Norsk senter for menneskerettigheter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk senter for menneskerettigheter"

Transkript

1 Presseklipp, uke 2/11 Norsk senter for menneskerettigheter Samlet av Christian Boe Astrup 1 Små lyspunkter i en stor kamp...n slik delseier er Den europeiske menneskerettighetsdomstolens (EMD) dom i desember som slår fast at abort ikke er noen menneskerett. Dette var et viktig prinsipp åfå slått fast 2 Flygere klager på UDI UDI skal i hvert enkelt tilfelle med uttransport konsultere politiet. Dette var ikke gjort før hendelsen med Turkish Airlines. En tidligere asylsøker uten rent rulleblad ble sendt avgårde uten eskorte 3 52 asylsøkere tvangssendt til Irak i natt Dersom barnet får bli i Norge, følger det av FNs barnekonvensjon at resten av familien får bli 4 - Vil føre til mer torpedovirksomhet Elden og Furuholmen vurderer nå åta saken videre, etter det Dagbladet forstår, til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg Dagen Stavanger Aftenblad Aftenposten Dagbladet

2 Små lyspunkter i en stor kamp Dagen, Små lyspunkter i en stor kamp Kampen mot abort er en kamp for langdistanseløpere. Det er en kamp vi kjemper fordi vi er overbevist om at det er rett, men der vi innser at seieren er langt unna. Desto viktigere er det å fokusere på delseiere underveis og ikke miste motet....n slik delseier er Den europeiske menneskerettighetsdomstolens (EMD) dom i desember som slår fast at abort ikke er noen menneskerett Dette var et viktig prinsipp å få slått fast, blant annet blant annet fordi deler av FN-systemet har vært en aggressiv pådriver for abort i mange utviklingsland. Skulle abort fått status som menneskerettighet, ville abortimperialismen kunne drives med enda større styrke Abortmotstandere fryktet at EMD skulle komme med en europeisk versjon av den amerikanske høyesterettsdommen som i 1973 ga USA fri abort, men dit gikk altså ikke EMD Dessverre ble ikke dommen en full seier for abortmotstanderne. Samtidig som det ble slått fast at abort ikke er en menneskerett, blander domstolen seg på beklagelig vis inn i Irlands lovgivning ved å hevde at denne er utilstrekkelig fordi en kvinne ble nektet abort Mange norske abortmotkjempere opplevde nok i mange år at de kjempet en tapt kamp. Ideen om kvinnens rett til fri abort hadde massiv støtte Frontene mellom forkjempere og motstandere var harde. Og fremdeles er aborttallene her i Norge er svært høye, til tross for satsning på opplysning og utdeling av prevensjon Debattklimaet, derimot, har endret seg til det bedre. Det har kommet innrømmelser fra uventet hold som gjør det lettere selv for abortforkjempere å innrømme at denne saken ikke er så lett og liketil som første generasjons forkjempere ville ha det til Her til lands bidro abortlegen Marianne Mjåland til økt åpenhet gjennom boken «13. uke». Boken og den påfølgende brevvekslingen mellom Mjåland og Willy Pedersen i Morgenbladet ble en milepæl for større åpenhet og vilje til å diskutere abortsakens vanskelige sider Også internasjonalt finnes mange lyspunkter i abortkampen. I USA viser meningsmålinger at det er flertall i folket for å innføre restriksjoner på abort. I Russland vokser abortmotstanden fordi man innser hvilken katastrofe de høye aborttallene er for folketallet. I Afrika er motstanden mot abort fremdeles sterkt forankret. Etiopia og Kenya er eksempler på land der rundt 80 prosent av folket er mot abort Det ferskeste lyspunktet for abortmotkjemperne kom fra uventet hold TV-kanalen MTV brøt nylig popkulturens abort-tabu. Dette gjorde de gjennom å sende en TV-spesial om temaet under tittelen «No easy decision» (Ingen enkel avgjørelse). Innslaget blir beskrevet som den første anledningen i et helt tiår av reality-tv der kvinner har fått diskutere abortene sine. Den første til stor debatt og nyanse-nivået skal ha overrasket Side: 1

3 At en kanal som MTV diskuterer de vanskelige sidene ved abort, er et stort fremskritt. Vi har stor tro på at i nettopp abort-saken, vil fakta tale for seg. Jo mer informasjon, jo bedre. Idet folk våger å erkjenne hva abort faktisk handler om for kvinnen og for barnet, vil holdninger endres Del ( kl. 05:00) Tips en venn Send Side: 2

4 Presseklipp generert av Intermedium Flygere klager på UDI Stavanger Aftenblad, Norsk Flygerforbund reagerer mot Utlendingsdirektoratets håndtering av utsending av asylsøkere. Flygerforbundet mener det ikke er akseptabelt at luftfarten utsettes fra trusler fra en person som det offentlige sender ut fra Norge. Forbundet understreker at fartøysjefer med denne type reisende om bord alltid skal få opplysninger om personene som sendes ut av landet. Dette mener Flygerforbundet må skje enten de aktuelle personene reiser frivillig eller med tvang. Dermed kan kapteinen på det aktuelle flyet vurdere om flygingen blir trygg for de øvrige passasjerene eller om personene må sendes med politieskorte. Den 39 år gamle mannen som 5. januar forsøkte å ta kontrollen over et fly fra Turkish Airlines på vei fra Oslo til Istanbul, var en såkalt frivillg reisende. Mannen hadde fått avslag på oppholdstillatelse i Norge, men som frivillig reisende hadde han stor frihet og kunne bevege seg som alle andre flypassasjerer. Nytt ansvar Utledingsdirektoratet eller UDI overtok 1. oktober i fjor ansvaret fra Politiets utlendingsenhet om å vurdere sikkerheten for personer som sendes ut. UDI har imidlertid ikke tilgang på tilstrekkelig bakgrunnsmateriell for disse vurderingene, hevder Flygerforbundet. UDI skal i hvert enkelt tilfelle med uttransport konsultere politiet. Dette var ikke gjort før hendelsen med Turkish Airlines. En tidligere asylsøker uten rent rulleblad ble sendt avgårde uten eskorte. Norsk Flygerfornd er for tiden i dialog om saken med den sikkerhetsansvarlige i det tyrkiske flygerforbundet. Nordmennene har også orientert om hendelsen til Security Working Group i den europeiske flygersammenslutningen kalt ECA. Drøftet saken Både UDI og Politiets utlendingsenhet reagerer med alvor på situasjonen etter flykapringsforsøket i forrige uke. UDI-direktør Ida Børresen og Ingrid Wirum som er sjef for PU, har i helgen blitt enig om å drøfte mulige tiltak for å styrke ordningen med frivillig retur etter at ansvaret ble overført fra politiet til UDI i fjor høst. Side: januar 2011

5 Presseklipp generert av Intermedium 52 asylsøkere tvangssendt til Irak i natt Aftenposten, Les også: Vil endre asylpolitikk overfor barn Lørdag formiddag bekrefter Politiets utlendingsenhet (PU) at et fly med asylsøkere hadde dratt fra Gardermoen til Bagdad i Irak. Det var snakk om såkalt ikke-frivillig retur av asylsøkere som hadde fått endelig avslag på søknaden sin. Totalt 52 asylsøkere var på flyet, som gikk fra Gardermoen klokken natt til lørdag og landet i Bagdad i lørdag morgen. Blant disse var det flere familier med små barn, samt enslige menn. De kommer fra forskjellige steder i Irak. Pågripelsene ble foretatt i en samordnet aksjon på Østlandet fredag 7. januar, får Aftenposte.no opplyst hos PU. - Vår jobb er først og fremst å sikre at returene skjer så skånsomt som mulig, sier PU-sjef Ingrid Wirum. Gikk på skole Aftenposten.no har vært i kontakt med slektninger til to av familiene som ble tvangsutsendt. En kurdisk mann fra Nord-Irak opplevde at hans gravide kone og deres fire år gamle datter ble sendt ut av Norge. Mannen og kona er gift etter islamsk lov, men har ikke ekteskapet registrert i Norge. Den fire år gamle datteren er født og oppvokst i Norge, gikk i barnehage og snakker norsk. I motsetning til kona har mannen oppholdstillatelse i Norge. En annen familie som består av mor, tre barn på 12, 13 og fem år og en baby på to måneder var også med på flyet. Faren i familien skulle også vært med, men har gått under jorden. De to eldste barna har gått flere år på norsk skole, snakker bra norsk og beskrives av farens fetter som godt integrerte. Burde fått bli Arild Humlen i Advokatforeningens prosedyregruppe, som bistår asylsøkere i saker av prinsipiell betydning, mener barn som har vært i Norge i minst fire år burde fått bli. - Bakgrunnen er en forskrift om endringer i utlendingsforskriften fra Forarbeidene til endringen tilsier at barna skal få bli når de har vært i Norge i fire år, fordi de da har opparbeidet en sterk tilknytning til riket, sier Humlen. Han forteller at prosedyregruppen har ført åtte saker mot staten knyttet til dette feltet. Den ene vant gruppen, den andre ble også vunnet, men anket av staten, mens seks av sakene fremdeles er under behandling. - UNE tolker endringen fra 2007 feil når de sender barn som har vært her i mer enn fire år ut av Norge. Utlendingsnemnda (UNE) er klageinnstansen i asylsaker og fatter endelige avgjørelser. Les forskriften om endringer i utlendingsforskriften her. Jeg har alltid ment at to-tre års tid i et barns liv er et hav av Side: januar 2011

6 Presseklipp generert av Intermedium tid. Justisminister Knut Storberget til Aftenposten I praksis nok Humlen får støtte fra Andreas Furuseth, juridisk rådgiver i Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS). - Det er ingen absolutter på dette feltet. Det er for eksempel forskjell på små barn og barn som går på skole. Men i praksis tolker jeg forskriftsendringen slik at barna skal få bli når de har gått på skole i mer enn fire år i Norge. For mindre barn blir det en mer skjønnsmessig vurdering, sier Furuseth. Han mener UNE i noen tilfeller legger mer vekt på såkalte innvandringsregulerende hensyn. - UNE legger noen ganger mer vekt på kontroll og straff, hvis for eksempel en familie ikke har forlatt Norge etter fristen for utsendelse. Men det er ingen ting i forskriften som tilsier at dette skal veie tyngre enn hensynet til barnets tilknytning til Norge. Dersom barnet får bli i Norge, følger det av FNs barnekonvensjon at resten av familien får bli. Barnet skal ikke adskilles fra sine foreldre mot sin vilje, unntatt når dette er nødvendig av hensyn til barnets beste, heter det i konvensjonen. Barn på flukt Justisdepartementet holder for tiden på med en melding til Stortinget om barn på flukt. Asylsøkerbarns tilknytning til Norge er et av temaene som behandles. Høsten 2010 sa justisminister Knut Storberget følgende til Aftenposten: - Når barn har gått på skole her i to-tre år har de sterk tilknytning til landet. - Jeg kan ikke binde meg til en grense på to-tre år, men i stortingsmeldingen vil vi spørre om det bør bli en årsgrense og hvor den eventuelt skal gå. Hva er lenge? Jeg har alltid ment at to-tre års tid i et barns liv er et hav av tid, sa Storberget i samme intervju. - Man kan spørre seg om UNE bevisst sender ut asylsøkere der barna har vært lenge i Norge, før meldingen legges frem for Stortinget, sier Andreas Furuseth. På sine egne nettsider skriver UNE følgende: Barn i skolealder, som hadde gått på skole i ett år eller mer og hadde oppholdt seg i Norge i 4 ½ år eller mer var i utgangspunktet ansett å ha opparbeidet seg tilstrekkelig tilknytning til riket. Samtidig påpekes det: Regjeringens nye forskrift er altså ikke formulert slik at den gir noen rett til opphold. Den anviser bare en justert avveining av den type hensyn som alltid har gjort seg gjeldende i saker med barn, og forutsetter at UDI og UNE på den bakgrunn utøver individuelt skjønn og treffer avgjørelse i den enkelte sak. UNE-direktør Terje Sjeggestad ønsket lørdag ikke å kommentere spørsmålet rundt barn og tilknytning til Norge overfor Aftenposten.no Side: januar 2011

7 - Vil føre til mer torpedovirksomhet Dagbladet, Advokat John Cristian Elden mener heleridommen mot Morten Furuholmen vil bringe saker ut av rettssystemet og inn i torpedomarkedet. Elden repsresenterte Furuholmen under høyesterettsbehandlingen av saken før jul, men i dag ble det altså klart at anken ikke førte fram. Dommen fra Borgarting lagmannsrett i mai blir dermed stående. Der ble Morten Furuholmen og advokat Rune Berg dømt til seks måneders betinget fengsel for heleri. Bakgrunnenen er at Furuholmen i tok på seg et oppdrag på vegne av David Toska, ifølge tiltalen. Oppdraget gikk ut på å innkreve 6,5 millioner kroner fra Harald Undrum, som hadde kausjonert for et lån på om lag 5 millioner kroner fra Toska til finansakrobaten Thomas Øye og til Zoran Obuskovic. Torpedomarkedet John Christian Elden mener at høyesterettsdommen er problematisk. - Det problematiske med denne dommen er at det er nok til domfellelse at advokaten angivelig vet at det er overveiende sannsynlig at det dreier seg om svarte penger. Det vil bringe mange uenigheter ut av rettssystemet og inn i torpedomarkedet, skriver Elden i en tekstmelding til Dagbladet. Vurderer Strasbourg Elden og Furuholmen vurderer nå å ta saken videre, etter det Dagbladet forstår, til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. - Høyesterett ville ikke ta stilling til lagmannsrettens misforståelse av enkelte av bevisene. Jeg må derfor drøfte med min klient om vi skal ta saken videre, skriver Elden. I høyesterettsdommen skriver Høyesterettsdommer Arnfinn Bårdsen: «Jeg finner det klart at hensynet til advokaters uavhengighet, til at advokater ikke skal identifiseres med sine klienter, til å beskytte fortroligheten mellom klient og advokat, og til å sikre et åpent og tilgjengelig rettsapparat, taler mot straffansvar for advokater basert på uregelmessigheter ved partens krav (...) Disse mer alminnelige hensyn kan likevel ikke få gjennomslag der advokaten er klar over at han ved å utføre sitt oppdrag bidrar til å sikre det som sikkert eller overveiende sannsynlig er utbytte av en straffbar handling. Slik bistand kan etter mitt syn vanskelig forenes med advokatens alminnelige plikt til å «fremme rett og hindre urett»». Dommen var enstemmig. - Høyesterett har heldigvis nyansert lagmannsrettens dom når de peker på advokatens oppgaver i samfunnet og retten til ikke å bli identifisert med sin klient, skriver Elden. Side: 6

ETT ÅR ETTER «BARN PÅ FLUKT»

ETT ÅR ETTER «BARN PÅ FLUKT» ETT ÅR ETTER «BARN PÅ FLUKT» Utlendingsnemndas rapport til Justisdepartementet om tiltak 3 i stortingsmeldingen 17. juni 2013 Av rapporten fremgår bl.a.: Avgjørelsene som omfattes av rapporten gjelder

Detaljer

Innledende bemerkninger

Innledende bemerkninger Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 15. mai 2015 NOAS høringsuttalelse om endringer i utlendingsforskriften Behandling av anmodning om omgjøring

Detaljer

Møte onsdag den 20. februar 2013 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k

Møte onsdag den 20. februar 2013 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k 2366 20. feb. Muntlig spørretime Møte onsdag den 20. februar kl. 10 President: M a r i t N y b a k k D a g s o r d e n (nr. 53): 1. Muntlig spørretime 2. Ordinær spørretime 3. Referat Presidenten: Fra

Detaljer

Møte torsdag den 11. mai kl. 10. President: C a r l I. H a g e n

Møte torsdag den 11. mai kl. 10. President: C a r l I. H a g e n 2006 11. mai Forslag fra repr. Holmborg og Høie om iverksettelse av strengere underholdsbidrag ved familiegjenforening Møte torsdag den 11. mai kl. 10 President: C a r l I. H a g e n Dagsorden (nr. 71):

Detaljer

PLENUMSDOMMENE OM DOMSTOLSPRØVING: KAN BARNETS BESTE INTERESSER VÆRE UNDERLAGT FORVALTNINGENS FRIE SKJØNN?

PLENUMSDOMMENE OM DOMSTOLSPRØVING: KAN BARNETS BESTE INTERESSER VÆRE UNDERLAGT FORVALTNINGENS FRIE SKJØNN? Jussens Venner vol. 48, s. 287 319 PLENUMSDOMMENE OM DOMSTOLSPRØVING: KAN BARNETS BESTE INTERESSER VÆRE UNDERLAGT FORVALTNINGENS FRIE SKJØNN? Av professor dr. juris Terje Einarsen Terje Einarsen (f. 1960)

Detaljer

2. NOAS, juli 2011. Ann-Magrit Austenå generalsekretær

2. NOAS, juli 2011. Ann-Magrit Austenå generalsekretær 1. Innhold 1. Innhold...2 2. NOAS, juli 2011...3 3. Asylpolitiske saker...4 A. Papirløse...4 Papirløskampanjen...4 Initiativer fra lokalpolitikere...4 Maria Amelie...5 Helse...5 B. Barn...6 Lengeværende

Detaljer

Barn og unge med atferdsproblemer

Barn og unge med atferdsproblemer Barn og unge med atferdsproblemer Politiets og barnevernets roller og samarbeid etatene imellom av Marit Fuglem Antall ord: 14 187 Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske

Detaljer

3. Fullstendig liste over samlet publisering med tittel, dato og medium:

3. Fullstendig liste over samlet publisering med tittel, dato og medium: Skup-rapport 1.Journalister: Erlend Frafjord og Jone Østebø, Stavanger Aftenblad. 2. Prosjektets tittel: På flukt i eget land. 3. Fullstendig liste over samlet publisering med tittel, dato og medium: 45

Detaljer

På tvers av landegrenser. Arbeid mot tvangsekteskap og kjønns lemlestelse ved fire norske utenriksstasjoner

På tvers av landegrenser. Arbeid mot tvangsekteskap og kjønns lemlestelse ved fire norske utenriksstasjoner På tvers av landegrenser Arbeid mot tvangsekteskap og kjønns lemlestelse ved fire norske utenriksstasjoner På tvers av landegrenser Arbeid mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse ved fire norske utenriksstasjoner

Detaljer

foretak på grunnlag som nevnt i første ledd blir behandlet dårligere enn Asylsøkernes

foretak på grunnlag som nevnt i første ledd blir behandlet dårligere enn Asylsøkernes 4. Forbud mot diskriminering. Direkte og indirekte diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion eller livssyn er forbudt. Med direkte diskriminering

Detaljer

Sak nr. 2. Møte tirsdag den 1. februar kl. 11.41. President: Å g o t V a l l e

Sak nr. 2. Møte tirsdag den 1. februar kl. 11.41. President: Å g o t V a l l e 1. feb. 1) Endringer i rettshjelpsloven m.m. 2) Endring i rettshjelpsloven (i saker om tvangsekteskap) Møte tirsdag den 1. februar kl. 11.41 Sak nr. 2 President: Å g o t V a l l e Dagsorden (nr. 16): 1.

Detaljer

Kristin Alsos. Skadet på fritiden hva så? Om yrkesskadedekning etter arbeidsdagens slutt

Kristin Alsos. Skadet på fritiden hva så? Om yrkesskadedekning etter arbeidsdagens slutt Kristin Alsos Skadet på fritiden hva så? Om yrkesskadedekning etter arbeidsdagens slutt Kristin Alsos Skadet på fritiden hva så? Om yrkesskadedekning etter arbeidsdagens slutt Fafo-notat 2009:19 Fafo

Detaljer

VeiViseR til assistanse

VeiViseR til assistanse VeiViseR til assistanse - for kvinner som er utsatt for menneskehandel Utgitt av krisesentersekretariatet Innhold 3. Forord 4. Intro 5. Del 1, å bli sett 6. Hvorfor akkurat jeg? 7. Ta signaler men hvilke?

Detaljer

Arbeid mot tvangsekteskap. en veileder

Arbeid mot tvangsekteskap. en veileder Arbeid mot tvangsekteskap en veileder Innhold Forord 5 Takk til bidragsyterne 7 Innledning 9 1 1 Bakgrunn 13 1.1 Tvangsekteskap 14 1.2 Ære og vanære 15 1.3 Æresrelatert vold 18 1.4 Individ og kollektiv

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 201 2002 10. juni Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2001

Forhandlinger i Stortinget nr. 201 2002 10. juni Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2001 Forhandlinger i Stortinget nr. 201 2002 10. juni Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2001 2971 Møte mandag den 10. juni kl. 10 President: E i r i n F a l d e t Dagsorden (nr. 95): 1. Innstilling

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger....1 Advokatens råd ved skilsmisse.....2 Ektepakt. 7 Skilsmisse prosessen - Fra separasjon til skilsmisse.. 9 Skifte. 12 Deling av verdier og gjeld ved skilsmisse.....12

Detaljer

Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler

Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler Del 1: Barneoppdragelse og barnevern Forord Denne brosjyren har blitt til ved hjelp av mange. Integrasjonsog mangfoldsdirektoratet har finansiert

Detaljer

Bukken bør ikke passe havresekken

Bukken bør ikke passe havresekken Jus Juseksperter vil avskaffe advokatenes disiplinærsystem: Bukken bør ikke passe havresekken Carl A. Fleischer Jeppe Normann Advokater som tar loven i egne hender er langt fra noe nytt. Mer oppsiktsvekkende

Detaljer

Mastergradsoppgave. Barns rettigheter i en barnevernssak JUS399. Selvbestemmelsesrett, medbestemmelsesrett og prosessuelle rettigheter

Mastergradsoppgave. Barns rettigheter i en barnevernssak JUS399. Selvbestemmelsesrett, medbestemmelsesrett og prosessuelle rettigheter Mastergradsoppgave JUS399 Barns rettigheter i en barnevernssak Selvbestemmelsesrett, medbestemmelsesrett og prosessuelle rettigheter Kandidatnr.: 17 29 35 Veileder: Gudrun Holgersen Totalt 14 853 ord Bergen

Detaljer

Mobiliserer for asylbarn

Mobiliserer for asylbarn W W W. J U R I S T K O N T A K T. N O NR 9 2014 48. ÅRGANG Aina Heldal Bøe Mobiliserer for asylbarn Snowden-journalist om varsling // Jurist i fengsel Internadvokatenes rolle // ESA-direktør tilbake i

Detaljer

Kjønnsrelatert forfølgelse og norsk utlendingsforvaltning

Kjønnsrelatert forfølgelse og norsk utlendingsforvaltning Kvinnekommisjonen September 2008 Kjønnsrelatert forfølgelse og norsk utlendingsforvaltning Belyst gjennom saker fra Iran En rapport redigert av Kamilla Freyr og Lene Løvdal Innhold Sammendrag og konklusjoner...3

Detaljer

SEKSUELT TRAKASSERT EN METODERAPPORT BASERT PÅ SAKER I DAGSNYTT OG NRK.NO, PUBLISERT I OKTOBER 2013

SEKSUELT TRAKASSERT EN METODERAPPORT BASERT PÅ SAKER I DAGSNYTT OG NRK.NO, PUBLISERT I OKTOBER 2013 SEKSUELT TRAKASSERT AV TAXISJÅFØRER EN METODERAPPORT BASERT PÅ SAKER I DAGSNYTT OG NRK.NO, PUBLISERT I OKTOBER 2013 «En hånd som sniker seg opp etter skjørtekanten og på et lår i en tynn strømpebukse,

Detaljer

NORGE- en rettsstat for alle?

NORGE- en rettsstat for alle? NORGE- en rettsstat for alle? NORGE- en rettsstat for alle?... 1 En rapport om holdninger til minoriteter i det norske rettsvesen... 5 Forord... 5 - Hvordan behandles personer med minoritetsbakgrunn, det

Detaljer

Mens de venter En kartlegging av informasjon til beboere i asylmottak. Difi rapport 2009:7 ISSN 1890-6583

Mens de venter En kartlegging av informasjon til beboere i asylmottak. Difi rapport 2009:7 ISSN 1890-6583 Mens de venter En kartlegging av informasjon til beboere i asylmottak Difi rapport 2009:7 ISSN 1890-6583 Innhold 1 Sammendrag... 1 1.1 Hovedkonklusjoner... 1 1.2 Difis anbefalinger... 3 2 Om prosjektet...

Detaljer

SKATTE BOLIG I UTLANDET BETALEREN FRANKRIKE ER ET ARVEPARADIS! DETTE KOSTER DET Å KJØPE DETTE BETYR KILDESKATTEN FOR DEG

SKATTE BOLIG I UTLANDET BETALEREN FRANKRIKE ER ET ARVEPARADIS! DETTE KOSTER DET Å KJØPE DETTE BETYR KILDESKATTEN FOR DEG SKATTE BETALEREN 1 2010 www.skattebetaleren.no BOLIG I UTLANDET FRANKRIKE ER ET ARVEPARADIS! DETTE KOSTER DET Å KJØPE VANT SVINDELSAK MOT SKATTEETATEN PENSJONSSPARING MED SKATTEFRADRAG DETTE BETYR KILDESKATTEN

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-02212-A, (sak nr. 2010/1115), straffesak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-02212-A, (sak nr. 2010/1115), straffesak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 22. desember 2010 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2010-02212-A, (sak nr. 2010/1115), straffesak, anke over kjennelse, Advokatfirmaet A AS (advokat Erik Keiserud) mot Den offentlige

Detaljer

Det 32. nordiske juristmøde Reykjavik 22. - 24. august 1990. Lucy Smith. Familieretslige omsorgstvister - aktører og principper

Det 32. nordiske juristmøde Reykjavik 22. - 24. august 1990. Lucy Smith. Familieretslige omsorgstvister - aktører og principper Det 32. nordiske juristmøde Reykjavik 22. - 24. august 1990 Lucy Smith Familieretslige omsorgstvister - aktører og principper Familieretslige omsorgstvister - aktører og principper Av professor dr. juris

Detaljer

Jon Horgen Friberg. Hva skjer med beboere som forlater asylmottak uten å oppgi ny adresse? Etiske og metodiske utfordringer ved en utredning

Jon Horgen Friberg. Hva skjer med beboere som forlater asylmottak uten å oppgi ny adresse? Etiske og metodiske utfordringer ved en utredning Jon Horgen Friberg Hva skjer med beboere som forlater asylmottak uten å oppgi ny adresse? Etiske og metodiske utfordringer ved en utredning Jon Horgen Friberg Hva skjer med beboere som forlater asylmottak

Detaljer

ordet Men dersom dere søker Herren din Gud der, skal du finne ham når du søker ham av hele ditt hjerte og hele din sjel. 5 Mos 4,29 Å YTRE?

ordet Men dersom dere søker Herren din Gud der, skal du finne ham når du søker ham av hele ditt hjerte og hele din sjel. 5 Mos 4,29 Å YTRE? ordet Men dersom dere søker Herren din Gud der, skal du finne ham når du søker ham av hele ditt hjerte og hele din sjel. 5 Mos 4,29 mandag 1. september 212 / uke 37 nr. 29 68. årgang kr. 12,- En farfar

Detaljer

NOAS ANBEFALINGER FOR BEDRE OPPLYSNING AV ASYLSAKER. FAKTA PÅ BORDET NOAS anbefalinger for bedre. opplysning av asylsaker i første instans

NOAS ANBEFALINGER FOR BEDRE OPPLYSNING AV ASYLSAKER. FAKTA PÅ BORDET NOAS anbefalinger for bedre. opplysning av asylsaker i første instans NOAS ANBEFALINGER FOR BEDRE OPPLYSNING AV ASYLSAKER FAKTA PÅ BORDET NOAS anbefalinger for bedre opplysning av asylsaker i første instans Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS), oktober 2010 NOAS ANBEFALINGER

Detaljer