Fellesforbundet - Avdeling 25 Stavanger og Omegn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fellesforbundet - Avdeling 25 Stavanger og Omegn"

Transkript

1 Fellesf årsberetning 2014 EnkleNY_Layout Side 1 Fellesforbundet - Avdeling 25 Stavanger og Omegn Beretninger og Regnskaper for 2014 Innkomne forslag

2 Fellesf årsberetning 2014 EnkleNY_Layout Side 2 ÅRSMØTE 2015 Onsdag 18. mars 2015 kl på Folkets Hus Stavanger. Dagsorden: 1. Konstituering 2. Beretninger 3. Regnskaper 4. Innkomne forslag 5. Handlingsplan 6. Bevilgninger 7. Honorarer 8. Budsjett 9. Valg 2

3 Fellesf årsberetning 2014 EnkleNY_Layout Side 3 SAK 1 - KONSTITUERING Forretningsorden for Avdeling 25`s årsmøte: 1. Ordet kan tas 2 ganger i samme sak. 2. Ordstyrer har for øvrig mulighet til å foreslå Tidsbegrensinger og strek ved de inntegnede talere. 3. Til forretningsorden gis ingen ordet mer enn en gang og høyst 1 minutt til hver sak. 4. Talere skal tale fra den dertil bestemte plass i salen. 5. Forslag som ingen forbindelse har med den på dagsorden oppsatte sak, kan ikke behandles. Som dirigenter foreslås: Odd Inge Godhavn Ove Iversen Som referent foreslås: Kjell Ove Hjemdal 3

4 Fellesf årsberetning 2014 EnkleNY_Layout Side 4 FAGLIG OG POLITISK ARBEID Faglig arbeid Det faglige arbeidet i avdelingen har vært svært krevende i forbindelse med en kraftig nedgang i aktivitetene innen petroleumsvirksomheten. Situasjonen har eskalert siden begynnelsen av året fram til dagens situasjon med kraftige nedbemanning for bedrifter i denne sektoren. Det har også vært utfordrende for klubbene og avdelingen å få bedriftene til å gjennomføre dette på en forsvarlig måte i henhold til lover og avtaler. Vi har også sett en redusert aktivitet innen hotell og restaurantbransjen som etter vår mening viser at Stavanger regionen er svært sårbar for endringer innen petroleumsvirksomheten i Norge. Alt dette har som sagt vært krevende spesielt med tanke på 15.1 og 17.3 møter i forbindelse med oppsigelser i bedrifter. I tillegg til dette har vi hatt utfordringer i å få ansatte i restaurant bedrifter til å organisere seg og få til tariffavtaler. Det er inngått en tariffavtale med restauranten «Deja Vu» og dette gir forhåpninger om at arbeidet etter hvert kan gi resultater. Avdelingen har signert avtale om tariffmerket med Fellesforbundet ADK Sørvest og vi håper dette kan være med å gjøre det attraktivt for bedrifter med tariffavtale å ha ordnede forhold i bedriftene. Avdelingen har gjennom året besøkt samtlige klubber i Stavanger og omegn sammen med ADK Sørvest Den 23.september var det politisk markering i Stavanger i byparken mot regjeringens foreslåtte endringer i Arbeidsmiljøloven. Høyre- og Frpregjeringen foreslår økt adgang til midlertidige ansettelser og inn- og utleie av arbeidskraft, forverring av arbeidstidbestemmelsene, mer søndagsarbeid, fjerning av kollektiv søksmålsrett ved ulovlig innleie og undergraving av likebehandlingsprinsippet. Konsekvensene av dette vil etter vår mening gi flere midlertidig ansatte, økt sosial dumping, mer arbeidslivskriminalitet og lengre arbeidsdager. Avdeling 25 var til stede med fane. Avdeling 25 var tilstede på Youngstorget lørdag 5.april i Oslo med fanemarkering til støtte for de streikende havnearbeiderne i Oslo, Risavika og Tromsø. Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) har boikottet Risavika Terminal siden 1. november Bedriften nekter å undertegnet tariffavtale for havnearbeidere. NTF tok ut havnearbeiderne i Tromsø og Mosjøen i sympatistreik fra 7. desember i Vi har også vært med på streikemarkering til støtte for havnearbeiderstreiken ved flere andre anledninger bl.a. i Risavika. 4

5 Fellesf årsberetning 2014 EnkleNY_Layout Side 5 Politikk Fellesforbundet har hatt som et av de prioriterte oppgavene i 2014 at alle klubber skulle besøkes i gjennom året, ADK Sørvest og avdeling 25 fullførte dette selv om vi måtte ta første uka i 2015 i bruk. Erfaringene i dette arbeidet skal følges opp i 2015 gjennom de prioriterte oppgavene. Måltallet for rekruttering i avdelingen 2014 var 300 nye medlemmer, noe som er oppnådd. Situasjonen med nedgangen i aktivitet innen olje og gass virksomheten har gjort at det har vært utfordrende å beholde medlemmer som blir oppsagt og eventuelt finner seg ny arbeidsgiver. Avdelingen ønsker også at det avholdes årsmøter i klubbene i avdeling 25. Landsmøtedebatten er i gang og avdelingen skal ha flere medlemsmøter i forbindelse med landmøteprossessen og forslagsbehandlingen. Scana stål på Jørpeland er fortsatt i en uavklart situasjon. En potensiell ny eier har vært nevnt men også her har nedgangen innen Olje og Gass virksomheten gjort at noen av de aktuelle investorene har trukket seg. Etter mange år med kamp om en arbeidstidsordning for offshorearbeidere i Fellesforbundet kom man fram til en løsning på dette i frontfagsoppgjøret i Dette var det enighet om at skulle gjennomføres innen utgangen av Det har også vært en heftig diskusjon om likebehandling av innleide arbeidstakere ved reiseoppdrag som krever overnatting utenfor hjemmet dvs. reise, kost og losji og 20 % utetillegg. Som nevnt ovenfor er reglene for likebehandling av innleide arbeidstakere, kampen mot sosial dumping noe av det viktigste i fagbevegelsen. I fellesskap arrangerte avdelingene 5, 57 og 25 en fagligpolitisk konferanse i Haugesund den 22. og 23.oktober der disse temaene og også EØS avtalen var viktige temaer. Mobilisering mot den blå-blå regjeringens forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven når det gjelder midlertidige stillinger, arbeidstid, overtid, søndagsarbeid var også en viktig sak, for ikke å si den viktigste politiske saken. I den anledning ble det arrangert en politisk markering i byparken i Stavanger den Det har vært arrangert møter omkring dette hele høsten ved LO i Stavanger. Møter Vi har avholdt 11 styremøter i 2014, og Årsmøte. Styremøtet den 12. og 13.juni ble holdt på Hjelmeland og var et strategistyremøte der det ble utarbeidet en aktivitetsplan for avdelingen. Aktivitetsplanen er et levende dokument som danner grunnlaget for handlingsplanen som legges fram for årsmøtet. Avdelingen har også vært på 4 møter i avdelingsleder forum som i år har vært arrangert av avdeling 57. I tillegg har vi som i tidligere år hatt diverse møter i bransjegrupper og undergrupper. Mange i avdelingsstyret samt klubblederne våre deltok på Fellesforbundets Tariffkonferanse på Sola. Avdelingskontoret I 2014 har det vært 4 personer på avdelingskontoret. Line Fjellheim Larsen. Kontormedarbeider. 5

6 Fellesf årsberetning 2014 EnkleNY_Layout Side 6 Emma Watne. Org.sekretær. Kjell Ove Hjemdal. Faglig sekretær. Odd Inge Godhavn. Avdelingsleder Avdelingens oppgaver har i 2014 vært bl.a. Medlemspleie, oppsigelsessaker, tvister, opprettelse av trekkavtaler og tariffavtaler, oppsøkende virksomhet og rekruttering. Spesielt oppsigelsessaker har vært svært tidkrevende for avdelingen. Avdelingen har IA avtale og vi har i den forbindelse gjort avtale med A-Med om bedriftshelsetjeneste. De vil også være med å utarbeide avdelingens IA handlingsplan. Deltakelse i andre faglige organ Avdelingen er med i styrene i LO i Stavanger, LO i Rogaland familiepolitisk utvalg, Samvirkende Fagforeninger, Fellesforbundets Petroleumsforum, Folkehjelpen og Sandnes og Jæren AOF. Avdelingen møter også i LO i Sandnes da vi også organiserer bilverkstedene på Nord- Jæren. Faglig sekretær Kjell Ove Hjemdal er styreleder i Folkets Hus på Jørpeland. Avdelingene i Fellesforbundet i Rogaland har også et samarbeidsforum for avdelingene der avdelingsleder deltar. Studie- og ungdomsleder deltar ut fra tema. Eldar Myhre fra Aker Solutions MMO og Sisilie Benjaminsen fra hotell Clarion hotell er valgte representanter til Forbundsstyret fra vår avdeling fra landsmøtet i 2011 og til landsmøtet i Ove Iversen fra Rosenberg Worleyparsons er vararepresentant til forbundsstyret. Arild Håvik fra Aker Solutions MMO er innvalgt i forbundets representantskap. Fellesforbundet har etablert Tariff og bransjeråd for de ulike fagene. Arild Håvik er medlem for Industrioverenskomsten (totalt 13 medlemmer). Inger Kristin Byberg fra SSP-Catering er medlem i Rådet for Hotell og Restaurant (totalt 6 medlemmer). Per Pettersen fra Kverneland Bil er medlem i rådet for Bilbransjen (totalt 5 medlemmer). Tom Nordbø fra Attende er medlem i rådet for AMB og VTA bedrifter (totalt 5 medlemmer). Avdelingen er altså godt representerte i sentrale organ i forbundet. Kjell Ove Hjemdal er styrerepresentant i LO i Stavanger og Omegn. Eldar har vært oppnevnt av LO til styret i Rogalandsforskning og til kontrollkomiteen i Stavanger LO. Sten Willy Andersen er styremedlem i Samvirkende Fagforeninger og i Sandnes og Jæren AOF. Ove Iversen er medlem i forbundets Familiepolitiske utvalg og Fellesforbundets konsernfaglige utvalg. Oppsøkende virksomhet Vi har sammen med ADK Sørvest besøkt alle bedriftene med tariffavtaler. I tillegg har vi besøkt medlemmer og tillitsvalgte i forbindelse med tvister. Dette var en av de prioriterte oppgavene for forbundet i Dette kommer også til å være av høyeste prioritet i inneværende år. Avdelingskontoret stiller på alle møter vi blir invitert til i bedriftene så framt praktisk mulig. Vi vil oppfordre klubbene til å være mer aktive i å invitere oss til medlemsmøter eller klubbstyremøter. 6

7 Fellesf årsberetning 2014 EnkleNY_Layout Side 7 1. mai 2014 LO i Stavanger arrangerte som vanlig felles demonstrasjonstog i Stavanger, denne gangen i strålende vårvær. Hovedtaler i Stavanger var Raymond Johansen. Appeller ved Oda Eikeland Nilsen og Jasmina Alic Paroler. 1. Tariffavtale i Risavika nå!!! 2. La lommeboken hvile, nei til søndagsåpne butikker 3. Stopp EUs tredje Postdirektiv Dyrt Dårlig Distriktsfiendtlig 4. Fritt Palestina Riv murene Boikott Israel 5. Ikke send jobbene våre ut av landet!! 6. Nei til oppsigelser. Reverser permitteringsregimet 7. Nei til reservasjonsretten 8. Faste ansettelser i 100% stilling Årsberetning for opplysningskomiteen 2014 Opplysningskomiteen har bestått av følgende: Leder Sten W. Andersen Aker Solutions MMO Islam Krves Rosenberg WorleyParsons Mads Ohnstad Rica Forum Per Pettersen Kverneland Bil Grim Lura Scana Steel Inger Kristin Byberg SSP-catering I perioden har det vært avholdt 2 møter i opplysningskomiteen. Skoleringen av tillitsvalgte og medlemmer har i 2014 har ikke vært like bra som i 2013, fra avdelingen har ca. 130 meldt seg på kurs, i tillegg har Aker Solutions MMO holdt styrekurs for 18 deltagere. Avdelingen har hatt tillitsvalgte / medlemmer på følgende kurs: Arbeidsrett, Grunnleggende tillitsvalgtopplæring, Ungdoms kurs, Innleie og utsetting av arbeid, Psykososialt arbeidsmiljø, VTA (arbeidsmarkedsbedrifter) trinn 1 og 2. Følgende kurs ble satt opp i november 2014 etter ønske fra opplysningskomiteen i Avd. 25: Riksavtalen, Grunnleggende tillitvalgtopplæring (2 dager) og Omstillinger permitteringer-nedbemanning- og sluttpakker. På disse kusene ble meget godt mottatt. Etter at kurset Grunnleggende tillitsvalgtopplæring ble endret til å gå over 5 dager fordelt på 2 samlinger med 14 dager mellomrom, har deltagelsen på kursene gått drastisk ned og høstens kurs ble avlyst. Våren 2014 ble 1 kurs avlyst, mens av høstens 8 oppsatte kurs i kurskatalog ble 7 avlyst på grunn av for få påmeldinger. 7

8 Fellesf årsberetning 2014 EnkleNY_Layout Side 8 Fra avd. 25 har følende vært kursveiledere i 2014: Kjell O. Hjemdal, Emma Watne, Ove Iversen, Eldar Myhre og Dag Y. Johnsen. Forslagene fra opplysningskomiteen i avd. 25 om ønskede kurs i 201 ble i november behandlet av distriktskontoret, AOF, 2 fra Rogaland (studieledere) og 2 fra Agder fylkene (studieledere). De har heller ikke dette året tatt hensyn til Avd. 25 sine ønsker om at Grunnleggende tillitsmannsopplæring skal gå over 2 dager, det ble satt opp 3 dagers kurs i Takker for godt samarbeid i opplysningskomiteen og avdelingen i For opplysningskomiteen Sten Willy Andersen Informasjon- Digitale medier. Vår nettsideadresse er: Adressen til avdeling 25 på Facebook er: https://www.facebook.com/avd25. Avtalen med Finnestad er sagt opp, vår nåværende hjemmesideløsning er via Fellesforbundet og gratis. Frontfagsoppgjøret 2014 LOs representantskap bestemte at hoved tariffoppgjøret i 2014 skulle være et forbundsvist oppgjør. Lønnstillegg, offshore-tillegg og turnus var punkter der avstanden har vært stor mellom partene. Den totale rammen er på 3,3 prosent, og alle får et generelt tillegg på kr 0,75. Ansatte i tekstil- og konfeksjonsindustrien får et ekstra tillegg på kr 1,25. Arbeidstiden for offshoreansatte tariffestes til 2 uker på, 4 uker av. Offshoretillegget økes med 3 kroner i år og ytterligere 2 kroner neste år. Partene er enige om å utrede tjenestepensjonsordninger som gir arbeidstakerne medbestemmelsesrett over pensjonen. Pensjonsopptjening ved jobbskifte skal ivaretas. Riksavtalen Regulering av lønn Unge arbeidstakere jfr. Riksavtalens Individuell lønn og minstelønnssatsene heves med kroner 2,00 per time på 37,5 timers uke eller kroner 2,11 på 35,5 timers uke. På månedsbasis blir økningen kroner 324,00. 8

9 Fellesf årsberetning 2014 EnkleNY_Layout Side 9 Kokker og øvrige arbeidstakere jfr. Riksavtalens og Individuell lønn og minstelønnssatser heves med kroner 5,06 per time på 37,5 timers uke eller kroner 5,35 på 35,5 timers uke. På månedsbasis blir økningen kroner 819,72. Nye minstelønnssatser gjeldene fra 1. april følger vedlagt. Vi minner samtidig om at personer som har vært sammenhengende ansatt i 10 år, 15 år og 20 år har krav på å ligge minst henholdsvis kr 640,- per måned, kr 940,- per måned eller kr 1240,- per måned over minstelønnssatsene. Regulering av andre satser I tillegg reguleres også en del øvrig satser i Riksavtalen. Dette er gjort på følgende måte: - Tilleggene for kveld, helg og nattarbeid er regulert med 2,1%. (KPI-regulering) - Godtgjørelsen for vask at arbeidstøy er hevet med 2,1%. - Satsen for kost og satsene for innkvartering i bedriften er hevet med 2,1%. - Satsene for sko/sko godtgjørelse økes henholdsvis til 400 og Regulering av garantilønn, kontanttillegg og andre faste satser for prosentlønnet serveringspersonale er regulert i tråd med avtalt praksis. Øvrige nye bestemmelser på Riksavtalen Nye bestemmelser om tilrettelegging for eldre arbeidstakere vil bli tatt inn i Riksavtalens 1. Bestemmelser som styrker ufaglærtes mulighet til å ta fagbrev og bestemmelser som legger til rette for styrket opplæring i språk, sikkerhetskunnskap og arbeidskultur for arbeidsinnvandrere vil bli tatt inn i Riksavtalens bilag 4. Etterregulering og etterbetaling: Regulering av lønn og øvrige satser gjennomføres fra 1. april. Personer som har sluttet før vedtagelsesdatoen 23. mai har ikke krav på etter reguleringer fra 1. april. Prosentvise overtidstillegg og prosentvise helligdagstillegg for arbeid forut for vedtagelsen 23. mai skal heller ikke etterreguleres. Arbeidstakere som var sykmeldt før 1. april har ikke krav på justert sykepengegrunnlag. Personer som ble sykmeldt etter 1. april har krav på justert beregningsgrunnlag for sykepenger, samt etterbetaling av differansen mellom gammelt og nytt beregningsgrunnlag. Biloverenskomsten Fra og med 1. mai 2014 ble alle timefortjenester med kr.0,75 pr. time. 9

10 Fellesf årsberetning 2014 EnkleNY_Layout Side 10 UNGDOMSARBEID Ungdomsutvalget i avd. 25 har i 2014 bestått av: Leder Mads Ohnstad, Rica Forum Carina Christensen, SSP Stig Husebø, Rosenberg Alexander Steen, Rosenberg Christian Hana, Rosenberg Det har vært liten aktivitet i ungdomsgruppa i avdelingen i det foregående året. Dette har forskjellige årsaker men det kan generelt være utfordrende for ungdomstillitsvalgte i en etableringssituasjon å få tid til å delta i faglige aktiviteter. På ungdomskurset som ble arrangert i Kristiansand hadde avdelingen 1 deltaker. Her ble Silje Seldal som delegat til den sentrale ungdomskonferansen. For ungdomsutvalget Mads Ohnstad Medlemssituasjonen Selv med nedbemanninger i mange bedrifter på slutten av året, har det vært en økning i medlemstall i avdelingen i har vi 2922 yrkesaktive og ca 1071 ikke yrkesaktive. Vi har med dette stabilisert oss som den største avdelingen i fylket. Vi vil nok slitet med medlemstallet i 2015 da mange av våre oppsagte medlemmer ikke bor i nærområdet. Stabiliteten i medlemstall preger også de ulike overenskomstområdene som avdelingen organiserer, Verksted, Bil, Hotell og Attføringsbedrifter. Det er en stor utfordring for avdelingen å klare å følge opp med organisering på arbeidsplasser med enkeltstående eller få medlemmer med sikte på å få til tariffavtale ved bedriften. Trinn 1 er ofte å forklare at Tariffavtalen er den viktigste beskyttelsen for de ansatte både på lønn og arbeidsvilkår. I mange miljøer er det dessverre mange som tror at lønn og jobbsikkerhet er underlagt en form for samfunnsgaranti uavhengig av tariffavtale. 10

11 Fellesf årsberetning 2014 EnkleNY_Layout Side 11 Æresmedlemmer I dag har vi 374 æresmedlemmer i avdelingen. Æresmedlemmer har 45 års medlemsskap i LO og er fritatt for kontingent. Medlemmer som er trygdet med 25 års medlemsskap har også fritak. Forsikringer etc vil fortsatt gjelde fullt ut. Avdelingen har også 90 medlemmer på Attende og Kvalaberg Industrier som er bedrifter med varig attføring. På ordinær attføring er tallet 42. Disse går i hovedsak på uføretrygd. Trygda er fritatt for kontingent. Innen H&R har vi ca 520 medlemmer Innen bilområdet har vi fortsatt ca 300 medlemmer. Dette viser at nedgangen fortsetter. Hovedtyngden er imidlertid fortsatt Verkstedsoverenskomsten Klubbene i avdelingen Oversikt over klubber og yrkesaktive medlemmer pr Vi gjør oppmerksom på at langtidssyke, folk i militærtjeneste, enkeltstående medlemmer og lignende ikke vil være registrert i klubboversikten. De reelle medlemstallene er derfor større for mange av klubbene og for avdelinga samlet. Dessutan mangler mange enkeltstående medlemmer på bedrifter som ikkje har trekkavtale. Disse betaler kontingent på giro. Navn Medlemmer Aero Gulf Norway AS...6 Aga AS Distriktskontor Sandnes...5 Aker Solutions MMO AS Avd Stavanger Allservice AS...13 Apply Sørco Installasjon AS...35 Aquamarine Subsea Stavanger AS...26 Attende AS...55 Attende AS (AMB)...4 Bavaria Stavanger AS avd Verksted...18 Beerenberg Corp AS Avd Offshore...35 Bilfinger Industrier Norge AS Avd Stavanger Isolering Bilia Personbil AS Verksted Stavanger...20 Can AS...0 Cardinal AS...1 Castolin Trio AS...3 Caverion Norge AS avd Stavanger SST...20 Clarion Hotel Stavanger AS...32 Clarion Hotell Energy AS...10 Comfort Hotel Stavanger AS...5 Cooly AS - Thon Hotel Maritim...3 Coor Service Management Cleaning and Catering AS avd Statoil Stavanger...68 Deja Vu Delikatesse AS...4 Deli Veli AS, Servering utland...6 Ekke Hydraulics AS...6 Ellen & Axel Lunds Stiftelse (Sola Strandhotell)...13 Ess Support Services AS Offshore Stavanger...2 Eureka Pumps AS Avd Hovedkontor

12 Fellesf årsberetning 2014 EnkleNY_Layout Side 12 Eurest AS Avd 5035 Sar...20 Eurest AS Avd 5060 Schlumberger...3 Eurest AS Statoil...0 Euroskilt AS Avd Forus...1 Fabricom AS...76 Fabricom PMAE AS...2 Fellesforbundet...2 Fire Protection Engineering AS...1 Fretex Vestnorge AS Produksjon Gausel...25 GMC Diesel AS...0 GMC Fire & Safety AS...0 GMC Hinna Base AS...7 GMC Hvac AS...18 GMC Maritime AS...23 GMC Yard AS...24 Grafix AS...2 Grenland MMO AS...0 Halvorsen Offshore Stavanger AS...14 Haraldsen & Toftevåg Dentallaboratorium AS...0 Hegre Auto AS...11 Hillevåg Bistro AS...1 Hotel Square AS - Comfort Hotel Square...15 IKM HVAC AS...12 IKM Kran og Løfteteknikk AS...30 IKM Maskinering AS...16 IKM Mekaniske AS Avd Stavanger...59 IKM Mekaniske Stavanger AS Avd Nærbø...21 IKM Offshore Service AS...4 Iss Facility Services AS Kantine BI...4 Iss Facility Services AS Stavanger Postterminal...9 Iss Facility Services AS Viking Stadion...14 John Dahle Skipshandel AS...2 Jæren Kulde AS...2 K Lund Offshore AS...4 Kaefer Energy AS Avd Stavanger Kvaleberg Industri AS...34 Kverneland Bil Bryne AS...9 Kverneland Bil Jæren AS...2 Kverneland Bil Stavanger - Sandnes AS...26 Landsorganisasjonen i Norge...1 Lanne Elektriske Verksted AS...2 Man Truck & Bus Norge AS Avd Stavanger...3 Metallproduksjon AS...23 Motor Forum AS...11 Myhre Rope Services AS...0 Møller Bil Sør-Rogaland AS Avd Verksted Mariero...0 Møller Bil Sør-Rogaland AS Avd Verksted Vassbotn

13 Fellesf årsberetning 2014 EnkleNY_Layout Side 13 Møller Bil Sør-Rogaland AS Avd Verksted/Kontor Sandnes...34 National Oilwell Varco Norway Manufacturing AS...16 Noha Norway AS Stavanger...13 Nordic Crane Vest AS avd Sola...36 Nordic Roads AS...5 Norsk Scania AS Avd Stavanger...15 Petrolink AS...0 Quality Airport Hotel Stavanger AS...49 Ranso AS...1 Rezidor Hotels Norway AS - Park Inn Stavanger...18 Rezidor Hotels Norway AS - Radisson Blu Atlantic...67 Rezidor Hotels Norway AS - Radisson Blu Royal Hotel Stavanger...20 Rosenberg Services AS...21 Rosenberg Worleyparsons AS Roxel Aanestad AS...4 Scan Tech Produkt Personell AS...3 Scana Steel Stavanger AS...77 Scandic Hotels AS - Scandic Forus...25 Scandic Hotels AS - Scandic Stavanger City...12 Scandic Hotels Vest AS - Scandic Forum...17 Scandic Hotels Vest AS - Scandic Stavanger Airport...7 Scandic Hotels Vest AS - Scandic Stavanger Park...3 Select Service Partner AS Sola Lufthavn...45 Semco Maritime AS...17 Skagen Brygge Hotell AS...10 Skala Prosessteknikk AS Avd Klepp...1 Snap Drive AS - Snap Drive Forus...2 Sola Flystasjon...3 Soma...6 Spa-Hotell Velvære AS...12 St Svithun Hotell AS...7 Stavanger Jern og Metall...3 Stena Recycling AS avd Stavanger...14 Sven Kvia AS...23 TDW Offshore Services AS...24 Toyota Material Handling Norway AS Avd Stavanger...7 Toyota Sørvest AS Avd Verksted...22 Toyota Sørvest AS Avd Verksted Stavanger...14 Tranberg AS...15 Tribe Hotel Management AS - First Hotel Alstor...17 Trucknor Rogaland AS Avd Verksted...36 USP Contracting AS...1 Vianor AS Avd Forus

14 Fellesf årsberetning 2014 EnkleNY_Layout Side 14 Nye bedrifter Aero Gulf Deja Vu Delikatesse AS Deli Veli AS, Servering utland Scandic City Scandic Energy Jæren Kulde 4Service AS avd. Rosenberg WP kantine Coor Navneendring Scana Offshore til Aquamarine Subsea Stavanger AS 14

15 Fellesf årsberetning 2014 EnkleNY_Layout Side 15 Avdelingstyret Leder Odd Inge Godhavn Aker Solutions MMO Nestleder Ove Iversen Rosenberg Worleyparsons Arbeidsutvalg Arild Håvik Aker Solutions MMO Arbeidsutvalg Sisilie Benjaminsen Clarion Hotell Styremedlem Grim Lura Scana Stål Styremedlem Wenche Grønnevik Fretex Styremedlem Alv Andersen Semco Maritime Styremedlem Nils Vidar Johannsen Fabricom- Cofely Styremedlem Tom Nordbø Attende Leder Ungdomsgruppa Mads Ohnstad Rica Forum hotell Studieleder Sten Willy Andersen Aker Solutions MMO Vara til styret Christian Dalaker Hotell Alstor Vara til styret Richard Øvrebø Sola Strandhotell Tiltrer styret Leder Bilgruppa Per Pettersen Kverneland Bil Leder Hotell og restaurant Inger Kristin Byberg SSP-catering (Trakk seg fra Styret i perioden) Faglig sekretær Kjell Ove Hjemdal Avdeling 25 Arbeidsutvalget Leder Odd Inge Godhavn Avdeling 25 Sekretær Kjell Ove Hjemdal Avdeling 25 medlem Ove Iversen Rosenberg Worleyparsons medlem Arild Håvik Aker Solutions MMO medlem Sisilie Benjaminsen Clarion Hotell Dag Yngve Johnsen John Erik Ullestad Thor Fjellstad Revisorer Aker Solutions MMO Pensjonist Rosenberg Worleyparsons 15

16 Fellesf årsberetning 2014 EnkleNY_Layout Side 16 Bank og Forsikring Medlemmer i Fellesforbundet har automatisk LOfavør Kollektiv Hjemforsikring (innbo og løsøre), LOfavør Grunnforsikring (dødsfall) og LOfavør Fritidsulykkeforsikring (ulykker i fritiden). Mange medlemmer er ikke klar over de medlemsfordelene som de har i LO-favør.Ved forbrukskjøp blir man ofte tilbudt forsikring, mange av våre medlemmer er ikke klar over dette oftest dekkes i kollektiv hjem. Dette gjelder særlig forbrukselektronikk og hvitevarer. Andre ting er rabatter på ulike tjenester, eksempelvis for feriereiser. Dersom du bestiller via LO-Favør Feriereiser får du 5 % rabatt. Kollektiv hjem er også en av de få innboforsikringene som også dekker for eksempel bunad Ønsker du å vite mer om forsikringene kan du kontakte avdelingen, avdelingens hjemmeside eller Det er bedre å ringe forsikringsselskapet en gang for mye enn en gang for lite. Har du fått en skade/ulykke så ringer du: Telefonen er åpen 24 timer i døgnet! De vil da kunne fortelle deg om du er forsikret eller ikke for det som har skjedd deg. SpareBank 1 SR-Bank er vår hovedsamarbeidspartner på finansielle tjenester, og kan kontaktes på telefon: Avdelingen har et utmerket samarbeid med Banken. Ikke minst gjelder dette Lars Enevoldsen som er vår hovedkontakt i LO-Favør og medlemsservice. LO i Stavanger og omegn har tilbud om konsultasjon med advokat i private saker for medlemmer av et LO forbund. Dette omfatter også samboer/ektefelle og barn under 21 år. Advokatene tar kun saker som ikke er tilknyttet arbeidssituasjon. Kontoret blir i Sal 2 i Folkets Hus, Stavanger annen hver torsdag fra kl. 17:00 til kl. 19:00. Dersom det er stor pågang, er det åpent til klokka Egenandel kr. 125,- for inntil ½ time Egenandel kr 250,- for ½ - 1 time Ingen timebestilling. Det er viktig å presisere at dette tilbudet er både for medlemmer i foreninger som er tilsluttet LO i Stavanger og omegn og deres samboer/ektefelle og barn under 21 år. Advokatene er imøtekommende med å besvare alle typer forespørsler av rettslig karakter så langt som mulig. Målt opp mot vanlige advokattakster er tilbudet svært bra og veldig populært med mange forespørsler. Når det gjelder saker på arbeidsplassen vil medlemmet få hjelp gjennom sitt forbund. Vi vil advare sterkt mot at folk tar ut privat advokat i slike saker da LO-juristene ikke tar saker som er påbegynt utenom LO. Forbundet dekker heller ikke utgiftene ved privat advokat. Vi har også en LO-advokat på Folkets Hus. Oppgavene her er arbeidslivssaker ikke privatliv. LO advokat Merete Akerø har god innsikt i offshore-problemstillinger, arbeidslivssaker, avtaler og forskrifter. Dette gir rask og god oppfølging for våre medlemmer. Vi får hurtig avklaring i tolkningsspørsmål. 16

17 Fellesf årsberetning 2014 EnkleNY_Layout Side 17 Hytte og fritidseiendommen Lauvås Avdelingen eier over flere hundre mål lyng, myr, stein og skog på Lauvås. Dette er av myndighetene omgjort til Landskapsvernområde som så langt omtrent legger opp til urskog på eiendommen. Vi har ikke lov til å fjerne ett tre utenom de regulerte hyttetomtene. Avdelingen har så langt mistet disposisjonsretten på 95 % av sin eiendom og ikke mottatt ett øre i kompensasjon, verken fra Sandnes kommune eller Fylket. Selv om har AP og FrP overtatt styringen i Sandnes har vi ikke hørt nye signaler. Det er fortsatt 9 tomter igjen som er utleid. De tre tomtene som var til nedfalls er blitt overtatt av slektninger og blir restaurert. Advokat Odd Netteland bistår oss i salgsprosessen. John Erik Ullestad bistår avdelingen med tilstandsrapporter. Avdelingsleder og faglig sekretær skal ha møte med båtforeningen i april for å få avdekt uklarheter. Referansegruppa Fellesforbundet olje og gass. Fellesforbundets Petroleumsforum ble lagt ned etter at det ble behandlet på ekstraordinært årsmøte i november Sluttrapport for forumet er behandlet av forbundsstyret og arbeidet i bransjen videreføres av Forbundet sentralt med Mohammad Afzal som leder. Det er også satt ned en referansegruppe som legger fram forslag til aktiviteter for Fellesforbundets videre satsing, bl.a. med Fellesforbundets årskonferanse som arrangeres årlig. Referansegruppa utarbeider program for denne. Fra avdeling 25 er Arild Håvik og Nils Vidar Johanssen medlemmer. Det har vært 3 møter i referansegruppa i

18 Fellesf årsberetning 2014 EnkleNY_Layout Side 18 18

19 Fellesf årsberetning 2014 EnkleNY_Layout Side 19 Årsberetning for Bilgruppa 2014 Styret har bestått av: Leder: Per E Pettersen Nest leder: Bjarte Sigbjørnsen Kass/sek: Bengt Holen Studieleder: Kim Arve Henriksen Vara: Jan Cato Traa Kverneland Bil Stavanger-Sandnes Bilia Toyota Sørvest as Møller Bil Sandnes og Jæren Møller Bil Sandnes Det er avholdt 2 klubblederkonferanser og et årsmøte. Klubblederkonferansen i mai, var lønnsoppgjøret tema. Konferansen i desember var oppsummering av For Bilgruppa Per E Pettersen 19

20 Fellesf årsberetning 2014 EnkleNY_Layout Side 20 Bilgruppa søker herved om støtte fra Fellesforbundet avdeling 25 for året Støtten brukes til å øke den faglige aktiviteten i Bilgruppa i henhold til de utfordringer bransjen i Stavanger og omegn står ovenfor. Innstilling: Avdelingsstyret innstiller på ,00 kr. i 2015 Årsberetning Hotellutvalget Fellesforbundet avd. 25. I 2014 ble det avholdt et møte i hotellutvalget i avd. 25. Der ble det besluttet å endre formen for hotellutvalget, og heller lage det om til et tillitsvalgtforum for de ansatte innenfor hotell, restaurant, catering og kantine. Det foregående hotellutvalget ser at dette vil styrke bransjen og være et mer produktivt forum i forhold til bransjesaker. Det vil også hjelpe tillitsvalgte med å knytte seg et større nettverk blant andre tillitsvalgte. Før tariffoppgjøret ble det også arrangert en tillitsvalgtsamling, der det ble tatt opp aktuelle temaer i forhold til oppgjør, forslagene som var sendt inn og praktisk informasjon. Etter et langt og krevende tariffoppgjør for Riksavtalen, ble det besluttet å starte opp hotellutvalget i ny drakt i begynnelsen av For hotellutvalget Emma Watne 20

21 Fellesf årsberetning 2014 EnkleNY_Layout Side 21 Regnskap for Hotellutvalget Inn Ut Overført fra ,80 314,04 Møter 3504,50 Tapt arbeidsfortjeneste 10494,75 Fra Avdeling ,00 Renter 500,00 Sum , ,25 Disponibelt beløp ,84 Utgifter ,25 Sum bank/kassebeholdning pr ,59 Disponibelt beløp ,84 Utgifter ,00 Sum bank/ kassebeholdning pr ,59 Revidert og funnet i orden Dag Yngve Johnsen John Erik Ullestad Budsjett for hotellutvalget 2015 Inntekter: Utgifter: Kassabeholdning per kr ,59 Bespisning utvalgsmøter kr Transport/ reise kr Profilering/ trykksaker kr 2000 Leie av møtelokaler kr Porto kr Tapt arbeidsfortjeneste kr Innledere kr Tilskudd avd. 25 kr. 0 Gebyrer renter: kr. 500 Sum: kr Sum differanse: kr VTA-bedriftene VTA står for Varig Tilrettelagt Arbeid og hører organisasjonsmessig under avd.25. Rogaland er nå det området der en organiserer flest innenfor dette feltet. Og vi har fortsatt et stort potensial i vårt område. Innenfor dette området begynner vi å få flere dyktige tillitsvalgte, noe som letter arbeidet for avdelingskontoret. 21

Norsk Arbeidsmandsforbund. Informasjon

Norsk Arbeidsmandsforbund. Informasjon Norsk Arbeidsmandsforbund Informasjon om forbundet Vedtekter og Handlingsprogram 2011 2015 Dette er Arbeidsmandsforbundet Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) ble stiftet i 1895. Forbundet har i dag ca 31.000

Detaljer

BERETNING FOR ROGALAND ELEKTROMONTØRFORENING, PERIODEN 20. februar 2014 26. Februar 2015

BERETNING FOR ROGALAND ELEKTROMONTØRFORENING, PERIODEN 20. februar 2014 26. Februar 2015 BERETNING FOR ROGALAND ELEKTROMONTØRFORENING, PERIODEN 20. februar 2014 26. Februar 2015 FAGFORENINGS STYRET fra 20.02.14 20.03.2014 Leder: Øivind Wallentinsen Nestleder: Geir Ove Bernhoff Kasserer/ leder

Detaljer

ROSENBERG VERFTS KLUBB

ROSENBERG VERFTS KLUBB ROSENBERG VERFTS KLUBB ÅRSBERETNING 2008 1 2 ROSENBERG VERFTS KLUBB Beretninger og regnskaper samt innkomne forslag for 2006 2008 Forsidebilde: Rosenberg høsten 2006. Hævene Brim på siten i kjent Bergesen

Detaljer

ÅRSMØTE RICA HAMAR 29. MARS 2008 KL 10.00

ÅRSMØTE RICA HAMAR 29. MARS 2008 KL 10.00 ÅRSMØTE RICA HAMAR 29. MARS 2008 KL 10.00 Side 2 Dagsorden Side 3 Foretningsorden Side 4 og 5 Beretning Målekontoret Side 6-12 Beretning Avdelingen Side 13-14 Rapport prosjekt - useriøsitet og sosial dumping

Detaljer

ROSENBERG VERFTS KLUBB

ROSENBERG VERFTS KLUBB ROSENBERG VERFTS KLUBB ÅRSB ER ETN I NG 2007 1 2 ROSENBERG VERFTS KLUBB Beretninger og regnskaper samt innkomne forslag for 2007 3 Medlemmer som har gått bort siden forrige årsmøte Leonard Andersen Marton

Detaljer

ROSENBERG VERFTS KLUBB

ROSENBERG VERFTS KLUBB ROSENBERG VERFTS KLUBB Beretninger og regnskaper samt innkomne forslag til årsmøte 2014 1 Rosenberg Verfts Klubb Årsrapport 2014 Medlemmer som har gått bort siden forrige årsmøte Arne Amdal Olav Ellingsen

Detaljer

Forord og sammendrag

Forord og sammendrag Beretning 2014 Medlemmene sa nei i uravstemningen for Riksavtalen. Her er en del av medlemmene i forhandlingsdelegasjonen på vei ut fra Riksmeklerens kontor. Foto: Håvard Sæbø Forord og sammendrag LO-sekretariatet

Detaljer

ROSENBERG VERFTS KLUBB

ROSENBERG VERFTS KLUBB ROSENBERG VERFTS KLUBB Beretninger og regnskaper samt innkomne forslag for 2009 3 Medlemmer som har gått bort siden forrige årsmøte Ludvig Harald Andersen Tore Aksel Bjørnestad Ove Jan Bratteli Lars Larsen

Detaljer

Norsk Arbeidsmandsforbund. Vedtekter 2011 2015

Norsk Arbeidsmandsforbund. Vedtekter 2011 2015 Norsk Arbeidsmandsforbund Vedtekter 2011 2015 13 Del 1 Forbundets vedtekter 1 Forbundets virkeområde Norsk Arbeidsmandsforbund, som er tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge (LO) er en landsomfattende

Detaljer

UTKAST TIL VEDTEKTER. Vedtektsutvalgets forslag til nye vedtekter

UTKAST TIL VEDTEKTER. Vedtektsutvalgets forslag til nye vedtekter 1 UTKAST TIL VEDTEKTER 2015 2019 Vedtektsutvalgets forslag til nye vedtekter 2 Innhold KAP. I FELLESBESTEMMELSER... 4 1 FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE... 4 1.1 FORMÅL... 4 1.2 VIRKEOMRÅDE... 4 1.3 VEDTEKTENES IKRAFTTREDEN,

Detaljer

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 1/2008 Årgang 13 Bilde nederst viser et moderne kjøkken etter dagens målestokk, mens det øverste viser et moderne kjøkken for 30 år siden.

Detaljer

Organisasjonssaker Vedtekter. Saklistas pkt 6.1 og 6.2

Organisasjonssaker Vedtekter. Saklistas pkt 6.1 og 6.2 Organisasjonssaker Vedtekter Saklistas pkt 6.1 og 6.2 Innholdsfortegnelse Saklistas pkt. 6.1 Organisasjonssaker... 4 Saklistas pkt. 6.2 Vedtektene...10 AVSTEMNINGSREGLER...10 FORBUNDETS VEDTEKTER...10

Detaljer

INNHOLD. 1 FORORD VED FORBUNDSLEDER STURE ARNTZEN. 2 MEDLEMSUTVIKLINGEN. 3 FORSIKRINGER OG ANDRE MEDLEMSFORDELER. 7 VERVING. 8 HKS BRANSJERÅD.

INNHOLD. 1 FORORD VED FORBUNDSLEDER STURE ARNTZEN. 2 MEDLEMSUTVIKLINGEN. 3 FORSIKRINGER OG ANDRE MEDLEMSFORDELER. 7 VERVING. 8 HKS BRANSJERÅD. Årsrapport 2010 Innhold INNHOLD... 1 FORORD VED FORBUNDSLEDER STURE ARNTZEN... 2 MEDLEMSUTVIKLINGEN... 3 FORSIKRINGER OG ANDRE MEDLEMSFORDELER... 7 VERVING... 8 HKS BRANSJERÅD... 9 LANDSDEKKENDE KLUBBER/KONSERNKLUBBER/

Detaljer

Samleskinnen. Tatt under Landstariffkonferansen i Stavanger 26. til 29. oktober. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Tatt under Landstariffkonferansen i Stavanger 26. til 29. oktober. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 4/2009 Årgang 14 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Tatt under Landstariffkonferansen i Stavanger 26. til 29. oktober. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen

Detaljer

Samleskinnen. Rele TARIFFOPPGJØRET 2014 NEI TIL LØSARBEIDERSAMFUNNET ORGANISASJONSPROSJEKTET NY REISEFORSIKRING

Samleskinnen. Rele TARIFFOPPGJØRET 2014 NEI TIL LØSARBEIDERSAMFUNNET ORGANISASJONSPROSJEKTET NY REISEFORSIKRING Samleskinnen Nr. 2/2014 Årgang 19 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening TARIFFOPPGJØRET 2014 NEI TIL LØSARBEIDERSAMFUNNET ORGANISASJONSPROSJEKTET NY REISEFORSIKRING Rele Rogaland Elektromontørforening

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 1/2009 Årgang 14 Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Årsmøte i klubbene, Jubileumsåret 2009, Forskudd på utbetaling av dagpenger,

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 2/2007 Årgang 12 Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Lærlingspalten Pensjonsmøte Politisk streik 9. mai Solidaritet også

Detaljer

Innhold. Tillitsvalgte - Forbundskontoret...5 - Distriktskontorer...9 - Forbundsstyret...12. EL & IT Forbundets vedtekter

Innhold. Tillitsvalgte - Forbundskontoret...5 - Distriktskontorer...9 - Forbundsstyret...12. EL & IT Forbundets vedtekter HÅNDBOK 2007 2010 INNHOLD Innhold Tillitsvalgte - Forbundskontoret....................................5 - Distriktskontorer.....................................9 - Forbundsstyret.....................................12

Detaljer

Protokoll. Årsmøte 2013

Protokoll. Årsmøte 2013 Protokoll Årsmøte 2013 Fellesforbundet Avd. 461 Nordenfjelske Papirarbeiderforening Kantina på Fiborgtangen torsdag 7.mars 2013 Sakliste 1. Åpning 2. Konstituering - Godkjenning av innkalling - Godkjenning

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser,

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser, Samleskinnen Nr. 4/2011 Årgang 16 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Meget god oppslutning på demonstrasjonen/fanemarkeringen mot vikarbyrådirektivet. Regjeringen må benytte reservasjonsretten

Detaljer

Samleskinnen GOD SOMMER! Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: 100 års jubileet. Oljekonferanse. Arbeidstidsordninger.

Samleskinnen GOD SOMMER! Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: 100 års jubileet. Oljekonferanse. Arbeidstidsordninger. Samleskinnen Nr. 2/2009 Årgang 14 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening GOD SOMMER! Svenn Åge Johnsen på Distriktstariffkonferansen i Bergen. Kursdeltakerne og lærer fra kurs i styringer, reguleringsteknikk,

Detaljer

Samleskinnen. Leif Egil Thorsen i aksjon under aksjonsuka. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Leif Egil Thorsen i aksjon under aksjonsuka. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 3/2012 Årgang 17 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Orden på arbeidsplassen. Stillas uten tilstrekkelig sikring. Leif Egil Thorsen i aksjon under aksjonsuka. Dette er noe av

Detaljer

Foto: Erlend Angelo Foto: Erlend Angelo

Foto: Erlend Angelo Foto: Erlend Angelo Beretning 2012 Foto: Erlend Angelo Foto: Erlend Angelo Foto: Erlend Angelo Foto: Erlend Angelo 2 Foto:Erlend Angelo Forord og sammendrag På vegne av LO-fellesskapet dro Fellesforbundet i gang de forbundsvise

Detaljer

ROSENBERG VERFTS KLUBB Beretninger og regnskaper samt innkomne forslag til årsmøte 2012

ROSENBERG VERFTS KLUBB Beretninger og regnskaper samt innkomne forslag til årsmøte 2012 1 Rosenberg Verfts Klubb Årsrapport 2012 ROSENBERG VERFTS KLUBB Beretninger og regnskaper samt innkomne forslag til årsmøte 2012 2 Rosenberg Verfts Klubb Årsrapport 2012 Medlemmer som har gått bort siden

Detaljer

ROSENBERG VERFTS KLUBB

ROSENBERG VERFTS KLUBB ROSENBERG VERFTS KLUBB ÅRSBERETNING 2006 2 ROSENBERG VERFTS KLUBB Beretninger og regnskaper samt innkomne forslag for 2006 Forsidebilde: Rosenberg høsten 2006. Hævene Brim på siten i kjent Bergesen grønnfarge,

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 2/2010 Årgang 15 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Bilde til venstre: EU s Arbeidsmiljø institutt. Bilde øverst til høyre: Sommerfest i Lagårdsveien. Bilde i midten høyre:

Detaljer

Samleskinnen. Billedtekst billedtekst billedtekst. Fra lærlingemøtene som ble avholdt i september. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Billedtekst billedtekst billedtekst. Fra lærlingemøtene som ble avholdt i september. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 3/2011 Årgang 16 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Billedtekst billedtekst billedtekst Fra lærlingemøtene som ble avholdt i september. Dette er noe av det du kan lese om i

Detaljer

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 2/2015 Årgang 20. Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 2/2015 Årgang 20. Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Nr. 2/2015 Årgang 20 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Rele Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Utgitt av: Rogaland Elektromontørforening Lagårdsveien 124 4011 Stavanger

Detaljer

Løkkeveien 22, 4008 Stavanger Telefon kontor 936 65 655 Tlf. info/org. leder 907 74 722 E-post: avd22@flt.no

Løkkeveien 22, 4008 Stavanger Telefon kontor 936 65 655 Tlf. info/org. leder 907 74 722 E-post: avd22@flt.no 2012 Løkkeveien 22, 4008 Stavanger Telefon kontor 936 65 655 Tlf. info/org. leder 907 74 722 E-post: avd22@flt.no Medlemmer som har gått bort i år 2012 Bergslid Karsten Braadland Ordin R. Espeland Svein

Detaljer