AGE HEMMELEGE DEN. skolemateriell ungdomstrinn og videregåande skole den hemmelege hagen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AGE HEMMELEGE DEN. skolemateriell ungdomstrinn og videregåande skole den hemmelege hagen"

Transkript

1 skolemateriell ungdomstrinn og videregåande skole Bakgrunnsinformasjon Resymé av stykket Artiklar Intervju Arbeidsoppgåver DET NORSKE TEATRET, HOVUDSCENEN

2 flnnhald introduksjon 1) Ein vegvisar inn i framsyninga Side 3 2) Den Hemmelege Hagen kva skjer? Side 4 3) Karakterane Side 5 presentasjon av frances hodgson burnett og Vi har alle vore i, ved Leif Høghaug Side 7 intervju 1) Intervju med dramatikar Line Grünfeld Side 10 2) Intervju med Heidi Ruud Ellingsen Side 13 arbeidsoppgåver 1) Norsk Side 16 2) Drama/Scenografi Side 19 tekstutdrag Side 21 kjeldeliste 2

3 flntroduksjon Ein vegvisar inn i framsyninga Etter teatersuksessane Jungelboka (2008) og Jesus Christ Superstar (2009), er regissør Erik Ulfsby igjen klar med ei modernisering av ein klassikar. Dramatikar Line Grünfeld har dramatisert barnebokklassikaren The Secret Garden, ein roman av Frances Hodgson Burnett, utgitt i Grünfeld er til dagleg manusforfattar for film og TV, og står m.a. bak NRK-serien Hjerte til Hjerte og Kometkameratene på NRK barne-tv. I denne teaterversjonen har Grünfeld skrive om til eit mørkt og uforutseieleg spelunivers med suggererande og morosame fantasiar spekka med spesialeffektar og referansar til rollespel som World of Warcraft, Tomb Rider og Super Mario og filmar som Matrix og Twilight. Å dramatisere ein klassikar er sjølvsagt eit omfattande arbeid. Særleg utfordrande er det å relatere stoffet til tida vi lever i og lage eit stykke som barn og ungdom kjenner seg att i. Grünfeld skreiv fleire utkast før ho kom på ideen om å lage hagen til eit dataspel. Ho søkte etter kva hemmelege rom som finst i vår tid og fann ut at det næraste ho kom, var dataspel. Der kan vi sige inn i ei anna verd og bli ein annan ein avatar. Dette pedagogiske materiellet er meint som eit læringsverktøy i klasserommet. Materiellet visar korleis framsyninga kan bli brukt i undervisninga ved å vise til relevante fag og læreplanar. Materiellet inneheld eit kort handlingsresymé, intervju med dramatikar og hovudrolleinnehavar, bakgrunnsartikkel om Frances Hodgson Burnett og The Secret Garden og arbeidsoppgåver til førebuing og etterarbeid. Arbeidsoppgåvene er strukturerte etter læreplanane i faga norsk, drama og interiør- og utstillingsdesign. Vi høyrer gjerne frå lærarar som har brukt det pedagogiske materiellet i klasserommet og som har kommentarar til innhaldet. Slik kan vi bli betre til å gjere teateropplevinga rikare. Vi håpar stoffet vil vere til glede og nytte. Godt teaterbesøk! Med vennleg helsing Siri Hansen Skoleansvarleg /

4 flntroduksjon Den Hemmelege Hagen kva skjer? Mary Lennox kjem foreldrelaus attende til England etter at begge foreldra døyr i eit jordskjelv i India. Ho skal bu hos den søkkrike onkelen sin, professor Archibald Craven, som har skapt seg ein formue på å utvikle dataspel. Onkel Craven ber på ei stor sorg. Han mista den unge, vakre kona si i barselseng. Marys forventingar om å møte ein ny og nærverande familie blir raskt gjorde til skamme; ho må klare seg sjølv. Det einaste ho har å drive på med, er å logge seg inn på ein datamaskin, og det einaste som finst på denne datamaskinen, er eit spel som heiter Hagen. Fetteren Colin blir skjerma mot den brutale realiteten og lever sitt liv i eit digert herskapshus framfor skjermar og spelkonsollar. Inne i spelet Hagen møter Mary og Colin kvarandre, og dei treffer Gartnaren, Dickon og sladrehanken Twitter. Mary må slåst mot spøkelse, vampyrar, tordivlar og mørke monster. Alt 4

5 flntroduksjon dette må ho gjere for å finne det øvste nivået i spelet, kalla Den hemmelege hagen. Saman utfordrar søskenbarna reglane i spelet, «rundar» spelet, avslører «bossen» og sprengjer grensene mellom spel og verkeleg liv. Nydramatiseringa erstattar det overgrodde og løyndomsfulle villniset av ein hage med dei suggererande fantasiane og den uføreseielege logikken i dataspelet. Men målet er det same gamle: å sleppe lyset inn i ei forstokka vaksenverd. Forteljinga handlar om å komme seg gjennom stor sorg, å forsone seg med livet, og om ein far og ein son som finn vegen tilbake til kvarandre. (Basert på «ein moderne klassikar» av Line Grünfeld, Det Norske 2010 og programmet til Den hemmelege hagen) Karakterane Dei fleste karakterane finn vi både i den verkelege verda og i spelverda. Derfor speler skodespelarane to roller. Mary, 13 år/mary Lennox spelt av Heidi Ruud Ellingsen) Mary, 13 år, er dottera til den engelske ambassadøren i India. Begge foreldra hennar døyr i eit jordskjelv under opninga av ambassaden, og ho blir send for å bu hos onkelen sin, Archibald Craven. Mary er van til å få det som ho vil, men må raskt klare seg sjølv i onkelens hus. Her møter ho m.a. fetteren sin, Colin Craven. I spelverda er Mary avataren Mary Lennox, som er ei actionheltinne à la Lara Croft. Archibald Craven/Flaggermusa (spelt av Svein Roger Karlsen) Craven er professor i datateknologi. Han ber på ei stor sorg etter at kona døydde i barselseng, og han har isolert seg sjølv og sonen i sitt eige herskapshus. Craven er onkelen til Mary og faren til Colin. Flaggermusa er den som kontrollerer spelet og representerer det øvste nivået i spelet. 5

6 flntroduksjon Colin Craven 13 år/ein levande død (spelt av Lars Funderud Johannessen) Colin er professor Cravens einaste son. Av redsle for å miste han har faren isolert han i eit rom i herskapshuset Misselthwaite. Her har han vore heile livet sitt. Den einaste kontakten han har hatt med omverda, har vore gjennom dataspelet Hagen. I spelet er Colin avataren Ein levande død. Ung mann på flyplass/dickon (spelt av Audun Sandem) Mary møter ein ung mann på ein flyplass der ho ventar på å bli henta heim til onkelen sin. Ho møter Dickon, spelt av den same skodespelaren, i Hagen der dei hjelper kvarandre for å nå det høgste nivået. Mary og Dickon bli veldig gode venner Twitter/Mannleg soldat (spelt av Niklas Gundersen) Saman med den kvinnelege soldaten finn den mannlege soldaten Mary i ruinane etter jordskjelvet. Avataren Twitter er sladrehanken i spelet og har den fulle oversikten. Fru Medlock/Svart enkje (spelt av Ingunn Beate Øyen) Fru Medlock er hushalderske på Misselthwaite, ei konservativ og godt vaksen kvinne. Den svarte enkja er ein karakter i spelet som vaktar forgarden til. Ingen har nokon gong komme forbi den svarte enkja. Märtha/Rose Lennox (spelt av Arlene Wilkes) Rose Lennox er/var Marys mor og tanta til Colin. I Hagen er Märtha vertinna i spelet. Doktor/Gartnaren (spelt av Sverre Solberg) Doktoren er huslege på Misselthwaite. Gartnaren er den første karakteren i spelet som Mary møter. Han informerer henne om gangen i spelet og spelereglane. Cravens advokat/stellan Vampyr (spelt av Jon Eivind Gullord) Stellan vampyr herskar over «Zombieland» i spelet og hypnotiserer Mary. Kaptein Lennox (spelt av Sigve Bøe)Engelsk ambassadør i India. Han er Marys far og gift med Rose Lennox, men døyr i eit jordskjelv når han opnar den nye ambassaden i India. Sjukepleiar (spelt av Nina Woxholtt) Sjukepleiar som steller for Colin på Misselthwaite. Kvinneleg soldat (spelt av Nina Woxholtt) Saman med den mannlege soldaten finn ho Mary i ruinane etter jordskjelvet. 6

7 fpresentasjon av verk og opphavsmenn Vi har alle vore i den hemmelege hagen av Leif Høghaug Den hemmelege hagen er ei av dei finaste bøkene eg veit om. Kor mange gonger eg har lese denne boka, veit eg ikkje, og ikkje veit eg kvifor ei forteljing om ei lita engelsk overklassejente skulle gjere eit slikt inntrykk på ein liten gut busett i Noreg. Kan hende såg eg eit førebilete i Dickon, guten som vart med Mary Lennox inn i? Kan hende forteljinga minte om noko eg drøymde om: Ein draum om ein stad der eg i lag med ein god ven kunne gøyme meg bort og vere glad og lykkeleg heile tida. Eg hugsar ikkje. Likevel står det merkeleg klart for meg kva som hende ein laurdag ettermiddag og kveld for mange år sidan. Eg sat på golvet i stova og høyrde på Barnetimen, og snart - omlag halvveges ut i programmet - var det endeleg duka for den delen eg lika best: høyrespelet. Eg elska høyrespel. Vegen til Agra, Tordivelen flyg i skumringa, og eg kjem aldri til å gløyme dramatiseringane av dei greske og romerske mytane det var saker det! Ikaros, som flaug for nære sola og ramla ned fordi vengene hans var laga av voks. Dafne, som stivna og vart til eit tre i den augneblinken ein vilt forelska Apollon la handa si på ho. Eg hadde store forventingar til det nye høyrespelet. Så vart porten opna: Den fyrste episoden av Den hemmelege hagen. Eg sat framleis på golvet, men det var som om orda frå høgtalarane løfta meg opp og bar meg inn i ei anna verd. Mor mi må ha skjøna at noko hadde skjedd. Seinare den laurdagen, etter at Barnetimen var slutt for denne gong og kvelden komen, leita ho fram ei gammal og sliten bok. «Sjå her,» sa ho, «denne las eg som barn.» «Fran-ces H. Burn-ett,» stava eg, «Den hemm-el-ege ha...» Det vart seint den kvelden. Eg berre måtte lese. Ja, det hugsar eg: at eg berre måtte lese sakte, men sikkert. 7

8 fpresentasjon av verk og opphavsmenn No er eg vaksen, men boka er med meg og det i fleire utgåver. Den siste omsetjinga til norsk er utgjeven på det forlaget der eg arbeider som redaktør. Torstein Bugge Høverstad heiter omsetjaren, og han har gjort ein framifrå jobb, mellom anna med å få Yorkshire-dialekten til Dickon og syster hans, tenestejenta Martha, til å klinge på norsk. I omsetjinga til Torstein snakkar Dickon og Martha ein dialekt frå Mjøstraktene. «Je ha itte vøri forkjøle i mitt liv,» seier Dickon. «Itte e je vel oppdregen tel å bli nån sjukling. Je har reke på heia i æll slags vær, je som en annen kanin. A mor si at på tolv år ha je snust inn for mye fresk luft tel å b yne med snue. Nei, je er seig som en hagtornkjepp, je.» For overklassejenta Mary er det utruleg spanande å høyre Dickon snakke. Ho synes han er ein nydeleg gut som seier fine og kloke ting. Etter kvart skjønar ho at Dickon representerer ei betre og større verd enn den verda ho vart fødd inn i. Dickon er det vi kan kalla eit naturmenneske. Dyra i skogen er venene hans, og han veit ein heil masse om kaninar og fuglar og tre og buskar, ja, han veit ein heil masse om kva det vil seie å leve i pakt med naturen. «Det høre med åt våren, denni redebygginga,» seier han han og Mary har fått auge på ein raudstrupe med kvister i nebbet. «Je våge på at nett slek ha n vøri hår vår sea væla vart skapt. Dom ha sitt eie vis å tenke på og gjøra ting, og det bør itte øss kåmmå og pirke på. Det e lettere å miste en venn om våren hell på nån anna årstid, om du itte ta deg i akt.» Den hemmelege hagen er ei forteljing om venskap, draumar og kjærleik. Og ei forteljing om læring og forandring; ja, ei forteljing om før og etter. Før ho kjem til Yorkshire, er Mary eit barn som ingen vil ha noko med å gjere. Ho er bortskjemd og rett og slett ufordrageleg. Men etter at ho er kommen fram til den nye bustaden på den engelske landsbygda, byrjer noko å skje. Mary forandrar seg. Ho lærer seg evna til å sjå det gode i andre menneske, og ho lærer seg evna til å tru på fantasien; tru på at draumar kan gå i oppfylling. Og det er nett det som hender i denne boka: Draumar går i oppfylling. Onkelen, herr Craven, har stengt porten til hagen; han vil ikkje at nokon skal gå inn der, for hagen minner han om kona hans, som døydde altfor tidleg. Men Mary vil så gjerne sjå hagen; ho vil så gjerne opne porten til ein stad der einkvan ein gong var lykkeleg. Ho drøymer, fantaserer, og så finn ho ein nøkkel nøkkelen til... Det er neppe tilfeldig at Mary Lennox er framstilt som ei foreldrelaus jente. På den tida Den hemmelege hagen vart skriven, hadde foreldrelause lenge vore eit 8

9 fpresentasjon av verk og opphavsmenn tema i litteraturen. Charles Dickens er eit godt døme på ein forfattar som på 1800-talet skreiv store romanar om unge menneske overlatne til seg sjølve. Frances H. Burnett må ha vore ein særs god Dickens-lesar; ho må ha lært eit og anna ved å studere bøker som Oliver Twist og David Copperfield. Og kan hende lærte ho å sette ord på noko ho sjølv hadde opplevd, noko ho enno kjende på då ho i 1911 fullførte arbeidet med Den hemmelege hagen? Frances Eliza Hodgson blei fødd i 1849 i den engelske industribyen Manchester. Foreldra var fattige, og framtidsutsiktene for Frances var på ingen måte gode. Det meste tala for at livet ikkje ville by på noko anna enn eit tilvere i slum og elende. Faren døydde tidleg, og saman med mora og fire yngre søsken freista den seksten år gamle Frances lykka på den andre sida av Atlanterhavet. Det skulle ikkje gå så godt der heller til å byrje med. Kort tid etter at dei var framme i USA, døydde også mora. Kva skulle Frances gjere no? Korleis skulle ho klare å bli både mor og far for seg sjølv og søskena sine? Tak over hovudet. Mat på bordet. Klede. Det må ha vore ei tøff tid for Frances, men samstundes må ho ha vore viljesterk og optimistisk. Den foreldrelause jenta ville tene pengar på litteratur. Ho ville bli forfattar. Unge frøken Hodgson skreiv og skreiv. Ho sende inn tekstane sine til forlag, fekk brev frå redaktørane, brev som må ha fått henne til å juble. Ho hadde talent, ho var god til å skrive, god til å fortelje dét meinte redaktørane, og redaktørane sa dei gjerne ville trykke tekstane hennar! Ein draum gjekk i oppfylling. Frances vart forfattar. Ho skreiv for litterære tidsskrift, ho skreiv for teatret, og ho skreiv bøker, mange bøker. Vidgjeten vart ho med utgjevinga av Lille lord Fauntleroy i Ho var då gift og hadde teke namnet til mannen sin. Frances H. Burnett stod no fram som ein av Charles Dickens sine arvtakarar. I 1905 skreiv ho Ei lita prinsesse, også det ei bok som viste kor stor ein forfattar ho var. Men det var med Den hemmelege hagen ho krona verket sitt: ei bok der trua på fantasien trua på at det er mogleg å bli løfta opp og teken med inn i ei anna verd verkeleg vart skriven inn i verda. 9

10 fintervju Intervju med dramatikar Line Grünfeld av Siri Hansen Kan du kort fortelja kva ein dramatikar er? Ein dramatikar er ein forfattar som skriv tekst for teater, TV eller film. Det spesielle med dramatikarens tekst, er at teksten ikkje er sluttproduktet. Sluttproduktet er sjølve produksjonen av scene, film eller TV. Det manuset eg skriv, kan ein samanlikne med ei arkitektteikning. Det skal vere ein indikasjon eller peikepinn og vere retningsgivande for sluttproduktet, men ingen fasit. Manuset blir slik eit utgangspunkt for teatersjef, regissør, scenograf, skodespelarar, kostymeteiknar og alle andre i produksjonen. Ein kan vanskeleg lage TV, film eller teater utan manus. Du har vore manusforfattar for to TV-suksessar, Hjerte til Hjerte og Kometkameratene. Men dette er første gong du skriv for scenen. Byr det på andre utfordringar enn å skrive for TV? - Ja, veldig mange! Teksten og orda veier tyngre på teater fordi teatret har så stor respekt for Ordet. I tillegg er skodespelarane opptekne av diksjon, noko som også peikar på vektlegginga av dei einskilde orda. Når eg skriv for teatret, 10

11 fintervju tenkjer eg meir på at det skal vere poetisk, vakkert og rytmisk. Eg bruker også metaforar og alliterasjon (bokstavrim) i større grad. Ein seier ofte at i teater er alt mogleg! Dette er ei utsegn som både er rett og galen, for ein kan heilt klart skape ei fantastisk og eventyrleg verd på scenen, men ein manglar dei digitale spesialeffektane ein har i film, og ein kan ikkje på same måten bruke nærbilde. Teater er «live» og er på det viset eit heilt anna fag der ordet har stor makt! Den hemmelege hagen byggjer på ein 100-år gammal barnebok-klassikar langt frå vår eiga tid. Korleis fann du på at hagen skulle vere eit spel? - Romanen gjorde sterkt inntrykk på meg da eg las han som barn. Da eg las han om att som vaksen, var det ideen om det hemmelege rommet eller den hemmelege hagen som slo meg. Her kunne barn vere utan innsyn frå dei vaksne og leike fantasileikar. Eg spurde meg sjølv kor dette rommet er i dag. I vår del av verda har vi jo ei heilt anna oversikt no og tilgang til informasjon gjennom digitale media, men det er òg nett her vi finn dei hemmelege romma. Det er mellom anna i dataspelverda vi kan leike og drøyme oss bort til ei anna verd, ein annan stad. Eg har sjølv late meg fascinere av dataspel i vaksen alder. Desse spela gir meg same kjensla som å forsvinne inn i ei god bok eller ein film. Her kan fantasien få fritt spelerom. På internett kan ein spele mot andre spelarar, og i dette spelet kan alt skje. Det er ein frigjerande tanke. Dessutan er det jo morosamare med kampsport, Kung Fu og flygande drakar enn å klippe roser og luke bed som i den opphavlege versjonen I spelet «Hagen» finn ein mange rare og ekle skapningar. Kvar har du henta inspirasjon frå? - Mitt eige sjuke hovud, ler Grünfeld. Eg har tenkt på kva eg sjølv synest er skummelt, ekkelt eller ubehageleg. Alt eg ser, høyrer og les, er til inspirasjon. Alt frå filmar, spel, møte med menneske, musikk, ting eg har opplevd og mi eiga fantasi inspirerer meg til å skrive. Kombinasjonen av det som er skummelt og spennande, og det ein liker og det ein er redd for, er godt stoff. I eit spel ønskjer ingen å tape, og alle har eit brennande ønske om å vinne. Dette håper vi kan vere med til å gje tilskodaren ein skrekkblanda fryd som held interessa for spelet oppe. Kan du seie litt om å modernisere ein tekst? Kva må ein tenkje på? - Ein må starte med å definere essensen eller grunnhistoria. Kva handlar teksten 11

12 fintervju om for meg? Ein må vere modig og ikkje for respektfull overfor den opphavlege teksten, men våge å gjere val. Eg har jo respekt for klassikaren, og eg las boka nøye før eg byrja skrive mi eiga historie. Boka mi Den hemmelighetsfulle hagen er full av gule lappar som hjelpte meg å sjå kva slags forteljing dette var. Eg fann fleire tematikkar: Vi har ei ung jente som blir aleine i verda og må hjelpe seg sjølv fordi foreldra er døde; her er også far og son som må bere og komme seg over ei stor sorg i livet tapet av kone og mor. Eigentleg handlar dette om å akseptere, forsone seg med sorga og gå vidare i livet. Eg likar å kalle det «å vekse seg heil», for det handlar jo om å bli moden: frå barn til ungdom, frå ungdom til vaksen, frå sjuk til frisk og frå trist til glad. Livet byr jo på både smertefulle og lykkelege opplevingar. For å nedkjempe mørket i seg sjølv må ein sleppe inn sollyset. Er det noko særskilt ein må tenkje på når ein overfører teksten frå bok til scene? - Ja, det vil ikkje blitt godt teater dersom ein skodespelar hadde stått på scenen og lese frå boka. Eg, som dramatikar, må leggje inn konkrete handlingar. Der boka også skildrar emosjonar, må dramatikken vise gjennom handling korleis personen har det. Til dømes er det ikkje ei handling «å bestemme seg for å stå opp», men «å stå opp» er det. Eit manus må vise konkrete handlingar, ikkje fortelje om dei. Du er jo også regiassistent for denne oppsettinga. Kan du forklare kva ein regiassistent gjer og korleis samarbeidet med regissøren artar seg? - Regissør Erik Ulfsby og eg har eit tett samarbeid. Sidan eg også er dramatikar, blir funksjonen som regiassistent ei forlenging av dramatikar-rolla. Eg følgjer produksjonen tett og er tilgjengeleg for endringar i manus, presiseringar og tydeleggjeringar. Eg må heile tida svare på spørsmål frå skodespelarane som lurar på kvifor eg har skrive det eg har skrive. Dessutan er jobben min som regiassistent å hjelpe regissøren ettersom regissøren må vere på mange stader samstundes. Det er jo praktisk umuleg, så da blir eg ei avlasting for regissøren. Ulfsby og eg har jo jobba saman tidlegare og kjenner kvarandre godt. Vi har mellom anna jobba saman på Karlson på taket på Den Nationale Scene, Electra på Oslo Nye og Jungelboka her på Det Norske Teatret. Det er jo ei kjensgjerning at to hovud tenkjer betre enn eitt. Men det er ikkje til å stikke under ein stol at vi har mange heftige diskusjonar. Det har vore mange telefonsamtalar på seine kveldar med mykje krangling. Men likevel er vi framleis gode vener! 12

13 flntervju Intervju med skodespelar Heidi Ruud Ellingsen Heidi Ruud Ellingsen (25) har lege i hardtrening for rolla i Den hemmelege hagen. Ikkje berre speler ho Mary Lennox, ei jente tidleg i tenåra, men òg Marys alter ego som superhelt i eit dataspel. 13 x x x Tekst Sissel Fantoft Foto Eigil Aasen

14 flntervju Romanen The Secret Garden av Frances Hodgson Burnett blei første gong utgitt i 1911 og blir rekna som ein av klassikarane innan engelsk barnelitteratur. I originalhistoria mistar hovudpersonen Mary Lennox foreldra sine i ein koleraepidemi i India og blir sendt til onkelen sin Archibald Craven. Han er enkjemann etter at kona døydde i barselseng. Mary finn ro i onkelens hage, og etter kvart finn ho òg ut at ho har ein fetter, Colin, som blir halden innelåst i huset. Saman utforskar dei to hagen og tek til å glede seg over livet igjen. Sjølv hadde eg ikkje noko kjennskap til historia før eg fekk tilbod om rolla, men eg las boka med ein gong, og det er ei vakker forteljing, seier Heidi Ruud Ellingsen. I framsyninga på Det Norske Teatret er hagen erstatta med eit dataspel, som Mary og Colin speler saman. Det inneber at Heidi speler to roller: Mary Lennox, og superhelten som er Marys spelalias inne i dataspelet. Eg har trent kampsport og lært meg å handtere våpen, eg har sett en heil del japanske Kung Fu-filmar, og det første eg gjorde da eg fekk rolla, var å kjøpe meg PlayStation. Eg har ikkje noko særleg røynsle med dataspel, men eg fekk fleire tips til spel frå regiassistent Line Grünfeld, som er ekspert, fortel Heidi. Sidan heile historia er flytta til vår tid, døyr ikkje Marys foreldre i ein koleraepidemi i India, men i eit jordskjelv. Her er hagen i staden ei fiktiv teknologisk verd, der ein kan bli drepen utan at ein døyr, og der ein har krefter ein ikkje har i røynda. Eg synest det er ein fantastisk måte å lage teater på. Historia er den same som i boka, men ramma rundt er meir moderne. Og vi ønskjer ikkje å vere noko moralpoliti når det gjeld dataspel, vi vil heller stille spørsmål og opne opp for diskusjon, seier Heidi, som verkeleg har lese seg opp på alt som har med dataspel å gjere, og ho fortel at ni av ti norske ungdomar speler elektroniske spel. Men gjennomsnittsspelaren er 28 år! Dataspel har blitt ein del av kulturen vår, og har også mange positive sider. Det er ikkje slik at alle spel handlar om vald og krig. Skulen kan bruke dataspel som ein reiskap når det gjeld problemløysing til dømes. Men det kan sjølvsagt bli mykje. Veslebror min hadde ein periode på vidaregåande da han, som mange andre på sin alder, spelte mykje. Eg hugsar ein gong bestemor var på besøk og skulle melde frå til han om at middagen var klar. Han sat med hovudtelefonar på og spelte eit krigsspel, og då ho kom inn på rommet hans, brølte han til medspelarane i nettsamfunnet: «Nei! Ut! Kom deg vekk!» Bestemor blei livredd sjølvsagt. Ho trudde jo at det var henne han skreik til. Men ein dag fekk han nok av heile spelverda og kasta data- 14

15 flntervju maskinen ned i kjellaren, fortel Heidi. Ho har òg brukt mykje tid på å finne fram til Mary Lennox, den vesle jenta som har mista foreldra sine. Ho ber på ei stor sorg etter å ha opplevd noko grusomt, det er i det heile mykje sorg og allmennmenneskelege problemstillingar i framsyninga. Det å miste nokon er jo eit universelt tema, sjølv om det går føre seg i ei slik ramme. Men Mary er òg nyfiken, og ho oppsøkjer det forbodne. Når ho kjem til onkelens hus, blir ho låst inne på rommet sitt, og det er traumatisk for henne, sidan ho sjølv blei levande gravlagd i jordskjelvet. Den einaste utvegen ho har, er gjennom å spele spelet på datamaskina. Eg kan kjenne meg att i nysgjerrigheita hennar, og retthaveriet, eg har òg blitt flinkare til å våge, til å berre kaste meg ut i ting. Når ein står på scenen, er ein så naken og sårbar. Ein kjenner seg ofte som ei målskive, men samtidig er det når ein går på trynet at ein lærer mest, seier Heidi. Mary er håpet og trua på at kjærleiken kan overvinne redsla. Ho er lyset i den verda ho kjem til, både i huset og i dataspelet. Sidan ho vann Drømmerollen på NRK og rolla som Kathy Selden i Singin in the Rain på Oslo Nye Teater, er det flest musikalroller Heidi har gjort. Ho skal synge i Den hemmelege hagen òg, men det er ikkje nokon musikal. Mi utdanning er jo musikkteaterlinja, og eg har gjort fire musikalar på Oslo Nye. Eg held òg på med musikk utanfor teatret, men sjølv om eg er glad i musikk og musikkteater, synest eg det er godt å få gjere ulike ting, å få ei breiare plattform å stå på. Det er eit privilegium å få kome inn på dei store teatra og jobbe med erfarne menneske som eg ser opp til, og kunne lære av dei. I det heile er det ei fantastisk utfordring å få ei rolle i ei slik nyskapande fram syning. Sjølv om Den hemmelege hagen har vore spelt på teater tidlegare, er det ingen som har gjort det på denne måten. Og teatret skal jo spegle samfunnet vi lever i, så dette er veldig aktuelt, seier Heidi Ruud Ellingsen. 15

16 farbeidsoppgåver Arbeidsoppgåver Norsk Utdrag frå læreplan i norsk mellomtrinn: Elevane skal kunne: drøfte og vurdere skjønnlitterære tekster med utgangspunkt i eigne opplevingar og med forståing for språk og innhald formulere tolkingar av lesne tekstar med eigne ord referere og oppsummere hovudmomenter i ein tekst bruke oppslagsverk og ordbøker bruke bibliotek og digitale informasjonskanalar på ein målretta måte presentere eigne tolkingar av personar, handling og tema i eit variert utval av barneog ungdomslitteratur på bokmål og nynorsk og i omsetjing frå samisk Til førebuing: Les boka «The Secret Garden» eller sjå filmen basert på boka. 1)Lag eit kort resymé av handlinga. 2)Kva meiner du er tematikken i boka / filmen? 3)Forsøk å beskrive Mary, Colin og Dickon med få ord. 4)Korleis var oppveksten og livet til Frances Hodgson Burnett? Søk på internett og i leksikon. Kan du kjenne att delar av livet hennar i boka eller filmen? Til etterarbeid: 1)Frances Hodgson Burnett blir gjerne samanlikna med forfattaren Charles Dickens. Finn ut så mykje du kan om Dickens. Bruk gjerne internett. Kva tema tar Dickens gjerne opp i sine bøker. Kan du kjenne att noko av denne tematikken i framsyninga Den hemmelege hagen? 2)Ta for deg karakteren Medlock. A) Beskriv korleis ho blir framstilt på scenen. B) Forsøk å skrive barndomshistoria til Medlock. Legg vekt på viktige opplevingar som kan ha forma livet hennar. C) Gå saman i grupper og diskuter korleis ho behandlar medmenneske, og kvifor ho er blitt den ho er. Trur de ho har hatt eit fint liv / har vore nøgd med livet? 16

17 farbeidsoppgåver Utdrag frå læreplan i norsk ungdomstrinn: Elevane skal kunne: delta i utforskande samtalar om litteratur, teater og film lese og skrive tekster i ulike sjangrar, både skjønnlitterære og saksprega på bokmål og nynorsk: artikkel, diskusjonsinnlegg, formelt brev, novelle, fortejling, dikt, dramatekst og kåseri Til førebuing: 1) Les artiklane til Leif Høghaug og Line Grünfeld i materiellet. A) Begge artikkelforfattarane omtalar sine eigne hemmelege rom. Grünfeld relaterer dette til internett og spelverda. Har du andre hemmelege rom? Kvifor er det viktig med hemmelege rom? Diskuter i plenum eller i grupper. B) Kva seier Grünfeld er spesielt med å skrive for teater kontra film og TV? C) Korleis tar dramatikaren tak i ein klassikar? 2)Lag eit fiktivt intervju med a) Mary, b) Colin ELLER c) Dickon. Legg vekt på korleis dei ser på sakn og sorg og relater det til sine eigne opplevingar av dette. Til etterarbeid: 1)Gå saman i grupper og diskuter: A) Kva slags forhold trur du Mary hadde til foreldra sine? B) Kvifor har Colin vore innestengd på rommet sitt heile livet? C) Korleis er forholdet mellom Mary og Dickon? (Kva synest Mary om Dickon, og kva tankar har Dickon om Mary?) D) Korleis er forholdet mellom Mary og Colin? (Kva synest Mary om Colin, og kva tankar har Colin om Mary?) E) Korleis trur de Craven har hatt det etter at kona hans gikk bort? F) Beskriv ulike måtar å takle sorg på. Alle hovudkarakterane i stykket ber på kvar si sorg og har ulike måtar å takle dette på. Vel ein av karakterane i stykket og sjå nærare på korleis karakteren taklar sorga. 17

18 fvignett farbeidsoppgåver G) Grünfeld seier at stykket handlar m.a. om å bli moden. Gi konkrete eksempel på dette frå framsyninga. H) Har de sett andre teaterframsyningar eller filmar som byggjer på ein roman, og kva for framsyningar var i så fall det? Dersom du hadde lese boka på førehand: Prøv å forklare kva for andre kjensler og stemningar framsyninga /filmen gav deg enn boka. Kva liker du best: å lese ei god bok eller å sjå ei god teaterframsyning? Utdrag frå læreplan i norsk vidaregåande: Elevane skal kunne: meistre ulike munnlege roller i gruppesamtalar, foredrag, dramatiseringar, presentasjonar og framføringar som aktør og tilhøyrar bruke eit breitt register av språklege verkemiddel i eiga skriving, i sakprosa og kreative tekstar, på bokmål og nynorsk beskrive estetiske uttrykk i teater, film, musikkvideo, aviser og reklame og drøfte ulike funksjonar knytte til språk og bilde analysere tekstar i ulike sjangrar for å kunne ta stilling til spørsmål tekstane tek opp og verdiar dei representerer samanlikne og vurdere tekstar som blir overførte frå eitt medium til et anna Til førebuing: 1)Les artikkelen «Vi har alle vore i» av Leif Høghaug. A) Når ein set om eit stykke, må ein ta omsyn til ulike dialektar og prøve å tilpasse dei til lokale forhold, seier Høghaug. Korleis har omsetjaren Torstein Bugge Høverstad m.a. omsett Yorkshire-dialekten til Dickon? B) Kva meiner Høghaug Den hemmelege hagen handlar om? 2)Lag ein kort monolog der Mary eller Colin fortel om korleis han/ho har det i kvardagen, kva dei saknar, og kva draumar dei har for framtida. Eller Skriv eit utdrag frå Mary eller Colin si dagbok. Les for kvarandre i klassen. Ta vare på utdraget til etter du har sett framsyninga. Til etterarbeid: 1)Kva seier Høghaug at boka handlar om? Korleis relaterer dette seg til tematikken i framsyninga, synest du? 2)Ta fram igjen monologen eller dagboksnotatet du skreiv før du såg framsyninga. Du har no ei djupare forståing av forholda rundt Mary og Colins liv. Med den kunnskapen du har no, skal du utvide og forbetre den teksten / 18

19 farbeidsoppgåver monologen du laga tidlegare. Framfør på nytt. Diskuter endringane i klassen / gruppa. 3)Skriv ein kritikk av framsyninga med vekt på ANTEN A) scenografien, B) regimessige grep eller C)skodespelarprestasjonar Drama / scenografi Utdrag frå læreplan i teaterproduksjon: Elevane skal kunne: analysere ein skodespelartekst og finne sjangerspesifikke drag ved ein tekst bruke grunnleggjande kunnskapar om regi i eige og felles produksjonsarbeid utvikle monologar og dialogar og formidle dei som kunstneriske uttrykk drøfte spelestil, verkemiddel og tilnærmingsmåtar Utdrag frå læreplan i utstillingsarbeid: Elevane skal kunne: utforme framlegg til opplevingsrom, kulissar til scene, styling av rom og evenement vellje og bruke lyssetjing og lyssetjingseffektar i utstillingar, messer, butikklokale og scenografi Til førebuing: 1)Les tekstutdraget (lengst bak i materiellet ) Gå saman i grupper og lag regi på utdraget eller delar av det. 2)«Hagen» er eit spel. I spelverda går ein frå nivå til nivå. Korleis trur du scenografen har løyst dette? 3)Kva er ein rekvisitør? A) Under har vi ramsa opp tre ulike sceneinstruksjonar. Kva for instruksjon seier noko til rekvisitøren: - Stellan får overtaket på Mary. Dickon og Colin hjelper henne. - Ein stor, glitrande nøkkel kjem til syne. - Den svarte enka syng. B) Kven er dei andre utdraga mynta på? 4) Nedanfor finn du fleire sceneinstruksjonar: - Edderkoppspinn heng ned frå taket. Det er vanskeleg å komme seg fram, det er store hol i vegen som må forserast. - Colin blir sakte dregen ned i eit hol i golvet. - Mary, Dickon og Colin framfor ei kokande lavaelv. På den andre sida av elva ser dei ein gigantisk mur. 19

20 farbeidsoppgåver Korleis trur du dette har blitt løyst scenografisk i kvart tilfelle? Lag gjerne skisser. 5)Les intervjuet med Heidi Ruud Ellingsen. A) Korleis førebudde ho seg til rolla? B)Kva forhold har Ellingsen sjølv til dataspel? C) I intervjuet står det: «Ho skal syngje i Den hemmelege hagen òg, men det er ikkje nokon musikal». Kvifor er ikkje dette ein musikal? Kva kjenneteiknar ein musikal? 6)Tenk deg at du er kostymeteiknar. Sjå på oversikta over avatarane i spelet «Hagen». Plukk ut tre av desse karakterane og teikn eller forklar korleis du ville ha laga kostymen. Til etterarbeid: 1)Scenograf Nora Furuholmen har laga ein spektakulær scenografi. A) Kva gjorde mest inntrykk på deg? B)Fekk du ei kjensle av å vere inni eit dataspel. C) Kva grep hadde ev. scenografen gjort for å gje deg denne kjensla? 2)Lag ein kort monolog der Mary eller Colin fortel om korleis han/ho har det i kvardagen, kva dei saknar, og kva draumar dei har for framtida. 3)Skriv ein kritikk av framsyninga. 20

skolemateriell for ungdomsskolen og vidaregåande skole

skolemateriell for ungdomsskolen og vidaregåande skole skolemateriell for ungdomsskolen og vidaregåande skole Bakgrunnsinformasjon Resymé av stykket Intervju Utdrag frå manus Arbeidsoppgåver DET NORSKE TEATRET, HOVUDSCENEN flnnhald introduksjon 1) Ein vegvisar

Detaljer

SKOLE- MATERIELL SHOCKHEADED PETER BAKGRUNNSINFORMASJON RESYMÉ AV STYKKET INTERVJU UTDRAG FRÅ MANUS ARBEIDSOPPGÅVER

SKOLE- MATERIELL SHOCKHEADED PETER BAKGRUNNSINFORMASJON RESYMÉ AV STYKKET INTERVJU UTDRAG FRÅ MANUS ARBEIDSOPPGÅVER SKOLE- MATERIELL SHOCKHEADED PETER BAKGRUNNSINFORMASJON RESYMÉ AV STYKKET INTERVJU UTDRAG FRÅ MANUS ARBEIDSOPPGÅVER INNHALD INTRODUKSJON 1) Ein vegvisar inn i framsyninga Side 3 2) Kven er med? Side 5

Detaljer

EIT INFORMASJONSMAGASIN FOR VANYLVEN - NR 2-2011

EIT INFORMASJONSMAGASIN FOR VANYLVEN - NR 2-2011 1 EIT INFORMASJONSMAGASIN FOR VANYLVEN - NR 2-2011 EIT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ VANYLVEN KOMMUNE NR. 2-2009 Team familie side 12-13 Tante Marianne side 4-5 2 KJENNER DU BULYST? Bulyst. Høyrt om det før?

Detaljer

På tide med samarbeid om kunnskap på Internett?

På tide med samarbeid om kunnskap på Internett? Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 5 november 2009 Nesten kristen Olaug Nilssen har pressa Sigvart Dagsland opp til veggen for å finne ut kva han eigentleg meiner om det å vere kristen. Han svara så godt

Detaljer

Musikkblandaren. Rock n'lol. Prøver igjen. Lutefiskamerikansk. Vel strategisk MÅLBYTE. Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai

Musikkblandaren. Rock n'lol. Prøver igjen. Lutefiskamerikansk. Vel strategisk MÅLBYTE. Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 2 april 2012 Rock n'lol Det var aldri noko slikt som dette her då me var små, seier Andreas og William Lindborg, som har laga ein

Detaljer

HÅP SOM DØYR HÅP SOM LIVNAR FREDS- OG MENNESKERETTSSØNDAGEN 2006 2. SØNDAG I ADVENT

HÅP SOM DØYR HÅP SOM LIVNAR FREDS- OG MENNESKERETTSSØNDAGEN 2006 2. SØNDAG I ADVENT HÅP SOM DØYR HÅP SOM LIVNAR FREDS- OG MENNESKERETTSSØNDAGEN 2006 2. SØNDAG I ADVENT INNHALD I Innleiing s. 1 II Forteljingar s. 3 III Fakta s. 7 IV Liturgiske byggjeklossar s. 11 V Annan informasjon s.

Detaljer

Streik for nynorske læremiddel

Streik for nynorske læremiddel Medlemsblad for Noregs Nr. 4 oktober 2007 Lansert av elevane Arnfinn Kolerud har skrive ungdomsboka Zoomarferien. Marknadsføringselevane ved Måløy vidaregåande skule er vertskap for lanseringa. SIDE 24

Detaljer

Inger Undheim har teke over stafettpinnen i Time Mållag. Ei av utfordringane er å fylle det nye Garborgsenteret med innhald.

Inger Undheim har teke over stafettpinnen i Time Mållag. Ei av utfordringane er å fylle det nye Garborgsenteret med innhald. Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 1 februar 2009 Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Skrivekløe Marit Eikemo har blitt leiar for Litteratursymposiet i Odda. Det er for å få meir tid til å skrive. Delvis.

Detaljer

OS OG FUSAPOSTEN, LAURDAG 22. SEPTEMBER 2012

OS OG FUSAPOSTEN, LAURDAG 22. SEPTEMBER 2012 OS OG FUSAPOSTEN, LAURDAG 22. SEPTEMBER 2012 15 25 år 25 I kveld feirar «Os og Fusaposten» 25-årsjubileum med festmiddag på Solstrand Hotel & Bad. I tillegg til noverande tilsette har avisa invitert dei

Detaljer

PREPOSISJONAR... 2 Stad... 2 Tid... 6 Eigeforhold eller tilknyting... 9 Preposisjonar i faste uttrykk... 10

PREPOSISJONAR... 2 Stad... 2 Tid... 6 Eigeforhold eller tilknyting... 9 Preposisjonar i faste uttrykk... 10 PREPOSISJONAR... 2 Stad... 2 Tid... 6 Eigeforhold eller tilknyting... 9 Preposisjonar i faste uttrykk... 10 1 PREPOSISJONAR Vi deler preposisjonane inn i ulike grupper etter kva dei fortel om: Stad: Tid:

Detaljer

Ein kvalitativ studie av digital mobbing som eit utfordrande fenomen

Ein kvalitativ studie av digital mobbing som eit utfordrande fenomen Ein kvalitativ studie av digital mobbing som eit utfordrande fenomen Kva særtrekk finst ved den digitale mobbinga og korleis jobbar skulen med førebygging og samarbeid? Kven har ansvar når det meste går

Detaljer

Dei har henta tre frå JULESKOGEN. s.46-48. Møt Liv Haram Abbou s. 8. Jul med sjel s. 25-28. Sykla i veggen og vart hobbyfotograf s.

Dei har henta tre frå JULESKOGEN. s.46-48. Møt Liv Haram Abbou s. 8. Jul med sjel s. 25-28. Sykla i veggen og vart hobbyfotograf s. SHOPPING KULTUR REISELIV NÆRINGSLIV Nr 06 ADVENT 2014 Dei har henta tre frå JULESKOGEN s.46-48 Møt Liv Haram Abbou s. 8 Jul med sjel s. 25-28 Sykla i veggen og vart hobbyfotograf s. 38 2 DET GODE SAMVÆRET

Detaljer

Kjekt og keisamt. Ei følgjeevaluering av prosjektet Kvitebjørnen undring og læring OLE MARIUS HYLLAND

Kjekt og keisamt. Ei følgjeevaluering av prosjektet Kvitebjørnen undring og læring OLE MARIUS HYLLAND Kjekt og keisamt Ei følgjeevaluering av prosjektet Kvitebjørnen undring og læring OLE MARIUS HYLLAND TF-notat nr. 14/2013 Tittel: Undertittel: TF-notat nr: 14/2013 Forfatter(e): Kjekt og keisamt Ei følgjeevaluering

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: LU1-PEL415 Emnenamn: Pedagogikk og elevkunnskap 2b 1-7 Vurderingsform: Bacheloroppgåve Kandidatnummer: 19 Kandidat: Beate Røys Leveringsfrist: 16. mai 2014 Ordinær eksamen

Detaljer

Metodisk rettleiing Munnleg opplæring

Metodisk rettleiing Munnleg opplæring Metodisk rettleiing Munnleg opplæring METODISK RETTLEIING MUNNLEG OPPLÆRING 2 Metodisk rettleiing Munnleg opplæring Forfatter: Toril Kristin Sjo, førstelektorstipendiat ved Institutt for lingvistiske og

Detaljer

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Dette heftet skal brukast i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Detaljer

Manglar midlar. Næravisa. Idol-feber. Vi er òg på nett: er der som takk for at hun gjorde en elendig opptreden Leder, side 2.

Manglar midlar. Næravisa. Idol-feber. Vi er òg på nett: er der som takk for at hun gjorde en elendig opptreden Leder, side 2. NA Næravisa Deltakeren er der som takk for at hun gjorde en elendig opptreden Leder, side 2 Idol-feber Hallgrim Nybø fra Ørsta har overlevd Idol-sirkuset så langt. Side 8 og 9 Lokalavis for Volda og Ørsta

Detaljer

Klamme former og sær skriving?

Klamme former og sær skriving? Språkrådets skrifter Nr. 1 Klamme former og sær skriving? Språklege rettar, sidemål og rettskriving i ein ny skulealder Sigfrid Tvitekkja (red.) Språkrådets skrifter Nr. 1 Klamme former og sær skriving?

Detaljer

Gamal diktar prøver seg som modernist?

Gamal diktar prøver seg som modernist? Gamal diktar prøver seg som modernist? Om Olav H. Hauge og Profil-gruppa Hilde Kristin Strand Masteroppgåve Nordisk institutt Universitetet i Bergen Februar 2007 Han med fekk hug å prøva desse nye styltrone.

Detaljer

nr.2 Kyrkjeblad for Gloppen mars 2015 Årgang 45 Han har stått opp!

nr.2 Kyrkjeblad for Gloppen mars 2015 Årgang 45 Han har stått opp! nr.2 Kyrkjeblad for Gloppen mars 2015 Årgang 45 Han har stått opp! Påske 2015 Vi serverer med dette eit fyldig påskenummer. Med temaet «Han har stått opp», kan det bli mange sider. Vi takkar flinke bidragsytarar!

Detaljer

Arbeidsrapport nr. 137. Roar Stokken. Ei samling å lære av. - evaluering av ei kurssamling

Arbeidsrapport nr. 137. Roar Stokken. Ei samling å lære av. - evaluering av ei kurssamling Arbeidsrapport nr. 137 Roar Stokken Ei samling å lære av - evaluering av ei kurssamling 2003 Prosjektinformasjon Prosjekt Pronett: Prosjekt for nettbasert og nettstøtta læring Prosjekteigar Høgskulen i

Detaljer

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Innleiing Overskrifta for samlinga kjem frå Jesus si utfordring i Matteus 6,33: Søk fyrst Guds rike

Detaljer

Volda-russen 2010: Klar for russefeiring

Volda-russen 2010: Klar for russefeiring Utgåve nr. 3, 26. 04 2010 - Medlem i russestyret - Klem 100 personar innan 1 time - Sitje i eit tre i to timar - Vere heisførar i eit heilt matfriminutt Volda-russen 2010: Klar for russefeiring Medielina

Detaljer

KVIFOR ER DET FEIL I DET NYE NORSKVERKET VÅRT? KOR MANGE FEIL KAN VI FINNE I LØPET AV SKULEÅRET?

KVIFOR ER DET FEIL I DET NYE NORSKVERKET VÅRT? KOR MANGE FEIL KAN VI FINNE I LØPET AV SKULEÅRET? KVIFOR ER DET FEIL I DET NYE NORSKVERKET VÅRT? KOR MANGE FEIL KAN VI FINNE I LØPET AV SKULEÅRET? 2 Vi som går i 6. klasse ved Tokke skule, fekk i år eit nytt norskverk: Ord for alt 6, nynorsk utgåve. Dette

Detaljer

Arbeidsrapport nr. 132.! - Hjelp?

Arbeidsrapport nr. 132.! - Hjelp? Arbeidsrapport nr. 132! - Hjelp? 2003 Prosjekt Fronterdokumentasjon - Ei handbok i bruk av Fronter Arbeidsrapport Nummer 132: Fronter 24! Hjelp? Versjon 1.0 Prosjekteigar Høgskulen i Volda Finansiering

Detaljer

Kvifor byter dei mål?

Kvifor byter dei mål? Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 3 juni 2009 Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Sanninga om løgna Om ein skal skrive litteratur, må ein både vere ærleg, og lyge. I prosessen med å bearbeide noko

Detaljer

Flytting til Hardanger

Flytting til Hardanger Flytting til Hardanger unge vaksne sine preferansar og praksisar Juni 2008 Innhald: 1. Innleiing s3 2. Metode s5 3. 31-åringane frå Hardanger kven er dei? s7 4. Bustad og Arbeid s12 5. Tilknytning, trivsel

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 26. NOVEMBER 2009

SYNSTE MØRE TORSDAG 26. NOVEMBER 2009 1 Frisørloftet Frisør Nina og Else Timebestilling 958 81 785 TORSDAG 26 NOVEMBER 2009 NR 44 ÅRGANG 40 DENNE VEKA Halve moloen vekk Laurdag føremiddag kunne ein buldrelyd høyrast i fjøra i Vedelda på Rovde.

Detaljer

Å LESE BILETE. Å lese bilete 107 SAMANSETTE TEKSTAR KUNSTBILETE OG BRUKSBILETE

Å LESE BILETE. Å lese bilete 107 SAMANSETTE TEKSTAR KUNSTBILETE OG BRUKSBILETE 7 ORD OG BILETE Etter å ha arbeidd med dette kapittelet har du kunnskap om samansette tekstar. Kapittelet presenterer ulike typar bilete, viser kva som kan vere formålet med dei, og korleis du kan tolke,)

Detaljer