Årsmelding. 62. arbeidsår. Årsmelding Vest-Agder Bondelag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding. 62. arbeidsår. Årsmelding 2008 1 Vest-Agder Bondelag"

Transkript

1 Årsmelding arbeidsår Årsmelding Vest-Agder Bondelag

2 Årsmelding Vest-Agder Bondelag

3 Innhold Forord:... 4 A. NORGES BONDELAG... 5 Medlemsorganisasjonen... 5 Årsmøtet i Norges Bondelag B. VEST-AGDER BONDELAG... 5 Æresmedlemmer:... 5 Tillitsvalgte i Vest-Agder Bondelag 2008/09:... 5 Representasjon og verv... 6 Fylkeskontoret... 7 Årsmøtet i Vest-Agder Bondelag C. ORGANISASJONSARBEIDET I FYLKET... 8 Styresaker... 8 Møter og kurs Arrangement D. LOKALLAGENE Lokallagene per 1. januar Medlemstallet i lokallagene i Hilsen fra styret i Vest-Agder Bygdekvinnelag E. REGNSKAP FOR VEST-AGDER BONDELAG Resultatregnskap per Balanseregnskap pr Driftsregnskap for Vest-Agder Bondelag Årsmelding Vest-Agder Bondelag

4 Forord: Betydningen av å stå sammen! Vi står midt i en finanskrise. Ord som resesjon, emisjon og krisepakker er plutselig blitt dagligdagse i nyhetsendingen. I fjor var det CO2 kvoter, matmangel og klimakrise som regjerte. Store kriser varer aldri så lenge i media som i virkeligheten. Norge har en av de mest åpne økonomiene i verden, dvs at når det skjer store endringer utenfor våre grenser, slår det inn hos oss også. Vi er så heldige å bo i et land med penger på bok, som derfor har råd til å drive motkonjunkturpolitikk. Midt i den åpne økonomien, er vi utøvere i en svært regulert næring. Landbruket og dens industri er den siste hele verdikjeden i Norge, forholdsvis konjunkturuavhengig, og dermed viktig i disse dager. Vi må tilbake til den økonomiske krisen på 30 tallet for å forstå norsk landbrukspolitikk slik den er i dag. Da steg arbeidsledigheten i industrien til 15 %. Men de som beholdt jobben, beholdt også lønna. Det sørget sterke fagforeninger for. Bøndene var ikke organisert, og markedet fikk herje med hver og en. Prisene til produsent sank med 70 %, og det var nød og elendighet på bygdene. Løsningen ble at myndighetene ga landbruket monopoler, som bl.a førte til omsetningsloven og markedsreguleringen slik vi kjenner den i dag. I disse dager er hele markedsreguleringa til revisjon, og mange ulike agendaer kommer til syne. Mange ser ikke betydningen av et inntekstnivå til bonden. Det er en evig kamp å få markedsadgang og prisuttak, siste eksemplet er Tine og Norgesgruppen. Det var viktig i 1930 å stå sammen, det er minst like viktig i dag!! Til slutt vil styret i Vest-Agder Bondelag takke hvert enkelt medlem, lokallag, tillitsvalgt og samarbeidspartnere for godt samarbeid i Vi ser fram til et nytt aktivt år sammen med dere, der vi i samarbeid jobber for å styrke og utvikle landbruket i Vest Agder. Birte Usland, fylkesleder. Leder i Vest-Agder Bondelag, Birte Usland Årsmelding Vest-Agder Bondelag

5 A. NORGES BONDELAG Medlemsorganisasjonen Alle som støtter Norges Bondelags formålsparagraf kan være medlem. Alle er direkte medlemmer i Norges Bondelag. Foretak, herunder samdrifter, kan være medlem i Bondelagets servicekontor AS. Servicekontoret har om lag 780 foretak som medlemmer. Det følger både rettigheter og plikter med medlemskapet. Norges Bondelag bestod 31/ av over medlemmer, fordelt på 18 fylkeslag og 587 lokallag. Årsmøtet i Norges Bondelag 2008 Årsmøtet er sammensatt av utsendinger fra fylkeslaga, representantskapet i Norges Bondelag, Norges Bygdekvinnelag og Norges Bygdeungdomslag. Årsmøtet 2008 var lagt til Lillehammer, 12 og 13. juni. Årsmøtedelegatene fra Vest-Agder Bondelag var Birte Usland, Einar Duvold, Gunn Siri Ousdal og Terje Haraldstad (1. vara). B. VEST-AGDER BONDELAG Æresmedlemmer: Roar Dokmo, Bondelaget i Kristiansand, Aust og Vest-Agder Bondelag. Jens Heggelund Smith, Lindesnes Bondelag. Bjarne Dønnestad, Bondelaget i Kristiansand. Kåre Refsnes, Lista Bondelag. Johannes Solås, Lyngdal Bondelag Tillitsvalgte i Vest-Agder Bondelag 2008/09: Styret: Birte Usland, Marnardal, leder Einar M. Duvold, Vanse, nestleder Gunn Siri Ousdal, Tonstad Audun Meland, Eiken Terje Haraldstad, Finsland Anne-Lill Fjell Roland, Finsland (VABK) vara Bjørn Ljosland, Åseral vara Brit Mjåland, Marnardal vara Jostein Hovland, Mydland Møteleder årsmøtet: Gunnar Hangeland, vara Søren Seland Valgnemnd: Harald Hobbesland, leder, pers. vara Ånen Urevatn Bjørg Manflå, nestleder, pers. vara Olga Byremo Reidun Svaland, pers. vara Halvard Bjerland Ivar Kvinlaug, pers. vara Sven Haughom Årsmelding Vest-Agder Bondelag

6 Fylkesstyret i Vest-Agder Bondelag foran Stortinget under ledermøtet i november: Fra v. Terje Haraldstad, Gunn Siri Ousdal, Einar Duvold, Birte Usland, Anne Lill Roland og Audun Meland (bak Audun har Terje Liland, fra Sirdal Bondelag sneket seg med) Representasjon og verv Vest-Agder Bondelag har hatt følgende representasjon og verv: Arbeidsutvalget: Birte Usland og Einar Duvold Aksjonsleder, jordbruksforhandlingene: Einar Duvold Innovasjon Norge - styret i Agder: Birte Usland. (Oppnevnes av IN etter forslag fra bondelagene.) Flerbruksplan for Mandalsvassdraget: Sigurd Haraldstad Vanndirektivet: Finn Aasheim Fylkesutvalg for etterutd. av bønder: Einar Duvold (leder) HV's distriktsråd: Olav Lidtveit (A-A), vara: Audun Meland. Kulturlandskapsgruppa i Vest-Agder: Audun Meland, vara: Birte Usland Regional Miljøplangruppe: Audun Meland, vara: Birte Usland Regiongruppa Landbrukets HMS tjeneste: Einar Duvold og Terje Haraldstad. Styret i Landbrukets Samarbeidsråd Agder / Landbruksselskapene: Birte Usland, vara: Åse Ingebjørg Homme (A-A) Kontaktutvalget for Rovvilt i V-A: Einar Duvold (leder), Finn Aasheim Samarbeidsutv. Bondelaget/Gjensidige: Birte Usland, Finn Aasheim Styret i Vest-Agder Bygdekvinnelag: Gunn Siri Ousdal Strategiplangruppe BU-midler: Åse Ingebjørg Homme (A-A) Styret i Bondens Marked: Anne Lill Roland Styret i Landbrukets Dag: Birte Usland, leder Vest-Agder Nei til EU: Birte Usland Setesdal/Vesthei: Åse Ingebjørg Homme, vara: Gunn Siri Ousdal Arbeidsgruppe økologisk landbruk: Åse Ingebjørg Homme, vara: Terje Haraldstad Prosjekt Fra Gråberg til Gull - referansegruppe: Gunn Siri Ousdal, vara Åse Ingebjørg Homme (A-A) Prosjekt Landbruket på Dagsorden : Birte Usland (leder) Forprosjekt Landbrukets Dag : Birte Usland Årsmelding Vest-Agder Bondelag

7 Fylkeskontoret Ansatte på kontoret har i 2008 vært organisasjonssjef Inge Kringeland (syk til sept), rådgiver Finn Aasheim (konstituert. org.sjef til sept), førstekonsulent Turid Breistøl og John Øyslebø (50 % til juli, 60% fra juli). Fra nyttår til april var Nina Ryen fra Forsøksringen Agder tilknyttet kontoret på timebasis i ca. 20% stilling. Kontoret har dermed ikke hatt full bemanning i første halvdel av meldingsåret. Dette har medført nedprioritering av enkelte aktiviteter, og økt arbeidspress for fylkesledere og ansatte. Årsmøtet i Vest-Agder Bondelag 2008 Årsmøtet var lagt til Rosfjord Strandhotell, Lyngdal fredag 28. og lørdag 29. mars og deler av møtet ble avviklet sammen med Aust-Agder Bondelag. Hele fredagen var avsatt til gjennomføring av Tenkeloft Hva er en god landbrukspolitikk for Agderlandbruket?. Arrangementet var i regi av Bondelagenes prosjekt Landbruket på Dagsorden og samlet nær 80 deltakere. I tillegg til årsmøtedelegatene deltok representanter fra en rekke andre landbruksorganisasjoner, fylkesmannen m.fl. Det formelle årsmøtet ble avholdt lørdag 29. mars. Lokallagenes årsmøtedelegater: Kristiansand: Gunnar Hangeland, Lista: Birger Reve og Olav Anda, Nes: Kaspar Stordrange, Flekkefjord: Vidar Birkeland, Vennesla: Tore Eidsaa, Songdalen: Tobjørn Høye og Tarald Fuskeland, Søgne: Jørund Try, Marnardal: Bjørg Manflå og Sjur Laudal, Åseral: Halvard Forgard, Audnedal: Bjøru Vasland, Lindesnes: John Simonsen, Lyngdal: John Peder Omland, Hægebostad: Arne Mydland, Eiken: Andy Handeland, Kvinesdal: Ole Kristian Helle, Sirdal: Sven Haughom. (Følgende lag møtte ikke: Mandal) Styret: Birte Usland, Einar Duvold, Audun Meland, Gunn Siri Ousdal, Terje Haraldstad, Anne Lill Roland (VABK) Vest-Agder Bygdekvinnelag: Elisabeth Birkeland og Lillian Høye. Gjester: Roar Dokmo, Æresmedlem, Steinar Klev, styret i Norges Bondelag, Olav Lidtveit, valgnemnda A-A, Harald Hobbesland, valgnemnda V-A, Tore I. Brømnes, Nortura, Åge Gyland, Felleskjøpet RA, Odd Mæland, revisor, Anne Kari Grimstad, Bondevennen, Fra kontoret: Finn Aasheim, Turid Breistøl, John Øyslebø og Nina Ryen. Taler: Årsmøtetalene ble holdt i plenum med begge fylkeslagene. Talere var styremedlem i Norges Bondelag, Steinar Klev og begge fylkeslederne. Årsmelding og regnskap for 2007 ble enstemmig godkjent. Arbeidsplanen for 2008/2009 ble enstemmig vedtatt. (Se C. Organisasjonsarbeidet i fylket.) Årsmelding Vest-Agder Bondelag

8 Budsjett for 2009, enstemmig vedtatt Beste lokallag 2007: Styret hadde kåret Sirdal Bondelag til beste lokallag og lagets leder, Gunn Siri Ousdal fikk overrakt gavesjekk. C. ORGANISASJONSARBEIDET I FYLKET Styresaker I 2008 ble det holdt 9 styremøter hvorav 2 telefonmøter og behandlet 46 saker. 5 av møtene har vært helt eller delvis felles med styret i Aust-Agder Bondelag. Mange av fellesmøtene har vært knyttet til arbeid med utvikling av Landbrukets Dag. Arbeidsplan Arbeidsplanen nedenfor ble vedtatt på årsmøtet. Kolonnen til høyre viser oppfylling av planen: Arbeidsplan/Resultater for Vest-Agder Bondelag - Planperiode April April 2009 Vårt motto: VI FÅR NORGE TIL Å GRO! Våre verdier: Jordnære, Driftige, Imøtekommende, Pågangsmot Arbeidsområde/ Hovedmål 1. Organisasjon Styrke organisasjonsarbeidet i fylket og kontakten med lokallagene 2. Næringspolitikk a) Landbrukspolitiske saker Synliggjøre landbrukets samfunnsmessige betydning og bidra til best mulig resultat i jordbruksforhandl. Delmål: Tiltak: Resultat: Økt lokallagskompetanse Økt lokallagskontakt Opprettholde eller øke medlemstallet i Vest-Agder Medlemstall jan. 07 er Medvirke til styrking av samvirkeorganisasjo nene. Økt fokus på jordvern Videreføre lokallagskurs for de 9 siste laga. Gjennomføre ledermøte i Oslo Referat fra fylkesstyremøter til alle lokallag Invitere lokallag til minst 2 styremøter som legges lokalt Planlegge tur for tillitsvalgte i lokallaga Løpende verving i lokallag/fylkeslag. Delta aktivt i Landbrukets Samarbeidsråd på Agder (LSA) Arrangere temamøte/kurs: Hva kan lokallagene/ fylkeslaget gjøre? Etablere Jordverngruppe på Agder Gj. ført januar lokallag invitert, 7 deltok. Gj. ført nov. Gj. ført 3 lokallag på møtet 9. Jan 09 Ledermøtet i Oslo Telefonverving gj. ført i lokallaga som ga tilbakemelding, vår 08. Medlemstall pr var Deltatt på årsmøtet i mai og i styremøter. Birte er rep. Tema på ledermøtet i nov. Arbeid pågår. Jf. styresak i feb.09 Årsmelding Vest-Agder Bondelag

9 b) Landbruksrelatert næringsutvikling Være pådrivere i arbeid med næringsutvikling c) Grunneierrettigheter, eiendomsrett og ressurs-forvaltning 3. Internasjonale spørsmål Sikre en best mulig WTO-avtale og opprettholde fokus på EU-spørsmålet 4.Kommunikasjon/ arrangement Ha fokus på jordbruksforhandling ene Gi agderbøndene best nytte av Bygdeutviklingsmidl ene og andre utviklingsmidler Støtte lokale prosjekter Følge opp saker som angriper eiendomsretten Redusere konflikter vedr. rovdyrforvaltning Økt lokallagsengasjemen t i lokal arealforvaltning Økt kunnskap om landbrukets lovverk WTO Samle innspill fra lokallag og gi uttale til forhandlingene Delta aktivt i og søke mediedekning ifrb. med Avisaksjonen i april I samarbeid med Aust-Agder bondelag opprettholde styreplass og innflytelse i Innovasjon Norge Delta aktivt i arbeidet med strategiplaner i regi av fylkesmannen Støtte opp om Beiteprosjektet Bidra med finansiering og representant i styringsgruppa for Prosjekt Naturbasert reiseliv i Agder Følge opp andre eksisterende og evt. nye næringsutviklingsprosjekter Bistå medlemmer med faglig kontakt, juridisk hjelp eller lignende Bistå lokallag med uttaleser i høringssaker mv. Delta i kontaktutvalget for rovdyr i Vest-Agder Følge opp forvaltningsplan for rovdyr i Region 1. Søke om fellingstillatelse ved uakseptable tap av husdyr Bidra med å danne landbruksråd i minst 3 kommuner Gj. ført feb. 09 Stor deltakelse lokallag og fylkeslag. Mye oppmerksomhet! Birte i styret. Aktivt med i arbeid med RMP. Audun og Birte Holdt styret informert Ikke aktuelt. Ikke aktivitet i prosjektet. Inn på Tunet Anne Lill deltatt på møter. Løpende, men ikke mange henvendelser. Einar er leder. Møtes 2 ganger i året Gitt innspill og høringsuttale til revisjon av plan. Ikke aktuelt i meldingsåret. Ikke videreført, men tema i lokallagskurs Temamøte om landbrukslovgivinga Ikke gjennomført, men tema i lokallagskurs Formidle informasjon, og Mer enn 50 sette inn nødvendige Agderbønder tiltak/aksjoner når NB demonstrerte i Oslo i anbefaler. juli. EU Støtte Nei til EU økonomisk Bevilget ,- jf. budsjett Høyt fokus på Oppdaterte nettsider med NB med nye nettsider kommunikasjon med arrangementer og nyheter fra september. Agders egne medlemmer sider oppdatert. Høyt fokus på kommunikasjon med Oppdaterte nettsider, med arrangementer og nyheter Årsmelding Vest-Agder Bondelag

10 samfunnet Alliansebygging gjennom kontakt med organisasjoner og nøkkelpersoner Aktiv deltakelse i Landbrukets Dag, Åpen Gård (minst 5), Landbruksspillet (minst 4), Utarbeide strategi for mediekontakt Gjennomføre minst ett møte med stortingsbenken. Delta aktivt i prosjektet Landbruket på Dagsorden Invitere nøkkelpersoner til styremøter og andre arrangementer Stand på LD 08. Aktive i omorganisering LD ny eierorg etablert. Åpen Gård i Lyngdal, Lista, Nes og Kvinesdal. Landbruksspill Songdalen (3) Styresak des. 08, kurs fylkesstyret feb 09 Møtte noen under ledermøtet i nov. E- post kontakt før og etter forhandlingene John prosjektleder fram til nyttår. Finn fra nyttår. Birte styreleder. 2 større samlinger gjennomført. Direktør E. Hellum i Innovasjon Norge 8. Okt. Forsøkte Forbrukerrådet feb. 09 Prosjektet Landbruket på dagsorden startet opp i Her fra samling for politikere, byråkrater og forskningsmiljøer 11. september 2008 Årsmelding Vest-Agder Bondelag

11 Jordbruksforhandlingene 2008 Vest-Agder Bondelag sendte som vanlig uttale til Norges Bondelag før forhandlingene. Sammendrag - Høringsuttale til jordbruksforhandlingene 2008: Fylkesstyret i Vest-Agder legger i sin uttale til jordbruksforhandlingene avgjørende vekt på følgende forutsetninger: Utfordringene på Agder kan ikke bare løses ved å legge til rette for større enheter. Det må fortsatt være mulig å opprettholde flere små produksjoner på hver gård. Utvikling er mer enn økt volum. Det er distriktsjordbruket som legitimerer landbruket i Norge. Regjeringens målsettinger i Soria-Moria erklæringen, om inntektsutvikling og sosiale vilkår på linje med andre, er ikke oppfylt. Kostnadsveksten på viktige innsatsfaktorer som kraftfôr, gjødsel og energi må kompenseres. Det er et skrikende behov for investeringer i næringa. De globale utviklingstrekk som klimaendringer, befolkningsvekst, økt kjøpekraft og økt etterspørsel etter fornybar energi, sammen med innenlandsk underdekning på kjøttvarer tilsier at Norge, inkludert Agder, må utnytte alle de muligheter som finnes til å produsere mat. Dette gir også grunn til økt fokus på matvareberedskap. Det er en kjempeutfordring å rekruttere nye generasjoner til landbruket. Klimautfordringene tilsier en helt nødvendig omlegging til fornybar energi. Forutsatt bedre rammebetingelser kan landbruket bidra vesentlig til slik omlegging. Vi forutsetter at avtalepartene gjør hva de kan for å finne handlingsrom i forhold til WTO-avtalen. Det er økt lønnsomhet i landbruksnæringen som er nøkkelen til å løse landbrukets utfordringer, og vi krever derfor at jordbruksavtalen 2008 blir vesentlig bedre enn i fjor! Våre hovedprioriteringer ved årets jordbruksoppgjør er derfor: 1. Et løft i inntektsgrunnlaget på produserte varer. Målprisene må få et betydelig løft, dog slik at målprissystemets funksjon som sikkerhetsnett svekkes minst mulig. 2. Fortsatt sterk strukturprofil på ramma, slik at den ivaretar en variert bruksstruktur over hele landet og prioriterer de små og mellomstore bruka. Det må stimuleres til mangesysleri, bl.a ved å ha flere produksjoner på samme gårdsbruk. Fraktordningene må styrkes. Det må legges til rette for at alle gårdens ressurser kan utvikles videre med basis i det tradisjonelle landbruket. 3. Betydelig økt tilgang på rimelig kapital for å sikre grunnlaget for nødvendige investeringer til utbygging og fornyelse av driftsapparatet. Et nytt eller endret investeringsprogram må finansieres uten å belaste den årlige inntektsramma. Det må lages en opptrappingsplan for investeringer i landbruket. 4. Retten, og den reelle muligheten, til ferie og fritid må sikres gjennom et fortsatt løft i velferdsordningene og etablering av gode refusjonsordninger. Vilkår for sykefravær må være på linje med andre grupper. Årsmelding Vest-Agder Bondelag

12 Følgende lokallag og andre aktører ga innspill til høringsuttalen: Lokallag i Vest-Agder: Sirdal, Kristiansand, Søgne, Hægebostad, Marnardal, Mandal, Flekkefjord, Nes, Lista, Songdalen og Vennesla. Andre: Felleskjøpet Rogaland Agder, Agder Eggring, Produsentlaga (Tine) i indre Agder (Audnedal, Åseral, Iveland, Vegusdal, Vennesla, Setesdal, Øvrebø og Hægeland), Tine Meieriet Sør, Aust-Agder Sau og Geit, Vest-Agder Sau og Geit, Forsøksringen Agder, Landbrukstjenester Sør, Vest-Agder Pelsdyralslag, Aust-Agder Pelsdyralslag, Norsk Hjorteavlsforening, Anders Johnsen, Arnstein Tømmerås og Norsk Kanin. 15. februar 08 arrangerte Aust- og Vest-Agder Bondelag et innpillsmøte der alle organisasjonene var invitert, og Bjarne Undheim innledet. Mange gode innspill kom fram i dette møtet. I forbindelse med forhandlingene ble det gjennomført telefonmøter med lokallagslederne i forbindelse med jordbrukets krav, statens tilbud og forhandlingsresultatet. Uravstemming For første gang på svært mange år ble det i 2008 gjennomført uravstemming blant alle bondelagets medlemmer der det ble spurt om medlemmene ville si ja eller nei til inngått avtale. I Vest-Agder svarte 93,3 % ja og 6.7 % nei og svarprosenten var på 39,7 (I hele landet svarte 82,5 % ja, 17,5 % nei og svarprosenten var 41,6) Andre viktige styresaker Innspill Kandidater til Landbruksprisen 2008, som deles ut av Vest-Agder Landbruksselskap. Styret oppfordret Landbruksselskapet til en grundig gjennomgang av kriteriene. Prisen gikk til Harald Egeland, Kvinesdal og ble delt ut på Landbrukets Dag. Innspill Landbruket som ressurs i skogbrannberedskapen. V-A Bondelag har, etter storbrannen i Mykland, send brev til fylkesberedskapssjefen for å minne om at landbruket, med lokalkunnskap og div. utstyr bør regnes med i framtidige beredskapsplaner. Innspill og Uttale Revisjon av Regionalt miljøprogram. Behandlet flere ganger. Fylkeslaget har vært representert i gruppa som har arbeidet med revisjon. Har hatt innspill om forenkling, gå bort fra prioriterte områder, legge vekt på beiting, ønske om tilskudd til alle beitende dyr, tilskudd til aktive bønder. Innspill og Uttale Revisjon avforvaltningsplan for rovvilt i region 1 Fylkeslaget har i samarbeid med de andre bondelaga og Sau og Geit i regionen gitt innspill i april og en fyldig uttalelse desember. Vi mener planen har behov for en betydelig opprydding slik at lesbarheten blir bedre politikken tydeligere, vi kritiserer sekretariatet for liten åpenhet rundt saksbehandling og vi ber om lavere terskel for uttak av rovdyr som gjør skade. Årsmelding Vest-Agder Bondelag

13 Innspill - Ny representant fra region Vest-Agder, Aust-Agder og Telemark til valgnemnda i Norges Bondelag. Vest-Agder Bondelag har vinteren 09 spilt inn Audun Meland, med vara Gunn Siri Ousdal som kandidater til valgnemnda for Norges Bondelag årsmøter i 2010 og (Fullstendige høringsuttalelser kan fås ved henvendelse til Agderkontoret) Bygdefolkets Studieforbund Agder er nedlagt Etter en større omorganiseringsprosess i 2007 ble fylkesleddene i BSF vedtatt lagt ned. For Agder medførte det at BSF-Agder opphørte fra 1. juli 08. Det er nå etablert 11 regioner med ansvar for noe markedsføring av kurs, kontakt med medlemsorganisasjoner og å følge med på lokal forvaltning av voksenopplæringsmidler. Rogaland og Agder er en region, og Rogaland Bondelag hat tatt på seg å være regionkontakt. For praktiske rutiner ved gjennomføring av lokale kurs er det BSF-sentralt som er rett adresse. Prosjekt Landbruket på Dagsorden Høsten 07 tok Aust- og Vest-Agder Bondelag initiativ til å etablere et 3-årig prosjekt, Landbruket på Dagsorden. Det er innvilget BU-midler og støtte fra Sparebanken Sør til prosjektet. I styringsgruppa deltar fylkesleder Birte Usland, Vest-Agder Bondelag, fylkesleder Åse Ingebjørg Homme, Aust-Agder Bondelag, fylkespolitikerne Thore Westermoen, Vest- Agder og Svein Harberg, Aust-Agder, landbruksdirektør Leif Løhaugen, Aust-Agder og assisterende landbruksdirektør Unni Svagård, Vest-Agder. Prosjektkoordinator har ut 2008 vært John Øyslebø på Agderkontoret. Vinteren 08 fikk prosjektet utarbeidet en kommunevis verdiskapingsanalyse for landbruket på Agder (NILF). Denne ble presentert i forbindelse med første store samling 28. mars, og er senere distribuert til alle kommuner, alle lokallag, Agderbenken og andre politiske kontakter. Prosjektet har arrangert 2 større samlinger: 28. mars ble det gjennomført et tenkeloft på Rosfjord Strandhotell i Lyngdal, der landbruket selv diskuterte hvilke mål næringa skulle ha, og hvorledes landbruket kunne bli attraktive som næring og å få opinionen med seg. Hvilke signaler skulle landbruket selv gi om hva som er god landbrukspolitikk for Agder ble også diskutert. Verdiskapingsanalysen fra NILF ble presentert der. 83 personer deltok på samlingen. Samlingen fikk god medieomtale. 11. september ble årets andre tenkeloft gjennomført med ca. 60 deltakere. Denne samlingen var på Quality Hotell og Resort Sørlandsparken i Kristiansand, der et utvalg av regionale politikere og myndigheter samt sentrale personer i landbruket og forskningsmiljøer var samlet for å diskutere hva de mente var en god landbrukspolitikk for Agder. Blant anna var ca. halvdelen av Agders ordførere tilstede. Av konkrete ting som det ble en del oppmerksomhet omkring er muligheten for å igangsette noen spesifikke prosjekter på Agder innforbi landbruksrelaterte temaområder. Også denne samlingen fikk en del medieomtale. Det er laget en egen delrapport for arbeidet i Forprosjekt Landbrukets Dag Etablering av foreningen Landbrukets Dag BA Forprosjektet ble startet seint Målet med prosjektet var å få etablert en stabil, profesjonell arrangementsorganisasjon som kan utvikle LD videre, først og fremst som arena for å profilere landbruk og bygdeliv, gjerne med bredere eierskap. Forprosjektet fikk innvilget BU-midler og engasjerte Selskapet for Norges Vel til å bistå med utredning av egnet organisasjonsform, utforming av vedtekter m.m. Årsmelding Vest-Agder Bondelag

14 Resultatet av prosjektet er at foreningen Landbrukets Dag BA, ble stiftet 15. August 08. Foreningen er registrert i Brønnøysund, har i februar organisasjoner som medlemmer, har fått på plass et 3-årig prosjekt for utvikling av foreningen og messa (som fra 2009 endrer navn fra Landbrukets Dag til NATURLIGVIS) og ansatt daglig leder/prosjektleder. Vest-Agder Bondelag er medlem av foreningen. Vest-Agder Bondelag har vedtatt tilskudd til utviklingsprosjektet på tils. kr, ,- for 2010 og 2011, samt gitt tilsagn på et rentefritt lån på kr ,- over 5 år til foreningen. Andre saker fra styrets arbeid i 2008: Støttet Vest-Agder Nei til EU med kr ,- Støttet Vest-Agder 4H med kr ,- for Styremedlemmer har deltatt på alle lokallagas årsmøter Bevilget Aktive lokallagsmidler til 9 lokallag. Til sammen utbetalt kr ,- Gjennomført Generalforsamling i Landbrukets Dag 15. februar og 5. desember. Styret deltok på Praktisk HMS kurs januar/februar 09 Styret deltok på en-dags mediekurs i regi av Norges Bondelag (Per Ole Ranberg i februar. Møter og kurs Ledermøtet 2008 Felles ledermøte, med Aust-Agder Bondelag, var i 2008 lagt opp som busstur til Oslo, november. Her deltok 55 representanter fra lokallaga, fylkesstyret og gjester. Fra Norges Bondelag deltok 2. nestleder Nils T. Bjørke. Onsdagen var mest transportetappe, med økologisk lunsj-stopp i Vestfold, orientering på bussen fra Gjensidige, v/per Asbjørn Andvik, og besøk m. orientering om Landbrukets Hus v/harald Velsand. Torsdag gjennomførte vi Landbrukspolitisk kurs på hotellet, med Renate Kvamme, Harald Milli og Per Ole Ranberg som foredragsholdere. I pausen midt på dagen besøkte vi Stortinget der Freddy de Reuter (AP Aust-Agder) var vertskap. Dagen ble avsluttet med middag på Bondeheimen og musicalen Sound of Music på Edderkoppen Teater. Fredag fikk vi omvisning på Norturas slakteri på Sem i Vestfold v/arild Grødum m.fl, samt orientering om bondelagsarbeid og jordvernarbeid i Vestfold v/fylkesleder Hans Edvart Torp og nestleder Elin Røed. Skattekurset 2008 Agderkontoret er hvert år teknisk arrangør for Norges Bondelags Skattekurs for regnskapslag tilsluttet Bondelagets Serviceordning. Årets kurs var lagt til Quality Hotell Sørlandsparken, november og samlet ca. 80 deltakere. Forelesere var: Fra Bondelaget: Mari Gjølstad og Elling Bjerke Fra Skatt Sør: Bjørn Tore Evju og Bente Knutsen Landbruksøkonomisk rådgiver: Ole Kristen Hallesby Agderkontorets ansvarlige for arrangementet var Turid Breistøl. Årsmelding Vest-Agder Bondelag

15 Arrangement Åpen gård Lokallagene Lyngdal, Lista, Kvinesdal og Nes gjennomførte Åpen Gård. Til sammen hadde de om lag besøkende. Avisaksjonen 21. april Et viktig element i NB s strategi før jordbruksforhandlingene 08 var det store aviskuppet. Norges Bondelag laget sin egen 4-siders versjon av landets viktigste aviser. I Vest-Agder delte vi ut vår versjon av Fædrelandsvennen, Farsunds Avis og Stavanger Aftenblad (i Sirdal). De aller fleste lokallaga deltok, enten med stand på sentrale plasser eller ved utdeling i postkasser. Vi forventet noen reaksjoner fra originalene, og det fikk vi! Samtidig ga aviskuppet svært bred mediedekning og mye fokus på forhandlingene WTO-demonstrasjon i Oslo 24.juli Sommeren 08 var det igjen hektisk møteaktivitet i Geneve. Norges Bondelag mobiliserte derfor, på kort varsel, til en større markering i Oslo. Mer enn 400 bønder fra hele landet gikk i tog fra Landbrukets Hus til regjeringskvartalet, hvor det ble holdt en rekke appeller. Delegasjonen fra Vest-Agder utgjorde ca. halvparten av en busslast med drøyt 50 demonstranter fra Agder. WTO kom ikke til enighet om en ny avtale om landbruk. Landbrukets Dag 2008 For 5. år på rad ble LD arrangert på Evjemoen i et samarbeid med Aust-Agder Bondelag. I løpet av dagene 15. til 17. august hadde messa besøk av mer enn betalende gjester. Dette var en klar økning fra året før. Rent teknisk fikk LD 2008 mye skryt. Godt arbeid av alle i hovedkomiteen og stor dugnadsinnsats fra lokallag og andre var nok en gang avgjørende for et vellykket arrangement. Med økt besøk steg også lønnsomheten. Kr ,- (mot ,- i 2007) ble utbetalt til lag og foreninger for ca timers dugnadsinnsats. Styret for LD 08 har bestått av Birte Usland (leder), Nils Olsbu og Åse Ingebjørg Homme (leder av hovedkomiteen). Årsmelding Vest-Agder Bondelag

16 LD 08 ble siste året med kun fylkesbondelagene som eiere av messa. Etter etableringen av foreningen Landbrukets Dag BA (se egen omtale av Forprosjekt Landbrukets Dag ovenfor), vedtok generalforsamlingen (styrene i fylkesbondelagene) i gamle LD å oppløse den gamle organisasjonen. En oppsummering viste at etter 5 år var mer enn en halv million kroner tilført organisasjoner og lag etter dugnadsarbeid. Fylkesbondelagene satt igjen med ca kroner som ble delt mellom fylkeslagene i henhold til vedtektene. Alle eiendeler i LD, forsiktig verdsatt til kr , ble vedtatt overført kostnadsfritt til den nye foreningen. D. LOKALLAGENE Lokallagene per 1. januar lokallag lokallagsleder Telefon Kasserer Studieleder Skolekontakt Kristiansand Gunnar Hangeland Andreas Dvergsnes Andreas Dvergsnes Tomas D. Gabrielsen Mandal Tom Rune Gundersen / Egil Solås Jon Erling Solås Tom R. Gundersen Lista Einar Duvold / Ove Friestad Morten Mosvold Einar Duvold Nes Kaspar Stordrange Alf Sig Nuland Nils B.Staaby Svein Grønsund Flekkefjord Vidar Birkeland / John Skregelid Atle Myhre Vidar Birkeland Vennesla Alv Vinjerui Torje Håverstad John Sangesland Alv Vinjerui Songdalen Torbjørn Høye Astrid Solås Herbjørn Herbjørn Follerås Follerås Søgne Jørund Try / Erling Eidem Arne Holskog Jørund Try Marnardal Bjørg Manflå / Oddgeir Olav Dønnestad Bjørg Manflå Steinberg Åseral Jens Røysland Bjørn Ljosland Britt Ljosland Johansson Alexander Skeibrok Audnedal Ann-Margreth Haaland Ola R.Haaland Ola R.Haaland Ann-Margreth Haaland Lindesnes John Simonsen Per O. John Simonsen Lølandsmo Lyngdal John Peder Omland Åse Vatland Einar Jan Omland John Peder Omland Hægebostad Arne Mydland / Anja Merete Ruth Veronica Arne Mydland Stokkeland Bryggeså Eiken Andy Handeland / Harald Aneth Meland Andy Handeland Hobbesland Kvinesdal Ole Kristian Helle / Harald Egeland Terje Vatland Ole Kristian Helle Sirdal Gunn Siri Ousdal / Terje Liland Martin Ådneram Åse Bente Sinnes Årsmelding Vest-Agder Bondelag

17 Medlemstallet i lokallagene i For å bli registrert som medlem i Norges Bondelag, må man betale kontingent etter de vedtak som Norges Bondelags årsmøte fatter. Medlemstallet i lokallagene nedenfor gjelder for betalende medlemmer. I Vest-Agder i 2008 var det en medlemsøkning på 18 i forhold til året før. Lag medl.tall medl.tall ut i år inn i år pluss/ minus Kristiansand Mandal Lista Nes Flekkefjord Vennesla Songdalen Søgne Marnardal Åseral Audnedal Lindesnes Lyngdal Hægebostad Eiken Kvinesdal Sirdal Sum Årsmelding Vest-Agder Bondelag

18 Hilsen fra styret i Vest-Agder Bygdekvinnelag Styret i Vest-Agder Bygdekvinnelag har i inneværende år bestått av: Elisabeth Birkeland, leder, Anne-Lill Fjell Roland, nestleder, resten av styret er Lillian Høye, Liv Grostøl, Elsbeth Hauge, og representant fra Vest-Agder Bondelag har vært Gunn Siri Ousdal, og vara har vært Anne Eikaas og Astrid Reve. Vest-Agder Bygdekvinnelag består av 418 medlemmer som er fordelt på 16 lokallag. Det foregår en allsidig aktivitet preget av tradisjon og nytenkning. Det er blitt avholdt kurs for lokallagsledere og andre tillitsvalgte. Skolering av tillitsvalgte er svært viktig for å få til en bærekraftig organisasjon som både skal være tradisjonsbærer og samtidig tenke nytt. Lokallagene arbeider med mye forskjellig, og flere er veldig flinke på kurs, så som lefsekurs og bunad, men de har også holdt Datakurs. Altså tradisjonsbærere og samtidig nytenkende. Bygdekvinnelagene bidrar i det meste med det meste, så som høsttakkefest, ulike messearrangement, tiltak for skolebarn, strikking i skolen og matlaging. De fleste lag har turer for medlemmene, noen dagsturer, andre opp til flere dagers turer. Det er mye kulturellt, så blir det samarbeid på tvers av lag og foreninger og organisasjoner. Flere samarbeider med Historielag, Saniteten, menighet, Kirke etc. Mange lag deltar på Åpen Gård, og 8 lokallag deltok på Landbrukets Dag som frivillige hvor de tjente en del penger også. Alle dugnadsfolkene, fra Bygdekvinnelag, Bondelag og andre frivillige gjorde en kjempeinnsats på Landbrukets Dag. Flere fra Vest-Agder Bygdekvinnelag var med på WTO markeringen i OSLO. Vi holder oss godt oppdatert med hva som skjer i Bondelaget med gjensidig representasjon, hvor Gunn Siri Ousdal fra Bondelaget møter på våre styremøter, og Anne-Lill Fjell Roland fra Bygdekvinnelaget møter på alle styremøter i Bondelaget. Dette setter vi veldig pris på. Vi håper på å få til gjensidig representasjon i lokallagene også. Nå arbeider vi med et prosjekt som er sentralt for hele landet som heter Trivselsbygda. Dette er spennende. Vi kan alle være med på å gjøre Bygda vår til en bedre plass å bo og trives. Vi takker for godt samarbeid med Bondelaget i ulike sammenheng, og håper på at det kan fortsette. Vi vil takke for den åpne og gode linjen til kontoransatte i Bondelaget i Rigetjønnveien. Med hilsen Elisabeth Birkeland, leder Årsmelding Vest-Agder Bondelag

19 E. REGNSKAP FOR VEST-AGDER BONDELAG 2008 Resultatregnskap per Driftsinntekter R 2008 R Rammebevilgninger , , Refusjoner opplæring , , Refusjon andre org/prosjekt inntekter , , Avg.fritt salg 750,00 434, Kurs og arr. inntekter 1 485, Annonseinntekter , , Andre inntekter Inntekter vedr. kontortjenester , ,38 Sum driftsinntekter , ,88 Driftsutgifter 4410 Innkjøp av salgsvarer , Lønn tilfeldig ansatte , , Avsetning feriepenger 1 560, Arbeidsgiveravgift , , Møtegodtgjørelse , , Aktivitetstilskudd leder , , Kontorrekvisita , Aviser og tidsskrifter 325, , Andre kontorkostnader 1 186, , Kostnader porto 2 730, , Km. godtgjørelse/reisekostnader , , Billetter 5 987, Refusjon reisekostnader Møteutgifter , , Opplæring av tillitsvalgte 7 300, , Informasjon 750, , Gaver 1 889, , PR, støtteannonser og kontingenter 2 625, ,00 Sum driftskostnader , ,54 Driftsresultat , ,66 Finanskostnader Renteinntekter , , Ekstraordinære inntekter ,60 106, Gebyrer -125,00-603, Bevilgn.andre org , , Tap på fordringer , Øresavrundinger 39,12-1,07 Resultat av finanskostnader , ,97 Årsresultat underskudd/overskudd , ,69 Årsmelding Vest-Agder Bondelag

20 Balanseregnskap pr Betalingsmidler og fordringer /20/30 Bank , , Kortsiktige fordringer , ,31 Sum betalingsmidler og fordringer , ,37 Inventar 1,00 1,00 Sum eiendeler , ,37 Kortsiktig gjeld Arbeidsgiveravgift - -0, Leverandørgjeld 7 428, , Skattetrekk Annen gjeld (aktive lokallagsmidler) , , Kortsiktig gjeld , ,11 Sum kortsiktig gjeld , ,94 Egenkapital Egenkapital pr , , Årsresultat , ,69 Sum egenkapital , ,44 Sum gjeld og egenkapital , ,38 Kristiansand, Odd Mæland Nils Berger Inge Kringeland Turid Breistøl revisor revisor org.sjef regnskapsfører Driftsregnskap for Vest-Agder Bondelag 2008 Driftsinntekter R 2008 Budsjett 08 R Rammebevilgning (1) , , , Refusjoner andre org/prosjektinntekter , , , Refusjoner opplæring NB , , , Avgiftsfritt salg 750,00-434, Kurs og arrangementsinntekter 1 485, Annonseinntekter , , , Andre inntekter , Inntekter vedr. kontortjenester (2) , , ,38 Sum inntekter , , ,88 Kontorutgifter R 2008 Budsjett 08 R Innkjøp av salgsvarer ,50 10 Kontorrekvisita ,00 10 Aviser/tidsskrifter 325, ,00-10 Andre kontorkostnader 1 921, , ,40 10 Kostnader, porto/frakt 185, , ,75 10 Støtteannonser, materiell , , , , ,40 Årsmelding Vest-Agder Bondelag

21 Styreutgifter R 2008 Budsjett 08 R Arbeidsgiveravgift , , ,75 11 Møtegodtgjørelse , , ,00 11 Aktivitetstilskudd leder , , ,00 11 Diverse, gaver, mobilregninger 1 154, , ,50 11 Aviser/tidsskrifter ,00 11 Reisegodtgjørelse , , ,00 11 Møteutgifter , , ,62 11 Billetter/refusjon reiseutgifter 5 937, ,00 Sum styreutgifter (3) , , ,87 Møteutgifter og informasjon R 2008 Budsjett 08 R Årsmøte (4) , , ,50 13 Ledermøte (4) , , ,00 14 Årsmelding ,00-17 Andre møter/utmarksarbeid -453, ,53 18 Revisjon 5 932, , ,60 19 Valgnemnd 5 725, , ,10 20 Skattekurs 638, ,00 629,50 22 Opplæring av tilllitsvalgte 7 300, , ,60 23 Aksjoner 2 544, ,00-29 Informasjon 2 887, ,00-86 Landbrukets dag (5) , , ,69 90 Utenlandsk arbeidskraft ,25 91 Bonde for en dag ,50 92 Beiteprosjektet 437,50 375,00 Sum møteutgifter og informasjon , , ,27 Sum utgifter i alt , , ,54 Driftsresultat , , ,66 Finanskostnader R 2008 Budsjett 2008 R Renteinntekter (6) , , , Gebyrer -125, ,00-603, Gaver og bevilgninger (7) , , , Bevilgn. andre org. (utm/reise) , Øreavrundinger 39,12-1, Tap på fordringer (8) , Ekstraordinære inntekter (9) ,60 106,00 Resultat av finansposter , , ,97 - Årsresultat , ,69 Årsmelding Vest-Agder Bondelag

22 Noter til regnskapet: (1) 3900 Rammebevilgning nesten mer enn budsjett. (2) Inkluderer Vest-Agder del av div. kontortjenester levert foreningen Landbrukets Dag BA høsten 08. (3) 11 Styreutgifter. For en ekstra daggodtgjørelse på ledermøtet påløper ca. kr ,- inkl. arbeidsgiveravgift, som ikke kom med i årets regnskap. Blir utgiftsført i For øvrig viser kapittelet fortsatt høyt aktivitetsnivå på styret. Antallet eksterne møter der styret er representert er økende. (4) 12 og 13 Både årsmøtet og ledermøtet ble rimeligere enn budsjett. Vi oppnådde synergieffekt ved å kombinere årsmøtet med tenkeloft 28. mars og for ledermøtet er ca refundert med opplæringsmidler tillitsvalgte (motpost 3920). (5) 86 Utgifter Landbrukets Dag er refundert i postene 3910 og 3950 (6) 8050 Høyt rentenivå gjennom året har gitt betydelig høyere renteinntekt enn budsjett. (7) 7720 Kr til Vest-Agder Nei til EU, kr ,- til 4H Vest-Agder. (8) Tap på fordringer utgjør Vest-Agders andel av et tilskudd til Reiselivseminaret i 2004, som ikke kom inn. (9) 8400 Ekstraordinære inntekter er utbetaling av Vest-Agder Bondelags andel (50%) etter oppløsningen av gml Landbrukets Dag. Beløpet er sum inntjent over 5 års drift. Skogen har løsningene AT Skog hjelper sine eiere å forvalte skogen på en god måte. Er du eier i AT Skog BA så kjenner du fordelene dine: Distriktstjenesten med lokale skogbruksledere og driftapparat Tømmeromsetning Næringspolitisk engasjement Utmarksnæring, vilt og fiskeforvaltning i Faun Naturforvaltning AS Fri førstekonsultasjon hos vår advokat Bladene Nytt fra AT Skog og Skogeieren Medlemskap i lokalt skogeierlag Eier du skog men fortsatt ikke er eier i AT Skog BA? Ta kontakt nå! Tlf Årsmelding Vest-Agder Bondelag

23 Årsmelding Vest-Agder Bondelag

24 Årsmelding Vest-Agder Bondelag

Troms Bondelag. Årsmelding 2009

Troms Bondelag. Årsmelding 2009 Troms Bondelag Årsmelding 2009 Side 2 Side 3 2. Innholdsfortegnelse 1. Leders side...2 2. Innholdsfortegnelse...4 3. Fylkesstyret i Troms Bondelag...6 4. Utvalg og representanter...7 4.1 Utvalg i regi

Detaljer

ISSN 0546-3238 Foto: Ansatte i Norges Bondelag Opplag: 1500 stk

ISSN 0546-3238 Foto: Ansatte i Norges Bondelag Opplag: 1500 stk Årsmelding 2009 ISSN 0546-3238 Foto: Ansatte i Norges Bondelag Opplag: 1500 stk 2 3 4 Innhold Innhold... 5 Medlemmer... 6 Æresmedlemmer... 8 Tillitsvalgte... 9 Årsmøtet... 9 Representantskapet... 11 Styret

Detaljer

Årsmelding 2014 OPPLAND BONDELAG

Årsmelding 2014 OPPLAND BONDELAG Årsmelding 2014 OPPLAND BONDELAG Formål Norges Bondelag har som formål å samle alle som er, eller kjenner seg knyttet til bondeyrket, fremme felles saker, trygge landbruket og ivareta bygdenes økonomiske,

Detaljer

ISSN 0546-3238 Foto: Ansatte i Bondelagets Servicekontor AS Opplag: 1500

ISSN 0546-3238 Foto: Ansatte i Bondelagets Servicekontor AS Opplag: 1500 Årsmelding 2011 ISSN 0546-3238 Foto: Ansatte i Bondelagets Servicekontor AS Opplag: 1500 2 Årsmelding 2011 Årsmelding 2011 Årsmelding 2011 3 Innhold Med kjærleik til norsk mat 5 Medlemmer 6 Kjønn og alder

Detaljer

Årsmelding. og regnskap

Årsmelding. og regnskap Årsmelding og regnskap 2011 HILSEN TIL BONDELAGETS MEDLEMMER 2011 har vært et aktivt år for Østfold Bondelag. Jordbruksoppgjøret, Stortingsmeldingen om mat og landbrukspolitikken og en rekke andre saker

Detaljer

Årsmelding for Østfold Bondelag 2013. Hilsen fra leder s.2. Årsmøte i Østfold Bondelag 2013 s.4. Årsmøte i Norges Bondelag 2013 s.

Årsmelding for Østfold Bondelag 2013. Hilsen fra leder s.2. Årsmøte i Østfold Bondelag 2013 s.4. Årsmøte i Norges Bondelag 2013 s. Årsmelding for Østfold Bondelag 2013 Hilsen fra leder s.2 Årsmøte i Østfold Bondelag 2013 s.4 Årsmøte i Norges Bondelag 2013 s.5 Fylkesstyrets arbeid s.6 Næringspolitisk arbeid s.8 Organisatorisk arbeid

Detaljer

VESTFOLD BONDELAG. Årsmelding. Motto: «Vi får Norge til å gro»

VESTFOLD BONDELAG. Årsmelding. Motto: «Vi får Norge til å gro» 2011 VESTFOLD BONDELAG Årsmelding Motto: «Vi får Norge til å gro» Forsidebilde: Budstikkestafetten på Verdens Ende. Renate Ottersen og Tor Nystuen. Årsmøteutsendinger 2011. F.v Vidar P. Andresen, Cathrine

Detaljer

Buskerud Bonde og Småbrukarlag

Buskerud Bonde og Småbrukarlag Buskerud Bonde og Småbrukarlag Årsmelding 2012-2013 1 Bli med på jubileumslaget! 2 3 Dyr mold Av Trygve Bjørgo Molda var den dyraste av all eige. Om det fortel Kjerringsletta. Inneklemd ligg ho mellom

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP

ÅRSMELDING OG REGNSKAP ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2014 1 Hilsen fra leder s.3 Årsmøte i Østfold Bondelag 2014 s.4 Årsmøte i Norges Bondelag 2014 s.5 Fylkesstyrets arbeid s.7 Næringspolitisk arbeid s.11 Organisatorisk arbeid s.16

Detaljer

BENYTT DINE MEDLEMSFORDELER

BENYTT DINE MEDLEMSFORDELER BENYTT DINE MEDLEMSFORDELER gjensidige.no Er du medlem av Norsk Bonde- og Smbrukarlag har du gode betingelser hos Gjensidige. Du fr fra 14 til 20% rabatt p tingforsikringer. Du tilbys gunstige personforsikringer

Detaljer

Forord 3. Årsmøte i Hedmark Bondelag 2012 4

Forord 3. Årsmøte i Hedmark Bondelag 2012 4 Innhold Forord 3 Årsmøte i Hedmark Bondelag 2012 4 Fylkestyret 2012 5 Andre utvalg, styrer og representasjonsoppgaver 6 Arbeidsfordeling representasjonsoppgaver for fylkesstyret 6 Utsendinger til Norges

Detaljer

Årsmelding Og Regnskap 2013

Årsmelding Og Regnskap 2013 Årsmelding Og Regnskap 2013 Årsmelding og Regnskap 2014 2 Innhold HILSEN FRA LEDER... 4 PRESENTASJON AV TILLITSVALGTE 2014-2015... 5 REPRESENTASJON OG UTVALG 2014 2015... 7 AKERSHUS BONDELAGS ÅRSMØTEPROTOKOLL

Detaljer

VESTFOLD BONDELAG. Årsmelding. Motto: «Vi får Norge til å gro»

VESTFOLD BONDELAG. Årsmelding. Motto: «Vi får Norge til å gro» 2009 VESTFOLD BONDELAG Årsmelding Motto: «Vi får Norge til å gro» Årsmøteutsendinger. Fra v. bak: Anne-Kari Hedlund, Hans H.Kirkevold, Thorleif Müller, Helge Bonden, Harald Lie, Foran fra v.: Elin Røed,

Detaljer

Innhold. Forord fra fylkesleder... 5

Innhold. Forord fra fylkesleder... 5 ÅRSMELDING 2014 Innhold Forord fra fylkesleder... 5 Norsk landbruk på verdenstoppen... 5 Organisasjonen... 6 Tillitsvalgte i Sør Trøndelag Bondelag... 6 Fylkesstyret... 6 Utsendinger til årsmøte i Norges

Detaljer

Innhold. Forord fra fylkesleder Et landbrukspolitisk år... 5

Innhold. Forord fra fylkesleder Et landbrukspolitisk år... 5 ÅRSMELDING 2013 Innhold Forord fra fylkesleder Et landbrukspolitisk år... 5 Organisasjonen... 6 Tillitsvalgte i Sør Trøndelag Bondelag... 6 Fylkesstyret... 6 Utsendinger til årsmøte i Norges Bondelag 2013...

Detaljer

VESTFOLD BONDELAG. Årsmelding. Motto: «Vi får Norge til å gro»

VESTFOLD BONDELAG. Årsmelding. Motto: «Vi får Norge til å gro» 2010 VESTFOLD BONDELAG Årsmelding Motto: «Vi får Norge til å gro» Årsmøteutsendinger f.v: Vidar Andresen, Hans Edvard Torp, Kathrine Kleveland, Harald Lie, Elin Røed, Cathrine Stavnum, Vibeke Kvalevåg,

Detaljer

Bondesangen. Tekst: Jonas Dahl Melodi: Rett som ørnen stiger

Bondesangen. Tekst: Jonas Dahl Melodi: Rett som ørnen stiger Bondesangen Tekst: Jonas Dahl Melodi: Rett som ørnen stiger All kultur er dyrken Først og fremst av jord. Der er moderstyrken, Først bak plogen gror. Samfunnslivet frem, Bygd og by og hjem, Første bonden

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Møre og Romsdal Bondelag tirsdag 9. og onsdag 10. desember 2014 på Sagafjord Hotel på Sæbø i Ørsta

Protokoll fra styremøte i Møre og Romsdal Bondelag tirsdag 9. og onsdag 10. desember 2014 på Sagafjord Hotel på Sæbø i Ørsta Fylkesstyret: Namn Verv Oppmøte Mobil E-post Inge Martin Karlsvik, 6490 Eide Leder MØTT 95264979 inge.karlsvik@mimer.no Anne Katrine Jensen, 6638 Osmarka Nestleder MØTT 90156039 anne.katrine@hansgarden.no

Detaljer

PROTOKOLL. fra møte i Fylkesstyret Nord-Trøndelag

PROTOKOLL. fra møte i Fylkesstyret Nord-Trøndelag 1 av 18 PROTOKOLL fra møte i Fylkesstyret Nord-Trøndelag Møtedato 27.08.2012 Vår dato: 31.08.2012 Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Nord-Trøndelag Bondelag Møtested Steinkjer Telefon Sak 11/01686 Som medlemmer

Detaljer

Lagsarbeid Årsmelding 2012 Norsk Fjørfelag ÅRSMELDING 2012. Fjørfe 04-13

Lagsarbeid Årsmelding 2012 Norsk Fjørfelag ÅRSMELDING 2012. Fjørfe 04-13 ÅRSMELDING 2012 Norsk FjØRFELAG 1 Fra årsmøtet i Norsk Fjørfelag i Bergen 2012. Foto: Nils Steinsland Årsmeldingen for perioden 1.1.2012 til 31.12.2012. 2012 - et begivenhetsrikt år for fjørfebransjen

Detaljer

Fra 15. - 20. juni er det lokalmatuke i Coop. Se etter spesialiteter fra ditt nærområde i din Coop-butikk!

Fra 15. - 20. juni er det lokalmatuke i Coop. Se etter spesialiteter fra ditt nærområde i din Coop-butikk! Årsmelding 2008 Fra 15. - 20. juni er det lokalmatuke i Coop. Se etter spesialiteter fra ditt nærområde i din Coop-butikk! Coop satser på lokalprodusert mat Med over 100 års historie som forbrukereid dagligvarekjede

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

Årsmelding 2012 for Norske Felleskjøp

Årsmelding 2012 for Norske Felleskjøp Årsmelding 2012 for Norske Felleskjøp Innhold Kort om Felleskjøpene...2 Visjon for Norske Felleskjøp...3 Styrets melding 2012...4 Styrende organer...7 Markedsregulering...9 Opplysningskontoret for brød

Detaljer

ØKT TRYGGHET OG GODE RABATTER

ØKT TRYGGHET OG GODE RABATTER ÅRSMELDING 2010 gjensidige.no ØKT TRYGGHET OG GODE RABATTER VI TRYGGER HVERDAGEN FOR DEG OG DINE, OG GIR DEG GODE RABATTER NAR DU SAMLER FORSIKRINGENE DINE HOS OSS. Som medlem av Norsk Sau og Geit får

Detaljer

ISSN 0546-3238 Forsidefoto: Brot i jordbruksforhandlingane Foto: Ansatte i Bondelagets Servicekontor AS Opplag: 1500

ISSN 0546-3238 Forsidefoto: Brot i jordbruksforhandlingane Foto: Ansatte i Bondelagets Servicekontor AS Opplag: 1500 Årsmelding 2012 ISSN 0546-3238 Forsidefoto: Brot i jordbruksforhandlingane Foto: Ansatte i Bondelagets Servicekontor AS Opplag: 1500 2 Årsmelding 2012 Årsmelding 2012 Årsmelding 2012 3 Innhald Året då

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 NORSK FJØRFELAG Fjørfe 04-12 211

ÅRSMELDING 2011 NORSK FJØRFELAG Fjørfe 04-12 211 ÅRSMELDING 2011 Norsk FJØRFELAG 21 Fra årsmøtet i Norsk Fjørfelag i Stavanger 2011. Foto: KFI Årsmeldingen er skrevet for perioden 1.1.2011 til 31.12.2011. I tillegg innleder vi med å beskrive situasjonen

Detaljer

ØKT TRYGGHET OG GODE RABATTER

ØKT TRYGGHET OG GODE RABATTER ÅRSMELDING 2006 ØKT TRYGGHET OG GODE RABATTER gjensidige.no Vi trygger hverdagen for deg og dine, og gir deg gode rabatter når du samler forsikringene dine hos oss. Som medlem av Norsk Sau og Geit får

Detaljer

Telefon. Sak 12/01678 Som medlemmer møtte: Lars Morten Rosmo, Arnt Tilset jr., Frank Røym, Eli Birgitte Singstad, Kari Åker, Robert F. Melum (1.

Telefon. Sak 12/01678 Som medlemmer møtte: Lars Morten Rosmo, Arnt Tilset jr., Frank Røym, Eli Birgitte Singstad, Kari Åker, Robert F. Melum (1. 1 av 25 PROTOKOLL fra møte i Fylkesstyret Sør-Trøndelag Møtedato 02.12.2013 Vår dato: 19.12.2013 Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Sør-Trøndelag Bondelag Møtested Bøndernes Hus, kongensgt. 30, 7012 Trondheim

Detaljer

ØKT TRYGGHET OG GODE RABATTER

ØKT TRYGGHET OG GODE RABATTER ÅRSMELDING 2009 ØKT TRYGGHET OG GODE RABATTER gjensidige.no Vi trygger hverdagen for deg og dine, og gir deg gode rabatter når du samler forsikringene dine hos oss. Som medlem av Norsk Sau og Geit får

Detaljer

Årsmøte Mental Helse Telemark Samhandling Samordning Forutsigbarhet

Årsmøte Mental Helse Telemark Samhandling Samordning Forutsigbarhet 2015 Årsmøte Mental Helse Telemark Samhandling Samordning Forutsigbarhet Bø Hotell, Bø 18.04.2015 1 Innhold 2 Saksfremlegg... 2 3 Dagsorden... 5 3.1 Saksliste:... 5 3.2 Forretningsorden:... 6 4 Årsberetning

Detaljer