KURS- OG PROSJEKTKATALOG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KURS- OG PROSJEKTKATALOG"

Transkript

1 KURS- OG PROSJEKTKATALOG 2015

2 INNHOLD Om kompetansesenteret...4 Kurs og seminarer Barnet og Rusen Mer jentesnakk! Om jentegrupper som. forebyggende metode... 9 Motiverende intervju og Kognitiv terapi,. likheter og forskjeller... 9 Mitt ansvar- en konferanse om arbeidsliv og rus...10 Cannabis og syntetisk hasj Rus og rusutvikling i skolen...12 Tjenesteutvikling i skolehelsetjenesten Brukerrådslag Recovery i teori og praksis Taushetsplikt og samhandling innenfor. rus og psykiatri (ROP) Den utfordrende taushetsplikten...16 Introduksjonskurs i kognitiv atferdsterapi Motiverende Intervju

3 Sammen om mestring...19 Basiskurs i kartlegging og samtaleteknikk. rundt rusproblematikk...20 Barndommen starter i mammas mage...21 Foredrag og kurs på forespørsel Rus i et familie- og generasjonsperspektiv...22 Fra bekymring til handling...22 Gravide med rusproblemer Tverrfaglig hjelp til barn med medfødt alkoholskade Ungdom, psykisk helse og rusmidler Eldre og rus Mindfullnes...24 Utviklingsarbeid Ungdata...26 Brukerplan HKH- hurtig kartlegging og handling...28 Kjentmann...29 Tidlig Inn...30 BTI bedre tverrfaglig innsats Barn i rusfamilier- et kompetansehevingsprogram Kjærlighet og grenser MI- Motiverende Intervju Rusmiddelpolitikk i kommunalt planarbeid Ansvarlig alkoholhåndtering Alor nettverk

4 HVEM ER KORUS SØR? Oppdrag og hovedoppgaver Kompetansesenter rus - region sør (KoRus Sør) er ett av syv kompetansesentre på rusfeltet som arbeider på oppdrag fra Helsedirektoratet. Vårt hovedansvar er å sikre ivaretakelse, oppbygging og formidling av rusfaglig kompetanse og iverksette og implementere statlige føringer på rusområdet. Vi skal styrke praksisfeltet ved å utvikle forståelse, og formidle og implementere forsknings- og/eller kunnskapsbaserte strategier til de 83 kommunene i region sør: Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. I tillegg skal vi bidra overfor spesialisthelsetjenesten i helseregion Sør. Våre kjerneoppdrag er på følgende hovedområder: Rusmiddelforebygging/folkehelsearbeid Tidlig Intervensjon Rusbehandling Vår visjon er «KoRus Sør, en bro mellom kunnskap og praksis». 4

5 Vi skal være en tjeneste for tjenestene som bidrar til vedvarende kompetanse med et særlig fokus på familie- og generasjonstenkning. Vårt arbeid skal bidra til: Vedvarende kompetanse Kvalitativt gode tjenester Samhandling og helhetstenkning Folkehelsetenkning KoRus - Sør er tilknyttet Borgestadklinikken Blå Kors. Stimuleringsmidler Vi forvalter stimuleringstilskudd til rusforebyggende tiltak i kommunene på vegne av Helsedirektoratet. Følg med på våre nettsider for mer informasjon. 5

6 KURSAKTIVITET 2015 Vi gjør oppmerksom på at pga. trykkefrister er ikke alle detaljer på plass i katalogen, men all informasjon om våre kurs/programmer og påmeldinger til kurs er tilgjengelig på vår hjemmeside: Har du spørsmål, kontakt oss på 6

7 Barnet og Rusen 2015 Temaene for konferansen vil spenne over et vidt spekter som berører barn, graviditet, familieliv og rusproblematikk. Konferansen samler fagfolk fra hele Norden til tre innholdsrike dager. Tid: Sted: Egenandel: Kr. 3990,- Påmeldingsfrist: september Scandic Park Hotell, Sandefjord Fagfolk fra kommunene og spesialisthelsetjenesten som arbeider med barn, familie, pårørende og graviditet i et rusmiddelperspektiv 20. august For mer informasjon, følg med på konferansens nettside. og på facebook: 7

8 8

9 Mer jentesnakk! Om jentegrupper som forebyggende metode Hvorfor og hvordan jobbe med samtalegrupper for jenter i det rusforebyggende og helsefremmende arbeidet? Dette kurset gir innføring i arbeidsmetoden «Mer jentesnakk» som forebyggende innsats mot jenter. Tid og sted: 6. mars kl , Quality Hotel Tønsberg 9. desember kl , Skien Primært ansatte i skolehelsetjenesten/.helsestasjon for ungdom, barneverntjenesten, grunnskolen og videregående skoler, utekontakten / ungdomskontakten, ungdomsklubber / fritidstiltak og SLT-grupper. Foredragsholder: Sosiolog Rønnaug Sørensen, medforfatter av boka «Mer jentesnakk» Egenandel: Påmeldingsfrist: Kr. 850,- inkludert lunsj 6. februar for kurset i Tønsberg. Følg med på våre nettsider for nærmere informasjon om høstens kurs. Motiverende Intervju og Kognitiv Terapi, likheter og forskjeller KURS 2015 På hvilke måter utfyller metodene motiverende intervju og kognitiv terapi hverandre, og hvordan kan metodene brukes sammen? Kurset vil belyse likheter og forskjeller mellom motiverende intervju og kognitiv terapi. Hvordan kan de to tilnærmingene brukes i endringsarbeid i forhold til rusmiddelbruk å bli motivert, ta en beslutning, igangsette og vedlikeholde endring? Ambivalens i motiverende intervju og kognitiv terapi, kognitiv terapi med MI-stil, bruk av MI i forbindelse med vedlikehold av endring og de to metodenes syn på virksomme faktorer i behandling vil også bli drøftet. Tid: 4. juni, kl Sted: Scandic Park Hotell, Sandefjord Kurset er tenkt som en inspirasjonsdag for ansatte i kommuner og spesialisthelsetjeneste som har gjennomført grunnkurs i motiverende intervju. Kjennskap til kognitiv terapi er en fordel, men ingen forutsetning. Foredragsholder: Psykolog Peter Prescott Egenandel: Påmeldingsfrist: Kr. 500,- inkludert lunsj 30. april 9

10 Mitt ansvar? En konferanse om arbeidsliv og rus En rekke nasjonale og internasjonale studier dokumenterer at alkohol og rusbruk har negative konsekvenser for arbeidslivet, i form av sykefravær og svekket arbeidskapasitet og arbeidskvalitet. Norsk arbeidsliv taper årlig rundt 15 milliarder kroner på at folk drikker og bruker andre rusmidler. En betydelig andel av endagsfraværet i norsk arbeidsliv er alkoholrelatert. Det snakkes det sjeldent om. Denne konferansen vil ha fokus på lederansvaret knyttet til arbeidsplassens ruspolitikk og den arbeidsrelaterte alkoholbruken. Konferansen vil tydeliggjøre aktuell problematikk, og løfte opp viktige utfordringer, dilemmaer, barrierer og muligheter knyttet til arbeidsliv og rusbruk. 10 Tid: Sted: 16. mars Farris Bad, Larvik Ledere og HR/personalansvarlige i offentlig og privat sektor Foredragsholdere: Elin Ørjasæter, Bård Stranheim, Lars Kittilsen,. Kjetil Frøyland, Fred Rune Rahm og Titti Huseby Paneldebatt: Debattleder: Egenandel: Påmeldingsfrist: Cecilie Brein-Karlsen (statssekretær HOD), Elisabeth Ege (Direktør AKAN), Mina Gerhardsen (Generalsekretær ACTIS), Terje Tønnesen (Direktør NAV-Telemark og Vestfold) m. flere Anne Spånem Kr. 750,- inkludert lunsj 13. februar KURS 2015

11 Cannabis og syntetisk hasj Cannabis er det mest brukte illegale rusmiddelet i Norge, og cannabisavhengighet er et økende problem. Etter heroin, er cannabis det rusmiddelet flest oppsøker hjelp for. For unge mennesker kan cannabisbruk få store konsekvenser for sosial fungering, utdannings- og arbeidsmuligheter. Kurset vil gi innblikk i de nye trendene innenfor cannabis og syntetisk «hasj», skadevirkninger, utsatt ungdom og aktuelle hasjavvenningsprogram. Tid: Høst Sted: Buskerud Ansatte i kommunene/ NAV, spesialisthelsetjeneste eller andre som jobber med ungdom og unge voksne som har et aktivt hasjbruk eller som er i risikogrupper. Kurset er også åpent for andre som er interessert i å få mer kunnskap om cannabis og syntetisk «hasj». Egenandel: Kr. 500,- inkludert lunsj Følg med på våre nettsider for nærmere informasjon! KURS

12 Rusmidler og rusutvikling i skolen Rus er en viktig årsak til reduserte skoleprestasjoner og frafall fra skolen. I tillegg vet vi at elever som begynner å eksperimentere med rus i skolealder, står i fare for å utvikle alvorligere rusproblemer med økende alder. Identifisering og inngripen tidlig kan utgjøre en stor forskjell for hvordan problemene utvikler seg. Lærere og skolehelsetjeneste er nøkkelpersoner i å oppdage og gripe inn og det er behov for trygghet og kunnskap. Tid: Sted: Tema: 12. mars Clarion Hotel Tyholmen, Arendal Tegn og symptomer, gjennomgang av ulike rusmidler, syntetiske stoffer og anabole steroider, tiltak, forebygging og tidlig intervensjon Lærere og skolehelsetjeneste Foredragsholdere: Avdelingsoverlege Yngvar Torjussen, Borgestadklinikken og spesialrådgiver Fred Rune Rahm, KoRus Sør Egenandel: Påmeldingsfrist: Kr. 550,- inkludert lunsj 12. februar 12 KURS 2015

13 Tjenesteutvikling i skolehelsetjenesten - bruk av tjenestebeskrivelse som verktøy for tjenesteutvikling Formålet med dette kurset er å øke deltakernes kompetanse i å kvalitetssikre og utvikle skolehelsetjenesten. Ved hjelp av et eget kartleggingsverktøy som er utviklet for skolehelsetjenesten, skal deltakerne få kunnskap om hvordan de kan gjennomføre en enkel evaluering av skolehelsetjenesten samt hvordan en tjenestestrategi kan utformes. I tillegg til kartleggingsskjemaet gis det også en introduksjon i Ungdata som en kilde til å skaffe oversikt over helsesituasjonen til ungdom. Etter kurset skal deltakerne ha tilstrekkelig kunnskap om kartleggingsverktøyet og kilder til helseoversikter, slik at de er i stand til å evaluere egen virksomhet og utforme en strategi for tjenesten. KURS 2015 Følgende fire aktiviteter inngår i kurset: 1. Opplæring og bruk av et kartleggingsverktøy som danner grunnlag for utviklingsarbeidet, 2. Bruk av kilder for oversikt over helsesituasjonen 3. Utforming av en kort evaluering av skolehelsetjenesten 4. Utforming av strategi for videreføring eller utvikling av tjenesten. Dette tilbys som et dagskurs. I etterkant av kurset forutsettes det at deltakerne gjør en liten innsats med å ferdigstille evaluering og strategi på egenhånd. Det tilbys hjelp til dette arbeidet. Tid: Sted: 12. mai Borgestadklinikken, Skien Helsesøstre som jobber i skolehelsetjenesten Foredragsholdere: Helsesøster Janne Ljosåk, spesialkonsulent Geir Møller, KoRus Sør Egenandel: Påmeldingsfrist: Kr. 500,- inkludert lunsj 15. april 13

14 Brukerrådslag Hvordan kan KoRus Sør best ivareta brukerperspektivet med bakgrunn i oppdraget vi har fått fra Helsedirektoratet? Vi ønsker hjelp fra brukere og brukerorganisasjoner til hvordan vi best kan ivareta brukerperspektivet. Vi vil presentere tildelingsbrevet og deretter legge til rette for diskusjon og innspill fra deltakerne. Tid: 16.april, kl Sted: Borgestadklinikken, Skien Representanter fra brukerorganisasjonene på rusfeltet Foredragsholder: Leder av KoRus Sør, Rikke Raknes Egenandel: Ingen deltakeravgift, lunsj blir servert Påmeldingsfrist: 16. mars Recovery i teori og praksis 14 I dette seminaret vil ulike perspektiver knyttet til recovery bli belyst. Vi vektlegger Recovery forstått som et arbeid og en prosess som foregår i hverdagslivet. Det å ha jobb, meningsfull aktivitet, et hjem, gode sosiale arenaer og trygg økonomi spiller en sentral rolle. Erfaringer knyttet til recoveryorientering av praksiser og hva dette innebærer for fagpersoner, de som trenger hjelp, kunnskapsgrunnlag og rammebetingelser blir presentert. Tid: 4. mai kl Sted: Strand Hotell Fevik, Grimstad Fagfolk og ledere fra kommunene og spesialisthelsetjenestene som arbeider med brukere/pasienter med ruslidelser og/eller psykiske lidelser. Foredragsholdere: Marit Borg med flere.. Marit Borg er ergoterapeut og professor i psykisk helsearbeid ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Senter for psykisk helse og rus. Hun har lang erfaring fra klinisk praksis innen psykisk helse- og rusarbeid og har de siste årene arbeidet med forskning og utdanning innen samme tematikk. Sentrale tema er praksisnær forskning, recovery og samarbeidsbasert brukerinvolvert forskning. Egenandel: Påmeldingsfrist: Kr. 600,- inkludert lunsj 23. mars KURS 2015

15 Taushetsplikt og samhandling innenfor rus og psykiatri, ROP På dette kurset vil du få god innføring i taushetspliktregelverket. Du vil også bli utfordret på holdninger og personlig og organisatoriske barrierer når du skal anvende regelverket i praksis. Du vil oppdage hvilke muligheter regelverket gir. Fokus vil være samarbeid og samhandling i arbeidet med rus og psykiatri, ROP. Tid: 23. april kl Sted: Quality hotell Tønsberg Fagfolk fra kommuner og spesialisthelsetjenesten som arbeider med pasienter/brukere med rus og psykiske lidelser. Kurset er også aktuelt for brukere, pårørende og ledere. Foredragsholder: Foreleser på kurset er advokat Kurt O. Bjørnnes. Han har bred erfaring i offentlig rett; både prosedyreerfaring som advokat og som kursholder og prosessveileder. Flere tusen offentlige ansatte har deltatt på kursene hans de siste 15 årene. Bjørnnes benytter en utpreget praktisk tilnærmingsmåte til stoffet og gjør bruk av dialog og konkrete eksempler i undervisningen. Egenandel: Påmeldingsfrist: Kr. 650,- inkludert lunsj 12. mars KURS

16 Den utfordrende taushetsplikten for deg som arbeider med barn 16 Om taushetspliktens begrensninger og muligheter. Mest muligheter. Tema: Dilemmaet mellom personvern og effektivitet Når hjelpen ikke er ønsket hva gjør vi da Hva betyr det å ha taushetsplikt, opplysningsplikt og taushetsrett/. opplysningsrett Hvordan få til et godt samarbeid internt og eksternt Hvordan og når kan vi benytte samtykke Når skal vi melde fra til barnevernet Tid: Sted: 19. mai i Kristiansand / 20. mai i Drammen Scandic Kristiansand Bystranda / Union Scene, Drammen Barnehager, skoler/sfo, helsestasjon, barnevern, PPT, NAV, familievern og andre som inngår i tverrfaglige.samarbeidsprosesser i kommunene Foredragsholder: Advokat Kurt O. Bjørnnes. Gjennom mange år har han..utviklet kurs innen ulike juridiske emner, og er en etterspurt foredragsholder. Han benytter en praktisk tilnærmingsmåte til lovstoffet. Egenandel: Påmeldingsfrist: Kr. 600,- inkludert lunsj 18. mars Kursdagene er et samarbeid mellom RVTS Sør, R- Bup Øst og Sør og KoRus Sør. KURS 2015

17 Introduksjonskurs i kognitiv atferdsterapi ROP-retningslinjen forventer at kommunene skal ha kompetanse i kognitiv atferdsterapi. Dette er et introduksjonskurs som kan være aktuelt for både kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Kurset gir en innføring i kognitiv terapi: prinsipper, begrep og arbeidsmåter. Undervisningen vil veksle mellom forelesninger, demonstrasjoner og praktiske øvelser. Ansatte i kommunen som arbeider med psykisk helse og rusproblematikk, samt ansatte i spesialisthelsetjenesten som har behov for et introduksjonskurs i kognitiv atferdsterapi. Egenandel: Kursholder: Kr. 1000,- som dekker to kursdager, inklusiv overnatting for dem som ønsker det. Peter Prescott, klinisk psykolog og universitetslektor ved Universitetet i Bergen. KURS 2015 Sted: Buskerud: februar på Sundvolden Hotel Tid: / Påmeldingsfrist: 9. januar Sted: Telemark og Vestfold: 5.-6.mars på Thon Hotel,.Asgårdstrand Tid: / Påmeldingsfrist: 28. januar Sted: Aust- og Vest-Agder: 8.-9.juni på Fevik Strandhotel, Grimstad Tid: / Påmeldingsfrist: 30. april Kursene arrangeres i samarbeid med Fylkesmannen. 17

18 Motiverende Intervju Motiverende Intervju er en klientsentrert og målorientert metode hvor man gjennom empatisk lytting og ambivalensutforskning bygger opp den indre motivasjonen for endring. Studier har vist at metoden er effektiv og fremmer endring. Ansatte i kommuner (inkl. NAV) og spesialisthelsetjeneste med grunnleggende kompetanse innenfor rus og psykisk helse. Høyskoleutdannede med sitt daglige virke rettet mot klienter og pasienter med rusmiddelproblematikk og/eller psykisk helseproblematikk..personer uten høyskoleutdanning, men med lang erfaring, som har sitt virke rettet den samme problematikken, kan også søke. Egenandel: Kursholder: Kr. 1000,- som dekker tre kursdager m/lunsj og en overnatting for de som ønsker det. Psykolog Tore Børtveit Sted: Aust- og Vest-Agder: mars / 10. april på Quality Hotel & Resort, Kristiansand Tid: / / Påmeldingsfrist: 28. januar 18 Sted: Vestfold/Telemark: mai / 11. juni på. Thon Hotel, Åsgårdstrand. Tid: / / Påmeldingsfrist: 23. mars Sted: Buskerud: juni / 18. august på Sundvolden Hotel Tid: / / Påmeldingsfrist: 16. april Kursene arrangeres i samarbeid med Fylkesmannen. KURS 2015

19 Veileder_rus_psykiskhelseomslag_TT.indd :48 Sammen om mestring Vi inviterer til fagdag om ny veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne. Veilederen beskriver tjenestene, peker på utfordringer og muligheter, skisserer gode bruker- og pasientforløp samt understreker betydningen av forebyggende arbeid m.m. Det blir en gjennomgang av veilederen, samt fordypning i viktige temaer som veileder tar opp. Det vil bli gruppearbeid og mulighet for diskusjon i løpet av dagen. «Sammen om mestring» er et verktøy for kommuner og spesialisthelsetjenesten. Tid og sted: Telemark: Bø Hotell, 27.mai. Følg med på våre nettsider for nærmere informasjon om tidsramme i Bø og dato for fagdag i Agder fylkene. Tjenesteutøvere, ledere, og andre som har kontakt med brukere og pårørende. Kurset er også aktuelt for.brukere og pårørende. Foredragsholdere: Vest-Agder og Aust-Agder: Faglig rådgiver Siri Bjaarstad fra Napha og spesialkonsulent Reidar Pettersen Vibeto fra KoRus - Sør. Egenandel: Påmeldingsfrist: Telemark: Faglig rådgiver Stian Reinertsen fra Napha og spesialkonsulent Reidar Pettersen Vibeto fra KoRus - Sør. Kr. 500,- inkludert lunsj Følg med på våre nettsider KURS 2015 Helsedirektoratet Pb St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: Faks: www. helsedirektoratet.no www. helsenorge.no Veileder IS-2076 Sammen om mestring Veileder IS-2076 Sammen om mestring Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne Et verktøy for kommuner og spesialisthelsetjenesten 19

20 Basiskurs i kartlegging og samtaleteknikk rundt rusmiddelproblematikk 20 Det kan være vanskelig å avdekke et rusproblem hos en klient. Samtidig er det ofte avgjørende for å kunne gi riktig og tilpasset hjelp. Kurset inneholder tegn og symptomer på bruk av rusmidler, vi gjennomgår enkle kartleggingsverktøy, og gir praktisk kunnskap om tilnærming og samtaleteknikk. Mål: Økt kompetanse i å avdekke rus, samt økt forståelse og trygghet i å håndtere rusproblemer hos klienter/ pasienter. Tid: 2. september kl Sted: Tema: Scandic Park Hotell, Sandefjord Ansatte i førstelinjetjenesten, NAV, legevakt og somatiske sykehusavdelinger som i sitt arbeid møter mennesker med mulige rusproblemer Spesielt fokuseres det på bruken av diagnosesystemet ICD-10, på kartlegging av ADL, samt voldsproblematikk. Kurset fokuserer derfor på viktige vurderinger i et behandlingsforløp, med opplegg for diskusjon, dialog og praktisk kompetansedeling etter en modifisert Open Space modell. Foredragsholdere: Fred Rune Rahm, Nina Sterner og Reidar Pettersen Vibeto, alle fra KoRus Sør Egenandel: Kr. 550,- inkludert lunsj Påmeldingsfrist: 25. juni 2015 Kursene arrangeres i samarbeid med Fylkesmannen. KURS 2015

21 Barndommen starter i mammas mage Tema denne kursdagen er tidlig intervensjon i familier med rusproblemer. Hvordan etablere et godt samarbeid allerede fra graviditet? Hvordan sikre barn i utsatte familier en trygg start i livet? Tid: Sted: 6. mai Scandic Park Hotell, Sandefjord Ansatte i svangerskapsomsorg, barneverntjeneste,.helsestasjon, rustjeneste, Bup, barnehabilitering Foredragsholdere: Avdelingsoverlege Yngvar Torjussen, Borgestadklinikken. Tverrfaglig gruppe fra Kristiansand kommune og Sykehuset Sørlandet. Psykolog Kristin Furuholmen, Aline spedbarnsenter. Nevropsykolog Gro Løhaugen, Sykehuset Sørlandet.Habiliteringstjenesten for barn og unge Egenandel: Påmeldingsfrist: Kr 500,- inkludert lunsj 13. april KURS

22 FOREDRAGSTEMAER SOM KAN BESTILLES PÅ FORESPØRSEL Vi foredrar på forespørsel om følgende tema. Tilbudene er fleksible og kan tilpasses bestiller. Ta kontakt med oss i god tid. Pris på forespørsel. Kontakt: Rus i et familie- og generasjonsperspektiv Rus- og avhengighetsproblematikk har skadevirkninger for den som bruker rusmidler, samtidig som det kan påføre familien store belastninger. Kurset tar sikte på å gi en forståelse av hvordan det rusrelaterte familiesamspillet kan gi seg utslag i problematikk og hjelpebehov hos familiemedlemmer både på kort og lengre sikt. Betydningen av tidlig intervensjon med tanke på å forebygge omfattende langtidsskader og hindre videreføring av problematikk over i nye generasjoner vil stå i fokus. Ansatte i kommuner og spesialisthelsetjeneste som har behov for økt kompetanse på dette feltet. Lærere og studenter i utdanningsfeltet (helse- og sosialfaglige utdanninger på høgskolenivå) vil også være en relevant målgruppe. Fra bekymring til handling Veilederen «Fra bekymring til handling» og nettsiden har som mål å bidra til økt kunnskap om hva du skal se etter og hva du skal gjøre. Tidlig intervensjon refererer til arbeidet med å identifisere og håndtere et problem på et så tidlig tidspunkt at problemet forsvinner eller blir redusert med begrenset innsats. Hva er tidlig intervensjon og hvorfor er det viktig? Hvordan kan vi bli bedre til å identifisere og intervenere? Hvilke erfaringer er gjort? Hva anbefales innenfor områdene graviditet, barn og unge, voksne og/eller eldre? 22

23 Gravide med rusproblemer Borgestadklinikken har behandlingstilbud både til gravide som er innlagt mot sin vilje (Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 10.3.) og de som søker om et behandlingstilbud frivillig. Det er to avdelinger som tar imot gravide: Skjermet enhet og Familieenheten. Begge avdelingene har også mulighet til å ta imot partnere. Familieenheten gir et behandlingstilbud som ofte har en varighet inntil et år. Dette betyr at hele familien får behandling også etter fødselen. Borgestadklinikken deler gjerne av våre erfaringer og kan arrangere lokale tverrfaglige fagdager for jordmor, lege, helsesøster, barnevern og rustjeneste. Hvordan nå gravide med alkoholproblemer med hjelpetiltak Behandlingstilbudet i enhetene Samarbeid om gravide og deres partner før, under og etter innleggelse Innlagt på tvang - mål og behandlingsprosess, etiske dilemmaer Tverrfaglig hjelp til barn med medfødt alkoholskade, FASD Det er godt dokumentert at det er viktig at familier som har barn med medfødt alkoholskade får hjelp så tidlig som mulig i barnets liv. KoRus - Sør har i samarbeid med andre kompetansemiljø utarbeidet det vi kaller «Verktøykasse FASD». Denne består av pedagogisk veileder, filmer, brosjyrer etc som beskriver gode tverrfaglige tiltak. Vi kan i samarbeid med Statped og Habiliteringstjenesten for barn og unge ved Sykehuset Sørlandet i Arendal tilby å arrangere lokale seminar. Tema: Hva er FASD Hvordan hjelpe barnet til å utvikle sitt potensiale Presentasjon av Verktøykasse FASD Ansatte i barneverntjeneste, helsestasjon, barnehage, skole og PPT. Foreldre, støttekontakter og familier som påtar seg avlastningsoppgaver er også aktuelle målgrupper. Ungdom, psykisk helse og rusmidler Samfunnet har det siste året viet stor oppmerksomhet til kartlegging av ungdoms psykiske helse, der det kommer fram at mange sliter psykisk, samtidig som det tegnes et bilde av en svært seriøs generasjon. Med grunnlag i Ungdata-undersøkelsen i region sør tilbyr KoRus - Sør foredrag om: Beskrivende statistikk over trivsel og helse, atferd, kognitive faktorer og miljøfaktorer Analyse av de ulike faktorene som har betydning for ungdoms helse, trivsel og atferd Foredrag tilpasses ulike behov etter avtale. 23

24 24 Eldre og rus - kompetanse heving og tidlig intervensjoner i kommuner EU kaller alkoholbruken blant eldre «den stille epidemi» og ser for seg at alkoholbruken vil påføre den eldre generasjonen store helseplager og utgifter for det offentlige. Vi foredrar med mål om å øke kunnskapen og handlingskompetansen i helse- og sosialsektoren i kommunene omkring de eldre som har et risikofylt bruk av alkohol og alkohol i kombinasjon med medikamenter. Helse- og sosialsektor i kommunen som hjemmetjeneste, fastleger, psykisk helse, rus og ergo-/fysioterapiteam. Sentrale tema: Utviklingen av alkoholbruk og konsekvenser i den eldre befolkningen Alkoholbruk og bruk av medikamenter Helse og rusmiddelbruk Pårørende til eldre med rusmiddelproblemer Screening og tidlig intervensjon i den eldre befolkningen Opplæring i Motiverende Intervju (MI) etter nærmere avtale Mindfulness Det er en økende forståelse for at foku.sert oppmerksomhet på både egen person og hva som skjer i omgiv.elsene, er et viktig grunnlag for endring og personlig utvikling. Det kalles mind.fulness eller oppmerksomt nærvær, og er et element i stadig flere former for behandling. Og uansett er mindfulness en forutsetning for en god terapeutisk relasjon. Vi tilbyr kurs etter nærmere avtale. FOREDRAGSTEMAER

25 UTVIKLINGSARBEID Som ledd i vårt oppdrag fra Helsedirektoratet er det utviklet flere programmer som kommuner i helseregionen deltar i. For 2015 er det gjort avtaler med en rekke kommuner, men ta gjerne kontakt med oss på. for mer informasjon og samtaler om. framtidig deltakelse i noen av prosjektene. 25

26 Ungdata 26 Dette er en spørreundersøkelse om ungdom som gjennomføres i skoletiden. Det er forskningsinstituttet Nova som står bak undersøkelsen og KoRus bistår kommunene i gjennomføringen. Mål: Kartlegge ungdom og den lokale oppvekstsituasjonen i kommunen. Ungdata er et verktøy som gir oversikt og kunnskap om ungdommene i kommunen, og dermed gir kommunen et bedre grunnlag for å ta beslutninger, lage planer og jobbe mer målrettet med denne aldersgruppen. Sentrale tema: Kommuner i Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. I 2015 vil vi primært jobbe med en fylkesundersøkelse i Telemark, i samarbeid med Fylkeskommunen og Høgskolen i Telemark. Videre satser vi på en fylkesundersøkelse i Agder - fylkene i 2016, i samarbeid med Fylkeskommunen og Universitetet i Agder. Andre interesserte kan ta kontakt. Skole og fritidsaktiviteter, forhold til foreldre og venner, psykisk helse og trivsel, nettverk og selvbilde, alkohol og rusmiddelbruk m.m. Vi tilbyr i 2015: Oppstartsseminar for de involverte kommunene. 28. januar i Skien. Konferanse i Telemark høsten Kommunene får etter gjennomføring PowerPoint-. rapporter fra NOVA med resultatene fra egen kommune, og en nøkkeltallsrapport hvor et utvalg av resultatene fra egen kommune sammenlignes med nasjonale tall. Kommunene får i tillegg en fylkesrapport for Telemark. Videre får kommunene ytterligere bistand etter behov. Kontakt: UTVIKLINGSARBEID

27 Brukerplan UTVIKLINGSARBEID Dette er et verktøy for kommuner som ønsker å kartlegge omfanget og karakteren av rusmiddelbruk i kommunen. De som inngår i kartleggingen er brukere som har en bruk som vurderes å være til skade for personens funksjonsnivå og relasjoner til andre. Mål: Kartlegge og systematisere kunnskap om allerede kjent rusmiddelbruk i kommunen Sentrale tema: Vi tilbyr: Rekruttering: Kontakt: Kommuner i Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder som ønsker å foreta lokale kartlegginger. Rusing, psykisk helse, økonomi, fysisk helse, bolig, sosial atferd, arbeid/aktivitet, nåværende bruk og fremtidig etterspørsel av kommunale tjenester, omsorgssituasjon. Opplæringsseminar både vår og høst, samt erfaringsseminar. Kommunene får etter gjennomføring Power- Point-rapport fra forskningsinstituttet KORFOR med resultatene fra egen kommune. Videre kan kommunene få ytterligere bistand til etterarbeid med undersøkelsen fra KoRus - Sør etter behov og avtale. Fortløpende 27

28 HKH - Hurtig kartlegging og handling 28 Dette er en kartleggingsmodell utviklet av Verdens Helseorganisasjon (WHO) og tilpasset norske forhold. HKH-modellen er utviklet for å innhente informasjon som gir rask oversikt over et problemområde eller problemgrupper. Det legges til rette for rask innsats og utvikling av formålstjenlige intervensjoner. Mål: Sentrale tema: Vi tilbyr: Rekruttering: Kontakt: Å fremskaffe praktisk informasjon som er nødvendig for å handle Kommuner i Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder som ønsker å gjennomføre en HKH-kartlegging Etablering av lokalt eierskap, planlegging, kartlegging av problemområder og nåværende problemhåndtering, utvalg og metoder, analyser, rapportskriving og handlingsplan Opplæring og veiledning Fortløpende UTVIKLINGSARBEID

29 Kjentmann UTVIKLINGSARBEID Kjentmann er et verktøy til bruk i skoleverket utviklet av KoRus Vest Bergen. Verktøyet gir råd for hvordan oppdage og se elever med rusproblemer, kommunikasjon om rus og hvem som er eksterne samarbeidspartnere for skolen. Grunnleggende for Kjentmann er at skolen verken skal overreagere eller være likegyldig, men bringe eleven videre i hjelpeapparatet på en ivaretakende måte, og i et tempo eleven kan følge. En ambisjon bak Kjentmann er å gi elever med begynnende rusmiddelproblemer en opplevelse av omsorg og inkludering fra skolens side. Mål: Skolen skal ha en kjentmann som kan samle og øke kompetansen innenfor rusforebygging Skolen skal ha strukturer som øker sannsynligheten for at elever selv tar kontakt i forhold til egne eller andres rusproblemer Sentrale tema: Vi tilbyr: Rekruttering: Kontakt: Skolen er trygg, presis og treffsikker i arbeidet med elever med rusproblematikk Ansatte i ungdomsskolen eller videregående skole, som ønsker å være en «Kjentmann»: lærere, rådgivere, miljøarbeidere, assistenter, eller andre skolen finner hensiktsmessig. Kursdeltakerne får en generell innføring i ungdom og rusproblematikk. Kjentmann er inspirert av motiverende intervju og endringsfokusert rådgivning. I arbeidet legges det vekt på å arbeide med elevenes ambivalens til rusmiddelbruken, og å fokusere på muligheter og ressurser hos den enkelte elev til å endre atferd. Seminarrekken er bygget opp omkring forelesninger, diskusjoner og øvelser. 30 timers seminarrekke fordelt på fem heldagssamlinger. Kursmateriell og deltakelse i nettverk. Deretter årlige nettverkssamlinger. Tilbud om deltakelse sendes ut høst Opplæring vil foregå høst 2015 og vår

TIDLIG INN. Opplæringsprogrammet. Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner

TIDLIG INN. Opplæringsprogrammet. Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner Opplæringsprogrammet TIDLIG INN Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner Opplæring i bruk av kartleggingsverktøy og samtale metodikk i møte med gravide

Detaljer

Les mer om disse sakene: Ungdomsundersøkelser i rundt 30 kommuner i år

Les mer om disse sakene: Ungdomsundersøkelser i rundt 30 kommuner i år Nr: 2 / 2013 Nyhetsbrev Les mer om disse sakene: Innhold Om Ungdata undersøkelser s. 2 Pris til Risør s. 3 Nytt nr. av Rusfag s. 3 Kurs om kvinner og rusproblematikk s. 4 Ungdomsundersøkelser i rundt 30

Detaljer

Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling»

Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling» Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling» 1) Veilederen 2) www.tidligintervensjon.no 3) Opplæringsprogrammet, Tidlig Inn 4) MI 5) Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) 6) Foreldrestøtte 7) Annet?

Detaljer

TIDLIG INN. Opplæringsprogrammet. Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner

TIDLIG INN. Opplæringsprogrammet. Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner Opplæringsprogrammet TIDLIG INN Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner Opplæring i bruk av kartleggingsverktøy og samtale metodikk i møte med gravide

Detaljer

Nyhetsbrev. Innhold. Fagfolk i felten er bekymret for de unge og de med langvarige

Nyhetsbrev. Innhold. Fagfolk i felten er bekymret for de unge og de med langvarige Nr: 1 / 2015 Nyhetsbrev Innhold Fagfolk i felten er bekymret for de unge og de med langvarige rusproblemer Våre kurs i 2015 2 Taushetspliktens utfordringer og muligheter 3 Konferanse om Recovery 4 Nytt

Detaljer

TIDLIG INTERVENSJON ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner

TIDLIG INTERVENSJON ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner TIDLIG INTERVENSJON ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner OPPLÆRINGSPROGRAMMET I BRUK AV KARTLEGGINGSVERKTØY OG SAMTALEMETODIKK I MØTE MED GRAVIDE OG SMÅBARNSFORELDRE

Detaljer

Bedre for barn. Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland. www.tysver.kommune/helse.

Bedre for barn. Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland. www.tysver.kommune/helse. Bedre for barn Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland www.tysver.kommune/helse.no bedre oppvekst for barn For å skape bedre forhold for barn

Detaljer

Bro mellom kunnskap og praksis

Bro mellom kunnskap og praksis Bro mellom kunnskap og praksis Strategiplan 2013 2017 Kompetansesenter rus - region sør ved Borgestadklinikken (KoRus Sør) er ett av sju regionale kompetansesentra på rusfeltet, og arbeider på oppdrag

Detaljer

84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning

84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning 84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning Studenter, fadderuke og alkoholens betydning 85 Rusfag nr. 1 2013 Av: Rita Valkvæ og Rita Rødseth, KoRus Midt-Norge Kjenner de videregående skolene til veilederen

Detaljer

Regional kompetanseplan 2012

Regional kompetanseplan 2012 Regional kompetanseplan 2012 Kompetanse- utviklingsarbeid på området i Raland., region vest ved Raland A-senter i Raland skal iverksette ulike kompetansehevende tiltak gitt i oppdrag fra Helsedirektoratet.

Detaljer

Kurs- og prosjektkatalog

Kurs- og prosjektkatalog Kurs- og prosjektkatalog 2014 Innhold Om kompetansesenteret...4 Kursaktivitet 2014 2 Barnet og Rusen 2014...7 Barn og unge eksponert for rus i svangerskapet...8 - Diagnostisering og utredning... 9 - Tiltak

Detaljer

Helsedirektoratets halvtime

Helsedirektoratets halvtime Helsedirektoratets halvtime Status og forventninger for arbeidet på viktige arbeidsområder for KoRus. Samarbeid med andre kompetansesentre regionalt v/ole Trygve Stigen 1 Status Høyt aktivitetsnivå til

Detaljer

Bedre Tverrfaglig Innsats BTI

Bedre Tverrfaglig Innsats BTI Bedre Tverrfaglig Innsats BTI En samhandlingsmodell for tverrfaglig og tverretatlig innsats Folk først 15. mars 2016 v/ Tine Kristiansen Tessem og Inger Lise Leite, Kompetansesenter rus- Midt-Norge BTI

Detaljer

Gjøre noe med det! FRA BEKYMRING TIL HANDLING:

Gjøre noe med det! FRA BEKYMRING TIL HANDLING: FRA BEKYMRING TIL HANDLING: Gjøre noe med det! Tidlig intervensjon innen psykisk helse, alkohol og vold. Introduksjonskurs i bruk av kartleggingsverktøy og samtalemetodikk i møte med gravide og småbarnsforeldre.

Detaljer

Tidlig I nn og M otiverende samtale i BTI modellen

Tidlig I nn og M otiverende samtale i BTI modellen Tidlig I nn og M otiverende samtale i BTI modellen Solveig Storbækken KoRus vest, Bergen KoRus Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene KoRus Bergen arbeider på oppdrag fra Opplæringsprogrammet Tidlig Inn Nasjonal

Detaljer

Kompetansesenter rus region øst (KoRus-Øst) Fylkesmannen i Østfold

Kompetansesenter rus region øst (KoRus-Øst) Fylkesmannen i Østfold Kompetansesenter rus region øst (KoRus-Øst) Fylkesmannen i Østfold 13.05.2016 www.rus-ost.no KoRus-Øst er lokalisert i Sykehuset Innlandet HF, Kjonerud kompetansesenter, Ottestad KoRus-Øst er ett av syv

Detaljer

Rusmiddelforebygging blant unge i Eide kommune - et eksempel på hvordan jobbe i et folkehelseperspektiv

Rusmiddelforebygging blant unge i Eide kommune - et eksempel på hvordan jobbe i et folkehelseperspektiv Rusmiddelforebygging blant unge i Eide kommune - et eksempel på hvordan jobbe i et folkehelseperspektiv Ellen Marie Krakeli Folkehelsekoordinator i Eide kommune Eide kommune: Midt i mellom Molde og Kristiansund

Detaljer

TILBUD FRA KoRus - Sør

TILBUD FRA KoRus - Sør TILBUD FRA KoRus - Sør 2016 INNHOLD Om kompetansesenteret... 6 Kurs og seminarer Barnet & Rusen... 9 Fra bekymring til tidlig innsats inspirasjon for deg. som jobber med barn og unge...10 Barndommen starter

Detaljer

Rapport publisert 15.10.2014. Eldre og rus. Kompetanseutviklingsprosjekt

Rapport publisert 15.10.2014. Eldre og rus. Kompetanseutviklingsprosjekt 1 Rapport publisert 15.10.2014 Eldre og rus Kompetanseutviklingsprosjekt 2 Innhold 1 Bakgrunn... 3 2 Mål... 3 3 Tiltak... 4 3.1 Økt informasjon og kunnskap om eldre og rus i befolkningen... 4 3.2 Økt informasjon

Detaljer

Hvordan bruke Ungdata i planlegging av kommunens forebyggende arbeid?

Hvordan bruke Ungdata i planlegging av kommunens forebyggende arbeid? Hvordan bruke Ungdata i planlegging av kommunens forebyggende arbeid? Identifisering av problemområder Det er nødvendig å skaffe oversikt over problemområdene i kommunen, og over hvem som besitter hvilken

Detaljer

Fra bekymring til handling -En veileder om tidlig intervensjon på rusfeltet

Fra bekymring til handling -En veileder om tidlig intervensjon på rusfeltet Fra bekymring til handling -En veileder om tidlig intervensjon på rusfeltet Silje C. Wangberg, Cand Psychol, PhD, Regional koordinator for implementering av ovenfornevnte veileder Kompetansesenter for

Detaljer

Kompetansesenter rus Midt- Norge. Hvem er vi, hva gjør vi og hva kan vi bidra med? Rådgiver Katrin Øien e-post:

Kompetansesenter rus Midt- Norge. Hvem er vi, hva gjør vi og hva kan vi bidra med? Rådgiver Katrin Øien e-post: Kompetansesenter rus Midt- Norge Hvem er vi, hva gjør vi og hva kan vi bidra med? Rådgiver Katrin Øien e-post: katrin.oien@stolav.no KoRus Kompetansesenter rus -Midt-Norge (KoRus-Midt) er ett av syv regionale

Detaljer

1D E L. OPPLÆRINGSPROGRAMMET «Tidlig inn» Dag 1 del en side 1 D A G

1D E L. OPPLÆRINGSPROGRAMMET «Tidlig inn» Dag 1 del en side 1 D A G D A G OPPLÆRINGSPROGRAMMET «Tidlig inn» 1D E L EN Banana Stock Ltd Dag 1 del en side 1 Opplæringen handler om: Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmiddelbruk, og vold i nære relasjoner.

Detaljer

Bedre Tverrfaglig Innsats BTI En samhandlingsmodell for tverrfaglig og tverretatlig innsats. v/ Tove Kristin Steen

Bedre Tverrfaglig Innsats BTI En samhandlingsmodell for tverrfaglig og tverretatlig innsats. v/ Tove Kristin Steen Bedre Tverrfaglig Innsats BTI En samhandlingsmodell for tverrfaglig og tverretatlig innsats v/ Tove Kristin Steen Kompetansesenter rus Midt-Norge Et av syv regionale kompetansesenter Oppdrag fra Helsedirektoratet

Detaljer

dugnad Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal

dugnad Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal dugnad Vi tilbyr veiledning, kompetanse og stimulerings-midler. Kommunen mobiliserer og utvikler tiltak og samarbeid. Kompetansesenter

Detaljer

Nyhetsbrev. «Mitt ansvar?» Innhold. Vi inviterer ledere til konferanse om arbeidsliv og rus

Nyhetsbrev. «Mitt ansvar?» Innhold. Vi inviterer ledere til konferanse om arbeidsliv og rus Nr: 5 / 2014 Nyhetsbrev Innhold - Oppstart av nettverk for arbeidsliv og rus (alor nettverk) i Agder. side 2 - Når eleven har et rusproblem - hva gjør skolen? side 2 - Vil løfte fram brukerperspektiv gjennom

Detaljer

Kompetansesentre og kommuner -Sammen for økt kompetanse i forhold til utsatte barn og unge?

Kompetansesentre og kommuner -Sammen for økt kompetanse i forhold til utsatte barn og unge? Kompetansesenter rus Midt-Norge (KoRus) Sammen for rusfaglig kompetanse Kompetansesentre og kommuner -Sammen for økt kompetanse i forhold til utsatte barn og unge? Tove Kristin Steen KoRus -Midt Tove.kristin.steen@stolav.no

Detaljer

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16.

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Ressursgruppen har bestått av 15 personer fra regionalt og kommunalt nivå i Telemark, Høgskolen i Telemark

Detaljer

Bedre Tverrfaglig Innsats BTI

Bedre Tverrfaglig Innsats BTI Bedre Tverrfaglig Innsats BTI En samhandlingsmodell for tverrfaglig og tverretatlig innsats v/ Tove Kristin Steen Kompetansesenter rus Midt-Norge Et av syv regionale kompetansesenter Oppdrag fra Helsedirektoratet

Detaljer

Nasjonal satsing på tidlig intervensjon. Status pr 21.oktober 2010 Og hva i 2011

Nasjonal satsing på tidlig intervensjon. Status pr 21.oktober 2010 Og hva i 2011 Nasjonal satsing på tidlig intervensjon Status pr 21.oktober 2010 Og hva i 2011 STATUS PR OKTOBER 2010 Implementering av veilederen Studietur til Danmark Gjennomgang av tidlig intervensjonsprosjekter hvilke

Detaljer

Kurs- og prosjektkatalog

Kurs- og prosjektkatalog Kurs- og prosjektkatalog 2012 Innhold Om kompetansesenteret...4 Kursaktivitet 2012 Barnet og Rusen 2012 nordisk konferanse... 7 Barn og unge som har vært eksponert for. alkohol og..andre rusmidler i fosterlivet...8

Detaljer

RS Helsenettverk Lister. Elisabeth Urstad Samhandlingskoordinator

RS Helsenettverk Lister. Elisabeth Urstad Samhandlingskoordinator Bedre Tverrfaglig Innsats 12.03.15 RS Helsenettverk Lister Elisabeth Urstad Samhandlingskoordinator Flekkefjord12.12.2014 Tidlig inn Veilederen "Fra bekymring til handling" Forankret, tverrfaglig samhandling

Detaljer

Hva er folkehelsearbeid?

Hva er folkehelsearbeid? Hva er folkehelsearbeid? St.meld. nr. 47 (2008 09) Målet med folkehelsearbeid er flere leveår med god helse i befolkningen og å redusere sosiale helseforskjeller. Hvordan kan vi oversette målene i folkehelsearbeidet

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/887-4 H20 DRAMMEN BARN AV PSYKISK PSYKE OG ELLER RUSMISBRUKENDE FORELDRE

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/887-4 H20 DRAMMEN BARN AV PSYKISK PSYKE OG ELLER RUSMISBRUKENDE FORELDRE Notat Til : Bystyrekomite for oppvekst og utdanning Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/887-4 H20 DRAMMEN 13.01.2009 BARN AV PSYKISK PSYKE OG ELLER RUSMISBRUKENDE FORELDRE Bakgrunn

Detaljer

FOKUSOMRÅDER, EKSISTERENDE TILTAK

FOKUSOMRÅDER, EKSISTERENDE TILTAK 1 Temaplan RUSPOLITISK PLAN 2010-2013 Uttalelse fra n, Levanger kommune 1. Planens struktur, språk layout Planen er meget oversiktlig godt strukturert.(kollonner for ansvar kostnad bør utvides litt) Planen

Detaljer

Tidlig innsats i barnehagen Fra bekymring til handling

Tidlig innsats i barnehagen Fra bekymring til handling Tidlig innsats i barnehagen Fra bekymring til handling 1 Hvorfor tidlig innsats i barnehagen? Problematisk bruk av rusmidler hos om lag 300.000 nordmenn og kvinner, i hovedsak alkohol. (SIRUS 2009) Rundt

Detaljer

Lokal handlingsplan for PREMIS. -Rusforebyggende samhandling- Snillfjord kommune

Lokal handlingsplan for PREMIS. -Rusforebyggende samhandling- Snillfjord kommune Snillfjord kommune Lokal handlingsplan for PREMIS -Rusforebyggende samhandling- Snillfjord kommune 2010-2012 BAKGRUNN Deltakelse i Premis Kommunene har ansvar for å utforme en lokal rusmiddelpolitikk som

Detaljer

Hvordan finne ut hvor skoen trykker - gjennomgang av ulike måter å kartlegge på

Hvordan finne ut hvor skoen trykker - gjennomgang av ulike måter å kartlegge på Hvordan finne ut hvor skoen trykker - gjennomgang av ulike måter å kartlegge på 12-09.2013 Dina von Heimburg, Innherred samkommune Roar Bakken, Kompetansesenter rus Midt-Norge DelTa tverrfaglig samarbeid

Detaljer

Kurs/arrangement Starttidspunkt Sluttidspunkt Varighet Virksomhet Målgruppe Lokale Ansvarlig

Kurs/arrangement Starttidspunkt Sluttidspunkt Varighet Virksomhet Målgruppe Lokale Ansvarlig Nettverkskonferansen 2010 21.01.2010 09:00 22.01.2010 15:30 2 dager Rogalandsnettverket Alle Møkstertunet, Rogaland A- Marit Egeland FAMILIEPERSPEKTIVET VED BEHANDLING I TSB Opplæring i brukerplan 2015

Detaljer

rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av

rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler Informasjon om tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) i Midt-Norge og øvrige tilbud tilknyttet Rusbehandling Midt-Norge HF (RMN). www.rus-midt.no

Detaljer

RBUP. RBUP Regionsenter for barn og unges psykiske helse

RBUP. RBUP Regionsenter for barn og unges psykiske helse RBUP Regionsenter for barn og unges psykiske helse Også barn og unge har psykisk helse Også barn og unge har psykisk helse. Derfor har vi fire regionsentre Nesten halvparten av alle nordmenn opplever i

Detaljer

Gjennomføringsplan 2014

Gjennomføringsplan 2014 1 Gjennomføringsplan 2014 2 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 FOREBYGGING OG FOLKEHELSE... 4 2.1 Ungdata... 4 2.2 Brukerplan... 4 2.3 Kjærlighet & Grenser... 5 2.4 Forvaltning av alkoholloven\ansvarlig alkoholhåndtering

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE. Presentasjon 17. september Helse/omsorg Gruppe 5 Rushåndtering

KONGSVINGER KOMMUNE. Presentasjon 17. september Helse/omsorg Gruppe 5 Rushåndtering KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Helse/omsorg Gruppe 5 Rushåndtering Problemstillinger? Hvilke problemstillinger har gruppen hovedsakelig fokusert på / jobbet med? Samhandling mellom enheter/instanser.

Detaljer

Hvordan etablere samarbeid mellom en kommune og KoRus-Nord? KoRus-Nords erfaringer til nå med å følge opp kommuner.

Hvordan etablere samarbeid mellom en kommune og KoRus-Nord? KoRus-Nords erfaringer til nå med å følge opp kommuner. KoRus-Nord Hvordan etablere samarbeid mellom en kommune og KoRus-Nord? KoRus-Nords erfaringer til nå med å følge opp kommuner. 2 KoRus-Nord Regionalt kompetansesenter N-T-F Rusfeltet Oppdragsgiver: Helsedirektoratet

Detaljer

Nasjonal nettverkssamling for psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

Nasjonal nettverkssamling for psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene Nasjonal nettverkssamling for psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene Trondheim 26.-27. november 2014 Forankring av arbeidet i helse- og omsorgstjenesten Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

SLT HANDLINGSPLAN 2015-2016 Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15.

SLT HANDLINGSPLAN 2015-2016 Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15. SLT HANDLINGSPLAN Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15. 1. BAKGRUNN Visjon: Det er godt å vokse opp i Gjesdal. Barn og unge er satsingsområde i kommuneplanperioden 2011 2021. Den helhetlige oppvekstplanen

Detaljer

Mål og tiltaksplan for perioden 2013-2015. til Notodden kommunes ruspolitisk handlingsplan

Mål og tiltaksplan for perioden 2013-2015. til Notodden kommunes ruspolitisk handlingsplan Mål og tiltaksplan for perioden 2013-2015 til Notodden kommunes ruspolitisk handlingsplan 1 2 Innhold 1 Bakgrunn... 4 2 Nye tiltak iverksatt i perioden 2011-13... 4 3 Nye nasjonale føringer og veiledere

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Midtre Namdal samkommune

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Midtre Namdal samkommune Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Midtre Namdal samkommune Hva har vi gjort og hva har vi kommet fram til Presentasjon Stjørdal 14.10.10 Folkehelsekoordinator Sissel Pettersen Kommuneoverlegen i Midtre

Detaljer

Ungdataundersøkelsen "Ung i Agder 2016" - oppfølging

Ungdataundersøkelsen Ung i Agder 2016 - oppfølging Melding Arkivsak-dok. 17/122-1 Saksbehandler Inger Margrethe Braathu Utvalg Møtedato Kultur-, nærings- og helsekomité 07.02.2017 Fylkestinget 14.02.2017 Ungdataundersøkelsen "Ung i Agder 2016" - oppfølging

Detaljer

STAFETTLOGG. Nittedal kommune November Inger Lise Bratteteig

STAFETTLOGG. Nittedal kommune November Inger Lise Bratteteig STAFETTLOGG Nittedal kommune November 2017 Inger Lise Bratteteig 30.11.2017 informasjon fra Haugesund kommune 2 30.11.2017 informasjon fra Haugesund kommune 3 Behov for økt kompetanse Samtalemetodikk

Detaljer

Torsdag økt: kl økt: kl Fredag kl Risør kommune/ Samarbeid Sør. kl.

Torsdag økt: kl økt: kl Fredag kl Risør kommune/ Samarbeid Sør. kl. Lederstøtte. Mål: ledere skal ha innflytelse 22.09.17 Samarbeid Sør Ledere i BTI-arbeidet på programmet og deltakelsen fra sine tjenester, og de beste forutsetninger for å drive prosessen underveis Skolens

Detaljer

Signaler for rus og psykisk helse i Prop 1S og Meld. St. 30 Se meg!

Signaler for rus og psykisk helse i Prop 1S og Meld. St. 30 Se meg! Signaler for rus og psykisk helse i Prop 1S og Meld. St. 30 Se meg! Ketil Nordstrand Seniorrådgiver Avdeling for psykisk helse og rus 07.12.2012 Signaler for rus og psykisk helse i Prop 1S og Meld. St.

Detaljer

PROGRAMMET: Barn i rusfamilier tidlig intervensjon. Maren Løvås Korus Vest Stavanger, Rogaland A- senter februar 2014

PROGRAMMET: Barn i rusfamilier tidlig intervensjon. Maren Løvås Korus Vest Stavanger, Rogaland A- senter februar 2014 PROGRAMMET: Barn i rusfamilier tidlig intervensjon Maren Løvås Korus Vest Stavanger, Rogaland A- senter februar 2014 Velkommen til opplæringsdager Barn i rusfamilier- Tidlig intervensjon Maren Løvås Korus

Detaljer

Rusplan i videregående opplæring i Møre og Romsdal

Rusplan i videregående opplæring i Møre og Romsdal Rusplan i videregående opplæring i Møre og Romsdal Et samarbeid mellom Kompetansesenter - Rus Midt-Norge og Møre og Romsdal fylkeskommune ved utdanningsavdelinga. Registrering av rusproblem 11 skoler har

Detaljer

Ungsatsing - KoRus-Sør 2018

Ungsatsing - KoRus-Sør 2018 Ungsatsing - KoRus-Sør 2018 5 fylker 4 fylkesmenn 5 fylkeskommuner 81 kommuner Kristiansand størst (81.000) Åseral minst (917) 2 politidistrikter Sør Øst Agder 4 helseforetak Vestre Viken Sykehuset i Vestfold

Detaljer

Spesialrådgiver Barne- og ungdomstjenester Helge Jørgensen Avdelingsleder Skolehelsetjenesten Grethe Cederkvist

Spesialrådgiver Barne- og ungdomstjenester Helge Jørgensen Avdelingsleder Skolehelsetjenesten Grethe Cederkvist Ung i Bærum veien videre! Spesialrådgiver Barne- og ungdomstjenester Helge Jørgensen Avdelingsleder Skolehelsetjenesten Grethe Cederkvist 10.3.16 Ungdata-undersøkelsene i Asker og Bærum 2014 Mange kommuner

Detaljer

BTI modellen prøves nå ut i 8 pilotkommuner i Norge (2012-2015). Utvidet målgruppe 0-23 år. Hanne Kilen Stuen/KoRus-Øst

BTI modellen prøves nå ut i 8 pilotkommuner i Norge (2012-2015). Utvidet målgruppe 0-23 år. Hanne Kilen Stuen/KoRus-Øst Bedre tverrfaglig innsats Samarbeidsmodell som ble utviklet for målgruppen barn av rusmisbrukere og psykisk syke. http://socialstyrelsen.dk/udgivelser/bedre-tvaerfaglig-indsats-for-born-i-familier-med-misbrug-eller-sindslidelse

Detaljer

Psykisk helse i BrukerPlan. Seminar etter kartlegging med BrukerPlan, Alta og Vadsø, 2. og 3. juni 2015 Faglig rådgiver Ellen Hoxmark, NAPHA

Psykisk helse i BrukerPlan. Seminar etter kartlegging med BrukerPlan, Alta og Vadsø, 2. og 3. juni 2015 Faglig rådgiver Ellen Hoxmark, NAPHA Psykisk helse i BrukerPlan Seminar etter kartlegging med BrukerPlan, Alta og Vadsø, 2. og 3. juni 2015 Faglig rådgiver Ellen Hoxmark, NAPHA BRUKERE MED SAMTIDIGE RUSLIDELSER OG PSYKISK LIDELSE, ROP-LIDELSER

Detaljer

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder Strategi 2012-2015 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder 1 Innholdsfortegnelse Historikk... 3 Mandat og målsetting... 3 Organisering... 4 Fag- og samarbeidsrådet... 4 Referansegruppen...

Detaljer

Bedre tverrfaglig samarbeid i kommunene

Bedre tverrfaglig samarbeid i kommunene Bedre tverrfaglig samarbeid i kommunene Erfaringer fra arbeidet i Siljan kommune Tidlig innsats Tverrfaglig samarbeid Bildet lånt fra Skien kommune «For å oppdage og hjelpe barn og unge som trenger det,

Detaljer

ROP-retningslinjen De viktigste anbefalingene. Publisert 19. desember 2011 Lansert 13. mars 2012

ROP-retningslinjen De viktigste anbefalingene. Publisert 19. desember 2011 Lansert 13. mars 2012 ROP-retningslinjen De viktigste anbefalingene Publisert 19. desember 2011 Lansert 13. mars 2012 Hvem gjelder retningslinjen for? Personer over 18 år Personer med alvorlig og mindre alvorlig psykisk lidelse

Detaljer

TEMA: ELDRE OG RUS KARTLEGGING. av rusmisbruk hos eldre

TEMA: ELDRE OG RUS KARTLEGGING. av rusmisbruk hos eldre TEMA: ELDRE OG RUS KARTLEGGING av rusmisbruk hos eldre ARTIKKEL Av: Sonja Mellingen, KoRus - vest Bergen og Knut Arne Gravingen, KoRus - Øst I Voss og Gjøvik kommuner er det igangsatt kartlegging av rusforbruket

Detaljer

anne.landheim@sykehuset-innlandet.no innlandet.no ROP-retningslinjen

anne.landheim@sykehuset-innlandet.no innlandet.no ROP-retningslinjen anne.landheim@sykehuset-innlandet.no innlandet.no ROP-retningslinjen Dagsorden Om ROP-retningslinjen Om implementeringstiltakene Elektronisk Publisert 19. desember 2011 Lansert 13. mars 2012 Bakgrunn Høy

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Psykiatri og rus tjenester i egen kommune

Fylkesmannen i Telemark Psykiatri og rus tjenester i egen kommune Psykiatri og rus tjenester i egen kommune May Trude Johnsen Ass. fylkeslege 05.02.16 Kommunens plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Kommunen skal sørge for tilbud om døgnopphold for helse- og omsorgstjenester

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Buskerud - Senter for inkluderende arbeidsliv 1-2-3

NAV Arbeidslivssenter Buskerud - Senter for inkluderende arbeidsliv 1-2-3 1-2-3 Kurskatalog for inkluderende arbeidsliv 2. halvår 2014 Velkommen til en ny kurssesong Vi tilbyr opplæring i en rekke emner knyttet til inkluderende arbeidsliv for å støtte opp under IA-målene ut

Detaljer

Signaler i Prop.1 S ( ), pågående arbeid og satsninger

Signaler i Prop.1 S ( ), pågående arbeid og satsninger Signaler i Prop.1 S (2012-2013), pågående arbeid og satsninger Anette Mjelde avdelingsdirektør avdeling psykisk helse og rus 17.12.2012 Fra St. Olavsplass til Alta 1 Disposisjon Samhandlingsreformen i

Detaljer

Arbeid for å hindre/stoppe vold i nære relasjoner eksempler fra Tromsø kommune PLANER UTVIKLINGSARBEID - STRUKTURER SAMHANDLING - KOMPETANSE

Arbeid for å hindre/stoppe vold i nære relasjoner eksempler fra Tromsø kommune PLANER UTVIKLINGSARBEID - STRUKTURER SAMHANDLING - KOMPETANSE Arbeid for å hindre/stoppe vold i nære relasjoner eksempler fra Tromsø kommune PLANER UTVIKLINGSARBEID - STRUKTURER SAMHANDLING - KOMPETANSE Mål: Barn som lever med vold skal ha rett hjelp til rett tid.

Detaljer

Mitt innlegg er fra et korus utgangspunkt og jeg velger å se på tidlig innsats i et kommuneperspektiv

Mitt innlegg er fra et korus utgangspunkt og jeg velger å se på tidlig innsats i et kommuneperspektiv Er tidlig innsats et hovedsatsingsområde i Opptrappingsplanen? Hilde J Løberg Jeg kommer fra KoRus- Sør, Borgestadklinikken. Korus Sør er et av 7 regionale kompetansesentre som jobber på rusfeltet på oppdrag

Detaljer

Målgruppa. Oppsøkende sosialt arbeid. Uteteamet, for hvem?

Målgruppa. Oppsøkende sosialt arbeid. Uteteamet, for hvem? Innhold Uteteamet, for hvem?... 4 Oppsøkende sosialt arbeid... 5 Forebygging på alle nivåer, i ulik grad... 8 Rusforebygging handler ikke nødvendigvis om rus... 10 Kontaktinformasjon... 12 UTETEAMET.no

Detaljer

Anne Brodalen, fagleder Marianne Ihle, miljøterapeut Ungdomskontakten i Ringsaker

Anne Brodalen, fagleder Marianne Ihle, miljøterapeut Ungdomskontakten i Ringsaker Anne Brodalen, fagleder Marianne Ihle, miljøterapeut Ungdomskontakten i Ringsaker Ringsaker kommune Ungdomskontakten TIUR-prosjektperioden Erfaringer inn i fast drift Stor innlandskommune Ca. 33 500 innbyggere

Detaljer

Regional kompetanseplan 2013

Regional kompetanseplan 2013 Regional kompetanseplan 2013 Kompetanse- og utviklingsarbeid på rusområdet i Rogaland. Kompetansesenter rus, region vest ved Rogaland A-senter ( ) og i Rogaland skal iverksette ulike kompetansehevende

Detaljer

KoRus-Øst. (Kompetansesenter rus region øst )

KoRus-Øst. (Kompetansesenter rus region øst ) KoRus-Øst (Kompetansesenter rus region øst ) www.rus-ost.no KoRus-Øst er lokalisert i Sykehuset Innlandet HF, Kjonerud kompetansesenter, Ottestad KoRus-Øst er ett av syv kompetansesentre i et landsomfattende

Detaljer

Folkehelsearbeid for barn og unge. v/ folkehelserådgiver Solveig Pettersen Hervik, Fylkesmannen i Aust- Agder

Folkehelsearbeid for barn og unge. v/ folkehelserådgiver Solveig Pettersen Hervik, Fylkesmannen i Aust- Agder Folkehelsearbeid for barn og unge v/ folkehelserådgiver Solveig Pettersen Hervik, Fylkesmannen i Aust- Agder Presentasjonens innhold: Hva er folkehelsearbeid? Folkehelseloven Oversiktsarbeid Folkehelse

Detaljer

Hvordan bruke rusmiddel politisk handlingsplan som forebyggingsverktøy?

Hvordan bruke rusmiddel politisk handlingsplan som forebyggingsverktøy? Hvordan bruke rusmiddel politisk handlingsplan som forebyggingsverktøy? Kompetansesenteret Rus Nord Norge Tromsø 5. des 2012 Øystein Gravrok KoRus Nord KoRus-Nord: Kompetansesenteret rus, Nord-Norge (KoRus-Nord)

Detaljer

Status rusmiddelpolitisk handlingsplan

Status rusmiddelpolitisk handlingsplan Status rusmiddelpolitisk handlingsplan Senter for rusforebygging - primærtjeneste for kommunens rusarbeid Ny stortingsmelding ( juni 2012) Stortingsmelding 30 ( 2011-2012) SE MEG! En helhetlig rusmiddelpolitikk

Detaljer

Sammen om mestring. Tverrfaglig samarbeid. Reidar Pettersen Vibeto. Korus Sør

Sammen om mestring. Tverrfaglig samarbeid. Reidar Pettersen Vibeto. Korus Sør Sammen om mestring Tverrfaglig samarbeid Reidar Pettersen Vibeto Korus Sør 3 HOVEDFORLØP Hoved forløp 1; Milde og kortvarige problemer. Hovedforløp 1 Nyoppstått angst eller depresjon mild til moderat Selvskading

Detaljer

Kommunene Moskenes, Flakstad, Vestvågøy og Vågan

Kommunene Moskenes, Flakstad, Vestvågøy og Vågan OPPLÆRINGSPROGRAMMET «Tidlig inn» Kommunene Moskenes, Flakstad, Vestvågøy og Vågan D A G 1D E L EN September 2016 Banana Stock Ltd Dag 1 del en side 1 Presentasjon Hvem er jeg Hvem er dere? Hva er Tidlig

Detaljer

Velkommen. til veiledersamling. 20.04.16 Veiledersamling Tidlig inn

Velkommen. til veiledersamling. 20.04.16 Veiledersamling Tidlig inn Velkommen til veiledersamling 20.04.16 Veiledersamling Tidlig inn Hva er Tidlig inn og hvorfor er dere viktige som veiledere i denne satsingen? Opplæring alene fører ikke nødvendigvis til endring av praksis

Detaljer

Sped- og småbarn i risiko; kunnskap, samhandling og visjoner

Sped- og småbarn i risiko; kunnskap, samhandling og visjoner Sped- og småbarn i risiko; kunnskap, samhandling og visjoner Siw Lisbet Karlsen, seniorrådgiver BUFetat Kjersti Sandnes, psykologspesialist og universitetslektor RBUP Sensitiv omsorg Når foreldrene opplever

Detaljer

«Jeg er gravid» Svangerskap og rus

«Jeg er gravid» Svangerskap og rus «Jeg er gravid» Svangerskap og rus Oppfølging og rutiner TWEEK-verktøyet FRIDA-prosjektet Rusvernkonsulent Lise Vold Jordmor Solfrid Halsne FRIDA tidlig samtale med gravide om alkohol og levevaner Prosjekter

Detaljer

Handlingsplan - Folkehelse i Aust-Agder (1) Planarbeid og regional utvikling. Hensikt/bakgrunn

Handlingsplan - Folkehelse i Aust-Agder (1) Planarbeid og regional utvikling. Hensikt/bakgrunn Handlingsplan - Folkehelse i Aust-Agder 2016 (1) Planarbeid og regional utvikling Innlemme folkehelseperspektivet i kommunale og regionale planer Gi innspill til kommunale og regionale planer om tema som

Detaljer

Velkommen til KoRus-samling i Narvik!

Velkommen til KoRus-samling i Narvik! Velkommen til KoRus-samling i Narvik! Årlig samling for alle ansatte ved Korus Arrangeres i samarbeid mellom Helsedirektoratet og KoRus på omgang mellom sentrene Viktig arena der ansatte kan treffe «kolleger»

Detaljer

Stafettloggen. Oslo 18. november 2015. Bedre tverrfaglig innsats. 24.11.2015 informasjon fra Haugesund kommune 1

Stafettloggen. Oslo 18. november 2015. Bedre tverrfaglig innsats. 24.11.2015 informasjon fra Haugesund kommune 1 Stafettloggen Bedre tverrfaglig innsats Oslo 18. november 2015 24.11.2015 informasjon fra Haugesund kommune 1 24.11.2015 informasjon fra Haugesund kommune 2 24.11.2015 informasjon fra Haugesund kommune

Detaljer

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper. fb.com/trondelagfylke

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper.  fb.com/trondelagfylke Program for folkehelsearbeid i kommunene er en tiårig satsing for å utvikle kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Satsingen skal bidra til å styrke kommunenes langsiktige

Detaljer

Skjermet Enhet for gravide rusmiddelmisbrukere. Tett oppfølging fra tverrfaglig personell

Skjermet Enhet for gravide rusmiddelmisbrukere. Tett oppfølging fra tverrfaglig personell Tilbakeholdelse i institusjon av gravide rusmiddelmisbrukere 6-2a Skjermet Enhet for gravide rusmiddelmisbrukere ved Borgestadklinikken Vi har som mål å: Skape en god relasjon til den gravide kvinnen Skjerme

Detaljer

BEDRE TVERRFAGLIG INNSATS Listerregionen. Ung i Agder Elisabeth Urstad

BEDRE TVERRFAGLIG INNSATS Listerregionen. Ung i Agder Elisabeth Urstad BEDRE TVERRFAGLIG INNSATS Listerregionen Ung i Agder 03.11.16 Elisabeth Urstad Bakgrunn Kilde: SSB Det er sosial ulikhet i hvem som fullfører videregående opplæring Prosentandel som gjennomfører videregående

Detaljer

INNSATSOMRÅDER MED ARBEIDSSEMINAR OG PLANVERKTØY. Utvikling av tverrfaglige tiltak gjennom hele livsløpet på rusområdet i kommunen.

INNSATSOMRÅDER MED ARBEIDSSEMINAR OG PLANVERKTØY. Utvikling av tverrfaglige tiltak gjennom hele livsløpet på rusområdet i kommunen. INNSATSOMRÅDER MED ARBEIDSSEMINAR OG PLANVERKTØY Utvikling av tverrfaglige tiltak gjennom hele livsløpet på rusområdet i kommunen. Sammen for rusfaglig kompetanse Kompetansesenter rus - Midt-Norge 1 Innhold

Detaljer

Introduksjon til BTI-modellen og BTI kompetansehevingsprogram i Risør kommune

Introduksjon til BTI-modellen og BTI kompetansehevingsprogram i Risør kommune Introduksjon til BTI-modellen og BTI kompetansehevingsprogram i Risør kommune Tillitsfulle møter med barn, unge, foreldre Tillitsfulle forhold mellom ansatte i de forskjellige tjenestene Risør Rådhus 19.

Detaljer

SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING

SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING Lokale helsetjenester Psykiatri, rus og somatikk i Bindal og Ytre Namdal SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING Samhandlingskoordinator Reidun Gutvik Korssjøen Temadag Tilskudd og innovasjon innen

Detaljer

MI og Frisklivssentralen - en god match!

MI og Frisklivssentralen - en god match! MI og Frisklivssentralen - en god match! Nasjonal konferanse i Motiverende Intervju - HiNT 12.02.2014 Gro Toldnes, Frisklivspedagog, Frisklivssentralen i Levanger Oppstart 01. januar 2012 «MI og Frisklivssentralen-

Detaljer

Psykologer i kommunene. Regional nettverkssamling Tromsø, 9. 10. juni 2015

Psykologer i kommunene. Regional nettverkssamling Tromsø, 9. 10. juni 2015 Psykologer i kommunene Regional nettverkssamling Tromsø, 9. 10. juni 2015 Velkommen! NAPHAs oppdrag Hva skjer? Denne samlingen 2 Helsedirektoratets oppdrag til NAPHA - Tilskuddsordningen for psykologer

Detaljer

Ungdata og BRUKERPLAN

Ungdata og BRUKERPLAN Ungdata og BRUKERPLAN Ålesund/Kristiansund 9-10 januar 2013 Erlend Thorup Hva er Ungdata? Et kvalitetssikret og brukervennlig system for lokale spørreundersøkelser. Elever på ungdomstrinnet og videregående

Detaljer

Forebygging og tidlig innsats mot rusmidler ikke bare for ungdom!

Forebygging og tidlig innsats mot rusmidler ikke bare for ungdom! Forebygging og tidlig innsats mot rusmidler ikke bare for ungdom! Kristiansand mai 2016 Ingjerd Woldstad rådgiver, Korus Midt-Norge 1 Hvilke utfordringer møter familie og hjelpetjenester i møte med aldring

Detaljer

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12)

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12) KOMMUNEANALYSEN 2012 Steg 1 medbestemmelse (art. 12) 1. Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse Hvem foreslår saker og hvilke saker behandles der? Årsplaner for

Detaljer

OPPFØLGNING AV GRAVIDE I KOMMUNEN. Fagteam Rus, Mestringsenheten, Sandnes kommune Lise Vold

OPPFØLGNING AV GRAVIDE I KOMMUNEN. Fagteam Rus, Mestringsenheten, Sandnes kommune Lise Vold OPPFØLGNING AV GRAVIDE I KOMMUNEN Fagteam Rus, Mestringsenheten, Sandnes kommune Lise Vold Hvem er disse kvinnene? Melding om graviditet og rus/mulig graviditet og rus? Kvinnene Mangfoldige. Ukjente og

Detaljer

Inspirasjonsmodell Bedre Tverrfaglig Innsats, BTI Fra dansk til norsk

Inspirasjonsmodell Bedre Tverrfaglig Innsats, BTI Fra dansk til norsk Inspirasjonsmodell Bedre Tverrfaglig Innsats, BTI Fra dansk til norsk Samarbeid mellom; 8 nøkkelkommuner 7 regionale kompetansesentre Helsedirektoratet 2012 2015 og videre fremover Hva vil jeg snakke om?

Detaljer

Melding til Stortinget 30 (2011-2012) Se meg! Kort oppsummering

Melding til Stortinget 30 (2011-2012) Se meg! Kort oppsummering Sak 49-12 Vedlegg 1 Melding til Stortinget 30 (2011-2012) Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk alkohol narkotika - doping Kort oppsummering 5 hovedområder for en helhetlig rusmiddelpolitikk 1. Forebygging

Detaljer

Henvendelse til Enhet barn og ungdom

Henvendelse til Enhet barn og ungdom Journalstempel: Postadresse: Stjørdal kommune, PB 133, 7501 Stjørdal Besøksadresse: Kjøpmannsgata 9, STJØRDAL Tlf: 74 83 35 00 Henvendelse til Enhet barn og ungdom Informasjon om barnet/ungdommen Fødselsdato

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/ Arkiv: C14 &40 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: LOSPROSJEKTET

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/ Arkiv: C14 &40 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: LOSPROSJEKTET Saksfremlegg Saksnr.: 10/4139-6 Arkiv: C14 &40 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: LOSPROSJEKTET 2010-2013 Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: :::

Detaljer

Gården som arbeidsplass en arena for individuell oppfølging

Gården som arbeidsplass en arena for individuell oppfølging Inn på tunet Gården som arbeidsplass en arena for individuell oppfølging Handlingsplan 2013 2017 Prioriterte tjenestesektorer for videreutvikling av IPT I handlingsplanperioden skal det spesielt arbeides

Detaljer