Offentlig journal for Hvaler kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal for Hvaler kommune"

Transkript

1 , Dokumenttype:,, Status: J,A Oversendelse av dispensasjonssak for uttalelse Gnr 49, bnr 26, fnr 71, 240, 246, 322, 254 Siljeholmen - Brygge for adkomst til øy 2011/ / BS/Trine Lise Johnsen 49/26/71 Mottaker Fylkesmannen i Østfold Mottaker Østfold fylkeskommune Varsling og ny planavgrensing Nesebakken detaljplan 2012/ / PLAN/Håvard Skaaden L12 Mottaker 'Markus Linge' Tillatelse til legging av sjøledninger Edholmen nord etter havne- og farvannsloven - Hvaler kommune, Østfold Edholmen Nord - gnr 12 med flere, bnr 4 med flere - Privat vann og avløp 2011/ / HAVN/Gunn Karin Karlsen 12/4 Mottaker Fiskeridirektoratet region sør Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Fredrikstad EnergiNETT AS Fylkesmannen i Østfold Kystverket Norsk Maritimt Museum Telenor Telecom Solutions AS COW AS v/roy Bjørkå Fagermoen Side: 1 av 121

2 , Dokumenttype:,, Status: J,A ndertegnet turavtale 11- Personalmappe - tilsettingsforhold - Kai Erik Herlovsen 2010/ / BVT/Gøran Jansen ***** Mottaker Kai Erik Herlovsen Oversendelse av turavtale Personalmappe - tilsettingsforhold - Kai Erik Herlovsen 2010/ / BVT/Gøran Jansen ***** Mottaker Fagforbundet, kompetansesenteret for Østlandet Byggetillatelse - oppføring av innglasset vinterstue på eksisterende terrasse - gnr 41, bnr 33 - Rød, Vesterøy Gnr 41, bnr 33 - Rød, Vesterøy - Tilbygg 2012/ / BS/Anette Hansen 41/33 Mottaker Trygve Lie Side: 2 av 121

3 , Dokumenttype:,, Status: J,A Godkjent søknad om oppføring av garasje Eiendom gnr 39 bnr 92 - Kroken 8 - Asmaløy Kroken 8 - gnr 39, bnr 92 - Asmaløy - Garasje 2012/ / BS/Trine Lise Johnsen 39/92 Mottaker Ane Lundh Hagenes Klage på endring av adresse Adressenummer - etterarbeid og komplettering 2011/ / L32 Mottaker Even Arntsen Godkjent søknad om oppføring av garasje Eiendom gnr 3 bnr Skomakerveien 12 - Kirkeøy Skomakerveien 12, gnr 3, bnr Garasje 2012/ / BS/Trine Lise Johnsen 3/232 Mottaker Marvin lrik Sandvik Side: 3 av 121

4 , Dokumenttype:,, Status: J,A Vedrørende etablering av parkeringsplass og oppstillingsplass for båter Vikerhavn - korttidsparkering og opplagsplass for båter 2012/ / PLAN/Anna Karin Hellstrøm P30 Mottaker Sameiet Vikerheim v/arnfinn K. Vikerheim Ferdigattest - for enebolig og garasje på eiendom gnr 40 bnr 190, Tømmerholtet, Asmaløy Oppføring av enebolig og garasje gnr 40 bnr 190, Tømmerholtet 35, Asmaløy 2011/ / BS/Anette Hansen 40/190 Mottaker Arca Nova Entreprenør As Orientering om avsluttet sak Eiendom gnr 49 bnr 13 - Nessebukta - Vesterøy tfylling av våtmarksområde - Nesebukta 2012/ / BS/Trine Lise Johnsen 49/13 Mottaker Kjell og Laila Abrahamsen Side: 4 av 121

5 , Dokumenttype:,, Status: J,A Vedrørende søknad om båtplass i Papperhavn Papperhavn - Båtplass 2012/ / HAVN/Gunn Karin Karlsen P24 Mottaker Hanne Synnestvedt Oversender for uttalelse søknad om dispensasjon for legging av V/A-ledninger i strid med planformål - Åsebu på Asmaløy Åsebu, Asmaløy - Stikkledninger vann og avløp 2011/ / BS/Knut Kristian Skjolden 37/1/31 Mottaker Fylkesmannen i Østfold Mottaker Østfold fylkeskommune Bekreftelse på mottatt søknad om dispensasjon Eiendom gnr 43 bnr Spjærøy Gnr 43, bnr 160, Spjærøy - Tilbygg hytte 2012/ / BS/Trine Lise Johnsen 43/160 Mottaker Hans Fredrik Torp Side: 5 av 121

6 , Dokumenttype:,, Status: J,A Tilleggsdokumentasjon - tilsvar Tilbygg-påbygg til næringsbygning og bruksendring av butikklokale til serveringssted på eiendommen gnr 4 bnr 106 på Kirkeøy 2012/ / BS/rina Bjørnevald 4/106 Mottaker 'Pål Martin Bjercke' Naboliste ved byggesak for brygge Nesebakken detaljplan 2012/ / PLAN/Håvard Skaaden L12 Mottaker 'Markus Linge' Oversender for uttalelse søknad om dispensasjon for legging av V/A-ledninger i strid med planformål og pbl Hvalstrand på Papper, Vesterøy Hvalstrand - gnr 49, bnr 34 - Sanitæranlegg 2011/ / BS/Knut Kristian Skjolden 49/34 Mottaker Fylkesmannen i Østfold Mottaker Østfold fylkeskommune Side: 6 av 121

7 , Dokumenttype:,, Status: J,A Vedtak - hel plass fra Hans Gustav Bachman Refne SFO-plass skoleåret 2012/ Floren skole 2012/ / FLOS/Lene Fosser Osholt A22 Mottaker Susan Refne og Trond Bachman Endret plassering av jacuzzi Norderhaugveien Vesterøy - Ferdigmelding 2012/ / BS/Anette Hansen 53/302 Mottaker 'Karina Rostad' ttalelse til forslag til planprogram for utbedring av farleden til Borg Havn tbedringer av farleden til Borg Havn 2012/ / PLAN/Anna Karin Hellstrøm L12 Mottaker Kystverket Sørøst Side: 7 av 121

8 , Dokumenttype:,, Status: J,A ndertegnet turavtale Personalmappe - tilsettingsforhold - Jan Erik Kroglund 2011/ / BVT/Gøran Jansen ***** Mottaker Jan Erik Kroglund Oversendelse av turavtale Personalmappe - tilsettingsforhold - Jan Erik Kroglund 2011/ / BVT/Gøran Jansen ***** Mottaker Fagforbundet, kompetansesenteret for Østlandet Egenerklæring om konsesjon på gnr. 50 bnr. 116 snr. 4 Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr. 50 bnr. 116, Snr / / NF/Laila Kjølbo Rød 50/116 Mottaker Robert E.E. Williams Side: 8 av 121

9 , Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad om dispensasjon for V/A-anlegg til gnr 49, bnr 34 - orientering og tilbakemelding Hvalstrand - gnr 49, bnr 34 - Sanitæranlegg 2011/ / BS/Knut Kristian Skjolden 49/34 Mottaker Hvaler Rørleggerbedrift AS Søknad om sanitærabonnement - gnr 37, bnr 135 Åsebu, Asmaløy - Stikkledninger vann og avløp 2011/ / VARV/mar Askhabov 37/1/31 Mottaker Ole & Peder Ødegaard AS Søknad om sanitærabonnement - gnr 37, bnr 43,26 Åsebu, Asmaløy - Stikkledninger vann og avløp 2011/ / VARV/mar Askhabov 37/1/31 Mottaker Ole & Peder Ødegaard AS Side: 9 av 121

10 , Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad om sanitærabonnement - gnr 37, bnr 1, fnr 48 Åsebu, Asmaløy - Stikkledninger vann og avløp 2011/ / VARV/mar Askhabov 37/1/31 Mottaker Ole & Peder Ødegaard AS Søknad om sanitærabonnement - gnr 37, bnr 50 Åsebu, Asmaløy - Stikkledninger vann og avløp 2011/ / VARV/mar Askhabov 37/1/31 Mottaker Ole & Peder Ødegaard AS Etterlysning av dokumentasjon av energikrav Tilbygg-påbygg til næringsbygning og bruksendring av butikklokale til serveringssted på eiendommen gnr 4 bnr 106 på Kirkeøy 2012/ / BS/rina Bjørnevald 4/106 Mottaker 'Pål Martin Bjercke' Side: 10 av 121

11 , Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad om sanitærabonnement - gnr 37, bnr 137 Åsebu, Asmaløy - Stikkledninger vann og avløp 2011/ / VARV/mar Askhabov 37/1/31 Mottaker Ole & Peder Ødegaard AS Søknad om sanitærabonnement - gnr 37, bnr 1, fnr 31 Åsebu, Asmaløy - Stikkledninger vann og avløp 2011/ / VARV/mar Askhabov 37/1/31 Mottaker Ole & Peder Ødegaard AS Søknad om sanitærabonnement - gnr 37, bnr 151 Åsebu, Asmaløy - Stikkledninger vann og avløp 2011/ / VARV/mar Askhabov 37/1/31 Mottaker Ole & Peder Ødegaard AS Side: 11 av 121

12 , Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad om sanitærabonnement - gnr 40, bnr 1, fnr 46 Åsebu, Asmaløy - Stikkledninger vann og avløp 2011/ / VARV/mar Askhabov 37/1/31 Mottaker Ole & Peder Ødegaard AS Mottatt klage - pålegg om opphør av serveringsvirksomhet fra lokaler i Strandveien 23 - gbnr 4/106 på Skjærhalden Tilbygg-påbygg til næringsbygning og bruksendring av butikklokale til serveringssted på eiendommen gnr 4 bnr 106 på Kirkeøy 2012/ / BS/rina Bjørnevald 4/106 Mottaker Advokatene i Lykkeberg v/ Adv Peter Hansen Svar på søknad om dispensasjon og søknad om byggetillatelse for anlegging av privat vann og avløp - Edholmen Nord - gnr 12 med flere, bnr 4 med flere Edholmen Nord - gnr 12 med flere, bnr 4 med flere - Privat vann og avløp 2011/ / BS/Einar G Nilsen 12/4 Mottaker COW AS v/roy Bjørkå Fagermoen Side: 12 av 121

13 , Dokumenttype:,, Status: J,A Tidsbegrenset arbeidsavtale Personalmappe - tilsettingsforhold - Siw Caroline Avdal 2010/ / HAB/Grete Lemme Abrahamsen ***** Mottaker Siw Caroline Avdal Tidsbegrenset arbeidsavtale Personalmappe - tilsettingsforhold - Siw Caroline Avdal 2010/ / HAB/Grete Lemme Abrahamsen ***** Mottaker Siw Caroline Avdal Varsel om opphør av arbeidsforhold (midlertidig tilsetting) Personalmappe - tilsettingsforhold - Siw Caroline Avdal 2010/ / HAB/Grete Lemme Abrahamsen ***** Mottaker Siw Caroline Avdal Side: 13 av 121

14 , Dokumenttype:,, Status: J,A Varsel om pålegg av stans i serveringsvirksomhet og tvangsmulkt - Strandveien 23 - gnr 4 bnr 106 på Skjærhalden Tilbygg-påbygg til næringsbygning og bruksendring av butikklokale til serveringssted på eiendommen gnr 4 bnr 106 på Kirkeøy 2012/ / BS/rina Bjørnevald 4/106 Mottaker Strandcafèen AS v/ Gro Braathen Huth Oversendelse av søknad til legging av VA-ledninger til eiendommen 49/34 på Hvalstrand, Vesterøy i Hvaler kommune Hvalstrand - gnr 49, bnr 34 - Sanitæranlegg 2011/ / HAVN/Gunn Karin Karlsen 49/34 Mottaker Fiskeridirektoratet region sør Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Fredrikstad EnergiNETT AS Fylkesmannen i Østfold Kystverket Norsk maritimt museum Telenor Telecom Solutions AS Behandling av klage på endring av adresse Adressenummer - etterarbeid og komplettering 2011/ / L32 Mottaker Even Arntsen Mottaker Jens Olaf Hvalgård Side: 14 av 121

15 , Dokumenttype:,, Status: J,A Svar til FA Floren skole vdr redusert tilbud i skolehelstjenesten Reduksjon i skolehelsetjenesten 2012/ / HSO/Lars H Larsen G12 Avsender Hvaler kommune v/larsen Lars H Oversending til behandling - klage på tildelt (endret) vegadresse - Vikerveien Adressenummer - etterarbeid og komplettering 2011/ / L32 Mottaker Fylkesmannen i Østfold Fylkesmannen med flere - brev om vedtak - Edholmen Nord - gnr 12 med flere, bnr 4 med flere - Privat vann og avløp - kommunal ledning Edholmen Nord - gnr 12 med flere, bnr 4 med flere - Privat vann og avløp 2011/ / BS/Einar G Nilsen 12/4 Mottaker Fylkesmannen i Østfold Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Østfold fylkeskommune Jorun Risberg Marit Rognerud Berit T. Rød m. fl. Side: 15 av 121

16 , Dokumenttype:,, Status: J,A Dispensasjon og byggetillatelse er gitt - Åsebu, Asmaløy - Stikkledninger vann og avløp - gbnr 37/56 med flere Åsebu, Asmaløy - Stikkledninger vann og avløp 2011/ / BS/Einar G Nilsen 37/1/31 Mottaker Ole & Peder Ødegaard A/S Strandcafeen Skjærhalden - Presiseringer energikrav Tilbygg-påbygg til næringsbygning og bruksendring av butikklokale til serveringssted på eiendommen gnr 4 bnr 106 på Kirkeøy 2012/ / BS/rina Bjørnevald 4/106 Avsender Pål Martin Bjercke Oversendelse av brannteknisk prosjektering og plantegninger for brannteknisk uttalelse - tiltak bruksendring til serveringsvirksomhet nyttet av Strandcafèen AS i Strandvegen 23 på Skjærhalden Tilbygg-påbygg til næringsbygning og bruksendring av butikklokale til serveringssted på eiendommen gnr 4 bnr 106 på Kirkeøy 2012/ / BS/rina Bjørnevald 4/106 Mottaker Fredrikstad brann- og redningskorps Side: 16 av 121

17 , Dokumenttype:,, Status: J,A Tilsynssak - ny svarfrist Reduksjon i skolehelsetjenesten 2012/ / HSO/Lars H Larsen G12 Avsender Fylkesmannen i Østfold v/hagelskjær Solveig STRANDCAFEEN SKJÆRHALDEN - PRESSERNGER energikrav Tilbygg-påbygg til næringsbygning og bruksendring av butikklokale til serveringssted på eiendommen gnr 4 bnr 106 på Kirkeøy 2012/ / BS/rina Bjørnevald 4/106 Mottaker Pål Martin Bjercke Svar på søknad om dispensasjon - Åsebu, Asmaløy - Stikkledninger vann og avløp Åsebu, Asmaløy - Stikkledninger vann og avløp 2011/ / BS/Einar G Nilsen 37/1/31 Mottaker Fylkesmannen i Østfold Mottaker Østfold fylkeskommune Side: 17 av 121

18 , Dokumenttype:,, Status: J,A Bekreftelse av mottatt brev - klage på vedtak i byggesak - Kjølholdtåsen Borettslag - Stenane 1-23 gnr. 4 bnr. 233 Skjærhalden Kjølholdtåsen Borettslag - Stenane gnr 4, bnr 233 Skjærhalden - tvidelse av veranda 2011/ / BS/Einar G Nilsen 4/233 Mottaker Kjølholdtåsen borettslag v Møllberg Søknad om sanitærabonnement - gnr 38, bnr 4 Åsebu, Asmaløy - Stikkledninger vann og avløp 2011/ / VARV/mar Askhabov 37/1/31 Mottaker Ole & Peder Ødegaard AS Søknad om sanitærabonnement - gnr 39, bnr 59 Åsebu, Asmaløy - Stikkledninger vann og avløp 2011/ / VARV/mar Askhabov 37/1/31 Mottaker Ole & Peder Ødegaard AS Side: 18 av 121

19 , Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad om sanitærabonnement - gnr 38, bnr 118 Åsebu, Asmaløy - Stikkledninger vann og avløp 2011/ / VARV/mar Askhabov 37/1/31 Mottaker Ole & Peder Ødegaard AS Høring av forslag til forskriftsendringer Høring av forslag til forskiftsendringer om leveringskvalitet i kraftsystemet 2012/ / RÅDMANN/Heidi Vildskog S01 Avsender NVE Søknad om sanitærabonnement - gnr 39, bnr 10 Åsebu, Asmaløy - Stikkledninger vann og avløp 2011/ / VARV/mar Askhabov 37/1/31 Mottaker Ole & Peder Ødegaard AS Side: 19 av 121

20 , Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad om sanitærabonnement - gnr 39, bnr 15 Åsebu, Asmaløy - Stikkledninger vann og avløp 2011/ / VARV/mar Askhabov 37/1/31 Mottaker Ole & Peder Ødegaard AS Søknad om sanitærabonnement - gnr 39, bnr 19 Åsebu, Asmaløy - Stikkledninger vann og avløp 2011/ / VARV/mar Askhabov 37/1/31 Mottaker Ole & Peder Ødegaard AS Søknad om sanitærabonnement - gnr 39, bnr 29 Åsebu, Asmaløy - Stikkledninger vann og avløp 2011/ / VARV/mar Askhabov 37/1/31 Mottaker Ole & Peder Ødegaard AS Side: 20 av 121

21 , Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad om sanitærabonnement - gnr 39, bnr 8, fnr 15 Åsebu, Asmaløy - Stikkledninger vann og avløp 2011/ / VARV/mar Askhabov 37/1/31 Mottaker Ole & Peder Ødegaard AS Søknad om sanitærabonnement - gnr 39, bnr 44 Åsebu, Asmaløy - Stikkledninger vann og avløp 2011/ / VARV/mar Askhabov 37/1/31 Mottaker Ole & Peder Ødegaard AS Søknad om sanitærabonnement - gnr 39, bnr 11, fnr 11 Åsebu, Asmaløy - Stikkledninger vann og avløp 2011/ / VARV/mar Askhabov 37/1/31 Mottaker Ole & Peder Ødegaard AS Side: 21 av 121

22 , Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad om sanitærabonnement - gnr 39, bnr 36 Åsebu, Asmaløy - Stikkledninger vann og avløp 2011/ / VARV/mar Askhabov 37/1/31 Mottaker Ole & Peder Ødegaard AS Søknad om sanitærabonnement - gnr 39, bnr 68 Åsebu, Asmaløy - Stikkledninger vann og avløp 2011/ / VARV/mar Askhabov 37/1/31 Mottaker Ole & Peder Ødegaard AS Søknad om sanitærabonnement - gnr 39, bnr 79 Åsebu, Asmaløy - Stikkledninger vann og avløp 2011/ / VARV/mar Askhabov 37/1/31 Mottaker Ole & Peder Ødegaard AS Side: 22 av 121

23 , Dokumenttype:,, Status: J,A Felles saksfremlegg ny samarbeidsavtale Overordnet samarbeidsavtale mellom Sykehuset Østfold og Hvaler kommune 2012/ / RÅDMANN/Lars H Larsen G00 Avsender Sykehuset Østfold v/pedersen Rune Varsel Åsebu, Asmaløy - Stikkledninger vann og avløp 2011/ / VARV/mar Askhabov 37/1/31 Mottaker Ole & Peder Ødegaard AS Varsel Åsebu, Asmaløy - Stikkledninger vann og avløp 2011/ / VARV/mar Askhabov 37/1/31 Mottaker Ole & Peder Ødegaard AS Side: 23 av 121

24 , Dokumenttype:,, Status: J,A Vedrørende søknad om fartsbegrensning i Furuholmsundet nord for Kirkeøy Skilting av 5 knop i sundet ved Furuholmen 2012/ / HAVN/Gunn Karin Karlsen P42 Mottaker Leder i Nordre Pulservik Vel v/nni Vassbotn Vedrørende kommentarer til brev av Båtplass - Kroksand Brygge 2011/ / HAVN/Gunn Karin Karlsen P23 Mottaker Johan Magnus Evertsen Tilbakemelding på midlertidig plassering av serveringslekter 48/300 - Dispensasjon fra reguleringsplan Bukta Gjestehavn 2012/ / BS/Trine Lise Johnsen 48/300 Mottaker Nina og Lars Wold Side: 24 av 121

25 , Dokumenttype:,, Status: J,A Vedrørende faktura til Klamo Kommunal småbåtbrygge på Dypedal eiendom gnr 42, bnr 21 Sak/dok nr: 2008/ Løpenr.: 11081/ HAVN/Gunn Karin Karlsen P24 Mottaker Hartsang advokatfirma DA gangssettingstillatelse - handicapbrygge Gnr 5, bnr 31 og gnr 511, bnr 35 Skjærhalden - Kombinert badebrygge og båtplasser 2011/ / BS/Per Otto Rød 5/31 Mottaker Hvaler kommune, Virksomhet havn Bekreftelse på arbeidsforhold Personalmappe - tilsettingsforhold - Siw Caroline Avdal 2010/ / HAB/Grete Lemme Abrahamsen ***** Mottaker Siw Caroline Avdal Side: 25 av 121

26 , Dokumenttype:,, Status: J,A Behandling av søknad om dispensasjon for riving og oppføring av hytte på 53/6/17 samt tillatelse til V/A-anlegg for eiendommene 53/6/17 og 53/128 Søknad om riving av eksisterende hytte og oppføring av ny gnr 53/6/ / / BS/Knut Kristian Skjolden 53/6/17 Mottaker Ole Lunde Gnr. 30, bnr tilbygg - forespørsel. Melding om utvidelse av hytte gnr 30/ / / BS/Knut Kristian Skjolden 30/197 Avsender Espen Aarum Gnr. 30, bnr tilbygg - forespørsel. Melding om utvidelse av hytte gnr 30/ / / BS/Knut Kristian Skjolden 30/197 Mottaker Espen Aarum Side: 26 av 121

27 , Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad om gravetillatelse Hvalstrand - gnr 49, bnr 34 - Sanitæranlegg 2011/ / VARV/Per Kåre Rubach 49/34 Avsender Hvaler rørleggerbedrift AS ttalelse til søknad om dispensasjon for anlegg for mobiltelefoni og mobilt bredbånd gnr. 52 bnr. 1 Seilø i Hvaler kommune Gnr 28, bnr 105, Gravningsund, Nordre Sandøy - Sanitæranlegg 2011/ /2012 BS/Knut Kristian Skjolden 28/105 Avsender Østfold Fylkeskommune v/kristine Beate Johansen ttalelse til søknad om dispensasjon om V/A-anlegg til gnr. 48 bnr. 186 Papperhavn i Hvaler kommune Gnr 48, bnr Stikkledning 2012/ /2012 BS/Knut Kristian Skjolden 48/186 Avsender Østfold fylkeskommune v/kristine Beate Johansen Side: 27 av 121

28 , Dokumenttype:,, Status: J,A STRANDCAFEEN SKJÆRHALDEN - PRESSERNGER energikrav Tilbygg-påbygg til næringsbygning og bruksendring av butikklokale til serveringssted på eiendommen gnr 4 bnr 106 på Kirkeøy 2012/ / BS/rina Bjørnevald 4/106 Avsender Pål Martin Bjercke Vedrørende søknad om fartsbegrensning i Furuholmsundet nord for Kirkeøy Skilting av 5 knop i sundet ved Furuholmen 2012/ / HAVN/Gunn Karin Karlsen P42 Avsender Arne Vassbotn Søknad om dispensasjon for V/A-anlegg til gnr 50, bnr tilbakemelding og orientering Gnr 50, bnr VA-anlegg ved Hesthella til Skansen, Vesterøy 2012/ / BS/Knut Kristian Skjolden 50/150 Avsender Odd Petter Grindahl Side: 28 av 121

29 , Dokumenttype:,, Status: J,A Bukta gjestehavn, /300 - Dispensasjon fra reguleringsplan Bukta Gjestehavn 2012/ / RÅDMANN/Torleif Gjellebæk 48/300 Avsender Hilde Løberg Bilde av lekter - Bukta 48/300 - Dispensasjon fra reguleringsplan Bukta Gjestehavn 2012/ / RÅDMANN/Torleif Gjellebæk 48/300 Avsender Vegard Rooth Bilde 2 av lekter - Bukta 48/300 - Dispensasjon fra reguleringsplan Bukta Gjestehavn 2012/ / RÅDMANN/Torleif Gjellebæk 48/300 Avsender Vegard Rooth Side: 29 av 121

30 , Dokumenttype:,, Status: J,A Takk for svar 48/300 - Dispensasjon fra reguleringsplan Bukta Gjestehavn 2012/ / RÅDMANN/Torleif Gjellebæk 48/300 Avsender Vegard Rooth Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Bukta Gjestehavn, 48/300 - foreløpig svar 48/300 - Dispensasjon fra reguleringsplan Bukta Gjestehavn 2012/ / RÅDMANN/Torleif Gjellebæk 48/300 Avsender Vegard Rooth Gmail Svar på henvendelser vedrørende Bukta gjestehavn 48/300 - Dispensasjon fra reguleringsplan Bukta Gjestehavn 2012/ /2012 RÅDMANN/Torleif Gjellebæk 48/300 Mottaker Vegard Rooth Side: 30 av 121

31 , Dokumenttype:,, Status: J,A Tilbakemelding på forhåndskonferanse Byggesak ved etablering av parkeringsplasser på egen tomt - 35/ / /2012 BS/Trine Lise Johnsen 35/177 Avsender Adv.fa.Bjørge-Skaaraas & Co AS Behandling av søknad om minirenseanlegg mv. for eiendommene 15/54 og 15/127 - ber om ny vurdering og spesifisering av gebyr Gnr 15 bnr 54 Langkasa - Avløpsrenseanlegg 2011/ /2012 BS/Knut Kristian Skjolden 15/54 Avsender Johannesen, Vidar Edholmen Fritid AS - etterlyser dokumentasjon fra utbygger tbygging av hytteanlegg etter "Reguleringsplan for Edholmen hytteanlegg" - 13/77 Edholmen 2011/ / PLAN/Anna Karin Hellstrøm 13/77 Avsender Sverre Andresen Side: 31 av 121

32 , Dokumenttype:,, Status: J,A Vedrørende tomt beliggende i Kroken 14, 1684 Vesterøy Kroken 14, Tomt nr 8, Vesterøy 2012/ / BS/Per Otto Rød L42 Avsender Ronny Haraldsen Til byggesaksavdelingen vedrørerende gnr-bnr Sjøbod - Brattestø gnr 38 bnr / / BS/rina Bjørnevald 38/26 Avsender Per Stenseth Ferdigattest - for enebolig med utvendig bod - eiendom gnr 40 bnr 186, Asmaløy Tømmerholtet 27 - Ny enebolig med utvendig bod 2012/ / BS/Anette Hansen 40/186 Avsender Arca Nova Entreprenør v/ole Edvin taker Side: 32 av 121

33 , Dokumenttype:,, Status: J,A Akerøya Fort - anmodning om utbetaling av delfinansiering Akerøy fort - sikring og istandsetting 2011/ /2012 RÅDMANN/Kurt Skarning C57 Mottaker Østfold fylkeskommune Arbeidsavtale Personalmappe - tilsettingsforhold - Verenise Lunde 2010/ /2012 OT/Birgit Lunde Kristiansen ***** Mottaker Verenise Lunde Refusjonskrav grunnskolesats vår ***** ***** ***** ***** Refusjonskrav fra andre kommuner skoleåret 2011/ / / RÅDMANN/Astri Tanderø Engblad Tilg.kode KL Hjemmel: Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13, 1 ledd nr Avsender Rygge kommune Side: 33 av 121

34 , Dokumenttype:,, Status: J,A Fylkesmannens merknader til sak ***** ***** ***** - ***** ***** Åttekanten skole - Tilsyn 2011/ / RÅDMANN/Astri Tanderø Engblad Tilg.kode KL Hjemmel: Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13, 1 ledd nr 1 A20 Avsender Fylkesmannen i Østfold Kommunal planstrategi veileder og høring Regional planstrategi for Østfold 2012/ / RÅDMANN/Heidi Vildskog 130 Avsender Fylkesmannen i Østfold Godkjent dispensasjon om kjøring på Søndre Sandøy Midlertidig dispensasjon fra forbudet om kjøring på veiene på Herføl. Nordre og Søndre Sandøy 2012/ / HVALER KOMMNE/Tone Ruscelli Q80 Avsender Snorre Langdalen Side: 34 av 121

35 , Dokumenttype:,, Status: J,A Gnr 53,bnr 302, Norderhaug, Vesterøy. Norderhaugveien Vesterøy - Ferdigmelding 2012/ / BS/Anette Hansen 53/302 Avsender Trond Rostad Godkjent dispensasjon og om kjøring på Herføl Midlertidig dispensasjon fra forbudet om kjøring på veiene på Herføl. Nordre og Søndre Sandøy 2012/ / HVALER KOMMNE/Tone Ruscelli Q80 Avsender Lars-Kristian Puck Godkjent dispensasjon om kjøring på Søndre Sandøy Midlertidig dispensasjon fra forbudet om kjøring på veiene på Herføl. Nordre og Søndre Sandøy 2012/ / HVALER KOMMNE/Tone Ruscelli Q80 Avsender Frode Thorvaldsen Side: 35 av 121

36 , Dokumenttype:,, Status: J,A Avtale om drift av Hvaler kommunes servicetorg 2012 Drift av Hvaler kommunens servicetorg / / RÅDMANN/Heidi Vildskog 050 Avsender Fredrikstad kommune Godkjent dispensasjon om kjøring på Søndre Sandøy Midlertidig dispensasjon fra forbudet om kjøring på veiene på Herføl. Nordre og Søndre Sandøy 2012/ / HVALER KOMMNE/Tone Ruscelli Q80 Avsender Jarle Gamseth Godkjent dispensasjon om kjøring på Herføl Midlertidig dispensasjon fra forbudet om kjøring på veiene på Herføl. Nordre og Søndre Sandøy 2012/ / HVALER KOMMNE/Tone Ruscelli Q80 Avsender Per var Mathisen Side: 36 av 121

37 , Dokumenttype:,, Status: J,A Godkjent dispensasjon om kjøring på Herføl Midlertidig dispensasjon fra forbudet om kjøring på veiene på Herføl. Nordre og Søndre Sandøy 2012/ / HVALER KOMMNE/Tone Ruscelli Q80 Avsender Niels Gunnar Juel Godkjent dispensasjon om kjøring på Søndre Sandøy Midlertidig dispensasjon fra forbudet om kjøring på veiene på Herføl. Nordre og Søndre Sandøy 2012/ / HVALER KOMMNE/Tone Ruscelli Q80 Avsender Marianne Rød Høring. Regionalt miljøprogram Regionale Miljøtiltak i Østfold 2012/ / NF/Laila Kjølbo Rød V18 Avsender Fylkesmannen i Østfold Side: 37 av 121

38 , Dokumenttype:,, Status: J,A Kommuneproposisjonen 2013 og Revidert nasjonalbudsjett 2012 Kommuneproposisjonen 2013 og Revidert nasjonalbudsjett / / RÅDMANN/Kurt Skarning 200 Avsender Kommunal- og regionaldepartementet Høring - Forslag til endringer i byggesaksforskriften og byggteknisk forskrift Høring - Forslag til endringer i byggesaksforskriften og byggteknisk forskrift 2012/ / PM/Anna Auganes L40 Avsender Kommunal- og regionaldepartementet Søknad om midlertidig brukstillatelse for enebolig gnr 53 bnr /239 - Søknad om tillatelse til tiltak 2010/ / BS/Knut Kristian Skjolden 53/239 Avsender Jan Aasland Side: 38 av 121

39 , Dokumenttype:,, Status: J,A Fv. 108 Tangenbekken-Skjærhalden, Hvaler kommune - Varsel om arkeologiske undersøkelser Reguleringsplan for gang- og sykkelveg Tangenbekken - Skjærhalden 2011/ / PLAN/Håvard Skaaden L12 Avsender Statens vegvesen Kopi av brev til Oslofjordens Friluftsråd. Sikring av Mølodden 2 gnr 47 bnr 8 som friluftslivsområde for allmenheten Søknad om støtte til statlig erverv av Mølodden 2 på 47/8 Hvaler 2011/ / RÅDMANN/Heidi Vildskog 611 Avsender Direktoratet for naturforvaltning Godkjenning av aksept av vilkår for tilskudd Akerøy Fort - sikring og istandsetting Akerøy fort - sikring og istandsetting 2011/ / RÅDMANN/Torleif Gjellebæk C57 Avsender Norsk Kulturminnefond Side: 39 av 121

40 , Dokumenttype:,, Status: J,A Foreløpig melding - klage på vedtak om endring av adresse - Gbnr 35/80 Adressenummer - etterarbeid og komplettering 2011/ / L32 Avsender Fylkesmannen i Østfold Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 28 bnr 3 fnr 18 Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 28 bnr 3 fnr / / /3/18 Avsender Nina Kultorp Søknad om konsesjon - gnr 42 bnr 26 og bnr 33 Konsesjon på erverv av fast eiendom gnr 42 bnr 26 og br 33 ngerholmen 2012/ / PLAN/Håvard Skaaden 42/26 Avsender Eiendomsmegler Tormod Møller AS Side: 40 av 121

41 , Dokumenttype:,, Status: J,A Tømmerholtet - nnlevering av dokumentasjon for VA-anlegg Overtakelse av Tømmerholtet boligfelt vei, vann og avløp. 2012/ / VARV/Arnt Otto Arntsen M00 Avsender Skjærgårdsboliger v/eivind Lilletvedt Byggesak gnr 48 bnr 27. Etterlyser nabovarsel gnr 49 bnr 2 fnr 252 Gnr 48, bnr 27, Fasadeendring, takoppløft, ny garasje 2011/ /2012 BS/rina Bjørnevald 48/27 Avsender Hans Fredrik Johansen Godkjent dispensasjon om kjøring på Herføl Midlertidig dispensasjon fra forbudet om kjøring på veiene på Herføl. Nordre og Søndre Sandøy 2012/ /2012 HVALER KOMMNE/Tone Ruscelli Q80 Avsender Tveit & Torgersen Byggmester AS Side: 41 av 121

42 , Dokumenttype:,, Status: J,A Godkjent dispensasjon om kjøring på Søndre Sandøy Midlertidig dispensasjon fra forbudet om kjøring på veiene på Herføl. Nordre og Søndre Sandøy 2012/ /2012 HVALER KOMMNE/Tone Ruscelli Q80 Avsender Tom Reknes Byggesak gnr 48 bnr 27 - bestilt ny naboliste Gnr 48, bnr 27, Fasadeendring, takoppløft, ny garasje 2011/ /2012 BS/rina Bjørnevald 48/27 Avsender Jan Bjerkeland Arbeidsbekreftelse Personalmappe - tilsettingsforhold - Arne Henrik Sand 2012/ / OT/Sølvi Svendsen ***** Avsender Diakonhjemmet Sykehus Side: 42 av 121

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 14.03.11-20.03.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar ang. krav om fast ansettelse Krav om fast ansettelse 2004/1800-2 4570/2004 04.10.2004 PLO/Lars H Larsen Ofl. 5a, fvl. 13. 416 Rammeavtale for midlertidig

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 29.08.11-04.09.11, Dokumenttype:,, Status: J,A tgiftsdekning for bruk av egen bil i tjenesten tgiftsdekning for bruk av egen bil i tjenesten 2011/24-1 92/2011 04.01.2011 NAV/Knut Tore Eide 541 Merete Gjevik

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 26.12.11-01.01.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Vedr. Fornyet melding om behov ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2008/966-2 3296/2006 26.04.2006 OPK/Tom-Herman Lie E Ofl. 5a, fvl. 13

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Om boplikt - saken og rett adresse Oppfølging av boplikt gnr 40 bnr 19 snr 3 2013/958-2 8759/2013 23.05.2013 PLAN/Jan Torp Pharo 40/19/0/3 Anne-Karin Austmyr Larsen tlegg

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Orientering om avslutning av sak - gnr 53 bnr 10 Gnr 53 bnr 10 - Deling-justering av eiendom, Skjelsbu 2012/1959-7 22064/2013 BS/Per-Erik Johansen 53/10 Mottaker Advokatfirmaet

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Orientering om boplikt ved erverv av boligeiendom Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr 48 bnr 44 2013/3114-4 21420/2013 21.11.2013 PM/Jan Torp Pharo 48/44 Mottaker Jan

Detaljer

Dok.dato: 10.08.2010. Klassering: 74/81 PBUL/MOFOS. Dok.dato: 13.08.2010. Klassering: 2114pua5 PBUL/KRDEL. Dok.dato: 25.08.2010. Klassering: 509/415

Dok.dato: 10.08.2010. Klassering: 74/81 PBUL/MOFOS. Dok.dato: 13.08.2010. Klassering: 2114pua5 PBUL/KRDEL. Dok.dato: 25.08.2010. Klassering: 509/415 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 01.09.2010 Vedr. konsesjonssøknad Gnr. 74, Bnr. 81, konsesjonsfrihet 2010/3011-5 36434/2010 10.08.2010 PBL/MOFOS 74/81 Mottaker

Detaljer

Offentlig journal. Samarbeidsmøte hjem / BVT / skole 21.11.14. Referat. ***** ***** ***** ***** ***** 2011/545-49 23544/2014 19.12.2014 25.11.

Offentlig journal. Samarbeidsmøte hjem / BVT / skole 21.11.14. Referat. ***** ***** ***** ***** ***** 2011/545-49 23544/2014 19.12.2014 25.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.12-21.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.12.2014 Samarbeidsmøte hjem / BVT / skole 21.11.14. Referat. ***** ***** ***** ***** ***** Elevmappe - Hvaler

Detaljer

Møtested: Rådhuset, Nygårdsgata 16, 3. etg., møterom Elingaard Tidspunkt: 12.03.2009 kl. 15:00.

Møtested: Rådhuset, Nygårdsgata 16, 3. etg., møterom Elingaard Tidspunkt: 12.03.2009 kl. 15:00. Møteinnkalling Planutvalget Møtested: Rådhuset, Nygårdsgata 16, 3. etg., møterom Elingaard Tidspunkt: 12.03.2009 kl. 15:00. Eventuelle forfall meldes til Grete Herwander, telefon 69305668 / 92863913 Varamedlemmer

Detaljer

Journaldato: 17.08.12-23.08.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 14.08.

Journaldato: 17.08.12-23.08.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 14.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.08.12-23.08.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 27.08.2012 nnhold: levlister grunnskoleskyss for

Detaljer

Offentlig journal. Gnr.57 bnr.64 nordre Sætrevei 1 - Vedrørende kommentarbrev fra Advokatfirmaet Torkildsen & Co AS 2013/300-34 3251/2015 01.04.

Offentlig journal. Gnr.57 bnr.64 nordre Sætrevei 1 - Vedrørende kommentarbrev fra Advokatfirmaet Torkildsen & Co AS 2013/300-34 3251/2015 01.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 19.01.2015-19.04.2015, - 19.04.2015, Arkivdel: SAK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.04.2015

Detaljer

Dok.dato: 17.12.2010. Klassering: 8/23 KOG/KAALF. Dok.dato: 30.06.2011. Klassering: ***** INFO OG SERV/SIMOR

Dok.dato: 17.12.2010. Klassering: 8/23 KOG/KAALF. Dok.dato: 30.06.2011. Klassering: ***** INFO OG SERV/SIMOR Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 26.07.2011 Gnr.8 Bnr.23, Brekka Spørreskjema om vann og avløp Gnr.8 Bnr.23, Brekka - Avløpsforhold ved eiendommen - Reidar

Detaljer

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.05.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 28.05.2015 nnhold: Varsel om tilsyn med fyringsanlegg Tilsyn fyringsanlegg gnr 16 bnr 402 Sagveien 1

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune - 09.03.2014, Dokumenttype:,U, Status: J,A nnhold: Søknad om ferdigattest - Huserveien 71 Byggesak - riving av eksisterende bolig og oppføring av ny - gnr 38 bnr 1 - Huserveien 71 2012/2414-14 4615/2014

Detaljer

Dok.dato: 12.02.2010. Klassering: 2110r1 PBUL/ROVIN. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 308/11 KOG/JOSPA. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 308/11

Dok.dato: 12.02.2010. Klassering: 2110r1 PBUL/ROVIN. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 308/11 KOG/JOSPA. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 308/11 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.2.2011, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 25.02.2011 Referat fra oppstartskonferanse Reguleringsplan Gamle Sandvigvei 4 2010/1619-2 7650/2010 12.02.2010

Detaljer

Offentlig journal. Foreløpig svar - søknad om tiltak uten ansvarsrett - 41/6/26 - Asmaløy 2014/3139-5 11262/2015 16.06.2015 10.08.

Offentlig journal. Foreløpig svar - søknad om tiltak uten ansvarsrett - 41/6/26 - Asmaløy 2014/3139-5 11262/2015 16.06.2015 10.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.08-09.08, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 10.08.2015 Foreløpig svar - søknad om tiltak uten ansvarsrett - 41/6/26 - Asmaløy Tilbygg

Detaljer

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Tilg.kode Hjemmel: Avsender\mottaker: Innhold: Sakstittel:

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Tilg.kode Hjemmel: Avsender\mottaker: Innhold: Sakstittel: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.03-05.03, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 10.03.2015 nnhold: ålegg om tilsvar arbeidsrettsak ersonalmappe - personalsak - *****

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune - 30.03.2014, Dokumenttype:,U, Status: J,A nnhold: Forespørsel om byggetillatelse Forespørsel om byggetillatelse - gnr 28 bnr 67 2014/653-1 6539/2014 BS/er Otto Rød 28/67 Avsender Jan Erik Bakkevik nnhold:

Detaljer

Journaldato: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.12.

Journaldato: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 12.01.2015 Forhåndsvarsel om pålegg om retting og vedtak om tvangsmulkt

Detaljer

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2015/2016 - ***** ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2015/2016 - ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 17.06.2015 Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2015/2016 - ***** ***** ***** ***** ***** Spesialundervisning

Detaljer

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2014/2015 - ***** ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2014/2015 - ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.06.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 01.07.2015 Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2014/2015 - ***** ***** ***** *****

Detaljer

Journaldato: 23.03.12-29.03.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 22.03.

Journaldato: 23.03.12-29.03.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 22.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.03.12-29.03.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 02.04.2012 nnhold: Forespørsel om bruk av garasjetegn.

Detaljer

Møteinnkalling Planutvalget

Møteinnkalling Planutvalget Møteinnkalling Planutvalget Møtested: Rådhuset, Nygaardsgata 16, 3.etg., møterom Elingaard Tidspunkt: 22.05.2008 kl. 15:00. DET VIL BLI AVHOLDT BEFARING I SAK 55/08 FØR MØTET. FREMMØTE VED RÅDHUSET, NYGAARDSGATA

Detaljer

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 10.06.2015 Svar på oppsigelse av stilling Oppsigelse av stilling 2015/1026-2 4833/2015 26.05.2015 ADM/HLVO *****

Detaljer

Offentlig journal. Gnr. 502 Bnr. 225 - Støygjerde mot Fredens vei 11

Offentlig journal. Gnr. 502 Bnr. 225 - Støygjerde mot Fredens vei 11 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 25.05.2010 nnhold: Gnr. 502 Bnr. 225 - Støygjerde mot Fredens vei 11 Gnr. 502, Bnr. 225, Fredensvei 7 - bruksendring bolig

Detaljer

Journaldato: 14.10.11-20.10.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 01.06.

Journaldato: 14.10.11-20.10.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 01.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.10.11-20.10.11, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 24.10.2011 Svar på forespørsel datert 23. mars 2010 Vanntankanlegget på

Detaljer

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE Arkivsaksnr: 121395 Arkivkode: GA 1113 Sakstittel: TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET - EIENDOMMEN 1113 Dokumentbeskrivelse: TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET - EIENDOMMEN 1113

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Møterom 1008 (bak servicekontoret), Levanger Rådhus Dato: 28.08.2013 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette innkalt

Detaljer

Journaldato: 25.07.14-31.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.07.

Journaldato: 25.07.14-31.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.07.14-31.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 04.08.2014 nnhold: Forespørsel vedrørende Makø feriehjem

Detaljer

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11.

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 26.11.2012 nnhold: Svar på vedtak om forbud mot

Detaljer