Fellesforbundet - Avdeling 25 Stavanger og Omegn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fellesforbundet - Avdeling 25 Stavanger og Omegn"

Transkript

1 Fellesf årsberetning 2014 EnkleNY_Layout Side 1 Fellesforbundet - Avdeling 25 Stavanger og Omegn Beretninger og Regnskaper for 2014 Innkomne forslag

2 Fellesf årsberetning 2014 EnkleNY_Layout Side 2 ÅRSMØTE 2015 Onsdag 18. mars 2015 kl på Folkets Hus Stavanger. Dagsorden: 1. Konstituering 2. Beretninger 3. Regnskaper 4. Innkomne forslag 5. Handlingsplan 6. Bevilgninger 7. Honorarer 8. Budsjett 9. Valg 2

3 Fellesf årsberetning 2014 EnkleNY_Layout Side 3 SAK 1 - KONSTITUERING Forretningsorden for Avdeling 25`s årsmøte: 1. Ordet kan tas 2 ganger i samme sak. 2. Ordstyrer har for øvrig mulighet til å foreslå Tidsbegrensinger og strek ved de inntegnede talere. 3. Til forretningsorden gis ingen ordet mer enn en gang og høyst 1 minutt til hver sak. 4. Talere skal tale fra den dertil bestemte plass i salen. 5. Forslag som ingen forbindelse har med den på dagsorden oppsatte sak, kan ikke behandles. Som dirigenter foreslås: Odd Inge Godhavn Ove Iversen Som referent foreslås: Kjell Ove Hjemdal 3

4 Fellesf årsberetning 2014 EnkleNY_Layout Side 4 FAGLIG OG POLITISK ARBEID Faglig arbeid Det faglige arbeidet i avdelingen har vært svært krevende i forbindelse med en kraftig nedgang i aktivitetene innen petroleumsvirksomheten. Situasjonen har eskalert siden begynnelsen av året fram til dagens situasjon med kraftige nedbemanning for bedrifter i denne sektoren. Det har også vært utfordrende for klubbene og avdelingen å få bedriftene til å gjennomføre dette på en forsvarlig måte i henhold til lover og avtaler. Vi har også sett en redusert aktivitet innen hotell og restaurantbransjen som etter vår mening viser at Stavanger regionen er svært sårbar for endringer innen petroleumsvirksomheten i Norge. Alt dette har som sagt vært krevende spesielt med tanke på 15.1 og 17.3 møter i forbindelse med oppsigelser i bedrifter. I tillegg til dette har vi hatt utfordringer i å få ansatte i restaurant bedrifter til å organisere seg og få til tariffavtaler. Det er inngått en tariffavtale med restauranten «Deja Vu» og dette gir forhåpninger om at arbeidet etter hvert kan gi resultater. Avdelingen har signert avtale om tariffmerket med Fellesforbundet ADK Sørvest og vi håper dette kan være med å gjøre det attraktivt for bedrifter med tariffavtale å ha ordnede forhold i bedriftene. Avdelingen har gjennom året besøkt samtlige klubber i Stavanger og omegn sammen med ADK Sørvest Den 23.september var det politisk markering i Stavanger i byparken mot regjeringens foreslåtte endringer i Arbeidsmiljøloven. Høyre- og Frpregjeringen foreslår økt adgang til midlertidige ansettelser og inn- og utleie av arbeidskraft, forverring av arbeidstidbestemmelsene, mer søndagsarbeid, fjerning av kollektiv søksmålsrett ved ulovlig innleie og undergraving av likebehandlingsprinsippet. Konsekvensene av dette vil etter vår mening gi flere midlertidig ansatte, økt sosial dumping, mer arbeidslivskriminalitet og lengre arbeidsdager. Avdeling 25 var til stede med fane. Avdeling 25 var tilstede på Youngstorget lørdag 5.april i Oslo med fanemarkering til støtte for de streikende havnearbeiderne i Oslo, Risavika og Tromsø. Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) har boikottet Risavika Terminal siden 1. november Bedriften nekter å undertegnet tariffavtale for havnearbeidere. NTF tok ut havnearbeiderne i Tromsø og Mosjøen i sympatistreik fra 7. desember i Vi har også vært med på streikemarkering til støtte for havnearbeiderstreiken ved flere andre anledninger bl.a. i Risavika. 4

5 Fellesf årsberetning 2014 EnkleNY_Layout Side 5 Politikk Fellesforbundet har hatt som et av de prioriterte oppgavene i 2014 at alle klubber skulle besøkes i gjennom året, ADK Sørvest og avdeling 25 fullførte dette selv om vi måtte ta første uka i 2015 i bruk. Erfaringene i dette arbeidet skal følges opp i 2015 gjennom de prioriterte oppgavene. Måltallet for rekruttering i avdelingen 2014 var 300 nye medlemmer, noe som er oppnådd. Situasjonen med nedgangen i aktivitet innen olje og gass virksomheten har gjort at det har vært utfordrende å beholde medlemmer som blir oppsagt og eventuelt finner seg ny arbeidsgiver. Avdelingen ønsker også at det avholdes årsmøter i klubbene i avdeling 25. Landsmøtedebatten er i gang og avdelingen skal ha flere medlemsmøter i forbindelse med landmøteprossessen og forslagsbehandlingen. Scana stål på Jørpeland er fortsatt i en uavklart situasjon. En potensiell ny eier har vært nevnt men også her har nedgangen innen Olje og Gass virksomheten gjort at noen av de aktuelle investorene har trukket seg. Etter mange år med kamp om en arbeidstidsordning for offshorearbeidere i Fellesforbundet kom man fram til en løsning på dette i frontfagsoppgjøret i Dette var det enighet om at skulle gjennomføres innen utgangen av Det har også vært en heftig diskusjon om likebehandling av innleide arbeidstakere ved reiseoppdrag som krever overnatting utenfor hjemmet dvs. reise, kost og losji og 20 % utetillegg. Som nevnt ovenfor er reglene for likebehandling av innleide arbeidstakere, kampen mot sosial dumping noe av det viktigste i fagbevegelsen. I fellesskap arrangerte avdelingene 5, 57 og 25 en fagligpolitisk konferanse i Haugesund den 22. og 23.oktober der disse temaene og også EØS avtalen var viktige temaer. Mobilisering mot den blå-blå regjeringens forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven når det gjelder midlertidige stillinger, arbeidstid, overtid, søndagsarbeid var også en viktig sak, for ikke å si den viktigste politiske saken. I den anledning ble det arrangert en politisk markering i byparken i Stavanger den Det har vært arrangert møter omkring dette hele høsten ved LO i Stavanger. Møter Vi har avholdt 11 styremøter i 2014, og Årsmøte. Styremøtet den 12. og 13.juni ble holdt på Hjelmeland og var et strategistyremøte der det ble utarbeidet en aktivitetsplan for avdelingen. Aktivitetsplanen er et levende dokument som danner grunnlaget for handlingsplanen som legges fram for årsmøtet. Avdelingen har også vært på 4 møter i avdelingsleder forum som i år har vært arrangert av avdeling 57. I tillegg har vi som i tidligere år hatt diverse møter i bransjegrupper og undergrupper. Mange i avdelingsstyret samt klubblederne våre deltok på Fellesforbundets Tariffkonferanse på Sola. Avdelingskontoret I 2014 har det vært 4 personer på avdelingskontoret. Line Fjellheim Larsen. Kontormedarbeider. 5

6 Fellesf årsberetning 2014 EnkleNY_Layout Side 6 Emma Watne. Org.sekretær. Kjell Ove Hjemdal. Faglig sekretær. Odd Inge Godhavn. Avdelingsleder Avdelingens oppgaver har i 2014 vært bl.a. Medlemspleie, oppsigelsessaker, tvister, opprettelse av trekkavtaler og tariffavtaler, oppsøkende virksomhet og rekruttering. Spesielt oppsigelsessaker har vært svært tidkrevende for avdelingen. Avdelingen har IA avtale og vi har i den forbindelse gjort avtale med A-Med om bedriftshelsetjeneste. De vil også være med å utarbeide avdelingens IA handlingsplan. Deltakelse i andre faglige organ Avdelingen er med i styrene i LO i Stavanger, LO i Rogaland familiepolitisk utvalg, Samvirkende Fagforeninger, Fellesforbundets Petroleumsforum, Folkehjelpen og Sandnes og Jæren AOF. Avdelingen møter også i LO i Sandnes da vi også organiserer bilverkstedene på Nord- Jæren. Faglig sekretær Kjell Ove Hjemdal er styreleder i Folkets Hus på Jørpeland. Avdelingene i Fellesforbundet i Rogaland har også et samarbeidsforum for avdelingene der avdelingsleder deltar. Studie- og ungdomsleder deltar ut fra tema. Eldar Myhre fra Aker Solutions MMO og Sisilie Benjaminsen fra hotell Clarion hotell er valgte representanter til Forbundsstyret fra vår avdeling fra landsmøtet i 2011 og til landsmøtet i Ove Iversen fra Rosenberg Worleyparsons er vararepresentant til forbundsstyret. Arild Håvik fra Aker Solutions MMO er innvalgt i forbundets representantskap. Fellesforbundet har etablert Tariff og bransjeråd for de ulike fagene. Arild Håvik er medlem for Industrioverenskomsten (totalt 13 medlemmer). Inger Kristin Byberg fra SSP-Catering er medlem i Rådet for Hotell og Restaurant (totalt 6 medlemmer). Per Pettersen fra Kverneland Bil er medlem i rådet for Bilbransjen (totalt 5 medlemmer). Tom Nordbø fra Attende er medlem i rådet for AMB og VTA bedrifter (totalt 5 medlemmer). Avdelingen er altså godt representerte i sentrale organ i forbundet. Kjell Ove Hjemdal er styrerepresentant i LO i Stavanger og Omegn. Eldar har vært oppnevnt av LO til styret i Rogalandsforskning og til kontrollkomiteen i Stavanger LO. Sten Willy Andersen er styremedlem i Samvirkende Fagforeninger og i Sandnes og Jæren AOF. Ove Iversen er medlem i forbundets Familiepolitiske utvalg og Fellesforbundets konsernfaglige utvalg. Oppsøkende virksomhet Vi har sammen med ADK Sørvest besøkt alle bedriftene med tariffavtaler. I tillegg har vi besøkt medlemmer og tillitsvalgte i forbindelse med tvister. Dette var en av de prioriterte oppgavene for forbundet i Dette kommer også til å være av høyeste prioritet i inneværende år. Avdelingskontoret stiller på alle møter vi blir invitert til i bedriftene så framt praktisk mulig. Vi vil oppfordre klubbene til å være mer aktive i å invitere oss til medlemsmøter eller klubbstyremøter. 6

7 Fellesf årsberetning 2014 EnkleNY_Layout Side 7 1. mai 2014 LO i Stavanger arrangerte som vanlig felles demonstrasjonstog i Stavanger, denne gangen i strålende vårvær. Hovedtaler i Stavanger var Raymond Johansen. Appeller ved Oda Eikeland Nilsen og Jasmina Alic Paroler. 1. Tariffavtale i Risavika nå!!! 2. La lommeboken hvile, nei til søndagsåpne butikker 3. Stopp EUs tredje Postdirektiv Dyrt Dårlig Distriktsfiendtlig 4. Fritt Palestina Riv murene Boikott Israel 5. Ikke send jobbene våre ut av landet!! 6. Nei til oppsigelser. Reverser permitteringsregimet 7. Nei til reservasjonsretten 8. Faste ansettelser i 100% stilling Årsberetning for opplysningskomiteen 2014 Opplysningskomiteen har bestått av følgende: Leder Sten W. Andersen Aker Solutions MMO Islam Krves Rosenberg WorleyParsons Mads Ohnstad Rica Forum Per Pettersen Kverneland Bil Grim Lura Scana Steel Inger Kristin Byberg SSP-catering I perioden har det vært avholdt 2 møter i opplysningskomiteen. Skoleringen av tillitsvalgte og medlemmer har i 2014 har ikke vært like bra som i 2013, fra avdelingen har ca. 130 meldt seg på kurs, i tillegg har Aker Solutions MMO holdt styrekurs for 18 deltagere. Avdelingen har hatt tillitsvalgte / medlemmer på følgende kurs: Arbeidsrett, Grunnleggende tillitsvalgtopplæring, Ungdoms kurs, Innleie og utsetting av arbeid, Psykososialt arbeidsmiljø, VTA (arbeidsmarkedsbedrifter) trinn 1 og 2. Følgende kurs ble satt opp i november 2014 etter ønske fra opplysningskomiteen i Avd. 25: Riksavtalen, Grunnleggende tillitvalgtopplæring (2 dager) og Omstillinger permitteringer-nedbemanning- og sluttpakker. På disse kusene ble meget godt mottatt. Etter at kurset Grunnleggende tillitsvalgtopplæring ble endret til å gå over 5 dager fordelt på 2 samlinger med 14 dager mellomrom, har deltagelsen på kursene gått drastisk ned og høstens kurs ble avlyst. Våren 2014 ble 1 kurs avlyst, mens av høstens 8 oppsatte kurs i kurskatalog ble 7 avlyst på grunn av for få påmeldinger. 7

8 Fellesf årsberetning 2014 EnkleNY_Layout Side 8 Fra avd. 25 har følende vært kursveiledere i 2014: Kjell O. Hjemdal, Emma Watne, Ove Iversen, Eldar Myhre og Dag Y. Johnsen. Forslagene fra opplysningskomiteen i avd. 25 om ønskede kurs i 201 ble i november behandlet av distriktskontoret, AOF, 2 fra Rogaland (studieledere) og 2 fra Agder fylkene (studieledere). De har heller ikke dette året tatt hensyn til Avd. 25 sine ønsker om at Grunnleggende tillitsmannsopplæring skal gå over 2 dager, det ble satt opp 3 dagers kurs i Takker for godt samarbeid i opplysningskomiteen og avdelingen i For opplysningskomiteen Sten Willy Andersen Informasjon- Digitale medier. Vår nettsideadresse er: Adressen til avdeling 25 på Facebook er: https://www.facebook.com/avd25. Avtalen med Finnestad er sagt opp, vår nåværende hjemmesideløsning er via Fellesforbundet og gratis. Frontfagsoppgjøret 2014 LOs representantskap bestemte at hoved tariffoppgjøret i 2014 skulle være et forbundsvist oppgjør. Lønnstillegg, offshore-tillegg og turnus var punkter der avstanden har vært stor mellom partene. Den totale rammen er på 3,3 prosent, og alle får et generelt tillegg på kr 0,75. Ansatte i tekstil- og konfeksjonsindustrien får et ekstra tillegg på kr 1,25. Arbeidstiden for offshoreansatte tariffestes til 2 uker på, 4 uker av. Offshoretillegget økes med 3 kroner i år og ytterligere 2 kroner neste år. Partene er enige om å utrede tjenestepensjonsordninger som gir arbeidstakerne medbestemmelsesrett over pensjonen. Pensjonsopptjening ved jobbskifte skal ivaretas. Riksavtalen Regulering av lønn Unge arbeidstakere jfr. Riksavtalens Individuell lønn og minstelønnssatsene heves med kroner 2,00 per time på 37,5 timers uke eller kroner 2,11 på 35,5 timers uke. På månedsbasis blir økningen kroner 324,00. 8

9 Fellesf årsberetning 2014 EnkleNY_Layout Side 9 Kokker og øvrige arbeidstakere jfr. Riksavtalens og Individuell lønn og minstelønnssatser heves med kroner 5,06 per time på 37,5 timers uke eller kroner 5,35 på 35,5 timers uke. På månedsbasis blir økningen kroner 819,72. Nye minstelønnssatser gjeldene fra 1. april følger vedlagt. Vi minner samtidig om at personer som har vært sammenhengende ansatt i 10 år, 15 år og 20 år har krav på å ligge minst henholdsvis kr 640,- per måned, kr 940,- per måned eller kr 1240,- per måned over minstelønnssatsene. Regulering av andre satser I tillegg reguleres også en del øvrig satser i Riksavtalen. Dette er gjort på følgende måte: - Tilleggene for kveld, helg og nattarbeid er regulert med 2,1%. (KPI-regulering) - Godtgjørelsen for vask at arbeidstøy er hevet med 2,1%. - Satsen for kost og satsene for innkvartering i bedriften er hevet med 2,1%. - Satsene for sko/sko godtgjørelse økes henholdsvis til 400 og Regulering av garantilønn, kontanttillegg og andre faste satser for prosentlønnet serveringspersonale er regulert i tråd med avtalt praksis. Øvrige nye bestemmelser på Riksavtalen Nye bestemmelser om tilrettelegging for eldre arbeidstakere vil bli tatt inn i Riksavtalens 1. Bestemmelser som styrker ufaglærtes mulighet til å ta fagbrev og bestemmelser som legger til rette for styrket opplæring i språk, sikkerhetskunnskap og arbeidskultur for arbeidsinnvandrere vil bli tatt inn i Riksavtalens bilag 4. Etterregulering og etterbetaling: Regulering av lønn og øvrige satser gjennomføres fra 1. april. Personer som har sluttet før vedtagelsesdatoen 23. mai har ikke krav på etter reguleringer fra 1. april. Prosentvise overtidstillegg og prosentvise helligdagstillegg for arbeid forut for vedtagelsen 23. mai skal heller ikke etterreguleres. Arbeidstakere som var sykmeldt før 1. april har ikke krav på justert sykepengegrunnlag. Personer som ble sykmeldt etter 1. april har krav på justert beregningsgrunnlag for sykepenger, samt etterbetaling av differansen mellom gammelt og nytt beregningsgrunnlag. Biloverenskomsten Fra og med 1. mai 2014 ble alle timefortjenester med kr.0,75 pr. time. 9

10 Fellesf årsberetning 2014 EnkleNY_Layout Side 10 UNGDOMSARBEID Ungdomsutvalget i avd. 25 har i 2014 bestått av: Leder Mads Ohnstad, Rica Forum Carina Christensen, SSP Stig Husebø, Rosenberg Alexander Steen, Rosenberg Christian Hana, Rosenberg Det har vært liten aktivitet i ungdomsgruppa i avdelingen i det foregående året. Dette har forskjellige årsaker men det kan generelt være utfordrende for ungdomstillitsvalgte i en etableringssituasjon å få tid til å delta i faglige aktiviteter. På ungdomskurset som ble arrangert i Kristiansand hadde avdelingen 1 deltaker. Her ble Silje Seldal som delegat til den sentrale ungdomskonferansen. For ungdomsutvalget Mads Ohnstad Medlemssituasjonen Selv med nedbemanninger i mange bedrifter på slutten av året, har det vært en økning i medlemstall i avdelingen i har vi 2922 yrkesaktive og ca 1071 ikke yrkesaktive. Vi har med dette stabilisert oss som den største avdelingen i fylket. Vi vil nok slitet med medlemstallet i 2015 da mange av våre oppsagte medlemmer ikke bor i nærområdet. Stabiliteten i medlemstall preger også de ulike overenskomstområdene som avdelingen organiserer, Verksted, Bil, Hotell og Attføringsbedrifter. Det er en stor utfordring for avdelingen å klare å følge opp med organisering på arbeidsplasser med enkeltstående eller få medlemmer med sikte på å få til tariffavtale ved bedriften. Trinn 1 er ofte å forklare at Tariffavtalen er den viktigste beskyttelsen for de ansatte både på lønn og arbeidsvilkår. I mange miljøer er det dessverre mange som tror at lønn og jobbsikkerhet er underlagt en form for samfunnsgaranti uavhengig av tariffavtale. 10

11 Fellesf årsberetning 2014 EnkleNY_Layout Side 11 Æresmedlemmer I dag har vi 374 æresmedlemmer i avdelingen. Æresmedlemmer har 45 års medlemsskap i LO og er fritatt for kontingent. Medlemmer som er trygdet med 25 års medlemsskap har også fritak. Forsikringer etc vil fortsatt gjelde fullt ut. Avdelingen har også 90 medlemmer på Attende og Kvalaberg Industrier som er bedrifter med varig attføring. På ordinær attføring er tallet 42. Disse går i hovedsak på uføretrygd. Trygda er fritatt for kontingent. Innen H&R har vi ca 520 medlemmer Innen bilområdet har vi fortsatt ca 300 medlemmer. Dette viser at nedgangen fortsetter. Hovedtyngden er imidlertid fortsatt Verkstedsoverenskomsten Klubbene i avdelingen Oversikt over klubber og yrkesaktive medlemmer pr Vi gjør oppmerksom på at langtidssyke, folk i militærtjeneste, enkeltstående medlemmer og lignende ikke vil være registrert i klubboversikten. De reelle medlemstallene er derfor større for mange av klubbene og for avdelinga samlet. Dessutan mangler mange enkeltstående medlemmer på bedrifter som ikkje har trekkavtale. Disse betaler kontingent på giro. Navn Medlemmer Aero Gulf Norway AS...6 Aga AS Distriktskontor Sandnes...5 Aker Solutions MMO AS Avd Stavanger Allservice AS...13 Apply Sørco Installasjon AS...35 Aquamarine Subsea Stavanger AS...26 Attende AS...55 Attende AS (AMB)...4 Bavaria Stavanger AS avd Verksted...18 Beerenberg Corp AS Avd Offshore...35 Bilfinger Industrier Norge AS Avd Stavanger Isolering Bilia Personbil AS Verksted Stavanger...20 Can AS...0 Cardinal AS...1 Castolin Trio AS...3 Caverion Norge AS avd Stavanger SST...20 Clarion Hotel Stavanger AS...32 Clarion Hotell Energy AS...10 Comfort Hotel Stavanger AS...5 Cooly AS - Thon Hotel Maritim...3 Coor Service Management Cleaning and Catering AS avd Statoil Stavanger...68 Deja Vu Delikatesse AS...4 Deli Veli AS, Servering utland...6 Ekke Hydraulics AS...6 Ellen & Axel Lunds Stiftelse (Sola Strandhotell)...13 Ess Support Services AS Offshore Stavanger...2 Eureka Pumps AS Avd Hovedkontor

12 Fellesf årsberetning 2014 EnkleNY_Layout Side 12 Eurest AS Avd 5035 Sar...20 Eurest AS Avd 5060 Schlumberger...3 Eurest AS Statoil...0 Euroskilt AS Avd Forus...1 Fabricom AS...76 Fabricom PMAE AS...2 Fellesforbundet...2 Fire Protection Engineering AS...1 Fretex Vestnorge AS Produksjon Gausel...25 GMC Diesel AS...0 GMC Fire & Safety AS...0 GMC Hinna Base AS...7 GMC Hvac AS...18 GMC Maritime AS...23 GMC Yard AS...24 Grafix AS...2 Grenland MMO AS...0 Halvorsen Offshore Stavanger AS...14 Haraldsen & Toftevåg Dentallaboratorium AS...0 Hegre Auto AS...11 Hillevåg Bistro AS...1 Hotel Square AS - Comfort Hotel Square...15 IKM HVAC AS...12 IKM Kran og Løfteteknikk AS...30 IKM Maskinering AS...16 IKM Mekaniske AS Avd Stavanger...59 IKM Mekaniske Stavanger AS Avd Nærbø...21 IKM Offshore Service AS...4 Iss Facility Services AS Kantine BI...4 Iss Facility Services AS Stavanger Postterminal...9 Iss Facility Services AS Viking Stadion...14 John Dahle Skipshandel AS...2 Jæren Kulde AS...2 K Lund Offshore AS...4 Kaefer Energy AS Avd Stavanger Kvaleberg Industri AS...34 Kverneland Bil Bryne AS...9 Kverneland Bil Jæren AS...2 Kverneland Bil Stavanger - Sandnes AS...26 Landsorganisasjonen i Norge...1 Lanne Elektriske Verksted AS...2 Man Truck & Bus Norge AS Avd Stavanger...3 Metallproduksjon AS...23 Motor Forum AS...11 Myhre Rope Services AS...0 Møller Bil Sør-Rogaland AS Avd Verksted Mariero...0 Møller Bil Sør-Rogaland AS Avd Verksted Vassbotn

13 Fellesf årsberetning 2014 EnkleNY_Layout Side 13 Møller Bil Sør-Rogaland AS Avd Verksted/Kontor Sandnes...34 National Oilwell Varco Norway Manufacturing AS...16 Noha Norway AS Stavanger...13 Nordic Crane Vest AS avd Sola...36 Nordic Roads AS...5 Norsk Scania AS Avd Stavanger...15 Petrolink AS...0 Quality Airport Hotel Stavanger AS...49 Ranso AS...1 Rezidor Hotels Norway AS - Park Inn Stavanger...18 Rezidor Hotels Norway AS - Radisson Blu Atlantic...67 Rezidor Hotels Norway AS - Radisson Blu Royal Hotel Stavanger...20 Rosenberg Services AS...21 Rosenberg Worleyparsons AS Roxel Aanestad AS...4 Scan Tech Produkt Personell AS...3 Scana Steel Stavanger AS...77 Scandic Hotels AS - Scandic Forus...25 Scandic Hotels AS - Scandic Stavanger City...12 Scandic Hotels Vest AS - Scandic Forum...17 Scandic Hotels Vest AS - Scandic Stavanger Airport...7 Scandic Hotels Vest AS - Scandic Stavanger Park...3 Select Service Partner AS Sola Lufthavn...45 Semco Maritime AS...17 Skagen Brygge Hotell AS...10 Skala Prosessteknikk AS Avd Klepp...1 Snap Drive AS - Snap Drive Forus...2 Sola Flystasjon...3 Soma...6 Spa-Hotell Velvære AS...12 St Svithun Hotell AS...7 Stavanger Jern og Metall...3 Stena Recycling AS avd Stavanger...14 Sven Kvia AS...23 TDW Offshore Services AS...24 Toyota Material Handling Norway AS Avd Stavanger...7 Toyota Sørvest AS Avd Verksted...22 Toyota Sørvest AS Avd Verksted Stavanger...14 Tranberg AS...15 Tribe Hotel Management AS - First Hotel Alstor...17 Trucknor Rogaland AS Avd Verksted...36 USP Contracting AS...1 Vianor AS Avd Forus

14 Fellesf årsberetning 2014 EnkleNY_Layout Side 14 Nye bedrifter Aero Gulf Deja Vu Delikatesse AS Deli Veli AS, Servering utland Scandic City Scandic Energy Jæren Kulde 4Service AS avd. Rosenberg WP kantine Coor Navneendring Scana Offshore til Aquamarine Subsea Stavanger AS 14

15 Fellesf årsberetning 2014 EnkleNY_Layout Side 15 Avdelingstyret Leder Odd Inge Godhavn Aker Solutions MMO Nestleder Ove Iversen Rosenberg Worleyparsons Arbeidsutvalg Arild Håvik Aker Solutions MMO Arbeidsutvalg Sisilie Benjaminsen Clarion Hotell Styremedlem Grim Lura Scana Stål Styremedlem Wenche Grønnevik Fretex Styremedlem Alv Andersen Semco Maritime Styremedlem Nils Vidar Johannsen Fabricom- Cofely Styremedlem Tom Nordbø Attende Leder Ungdomsgruppa Mads Ohnstad Rica Forum hotell Studieleder Sten Willy Andersen Aker Solutions MMO Vara til styret Christian Dalaker Hotell Alstor Vara til styret Richard Øvrebø Sola Strandhotell Tiltrer styret Leder Bilgruppa Per Pettersen Kverneland Bil Leder Hotell og restaurant Inger Kristin Byberg SSP-catering (Trakk seg fra Styret i perioden) Faglig sekretær Kjell Ove Hjemdal Avdeling 25 Arbeidsutvalget Leder Odd Inge Godhavn Avdeling 25 Sekretær Kjell Ove Hjemdal Avdeling 25 medlem Ove Iversen Rosenberg Worleyparsons medlem Arild Håvik Aker Solutions MMO medlem Sisilie Benjaminsen Clarion Hotell Dag Yngve Johnsen John Erik Ullestad Thor Fjellstad Revisorer Aker Solutions MMO Pensjonist Rosenberg Worleyparsons 15

16 Fellesf årsberetning 2014 EnkleNY_Layout Side 16 Bank og Forsikring Medlemmer i Fellesforbundet har automatisk LOfavør Kollektiv Hjemforsikring (innbo og løsøre), LOfavør Grunnforsikring (dødsfall) og LOfavør Fritidsulykkeforsikring (ulykker i fritiden). Mange medlemmer er ikke klar over de medlemsfordelene som de har i LO-favør.Ved forbrukskjøp blir man ofte tilbudt forsikring, mange av våre medlemmer er ikke klar over dette oftest dekkes i kollektiv hjem. Dette gjelder særlig forbrukselektronikk og hvitevarer. Andre ting er rabatter på ulike tjenester, eksempelvis for feriereiser. Dersom du bestiller via LO-Favør Feriereiser får du 5 % rabatt. Kollektiv hjem er også en av de få innboforsikringene som også dekker for eksempel bunad Ønsker du å vite mer om forsikringene kan du kontakte avdelingen, avdelingens hjemmeside eller Det er bedre å ringe forsikringsselskapet en gang for mye enn en gang for lite. Har du fått en skade/ulykke så ringer du: Telefonen er åpen 24 timer i døgnet! De vil da kunne fortelle deg om du er forsikret eller ikke for det som har skjedd deg. SpareBank 1 SR-Bank er vår hovedsamarbeidspartner på finansielle tjenester, og kan kontaktes på telefon: Avdelingen har et utmerket samarbeid med Banken. Ikke minst gjelder dette Lars Enevoldsen som er vår hovedkontakt i LO-Favør og medlemsservice. LO i Stavanger og omegn har tilbud om konsultasjon med advokat i private saker for medlemmer av et LO forbund. Dette omfatter også samboer/ektefelle og barn under 21 år. Advokatene tar kun saker som ikke er tilknyttet arbeidssituasjon. Kontoret blir i Sal 2 i Folkets Hus, Stavanger annen hver torsdag fra kl. 17:00 til kl. 19:00. Dersom det er stor pågang, er det åpent til klokka Egenandel kr. 125,- for inntil ½ time Egenandel kr 250,- for ½ - 1 time Ingen timebestilling. Det er viktig å presisere at dette tilbudet er både for medlemmer i foreninger som er tilsluttet LO i Stavanger og omegn og deres samboer/ektefelle og barn under 21 år. Advokatene er imøtekommende med å besvare alle typer forespørsler av rettslig karakter så langt som mulig. Målt opp mot vanlige advokattakster er tilbudet svært bra og veldig populært med mange forespørsler. Når det gjelder saker på arbeidsplassen vil medlemmet få hjelp gjennom sitt forbund. Vi vil advare sterkt mot at folk tar ut privat advokat i slike saker da LO-juristene ikke tar saker som er påbegynt utenom LO. Forbundet dekker heller ikke utgiftene ved privat advokat. Vi har også en LO-advokat på Folkets Hus. Oppgavene her er arbeidslivssaker ikke privatliv. LO advokat Merete Akerø har god innsikt i offshore-problemstillinger, arbeidslivssaker, avtaler og forskrifter. Dette gir rask og god oppfølging for våre medlemmer. Vi får hurtig avklaring i tolkningsspørsmål. 16

17 Fellesf årsberetning 2014 EnkleNY_Layout Side 17 Hytte og fritidseiendommen Lauvås Avdelingen eier over flere hundre mål lyng, myr, stein og skog på Lauvås. Dette er av myndighetene omgjort til Landskapsvernområde som så langt omtrent legger opp til urskog på eiendommen. Vi har ikke lov til å fjerne ett tre utenom de regulerte hyttetomtene. Avdelingen har så langt mistet disposisjonsretten på 95 % av sin eiendom og ikke mottatt ett øre i kompensasjon, verken fra Sandnes kommune eller Fylket. Selv om har AP og FrP overtatt styringen i Sandnes har vi ikke hørt nye signaler. Det er fortsatt 9 tomter igjen som er utleid. De tre tomtene som var til nedfalls er blitt overtatt av slektninger og blir restaurert. Advokat Odd Netteland bistår oss i salgsprosessen. John Erik Ullestad bistår avdelingen med tilstandsrapporter. Avdelingsleder og faglig sekretær skal ha møte med båtforeningen i april for å få avdekt uklarheter. Referansegruppa Fellesforbundet olje og gass. Fellesforbundets Petroleumsforum ble lagt ned etter at det ble behandlet på ekstraordinært årsmøte i november Sluttrapport for forumet er behandlet av forbundsstyret og arbeidet i bransjen videreføres av Forbundet sentralt med Mohammad Afzal som leder. Det er også satt ned en referansegruppe som legger fram forslag til aktiviteter for Fellesforbundets videre satsing, bl.a. med Fellesforbundets årskonferanse som arrangeres årlig. Referansegruppa utarbeider program for denne. Fra avdeling 25 er Arild Håvik og Nils Vidar Johanssen medlemmer. Det har vært 3 møter i referansegruppa i

18 Fellesf årsberetning 2014 EnkleNY_Layout Side 18 18

19 Fellesf årsberetning 2014 EnkleNY_Layout Side 19 Årsberetning for Bilgruppa 2014 Styret har bestått av: Leder: Per E Pettersen Nest leder: Bjarte Sigbjørnsen Kass/sek: Bengt Holen Studieleder: Kim Arve Henriksen Vara: Jan Cato Traa Kverneland Bil Stavanger-Sandnes Bilia Toyota Sørvest as Møller Bil Sandnes og Jæren Møller Bil Sandnes Det er avholdt 2 klubblederkonferanser og et årsmøte. Klubblederkonferansen i mai, var lønnsoppgjøret tema. Konferansen i desember var oppsummering av For Bilgruppa Per E Pettersen 19

20 Fellesf årsberetning 2014 EnkleNY_Layout Side 20 Bilgruppa søker herved om støtte fra Fellesforbundet avdeling 25 for året Støtten brukes til å øke den faglige aktiviteten i Bilgruppa i henhold til de utfordringer bransjen i Stavanger og omegn står ovenfor. Innstilling: Avdelingsstyret innstiller på ,00 kr. i 2015 Årsberetning Hotellutvalget Fellesforbundet avd. 25. I 2014 ble det avholdt et møte i hotellutvalget i avd. 25. Der ble det besluttet å endre formen for hotellutvalget, og heller lage det om til et tillitsvalgtforum for de ansatte innenfor hotell, restaurant, catering og kantine. Det foregående hotellutvalget ser at dette vil styrke bransjen og være et mer produktivt forum i forhold til bransjesaker. Det vil også hjelpe tillitsvalgte med å knytte seg et større nettverk blant andre tillitsvalgte. Før tariffoppgjøret ble det også arrangert en tillitsvalgtsamling, der det ble tatt opp aktuelle temaer i forhold til oppgjør, forslagene som var sendt inn og praktisk informasjon. Etter et langt og krevende tariffoppgjør for Riksavtalen, ble det besluttet å starte opp hotellutvalget i ny drakt i begynnelsen av For hotellutvalget Emma Watne 20

21 Fellesf årsberetning 2014 EnkleNY_Layout Side 21 Regnskap for Hotellutvalget Inn Ut Overført fra ,80 314,04 Møter 3504,50 Tapt arbeidsfortjeneste 10494,75 Fra Avdeling ,00 Renter 500,00 Sum , ,25 Disponibelt beløp ,84 Utgifter ,25 Sum bank/kassebeholdning pr ,59 Disponibelt beløp ,84 Utgifter ,00 Sum bank/ kassebeholdning pr ,59 Revidert og funnet i orden Dag Yngve Johnsen John Erik Ullestad Budsjett for hotellutvalget 2015 Inntekter: Utgifter: Kassabeholdning per kr ,59 Bespisning utvalgsmøter kr Transport/ reise kr Profilering/ trykksaker kr 2000 Leie av møtelokaler kr Porto kr Tapt arbeidsfortjeneste kr Innledere kr Tilskudd avd. 25 kr. 0 Gebyrer renter: kr. 500 Sum: kr Sum differanse: kr VTA-bedriftene VTA står for Varig Tilrettelagt Arbeid og hører organisasjonsmessig under avd.25. Rogaland er nå det området der en organiserer flest innenfor dette feltet. Og vi har fortsatt et stort potensial i vårt område. Innenfor dette området begynner vi å få flere dyktige tillitsvalgte, noe som letter arbeidet for avdelingskontoret. 21

BERETNINGER, ÅRSMØTEFORSLAG OG REGNSKAPER

BERETNINGER, ÅRSMØTEFORSLAG OG REGNSKAPER 2016 Fellesforbundet Avdeling 25 Stavanger og Omegn Beretninger, Regnskaper og årsmøteforslag til årsmøtet 2016. BERETNINGER, ÅRSMØTEFORSLAG OG REGNSKAPER 1 2 ÅRSMØTE 2016 Onsdag16.mars 2016 kl.19.00 Folkets

Detaljer

BERETNINGER, ÅRSMØTEFORSLAG OG REGNSKAPER

BERETNINGER, ÅRSMØTEFORSLAG OG REGNSKAPER 2016 Fellesforbundet Avdeling 25 Stavanger og omegn Beretninger, Regnskaper og årsmøteforslag til årsmøtet 2016. BERETNINGER, ÅRSMØTEFORSLAG OG REGNSKAPER ÅRSMØTE 2016 Onsdag16.mars 2016 kl.19.00 Folkets

Detaljer

Fellesforbundets Petroleumsforum

Fellesforbundets Petroleumsforum Fellesforbundets Petroleumsforum Fellesforbundets Petroleumsforum er et samarbeidsorgan for reiseklubbene og avdelingene i Fellesforbundet, innen olje og gassrelatert virksomhet. 44 klubber og 17 avdelinger

Detaljer

Industri Energi avd. 267

Industri Energi avd. 267 Industri Energi avd. 267 Vedtekter oppdatert 2.11.2010 1 Foreningens organisasjonsmessige tilknytning 1.1 Foreningen er medlem av Industri Energi (IE) 1.2 Foreningen er underlagt IEs enhver tid gjeldende

Detaljer

Oslo/Akershus Handel og Kontor

Oslo/Akershus Handel og Kontor Vedtekter for avdeling 003 Oslo/Akershus Handel og Kontor Sist revidert på avdelingens årsmøte 20. mars 2014 Handel og Kontor Oslo Akershus er en avdeling av Handel og Kontor i Norge og en sammenslutning

Detaljer

FELLESFORBUNDETS KRAV TIL RIKSAVTALEN TARIFFOPPGJØRET 2014

FELLESFORBUNDETS KRAV TIL RIKSAVTALEN TARIFFOPPGJØRET 2014 FELLESFORBUNDETS KRAV TIL RIKSAVTALEN TARIFFOPPGJØRET 2014 Overlevert 18. mars klokken 10.00 FELLESFORBUNDETS FORHANDLINGSUTVALG Clas Delp Tore Skjelstadaune Elin Karlsen Djevat Hisenaj Torunn Ægisdottir

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

VEDTEKTER. 1.1 Industri Energi klubben ESS er tilsluttet Industri Energi og er underlagt dette forbundet og LO s vedtekter og bestemmelser.

VEDTEKTER. 1.1 Industri Energi klubben ESS er tilsluttet Industri Energi og er underlagt dette forbundet og LO s vedtekter og bestemmelser. VEDTEKTER 1 FORMÅL 2 ORGANISASJON 3 MEDLEMSKAP 4 KONTINGENT 5 TILLITSVALGTE 6 KLUBBENS ORGANER 7 ÅRSMØTE 8 ÅRSMØTE - VALG 9 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 10 KLUBBSTYRET 11 ARBEIDSUTVALG 12 UNGDOMSUTVALG 13 VALGKOMITE

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

INNKALLING TIL HALVÅRSMØTE I DISTRIKT ROGALAND FOLKETS HUS I STAVANGER DEN 19. November 2015 KL 09.00.

INNKALLING TIL HALVÅRSMØTE I DISTRIKT ROGALAND FOLKETS HUS I STAVANGER DEN 19. November 2015 KL 09.00. Halvårsmøte INNKALLING TIL HALVÅRSMØTE I DISTRIKT ROGALAND FOLKETS HUS I STAVANGER DEN 19. November 2015 KL 09.00. MØTET ER ÅPENT FOR ALLE MEDLEMMER MEN KUN VALGTE REPRESENTANTER HAR STEMMERETT For Distrikt

Detaljer

VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015

VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015 VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015 Krets LO Finans Postkom består av Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund sine medlemmer innen finanssektoren. 1 Formål

Detaljer

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR STØREN JEGER- OG FISKERFORENING Revidert i årsmøte 1999, 2011og 2014. Stiftet 1934 1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon VEDTEKTER

Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon VEDTEKTER Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon VEDTEKTER 1 Formål NISO er et landsomfattende forbund for idrettsutøvere innen idrettene fotball-, håndballog ishockey, samt utøvere innen individuelle idretter

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

Vedtekter. for. NOPEF avdeling 053. Baker Hughes INTEQ

Vedtekter. for. NOPEF avdeling 053. Baker Hughes INTEQ Vedtekter for NOPEF avdeling 053 1 Foreningens navn 1. Foreningens navn er Norsk Olje og Petrokjemisk Fagforbund avdeling 053 forkortet NOPEF avd.053. 1. Foreningen ble stiftet i 1979. 2 Foreningens organisasjonsmessige

Detaljer

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert!

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert! Til deg som er Lærling - det lønner seg å være organisert! Litt om oss selv Fellesforbundet er det største LO-forbundet i privat sektor, med over 140.000 medlemmer over hele landet. En av våre viktigste

Detaljer

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps Håland og Dysjaland skulekorps stiftet 27. april 1981 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Rogaland 1. ORGANISERING AV MUSIKKORPSET 1.1.Musikkorpset har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

Kursoversikt 2013. Rogaland,

Kursoversikt 2013. Rogaland, Kursoversikt 2013 Rogaland, AUST- og VEST-AGDER Ansattes rettigheter i bedriftsstyrer Overenskomster Riksatalen/VOB/Industri/Bil Psykososialt arbeidsmiljø trinn 2 Regnskapsføring/-forståelse VTA bedriftene

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 28. januar 2014, Oslo Til ledere og kasserere i NTLs organisasjonsledd Tid og sted Landsmøtet avholdes i Oslo i uke 45, i tiden 3. 7. november 2014

Detaljer

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps Vedtekter for Hedalen Musikkorps 16.3.2007 Innhold 1 Organisasjon. 2 Formål. 3 Medlemskap. 4 Årsmøtet. 5 Styret. 6 Medlemsmøter. 7 Komiteer. 8 Uenighet/tvister. 9 Utmelding av Norges Musikkorps Forbund.

Detaljer

Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars.

Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars. Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars. Norges Dykkeforbund har den glede å invitere til Dykketinget 2014 29.- 30. mars på Rica Hotel Gardermoen. Det går shuttlebuss fra flyplassen

Detaljer

VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAVN

VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAVN VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAVN Kretsens navn er Vestlandet krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund 2 KRETSENS VIRKEOMRÅDE Vestlandet krets

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq IKM ANSATTES FORENING wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui 2012 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

FJERNE ORDET MØNSTERVEDTEKTER OG ERSTATTE DETTE MED VEDTEKTER

FJERNE ORDET MØNSTERVEDTEKTER OG ERSTATTE DETTE MED VEDTEKTER Forslag nr. 75: FJERNE ORDET MØNSTERVEDTEKTER OG ERSTATTE DETTE MED VEDTEKTER Nytt: Vedtektene blir delt inn i del A forbundsvedtekter og del B som blir klubb og avdelingsvedtekter. For å få bedre oversikt

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS

VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS 1 ORGANISASJON Bryn Skoles Musikkorps er stiftet 26. oktober 1959. Korpset er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet i Akershus krets. Musikkorpset

Detaljer

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 1. ORGANISASJON Bryne Musikkorps ble stiftet 5. september 1934 av Jørgen Tjøtta under navnet Bryne Hornmusikk. Iflg. vedtak 6. desember 1948 ble navnet

Detaljer

Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no

Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no Vi skal alle dø en gang...... Men i tiden fram til det uunngåelige er det DU som bestemmer hvordan livet ditt skal være! Om du har vært

Detaljer

Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets Vedtatt 18. Mars 2015

Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets Vedtatt 18. Mars 2015 Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets Vedtatt 18. Mars 2015 1 KRETSENS NAVN Kretsens navn er Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets. 2 FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE

Detaljer

Vedtekter for Norges Jeger- og Fiskerforbund Nordland

Vedtekter for Norges Jeger- og Fiskerforbund Nordland Vedtekter for Norges Jeger- og Fiskerforbund Nordland Del I vedtatt av NJFF/representantskapet 03.09.1999 Del II vedtatt av årsmøtet i NJFF-Nordland 13.02.2000 Endringer vedtatt av årsmøtet 30.03.2008.

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps

Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps Vedtekter for Asker og Bærum ungdomskorps - stiftet 10.oktober 2006. 1 Formål Musikkorpset Asker og Bærum ungdomskorps, ABUK, skal være et tilbud til unge musikanter

Detaljer

Riksavtalen - NHO bedrifter

Riksavtalen - NHO bedrifter Fylke Arbeidsgiver Navn Medlemmer Østfold City Hotel Fredrikstad AS - Rica City Hotel 3 Oslo/Akershus 4Service AS Avd Oksenøyveien 1 Oslo/Akershus Anker Studentboliger 1 Oslo/Akershus Bristol Hotel AS

Detaljer

Tromsø Bygningsarbeiderforening søker arbeidere i byggfagene, glassfaget og byggeindustrien i Tromsø og Nord-Troms!

Tromsø Bygningsarbeiderforening søker arbeidere i byggfagene, glassfaget og byggeindustrien i Tromsø og Nord-Troms! Tromsø Bygningsarbeiderforening søker arbeidere i byggfagene, glassfaget og byggeindustrien i Tromsø og Nord-Troms! Vi trenger DEG som medlem! Annonsen utløper: ALDRI!!!!!!! -Hvordan er vår organisasjon

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

Faglig forum for formannskapssekretærer

Faglig forum for formannskapssekretærer Faglig forum for formannskapssekretærer Protokoll fra Årsmøte i Faglig forum for formannskapssekretærer på Radisson Blu Hotel Norge, Bergen 4. juni 2014 Til stede: Jfr. vedlagte deltakerliste SAK 1/2014

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER 1 Organisasjon Helgeland Landbrukstjenester BA. Org. nr 975 931 366, nedenfor kalt laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset økonomisk ansvar

Detaljer

VEDTEKTER. Med endringer vedtatt den 3. juni 2013.

VEDTEKTER. Med endringer vedtatt den 3. juni 2013. STIFTELSEN ANKER STUDENTBOLIGER OG HOTEL (Anker STI) VEDTEKTER Med endringer vedtatt den 3. juni 2013. 1 Formål Stiftelsen Anker Studentboliger og Hotel (Anker STI) er en næringsdrivende stiftelse som

Detaljer

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund 1 Formål Folkets Hus Landsforbund har til formål: a) å være en interesseorganisasjon for Folkets Hus-foreninger hvor arbeiderbevegelsens organisasjoner eier eller arbeider

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAMN

VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAMN VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAMN Kretsens navn er Vestlandet krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund 2 KRETSENS VIRKEOMRÅDE Vestlandet krets

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

VEDTEKTER for. Postansattes Landsforening (PL) Gjeldende for landsmøteperioden 2014-2015

VEDTEKTER for. Postansattes Landsforening (PL) Gjeldende for landsmøteperioden 2014-2015 VEDTEKTER for Postansattes Landsforening (PL) Gjeldende for landsmøteperioden 2014-2015 1 Navn Foreningens navn skal være Postansattes Landsforening (PL). 2 Organisatorisk tilslutning PL er en partipolitisk

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært. Årsmøte. i Molde Næringsforum. Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra

Innkalling til ekstraordinært. Årsmøte. i Molde Næringsforum. Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra Innkalling til ekstraordinært Årsmøte i Molde Næringsforum Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra mva 2 INNKALLING OG SAKSLISTE TIL EKSTRAORIDNÆRT ÅRSMØTE I MOLDE NÆRINGSFORUM

Detaljer

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012)

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012) Postens Pensjonistforbund Vedtekter (gjeldende fra 13. 05. 2012) 1 1. Forbundets navn Forbundets navn er POSTENS PENSJONISTFORBUND (PPF) Forbundet har sitt kontor i Oslo. 2. Formål Postens Pensjonistforbund

Detaljer

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA)

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtekter for Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtatt på konstituerende møte den 19. november 1956, med endringer 28. februar 1964, 26. februar 1975, 26. februar 1985, 13. mars 1997, 12.

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS

VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS 1 ORGANISASJON Bryn Skoles Musikkorps (senere kalt BSM) er stiftet 26. oktober 1959. Korpset er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (senere kalt NMF). Musikkorpset

Detaljer

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN 2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN For en hver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på SKBs landsmøte (vedtektenes

Detaljer

Vedtekter for NHO Transport

Vedtekter for NHO Transport 1 Vedtekter Vedtekter for NHO Transport NAVN 1 1 Landsforeningens navn er NHO Transport. Den har forretningsadresse i Oslo. FORMÅL 2 1 Landsforeningens formål er å fremme kollektivtrafikken og annen transportvirksomhet.

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978 VEDTEKTER FOR Bad, park og idrett Stiftet 7. april 1978 Revidert etter endringer vedtatt på landsmøtene i Trondheim 24.08.1989, Oslo 22.08.1991, Bodø 17.06.1993, Sandnes 15.06.1995, Gjøvik 21.08.1997,

Detaljer

NORGES BASKETBALLFORBUND REGION NORD. Lover. Norges Basketballforbund Region Nord

NORGES BASKETBALLFORBUND REGION NORD. Lover. Norges Basketballforbund Region Nord NORGES BASKETBALLFORBUND REGION NORD Lover Norges Basketballforbund Region Nord 27.06.2011 INNHOLD 1 Alminnelige bestemmelser... 3 2 Formål... 3 3 Innmeldelse... 3 4 Arbeidsordning... 3 5 Organisasjon...

Detaljer

MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND

MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND Vedtatt av NJFFs Representantskap 24.08.2013 (Forslaget nedenfor er et mønster, og kan selvsagt tilpasses lokale

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 55: Administrasjonen foreslår: I kommende Landsmøteperiode skal det velges 9 politisk valgte i forbundet. Begrunnelse: Etter forrige Landsmøte var det 11 politisk valgte i NNN. Dette var en

Detaljer

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter.

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter. VEDTEKTER 1 Foreningen Foreningen Hackheim ble stiftet 1.6.2012 i Trondheim. Hackheim er en uavhengig og selvstendig forening, primært virkeområde er Trondheim og omegn. Foreningens fulle navn er Hackheim.

Detaljer

Rakalauv Barnehage SA

Rakalauv Barnehage SA .. Rakalauv Barnehage SA Org.nr.: 975334821 Gagnumvegen 20 2750 Gran Tlf. 61330037 Mail: styrer@rakalauv.no www.rakalauv.barnehageside.no VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET RAKALAUV BARNEHAGE SA, ORG.NR.

Detaljer

2.f-1 Veiledende funksjonsbeskrivelser og fullmakt

2.f-1 Veiledende funksjonsbeskrivelser og fullmakt 2.f-1 Veiledende funksjonsbeskrivelser og fullmakt Veiledende retningslinjer som danner utgangspunkt for oppgavefordeling i avdelingen behandlet og vedtatt av LS i desember 2011 (ref. LS-sak 92/11 samt

Detaljer

Kurskatalog Hordaland Sogn og Fjordane

Kurskatalog Hordaland Sogn og Fjordane 2010 Kurskatalog Hordaland Sogn og Fjordane KURSTILBUD Fellesforbundet ADK Vest Kurskatalogen gjelder for vår og høst 2010. Denne skal henge på oppslagstavlene, ha i baklommen eller ligge fremme på spiserom

Detaljer

Vedtekter for Den Norske Coachforening

Vedtekter for Den Norske Coachforening Vedtekter for Den Norske Coachforening Sist endret tirsdag, 28. april 2015 Kapittel 1 Formål, oppbygging og ansvarlig organ 1-1 Foreningens offisielle navn er: Den Norske Coachforening (DNCF) Det engelske

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

1 ORGANISASJON. a. Alle medlemmer plikter å følge musikkorpsets, NMFs og kretsens vedtekter, reglement og lovlige vedtak.

1 ORGANISASJON. a. Alle medlemmer plikter å følge musikkorpsets, NMFs og kretsens vedtekter, reglement og lovlige vedtak. Vedtekter 1 ORGANISASJON Musikklaget «Liv», stiftet 2 desember 1888, er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) gjennom Nord - Trøndelag Musikkrets. Organisering av musikkorpset: Musikanter fra skolekorpset

Detaljer

Fare for streik. - trygghet i arbeidslivet

Fare for streik. - trygghet i arbeidslivet Fare for streik - trygghet i arbeidslivet Vi krever lik lønn for hele bransjen HK har i dag en fullverdig tariffavtale med Hovedorganisasjonen Virke, og den omfatter over 16.000 HK-medlemmer. HKs tariffavtale

Detaljer

Vedtekter for Framfylkingen

Vedtekter for Framfylkingen Vedtekter for Framfylkingen Vedtatt på det 17.ordinære landsmøte På Ringsaker 19.-21. juni 2015 1 FORMÅL Organisasjonens formelle navn er Framfylkingen - LOs barne- og familieorganisasjon. Vi ser det som

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) Marinteknisk Selskap inviterer sine medlemmer til FOREDRAG & ÅRSMØTE MED SERVERING Mandag 5. MAI 2008

Detaljer

Sendt til: Virkes medlemmer som er bundet av eller følger Avtale for reiselivsbransjen mellom Virke og Handel og Kontor (HK).

Sendt til: Virkes medlemmer som er bundet av eller følger Avtale for reiselivsbransjen mellom Virke og Handel og Kontor (HK). Nr: 6/2014/GM Dato: 11.04.2014 Sendt til: Virkes medlemmer som er bundet av eller følger Avtale for reiselivsbransjen mellom Virke og Handel og Kontor (HK). TARIFFOPPGJØRET VÅREN 2014 - ENIGHET I FORHANDLINGENE

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service Endret ved årsmøte 16.10.03. Revidert 25.oktober 2006 og den 24. oktober 2007. 1 FORMÅL Formålet til Bemanningsbransjen i NHO Service er å: Ivareta medlemmenes

Detaljer

Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening

Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening Vedtatt på Generalforsamlingen på Rica Parken, Ålesund 4. juni 2009 1. Innledning NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening (VVS-Foreningen) er en

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

VEDTEKTER FOR AUF I BUSKERUD

VEDTEKTER FOR AUF I BUSKERUD VEDTEKTER FOR AUF I BUSKERUD DEL 1. GENERELLE BESTEMMELSER Kapitel 1. Navn, formål og oppgaver 1-1. Navn Fylkeslagets navn er AUF i Buskerud. 1-2. Organisering Fylkeslaget er Arbeidernes Ungdomsfylkings

Detaljer

Vedtekter for Regnskap Norge

Vedtekter for Regnskap Norge Vedtekter for Regnskap Norge Vedtatt på generalforsamlingen 5. juni 1987. Sist endret 11. juni 2015. 1. Navn Foreningens navn er Regnskap Norge. Foreningens forretningskontor skal være i Oslo. 2. Formål

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

VEDTEKTER FOR MIDT-NORGE KRETS Vedtatt 25. Mars 2014

VEDTEKTER FOR MIDT-NORGE KRETS Vedtatt 25. Mars 2014 VEDTEKTER FOR MIDT-NORGE KRETS Vedtatt 25. Mars 2014 1 KRETSENS NAVN Kretsens navn er Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge krets. 2 FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE Kretsens formål er å samle forbundets

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT TING TORSDAG 5.NOVEMBER 2015 PÅ THON HOTELS ARENA - LILLESTRØM

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT TING TORSDAG 5.NOVEMBER 2015 PÅ THON HOTELS ARENA - LILLESTRØM Til Forbundsstyret Medlemsklubbene og gruppene NKFs kontrollkomite NKFs valgkomite NKFs administrative leder NIFs representant Oslo. 22. oktober 2015 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT TING TORSDAG 5.NOVEMBER

Detaljer

Vedtekter for Norske Scenografer. 1 Formål m.v. 2 Medlemskap

Vedtekter for Norske Scenografer. 1 Formål m.v. 2 Medlemskap Vedtekter for Norske Scenografer (Rettet på generalforsamlingen: 27.04.95, 29.04.96, 26.05.99, 24.05.00, 22.05.01, 09.06.2010, 12.06.2013 og 27.05.2014) 1 Formål m.v. 1.1 Formål Norske Scenografer er en

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

Skjeberg Omegn Jeger og Fiskeforening

Skjeberg Omegn Jeger og Fiskeforening MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND VEDTEKTER FOR Skjeberg og Omegn Jeger og fiskeforening stiftet 27. mars 1960 1 NAVN Foreningens navn er: Skjeberg

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013)

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) 1. Navn Organisasjonen er stiftet 18. mai 1918. Ved stiftelsen fikk den navnet Norske Døves Landsforbund. I 1977 ble navnet endret

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00

Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00 Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00 Til stede: Kurt Gamst, Tommy Esbensen, Grethe Gamst, Odd Einar Larsen, Geir Knudsen, Kjell Nilsen, Bente Green, Fred Fredriksen, Inger Marie Mykland, Bjørn Bertheussen

Detaljer

Vedtekter for Skotselv Skolekorps.

Vedtekter for Skotselv Skolekorps. 1 ORGANISASJON. Vedtekter for Skotselv Skolekorps. Skotselv Skolekorps stiftet 2003 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund, NMF med tilhørighet i NMF Buskerud. Skotselv Skolekorps har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

VEDTEKTER. NORILCOs Ungdom

VEDTEKTER. NORILCOs Ungdom VEDTEKTER NORILCOs Ungdom 1 1 NAVN... 3 2 FORMÅL... 3 3 MEDLEMMER... 3 3.1 Medlemskap... 3 3.2 Kontingent... 3 4 UNGDOMSKONFERANSEN... 3 4.1 Møterett på ungdomskonferansen... 4 4.2 Saksliste... 4 4.3 Valg

Detaljer

Vedtekter for Bønes skolekorps

Vedtekter for Bønes skolekorps Vedtekter for Bønes skolekorps 1 ORGANISASJON Bønes Skolekorps stiftet i 1964 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Hordaland krets. Organisering av musikkorpset Musikkorpset

Detaljer

Norsk cøliakiforenings ungdom

Norsk cøliakiforenings ungdom Forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøtet 2015 Ålesund 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). #1 Forslagsstiller: Landsmøtet

Detaljer

Vedtekter. for Båsmo & Ytteren skolekorps 1 ORGANISASJON

Vedtekter. for Båsmo & Ytteren skolekorps 1 ORGANISASJON Vedtekter for Båsmo & Ytteren skolekorps 1 ORGANISASJON Båsmo & Ytteren skolekorps er stiftet 29. november 1958 og er tilsluttet Norges Musikkkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Nord-Norge. I perioden

Detaljer

VEDTEKTER FOR KYSTLINJEN VANN & AVLØP SAMVIRKE

VEDTEKTER FOR KYSTLINJEN VANN & AVLØP SAMVIRKE VEDTEKTER FOR KYSTLINJEN VANN & AVLØP SAMVIRKE 1 Foretakets navn Samvirkeforetakets navn er Kystlinjen Vann & Avløp SA 2 Forretningskontor Foretaket har sitt forretningskontor i Vestby kommune. 3 Formål

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 3 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap og kontingent... 3 4 Kontingent... 3 KAPITTEL 2 LANDSMØTE...

Detaljer

1.1 Hunstad skolekorps stiftet 12. april 1983 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund Nord- Norge.

1.1 Hunstad skolekorps stiftet 12. april 1983 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund Nord- Norge. Vedtekter for Hunstad skolekorps 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte, tatt opp

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE. Den norske Sjørettsforening. 4. Fremleggelse av (revidert) regnskap (regnskap og revisjonsberetning er vedlagt)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE. Den norske Sjørettsforening. 4. Fremleggelse av (revidert) regnskap (regnskap og revisjonsberetning er vedlagt) INNKALLING TIL ÅRSMØTE i Den norske Sjørettsforening mandag 4. november 2013 kl. 17.15 i Norges Rederiforbund, Rådhusgaten 25 Dagsorden, jfr. vedtektene 6: 1. Konstituering 2. Valg av et medlem til å medundertegne

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.1990 2 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.90, med senere endringer av.. Godkjent av Idrettsstyret den 1. Formål Laget er selveiende

Detaljer

Vedtekter for Landkreditt SA

Vedtekter for Landkreditt SA 1 Vedtekter for Landkreditt SA Landkreditt SA er et norsk samvirkeforetak innen finansområdet, som i samsvar med finansforetaksloven 1-3 f) og 17-3 (3) er definert som finansforetak og samvirkeforetak

Detaljer

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen.

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen. Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 4 Kontingent... 2 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 2 5 Generelt... 2 6 Sammensetning og delegater... 2

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER Gjeldende fra og med Landsmøtet 2013. Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer 1-1 Navn Organisasjonens navn er Afasiforbundet i Norge (AFN/Afasiforbundet). Afasiforbundet

Detaljer