utgjøres med utstyr som holder den rette trykklasse! Vi anbefaler at ventilhuset blir trykkprøvet etter at ventilen er montert sammen. Trykkprøven må utføres i overensstemmelse med en gjeldende standard med slike trykk som kreves av trykkratingen til ventilen eller flensboringen. Ventilen må være i åpen posisjon under prøvingen. Vann skal brukes som transportmedium. Hvis det også er ønskelig å tetthetsprøve lukkeenheten, må man ta kontakt med produsenten.

12 12 6 INSTALLERING OG DEMONTERING AV AKTUATOREN 6.1 Generelt Forskjellige aktuatorer fra Metso Automation kan monteres ved hjelp av tilpassede braketter og koblinger. Ventilen kan for eksempel drives av aktuatorer i Quadra-Powr, B1 eller E-seriene. 6.2 Installering av en Quadra-Powr-aktuator Generelt Se opp for pluggens skjærende bevegelse! NB: Ventilstilleren må alltid justeres etter at aktuator er installert! Quadra-Powr-aktuator kan brukes til fjærlukkingsdrift eller fjæråpningsdrift, avhengig av installasjonsposisjon. Fig. 16 viser installeringsposisjon for begge mulighetene. Fig Fjærlukking Ventilen bak aktuatoren Lokk Stengebegrensning Åpningsbegrensning Hus Åpningsbegrensning Stengebegrensning FJÆRLUKKING FJÆRÅPNING Installasjon av en QuadraPowr-aktuator og justering av åpnings- og lukkebegrensningene Pass opp for fjærkreftene når det brukes trykkluft for å kjøre aktuatoren til den riktige installasjonsposisjon! Aktuatoren må være gjort trykkløs og lufttilførselen må være åpen. Drei pluggen til lukket stilling. Sporet på enden av spindelen viser stillingen. Rengjør spindelhullet og smør det. Skyv aktuatoren forsiktig inn på ventilspindelen. Kontroller at stillingen er riktig. Unngå å bruke makt, da dette kan skade pluggen og setet. Tilfør lufttrykk til aktuatoren. Øk trykket langsomt til aktuatoren står vinkelrett på eller parallelt (avhengig av monteringsposisjon) med strømningsåpningen. Smør aktuatorens monteringsskruer og fest dem. Stram skruen på aktuatorsiden først, så den andre siden. Se Tabell 1. Juster stillingen for åpen og lukket ventil ved hjelp av skruene på siden av aktuatoren. Husk å stramme låsemutrene (se Fig. 16). Hold fingrene unna strømningsåpningen! Juster aktuatorens lukkestilling til kontaktpunktet ved å bruke tilførselstrykket i Tabell 3 (ikke anvendbart på lav-cv-ventiler). Velg trykk etter strømningsretning og aktuatorens driftsmodus. Trykket avlaster åpningen av fjærlukkings-aktuatorer Fjæråpning Pass opp for fjærkreftene når det brukes trykkluft for å kjøre aktuatoren til den riktige installasjonsposisjon! Rengjør spindelhullet og smør det. Tilfør trykkluft til aktuatoren. Kjør aktuatoren til den når lukket stilling. Drei pluggen til lukket stilling. Sporet på enden av spindelen viser stillingen. Skyv aktuatoren forsiktig inn på ventilspindelen. Kontroller at stillingen er riktig. Unngå å bruke makt, da dette kan skade pluggen og setet. Øk lufttrykket langsomt til aktuatoren står vinkelrett på eller parallelt (avhengig av monteringsposisjon) med strømningsåpningen. Smør aktuatorens monteringsskruer og fest dem. Stram skruen på aktuatorsiden først, så den andre siden. Se Tabell 1. Juster stillingen for åpen og lukket ventil ved hjelp av skruene på siden av aktuatoren. Husk å stramme låsemutrene. Se Fig. 16. Hold fingrene unna strømningsåpningen! Juster aktuatorens lukkestilling til kontaktpunktet ved å bruke tilførselstrykket i Tabell 3 (ikke anvendbart på lav-cv-ventiler). Velg trykk etter strømningsretning og aktuatorens driftsmodus. Trykket avlaster åpningen av fjærlukkings-aktuatorer. NB: Hvis tilførselstrykket er høyere enn verdien i Tabell 3, kan spindelen på ventiler som er utstyrt med fjæråpnings-aktuatorer skades når ventilen lukkes.

13 Tabell 3 Tilførselstrykk for justering av lukkestilling, Quadra-Powr-aktuatorer Ventilstørrelse Tilførselstrykk, bar Aktuator Fjær DN Fjærlukking Fjæråpning DN25 QP 1 C B C DN40 1 C B C DN50 2 B C D B C D DN80 3 C D B C D DN100 4 C D B C D DN150 5 B C D NB: Denne tabellen gjelder ikke ventiler med lave Cv-verdier. 6.3 Installering av B1C-serien aktuatorer 13 Plasser aktuatoren løst på spindelen. Unngå å bruke makt, da dette kan skade kulen og ventilene. Vi anbefaler montering av aktuatoren slik at sylinderen peker oppover. Plasser aktuatoren så nøyaktig som mulig parallelt med eller vertikalt på rørledningen. Smør aktuatorens monteringsskruer og fest så alle skruene. Juster stillingen for åpen og lukket plugg ved hjelp av aktuatorens stoppeskruer i begge ender av huset, Fig. 18. Den nøyaktige stilling kan sees i strømningsåpningen på ventilhuset. Sjekk at den gule pilen på aktuatoren viser retningen av pluggens strømningsåpning. Hold fingrene unna strømningsåpningen! Stoppeskrue for LUKKET stilling Stoppeskrue for ÅPEN stilling Pass opp for pluggens skjærende bevegelse! Drei ventilen til lukket stilling og sett aktuatorstemplet i aller ytterste stilling. Rengjør spindelhullet. Spindel Brakett med ISO 5211 monteringsoverflate Fig. 18. Justering av åpen og lukket stilling Juster aktuatorens lukkestilling til kontaktpunktet ved å bruke tilførselstrykket i Tabell 4 (ikke anvendbart på lav-cv-ventiler). Kontroller stramming av stoppeskruen i gjengene. Gjengene må låses med en passende ikke-herdende låsepasta, for eksempel Locktite 225. Kontroller at aktuatoren virker korrekt. Kjør aktuatoren til begge ender av sylinderen og kontroller pluggens posisjon og dens bevegelse i forhold til aktuatoren (lukke: med urviseren; åpne: mot urviseren). Ventilen må være stengt når stemplet er i sin ytterste stilling. Dersom det er nødvendig, må stillingen på aktuatorens pekerdeksel endres slik at det viser den korrekte stilling for ventil i åpen / lukket stilling. Fig. 17. Brakett montert på ventilen Plasser en kobling over spindelen dersom dette er aktuelt. Kontroller at stillingen er riktig. Sporet på enden av spindelen viser retningen på strømningsåpningen. Smør koblingen og spindelhullet. Fest braketten løst til ventilen.

14 14 Tabell 4 Tilførselstrykk for justering av lukkestilling, B1C og B1J-aktuatorer Ventilstørrelse DN Aktuator DN25 B1C DN DN DN DN DN DN DN DN25 B1J DN DN DN DN DN DN DN Tilførselstrykk, bar Type B1J Installer aktuatoren slik at stemplet er så langt ute det kan gå. Sylinderen må ikke være satt under trykk og lufttilførselen må være frakoblet. Ventilen må være stengt Type B1JA Installer aktuatoren slik at stemplet er i sylinderens bunnposisjon i huset. Sylinderen må være gjort trykkløs og lufttilførselen må være frakoblet. Ventilen må være åpen. Resten av installasjonsprosedyren er den samme som i seksjon Demontering av B-serien aktuatorer Koble aktuatoren løs fra drivkilden; koble av lufttilførsel og styringskabler eller rør. Løsne brakettskruene. Ta av aktuatoren med et passende avtrekkerverktøy, se Fig. 19. Verktøyet kan bestilles fra produsenten. DN25 B1JA DN DN DN DN DN DN DN NB: Denne tabellen gjelder ikke ventiler for lave Cv-verdier. 6.4 Installering av en B1J-serie aktuator Aktuatorer med fjærretur brukes til anvendelser der det må lukkes eller åpnes i tilfelle lufttilførselen avbrytes. B1J-typen brukes der det trengs fjærlukking; fjæren driver stemplet mot sylindertoppen, den aller ytterste stilling. B1JA-type på sin side brukes der det trengs fjæråpning; fjæren skyver stemplet mot huset. Aktuatorer med fjærretur installeres på liknende måte som B1C-aktuatorer, med unntak som følger. Fig. 19. Demontering av B-serie.aktuator 6.6 Montering av EC- og EJ-aktuatorer Advarsel: Pass opp for segmentets bevegelse! Aktuatoren monteres på ventilen ved hjelp av et standard ISO 5211 mellomstykke. Aktuatoren tilpasses ventilspindelen ved hjelp av en spesiell hylse. Hylse (II + II) er konisk og todelt, og strammes ved hjelp av en strammeskrue (I) mot ventilspindelen. Monter hylsen og strammeskruen fra den siden av aktuatoren der monteringsmellomstykket er, som i Fig. 21. Plasser de sylindriske tappene (III) i sporene for hylsen. Disse må passe inn i de tilsvarende sporene på aktuatoren ved stramming. Før montering av hylsen og strammeskruen, må urenheter slik som gammelt låsemateriale for gjenger fjernes fra gjengene på strammeskruen. Så påføres Loctite 243 eller liknede låsemateriale på gjengene, som vist i Fig. 21. Drei strammeskruen fra innsiden av aktuatorakselhullet ved hjelp av en passende umbraconøkkel, Fig. 23.

15 Justeringsskrue for lukket stilling Åpningstrykk Lukketrykk Justeringsskrue for åpen stilling Fig. 20. Aktuatortilkoblinger Før installering, må korrekt kilespor for ventilen kontrolleres. Hylsen har fire kilespor, og to av disse er beregnet for ventiler med DIN-spor og to for ventiler med ANSI-spor. DIN-kilesporet finnes i midten av den delte hylsen, og ANSI-kilesporet finnes i delingen mellom de to halvdelene av hylsen. Fig. 22 viser plasseringen av kilesporene når aktuatoren er i lukket stilling. Lukket eller åpen stilling for aktuatoren kan identifiseres enten ved hjelp av trykkluft, se Fig. 20, eller ved å kontrollere stillingen til pekeren på enden av drivakselen. Aktuatoren er lukket dersom pekeren på koblingsplaten er på tvers av retningen til aktuatorens hovedaksel. 15 Monter aktuatoren enten direkte på ventilen, eller fest den på ventilbraketten med fire skruer. Hylsens strammeskrue må løsnes før montering for at akselen skal gli lett på plass i aktuatoren. Konstruksjonen av aktuatoren tillater aksialbevegelse av drivakselen. Kontroller før skruen strammes at drivakselen er i øvre stilling av sin aksiale bevegelse, som er normalstillingen (monteringsposisjonen vises i Fig. 23). Kontroll er viktig, ettersom aktuatoren synker ned noe når skruen strammes. Drivakselens aksiale bevegelse kan observeres og måles før den festes til en ventil. Aktuatorens drivaksel er i øvre stilling når den øvre overflaten er i samsvar med Tabell 5, se også Fig. 23. X Loctire 243 eller liknende Fig. 21. II III Montering av konisk hylse I Nøkkel Fig. 23. Stramming av den koniske hylsen Drivakselen finner automatisk sin korrekte plassering når strammeskruen strammes dersom monteringsverktøyet anvendes, se Fig. 23. Monteringsverktøyet festes i stedet for koblingsplaten ved hjelp av M4 skruer med drivakselen i øvre posisjon (før ventilen er montert). Stram skruene slik at verktøyet strammes mot øvre overflate av huset. Monter aktuatoren på ventilen og fest festeskruene som vanlig. Til slutt strammes strammeskruen i samsvar med Tabell 5. Nødvendig vrimoment er også angitt på en plate nær drivakselen på aktuatorhuset. Monteringsverktøyet fjernes, og koblingsplaten monteres igjen. Ventilen kan få feilfunksjon dersom sammenkoblingen ikke er utført og strammet korrekt. ANSI kilespor i delingen av hylsen AKTUATOR I LUKKET STILLING Fig. 22. DIN kilespor i midten av hylsen Plassering av kilespor på aktuatoren Tabell 5. Monteringsoverflater, strammeskruer og drivakseltoleranser Størrelse Mont Gjenge Nøkkel Nm ~X Øvre stilling (mm) ~X Nedre stilling (mm) EC/EJ05 F05 M ,0 1 EC/EJ07 F07 M ,5-2 EC/EJ10 F10 M ,5-2 EC/EJ12 F12 M ,5-2 EC/EJ14 F14 M ,5-2 Til slutt justeres ventilens ytterstillinger med stoppskruene på enden av aktuatoren. Plasseringen av skruene for justering av Åpen og Lukket stilling av ventilen er angitt med bokstaver på enden av aktuatorhuset, se Fig. 20.

16 16 Juster lukkegrensen for aktuatoren til kontaktpunktet ved hjelp av tilførselstrykket som er angitt i Tabell 6 (gjelder ikke ventiler med lave Cv-verdier). Tabell 6. Tilførselstrykk for justering av lukkegrense, EC- og EJ-aktuatorer Ventilstørrelse Aktuator Tilførselstrykk bar DN25 EC DN DN DN DN DN DN25 EJ DN DN DN DN DN DN25 EJA DN DN DN DN DN NB: Denne tabellen gjelder ikke entiler med lave Cv-verdier 6.7 Demontering av EC- og EJ-aktuatorer Aktuatoren demonteres på samme måte som den monteres, men i omvendt orden. Aktuatoren må alltid gjøres trykkløs og lufttilførselen frakobles før aktuatoren demonteres. Først demonteres ventilstilleren og eventuelt annet utstyr fra aktuatoren, og koblingsplaten demonteres fra drivakselen. Deretter løsnes hylsen ved å dreie strammeskruen mot urviserens retning. Strammeskruen virker også som uttrekker. Til slutt demonteres aktuatoren fra ventilen etter at skruene som fester aktuatoren til ventilen er fjernet. Legg merke til den innbyrdes plasseringen av aktuatoren og ventilen, og også mellom nøkkelen og kilesporet før demontering. Dette gjør ny montering av aktuatoren igjen lettere. Fig. 24. Demontering av aktuator ved å løsne strammeskruene 6.8 Ventiler med lave Cv-verdier Juster grensen for åpning og lukking ved hjelp av aktuatorens stoppskruer alene. Se Tabell 7 for dødvinkler. Tabell 3, 4 og 6 gjelder ikke. Tabell 7 Dødvinkel (i grader) Ventiltype Dødvnkel F_01 _ +H1 9.9 F_01 _ +H2 9.9 F_01 _ +H Installering av andre merker aktuator NB: Metso Automation tar intet ansvar for at aktuatorer som ikke er installert av Metso Automation er kompatible. Andre aktuatorer kan bare monteres dersom de har en ISO 5211 aktuatorforbindelse. Hvis aktuatoren har momentbryter, som Auma-aktuatorer, må lukkemoment tilsvare verdiene i Tabell 8. Hvis momentet ikke er innenfor justeringsområdet, må det anvendes en mekanisk eller induktiv bryter. Tabell 8 Lukkemoment DN Vrimoment, Nm NB: Denne tabellen gjelder ikke entiler med lave Cv-verdier

17 17 7 FUNKSJONSFEIL Følgende Tabell 9 viser feil som kan oppstå etter lengre tids bruk. Tabell 9 Funksjonsfeil Symptom Mulig feil Anbefalt tiltak Lekkasje gjennom ventilen Ventilen er ikke i lukket stilling Kontroller stillingen ved hjelp av aktuatorens indikasjonspil eller spindelmarkering Aktuatoren er ikke montert på de rette kilespor Kontroller monteringsstilling og monter om igjen dersom det er nødvendig Ukorrekt justering av åpen og lukket stoppestilling Kontroller justeringen Ventilstilleren er ikke rett justert Juster ventilstilleren Indre deler, plugg (3) og sete (7) er skadet Skift ut skadete deler Lekkasje ut av ventilen Pakkboks-pakningen (69) lekker Stram pakningen. Ikke bruk overdreven kraft. Skift pakkboks-pakning hvis nødvendig. Lekkasje mellom hus (1) og bonnet (8) Skift bonnet-pakning (66) 8 VERKTØY Ingen spesielle verktøy trengs til vedlikehold av ventilen. Imidlertid kan visse spesialkonstruerte verktøy leveres som gjør noen faser av arbeidet lettere. Disse verktøy kan bestilles fra produsenten. Til fjerning av pakninger: - løsgjøringsverktøy For demontering av låseringen og setet: - setelåsingsverktøy Til å dreie spindel med kilespor: - håndspak 9 BESTILLING AV RESERVEDELER Oppgi alltid følgende ved bestilling av reservedeler: Betegnelse på ventiltype (fra identifikasjonsplaten eller dokumenter) Nummer på delelisten, delenummer, navn på delen og ønsket antall, eller nummer på denne håndboken, delenummer, navn på delen og ønsket antall.

18 18 10 DELETEGNING OG DELELISTE Art. Antall Beskrivelse Anbefalt reservedel 1 1 Ventilhus 2 1 Låsering 3 1 Plugg 5 1 Spindel 7 1 Sete 8 1 Bonnet 9 1 Gland 13 4 Bolt 14 2 Bolt 15 1 Øvre lager 16 1 Nedre lager 17 4 Sekskantmutter 18 2 Sekskantmutter 19 1 Identifikasjonsplate 35* 1 Hussete 63 1 Bakre pakning X 64* 3 Pakning X 66 1 Bonnet-pakning X 69 1 Pakkbokspakning X 70 2 Trykklager 86 1 Pil for strømningsretning *) Bare for redusert Cv-versjon

19 19 11 DIMENSJONER 11.1 Quadra-Powr aktuator NPT DN QP1-5 Fjæråpning X Tilførsel 1/4 NPT Signal PG 13.5 Valg: 1/2 NPT eller M20 x 1.5 B DN F G Fjærlukking A1 A J H I DN Aktuatorstørrelse A1 J Jcryo I F G øx NPT 25 QP /8 25 QP /8 40 QP /8 40 QP /8 50 QP /8 50 QP /8 80 QP /8 80 QP /8 100 QP /8 100 QP /8 150 QP /8 MED FLENS Ventil og aktuatorstørrelse Normal flate mot flate Kule flate mot flate ANSI/ISA S75.04 ANSI/ISA S75.03 DN QP A Ø B H Kg A Ø B H Kg ANSI ANSI ANSI

20 Aktuator B1C / B1J NPT bare B1J X DN F NPT bare B1J, B1JA Tilførsel 1/4 NPT Signal PG 13,5 Valg: 1/2 NPT eller M20 x 1,5 G A1 A J Hmax I DN B1C A1 Hmax J Jcryo I F G X NPT / / / / / / / / / / / / / /2 DN B1J/B1JA A1 Hmax J Jcryo I F G X NPT / / / / / / / /4 ANSI DIN MED FLENS MED FLENS Ventil og aktuatorstørrelse Normal flate mot flate Kule flate mot flate Normal flate mot flate ANSI/ISA S75.03 IEC/DIN Kg DN B1C A Kg A A Kg * * * * DN B1J/B1JA A Kg A Kg A Kg * *

NELDISC Trippel eksentrisk spjeldventil med metallsete Serie L6, L4 Instruksjoner for montering, vedlikehold og drift

NELDISC Trippel eksentrisk spjeldventil med metallsete Serie L6, L4 Instruksjoner for montering, vedlikehold og drift NELDISC Trippel eksentrisk spjeldventil med metallsete Serie L6, L4 Instruksjoner for montering, vedlikehold og drift 2 L6 70 no 11/2015 2 2 L6 70 no Innhold 1 GENERELT...3 1.1 Håndbokens omfang...3 1.2

Detaljer

ÅSEANORDNING For sylinderaktuatorer Types B_Q, B_W and B_QW. Installasjons-, vedlikeholds- og driftsinstruksjoner

ÅSEANORDNING For sylinderaktuatorer Types B_Q, B_W and B_QW. Installasjons-, vedlikeholds- og driftsinstruksjoner ÅSEANORDNING For sylinderaktuatorer Types B_Q, B_W and B_QW Installasjons-, vedlikeholds- og driftsinstruksjoner 6 B 70 no 4/2015 2 6 B 20 no Innhold 1 GENERELT...3 1.1 Deler og armaturer...3 2 SIKKERHETSREGLER...4

Detaljer

LUFTDREVEN AKTUATOR MED DOBBELTMEMBRAN. Serie EJ. Installasjon, vedlikehold og driftsanvisninger 6 EJ 70 no Utgave 5/02

LUFTDREVEN AKTUATOR MED DOBBELTMEMBRAN. Serie EJ. Installasjon, vedlikehold og driftsanvisninger 6 EJ 70 no Utgave 5/02 LUFTDREVEN AKTUATOR MED DOBBELTMEMBRAN Serie EJ Installasjon, vedlikehold og driftsanvisninger 6 EJ 70 no Utgave 5/02 2 Innholdsfortegnelse 1 GENERELT... 3 1.1 Håndbokens omfang... 3 1.2 Aktuatorens konstruksjon

Detaljer

NELDISC Metallsete høy ytelsetrippel eksentriske spjeldventil Serie LW, LG Installasjon, vedlikehold og driftsanvisninger

NELDISC Metallsete høy ytelsetrippel eksentriske spjeldventil Serie LW, LG Installasjon, vedlikehold og driftsanvisninger NELDISC Metallsete høy ytelsetrippel eksentriske spjeldventil Serie LW, LG Installasjon, vedlikehold og driftsanvisninger 2 LW 70 no 12/2015 2 2 LW 70 no Innholdsfortegnelse 1 GENERELT...3 1.1 Håndbokens

Detaljer

MANUELL GIRBOKS TIL VENTIL. Serie M. Installasjon, vedlikehold og driftsanvisninger 6 MG 71 no Utgave 1/06

MANUELL GIRBOKS TIL VENTIL. Serie M. Installasjon, vedlikehold og driftsanvisninger 6 MG 71 no Utgave 1/06 MANUELL GIRBOKS TIL VENTIL Serie M Installasjon, vedlikehold og driftsanvisninger 6 MG 71 no Utgave 1/06 2 Innholdsfortegnelse 1 GENERELT... 3 1.1 Forord... 3 1.2 Tekniske spesifikasjoner... 3 1.3 Behandling

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025 BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL TR PRO 91025 Sikkerhetsregler * Rådfør deg med lege før du begynner med et treningsprogram for å få råd om optimal trening. * Advarsel: Feil / for mye trening kan forårsake helseskader.

Detaljer

HOVAP SERIE 9600 BASICFLOW PROSESSVENTILER INSTRUKSJONSMANUAL

HOVAP SERIE 9600 BASICFLOW PROSESSVENTILER INSTRUKSJONSMANUAL 1 INNHOLD 2 Introduksjon 2 2.1 Ventilbruk 2 2.2 Anvendelsesområde 2 2.3 Uriktig bruk 2 3 Sikkerhet 2 4 Transport og lagring 2 5 Installasjonsinstruksjoner 2 5.1 Montering 2 5.2 Installasjon i rørledningen

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

Cim 3723B. Den garanteres i 5 år. Den er produsert i AISI 304 rustfritt stål. Nominelt trykk: PN16 Arbeidstemperatur: -10 120 C

Cim 3723B. Den garanteres i 5 år. Den er produsert i AISI 304 rustfritt stål. Nominelt trykk: PN16 Arbeidstemperatur: -10 120 C Cim 72B Denne artikkelen er produsert i overensstemmelse med kvalitetssikringskravene i ISO 9001:2008 standard. Alle artikler er testet i henhold til EN12266-1:200 standard. Den kan brukes på et stort

Detaljer

Cim 788 VARIABLE ORIFICE BALANCING VALVES

Cim 788 VARIABLE ORIFICE BALANCING VALVES Cim 788 VARIABLE ORIFICE BALANCING VALVES Denne artikkelen er produsert i overensstemmelse med kvalitetssikringskravene i ISO 9001:2008 standard. Alle artikler er testet i henhold til EN12266-1:2003 standard.

Detaljer

Kuleventil Type V16 karbonstål / redusert løp / DN 8 til DN 200

Kuleventil Type V16 karbonstål / redusert løp / DN 8 til DN 200 karbonstål / redusert løp / DN 8 til DN 200 GCHOT Tre-delt kuleventil med en unik konstruksjon for lett og rask installasjon og vedlikehold. Disse produktene har blitt konstruert, produsert og testet under

Detaljer

Rosemount 415 brannpumpe

Rosemount 415 brannpumpe Hurtigmonteringsveiledning 0025-0110-30, Rev AA Januar 200 Rosemount 15 brannpumpe Rosemount 15 brannpumpe Trinn 1: Plassering og orientering Trinn 2: Bore hull i røret Trinn 3: Sveise festeanordningene

Detaljer

WINN. HiSeal høytytende spjeldventiler gir effektiv to-veis lukking over et bredt spekter av driftsforhold. HiSeal spjeldventil med høy ytelse

WINN. HiSeal høytytende spjeldventiler gir effektiv to-veis lukking over et bredt spekter av driftsforhold. HiSeal spjeldventil med høy ytelse WINN HiSeal høytytende spjeldventiler gir effektiv to-veis lukking over et bredt spekter av driftsforhold. Egenskaper Positiv lukking som oppnås mekanisk og som ikke er avhengig av assistanse fra rørtrykket.

Detaljer

Monteringsog driftsinstruks. Pneumatisk aktuator type 3271 EB 8310 NO. Type Type Type 3271 med håndratt.

Monteringsog driftsinstruks. Pneumatisk aktuator type 3271 EB 8310 NO. Type Type Type 3271 med håndratt. Pneumatisk aktuator type 3271 Type 3271 Type 3271-5 Type 3271 med håndratt Type 3271-52 Fig. 1 Aktuatorer type 3271 Monteringsog driftsinstruks Utgave oktober 2004 Innhold Sikkerhetsinstrukser Innhold...

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

Automatdrag 26-100000

Automatdrag 26-100000 MOUNTING INSTRUCTION 04-09-6 38-6803c Automatdrag 6-00000 Beskrivelse VBG Automatdrag 6-00000 er et forlengbart tilhengerdrag med to eller flere faste innstillingsposisjoner med luftmanøvrert låsing. ECE-testet

Detaljer

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R X Z Y 11. 12. W V 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å påminne deg om den forsiktighet

Detaljer

KHO -M og PHO -M -DØRER

KHO -M og PHO -M -DØRER 2 (7) 1. DØRER MED TERSKEL, MONTASJE MÅL Y Horisontal smyg for lys åpning ø 5,5 x 38 VAK B X X Terskelplate A Y Vertikalt smyg av lys åpning VAL Wronic ø 4,2 x 25 Fonsterknings plate Popnagle ø 3,2 x 8

Detaljer

K323W. Fitting Kit. Monteringsanvisning for takstativ. x 4 x 8 x 1 x 1. x 4 x 4 x 4 x 4. x 8. Revision No: 5C 1

K323W. Fitting Kit. Monteringsanvisning for takstativ. x 4 x 8 x 1 x 1. x 4 x 4 x 4 x 4. x 8. Revision No: 5C 1 Fitting Kit Monteringsanvisning for takstativ x 4 x 8 x 1 x 1 x 4 x 4 x 4 x 4 x 8 Revision No: 5C 1 Montering første gang Pakk ut delene og kontroller innholdet. Kontakt din forhandler hvis deler mangler

Detaljer

Type 1098-EGR og 1098H-EGR

Type 1098-EGR og 1098H-EGR Installasjonsveiledning Norsk april 2006 Type 1098-EGR og 1098H-EGR Innledning Installering Denne installasjonsveiledningen inneholder anvisninger for installering, oppstart og justering. Ta kontakt med

Detaljer

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 NO NORSK 1 GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis du ikke

Detaljer

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8 INNHOLD SOLARYS GULVMODELL OG BORDMODELL Advarsler 3 ELEKTRISK TERRASSEVARMER Spesifikasjoner og utpakning 4 Installasjon av varmeelementene 5 Montering 6-8 Betjening, rengjøring og oppbevaring 9 2 Advarsler

Detaljer

Madas EV magnetventil

Madas EV magnetventil Revidert 16.01.2012 av Torstein Austigard Madas EV magnetventil Automatisk normalt lukket magnetventil EV-1 maks 1 bar EV-3 maks 3 bar EV-6 maks 6 bar Side 1 av 13 Beskrivelse Normalt lukket magnetventil

Detaljer

KEYSTONE. Instruksjoner for drift og vedlikehold av: Figur 79 pneumatiske aktuatorer (U/E opsjoner)

KEYSTONE. Instruksjoner for drift og vedlikehold av: Figur 79 pneumatiske aktuatorer (U/E opsjoner) Keystone Figur 79 pneumatiske aktuatorer KEYSTONE Instruksjoner for drift og vedlikehold av: Figur 79 pneumatiske aktuatorer (U/E opsjoner) Innledning Keystone Figur 79 utvalg av pneumatiske aktuatorer

Detaljer

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon HYDRAULISK STYRING for outboard motorer SP150 Art.Nr 70600 Installasjon STEERING-POWER Page 1 Version 2.0 2004 Tekniske spesifikasjoner Hydraulisk styring Art.Nr 70600: Sylinder: Art. Nr: 71600 Volum:

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING B B0139 B B0361

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING B B0139 B B0361 MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING B005 - B019 B0140 - B061 1 GENERELT 1.1 GENERELL INFORMASJON 1. SYMBOLER MONTERINGSDELER.1 LISTE OVER HYDRAULISK TILBEHØR. HYDRAULISKE TILKOBLINGER..1 Rørdiameter.. Åpning

Detaljer

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS Smartpendler AS Monteringsanvisning Innholdsfortegnelse Hva trenger du, hva har du... 1 Klargjøring av felgen... 1 Feste pakkebærer... 3 Bremsehåndtak og gasshåndtak... 4 PAS føler... 5 Smartkontroller...

Detaljer

Dimensjonsområde PN Temperaturområde Materiale DN / ºC Syrefast stål

Dimensjonsområde PN Temperaturområde Materiale DN / ºC Syrefast stål Dimensjonsområde PN Temperaturområde Materiale DN 8-150 10/100-196 - 200 ºC Syrefast stål Eksempler på bruksområder Avstengningsventil for kryogeniske applikasjoner der temperaturen kan gå ned til -196

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

Installasjons og serviceinstruksjoner

Installasjons og serviceinstruksjoner Installasjons og serviceinstruksjoner Magnetfilter 22-28 mm Takk for at du valgte BoilerMag. Vennligst følg instruksjonene nøye for å sikre at BoilerMag er installert og vedlikeholdt korrekt. BoilerMag

Detaljer

INNREGULERINGSVENTILER

INNREGULERINGSVENTILER SVENTIER SVENTI STAD innreguleringsventil gjør innregulering enkelt, brukervennlig og nøyaktig i de fleste applikasjoner. Perfekt for bruk i varme- og kjøleanlegg samt tappevannsanlegg. RATT Ratt med digital

Detaljer

CIM 721 MENGDEMÅLINGS ANORDNING MED MÅLENIPLER (CIM 723) SNITT TEGNING MENGDEMÅLINGS ANORDNING MED MÅLENIPLER (CIM 723)

CIM 721 MENGDEMÅLINGS ANORDNING MED MÅLENIPLER (CIM 723) SNITT TEGNING MENGDEMÅLINGS ANORDNING MED MÅLENIPLER (CIM 723) CIM 721 MENGDEMÅLINGS ANORDNING MED MÅLENIPLER (CIM 723) MENGDEMÅLINGS ANORDNING MED MÅLENIPLER (CIM 723) SNITT TEGNING Cimberio S.p.A. Last update : 02/02/2005 Rev. : 7 28017 SAN MAURIZIO D'OPAGLIO (Novara)

Detaljer

Instruksjonsbok til Eurospand 33 serie gjødselsspredere

Instruksjonsbok til Eurospand 33 serie gjødselsspredere Instruksjonsbok til Eurospand 33 serie gjødselsspredere Sisu Produkter AS Dyrskueveien 42 2040 Kløfta www.sisu.no Tlf. 63 94 39 00 1. Generell informasjon 2. Før du tar maskinen i bruk 3. Generelle sikkerhets

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Kuleventil Type V16 syrefast stål / redusert løp / DN 8 til DN 200

Kuleventil Type V16 syrefast stål / redusert løp / DN 8 til DN 200 syrefast stål / redusert løp / DN 8 til DN 200 GCHOT Høy-kvalitets tre-delt kuleventil med en unik konstruksjon for lett og rask installasjon og vedlikehold. Disse produktene har blitt konstruert, produsert

Detaljer

HOVAP SERIE 9800 BASICFLOW PROSESSVENTILER INSTRUKSJONSMANUAL

HOVAP SERIE 9800 BASICFLOW PROSESSVENTILER INSTRUKSJONSMANUAL INSTRUKSJONSMNUL 1 INNHOLD 2 Introduksjon 2 2.1 Ventilbruk 2 2.2 nvendelsesområde 2 2.3 Uriktig bruk 2 3 Sikkerhet 2 4 Transport og lagring 2 5 Installasjonsinstruksjoner 2 5.1 Montering 2 5.2 Installasjon

Detaljer

Oppgraderingssett for drivkomponent Modell 44905, eller GreensPro 1200-greenvalse

Oppgraderingssett for drivkomponent Modell 44905, eller GreensPro 1200-greenvalse Form No. 8-644 Rev A Oppgraderingssett for drivkomponent Modell 44905, 44906 eller 44907 GreensPro 00-greenvalse Modellnr. 7-5899 Modellnr. 7-5907 Installasjonsveiledning ADVARSEL CALIFORNIA Proposition

Detaljer

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W BORD SAG 200mm 600W Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: BRUKSANVISNING Produkt: Bordsag, 600W Produktbetegnelse: Direktiver: Normer: Sted og dato:

Detaljer

Kuleventil. Fullt / redusert gjennomløp AT 3502, 3522, 3542, 3547, 3552, 3507, 3527 D E

Kuleventil. Fullt / redusert gjennomløp AT 3502, 3522, 3542, 3547, 3552, 3507, 3527 D E Fullt / redusert gjennomløp AT 3502, 3522, 3542, 3547, Dimensjonsområde PN Temperaturområde Materiale DN 8-250 10/100-20 - 200 ºC Stål Syrefast stål AT 3502, 3522, 3542, 3547, Eksempler på bruksområder

Detaljer

:skaper løsninger MONTERINGSVEILEDNING GARDEROBEINNREDNINGER. NØDVENDIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor.

:skaper løsninger MONTERINGSVEILEDNING GARDEROBEINNREDNINGER. NØDVENDIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor. MONTERINGSVEILEDNING GARDEROBEINNREDNINGER NØDVENDIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor. NB! Du finner også filmer på www.langlo.no som viser montering av en del

Detaljer

Montering og bruksanvisning.

Montering og bruksanvisning. Renseanlegg PATRONFILTER Fabrikat: GRE AR125 HENGENDE SKIMMER Montering og bruksanvisning. Foretaksregisteret / 1 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: NR KODE BESKRIVELSE AR125 AR125S AR125M

Detaljer

BEARING-MATE Monterings- og transportverktøy Bruksanvisning

BEARING-MATE Monterings- og transportverktøy Bruksanvisning BEARING-MATE Monterings- og transportverktøy Bruksanvisning Advarsler og faresymboler Definisjonen av advarsler og faresymboler er i henhold til ANSI Z535.6 2006. Instruksene og tegnene betyr følgende:

Detaljer

Keystone CompoSeal Myktettende Spjeldventiler Innspent

Keystone CompoSeal Myktettende Spjeldventiler Innspent Innspent Spjeldventiler med fleksibelt sete og ventilhus og spjeld i høyteknologisk komposittmateriale som gir utmerket intern og ekstern kjemisk bestandighet Funksjoner Bruksområder Siden hele ventilen

Detaljer

BrukerManual. dusjstol McWet

BrukerManual. dusjstol McWet BrukerManual dusjstol McWet Brukermanual McWet Dusjstol McWet Vi gratulerer med valget av dette produktet og er sikker på at dette vil gjøre deg mer mobil og derfor være til stor nytte. Produktet produseres

Detaljer

SYKKELTILHENGER. Manual Vennligst oppbevar denne manualen på en trygg plass. Ved videresalg bør den legges ved.

SYKKELTILHENGER. Manual Vennligst oppbevar denne manualen på en trygg plass. Ved videresalg bør den legges ved. SYKKELTILHENGER Manual Vennligst oppbevar denne manualen på en trygg plass. Ved videresalg bør den legges ved. Produktstørrelse: L136cm x B81cm x H86cm Produktvekt: 8,2Kg Før montering Les nøye gjennom

Detaljer

BRUKERMANUAL for Exerfit 640

BRUKERMANUAL for Exerfit 640 BRUKERMANUAL for Exerfit 640 1 BUILT FOR HEALTH INNHOLD SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 3 PRESENTASJON... 4 PLEIE OG VEDLIKEHOLD:... 4 MONTERING... 5 DELELISTE... 6 KABELMONTERING... 13 VIKTIG VEDRØRENDE SERVICE...

Detaljer

Trehjulsdriftsett uten veltebeskyttelse Groundsmaster 3250-D-trekkenhet Modellnr Installasjonsveiledning

Trehjulsdriftsett uten veltebeskyttelse Groundsmaster 3250-D-trekkenhet Modellnr Installasjonsveiledning Form No. 69-82 Rev A Trehjulsdriftsett uten veltebeskyttelse Groundsmaster 250-D-trekkenhet Modellnr. 077 Installasjonsveiledning Løse deler Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere

Detaljer

Type ACE97. Innledning. Installasjon. PED-kategori. Spesifikasjoner. Beskyttelse mot overtrykk. Installasjonsveiledning Norsk Mai 2002

Type ACE97. Innledning. Installasjon. PED-kategori. Spesifikasjoner. Beskyttelse mot overtrykk. Installasjonsveiledning Norsk Mai 2002 Installasjonsveiledning Norsk Mai 2002 Type ACE97 Innledning Denne installasjonsveiledningen inneholder anvisninger for installasjon, oppstart og justering. Ta kontakt med nærmeste salgskontor eller salgskonsulent

Detaljer

Ulefos brannhydrant Monteringsveiledning

Ulefos brannhydrant Monteringsveiledning Ulefos brannhydrant Monteringsveiledning Generell informasjon Når hvert sekund teller for å få rask tilgang på brannvann bør Ulefos brannhydrant benyttes fremfor brannventiler i kum. Eksempevis kan dette

Detaljer

BRUKSANVISNING OG SIKKERHETSINSTRUKS FOR KITO SHORT HEADROOM TYPE < MANUELL KJETTINGTALJE > Øvre opphengsaksel. Medløperskive

BRUKSANVISNING OG SIKKERHETSINSTRUKS FOR KITO SHORT HEADROOM TYPE < MANUELL KJETTINGTALJE > Øvre opphengsaksel. Medløperskive BULLETIN nr. SHB-0810-3 BRUKSANVISNING OG SIKKERHETSINSTRUKS FOR KITO SHORT HEADROOM TYPE < MANUELL KJETTINGTALJE > 1. DELENAVN Denne bruksanvisningen og sikkerhetsinstruksen beskriver spesielle tiltak

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING T 30 SGW1 T 30 SG2 EFFEKT GASSBLUSS Type brenner T30 SG2 Mini 1stk.1000W

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

Rosemount bølgelederradar

Rosemount bølgelederradar 00825-0310-4530, rev. AB Rosemount bølgelederradar Monteringsinstrukser for segmentert sensor ADVARSEL Hvis du ikke følger disse retningslinjene for sikker installering og bruk, kan det føre til alvorlig

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk båndsag OBT-BS01-150

Brukerveiledning Elektrisk båndsag OBT-BS01-150 Brukerveiledning Elektrisk båndsag OBT-BS01-150 Båndsag Advarsel! Les denne brukerveiledningen nøye før du tar maskinen i bruk, for din egen sikkerhet. Forsiktighetsregler Når du tar denne maskinen

Detaljer

Anborings- og hylsesystem. Brukerveiledning. Anborings- og hylsesystem. fra EWE Armaturen GmbH & Co. KG BRUKERVEILEDNING

Anborings- og hylsesystem. Brukerveiledning. Anborings- og hylsesystem. fra EWE Armaturen GmbH & Co. KG BRUKERVEILEDNING Brukerveiledning Anborings- og hylsesystem fra EWE Armaturen GmbH & Co. KG BRUKERVEILEDNING 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Grunnleggende regler for anboring på hovedledninger...side Side 3 3

Detaljer

STERING POWER MANUAL STEERING POWER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING

STERING POWER MANUAL STEERING POWER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING STEERING POWER HYDRAULISKE STYRESYSTEMER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING 1 MONTERING AV SYLINDER. For ror: Sylinderen skal monteres på en sterk og stabil flate, på skroget eller en brakett som

Detaljer

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 AKSEPTANSERKLÆRING FOR MOTTAK AV MASKINEN 1. Vi bekrefter at maskinen er levert i god stand, og hvis montert, med flyttbar beskyttelse montert. 2. Vi bekrefter at maskinen

Detaljer

Bruksanvisning for Tradie

Bruksanvisning for Tradie Bruksanvisning for Tradie BETEGNELSE: TRADIE EN 1004 3 4/4 XXXD CEN angivelse av denne bruksanvisningen EN 1298 IM en Rev 00 QUALITY & STRENGTH YOU CAN TRUST Tradie er et tårnstillassystem for mobil tilgang

Detaljer

Ball bearing Lifting Point (BLP)

Ball bearing Lifting Point (BLP) Ball bearing Lifting Point (BLP) NO Bruksanvisning Z769449 Rev E03 Bruksanvisning Allmenn informasjon Referer til relevante standarder og andre bestemmelser gitt i lov. Inspeksjoner må kun utføres av personer

Detaljer

Innholdsfortegnelse Zitzi Flipper Pro Utgave nr 1 2013-11-26 6:1 6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2

Innholdsfortegnelse Zitzi Flipper Pro Utgave nr 1 2013-11-26 6:1 6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2 Bruksanvisning Zitzi Flipper Pro NOBABR1101-1 Zitzi Flipper Pro Gasst Zitzi Flipper Pro El Innholdsfortegnelse Zitzi Flipper Pro Utgave nr 1 2013-11-26 2:1 Regulerbar sittehøyde - Gassfjær 6:1 Vedlikeholdsanvisning

Detaljer

Monteringsveiledning. Handy Porten

Monteringsveiledning. Handy Porten Forberedelse Forberedelses side 1) Sjekk at du har alt verktøy som du trenger. 2) Deleliste 3) Viktige mål før montering Installasjon av porten 4) Forberede bunnelementet før monteringen starter 5) Montering

Detaljer

Platåkonsoll 2420, 2425, 2426

Platåkonsoll 2420, 2425, 2426 Platåkonsoll 2420, 2425, 2426 2420_001 BRUKSANVISNING Innhold Platåkonsoll 2420, 2425, 2426 Innhold GENERELT... 3 SIKKERHETSFORSKRIFTER... 4 Kontroller alltid produkter og utstyr før bruk... 4 Ikke kombiner

Detaljer

Bordsag. Bruksanvisning

Bordsag. Bruksanvisning Bordsag Bruksanvisning Kjære kunde, Med denne kraftige bordsagen kan du gjøre perfekte kutt i tre med tykkelse på opptil 80 mm. Med et sagblad som kan skråstilles og en justerbar stoppvinkel, kan du oppnå

Detaljer

TT250 Bruksanvisning BENEVNELSE: TT250 EN /7.1 XXXD. CEN-benevnelse for denne bruksanvisningen. EN 1298 IM no Rev-01

TT250 Bruksanvisning BENEVNELSE: TT250 EN /7.1 XXXD. CEN-benevnelse for denne bruksanvisningen. EN 1298 IM no Rev-01 TT250 Bruksanvisning BENEVNELSE: TT250 EN 1004 3 7.1/7.1 XXXD CEN-benevnelse for denne bruksanvisningen. EN 1298 IM no Rev-01 ADVARSEL Aldri stå oppreist på en ubevoktet plattform Denne monteringsanvisningen

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERING

BRUKSANVISNING OG MONTERING GARASJEPORTÅPNER 6710310200 BRUKSANVISNING OG MONTERING BRUKSANVISNING I: Forberedelse Pakk ut åpneren. Kontroller at alle delene er på plass. II: Verktøy du trenger. Se på bilde 1 Skiftenøkkel/fastnøkler

Detaljer

DA 50. Differansetrykkregulatorer Differansetrykkregulator med regulerbart innstillingsområde DN 32-50

DA 50. Differansetrykkregulatorer Differansetrykkregulator med regulerbart innstillingsområde DN 32-50 DA 50 Differansetrykkregulatorer Differansetrykkregulator med regulerbart innstillingsområde DN 32-50 IMI TA / Differansetrykkregulatorer / DA 50 DA 50 Differansetrykkregulatorer for varme- og kjøleanlegg

Detaljer

INSTALLASJON DRIFT VEDLIKEHOLD

INSTALLASJON DRIFT VEDLIKEHOLD Trykkreduksjonsventil AVK Bermad Trykkreduksjonsventil Modell: WD-720-ES-NVI INSTALLASJON DRIFT VEDLIKEHOLD Sikkerhet først Vi er av den mening at sikkerheten til de som jobber med og rundt våre ventiler

Detaljer

PT-27. Plasmaskjærebrenner. Instruksjonshåndbok (NO)

PT-27. Plasmaskjærebrenner. Instruksjonshåndbok (NO) PT-27 Plasmaskjærebrenner Instruksjonshåndbok (NO) 0558005870 46 INNHOLD Kapittel / Overskrift Side 1.0 Sikkerhetsforholdsregler............................................................................

Detaljer

Termostatisk dusjpanel. Oras Ventura Monterings og serviceveiledning. Oras Ventura. Innhold

Termostatisk dusjpanel. Oras Ventura Monterings og serviceveiledning. Oras Ventura. Innhold Innhold Modeller... 86 Funksjon... 86 Endring av fabrikkinnstillinger... 86 Justerbare verdier... 87 Montering... 87 Justering av temperatur... 87 Rengjøring av smussfilter... 87 Service på termostatdel...

Detaljer

Ferno Norden as Postboks 105, N-3191 Horten, Norway Tel. Int.: +47 33 03 45 00 Fax. Int.: + 47 33 03 45 10

Ferno Norden as Postboks 105, N-3191 Horten, Norway Tel. Int.: +47 33 03 45 00 Fax. Int.: + 47 33 03 45 10 Modell F4181 Løftestropp for F-071 Best.nr.: F4181 Ferno Norden as Postboks 105, N-3191 Horten, Norway Tel. Int.: +47 33 03 45 00 Fax. Int.: + 47 33 03 45 10 E-mail: fno@fernonorden.com Org. nr. 924 45

Detaljer

Montering enkel dør - venstre & høyre Montering dobbel dør

Montering enkel dør - venstre & høyre Montering dobbel dør Les hele veiledningen før du installerer dør S700. Kontroller at produktet ikke er defekt og at pakken er komplett. Dersom du oppdager feil eller mangler, vennligst ta kontakt med din forhandler. Følg

Detaljer

HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5

HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5 HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5 91010 Sikkerhetsinstruksjoner Hvis du føler smerter i brystet, blir svimmel eller kortpustet, må du avbryte treningen og kontakte lege. Ikke dra pedalarmene rundt med hendene.

Detaljer

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Monteringsveiledning Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Bruksanvisningen og monteringsveiledningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot personog materiellskade.

Detaljer

SIKKERHET VED BRUK AV KERAMIKKBOLLEN VIKTIGE FORHOLDSREGLER

SIKKERHET VED BRUK AV KERAMIKKBOLLEN VIKTIGE FORHOLDSREGLER Instruksjoner for keramikkbolle Innholdsfortegnelse Sikkerhet ved bruk av keramikkbollen Viktige forholdsregler...5 Bruke keramikkbollen Sette på keramikkbollen...6 Ta av keramikkbollen...7 Tips for gode

Detaljer

BRUKSANVISNING MIKA INNHOLD

BRUKSANVISNING MIKA INNHOLD BRUKSANVISNING MIKA INNHOLD 2:1 Sittestilling 7:1 Trommelbrems 2:2 Grunninnstilling, sittehøyde 8:1 Montering av seteenhet 3:1 Grunninnstilling, gassfjær 9:1 Fotbrett 3:2 Alternative drivhjulsplasseringer

Detaljer

GYPROC LIFTOVER 1250 TM

GYPROC LIFTOVER 1250 TM BRUKSANVISNING FOR PLATELØFTER TYPE GYPROC LIFTOVER 1250 TM Gyproc AS BRUKSANVISNING FOR PLATELØFTER Side 2 av 9 INNHOLD 1 Generell informasjon 2 Teknisk informasjon 2.1 Tekniske data 2.2 Begrensninger

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING FORHOLDSREGLER Bruk kun orginale deler som er levert med produktet. Inspiser produktet før du benytter deg av det for første gang, og med jevne mellomrom deretter. Forsikre deg om

Detaljer

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle 2 Innhold: 1. Beskrivelse, deleliste 2. Monteringsanvisning 3. Drift og vedlikehold 4. Bruksanvisning for Lithium-Ion batteriet 5. Servicetilbud Beskrivelse,

Detaljer

BIG RED JACKS HYDRAULISK MOBIL BORDJEKK KAPASITET: 300 KG BRUKSANVISNING INTRODUKSJON

BIG RED JACKS HYDRAULISK MOBIL BORDJEKK KAPASITET: 300 KG BRUKSANVISNING INTRODUKSJON BIG RED JACKS HYDRAULISK MOBIL BORDJEKK KAPASITET: 300 KG BRUKSANVISNING INTRODUKSJON Gratulerer med ditt kjøp av en Champion Power Equipment hydraulisk bordjekk. Med riktig vedlikehold vil denne bordjekken

Detaljer

Sikkerhet. Driftsanvisning Modifisering av magnetventil uten. eller skifting av demping for VG , VR , VAS 6 8 og MB 7 FARE

Sikkerhet. Driftsanvisning Modifisering av magnetventil uten. eller skifting av demping for VG , VR , VAS 6 8 og MB 7 FARE 0 Elster GmbH Edition 0. Oversettelse fra tysk D GB F L I E DK S P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsanvisning Modifisering av magnetventil uten demping til magnetventil med demping eller skifting

Detaljer

DL240. Spesifikasjoner - DL240. Pakken inneholder: DL240 Installasjonsprosedyre: ... Klassifisering av DL240 etter NS-EN 1154 (se side 7):

DL240. Spesifikasjoner - DL240. Pakken inneholder: DL240 Installasjonsprosedyre: ... Klassifisering av DL240 etter NS-EN 1154 (se side 7): 37 Klassifisering av etter NS-EN 1154 (se side 7): 4 8 6 1 1 1 0 Spesifikasjoner - 1. Tannstanglukker - innvendige/utvendige dører - Vekt. maks. 120 kg (80 kg m/glideskinne) - bredde maks. 1400 mm (1100

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Flytende overflateskimmer VIKTIGE SIKKERHETSREGLER 80IO

BRUKERVEILEDNING. Flytende overflateskimmer VIKTIGE SIKKERHETSREGLER 80IO BRUKERVEILEDNING VIKTIGE SIKKERHETSREGLER Les, forstå og følg alle instruksjoner nøye før du begynner å installere og bruke dette produktet. Flytende overflateskimmer 80IO Advarsler...39 Liste over deler...

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning

Monterings- og bruksanvisning Monterings- og bruksanvisning Importør: Enebakkveien 441 B, 1290 OSLO Tlf. 23 19 11 00 Faks 23 19 11 01 E-post: post@instant.no www.instant.no - 1 - 1. Innledning Kjære kunde, INSTANT Blitz-Fix takssikring

Detaljer

Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN. Dimensjon 110 X 545 X 305. H X B X D(mm) Gassforbruk (kg/t) Vekt (kg) 6.

Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN. Dimensjon 110 X 545 X 305. H X B X D(mm) Gassforbruk (kg/t) Vekt (kg) 6. Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN Type gass L.P.G. /PROPAN Dimensjon H X B X D(mm) 110 X 545 X 305 Gassforbruk (kg/t) 0.43 Vekt (kg) 6.5 Tenning Gasstilførsel Piezo-elektrisk Gummislange,

Detaljer

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING Hi-Force HEP-serien pumper er konstruert for høytrykks hydrauliske sylindere og verktøy med maksimalt arbeidstrykk på 700 bar. Disse instruksjonene dekker alle

Detaljer

DOBBEL KASETTETNING 225

DOBBEL KASETTETNING 225 IS0 9001 CERTIFIED CHESTERTON AVDELING FOR VÆSKETETNING INSTALLERINGSINSTRUKSJONER DOBBEL KASETTETNING 225 INSTALLERING AV TETNINGEN Klargjøring Bestem om pumpen er i god stand. A. Sjekk aksel eller hylse.

Detaljer

Cim 747 INNREGULERINGSVENTIL - KALIBRERT ÅPNING - PN25 - CR MESSING

Cim 747 INNREGULERINGSVENTIL - KALIBRERT ÅPNING - PN25 - CR MESSING Cim 747 INNREGULERINGSVENTIL - KALIBRERT ÅPNING - PN25 - CR MESSING Denne artikkelen er produsert i overensstemmelse med kvalitetssikringskravene i ISO 9001:2008 standard. Alle artikler er testet i henhold

Detaljer

FILTER OG SIRKULASJONSPUMPE

FILTER OG SIRKULASJONSPUMPE FSF350-6W,FSF400-6W,FSF450-6W FSF500-6W,FSF650-6W FILTER OG SIRKULASJONSPUMPE INSTALLASJONS- OG BRUKERMANUAL INSTALLASJON Filtersystemet bør installeres så nær svømmebassenget som mulig og fortrinnsvis

Detaljer

Oversikt over utvalg. Tekniske data. Sikkerhet

Oversikt over utvalg. Tekniske data. Sikkerhet Teknisk datablad D6..NL For åpne og lukkede kretser i kjøle- og varmesystemer For inn- og utkopling av varme- og kjølesystemer Oversikt over utvalg DN PN kvmax [ m³/h] D625NL 25 10 / 16 45 D632NL 32 10

Detaljer

Brukerveiledning. Bi-ski GLIDE

Brukerveiledning. Bi-ski GLIDE Brukerveiledning Bi-ski GLIDE MADE IN THE USA DISTRUBUERT I NORGE AV SITSKI NORWAY - 1 - Innhold Introduksjon...3 Garantier...3 Komponenter.....3 Utstyr og spesifikasjoner...4 Tilpasninger 5 1. Justering

Detaljer

www.active-walker.com

www.active-walker.com www.active-walker.com 1 1. INNHOLD 1. Innhold 2. Introduksjon 3. Produktbeskrivelse 4. Vedlikehold 5. Justering av rullatoren 6. Transport og sammensetting 7. Personlig sikkerhet 8. Praktisk bruk 9. Tekniske

Detaljer

(CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05. takes the pressure off

(CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05. takes the pressure off CuroCell S.A.M. (CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05 takes the pressure off Innhold 1 Illustrasjoner 3 1.1 Frontpanel 3 1.2 Frontdekse 3 1.3 Sidebilde 3

Detaljer

BRUKERMANUAL for. 660 Multigym BUILT FOR HEALTH

BRUKERMANUAL for. 660 Multigym BUILT FOR HEALTH BRUKERMANUAL for 660 Multigym BUILT FOR HEALTH INNHOLD FORHÅNDSREGLER 3 MONTERING 4-11 KARTLEGGING AV KABEL 12 OVERSIKTSDIAGRAM 13 DELELISTE 14-15 VEDLIKEHOLD 16 FORHÅNDSREGLER 1. Les og sett deg inn i

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Fiorentini Dival 500, 1" -1 ½" - LA og LE stengeventiler Produsent: Pietro Fiorentini S.A Importør: Tolcon AS

Fiorentini Dival 500, 1 -1 ½ - LA og LE stengeventiler Produsent: Pietro Fiorentini S.A Importør: Tolcon AS Revidert 29.01.2015 Atle Hjelmerud Fiorentini Dival 500, 1" -1 ½" - LA og LE stengeventiler Produsent: Pietro Fiorentini S.A Importør: Tolcon AS 1 Innhold 1 Forhåndsregler for operatør... 3 2 Emballasje...

Detaljer

Monterings- og vedlikeholdshåndbok for FRITID SAUNADØR WWW.DOORIA.NO 2011-05

Monterings- og vedlikeholdshåndbok for FRITID SAUNADØR WWW.DOORIA.NO 2011-05 Monterings- og vedlikeholdshåndbok for FRITID SAUNADØR Monteringsanvisning Viktig informasjon Du trenger: Sekskantnøkler 3 mm og 5 mm, Lodd, Skrutrekker/elektrisk skrutrekker Hvis trevegg: 8 skruer (min.

Detaljer

Cim 3790. Den garanteres i 5 år. Den er produsert i GGG40 støpejern. Nominelt trykk: PN16 Arbeidstemperatur: -20 120 C

Cim 3790. Den garanteres i 5 år. Den er produsert i GGG40 støpejern. Nominelt trykk: PN16 Arbeidstemperatur: -20 120 C Cim 3790 Denne artikkelen er produsert i overensstemmelse med kvalitetssikringskravene i ISO 9001:2008 standard. Alle artikler er testet i henhold til EN12266-1:2003 standard. Den kan brukes på et stort

Detaljer

BRUKSANVISNING COSTA ESCAPE FLASH

BRUKSANVISNING COSTA ESCAPE FLASH BRUKSANVISNING COSTA ESCAPE FLASH INDEX 1. INTRODUKSJON... 4 1.1 COSTA, ESCAPE, FLASH BESKRIVELSE... 4 2. FØR DU TAR SYKKELEN I BRUK... 5 3. MONTERING... 5 4. BRUK... 6 5. VEDLIKEHOLD... 8 6. TEKNISK SERVICE...

Detaljer