Oslofjorden Årsberetning og regnskap 2010 FOR FJORDEN OG FRILUFTSLIVET SIDEN 1933

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslofjorden 2010. Årsberetning og regnskap 2010 FOR FJORDEN OG FRILUFTSLIVET SIDEN 1933"

Transkript

1 Oslofjorden 2010 Årsberetning og regnskap 2010 Oslofjordens Friluftsråd FOR FJORDEN OG FRILUFTSLIVET SIDEN

2 Friluftsliv er det beste for folkehelsa Styreleder Rolf Klerud Nå har jeg sittet som styreleder i Oslofjordens Friluftsråd i 7 år. Før det var jeg ordfører på Hvaler. I OF har jeg fått et veldig mye bredere perspektiv på hvor viktig friområdene langs Oslofjorden er for folkehelsa, naturmiljøet, de gode opplevelsene, sosial kontakt og vennskap og dessuten for det lokale næringslivet. Jeg har sagt det flere ganger, men gjentar det igjen, i feriekommunene ble ikke OF alltid sett på som deres apparat, OF var nesten mer å betrakte som bykommunenes organisasjon som skulle tilrettelegge tumleplasser for byfolk. I dag ser jeg hvor avhengig vi alle er av et sterkt OF. Vi må satse på friluftslivet nær der folk bor, det er den beste investeringen vi kan gjøre mht trivsel og forebygging av sykdommer. Friluftsliv foregår mer enn noe annet på tvers av kommunegrenser. Både i skog og langs kysten finnes de mest spennende arealene til friluftsliv i lite bebygde områder, og ofte går kommunegrensene nettopp der. Dette blir ganske forskjellig fra idrettsanleggene som vanligvis ligger på et sentralt sted i kommunen. Friluftslivet legger opp til en uskyldig bruk av naturen, og tilretteleggingen behøver ikke være stor. Slikt sett krever friluftslivet lite av kommunale driftsutgifter, men taper ofte i konkurransen om de kommunale driftskronene mot dyre og energikrevende anlegg som befinner seg på samme budsjettkapitler. Jeg sikter til anlegg som krever flomlys, undervarme, vinterbrøyting, kunstgress, garderober osv, og som på mange måter står i motstrid til friluftslivets enkle tiltak. En forskningsrapport som ble presentert i januar 2011 av Nasjonalt råd for fysisk aktivitet, har som hovedkonklusjon at spillemidlene går til anlegg for dem som allerede er fysisk aktive. Rapporten viser til at det er store skjevheter i alder, kjønn og sosial status mht hvem som bruker hva. Det er turstier og friområder, gang og sykkelveier som når de store gruppene i befolkningen. OF arrangerte en konferanse om folkehelse og friluftsliv sammen med Buskerud fylkeskommune i november Her fikk vi høre om en stavgangsgruppe av eldre som var knyttet til LHL. Mange var hjerteoperert, og mange hadde ikke kunnet bevege seg mange meterne før det det sa stopp. Men sammen utgjorde de en sosial turgjeng som hadde ukentlige vandringer, og nå kunne de vandre i flere km. Det de savnet mest langs kyststiene var gode parkeringsplasser, toaletter, rasteplasser og benker. Reglene for spillemidler åpner bare i begrenset grad for friluftsliv. Spillemidlene er skreddersydd for anlegg, ikke for tilrettelegging for fysisk aktivitet ute. Og så er det en del andre rare bestemmelser, f. eks at man får spillemidler til overnattingshytter i fjellet, men ikke i lavlandet. Selv etter utallige henvendelser rikker ikke Kulturdepartementet på disse bestemmelsene. Det henvises heller til Miljøverndepartementets midler til friluftsliv, men disse midlene er så små at selv om en f.eks brukte hele fordelingen av tildelte midler i Østfold fylke et år, ville ikke det være tilstrekkelig til få bygget et nytt toalettanlegg på den viktigste badeplassen i den nye nasjonalparken på Hvaler som er Storesand.Det er fortvilet at vi ikke kan få løst slike helt nødvendige behov, for dagens forhold er uverdige. Så må også friluftslivet selv tenke hvordan en kan bruke pengene mest mulig effektivt. Vi snakker ofte om å bruke krona på begge sider, og det tvinges vi til. OFs styre har derfor tatt til orde for at vi jobber enda mer interkommunalt, og at Skjærgårdstjenesten omorganiseres som et interkommunalt selskap som i større grad kan jobbe på tvers av grenser og årstider. Vi ønsker også å løse opp i det kunstige skillet mellom såkalte båtbaserte friområder og de landbaserte. Det er de samme folka som skal rydde opp, og vi trenger ikke to systemer. Fra å jobbe med renovasjon, må Skjærgårdstjenesten i framtiden ta tak i forsømmelser ift vedlikehold og skjøtsel. Bygninger og anlegg forfaller, og landskapet gror igjen. Vi har mye å ta fatt på, men vi vet at det vi gjør gleder mange og er til stor nytte for samfunnet. La meg til slutt sende en hilsen til direktøren og hans stab av entusiastiske og ivrige medarbeidere. Vi har i 2010 mistet Morten Gluva til Miljøverndepartementet og Liv-Marit Hansen til Klima- og forurensningsdirektoratet. Vi takker dem for innsatsen og ønsker dem lykke til. Nå er Monika Olsen og Tom Sørum trådt inn i deres sted, og de er hjertelig velkomne til en innsats for Oslofjorden. Årsberetning 2010 Årsberetning for 2010 vedtatt av OFs styre 3.februar 2011 Rolf Klerud Styreleder Kari Fangel Styremedlem Ivar Otto Myhre Styremedlem Henning Holstad Styremedlem Inger Blomsnes Styremedlem (vara) 2 Sigrid Thielemann Styremedlem Inger Johanne Bjørnstad Styremedlem Roar Tandberg Styremedlem Rune Svensson Direktør

3 Innhold Organisasjon side 4 Drift side 6 Natur og friluftsveiledning side 8 Naturlos side 10 Folkehelse side 10 Skjærgårdstjenesten side 12 Kystleden i Oslofjorden side 14 Treffpunkt Oslofjorden side 18 Kompetansesenter side 20 Informasjon side 21 Interesseorgan side 22 Sikring av friluftsområder side 24 Svaibøyer side 26 Økonomi side 27 Regnskap side 28 Balanse side 30 Revisorberetning side 31 Forvaltningsreformen side 32 Over: Hvervenbukta, Oslo en vinterdag. Et populært vinterfriluftsområde med bl.a. vandring på isen og isfiske. Forside: Ferieklubb i Hvervenbukta, Oslo. OF arrangerer hvert år ferieklubber på forskjellige steder langs fjorden. Klubbene er alltid populære. Totalt 1000 barn deltok på OFs 28 ferieklubbarrangement i

4 Organisasjon Styre Rolf Klerud - Styreleder Kari Fangel - Nestleder Inger Johanne Bjørnstad - Styremedlem Henning Holstad - Styremedlem Ivar Otto Myhre - Styremedlem Roar Tandberg -Styremedlem Sigrid Thielemann - Styremedlem Eivind Heløe - Styremedlem (vara) Inger Blomsnes - Styremedlem (vara) Frøydis Hegna - Styremedlem (vara) 4 Styret Styret har bestått av leder Rolf Klerud, (Hvaler), nestleder Kari Fangel (Vestby), Inger Johanne Bjørnstad, (Oppegård), Henning Holstad (Oslo), Roar Tandberg (Tjøme), Ivar Otto Myhre (Sandefjord) og Sigrid Thielemann (Drammen), Varamedlemmer: Eivind Heløe (Oslo), Inger Blomsnes (Halden) og Frøydis Hegna (Hurum). På årsmøtet 2010 ble Inger Johanne Bjørnstad, Oppegård, valgt som nytt styremedlem og erstatter Borghild Tenden som trakk seg. Rådet Representanter fra fylkeskommunene i Østfold, Akershus, Vestfold og Buskerud. Hver oppnevner 3 representanter. Representanter fra følgende 31 kommuner: Asker, Bærum, Drammen, Fredrikstad, Frogn, Halden, Holmestrand, Horten, Hurum, Hvaler, Larvik, Lier, Lørenskog, Moss, Nesodden, Nøtterøy, Oppegård, Oslo, Re, Rygge, Røyken, Råde, Sande, Sandefjord, Sarpsborg, Stokke, Svelvik, Tjøme, Tønsberg, Vestby og Ås. Oslo kommune har 6 representanter i kraft av sin størrelse, de øvrige 3 representanter. Dessuten består rådet av: 1 representant fra hver av de 52 vel- og båtforeningene samt andre organisasjoner som er medlem av OF. Kontrollutvalget Helge Kolstad, leder (Østfold fylkeskommune), Bjørn Bakke (Frognerkilen båtforening) Mette Lund Stake (Buskerud fylkeskommune), Stig Kapskarmo (Bærum),Reidun Sundal (Nøtterøy) Varamedlem som har møtt i 2010: Dag Høiby, (Larvik) og Anne Odenmarck (Ås). Kontrollutvalget holdt to møter og behandlet 10 saker i Revisor Buskerud Kommunerevisjon IKS. Valgkomiteen Anne-Hilde Rese, Hurum, leder Eivind Borge, Hvaler, medlem Helge Simonsen, Frogn, medlem Vararepresentant: Per Livar Engene, Moss motorbåtforening/knbf Østlandet Administrasjon og miljø OF hadde pr følgende 12 fast ansatte: Direktør Rune J. Svensson, nestleder Kjetil Johannessen, Torunn Anker, Bente Godheim Eikaas, Inger-Marie Juel Gulliksen, Kyrre Hurum, Pernille Prøitz Jørgensen, Annika Ljungström, Nicolay Moe, Terje Næss, Monika Olsen og Anne Sjømæling. Det har i 2009 vært følgende endringer i OFs administrasjon: Morten Gluva begynte i Miljøverndepartementet i juni og ble erstattet av Tom Sørum som er engasjert som medarbeider med ansvar for skjærgårdstjenesten. Liv-Marit Hansen begynte i Klima og forurensningsdirektoratet (Klif) i august. Hun ble erstattet av Monika Olsen som har et særlig ansvar for å følge opp saker i Østfold. Anne-Lise Bekken vikariert for Annika Ljungström fram til juni 2010 og var senere engasjert innen natur- og friluftsveiledningen. Ved årskiftet gikk Anne-Lise Bekken også over til Klif. Geir Schiager har vært engasjert som regnskapsfører. Anne Tiril Svensson har vært engasjert som reporter i Fjord og Friluft. OF engasjerer også deltidsansatte studenter i Natur og friluftsveiledning. Karl Fredrik Storlien har vært ansatt i sommersesongen i 8 år som skjærgårdsvaktmester i kystleden i Indre Oslofjord. På Fyrsteilene har Tony Larson vært engasjert som tilsynsvakt i kombinasjon med engasjementet for kunstfyret i 9 år. Bjørn Lundhagen har vært engasjert som tilsynsvakt på Bergholmen i Frogn i 3 år. På Storesand på Hvaler har Else og Finn Kjølberg vært engasjert som tilsynsvakter i 6 år. På Stuevika, Hvaler har Grethe og Jan Tangvold takket av etter sesongen 2010 etter å ha vært engasjert som tilsynspar i 10 år. Kontorlokalene er i Sandvika i Bærum.

5 Administrasjon Rune Svensson - Direktør Kjetil Johannessen -Nestleder /plan Torunn Anker -Kontor Bente Godheim Eikaas -Fagsjef, kystled Inger-Marie Gulliksen -Rådgiver Kyrre Hurum -Informasjon Annika Ljungström -Fagsjef, Natur og friluftsveildedning Nicolay Moe -Friluftsveileder Terje Næss -Naturhavner Monika Olsen -Rådgiver Pernille Prøitz Jørgensen - Fagkonsulent Kystled, HMS Anne Sjømæling -Fagsjef kystled, Vestfold Geir Schiager -Økonomi Anne Tiril Svensson -Informasjon Tom Sørum -Skjærgårdstjenesten Etter en omfattende prosess med søking etter nye kontorlokaler, ble det bestemt å forlenge leieforholdet til Friluftsrådenes Landsforbund, som var samlokalisert fram til juni 2010, har funnet egne lokaler. OFs ansatte har mange oppgaver og belastningen kan være stor, men trivselen i arbeidet anses som god. Sykefraværet var 1%. I 2010 ble det satt i gang et omfattende arbeid med å lage en HMS-håndbok for OFs virksomhet. Dette arbeidet ledes av Pernille Prøitz Jørgensen som er valgt verneombud. OF har hatt tilsyn både fra Arbeidstilsynet og El-tilsynet og fulgt opp alle pålegg. Det praktiseres likestilling mellom kjønnene i alle forhold. OF forurenser ikke det ytre miljø. Så sent som i 1995 hadde OFs administrasjon kun 3 fast ansatte knyttet til daglig ledelse, kontorfunksjonen og Skjærgårdstjenesten/driften av friområdene. OF har siden dette økt aktiviteten betraktelig og fått flere bein å stå på. Dette henger bl.a. sammen med OFs satsning på kystled og natur- og friluftsveiledning som kom til som nye tilbud på slutten av 1990 tallet. De siste 5-7 årene er administrasjonen styrket med flere medarbeidere knyttet til kystled, natur- og friluftsveiledning, informasjon og ikke minst OF som kompetansesenter. Økningen i staben har skjedd uten at kommunens kontingenter er justert for mer enn folketall og prisendring. 5

6 Drift OF forvalter en rekke friområder i samarbeid med våre medlemskommuner og det utføres et betydelig forvaltnings- og skjøtselsarbeid. For å gi et inntrykk av planleggings- og driftsoppgaver ved friområdene gis her en del eksempler. I noen tilfeller har også OF vært engasjert i forvaltningen av kommunale friområder. Moutmarka, Tjøme. Et langvarig skjøtsel og beiteprosjekt har åpnet landskapet som var i ferd med å gro igjen. Parkering ved friområder i Hvaler Landskapsarkitekt har utarbeidet plan for parkeringsplassene til friområdene på Kjellvika og Storesand. Det er innvilget midler fra fylkeskommunen til p-plassene på Åsebu, Viker, Ørekroken og Rødshue. I samarbeid med Hvaler kommune gjøres det utbedringstiltak på disse plassene. OF har vedtatt å overføre myndighet til Hvaler kommune for oppfølging av overtredelser ved bruken av p-plassene. Ytre Hvaler nasjonalpark OF har deltatt på oppmåling av nasjonalparkgrenser mot friområdene på Brattestø, Asmaløy, og vært aktive i forbindelse med forvalningsplanen. Spjærkilen, Hvaler Entreprenør er kontaktet for å utbedre vei og p-plass ved Spjærkilen. Guttormsvauen, Hvaler Det er innvilget friluftsmidler til turveien til Guttormsvauen for å ferdigstille vedlikeholdet som ble påbegynt i Stuevika, Hvaler Jan og Grethe Tangvoll har avsluttet sitt arbeid som tilsynsvakter etter 12 år, og er avløst av Tom Ole Fjeld, som selv kjenner området godt. Området trenger oppgradering både mhp rydding av vegetasjon, nytt servicebygg/toalett/dusj og vann/kloakk. 6 Ommen på Nesodden er et stort friområde som hvert år besøkes av mange barn og unge. Her underviser Nicolay Moe i bruk av kniv utenfor kystledhyttene. Storesand, Hvaler Ordinær sesong i Mye fokus på saneringsmodent toalett hvor strakstiltak er gjennomført. Kontakt og befaring med Østfold fylkeskommunes ledelse er gjennomført mht å finansiere et forprosjekt for et nytt anlegg.

7 som har vært et relativt omfattende arbeid og som bl.a inkluderer nytt toppdekke og grusing. Et mindre saltvannsbasseng for uteundervisning i marinbiologi er også oppført. Midler fra Akershus fylkeskommune og spillemidler har muliggjort arbeidet. Sandspollen, Hurum Skjærgårdstjenesten har videreført arbeidet med vegetasjonsskjøtsel i området, bl.a. med fjerning av kratt rundt turstier og utedoer. Kvister er fliset opp på stedet. Utbedringer av brygger er utført. Dette er et omfattende arbeid som vil videreføres. Kapasitetsproblem og omorganisering av Friluftsetaten i Oslo kommune, som er driftsenhet for Skjærgårdstjenesten i området, har ført til at forvaltningsarbeidet har blitt forsinket. Eltornstranda, Hurum Skjærgårdstjenesten der Friluftsetaten i Oslo kommune er driftsoperatør, har høsten 2009 og våren 2010 foretatt vegetasjonsskjøtsel, bl.a. fjerning av kratt rundt turstier og utedoer. Kvister er fliset opp på stedet. Reparasjon av tak og beising av utedoen gjenstår. Kapasitetsproblem i og omorganisering av Friluftsetaten i Oslo kommune har ført at arbeidet har blitt forsinket. Målet er å få gjennomført vedlikeholdet våren Mølen, Hurum OF guidet bl.a. fylkesmann i Buskerud, Kirsti Kolle Grøndahl, sammen med fylkesordfører Roger Ryberg og fylkesmiljøvernsjef Øivind Holm en runde rundt på øya i mai. Ulike problemstillinger rundt forvaltning av frilufts- og naturvernområder. Mølen har vært brukt til militærøvelser, noe som ikke anses forenelig med vern. OF har tatt opp spørsmålet med Fylkesmannen. Moutmarka, Tjøme Nord i Moutmarka, på friområde eid av Staten, Tjøme kommune og OF, er et ca 60 dekar stort område ryddet for vegetasjon, sauegjerder satt opp og villsau sluppet ut på beite etter initiativ fra lokale hytteeiere. Beiting sør på Moutmarka er videreført. Østre Bramskjær, Larvik Området ble gjennomgått etter at Kystverkets opprydningsarbeid med å fjerne olje fra Full City var ferdig. Den mest brukte delen av øya fremstår som godt renset, mens de mer vær- og vindutsatte og bratte sørvestlige delene av øya fremdeles bærer preg av oljesølet. Forvaltningsplan for Østre og Vestre Bramskjær er utarbeidet. Håøya, Frogn Fylkesmannen bevilget tiltaksmidler i 2009 for bygging av en ny brygge på østsida av øya. Denne er realisert i Ny betong flytebrygge, som fungerer som bølgedemper, er plassert i Kjøkkenbukta nedenfor kystledhytta Eldhuset. Brygga gir plass til 3 kystledbåter og en liten gjestehavn. OF har samarbeidet med eier, som er Oslo kommune, om planleggingen av reparasjon, fornyelse og betydelig utvidelse av bryggeanlegget ved Tåjebukta, samt å oppgradere eksisterende fergebrygge. Friluftsetaten er ansvarlig for prosjektering av bryggene. Informasjon om Håøya og de nye kystledhyttene foreligger. Skiltstativ har blitt malt og reparert og nye infoskilt er satt opp i Sagbukta og Dragsund. Nytt skiltstativ ved fergekai er klart for montering i Friluftsetaten har gjort et betydelig arbeid med opprusting av turvegen fra Tåjebukta via Dragsund til Bjønnebukta høsten Vegetasjon er ryddet langs turvegen og i Bjønnebukta. OF fikk midler fra Akershus fylkeskommune i 2010 til turvegen på Nordre Håøya. Disse vil bli brukt til å merke den nå restaurerte turvegen som kyststi. Bergholmen, Frogn Det er i 2010 lagt ned et betydelig arbeid med å istandsette turvei nord for kystledhytta finansiert av tiltaksmidler i Ommen, Nesodden Molo, som har glidd litt ut, er utbedret, noe Bramskjæra, Larvik Østre Bramskjæra på 100 dekar ble sikret til friluftsliv av OF i 1960 gjennom avtale med grunneier. Naboholmen, Vestre Bramskjær, på 80 dekar, ble sikret i 1960 med statlige midler. Populære utfartsholmer i sommerhalvåret med blankskurte badevennlige svaberg. Teltmuligheter. Holmene er tilrettelagt med tønsbergbrygger, båtfester og utedoer. I forbindelse med Full City forliset utenfor Langesund sommeren 2010, ble også store deler av Brunlaneskysten, Bramskjæra inkludert, tilgriset med tungolje. Kystverket iverksatte oppryddingsaksjon, der Skjærgårdstjenesten var involvert. Arbeidet var først ferdig våren Oppryddingsarbeidet på Bramskjæra har vært vellykket, selv om det fremdeles er spor av olje på de mer eksponerte og utilgjengelige sørvestre delene av holmene. Svabergene på Østre Bramskjær, Larvik, innbyr til sommerfriluftsliv. 7

8 Natur og friluftsveiledning var nok et år med rekordstor aktivitet og flere skoleelever enn tidligere deltok på våre kurs. Finansiering av virksomheten er imidlertid fortsatt uklar. I arbeidet rettet mot skole, barnehager og skolefritidsordninger er OFs motto mer og bedre uteaktivitet. Slik ønsker vi å øke mengden uteaktivitet samt løfte det faglige innholdet. I 2010 deltok barn og voksne på ulike kurs, ferie- og fritidsaktiviteter i kommunene ved Oslofjorden. Noen opplegg har etter hvert blitt faste innslag, som kystkulturdager for elevene på femte trinn i Larvik kommune og fjerde trinn i Nøtterøy kommune. Robinsonekspedisjonen til Nordre Langåra i høstferien for barn fra Bærums SFO-er er også et populært arrangement som kommer igjen hvert år. Første aktivitet fant sted i februar med isfiske på fjorden, og siste aktivitet var en naturlostur/ åpen tur ved Kurefjorden i Rygge i slutten av november. Klasseveiledninger Natur- og friluftsveiledning for skoleklasser er vårt mest etterspurte tilbud. I 2010 fikk 139 klasser veiledning i nærheten av den enkelte skole, på friområder eller i tilknytning til en kystledhytte. Kystledhyttene Ommen, Kjeholmen, Bergholmen, Jakhytta og Kommandantboligen er ofte brukt av skoleklasser på overnattingstur i kombinasjon med undervisning. OF underviser i alle skolens fag ute, men fra mai til september dreier undervisningen seg mest om marinbiologi i opplegget Livet i fjæra. Kurs for lærere Kurs for lærere i utendørspedagogikk ble avholdt i Buskerud, Østfold, Oslo og Akershus. I alt åtte kurs med 167 lærere ble gjennomført. I tillegg var en til to lærere med på hver klasseveiledning. Vi ser en lavere etterspørsel etter lærerkurs og signaler viser at det har blitt Kystkulturdager på Malmøya, Larvik er et av mange arrangement gjennom året. Totalt var over 4000 barn og unge ute med veileding fra OF. vanskeligere å frigjøre undervisningstid til å delta på slike opplegg. Kurs for ansatte i skolefritidsordninger (SFO) og barnehager OF har holdt 11 kurs med 160 ansatte i SFO og barnehager i Buskerud, Vestfold, Østfold og Akershus. Kursene arrangeres hovedsakelig i nærområdet til den enkelte SFO/barnehage eller på egnede friområder i nærheten. Ferieklubber og aktivitetsdager for SFO I skoleferiene arrangeres aktiviteter for barn og unge, samt friluftskurs for barn i skolefritidsordninger. Aktivitetene skjer i OFs regi eller i samarbeid med kommunene. I 2010 deltok nærmere 1000 barn og unge på 28 slike arrangement. Andre arrangementer I forlengelsen av satsingen på Lærende nettverk i friluft i Vestfold i ble det våren 2010 arrangert en konferanse med temaet Læring i friluft i Tønsberg, med 60 deltakere. Konferansen var et samarbeid mellom OF, Høgskolen i Vestfold og Vestfold Fylkeskommune/Kultur og folkehelse. Målet med seminaret var å inspirere til mer og bedre læring ute, å profilere Den naturlige skolesekken samt å knytte kontakter mellom skolene i Vestfold og lokale organisasjoner og foreninger. Den naturlige skolesekken OF har i løpet av året gjennomført kurs for lærere og elever på to skoler innenfor rammene til Den naturlige skolesekken. Den naturlige skolesekken er et samarbeid mellom Miljøverndepartementet ved Direktoratet for naturforvaltning og Kunnskapsdepartementet ved Utdanningsdirektoratet. Den naturlige skolesekken skal bidra til å utvikle nysgjerrighet og kunnskap om naturen, bevissthet om bærekraftig utvikling og økt miljøengasjement hos alle elever og lærere i grunnopplæringen, se Vis sjøvett OF er en aktiv part i Vis sjøvett Asker og Bærum. I samarbeid med Sjøholmen Maritime Senter, Asker og Bærum Brannvesen, Redningsselskapet, Skjærgårdstjenesten og Asker og Bærum politidistrikt arrangeres det hvert år blant annet sjøvettdager for skoleklasser. Usikker økonomi Finansieringen av OFs natur- og friluftsveiledning er et usikkerhetsmoment som gjentar seg fra år til år. Økonomien er som et puslespill hvor flere små midler i riktig kombinasjon, blir til aktiviteter i friluft for befolkningen. Søknadsprosesser og rapporteringer til fem fylkeskommuner, Friluftrådenes Landsforbund og andre aktører tar mye tid som kunne vært brukt på aktivitet for befolkningen i medlemskommunene. En annen utfordring er at det kun kan søkes opp til 50% statlige midler til prosjektene. Tidligere har dette latt seg løse ved at fylkeskommunen har bidratt med egne, dvs ikke statlige midler i tillegg til OFs egenandel og brukerbetaling.

9 Finansiering, utviklingen fordelt på fylker og Friluftsrådenes Landsforbund (FL) Statlige midler via FL Arrangement fordelt på fylke, 2010 Antall arrangementer Oslo / Akershus Antall deltakere barn og unge Buskerud Vestfold Østfold Antall deltakere voksne Østfold Vestfold Buskerud Oslo / Akershus Sum Antall deltakere og arrangement over tid Totalt antall deltakere Fylkeskommune har nå signalisert at de trolig ikke kommer til å bevilge fylkeskommunale midler utover de statlige midlene som fylkeskommunene er satt til å fordele etter søknader fra foreninger og organisasjoner. Det kan derfor oppstå en situasjon som medfører at vi kan omsøke færre statlige midler enn før siden vi har mindre ikke-statlige midler til disposisjon. En forenklet søknads- og rapporteringsprosess og færre småbevilgninger hadde gjort arbeidet betydelig mer effektivt. Antall deltakere Antall arrangement Naturveilederne 2010 Annika Ljungström (fagsjef, natur og friluftsveiledning) her utdanning på masternivå innen idrett, friluftsliv, pedagogikk og folkehelsearbeid fra Idrottshögskolan i Stockholm, Høgskolen i Telemark og Norges Idrettshøyskole. Annika har tidligere arbeidet som lærer på folkehøyskole, som skiinstruktør og friluftsplanlegger. Annika begynte i OF desember Nicolay Moe (heltidsansatt friluftsveileder) er utdannet innen friluftsliv ved Norges idrettshøyskole. Han har erfaring fra barnehage og SFO. Nicolay begynte som naturveileder på timebasis i 2005 og ble fast ansatt i Nicolay er vår fiskeekspert. Anne-Lise Bekken, som har hovedfag innen marinbiologi, vikarierte som fagsjef for Annika i forbindelse med hennes permisjon. Anne-Lise som også har pedagogisk erfaring fra skole, har i flere perioder vært knyttet til OFs administrasjon, hvor hun primært har jobbet med natur- og friluftsveiledningen. Anne-Lise startet ved årsskiftet 2010/11 i ny jobb i Klima- og forurensningsdirektoratet. Gjennom sommerhalvåret var tre natur-veiledere engasjert på timesbasis; Harald Skulstad, Stine Wike og Gina Wigerstrand, alle studenter på masternivå fra Norges idrettshøyskole (NIH). Naturveilederne har foruten sin bakgrunn fra NIH god erfaring fra læreryrket, barnehage, sommerleir for barn og som aktivitetsleder i DNT. OFs veileder gjennom flere år, marinbiolog Anne Lise Bekken forklarer hva som er fanget i en flaskeruse laget på stedet. 9

10 Naturlos Det som tidligere har gått under betegnelsen åpne turer ble i 2010 kalt Naturlos - guidede turer for allmennheten. Det er i alt gjennomført ni turer i varierende vær i samtlige medlemsfylker. Folkehelse OFs turaktivitet har nærmet seg det andre friluftsråd har gjennomført i flere år. I 2010 ble disse naturlosturene arrangert i alle medlemsfylkene, med totalt ni turer og 343 deltakere. Dette er et tilbud vi ser har et stort utviklingspotensial, men som også krever ressurser for å gi deltakerne verdifulle opplevelser. Gjennomførte turer: Biologisk vandring på Moutmarka, Tjøme 8. august, med biolog Arne Fjellberg Kulturhistorisk og biologisk vandring på Jeløya, Moss, 22. august, med lokalhistoriker Edmund Schilvold Forsvarshistorisk vandring på Sundåsen og Bogen, Stokke, 29. august, med lokal- historiker og forfatter Erlend Larsen Sopptur i Essoskogen, Tønsberg, 15. september, med soppekspert Per Marstad Historisk by- og elvevandring, Drammen, 16. september, med lokalhistoriker Jo Sellæg Tur til Svartåshytta, Vestby, 19. september, med nestleder i OFs styre Kari Fangel Sopptur på Hovedøya, Oslo, 26. september, med soppforsker Anders Wollan Langs Akerselvas utløp, Oslo 12. oktober med byhistoriker og skribent Leif Gjerland Fugletur til Kurefjorden, Rygge, med leder av Norsk ornitologisk forening i Østfold, Øivind Lågbu Staben i OF har vært til stede ved samtlige turer og har ønsket velkommen, fortalt kort om OF og introdusert innleide turledere. Fra naturlostur på Jeløya, Moss, der over 50 deltakere deltok. Turleder Edmund Schilvold fortalte om kulturhistorie og biologi. Foto: Gry Kristin Bråten. OF har stort fokus på folkehelsearbeidet. OFs innsats for å gjøre fjorden tilgjengelig for allmennheten gjennom kyststier, kystled og sikring av områder i kombinasjon med informasjonsarbeid og aktiviteter bidrar til aktiviteter også for inaktive, noe som betyr bedret helse blant befolkningen i regionen. OF er også engasjert i folkehelsearbeidet gjennom medvirkning i regional planlegging og deltakelse i arbeidsgrupper og gjennom uttalelser til fylkeskommunale folkehelseplaner. 10 OF gjennomførte 9 naturlosarrangement rundt Oslofjorden med ialt 343 deltakere i Her fra vandringen fra Bogen og opp til Sundåsen i Stokke der turleder Erlend Larsen fortalte om gammel forsvarshistorie. OFs fagdag med fokus på folkehelse OFs fagdag i 2010 ble arrangert i Drammen 26. november i samarbeid med Buskerud Fylkeskommune. Tema var friluftsliv og folkehelse. Drøyt 60 personer deltok. Deltakerne var ansatte fra kommuner, fylkeskommuner, foreninger og lag. Seniorvandringer Gjennom et forprosjekt og i samarbeid med kommunene, ble det arrangert tilrettelagte turer for seniorer. De to turene ble gjennomført på kyststien i Røyken og Asker og ved Torås fort i Tjøme der OFs styremedlem Roar Tandberg guidet. Totalt deltok 52 personer på turene. Flere positive erfaringer tilsier at OF også fremover satser på egne seniorturer.

11 Inaktivitet er viktigste årsak til svekket helse (WHO) Det vil bli bedre folkehelse av å få fysisk inaktive litt aktive, framfor å få allerede fysisk aktive enda mer aktive. For å få til dette vil friluftsaktiviteter være spesielt gunstige. I 1990 var sykehuskostnadene 25 milliarder, i 2010 var de firedoblet til 100 milliarder Det vil være god samfunnsøkonomi å lønne en person på heltid som klarer å få 3-4 personer i året til å bli varig fysisk aktiv gjennom friluftsliv. I samarbeid med Landsforeningen for Hjerte og lungesyke (LHL) i Røyken arrangerte OF en seniortur på kyststien. Kirkens bymisjon, arbeidstreningsprogram Kirkens bymisjon i Tønsberg har gjennom flere år hatt tidligere rusmisbrukere i et arbeidstreningsprogram. OF har i samarbeid med bymisjonen fått utført vedlikeholdsarbeid ved flere kystledhytter og skjøtsel på friområder gjennom programmet. Arbeidet på OFs områder har vært mulig pga økonomisk støtte fra Stiftelsen helse og rehabilitering (Extramidlene) og midler fra Helsedirektoratet. Kriminalomsorg i frihet Gjennom et samarbeid med Kriminalomsorg i frihet er det utført vedlikeholdsarbeid på friområder og kystledhytter i Indre Oslofjord. For de innsatte er dette en verdifull arbeidstrening og sosial trening utenfor institusjonen. Fysisk inaktivitet koster det norske samfunnet rundt 4 milliarder kroner årlig. Enkelt friluftsliv, som en tur i nærmiljøet, er det flest kunne tenke seg om de skulle øke aktivitetsnivået. Langt flere ønsker dette enn treningsstudioer, organisert idrett eller noen annen form for aktivitet. Hver dag brukes 600 millioner kroner på å reparere helse. Fra seniorvandring til Torås fort på Tjøme, der turleder var OFs mangeårige styremedlem Roar Tandberg. Sitater fra Lasse Heimdals Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO) foredrag under OFs og Buskerud fylkeskommues folkehelseseminar i Drammen. 11

12 Skjærgårdstjenesten OF er sekretariat for Skjærgårdstjenesten i Oslofjorden. Helt siden Skjærgårdstjenesten ble opprettet etter påtrykk fra OF i 1992, har OF vært med på finansieringen. I 2010 bidro OF med tilsammen kroner til drift og båtfondet. Av de resterende midlene kommer resten fra Staten (ved Statens naturoppsyn, SNO) og resten fra kommunene og fylkeskommunene. Oddanefort (i bakgrunnen) fikk sin del av olja. Bildet tatt 1. august Sekretariatets arbeid Som sekretariat for Skjærgårdstjenesten har OF ansvar for å samle inn tilskuddene fra kommuner, fylkeskommuner og fylkesmenn og fordele midlene i tråd med gjeldende avtaler. Sekretariatsfunksjonen er et bindeledd mellom Statens naturoppsyn SNO og de enkelte driftsområdene, der OF bl.a. bidrar til utarbeidelse av driftsplaner, budsjett og regnskap, samt er koordinator ved møter og kursing. Alle som jobber ute i fjorden er ansatt i kommunene, mens sekretariatsfunksjonen i OF utgjør en 50% stilling. Tom Sørum overtok etter Morten Gluva i 2010, og stillingen er p.t et engasjement inntil Direktoratet for naturforvalting (DN) har foretatt en planlagt evaluering av tjenestens organisering. Aktivitet gjennom året Mengden med ilanddrevet søppel har vært noe mindre enn de to siste årene. Avfall fra renovasjon har hatt en svak nedgang siden Nedgangen kan skyldes værforhold og at folk har blitt flinkere til å ta med seg søppel tilbake til land. Også i 2010 er det blitt fjernet søppelstativ på utvalgte Stavernsøya er et av de mest brukte friluftsområdene i Larvik som Skjærgårdstjenestens enhet i Larvik drifter. områder, noe som har hatt effekt; Folk tar med seg søppel tilbake der det ikke er stativer, og verdifull tid frigis andre oppgaver. Alle enhetene ryddet søppel fra sjøfuglreservatene før ferdselsforbudet inntrådte 15. april. Før sesongen er det alltid behov for reparasjoner etter is og eventuelle hærverk. Etter en hard vinter var det mange brygger som trengte vedlikehold. Skjøtsel inngår i de fleste enheters oppgaver, det samme gjør transport av sau ut til beiter. Mengden oppsynsoppgaver varierte mellom driftsområdene. Få lovbrudd i sjøfuglreservatene ble registrert. For driftsenhet Færder avviker 2010 noe fra tidligere år. Skjærgårdstjenesten ble, som i 2009, engasjert i oppryddingen etter Full City - forliset, og har hatt Store Hui disponibel for IUA Vestfold i april/mai. Møtevirksomhet Kontakten mellom Skjærgårdstjenesten og de lokale representanter for SNO har blitt forbedret, med bl.a. kontaktmøter før sesongen og deltakelse på møtene i driftsområdestyrene. I mai besøkte Västkuststiftelsen og Bohuslänkommune driftsenheten på Hvaler. Flere av driftsenhetene i Skjærgårdstjenesten har hatt samarbeid med skoler om bl.a. strandrydding i skjærgården. Her er Hvalerenheten på tur med en skoleklasse. OF organiserte turen og var en del av vertskapet. Flytende dypoppsamler OF har jobbet videre med å få plassert ut flytende dypoppsamlere for søppel. Prosjektet er nå utvidet til totalt tre enheter. Vi har fått godkjenning til å plassere en oppsamler i Tordenskjoldbukta på Nordre Sandøy, Hvaler. Denne vil bli driftet av enheten i Fredrikstad inntil Hvaler har ny båt med kran. Fredrikstad ønsker å satse på en til hytterenovasjon ved Strømtangen. Den siste er tenkt plassert i Sandspollen i Hurum. En dypoppsamler kan erstatte opptil 40 søppeldunker, og vil gjøre søppelhåndteringen betydelig mer effektiv. I Sandspollen vil også en gammel forfallen brygge i et område med mye løst fjell blir erstattet. Dypoppsamlerne for søppel vil effektivisere søppelhåndteringen (etter vår vurdering med opptil 50%), gi bedre arbeidsforhold og frigi tid til andre oppgaver i Skjærgårdstjenesten. Samarbeid med skoler, lag og foreninger Færderenheten avviklet miljødager for skoler i distriktet på høsten. Oslo kommune samarbeidet med Frelsesarmeen om bl.a. rydding av strender i indre fjord. I Moss har Grepperød skole (som nå ligger under Østfold fylkeskommune) ansvaret med å drifte friluftsområdene ved Son i Vestby kommune. Andre driftsenheter har også samarbeidet med skoler, Kriminalomsorg i frihet, lag og foreninger i forbindelse med strandrydding og andre vedlikeholdsoppgaver. Utfordringer Miljøverndepartementet ønsket en evaluering av Skjærgårdstjenesten i 2009, men arbeidet ble utsatt og kom heller ikke i gang i Også driftsenheter på Vestlandet har uttrykt behov for å vurdere oppgaver og samarbeidet med SNO på ny. OF har tatt til orde for å se på organisering, driftsform og arbeidsoppgaver i den forbindelse. En evaluering må ta tak i de utfordringene og mulighetene som Skjærgårdstjenesten har for videre utvikling

13 Skjærgårdstjenesten i Oslofjorden er organisert i 4 driftsområder, under disse er det totalt 9 driftsenheter: Driftsområde I Ytre Oslofjord øst fra Hvaler, via samtlige kommuner langs kysten til Vestby. Driftsområde II Indre Oslofjord - fra Frogn via samtlige kommuner langs kysten til Oslo og ut til Hurum i vest. Driftsområde III Ytre Oslofjord vest - fra Larvik i sør via samtlige kommunene langs kysten og opp til Drammensfjorden. Driftsområde IV Telemarkskysten med kystkommuner i dette fylket. Oslofjordens Friluftsråd er sekretariat for driftsområde I, II og III. FNF v/telemark Jeger- og Fiskerforbund er sekretariat for driftsområde IV, men inngår i Skjærgårdstjenesten i Oslofjorden. Statens naturoppsyn er i ferd med å revidere båtinvesteringsplanen for Skjærgårdstjenesten, og det er sendt inn innspill til denne fra sekretariatet og driftsområdene. av virksomheten. Oslofjorden må i større grad ses som ett driftsområde slik at oppgavene løses på en best mulig måte. Målet er å effektivisere arbeidet med fagfolk og bedre utstyr. Samtidig er det viktig at det følges tettere opp med tilsyn og tilstedeværelse på fjorden. Dette gjelder særlig i forhold til ulovlig fiske og andre uønskede aktiviteter, som i stor grad skjer utenfor båtsesongen. Etter hvert som skjøtselsplanene for verneområdene blir vedtatt i tiden framover vil SNO ha et betydelig behov for å få utført skjøtselsoppgaver. Det vil oppstå et langsiktig behov for skjøtsel; vegetasjonsrydding, beiting og gjerding. Skjærgårdstjenesten kan bli en viktig aktør med sine arbeidsbåter og gode erfaring innen skjøtsel og frakt av beitedyr. Dette kan føre til økt behov for investeringer i utstyr, opplæring og arbeidskraft. Flere enheter ønsker økt kompetanse innen skjøtsel, som for eksempel artskunnskap for fjerning av uønskede planter og vurdering av beitetrykk. Skjærgårdstjenesten utfører allerede oppgaver for SNO som oppsyn med sjøfuglreservatene, skilting i nye naturreservater og transportoppdrag. Det er vedtatt flere nye verneplaner for Oslofjorden, bl.a. nye sjøfuglreservat og Ytre Hvaler nasjonalpark. Sjøfartsdirektoratet har endret lovverket slik at persontransport i båtene blir vanskeligere. Dette kan bli en utfordring for Skjærgårdstjenesten når de skal gjennomføre arrangement med skoler, lag og foreninger. Driftsområde I Ytre Oslofjord øst Driftsområde II Indre Oslofjord Driftsområde III Ytre Oslofjord vest Søndre driftsenhet, Hvaler kommune: Har stort behov for en ny og større båt. Driften har vært preget av motorhavari på Svanen, noe som har ført til store båtkostnader og reduserte transportinntekter. Ny båt skal være på plass før sesongstart Midtre driftsenhet, Fredrikstad kommune: Arbeidsbåten Levor fikk nye motorer og drev i 2009 og sesongen 2010 har forløpt uten problemer. Båten har også fått ny kartplotter og det er behov for ny spylepumpe til bruk ved rengjøring av båten etter transportoppdrag (sau og lignende), samt som sikkerhet i forhold til brann eller lensing av synkende båter. Denne vil være på plass før sesongen Nordre Driftsenhet, Moss kommune: Enheten har hatt flere reparasjoner på båten Beta, men enheten har så langt ingen planer om å gå til anskaffelse av ny båt. Driftsenhet Indre Oslofjord, Oslo kommune: Arbeidsbåten Ommen får to nye motorer med stor kran. Det lokale båtfondet, Oslo kommune og Staten ved SNO står for finansieringen. Båten ble levert før jul. Båten vil ligge ved Hovedøya, men bli brukt av de andre enhetene i området. Driftsenhet Indre Vestfjorden, Bærum kommune arbeider med å skaffe en ny båt, da båten Johanna begynner å bli slitt. Enheten har behov for en noe større båt. Driftsenhet Ytre Vestfjorden m/håøya. Arbeidsbåten Ommen var ikke på vannet i år. Mye av tjenesten ble gjennomført ved bruk at den nye Pionerbåten 17 fot med 50 hester. Derfor greide ikke tjenesten å utføre utsetting/innhenting av badeflåter. Friluftsetaten i Oslo kommune har investeringsstopp de neste 3 årene og er derfor ikke i stand til å kjøpe ny båt i denne perioden. Driftsenhet Indre Vestfjorden får førsteprioritet i driftsområde II i båtinvesteringsplanen som SNO nå reviderer. Dette er i tråd med vedtaket fra generalforsamlingen i år. Driftsenhet Breiangen, Holmestrand kommune Båten har blitt rehabilitert og kostnadene ble dekket av forsikringen etter forliset i fjor. Båten har fungert bra i sesongen som har gått. Driftsenhet Færder, Stiftelsen Havnøy har kommet godt i gang med planleggingen for investering i en ny og større båt. Det arbeides med å få på plass finansiering av ny båt fra Når SaLa og Hvaler har nye båter på plass vil driftsenheten bli prioritert. Driftsenheten SaLa (Sandefjord og Larvik) har jobbet lenge for å investere i ny felles båt. SaLa er i ferd med å innhente anbud på ny båt. Prinsippet ved en dypoppsamler: Det er flere fordeler ved denne formen for avfallsoppsamling. For det første er det tidsbesparende for Skjærgårdstjenesten. Siden beholderne er mye større enn en vanlig søppeldunk trenger man ikke tømme like ofte, sekkene heises ombord, noe som gir færre arbeidsoperasjoner. Avfallet ligger også avkjølt, siden beholderne er under vann. 13

14 Kystleden Kystleden i Oslofjorden har blitt en stor virksomhet siden oppstarten i Kystleden har gjort OF mer kjent hos nye grupper og bidratt til en generell bevisstgjøring av OFs arbeid. Tre personer i staben arbeider i all hovedsak med kystleden, men virksomheten er så arbeidskrevende at hele staben til tider blir engasjert. 14 Kystleden tilbyr bygninger på friluftsområder til aktiviteter eller enkel overnatting. Tilbudet skal stimulere til friluftsliv og ikke motorisert ferdsel, og formidle kystkultur. På nasjonalt nivå samarbeider Friluftsrådenes Landsforbund, Forbundet Kysten og Den Norske Turistforening om kystleden. Det var ca gjestedøgn på hyttene i Oslofjorden i Det fantes 32 kystledhytter og disse fordelte seg med 17 i indre fjord, 14 i Vestfold og 1 i Østfold. To nye hytter kom til i 2010; Stranda på Håøya i Frogn og Ødegårdsbua i Holmestrand. Det var også en prøvesesong for Svartåshytta i Vestby, mens Båthuset på Skogsborg i Røyken var stengt. Bookingsystemet 2010 var det andre året hvor bookingsystemet var i bruk. Systemet er brukervennlig, gir høy grad av sikkerhet og forenkler arbeidet, bl.a ved at fakturering er integrert. Mindre kystledaktører i andre deler av landet har også vist interesse for dette systemet, og vurdert et samarbeid med OF. Økt bruk utenom høysesongen I 2010 vedtok styret i OF at det skulle satses på et tettere samarbeid med natur- og friluftsveiledningen. Gjennom dette ville en i enda større grad stimulere barn og unge til å bruke hyttene og friområdene rundt. Vedtaket innebar også at man i skuldersesongen åpnet for å samarbeide med bedrifter. I den anledning gjennomførte OF et seminar på Fyrsteilene for en ledergruppe i DnB NOR. Brannforebyggende tiltak OF satte i 2010 et spesielt fokus på sikkerhet og forebyggende arbeid. I den sammenheng har Stiftelsen UNI bevilget kr 350 tusen til brannforebyggende tiltak til Homlungen fyr, Struten fyr og Båthuset. Stiftelsen UNI er en allmennyttig stiftelse som skal støtte tiltak som verner mennesker og fortidsminner. T.v.: Ivaretakelse av bygninger ved sjøen er minst like utfordrende som i fjellet, men spillemidler kan kun bevilges til hytter i fjellet... Kollektivtrafikk oversikt Under hver hytte er det lagt linker til de ulike kollektivtransporttilbudene. På denne måten får man raskt oversikt over hvordan man kan komme seg til en hytte uten bruk av privatbil. Dette tilbudet har vært støttet av NSBs miljøfond. UTFORDRINGER FOR KYSTLEDEN Det har utviklet seg mange ulike driftsmodeller i de 5 fylkene hvor OF samarbeider med ulike aktører. Tilsynet utføres av: Sesongengasjerte tilsynsvakter ansatt i OF Skjærgårdstjenesten Lokale kystlag, turistforeninger og stiftelser Driftsavdelinger av kommunen selv Hyttene i Ytre fjord vest (Vestfold) er i hovedsak driftet av lokale kystlag og kommuner, med noe bistand fra Skjærgårdstjenesten. Modellen med frivillige skaper lokalt engasjement, som er viktig både for hytta og for OF. I Indre Fjord er drift og vedlikehold ivaretatt av fast ansatte tilsynsvakter, sesongengasjerte og Skjærgårdstjenesten. I Ytre Fjord øst er det Skjærgårdstjenesten som ivaretar driften. Der OF ikke har lønnede tilsynsvakter,

15 Prosentvis belegg på hyttene i skoleferien 20. juni august % Rødstua Rønningen Vestli Søndre Tenvik Hovedhytta Startbua Kjeholmen Ildverket Lauer Ytre Vassholmen Eldhuset Buerøya Badstua Ommen / Veslestua Husbergøya Løvøysund Stranda Fiskerhytta Fyrsteilene Drengestua Svartåshytta Kystled er ikke bare et overnattingstilbud, men et friluftstilbud. Til de fleste hyttene følger det med robåt. Bildet fra roturen mellom Bergholmen og Oscarsborg. Ser man i hyttebøkene finner en også fort ut at mange lærer å ro ved besøk på kystledhyttene. Ødegårdbua Sandsletta Kommandantboligen Butikken Bergholmen Ranvikholmen Jakthytta Fulehuk Indre fjord Ytre fjord vest Ytre fjord øst betaler OF for utførte tjenester. Størrelsen på dette varierer etter hva som er avtalt av ansvar mht tilsyn, drift, istandsetting og vedlikehold. For enkelte områder er arbeidet med å finne gode, langsiktige og naturlige samarbeidspartnere for drifting tidkrevende og utfordrende. For noen av hyttene kan den mest hensiktsmessige løsning være å inngå et tettere samarbeid med Skjærgårdstjenesten. Skjærgårdstjenesten er kommunenes, Statens og OFs verktøy for å løse oppgaver ved Oslofjorden, og OF yter et betydelig tilskudd til tjenesten. Finansielle utfordringer Kystleden faller mellom flere stoler med tanke på finansiering. Kulturdepartementets spillemidler anser bare overnattingshytter i fjellet som støtteberettigede, ikke i lavlandet. Direktoratet for naturforvaltning gir vanligvis ikke støtte til oppkjøp av friområder med bygninger, og det samme direktoratets støtte til tilrettelegging på friområder gis vanligvis ikke til bygg, og ikke til friområder som ikke er statlige. Fredede fyrstasjoner og lignende kan heller ikke få tilskudd gjennom Riksantikvaren, fordi denne ordningen ikke skal tilgodese Statens bygg. Ønsket om å imøtekomme alle dem som vil at kystledtilbudet skal bli større i Oslofjorden er avhengig av at det tas politisk initiativ for å løse opp i disse hindre. Det er tilskudd fra fylkeskommunene, enkeltkommuner og private midler som så langt har gjort kystleden mulig. Gjennomsnitt antall bestilte døgn pr. måned for alle 32 hyttene Over: Kommandantboligen, 30 Bergholmen, Jakthytta og Fulehuk har flere enheter. Prosentvise belegg er regnet ut fra det totale antall 25 enheter. Dette er grunnen til at disse hyttene fremstår med lavere besøk 20 enn mindre hytter Nøkkeltall for kystleden Mai juni juli august september Antall kystledhytter Antall overnattingsdøgn Antall båter Til venstre: Kystled er sesongbetont, og sommerferien har høyt belegg, men det jobbes for at hyttene også brukes mer utenfor sommerferien. Blant annet har det vært satsing på å nå nye brukergrupper, som bedrifter, organisasjoner og foreninger. Under, t.v.: Kystleden vokser for hvert år. Både antall hytter, i popularitet og båter. Delområdene neste side 15

16 16 YTRE FJORD VEST 2010 var et godt driftsår for Ytre fjord vest som består av Vestfold og ytre deler av Hurum. Belegget har vært godt og brukerne er fornøyde. Leieinntektene var ca. kr 772 tusen, litt over budsjett. En tredjedel av brukerne er bosatt i Vestfold, de øvrige kommer hovedsakelig fra andre fylker i Oslofjordregionen. I Vestfold har OF et nært samarbeid med kommuner og lokale kystlag, og størstedelen av drift og tilsyn utføres av disse. En vesentlig del av leieinntektene overføres driverne på slutten av året. Evalueringsmøter er avholdt med driverne. I 2010 har det vært høy fokus på brannsikring og risikovurdering for den enkelte hytte. I evalueringsmøtene med kystlagene er det laget vedlikeholdsplaner for den enkelte hytte. En branntilsynsrapport for Kommandantboligen Østre Bolæren som forelå april 2010, pekte på forhold som ikke var tilfredsstillende. Da arbeidet med oppretting trakk ut i tid, måtte deler av hytta i perioder stenge. Sannsynligvis førte dette til noe bortfall i inntekter. Kommandantboligen er pusset opp innvendig av arbeidsgruppa til Kirkens Bymisjon i Tønsberg, og det har blitt en flott ansiktsløfting. Vestfold Fylkeskommune gir støtte til kystleden. I sin strategiske kulturplan har fylkeskommunen vedtatt å arbeide for å åpne en ny kystleddestinasjon i Vestfold i året. Nyheter i 2010, ytre vest Ødegårdbua i Holmestrand ble istandsatt første delen av sommeren og åpnet for en prøvesesong fra juli. Dette ble svært vellykket med 31 utleiedøgn siste del av sesongen. OF er nå i dialog med Holmestrand kommune om en avtale om å tilby Ødegårdbua som en del av kystleden på permanent basis. Tjønneberget, på Tjøme, hvor OF samarbeider med Tønsberg og Omegn Turistforening om en kombinert kystled/ dagsutfartshytte, har blitt ombygget og innredet i 2010 og er på det nærmeste klar for utleie våren Vesentlig del av midlene er bevilget av Vestfold fylkeskommune, og mye av det Ødegårdbua åpnet sommeren 2010 og var den første hytta i Holmestrand kommune. Den gamle sjøboden fra 1884 ligger i havna, rett utenfor sentrum. Hytta er tilrettelagt for rullestolbrukere. På bildet Anne Sjømæling som er OFs representant i ytre fjord vest, dvs Vestfold, Drammensfjorden og Breidangen. praktiske arbeidet er gjort av Arbeidsgruppa til Kirkens Bymisjon. Tønsberg og Omegn Turistforening har fått hjelp av innsatte fra Berg Fengsel til å gjøre ferdig underetasjen, dvs. dagsutfartsdelen av Tjønneberget. Gokstadholmen i Mefjorden, Sandefjord har fått vannledning slik at begge hyttene (Drengestua og Hovedhytta) på den vesle holmen har tilgang på drikkevann. Rakke ved Stavern. Larvik kommune har vedtatt at en bygning på det tidligere militære området skal bli en kystledhytte og istandsettingen fant sted gjennom Langsiktige prosjekter Hytte nær Svelvik sentrum er aktuell, men arbeidet har stått i bero i 2010 pga manglende ressurser. Ventes å bli tatt opp igjen i Bakkeskjær ved Holmsbu i Hurum. Reguleringsplan er vedtatt. Kommunen arbeider med bistand fra OF mht nærmere beskrivelse av prosjektet, tegninger, toalettløsning og finansiering. Nøtterøy kommune har gitt uttrykk for at de ønsker flere kystledhytter i kommunen. Gokstadholmen i Mefjorden i Sandefjord. På denne flotte holmen full av eiketrær, er det to hytter, Drengestua, som skimtes i bakgrunnen, og Hovedhytta. Nå har øya fått vann. INDRE FJORD Det har vært godt belegg på hyttene i Indre fjord i Leieinntektene ble på kr 1,45 mill. mot budsjettert kr 1,2 mill. Tilbakemeldingene fra gjestene er gode. I indre fjord kommer det alt vesentligste av brukerne fra Oslo og Akershus. I indre fjord er det ansatt tilsynsvakter som har ansvar for driftsoppgavene. Tilbudet om vinteråpne hytter fant sted første gangen vinteren 2009/2010, og dette tilbudet fortsetter i sesongen 2010/2011. Antallet besøk har vært forholdsvis få, og dette har sammenheng med kalde perioder i begge vintre. Kunstfyret på Fyrsteilene har vært videreført med stor interesse fra skoler i Nesodden, Frogn og Asker. Nyheter i 2010 En rekke prosjekter har blitt videreført i 2010 og noen nye er påbegynt: Fyrsteilene og Ommen, Nesodden. Bryggene er reparert/rustet opp. Ommen, Nesodden. På OFs eiendom settes det opp et basseng for å studere dyr og vekster i uteundervisningen. Søndre Langåra Tåkeklokke. Hytta har ikke blitt åpnet på grunn av problemer med adkomst for allmennheten til nordodden av øya hvor tåkeklokka ligger. Frogn kommune har vedtatt å søke Direktoratet for naturforvaltning om å merke kyststi på privat grunn, slik Friluftloven kan gi adgang til. Bergholmen, Frogn. Det er lagt vannledning fra Oscarsborg festning og ut til Bergholmen. YTRE FJORD ØST Lauer har i 2010 vært Østfolds eneste åpne kystledhytte. Den er godt besøkt på sommeren. Hytta holdes åpen året rundt så lenge værforholdene tillater det. Under kuldeperioden tidlig i 2010 la isen seg mellom Hvalerøyene og hytta måtte stenge. Nyheter i 2010 Struten fyr, Fredrikstad. Stiftelsen Gamle Struten fyr drifter fyret. OF har i 2010 inngått en driftsavtale med Stiftelsen hvor fyret innlemmes i OFs bookingsystem fra 2011, mens Stiftelsen fortsatt har drifts- og vedlikeholdsansvar. Akerøya, Hvaler. Huset på Akerøya ble istandsatt i 2010 og vil åpne som kystledhytte fra 2011 i skoleferien. Resten av sesongen skal Akerøya ornitologiske stasjon bruke huset i forbindelse med merking og registering av av fugl. Homlungen fyrstasjon, Hvaler. Som bygningseier har Kystverket hatt en sterk hånd over både prosessen og fremdriften av den fredede fyrstasjonen. Kystverket ønsker å bruke Homlungen fyrstasjon til et pilotprosjekt for hvordan en skal gå frem for å få til en bruksendring fra fyrstasjon til kystled.

17 Tiltaket er støttet av Sparebanksstiftelsen DnB NOR og spillemidler. Arbeidet med nye takplater på Lagerbygget på Bergholmen er utført i Båthuset, Røyken. Båthuset var stengt i OF lyktes ikke å komme til enighet med Stiftelsen Skogsborg om nye vilkår i leiekontrakten. Påkrevde branntiltak som det er bevilget penger til er derfor heller ikke utført. Svartåshytta, Vestby. I 2010 inngikk hytta i kystleden som en prøvesesong i påvente av at man skulle finne en varig finansiering. Tilbakemeldingene fra brukere er meget gode. Så langt har Staten gitt tilsagn om 50 % finansiering av kjøpet på 4,5 millioner. OF har bevilget kr 250 tusen av eget fond. Det søkes etter andre aktører i spleiselaget for å finansiere kjøpet. Vestby kommune har vedtatt å selge eiendommen dersom en ikke løser finansieringen. Kommunen har vedtatt å ikke selv bidra med midler. Langsiktige prosjekter OF har arbeidet med flere langsiktige prosjekter i 2010 i indre fjord. Realisering avhenger av finansiering. Gamlegården på Håøya, Frogn. Denne hytta ligger nært ved andre kystledhytter. Bygningen eies av Oslo kommune. Eiendom ved Bestemorstranda i Oppegård kommune. Eiendommen eies av kommunen, men pågående leieforhold gjør det uklart når den kan tas i bruk som kystledhytte slik intensjonen er. Hus på Hovedøya, Oslo. Et bygg som eies av Oslo kommune er planlagt tatt i bruk til kystled. Ønske om å få til en tilrettelegging for funksjonshemmede. Hus på Langøyene i Oslo. Spørsmål om å disponere et bygg til kystled har vært drøftet. Utfallet ikke avklart. Dronningen i Frogn kommune er eid av Speiderforbundet som ønsker å avhende eiendommen. Bygget er i dårlig forfatning, og saken vurderes som en sikringssak. Hytta Stranda på Håøya åpnet for allmennheten i 2010 som hytte nr. tre på Håøya i Frogn kommune. Grunneier Oslo kommune ved Friluftsetaten har pusset opp hytta. Bruksendringssøknad er sendt gjennom Kystverket. Uthuset skal settes i stand 2010 med nye vinduer og stue/kjøkkenløsning Langsiktige prosjekter Gullholmen fyr i Moss. Fyrstasjonen ble allerede for 20 år siden overført fra Kystverket til Direktoratet for naturforvaltning. Direktoratet ønsker at Moss kommune påtar seg drifts- og tilsynsansvaret for det over 100 år gamle fyret. Det ønskes også at fyrstasjonen kommer innunder en ny organisering/utleiepraksis som ivaretar allmennhetens interesser, inkludert kystled og undervisning. Stakebua på Jomfruland, Herføl i Hvaler kommune. OF har inngått avtale om å kjøpe øya av lokale grunneiere. Stakebua som var i bruk til grensemerker, eies av Kystverket. Kystverket har gitt OF tilsagn om en langsiktig bruksrett om OF overtar grunneierrollen. Fløterhytta i Haldenvassdraget. OF har hatt samtaler om bruk av bygninger som ble benyttet av dem som passet slusene. OF tar sikte på å inngå et samarbeid med Haldenkanalen om utleie av en kystledhytte ved Brekke sluser i Halden kommune. Hytta var tidligere i bruk som hvilestue for fløtemennene på kanalen. Akerøya, Hvaler. Huset på bildet er istandsatt og vil åpnes for leie sommerferien

18 Treffpunkt Oslofjorden OFs kontaktflate er stor og organisasjonen er aktiv i mange sammenhenger. Over 80 deltakere deltok på OFs rådsbefaring i Ytre Hvaler nasjonalpark i juni. Blant guidene ombord var rådsrepresentant Per Kristian Hansen fra Fredrikstad som fortalte om Søsterøyenes spennende geologi. Årsmøtet Årsmøtet 2010 ble holdt 25. mars i Statens hus i Tønsberg. Tønsbergs ordfører Petter Berg ønsket oss velkommen. I alt deltok 85 representanter og gjester. OF benyttet anledningen til å takke Mona Røkke for et langvarig og meget godt samarbeid i tiden som fylkesmann i Vestfold fra OFs råds- og styrebefaringer En gang i året arrangeres rådsbefaring der OFs rådsmedlemmer inviteres sammen med en rekke medlemsforeninger og samarbeidspartnere. Tre ganger i året arrangeres det styrebefaringer der OFs styre og administrasjon besøker medlemskommuner. Her inviteres også lokale rådsmedlemmer med. Turene har en faglig karakter der bl.a. vertskommunene informerer om aktuelle tema. Turene spres geografisk fra år til år for at alle som har med Oslofjorden å gjøre, skal kjenne aktuelle og viktige saker. Rådsbefaring i Ytre Hvaler nasjonalpark Rådsbefaringen i juni med en båttur i Ytre Hvaler nasjonalpark samlet 83 deltakere i strålende vær. MS Vesleø gikk fra Skjærhalden til Lauer, videre nordover til Søsterøyene og Struten fyr. Underveis informerte bl.a. Hvaler kommune, fylkesmannen og OF om nasjonalparken. Rådsrepresentant og geograf Per Kristian Hansen fortalte om den særegne geologien på Søsterøyene. Styremøter og styrebefaringer I 2010 ble det avholdt 7 styremøter og 87 saker ble behandlet. I juni gikk styrebefaringen i Asker- og Bærums skjærgård der bl.a. kystledhyttene på Kjeholmen, Ytre Vassholmen og Nordre Langåra ble besøkt. Utfordringer og vedlikeholdsbehov rundt kystledhytta Butikken på Nordre Langåra ble viet stor oppmerksomhet. Det er senere tatt kontakt med Askers ordfører angående hytta. I september ble det gjennomført en styrebefaring i det nyopprettede Ormø Færder landskapsvernområde i Nøtterøy. Ilandstigning på Mellom Bolæren der kystledhytta Rønningen ble besøkt og Fulehuk fyr. Underveis informerte kommunen om forvaltningsplanarbeidet i landskapsvernområdet, Mellem-Bolærens Venner om sitt restaureringsarbeid, skjærgårdstjenesten om driften i området og Fulehuks venner om bruken og istandsetting av Fulehuk fyr. Ordfører Roar Jonstang hilste OFs styre velkommen i rådhuset etter befaringen. I oktober hadde styret en befaring på kyststien i Onsøy og besøkte bl.a. utkikkspunktet Blåsopp og Slevik brygge. OFs styrerepresentanter representerer OF i møter, konferanser og seminarer og sitter bl.a. i skjærgårdstjenestens driftstyrer. Disse personene er valgt fra OF til driftsstyrene: Styret i Skjærgårdstjenesten Ytre Oslofjord øst: Rolf Klerud Styret i Skjærgårdstjenesten Indre Oslofjord: Kari Fangel Styret i Skjærgårdstjenesten Ytre Oslofjord vest: Roar Tandberg. 18 Rønningen på Mellom-Bolæren, Nøtterøy kommune. Gjennom året har OF befaringer på forskjellige steder rundt om i fjorden. Her forteller Ronny Meyer fra Nøtterøy kommune om historien til denne flott kystledhytta som Mellem-Bolærens Venner har pusset opp og drifter. OFs fagdag OF arrangerer årlige fagdager med aktuelle temaer for våre medlemskommuner og fylkeskommuner, medlemsforeninger og samarbeidspartnere. OF står som hovedarrangør av fagdagene, men noen

19 Møter med fylkesmennene og fylkeskommunene Det har vært gjennomført flere møter og befaringer i fylkeskommunene som har overtatt ansvaret for friluftslivssaker fra fylkesmannen etter forvaltningsreformen trådde i kraft i I Østfold har OF bl.a. møtt og hatt fellesbefaring med fylkesordfører og fylkesrådmann der tema bl.a. har vært opprusting av OFs P-plasser på Hvaler og Storesand teltplass, fylkeskommunens støtte til OFs aktivitetstiltak og evt. etablering av et friluftsråd i Indre Østfold. Fellesbefaring med fylkesordfører og fylkesmann i Buskerud er også gjennomført, les mer om dette i forbindelse med kapitel om plansaker. Fra OFs styrebefaring på kyststien på Onsøylandet i Fredrikstad i oktober. God utsikt fra Blåsopp. Bjørn Enger og Sverre Langgaard fra Onsøy guidet. FNF OF deltar i Forum for natur og friluftsliv og sitter i arbeidsutvalget i Østfold og Vestfold. ganger i samarbeid med offentlige myndigheter og samarbeidspartnere. Les mer om OFs fagdag 2010 i folkehelsekapitelet. Andre møter og deltakelser OF tar initiativet til og inviteres til en rekke seminarer, konferanser og møter rundt Oslofjorden i løpet av arbeidsåret. Her følger noen eksempler. Fiskeri- og kystdepartementet Bente Godheim Eikaas guidet en avdeling fra departementet i Indre Oslofjord. Turen var bl.a. lagt innom Fyrsteilene. Departementet uttrykte at de satte ualminnelig stor pris på turen. Direktoratet for Naturforvaltning (DN) og Statens Naturoppsyn (SNO) OF har jevnlig kontakt og møter med DN i saker som gjelder sikring og forvaltning av friluftsområdene og med SNO om Skjærgårdstjenesten. I april ble det holdt et eget kontaktmøte hos DN og SNO i Trondheim hvor en gikk gjennom en rekke aktuelle saker. Kystverket OF samarbeider med Kystverket på flere områder og har årlige kontaktmøter. OF følger nøye med på hva som skjer med fyrstasjonene. Oslo Kommune Oslo kommune er i en særklasse blant medlemmene pga sin størrelse. OFs administrasjon har jevnlige driftsmøter med Friluftsetatens ledelse. Dette har ført til økt samarbeid innen Skjærgårdstjenesten, kystleden, kyststiene, tilrettelegging for barn og unge og i planleggingsspørsmål. Det ble også gjennomført et eget møte med byrådsavdelingen for samferdsel og miljø der det foreslåtte fylkeskontingentsystemet og evaluering av Skjærgårdstjenesten var de viktigste sakene. OF har også jevnlige møter med medlemskommuner der OF har sikret og forvalter større friluftsområder, slik som Larvik og Hvaler kommuner. De øvrige kommuners representanter påtreffes gjennom samarbeid i prosjekter o.l. Sammenslutningen Ytre Oslofjord Består av næringsdrivende, frivillige og foreninger som er aktive i skjærgården utenfor Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme. OF har hatt kontaktmøte med initiativtakerne og drøftet spørsmål av felles interesse om drift og tilrettelegging. OF deltok også på sammenslutningens høsttreff som fant sted på Fulehuk fyr. Årsmøtet i 2010 ble ledet av Reidun Sundal som er rådsrepresentant fra Nøtterøy. I midten direktør Rune Svensson, til høyre styreleder Rolf Klerud I september gikk OFs styrebefaring til Mellem Bolæren og Fulehuk fyr i Nøtterøy. På Fulehuk fortalte Thorvald Haraldsen (bildet), fra sammenslutningen Ytre Oslofjord, om istandsettingen og driftingen av Fulehuk fyr, der også. kystleden inngår. 19

20 Kompetanse -senter I tillegg til tradisjonelle oppgaver som sikring, drift og stimulering, har det vært satset på at OFs kompetanse skal støtte opp om fylkeskommunene og kommunenes friluftslivsarbeid. Slike oppgaver går lenger enn hva en kan forvente av medlemskapet, og OF får derfor dekket kostnader for å gjennomføre prosjekter. I 2010 har OF arbeidet med følgende prosjekter: Tilrettelegging for økt tilgjengelighet i friområder for personer med nedsatt funksjonsevne er viktig. OF samarbeider bl.a. med Akershus og Østfold fylkeskommuner med planer for tilrettelegging av regionalt viktige friområder. Her fra Badeparken i Drøbak, Frogn kommune. 20 Forvaltningsplaner for friluftsområder OF har over flere år laget forvaltningsplaner for friområder der nøkkelopplysninger og status i tilrettelegging og drift blir synliggjort. OF har laget en mal for forenklede planer og bruker fotos og ortofotos i stor grad. Oslo og Akershus OF har i alt utarbeidet planer for 79 friområder i Oslo og Akershus, også områder i innlandskommuner er inkludert etter samme mal som ved kysten. Oversendelsen av områdene i innlandskommunene til Akershus fylkeskommune våren 2010, dannet avslutningen på prosjektet. Fyrsteilene er en viktig øy for både friluftsliv og naturvern. Kystledhytte og tilbud til skolelever gjennom Kunstneren på fyret er den viktigste bruken. Forvaltningsplanen som ble gjort ferdig i 2010, skulle forene naturvern og friluftsinteressene. Buskerud OFs rapport om forvaltningsplaner for statlige områder i Buskerud har blitt fulgt opp med en egen avtale med Røyken kommune om å utarbeide slike planer for kommunale friområder. Arbeidet er påbegynt i 2010 og ferdiggjøres i Østfold I Østfold har framdriften med forvaltningsplanene blitt forsinket pga endringer i staben. Arbeidet er igangsatt for følgende områder: Husborn, Østre Otteid, Foten, Kjøkøy, Merrapanna, Herføl, Tresvika, Stuevika, Larkollneset/Danmark, Storesand Oven og Sponvika. I tillegg kommer arbeidet med forvaltningsplan for Ytre Hvaler nasjonalpark. OF har deltatt med 4 personer i ulike faggrupper i forbindelse med utarbeidelse av forvaltningsplanen for nasjonalparken; friluftsliv, kulturminner, skjøtsel/beiting og informasjon. I tillegg var en av OFs marinbiologer, Liv-Marit Hansen, engasjert av fylkesmannen over flere måneder for å gjøre ferdig den marine delen av forvaltningsplanen. Vestfold på nettet Vestfold var det første av Oslofjordfylkene som hadde forvaltningsplaner for friområder ferdig. Initiativet til å legge forvaltningsplanene ut på nett ble tatt av OF og støttet av fylkesmannen. Prosjektet krevde imidlertid interesse og medvirkning hos kommunene, og siden de fleste ikke ville prioritere dette, har prosjektet blitt stanset opp. Det drøftes hvorvidt midlene skal omdisponeres til andre liknende oppgaver. Interreg prosjekter I samarbeid med fylkeskommunene i Akershus, Buskerud og Østfold har OF i 2010 gått inn som bidragsyter i prosjektet Rekreative Ruter, et prosjekt for å fremme sykkel- og vandrestier rundt Kattegat og Skagerrak-kysten. OF er leder for den arbeidspakken som skal utvide nettet med rundsløyfer og avstikkere av stiene. Prosjektet er en forlengelse av kyststiarbeidet i disse fylkene, men tar også opp i seg bygging av sykkelstier. Prosjektet skal stimulere mindre bedrifter til å satse på tilbud til vandrere og syklister, utvikling og bruk av ny teknologi for å laste ned informasjon om natur- og kulturminner langs stiene og etablering av såkalte gateways som servicepunkter for vandrere og syklister. Det er et utstrakt samarbeid med kommuner og regioner i Sverige og Danmark. Tilgjengelig friluftsliv er et annet interregprosjekt som handler om å gjøre enkelte friområder universelt tilgjengelig for funksjonshemmede. Sammen med Østfold og Akershus fylkeskommuner sitter OF i ledelsen for prosjektet. OFs egne områder i Nesodden kommune inngår i utviklingen. Partnerskapet gjelder for kommuner i Follo, Østfold og Bohuslän. Økt tilgjengelighet personer med nedsatt funksjonsevne Tidligere kartlegging og økt tilgjengelighet på friområder for rullestolbrukere og svaksynte er fulgt opp. Det tas sikte på å fremlegge planer for tilrettelegging av regionalt viktige friområder i første omgang for Østfold og kystkommuner i Akershus. Kartlegging og tilsyn av Trygbøyer OF har inngått en avtale med forsikringsselskapet Tryg (tidligere Vesta) om å opprette en database over samtlige redningsbøyer i Oslofjorden. I databasen fremgår bl.a. plassering i form av GPS-plott, kart og bilder som viser bøye og bøyestativets plassering og tilstand. OF etterser bøyene for forsikringsselskapet. Skjøtsels- og beiteprosjekt Hvaler I samarbeid med Hvaler kommune, fylkesmannen i Østfold og Østfold fylkeskommune gjennomførte OF et forprosjekt som tar for seg skjøtsel og beite på utmarksområder på Hvaler. Prosjektet foregikk i det vesentligste i 2009, men strakk seg litt inn i For hvert enkelt område ble formålet med skjøtselstiltakene definert, og det ble laget et sett med mål for skjøtselen der ivaretakelse av naturverdier, kulturlandskap/ kulturminner og friluftskvaliteter var sentrale element. OF har på vegne av Hvaler kommune utarbeidet en søknad for et hovedprosjekt som er tenkt startet opp i Seminar om avtalerett OF inviterte i februar til et dagsseminar om avtalerett for samarbeidspartnere i medlemskommunene og fylkeskommunene til i Sandvika der OFs styremedlem og kommuneadvokat i Sandefjord Ivar Otto Myhre innledet.

Driftsenhet Breiangen anskaffelse av ny arbeidsbåt

Driftsenhet Breiangen anskaffelse av ny arbeidsbåt Driftsenhet Breiangen anskaffelse av ny arbeidsbåt Breiangen Færder Skjærgårdstjenesten i Oslofjorden Skjærgårdstjenesten ble etablert i 1992 etter initiativ fra Miljøverndepartementet, og etter påtrykk

Detaljer

Oslofjorden Friluftsråd

Oslofjorden Friluftsråd Oslofjorden Friluftsråd Stiftet 1933 Første i Norden 31 medlemskommuner, 5 fylkeskommuner, 50 foreninger Landets største med 1,5 mill. bosatte i medlemskommunene OFs visjon OF arbeider for et bærekraftig

Detaljer

Nå skal kommuner og fylkeskommuner velge rådsmedlemmer

Nå skal kommuner og fylkeskommuner velge rådsmedlemmer Nå skal kommuner og fylkeskommuner velge rådsmedlemmer www.oslofjorden.org Rådsmedlem i OF Oslofjordens Friluftsråd ble etablert i 1933, for over 80 år siden. Det var et privat initiativ og startet med

Detaljer

Lågøya. Aspond. Melbukta. Ristodden. Gjeitebukken. Selskjærbukta. Sandstranda 6 G. Ø. Dragsund. Håøybukta. Kjøkkenbukta. Sagbukta. Stranda.

Lågøya. Aspond. Melbukta. Ristodden. Gjeitebukken. Selskjærbukta. Sandstranda 6 G. Ø. Dragsund. Håøybukta. Kjøkkenbukta. Sagbukta. Stranda. Lågøya Aspond Oslofjorden Melbukta Nordbukta 2009 Ristodden, Bjørnejordet Digerudgrunnen Årsberetning og regnskap 2009 Røyken råøya Bjørnehue Bjørnebukta V. Dragsund Laksebogen Isdammen Dragsundodden o,

Detaljer

Oslofjorden. Årsberetning og regnskap 2008 FOR FJORDEN OG FRILUFTSLIVET SIDEN 1933

Oslofjorden. Årsberetning og regnskap 2008 FOR FJORDEN OG FRILUFTSLIVET SIDEN 1933 Oslofjorden Årsberetning og regnskap 2008 2008 Oslofjordens Friluftsråd FOR FJORDEN OG FRILUFTSLIVET SIDEN 1933 1 2008 ble et merkeår i Oslofjordens Friluftsråds (OF) historie Styreleder Rolf Klerud Jubileumsåret

Detaljer

På lag med. framtida. i Vestfold. Stem Carl-Erik Grimstad til Stortinget

På lag med. framtida. i Vestfold. Stem Carl-Erik Grimstad til Stortinget framtida. På lag med i Vestfold Stem Carl-Erik Grimstad til Stortinget trives. En god skole er en skole hvor barn lærer og På lag med læreren. Alle barn fortjener dyktige lærere som ser den enkelte elev.

Detaljer

Friluftsløft for folkehelse FELLES HANDLINGSPLAN FOR FRIFO OG FL 2012-2015 BASISPRESENTASJON

Friluftsløft for folkehelse FELLES HANDLINGSPLAN FOR FRIFO OG FL 2012-2015 BASISPRESENTASJON Friluftsløft for folkehelse FELLES HANDLINGSPLAN FOR FRIFO OG FL 2012-2015 BASISPRESENTASJON FRILUFTSLØFT FOR FOLKEHELSE BAKGRUNN Inaktivitet koster det norske samfunn milliarder årlig i form av økt sjukefravær

Detaljer

Tiltaksplan. Nordkvaløya Rebbenesøya landskapsvernområde

Tiltaksplan. Nordkvaløya Rebbenesøya landskapsvernområde Tiltaksplan Nordkvaløya Rebbenesøya landskapsvernområde Januar 2014 1. Om tiltaksplanen Tiltaksplanen er et viktig verktøy for å komme i dialog med ulike brukerinteresser og skal ha et 4- årig perspektiv,

Detaljer

Masterplanen Folkehelsearbeid i kommunene: Ordførerturer Læring i friluft

Masterplanen Folkehelsearbeid i kommunene: Ordførerturer Læring i friluft Handlingsprogram 2013 Masterplanen Masterplanen er et helhetlig konsept for å etablere langsiktige strategiske føringer for utvikling. Mål: Friluftsliv som verktøy for folkehelse Regionalt infrastrukturprogram

Detaljer

Hvem er vi og hva gjør vi?

Hvem er vi og hva gjør vi? Foto: Friluftsrådet Vest FRILUFTSRÅD www.friluftsrad.no Hvem er vi og hva gjør vi? Foto: FL 2014 Eyvind Lyches vei 23B, 1338 Sandvika Tlf. 67 81 51 80 friluft@online.no INTERKOMMUNALE FRILUFTSRÅD Hva er

Detaljer

Friluftsløft for folkehelse FELLES HANDLINGSPLAN FOR FRIFO OG FL 2012-2015

Friluftsløft for folkehelse FELLES HANDLINGSPLAN FOR FRIFO OG FL 2012-2015 Friluftsløft for folkehelse FELLES HANDLINGSPLAN FOR FRIFO OG FL 2012-2015 FRILUFTSLØFT FOR FOLKEHELSE BAKGRUNN Inaktivitet koster det norske samfunn milliarder årlig i form av økt sjukefravær og merforbruk

Detaljer

Årsmøte med 13 eierkommuner. Styret. Friluftsrådets administrasjon. Tiltak

Årsmøte med 13 eierkommuner. Styret. Friluftsrådets administrasjon. Tiltak Årsmøte med 13 eierkommuner Styret Friluftsrådets administrasjon Tiltak Styret: Kommunene: Rauma, Kristiansund, Tingvoll, Eide, Fræna, Averøy, Sandøy, Gjemnes, Nesset, Misund, Aukra, Molde og Sunndal.

Detaljer

013 gnskap 2 g re ing o tn rsbere Å

013 gnskap 2 g re ing o tn rsbere Å Oslofjorden 2013 Årsberetning og regnskap 2013 1 Styreleder har ordet Vi kan se tilbake på 2013 som et meget aktivt år. OF er en høyst oppegående og vital 80-åring. Årsmøtet i Moss i april vedtok en ny

Detaljer

BEDRE FOLKEHELSE GJENNOM BREDERE SAMARBEID

BEDRE FOLKEHELSE GJENNOM BREDERE SAMARBEID D E T N Y T T E R! BEDRE FOLKEHELSE GJENNOM BREDERE SAMARBEID Inspirasjonshefte til prosjektet «Aktiv i friluft» ved Friluftslivets fellesorganisasjon Helse er vår største rikdom. VIRGIL 2 FOREBYGG MER

Detaljer

Frilufrådets arbeidsprogram for 2012

Frilufrådets arbeidsprogram for 2012 Frilufrådets arbeidsprogram for 2012 1. Medlemspleie og nye medlemmer 10 kommuner og Møre og Romsdal JFF er medlem i FR. Kommunene Rauma og Tingvoll kommer med som nye kommuner i 2012. Det ble arbeidet

Detaljer

DEL 2: Forvaltningsplan 2015-2018 Eltornstranda, Hurum kommune

DEL 2: Forvaltningsplan 2015-2018 Eltornstranda, Hurum kommune DEL 2: Forvaltningsplan 2015-2018 Eltornstranda, Hurum kommune 1 1. Områdebeskrivelse/status Gnr/ Bnr 47 / 3, 8 og, 48 / 84 FS-nummer naturbase.no FS00000632 Sikring s form Sikret år Erverv Avtale 1964,

Detaljer

Friluftsråd. www.friluftsrad.no

Friluftsråd. www.friluftsrad.no Friluftsråd www.friluftsrad.no 2009 LOKAL FORANKRING - SENTRAL KONTAKT Interkommunale friluftsråd Friluftsrådene er interkommunale samarbeidsorgan som ivaretar friluftsoppgaver for medlemskommunene. I

Detaljer

Flere flotte viker med sandstrand og idyll. Mulighet for noen telt. Fin utedo i det lille røde huset bak det store naustet på nordvestsiden av øya.

Flere flotte viker med sandstrand og idyll. Mulighet for noen telt. Fin utedo i det lille røde huset bak det store naustet på nordvestsiden av øya. Post 1 Saueholmen ( ny plassering fra 20.mai) N59.517 E10.676 Posten er flyttet 20.mai til ny plass, litt lengre nord på Sauholmen. Den er festet i et furutre, det er et søppelstativ i denne bukta. På

Detaljer

Interkommunale FRILUFTSRÅD Friluftsliv - en naturlig del av hverdagen for alle

Interkommunale FRILUFTSRÅD Friluftsliv - en naturlig del av hverdagen for alle www.friluftsrad.no Foto: Friluftsrådet Vest Interkommunale FRILUFTSRÅD Friluftsliv - en naturlig del av hverdagen for alle 2017 Eyvind Lyches vei 23B, 1338 Sandvika Tlf. 67 81 51 80 post@friluftsrad.no

Detaljer

DNT- en god partner i folkehelsearbeidet

DNT- en god partner i folkehelsearbeidet DNT- en god partner i folkehelsearbeidet Lise Corwin, Folkehelsesjef DNT Friskliv 2012, Terningen arena 27.09.12 Aktuelt Ny folkehelselov Ansvar: kommunene / fylkeskommunene Kapittel 2, 4: Kommunen skal

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2012. Oslofjorden 2012

Årsberetning og regnskap 2012. Oslofjorden 2012 Årsberetning og regnskap 2012 Oslofjorden 2012 1 Leder Året 2012 var et meget aktivt år i Oslofjorden Friluftsråd (OF). Mange prosjekter ble sluttført. 2012 var også det første året OF ikke var medlem

Detaljer

Hvilke støtteordninger for friluftsliv forvalter Direktoratet for naturforvaltning?

Hvilke støtteordninger for friluftsliv forvalter Direktoratet for naturforvaltning? Hvilke støtteordninger for friluftsliv forvalter Direktoratet for naturforvaltning? Kristine O Stene, Friluftslivseksjonen, Direktoratet for naturforvaltning DNs viktigste støtteordninger for friluftslivet

Detaljer

1. Innledning. 2. FNF Vestfold. Utdrag fra Strategisk kulturplan for Vestfold :

1. Innledning. 2. FNF Vestfold. Utdrag fra Strategisk kulturplan for Vestfold : 1. Innledning Utdrag fra Strategisk kulturplan for Vestfold 2011-2014: Strategisk kulturplan bidrar til å realisere mål for folkehelsearbeidet gjennom å tilstrebe økt fysisk og sosial tilgjengelighet i

Detaljer

Referat fra dialogmøte 2016

Referat fra dialogmøte 2016 Saksnr./Arkivkode 15/11904-053 Referat fra dialogmøte 2016 Dialogmøte for: Natur og idrett Dato: 10. mars 2016 Tid: 17.00 19.00 Sted: Til stede: Fra brukerrådene: Fra komiteen: Fra administrasjonen: Asker

Detaljer

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung.

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. KIRKENS BYMISJON Drammen den 30.03.12 Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. Innledning Høsten 2006 begynte forarbeidet til prosjektet FRI. Anders Steen som var ansatt

Detaljer

Forord. Cathrine Lie Wathne prosjektleder Stavanger 11. november 2015

Forord. Cathrine Lie Wathne prosjektleder Stavanger 11. november 2015 Forord Hensikten med denne rapporten er å formidle den kunnskapen og erfaringen som vi har fått gjennom driften av prosjektet ut i naturen, som ble innvilget av Extra Stiftelsen i 2014. Ut i naturen var

Detaljer

Innhold foredrag: Erfaringer fra 2010 og 2011 Budsjett 2012 Forvaltningsplaner for statlig sikra friluftslivsområder Elektronisk søknadssenter

Innhold foredrag: Erfaringer fra 2010 og 2011 Budsjett 2012 Forvaltningsplaner for statlig sikra friluftslivsområder Elektronisk søknadssenter Midler til sikring, tilrettelegging og aktiviteter rammer og muligheter Ann Jori Romundstad, Samling FK 1.12.2011 Innhold foredrag: Erfaringer fra 2010 og 2011 Budsjett 2012 Forvaltningsplaner for statlig

Detaljer

Arbeidsprogram for 2015

Arbeidsprogram for 2015 Arbeidsprogram for 2015 Det 4- siders arbeidsprogram med bilder og mindre tekst som er lagd kan fungere som et sammendrag og som en presentasjon av Friluftsrådet. Her følger et mer detaljert forslag til

Detaljer

Synspunkter på fylkeskommunenes planer for friluftsliv og samarbeidet med natur- og friluftslivsorganisasjonene

Synspunkter på fylkeskommunenes planer for friluftsliv og samarbeidet med natur- og friluftslivsorganisasjonene Synspunkter på fylkeskommunenes planer for friluftsliv og samarbeidet med natur- og friluftslivsorganisasjonene Resultater fra en undersøkelse gjort for FRIFO. Røyrivannet, Østmarka i Akershus Værnes,

Detaljer

Driftsplan 2017 Skjærgårdstjenesten Driftsområde 1 Ytre Oslofjorden øst Nordre enhet Moss, Vestby, Rygge og Råde

Driftsplan 2017 Skjærgårdstjenesten Driftsområde 1 Ytre Oslofjorden øst Nordre enhet Moss, Vestby, Rygge og Råde Driftsplan 2017 Skjærgårdstjenesten Driftsområde 1 Ytre Oslofjorden øst Nordre enhet Moss, Vestby, Rygge og Råde INNHOLDSFORTEGNELSE. 1.MÅLSETTINGER A. HOVEDMÅL - FELLES FOR OSLOFJORDENS SKJÆRGÅRDSTJENESTE...

Detaljer

Reguleringsbestemmelser og retningslinjer Reguleringsplan for Torsnes

Reguleringsbestemmelser og retningslinjer Reguleringsplan for Torsnes KOMMUNE : NOME DATO FOR PLANFORSLAG : 21.11.06 DATO KOM.STYRETS VEDTAK : 18.09.07 DATO FOR SISTE REVISJON : Disse bestemmelser og retningslinjer skal utfylle planforslaget som er avgrensa som vist på kartet.

Detaljer

Nasjonal handlingsplan for statlig sikring og tilrettelegging av friluftsområder

Nasjonal handlingsplan for statlig sikring og tilrettelegging av friluftsområder Nasjonal handlingsplan for statlig sikring og Avdelingsdirektør Torbjørn Lange Sandefjord 12. juni 2013 1 Arbeidet med utkast til handlingsplan Regjeringen besluttet i 2010 å utarbeide en nasjonal handlingsplan

Detaljer

DNT- en god partner i folkehelsearbeidet Lise Corwin, Folkehelsesjef DNT Folkehelseloven og tiltak for fysisk aktivitet NIH /FHI 24.

DNT- en god partner i folkehelsearbeidet Lise Corwin, Folkehelsesjef DNT Folkehelseloven og tiltak for fysisk aktivitet NIH /FHI 24. DNT- en god partner i folkehelsearbeidet Lise Corwin, Folkehelsesjef DNT Folkehelseloven og tiltak for fysisk aktivitet NIH /FHI 24.0412 AKTUELT Ny folkehelselov Ansvar: kommunene og fylkeskommunene Kapittel

Detaljer

Natur og folkehelse. Natur- og kulturarven strategisk erfaringskonkurranse Sogndal, 31. oktober 2014

Natur og folkehelse. Natur- og kulturarven strategisk erfaringskonkurranse Sogndal, 31. oktober 2014 Friluftsliv til det beste for reiseliv og folkehelse Natur og folkehelse Natur- og kulturarven strategisk erfaringskonkurranse Sogndal, 31. oktober 2014 Tina Bringslimark, Lister Friluftsråd Nordbergkonferansen

Detaljer

DNT- en god partner i folkehelsearbeidet

DNT- en god partner i folkehelsearbeidet DNT- en god partner i folkehelsearbeidet Lise Corwin, Folkehelsesjef DNT Nettverksmøte folkehelse Rogaland fylkeskommune 01.02.2012 Hvem er jeg? Tidl. Folkehelsekoordinator i Hordaland Fylkeskommune Forvaltning

Detaljer

Bakgrunn og organsiering

Bakgrunn og organsiering Den naturlige skolesekken FK-samling, Hell 30.11.11 Bakgrunn og organsiering Lansert høsten 2008 Samarbeidsprosjekt mellom Kunnskapsdepartementet og Miljøverndepartementet. Utdanningsdirektoratet og Direktoratet

Detaljer

Spillemidler til friluftsliv

Spillemidler til friluftsliv Spillemidler til friluftsliv Veiledning til Friluftslivsorganisasjoner, Forum for natur og friluftsliv (FNF) og Interkommunale friluftsråd om spillemidler til friluftsliv Fra Hustad skole, Fræna kommune

Detaljer

Kompetansesamling Verdifulle kulturlandskap og kulturmiljøer Innledning v/hilde Marianne Lien, landbruksavdelingen

Kompetansesamling Verdifulle kulturlandskap og kulturmiljøer Innledning v/hilde Marianne Lien, landbruksavdelingen Kompetansesamling 13.11.2014 Verdifulle kulturlandskap og kulturmiljøer Innledning v/hilde Marianne Lien, landbruksavdelingen Foto: Ole Christian Torkildsen 19.11.2014 1 Program Kl. Tema 08:45 09:00 KAFFE

Detaljer

Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte

Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte 30.03.2017 Tenvik båtforening 1 ÅRSRAPPORT 2016 FOR TENVIK BÅTFORENING Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Lars Aasberg, leder (valgt i 2016 for 1 år)

Detaljer

Hvordan skape synergi i folkehelsearbeidet ved samarbeid med frivilligheten? Lise Corwin, Folkehelsesjef DNT

Hvordan skape synergi i folkehelsearbeidet ved samarbeid med frivilligheten? Lise Corwin, Folkehelsesjef DNT Hvordan skape synergi i folkehelsearbeidet ved samarbeid med frivilligheten? Lise Corwin, Folkehelsesjef DNT Rehabiliteringskonferansen 2013, Haugesund Lise Corwin, folkehelsesjef DNT Roller i folkehelsearbeidet

Detaljer

Norsk Kommunalteknisk Forening Plan- og byggesaksseminar Tromsø 7.-8. februar 2011 FRILUFTSOMRÅDER. Morten Dåsnes, daglig leder

Norsk Kommunalteknisk Forening Plan- og byggesaksseminar Tromsø 7.-8. februar 2011 FRILUFTSOMRÅDER. Morten Dåsnes, daglig leder Norsk Kommunalteknisk Forening Plan- og byggesaksseminar Tromsø 7.-8. februar 2011 FRILUFTSOMRÅDER Morten Dåsnes, daglig leder Friluftsrådenes Landsforbund www.friluftsrad.no Hovedtema - Om friluftsliv

Detaljer

Sveio kommune. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen (pr ) DEL 1:

Sveio kommune. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen (pr ) DEL 1: DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Sveio kommune 2013-2017 Fakta om kommunen (pr 31.12.2011) Antall innbyggere Ant innbyggere per km 2 Antall statlig sikra friluftslivsområder

Detaljer

Årsmøte i OF 2015. Torsdag 26. mars i Horten Rådhus

Årsmøte i OF 2015. Torsdag 26. mars i Horten Rådhus 1 Årsmøte i OF 2015 Torsdag 26. mars i Horten Rådhus Program Kl 16.30 Kl 17.00 Registrering Velkommen v/ordfører Børre Jacobsen - Årsmøtet starter Ca. kl. 19.30 Bespisning gi beskjed på forhånd om du ikke

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker Utvalg for tekniske saker 24.03.2010 14/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker Utvalg for tekniske saker 24.03.2010 14/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200803671 : E: D37 : Odd Andersen/ Hilde Uberg/ Ingjerd Bratterud Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 03.02.2010

Detaljer

Fylkesmannen i Østfold

Fylkesmannen i Østfold Fylkesmannen i Østfold Ytre Hvaler nasjonalpark Forslag til representanter i temagruppene etter møte i Rådgivende Utvalg 05.09.08 med forslag til organisasjoner eller miljøer som bør være med i tillegg

Detaljer

RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Årsrapport

RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Årsrapport RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon Årsrapport 2006 Innhold: Forord... s. 3 Kort om RIO... s. 4 Landsstyret... s. 5 Administrasjonen. s. 5 Medlemmer og avdelinger... s. 5 Viktige aktiviteter i 2006,

Detaljer

Organisering og drift Utvalgte kulturlandskap Jomfruland-Stråholmen. Seminar Jomfruland 1. juni 2016 Anne Aasmundsen og Torstein Kiil

Organisering og drift Utvalgte kulturlandskap Jomfruland-Stråholmen. Seminar Jomfruland 1. juni 2016 Anne Aasmundsen og Torstein Kiil Organisering og drift Utvalgte kulturlandskap Jomfruland-Stråholmen. Seminar Jomfruland 1. juni 2016 Anne Aasmundsen og Torstein Kiil Opprettelsen av Utvalgte kulturlandskap 2009/10. Opprettelsen av Utvalgte

Detaljer

Ekstrastiftelsen, rapport

Ekstrastiftelsen, rapport Ekstrastiftelsen, rapport Forord Stavanger Turistforening har bygget Friluftslåven på Gramstad med et stort fokus på universell utforming. Takket være økonomiske bidrag fra Sandnes Kommune, Spillemidler

Detaljer

Nasjonal handlingsplan for statlig sikring og tilrettelegging av friluftslivsområder

Nasjonal handlingsplan for statlig sikring og tilrettelegging av friluftslivsområder Nasjonal handlingsplan for statlig sikring og tilrettelegging av friluftslivsområder seniorrådgiver Erlend Smedshaug Værnes 1 Handlingsplanens målsetning Statlig sikring og tilrettelegging av friluftsområder

Detaljer

Dette er et av Norges beste områder for seiling

Dette er et av Norges beste områder for seiling Hvorfor er det bra å seile i Åsgårdstrand? Slagentangen og Bastøya skjermer mot bølger og for mye vind. Strømforholdene er ikke så vanskelige som lenger nord ved Horten. Regattabanene kan legges nær havna.

Detaljer

FL skal stimulere til og støtte etablering av nye friluftsråd der det er lokal vilje til etablering.

FL skal stimulere til og støtte etablering av nye friluftsråd der det er lokal vilje til etablering. Hovedmål FL skal arbeide for at alle skal få mulighet til friluftsliv som helsefremmende, trivselsfremmende og miljøvennlig aktivitet. Dette gjøres ved å støtte arbeidet i tilsluttede friluftsråd og gjennom

Detaljer

Tid for behandling! DNs nærmiljøsamling, Værnes 5. og 6. mars Lise Corwin, Folkehelsesjef DNT. Naturopplevelser for livet

Tid for behandling! DNs nærmiljøsamling, Værnes 5. og 6. mars Lise Corwin, Folkehelsesjef DNT. Naturopplevelser for livet Tid for behandling! DNs nærmiljøsamling, Værnes 5. og 6. mars Lise Corwin, Folkehelsesjef DNT Hvem er jeg? Tidl. Folkehelsekoordinator i Hordaland Fylkeskommune Forvaltning Partnerskap Forsket på- og forelest

Detaljer

Det vi sier her er selvforklarende. Marka er til låns og skal overlates til neste generasjon i minst like god stand som da vi overtok.

Det vi sier her er selvforklarende. Marka er til låns og skal overlates til neste generasjon i minst like god stand som da vi overtok. Innspill fra Oslo og Omland Friluftsråd høsten 2015: Friluftsliv Marka grøntstruktur - turveier Marka unik og umistelig for naturopplevelse, helse og trivsel Oslo og Omland friluftsråd ga ut i 1937 en

Detaljer

Årsmøte for Foreningen Fulehuks Venner 26 mars 2008. Foto: Svein Fagereng og Hans og Corinna Reiss. Redigering: Svein Fagereng

Årsmøte for Foreningen Fulehuks Venner 26 mars 2008. Foto: Svein Fagereng og Hans og Corinna Reiss. Redigering: Svein Fagereng Årsmøte for Foreningen Fulehuks Venner 26 mars 2008 Foto: Svein Fagereng og Hans og Corinna Reiss. Redigering: Svein Fagereng Historien: Fulehuk fyr ble bygget og satt i drift i 1821. Fyret ble avfolket

Detaljer

Drift av friluftsområder i Steigen. Gunnar Svalbjørg, Plan- og miljøvernleder Bodø

Drift av friluftsområder i Steigen. Gunnar Svalbjørg, Plan- og miljøvernleder Bodø Drift av friluftsområder i Steigen Gunnar Svalbjørg, Plan- og miljøvernleder Bodø 19.10.16 Opplegg Vise våre områder Erfaringer med frivillighet i drift venneforeninger Kommunens rolle Erfaringer med finansiering

Detaljer

Fjerning av herreløse båter. Varsling og erfaringer fra Ryfylke Friluftsråd

Fjerning av herreløse båter. Varsling og erfaringer fra Ryfylke Friluftsråd Fjerning av herreløse båter Varsling og erfaringer fra Ryfylke Friluftsråd Formål. Hva er Ryfylke Friluftsråd a) Sikring, tilrettelegging og drift av områder for friluftsliv. b) Større forståelse for friluftsområdenes

Detaljer

Dagens situasjon Stillingen opprettet som 100 % stilling i 2010. FR har arbeidsgiveransvaret for stillingen.

Dagens situasjon Stillingen opprettet som 100 % stilling i 2010. FR har arbeidsgiveransvaret for stillingen. Saksnr.: 19/2011 Møtedato: 29.11.11 Sakstittel: Forslag til arbeidsprogram for 2012 1. Friluftsrådets kontorbygg Etter at FR kjøpte bygget i 2010 var fjoråret et ordinært driftsår. Lensmannen faktureres

Detaljer

Turorientering for padlere 2016

Turorientering for padlere 2016 Turorientering for padlere 2016 Nå utfordres du til å prøve ut nye steder, de små ukjente idyllene og andre overraskelser. Drøbak kajakklubb har satt ut 10 poster for sesongen 2016 (mai sept). Her må du

Detaljer

Velkommen til informasjonsmøte om Kyststi i Tjølling!

Velkommen til informasjonsmøte om Kyststi i Tjølling! Velkommen til informasjonsmøte om Kyststi i Tjølling! Foto: Tom Egil Thorstensen, LOT 19.01.2016 www.facebook.com/larvikkommune 1 Agenda: 18:00: Forankring for prosjektet i kommunale planer og føringer

Detaljer

Midt-Agder friluftsråd - friluftsliv for alle. Friluftskonsulent Janne Johnsen

Midt-Agder friluftsråd - friluftsliv for alle. Friluftskonsulent Janne Johnsen Midt-Agder friluftsråd - friluftsliv for alle Friluftskonsulent Janne Johnsen Midt-Agder friluftsråd - et frivillig interkommunalt samarbeidsorgan mellom: Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla Evje og

Detaljer

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Lise Hatten, DN, 26/1-2011

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Lise Hatten, DN, 26/1-2011 Utvalgte kulturlandskap i jordbruket Lise Hatten, DN, 26/1-2011 Bakgrunn I oppdragsbrev av 13. juli 2006 ber Landbruks- og matdepartementet (LMD) og Miljøverndepartementet (MD) fagetatene Statens Landbruksforvaltning

Detaljer

Oslofjorden 2015. Årsberetning og regnskap 2015

Oslofjorden 2015. Årsberetning og regnskap 2015 Oslofjorden 2015 Årsberetning og regnskap 2015 1 Friluftsliv for alle Oslofjorden er et felles friluftsområde for alle som bor i denne delen av landet et nærfriområde for over 1, 5 million mennesker. Det

Detaljer

Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold. Lardal. Nøtterøy. Høyre.

Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold. Lardal. Nøtterøy. Høyre. Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold Er ditt parti fornøyd med standarden på biblioteket i deres kommune? Ønsker ditt parti å satse

Detaljer

26.03.2015. D N T J u b i l e u m s r e i s e n O s l o V e s t R o t a r y K l u b b 2 5. m a r s 2 0 1 5

26.03.2015. D N T J u b i l e u m s r e i s e n O s l o V e s t R o t a r y K l u b b 2 5. m a r s 2 0 1 5 D N T J u b i l e u m s r e i s e n O s l o V e s t R o t a r y K l u b b 2 5. m a r s 2 0 1 5 F O R M Å L S P A R A G R A F DNT arbeider for å fremme et enkelt, aktivt, allsidig og miljøvennlig friluftsliv

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 4-2011. YTRE HVALER NASJONALPARKSTYRE

PROTOKOLL STYREMØTE 4-2011. YTRE HVALER NASJONALPARKSTYRE PROTOKOLL Nasjonalparkstyret: Forfall: Innkalt vara: Fra sekretariatet: Eivind N. Borge, Aase Rennesund, Bjørnar Laabak Kari Agerup, Mona Vauer Jon-Ivar Nygård Monika Olsen Tid: 23. september 2011 kl.

Detaljer

Kva interesser og behov har friluftslivet for bruken av sjøareala? Seminar om planlegging i sjøen 20.-21.november 2013

Kva interesser og behov har friluftslivet for bruken av sjøareala? Seminar om planlegging i sjøen 20.-21.november 2013 Kva interesser og behov har friluftslivet for bruken av sjøareala? Seminar om planlegging i sjøen 20.-21.november 2013 Formål. Hva er Ryfylke Friluftsråd a) Sikring, tilrettelegging og drift av områder

Detaljer

Nord-Troms Friluftsråd

Nord-Troms Friluftsråd Arbeidsplan høsten 2017 1. Innledning og administrasjon Friluftsrådets administrasjonsgruppe er viktig for å oppnå resultater og få til den gode relasjon mellom medlemskommunene og friluftsrådet. Utskifting

Detaljer

DNT og lokalt folkehelsearbeid

DNT og lokalt folkehelsearbeid DNT og lokalt folkehelsearbeid Lise Corwin, Folkehelsesjef Hvem er jeg? Tidl. Folkehelsekoordinator i Hordaland Fylkeskommune Forvaltning Partnerskap Forsket på og forelest om partnerskap Master i helsefremmende

Detaljer

Forsvarets høgskoleforening. FHS-Alumni. Årsberetning 2013

Forsvarets høgskoleforening. FHS-Alumni. Årsberetning 2013 Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Årsberetning 2013 Til årsmøtet 13. mars 2014 fra styret 2013/2014 Årsberetning 2013 1. Foreningens formål Forsvarets høgskoleforenings vedtekter 1, lyder som følger:

Detaljer

Dugnaden Erfaringer og gode råd fra Stråholmen Seminar Jomfruland 1. juni 2016 Torstein Kiil

Dugnaden Erfaringer og gode råd fra Stråholmen Seminar Jomfruland 1. juni 2016 Torstein Kiil Dugnaden Erfaringer og gode råd fra Stråholmen Seminar Jomfruland 1. juni 2016 Torstein Kiil Stråholmen er ca 600daa. Losstasjon frem til 1916. Moloen stod ferdig i 1892. Bosetting fra ca. 1634 til 1954.

Detaljer

Ulike støtteordninger. Stiftelser og sponsorater

Ulike støtteordninger. Stiftelser og sponsorater Ulike støtteordninger Stiftelser og sponsorater Stortingsmelding og statsbudsjett Meldinga: mange gode tanker om friluftslivet som skal gjennomføres innenfor gjeldende budsjettrammer Forslag til statsbudsjett

Detaljer

NAFOs kompetansetiltak for barnehagene

NAFOs kompetansetiltak for barnehagene NAFOs kompetansetiltak for barnehagene 2013-2014 Tidligere kompetansetiltak i NAFOs regi med midler fra KD 2005-2010: Kompetansetiltak i språkstimulering og flerkulturell pedagogikk for barnehageansatte

Detaljer

Rapport Nordkvaløya-Rebbenesøya verneomra destyre

Rapport Nordkvaløya-Rebbenesøya verneomra destyre Rapport Nordkvaløya-Rebbenesøya verneomra destyre 2015 Styret i 2015 Det har ikke vært noen endringer i styret i 2015 i forhold til året før. Styret har bestått av følgende representanter: Rolle Ord. Medlem

Detaljer

Ferie- og turistformål FT5 Løkstad gard, Jomfruland

Ferie- og turistformål FT5 Løkstad gard, Jomfruland Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep 0030 OSLO Vår dato: 27.01.2016 Vår referanse: 15/69966-3 Deres dato: 06.01.2016 Deres referanse: Uttalelse - innsigelse til kommuneplanens arealdel 2014

Detaljer

VEGAØYAN VERDENSARV. Ordfører/ Styreleder Vegaøyan Verdensarv og Vega verneområdestyre

VEGAØYAN VERDENSARV. Ordfører/ Styreleder Vegaøyan Verdensarv og Vega verneområdestyre VEGAØYAN VERDENSARV Ordfører/ Styreleder Vegaøyan Verdensarv og Vega verneområdestyre Vega er omgitt av ca 6500 øyer, holmer og skjær spredt over 2000 km2. Verdensarvområdet er på 1037 km2 (markert med

Detaljer

VEGAØYAN VERDENSARV. Ordfører/ Styreleder Vegaøyan Verdensarv og Vega verneområdestyre

VEGAØYAN VERDENSARV. Ordfører/ Styreleder Vegaøyan Verdensarv og Vega verneområdestyre VEGAØYAN VERDENSARV Ordfører/ Styreleder Vegaøyan Verdensarv og Vega verneområdestyre Vega er omgitt av ca 6500 øyer, holmer og skjær spredt over 2000 km2. Verdensarvområdet er på 1037 km2 (markert med

Detaljer

Åsane Seilforening. Storøen. Rammetillatelse. Sak 5.2 ÅRSBERETNING STORØEN

Åsane Seilforening. Storøen. Rammetillatelse. Sak 5.2 ÅRSBERETNING STORØEN Åsane Seilforening Sak 5.2 ÅRSBERETNING STORØEN Storøen Rammetillatelse Seilforeningen fikk siste godkjenning fra Bergen og Omegn Havnevesen i slutten av desember og kan starte etablering av et flott seilsportsenter

Detaljer

Skiltmal for kyststien langs Oslofjorden - Skilting og merking etter anbefalingene i Merkehåndboka. Utarbeidet av Oslofjordens Friluftsråd

Skiltmal for kyststien langs Oslofjorden - Skilting og merking etter anbefalingene i Merkehåndboka. Utarbeidet av Oslofjordens Friluftsråd Skiltmal for kyststien langs Oslofjorden - Skilting og merking etter anbefalingene i Merkehåndboka Utarbeidet av Oslofjordens Friluftsråd Publisert mars 2015 Innhold Bakgrunn for skiltmalen Kort om kyststien

Detaljer

Frivillighetens bidrag i lokalt folkehelsearbeid. Anne Katrine Lycke, Stavanger Turistforening

Frivillighetens bidrag i lokalt folkehelsearbeid. Anne Katrine Lycke, Stavanger Turistforening Frivillighetens bidrag i lokalt folkehelsearbeid Anne Katrine Lycke, Stavanger Turistforening Den Norske Turistforening 57 medlemsforeninger + lokallag 250 000 medlemmer- ungdom / barn øker mest! Over

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 VASSØY BEBOERFORENING. TIL ÅRSMØTET 25. februar 2013

ÅRSBERETNING 2012 VASSØY BEBOERFORENING. TIL ÅRSMØTET 25. februar 2013 Vedlegg 1 ÅRSBERETNING 2012 VASSØY BEBOERFORENING TIL ÅRSMØTET 25. februar 2013 1. INNLEDNING Vassøy Beboerforening er en ideell organisasjon stiftet den 1. januar 1998. I henhold til vedtektene er foreningens

Detaljer

Akerselvens Baatforening

Akerselvens Baatforening Akerselvens Baatforening Styrets beretning Perioden 1. januar til 31.desember 2011 ----------------------------------------------------------- 1 1. Oversikt over tillitsvalgte i perioden: Styret: Formann

Detaljer

padleguiden.no v/lars Verket Tors gate 27A 4631 KRISTIANSAND Fylkesmannen i Telemark Att: Synnøve Mæland Gjerpensgate 14 3716 SKIEN

padleguiden.no v/lars Verket Tors gate 27A 4631 KRISTIANSAND Fylkesmannen i Telemark Att: Synnøve Mæland Gjerpensgate 14 3716 SKIEN padleguiden.no v/lars Verket Tors gate 27A 4631 KRISTIANSAND Fylkesmannen i Telemark Att: Synnøve Mæland Gjerpensgate 14 3716 SKIEN Kristiansand 11. februar 2010 FRILUFTSLIV LANGS KYSTEN AV TELEMARK OG

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Utlysning av midler i Den naturlige skolesekken

Utlysning av midler i Den naturlige skolesekken Til skoleledere og lærere i grunnskolen og Vg1 Dato: Oslo 31.09.09 Utlysning av midler i Den naturlige skolesekken Grunnskoler og videregående skoler, Vg1 kan søke om inntil kr 50 000,- for å gjennomføre

Detaljer

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Rune Pettersen, leder (valgt i 2008 for to år) Tore Olsen, nestleder (valgt i 2007 for to år) Tor Ivar Kolpus, kasserer

Detaljer

Hva rører seg på hver side av grensen?

Hva rører seg på hver side av grensen? Nettverkssamling i Tilgjengelig Friluftsliv Moss, 20.mai 2015 Hva rører seg på hver side av grensen? Liv-Marit Hansen (livmarit@oslofjf.no) Friluftslivets år 2015 Turskiltprosjektet Skiltmal for kyststien

Detaljer

Samfunnsutvikling. Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: 07/1578/EM K11 20.10.2008 08/13985

Samfunnsutvikling. Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: 07/1578/EM K11 20.10.2008 08/13985 Samfunnsutvikling Langebåt vel v/ leder Arild Kristiansen Johnny Svorkmosv.200 0903 OSLO Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: 07/1578/EM K11 20.10.2008 08/13985 INFORMASJON OM MERKING AV KYSTSTI PÅ HALLANGEN

Detaljer

Kvinnherad kommune. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen pr DEL 1:

Kvinnherad kommune. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen pr DEL 1: DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Kvinnherad kommune 2013-2017 Fakta om kommunen pr 31.12.2011 Antall innbyggere Ant innbyggere per km 2 Antall statlig sikra friluftslivsområder

Detaljer

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune.

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Vi har gjennomført en bred prosess, der det har vært avholdt møter om temaet i Idrettsrådet og i hovedstyret i Kyrksæterøra I.L. KIL/Hemne,

Detaljer

Sluttrapport. Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede. Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 2015/FB5496

Sluttrapport. Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede. Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 2015/FB5496 Sluttrapport Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede 2015/FB5496 Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 1 Forord Dette er en sluttrapport for klubbens prosjekt «Skøyteløp for utviklingshemmede»

Detaljer

NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i

NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i 2014 NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i barnehagen (KOMPASS) MARIT GJERVAN Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i barnehagen 2013-2014 Bakgrunn for kompetansetiltaket

Detaljer

Referat fra høstmøte 2016 i Skjærgårdstjenesten Driftsområde I Ytre Oslofjord Øst

Referat fra høstmøte 2016 i Skjærgårdstjenesten Driftsområde I Ytre Oslofjord Øst Referat fra høstmøte 2016 i Skjærgårdstjenesten Driftsområde I Ytre Oslofjord Øst Tid: Torsdag 10. november kl. 10.00-15.00 Sted: Son Kro, Storgata 31, 1555 Son Til stede: Styremedlemmer: Glenn Håkon Melby

Detaljer

Velkommen til årsmøte 15. mars 2016

Velkommen til årsmøte 15. mars 2016 Velkommen til årsmøte 15. mars 2016 Ås Turlag ønsker velkommen til årsmøte tirsdag 15. mars kl 19.00 i Ås kulturhus, lille sal. Her finner du sakspapirer til årsmøtet. Det er ikke kommet inn noen forslag

Detaljer

Oslofjorden 2011. Årsberetning og regnskap 2011 FOR FJORDEN OG FRILUFTSLIVET SIDEN 1933

Oslofjorden 2011. Årsberetning og regnskap 2011 FOR FJORDEN OG FRILUFTSLIVET SIDEN 1933 Oslofjorden 20 Årsberetning og regnskap 20 Oslofjordens Friluftsråd FOR FJORDEN OG FRILUFTSLIVET SIDEN 9 Oslofjordens Friluftsråd 20 Et engasjert OF og en tafatt stat Styreleder Rolf Klerud Etter 8 år

Detaljer

Sluttrapport: Ut i det blå

Sluttrapport: Ut i det blå Prosjektidentifikasjon Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: 2010/1/0287 Prosjektnavn: Søkerorganisasjon: Prosjektleder: Ut i det blå MS-Forbundet Kjell Karlsen, Fredrikstad MS-forening Sluttrapport:

Detaljer

Horten kommune. Energiforbruk per bruker i, barnehage, skole og institusjon i kommuner i Vestfold. Energiforbruk per bruker. kwh

Horten kommune. Energiforbruk per bruker i, barnehage, skole og institusjon i kommuner i Vestfold. Energiforbruk per bruker. kwh i,, skole og institusjon i kommuner i Vestfold Vestfold kommune, førskole, skole og institusjon 212 1778 1877 181 2457 252 2358 26532 24645 22588 Totalt 3767 2924 26747 3 25 2 15 1 5 212 Horten kommune,

Detaljer

Medvirkning- på papiret og i praksis Miljø- og friluftslivsorganisasjonenes engasjement for vannforskriften 25.09.2014

Medvirkning- på papiret og i praksis Miljø- og friluftslivsorganisasjonenes engasjement for vannforskriften 25.09.2014 Medvirkning- på papiret og i praksis Miljø- og friluftslivsorganisasjonenes engasjement for vannforskriften 25.09.2014 Silje Helen Hansen Vikarierende vannkoordinator SABIMA/SRN/FRIFO Hvem jeg representerer

Detaljer

Beiting i Ormø-Færder landskapsvernområde. Ronny Meyer Nøtterøy kommune

Beiting i Ormø-Færder landskapsvernområde. Ronny Meyer Nøtterøy kommune Beiting i Ormø-Færder landskapsvernområde Ronny Meyer Nøtterøy kommune 29.02.12 Ormø-Færder lvo: Opprettet i 2006 Lokal forvaltning i 2008 Forvaltningsplan sluttbehandles nå 111 km 2, hvorav 98 km 2 sjø

Detaljer

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT SKJEMA FOR STATUSRAPPORT Tittel på tiltak/prosjekt: Prosjekt Link Lyngen 2005004435 Budsjettår: 2007 Budsjettkapittel og post: statsbudsjett kapittel 0743.70 Frist: 31.mars 2008 Rapporten sendes til: SHdir

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg ORIENTERING OM EVENTUELL OVERTAKELSE AV EIENDOMSRETTEN TIL MESSEBYGGET PÅ LILLE GRÅKALLEN SAMT UTLEIE ELLER SAMBRUK MED MOT Arkivsaksnr.: 10/2743 ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Detaljer