Eystein Husebye. Hei Olav Egil. Hei

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eystein Husebye. Hei Olav Egil. Hei"

Transkript

1 Eystein Husebye Fra: Knut Boge Sendt: 6. februar :06 Til: Eystein C. Husebye; Olav Egil Sæbøe Emne: RE: Bachelor i Facility Management - rask høring av forslag til ny programplan med 7,5 studiepoengs struktur Hei Takk for nyttige og innsiktsfulle kommentarer. Jeg skal gjøre mitt beste for å innarbeide disse i programplanen. Den gjeldende programplanen for 2013 og 2014 kullene på Bachelor i Facility Management ble skrevet , og siden den gang har det rent en del vann (og skjedd ganske mye på teknologisiden). Det er nettopp dette «vannet», kombinert med flyttingen til Pilestredet og samkjøringen med Bachelor i økonomi og administrasjon og Bachelor i regnskap og revisjon, som vi forsøker å løfte frem i den nye programplanen. Dette slik at vi kan utdanne enda bedre kandidater som kan være med å løfte FM bransjen. For øvrig gjør vi vårt ytterste (i samarbeid med alle våre gode hjelpere fra bransjen og bransjeorganisasjonene) for å levere «varene» til studentene. For som du skriver, sannhetens øyeblikk er de daglige leveransene til studentene (slik at de får de nødvendige aha opplevelsene). MVH Knut B From: Eystein C. Husebye Sent: Friday, February 06, :40 AM To: Olav Egil Sæbøe Cc: Knut Boge Subject: SV: Bachelor i Facility Management rask høring av forslag til ny programplan med 7,5 studiepoengs struktur Utrolig konstruktive og gode kommentarer Olav Egil! Du er forbilledlig i å formidle en konsis definisjon av hva FM er (og ikke er). Jeg har en sterk følelse av at dette ikke så klart uttrykt i beskrivelsen, og mener at det du sier om behov og brukerforståelse er helt avgjørende. Likeledes å forstå hva som skaper verdi for bruker (og eier), ref OSCAR. Under emne statstikk kan man således helt klart legge inn hvordan gjennomføre og utnytte resultatene av brukertilfredshetsundersøkelser. Nå har du fått mange gode innspill Knut, så gjelder det å markedsføre studiet på en troverdig måte og ikke minst levere varene til studentene hver dag (sannhetens øyeblikk!:) Hilsen Eystein Fra: Knut Boge Sendt: 5. februar :13 Til: Olav Egil Sæbøe Kopi: Eystein C. Husebye Emne: SV: Bachelor i Facility Management - rask høring av forslag til ny programplan med 7,5 studiepoengs struktur Hei Olav Egil 1

2 Takk for meget nyttige innspill til morgendagens gjennomgang. Jeg er helt enige i dine betraktninger når det gjeldre betoningen av enkelte tjenester. Tar med meg dine synspunkter inn i diskusjonen. Er det OK for deg om jeg legger frem dine synspunkter for kollegiet/videresender din e post? MVH Knut B Fra: Olav Egil Sæbøe fm.no Sendt: 5. februar :00 Til: Knut Boge Kopi: Eystein C. Husebye Emne: FW: Bachelor i Facility Management rask høring av forslag til ny programplan med 7,5 studiepoengs struktur Knut, Jeg er lei for at mine kommentarer på grunn av sammenfallende arbeidsoppgaver og andre forfall kommer så sent og kanskje mindre detaljert enn jeg svært gjerne skulle gjort det. Først til Emneplan FM og serviceledelse: Viser til eposten jeg sendte tirsdag og som ga noen kommentarer til forståelsen av/bruken av Facility (Facilities) Management som term. Jeg er enig i Eysteins kommentar om facility/facilities men støtter likevel ditt valg her. Uansett hvilken «offisiell» definisjon av FM du går etter, så er det et fellestrekk som ikke må neglisjeres: FM er en managementfunksjon som skal sørge for at en eller annen integrasjon av flere eller mange tjenester skal fungere «spille» sammen for å dekke ett/flere nærmere definerte behov for støtte til kjernevirksomheten. FM er ikke management av tjenesteproduksjon! Slik det er presentert her betones imidlertid tjenesteproduksjon/leveranse nærmest ensidig. De management roller jeg sikter til er delt på strategisk nivå (studenten må forstå kjenne til...) dels på taktisk nivå studenten må ha fått ferdighetsimpulser i tillegg. Vi må ta med oss at produksjon/leveranse forutsetter at behovsavklaringer og behovsanalyser hos den som har behov for tjenestene er nødvendig for å definere både hvem som bør produsere/levere tjenestene og hvem som kvalitativt er i stand til det. Dette har med innsikt, kunnskaper og holdninger å gjøre, og jeg savner det inntrykket når jeg leser Emneplan og forsåvidt også det som er fremhevet under kunnskaper. Uten å gå i detalj: Jeg skulle gjerne sett begrepene behov/behovsanalyser, verdiskaping og anskaffelses formuleringer både i introen til emneplanen og i kunnskaps og ferdighetskravene! Det blir ingen produksjon/leveranse hvis der ikke er et definert og etterspurt behov! og det blir ikke rett kvalitet hvis ikke behovene er rett beskrevet (for å si det enkelt)! Etterhvert har både FM miljøet og FS miljøet (leverandørene) erkjent at bestilleren må ha en viss leverandørkompetanse og leveranøren må ha en viss bestillerkompetanse. Dette bør klart gjenspeiles i program og pensum. Selv om jeg vel forstår den historiske bakgrunn og ser det faglige resonnement bak det synes jeg det er dristig å fokusere så ensidig på ett av en rekke viktige tjenesteområder innen «Hard FM» nemlig renhold. Kvalitets /kostnadsmessig for eier og bruker er blant annet «drift og vedlikehold» og energistyring minst like store utfordringer noe avhengig av byggets/byggporteføljens anvendelse. Igjen, når dette leses i programmet, bør det gjøre det noe med holdninger og prioriteringer hos den som leser... 2

3 Generelt: Jeg synes holdningsimpulser trekkes alt for lite frem/konkretiseres for lite i beskrivelsene. I støtte og serviceroller er respekt for brukerbehov og holdninger til serviceleveranser avgjørende for levering av god kvalitet. Jeg er også enig i Eysteins kommentar om kjennskap/kunnskap/anvendelse av relevante dataverktøy! Det blir viktigere for hver dag! Emneplan Rom og infrastruktur Ovennevnte kommetarer gjelder for en stor del. Konkret: Kunnskaper: Under første bulletpunkt er kjennskap til og forståelse av brukernes behov i det aktuelle bygget avgjørende for at rette tjenester/rett kvalitet produseres/evt anskaffes og følges opp. Dette fremgår ikke. Ferdigheter: Her savner jeg alle ferdigheter som skal til for å skaffe ovennevnte tilveie... Emneplan Mennesker og organisasjon Generelt: Kommentarene under FM og serviceledelse gjelder også her. Kunnskaper: Her synes jeg kunnskapsutbyttet er godt og ganske dekkende beskrevet (dette synes være forfattet av en helt annen ressurs enn ovennevnte? Ikke bra med slike logikk og stilbrudd!). Tilsvarende faglig fokus og formuleringer kunne med fordel ha erstattet noe av det som nå står under Kunnskaper i Rom og infrastruktur! Ferdigheter: Dette synes jeg også er bra og dekkende på dette nivået. Det siste bullet punktet: anvednde faglig kunnskap for å utvikle en FM strategi hører også absolutt hjemme under Rom og infrastruktur! Pensum/anbefalt litteratur: Her ser det ut til at dere har glemt NS EN Veiledning om benchmarking av ytelser? Sett på bakgrunn av FM studieprogrammet er dette helt klart den mest verdifulle standard/veiledningen ved siden av NS EN , 2 og 3! Knut, som nevnt jeg skulle gjerne ha bidratt mer her med håper at dette kan komme noe til nytte. Hilsener, Olav E Olav Egil Sæbøe Pro FM Consulting Hofftunet OSLO Norway Mobile: Private: Skype: pro fm Web: fm.no 3

4 From: Knut Boge Sent: 5. februar :03 To: 'Eystein Husebye'; Trine Ellekjær; Ellen Nygard; Grete S Skjegstad; Gøril Nordang; Hans Risan; Håvard Arne Hodne; Ole Albert Fugleberg; 'Susanne Balslev Nielsen'; Svein Fredrik Hjelmås; Yu Bai; 'Risung, Knut'; 'Sæbøe, Olav Egil'; 'Halvor Nerheim 'Bjarne Tarjei Haugen - Movation 'Tenden, Lasse K.'; 'Arnt Richard Steffensen'; 'Steinar Klubben Nilsen' Cc: 'Bendiksen, Morten Løkken'; 'Bjoerberg, Svein.'; 'Foss, Margrethe'; 'Bergo-Eriksen, Eivind'; ''Thor Olaf Askjer' 'Klas Elmberg 'HAVNEGJERDE Thomas'; Kari Almendingen Subject: RE: Bachelor i Facility Management - rask høring av forslag til ny programplan med 7,5 studiepoengs struktur Hei Eystein Takk for nyttige innspill til finpussen av programplanen. Vi ser på dette i morgen. Når det gjelder navnet så blir det nok fortsatt den amerikanske versjonen. Vi skal gjøre vårt beste for å selge inn FM faglige eksempler og cases i fellesemnene der det kan være relevant. MVH Knut Boge Dr. oecon Studieleder/Head of Studies og/and førsteamanuensis/associate Professor Institutt for helse, ernæring og ledelse/department of Health, Nutrition and Management Fakultet for helsefag/faculty of Health Sciences Høgskolen i Oslo og Akershus/Oslo and Akershus University College of Applied Sciences Postboks 4, St. Olavs plass, 0130 Oslo/P.O. Box 4, St. Olavs plass, N 0130 Oslo, Norway Besøksadresse/Visiting Adress: Kunnskapsveien 55, 2007 Kjeller Tel/Phone Mobil/Cellphone From: Eystein Husebye Sent: Thursday, February 05, :04 PM To: Knut Boge; Trine Ellekjær; Ellen Nygard; Grete S Skjegstad; Gøril Nordang; Hans Risan; Håvard Arne Hodne; Ole Albert Fugleberg; 'Susanne Balslev Nielsen'; Svein Fredrik Hjelmås; Yu Bai; 'Risung, Knut'; 'Sæbøe, Olav Egil'; 'Halvor Nerheim 'Bjarne Tarjei Haugen Movation 'Tenden, Lasse K.'; 'Arnt Richard Steffensen'; 'Steinar Klubben Nilsen' Cc: 'Bendiksen, Morten Løkken'; 'Bjoerberg, Svein.'; 'Foss, Margrethe'; 'Bergo Eriksen, Eivind'; ''Thor Olaf Askjer' 'Klas Elmberg 'HAVNEGJERDE Thomas'; group.no'; Kari Almendingen Subject: SV: Bachelor i Facility Management rask høring av forslag til ny programplan med 7,5 studiepoengs struktur Hei til alle, Her kommer noen kommentarer fra NBEF. Flere av disse er forfattet av vår deltaker på WS 12.12, Bjørn Kvam (NAV). Beklager at jeg svarer til alle, men siden vi alle er interessert i et mest mulig relevant FAMA og dette etter min/vår kun kan skje gjennom et ganske omfattende samspill med oss som representerer «markedet», tillater jeg meg det: Begrepsbruk: Facility vs Facilities Management: 4

5 NBEF synes det er uheldig at studiet heter Facility Management. Det gir assosiasjoner til ledelse av en/ett objekt, snarere enn flere, og jeg vet at det har versert en debatt bl.a. i EuroFM om dette. NBEF har som engelsk tittel Norwegian Facilities Management Association, og jeg legger merke til at BIFM har følgende beskrivelse av fagområdet på denne måten: Facilities management is one of the fastest growing professions in the UK. Facilities managers are responsible for many of the buildings and services which support businesses and other types of organisation. Jeg gjorde for moro skyld søk erstatt i dokumentet og fikk opp over 80 erstatninger fra Facility Management til Facilities Management. Jeg mener at man med fordel kan distingvere mellom Facilities Management (fagdisiplin generell) Facility Manager (yrkesbetegnelse spesiell) Rent språklig kan man med fordel introdusere begrepet og deretter bruke forkortelsen FM i en del av denne kursplanen. Det refereres også til HR og CSR. Dersom disse begrepene ikke er forklart, bør det gjøres. Det samme gjelder andre forkortelser eller fagbegrep som ikke er en del av dagligtalen til potensielle studenter, f eks «peer tutoring». Innspill til temaer innen emneområder for å øke kandidatens modning om FM: Under det møtet som ble holdt på Kjeller så kom det innspill om å styrke kandidatenes kompetanse om FM tidlig i studiet ved at det ble holdt et forkurs eller lignende slik at de lettere kan sette teoriene i det første studieåret i relasjon til eiendom/fm. Vi kan ikke se at dette er blitt hensyntatt, FM kommer fortsatt først inn i år 2 og 3. Her følger noen innspill til hvordan dere kan legge inn læringsmomenter/caser innen en del utvalgte emner for å bedre relevansen: Emneplan Finansregnskap med IKT Mulig case: Demo på hvordan man kan foreta beregning av LCC kostnader ut fra en BIM modell (ISY Calcus LCC) Emneplan Markedsføring og etikk Relevant case: Bruk av miljøsertifisering (f eks BREEAM NOR) for å øke attraktiviteten til et utleieobjekt Emneplan Makroøkonomi Samfunnsøkonomiske nytte/kostnadsanalyser, gevinstrealisering mv. (foreleser fra DFØ) Emneplan Investering og finansiering Beslutningsstøtte med LCC (NBEF) Emneplan Organisasjonsteori Ledelse i multietniske team (foreleser fra ISS Facility Management) Emneplan Rom og infrastruktur (Hard FM) Vi savner praktisk bruk av FM/FDVU dataverktøy / CAFM / BIM: Her bør det legges inn noen caser/demoer Til slutt vil vi si at kursbeskrivelsen og tilhørende litteratur/pensum legger lista høyt mtp kandidatenes læringsutbytte. Utfordringen blir (som tidligere nevnt) å finne dyktige pedagoger og praktikere som kan tydeliggjøre FM gjennom hele studieforløpet. Bjørn Kvam (NAV) uttrykker attraktiviteten på studiet slik: Dette er en utdannelse som ville være attraktiv i vår forvaltning av våre leieforhold. Med vennlig hilsen / Best regards Norges Bygg og Eiendomsforening Eystein C. Husebye Daglig leder E mail: tel: ; fax: mob:

6 Opprinnelig melding Fra: Knut Boge Sendt: 3. februar :18 Til: Trine Ellekjær; Ellen Nygard; Grete S Skjegstad; Gøril Nordang; Hans Risan; Håvard Arne Hodne; Ole Albert Fugleberg; 'Susanne Balslev Nielsen'; Svein Fredrik Hjelmås; Yu Bai; 'Risung, Knut'; Eystein Husebye; 'Sæbøe, Olav Egil'; 'Halvor Nerheim 'Bjarne Tarjei Haugen Movation 'Tenden, Lasse K.'; 'Arnt Richard Steffensen'; 'Steinar Klubben Nilsen' Kopi: 'Bendiksen, Morten Løkken'; 'Bjoerberg, Svein.'; 'Foss, Margrethe'; 'Bergo Eriksen, Eivind'; ''Thor Olaf Askjer' 'Klas Elmberg 'HAVNEGJERDE Thomas'; group.no'; Kari Almendingen Emne: Bachelor i Facility Management rask høring av forslag til ny programplan med 7,5 studiepoengs struktur Viktighet: Høy Hei Her har dere endelig høringsversjonen av programplanen for Bachelor i Facility Management med 7,5 studiepoengs emnestruktur (vil gjelde fra og med 2015 kullet), og jeg håper dere har mulighet til en rask gjennomlesning. For at vi skal rekke Studieutvalgets mars møte må vi vi ha deres kommentarer senest fredag 6. februar kl Dette slik at vi får publisert den nye programplanen så snart som mulig slik at flest mulig av søkerne blir kjent med den nye programplanen. Dette utkastet til ny programplan er sydd over samme lest som den gjeldende programplanen for HiOAs Bachelor i regnskap og revisjon (fra og med høsten 2015 blir det de samme fellesemnene i studieår 1 og 2 for Bachelor i økonomi og administrasjon (BØA), Bachelor i regnskap og revisjon (BREV) og Bachelor i Facility Management (FAMA)): Det vi ønsker en rask tilbakemelding på er: FAMA emnenes innledende tekst (emnebeskrivelsene). Har vi oversett noen viktige temaer, jamfør diskusjonene på høringsmøtene (vi får ikke med alt på 180 studiepoeng men har forsøkt å få med det prinsipielle slik at studentene får et best mulig grunnlag for videre læring i arbeidslivet og på videre studier på masternivå)? FAMA emnenes læringsutbyttebeskrivelser (treffer vi?) FAMA emnenes nivå og tilnærming (treffer vi arbeids /lederoppgavene på taktisk nivå?) Totaliteten vil dere ansette kandidater med denne utdanningen? De nye FAMA emnene gjennomføres fra og med studieåret (2015 kullets andre studieår) Jeg gjør oppmerksom på at fellesemnene (alle emner som ikke har FAMA som emnekoder) er til revisjon. Denne revisjonsrunden vil være felles for BØA, BREV og FAMA og gjennomføres av HiOAs institutt for økonomi og administrasjon under ledelse av Trine Ellekjær. På forhånd takk for hjelpen og beklager den noe korte tidsfristen for innspill (Fredag 6. februar kl 1200 på e post til ) (gjerne ved å svare på denne e posten). MVH 6

7 Knut Boge Dr. oecon Studieleder/Head of Studies og/and førsteamanuensis/associate Professor Institutt for helse, ernæring og ledelse/department of Health, Nutrition and Management Fakultet for helsefag/faculty of Health Sciences Høgskolen i Oslo og Akershus/Oslo and Akershus University College of Applied Sciences Postboks 4, St. Olavs plass, 0130 Oslo/P.O. Box 4, St. Olavs plass, N 0130 Oslo, Norway Besøksadresse/Visiting Adress: Kunnskapsveien 55, 2007 Kjeller Tel/Phone Mobil/Cellphone Original Message From: Knut Boge Sent: Wednesday, January 07, :44 PM To: Trine Ellekjær; Ellen Nygard; Grete S Skjegstad; Gøril Nordang; Hans Risan; Håvard Arne Hodne; Ole Albert Fugleberg; 'Susanne Balslev Nielsen'; Svein Fredrik Hjelmås; Yu Bai; 'Risung, Knut'; 'Eystein C. Husebye'; 'Sæbøe, Olav Egil'; 'Halvor Nerheim 'Bjarne Tarjei Haugen Movation 'Tenden, Lasse K.'; 'Arnt Richard Steffensen'; 'Steinar Klubben Nilsen' Cc: 'Bendiksen, Morten Løkken'; 'Bjoerberg, Svein.'; 'Foss, Margrethe'; 'Bergo Eriksen, Eivind'; ''Thor Olaf Askjer' 'Klas Elmberg 'HAVNEGJERDE Thomas'; 'kathinka.friis group.no'; Kari Almendingen Subject: RE: Høringsmøtet 12. desember om Bachelor i Facility Managements programplan Referat fra møtet Hei Godt nytt år til dere alle. Vedlagt følger referatet fra høringsmøtet her på Kjeller den 12. desember. I dette referatet er det også tatt inn essensen av skriftlige innspill som kom i etterkant av møtet. En stor takk til alle dere som har bidratt med innspill til videreutvikling av Bachelor i Facility Management. Basert på innspillene vi har mottatt begynner nå arbeidet med en komplett programplan. Utkastet til en komplett programplan sendes på en rask høringsrunde så snart det er klart. Dette slik at en ny programplan med 7,5 sp emner er formelt godkjent og publisert på HiOAs hjemmesider i god tid før Samordna opptaks søknadsfrist (15. april). MVH Knut Boge Dr. oecon 7

8 Studieleder/Head of Studies og/and førsteamanuensis/associate Professor Institutt for helse, ernæring og ledelse/department of Health, Nutrition and Management Fakultet for helsefag/faculty of Health Sciences Høgskolen i Oslo og Akershus/Oslo and Akershus University College of Applied Sciences Postboks 4, St. Olavs plass, 0130 Oslo/P.O. Box 4, St. Olavs plass, N 0130 Oslo, Norway Besøksadresse/Visiting Adress: Kunnskapsveien 55, 2007 Kjeller Tel/Phone Mobil/Cellphone Original Message From: Knut Boge Sent: Thursday, December 18, :46 PM To: Trine Ellekjær; Ellen Nygard; Grete S Skjegstad; Gøril Nordang; Hans Risan; Håvard Arne Hodne; Ole Albert Fugleberg; 'Susanne Balslev Nielsen'; Svein Fredrik Hjelmås; Yu Bai; 'Risung, Knut'; 'Eystein C. Husebye'; 'Sæbøe, Olav Egil'; 'Halvor Nerheim 'Bjarne Tarjei Haugen Movation 'Tenden, Lasse K.'; 'Arnt Richard Steffensen'; 'Steinar Klubben Nilsen' Cc: 'Bendiksen, Morten Løkken'; 'Bjoerberg, Svein.'; 'Foss, Margrethe'; 'Bergo Eriksen, Eivind'; ''Thor Olaf Askjer' 'Klas Elmberg 'HAVNEGJERDE Thomas'; 'kathinka.friis group.no'; Kari Almendingen Subject: RE: Høringsmøtet 12. desember om Bachelor i Facility Managements programplan FAMA overføres til SAM IØA Hei Da har vi endelig fått avklaringen vi ventet på så lenge. Høgskolestyret bestemte i ettermiddag at studielederområdet Facility Management og utdannelsen Bachelor i Facility Management overføres fra Fakultet for helsefags Institutt for helse, ernæring og ledelse (HF/HEL) på Kjeller til Fakultet for samfunnsfags Institutt for økonomi og administrasjon (SAM/IØA) i Pilestredet. Denne overføringen skjer 1. august 2015 (dette som et ledd i oppløsningen av HFs institutt HEL og samlingen av HiOAs sykepleierutdanninger i ett stort institutt). Dette betyr at 2015 kullet på Bachelor i Facility Management begynner på HiOAs studiested i Pilestredet, mens 2013 og 2014 kullene som begynte på HiOAs studiested på Kjeller gjør seg ferdig der. På det samme styremøtet vedtok også HiOAs styre at HiOA går over fra valgt til ansatt rektor (enhetlig ledelse) fra og med den nye styreperioden som begynner 1. august Det foreligger ennå ikke et formelt referat fra høgskolestyrets møte, men her har dere lenken til en artikkel i HiOAs nettavis Khrono om høgskolestyrets vedtak: sammen 8

9 utdanninger sykepleiere Jeg vil samtidig benytte anledningen til å ønske dere alle en god jul og et godt nyttår, og takke for et meget godt og konstruktivt samarbeid i året som gikk. Håper dere alle blir med oss videre i arbeidet frem mot flyttingen til Pilestredet der vi blir en del av et meget sterkt fagmiljø. Denne overføringen gir mange nye og spennende muligheter. MVH Knut Boge Dr. oecon Studieleder/Head of Studies og/and førsteamanuensis/associate Professor Institutt for helse, ernæring og ledelse/department of Health, Nutrition and Management Fakultet for helsefag/faculty of Health Sciences Høgskolen i Oslo og Akershus/Oslo and Akershus University College of Applied Sciences Postboks 4, St. Olavs plass, 0130 Oslo/P.O. Box 4, St. Olavs plass, N 0130 Oslo, Norway Besøksadresse/Visiting Adress: Kunnskapsveien 55, 2007 Kjeller Tel/Phone Mobil/Cellphone Original Message From: Knut Boge Sent: Monday, December 15, :39 AM To: Trine Ellekjær; Ellen Nygard; Grete S Skjegstad; Gøril Nordang; Hans Risan; Håvard Arne Hodne; Ole Albert Fugleberg; Susanne Balslev Nielsen; Svein Fredrik Hjelmås; Yu Bai; Risung, Knut; Eystein C. Husebye; Sæbøe, Olav Egil; Halvor Nerheim Bjarne Tarjei Haugen Movation Tenden, Lasse K.; Arnt Richard Steffensen; Steinar Klubben Nilsen Cc: Bendiksen, Morten Løkken; Bjoerberg, Svein.; Foss, Margrethe; Bergo Eriksen, Eivind; 'Thor Olaf Askjer' Klas Elmberg HAVNEGJERDE Thomas; kathinka.friis group.no; Subject: Høringsmøtet 12. desember om Bachelor i Facility Managements programplan Hei Takk for at dere tok dere tid til å delta på høringsmøtet fredag 12. desember om revisjon av programplanen til Bachelor i Facility Management fra nåværende 10 sp til 7,5 sp struktur. I løpet av møtet 9

10 kom det mange konstruktive innspill til de foreliggende forslagene (kort versjon av og et mer omfattende forslag av ). Jeg sender ut et eget referat fra møtet fredag 12. desember som oppsummerer innspillene som fremkom på møtet. Plan for videre arbeid: Torsdag 18. desember 2014 behandler HiOAs høgskolestyre spørsmålet om overføring av Bachelor i Facility Management og studielederområdet for Facility Management fra Fakultet for helsefags Institutt for helse, ernæring og ledelse (HF/HEL) til Fakultet for samfunnsfags institutt for økonomi og administrasjon (SAM/IØA). På det sentrale IDF møtet 11. desember støttet HiOAs fagforeninger administrasjonens forslag om overføring av utdanningen og studielederområdet fra HF/HEL til SAM/IØA, men fagforeningene ønsker også et punkt 3 i vedtaket, nemlig at overføringen av utdanningen skal evalueres etter 3 år. Innspillene fra møtet fredag 12. desember innarbeides i en ny versjon av programplanen for Bachelor i Facility Management som sendes på en rask høringsrunde til interne og eksterne interessenter rett etter årsskiftet. Dersom høgskolestyret vedtar overføringen må endringene i programplanen godkjennes av SAMs Studieutvalg i løpet av våren Den reviderte programplanen må være godkjent av SAMs Studieutvalg i god tid før 15. april 2015, som er søknadsfristen hos Samordna opptak for de som ønsker studieplass ved statlige høgskoler og universiteter fra og med høsten Det vi vet er at godt kvalifiserte søkere leser programplanene for aktuelle utdanninger før de gjør sine valg hos Samordna opptak. MVH Knut Boge Dr. oecon Studieleder/Head of Studies og/and førsteamanuensis/associate Professor Institutt for helse, ernæring og ledelse/department of Health, Nutrition and Management Fakultet for helsefag/faculty of Health Sciences Høgskolen i Oslo og Akershus/Oslo and Akershus University College of Applied Sciences Postboks 4, St. Olavs plass, 0130 Oslo/P.O. Box 4, St. Olavs plass, N 0130 Oslo, Norway Besøksadresse/Visiting Adress: Kunnskapsveien 55, 2007 Kjeller Tel/Phone

11 Mobil/Cellphone

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Til studieutvalgets medlemmer og varamedlemmer Dato: 12. mars 2015 Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Vi viser

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 09.12.2014 kl. 9:00 Sted: Terningen arena klasserom 4 Arkivsak: 14/02000 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun

Detaljer

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»*

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Side 1 av 33 «noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Sluttevaluering av fjerdeårsstudiet Lærerarbeid i fellesskolen mangfold og elevforutsetninger Thomas Eri, Marita Gundersen, Mette Helleve,

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT-15-028 Innkalling Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter Til: Styremedlemmer Observatører Vertsorganisasjonen UiO Felles studieadministrativt

Detaljer

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT-14-070 Innkalling Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter Til: Styremedlemmer Observatører Vertsorganisasjonen UiO Felles studieadministrativt

Detaljer

Oslo, 22.10.2014. Schibsteds kopiering av vårt markedsplasskonsept for merkevarer

Oslo, 22.10.2014. Schibsteds kopiering av vårt markedsplasskonsept for merkevarer Schibsted ASA Att: Trond Berger Kopi: Rolv Erik Ryssdal, Terje Seljeseth, Schibsted Vekst AS v/ Lars Vangen Jordet og Rune Røsten Postboks 490 Sentrum 0105 Oslo Oslo,.10.014 Schibsteds kopiering av vårt

Detaljer

Eli Vangen, HiST Inger Setnes, HiO Hans J. Berntsen, HiT Geir Vangen, USIT Julie Myhre Barkenæs, USIT Knut Løvold, USIT Aune Moe, USIT

Eli Vangen, HiST Inger Setnes, HiO Hans J. Berntsen, HiT Geir Vangen, USIT Julie Myhre Barkenæs, USIT Knut Løvold, USIT Aune Moe, USIT Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-11-013 Innkalling Møte

Detaljer

NHHs OMDØMME. Hvordan kan NHH bruke sine alumni til å bedre sitt omdømme? Kaja Grepperud. Hovedveileder: Professor Herbjørn Nysveen

NHHs OMDØMME. Hvordan kan NHH bruke sine alumni til å bedre sitt omdømme? Kaja Grepperud. Hovedveileder: Professor Herbjørn Nysveen NORGES HANDELSHØYSKOLE BERGEN, 16. JUNI 2009 NHHs OMDØMME Hvordan kan NHH bruke sine alumni til å bedre sitt omdømme? Kaja Grepperud Hovedveileder: Professor Herbjørn Nysveen Masterutredning ved Institutt

Detaljer

O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D

O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D A RKIVRÅD O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D 2 / 1 4 Årets arkiv 2014: Statped! Intervju med Norsk Arkivråds nye leder Populær arkivutdanning på Høgskolen i Oslo og Akershus Noark 5 hvor står vi,

Detaljer

Det foreligger også to høringsuttalelser som omhandler kun delprosjekt A om flytting av FAMA:

Det foreligger også to høringsuttalelser som omhandler kun delprosjekt A om flytting av FAMA: 001 Oversikt over Høringsuttalelser - Ny faglig organisering ved Fakultet for helsefag Delprosjekt A og B Hoveddelen av høringsuttalelsene i denne oversikten omhandler delprosjekt B som gjelder organiseringen

Detaljer

Evalueringsrapport for Humanister i praksis 2011

Evalueringsrapport for Humanister i praksis 2011 Evalueringsrapport for Humanister i praksis 2011 Sammendrag Humanister i praksis (HiP) er et flaggskip for Det humanistiske fakultet ved NTNU. HiP har gjennomgått mange metamorfoser. Når emnet nå skal

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Bygg- og anleggsteknikk Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Bygg- og anleggsteknikk Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige:

Detaljer

Tips til jobbsøking. Av Gunnar Krogh-Tonning, partner, BEST Consulting Group. www.best-consult.no

Tips til jobbsøking. Av Gunnar Krogh-Tonning, partner, BEST Consulting Group. www.best-consult.no Tips til jobbsøking Av Gunnar Krogh-Tonning, partner, BEST Consulting Group Søknad Søknaden er viktig og krever grundig forarbeid. Den bestemmer om du vil komme videre i søknadsprosessen. Innholdet vil

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring Mastergradsstudium ved Høgskolen i Hedmark Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene.

Detaljer

Anne Moe og Riina Kiik. Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling

Anne Moe og Riina Kiik. Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling Anne Moe og Riina Kiik Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling i teori og praksis HUSK- arbeidsrapport nr. 1/2008 Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling i teori og praksis Anne Moe og Riina

Detaljer

Opprettelse av undervisning for sjette års medisinerstudenter i Bodø

Opprettelse av undervisning for sjette års medisinerstudenter i Bodø Opprettelse av undervisning for sjette års medisinerstudenter i Bodø 5. års oppgave, stadium IV Profesjonsstudiet i medisin, Universitetet i Tromsø. Student: Elisabeth Rekkedal, kull 06 E-post: elirek@yahoo.com

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Høyskolen Campus Kristiania

NOKUTs tilsynsrapporter Høyskolen Campus Kristiania NOKUTs tilsynsrapporter Høyskolen Campus Kristiania Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Oktober 2014 System for kvalitetssikring evaluering NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling

Detaljer

RAPPORT 2013:4 Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering av implementeringen av fellesemne ved det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø

RAPPORT 2013:4 Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering av implementeringen av fellesemne ved det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø RAPPORT 2013:4 Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering av implementeringen av fellesemne ved det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Margrete Gaski Tittel: Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering

Detaljer

For første gang. i barnehagen

For første gang. i barnehagen For første gang i barnehagen FL200L Bachelor oppgave FUS3 Vår 2014 Kandidatnummer: 110 Totalt antall sider: 29 Forord Gjennom de siste tre årene på førskolelærerutdanningen på Universitetet i Nordland

Detaljer

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 09-03-2013. Referat. Styringsgruppemøte

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 09-03-2013. Referat. Styringsgruppemøte Referat Styringsgruppemøte 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-13 - Behandlingssak:

Detaljer

Start for deg selv! Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 8. Våren 2006. Basic jobbsøking: Slik takler du case-oppgaven

Start for deg selv! Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 8. Våren 2006. Basic jobbsøking: Slik takler du case-oppgaven Start for deg selv! Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 8. Våren 2006 Basic jobbsøking: Slik takler du case-oppgaven Karrieresenterets program Flere nye tilbud til jobbsøkere

Detaljer

Kriterier for valg av. kontorlokaler.

Kriterier for valg av. kontorlokaler. Kristian Hogstad Lund Kriterier for valg av Masteroppgave kontorlokaler. Trondheim, 14. juni 2013 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for arkitektur og billedkunst Institutt for

Detaljer

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn REFERAT 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 1 Leder Per Olav Myhre åpner det 42. landsmøtet ved å takke BI Studentsamfunn for fantastiske år, oppsummerer noen av organisasjonens

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29-21 2 Innhold Forord...5 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger...6 2 Høgskolens arbeid for utdanningskvalitet...7

Detaljer

Generelt om gjennomføring av masteroppgaven

Generelt om gjennomføring av masteroppgaven Generelt om gjennomføring av masteroppgaven Vi håper at dette dokumentet vil være til hjelp for deg i gjennomføring av masteroppgaven. Masteroppgaven er en svenneprøve i utføring av et vitenskaplig arbeid.

Detaljer

Hans J. Berntsen, HiT Marit Vartdal Engeset, HVO Jan Johansen, KHiO Anne-Lise Lande, USIT Geir Vangen, USIT Aune Moe, USIT

Hans J. Berntsen, HiT Marit Vartdal Engeset, HVO Jan Johansen, KHiO Anne-Lise Lande, USIT Geir Vangen, USIT Aune Moe, USIT Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no FS-13-049 Innkalling

Detaljer

NNU Norsk Næringslivsutvalg. Intervjuer med ulike mastergradstudenter

NNU Norsk Næringslivsutvalg. Intervjuer med ulike mastergradstudenter NNU Norsk Næringslivsutvalg Intervjuer med ulike mastergradstudenter 1 Kjære framtidige masterelever, NNU ønsker å hjelpe de norske bachelorelevene på Copenhagen Business School med å søke masterlinje.

Detaljer