Stay WebSecurity. Sikker, kontrollert & analyserbar surfing. Websikkerhet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stay WebSecurity. Sikker, kontrollert & analyserbar surfing. Websikkerhet"

Transkript

1 Stay WebSecurity Sikker, kontrollert & analyserbar surfing. Websikkerhet

2 Stay WebSecurity Web den nye trusselen I dag er web den største sikkerhetstrusselen for mange organisasjoner. Så mye som hvert tredje bedragerilovbrudd skjer ved hjelp av interne. Bare det siste året har andelen bedrageriforsøk økt med 751%. 44% av brukerne sier at de ikke følger sin arbeidsgivers surfepolicy og 1 av 5 brukere lar venner og familie beny e jobb PC en. Blant 1970-generasjonen beny er 48% av brukerne jobb-pc en privat.* De e adferdsmønsteret kompromi erer sikkerheten for din organisasjon. Vanlige typer trusler via web: Phishing Gjennom phishing-e-post lures brukeren inn på forfalskede ne sider, o e bankne sider, som oppfordrer brukeren l å legge igjen sensi ve opplysninger som bankinformasjon. Denne metoden kan sammenlignes med såkalt skimming. Skadelig kode og virus Ne sider som sprer skadelig kode og virus. Kapring Ne sider som sprer virus og kaprer og låser datamaskinen. Brukeren må betale løsepenger for å få datamaskinen låst opp. Falske konkurranser og lo erier Ne sider med falske eller tvilsomme lo erier og spil der brukeren uvitende starter et abonnement som debiteres mobilregningen. Disse abonnementene kan være veldig vanskelige å si opp. Misvisende eller falsk reklame Økende mengde reklame på interne gjør det vanskeligere å oppdage misvisende reklame. De e kan i verste fall forårsake at brukeren installerer uønsket programvare eller virus. Sikker, kontrollert & analyserbar surfing Stay WebSecurity er en ne skybasert tjeneste som øker sikkerheten i din organisasjon gjennom å stoppe sikkerhetstrusler via web før de når deres ne verk og deres datamaskiner. Sam dig lbyr tjenesten en rekke muligheter for kontroll og analyse gjennom sta s kk og URL-filtrering. Målet med Stay WebSecurity er å være markedets enkleste websikkerhetsløsning uten kompromisser innen funksjon og integritet. Tjenesten gir deg alt du behøver for å oppnå sikker surfing for dine brukere. Sammen med en a rak v pris passer tjenesten alle organisasjoner uanse størrelse, bransje og kunnskapsnivå innen IT-sikkerhet. Forventede effekter Beny er du Stay WebSecurity kan du forvente deg en rekke ulike effekter. Økt surfesikkerhet og minsket eksponering mot virus. Forhindret brukereksponering mot bedrageri, phishing m.m. Innsikt og forståelse for din organisasjons surfevaner basert på fakta. Forhindre ulovlig nedlastning av materiale besky et av opphavsre. Forhindre surfing på sider med barnepornografisk innhold. Lavere kostnader gjennom lavere antall problema ske hendelser. Økte inntekter fra en mer effek v organisasjon. PM Policy Manager U ordringen i mange organisasjoner er å ha en velfungerende surfepolicy for hele organisasjonen på tross av at brukerne har ulike forutsetninger, surfevaner og dermed behov. PM (Policy Manager) er et unikt verktøy som inngår i Stay WebSecurity. Verktøyet muliggjør at de som er ansvarlige for en gruppe brukere, for eksempel administrerende direktør, avdelingssjef eller en lærer, veldig enkelt kan lpasse surfepolicyen for sine brukere. Sam dig får administratoren god innsikt i sine brukeres surfevaner gjennom transparent sta s kk. PM er i stor grad lpasset nordiske forhold rundt kontroll og analyse av surfing. Sosialt ansvar med innebygget filter mot barnepornografi Stay WebSecurity inneholder et unikt filter som forhindrer surfing på hjemmesider med barnepornografisk innehold og forhindrer dermed spredning av overgrepsmateriale. I de fleste organisasjoner er de e nok besky else l å ersta e annen kostbar programvare. * Sta s kk baseres på brukere i Sverige.

3 Stay WebSecurity All d sikret med mobilitetsbesky else Stay WebSecurity stø er fult ut alle mobile brukere. Uanse hvor brukeren befinner seg gjelder surfepolicyen og brukeren surfer direkte ut på interne uten å belaste interne ne verk, interne orbindelser eller systemer. Datasenter i Norden Som en naturlig del av vår lokale strategi har vi datasenter i Norden. Det innebærer at all data lagres fysisk i Norden og ingen surfetrafikk passerer landegrensene unødvendig. Din integritet og sikkerhet er og kommer all d l å være høyeste prioritet hos Stay Secure. Teknologi Stay Secures pla orm bygger på det beste fra tre verdener : Pla orm basert på Open Source. Egenutviklede, unike og nasjonalt lpassede funksjoner og besky else. Tredjepartskomponenter for økt trygghet sikkerhet. I tråd med lover og anbefalinger Stay WebSecurity følger norske lov og de anbefalinger som finnes for norske bedri er og dermed også for de fleste andre land i Europa. Vi har ta hensyn l blant annet data lsynets anbefalinger og krav. Grunner l å velge Stay WebSecurity For fullstendig liste med fordeler Økt sikkerhet Stay WebSecurity gir en effek v besky else mot den største sikkerhetstrusselen ne et. Enkelt & kostnadseffek vt Målet med Stay WebSecurity er å være markedets enkleste websikkerhetsløsning uten kompromisser innen funksjon og integritet. PM Policy Manager Unikt verktøy lpasset for Norden som gjør det mulig for ansvarspersoner ute i organisasjonen å selv administrere og analysere surfingen for sine brukere. Oppre hold integriteten Omfa ende re ghetsstyring oppre holder integriteten for brukeren. I tråd med norske lover og anbefalinger Tjenesten leveres i tråd med norske lover og anbefalinger. Alle datasentre ligger i Norden. Analyse økt forståelse Gjennom sta s kk og logger får du økt forståelse for surfeadferden i din organisasjon og kan ta aktuelle grep basert på fakta.

4 Teknikk & funksjoner An virus Stay WebSecurity skanner all ne rafikk for å stoppe alle typer virus før de når deres ne verk og klienter. Som an virusmotor beny es F- secure som regelmessig mo ar pres sjetunge bransjeutmerkelser. F-secure lbyr et av verdens beste besky elser som virus. Analyse Sta s kk & logger Med tjenesten følger muligheten l å se detaljert sta s kk og detaljerte logger. Informasjonen gir deg raskt en oversikt over brukernes surfevaner. Med hjelp av sta s kken og loggene kan du blant annet se: Hvilke ne sider og kategorier av ne sider som besøkes, hvor lenge og når. Ne sider og virus som blokkeres. Forandringer i surfeadferd over d. URL-filtrering Stay Secure beny er Zvelos verdensledende URL -database med over 500 millioner kategoriserte URL er som dekker 6 milliarder ne sider på nesten 200 språk. Databasen komple eres og oppdateres løpende med norske ne sider for å gi best mulig lokal dekning. Du velger enkelt hvilke ne sider og kategori av ne sider som du vil llate, mykblokkere eller blokkere. Mykblokkering gir brukeren lgang l ne siden e er en tydelig advarsel. Streaming Du tar enkelt kontroll over streaming av lyd og bilde. Du kan for eksempel enkelt forhindre ulike typer av streamingtjenester for å minimere belastning på båndbredden. Zero-day-besky else mot phishing & andre bedrageriforsøk Ne sider som beny es l ulike typer bedrageriforsøk stoppes effek vt med URLfiltrering. Da de fleste bedrageriforsøk ini eres via e-post gjør vår store brukerdatabase innen e- postsikkerhet at vi raskt oppdager nye sikkerhetstrusler. Vårt samarbeide med ITsikkerhetsanalyseselskapet Sec4it gir oss en zero -day-besky else der lede den før sikkerhetstrusler stoppes kortes ned betydelig sammenlignet med vanlige sikkerhetsløsninger. Besky else mot barnepornografi Med en global database og en lokal database via nordisk poli stoppes hjemmesider med barnepornografisk innehold effek vt. SafeSearch SafeSearch besky er brukerne mot eksponering for upassende og støtende søkeresultater via søkemotorer. Du velger selv l hvilken grad du ønsker at SafeSearch skal beny es. Surfepolicy Du kan ha et ubegrenset antall policys og de kobles enkelt l brukere og grupper i din organisasjon. Du kan for eksempel enkelt velge surfepolicys for ulike avdelinger, land eller kontorer. Hver policy kan enkelt administreres direkte via de e-postbaserte PM-rapportene. Re gheter for integritetsbesky else Med avanserte re ghetsinns llinger kontrollerer du hvem som får lgang l hvilken informasjon som for eksempel logger og sta s kk. Du velger selv om det skal være mulighet for å se den enkelte brukers surfeak vitet eller om informasjonen skal presenteres på gruppenivå. Katalogsynkronisering Dine brukere synkroniseres og grupperes som avspeiling av din katalogtjeneste, som for eksempel Ac ve Directory. Det automa serer brukeradministrasjonen og koblingen l surfepolicys via grupper. Implementering Stay WebSecurity lbyr et bredt utvalg av implementasjonsmuligheter. Kontakt oss så forteller vi mer.

5 PM Policy Manager Bedri en tar kontrollen PM gjør det mulig å la ansvarlige personer ute i organisasjonen på en enkel måte analysere og administrere surfingen for kun sine brukere gjennom PM-rapporten som kommer via e-post e er ønsket intervall. Fra rapporten for PMadministratoren lgang l en rekke kontrollpaneler der historikk og y erligere handlinger kan u øres. Her finnes også y erligere sta s kk. PM-rapporten PM-rapporten viser oversiktlig og pedagogisk en toppliste over de mest besøkte ne stedene. PMadministratoren kan direkte via listen i rapporten gjøre nødvendige grep som å blokkere, mykblokkere ( lgang e er advarsel), llate spesifikke ne sider eller kategorier av ne sider. Pedagogisk kontrollpanel Y erligere handlinger slik som å blokkere spesifikke ne sider kan PM-administratoren gjøre direkte via PM-kontrollpanelet. Her kan l og med inns llinger for PM-rapporten og PMalarmen gjøres. PM-kontrollpanelet gir l og med mulighet l å se mer sta s kk. PMadministratoren behøver ingen login l kontrollpanelet, men lgang skjer direkte via PM -rapporten. Teknologipartnere: Alarm ved avvikende surfemønster Som et komplement l PM-rapporten kan PMadministratoren få automa ske PM-alarmer ved surfeak vitet som virker mistenksomt eller på annet vis avviker fra det normale. Det kan for eksempel være en kra ig økning i antall besøk på en bestemt ne side som er mykblokkert ( lgang e er advarsel). Specifika oner For fullstendig oversikt se An virus Besky else mot phishing og andre bedrageriforsøk Besky else mot barnepornografi Zero-day-besky else SafeSearch for sikkert søk URL-filtrering Tillat, mykblokker ( lgang e er advarsel) eller blokker Kontroll over nedlas ng basert på filtype Kontroll av streaming for eksempel streaming av video og lyd Full mobilstø e Egendefinerte svarsider og meldinger med stø e for flere språk Re ghetsstyring og integritetsbesky else Sta s kk og logger Katalogsynkronisering med LDAP (for eksempel Ac ve Directory) Inns llingsmuligheter på organisasjons-, gruppe eller individnivå Ak vitetsoversikt og rapportering for å forhindre inak vering/avinstallasjon i ikkere ghetsbegrensede miljøer. Stø e for Citrix- og Terminal Servermiljøer Full stø e for IPv6

6 Fordelene med skytjenester Samtlige av Stay Secures tjenester finnes i ne skyen som SaaS (So ware as a Service eller Security as a So ware). Ne skybasert IT-sikkerhet har en rekke fordeler. Nedenfor følger noen av disse. Krever ingen investering i maskin- eller programvare. Intet vedlikehold ingen installasjon. Minimal administrasjon. Én sentral løsning ersta er o e flere andre løsninger. Pla ormuavhengig fungerer for alle systemer. Transparent for brukeren. Ubegrenset skalerbarhet. All d oppdatert med høyeste sikkerhet. Ingen begrenset leve d. Miljøvennlig. Slik fungerer Stay WebSecurity Med Stay WebSecurity surfer dine brukere via proxyservere i Stay Secures datasenter. Således eksponeres ikke brukeren direkte ut mot interne. Ne rafikken skannes i sann d for å stoppe skadelig innhold som virus og bedrageriforsøk. I llegg stoppes også annet innhold dere har valgt å blokkere. Via pedagogiske dialoger informeres brukeren når innhold som dere har valgt å blokkere stoppes. Trusted sites, som o est er lokale ne verk og lokale hjemmesider, slik som intrane, ekskluderes enkelt så det ikke passerer i Stay Secures proxyservere.

7 Informasjon om Stay Secure Markedsledende leverandør Stay Secure er en av Nordens største rendyrkede leverandører av ne skybaserte sikkerhetstjenester med kontor i Oslo, Stockholm og København. Med tjenester basert på high end-teknologi levert fra toppmoderne datasentre hjelper vi alle typer organisasjoner med å få en trygg og velfungerende hverdag. Opplæring Stay Secure lbyr opplæring, enten hos dere, eller via web i forbindelse med at Stay WebSecurity implementeres. Opplæringen gjør at dere kommer raskt i gang og effek vt kan administrere tjenesten og får den absolu mest effek ve håndteringen av søppelpost, samt nødvendig kunnskap og lover og anbefalinger. Stay Secure har kunder og over brukere. Bland våre kunder finnes børsnoterte konserner, banker, offentlige ins tusjoner, kommuner, fylkeskommuner, poli ske par er og skoler. Garantert høy kvalitet Vår Service Level Agreement (SLA) garanterer deg høy kvalitet på tjenesten; 99,9% lgjengelighet med erstatning ved dri sforstyrrelser. Du garanteres også rask support via telefon og e-post. Service & support Stay Secure leverer kvalifisert support utover det vanlige. Som kunde hos oss får du all d svar raskt og presist slik at du kan gi en bedre service mot dine egne brukere. Supporten er lgjengelig via telefon og e-post. Vil du så ringer vi opp deg når det passer. Support Premium Support Stay Premium Support er en utvidet stø e som gir døgnbetjent support via telefon. Stay Secures tjenester Stay PowerFilter Innkommende spam og virusfilter. Stay SecureSMTP Utgående spam og virusfilter. Stay Backup Backup av e-post. Stay Log Logging av e-post i opp l 10 år. Stay WebSecurity Sikker, kontrollert og analyserbar surfing. Interessert - kontakt oss Salg Tlf: Support Tlf: Web: h p://support.stejtech.net Stay Premium Support Tlf: Stay Secure Norway Tlf: Dronning Eufemias Gate 16, 7. etasje Oslo Postadresse: Dronning Eufemias Gate 16, 7. etasje 0191 Oslo Version 6.1

Slik lykkes du med salg av Normans løsninger. For partnere

Slik lykkes du med salg av Normans løsninger. For partnere For partnere Slik lykkes du med salg av Normans løsninger For å lykkes med salget er det viktig å vite hvilke løsninger du selger, hvilke egenskaper de har, og hvilken verdi de gir kunden. Som en hjelp

Detaljer

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Håndbok i e-postmarkedsføring oppdatert med e-post for sosiale medier og mobile enheter Nøklene til fremgang 7 1. Nøklene til fremgang

Detaljer

PERSONVERN I SKOLE OG BARNEHAGE

PERSONVERN I SKOLE OG BARNEHAGE PERSONVERN I SKOLE OG BARNEHAGE Samlerapport, juni 2014 Datatilsynet Gateadresse: Tollbugata 3, Oslo Postadresse: Pb 8177 Dep, 0034 Oslo E-post: postkasse@datatilsynet.no Telefon: 22 39 69 00 Faks: 22

Detaljer

Sikker håndtering av personopplysninger i skolen

Sikker håndtering av personopplysninger i skolen Sikker håndtering av personopplysninger i skolen veiledning Om Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen er et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet. Senterets oppgave er å bidra

Detaljer

TJEN PÅ DELT KUNNSKAP 5TIPS TIL MORGENDAGENS KOMMUNIKASJONS- TEKNOLOGI FREMTIDENS KOMMUNIKASJON

TJEN PÅ DELT KUNNSKAP 5TIPS TIL MORGENDAGENS KOMMUNIKASJONS- TEKNOLOGI FREMTIDENS KOMMUNIKASJON Teknologi Åpent og effektivt med virtuelle møter DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Videokonferanse Utvider horisonten ved skolene i Finnmark FREMTIDENS Nr. 9 / August 09 KOMMUNIKASJON 5TIPS

Detaljer

Når alt er en selvfølge. EPiServer en effektiv og fleksibel plattform for informasjonshåndtering og publisering på Internett

Når alt er en selvfølge. EPiServer en effektiv og fleksibel plattform for informasjonshåndtering og publisering på Internett Når alt er en selvfølge EPiServer en effektiv og fleksibel plattform for informasjonshåndtering og publisering på Internett Tanke og følelse på Internett Hva er det som gjør at en person oppfattes som

Detaljer

Hva vet appen om deg? Kartlegging av personvernutfordringer knyttet til mobilapplikasjoner

Hva vet appen om deg? Kartlegging av personvernutfordringer knyttet til mobilapplikasjoner Hva vet appen om deg? Kartlegging av personvernutfordringer knyttet til mobilapplikasjoner Atle Årnes og Catharina Nes 15. september 2011 Sammendrag Mobilapplikasjoner, såkalte apps, er et marked i kraftig

Detaljer

Globale retningslinjer for god opptreden

Globale retningslinjer for god opptreden Globale retningslinjer for god opptreden Ethics Line www.rolls-royce.com/ethicsline Du kan når som helst stille spørsmål eller komme med bekymringsmeldinger ved å bruke Rolls Royce Ethics Line. Budskap

Detaljer

HVORDAN EFFEKTIVISERE DIN VIRKSOMHET

HVORDAN EFFEKTIVISERE DIN VIRKSOMHET HVORDAN EFFEKTIVISERE DIN VIRKSOMHET 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Del I- Drive virksomhet i steinalderen Stå opp, kle på deg, start dagen Modemmusikk Del II Forbedret teknologi Lynraskt internett

Detaljer

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet FORORD Tenk før du deler er et aktivitetshefte for å legge til rette for samtaler med barn på mellomtrinnet om deres sosiale liv

Detaljer

Ting vil bli enklere og ta kortere tid

Ting vil bli enklere og ta kortere tid Ting vil bli enklere og ta kortere tid Holdninger til offentlige tjenester på internett Rapport 2-2006 Ting vil bli enklere og ta kortere tid Holdninger til offentlige tjenester på internett ISBN 82-92447-09-1

Detaljer

KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE»

KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE» KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE» Beregnet til Senter for IKT i utdanningen Dokumenttype Rapport, versjon 1.1 Dato 1. mars 2013 SENTER FOR IKT I UTDANNINGEN KARTLEGGING AV SKOLENES

Detaljer

En vanlig dag på jobb

En vanlig dag på jobb En vanlig dag på jobb Arbeidshverdagens elektroniske spor Oktober 2012 Hva registreres om deg i løpet av en vanlig arbeidsdag? Kan hele arbeidsdagen rekonstrueres ned til minste detalj og minutt for minutt?

Detaljer

JOSTEIN SAAKVITNE NYE ELEKTRONISKE MEDIER

JOSTEIN SAAKVITNE NYE ELEKTRONISKE MEDIER JOSTEIN SAAKVITNE NYE ELEKTRONISKE MEDIER GAN Forlag AS, Oslo 2003 2. utgave 1. opplag ISBN 82-492-0456-5 Redaktør: Mai Gythfeldt Bilderedaktør: Mai Gythfeldt Grunndesign: Stein Holmboe Erichsen Omslagsdesign:

Detaljer

En kvalitativ studie av utvalgte bedrifters forhold til sosiale medier

En kvalitativ studie av utvalgte bedrifters forhold til sosiale medier Carin Pettersson Kristin Svendsen Prosjektoppgave ved Handelshøyskolen BI En kvalitativ studie av utvalgte bedrifters forhold til sosiale medier Eksamenskode og navn: MAN 29281 Flermedial ledelse Utleveringsdato:

Detaljer

Øving 2 Elektronisk blekk

Øving 2 Elektronisk blekk Øving 2 Elektronisk blekk Frist: 04.02.11 Teknologien Denne fantastiske nye teknologien kan kort beskrives på følgende måte. Partikler, med diameter på størrelse av et menneske hår, har (så langt) to farger.

Detaljer

Regler for Code god forretningsopptreden. of Business Conduct

Regler for Code god forretningsopptreden. of Business Conduct Regler for Code god forretningsopptreden of Business Conduct 2 Melding fra Styreformann og CEO Kjære kolleger, I nesten hundre år har medarbeidere hos Halliburton arbeidet for å levere fremragende produkter,

Detaljer

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger En veiledning Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger Utgitt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste Sikkerhetsråd 01 Gjennomfør en risikovurdering

Detaljer

White paper Prinsippene bak god tekstforfatting

White paper Prinsippene bak god tekstforfatting White paper Prinsippene bak god tekstforfatting I innboksen har du bare noen øyeblikk De viktigste elementene i en overbevisende markedsførings-e-post E-postmarkedsføringsverdenen er full av viktige råd

Detaljer

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig.

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Liv er bevegelse Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Idrettsutøvere i verdensklasse kan være inspirerende. Selv

Detaljer

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever MED UNDRING SOM DRIVKRAFT Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever O M D E T T E H E F T E T Hensikten med dette heftet er å gi elever i ungdoms- og videregående skole

Detaljer

Bruk av fødselsnummer i kraftmarkedet Bakgrunn og begrunnelse

Bruk av fødselsnummer i kraftmarkedet Bakgrunn og begrunnelse Bruk av fødselsnummer i kraftmarkedet Bakgrunn og begrunnelse Versjon 1.0 06.11.2014 Innhold 1. Innledning...1 2. Om sluttbrukermarkedet for kraft...1 3. Svakheter ved dagens metoder for identifisering

Detaljer

God praksis for å hindre. eksterne misligheter

God praksis for å hindre. eksterne misligheter Fédération des Experts Comptables Européens God praksis for å hindre eksterne misligheter November 2005 Et notat fra FEEs Public Sector Committee (FEEs komité for offentlig sektor) Oversatt til norsk i

Detaljer

SINTEF RAPPORT FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Forbukerrådet. GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG Åpen 978-82-14-04453-9 90B271 86

SINTEF RAPPORT FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Forbukerrådet. GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG Åpen 978-82-14-04453-9 90B271 86 SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF IKT Postadresse: Boks 124, Blindern 0314 Oslo Besøksadresse: Forskningsveien 1 0373 Oslo Telefon: 22 06 73 00 Telefaks: 22 06 73 50 Foretaksregisteret: NO 948 007 029 MVA Privat

Detaljer

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN Innholdsfortegnelse: 1. Innledning s.2 2. Når skal vi bruke spørreskjema? s.2 3. Hvem skal spørreskjemaet rettes til?

Detaljer

Bildet på netthinnen har det noen betydning?

Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging for kommuner/lokalsamfunn: Harald Espeland Daglig leder og senior rådgiver i TIBE PR Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging er et verktøy for å nå kommunens mål. Gjennom

Detaljer

Websense Data Security - Hvordan hindre informasjon fra å komme på avveie DATA SECURITY. Websense. Data Security Suite. Websense.

Websense Data Security - Hvordan hindre informasjon fra å komme på avveie DATA SECURITY. Websense. Data Security Suite. Websense. DATA SECURITY Data Security Suite Data Discover Data Monitor Data Protect Data Endpoint Data Security - Hvordan hindre informasjon fra å komme på avveie og informasjonssikkerhet hjelper virksomheter å

Detaljer

Et verdinettverk for tolketjenester. : Sluttrapport fra forstudie om bestilling av tolketjenester

Et verdinettverk for tolketjenester. : Sluttrapport fra forstudie om bestilling av tolketjenester Et verdinettverk for tolketjenester : Sluttrapport fra forstudie om bestilling av tolketjenester Innholdsfortegnelse ET VERDINETTVERK FOR TOLKETJENESTER... 1 : SLUTTRAPPORT FRA FORSTUDIE OM BESTILLING

Detaljer