VEDLEGG 1. OVERSIKT OVER LAV SAMLET/REGISTRERT PA RAUER OG RAUERKALVEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDLEGG 1. OVERSIKT OVER LAV SAMLET/REGISTRERT PA RAUER OG RAUERKALVEN"

Transkript

1 VEDLEGG 1. OVERSIKT OVER LAV SAMLET/REGISTRERT PA RAUER OG RAUERKALVEN Det er registrert l 08 makrolavarter på øya, ganske godt undersøkt. I tillegg er 19 skorpelavarter kun tilfeldig samlet/notert. Alle arter er presentert i tabellen nedenfor. I kolonnen dokumentasjon er det skilt mellom om det foreligger innsamling (tallet er antall innsamlinger, evt. tall i parentes er antall ganger arter er krysset av på kryssliste i tillegg. Der det står anført kryssliste er dette eneste dokumentasjon (tallet refererer til antall noteringer på krysslister (maks. 4). Arter merket med stjerne(*) i kap. om lav. Makro/av - Latinsk navn Norsk navn Dokumentasjon Utbredelse pa Rauer, signalverdi Anaptychia ciliaris AJJelav Kryssliste l Spredt Anaptychia runcinata Svaberglav Innsamling 2( l) Vanlig på strandberg Bryoria capillaris Bleikskjegg Kryssliste l Spredt Cetraria aculeata Groptagg Kryssliste 3 Vanlig Cetraria chlorophylla Vanlig kruslav Kryssliste 2 Vanlig Cetraria ericetorum Smal islandslav Innsamling l Spredt Cetraria islandica Islandslav Kryssliste 3 Vanlig Cetraria muricata Busktagg Kryssliste 2 Spredt til vanlig Cetraria sepincola Bjørkelav Kryssliste 1 Spredt Cladonia arbuscula Lys reinlav Kryss liste 4 Vanlig Cladonia asahinae Kystbrunbeger Innsamling I Sjelden?, bestemmes kun ved kjemisk analyse Cladonia caespiticia Grynskjell Innsamling 4 Spredt Cladonia coniocraea Stubbesyl Kryssliste 3 Vanlig Cladonia cornuta Skogsyl Kryssliste 2 Vanlig Cladonia cyanipes Blåfotlav Innsamling 3 Spredt Cladonia deformis B egerfauskla v Kryssliste I Spredt Cladonia digitata Fingerbeger Kryssliste 2 Vanlig Cladonia fimbriata Mel beger Innsamling l (l) Vanlig? Cladonia jloerkeana Kystrødtopp Kryssliste 2 Vanlig Cladonia foliacea Flikskjell Innsamling 7 Vanlig Cladonia furcata Gaffellav Kryssliste 4 Vanlig *Cladonia g/auca Sandgaffel Innsamling l Sjelden på sand. Rødlistet som sårbar (V) Cladonia gracilis Syllav Kryssliste 4 Vanlig Cladonia grayi Melbrunbeger Innsamling l Vanlig?, bestemmes kun ved kjemisk analyse Cladonia macilenta Pulverrødtopp Innsamling 2 Vanlig Cladonia parasitica Furuskjell Innsamling l Sjelden. Høy signalverdi (Nitare 2000) C/adonia phyllophora Glatt svartfotlav Innsamling l Spredt? C/adonia pleurota Pulverrødbeger Kryssliste l Spredt? Cladonia pyxidata Kombrunbeger Innsamling l {2) Vanlig Cladonia ramulosa Piggbeger Innsamling l Spredt? Cladonia rangiferina Grå reinlav Kryssliste 3 Vanlig Cladonia rangiformis Tuegaffel Innsamling l Spredt? Cladonia squamosa Fnaslav Kryssliste 4 Vanlig Cladonia stell ar is Hvitkrull Kryssliste l Spredt Cladonia subulata Homlav Kryssliste 3 Vanlig Cladonia turgida Narreskjell Innsamling l Spredt? Cladonia uncia/is Pigglav Kryssliste 4 Vanlig collema cristatum Fingerglye Innsamling 1 Sjelden 70

2 Makro/av - Latinsk navn Norsk navn Dokumentasjon Utbredelse på Ra uer, signalverdi Co/lem a jlaccidum Skjellglye Innsamling 3 Vanlig. Middels signalverdi (Nitare 2000) * Collema furfuraceum Fløyelsglye Innsamling 8 Spredt- vanlig. Høy signal verdi (Nitare 2000) C ol/em a fuscovirens Bølgeglye Innsamling 2 Spredt Collema polycarpon Puteglye Innsamling 3 Spredt Collema subjlaccidum Stiftglye Innsamling 2 Sjelden. Høy signalverdi (Nitare 2000) Col/ema tenax Jordglye Innsamling 2 Sjelden * Degelia plumbea Vanlig blåfiltlav Innsamling 2 Sjelden. Høy signalverdi (Nitare 2000) Dermatocarpon /uridum Bekkelær Innsamling 2 Spredt? Dermatocarpon miniatum Vanlig lærlav Kryssliste 2 Spredt til vanlig Evernia prunastri Bleiktjafs Kryss liste 2 Vanlig Fuscopannaria leucophaea Småfiltlav Innsamling 3 Spredt Hypogymnia physodes Vanlig kvistlav Kryss liste 4 Vanlig Hypogymnia tubulosa Kulekvistlav Kryssliste 3 Vanlig Lasa//ia pustulata Blære lav Kryss liste 3 Vanlig Leprocaulon microscopicum Puslelav Kryssliste l Spredt? Leptogium gelatinosum Tuehinnelav Innsamling l Sjelden Leptogium lichenoides Flishinnelav Innsamling 14 Vanlig. Høy signalverdi {2000) *Leptogium magnussonii Strandhinnelav Innsamling 8 Spredt. Rødlistet som overvåkingsart (DM) Leptogium plicatile Innsamling 4 Spredt? Leptogium saturninum Filthinnelav Innsamling l Sjelden, kun eneste forekomst i * Leptogium teretiusculum Fredrikstad. Høy signalverdi (2000) Innsamling 2 Sjelden. Høy signalverdi (Nitare 2000) Lichina confinis Dvergtanglav Innsamling l Spredt til vanlig Lobaria amplissima Sølvnever Innsamling l Sjelden. Høy signalverdi (Nitare 2000) *Lobaria pulmonaria Lungenever Innsamling 3 Spredt. Høy signalverdi (Nitare 2000) * Lobaria scrobiculata Skrubbenever Innsamling 2 Sjelden. Høy signalverdi (Nitare 2000) Lobaria virens Kystnever Innsamling 13 Spredt til vanlig. Høy signalverdi (Nitare 2000) Massalongia carnosa Moseskjell Innsamling 1 Sjelden Melane/ia fuliginosa Stiftbrunlav Kryssliste 4 Vanlig Melane/ia stygia Blankkrinslav Kryssliste 2 Spredt Melane/ia subaurifera Brun barklav Kryss liste 3 Vanlig Neofusce/ia loxodes Klubbeskjærgårdslav Kryssliste l Spredt Neofuscelia pull a Skålskj ær gårds lav Kryssliste 3 Vanlig Nephroma /aevigatum Kystvrenge Innsamling 6 Spredt. Høy signalverdi (Nitare 2000) Nephroma parile Gryn vrenge Innsamling 5 Spredt. Høy signalverdi (Nitare 2000) Nephroma resupinatum Lodnevrenge Innsamling l O Spredt til vanlig. Høy signalverdi (Nitare 2000) *Pannaria conop/ea Grynfiltlav Innsamling l Sjelden. Høy signalverdi (Nitare 2000) Parme/ia omphalodes Brun fargelav Kryssliste 2 Vanlig Parme/ia saxatilis Grå fargelav Kryssliste 3 Vanlig Parmelia sulcata Bristlav Kryssliste 3 Vanlig Parmelie/la triptophylla Stiftfiltlav Innsamling 6 Spredt til vanlig. Høy signalverdi (Nitare 2000) Parmeliopsis ambigua Gul stokklav Kryssliste 3 Vanlig Parmeliopsis hyperopta Grå stokklav Kryssliste l Spredt Peltigera canina Bikkjenever Kryssliste 2 Vanlig Peltigera co/lina Kystårenever Innsamling l Sjelden. Høy signalverdi (Nitare 2000) Peltigera horizontalis Blanknever Innsamling 2(2) Spredt til vanlig Pe/tigera hymenina Papimever Innsamling l (l) Vanlig Peltigera malacea Mattnever Innsamling 1(1) Spredt Peltigera neclceri Jordnever Innsamling l Sjelden? 71

3 Makro/av- Latinsk navn Norsk navn Dokumentasjon Kommentarer (utbredelse på Ra uer) Peltigera polydactylon Fingemever Innsamling 1 Spredt Peltigera praetextata Skjei!never Kryssliste 2 Vanlig Physcia caesia Hoderosettlav Kryssliste 3 Vanlig Physcia dubia Fuglesteinlav Kryssliste 3 Vanlig Physcia stellaris Stjemerosettlav Innsamling l Spredt- vanlig? Platismatia glauca Papirlav Kryssliste 3 Vanlig Pseudevernia furfuracea Elghomslav Kryssliste 3 Vanlig Pamalina cuspidata Havklipperagg Innsamling 4 Spredt Ramalina farinacea Barkragg Kryssliste 3 Vanlig Rama/ina si/iquosa Klipperagg Innsamling 2(2) Spredt til vanlig Ramalina subfarinacea Steinragg Innsamling 3 Spredt til vanlig Sphaerophorus fragi/is Grå korallav Kryssliste l Sjelden? Umbilicaria deusta Stiftna vlelav Kryssliste 2 Spredt *Umbilicaria nylanderiana Ruglet navlelav Innsamling l Sjelden Us ne a filipendula Hengestry Kryssliste l Spredt Vulpicida pinastri Gullrose lav Kryssliste 3 Vanlig Xanthoparmelia conspersa Stiftsteinlav Kryssliste 3 Vanlig Xanthoparmelia somloensis Gul steinlav Kryssliste 2 Spredt til vanlig Xanthoparmelia tinctina Kyststeinlav Innsamling l Sjelden? Xanthoria parietina Vanlig messinglav Kryssliste 4 Vanlig Xanthoria polycarpa Småmessinglav Kryssliste 3 Vanlig *Xanthoria sorediata Kalkmessinglav Innsamling 2 Sjelden Skorpe/av- Latinsk navn Dokumentasjon Kommentarer Acrocordia gemmata Innsamling l Arthonia radiata Innsamling l Eneste kjente innsamling fra Østfold, som ikke skyldes at arten er sjelden Arthonia vinosa Innsamling l Calicium glaucellum Innsamling 4 Calicium viride Innsamling l Di mere/la pineti Innsamling l *Gyalecta u/mi Innsamling l Sjelden. Høy signalverdi (Nitare 2000) Hypocenomyce sea/ar is Kryssliste l Lecidella e/aeochroma Innsamling 4 Lempholemma intricatum Innsamling l Leproloma membranaceum Kryssliste l Mycobilimbia pilularis Innsamling l Ochrolechia pare/la Innsamling l Opegrapha atra Innsamling l Opegrapha rufescens Innsamling 2 Opegrapha varia Innsamling 2 Pertusaria leioplaca Innsamling l Pertusaria pertusa Innsamling l Trapeliopsis jlexuosa Innsamling l (l) 72

4 VEDLEGG 2. RØDLISTEDE MOSER MED ALLE OPPLYSNINGER Her presenteres alle funn av aktuelle arter som er oppført både på den norske og svenske rødlista (DN 1999a, Gardenfors 2000). For ordens skyld presenteres også alle synonymer da de eldre innsamlingenes etiketter og litteratur hvor de nevnte arter er presentert ikke følger navnsettingen vi har i Midjehårstjerne Syntrichia intermedia (rødlistet som DM i Norge) (syn. Barbula intermedia (Brid.) A.W.H.Walther & Molendo, Barbula ruralis var. ca/va Durieu & Sagot, Syntrichia montana Nees, Tortula intermedia (Brid.) De Not., Tortula intermedia var. ca/va (Durieu & Sagot) Wijk & Margad., Tortula montana (Nees) Lindb., Tortula ruralis var. ca/va (Durieu & Sagot) Hartm., Tortula ruralis var. crinita De Not.) Fredrikstad. Onsø. Insula Rauø. Ad rupes porphyricas E. Ryan <O> <TRH>. conf. P. Stønner Fredrikstad. Onsø. Rauø, kun funden en gang på tørre porfyrklipper (Ryan & Hagen 1896). Fredrikstad. Onsøy. Rauer (Hagen 1929). Fredrikstad. Onsøy. Rauøy on rocks of porphyry 1892 E. Ryan (Størmer l 967). Skyggeraggmose Anomodon rugelii (syn. Anomodon apiculatus Sull., Hypnum rugelii C. MUII) Fredrikstad. Onsø. Rauø E. Ryan <0>. Fredrikstad. Onsø. Rauø, steril på skyggefulde klipper (Ryan & Hagen 1896). Fredrikstad. Onsø. Rauø (Hagen 1909a). Ikke oppført på den norske rødlista Gfr. DN 1999a), men vurdert som sårbar i Sverige (Databanken for hotade arter & Naturvårdsverket 1991 ). Angitt fra Østfold (Nyholm 1960) Fjordknausing Grimmia laevigata (rødlistet som DM i Norge) (syn. Campylopus /aevigatus Brid., Dryptodon campestris (Burch. ex Hook.) Brid., Dryptodon leucophaeus (Grev.) Brid., Grimmia campestris Burch. ex Hook., Grimmia /eucophaea Grev.) Fredrikstad. Onsø. Insula Rauø. Ad rupem porphyr E. Ryan <O> <rrh>. Fredrikstad. Onsø. Insula Rauø. Ad rupem porphyr E. Ryan <O> NB! Sporofytten tilhører et skudd av Grimmia commutata, det. Per Størmer Fredrikstad. Onsø. Rauø, på en tør porfyrklippe, med frugt (Ryan & Hagen 1896). Fredrikstad. Onsø. Rauø (Hagen 1909b ). Fredrikstad. Onsøy. Rauøy, on a rock of porphyry 1889 E. Ryan (Størmer 1967). Østfold (Nyholm 1956, Størmer 1969) Onsøy (Frisvoll & Blom 1992). Glattkragebustehette Orthotrichum limprichtii (rødlistet som DM i Norge) (syn. Orthotrichum cupulatum var.fuscum (Venturi) Boulay, Orthotrichum cupulatum var. papillosum Grllnvall, Orthotrichum perforatum Limpr.) Fredrikstad. Onsø. Rauø, med frugt, på tørre porfyrklipper (Ryan & Hagen 1896). Fredrikstad. Onsø. Rauø: Ryan (Hagen 1908). Østfold (Nyholm 1960). Østfold l funn (Frisvoll & Blom 1992) etter Hagen (1908). Materiale finnes Ikke belagt i herb. TRH eller herb. O. Kanskje materialet fra Rauer kan ha blitt ombestemt og det har ikke vært mulig å finne ut hvilket navn den ligger under i dag. 73

5 Broddskeimose Rhynchostegium confertum (rødlistet som DM i Norge) (syn. Eurhynchium hercynicum Milde, Hypnum confertum Dicks., Rhynchostegium confertum var. hercynicum (Milde) A.Jaeger, Rhynchostegium hercynicum (Milde) Grav.) Fredrikstad. Onsø. Insula Rauø E. Ryan <TRH>. Fredrikstad. Onsø. Insula Rauø E. Ryan <0>. Fredrikstad. Onsø. Insula Rauø E. Ryan <TRH>. Fredrikstad. Onsø. Insula Rauø. Ad rupem porphyr E. Ryan <O> [dato/år virker ikke riktig] <TRH, 2kps>. Fredrikstad. Onsø. Insula Rauø. In rupe umbrosa porphyrica E. Ryan <0, 3kps> <TRH, 2kps>. Fredrikstad. Onsø. Insula Rauø. Ad rupes porphyr E. Ryan <TRH>. Fredrikstad. Onsø. Rauø, på lodrette lidt fugtige og skyggefulle porfyrklipper (Ryan & Hagen 1896). 74

6 VEDLEGG 3. SYSTEMATISK OVERSIKT OVER KARPLANTENE KJENT FRA RAUER OG RAUERKALVEN, PR. DESEMBER 2000 J. Ingar I. Båtvik Listen er satt opp etter en gjennomgang av innsamlet materiale på Botanisk Museum på Tøyen (trolig er samtlige innsamlinger fram til og med 1999 inkludert), på Vitenskapsmuseet i Trondheim (her gjenstår en del registreringer hvor noe kan være fra Rauer) og nær alle innsamlinger som oppbevares på Norges Landbrukhøyskole. Der innsamlinger finnes, er dette angitt i artslisten med årstall for innsamlingen. Antall årstall forteller hvor hyppig arten er blitt innsamlet fra øya samtidig som det informerer om når innsamlingene er foretatt. Oversikten er satt opp systematisk etter Lid & Lid (1994). Norske navn følger samme flora, men navnene er oversatt til bokmål med utgangspunkt i de nynorske navnene. Der norske navn ikke er gitt hos Lid & Lid (1994) er navneforslagene hos Båtvik & Aae (1995) fulgt. Enkelte av artene er nasjonalt eller regionalt rødlistet (DN 1992, 1999, Båtvik 1992). Disse 25 artene er avmerket med en stjerne (*) i artslisten og gitt nærmere omtale i kapitlet om karplantene, side i denne rapporten. Artslisten inneholder 380 taxa (369 arter, 5 underarter, l varietet og 5 krysninger). Latinsk navn EQUISET ACEAE Equisetum arvense L. ssp. arvense OPHIOGLOSSACEAE Botrychium lunaria (L.) Swartz DENNST AEDTIACEAE Pteridium aquilinum (L.) Kuhn ssp. latiusculum (Desv.) C.Page ASPLENIACEAE Asplenium septentrionale (L.) Hoffin. * Asplenium ruta-muraria L. Asplenium trichomanes L. WOODSIACEAE Athyriumfilix-femina (L.) Roth Woodsia i/vensis (L.) R.Br. Cystopterisfragilis (L.) Bernh. var. fragilis Dryopterisjilix-mas (L.) Schott Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P.Fuchs Dryopteris dilatata (Hoffin.) A.Gray THEL YPTERIDACEAE Phegopteris connectilis (Michx) Watt POL YPODIACEAE Polypodium vulgare L. TAXACEAE Taxus baccata L. PINACEAE Pinus sylvestris L. Picea abies (L.) Karsten ssp. abies Norsk navn + evt. kommentarer SNELLEFAM. Åkersnelle ORMETUNGEF AM. Marinøkkel 1914 EINSTAPEFAM. Einstape SMÅBREGNEFAM. O!avsskjegg Murburkne 1881, 1914, 1932, 1994, 1999 Svart burkne STORBURKNEF AM. Skogburkne Lodnebregne 1994 Skjørlok 1886 Ormetelg Broddtelg 1999 Geittelg HENGEVINGF AM. Hengeving SISSELROTF AM. Sisselrot BARLINDF AM. Barlind 1979, 1994 FURUFAM. Furu Gran

7 Latinsk navn CUPRESSACEAE Juniperus communis L. ssp. communis SALICACEAE Salix caprea L. ssp. caprea Salix cinerea L. Salix aurita L. Popu/us tremula L. BETULACEAE Betula pendula Roth Alnus glutinosa (L.) Gaertner CORYLACEAE C orylus avellana L. FAGACEAE Quercus robur L. Quercus robur L. x petraea {Mattuschka) Liebl. ULMACEAE U/mus glabra Hudson URTICACEAE Urtica dioica L. ssp. dioica VISCACEAE Viscum album L. POLYGONACEAE Rumex longifolius DC. Rumex crispus L. Rumex acetosa L. ssp. acetosa Rumex acetosella L. ssp. acetosella Polygonum aviculare L. var. aviculare Persicaria lapathifolia (L.) S.F.Gr. ssp. pallida (With.) S.Ekm. & T.Kn. Persicaria minor (Hudson) Opiz Persicaria hydropiper (L.) Spach PLUMBAGINACEAE Armeria maritima (Miller) Willd. ssp. maritima CHENOPODIACEAE Chenopodium album L. Chenopodium polyspermum L. Atriplex littoralis L. Atriplex prostrata Boucher ex DC. ssp. prostrata A triplex patula L. Salicornia europaea L. Sa/sola kali L. ssp. kali CAR YOPHYLLACEAE Spergula morisonii Boreau Spergularia salina 1. & C.Presl Spergularia rubra (L.) J. & C.Presl Scleranthus annuus L. Scleranthus perennis L. Sagina procumbens L. Sagina subulata (Swartz) C.Presl Sagina nodosa (L.) Fenzl Honkenya peploides (L.) Ehrh. ssp. peploides Moehringia trinervia (L.) Clair. Norsk navn + evt. kommentarer EINERFAM. Einer 1948 PILFAM. Selje Gråselje Ørevier Osp BJØRKEFAM. Hengebjørk Svartor HASSELFAM. Hassel BØKEFAM. Sommereik 1880 Sommereik x vintereik 1914, 1994 ALMEFAM. Alm NESLEFAM. Stomesle MISTEL TEINF AM. Misteltein 1884, 1903 SYREFAM. Høymo l Krushøymo1 Engsyre Små syre Tungras 1994 Grønt hønsegras 1994 Småslirekne 1932, 1994 Vasspepper 2000 FJÆREKOLLFAM. Strandnellik MELD EF AM. Meldestokk Frømelde Strandmelde Tangmelde Svinemelde Sal turt Sodaurt 1881, 1994 NELLIKFAM. Vårbendel Saltbendel 1994 Tunbendel 1994 Ettårsknavel Flerårsknavel 1963 Tun arve Sylarve 1914, 1921, 1924, 1994 Knopparve Strandarve Maurarve 76

8 Latinsk navn Arenaria serpyllifolia L. Stellaria media (L.) Vill. Stellaria graminea L. Ste/laria crassifolia Ehrh. Cerastiumfontanum Baumg. ssp. vulgare (Hartman) Greuter & Burdet Cerastium semidecandrum L. Lychnisjlos-cuculi L. Lychnis viscaria L. Silene dioica (L.) Clair. Silene uniflora Roth Silene nutans L. Silene rupestris L. Dianthus deltoides L. RANUNCULACEAE Ca/tha palustris L. ssp. palustris Actaea spicata L. Myosurus minimus L. Ranunculus jlammula L. ssp. jlammula Ranunculus auricomus L. agg. Ranunculus acris L. ssp. acris Ranunculus repens L. Ranunculus aquatilis L. coll. Hepatica nobilis Schreber Thalictrum minus L. ssp. minus BERBERIDACEAE Berberis vulgaris L. PAPAVERACEAE Chelidonium majus L. Glaucium jlavum Crantz Coryda/is intermedia (L.) Merat Coryda/is pumila (Host) Reichenb. BRASSICACEAE Th/aspi caerulescens J. & C.Pres1 ssp. caerulescens Capsella bursa-pastoris (L.) Medicus Cochlearia officinalis L. ssp. officinalis Cochlearia danica L. Berteroa incana (L.) DC. Erophila verna (L.) DC. Crambe maritima L. Cakile maritima Scop. Cakile maritima Scop. ssp. baltica (Jordan ex Rouy & Fouc.) Hyl. ex P.W.Ball Alliaria petio/ata (Bieb.) Cavara & Grande Barbarea vulgaris R.Br. ssp. vulgaris Rorippa palustris (L.) Besser ssp. palustris Cardamine pratens is L. Cardamine impatiens L. Cardamine hirsuta L. Cardamine bulbifera (L.) Crantz Norsk navn+ evt. kommentarer Sandarve Vassarve Grasstjemeb1om Saftstjemeb1om Arve 1914 Vårarve 1914 Hankam Tjæreblom 1914 Rød jonsokblom Strandsmelle 1963 Nikkesmelle 1932, 1963 Småsmelle Engnellik SOLEIEFAM. Bekkeblom Trollbær Muserumpe 1914 Grøftesoleie Nyresoleie 1932 Engsoleie Krypsoleie Vass~soleie Blåveis 1963 Kystfrøstjeme 1914, 1932, 1963, 1994 BERBERISSF AM. Berberis 1914, 1932 VALMUEFAM. Svaleurt Gul homvalmue 1881, 1889, 1894, 1914, 1931, 1932 Lerkespore 1999 Finger1erkespore KORSBLOMSTFAM. Vårpengeurt Gjetertaske Skjørbuksurt 1880, 1963 Dansk skjørbuksurt 1889 Hvitdodre Vårrublom 1914 Strandkål1880, 1881, 1910, 1914, 1960, 1963 Strandreddik Østersjøreddik 1994 Løkurt 1914, 1932 Vinterkarse 1979 Brønnkarse Engkarse 1979 Lundkarse 1880, 1889, 1894,1895, 1914, 1932, 1963, 1994, 1999 Rosettkarse 1880, 1914, 1963 Tannrot 1914, 1979,

9 Latinsk navn Arabis hirsuta (L.) Scop. Arabis thaliana L. Erysimum hieracifolium L. CRASSULACEAE Sedum telephium L. ssp. maximum (L.) Krocker Sedum album L. Sedum acre L. SAXIFRAGACEAE Saxifraga granulata L. GROSSULARIACEAE Ribes spicatum Robson ssp. spicatum Ribes uva-crispa L. ROSACEAE Filipendula vulgaris Moench Filipendula ulmaria (L.) Maxim. Geum rivale L. Geum rivale x urbanum Geum urbanum L. Potentil/a anserina L. ssp. anserina Potentilla argentea L. Potentil/a argentea L. ssp. impolita (Walenb.) Arcangeli Potentilla crantzii (Crantz) G.Beck ex Fritsch Potentilla erecta (L.) Rliuschel Fragaria vesca L. Fragaria viridis Duchesne Rubus saxatilis L. Rubus idaeus L. Rubus caesius L. Alchemilla vulgaris coll. Agrimonia eupatoria L. Rosa rugosa Thunb. ex Murray Rosa vil/osa L. ssp. mo/lis (Sm.) R.Keller & Gams Rosa canina L. Rosa dumalis Bechst. Malus sylvestris (L.) Miller Sorbus aucuparia L. ssp. aucuparia Sorbus norvegica T.Hedl. Sorbus rupicola (Syme) T.Hedl. Cotoneaster integerrimus Medicus Cotoneaster niger (Wahlberg) Fries Crataegus monogyna Jacq. Crataegus rhipidophylla Gand. var. lindemannii (Uhrova) K. I. Christensen Crataegus laevigata (Poiret) DC. Crataegus laevigata (Poiret) DC. x monogyna Jacq. Prunus padus L. ssp. padus Prunus avium (L.) L. Prunus spinosa L. FABACEAE Medicago lupulina L. Melilotus officina/is (L.) Pallas Melilotus a/hus Medicus Norsk navn+ evt. kommentarer Bergskrinneblom 1914 Vårskrinneblom Berggull BERGKNAPPFAM. Smørbukk Hvitbergknapp Bitterbergknapp SILDREFAM. Nyresildre RJPSFAM. Villrips Stikkelsbær ROSEFAM. Knollmjødurt 1879, 1903, 1914, 1994 Mjødurt Enghumleblom Enghumleblom x kratthumleblom 1914 Kratthumleblom Gåsemure Sølvmure Grå sølvmure 1996 Flekkmure 1994 Tepperot Markjordbær 1963 Nakkebær 1994 Teiebær Bringebær Blåbringebær 1994 Marikåpe Åkermåne 1932, 2000 Rynkerose Bustnype Steinnype 2000 Kjøttnype Villapal Rogn Norsk asal 1994, 2000 Nordlig sølvasal Dvergmispel Svartmispel 1994 Hagtorn 1994 Korallhagtorn Parkhagtorn Parkhagtorn x hagtorn 1994 Hegg Morell Slåpetorn ERTEBLOMSTFAM. Sneglebelg 1991 Legesteinkløver Hvitsteinkløver 78

10 Latinsk navn Trifolium repens L. Trifolium pratense L. Trifolium medium L. Trifolium arvense L. Lotus cornicu/atus L. var. corniculatus Anthyllis vu/neraria L. ssp. vulneraria Vicia hirsuta (L.) S.F.Gray Vicia tetrasperma (L.) Schreber Vicia cracca L. Vicia sepium L. ssp. sepium Vicia lathyroides L. Lathyrus linifolius (Reichard) Bassler Lathyrus pratens is L. Lathyrusjaponicus Willd. ssp. maritimus (L.) P.W.Ball OXALIDACEAE Oxalis acetose/la L. GERANIACEAE Geranium sanguineum L. Geranium robertianum L. Geranium lucidum L. Geranium pusillum L. POLYGALACEAE Polygala vulgaris L. EUPHORBIACEAE * Mercurialis perennis L. ACERACEAE Acer platanoides L. RHAMNACEAE Rhamnus catharticus L. Frangu/a alnus Miller TILIACEAE Tilia cordata Miller CLUSIACEAE * Hypericum hirsutum L. Hypericum maculatum Crantz Hypericum perforatum L. VIOLACEAE Viola tricolor L. Viola palustris L. Viola riviniana Reichenb. Viola canina L. ssp. canina Vi o/a canina L. x riviniana Reichenb. LYTHRACEAE Lythrum salicaria L. * Lythrum portula (L.) D.A.Webb ONAGRACEAE Epilobium angustifolium L. Epilobium montanum L. Epilobium watsonii Barbey Norsk navn + evt. kommentarer Hvitkløver Rødkløver Skogkløver Harekløver Tiriltunge Rundbelg Tofrøvikke 1914, 1979 Firfrøvikke Fuglevikke 1963 Gjerdevikke Vårvikke 1914 K.nollerteknapp Gul flatbelg 1932 Strandflatbelg 1960 GJØKSYREF AM. Gjøksyre STORKENEBBF AM. B lodstorkeneb b Stankstorkenebb Blankstorkenebb 1999 Srnåstorkenebb 1914 BLÅFJÆRFAM. Storblåfjær 1999 VORTEMELKFAM. Skogbingel 1886,1888, 1895, 1903, 1914, 1963, 1994, 1999 LØNNEFAM. Spisslønn 1903 TROLLHEGGFAM. Geitved 1914, 1963, 1994 Trollhegg LINDEFAM. Lind 1960 PERIKUMF AM. Lodneperikum 1894, 1895, 1924, 1932, 1999 Firkantperikurn Prikkperikurn 1932, FIOLFAM. Stemorsblom Myrfiol Skogfiol Engfiol Engfiolxskogfiol 1994 KA TIEHALEFAM. Kattehale Vasskryp 1996 NA TTL Y SF AM. Geitrams Krattmjølke Arnerikamjølke 79

11 Latinsk navn APIACEAE Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. Torilisjaponica (Houtt.) DC. Carum carvi L. Pimpinel/a saxifraga L. Aegopodium podagraria L. Angelica archangelica L. ssp. litoralis (Fri es) The li. Peucedanum pa/ustre (L.) Moench ERICACEAE Ca/luna vulgaris (L.) Hull Vaccinium vitis-idaea L. Vaccinium uliginosum L. ssp. uliginosum Vaccinium myrtillus L. PRIMULACEAE Primula veris L. Trienta/is europaea L. Glaux maritima L. RUBIACEAE Galium aparine L. Galium u/iginosum L. Galium palustre L. ssp. palustre Galium boreale L. Ga/ium verum L. OLEACEAE Fraxinus exce/sior L. * Ligustrum vulgare L. CONVOLVULACEAE Ca/ystegia sepium (L.) R.Br. ssp. sepium BORAGlNACEAE Asperugo procumbens L. Myosotis laxa ssp. cespitosa (C.F.Schultz) Hyl. ex Nordh. Myosotis arvensis (L.) Hill Myosotis ramosissima Rochel Myosotis stricta Link ex Roemer & Scultes Mertensia maritima (L.) S.F.Gray Echium vulgare L. CALLITRICHACEAE Cai/itriche pa/ustris L. Cai/itriche hamulata KUtz. ex Koch LAMIACEAE G/echoma hederacea L. Prunella vulgaris L. Ga/eopsis tetrahit L. Ga/eopsis bifida Boenn. * Leonurus cardiaca L. ssp. cardiaca Acinos arvensis (Lam.) Dandy C/inopodium vulgare L. Origanum vulgare L. Lycopus europaeus L. Mentha arvensis L. Norsk navn+ evt. kommentarer SKJERMPLANTEF AM. Hundekjeks Rødkjeks Karve Gjeldkarve Svallerkål Strandkvann1914 Melkerot LYNGFAM. Røsslyng Tyttebær Blokkebær Blåbær NØKLEBLOMFAM. Marianøkleblom 1963 Skogsgeme Strandkryp MAUREFAM. Klengemaure 1914 Sumpmaure Liten myrmaure Hvitmaure Gulmaure OLJETREF AM. Ask Liguster 1894, 1914, 1991 VINDELFAM. Strandvindel RUBLADFAM. Gåsefot 1914 Dikeforglemmegei 1994, 2000 Åkerforglemmegei Bakkeforglemmegei 1963 Dvergforglemmegei 1914 Østersurt 1880, 1932, 1963, 1994 Ormehode 1963 V ASSHÅRF AM. Småvasshår Klovasshår LEPPEBLOMSTFAM. Korsknapp Blåkoll 1932 Kvassdå Vrangdå Løvehale 1882, 1903, 1914, 1921, 1924, 1925, 1932, 1960 Bakkemynte 1991 Kransmynte Bergmynte l 932 Klo urt Åkermynte 80

12 Latinsk navn SOLANACEAE Solanum dulcamara L. Hyoscyamus niger L. SCROPHULARIACEAE Verbascum thapsus L. Verbascum nigrum L. Scrophularia nodosa L. Linaria vulgaris Miller Digitalis purpurea L. Veronica serpyllifolia L. ssp. serpyllifolia Veronica chamaedrys L. Veronica ojficinalis L. Veronica scutellata L. Veronica verna L. Melampyrum pratense L. Melampyrum sylvaticum L. Euphrasia stricta D.Wolff ex J.F.Lehm. var. stricta Odontites litoralis Fries PLANT AGIACEAE Plantago major L. ssp. major Plantago lanceolata L. Plantago maritima L. ssp. maritima ADOXACEAE Adoxa moschatellina L. CAPRIFOLIACEAE Lonicera xylosteum L. Lonicera periclymenum L. Lonicera caprifolium L. Sambucus racemosa L. Viburnum opu/us L. V ALERIANACEAE Valeriana sambucifolia Mikan fil. ssp. sambucifolia Valeriana sambucifolia Mikan fil. ssp. salina (Pieijel) Nordh. DIPSACACEAE Succisa pratens is Moench Knautia arvensis (L.) Coulter CAMPANULACEAE Campanu/a trachelium L. Campanula persicifolia L. Campanula rotundifol ia L. ASTERACEAE Solidago virgaurea L. ssp. virgaurea Aster tripolium L. Erigeron acer L. ssp. acer Filaginel/a uliginosa (L.) Opiz Antennaria dioica (L.) Gaertner Bidens tripartita L. Achillea mi/lefolium L. Achi/lea ptarmica L. Matricaria perforata Merat Matricaria maritima L. ssp. maritima Norsk navn + evt. kommentarer SØTVIERFAM. Slyngsøtvier 1914 Bulmeurt 1992 MASKEBLOMSTFAM. Filtkongslys Mørkkongslys Brunrot Lintorskemunn Revebjelle G lattveronika Tveskjeggveronika Legeveronika Veikveronika Vårveronika Stormarimjelle Småmarirnjelle Øyentrøst 1996 Strandrødtopp 1994 KJEMPEFAM. Groblad Sma1kjempe Strandkjempe MOSKUSURTFAM. M oskusurt 1914 KAPRIFOLF AM. Leddved 1882, 1884, 1903, 1914 Vivendel Kaprifol Rødhyll Korsved VENDELROTFAM. Vendelrot Strandvendelrot 1963, 1994 KARDEBORREFAM. Blåknapp Rødknapp KLOKKEFAM. Nesleklokke 1999 Fagerk1okke Blåklokke KURVPLANTEFAM. Gullris Strandstjeme Bakkestjeme 1914 Åkergråurt Kattefot Flikbrønsle Ryllik Nyseryllik U gras balderbrå Strandbalderbrå 81

13 Latinsk navn Chamomil/a suaveo/ens (Pursh) Rydb. Tanacetum vulgare L. Leucanthemum vulgare Lam. Artemisia absinthium L. Artemisia vulgaris L. Artemisia campestris L. ssp. campestris Senecio vu/garis L. Senecio sylvaticus L. Senecio viscosus L. Senecio jacobaea L. Arctium tomentosum Miller Cirsium vulgare (Savi) Ten. Cirsium helenioides (L.) Hill Cirsium arvense (L.) Scop. Centaurea scabiosa L. Hypochoeris macu/ata L. Leontodon autumnalis L. var. autumnalis Sonchus arvens is L. var. arvensis Sonchus oleraceus L. Sonchus asper (L.) Hill Lapsana communis L. Crepis tectorum L. ssp. tectorum Lactuca serriola L. Myce/is mura/is (L.) Dumort. Taraxacum ob/iquum (Fries) Dahlst. Taraxacum sect. Ruderalia Hieracium pi/ose/la L. Hieracium umbel/atum L. Hieracium sect. Foliosa Hieracium sect. Sylvatica Hieracium sect. Vulgata ALISMAT ACEAE Alisma p/antago-aquatica L. JUNCAGINACEAE Triglochin maritima L. POTAMOGETONACEAE Potamogeton berchtoldii Fieber Ruppia maritima L. Ruppia cirrhosa (Petagna) Grande ZANNICHELLIACEAE Zannichellia palustris L. Zannichellia pa/ustris L. var. pedicel/ata Wahlenb. & Rosen ZOSTERACEAE Zostera marina L. SPARGANIACEAE Sparganium emersum Rehman Sparganium erectum L. ssp. microcarpum (Neuman) Domin LEMNACEAE Lemna minor L. ALLIACEAE Allium oleraceum L. Norsk navn + evt. kommentarer Tunbalderbrå Reinfann Prestekrage Malurt Burot Markrnalurt 1914, 1963 Åkersvineblom Bergsvineblom Klistersvineb1om Landøyda 1932 Ull borre Veitistel Hvitbladtistel Åkertistel Fagerknoppurt Flekkgrisøre Føllblom Åkerdylle Haredylle Stivdylle Harem at Takhaukeskjegg 1914 Taggsalat 2000 Skogsalat Butt kystløvetann Ugras løvetenner Hårsveve Skjermsveve 2000 Bladsvever 1994 Skogsvever Beitesvever VASSGROFAM. Vass gro SAULØKFAM. Fjæresauløk TJØNNAKSF AM. Småtjønnaks 1994 Småhavgras 1994 Skruehavgras 1994 V ASSKRANSF AM. Vasskrans Stilkvasskrans 1994 ÅLEGRASFAM. Ålegras PIGGKNOPPFAM. Rankpiggknopp 1994 Kjempepiggknopp ANDEMATFAM. Andemat LØKFAM. Vill-løk 82

14 Latinsk navn Allium vineale L. CONV ALLARJACEAE Polygonatum odoratum (Miller) Druce Convallaria maja/is L. ORCHIDACEAE Orchis mascula (L.) L. JUNCACEAE Juncus cong/omeratus L. Juncus e.ffusus L. Juncus gerardii Loisel. ssp. gerardii Juncus articulatus L. Luzula pi/osa (L.) Willd. Luzula campestris (L.) DC. Luzu/a mu/tiflora (Retz.) Lej. ssp. mu/tiflora CYPERACEAE Eleocharis pa/ustris (L.) Roemer & Schultes Eleocharis palustris (L.) Roemer & Schultes ssp. vulgaris Walters Bo/boschoenus maritimus (L.) Palla Carex canescens L. Carex ovalis Good. Carex otrubae Podpera Carex spicata Hudson Carex muricata L. ssp. muricata Carex disticha Hudson Carex arenaria L. Carex nigra (L.) Reichard ssp. nigra Carex nigra (L.) Reichard ssp.juncella (Fries) Lemke Carex paleacea Schreber ex Wahlenb. Carex caryophyllea Latourr. Carex digitata L. Carex serotina Merat ssp. serotina Carex pa/lescens L. Carex panicea L. Carex /imosa L. Carex rostrata Stokes Carex vesicaria L. POACEAE Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steudel Danthonia decumbens (L.) DC. Anthoxanthum odoratum L. ssp. odoratum Phleum partense L. ssp. pratense Agrostis capillaris L. Agrostis stolonifera L. Ammophila arenaria (L.) Link Holcus lanatus L. Deschampsia cespitosa (L.) Beauv. ssp. cespitosa Deschampsiaflexuosa (L.) Trin. Avenula pratensis (L.) Dumort. Avenu/a pubescens (Hudson) Dumort. Arrhenatherum elatius (L.) J. & C.Presl Melica nutans L. Norsk navn+ evt. kommentarer Strand løk KONV ALLFAM. Kantkonvall Liljekonvall ORKIDEFAM. Vårmarihand 1999 SIVFAM. Knappsiv Lyssiv Saltsiv Ryllsiv Hårfrytle Markfrytle 1914 Engfrytle STARRFAM. Sumpsivaks 1963 Sørlig sumpsivaks 1994 Havsivaks Gråstarr Harestarr Knortestarr 1994 Tettstarr 1914, 1921 Piggstarr Duskstarr 1880 Sandstarr Slåttestarr Stolpestarr Havstarr I 994 Vårstarr 1963 Fingerstarr Beitestarr Bleikstarr Komstarr Dyst arr I 90 l Flaskestarr Sennegras GRASFAM. Takrør Kne gras Gulaks Timotei Engkvein Krypkvein I 91 7 Marehalm 1991, 1992, 2000 Englodnegras 1994 Sølv bunke Smyle Enghavre 1963, I979 Dunhavre Hestehavre Hengeaks 83

15 Latinsk navn Dactylis glomerata L. ssp. glomerata Poa pratens is L. Poa pratens is L. ssp. angustifo/ia (L.) Lindb. Poa pratensis L. ssp. subcaerulea (Sm.) Hiit. Poa a/pina L. var. a/pina Poa nemoralis L. Poa pa/ustris L. Poa compressa L. Poa trivialis L. Poaannua L. Puccinellia maritima (Hudson) Pari. Festuca rubra L. ssp. rubra Festuca ovina ssp. ovina Lolium perenne L. Glyceriafluitans (L.) R.Br. * Bromus tectorum L. ssp. tectorum Bromus hordeaceus L. Bromus hordeaceus L. var. /eiostachys Bromus hordeaceus L. ssp. thominii {Hard.) Br.-81. Elymus repens (L.) Gould ssp. repens Elymusfarctus (Viv.) Ru.ex Meld. ssp. borea/i-atlanticus (Si.& Gu.) Meld. Elymusfarctus (Viv.) Ru.ex Meld. ssp. boreali-atlanticus (Si.& Gu.) Meld. x repens Elymus caninus (L.) L. var. caninus Leymus arenarius (L.) Hochst. Norsk navn+ evt. kommentarer Hundegras 1994 Engrapp 1963 Trådrapp 1979 Smårapp 1994 Fjellrapp 1999 Lundrapp Myrrapp 1999 Flatrapp Markrapp Tunrapp Fjæresaltgras Rødsvingel Sauesvingel Raigras Mannasøtgras Takfaks 1963, 1994 Lodnefaks 1914 Lodnefaks 1914 Smålodnefaks l 914 Kveke 1991, 1994 Strandkveke 18 8 O, 1991, 1994 Strandkveke x kveke 1991, 1994, 1996 Hundekveke Strandrug Blodstorkenebb 84

16 VEDLEGG 4. SYSTEMATISK ARTLISTE OVER SOMMERFUGLER SAMLET PA RAUER Dataene i nedenstående liste er gitt avlepidorologisk arbeidsgruppe ved Leif Aarvik , supplert av Thor Jan Olsen og Anne Lene Aase. Det er registrert 3 79 arter fordelt på 43 familier. 43 arter er rødlistet. Tangen (1999) nevner 15 nasjonalt rødlistede arter og 15 regionalt "sjeldne" arter av storsommerfugler fra Rauer. Latinsk navn Micropterigidae Micropteru tunbergella (Fabricius, 1787) Hepialidae Triodia sylvina (Linnaeus, 1761) Nepticulidae Stigme/la anomalella (Goeze, 1783) &toedemia sericopeza (Zeller, 1839) Ectoedemia septembrella (Stainton, 1849) Adelidae Nematopogon pile/la (Den is & SchiffermUller, 1775) lncurvariidae Incurvaria mascu/e/la (Denis & SchiffermOIJer, 1775) Tischeriidae Emmetia angustico/lella (Duponchel, 1843) Tlneidae Jnfurcitinea ignicomel/a (Heydenreich, 1851) lnfurcitinea argentimacu/ella (Stainton, 1849) Nemapogon cloacella (Haworth, 1828) Nemapogon c/emate//a (Fabricius, 1781) Trichophaga tapetzel/a (Linnaeus, 1758) Tinea semifulvella Haworth, 1828 Monopis laevigella (Denis & Schiffermtlller, 1775) Monopis obviella (Denis & SchiffennOller, 1775) Psychoides verhuella Bruand, 1853 Psychidae Diplodoma laiclwrtingella (Goeze, 1783) Canephora hirsuta (Poda, 1761) Roes1ersta m miidae Roeslerstammia erxlebel/a (Fabricius, 1787) Douglasiidae Tinagma ocnerostomella (Stainton, 1850) Bucculatricidae Bucculatrix frangutella ( Goeze, 1783) Bucculatru thoracella (Thunberg, 1794) Gracillariidae Gracillaria syr inge/la (Fabricius, 1794) Aspilapteryx tringipennella (Zeller, 1839) Euspilapteryx auroguttella (Stephens, 183 5) Phyllonorycter salictella (Zeller, 1846) Phyllonorycter oxyacanthae (Frey, 1856) Phy/lonorycter sorbi (Frey, 1855) Yponomeutidae Euhyponomeuta stannella (Thunberg, 1794) Swammerdamia caesiella (Hilbner, 1796) Paraswammerdamia albicapite/la (Scharfenberg, 1805) Paraswammerdamia nebulella (Goeze, 1783) Paraswammerdamia conspersella (Tengstrom, 1848) Prays fraxinella {Bjerkander, 1784) Norsk navn Rød roteter Korkmøll Tapetmøll Grassekkspinner Syrinmincrrnøll Askemøll Rødlistekategori Ex R R 85

17 Latinsk navn Argyresthia glabratel/a Zeller, 1847 Argyresthia bergiel/a (Ratzeburg, 1840) Argyresthia abdomina/is Zeller, 1839 Argyresthia aurulentel/a Stainton, 1849 Argyresthia goedartel/a (Linnaeus, 1758) Argyresthia sorbiel/a (Treitschke, 1833) Argyresthia conjugel/a Zeller, 1839 Argyresthia pruniella (Cierck, 1759) Argyresthia bonnetella (Linnaeus, 1758) Argyresthia albistria (Haworth, 1828) Ypsolophidae Ypso/opha nemorel/a (Linnaeus, 1758) Plutellidae P lute/la xylostel/a (Linnaeus, 1758) Eidophasia messingiel/a (Fischer v. ROslerstamm, 1840) Glyphipterigidae Glyphipterix equitella (Scopoli, 1763) Lyonetiidae Leucoptera malifoliella (0. Costa, 1836) Lyonetia c/erlæl/a (Linnaeus, 1758) Depressariidae Exaeretia al/ise/la Stainton, 1849 Agonopterix liturosa (Haworth, 1811) Agonopterix heracliana (Linnaeus, 1758) Depressaria badiel/a (Hilbner, 1796) Depressaria artemisiae Nickerl, 1862 Elachistidae Elachista subalbidel/a Sch Higer, Elachista adscitella Stainton, 1851 Elachista albifrontel/a (Hilbner, 1817) Elachista canapennella (HUbner, 1813) Elachista macu/icerusel/a Bruand, 1859 Elachista exactel/a (Herrich-Sch!l.ffer, 1855) Oecophoridae Borkhauseniafuscescens (Haworth, 1828) Metalampra cinnamomea (Zeller, 1839) Oecophora bracte/la (Linnaeus, 1758) Batia unitella (Hilbner, 1796) Crassa tinctel/a (HUbner, 1796) Batrachedridae Batrachedrapraeangusta (Haworth, 1828) Batrachedra pinico/e/la (Zeller, 1839) Coleophoridae Coleophora lutipennel/a (Zeller, 1838) Coleophora gryphipennella (Hilbner, 1796) Coleophora hemerobiella (Scopoli, 1763) Coleophora otidipenella (HUbner, 1817) Coleophora therinella Tengstr6m, 1848 Coleophora scuicolella (Duponchel, 1843) Coleophora sternipennella (Zetterstedt, 1839) Coleophora versurel/a Zeller, 1849 Coleophora vestianella (Linnaeus, 1758) Coleophora artemisicole/la Bruand, 1855 Coleophora mi/lefolii Zeller, 1849 Coleophora trochilella (Duponchel, 1843) Coleophora striatipenne/la Nylander, 1848 Co/eophora argentula (Stephens, 1834) Coleophora granulatel/a Zeller, 1849 Norsk navn Granknoppmøll Oreblomstmøll Rognebærmøll Kirsebærmøll Kål møll Sirkelminermøll Slyngminermøll Ospefrømøll Rødlistekategori V R DM R V 86

18 Latinsk navn Cosmopterigidae Sorhagenia lophyre/la (Douglas, 1846) Pancalia schwarzella (Fabricius, 1798) Gelechiidae Aristotelia brizeila (Treitschke, 1833) lsophrictis stria/el/a (Den is & Schiffermilller, 1775) Metzneria lappe/la (Linnaeus, 1758) Eulamprotes wilkella (Linnaeus, 1758) Eulamprotes unicolorella (Duponchel, 1843) Bryolropha affinis (Haworth, 1828) Bryotropha senectella (Zeller, 1839) Bryotropha ga/bane/la (Zeller, 1839) Bryotropha deserte/la (Douglas, 1850) Recurvaria /eucatel/a (Cierck, 1759) Carpatolechia fugitivella (Zeller, 1839} Te/eiopsis diffinis (Haworth, 1828) Gelechia sororcu/e/la (Hilbner, 1817) Gelechia muscose/la Zeller, 1839 Gelechia sestertie/la Herrich-Schaffer, 1854 Chionodes conlinue/la (Zeller, 1839) Aroga velocella (Zeller, 1839) Neofriseria pelie/la (Treitschke, l 83 5) Scrobipalpa alriplice/la (Fischer v. R6slerstamm, 1841) Caryocolum tischeriella (Zeller, 1839) Caryocolum vicinella (Douglas, 1851} Caryoco/um amaurella (M. Hering, 1924) Sophronia semicostella (HUbner, 1813) Sophronia sicariellus (Zeller, 1839) Aproaerema anthyllide/la (HUbner, 1813) Dichomeris juniperella (Linnaeus, 1761) Acompsia einere!la (Cierck, 1759) Thiotricha subocel/ea (Stephens, 1834) Zygaenidae Zygaenafi/ipendulae (Linnaeus, 1758) Sesiidae Pennisetia hylaeiformis (Laspeyres, 180 l) Tortricidae Aleimma loejlingiana (Linnaeus, 1758) Ac/eris forsska/eana (Linnaeus, 1758) Acleris bergmanniana (Linnaeus, 1758) Acleris abielana (HUbner, 1822) Acleris variegana (Denis & Schiffermilller, 1775) Acleris aspersana (HUbner, 1817) Phalonidia curvistrigana (Stainton, 1859) Eupoecilia angustana (HUbner, 1799) Eupoecilia ambiguella (Hilbner, 1796) Aethes margaritana (Haworth, 1811) Aethes smeathmanniana (Fabricius, 1781) Aethes kindermanniana (Treitschke, 1830) Cochylidia richteriana (Fischer v. R<lslerstamm, 1837) Cochylis dubitana (Hilbner, 1799) Falseuncaria degreyana (Mclachlan, 1869) Eana penziana (Thunberg, 1791) Cnephasia incertona (Treitschke, 1835) Cnephasia stephensiana (Doubleday, 1849) Cnephasia pasiuana (Hil boer, 1799) Epagoge gro/iona (Fabricius, 1781) Paramesia gnomana (Cierck, 1759) Periclepsis cinctana (Denis & Schiffermilller, 1775) Norsk navn Seljeb1omstmøll Einermøll Seksflekket bloddråpesvermer Bringebærglassvinge Gul eikevikler Lønneblomstflatvik1er Roseflatvikler Granflatvikler Marmorflatvikler Mjødurtflatvikler Rødlistekategori R R V DM V K DC 87

19 Latinsk navn Archips oporana (Linnaeus, 1758) Archips betulana (HUbner, 1787) Archips podana (Scopoli, 1763) Archips crataegana (HUbner, 1799) Archips xylosteana (Linnaeus, 1758) Archips rosana (Linnaeus, 1758) Thiodia citrana (HUbner, 1799) Ptycholoma /echeana (Linnaeus, 1758) Pandemis corylana (Fabricius, 1794) Bactra /acteana (Caradja, 1916) Pseudohermenias abietana (Fabricius, 1787) Cymolomia hartigiana (Saxesen, 1840) 0/ethreutes arcuel/a (Cierck, 1759) Phiaris striana (Den is & Schiffermiiller, 1775) P hiaris rurestrana (Duponchel, 1843) Phiaris cespitana (HUbner, 1817) Phiaris lacunana (Denis & SchiffennU!Ier, 1775) Phiaris rivulana (Scopoli, 1763) Eudemis porphyrana (HObner, 1799) Lobesia reliquana (HUbner, 1825) Lobesia littoralis (Humphreys & Westwood, 1845) Lo bes i a bicinctana (Duponchel, 1844) Rhopobota naevana (HUbner, 1817) Epinotia abbreviana (Fabricius, 1794) Epinotia nise/la (Cierck, 1759) Epinotia nanana (Treitschke, 1835) Zeiraphero rotzeburgiono (Saxesen, 1840) Eucosma obumbratana (Lienig & Zeller, 1846) Eucosma cana (Haworth, 1811) Eucosma pupillana (Cierck, 1759) Epiblemofoenella (Linnaeus, 1758) Notocelia cynosbatella (Linnaeus, 1758) Notocelia uddmanniana (Linnaeus, 1758) Notocelia roborana (Denis & SchiffermUller, 1775) Notocelia incarnatano (HUbner, 1800) Retinia resinel/a (Linnaeus, 1758) Dichrorampha plumbana (Scopoli, 1763) Dichrorampha simpliciana (Haworth, 1811) Dichrorampha vancouverana McDunnough, Dichrorampho jlavidorsana Knaggs, 1867 Dichrorampha petiverella (Linnaeus, 1758) Cydia succedana (Denis & SchiffermUller, 1775) Cydia triangulella (Goeze, 1783) Grapholita compositel/a (Fabricius, 1775) Grapholita orobana Treitschke, 1830 Choreutidae Prochoreutis argentinetta (Fourcroy, 1785) Eper men i id ae Epermenia chaerophyl/ella (Goeze, 1783) Alucitidae Alucita hexadacty/a Linnaeus, 1758 Pterotopteryx dodecadacty/a {HUbner, 1813) Pterophoridae Gil/meria tetradacty/a (Linnaeus, 1758) Platyptilia tesseradacty/a (Linnaeus, 1761) Stenopti/ia pterodactyla (Linnaeus, 1761) Amb/yptilia acanthadactyla (HUbner, 1813) Cnaemidophorus rhododactyla (Den is & SchiffermUIIer, 1775) Geina didacty/a (Linnaeus, 1758) Norsk navn Stor fruktvikler Båndbjellevikler Spraglet bjellevikler Vanlig kartvik1er Sitronvikler Tidlig bladvikler Hassel bl ad vikler Rød jordbærvikler Liten bladvikler Liten granbarvikler Rustrød granskuddvikler Bjørnebærvikler Grå rosevikler Kvaevikler Kaprifolfjærmøll Rødlistekategori E R DC DM DC R 88

20 Latinsk navn Oxypti/us pilose/lae (Zeller, 1841) Oxyptilus chrysodacty/a (Den is & SchiffermO!Ier, 1775} Oxyplilus parvidactyla (Haworth, 1811) Crombrugghia distans (Zeller, 1847} Hel/insia distinctus (Herrich-Schllffer, 1855) Hellinsia tephradacty/a (HObner, 1813) Merrifeldia baliodacty/us (Zeller, 1841) Pyralidae Aphomia socie/la (Linnaeus, 1758} Aphomia zelleri Joannis, 1932 Synaphe punctalis (Fabricius, 1775) Pyralis farinalis Linnaeus, 1758 Hypsopygia costa/is (Fabricius, 1775} Pylafusca (Haworth, 1811) Se/agio spadicella (HUbner, 1796) Dioryctria abiet~lla (Denis & SchiffermUiler, 1775) Hypochalcia ahenella (Denis & SchiffermUller, 1775) Trachycera advenella (Zincken, 1818} Trachycera marmorea (Haworth, 1811) Assara terebrella (Zincken, 1818) Euzophera pinguis (Haworth, 1811) Euzophera cineroseila (Zeller, 1839) Nyctegretis lineana (Scopolia, 1786) Ancylosis cinnamomella (Duponchel, 1836) Phycitodes maritima (Tengslrtlm, 1848) Ephestia elutella (HUbner, 1796) Crambidae Scoparia subfusca Haworth, 1811 Scoparia pyralella (Den is & SchiffermOIIer, 1775} Eudonia truncicolella (Stainton, 1849) Eudonia /acustrata (Panzer, 1804) Platytes cerussel/a (Denis & Schifferrnilller, 1775) Platytes alpine l/a (HUbner, 1813) Catoptria permutatellus (Herrich-Schllffer, 1848) Catoptria pinella (Linnaeus, 1758) Catoptriafalsella (Denis & Schiffermilller, 1775} Agriphila tristella (Denis & SchifferrnUIIer, 1775) Agriphila inquinate/la (Denis & SchiffermUI!er, 1775) Chrysoteuchia culmella (Linnaeus, 1758) Crambus lathoniellus (Zincken, 1817} Crambus per/el/a (Scopoli, 1763) Elophila nymphaeata (Linnaeus, 1758) Evergestis extimalis (Scopoli, 1763) Udea lutea/is (HObner, 1809) Udea prunalis {Den is & Schiffermiiller, 1775) Pyrausta despicata (Scopoli, 1763) Pyrausta porphyralis (Den is & SchiffermUIIer, 1775) Algedonia terrealis (Treitschke, 1829) Anania fu ne bris (Strtlm, 1768) Eurrhypara hortulata (Linnaeus, 1758} Pleuroptya ruralis (Scopo1i, 1763} Lasiocampidae Malacosoma neustria (Linnaeus, 1758} Malacosoma castrensis (Linnaeus, 1758) Lasiocampa trifo/ii (Den is & SchiffermUI!er, 1775) Sphingidae Hemaris fuciformis (Linnaeus, 1758) Deilephila porce/lus (Linnaeus, 1758) Norsk navn Melpyralide Grankonglemøll Kakao møll Okergul ringspinner Båndringspinner Kløverspinner Bredkantet humlesvermer Liten snabelsverrner Rødlistekategori R DC DC DC V 89

Floristisk undersøkelse på Gjettumbråtan, tilhørende Gjettum gård i Bærum kommune

Floristisk undersøkelse på Gjettumbråtan, tilhørende Gjettum gård i Bærum kommune Floristisk undersøkelse på Gjettumbråtan, tilhørende Gjettum gård i Bærum kommune Innledning Undersøkelsen har vært utført av botaniker Anders Often. Med på undersøkelsen var også Zsuzsa Fey, dugnadsansvarlig

Detaljer

Kartlegging av biologisk mangfold i Elsåkerneset øst, Tysnes kommune

Kartlegging av biologisk mangfold i Elsåkerneset øst, Tysnes kommune Kartlegging av biologisk mangfold i Elsåkerneset øst, Tysnes kommune Elsåkerneset -øst sett fra grense mot nord-øst Oppdragsgiver: J. Tufteland AS, Rådgivende ingeniører og arkitekter Kartlegging er utført

Detaljer

Botaniske unders~kingar i Arnfjæra, Leksvik kommune, Nord-Tr~ndelag. Dag-Inge @en

Botaniske unders~kingar i Arnfjæra, Leksvik kommune, Nord-Tr~ndelag. Dag-Inge @en Botaniske unders~kingar i Arnfjæra, Leksvik kommune, Nord-Tr~ndelag Dag-Inge @en Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Vitenskapsmuseet Botanisk notat 1997-4 Botaniske undersøkingar i Arnfjæra,

Detaljer

Insektinventering i Yngsdalen, Luster kommune, 23.-24. juli 2013

Insektinventering i Yngsdalen, Luster kommune, 23.-24. juli 2013 SABIMA kartleggingsnotat 3-2013 Insektinventering i, Luster kommune, 23.-24. juli 2013 Av Jostein Bærø Engdal Side 1 av 6 Kartleggingsnotat 3-2013 Insektinventering Insektinventering i, Luster kommune,

Detaljer

SYSTEMATISK OVERSIKT OVER KARPLANTENE KJENT FRA RAUER OG RAUERKALVEN MED SÆRLIG OMTALE AV SJELDNE ARTER, ONSØY, FREDRIKSTAD KOMMUNE

SYSTEMATISK OVERSIKT OVER KARPLANTENE KJENT FRA RAUER OG RAUERKALVEN MED SÆRLIG OMTALE AV SJELDNE ARTER, ONSØY, FREDRIKSTAD KOMMUNE 1 SYSTEMATISK OVERSIKT OVER KARPLANTENE KJENT FRA RAUER OG RAUERKALVEN MED SÆRLIG OMTALE AV SJELDNE ARTER, ONSØY, FREDRIKSTAD KOMMUNE J.Ingar I.Båtvik, desember 2000 Carex-Bioprint, Tomb, 1640 Råde Listen

Detaljer

Skjøtselsplan for Dverset, slåttemark, Saltdal kommune, Nordland fylke

Skjøtselsplan for Dverset, slåttemark, Saltdal kommune, Nordland fylke Ecofact rapport 132 Skjøtselsplan for Dverset, slåttemark, Saltdal kommune, Nordland fylke www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-130-4 Skjøtselsplan for Dverset, slåttemark, Saltdal kommune,

Detaljer

Biologisk mangfold Reguleringsplan Fidjekilen Kristiansand kommune

Biologisk mangfold Reguleringsplan Fidjekilen Kristiansand kommune Biologisk mangfold Reguleringsplan Fidjekilen Kristiansand kommune Asbjørn Lie Agder naturmuseum og botaniske hage IKS 2011 Forord Agder naturmuseum og botaniske hage er bedt av Kristiansand kommune ved

Detaljer

Firbladet. Årgang 19 nr 1 2006 ISSN 0804-2403 Utgitt av Norsk Botanisk Forening, Østlandsavdelingen. Innhold:

Firbladet. Årgang 19 nr 1 2006 ISSN 0804-2403 Utgitt av Norsk Botanisk Forening, Østlandsavdelingen. Innhold: Firbladet Årgang 19 nr 1 2006 ISSN 0804-2403 Utgitt av Norsk Botanisk Forening, Østlandsavdelingen Innhold: Redaksjonelt side 2 Innkalling til årsmøte i NBF ØLA side 3 NBF ØLA: Møteprogram våren 2006 side

Detaljer

Norra Bohuslän. Sommerekskursjon 17. 22. juni 2013. Telemark Botaniske Forening. Botanisering på Syd-Koster (Foto: Bjørn Erik Halvorsen)

Norra Bohuslän. Sommerekskursjon 17. 22. juni 2013. Telemark Botaniske Forening. Botanisering på Syd-Koster (Foto: Bjørn Erik Halvorsen) Norra Bohuslän Sommerekskursjon 17. 22. juni 2013 Botanisering på Syd-Koster (Foto: Bjørn Erik Halvorsen) Telemark Botaniske Forening TBF i Norra Bohuslän 2013. Innledning ved: Bjørn Erik Halvorsen. I

Detaljer

Artsregistreringer i Øygarden og på Herdla i Askøy kommune

Artsregistreringer i Øygarden og på Herdla i Askøy kommune SABIMA kartleggingsnotat 5-2013 Artsregistreringer i Øygarden og på Herdla i Askøy kommune Av Sissel Thomassen og Nigel Goodgame Side 1 av 14 Artsregistreringer i Øygarden og på Herdla i Askøy kommune

Detaljer

NATURTYPEKARTLEGGING SELJEBREKKA OG VOLLAN

NATURTYPEKARTLEGGING SELJEBREKKA OG VOLLAN NATURTYPEKARTLEGGING SELJEBREKKA OG VOLLAN Dette notatet gjør rede for kartlegging av naturtyper i området Seljebrekka/Vollan i Rindal kommune. Kartleggingen vil bli brukt som bakgrunnsstoff for konsekvensutredning

Detaljer

Biologisk mangfold analyse

Biologisk mangfold analyse Biologisk mangfold analyse Detaljreguleringsplan: Hovsdalen, Valle kommune Naturforvalter Trond Ansten, Aug. 2015 Plankontoret Hallvard Homme AS, Prosjektnr. 1982 Biologisk mangfold rapport; Hovsdalen

Detaljer

Botanisk kartlegging av NGU-eiendommen på Lade, Trondheim

Botanisk kartlegging av NGU-eiendommen på Lade, Trondheim Botanisk kartlegging av NGU-eiendommen på Lade, Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Vitenskapsmuseet Trondheim l. q L. i'.. t r) l Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Vitenskapsmuseet

Detaljer

Kartlegging av dragehode (Dracocephalum ruyschiana) og grunnlendt kalkmark utenfor verneområder i Oslo og Akershus 2010

Kartlegging av dragehode (Dracocephalum ruyschiana) og grunnlendt kalkmark utenfor verneområder i Oslo og Akershus 2010 FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS MILJØVERNAVDELINGEN Kartlegging av dragehode (Dracocephalum ruyschiana) og grunnlendt kalkmark utenfor verneområder i Oslo og Akershus 2010 RAPPORT NR. 9/2011 FYLKESMANNEN

Detaljer

BIOLOGISKEVERDIERVEDØREKROKEN II, HVALERKOMMUNEI ØSTFOLD. Rapporttil HvalerResort& Spa

BIOLOGISKEVERDIERVEDØREKROKEN II, HVALERKOMMUNEI ØSTFOLD. Rapporttil HvalerResort& Spa BIOLOGISKEVERDIERVEDØREKROKEN II, HVALERKOMMUNEI ØSTFOLD Rapporttil HvalerResort& Spa Jan Ingar I. Båtvik Carex-Bioprint August2012 2 FORORD HvalerResort& Spa,vedJohanE. Svendsen,gnr/bnr.23/53,harvia sinesaksbehandlere

Detaljer

- Registrering av nøkkelbiotoper på eiendom 9/2 Tvedestrand kommune, Aust-Agder -

- Registrering av nøkkelbiotoper på eiendom 9/2 Tvedestrand kommune, Aust-Agder - Oppdraget Oppdraget er gitt av UtviklingsPartner DA v/ Ole Jørgen Jakobsen. Postboks 5164 Majorstua, 0302 OSLO. Sammendrag Eiendom 9/2, Tvedestrand kommune ble 27 og 28 juli 1998 undersøkt for nøkkelbiotoper.

Detaljer

PLANTELIV I ROSENLIOMRÅDET,

PLANTELIV I ROSENLIOMRÅDET, Torstein Haugen: PLANTELIV I ROSENLIOMRÅDET, STAVANGER Anno 2015 Forord. Rosenli området kan vise til vakker natur og et rikt utvalg av turstier. Gjennom mange år har jeg hatt gleden av å vandre på disse

Detaljer

Sommerfuglfaunaen ved Søylandsvatnet En kvalitativ kartlegging av forekomsten av lepidoptera i Søylandsvatnet naturreservat i Hå

Sommerfuglfaunaen ved Søylandsvatnet En kvalitativ kartlegging av forekomsten av lepidoptera i Søylandsvatnet naturreservat i Hå Sommerfuglfaunaen ved Søylandsvatnet En kvalitativ kartlegging av forekomsten av lepidoptera i Søylandsvatnet naturreservat i Hå Oppdragsrapport for Fylkesmannen i Rogaland 2010/2011 Mangfold v/ Kjell

Detaljer

Skjøtselsplan for Dæli, slåttemark, Bærum kommune, Akershus fylke.

Skjøtselsplan for Dæli, slåttemark, Bærum kommune, Akershus fylke. Skjøtselsplan for Dæli, slåttemark, Bærum kommune, Akershus fylke. Østlandet Oversiktsbilde av slåttemarka sett nordover. Fra NM 85200 42870. FIRMANAVN OG ÅRSTALL: BioFokus 2012 PLAN/PROSJEKTANSVARLIG:

Detaljer

Åsen i Bodø kommune, Nordland fylke

Åsen i Bodø kommune, Nordland fylke Ecofact rapport 51 Åsen i Bodø kommune, Nordland fylke Skjøtselplan Gunn-Anne Sommersel www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-049-9 Åsen i Bodø kommune, Nordland fylke Ecofact rapport: 51 www.ecofact.no

Detaljer

BOTANISK UNDERSØKELSE PÅ EIENDOMMEN SALTBUVIKA VED LEANGSFJORDEN

BOTANISK UNDERSØKELSE PÅ EIENDOMMEN SALTBUVIKA VED LEANGSFJORDEN BOTANISK UNDERSØKELSE PÅ EIENDOMMEN SALTBUVIKA VED LEANGSFJORDEN Av Bjørg Rindal, botaniker 9. NOVEMBER 2015 HØGSKOLEN I NORD-TRØNDELAG 1 INNHOLD INNLEDNING...side 2 MÅL...side 3 ARBEIDSMÅTE/METODE....side

Detaljer

Skjøtselsplan for slåttemark på Dølan, Malvik kommune, Sør-Trøndelag fylke.

Skjøtselsplan for slåttemark på Dølan, Malvik kommune, Sør-Trøndelag fylke. Midt-Norge Skjøtselsplan for slåttemark på Dølan, Malvik kommune, Sør-Trøndelag fylke. Sommerfjøs på Dølan, sett mot øst. Foto: Dag-Inge Øien 27.06.2007. UTM (WGS84 32V): 05891, 70290. FIRMANAVN OG ÅRSTALL:

Detaljer

Vedlegg 6 Skjøtselsplan på garden Ansok

Vedlegg 6 Skjøtselsplan på garden Ansok Vedlegg 6 Skjøtselsplan på garden Ansok Generell beskrivelse Kommune: Stranda kommune Gardsnummer: 4 Eiere: bruk nr. 1 Jarle Ansok (6260 Skodje, tel. 70 27 61 09), bruk nr. 2 Oddmund Ansok (6212 Liabygda,

Detaljer

Holmstranda gård i Hemnes kommune, Nordland fylke

Holmstranda gård i Hemnes kommune, Nordland fylke Ecofact rapport 46 Holmstranda gård i Hemnes kommune, Nordland fylke Skjøtselplan Gunn-Anne Sommersel www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-044-4 Holmstranda gård i Hemnes kommune, Nordland

Detaljer

Botaniske undersekingar langs planlagde vegtrasear i Midtre-Gauldal og Orkdal, Ser-Trendelag

Botaniske undersekingar langs planlagde vegtrasear i Midtre-Gauldal og Orkdal, Ser-Trendelag Botaniske undersekingar langs planlagde vegtrasear i Midtre-Gauldal og Orkdal, Ser-Trendelag Dag-Inge aien Asbjørn Moen Norges teknisk-nahirvitenskaplige universitet Vitenskapsmuseet Trondheim Norges

Detaljer

Lade i Trondheim: naturtyper, flora og grunnlag for skjøtselsplan

Lade i Trondheim: naturtyper, flora og grunnlag for skjøtselsplan Eli Fremstad Rapport botanisk serie 2009-2 Lade i Trondheim: naturtyper, flora og grunnlag for skjøtselsplan NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Vitenskapsmuseet D e t s k a p e n d e u

Detaljer

Bevaring av genressurser: Etablering av urterik slåtteeng på Sunnfjord museum, Sogn og Fjordane

Bevaring av genressurser: Etablering av urterik slåtteeng på Sunnfjord museum, Sogn og Fjordane Bevaring av genressurser: Etablering av urterik slåtteeng på Sunnfjord museum, Sogn og Fjordane Ingvild Austad, Knut Rydgren, Knut R. Sørensen og Liv Byrkjeland R-NR 2/07 AVDELING FOR INGENIØR- OG NATURFAG

Detaljer

Verdifull kulturmark i Levanger kommune, Nord-Trøndelag

Verdifull kulturmark i Levanger kommune, Nord-Trøndelag Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Vitenskapsmuseet Botanisk notat 2003-1 Verdifull kulturmark i Levanger kommune, Nord-Trøndelag Anders Lyngstad og Dag-Inge Øien Trondheim, desember 2002 Oppdragsgiver:

Detaljer

Lok. nr. 685 Nakkholmen bukt. Lokalt viktig C. Naturtyperegistreringer. Grus- og steinstrender med spesiell flora. Mosaikk:

Lok. nr. 685 Nakkholmen bukt. Lokalt viktig C. Naturtyperegistreringer. Grus- og steinstrender med spesiell flora. Mosaikk: Lok. nr. 685 Nakkholmen bukt 030110685 Lokalt viktig C Sand- og grusstrand Grus- og steinstrender med spesiell flora 01-01-2003 (siste) Lokalitetskrivelse innlagt av B0B den 13.10.2003, etter unders0kelse

Detaljer

7. Smivoll naturreservat. Beliggenhef (fig. 2 og 16) Kommune: Sunndal.

7. Smivoll naturreservat. Beliggenhef (fig. 2 og 16) Kommune: Sunndal. 7. Smivoll naturreservat Beliggenhef (fig. 2 og 16) Kommune: Sunndal. Kaftblad M 711: MzA il UfMi NQ 069 385 Tidligere undersskelser og publikasjoner Korsmo 1975, Marker 1977, Holten & Wifmann 1995 (EU-prosjekt)

Detaljer

Jæren. Sommerekskursjon 29. juni 5. juli 2014. Telemark Botaniske Forening. Botanisering ved Hå (Foto: Bjørn Erik Halvorsen)

Jæren. Sommerekskursjon 29. juni 5. juli 2014. Telemark Botaniske Forening. Botanisering ved Hå (Foto: Bjørn Erik Halvorsen) Jæren Sommerekskursjon 29. juni 5. juli 2014 Botanisering ved Hå (Foto: Bjørn Erik Halvorsen) Telemark Botaniske Forening TBF på Jæren 2014. Innledning ved: Bjørn Erik Halvorsen. I juni 2013 var TBF s

Detaljer

del 3 VEDLEGG Forvaltningsplan og Skjøtselsplan for Hovedøya Natur- og kulturmiljø av nasjonal verdi Oslo kommune Byantikvaren

del 3 VEDLEGG Forvaltningsplan og Skjøtselsplan for Hovedøya Natur- og kulturmiljø av nasjonal verdi Oslo kommune Byantikvaren Fylkesmannen i Oslo og Akershus Oslo kommune Friluftsetaten Oslo kommune Byantikvaren Forvaltningsplan og Skjøtselsplan for Hovedøya Natur- og kulturmiljø av nasjonal verdi del 3 VEDLEGG Del 1 - Forvaltningsplan

Detaljer

Foreløpig rapport KULTURLANDSKAP I HEDMARK: BOTANISKE REGISTRERINGER

Foreløpig rapport KULTURLANDSKAP I HEDMARK: BOTANISKE REGISTRERINGER Foreløpig rapport KULTURLANDSKAP I HEDMARK: BOTANISKE REGISTRERINGER Anders Often, Harald Bratli, Leif Galten, Asle Bruserud & Sigve Reiso Nøkkelord: Hedmark, kulturlandskap, botanikk, lokaliteter, verdivurdering

Detaljer

Naturverdier ved Røeodden på Sandøy, Porsgrunn kommune

Naturverdier ved Røeodden på Sandøy, Porsgrunn kommune Naturverdier ved Røeodden på Sandøy, Porsgrunn kommune Terje Blindheim BioFokus-notat 2011-2 Ekstrakt BioFokus har foretatt kartlegging av biologiske verdier på eiendommene 33/1 og 33/34 på Røeodden, Sandøy

Detaljer

Kartlegging av verdifull kulturmark i Jøldalen i Trollheimen landskapsvernområde

Kartlegging av verdifull kulturmark i Jøldalen i Trollheimen landskapsvernområde Dag-Inge Øien Botanisk notat 2010-2 Kartlegging av verdifull kulturmark i Jøldalen i Trollheimen landskapsvernområde NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Vitenskapsmuseet D e t s k a p e

Detaljer

Firbladet. Årgang 18 nr 1 2005 ISSN 0804-2403 Utgitt av Norsk Botanisk Forening, Østlandsavdelingen. Innhold:

Firbladet. Årgang 18 nr 1 2005 ISSN 0804-2403 Utgitt av Norsk Botanisk Forening, Østlandsavdelingen. Innhold: Firbladet Årgang 18 nr 1 2005 ISSN 0804-2403 Utgitt av Norsk Botanisk Forening, Østlandsavdelingen Innhold: Redaksjonelt side 2 Innkalling til årsmøte i NBF ØLA side 3 NBF ØLA: Møteprogram våren 2005 side

Detaljer

UNDERSØKELSE AV NATURTYPER OG BOTANISK MANGFOLD VED VINTERBRO, ÅS KOMMUNE

UNDERSØKELSE AV NATURTYPER OG BOTANISK MANGFOLD VED VINTERBRO, ÅS KOMMUNE Oppdragsrapport fra Skog og landskap 18/2008 UNDERSØKELSE AV NATURTYPER OG BOTANISK MANGFOLD VED VINTERBRO, ÅS KOMMUNE Harald Bratli Oppdragsrapport fra Skog og landskap 18/2008 UNDERSØKELSE AV NATURTYPER

Detaljer

Skjøtselplan for Brattlia, slåttemark, Nes kommune, Akershus fylke.

Skjøtselplan for Brattlia, slåttemark, Nes kommune, Akershus fylke. Østlandet Skjøtselplan for Brattlia, slåttemark, Nes kommune, Akershus fylke. FIRMANAVN OG ÅRSTALL: Kristina Bjureke, Naturhistorisk museum, UiO, 2012. PLAN/PROSJEKTANSVARLIG: Fylkesmannen i Oslo og Akershus,

Detaljer

KARTLEGGING AV NATURTYPER I INNHERRED 2009-2010 MED VEKT PÅ STEINKJER KOMMUNE, NORD - TRØNDELAG

KARTLEGGING AV NATURTYPER I INNHERRED 2009-2010 MED VEKT PÅ STEINKJER KOMMUNE, NORD - TRØNDELAG Oppdragsrapport 03/2012 fra Skog og landskap ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- KARTLEGGING AV NATURTYPER I INNHERRED 2009-2010

Detaljer

Tidspunkt 8.8.1953. Larven har en toårig utvikling og lever blant annet på gullris, dvergbjørk og forskjellige arten iiulenfor lyngfamilien

Tidspunkt 8.8.1953. Larven har en toårig utvikling og lever blant annet på gullris, dvergbjørk og forskjellige arten iiulenfor lyngfamilien RØDT FJELLENGFLY APAMEA MAILLARDI Geyer, 1834 Utbredelse globalt: Det røde fjellengflyet er funnet fra Pyreneene gjennom Alpene til Balkan. og arten kjennes også fra Fennoskandia. Den er ikke aldri funnet

Detaljer

Skjøtselplan for slåttemark Takholtlia i Nes kommune, Akershus fylke

Skjøtselplan for slåttemark Takholtlia i Nes kommune, Akershus fylke Østlandet Skjøtselplan for slåttemark Takholtlia i Nes kommune, Akershus fylke Sparstad Naturkartlegging Katharina Sparstad Fylkesmannen i Akershus og Oslo Katharina Sparstad 2013. Skjøtselsplan for Takholtlia,

Detaljer

NINA Minirapport 267. Botanisk kartlegging rundt eksisterende og planlagte småkraftverkstasjon i Folkedal, Granvin kommune.

NINA Minirapport 267. Botanisk kartlegging rundt eksisterende og planlagte småkraftverkstasjon i Folkedal, Granvin kommune. NINA Minirapport 267 Botanisk kartlegging rundt eksisterende og planlagte småkraftverkstasjon i Folkedal, Granvin kommune Det gamle kraftverket i Folkedal. Foto: AO 07.07.2009. Av Anders Often Botanisk

Detaljer

1 3 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 2007 1 7 1 7 1 7. LV 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 ( 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1

Detaljer

Kartlegging av naturtyper i Folkeparken m/ Telegrafbukta

Kartlegging av naturtyper i Folkeparken m/ Telegrafbukta Ecofact rapport 281 Kartlegging av naturtyper i Folkeparken m/ Telegrafbukta Gunn-Anne Sommersel www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-279-0 Kartlegging av naturtyper i Folkeparken m/ Telegrafbukta

Detaljer

Botanikk og invertebrater på Langøra nord, Stjørdal

Botanikk og invertebrater på Langøra nord, Stjørdal Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Vitenskapsmuseet Botanisk notat 2005-7 Botanikk og invertebrater på Langøra nord, Stjørdal Eli Fremstad, Oddvar Hansen og Kaare Aagaard Trondheim, oktober

Detaljer

ØSTFOLD. Sommerekskursjon 21. 27. juni 2010. Telemark Botaniske Forening. Honningblom (Foto: Bjørn Erik Halvorsen)

ØSTFOLD. Sommerekskursjon 21. 27. juni 2010. Telemark Botaniske Forening. Honningblom (Foto: Bjørn Erik Halvorsen) ØSTFOLD Sommerekskursjon 21. 27. juni 2010 Honningblom (Foto: Bjørn Erik Halvorsen) Telemark Botaniske Forening TBF i Østfold 2010. Innledning ved Trond Risdal. Norge sto for tur etter at vi hadde vært

Detaljer

Planter i Oslo havn. Anders Often Odd Stabbetorp

Planter i Oslo havn. Anders Often Odd Stabbetorp Planter i Oslo havn Anders Often Odd Stabbetorp 637 NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en elektronisk serie fra 2005 som erstatter de tidligere seriene NINA Fagrapport, NINA Oppdragsmelding og NINA

Detaljer

Turreferater for Østfold Botaniske Forening (ØBF) 2005

Turreferater for Østfold Botaniske Forening (ØBF) 2005 Turreferater for Østfold Botaniske Forening (ØBF) 2005 21.-22. mai. Akerøya, Hvaler Den annonserte fellesturen med fugle- og insektinteresserte til Akerøya i Hvaler måtte dessverre avlyses på grunn av

Detaljer

Skjøtselsplan for Carl Grøndals vei 13, slåttemark, Oslo kommune.

Skjøtselsplan for Carl Grøndals vei 13, slåttemark, Oslo kommune. Østlandet Skjøtselsplan for Carl Grøndals vei 13, slåttemark, Oslo kommune. Kalkrygg i friområde ved Carl Grøndals vei, sett fra sør. Foto: Anders Thylén. FIRMANAVN OG ÅRSTALL: BioFokus 2013 PLAN/PROSJEKTANSVARLIG:

Detaljer

Knollmjødurt (Filipendula vulgaris) på Skånes, Levanger. Skjøtselsplan

Knollmjødurt (Filipendula vulgaris) på Skånes, Levanger. Skjøtselsplan Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Vitenskapsmuseet Botanisk notat 2004-3 Knollmjødurt (Filipendula vulgaris) på Skånes, Levanger. Skjøtselsplan Trond Arnesen Trondheim, desember 2004 ISBN

Detaljer

Plante og småkrypregistreringer i Bærum; Haga, Stovivannet, Steintjernet, Bærumsverk (Lomma), Engervannet i 1999.

Plante og småkrypregistreringer i Bærum; Haga, Stovivannet, Steintjernet, Bærumsverk (Lomma), Engervannet i 1999. Plante og småkrypregistreringer i Bærum; Haga, Stovivannet, Steintjernet, Bærumsverk (Lomma), Engervannet i 1999. Kjell Magne Olsen Siste Sjanse-notat 2001-5 21.IX.1999 0800 Oslo 230621,3 0900 Stovivannet

Detaljer

Insekter i Raet nasjonalpark. Biotoper og sommerfugler

Insekter i Raet nasjonalpark. Biotoper og sommerfugler Insekter i Raet nasjonalpark Biotoper og sommerfugler Sigurd Bakke og Alf Bakke 2014 INNHOLD I. Innledning s. 2 II. Insekter i Raet nasjonalpark s. 3 III. Noen viktige områder for sommerfugler i Raet nasjonalpark

Detaljer

NOTAT Postboks 133, 6851 SOGNDAL telefon 57676000 telefaks 57676100

NOTAT Postboks 133, 6851 SOGNDAL telefon 57676000 telefaks 57676100 NOTAT Postboks 133, 6851 SOGNDAL telefon 57676000 telefaks 57676100 TITTEL NOTATNR. DATO BEVARING AV GENRESSURSER ETABLERING AV URTERIK SLÅTTEENG 3/04 03.08.04 Bakgrunn, problemstilling og metoder PROSJEKTTITTEL

Detaljer

LISTA. Sommerekskursjon. 24. juni 1. juli 2006. Telemark Botaniske Forening Referat ved Bjørn Erik Halvorsen

LISTA. Sommerekskursjon. 24. juni 1. juli 2006. Telemark Botaniske Forening Referat ved Bjørn Erik Halvorsen LISTA Sommerekskursjon 24. juni 1. juli 2006 Telemark Botaniske Forening Referat ved Bjørn Erik Halvorsen Hvorfor Lista i 2006. Etter å ha vært i Skåne i 2005, passet det med en ukestur i Norge i 2006.

Detaljer

Botanisk mangfold og skjøtsel i kulturmark på Trondheim kommunes eiendommer

Botanisk mangfold og skjøtsel i kulturmark på Trondheim kommunes eiendommer Dag-Inge Øien Botanisk mangfold og skjøtsel i kulturmark på Trondheim kommunes eiendommer NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport 2013-7 NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport 2013-7 Dag-Inge

Detaljer

Redaksjonelt side 2 NBF ØLA: Informasjon om julemøte: «Noen av våre første botanikere på Syden-reiser» ved Per Sunding side 3

Redaksjonelt side 2 NBF ØLA: Informasjon om julemøte: «Noen av våre første botanikere på Syden-reiser» ved Per Sunding side 3 Firbladet Årgang 17 nr 4 2004 ISSN 0804-2403 Utgitt av Norsk Botanisk Forening, Østlandsavdelingen Innhold: Redaksjonelt side 2 NBF ØLA: Informasjon om julemøte: «Noen av våre første botanikere på Syden-reiser»

Detaljer

Skjøtselsplan for Øverengmoen, Hemnes kommune, Nordland

Skjøtselsplan for Øverengmoen, Hemnes kommune, Nordland Bioforsk Rapport Vol. 2 Nr. 100 2007 Skjøtselsplan for Øverengmoen, Hemnes kommune, Nordland Lise Hatten Bioforsk Nord Tjøtta Hovedkontor Frederik A. Dahls vei 20, 1432 Ås Tlf: 03 246 Fax: 63 00 92 10

Detaljer

Rapport. Vurdering av biologisk mangfald dyrkingsfelt. Supphellen Gardsdrift, Fjærland, gnr 158, bnr 2

Rapport. Vurdering av biologisk mangfald dyrkingsfelt. Supphellen Gardsdrift, Fjærland, gnr 158, bnr 2 Tlf: 90967726 sognogfjordane@lr.no Bankgiro: 3705.12.47869 Org.nr.: NO 991 742 735 MVA Rapport Vurdering av biologisk mangfald dyrkingsfelt Supphellen Gardsdrift, Fjærland, gnr 158, bnr 2 Søknad Dyrkingsfelt:

Detaljer

Planter i Slottsparken, Oslo. Anders Often

Planter i Slottsparken, Oslo. Anders Often 751 Planter i Slottsparken, Oslo Anders Often NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en elektronisk serie fra 2005 som erstatter de tidligere seriene NINA Fagrapport, NINA Oppdragsmelding og NINA Project

Detaljer

Kulturlandskapet som forbilde! Hvordan etablere og skjøtte urterik eng? Hva skal til for å lykkes?

Kulturlandskapet som forbilde! Hvordan etablere og skjøtte urterik eng? Hva skal til for å lykkes? Kulturlandskapet som forbilde! Hvordan etablere og skjøtte urterik eng? Hva skal til for å lykkes? FAGUS seminar: Bruk av ville planter i parker og hager, Oslo 22 august 2013. Ingvild Austad, Høgskulen

Detaljer

Skjøtselsplan for slåttemark 2013 Lindøya Øst, Oslo kommune, Oslo og Akershus

Skjøtselsplan for slåttemark 2013 Lindøya Øst, Oslo kommune, Oslo og Akershus Skjøtselsplan for slåttemark 2013 Lindøya Øst, Oslo kommune, Oslo og Akershus Anders Thylén BioFokus-notat 2013-26 Ekstrakt Biofokus har på oppdrag for Fylkesmannen i Oslo og Akershus naturtypekartlagt

Detaljer

OmleggingavSognsvannsbekkenfor

OmleggingavSognsvannsbekkenfor OmleggingavSognsvannsbekkenfor nyttrikshospital vurderingavkonsekvenser for planter,fuglerog pattedyr Tor K. Spidsø Klaus Høiland Gunnar Halvorsen NORSKINSTITUFFORNATURFORSKNING Omlegging av Sognsvannsbekkenfor

Detaljer

Firbladet. I n n h o l d : Redaksjonelt side 2. Innkalling til årsmøte i NBF ØLA side 3. NBF ØLA: Møteprogram våren 2007 side 4

Firbladet. I n n h o l d : Redaksjonelt side 2. Innkalling til årsmøte i NBF ØLA side 3. NBF ØLA: Møteprogram våren 2007 side 4 Firbladet Årgang 20 nr 1 2007 ISSN 0804-2403 Utgitt av Norsk Botanisk Forening, Østlandsavdelingen I n n h o l d : Redaksjonelt side 2 Innkalling til årsmøte i NBF ØLA side 3 NBF ØLA: Møteprogram våren

Detaljer

Innhold. Fortellingen om øya og minnestedet. s. 03. s. 04. Sammendrag. s. 06. Fortellingen om relasjonen mellom øya og minnestedet

Innhold. Fortellingen om øya og minnestedet. s. 03. s. 04. Sammendrag. s. 06. Fortellingen om relasjonen mellom øya og minnestedet Lysningen Innhold s. 03 s. 04 s. 06 Fortellingen om øya og minnestedet Sammendrag Fortellingen om relasjonen mellom øya og minnestedet Fortellingen om forvandlingen s. 07 s. 09 s. 11 s. 13 s. 16 s. 18

Detaljer

Fotografiene i rapporten er tatt av forfatteren, hvis ikke noe annet er nevnt.

Fotografiene i rapporten er tatt av forfatteren, hvis ikke noe annet er nevnt. 2 Forord Den foreliggende rapporten er basert på botaniske feltstudier foretatt på Isi i 2004. Til dette arbeidet har forfatteren hatt stor hjelp av botanikerne Hilde Friis (forsiden) og Ivar Holtan (Fig.

Detaljer

Kartlegging av vegetasjon og naturtyper

Kartlegging av vegetasjon og naturtyper Områdereg. Norterminal Vedlegg 1 NORTERMINAL AS Kartlegging av vegetasjon og naturtyper I område for ny oljeterminal på Gamneset Sør-Varanger kommune 2012-11-03 Oppdragsnr.: 5123076 Rev. 1 Dato: 3.11.2012

Detaljer

Vegetasjonsutviklingen etter skogbrannen i Hopsfjellet Naturreservat, Sveio kommune, i perioden 1992-2008

Vegetasjonsutviklingen etter skogbrannen i Hopsfjellet Naturreservat, Sveio kommune, i perioden 1992-2008 MVA-rapport 1/2009 Vegetasjonsutviklingen etter skogbrannen i Hopsfjellet Naturreservat, Sveio kommune, i perioden 1992-2008 Miljøvernavdelinga Fylkesmannen i Hordaland Institusjon Fylkesmannen i Hordaland,

Detaljer

Biologiske undersøkelser ved Fossum Bruk i Bærum 2013

Biologiske undersøkelser ved Fossum Bruk i Bærum 2013 Biologiske undersøkelser ved Fossum Bruk i Bærum 2013 Kjell Magne Olsen og Stefan Olberg Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Bærum kommune, Natur og Idrett gjort registreringer av arter og naturtyper

Detaljer

Nattsommerfugler på Revtangen i 2007-2008

Nattsommerfugler på Revtangen i 2007-2008 Stavanger Museum. Zool. meddel. / Zool. Contr. No. 28 (2010) Nattsommerfugler på Revtangen i 2007-2008 Tekst og foto: Alf Tore Mjøs 9 STAVANGER MUSEUM ÅRBOK, ÅRG. 118 (2008), s. 9-35 10 Revtangen Ornitologiske

Detaljer

3 Et abstract på engelsk som er en oversettelse av del norske referatet.

3 Et abstract på engelsk som er en oversettelse av del norske referatet. "Norges teknisk-naturviteiiskapelige universitet, Vitenskapsmuseet, Rapport, botanisk serie" inneholder stoff fra det fagområdet og det geografiske ansvarsområdet som Vitenskapsmuseet representerer. Serien

Detaljer

Vedlegg 3 a Prosent dekning - Kloppemyrane ombrotrof aust ombrotrof vest kant vest kant aust skog søraust i skog søraust ii "sumpskog" blokk 1 1 1 1

Vedlegg 3 a Prosent dekning - Kloppemyrane ombrotrof aust ombrotrof vest kant vest kant aust skog søraust i skog søraust ii sumpskog blokk 1 1 1 1 Vedlegg 3 a Prosent dekning - Kloppemyrane ombrotrof aust ombrotrof vest kant vest kant aust skog søraust i skog søraust ii "sumpskog" blokk 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal Miljøvernavdelinga Regionalt sjeldne og trua planteartar i Møre og Romsdal

Fylkesmannen i Møre og Romsdal Miljøvernavdelinga Regionalt sjeldne og trua planteartar i Møre og Romsdal Fylkesmannen Miljøvernavdelinga Regionalt sjeldne og trua planteartar i Møre og Romsdal Rapport 2003:01 Forsidefoto: Forsida viser tre av de regionalt sjeldne og truete artene og en som står på den nasjonale

Detaljer

Index Seminum 2014. Botanical Garden Natural History Museum, University of Oslo Norway. Spontaneous plants, Norway

Index Seminum 2014. Botanical Garden Natural History Museum, University of Oslo Norway. Spontaneous plants, Norway Index Seminum 2014 Botanical Garden Natural History Museum, University of Oslo Norway Each order is limited to 50 numbers Orders can be placed until 2014-03-01 Contact: E-mail: index-seminum@nhm.uio.no

Detaljer

Eli Fremstad. Botanisk notat 2010-6 Rusasetvatnet, Ørland 2008. Vegetasjon og flora før restaurering. Norges teknisk-naturvitenskapelige.

Eli Fremstad. Botanisk notat 2010-6 Rusasetvatnet, Ørland 2008. Vegetasjon og flora før restaurering. Norges teknisk-naturvitenskapelige. Eli Fremstad Botanisk notat 2010-6 Rusasetvatnet, Ørland 2008. Vegetasjon og flora før restaurering NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Vitenskapsmuseet D e t s k a p e n d e u n i v e

Detaljer

Skjøtselsplan for Skogsholmenområdet

Skjøtselsplan for Skogsholmenområdet Bioforsk Rapport Vol. 2 Nr. 97 2007 Skjøtselsplan for Skogsholmenområdet Vegaøyan verdensarv, Vega kommune i Nordland Lise Hatten 1, Thomas Holm Carlsen 1 og Hanne Sickel 2 1 Bioforsk Nord, Tjøtta 2 Det

Detaljer

Botanisk bestemmelse av plantene ved Herrodd Adr: Øverbergveien 1, 1397 Nesøya. Gnr. 40, bnr. 1488.

Botanisk bestemmelse av plantene ved Herrodd Adr: Øverbergveien 1, 1397 Nesøya. Gnr. 40, bnr. 1488. Botanisk bestemmelse av plantene ved Herrodd Adr: Øverbergveien 1, 1397 Nesøya. Gnr. 40, bnr. 1488. Av Mari Marstein, konservator, Gamle Hvam museum På forespørsel fra Mildrid Melkild, rådgiver, nyere

Detaljer

Botaniskeundersøkelser. flomsenkningav Vangsvatnet, Voss.1. Forholdene1991 NORSK INSTITUTTFOR NATURFORSKNING. AMd Odland

Botaniskeundersøkelser. flomsenkningav Vangsvatnet, Voss.1. Forholdene1991 NORSK INSTITUTTFOR NATURFORSKNING. AMd Odland på Botaniskeundersøkelser i forbindelsemed Rekvesøyane flomsenkningav Vangsvatnet, Voss.1. Forholdene1991. AMd Odland NORSK INSTITUTTFOR NATURFORSKNING Botaniske undersøkelser på Rekvesøyane i forbindelse

Detaljer

Dag-Inge Øien. Botanisk notat 2012-4 Forslag til skjøtselsplan for Hyddkroken i Røros. Norges teknisk-naturvitenskapelige.

Dag-Inge Øien. Botanisk notat 2012-4 Forslag til skjøtselsplan for Hyddkroken i Røros. Norges teknisk-naturvitenskapelige. Dag-Inge Øien Botanisk notat 2012-4 Forslag til skjøtselsplan for Hyddkroken i Røros NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Vitenskapsmuseet Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Detaljer

BORNHOLM. Sommerekskursjon 5. 11. juni 2011. Telemark Botaniske Forening. Kløverert (Foto: Bjørn Erik Halvorsen)

BORNHOLM. Sommerekskursjon 5. 11. juni 2011. Telemark Botaniske Forening. Kløverert (Foto: Bjørn Erik Halvorsen) BORNHOLM Sommerekskursjon 5. 11. juni 2011 Kløverert (Foto: Bjørn Erik Halvorsen) Telemark Botaniske Forening TBF på Bornholm 2011. Innledning ved Bjørn Erik Halvorsen. I juni 2010 var TBF s ukestur gått

Detaljer

Skjøtselsplan for Liaberga naturreservat i Stjørdal

Skjøtselsplan for Liaberga naturreservat i Stjørdal Skjøtselsplan for Liaberga naturreservat i Stjørdal Flynn, K. M. & Fjeldstad, H. 2011. Skjøtselsplan for Liaberga naturreservat i Stjørdal. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-59, 22 s. + Vedlegg. ISBN

Detaljer

Biologisk mangfold i Hurdal kommune. Oppdatering og kvalitetssikring av tidligere registreringer i kulturlandskap

Biologisk mangfold i Hurdal kommune. Oppdatering og kvalitetssikring av tidligere registreringer i kulturlandskap Biologisk mangfold i Hurdal kommune Oppdatering og kvalitetssikring av tidligere registreringer i kulturlandskap Sparstad Naturkartlegging 2010 1 1 FORORD... 4 2 BAKGRUNN OG MÅL... 4 3 METODER... 5 4 KARTLEGGINGSHISTORIKK...

Detaljer

Er viltvoksende planter farlige?

Er viltvoksende planter farlige? Er viltvoksende planter farlige? De fleste planter er ufarlige. I denne brosjyren omtales et utvalg av giftige viltvoksende planter. Utvikling av symptomer vil alltid avhenge av mengde en har fått i seg.

Detaljer

Skjøtselsplan for Løvøy gård Steigen kommune, Nordland fylke

Skjøtselsplan for Løvøy gård Steigen kommune, Nordland fylke Ecofact rapport 146 Skjøtselsplan for Løvøy gård Steigen kommune, Nordland fylke Slåttemark, hagemark og naturbeitemark Gunn-Anne Sommersel www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-144-1 Skjøtselsplan

Detaljer

Brekka i Nord-Fron: Enkel naturfaglig feltregistrering - Lav, mose, sopp og bregner.

Brekka i Nord-Fron: Enkel naturfaglig feltregistrering - Lav, mose, sopp og bregner. Brekka i Nord-Fron: Enkel naturfaglig feltregistrering - Lav, mose, sopp og bregner. Sammendrag/konklusjon I samband med konsekvensutredning for Brekka Fjelltak i Nord-Fron ble det foretatt en enkel naturfaglig

Detaljer

Registrering av historiske hager i Troms fylke Sandeng kirkegård i Kåfjord kommune/gáivuona suohkan

Registrering av historiske hager i Troms fylke Sandeng kirkegård i Kåfjord kommune/gáivuona suohkan Registrering av historiske hager i Troms fylke Sandeng kirkegård i Kåfjord kommune/gáivuona suohkan Er huset registrert i SEFRAK: Reg.nr i SEFRAK: Er hagen registrert tidligere: Ja, gravminnene av tre

Detaljer

Bondens kulturmarksflora for Midt-Norge

Bondens kulturmarksflora for Midt-Norge Bondens kulturmarksflora for Midt-Norge Bolette Bele og Ann Norderhaug Bioforsk FOKUS Vol.3 Nr.9 2008 Bioforsk FOKUS blir utgitt av: Bioforsk, Fredrik A. Dahls vei 20, 1432 Ås. post@bioforsk Denne utgivelsen:

Detaljer

Kartlegging av biologisk mangfold i Elverum 2000 2002.

Kartlegging av biologisk mangfold i Elverum 2000 2002. ELVERUM KOMMUNE Kartlegging av biologisk mangfold i Elverum 000 00. Agåssæter Berg Bergeberget Berger Blikberget Borgåsen Bronka Bronkeberget Brustad Bukkåsen Buvang Elgstua Elverum Elverum Elverum Engemoen

Detaljer

Biologiske verdier ved Alcoaparken ved Huseby, Farsund kommune

Biologiske verdier ved Alcoaparken ved Huseby, Farsund kommune NOTAT Vår ref.: BOD-01695 Dato: 18. september 2012 Biologiske verdier ved Alcoaparken ved Huseby, Farsund kommune På oppdrag fra Farsund kommune har Asplan Viak utarbeidet et forslag til reguleringsplan

Detaljer

Restaurering med beitedyr i kulturlandskapet virker det?

Restaurering med beitedyr i kulturlandskapet virker det? 218 L. Rosef / Grønn kunnskap 8 (2) Restaurering med beitedyr i kulturlandskapet virker det? Line Rosef / line.rosef@planteforsk.no Planteforsk Kvithamar forskingssenter Innledning Omstruktureringene innenfor

Detaljer

RAPPORT Postboks 133, 6851 SOGNDAL telefon telefaks

RAPPORT Postboks 133, 6851 SOGNDAL telefon telefaks RAPPORT Postboks 133, 6851 SOGNDAL telefon 57676000 telefaks 57676100 TITTEL RAPPORTNR. DATO Supplerande kartlegging av biologisk mangfald i jordbrukets kulturlandskap i Sogn og Fjordane. Registrering

Detaljer

Bredek, Inner-Bredek, Stormdalsgården og Granneset i Rana kommune, Nordland fylke

Bredek, Inner-Bredek, Stormdalsgården og Granneset i Rana kommune, Nordland fylke Ecofact rapport 47 Bredek, Inner-Bredek, Stormdalsgården og Granneset i Rana kommune, Nordland fylke Skjøtselplan Gunn-Anne Sommersel www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-045-1 Bredek, Inner-Bredek,

Detaljer

Åkvikmyra, Vefsn kommune

Åkvikmyra, Vefsn kommune Ecofact rapport 115 Gunn-Anne Sommersel og Geir Arnesen www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-113-7 Ecofact rapport 115 www.ecofact.no Referanse til rapporten: Sommersel, G.-A. og Arnesen, G.:

Detaljer

BioFokus-rapport 2007-2

BioFokus-rapport 2007-2 Ekstrakt Stiftelsen BioFokus (tidligere Siste Sjanse) har på oppdrag fra Fylkesmannen i Telemark, Miljøvernavdelingen, utført en vegetasjonskartlegging av landskapsvernområdet og naturreservatet på Stråholmen.

Detaljer

Skjøtselsplan for Myresetervollene og Landfallseter i Drammen kommune

Skjøtselsplan for Myresetervollene og Landfallseter i Drammen kommune Skjøtselsplan for Myresetervollene og Landfallseter i Drammen kommune Oppdragsgiver: Drammen kommune Skrevet av: Finn Michelsen Dato: 11. juli 2011 1 2 3 Innhold BAKGRUNN FOR RAPPORTEN... 5 METODE... 5

Detaljer

Bioforsk Rapport Bioforsk Report Vol. 4 Nr

Bioforsk Rapport Bioforsk Report Vol. 4 Nr Bioforsk Rapport Bioforsk Report Vol. 4 Nr. 154 2009 Oppfølging av restaurering og skjøtsel i Gaulosen naturreservat, Melhus, Sør- Trøndelag - Vegetasjonsanalyser og skjøtselsvurderinger 2003 og 2009 Bolette

Detaljer

MILJØVERNAVDELINGEN Fylkesmannen i Østfold

MILJØVERNAVDELINGEN Fylkesmannen i Østfold MILJØVERNAVDELINGEN Fykesmannen i Østfod POSTADRESSE: DRONNINGENSGT. 1, 1500 MOSS TLF : {09) 25 41 00 Dato: 16.mars 1989 Rapport nr: 6/89 ISBN nr: 82-7395-030-1 Rapportens titte: Botaniske verneverdier

Detaljer

Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde Feltregistreringer Mæbø-Kjære-Belteviga 2013. Asbjørn Lie Agder naturmuseum og botaniske hage

Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde Feltregistreringer Mæbø-Kjære-Belteviga 2013. Asbjørn Lie Agder naturmuseum og botaniske hage Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde Feltregistreringer Mæbø-Kjære-Belteviga 2013 Asbjørn Lie Agder naturmuseum og botaniske hage Forord Agder naturmuseum og botaniske hage er bedt av områdeforvalter for

Detaljer

EEITEG"NDERSØKELSE.q I SKJÆRGAHDE~

EEITEGNDERSØKELSE.q I SKJÆRGAHDE~ EEITEG"NDERSØKELSE.q I SKJÆRGAHDE~ RAP!?CRT NR 5/ 36 Forord Oppdraget for "Beiteundersøkelser i skjærgården i Østfold" ble gitt av miljøvernavdelingen,fylkesmann i Østfol d i 1984. Feltarbeid og rapportskriving

Detaljer

SkjøtselsplaD for kommune

SkjøtselsplaD for kommune Il BOTANISK NOTAT 2002-6 SkjøtselsplaD for kommune ønterget i VaagrøfbWe.., Os AIIden Lynp!ad og Dag.1Dp Øien orges tc:britjr-lllllurvitenåaae 1IIIiwnitet V'JIenåø...il_.. TIOIIdbeim Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer