Årsmelding. 62. arbeidsår. Årsmelding Vest-Agder Bondelag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding. 62. arbeidsår. Årsmelding 2008 1 Vest-Agder Bondelag"

Transkript

1 Årsmelding arbeidsår Årsmelding Vest-Agder Bondelag

2 Årsmelding Vest-Agder Bondelag

3 Innhold Forord:... 4 A. NORGES BONDELAG... 5 Medlemsorganisasjonen... 5 Årsmøtet i Norges Bondelag B. VEST-AGDER BONDELAG... 5 Æresmedlemmer:... 5 Tillitsvalgte i Vest-Agder Bondelag 2008/09:... 5 Representasjon og verv... 6 Fylkeskontoret... 7 Årsmøtet i Vest-Agder Bondelag C. ORGANISASJONSARBEIDET I FYLKET... 8 Styresaker... 8 Møter og kurs Arrangement D. LOKALLAGENE Lokallagene per 1. januar Medlemstallet i lokallagene i Hilsen fra styret i Vest-Agder Bygdekvinnelag E. REGNSKAP FOR VEST-AGDER BONDELAG Resultatregnskap per Balanseregnskap pr Driftsregnskap for Vest-Agder Bondelag Årsmelding Vest-Agder Bondelag

4 Forord: Betydningen av å stå sammen! Vi står midt i en finanskrise. Ord som resesjon, emisjon og krisepakker er plutselig blitt dagligdagse i nyhetsendingen. I fjor var det CO2 kvoter, matmangel og klimakrise som regjerte. Store kriser varer aldri så lenge i media som i virkeligheten. Norge har en av de mest åpne økonomiene i verden, dvs at når det skjer store endringer utenfor våre grenser, slår det inn hos oss også. Vi er så heldige å bo i et land med penger på bok, som derfor har råd til å drive motkonjunkturpolitikk. Midt i den åpne økonomien, er vi utøvere i en svært regulert næring. Landbruket og dens industri er den siste hele verdikjeden i Norge, forholdsvis konjunkturuavhengig, og dermed viktig i disse dager. Vi må tilbake til den økonomiske krisen på 30 tallet for å forstå norsk landbrukspolitikk slik den er i dag. Da steg arbeidsledigheten i industrien til 15 %. Men de som beholdt jobben, beholdt også lønna. Det sørget sterke fagforeninger for. Bøndene var ikke organisert, og markedet fikk herje med hver og en. Prisene til produsent sank med 70 %, og det var nød og elendighet på bygdene. Løsningen ble at myndighetene ga landbruket monopoler, som bl.a førte til omsetningsloven og markedsreguleringen slik vi kjenner den i dag. I disse dager er hele markedsreguleringa til revisjon, og mange ulike agendaer kommer til syne. Mange ser ikke betydningen av et inntekstnivå til bonden. Det er en evig kamp å få markedsadgang og prisuttak, siste eksemplet er Tine og Norgesgruppen. Det var viktig i 1930 å stå sammen, det er minst like viktig i dag!! Til slutt vil styret i Vest-Agder Bondelag takke hvert enkelt medlem, lokallag, tillitsvalgt og samarbeidspartnere for godt samarbeid i Vi ser fram til et nytt aktivt år sammen med dere, der vi i samarbeid jobber for å styrke og utvikle landbruket i Vest Agder. Birte Usland, fylkesleder. Leder i Vest-Agder Bondelag, Birte Usland Årsmelding Vest-Agder Bondelag

5 A. NORGES BONDELAG Medlemsorganisasjonen Alle som støtter Norges Bondelags formålsparagraf kan være medlem. Alle er direkte medlemmer i Norges Bondelag. Foretak, herunder samdrifter, kan være medlem i Bondelagets servicekontor AS. Servicekontoret har om lag 780 foretak som medlemmer. Det følger både rettigheter og plikter med medlemskapet. Norges Bondelag bestod 31/ av over medlemmer, fordelt på 18 fylkeslag og 587 lokallag. Årsmøtet i Norges Bondelag 2008 Årsmøtet er sammensatt av utsendinger fra fylkeslaga, representantskapet i Norges Bondelag, Norges Bygdekvinnelag og Norges Bygdeungdomslag. Årsmøtet 2008 var lagt til Lillehammer, 12 og 13. juni. Årsmøtedelegatene fra Vest-Agder Bondelag var Birte Usland, Einar Duvold, Gunn Siri Ousdal og Terje Haraldstad (1. vara). B. VEST-AGDER BONDELAG Æresmedlemmer: Roar Dokmo, Bondelaget i Kristiansand, Aust og Vest-Agder Bondelag. Jens Heggelund Smith, Lindesnes Bondelag. Bjarne Dønnestad, Bondelaget i Kristiansand. Kåre Refsnes, Lista Bondelag. Johannes Solås, Lyngdal Bondelag Tillitsvalgte i Vest-Agder Bondelag 2008/09: Styret: Birte Usland, Marnardal, leder Einar M. Duvold, Vanse, nestleder Gunn Siri Ousdal, Tonstad Audun Meland, Eiken Terje Haraldstad, Finsland Anne-Lill Fjell Roland, Finsland (VABK) vara Bjørn Ljosland, Åseral vara Brit Mjåland, Marnardal vara Jostein Hovland, Mydland Møteleder årsmøtet: Gunnar Hangeland, vara Søren Seland Valgnemnd: Harald Hobbesland, leder, pers. vara Ånen Urevatn Bjørg Manflå, nestleder, pers. vara Olga Byremo Reidun Svaland, pers. vara Halvard Bjerland Ivar Kvinlaug, pers. vara Sven Haughom Årsmelding Vest-Agder Bondelag

6 Fylkesstyret i Vest-Agder Bondelag foran Stortinget under ledermøtet i november: Fra v. Terje Haraldstad, Gunn Siri Ousdal, Einar Duvold, Birte Usland, Anne Lill Roland og Audun Meland (bak Audun har Terje Liland, fra Sirdal Bondelag sneket seg med) Representasjon og verv Vest-Agder Bondelag har hatt følgende representasjon og verv: Arbeidsutvalget: Birte Usland og Einar Duvold Aksjonsleder, jordbruksforhandlingene: Einar Duvold Innovasjon Norge - styret i Agder: Birte Usland. (Oppnevnes av IN etter forslag fra bondelagene.) Flerbruksplan for Mandalsvassdraget: Sigurd Haraldstad Vanndirektivet: Finn Aasheim Fylkesutvalg for etterutd. av bønder: Einar Duvold (leder) HV's distriktsråd: Olav Lidtveit (A-A), vara: Audun Meland. Kulturlandskapsgruppa i Vest-Agder: Audun Meland, vara: Birte Usland Regional Miljøplangruppe: Audun Meland, vara: Birte Usland Regiongruppa Landbrukets HMS tjeneste: Einar Duvold og Terje Haraldstad. Styret i Landbrukets Samarbeidsråd Agder / Landbruksselskapene: Birte Usland, vara: Åse Ingebjørg Homme (A-A) Kontaktutvalget for Rovvilt i V-A: Einar Duvold (leder), Finn Aasheim Samarbeidsutv. Bondelaget/Gjensidige: Birte Usland, Finn Aasheim Styret i Vest-Agder Bygdekvinnelag: Gunn Siri Ousdal Strategiplangruppe BU-midler: Åse Ingebjørg Homme (A-A) Styret i Bondens Marked: Anne Lill Roland Styret i Landbrukets Dag: Birte Usland, leder Vest-Agder Nei til EU: Birte Usland Setesdal/Vesthei: Åse Ingebjørg Homme, vara: Gunn Siri Ousdal Arbeidsgruppe økologisk landbruk: Åse Ingebjørg Homme, vara: Terje Haraldstad Prosjekt Fra Gråberg til Gull - referansegruppe: Gunn Siri Ousdal, vara Åse Ingebjørg Homme (A-A) Prosjekt Landbruket på Dagsorden : Birte Usland (leder) Forprosjekt Landbrukets Dag : Birte Usland Årsmelding Vest-Agder Bondelag

7 Fylkeskontoret Ansatte på kontoret har i 2008 vært organisasjonssjef Inge Kringeland (syk til sept), rådgiver Finn Aasheim (konstituert. org.sjef til sept), førstekonsulent Turid Breistøl og John Øyslebø (50 % til juli, 60% fra juli). Fra nyttår til april var Nina Ryen fra Forsøksringen Agder tilknyttet kontoret på timebasis i ca. 20% stilling. Kontoret har dermed ikke hatt full bemanning i første halvdel av meldingsåret. Dette har medført nedprioritering av enkelte aktiviteter, og økt arbeidspress for fylkesledere og ansatte. Årsmøtet i Vest-Agder Bondelag 2008 Årsmøtet var lagt til Rosfjord Strandhotell, Lyngdal fredag 28. og lørdag 29. mars og deler av møtet ble avviklet sammen med Aust-Agder Bondelag. Hele fredagen var avsatt til gjennomføring av Tenkeloft Hva er en god landbrukspolitikk for Agderlandbruket?. Arrangementet var i regi av Bondelagenes prosjekt Landbruket på Dagsorden og samlet nær 80 deltakere. I tillegg til årsmøtedelegatene deltok representanter fra en rekke andre landbruksorganisasjoner, fylkesmannen m.fl. Det formelle årsmøtet ble avholdt lørdag 29. mars. Lokallagenes årsmøtedelegater: Kristiansand: Gunnar Hangeland, Lista: Birger Reve og Olav Anda, Nes: Kaspar Stordrange, Flekkefjord: Vidar Birkeland, Vennesla: Tore Eidsaa, Songdalen: Tobjørn Høye og Tarald Fuskeland, Søgne: Jørund Try, Marnardal: Bjørg Manflå og Sjur Laudal, Åseral: Halvard Forgard, Audnedal: Bjøru Vasland, Lindesnes: John Simonsen, Lyngdal: John Peder Omland, Hægebostad: Arne Mydland, Eiken: Andy Handeland, Kvinesdal: Ole Kristian Helle, Sirdal: Sven Haughom. (Følgende lag møtte ikke: Mandal) Styret: Birte Usland, Einar Duvold, Audun Meland, Gunn Siri Ousdal, Terje Haraldstad, Anne Lill Roland (VABK) Vest-Agder Bygdekvinnelag: Elisabeth Birkeland og Lillian Høye. Gjester: Roar Dokmo, Æresmedlem, Steinar Klev, styret i Norges Bondelag, Olav Lidtveit, valgnemnda A-A, Harald Hobbesland, valgnemnda V-A, Tore I. Brømnes, Nortura, Åge Gyland, Felleskjøpet RA, Odd Mæland, revisor, Anne Kari Grimstad, Bondevennen, Fra kontoret: Finn Aasheim, Turid Breistøl, John Øyslebø og Nina Ryen. Taler: Årsmøtetalene ble holdt i plenum med begge fylkeslagene. Talere var styremedlem i Norges Bondelag, Steinar Klev og begge fylkeslederne. Årsmelding og regnskap for 2007 ble enstemmig godkjent. Arbeidsplanen for 2008/2009 ble enstemmig vedtatt. (Se C. Organisasjonsarbeidet i fylket.) Årsmelding Vest-Agder Bondelag

8 Budsjett for 2009, enstemmig vedtatt Beste lokallag 2007: Styret hadde kåret Sirdal Bondelag til beste lokallag og lagets leder, Gunn Siri Ousdal fikk overrakt gavesjekk. C. ORGANISASJONSARBEIDET I FYLKET Styresaker I 2008 ble det holdt 9 styremøter hvorav 2 telefonmøter og behandlet 46 saker. 5 av møtene har vært helt eller delvis felles med styret i Aust-Agder Bondelag. Mange av fellesmøtene har vært knyttet til arbeid med utvikling av Landbrukets Dag. Arbeidsplan Arbeidsplanen nedenfor ble vedtatt på årsmøtet. Kolonnen til høyre viser oppfylling av planen: Arbeidsplan/Resultater for Vest-Agder Bondelag - Planperiode April April 2009 Vårt motto: VI FÅR NORGE TIL Å GRO! Våre verdier: Jordnære, Driftige, Imøtekommende, Pågangsmot Arbeidsområde/ Hovedmål 1. Organisasjon Styrke organisasjonsarbeidet i fylket og kontakten med lokallagene 2. Næringspolitikk a) Landbrukspolitiske saker Synliggjøre landbrukets samfunnsmessige betydning og bidra til best mulig resultat i jordbruksforhandl. Delmål: Tiltak: Resultat: Økt lokallagskompetanse Økt lokallagskontakt Opprettholde eller øke medlemstallet i Vest-Agder Medlemstall jan. 07 er Medvirke til styrking av samvirkeorganisasjo nene. Økt fokus på jordvern Videreføre lokallagskurs for de 9 siste laga. Gjennomføre ledermøte i Oslo Referat fra fylkesstyremøter til alle lokallag Invitere lokallag til minst 2 styremøter som legges lokalt Planlegge tur for tillitsvalgte i lokallaga Løpende verving i lokallag/fylkeslag. Delta aktivt i Landbrukets Samarbeidsråd på Agder (LSA) Arrangere temamøte/kurs: Hva kan lokallagene/ fylkeslaget gjøre? Etablere Jordverngruppe på Agder Gj. ført januar lokallag invitert, 7 deltok. Gj. ført nov. Gj. ført 3 lokallag på møtet 9. Jan 09 Ledermøtet i Oslo Telefonverving gj. ført i lokallaga som ga tilbakemelding, vår 08. Medlemstall pr var Deltatt på årsmøtet i mai og i styremøter. Birte er rep. Tema på ledermøtet i nov. Arbeid pågår. Jf. styresak i feb.09 Årsmelding Vest-Agder Bondelag

9 b) Landbruksrelatert næringsutvikling Være pådrivere i arbeid med næringsutvikling c) Grunneierrettigheter, eiendomsrett og ressurs-forvaltning 3. Internasjonale spørsmål Sikre en best mulig WTO-avtale og opprettholde fokus på EU-spørsmålet 4.Kommunikasjon/ arrangement Ha fokus på jordbruksforhandling ene Gi agderbøndene best nytte av Bygdeutviklingsmidl ene og andre utviklingsmidler Støtte lokale prosjekter Følge opp saker som angriper eiendomsretten Redusere konflikter vedr. rovdyrforvaltning Økt lokallagsengasjemen t i lokal arealforvaltning Økt kunnskap om landbrukets lovverk WTO Samle innspill fra lokallag og gi uttale til forhandlingene Delta aktivt i og søke mediedekning ifrb. med Avisaksjonen i april I samarbeid med Aust-Agder bondelag opprettholde styreplass og innflytelse i Innovasjon Norge Delta aktivt i arbeidet med strategiplaner i regi av fylkesmannen Støtte opp om Beiteprosjektet Bidra med finansiering og representant i styringsgruppa for Prosjekt Naturbasert reiseliv i Agder Følge opp andre eksisterende og evt. nye næringsutviklingsprosjekter Bistå medlemmer med faglig kontakt, juridisk hjelp eller lignende Bistå lokallag med uttaleser i høringssaker mv. Delta i kontaktutvalget for rovdyr i Vest-Agder Følge opp forvaltningsplan for rovdyr i Region 1. Søke om fellingstillatelse ved uakseptable tap av husdyr Bidra med å danne landbruksråd i minst 3 kommuner Gj. ført feb. 09 Stor deltakelse lokallag og fylkeslag. Mye oppmerksomhet! Birte i styret. Aktivt med i arbeid med RMP. Audun og Birte Holdt styret informert Ikke aktuelt. Ikke aktivitet i prosjektet. Inn på Tunet Anne Lill deltatt på møter. Løpende, men ikke mange henvendelser. Einar er leder. Møtes 2 ganger i året Gitt innspill og høringsuttale til revisjon av plan. Ikke aktuelt i meldingsåret. Ikke videreført, men tema i lokallagskurs Temamøte om landbrukslovgivinga Ikke gjennomført, men tema i lokallagskurs Formidle informasjon, og Mer enn 50 sette inn nødvendige Agderbønder tiltak/aksjoner når NB demonstrerte i Oslo i anbefaler. juli. EU Støtte Nei til EU økonomisk Bevilget ,- jf. budsjett Høyt fokus på Oppdaterte nettsider med NB med nye nettsider kommunikasjon med arrangementer og nyheter fra september. Agders egne medlemmer sider oppdatert. Høyt fokus på kommunikasjon med Oppdaterte nettsider, med arrangementer og nyheter Årsmelding Vest-Agder Bondelag

10 samfunnet Alliansebygging gjennom kontakt med organisasjoner og nøkkelpersoner Aktiv deltakelse i Landbrukets Dag, Åpen Gård (minst 5), Landbruksspillet (minst 4), Utarbeide strategi for mediekontakt Gjennomføre minst ett møte med stortingsbenken. Delta aktivt i prosjektet Landbruket på Dagsorden Invitere nøkkelpersoner til styremøter og andre arrangementer Stand på LD 08. Aktive i omorganisering LD ny eierorg etablert. Åpen Gård i Lyngdal, Lista, Nes og Kvinesdal. Landbruksspill Songdalen (3) Styresak des. 08, kurs fylkesstyret feb 09 Møtte noen under ledermøtet i nov. E- post kontakt før og etter forhandlingene John prosjektleder fram til nyttår. Finn fra nyttår. Birte styreleder. 2 større samlinger gjennomført. Direktør E. Hellum i Innovasjon Norge 8. Okt. Forsøkte Forbrukerrådet feb. 09 Prosjektet Landbruket på dagsorden startet opp i Her fra samling for politikere, byråkrater og forskningsmiljøer 11. september 2008 Årsmelding Vest-Agder Bondelag

11 Jordbruksforhandlingene 2008 Vest-Agder Bondelag sendte som vanlig uttale til Norges Bondelag før forhandlingene. Sammendrag - Høringsuttale til jordbruksforhandlingene 2008: Fylkesstyret i Vest-Agder legger i sin uttale til jordbruksforhandlingene avgjørende vekt på følgende forutsetninger: Utfordringene på Agder kan ikke bare løses ved å legge til rette for større enheter. Det må fortsatt være mulig å opprettholde flere små produksjoner på hver gård. Utvikling er mer enn økt volum. Det er distriktsjordbruket som legitimerer landbruket i Norge. Regjeringens målsettinger i Soria-Moria erklæringen, om inntektsutvikling og sosiale vilkår på linje med andre, er ikke oppfylt. Kostnadsveksten på viktige innsatsfaktorer som kraftfôr, gjødsel og energi må kompenseres. Det er et skrikende behov for investeringer i næringa. De globale utviklingstrekk som klimaendringer, befolkningsvekst, økt kjøpekraft og økt etterspørsel etter fornybar energi, sammen med innenlandsk underdekning på kjøttvarer tilsier at Norge, inkludert Agder, må utnytte alle de muligheter som finnes til å produsere mat. Dette gir også grunn til økt fokus på matvareberedskap. Det er en kjempeutfordring å rekruttere nye generasjoner til landbruket. Klimautfordringene tilsier en helt nødvendig omlegging til fornybar energi. Forutsatt bedre rammebetingelser kan landbruket bidra vesentlig til slik omlegging. Vi forutsetter at avtalepartene gjør hva de kan for å finne handlingsrom i forhold til WTO-avtalen. Det er økt lønnsomhet i landbruksnæringen som er nøkkelen til å løse landbrukets utfordringer, og vi krever derfor at jordbruksavtalen 2008 blir vesentlig bedre enn i fjor! Våre hovedprioriteringer ved årets jordbruksoppgjør er derfor: 1. Et løft i inntektsgrunnlaget på produserte varer. Målprisene må få et betydelig løft, dog slik at målprissystemets funksjon som sikkerhetsnett svekkes minst mulig. 2. Fortsatt sterk strukturprofil på ramma, slik at den ivaretar en variert bruksstruktur over hele landet og prioriterer de små og mellomstore bruka. Det må stimuleres til mangesysleri, bl.a ved å ha flere produksjoner på samme gårdsbruk. Fraktordningene må styrkes. Det må legges til rette for at alle gårdens ressurser kan utvikles videre med basis i det tradisjonelle landbruket. 3. Betydelig økt tilgang på rimelig kapital for å sikre grunnlaget for nødvendige investeringer til utbygging og fornyelse av driftsapparatet. Et nytt eller endret investeringsprogram må finansieres uten å belaste den årlige inntektsramma. Det må lages en opptrappingsplan for investeringer i landbruket. 4. Retten, og den reelle muligheten, til ferie og fritid må sikres gjennom et fortsatt løft i velferdsordningene og etablering av gode refusjonsordninger. Vilkår for sykefravær må være på linje med andre grupper. Årsmelding Vest-Agder Bondelag

12 Følgende lokallag og andre aktører ga innspill til høringsuttalen: Lokallag i Vest-Agder: Sirdal, Kristiansand, Søgne, Hægebostad, Marnardal, Mandal, Flekkefjord, Nes, Lista, Songdalen og Vennesla. Andre: Felleskjøpet Rogaland Agder, Agder Eggring, Produsentlaga (Tine) i indre Agder (Audnedal, Åseral, Iveland, Vegusdal, Vennesla, Setesdal, Øvrebø og Hægeland), Tine Meieriet Sør, Aust-Agder Sau og Geit, Vest-Agder Sau og Geit, Forsøksringen Agder, Landbrukstjenester Sør, Vest-Agder Pelsdyralslag, Aust-Agder Pelsdyralslag, Norsk Hjorteavlsforening, Anders Johnsen, Arnstein Tømmerås og Norsk Kanin. 15. februar 08 arrangerte Aust- og Vest-Agder Bondelag et innpillsmøte der alle organisasjonene var invitert, og Bjarne Undheim innledet. Mange gode innspill kom fram i dette møtet. I forbindelse med forhandlingene ble det gjennomført telefonmøter med lokallagslederne i forbindelse med jordbrukets krav, statens tilbud og forhandlingsresultatet. Uravstemming For første gang på svært mange år ble det i 2008 gjennomført uravstemming blant alle bondelagets medlemmer der det ble spurt om medlemmene ville si ja eller nei til inngått avtale. I Vest-Agder svarte 93,3 % ja og 6.7 % nei og svarprosenten var på 39,7 (I hele landet svarte 82,5 % ja, 17,5 % nei og svarprosenten var 41,6) Andre viktige styresaker Innspill Kandidater til Landbruksprisen 2008, som deles ut av Vest-Agder Landbruksselskap. Styret oppfordret Landbruksselskapet til en grundig gjennomgang av kriteriene. Prisen gikk til Harald Egeland, Kvinesdal og ble delt ut på Landbrukets Dag. Innspill Landbruket som ressurs i skogbrannberedskapen. V-A Bondelag har, etter storbrannen i Mykland, send brev til fylkesberedskapssjefen for å minne om at landbruket, med lokalkunnskap og div. utstyr bør regnes med i framtidige beredskapsplaner. Innspill og Uttale Revisjon av Regionalt miljøprogram. Behandlet flere ganger. Fylkeslaget har vært representert i gruppa som har arbeidet med revisjon. Har hatt innspill om forenkling, gå bort fra prioriterte områder, legge vekt på beiting, ønske om tilskudd til alle beitende dyr, tilskudd til aktive bønder. Innspill og Uttale Revisjon avforvaltningsplan for rovvilt i region 1 Fylkeslaget har i samarbeid med de andre bondelaga og Sau og Geit i regionen gitt innspill i april og en fyldig uttalelse desember. Vi mener planen har behov for en betydelig opprydding slik at lesbarheten blir bedre politikken tydeligere, vi kritiserer sekretariatet for liten åpenhet rundt saksbehandling og vi ber om lavere terskel for uttak av rovdyr som gjør skade. Årsmelding Vest-Agder Bondelag

13 Innspill - Ny representant fra region Vest-Agder, Aust-Agder og Telemark til valgnemnda i Norges Bondelag. Vest-Agder Bondelag har vinteren 09 spilt inn Audun Meland, med vara Gunn Siri Ousdal som kandidater til valgnemnda for Norges Bondelag årsmøter i 2010 og (Fullstendige høringsuttalelser kan fås ved henvendelse til Agderkontoret) Bygdefolkets Studieforbund Agder er nedlagt Etter en større omorganiseringsprosess i 2007 ble fylkesleddene i BSF vedtatt lagt ned. For Agder medførte det at BSF-Agder opphørte fra 1. juli 08. Det er nå etablert 11 regioner med ansvar for noe markedsføring av kurs, kontakt med medlemsorganisasjoner og å følge med på lokal forvaltning av voksenopplæringsmidler. Rogaland og Agder er en region, og Rogaland Bondelag hat tatt på seg å være regionkontakt. For praktiske rutiner ved gjennomføring av lokale kurs er det BSF-sentralt som er rett adresse. Prosjekt Landbruket på Dagsorden Høsten 07 tok Aust- og Vest-Agder Bondelag initiativ til å etablere et 3-årig prosjekt, Landbruket på Dagsorden. Det er innvilget BU-midler og støtte fra Sparebanken Sør til prosjektet. I styringsgruppa deltar fylkesleder Birte Usland, Vest-Agder Bondelag, fylkesleder Åse Ingebjørg Homme, Aust-Agder Bondelag, fylkespolitikerne Thore Westermoen, Vest- Agder og Svein Harberg, Aust-Agder, landbruksdirektør Leif Løhaugen, Aust-Agder og assisterende landbruksdirektør Unni Svagård, Vest-Agder. Prosjektkoordinator har ut 2008 vært John Øyslebø på Agderkontoret. Vinteren 08 fikk prosjektet utarbeidet en kommunevis verdiskapingsanalyse for landbruket på Agder (NILF). Denne ble presentert i forbindelse med første store samling 28. mars, og er senere distribuert til alle kommuner, alle lokallag, Agderbenken og andre politiske kontakter. Prosjektet har arrangert 2 større samlinger: 28. mars ble det gjennomført et tenkeloft på Rosfjord Strandhotell i Lyngdal, der landbruket selv diskuterte hvilke mål næringa skulle ha, og hvorledes landbruket kunne bli attraktive som næring og å få opinionen med seg. Hvilke signaler skulle landbruket selv gi om hva som er god landbrukspolitikk for Agder ble også diskutert. Verdiskapingsanalysen fra NILF ble presentert der. 83 personer deltok på samlingen. Samlingen fikk god medieomtale. 11. september ble årets andre tenkeloft gjennomført med ca. 60 deltakere. Denne samlingen var på Quality Hotell og Resort Sørlandsparken i Kristiansand, der et utvalg av regionale politikere og myndigheter samt sentrale personer i landbruket og forskningsmiljøer var samlet for å diskutere hva de mente var en god landbrukspolitikk for Agder. Blant anna var ca. halvdelen av Agders ordførere tilstede. Av konkrete ting som det ble en del oppmerksomhet omkring er muligheten for å igangsette noen spesifikke prosjekter på Agder innforbi landbruksrelaterte temaområder. Også denne samlingen fikk en del medieomtale. Det er laget en egen delrapport for arbeidet i Forprosjekt Landbrukets Dag Etablering av foreningen Landbrukets Dag BA Forprosjektet ble startet seint Målet med prosjektet var å få etablert en stabil, profesjonell arrangementsorganisasjon som kan utvikle LD videre, først og fremst som arena for å profilere landbruk og bygdeliv, gjerne med bredere eierskap. Forprosjektet fikk innvilget BU-midler og engasjerte Selskapet for Norges Vel til å bistå med utredning av egnet organisasjonsform, utforming av vedtekter m.m. Årsmelding Vest-Agder Bondelag

14 Resultatet av prosjektet er at foreningen Landbrukets Dag BA, ble stiftet 15. August 08. Foreningen er registrert i Brønnøysund, har i februar organisasjoner som medlemmer, har fått på plass et 3-årig prosjekt for utvikling av foreningen og messa (som fra 2009 endrer navn fra Landbrukets Dag til NATURLIGVIS) og ansatt daglig leder/prosjektleder. Vest-Agder Bondelag er medlem av foreningen. Vest-Agder Bondelag har vedtatt tilskudd til utviklingsprosjektet på tils. kr, ,- for 2010 og 2011, samt gitt tilsagn på et rentefritt lån på kr ,- over 5 år til foreningen. Andre saker fra styrets arbeid i 2008: Støttet Vest-Agder Nei til EU med kr ,- Støttet Vest-Agder 4H med kr ,- for Styremedlemmer har deltatt på alle lokallagas årsmøter Bevilget Aktive lokallagsmidler til 9 lokallag. Til sammen utbetalt kr ,- Gjennomført Generalforsamling i Landbrukets Dag 15. februar og 5. desember. Styret deltok på Praktisk HMS kurs januar/februar 09 Styret deltok på en-dags mediekurs i regi av Norges Bondelag (Per Ole Ranberg i februar. Møter og kurs Ledermøtet 2008 Felles ledermøte, med Aust-Agder Bondelag, var i 2008 lagt opp som busstur til Oslo, november. Her deltok 55 representanter fra lokallaga, fylkesstyret og gjester. Fra Norges Bondelag deltok 2. nestleder Nils T. Bjørke. Onsdagen var mest transportetappe, med økologisk lunsj-stopp i Vestfold, orientering på bussen fra Gjensidige, v/per Asbjørn Andvik, og besøk m. orientering om Landbrukets Hus v/harald Velsand. Torsdag gjennomførte vi Landbrukspolitisk kurs på hotellet, med Renate Kvamme, Harald Milli og Per Ole Ranberg som foredragsholdere. I pausen midt på dagen besøkte vi Stortinget der Freddy de Reuter (AP Aust-Agder) var vertskap. Dagen ble avsluttet med middag på Bondeheimen og musicalen Sound of Music på Edderkoppen Teater. Fredag fikk vi omvisning på Norturas slakteri på Sem i Vestfold v/arild Grødum m.fl, samt orientering om bondelagsarbeid og jordvernarbeid i Vestfold v/fylkesleder Hans Edvart Torp og nestleder Elin Røed. Skattekurset 2008 Agderkontoret er hvert år teknisk arrangør for Norges Bondelags Skattekurs for regnskapslag tilsluttet Bondelagets Serviceordning. Årets kurs var lagt til Quality Hotell Sørlandsparken, november og samlet ca. 80 deltakere. Forelesere var: Fra Bondelaget: Mari Gjølstad og Elling Bjerke Fra Skatt Sør: Bjørn Tore Evju og Bente Knutsen Landbruksøkonomisk rådgiver: Ole Kristen Hallesby Agderkontorets ansvarlige for arrangementet var Turid Breistøl. Årsmelding Vest-Agder Bondelag

15 Arrangement Åpen gård Lokallagene Lyngdal, Lista, Kvinesdal og Nes gjennomførte Åpen Gård. Til sammen hadde de om lag besøkende. Avisaksjonen 21. april Et viktig element i NB s strategi før jordbruksforhandlingene 08 var det store aviskuppet. Norges Bondelag laget sin egen 4-siders versjon av landets viktigste aviser. I Vest-Agder delte vi ut vår versjon av Fædrelandsvennen, Farsunds Avis og Stavanger Aftenblad (i Sirdal). De aller fleste lokallaga deltok, enten med stand på sentrale plasser eller ved utdeling i postkasser. Vi forventet noen reaksjoner fra originalene, og det fikk vi! Samtidig ga aviskuppet svært bred mediedekning og mye fokus på forhandlingene WTO-demonstrasjon i Oslo 24.juli Sommeren 08 var det igjen hektisk møteaktivitet i Geneve. Norges Bondelag mobiliserte derfor, på kort varsel, til en større markering i Oslo. Mer enn 400 bønder fra hele landet gikk i tog fra Landbrukets Hus til regjeringskvartalet, hvor det ble holdt en rekke appeller. Delegasjonen fra Vest-Agder utgjorde ca. halvparten av en busslast med drøyt 50 demonstranter fra Agder. WTO kom ikke til enighet om en ny avtale om landbruk. Landbrukets Dag 2008 For 5. år på rad ble LD arrangert på Evjemoen i et samarbeid med Aust-Agder Bondelag. I løpet av dagene 15. til 17. august hadde messa besøk av mer enn betalende gjester. Dette var en klar økning fra året før. Rent teknisk fikk LD 2008 mye skryt. Godt arbeid av alle i hovedkomiteen og stor dugnadsinnsats fra lokallag og andre var nok en gang avgjørende for et vellykket arrangement. Med økt besøk steg også lønnsomheten. Kr ,- (mot ,- i 2007) ble utbetalt til lag og foreninger for ca timers dugnadsinnsats. Styret for LD 08 har bestått av Birte Usland (leder), Nils Olsbu og Åse Ingebjørg Homme (leder av hovedkomiteen). Årsmelding Vest-Agder Bondelag

16 LD 08 ble siste året med kun fylkesbondelagene som eiere av messa. Etter etableringen av foreningen Landbrukets Dag BA (se egen omtale av Forprosjekt Landbrukets Dag ovenfor), vedtok generalforsamlingen (styrene i fylkesbondelagene) i gamle LD å oppløse den gamle organisasjonen. En oppsummering viste at etter 5 år var mer enn en halv million kroner tilført organisasjoner og lag etter dugnadsarbeid. Fylkesbondelagene satt igjen med ca kroner som ble delt mellom fylkeslagene i henhold til vedtektene. Alle eiendeler i LD, forsiktig verdsatt til kr , ble vedtatt overført kostnadsfritt til den nye foreningen. D. LOKALLAGENE Lokallagene per 1. januar lokallag lokallagsleder Telefon Kasserer Studieleder Skolekontakt Kristiansand Gunnar Hangeland Andreas Dvergsnes Andreas Dvergsnes Tomas D. Gabrielsen Mandal Tom Rune Gundersen / Egil Solås Jon Erling Solås Tom R. Gundersen Lista Einar Duvold / Ove Friestad Morten Mosvold Einar Duvold Nes Kaspar Stordrange Alf Sig Nuland Nils B.Staaby Svein Grønsund Flekkefjord Vidar Birkeland / John Skregelid Atle Myhre Vidar Birkeland Vennesla Alv Vinjerui Torje Håverstad John Sangesland Alv Vinjerui Songdalen Torbjørn Høye Astrid Solås Herbjørn Herbjørn Follerås Follerås Søgne Jørund Try / Erling Eidem Arne Holskog Jørund Try Marnardal Bjørg Manflå / Oddgeir Olav Dønnestad Bjørg Manflå Steinberg Åseral Jens Røysland Bjørn Ljosland Britt Ljosland Johansson Alexander Skeibrok Audnedal Ann-Margreth Haaland Ola R.Haaland Ola R.Haaland Ann-Margreth Haaland Lindesnes John Simonsen Per O. John Simonsen Lølandsmo Lyngdal John Peder Omland Åse Vatland Einar Jan Omland John Peder Omland Hægebostad Arne Mydland / Anja Merete Ruth Veronica Arne Mydland Stokkeland Bryggeså Eiken Andy Handeland / Harald Aneth Meland Andy Handeland Hobbesland Kvinesdal Ole Kristian Helle / Harald Egeland Terje Vatland Ole Kristian Helle Sirdal Gunn Siri Ousdal / Terje Liland Martin Ådneram Åse Bente Sinnes Årsmelding Vest-Agder Bondelag

17 Medlemstallet i lokallagene i For å bli registrert som medlem i Norges Bondelag, må man betale kontingent etter de vedtak som Norges Bondelags årsmøte fatter. Medlemstallet i lokallagene nedenfor gjelder for betalende medlemmer. I Vest-Agder i 2008 var det en medlemsøkning på 18 i forhold til året før. Lag medl.tall medl.tall ut i år inn i år pluss/ minus Kristiansand Mandal Lista Nes Flekkefjord Vennesla Songdalen Søgne Marnardal Åseral Audnedal Lindesnes Lyngdal Hægebostad Eiken Kvinesdal Sirdal Sum Årsmelding Vest-Agder Bondelag

18 Hilsen fra styret i Vest-Agder Bygdekvinnelag Styret i Vest-Agder Bygdekvinnelag har i inneværende år bestått av: Elisabeth Birkeland, leder, Anne-Lill Fjell Roland, nestleder, resten av styret er Lillian Høye, Liv Grostøl, Elsbeth Hauge, og representant fra Vest-Agder Bondelag har vært Gunn Siri Ousdal, og vara har vært Anne Eikaas og Astrid Reve. Vest-Agder Bygdekvinnelag består av 418 medlemmer som er fordelt på 16 lokallag. Det foregår en allsidig aktivitet preget av tradisjon og nytenkning. Det er blitt avholdt kurs for lokallagsledere og andre tillitsvalgte. Skolering av tillitsvalgte er svært viktig for å få til en bærekraftig organisasjon som både skal være tradisjonsbærer og samtidig tenke nytt. Lokallagene arbeider med mye forskjellig, og flere er veldig flinke på kurs, så som lefsekurs og bunad, men de har også holdt Datakurs. Altså tradisjonsbærere og samtidig nytenkende. Bygdekvinnelagene bidrar i det meste med det meste, så som høsttakkefest, ulike messearrangement, tiltak for skolebarn, strikking i skolen og matlaging. De fleste lag har turer for medlemmene, noen dagsturer, andre opp til flere dagers turer. Det er mye kulturellt, så blir det samarbeid på tvers av lag og foreninger og organisasjoner. Flere samarbeider med Historielag, Saniteten, menighet, Kirke etc. Mange lag deltar på Åpen Gård, og 8 lokallag deltok på Landbrukets Dag som frivillige hvor de tjente en del penger også. Alle dugnadsfolkene, fra Bygdekvinnelag, Bondelag og andre frivillige gjorde en kjempeinnsats på Landbrukets Dag. Flere fra Vest-Agder Bygdekvinnelag var med på WTO markeringen i OSLO. Vi holder oss godt oppdatert med hva som skjer i Bondelaget med gjensidig representasjon, hvor Gunn Siri Ousdal fra Bondelaget møter på våre styremøter, og Anne-Lill Fjell Roland fra Bygdekvinnelaget møter på alle styremøter i Bondelaget. Dette setter vi veldig pris på. Vi håper på å få til gjensidig representasjon i lokallagene også. Nå arbeider vi med et prosjekt som er sentralt for hele landet som heter Trivselsbygda. Dette er spennende. Vi kan alle være med på å gjøre Bygda vår til en bedre plass å bo og trives. Vi takker for godt samarbeid med Bondelaget i ulike sammenheng, og håper på at det kan fortsette. Vi vil takke for den åpne og gode linjen til kontoransatte i Bondelaget i Rigetjønnveien. Med hilsen Elisabeth Birkeland, leder Årsmelding Vest-Agder Bondelag

19 E. REGNSKAP FOR VEST-AGDER BONDELAG 2008 Resultatregnskap per Driftsinntekter R 2008 R Rammebevilgninger , , Refusjoner opplæring , , Refusjon andre org/prosjekt inntekter , , Avg.fritt salg 750,00 434, Kurs og arr. inntekter 1 485, Annonseinntekter , , Andre inntekter Inntekter vedr. kontortjenester , ,38 Sum driftsinntekter , ,88 Driftsutgifter 4410 Innkjøp av salgsvarer , Lønn tilfeldig ansatte , , Avsetning feriepenger 1 560, Arbeidsgiveravgift , , Møtegodtgjørelse , , Aktivitetstilskudd leder , , Kontorrekvisita , Aviser og tidsskrifter 325, , Andre kontorkostnader 1 186, , Kostnader porto 2 730, , Km. godtgjørelse/reisekostnader , , Billetter 5 987, Refusjon reisekostnader Møteutgifter , , Opplæring av tillitsvalgte 7 300, , Informasjon 750, , Gaver 1 889, , PR, støtteannonser og kontingenter 2 625, ,00 Sum driftskostnader , ,54 Driftsresultat , ,66 Finanskostnader Renteinntekter , , Ekstraordinære inntekter ,60 106, Gebyrer -125,00-603, Bevilgn.andre org , , Tap på fordringer , Øresavrundinger 39,12-1,07 Resultat av finanskostnader , ,97 Årsresultat underskudd/overskudd , ,69 Årsmelding Vest-Agder Bondelag

20 Balanseregnskap pr Betalingsmidler og fordringer /20/30 Bank , , Kortsiktige fordringer , ,31 Sum betalingsmidler og fordringer , ,37 Inventar 1,00 1,00 Sum eiendeler , ,37 Kortsiktig gjeld Arbeidsgiveravgift - -0, Leverandørgjeld 7 428, , Skattetrekk Annen gjeld (aktive lokallagsmidler) , , Kortsiktig gjeld , ,11 Sum kortsiktig gjeld , ,94 Egenkapital Egenkapital pr , , Årsresultat , ,69 Sum egenkapital , ,44 Sum gjeld og egenkapital , ,38 Kristiansand, Odd Mæland Nils Berger Inge Kringeland Turid Breistøl revisor revisor org.sjef regnskapsfører Driftsregnskap for Vest-Agder Bondelag 2008 Driftsinntekter R 2008 Budsjett 08 R Rammebevilgning (1) , , , Refusjoner andre org/prosjektinntekter , , , Refusjoner opplæring NB , , , Avgiftsfritt salg 750,00-434, Kurs og arrangementsinntekter 1 485, Annonseinntekter , , , Andre inntekter , Inntekter vedr. kontortjenester (2) , , ,38 Sum inntekter , , ,88 Kontorutgifter R 2008 Budsjett 08 R Innkjøp av salgsvarer ,50 10 Kontorrekvisita ,00 10 Aviser/tidsskrifter 325, ,00-10 Andre kontorkostnader 1 921, , ,40 10 Kostnader, porto/frakt 185, , ,75 10 Støtteannonser, materiell , , , , ,40 Årsmelding Vest-Agder Bondelag

21 Styreutgifter R 2008 Budsjett 08 R Arbeidsgiveravgift , , ,75 11 Møtegodtgjørelse , , ,00 11 Aktivitetstilskudd leder , , ,00 11 Diverse, gaver, mobilregninger 1 154, , ,50 11 Aviser/tidsskrifter ,00 11 Reisegodtgjørelse , , ,00 11 Møteutgifter , , ,62 11 Billetter/refusjon reiseutgifter 5 937, ,00 Sum styreutgifter (3) , , ,87 Møteutgifter og informasjon R 2008 Budsjett 08 R Årsmøte (4) , , ,50 13 Ledermøte (4) , , ,00 14 Årsmelding ,00-17 Andre møter/utmarksarbeid -453, ,53 18 Revisjon 5 932, , ,60 19 Valgnemnd 5 725, , ,10 20 Skattekurs 638, ,00 629,50 22 Opplæring av tilllitsvalgte 7 300, , ,60 23 Aksjoner 2 544, ,00-29 Informasjon 2 887, ,00-86 Landbrukets dag (5) , , ,69 90 Utenlandsk arbeidskraft ,25 91 Bonde for en dag ,50 92 Beiteprosjektet 437,50 375,00 Sum møteutgifter og informasjon , , ,27 Sum utgifter i alt , , ,54 Driftsresultat , , ,66 Finanskostnader R 2008 Budsjett 2008 R Renteinntekter (6) , , , Gebyrer -125, ,00-603, Gaver og bevilgninger (7) , , , Bevilgn. andre org. (utm/reise) , Øreavrundinger 39,12-1, Tap på fordringer (8) , Ekstraordinære inntekter (9) ,60 106,00 Resultat av finansposter , , ,97 - Årsresultat , ,69 Årsmelding Vest-Agder Bondelag

22 Noter til regnskapet: (1) 3900 Rammebevilgning nesten mer enn budsjett. (2) Inkluderer Vest-Agder del av div. kontortjenester levert foreningen Landbrukets Dag BA høsten 08. (3) 11 Styreutgifter. For en ekstra daggodtgjørelse på ledermøtet påløper ca. kr ,- inkl. arbeidsgiveravgift, som ikke kom med i årets regnskap. Blir utgiftsført i For øvrig viser kapittelet fortsatt høyt aktivitetsnivå på styret. Antallet eksterne møter der styret er representert er økende. (4) 12 og 13 Både årsmøtet og ledermøtet ble rimeligere enn budsjett. Vi oppnådde synergieffekt ved å kombinere årsmøtet med tenkeloft 28. mars og for ledermøtet er ca refundert med opplæringsmidler tillitsvalgte (motpost 3920). (5) 86 Utgifter Landbrukets Dag er refundert i postene 3910 og 3950 (6) 8050 Høyt rentenivå gjennom året har gitt betydelig høyere renteinntekt enn budsjett. (7) 7720 Kr til Vest-Agder Nei til EU, kr ,- til 4H Vest-Agder. (8) Tap på fordringer utgjør Vest-Agders andel av et tilskudd til Reiselivseminaret i 2004, som ikke kom inn. (9) 8400 Ekstraordinære inntekter er utbetaling av Vest-Agder Bondelags andel (50%) etter oppløsningen av gml Landbrukets Dag. Beløpet er sum inntjent over 5 års drift. Skogen har løsningene AT Skog hjelper sine eiere å forvalte skogen på en god måte. Er du eier i AT Skog BA så kjenner du fordelene dine: Distriktstjenesten med lokale skogbruksledere og driftapparat Tømmeromsetning Næringspolitisk engasjement Utmarksnæring, vilt og fiskeforvaltning i Faun Naturforvaltning AS Fri førstekonsultasjon hos vår advokat Bladene Nytt fra AT Skog og Skogeieren Medlemskap i lokalt skogeierlag Eier du skog men fortsatt ikke er eier i AT Skog BA? Ta kontakt nå! Tlf Årsmelding Vest-Agder Bondelag

23 Årsmelding Vest-Agder Bondelag

24 Årsmelding Vest-Agder Bondelag

Årsmelding. 62. arbeidsår. Årsmelding 2008 1 Vest-Agder Bondelag

Årsmelding. 62. arbeidsår. Årsmelding 2008 1 Vest-Agder Bondelag Årsmelding 2008 62. arbeidsår Årsmelding 2008 1 Vest-Agder Bondelag Årsmelding 2008 2 Vest-Agder Bondelag Innhold Forord:... 4 A. NORGES BONDELAG... 5 Medlemsorganisasjonen... 5 Årsmøtet i Norges Bondelag

Detaljer

Årsmelding. 61. arbeidsår. Årsmelding 2007 1 Vest-Agder Bondelag

Årsmelding. 61. arbeidsår. Årsmelding 2007 1 Vest-Agder Bondelag Årsmelding 2007 61. arbeidsår Årsmelding 2007 1 Vest-Agder Bondelag Årsmelding 2007 2 Vest-Agder Bondelag Innhold Forord:...3 A. NORGES BONDELAG....5 Medlemsorganisasjonen...5 Årsmøtet i Norges Bondelag

Detaljer

Forord. 2011 blir et spennende år

Forord. 2011 blir et spennende år 1 Innhold Innhold... 2 Forord... 3 A. NORGES BONDELAG... 4 Medlemsorganisasjonen... 4 Årsmøtet i Norges Bondelag 2010... 4 B. VEST-AGDER BONDELAG... 4 Æresmedlemmer:... 4 Tillitsvalgte i Vest-Agder Bondelag

Detaljer

Årsmøte 2011 Vest-Agder Sau og Geit , Vestheim, Lista Flypark

Årsmøte 2011 Vest-Agder Sau og Geit , Vestheim, Lista Flypark Årsmøte 2011 Vest-Agder Sau og Geit 26.02.2011, Vestheim, Lista Flypark Organiserende lokallag Lista Ordstyrer: Einar Grødem 1 Program og saksliste Kl. 10.00 Kl. 10.30 Kl. 11.00 Frammøte og kaffe Åpning

Detaljer

Årsmelding. 62. arbeidsår. Årsmelding 2008 Aust-Agder Bondelag 1

Årsmelding. 62. arbeidsår. Årsmelding 2008 Aust-Agder Bondelag 1 Årsmelding 2008 62. arbeidsår Årsmelding 2008 Aust-Agder Bondelag 1 Årsmelding 2008 Aust-Agder Bondelag 2 INNHOLD INNHOLD... 3 Forord... 4 A. NORGES BONDELAG... 5 Medlemsorganisasjonen... 5 Årsmøtet i

Detaljer

Årsmøte 2012 Vest-Agder Sau og Geit

Årsmøte 2012 Vest-Agder Sau og Geit Årsmøte 2012 Vest-Agder Sau og Geit 25.02.2012, Organiserende lokallag Hægebostad Ordstyrer: Gunnar Eikeland 1 Program og saksliste Kl. 10.00 Kl. 10.30 Kl. 11.00 Frammøte og kaffe Åpning ved Hægebostad

Detaljer

Årsmelding. 63. arbeidsår. Årsmelding Vest-Agder Bondelag

Årsmelding. 63. arbeidsår. Årsmelding Vest-Agder Bondelag Årsmelding 2009 63. arbeidsår Årsmelding 2009 1 Vest-Agder Bondelag Årsmelding 2009 2 Vest-Agder Bondelag Innhold Innhold... 3 Forord:... 4 A. NORGES BONDELAG... 5 Medlemsorganisasjonen... 5 Årsmøtet i

Detaljer

VEST-AGDER SAU OG GEIT

VEST-AGDER SAU OG GEIT Referat årsmøte den 25. februar 2012 på Heddan Gard Åpning Kl. 10.00 ønsket Sven Haughom velkommen til årsmøte. Han ga all ære til Albert Hommen og resten av Hægebostad Sau og Geit for en trivelig kveld

Detaljer

Forord. Birte Usland, fylkesleder i Vest- Agder Bondelag. Foto: øystein moi

Forord. Birte Usland, fylkesleder i Vest- Agder Bondelag. Foto: øystein moi 1 Innhold Innhold... 2 Forord... 3 A. NORGES BONDELAG... 4 Medlemsorganisasjonen... 4 Årsmøtet i Norges Bondelag 2012... 4 B. VEST-AGDER BONDELAG... 5 Æresmedlemmer:... 5 Tillitsvalgte i Vest-Agder Bondelag

Detaljer

Årsmelding. 61. arbeidsår. Årsmelding 2007 Aust-Agder Bondelag 1

Årsmelding. 61. arbeidsår. Årsmelding 2007 Aust-Agder Bondelag 1 Årsmelding 2007 61. arbeidsår Årsmelding 2007 Aust-Agder Bondelag 1 Årsmelding 2007 Aust-Agder Bondelag 2 INNHOLD INNHOLD...3 Forord...4 A. NORGES BONDELAG...5 Medlemsorganisasjonen...5 Årsmøtet i Norges

Detaljer

Forord. Tusen takk til alle dere i lokallag, styret og administrasjonen som er med og jobber og drar dette lasset. Uten hverandre var vi ingen ting.

Forord. Tusen takk til alle dere i lokallag, styret og administrasjonen som er med og jobber og drar dette lasset. Uten hverandre var vi ingen ting. 1 Innhold Innhold... 2 Forord... 3 A. NORGES BONDELAG... 4 Medlemsorganisasjonen... 4 Årsmøtet i Norges Bondelag 2011... 4 B. VEST-AGDER BONDELAG... 4 Æresmedlemmer:... 4 Tillitsvalgte i Vest-Agder Bondelag

Detaljer

REFERATER Ref. 07/13 Agder Sekretariat, protokoll fra fellesmøte kontrollutvalgsledere Ref. 08/13 Kommunerevisjonen Vest, protokoll fra

REFERATER Ref. 07/13 Agder Sekretariat, protokoll fra fellesmøte kontrollutvalgsledere Ref. 08/13 Kommunerevisjonen Vest, protokoll fra REFERATER Ref. 07/13 Agder Sekretariat, protokoll fra fellesmøte kontrollutvalgsledere 23.04.13 Ref. 08/13 Kommunerevisjonen Vest, protokoll fra representantskapsmøte 23.04.13 Ref. 09/13 Agder Sekretariat,

Detaljer

I samsvar med 14 i Lover for Norges Bondelag blir det kalt inn til Årsmøte i Bergen Bondelag. 23.september kl. 19.30, Skytterhuset på Stend

I samsvar med 14 i Lover for Norges Bondelag blir det kalt inn til Årsmøte i Bergen Bondelag. 23.september kl. 19.30, Skytterhuset på Stend INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BERGEN BONDELAG 2015 I samsvar med 14 i Lover for Norges Bondelag blir det kalt inn til Årsmøte i Bergen Bondelag 23.september kl. 19.30, Skytterhuset på Stend Saksliste: 1. Åpning

Detaljer

REGNSKAP 2014 REGNSKAP 2013

REGNSKAP 2014 REGNSKAP 2013 REGNSKAP 2014 REGNSKAP 2013 BUDSJETT 2015 RESULTATREGNSKAP 2014 Driftsinntekter 2014 Budsjett 2013 Fylkeskulturadm Grunnstønad 702 000 702 000 684 000 Medlemskontingent 193 248 140 000 152 982 Andre driftsinntekter

Detaljer

Styrets beretning 2007. Anne Solbjørg Tufteland. Tor Einar Tobiassen.

Styrets beretning 2007. Anne Solbjørg Tufteland. Tor Einar Tobiassen. DIS Vest-Agder Databehandling i slektsforskning Kontaktperson Telefon Dato Astrid Tvedten 38 09 32 60 / 905 22 411 05.02.2008 Styrets beretning 2007 1. Innledning Styrets beretning gjelder fra 1/1-2007

Detaljer

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekt 6 096 917 4 571 105 1 Sum driftsinntekter 6 096 917 4 571 105 Varekostnader 464 553 89 578 3 Lønnskostnader m.m. 2 204 884 1 971 266

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Org. nr: 997 848 519 STYRETS ÅRSBERETNING 2011 Virksomhetens art: drivet med... Selskapet holder til i. Fortsatt drift: Styret mener forutsetningen om fortsatt drift er tilstede, og

Detaljer

Oversikt over tillitsvalgte som er på valg i 2014

Oversikt over tillitsvalgte som er på valg i 2014 Norges Bondelag Innstilling Vår dato Revisjon Vår referanse 29.04.2014 13/00826-36 Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Kopi til Årsmøte 2014 Valgnemndas innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2014 Oversikt

Detaljer

Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Årsmøte 2012. Kopi til

Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Årsmøte 2012. Kopi til Norges Bondelag Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Årsmøte 2012 Innstilling Vår dato Revisjon Vår referanse 08.05.2012 11/01199-67 Kopi til Valgnemndas innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2012 Oversikt

Detaljer

DIS-AUST-AGDER- ÅRSMØTE 21.02.2005 KIØCKERS HUS ARENDAL

DIS-AUST-AGDER- ÅRSMØTE 21.02.2005 KIØCKERS HUS ARENDAL ( DIS-AUST-AGDER- ÅRSMØTE 21.02.2005 KIØCKERS HUS ARENDAL Det var 17 personer til stede. Dagsorden var følgende:.. l) Godkjennelse av innkalling og dagsorden 2) Fullmakter godkjennes for dem som hadde

Detaljer

Vedtekter for Larvik Husflidslag

Vedtekter for Larvik Husflidslag Vedtekter for Larvik Husflidslag Sist revidert og godkjent på årsmøtet i Larvik Husflidslag 6. februar 2014. Larvik Husflidslag er stiftet 18.10-1900 og er medlem av Vestfold Husflidslag som er tilsluttet

Detaljer

Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK)

Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) Styret i NORSØK 2006 ved Stjernehuset. Fra venstre Kristin Sørheim, Erik L. Moen, Ole Syltebø, Anita Villa og Kirsty McKinnon Innhold Årsberetning

Detaljer

Lokallagas viktige oppgaver. Ledermøte Nordland Bondelag 2017

Lokallagas viktige oppgaver. Ledermøte Nordland Bondelag 2017 Lokallagas viktige oppgaver Ledermøte Nordland Bondelag 2017 Organisasjonen gir styrke 15 styremedlemmer påvirker sentralt 18 fylkeslag påvirker stortingsbenk og fylkesting 520 lokallag påvirker lokalt

Detaljer

OSLO JOURNALISTKLUBB

OSLO JOURNALISTKLUBB RESULTATREGNSKAP Note 2002/2003 2001/2002 DRIFTSINNTEKTER: Medlemskontingent kr 0 kr 374.760 Tilskudd NJ drift (inkl. vederlagsmidler 01/02) 1.011.342 598.907 Tilskudd fra NJ vederlagsmidler 134.036 0

Detaljer

Norges Bondelag Vår dato Revisjon Vår referanse. Valgnemnda innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2017

Norges Bondelag Vår dato Revisjon Vår referanse. Valgnemnda innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2017 Norges Bondelag Notat Vår dato Revisjon Vår referanse 28.04.2017 16/00532-33 Utarbeidet av Åse Berit Valle Til: Kopi: Årsmøte i Norges Bondelag 2017 Valgnemnda innstilling til Norges Bondelags årsmøte

Detaljer

Hvem gjør hva og Årshjulet i Telemark Bondelag

Hvem gjør hva og Årshjulet i Telemark Bondelag Hvem gjør hva og Årshjulet i Telemark Bondelag Pr februar 2011 Vi får Norge til å gro! Fylkesstyret 2010-2011 Kjell A Sølverød, leder Tone Edland, nestleder Synne Vahl Rogn Olav S. Nordbø Jon Midtbø Borghild

Detaljer

Vedtekter for... fylkeshusflidslag

Vedtekter for... fylkeshusflidslag Vedtekter for... fylkeshusflidslag Vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av styret i Norges Husflidslag... /......... /...... fylkeshusflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet Norges Husflidslag.

Detaljer

Møteprotokoll. KIKS - Representantskapet

Møteprotokoll. KIKS - Representantskapet Møteprotokoll KIKS - Representantskapet Møtestad: Sølvgarden, Rysstad Dato: 12.12.2014 Tid: 14:00 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Tarald Myrum Medlem Valle kommune Olav Neset Medlem

Detaljer

Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling

Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening 2006 Et nytt år...3 Styrets beretning...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Valgkomite...6 Fagrådet i Agder...6

Detaljer

2009 Årsberetning 2009

2009 Årsberetning 2009 2009 Årsberetning 2009 Medlemmer Døves Fylkeslag Nordland hadde til sammen 56 medlemmer per 31.12.09. Fylkeslaget har hatt en medlemsøkning på 8 medlemmer. Like etter nyttår 2010 fikk fylkeslaget enda

Detaljer

Telemark Bondelag Ledermøtet høsten 2009 Vi får Norge til å gro!

Telemark Bondelag Ledermøtet høsten 2009 Vi får Norge til å gro! Lokallagsarbeid Telemark Bondelag Ledermøtet høsten 2009 Vi får Norge til å gro! Arbeidsmåter i lokallaget Lokalt arbeidsorgan 3 ledd i NB Engasjement positivt miljø god møteplass Sosialt felleskap kultur!

Detaljer

SAK 8: ÅRSMELDING 2015 VEST-AGDER SENTERPARTI

SAK 8: ÅRSMELDING 2015 VEST-AGDER SENTERPARTI SAK 8: ÅRSMELDING 2015 VEST-AGDER SENTERPARTI Fylkesårsmøtet i 2015 ble avholdt 14. og 15. Februar sammen med Aust-Agder SP på Quality i Sørlandsparken. Innleder var Kathrine Kleveland, leder i Nei til

Detaljer

FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/15 Dato: 02.02.2015 kl. 09.00 11.00 Sted: Rådhuset, Formannskapssalen

Detaljer

Årsmelding 63. arbeidsår

Årsmelding 63. arbeidsår Årsmelding 2009 63. arbeidsår Årsmelding 2009 Aust-Agder Bondelag 1 Årsmelding 2009 Aust-Agder Bondelag 2 INNHOLD INNHOLD... 3 Forord... 4 A. NORGES BONDELAG... 5 Medlemsorganisasjonen... 5 Årsmøtet i

Detaljer

Saksliste årsmøte i Verdal landbrukslag 2014

Saksliste årsmøte i Verdal landbrukslag 2014 Saksliste årsmøte i Verdal landbrukslag 2014 Tid og sted: Ørens meieri, fredag 31. oktober kl. 19.00 Sakliste: 1) Åpning ved leder 2) Godkjenning av innkalling og sakliste 3) Valg av møteleder 4) Valg

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av... fylkeshusflidslag... /......... husflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag. 1 Formål... husflidslag

Detaljer

2011 Årsberetning 2011

2011  Årsberetning 2011 2011 Årsberetning 2011 Medlemmer Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Salten Døveforening Helgeland Døveforening Narvik og omegn Døveforening 33 medlemmer 10 medlemmer 4 medlemmer Sum

Detaljer

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG Vedtatt på årsmøtet 10.02.1983 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag 18.03.1983. Revidert og godkjent på årsmøtet 18.02.1994 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag

Detaljer

Resultatregnskap. Holistisk Forbund. Driftsinntekter og driftskostnader Note

Resultatregnskap. Holistisk Forbund. Driftsinntekter og driftskostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Offentlige tilskudd 679 041 583 468 Kontingenter og andre inntekter 202 243 163 432 Sum driftsinntekter 1 881 284 746 900 Lønnskostnader

Detaljer

EVJE OG HORNNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

EVJE OG HORNNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 EVJE OG HORNNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/15 MØTEBOK Dato: 15.10.2015 kl. 09.00 10.30 Sted: Evjemoen, møterom

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet.../... 20... og godkjent av... fylkeshusflidslag.../... 20...... husflidslag er stiftet.../... 20... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag og Norges Husflidslag.

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Driftsregnskap DRIFTSINNTEKTER Regnskap Budsjett Regnskap 2011 Andre salgs- og leieinntekter -136 962-100 000-225 971 Overføringer

Detaljer

Rogaland Volleyballkrets

Rogaland Volleyballkrets RESULTATREGNSKAP PR 31.12 Note 2011 2010 Tilskudd 2 222 072 224 265 Medlemskontigent 74 800 68 200 Andre inntekter 319 571 517 028 SUM DRIFTSINNTEKTER 616 443 809 493 Lønnskostnader m.m. 2 467 523 401

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Vår dato 30.03.2016 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler Rødøy Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon Alle medlemmer i Utdanningsforbundet Rødøy Innkalling til årsmøte Styret for Utdanningsforbundet

Detaljer

Protokoll fra fylkesårsmøte til Vest-Agder Senterparti 22.02.2014 Hald Pensjonat, Mandal.

Protokoll fra fylkesårsmøte til Vest-Agder Senterparti 22.02.2014 Hald Pensjonat, Mandal. Protokoll fra fylkesårsmøte til Vest-Agder Senterparti 22.02.2014 Hald Pensjonat, Mandal. Sak 1: Åpning av møtet Velkomsthilsen ved Thor Jørgen Tjørhom. Sak 2: Opprop Opprop ved fylkessekretæren: 46 utsendinger

Detaljer

Årsmøte 2015. Regnskap

Årsmøte 2015. Regnskap 3. Regnskap 3. Årsregnskap 0 Saknr ÅM 3. Saksframlegg Saktittel Årsregnskap for 0 Saksansvarlig Terje Lerberg 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 Sammendrag: Fylkeslagets resultatregnskap viser et overskudd på

Detaljer

2012 Årsberetning 2012

2012  Årsberetning 2012 2012 + Årsberetning 2012 Medlemmer Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Salten Døveforening Helgeland Døveforening Narvik og omegn Døveforening 28 medlemmer 7 medlemmer 5 medlemmer Sum

Detaljer

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 IVELAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalgets medlemmer: Brynjulf Aagesen, leder Evelyn Molle Honnemyr, nestleder

Detaljer

Innkalling til Årsmøte 2017

Innkalling til Årsmøte 2017 Innkalling til Årsmøte 2017 Årsmøtet i Fortidsminneforeningen avdeling Troms avholdes på Polarmuseet torsdag 9. Mars rett i etterkant av lokallagets årsmøte klokken 20.15. Program årsmøte: 1. Registrering

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste Årsmøte i Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00 Saksliste Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Godkjenning av saksliste Valg av møteleder og sekretær Årsberetning

Detaljer

Side 1 av 1. Vedlagt følger møteinnkalling til fylkeseldrerådet 19.02.15. Klikkbare vedlegg ses for øvrig på: www.vaf.no/politikk

Side 1 av 1. Vedlagt følger møteinnkalling til fylkeseldrerådet 19.02.15. Klikkbare vedlegg ses for øvrig på: www.vaf.no/politikk file:///c:/ephorte/pdfdocprodir/ephorte/463968_fix.html Side 1 av 1 16.02.2015 Fra: Erichsen, Marion[Marion.Erichsen@vaf.no] Dato: 16.02.2015 09:03:25 Til: Andresen, Kenneth; Andresen, Kristin Tofte; Bjørg

Detaljer

ÅRSMELDING 2016 VEST-AGDER SENTERPARTI

ÅRSMELDING 2016 VEST-AGDER SENTERPARTI ÅRSMELDING 2016 VEST-AGDER SENTERPARTI Fylkesårsmøtet i 2016 ble avholdt 5. mars 2016 på Rosfjord Strandhotell i Lyngdal. Innleder var stortingsrepresentant Geir Pollestad fra Rogaland. Disse resolusjonene

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Norges Handikapforbund avd. Lindesnes

ÅRSMELDING 2009. Norges Handikapforbund avd. Lindesnes ÅRSMELDING 2009 På årsmøtet 30.03.2009 ble følgende valgt til styremedlemmer: Styremedlemmer: Valgt for 2 år (2009 og 2010) frem til årsmøtet i 2011. Lanch Tørresen Terje Nielsen Bjørg Håland LHL Lindesnes

Detaljer

Jordbruksforhandlinger. NMBU 1.november 2016 Brita Skallerud

Jordbruksforhandlinger. NMBU 1.november 2016 Brita Skallerud Jordbruksforhandlinger NMBU 1.november 2016 Brita Skallerud Forhandlingsretten - Hovedavtalen av 1950 Det forhandles om inntektsmuligheter, ikke garantert inntekt! Forhandler om: - administrerte priser

Detaljer

VEST-AGDER IDRETTSKRETS REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER

VEST-AGDER IDRETTSKRETS REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER VEST-AGDER IDRETTSKRETS REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER Til Styre- og varamedlemmer Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Særkretser Idrettsråd Administrasjonen Kompetansesenteret for idrett

Detaljer

c. ÅRSREGNSKAP 4p ri PROFO VESTERÅLEN 0Ai. SAKSLISTE ÅRSMØTE 16. FEBRUAR 2016 L.AMARKTUNET KL.1830 A. KONSTITUERING

c. ÅRSREGNSKAP 4p ri PROFO VESTERÅLEN 0Ai. SAKSLISTE ÅRSMØTE 16. FEBRUAR 2016 L.AMARKTUNET KL.1830 A. KONSTITUERING L.AMARKTUNET KL.1830 SAKSLISTE ÅRSMØTE 16. FEBRUAR 2016 PROFO VESTERÅLEN 0Ai. 4p ri i. 4. REVISOR 2. 2 STYREMEDLEMMER FOR 2 ÅR 3. i MEDLEM TIL VALGKOMMITE 1. LEDER FOR i ÅR E. VALG 1. UROLOGITILBUDET VED

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2009 Driftsregnskap 2009 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2008 Andre salgs- og leieinntekter -72 308-100

Detaljer

Velkommen nye tillitsvalgte

Velkommen nye tillitsvalgte Velkommen nye tillitsvalgte Ledermøte i Østfold Bondelag 14. 15.11.08 Heidi Kirkeby og Nina Glomsrud Saxrud Vi får Norge til å gro! Morgenens program, kl 09 10:15 Hva forventes av deg som leder? Presentasjon,

Detaljer

Forord. Erik Fløystad Fylkesleder Aust-Agder Bondelag

Forord. Erik Fløystad Fylkesleder Aust-Agder Bondelag 1 INNHOLD INNHOLD... 2 Forord... 3 Medlemsorganisasjonen... 4 Årsmøtet i Norges Bondelag 2011... 4 AUST- AGDER BONDELAG... 4 Æresmedlemmer:... 5 Tillitsvalgte i Aust-Agder Bondelag 2011/2012... 5 Representasjon

Detaljer

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Rune Pettersen, leder (valgt i 2008 for to år) Tore Olsen, nestleder (valgt i 2007 for to år) Tor Ivar Kolpus, kasserer

Detaljer

Møteprotokoll. KIKS - Representantskapet

Møteprotokoll. KIKS - Representantskapet Møteprotokoll KIKS - Representantskapet Møtestad: Revsnes hotell Dato: 18.12.2015 Tid: 12:00 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Anders Kylland Medlem Aust-Agder fylkeskommune Knut Austad

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2017.

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2017. http://www.mestapensjonist.no ÅRSMØTEPROTOKOLL 2017. Årsmøte i Mesta pensjonistforening (MPF) ble avholdt den 29.03.2017 kl. 1600-1800. Sted: Bergstaden Hotell, Røros Tilstede: Olav Lien, Haldor Tryggestad,

Detaljer

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte Roan Hytteforening innkaller til årsmøte torsdag 30. mars 2017 kl 1900 Sted: Optimera, Ingvald Ystgaardsv 23, Trondheim SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkalling. Valg av møteleder og sekretær 2. Årsmelding

Detaljer

VEST-AGDER SAU OG GEIT

VEST-AGDER SAU OG GEIT Protokoll fylkesårsmøte 2011 Vestheim, Lista Fly- og Næringspark Møtet startet kl. 10.35. Åpning Einar Grødem åpnet møtet og ønsket alle velkommen. Han ga ordet til Bernt Erik Spinnangr fra Farsund Næringsselskap

Detaljer

ÅRSMØTE FREDAG 23. MARS 2012 DAGSORDEN :

ÅRSMØTE FREDAG 23. MARS 2012 DAGSORDEN : ÅRSMØTE FREDAG 23. MARS 2012 DAGSORDEN : 1. ÅPNING 7. FASTSETTELSE AV KONTINGENT 2. MØTETS LOVLIGE INNKALLELSE. 8. BUDSJETT 3. VALG AV MØTEDIRIGENT. 9. INNKOMNE FORSLAG. 4. GODKJENNELSE AV DAGSORDEN. 10.

Detaljer

Årsberetning. Skogtiltaksfondets virksomhet i 2015

Årsberetning. Skogtiltaksfondets virksomhet i 2015 SKOGTILTAKSFONDET Årsberetning 2015 Årsberetning Skogtiltaksfondets virksomhet i 2015 Skognæringen tok i 2000 initiativet til å revitalisere Skogtiltaksfondet for å øke næringens evne til å stille med

Detaljer

Deres ref: Vår ref:731123-v1 20.februar 2015

Deres ref: Vår ref:731123-v1 20.februar 2015 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 EVJE OG HORNNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 08/12 Dato: 06.12.2012 kl. 09.00 10.30 Sted: Evjemoen, formannskapssalen

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 EVJE OG HORNNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 07/12 Dato:18.10.2012 kl. 09.00 11.30 Sted: Evjemoen, møterom 217, 2.

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2015 Oppland

Årsmøteprotokoll 2015 Oppland Årsmøteprotokoll 2015 Oppland Årsmøte ble avholdt Quality Hotel og Resort Fagernes søndag 15.februar 2015 Møtet ble satt kl 1100. SAK 1 KONSTITUERING AV MØTET Leder Astrid Leren åpnet møtet og ledet møtet

Detaljer

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Normalvedtekter lokallag Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet...

Detaljer

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte. onsdag kl 1900

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte. onsdag kl 1900 Roan Hytteforening innkaller til årsmøte onsdag 16.03.2016 kl 1900 Sted: Optimera, Ingvald Ystgaardsv 23, Trondheim SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkalling og valg av møteleder 2. Årsmelding for 2015 3.

Detaljer

Deres ref: Vår ref: 1.september 2015

Deres ref: Vår ref: 1.september 2015 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets OLT Sør Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER Deres

Detaljer

INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET

INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET SKOGEIERLAG: TRONDHEIM STED: ALLSKOGS LOKALER, INGVALD YSTGAARDSV. 13 A DATO: 13.03.2017 KLOKKESLETT: 19.00 FELLES MED STRINDA OG KLÆBU SKOGEIERLAG Andelseier

Detaljer

7. Tid og sted for Årsmøtet Det ble bestemt at Havforskermøtet 2012 legges til Bergen. Tid bestemmes av styret.

7. Tid og sted for Årsmøtet Det ble bestemt at Havforskermøtet 2012 legges til Bergen. Tid bestemmes av styret. Referat foreningssaker 2011 Tilstede: 20 personer Foreningssaker på Årsmøtet i Norske Havforskeres Forening 2011 16-17 November i Trondheim Terje Thorsnes orienterte om styrets arbeid o Havforskermøtet

Detaljer

Velkommen til årsmøte i Botne og Hillestad bondelag!

Velkommen til årsmøte i Botne og Hillestad bondelag! Velkoen til årsøte i Botne og Hillestad bondelag! Tid Tirsdag 17.10.2017 Klokken 19.00 22.00 Sted Klubbhuset på Gullhaug. Saksliste o Valg av øteleder o Valg av to edleer for å skrive under i protokollen

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

Budsjett og kontingentsatser 2011 Forslag fra Rådet

Budsjett og kontingentsatser 2011 Forslag fra Rådet Budsjett og kontingentsatser 2011 Forslag fra Rådet Kontingentsatser 2011 Lik kontingent som i 2010: Hovedmedlem: 290 kr ved fornyelse, 150 kr ved nyverving Husstand: 50 kr (lik sats for nyverving og fornyelse

Detaljer

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor V-A:Layout 1 01-07-09 10:26 Side 1 Politikk noe for meg? Den offentlige sektor, både stat, fylke og kommune, har en større plass i vår hverdag enn vi ofte kommer på. Hver dag benytter vi oss av ulike offentlige

Detaljer

Erik Fløystad Fylkesleder Aust-Agder Bondelag

Erik Fløystad Fylkesleder Aust-Agder Bondelag 1 INNHOLD INNHOLD... 2 Medlemsorganisasjonen... 4 Årsmøtet i Norges Bondelag 2012... 4 AUST- AGDER BONDELAG... 4 Æresmedlemmer:... 4 Tillitsvalgte i Aust-Agder Bondelag 2012/2013... 5 Representasjon og

Detaljer

Hedres for godt fjøsstell

Hedres for godt fjøsstell Hedres for godt fjøsstell Avløserne Jens Georg Hegland, Else Marie Karlsen og Karl Tveiten har blitt tildelt Medaljen for lang og tro tjeneste av Det Kongelige Selskap for Norges Vel. Medaljene overrekkes

Detaljer

Møteprotokoll. KIKS - Representantskapet

Møteprotokoll. KIKS - Representantskapet Møteprotokoll KIKS - Representantskapet Møtestad: Utsikten hotell, Kvinesdal Dato: 19.06.2015 Tid: 15:00 18:00 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Tarald Myrum Medlem Valle kommune Bjørn

Detaljer

Side 1 av 1. Vedlagt følger møteinnkalling til fylkeseldrerådet 08.10.14 Papirutgave sendes medlemmer.

Side 1 av 1. Vedlagt følger møteinnkalling til fylkeseldrerådet 08.10.14 Papirutgave sendes medlemmer. file:///c:/ephorte/pdfdocprodir/ephorte/439051_fix.html Side 1 av 1 29.09.2014 Fra: Erichsen, Marion[Marion.Erichsen@vaf.no] Dato: 26.09.2014 13:59:22 Til: Andresen, Kenneth; Andresen, Kristin Tofte; Bjørg

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Plan- og økonomiutvalget. Dato: kl Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 12/00015 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Plan- og økonomiutvalget. Dato: kl Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 12/00015 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Plan- og økonomiutvalget Dato: 24.04.2012 kl. 11.00 13.30 Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 12/00015 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Torhild Bransdal (Kr F),

Detaljer

TASTA HISTORIELAG ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012

TASTA HISTORIELAG ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012 TASTA HISTORIELAG ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012 ÅRSMØTE 20/2 2013 Ta heftet med til årsmøtet ÅRSMELDING 2012 Styret har bestått av: Jan K. Torgersen leder valgt for 2 år. Anne Karin Ferkingstad varam. valgt

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BERG BONDELAG 2017

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BERG BONDELAG 2017 INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BERG BONDELAG 2017 Mandag 30. oktober kl. 19.00 på Berg Ungdomslokale Saksliste 1. Åpning ved leder. Godkjenning av innkalling og saksliste. Valg av 2 medlemmer til å skrive under

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest

Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest 1 Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest Årsmøtet er sendt til alle lokallag på epost og annonsert på hjemmesiden til Mental Helse Finnmark 21 februar 2016 Frist for innkomne

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap 2009. Kontingent 2011

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap 2009. Kontingent 2011 SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG Regnskap 2009 Kontingent 2011 Budsjett 2010 2 Regnskap 2009 Inntekter Note Regnskap 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2008 Kontingent 1 198720,00 255300 520840,00 Partistøtte staten

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 27.01.08 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 27.01.08 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 27.01.08 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Konstituering og navneopprop 2. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

PROTOKOLL SENTRALSTYRET september 2012

PROTOKOLL SENTRALSTYRET september 2012 PROTOKOLL SENTRALSTYRET 7.-9-. september 2012 Sted: Thon Hotell, Åsgårdstrand Tid: Fredag 7. september kl. 13:00 til 18:00 Lørdag 8. september kl. 10:00 til 16:00 (møte med regionens fylkesledere og lokallag)

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap 2008. Kontingent 2010

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap 2008. Kontingent 2010 SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG Regnskap 2008 Kontingent 2010 Budsjett 2009 2 Regnskap 2008, Senterpartiet i Nord-Trøndelag Inntekter Note Regnskap 2008 Budsjett 08 Regnskap 2007 Kontingent laga 520840,00

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 HUSFLIDSKONSULENTEN I VEST-AGDER

ÅRSMELDING 2014 HUSFLIDSKONSULENTEN I VEST-AGDER Åkle i rutevev fra Vest-Agder. ÅRSMELDING 2014 HUSFLIDSKONSULENTEN I VEST-AGDER 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidsbutikker

Detaljer

FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK. Orientering: Sekretær orienterer om kontrollutvalgets oppgaver og plikter

FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK. Orientering: Sekretær orienterer om kontrollutvalgets oppgaver og plikter Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 04/15 Dato: 23.11.2015 kl. 09.00 10.45 Sted: Rådhuset, møterom 4. etasje

Detaljer

1 Nordland Utmarkslag er et samarbeids- og serviceorgan for fylkets utmarkslag som er organisert av grunneiere, sameiere, bygdeallmenninger m.v.

1 Nordland Utmarkslag er et samarbeids- og serviceorgan for fylkets utmarkslag som er organisert av grunneiere, sameiere, bygdeallmenninger m.v. RETNINGSLINJER FOR NORDLAND UTMARKSLAG INNLEDNING Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund er enige om å føre videre det samarbeid som ble etablert i 1966 ved etableringen av Samarbeidsordningen for jakt,

Detaljer

Nord-Trøndelag. REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2015 KONTINGENT 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag

Nord-Trøndelag. REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2015 KONTINGENT 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2015 KONTINGENT 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag 2 Regnskap 2014 Resultatregnskap Inntekter Note Regnskap 2014 Budsjett 2014 Regnskap 2013 Kontingent 1 83 425 91

Detaljer

SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/15 MØTEBOK Møtedato: 22. september 2015 kl. 09.00 10.00 Sted: Kulturhuset

Detaljer

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2013 SKI IL HÅNDBALL

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2013 SKI IL HÅNDBALL SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2013 SKI IL HÅNDBALL Til : Årsmøtet Ski IL Håndball Fra : Styret i Ski IL Håndball Dato : 7. mars 2014 INNLEDNING Styret behandlet og vedtok årsregnskapet for 2013 på styremøte

Detaljer