grønn, nær og levende

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "grønn, nær og levende"

Transkript

1 grønn, nær og levende

2 Kjekstadmarka Heggedal Oslofjorden Hallenskog ROS-hytta Blåfjell-hytta Slemmestad Røyken Kommune grønn, nær og levende Disse tre enkle ordene i kommunevisjonen fremhever viktige kvalitetstrekk ved Røyken-samfunnet. Kommunen har over innbyggere og dekker et område på 113 kvadratkilometer, sentralt på Østlandet mellom Drammensfjorden og Oslofjorden, kun en halvtimes biltur fra hovedstaden. Røyken har full barnehagedekning og et godt utbygd skole, helseog omsorgstilbud. Vi har i tillegg et rikt kulturliv med hundrevis av lag og foreninger. Våre unike friluftsområder, et frodig kulturlandskap, frisk luft og en vakker kystlinje på 30 kilometer både mot Drammensfjorden og Oslofjorden er verdier vi setter høyt. Den vakre Kyststien slynger seg langs fjorden. Bade- og fiskeplassene ligger som perler på en snor. I marka er det et mangfold av merkede stier, skiløyper og trivelige turisthytter. Denne brosjyren gir deg en oversikt over noen av de mange tilbudene vi har i den fantastiske kommunen vi bor i. Rune Kjølstad Ordfører Foto: Fotograf Mjøen Spikkestad Lahell Åsaker Drammensfjorden Auvi Hyggen Røyken Villingstad Herstadhei Jerdal Røyken Rådhus og Servicetorget Rådhuset ligger på Midtbygda og de fleste av kommunens virksomheter er samlet her. Det naturlige midtpunktet på Rådhuset er Servicetorget. I tilknytning til Rådhuset ligger også helsestasjon, bibliotek, brannstasjon, legevakt og politi. På kommunens hjemmeside finnes utfyllende informasjon om tjenestene i denne brosjyren. Midtbygda Informasjonsfolder utgitt av Røyken Kommune, februar 2008 Ansvarlig redaktør: Rådmann Bjørn Orhagen Tekst: Røyken Kommune Design: Stuedal Kommunikasjon Forside, alle foto: Bjørn H Stuedal Opplag: Trykk: Zoom Print, Drammen Trykket på miljøpapir Bødalen Nærsnes Follestad Båtstø Åros MILJ ØME R KE T Trykksak Røyken Helsestasjon Kommunens helsestasjon med lege, helsesøster, fysioterapeut, ergoterapeut og jordmortjeneste ligger ved Rådhuset på Midtbygda. Tannlege Det finnes tre offentlige tannklinikker i kommunen: i Røyken, Slemmestad og Åros/Sætre. Se Fastlege Hvis du har behov for å knytte deg til eller endre fastlege, kan du ringe fastlegetelefonen Legevakt Legevakten holder til på Rådhuset og har telefon Ring på forhånd for å avtale time. Ved behov for akutt hjelp ring 113 Skoler Røyken har åtte barneskoler og tre ungdomsskoler. Det er to videregående skoler i kommunen: Røyken videregående skole og Røyken videregående Steinerskole. Se og Skolefritidsordning (SFO) Alle barneskolene i kommunen tilbyr skolefritidsordning (SFO). Barnehager Røyken kommune har full barnehagedekning med både kommunale og private barnehager. Det er felles opptak med søknadsfrist 1. mars hvert år. Kulturskole Kulturskolen i Røyken er et kreativitetssenter hvor barn og unge får utvikle sine sanser og skapende evner. Her tilbys undervisning i musikk, kunst og kultur.

3 Lag og foreninger Det er et yrende foreningsliv i Røyken med nærmere 200 lag og foreninger. Kulturkontoret har oversikt over lag og foreninger. Friluftsliv I de fire markaområdene i Røyken er det et mangfold av merkede turstier og tre betjente turisthytter. Vinterstid kjører Skiforeningen opp merkede skiløyper. Se Kystledhytta på Skogsborg drives og leies ut av Oslofjordens Friluftsråd. Se Drammen og omegn turisthytteforening tilbyr mange turer og aktiviteter. Se Det er mange flotte friluftsområder langs kysten med Hernestangen og Høvikvollen som de største. Turveien rundt Hernestangen er tilgjengelig for bevegelseshemmede. På Kjekstad ligger en stor og moderne golfbane. Se Idrett Det er 20 aktive idrettslag med mange forskjellige aktivitetstilbud i kommunen. Røyken idrettsråd er idrettens talerør og har god oversikt: De fleste idrettsanleggene samt Slemmestadhallen eies og drives av idrettslagene. Røykenhallen, flerbrukshallene på Spikkestad og Åros barneskole er kommunale og leies ut. Badestrender og fiskeplasser Røykens langstrakte kyst langs Oslofjorden og Drammensfjorden byr på mange flotte opplevelser og aktiviteter sommer som vinter. Badestrender og fiskeplasser ligger tett i tett langs den 30 kilometer lange strandlinjen. Kyststien Den blåmerkede Kyststien slynger seg fra Slemmestad i nord til Åros i sør i et vakkert kystlandskap. Stien går gjennom et varierende terreng og sikrer befolkningen en unik tilgang til kysten. Egen brosjyre med kart fås på servicetorget. Foto: INGRID BUCK Oldtidsveien Oldtidsveien i Røyken går gjennom et gammelt kulturlandskap fra Drammensfjorden i vest til Oslofjorden i øst. Dette er en gammel ferdselsåre med mange kulturminner. Egen brosjyre med kart fås på servicetorget. Cementmuseet Museet ligger i sekkefabrikken til den gamle sementfabrikken i Slemmestad. Her finnes fotografier, gjenstander, protokoller og et arkiv som viser 100 års utvikling av sementproduksjon og dens betydning for lokalbefolkningen. Se Sekkefabrikken Kulturhus Lokalene til sekkefabrikken i den gamle sementfabrikken i Slemmestad er gjort om til kulturhus. Her foregår det mange forskjellige kulturaktiviteter hele året. Se Geologisenter Slemmestadområdets geologi er verdenskjent. Innenfor et ganske lite område finnes et rikt utvalg bergarter fra jordens urtid og oldtid. På Geologisenteret i Slemmestad finnes utstillingsmontre med områdets fossiler, bergarter og mineraler. Senteret tilbyr guidede geologiturer for publikum. Se Svømmehall Svømmehallen ligger på Spikkestad Ungdomsskole og leies ut. Folkebadet er åpent for allmennheten fra september til april på tirsdager, torsdager og lørdager. Det er oppvarmet badstue. Fritidstilbud til ungdom Kommunen har to fritidsklubber for ungdom mellom 13 og 18 år i Slemmestad og Spikkestad. Tilbud om fritidsklubb for psykisk utviklingshemmede ligger i Røyken sentrum. Kommunen har i samarbeid med foreldre etablert et mekkeverksted for ungdom i Slemmestad.

4 Næringsliv Røyken kommune har et allsidig næringsliv, med rundt 1500 etablerte bedrifter innen industri, landbruk, service, handel og tjenester. Røyken har om lag yrkesaktive. I Kommuneplanen er tettstedene Slemmestad, Røyken, Spikkestad og Åros utpekt til kommunens lokale sentra. Det er nye næringstomter til salgs i Follestad Næringspark. Se Røyken Næringsråd Røyken Næringsråd er en partipolitisk uavhengig medlemsorganisasjon for bedrifter og næringsdrivende, organisasjoner og enkeltpersoner i Røyken kommune. Næringsrådet har kontor på Rådhuset og samarbeider nært med Røyken kommune om å få til gode rammevilkår for alle næringsdrivende i kommunen. Røyken Næringsråd tilbyr etablererveiledning for Røyken kommune for alle som ønsker å starte opp eller drive egen bedrift i kommunen. Se Foto: Mikkel Ekrem Moxness/Elopak Bolig i Røyken Røyken er en populær kommune å bosette seg i og det finnes mange fine regulerte boligarealer her. Spesielt i tettstedene Spikkestad, Røyken, Slemmestad og Åros foregår det utbygging av private bolig- og leilighetsprosjekter, men også i Nærsnes, Båtstø og Hyggen pågår det utbygging. Er du på søken etter en tomt eller ønsker å kjøpe bolig, ta kontakt med eiendomsmeglere i omegn. Du kan også kontakte Plan, bygg, og oppmålingsenheten som vet hvilke arealer som er regulert for boligbygging. Plan, bygg og oppmåling Enheten behandler søknader om oppføring, riving og endring av boliger og andre bygninger. For at kommunen skal gi raske svar, må komplett søknad med korrekt informasjon sendes inn, gjerne elektronisk. Behandlingen av regulerings- og bebyggelsesplaner skjer i henhold til plan- og bygningsloven, forvaltningsloven og kommunale planbestemmelser. Kommunalteknikk Enheten bygger ut, drifter og vedlikeholder kommunale veier, kommunalt vann og avløp. Foto: Nesoddbåtene Privatabonnenter kan velge om forbruksgebyret for vann og avløp skal beregnes og betales etter boligareal, eller betales etter målt, faktisk forbruk. Vannmålerne kan hentes fra Servicetorget av huseieren eller rørlegger etter godkjent søknad. Telefonvakt utenom arbeidstid: Rørlegger: Brøyting: Renovasjon Kommunen har ansvaret for alt avfallet som oppstår i husholdningene i Røyken. Det er kildesortering av matavfall, papir, plastemballasje, glass- og metallemballasje, klær og farlig avfall. Gjenvinningsstasjonen i Røyken og grovfyllplass for industriavfall, ligger på Follestad. Se telefon Startlån og tilskudd Startlån er et lånetilbud til økonomisk vanskeligstilte til anskaffelse eller utbedring av bolig. Boligtilskudd er en strengt behovsprøvd engangsstøtte til kjøp eller utbedring/tilpasning av bolig og gjelder for samme gruppe som ovenfor. Søknadsskjema og mer informasjon finnes på kommunens hjemmeside eller på Post, bank og apotek På Rortunet kjøpesenter i Slemmestad finnes posthus, bank, minibank og apotek, se Det er Post i butikk på Spikkestad, i Røyken og på Nærsnes. NAV Røyken Røyken NAV kontor ligger på Midtbygda. Her kan du få hjelp med spørsmål om trygd, sosialtjenester og arbeid, se Offentlig kommunikasjon Det er gode vei-, buss- og togforbindelser til Oslo, Drammen og nabokommunene Asker og Hurum. Riksvei 23 går tvers gjennom kommunen fra Drammen og gjennom Oslofjordtunnelen til Drøbak, Østfold og videre til kontinentet. Det er godt utbygget offentlig kommunikasjon i kommunen, med jernbane, buss og hurtigbåt. Informasjon om rutetider og stoppesteder, se Brann og redningstjenesten Brannstasjonen i Røyken er lokalisert på Rådhuset og har som hovedoppgave å være innsatsstyrke ved brann og ulykker og drive brannforebyggende arbeid. Røyken brannstasjon tilbyr også alarmtjenester for bedrifter og privatboliger. Vakttelefon: Alarmtelefon: 110 Politi Lensmannskontoret ligger på Rådhuset. Her utstedes blant annet pass. Telefon: Alarmtelefon: 112

5 Dyrlege Det er to dyrleger i Røyken. En i Slemmestad telefon, og en i Røyken sentrum, med telefon Pleie og omsorg Røyken kommune har gode omsorgstjenester til eldre, syke og funksjonshemmede. I 2005 åpnet Bråset bo- og omsorgsenter i Røyken som landets største og mest moderne senter i sitt slag. Se Det er i tillegg et bo- og aktivitetssenter i Slemmestad. Det er utarbeidet en brosjyre med informasjon om kommunens pleie- og omsorgstjenester. Denne fås på servicetorget eller kan lastes ned på kommunens hjemmeside. Hjemmetjenester Røyken kommune ønsker å bidra med hjelp til selvhjelp til den enkelte, slik at alle som ønsker det kan bli boende i eget hjem lengst mulig. Kommunen tilbyr derfor en rekke hjemmebaserte tjenester. Leie av hjelpemidler Midlertidig hjelpemidler som krykker eller rullestol kan leies fra vaktsentralen ved brannstasjonen. Eldresenter I Slemmestad ligger et eldresenter som er et populært og sosialt møtested for pensjonister. Her selges mat og drikke og tilbud om frisør eller fotpleie. Bibliotek Røyken kommune har to bibliotek. Hovedbiblioteket ligger i Slemmestad og en filial ligger på Rådhuset. Se Den Norske Kirke i Røyken Det er fire vakre kirker i Røyken. Disse ligger i Åros, Slemmestad, Nærsnes og Røyken. Kirkekontoret i Røyken ligger i Slemmestad telefon Se også Det er flere andre trossamfunn i kommunen. Frivillighetssentralen Frivillighetssentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet. Noen trenger hjelp, mens andre ønsker å hjelpe. Frivillighetssentralen holder til i nye lokaler ved Bråset bo- og omsorgssenter telefon SLT-koordinator Røyken har egen koordinator for Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT). Kommunes SLT-koordinator arbeider tett sammen med de som jobber med forebyggende arbeid rettet mot barn og unge. Servicetorget

SALGET HAR STARTET Siste bygg Faste priser

SALGET HAR STARTET Siste bygg Faste priser Informasjon SALGET HAR STARTET Siste bygg Faste priser Vi har spesialavtaler med Røyken Kommune og Slemmestad Idrettsforening Ønsker ditt idrettslag eller bedrift det samme? BEHANDLING TRENINGSSENTER VELVÆRE

Detaljer

Velkommen til Nordreisa

Velkommen til Nordreisa Velkommen til Nordreisa - med plass til alle Regionsenteret i Nord-Troms Mangfold styrker Fakta om Nordreisa Friluftskommunen Nordreisa kommune er mest kjent for alle de vakre naturområdene, og som en

Detaljer

Røyken kommune Handlingsplan 2009-2012

Røyken kommune Handlingsplan 2009-2012 Røyken kommune Handlingsplan 2009-2012 1. Rullering 2008. Høyre, FrP, Venstre og KrF s forslag til handlingsplan. Behandles av kommunestyret 11/12-2008 Innhold: 1. Forord... 3 2. Visjon... 4 3. Programområdene...

Detaljer

Informasjonsguide for RØYKEN. grønn, nær og levende

Informasjonsguide for RØYKEN. grønn, nær og levende Informasjonsguide for RØYKEN 2011 grønn, nær og levende dnbnor.no Alt i ett hus Våre rådgivere i Slemmestad hjelper deg gjerne når du skal kjøpe eller selge eiendom. Vi kan tilby deg en helhetlig løsning

Detaljer

Informasjon. Finn fram i Stavanger kommune

Informasjon. Finn fram i Stavanger kommune Informasjon Finn fram i Stavanger kommune Velkommen til Stavanger kommune Du kan komme i kontakt med oss på følgende måter: INTERNETT: www.stavanger.kommune.no Internettsidene gir oppdatert informasjon

Detaljer

LANDING I FRAMTIDA KOMMUNEPLAN FOR SØNDRE LAND KOMMUNE 2007 2015. SAMFUNNSDEL

LANDING I FRAMTIDA KOMMUNEPLAN FOR SØNDRE LAND KOMMUNE 2007 2015. SAMFUNNSDEL LANDING I FRAMTIDA KOMMUNEPLAN FOR SØNDRE LAND KOMMUNE 2007 2015. SAMFUNNSDEL Høringsutkast Innledning Kommuneplanen viser mål og satsingsområder for Søndre Land kommune fram til 2016. Kommuneplanen er

Detaljer

Kystbyen Slemmestad 2030

Kystbyen Slemmestad 2030 Kystbyen Slemmestad 2030 Kommunedelplan for Slemmestad Planbeskrivelse tema - del 2 4. februar 2011 Visjon for Slemmestad 2030: Slemmestad er en levende liten by med nærhet til fjorden og grønne attraktive

Detaljer

TIL SALGS NÆRINGSTOMTER RØYKEN NÆRINGSPARK. 5.000-33.000 kvm RØYKEN. KONTAKT MEGLER Petter W. Berger M: 93 48 17 25 - E: pwb@malling.

TIL SALGS NÆRINGSTOMTER RØYKEN NÆRINGSPARK. 5.000-33.000 kvm RØYKEN. KONTAKT MEGLER Petter W. Berger M: 93 48 17 25 - E: pwb@malling. 5.000-33.000 kvm RØYKEN TIL SALGS NÆRINGSTOMTER RØYKEN NÆRINGSPARK KONTAKT MEGLER Petter W. Berger M: 93 48 17 25 - E: pwb@malling.no Stian Espedal M: 93 60 19 10 - E: stes@malling.no Malling & Co Markets

Detaljer

ALLE SKAL MED Program 2007 2011 Sørum Arbeiderparti

ALLE SKAL MED Program 2007 2011 Sørum Arbeiderparti ALLE SKAL MED Program 2007 2011 Sørum Arbeiderparti Kjære velger. Sørum Arbeiderparti stiller i år med et valgprogram som er både omfattende og konkret. Vi har hatt et godt og konstruktivt samarbeid med

Detaljer

Kommuneinfo n. Informasjonsguide for Nes kommune 2007-2011. Hallingdal

Kommuneinfo n. Informasjonsguide for Nes kommune 2007-2011. Hallingdal Kommuneinfo n Informasjonsguide for Nes kommune 2007-2011 Hallingdal Vurderer du salg/kjøp av eiendom? Ta kontakt. Tlf. 32 07 29 00 hallingdal@ringeiendom.no Informasjonsguide for Nes kommune Kart Nes

Detaljer

RØYKEN KOMMUNE Plan-, bygg- og oppmålingsenheten

RØYKEN KOMMUNE Plan-, bygg- og oppmålingsenheten RØYKEN KOMMUNE Plan-, bygg- og oppmålingsenheten Forprosjekt til kommunedelplan for Slemmestad Røyken kommune Utkast 4. juni 2008 Forprosjekt rapport - Innhold Innledning Industristedet Slemmestad - Sementfabrikken

Detaljer

Et Reiselivsmagasin utgitt av Hurumhalvøyas skatter 2008

Et Reiselivsmagasin utgitt av Hurumhalvøyas skatter 2008 Et Reiselivsmagasin utgitt av Hurumhalvøyas skatter 2008 Skog og hav av muligheter - Fri Flyt ved mølen - Lykkes på Hest - Litt berlin - BRDR. Jensen SKOG OG HAV AV MULIGHETER De er friske, og de er nære,

Detaljer

Krødsherad kommune. Strategisk næringsplan. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre 22.11.2007. Strategisk næringsplan - Krødsherad 1

Krødsherad kommune. Strategisk næringsplan. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre 22.11.2007. Strategisk næringsplan - Krødsherad 1 Strategisk næringsplan Vedtatt av styre 22.11.2007 Strategisk næringsplan - Krødsherad 1 Innholdsfortegnelse Innhold Side Forord 3 Overordnede mål 3 Dagens situasjon 5 Strategi 1 - Felles tiltak 6 1.1

Detaljer

Vedlegg 1 - Strategisk kulturplan for Røyken 2015-2024

Vedlegg 1 - Strategisk kulturplan for Røyken 2015-2024 Side 1 av 7 Vedlegg 1 - Strategisk kulturplan for Røyken 2015-2024 Idrett og friluftsliv Røyken kommune har med sin nærhet til Oslofjorden, Drammensfjorden og store skogsområder gode muligheter for den

Detaljer

Nytt fra Stokke kommune

Nytt fra Stokke kommune FULLDISTRIBUSJON Nr. 9 november 2003 4. årgang www.stokke.kommune.no Nytt fra Stokke kommune Nytt fra Stokke kommune Nr. 9.november 2003 4. årgang Innhold: Side Til leserne 2 Kulturskolen 5 år - jubileumskonsert

Detaljer

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015 NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015 1 Kontrakt med innbyggerne i Nannestad kommune Still oss til ansvar om 4 år på følgende punkter: Mål for perioden 2011 2015: Ingen eiendomsskatt

Detaljer

Klæbu ~ en kommune i forkant. Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2011-2014

Klæbu ~ en kommune i forkant. Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2011-2014 Klæbu ~ en kommune i forkant Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2011-2014 17.august 2011 Forord Kulturdepartementet har pålagt kommunene å utarbeide en kommunedelplan for anlegg og områder for idrett

Detaljer

Barn og unges kunst. Idé og gjennomføring Elin Setara for Bærum Arbeiderparti 2014. Prøveutkast

Barn og unges kunst. Idé og gjennomføring Elin Setara for Bærum Arbeiderparti 2014. Prøveutkast Barn og unges kunst. Idé og gjennomføring Elin Setara for Bærum Arbeiderparti 2014. Prøveutkast Bærum Arbeiderpartis program for kommunestyreperioden 2015-2019 I fellesskap for Bærums fremtid at flest

Detaljer

HURUMHALVØYA AKTIVITETER I HURUM 2012

HURUMHALVØYA AKTIVITETER I HURUM 2012 HURUMHALVØYA AKTIVITETER I HURUM 2012 HELT PÅ HØYDEN TOPPTURER I HURUMMARKA GØY PÅ LANDET FAMILIEVENNLIG PÅ SAND GÅRD DE BESTE STRENDENE BADEMULIGHETER LANGS KYSTEN HVA SKJER I HURUM AKTIVITETSKALENDER

Detaljer

Program for. Iveland Venstre. for perioden 2011-2015. www.iveland.venstre.no. Program Iveland 2011.indd 1 17.08.11 21:42

Program for. Iveland Venstre. for perioden 2011-2015. www.iveland.venstre.no. Program Iveland 2011.indd 1 17.08.11 21:42 Program for Iveland Venstre for perioden 2011-2015 www.iveland.venstre.no 1 Program Iveland 2011.indd 1 17.08.11 21:42 Et sosialliberalt Iveland Venstre er Norges sosialliberale parti. Vår politikk kombinerer

Detaljer

LEV GODT I KONGSBERGS NYE BYDEL. HELLEBÆK BLIR EN HELT NY BYDEL I KONGSBERG SENTRUM, VED LÅGENS SOLRIKE BREDDER.

LEV GODT I KONGSBERGS NYE BYDEL. HELLEBÆK BLIR EN HELT NY BYDEL I KONGSBERG SENTRUM, VED LÅGENS SOLRIKE BREDDER. LEV GODT I KONGSBERGS NYE BYDEL. HELLEBÆK BLIR EN HELT NY BYDEL I KONGSBERG SENTRUM, VED LÅGENS SOLRIKE BREDDER. DAMPSAGA BARNEHAGE PÅ HELLEBÆK SKAL ÅPNES SOMMEREN 2015 DAMPSAGA BARNEHAGE PÅ HELLEBÆK SKISSEPROSJEKT

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL RINGSAKER KOMMUNE 2006-2010 (2018)

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL RINGSAKER KOMMUNE 2006-2010 (2018) FOTO: NANCY BUNDT/ INNOVASJON NORWAY KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL RINGSAKER KOMMUNE 2006-2010 (2018) RINGSAKER VEKST OG UTVIKLING Ringsaker har gode forutsetninger for å være en god bokommune FORORD Dette

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling TILFLYTTING. temahefte

Skaper resultater gjennom samhandling TILFLYTTING. temahefte Skaper resultater gjennom samhandling TILFLYTTING temahefte Innledning Det er ikke de fineste stedene som lykkes best, men de som har det beste mottaksapparatet! Kompetansesenter for distriktsutvikling

Detaljer

Tildeling av plasser side 4 Opptaksprosedyre side 4 Rekrutteringsplasser side 5

Tildeling av plasser side 4 Opptaksprosedyre side 4 Rekrutteringsplasser side 5 Innholdsfortegnelse Generell informasjon side 3 Antall barnehager side 3 Kommunens ansvar side 3 Opptak side 3 Klagebehandling side 4 Priser side 4 Kommunale barnehager side 4 Tildeling av plasser side

Detaljer

Informasjonsguide for grønne LIER

Informasjonsguide for grønne LIER Informasjonsguide for grønne LIER 2007 Badebutikken Lier fullverdig luksus - til lavere pris 2 Stort utvalg av: Steambad Steamdusj Massasjekar Massasjedusj Badebutikken Lier Gjellebekk 21, 3420 Lierskogen

Detaljer

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om:

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Landbrukskontoret Andebu og Stokke Nytt barnehage- og skoleår Bredbånd i Andebu

Detaljer

Kommuneprogrammet 2015-2019

Kommuneprogrammet 2015-2019 Oppegård Arbeiderparti Program 2015-2019 Kommuneprogrammet 2015-2019 Våre grunnleggende verdier Likhet, frihet og solidaritet. Likhet innebærer like muligheter til personlig utfoldelse og vekst, der den

Detaljer

Store forandringer i Heggedal

Store forandringer i Heggedal INFORMASJON TIL ALLE HUSSTANDER I ASKER KOMMUNE NUMMER 1 - ÅRGANG 1 - ONSDAG 8. OKTOBER 2014 Store forandringer i Heggedal Heggedal skal de neste årene gjennomgå store forandringer. Blant annet kommer

Detaljer

Askøy er i en krevende økonomisk situasjon med høy gjeld.

Askøy er i en krevende økonomisk situasjon med høy gjeld. Demokrati og Økonomi Venstre vil at alle politiske avgjørelser skal fattes så nær som mulig dem det angår. Derfor er lokaldemokratiet bærebjelken i et levende folkestyre. Politikk må være lett tilgjengelig

Detaljer

Vi får Råde opp av grøfta!

Vi får Råde opp av grøfta! Vi får Råde opp av grøfta! Lokalpolitisk program for Råde Venstre i perioden 2011-2015 Skole Oppvekstvilkår Næringsliv Sosialt ansvar Vindkraft Økonomiske omprioriteringer Kommunesammenslåing VEDTATT ÅRSMØTET

Detaljer