foregår på nett i kommentarfelt, blogger og i egne fora.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "foregår på nett i kommentarfelt, blogger og i egne fora."

Transkript

1 livsstil Gamle krav til mannsrollen står igjen, mens nye kommer til. Terapauter kurser norske menn som er kommet i skvis mellom det harde og det myke. navn emma clare & anders kemp foto lars petter pettersen & kjell ruben strøm Illustrasjon Adam Billyeald Hameau de l Etoile, Frankrike / Oslo Ville vært jente. Selve urfaderen av mannsbevegelsen er amerikanske Warren Farrell. Han elsker å være mann, men... Om jeg fikk velge, ville jeg blitt født på ny som jente i 2013, sier han. Ifølge Farrell har det aldri vært bedre å være jente i et industriland og aldri verre å være gutt. foto: ALEX FRADKIN 12 d2 fredag 27. september 2013 fredag 27. september 2013 d2 13

2 F o l k t e n k e r på d e n m a n n l i g e a g g re s j o n s k r a F t e n s o m n o e d e s t ru k t i v t, is t e d e n F o r å t e n k e på d e n s o m k re at i v i t e t, e n m åt e e ro b re v e rd e n på Dag Furuholmen psykiater På et retreatsenter for menn i Sør-Frankrike, 45 minutter fra Montpellier: Jeg frykter å være middelmådig. Det er min egen stemme. Rundt meg sitter ni menn i en halvsirkel i tillegg til de to kurslederne for «Menn som vil videre», psykiater Dag Furuholmen (65) og psykoterapeut og meditasjonslærer Eirik Balavoine (57). Hva mener du med middelmådig? vil Balavoine vite. Er det ikke bra nok å være en vanlig mann? Et argument det er vanskelig å krangle mot akkurat nå. Elleve par øyne kikker på meg. Det er stille. Saken med deg, er at du lider av prinsesyndromet. Du vokste opp alene med en mor som overøste deg med komplimenter, gjorde deg til prinsen, sier Dag Furuholmen. Jo, ja. Saken med mors prins er at han alltid vil jakte dissse komplimentene, disse bekreftelsene. Men prinsen vil aldri bli konge, sier Balavoine. Ny stillhet. Furuholmen tar ordet igjen: Du må begynne å lytte til deg selv. Du må slutte å løpe. fiendebilde. Akkurat nå er vi midt i en enorm forandring, sier forfatter Warren Farrell (70) om mannsbevegelsen som er i ferd med å reise seg internasjonalt. Farrell er maskulinismens store far og en av bevegelsens viktigste tenkere. Mannsbevegelsen oppsto i Vesten på slutten av og begynnelsen av 1970-tallet i takt med og som en respons til kvinnebevegelsen, og består av ulike organisasjoner og grupper som er opptatt av kjønnsspørsmål, med hovedvekt på mannen. Innad i bevegelsen finnes grupper som jobber med alt fra gruppeterapi, utvikling og meditasjon, til de som driver med aktivisme. Teoretisk sett er maskulinisme og feminisme det samme, bare at maskulinisme generelt handler mer om likestilling enn kjønn, sier Farrell. Feminismen gjorde mannen til fienden. Det er veldig få maskulinister som omtaler kvinnen som fienden. En del av mannens oppgave gjennom hele historien er å være forberedt til å kjempe og dø for sin familie og sin kvinne. Vi ser ikke kvinnen som en fiende, vi ser henne som en vi vil dø for, slik at hun skal leve videre. Farrell mener unge i dag er mer opptatte av mannsspørsmål enn for bare 20 år siden. En oppdatert e-bokutgave av bestselgeren hans «The Myth Of Male Power» fra 1993 kommer derfor denne høsten. Da boken først kom på nittitallet var folk fortsatt altfor opptatte med å fokusere på kvinnebevegelsen. Man så ikke før nå nylig at det ikke går så bra med guttene. Farrell blir dyp i stemmen. Pendelen var nødt til å svinge til den andre siden. Sosiolog og forfatter Kjetil Rolness (52) er en av få, norske menn som har skrevet om sensur av feminismekritikk og mannsspørsmål i dagspressen. I utgangspunktet sier han at han ikke synes det er viktig at en maskulinistisk bevegelse eksisterer i det hele tatt, men at det kun er viktig som et korrektiv til en veldig sterk, etablert og integrert form for tenkning: likestilling definert som kvinnesak. Man sier at mannen er på toppen, at mannen har makten. Men de aller fleste menn er ikke sjef i Statoil eller Telenor. Bussjåfører, søppeltømmere og veiarbeidere føler seg ikke særlig mektige på grunn av sitt kjønn. I tillegg har vi mannsbildet som tegnes i film, tv-serier og reklame: de stakkarslige, håpløse, dumme og klossete mennene. Det er stort sett sånn mannen fremstilles om dagen, fra «Linus i Svingen» til «Modern Family». Han er en forvokst guttunge, mens mor er fornuftens og omsorgens stemme, med full kontroll over livet, hjemmet og familien. Rolness stopper opp. Det motsatte, sier han, ville vært totalt ukorrekt. Du kan ikke fremstille en kvinne som slapp, sløv, dum og egoistisk. MANNSROLLE I KRISE. Mange av mannens profesjonelle hjelpere, enten det er barnehageansatte, lærere, psykologer eller leger, er kvinner. Selv om kvinner det siste tiåret har begynt å gå inn i de mer tradisjonelle mannsdominerte sektorene i arbeidslivet, har ikke mennene akkurat stormet inn i typiske kvinneyrker: Den omfattende europeiske undersøkelsen «Study on the role of men in gender equality European strategies and insights» er nylig sluttført i regi av EU-kommisjonen, og viser at menn utgjør mellom åtte og tyve prosent av arbeidsplassene i de tradisjonelle kvinnedominerte omsorgsyrkene. I Norge er tallet 15 prosent. I 2012 lanserte også Likestillingsutvalget rapporten «Politikk for likestilling» som forteller at 90 prosent av ansatte i barnehagene og 80 prosent av lærerne på barnetrinnet i grunnskolen er kvinner. Hva gjør dette med guttebarna? Og, ikke minst, hva slags effekt har det på mannen som voksen? D e n m o D e r n e m a n n s b e v e g e l s e n Sosial bevegelse som oppsto i Vesten på og 1970-tallet i takt med og som en respons til kvinnebevegelsen. Består av ulike organisasjoner og grupper som jobber med kjønnsspørsmål med hovedvekt på mannen. Sammenlignes ofte med selvhjelpsbevegelser ettersom en stor del av gruppene innad har mange terapautiske mål. På midten av 1970-tallet delte bevegelsen seg inn i to retninger: antifeministisk og profeministisk. Begrepet «maskulinist» brukes gjerne om de som kjemper for menns rettigheter, men er ifølge kjønnsforsker Jørgen Lorentzen litt splittet: «Farrell selv forsøker å understreke at han ikke er imot kvinnebevegelsen eller feminismen, likevel er det feminismen som konsekvent er motparten i hans polemikk. Dette gjør at maskulinistbegrepet er blitt og blir forstått som alt fra klar antifeminisme til en slags menns variant av feminisme.» Noen hevder maskulinister kjemper for menns dominans og mener feminismen er en konspirasjon mot menn, andre hevder maskulinister er tilhengere for likeverd og felles humanisme. Bevegelsen vokser både i Europa og USA. Mesteparten av aktiviteten foregår på nett i kommentarfelt, på ulike blogger og i egne fora. W a r r e n F a r r e l l Født Amerikansk forfatter og mannsaktivist. Regnes for å være den moderne mannsbevegelsens far og en av de største tenkerne rundt mannsspørsmål i dag. Begynte som feminist, men byttet side: På begynnelsen av 1970-tallet ledet Farrell demonstrasjoner, underviste, sto på talerstolen og gjestet talkshows -- som ihuga radikalfeminist og kvinnesaksaktivist. Den eneste mannen som er blitt gjenvalgt tre ganger til å sitte i styret til National Organization for Women (NOW). Da han etter hvert «innså at feminismen hadde gått fra å være en likestillingssak til en ren kvinnesak» på midten av 1970-tallet, fikk han nok. Farrell har forfattet flere bøker om mannen med titler som «Why Men Earn More» og «Women Can t Hear What Men Don t Say». Aktuell med ny e-bok-utgave av bestselgeren hans «The Myth of Male Power» fra 1993, med oppdaterte introtekster i september. Fasadeknuser. Psykiater Dag Furuholmen har i 20 år drevet psykologiske treningsgrupper og ledertrening ved siden av privat praksis. I 2005 utga han selvhjelpsboken «Våg mer», som benyttes i kursene for «Menn som vil videre», som han arrangerer i samarbeid med Eirik Balavoine. Det med mannlig autensitet, Hvem har er et det helt sentralt xxxxxxxxx? tema i vårt xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx arbeid, sier Furuholmen. 14 d2 fredag 27. september 2013 fredag 27. september 2013 d2 15

3 D u k a n i k k e f rems t i l l e e n k v i n n e s o m sl a p p, sl ø v, D u m o g e g o i s t i s k Kjetil Rolness sosiolog og forfatter Forvokste guttunger. «Mannen» i film, tv-serier og reklame fremstilles som en forvokst guttunge, mener sosiolog og forfatter Kjetil Rolness. Mor er fornuftens og omsorgens stemme, med full kontroll over livet, hjemmet og familien. Rolness er en av de få, norske mennene som har skrevet om mannsspørsmål og feminismekritikk i dagspressen. m a n n e i k o n e r Mads Larsen admiral P. Forfatter Artist George Clooney. Fordi Nelson Mandela. Han er han holder seg med den ideale mannen, for han årene. Leverer med har stått på sitt, og tilgitt utseende, skuespill sine fiender! Real man! og hjerne i forhold til andre deler av businessen han er i. Og fordi Vegard Larsen han virker råkul. Jo, Programleder NRK jeg tror nok at av alle menn jeg vet om, topper Clooney listen over hvem man burde vært sånn over et helt liv. aslak nore Forfatter og forlagsredaktør Erling Kagge. Polfarer, Mount Everest-bestiger, Rolex-modell, forlegger, forfatter og kunstsamler. Vågard Unstad Rapper, A-laget Tony Soprano. Idealmannen? Vanskelig å komme utenom Anthony John Soprano, synes jeg. Tony kombinerer mot og handlekraft og okey, en del sosiopati med følsomhet og om- Han Solo. Fordi han tanke. En brobygger kruser rundt i galaksen mellom Knausgårds med Chewie og bare er rå familiefar og hans ra- i stilen. Han gjør som han sende 1800-tallsmann. vil, men er god på bunnen. Den moderne mannen forventes i større grad å være både hard og myk; ta damen sin opp etter veggen og oppvasken etterpå. Han har dobbelt opp med krav til å fylle sin medfødte rolle her i verden: de gamle mannskravene blir stående mens de nye trenger seg på. De nordiske landene, da også inkludert Norge, skal ha de mest likestilte holdningene og praksisene i verden. Likevel er det ifølge Statistisk Sentralbyrå slik at om mannen mister jobben, øker sannsynligheten for skilsmisse med elleve prosent, og barnet går i snitt ned én karakter i et fag på ungdomsskolen. Når mor mister jobben, er det derimot ingen tendens til at det går dårligere hjemme. Rolness stiller spørsmålet: Er det mannen som ikke tåler å være underlegen en kvinne, stoltheten som forsvinner når man ikke lenger er hovedforsørgeren... eller kan det tenkes at det er kvinnen som synes det er usexy med enn mann som ikke tjener mer enn henne selv? Han blir dumpet til fordel for den godt brukte alfahannen som fortsatt har litt saft igjen i pungen, fortsetter han. Mange menn er i den situasjonen. Det er ikke rart man får lyst til å trykke på noen taster selv, i det berømmelige kommentarfeltet, når man leser side opp og side ned om mannen som det mektige og farlige kjønn, skrevet av moralsk selvgode feminister som vrir og jukser med fakta. Det bobler vel over. Da får man klisjeen om de hvite, krenkede mennene som puttes i bås med Eivind Berge og Anders Behring Breivik. Selv helt legitim og saklig feminismekritikk blir stemplet og utdefinert av debatten på denne måten. KRITIKEREN INNI. Ti menn de fleste godt over 40 år ligger og hiver etter pusten på tregulvet. Klokken er 08.15, men vi har allerede gjennomført styrketrening, meditasjon og yoga, de fleste med noen glass vin i kroppen fra kvelden i forveien. Snart skal noen av oss ta en dukkert i bassenget, før det venter utendørs frokost med utsikt til det grønne fjellandskapet i Hérault. Her er en investor, en styregrossist, en advokat, en musiker, en datamann, en 34-år gammel D2-journalist ressurssterke typer med koner, hytter, barn og venner, men som alle kommer hit med minst en form for indre uro. Flere virker til å kjenne på at livet plutselig er blitt trått. Vi kom hit som det sto på nettstedet for å gå fra selvkritikk til selvhevdelse. Så å si alle har vært på kurs med Furuholmen og Balavoine tidligere, de to kompisene med over 30 års terapierfaring som skal hjelpe oss å finne tilbake kraften i oss, mannskraften. Eller, som Furuholmen sier der fremme: «Folk tenker på den mannlige aggresjonskraften som noe destruktivt, istedenfor å tenke på den som kreativitet, en måte erobre verden på.» Den første kursdagen handler det om den indre kritikeren. Han må vi bli kvitt, han tapper oss for energi, gjør at vi lever inautentisk. Første oppgave: «Hva sier du til deg selv når du har det som verst?» To og to står vi der med lukkede øyne og forteller en fremmed om det innerste mørket. Vi oppfordres til å snakke sant, med høy stemme. Jeg er verdiløs, roper mannen foran meg for tredje gang. Så bryter han sammen, gråter så kroppen rister. På min skulder. Datteren min døde i april. Jeg var alenepappa, hvisker han. Han lukter av tobakk, en ukjent parfyme. Jeg føler meg bare så jævlig verdiløs. Hvem er jeg, når jeg ikke er far? FRIGJØRINGEN AV MENN. «Formålet med bevegelsen var å skape en ny mann, intet mindre, og en ny definisjon av maskulinitet hvor den gamle ufølsomme patriarken endelig skulle parkeres for godt» skriver forsker og sosialantropolog Jan-Kåre Breivik i boken «Da det personlige ble politisk». Kapittelet han har skrevet om «Superguttene» i boken, er den første forskningsbaserte beskrivelsen av den norske mannsbevegelsen som oppsto på 1970-tallet. Nyfeministene som representerte tidsskriftet Sirene hadde tidlig på 1970-tallet sagt at menn kanskje burde snakke sammen, de også, og opprette basisgrupper på lik linje med kvinnebevegelsen. De ville at mennene skulle støtte opp under kvinnekampen, men også at de burde ha en egen arena for å snakke om følelser og åpne seg til hverandre. Myten om menn på 1970-tallet gikk ut på at de ikke var gode på å støtte hverandre følelsesmessig, sier Breivik. Basisgruppene oppsto, og spredte seg raskt fra Oslo til Bergen, Stavanger og Trondheim. I februar 1978 kunne en lese i avisen at «norsk mannebevegelse er et faktum». Avisen Arbeiderbladet i dag Dagsavisen skrev at stikkordet for bevegelsen var frigjøring fra den tradisjonelle mannsrollen. Ville frigjøringen av kvinner føre til frigjøringen av menn? Jan-Kåre Breivik skriver: «Fokuset i Mannebevegelsen var blant annet at menn skulle delta mer li- 16 d2 fredag 27. september 2013 fredag 27. september 2013 d2 17

4 M a n n e n sk a l k l a re seg selv, e l l e r s e r h a n i k k e sk i k k e l i g M a n n. J e g o p p l e v e r at d e n n e f o re s t i l l i n g e n l i g g e r dy p t p l a n t e t o g s å i d e f l e s t e M o d e rn e, sensi t i v e M e n n Eivind Figenschau Skjellum coach, kursholder og grunnlegger av Authentic Norway keverdig i barneoppdragelse og i husarbeidet, og samtidig bli mer følelsesmessig engasjert i samliv og dagligliv». Inspirasjonen ble hentet fra tilsvarende (profeministisk orienterte) bevegelser i utlandet: «mannsbevegelser i USA på begynnelsen av 1970-tallet, den svenske bevegelsen Befria Mannen! Fra , men kanskje aller mest den danske Mandebevægelsen fra 1975/76». De norske mennene fikk gjennomslag for en del viktige saker som for eksempel omsorgspermisjon for menn, men noen år senere opplyser boken at bevegelsen «druknet i 1980-tallets nykonservative bølge». Ideen om at det finnes noe ekte maskulint og noe ekte feminint har alltid funnes, sier Jan-Kåre Breivik, som legger til at disse ideene «satte» seg veldig på 1980-tallet og utover. Strømningene rundt det mannlige og maskuline svinger opp og ned, men realiteten er at det er blitt flere muligheter til å være mann på forskjellige måter. En av mennene som var en del av mannebevegelsen på 1970-tallet, og som jeg intervjuet til denne boken, sier at han misunner unge menn i dag: De kan spille på hele spekteret av seg selv uten at det mannlige blir stilt spørsmål ved. AUTENTISKE MENN. Menn har skydd unna selvutvikling, fordi de ikke har kjent seg igjen. I atmosfæren som skapes av tillit på våre kurs, begynner menn naturlig å dele. De oppdager at det er mulig å være åpen uten at det skjer en katastrofe. Det fellesskapet som skapes er en veldig viktig opplevelse for menn, sier Eirik Balavoine. Det er lunsj og psykoterapeuten nipper til et glass rosévin, ser utover svømmebassenget der tre franske damer bader toppløse. Hele sitt voksne liv har den halvt franske bølergutten forsøkt å fusjonere det spirituelle med det psykologiske. Da han for syv år siden fant ut at den klassisk skolerte psykiateren Dag Furuholmen også var opptatt av meditasjon og spiritualitet, begynte de å samarbeide om kurs for menn: «Mor, makt og kvinner», «Far, kraft og frihet», slike temaer. Furuholmen, som var ung psykiater på 1970-tallet, og som fikk bølgen av kvinnefrigjøring og feminisering rett i fleisen, mener mediene har bidratt til å demonisere mannen. Først ble vi beskrevet som voldelige overgripere. I nyere tid imbesile duster som er umodne og mindre gode ledere. Tapere, på sett og vis, sier han. Med disse kursene ønsket vi å skape en arena hvor menn blir møtt med mannserfaring som hadde fokus på en sunn mannskraft. Det er veldig mange som lever kastrerte liv. I Frankrike er de på tredje året for å hjelpe menn som opplever at livet er blitt flatt, å sette i gang en egenutvikling. Ikke bare den indre kritikeren blir identifisert. Kurset har også som motivasjon å bryte ned menns masker og hang til fasadebygging, perfeksjonisme og behagerrolle. Med andre ord: få menn til å godta seg selv slik de er skapt, gode og dårlige sider. Det må være greit både å være glad og livfull, sint og trist også for menn. Vi er like skviset mellom kravene til å være perfekte som kvinner. Vi skal være flinke foreldre, sexy, ha fin kropp, tjene godt, som er viktig for å være attraktiv på kjønnsmarkedet, sier Furuholmen. Pyntekroppen. Kroppen er blitt en av vår tids viktigste identitetsmarkører, sier Knut Kolnar på telefon fra BI i Bergen. Han har forsket på maskulinitet, begjær, sex og vold, og skrevet bøkene «Mannedyret» og «Pornutopia». Den mannlige pin up-kroppen, som vi ser mye av i dag, er koblet til endringer i kjønnsroller og begjærsmønstre, samtidig som den henter inspirasjon fra porno chic-trenden, hvor poseringer og verdier fra pornografien trenger inn i populærkulturen og blir et sett av identitetsrekvisitter for alminnelige folk. Bergenseren mener at menn i økende grad bygger identitet ved å fremstå som begjærsvennlige størrelser for et kvinnelig blikk. Eksempler finnes over alt, enten det er snakk om den metroseksuelle mannen, som John Carew og David Beckham, eller fetisjdyrkere som Rammstein og Turboneger: alle ute etter å bygge selg selv som tidstypiske merkevarer. Og omvendt: kvinnene fremstår i økende grad som aktive erobrere, og blir en type feirede «man eaters», kloninger av Samantha i «Sex og singelliv». Så hva er konsekvensen for den moderne mannens jag etter livstilssuksess? Dette er det ikke noe entydig svar på, sier Kolnar. Noen tåler presset bedre enn andre, og kan benytte seg av de mulighetene som er her, så konsekvensene spenner nok fra glede ved vitalitet og kropp, og øket erotisk pågangsmot, til seksuell selvforakt, og en mengde former for identitetsskam. I et samfunn som har så mange muligheter og så dype fallgruver som vårt, er mannens evne til å håndtere Simen ekern Journalist og forfatter Donald Sutherland. Spesielt som Hawkeye Pierce i «M.A.S.H.». Henrik LangeLand Forfatter Barack Obama. En bemerkelsesverdig kombinasjon av handlekraft, dømmekraft, personlig etikk og sosialt vidd. Bertrand BeSigye Forfatter Howard Roark. Fra Ayn Rands roman «De som beveger verden». Jeg har en lang vei å gå, men har begynt på veien mot å bli idealmannen selv. erling Erling kagge KaggE Forlegger Albert Schweitzer. En bok om Schweitzer var den første jeg leste. I den lærte jeg om en som var modigere enn meg, og om å ha ærefrykt for alle liv. Det kom godt med. Christian CHriStian ringnes ringnes Investor Min far! Han kombinerte en lysende karriere med å være humørfylt, klok og tilstedeværende. Han hadde glimt i øyet og var selvuhøytidelig. anders anders danielsen danielsen lie Lie Lege, forfatter, musiker, skuespiller Herbie Hancock. Herbie er mitt største kreative idol, kul og samtidig gubbete. Virtuos, men også litt klønete. Legendarisk og menneskelig. Hvem har det verst? Coach og kursholder Eivind Figenschau Skjellum har grunnlagt Masculinity-movies.com, som legger vekt på mytologi, maskulinitet og mannsroller i film. Skjellum er lei av kranglingen om hvem som har det verst av kvinner og menn. 18 d2 fredag 27. september 2013 fredag 27. september 2013 d2 19

5 F e m i n i s m e n i d a g e r t e m m e l i g sl a p p o g g å r på to m g a n g. d e t v i l v i rk e v i ta l- iserende F or Feminismen å Få en oppeg ående mot part å F orholde seg t il Arild Brock billedkunstner og redaktør for maskulinist.no Likestilling gått for langt. Menn er ikke lenger det priviligerte kjønn, sier Arild Brock, redaktør av maskulinist.no, som ble trukket inn i mannsspørsmål for åtte år siden da han opplevde at alle menn ble mistenkeliggjorte. Brock sier at det korte svaret på spørsmålet om likestillingen har gått for langt, er ja. aage AAge BorchgrevinK Borchgrevink Forfatter og kritiker Juha Mieto. Fordi han gikk i dusjen med skiene på. Miguel Sørholt SørholT Eiendomsmegler Kjell Inge Røkke. Norges beste forretningsmann, bestandig godt forberedt, noe som til enhver tid og sak er nødvendig for å tilpasse seg trender nå for tiden. olle løstegaard løstegaard DJ «The Dude» fra «Den store Lebowski». En retroseksuell flott mann! Dag SøråS Komiker Josh Tillman. Jeg går for Tillman, aka Father John Misty, den eneste mannen som har fått meg til å sette spørsmålstegn ved min egen seksualitet. Her er en mann som kan snakke om hvor fantastisk LSD er i det ene øyeblikket, før han diskuterer Slavoj Žižeks post-kommunisme i det neste. På en eller annen måte kombinerer han det å være røff og uflidd med å være uforskammelig sexy på en nesten feminin måte. Den optimale kombinasjonen av Brad Pitt og Charles Bukowski. Om Ole Paus var pen og hadde sjel, ville han vært Father John Misty. Tooji KeShTKar Artist, barnevernspedagog, modell Jared Leto. Det er akkurat som om han «doesn t give a fuck. I like that». egen identitet avgjørende for om han får et godt eller et manipulert liv. Ballespark. Det er flest unge menn som kommer til meg, sier Eivind Figenschau Skjellum (35). Han er coach, kursholder og grunnlegger av Authentic Norway og Masculinity-movies.com. Sistnevnte legger vekt på på mytologi, maskulinitet og mannsroller i film. Jeg erfarer at menn over 50 opplever det som mer krevende å innrømme sårbarhet og ønske om nærhet. De har mer praktiske samtaler, og snakker ikke like godt sammen om relasjoner og hva man betyr for hverandre. Skjellum tror at store deler av mannsbevegelsen i dag handler om autensitet, og at flere menn han møter i jobbsammenheng er blitt traumatisert av feministisk ideologi eller beskjeder fra foreldre, lærere og venner som gjør det vanskelig for dem å være seg selv. Den moderne mannen er blitt mer sensitiv, men det er fremdeles litt tabu å gi uttrykk for behov og sårbarhet. Mannen skal klare seg selv, ellers er han ikke skikkelig mann. Jeg opplever at denne forestillingen ligger dypt plantet også i de fleste moderne, sensitive menn, hvilket skaper en forvirring rundt hva det vil si å være mann. Feminister snakker ofte veldig negativt om det jeg vil kalle mannskraft og det å «ha kontakt med ballene sine». En slik «ballekontakt» ses på som farlig og kimen til ugjerninger mot både kvinner og barn. Damer snakker ofte om «jenter med baller»? Det er på mange måter blitt akseptert at kvinner gir uttrykk for maskuline egenskaper, samtidig som det er blitt tabu for menn å gjøre det samme. I populærkulturen er det liksom blitt litt kult å sparke menn i skrittet det er «girl power». Man skal stå opp mot patriarkatet. Men her blir de radikale feministene logisk inkonsekvente. De krever at menn skal være sensitive og snille, men når disse sensitive mennene gir uttrykk for at mannsrollen er blitt vanskelig, kritiserer de dem og setter spørsmål ved manndommen deres, sier Skjellum. Jeg er litt lei av kranglingen om hvem som har det verst. Jeg håper at det offentlige ordskiftet om menn og kvinners rettigheter snart kan bevege seg over i et mer konstruktivt spor. DAMENE ENGASJERER SEG. Flere og flere kvinner trekkes mot mannsbevegelsen. Ved siden av Warren Farrell, er en av mannsbevegelsens viktigste tenkere Karen Straughan (42). Den biseksuelle trebarnsmoren videoblogger på YouTube under nicket GirlWritesWhat. Jeg begynte egentlig som skribent i 2010, sier Straughan via Skype fra leiligheten i Alberta, Canada. Men jeg innså fort at jeg måtte begynne å videoblogge etter at jeg alltid ble beskyldt for å være en stygg, tykk, 40 år gammel mann som ikke fikk pult. Folk nektet å tro på at jeg var en normal dame med et normalt utseende og normalt liv som var opptatt av urettferdighet mot menn. Kort oppsummert mener Karen Straughan at verden vi lever i behandler kvinner som barn og menn som drittsekker. Hun blir kalt misogynist, altså en som forakter kvinner, og beskyldes for å være en «sviker mot sin egen vagina». De mannlige feministene er mine største kritikere, sier Straughan. Hun estimerer at rundt 20 prosent av følgerne hennes er kvinner, og at norske og svenske menn gir de største pengegavene til prosjektene hun jobber med. MISTENKELIGGJORT. Arild Brock (63), billedkunstner bosatt i Berlin, ble trukket inn i mannsspørsmål for åtte år siden, da han og et par andre menn prøvde seg med et politisk utspill i forbindelse med tv-aksjonen til NRK. Aksjonens formål var å hjelpe kvinner i voldelige sammenhenger og het «Drømmefanger». Vi rettet kritikk mot pengeinnsamlingen ikke mot formålet overhodet men det at selve innsamlingen ble markedsført på en måte som vi mener svertet menn generelt. Vi oppfattet det slik at alle menn ble mistenkeliggjort. Etter at Brock forsøkte å delta i samfunnsdebatten opplevde han å slite med å få kronikkene sine på trykk i dagspressen. Dermed startet han og et knippe andre menn opp et nettsted der de kunne publisere fritt om «virkeligheten og samfunnet sett ut i fra menns erfaringer og perspektiv». I dag fungerer Arild Brock som redaktør for maskulinist.no. På nettstedet skriver du at dere har vært opptatt av å forstå mannens stilling i samfunnet. Hva betyr det å være mann under likestilling? Til nå har det betydd å være ettergivende og støttende i forhold til kvinner. Et viktig spørsmål er: Har begge kjønn fått like forutsetninger i samfunnet, eller kan det til og med tenkes at kvinner har bedre muligheter enn menn? Har likestillingen gått for langt? 20 d2 fredag 27. september 2013 fredag 27. september 2013 d2 21

6 D e t e r rik t i g at j e n t e n e g j ø r D e t l i t t b e D re, m e n D e t e r i k k e s to re f o r s k j e l l e n e. D e t e r m a n g e g u t t e r s o m g j ø r D e t jæ v l i g b r a Jørgen Lorentzen professor ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning Vel, det korte svaret på det spørsmålet er ja. Men det er en snedig formulering, det stilles som om det skal være et dilemma. Man kan aldri få for mye likestilling, men løsningen er å presisere det som menes med «for mye» likestilling. Mange menn er tilbøyelige til å svare ja på dette spørsmålet. Jeg tror to ting: ja, støtte til kvinner er gått for langt. Forestillingen om at de to kjønn er like, har også gått for langt. På hvilken måte kan maskulinismen kaste nytt lys over feminismen? Feminismen har vært sørgelig alene. Feminismen i dag er temmelig slapp og går på tomgang. Det vil virke vitaliserende for feminismen å få en oppegående motpart å forholde seg til. Ellers hører man ikke noe annet enn heiarop, offisielt i alle fall, rundt feminismen. Det er på tide at de møter mer substansiell motstand. IDEOLIGISK FUZZ. Vi er kommet dit at 90 prosent av alle nordmenn mener at det er riktig at mor og far skal dele på ansvaret for barna. Og alle mener at det er like ålreit at en kvinne er leder som en mann. Det har åpnet opp for et større grad av likeverd. Jeg vil kalle det et demokratiseringsprosjekt, sier Jørgen Lorentzen, professor ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet i Oslo. Likevel dukker det til stadighet opp det han kaller ideologisk «fuzz». En redsel for hvordan det skal gå med guttene. En redsel for at kjønnene skal bli for like. Han mener denne fraksjonen av maskulinster var sterkere for ti år siden da den kristne mannsbevegelsen i USA klarte å organisere én million medlemmer i marsj til Washington under parolen «Redd familien». En europeisk mannsbevegelse mener han egentlig er ikke-eksisterende, bortsett fra enkeltfraksjoner og terapeutiske innslag. Selv om det er nødvendig å ha et perspektiv når det blir åpenbare kjønnsskjevheter, slik som med den mannlige læreren som har forsvunnet fra skolen, mener han et at det er behov for å vise mer edruelighet i mannsdebatten. Når det gjelder barnehager har vi faktisk gått opp fra tre-fire prosent manneandel til prosent i Norge på ti år. Det er en viktig endring, sier Lorentzen. Han mener alle bør være opptatt av at gutter skal gjøre det bra på skolen, ikke falle fra, men understreker at det ikke finnes empiri for at guttene er skoletapere. Det er riktig at jentene gjør det litt bedre, men det er ikke store forskjellene. Det er mange gutter som gjør det jævlig bra. Og i motsetning til for ti til 15 år siden, er det igjen blitt kult å være flink for dem. Kristoffer Jul-Larsen (32) er redaksjonsmedlem i det feministiske tidsskriftet Fett og stipendiat ved NTNU. Han har tidligere skrevet om menns sinne mot feminisme. For meg ser det ut som en blanding av sinne som er rettet mot legitime klager på politiske endringer og rettspraksis som i noen tilfeller får uheldige utfall, og et mer barnslig sinne rettet mot tap av makt og hegemoni. Noen spørsmål mannsbevegelsen stiller er helt legitime, men kombinert med ideen om hva de mener feminisme og kvinner er blir det vanskelig å forholde seg til. Når de begynner å gå inn på det med vold, viser til forskning som forteller at kvinner utøver like mye vold mot menn, for eksempel, ligger fokuset kun på å bevise at det feminister og myndigheter sier, er løgn. Det blir en litt for stor distanse for meg. Det viktige bevegelsen tar opp, sier han, er barnefordelingssaker. Der foregår det en god bevisstgjøring og et viktig arbeid for å vise at menn viser følelser på andre måter, men også at man kan myke opp ideer om hva klassisk mannlighet kan være. Det spiller jo på lag med klassisk likhetsfeminisme. en MAMMAGUTTS BEKJENNELSER. Pusten hans er helt inntil øret nå. Jeg hørte deg ikke! Kom igjen! Psykoterapeuten Eirik Balavoine legger den ene håndflaten sin på brystet mitt. Den andre hviler på midten av korsryggen. Hendene hans er varme, trygge. Jeg gjentar, for andre gang: Jeg er en... mammagutt. Øynene er lukket. Men jeg kjenner at de står rundt meg fremdeles: Disse mennene som har reist fra Norge til Sør-Frankrike, for å tilbringe en uke på manns-retreat. Vekk fra hverdagen hjemme, forventninger, skyldfølelse, og problemer. Høyere! sier psykoterapeuten, Hvem er du? JEG ER EN MAMMAGUTT! Stødige fingre tilter hodet mitt bakover. Haken skytes frem, i posisjon for det som snart skal skje dette bruset fra det indre, det som heretter bare skal omtales som Transformasjonen. Hvem vil du være? sier han, mykere nå. Jeg vil være en mann! HVEM FAEN ER DU DA? JEG ER EN MAAAAANN! D2 dreamon Rapper Common. Flink og kjekk fyr som tar vare på seg selv, og har positive budskaper i musikken sin, og generelt et godt forbilde for unge, imotsetning til mange andre rappere. HaraLd eia Sosiolog og komiker Hva er det Geir Angell Øygarden sier om «maskuliniteter» i MK6: «Det finnes bare én maskulinitet. Man er mer eller mindre mann. That s fucking it.» Jeg har det kanskje litt sånn med mannsforbilder. Jeg har det ikke selv. Og jeg liker ikke tanken på å ha det. Jeg opererer liksom ikke på den måten. Jeg ser i avisen at en del kvinner har forbilder for hvordan de skal være kvinner. Men for meg er det helt fremmed. Jeg digger jo masse flinke folk. Og jeg synes at jeg burde bli mer omtenksom som X eller bedre til å se nyansene i ting som Y. Men mannsforbilde? Nix! Jan Haudmann andersen Investor Erna Solberg. Mens store deler av Europa ligger i ruiner, har Norge hatt konjunkturopogang i ti år. Likevel klarte Erna å ta fra de rødgrønne makten. Hun er dagens helt, og har guts som en mann. Lars VauLar Artist Christopher Walken. Jeg har alltid likt Christopher Walken. Vet ingenting om han som person, men han er jo ikonisk i rollen som den sjarmerende, skjøre og klin sprø mannen, for eksempel i rollen som Frank White i «Kings of New York». Han er både myk og voldsom. Og ikke minst lunefull, har inntrykk av at det å være lunefull er like aktuelt som alltid. Mer trøkk. I mer enn syv år har psykoterapeut Eirik Balavoine arrangert kurs for menn sammen med kollega og kompis Dag Furuholmen, stort sett i Oslo, men også på et senter i Sør-Frankrike, der D2 deltok. Veldig ofte kommer menn med parforholdproblematikk. Jeg må si at for mange har vi klart å forløse en ny «drive» og retning, mer trøkk. Flere opplever å bli satt mer pris på av dama si etter å ha gått på kurs hos oss. 22 d2 fredag 27. september 2013 fredag 27. september 2013 d2 23

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne Manuset ligger ute på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Sorg kan skade - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Det er ikke sykt å sørge. Sorg er en normal reaksjon på

Detaljer

Undring provoserer ikke til vold

Undring provoserer ikke til vold Undring provoserer ikke til vold - Det er lett å provosere til vold. Men undring provoserer ikke, og det er med undring vi møter ungdommene som kommer til Hiimsmoen, forteller Ine Gangdal. Side 18 Ine

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

SILVER LININGS PLAYBOOK av David O. Russel. Scene for mann og kvinne. Manuset finner du på www.imsdb.com

SILVER LININGS PLAYBOOK av David O. Russel. Scene for mann og kvinne. Manuset finner du på www.imsdb.com SILVER LININGS PLAYBOOK av David O. Russel Scene for mann og kvinne. Manuset finner du på www.imsdb.com After a stint in a mental institution, former teacher Pat Solitano moves back in with his parents

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1 Kultur og samfunn å leve sammen Del 1 1 1 2 Kapittel 1 Du og de andre Jenta på bildet ser seg selv i et speil. Hva tror du hun tenker når hun ser seg i speilet? Ser hun den samme personen som vennene hennes

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

JOE Kathleen Kelly. Hei. For et sammentreff. Har du noe imot at jeq setter meg? KATHLEEN Ja det har jeg faktisk. Jeg venter på noen.

JOE Kathleen Kelly. Hei. For et sammentreff. Har du noe imot at jeq setter meg? KATHLEEN Ja det har jeg faktisk. Jeg venter på noen. DU HAR MAIL KATHELEEN FORHISTORIE: Joe og Kathleen er bitre fiender i arbeidslivet, etter at Joe har åpnet en konkurrerende, kommersiell bokhandel like ved Kathleens tradisjonelle bokhandel som hun har

Detaljer

Ingen vet hvem jeg egentlig er. Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten

Ingen vet hvem jeg egentlig er. Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten Ingen vet hvem jeg egentlig er Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten Oslo, 21. oktober 2013 Trine Anstorp, spesialrådgiver RVTS Øst og psykologspesialist Om skam En klient sier: Fra når jeg

Detaljer

Brev til en psykopat

Brev til en psykopat Brev til en psykopat Det er ikke ofte jeg tenker på deg nå. Eller egentlig, det er riktigere å si at det ikke er ofte jeg tenker på deg helt bevisst. Jeg vet jo at du ligger i underbevisstheten min, alltid.

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Karrierejegeren. Historien studentene leste

Karrierejegeren. Historien studentene leste Karrierejegeren Historien studentene leste Toppleder og entreprenør Hanna (Hans) Berg Jacobsen har arbeidet innen næringslivet i inn- og utland de siste 25 årene. Hun (han) har erfaring fra Olje- og energidepartementet,

Detaljer

Harlan Coben. Jegeren. Oversatt av Ina Vassbotn Steinman

Harlan Coben. Jegeren. Oversatt av Ina Vassbotn Steinman Harlan Coben Jegeren Oversatt av Ina Vassbotn Steinman Om forfatteren: Krimbøkene til amerikaneren Harlan Coben ligger på bestselgerlistene i mange land. Han er den første som har vunnet de høythengende

Detaljer

www.flexid.no Kjell Østby, fagkonsulent Larvik læringssenter

www.flexid.no Kjell Østby, fagkonsulent Larvik læringssenter www.flexid.no Kjell Østby, fagkonsulent Larvik læringssenter De kan oppleve forskjellige forventninger - hjemme og ute Når de er minst mulig norsk blir de ofte mer godtatt i minoritetsmiljøet Når de er

Detaljer

Når mamma, pappa eller et søsken er syk

Når mamma, pappa eller et søsken er syk MIN BOK Når mamma, pappa eller et søsken er syk Forord Dette heftet er utarbeidet i sammenheng med Føre var prosjektet i Helse Nord, av Elisabeth Heldahl og Bjørg Eva Skogøy. Ideen er hentet fra den svenske

Detaljer

Manus til episodene ligger ikke ute, men serien kan sees på HBO. Scenen er hentet fra episode You Are the Wound. HANNAH

Manus til episodene ligger ikke ute, men serien kan sees på HBO. Scenen er hentet fra episode You Are the Wound. HANNAH GIRLS av Lena Dunham Scene for to kvinner Manus til episodene ligger ikke ute, men serien kan sees på HBO. Scenen er hentet fra episode You Are the Wound. INT. I LEILIGHETEN TIL OG.KVELD Vent, så du kjøpte

Detaljer

Kvinner møter kvinner

Kvinner møter kvinner 1 Kvinner møter kvinner I noen land er det vanlig at kvinner "skravler" i bussen med andre, helt ukjente kvinner, på veien hjem. I noen land er det vanlig å prate med en hjemløs kvinne på gata, en som

Detaljer

Everything about you is so fucking beautiful

Everything about you is so fucking beautiful Everything about you is so fucking beautiful Innholdsfortegnelse Hva er psykisk helse? Dikt Hvordan skal jeg håndtere denne psykiske lidelsen? Dikt av Rikke NS Hva kan du gjøre for å hjelpe? Tekst av Karoline

Detaljer

Inghill + Carla = sant

Inghill + Carla = sant Ingeborg Arvola Inghill + Carla = sant Carla, min Carla Bok 3 Til Carla Prolog Jeg drømmer at jeg er voksen. I drømmen vet jeg at jeg drømmer. Jeg er meg selv, og samtidig ikke. Er jeg voksen? tenker jeg

Detaljer

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne Manuset får du kjøpt på www.adlibris.com Vi møter en mann og en kvinne som forelsker seg i hverandre. De har møttes før, men ikke satt ord på sine

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

Barnet og oppmerksomhet

Barnet og oppmerksomhet Barnet og oppmerksomhet Å gi barnet et smil fra Din myke pupill En del av Ditt blikk En del av Din tilstedeværelse At barnet merker Din omtenksomhet Og ditt nærvær Og forstår At det er ønsket og akseptert

Detaljer

Forvandling til hva?

Forvandling til hva? Innledning Hei! Velkommen til boka. Den er skrevet til deg fordi jeg ønsker at du skal forstå at du er skapt av Gud på en helt fantastisk måte med en spennende og nydelig seksualitet. Jeg håper, og har

Detaljer

Visdommen i følelsene dine

Visdommen i følelsene dine Visdommen i følelsene dine Tenk på hvilken fantastisk gave det er å kunne føle! Hvordan hadde vi vært som mennesker hvis vi ikke hadde følelser? Dessverre er det slik at vonde opplevelser og stressende

Detaljer

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn Katrine Olsen Gillerdalen Odin En mors kamp for sin sønn Til Odin Mitt gull, min vakre gutt. Takk for alt du har gitt meg. Jeg elsker deg høyere enn stjernene. For alltid, din mamma Forord Jeg er verdens

Detaljer

Livet til det lykkelige paret Howie og Becca blir snudd på hodet når deres fire år gamle sønn dør i en ulykke.

Livet til det lykkelige paret Howie og Becca blir snudd på hodet når deres fire år gamle sønn dør i en ulykke. RABBIT HOLE av David Lyndsay-Abaire Scene for mann og kvinne. Rabbit hole er skrevet både for scenen og senere for film, manuset til filmen ligger på nettsidene til NSKI. Det andre manuset kan du få kjøpt

Detaljer

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER.

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. MANUSET LIGGER UTE PÅ NSKI SINE HJEMMESIDER, MEN KAN OGSÅ FÅES KJØPT PÅ ADLIBRIS.COM Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet. Hun kjenner knapt Rose

Detaljer

Karen og Gabe holder på å rydde bort etter middagen.

Karen og Gabe holder på å rydde bort etter middagen. DINNER WITH FRIENDS DEL 1:,, DEL 2:, 1. INT. KJØKKEN KVELD Karen og Gabe holder på å rydde bort etter middagen. 1 Hvorfor var du så stille i kveld? 2 Hva mener du? 3 Når Beth fortalte oss så var du så

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

SEX, LIES AND VIDEOTAPE av Steven Soderbergh

SEX, LIES AND VIDEOTAPE av Steven Soderbergh SEX, LIES AND VIDEOTAPE av Steven Soderbergh Scene for mann og kvinne. Manuset ligger på NSKI sine sider. INT. S LEILIGHET. SEN ETTERMIDDAG. Det er åpent. Hei. Hallo kan jeg hjelpe deg? Jeg heter Cynthia

Detaljer

Jeg og Earl og jenta som dør

Jeg og Earl og jenta som dør Erik Holien Jeg og Earl og jenta som dør Oversatt av Egil Halmøy Om forfatteren: Jesse Andrews er amerikansk manusforfatter og musiker. Han har jobbet som reisejournalist, reiseguide og som resepsjonist

Detaljer

Alltid pålogget. "Man er alltid logga på. De fleste er nok litt avhengige" Jente 14 år

Alltid pålogget. Man er alltid logga på. De fleste er nok litt avhengige Jente 14 år Alltid pålogget "Man er alltid logga på. De fleste er nok litt avhengige" Jente 14 år "Det er underholdning, litt det samme som å se på TV egentlig." Jente 14 år "På kvelden flytter jeg meg ofte fra pcen

Detaljer

Mannfolk mot vold. Hvitt Bånd Norge

Mannfolk mot vold. Hvitt Bånd Norge Mannfolk mot vold Hvitt Bånd Norge Ekte mannfolk sier nei til vold mot kvinner! Hvitt Bånd Norge er menn i alle aldre som har én ting til felles: Vi engasjerer oss mot menns vold mot kvinner. Vi ønsker

Detaljer

Ikkevoldelig kommunikasjon Con-flict. Det handler om å være sammen. Arne Næss

Ikkevoldelig kommunikasjon Con-flict. Det handler om å være sammen. Arne Næss 2 Ikkevoldelig kommunikasjon Ikkevoldelig kommunikasjon Con-flict. Det handler om å være sammen. Arne Næss Ikke-voldelig kommunikasjon (IVK) er skapt av den amerikanske psykologen Marshall Rosenberg. Det

Detaljer

www.flexid.no Kjell Østby, fagkonsulent Larvik læringssenter

www.flexid.no Kjell Østby, fagkonsulent Larvik læringssenter www.flexid.no Kjell Østby, fagkonsulent Larvik læringssenter FOKUSOMRÅDER Hva har disse personene felles? Marco Elsafadi Født i Libanon av palestinske foreldre, bodde 10 år i Tyskland før han kom til Norge

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg Foreldrehefte Når barn opplever kriser og sorg I løpet av livet vil alle mennesker oppleve kriser. Mange barn opplever dette allerede tidlig i barndommen. Kriser kan være dramatiske hendelser som skjer

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo KANDIDATNUMMER NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2009 Den internasjonale sommerskole

Detaljer

Hva er din største utfordring når det handler om å selge og å rekruttere?

Hva er din største utfordring når det handler om å selge og å rekruttere? Hva er din største utfordring når det handler om å selge og å rekruttere? 3 vanlige feil de fleste gjør som dreper veksten i vår bedrift: 1. Vi gjør det om oss. Selvfølgelig ønsker du å dele det du selv

Detaljer

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to.

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. PÅ DIN SIDE AV TIDEN v5.0 SC1 INT KINO (29) og (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. hvisker i øret til Pål Vil du gifte deg med meg? Hva? trekker

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1 Minikurs på nett i tre trinn Del 1 Vi er født med forutsetningene for å kunne utføre våre livsoppgaver, enten vi har én stor eller mange mindre. Eller kanskje mange mindre som blir en stor tilsammen. Våre

Detaljer

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.)

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.) Scener fra en arbeidsplass et spill om konflikt og forsoning for tre spillere av Martin Bull Gudmundsen (Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette

Detaljer

Bipolar Superstar. Roman. fortalt av Bipolar Superstar

Bipolar Superstar. Roman. fortalt av Bipolar Superstar Bipolar Superstar Roman fortalt av Bipolar Superstar Om forfatteren: Bipolar Superstar er Stig Mass Andersens (f. 1981) livsprosjekt. Han spiller konserter, og holder foredrag om sitt liv med bipolaritet.

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

som har søsken med ADHD

som har søsken med ADHD som har søsken med ADHD Hei! Du som har fått denne brosjyren har sannsynligvis søsken med AD/HD eller så kjenner du noen andre som har det. Vi har laget denne brosjyren fordi vi vet at det ikke alltid

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Anan Singh og Natalie Normann LOFTET

Anan Singh og Natalie Normann LOFTET Anan Singh og Natalie Normann LOFTET Om forfatterne: Natalie Normann og Anan Singh har skrevet flere krimbøker sammen. En faktahest om å skrive historier (2007) var deres første bok for barn og unge og

Detaljer

Om aviser Kjære Simon!

Om aviser Kjære Simon! t Om aviser Kjære Simon! Aftenposten Morgen - 15.11.2008 - Side: 18 - Seksjon: Simon - Del: 2 Mannen min og jeg sitter hver morgen med avisene og drøfter det som er oppe i tiden. Jeg har i mange år ment

Detaljer

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN F R egne med at Gud finnes, I G J O R T og at jeg betyr noe for Ham og at Han har makt til å sette meg i frihet. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Matt 5,4 Velg å TRO Håpets valg HÅPETS BØNN

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

KURS FOR BARN Hvor tar minnene veien

KURS FOR BARN Hvor tar minnene veien Heidi Tanum Innlevert oppgave til ks-utdanning. KURS FOR BARN Hvor tar minnene veien Krisesenteret i Vestfold har forpliktet seg på å jobbe godt med barn. Vi har flere ansatte med barnefaglig kompetanse,

Detaljer

Quizen har spørsmål til ungdommen OG til deg som voksen.

Quizen har spørsmål til ungdommen OG til deg som voksen. ette er oppskriften til hvordan du hjelper ungdommer til å bli reflekterte og Dtrygge i en turbulent og usikker fase i livet. Ved å svare på disse spørsmålene, lærer de om seg selv. Hvem de er, hva de

Detaljer

Øystein Wiik. Best når det virkelig gjelder

Øystein Wiik. Best når det virkelig gjelder Øystein Wiik Best når det virkelig gjelder Om forfatteren: Med utgangspunkt i sin karriere som sanger og skuespiller har Øystein Wiik jobbet som motivator og foredragsholder, nasjonalt og internasjonalt,

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen Kristina Ohlsson Mios blues Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen «Det gjør vondt å lese Lotus blues. Jeg mener, jeg husker jo så fordømt godt hvordan det var. Lucy eksperimenterte med solkremer

Detaljer

ULIKE MÅTER Å FORSTÅ KJØNN VERDEN OVER

ULIKE MÅTER Å FORSTÅ KJØNN VERDEN OVER ULIKE MÅTER Å FORSTÅ KJØNN VERDEN OVER INTERSEX Medisinsk vitenskap ser på intersextilstander som et problem. Ikke fordi tilstanden i seg selv fører til dårlig helse, men fordi det biologiske og kroppslige

Detaljer

Vi og de andre. Oss og dem. Vi som vet og de andre som ikke skjønner noenting.

Vi og de andre. Oss og dem. Vi som vet og de andre som ikke skjønner noenting. 1 Vi og de andre Jeg heter Lene Jackson, jeg er frivillig i Angstringen Fredrikstad og i Angstringen Norge. Jeg begynte i Angstringen i 2000 og gikk i gruppe i 4,5 år, nå er jeg igangsetter og frivillig.

Detaljer

Jørgen Brekke. kabinett. Kriminalroman

Jørgen Brekke. kabinett. Kriminalroman Jørgen Brekke Doktor Fredrikis kabinett Kriminalroman Til mamma, for det aller meste Djevelen ynder å skjule seg. Første dag 1 Sluttet det her? Det føltes som om det lille, bedervede hjertet hennes slo

Detaljer

Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen?

Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen? Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen? Innlevert av 3.trinn ved Granmoen skole (Vefsn, Nordland) Årets nysgjerrigper 2015 Vi i 3.klasse ved Granmoen skole har i vinter

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer

Nonverbal kommunikasjon

Nonverbal kommunikasjon Sette grenser Å sette grenser for seg selv og respektere andres, er viktig for ikke å bli krenket eller krenke andre. Grensene dine kan sammenlignes med en dør. Hvor åpen den er, kan variere i forhold

Detaljer

Emilie 7 år og har Leddgikt

Emilie 7 år og har Leddgikt Emilie 7 år og har Leddgikt Emilie vil danse selv om hun har leddegigt. Hun drømmer om at være med i et rigtigt danseshow. Leddegigten giver Emilie meget ondt i kroppen af og til. Lægerne vil prøve noget

Detaljer

Psykisk helse på timeplanen

Psykisk helse på timeplanen Psykisk helse på timeplanen Kurs i psykisk helse for 14-åringar i Prosjekt støtta av Extrastiftelsen v/prosjektleiar anne.hilde.lystad@alesund.kommune.no Bakgrunn for prosjektet: Behov i skulen Utvikling

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne. Manus ligger på NSKI sine sider, men kan også fåes kjøpt på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

FELIX Litt av et bibliotek. Har du lest alle de bøkene? NED Hvorfor spør alle om det?

FELIX Litt av et bibliotek. Har du lest alle de bøkene? NED Hvorfor spør alle om det? THE NORMAL HEART Av Larry Kramer Ned og Felix, som er svært ulike, er på date hjemme hos Ned. Utenforliggende utfordringer, som samfunnets aksept av homofil legning og den konstante overhengende smittefaren

Detaljer

Modige samtaler om respekt, identitet, seksualitet og kropp

Modige samtaler om respekt, identitet, seksualitet og kropp Modige samtaler om respekt, identitet, seksualitet og kropp KKROPP ØVELSER: KROPP Innledning KROPPEN ER SENTRAL i kristen tro. Gud skapte mennesket som kropp, i sitt bilde. I Jesus Kristus fikk Gud kropp,

Detaljer

Preken i Fjellhamar kirke 25. Oktober Bots og bønnedag. Kapellan Elisabeth Lund. Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 18:

Preken i Fjellhamar kirke 25. Oktober Bots og bønnedag. Kapellan Elisabeth Lund. Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 18: Preken i Fjellhamar kirke 25. Oktober 2015 Bots og bønnedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 18: Til noen som stolte på at de selv var rettferdige, og så ned

Detaljer

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen!

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Unngå å dille og dalle når du leverer barnet i barnehagen. Er du bestemt og tydelig gjør du dere begge en tjeneste. Illustrasjonsfoto: Shutterstock Synes du det er

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

0000 290165 BM Vi m#82fa55.book Page 5 Wednesday, April 29, 2009 1:00 PM. Forord

0000 290165 BM Vi m#82fa55.book Page 5 Wednesday, April 29, 2009 1:00 PM. Forord 0000 290165 BM Vi m#82fa55.book Page 5 Wednesday, April 29, 2009 1:00 PM Forord Skal kjærligheten tåle de naturlige motsetningene som alltid melder seg i et parforhold, trengs det både flaks og kunnskap

Detaljer

Magne Helander. Historien om Ylva og meg. Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug

Magne Helander. Historien om Ylva og meg. Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug Magne Helander ENGLEPAPPA Historien om Ylva og meg Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug 2014 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Trine + Kim designstudio Omslagfoto: Bjørg Hexeberg Layout: akzidenz as Dag

Detaljer

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring Pedagogisk innhold Hva mener vi er viktigst i vårt arbeid med barna? Dette ønsker vi å forklare litt grundig, slik at dere som foreldre får et ganske klart bilde av hva barnehagene våre står for og hva

Detaljer

Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014

Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014 Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014 (Bokmål) Du skal IKKE skrive navnet ditt på noen av sidene i dette spørreskjemaet. Vi vil bare vite om du er jente eller gutt og hvilken klasse du går i.

Detaljer

Benedicte Meyer Kroneberg. Hvis noen ser meg nå

Benedicte Meyer Kroneberg. Hvis noen ser meg nå Benedicte Meyer Kroneberg Hvis noen ser meg nå I Etter treningen står de og grer håret og speiler seg i hvert sitt speil, grer med høyre hånd begge to, i takt som de pleier. Det er en lek. Hvis noen kommer

Detaljer

Miljøarbeid i bofellesskap

Miljøarbeid i bofellesskap Miljøarbeid i bofellesskap Hvordan skape en arena for god omsorg og integrering Mary Vold Spesialrådgiver RVTS Øst mary.vold@rvtsost.no Ungdommene i bofellesskapet Først og fremst ungdom med vanlige behov

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel: Preken julaften i Lørenskog kirke 24. desember 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel: Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Hei, alle sammen. November var en veldig produktiv og fin måned. Vi fikk ommøblert på avdelingen på planleggingsdag, kjøpt inn nye leker og utstyr, og gjort

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF av David Auburn Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far,

Detaljer

Reisen til Morens indre. Kandidat 2. - Reisen til Morens indre -

Reisen til Morens indre. Kandidat 2. - Reisen til Morens indre - Reisen til Morens indre Kandidat 2 Reisen til Morens indre Et rolle- og fortellerspill for 4 spillere, som kan spilles på 1-2 timer. Du trenger: Dette heftet. 5-10 vanlige terninger. Om spillet Les dette

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

15.10.2015 Hospice Lovisenberg-dagen, 13/10-2015. Samtaler nær døden Historier av levd liv

15.10.2015 Hospice Lovisenberg-dagen, 13/10-2015. Samtaler nær døden Historier av levd liv Samtaler nær døden Historier av levd liv «Hver gang vi stiller et spørsmål, skaper vi en mulig versjon av et liv.» David Epston (Jo mindre du sier, jo mer får du vite ) Eksistensielle spørsmål Nær døden

Detaljer

MIN FETTER OLA OG MEG

MIN FETTER OLA OG MEG arne schrøder kvalvik MIN FETTER OLA OG MEG Livet og døden og alt det i mellom 2015 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Trygve Skogrand Layout: akzidenz as Omslagsillustrasjoner: Lasse Berre ISBN: 978-82-489-1742-7

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer