VEDLEGG 1. OVERSIKT OVER LAV SAMLET/REGISTRERT PA RAUER OG RAUERKALVEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDLEGG 1. OVERSIKT OVER LAV SAMLET/REGISTRERT PA RAUER OG RAUERKALVEN"

Transkript

1 VEDLEGG 1. OVERSIKT OVER LAV SAMLET/REGISTRERT PA RAUER OG RAUERKALVEN Det er registrert l 08 makrolavarter på øya, ganske godt undersøkt. I tillegg er 19 skorpelavarter kun tilfeldig samlet/notert. Alle arter er presentert i tabellen nedenfor. I kolonnen dokumentasjon er det skilt mellom om det foreligger innsamling (tallet er antall innsamlinger, evt. tall i parentes er antall ganger arter er krysset av på kryssliste i tillegg. Der det står anført kryssliste er dette eneste dokumentasjon (tallet refererer til antall noteringer på krysslister (maks. 4). Arter merket med stjerne(*) i kap. om lav. Makro/av - Latinsk navn Norsk navn Dokumentasjon Utbredelse pa Rauer, signalverdi Anaptychia ciliaris AJJelav Kryssliste l Spredt Anaptychia runcinata Svaberglav Innsamling 2( l) Vanlig på strandberg Bryoria capillaris Bleikskjegg Kryssliste l Spredt Cetraria aculeata Groptagg Kryssliste 3 Vanlig Cetraria chlorophylla Vanlig kruslav Kryssliste 2 Vanlig Cetraria ericetorum Smal islandslav Innsamling l Spredt Cetraria islandica Islandslav Kryssliste 3 Vanlig Cetraria muricata Busktagg Kryssliste 2 Spredt til vanlig Cetraria sepincola Bjørkelav Kryssliste 1 Spredt Cladonia arbuscula Lys reinlav Kryss liste 4 Vanlig Cladonia asahinae Kystbrunbeger Innsamling I Sjelden?, bestemmes kun ved kjemisk analyse Cladonia caespiticia Grynskjell Innsamling 4 Spredt Cladonia coniocraea Stubbesyl Kryssliste 3 Vanlig Cladonia cornuta Skogsyl Kryssliste 2 Vanlig Cladonia cyanipes Blåfotlav Innsamling 3 Spredt Cladonia deformis B egerfauskla v Kryssliste I Spredt Cladonia digitata Fingerbeger Kryssliste 2 Vanlig Cladonia fimbriata Mel beger Innsamling l (l) Vanlig? Cladonia jloerkeana Kystrødtopp Kryssliste 2 Vanlig Cladonia foliacea Flikskjell Innsamling 7 Vanlig Cladonia furcata Gaffellav Kryssliste 4 Vanlig *Cladonia g/auca Sandgaffel Innsamling l Sjelden på sand. Rødlistet som sårbar (V) Cladonia gracilis Syllav Kryssliste 4 Vanlig Cladonia grayi Melbrunbeger Innsamling l Vanlig?, bestemmes kun ved kjemisk analyse Cladonia macilenta Pulverrødtopp Innsamling 2 Vanlig Cladonia parasitica Furuskjell Innsamling l Sjelden. Høy signalverdi (Nitare 2000) C/adonia phyllophora Glatt svartfotlav Innsamling l Spredt? C/adonia pleurota Pulverrødbeger Kryssliste l Spredt? Cladonia pyxidata Kombrunbeger Innsamling l {2) Vanlig Cladonia ramulosa Piggbeger Innsamling l Spredt? Cladonia rangiferina Grå reinlav Kryssliste 3 Vanlig Cladonia rangiformis Tuegaffel Innsamling l Spredt? Cladonia squamosa Fnaslav Kryssliste 4 Vanlig Cladonia stell ar is Hvitkrull Kryssliste l Spredt Cladonia subulata Homlav Kryssliste 3 Vanlig Cladonia turgida Narreskjell Innsamling l Spredt? Cladonia uncia/is Pigglav Kryssliste 4 Vanlig collema cristatum Fingerglye Innsamling 1 Sjelden 70

2 Makro/av - Latinsk navn Norsk navn Dokumentasjon Utbredelse på Ra uer, signalverdi Co/lem a jlaccidum Skjellglye Innsamling 3 Vanlig. Middels signalverdi (Nitare 2000) * Collema furfuraceum Fløyelsglye Innsamling 8 Spredt- vanlig. Høy signal verdi (Nitare 2000) C ol/em a fuscovirens Bølgeglye Innsamling 2 Spredt Collema polycarpon Puteglye Innsamling 3 Spredt Collema subjlaccidum Stiftglye Innsamling 2 Sjelden. Høy signalverdi (Nitare 2000) Col/ema tenax Jordglye Innsamling 2 Sjelden * Degelia plumbea Vanlig blåfiltlav Innsamling 2 Sjelden. Høy signalverdi (Nitare 2000) Dermatocarpon /uridum Bekkelær Innsamling 2 Spredt? Dermatocarpon miniatum Vanlig lærlav Kryssliste 2 Spredt til vanlig Evernia prunastri Bleiktjafs Kryss liste 2 Vanlig Fuscopannaria leucophaea Småfiltlav Innsamling 3 Spredt Hypogymnia physodes Vanlig kvistlav Kryss liste 4 Vanlig Hypogymnia tubulosa Kulekvistlav Kryssliste 3 Vanlig Lasa//ia pustulata Blære lav Kryss liste 3 Vanlig Leprocaulon microscopicum Puslelav Kryssliste l Spredt? Leptogium gelatinosum Tuehinnelav Innsamling l Sjelden Leptogium lichenoides Flishinnelav Innsamling 14 Vanlig. Høy signalverdi {2000) *Leptogium magnussonii Strandhinnelav Innsamling 8 Spredt. Rødlistet som overvåkingsart (DM) Leptogium plicatile Innsamling 4 Spredt? Leptogium saturninum Filthinnelav Innsamling l Sjelden, kun eneste forekomst i * Leptogium teretiusculum Fredrikstad. Høy signalverdi (2000) Innsamling 2 Sjelden. Høy signalverdi (Nitare 2000) Lichina confinis Dvergtanglav Innsamling l Spredt til vanlig Lobaria amplissima Sølvnever Innsamling l Sjelden. Høy signalverdi (Nitare 2000) *Lobaria pulmonaria Lungenever Innsamling 3 Spredt. Høy signalverdi (Nitare 2000) * Lobaria scrobiculata Skrubbenever Innsamling 2 Sjelden. Høy signalverdi (Nitare 2000) Lobaria virens Kystnever Innsamling 13 Spredt til vanlig. Høy signalverdi (Nitare 2000) Massalongia carnosa Moseskjell Innsamling 1 Sjelden Melane/ia fuliginosa Stiftbrunlav Kryssliste 4 Vanlig Melane/ia stygia Blankkrinslav Kryssliste 2 Spredt Melane/ia subaurifera Brun barklav Kryss liste 3 Vanlig Neofusce/ia loxodes Klubbeskjærgårdslav Kryssliste l Spredt Neofuscelia pull a Skålskj ær gårds lav Kryssliste 3 Vanlig Nephroma /aevigatum Kystvrenge Innsamling 6 Spredt. Høy signalverdi (Nitare 2000) Nephroma parile Gryn vrenge Innsamling 5 Spredt. Høy signalverdi (Nitare 2000) Nephroma resupinatum Lodnevrenge Innsamling l O Spredt til vanlig. Høy signalverdi (Nitare 2000) *Pannaria conop/ea Grynfiltlav Innsamling l Sjelden. Høy signalverdi (Nitare 2000) Parme/ia omphalodes Brun fargelav Kryssliste 2 Vanlig Parme/ia saxatilis Grå fargelav Kryssliste 3 Vanlig Parmelia sulcata Bristlav Kryssliste 3 Vanlig Parmelie/la triptophylla Stiftfiltlav Innsamling 6 Spredt til vanlig. Høy signalverdi (Nitare 2000) Parmeliopsis ambigua Gul stokklav Kryssliste 3 Vanlig Parmeliopsis hyperopta Grå stokklav Kryssliste l Spredt Peltigera canina Bikkjenever Kryssliste 2 Vanlig Peltigera co/lina Kystårenever Innsamling l Sjelden. Høy signalverdi (Nitare 2000) Peltigera horizontalis Blanknever Innsamling 2(2) Spredt til vanlig Pe/tigera hymenina Papimever Innsamling l (l) Vanlig Peltigera malacea Mattnever Innsamling 1(1) Spredt Peltigera neclceri Jordnever Innsamling l Sjelden? 71

3 Makro/av- Latinsk navn Norsk navn Dokumentasjon Kommentarer (utbredelse på Ra uer) Peltigera polydactylon Fingemever Innsamling 1 Spredt Peltigera praetextata Skjei!never Kryssliste 2 Vanlig Physcia caesia Hoderosettlav Kryssliste 3 Vanlig Physcia dubia Fuglesteinlav Kryssliste 3 Vanlig Physcia stellaris Stjemerosettlav Innsamling l Spredt- vanlig? Platismatia glauca Papirlav Kryssliste 3 Vanlig Pseudevernia furfuracea Elghomslav Kryssliste 3 Vanlig Pamalina cuspidata Havklipperagg Innsamling 4 Spredt Ramalina farinacea Barkragg Kryssliste 3 Vanlig Rama/ina si/iquosa Klipperagg Innsamling 2(2) Spredt til vanlig Ramalina subfarinacea Steinragg Innsamling 3 Spredt til vanlig Sphaerophorus fragi/is Grå korallav Kryssliste l Sjelden? Umbilicaria deusta Stiftna vlelav Kryssliste 2 Spredt *Umbilicaria nylanderiana Ruglet navlelav Innsamling l Sjelden Us ne a filipendula Hengestry Kryssliste l Spredt Vulpicida pinastri Gullrose lav Kryssliste 3 Vanlig Xanthoparmelia conspersa Stiftsteinlav Kryssliste 3 Vanlig Xanthoparmelia somloensis Gul steinlav Kryssliste 2 Spredt til vanlig Xanthoparmelia tinctina Kyststeinlav Innsamling l Sjelden? Xanthoria parietina Vanlig messinglav Kryssliste 4 Vanlig Xanthoria polycarpa Småmessinglav Kryssliste 3 Vanlig *Xanthoria sorediata Kalkmessinglav Innsamling 2 Sjelden Skorpe/av- Latinsk navn Dokumentasjon Kommentarer Acrocordia gemmata Innsamling l Arthonia radiata Innsamling l Eneste kjente innsamling fra Østfold, som ikke skyldes at arten er sjelden Arthonia vinosa Innsamling l Calicium glaucellum Innsamling 4 Calicium viride Innsamling l Di mere/la pineti Innsamling l *Gyalecta u/mi Innsamling l Sjelden. Høy signalverdi (Nitare 2000) Hypocenomyce sea/ar is Kryssliste l Lecidella e/aeochroma Innsamling 4 Lempholemma intricatum Innsamling l Leproloma membranaceum Kryssliste l Mycobilimbia pilularis Innsamling l Ochrolechia pare/la Innsamling l Opegrapha atra Innsamling l Opegrapha rufescens Innsamling 2 Opegrapha varia Innsamling 2 Pertusaria leioplaca Innsamling l Pertusaria pertusa Innsamling l Trapeliopsis jlexuosa Innsamling l (l) 72

4 VEDLEGG 2. RØDLISTEDE MOSER MED ALLE OPPLYSNINGER Her presenteres alle funn av aktuelle arter som er oppført både på den norske og svenske rødlista (DN 1999a, Gardenfors 2000). For ordens skyld presenteres også alle synonymer da de eldre innsamlingenes etiketter og litteratur hvor de nevnte arter er presentert ikke følger navnsettingen vi har i Midjehårstjerne Syntrichia intermedia (rødlistet som DM i Norge) (syn. Barbula intermedia (Brid.) A.W.H.Walther & Molendo, Barbula ruralis var. ca/va Durieu & Sagot, Syntrichia montana Nees, Tortula intermedia (Brid.) De Not., Tortula intermedia var. ca/va (Durieu & Sagot) Wijk & Margad., Tortula montana (Nees) Lindb., Tortula ruralis var. ca/va (Durieu & Sagot) Hartm., Tortula ruralis var. crinita De Not.) Fredrikstad. Onsø. Insula Rauø. Ad rupes porphyricas E. Ryan <O> <TRH>. conf. P. Stønner Fredrikstad. Onsø. Rauø, kun funden en gang på tørre porfyrklipper (Ryan & Hagen 1896). Fredrikstad. Onsøy. Rauer (Hagen 1929). Fredrikstad. Onsøy. Rauøy on rocks of porphyry 1892 E. Ryan (Størmer l 967). Skyggeraggmose Anomodon rugelii (syn. Anomodon apiculatus Sull., Hypnum rugelii C. MUII) Fredrikstad. Onsø. Rauø E. Ryan <0>. Fredrikstad. Onsø. Rauø, steril på skyggefulde klipper (Ryan & Hagen 1896). Fredrikstad. Onsø. Rauø (Hagen 1909a). Ikke oppført på den norske rødlista Gfr. DN 1999a), men vurdert som sårbar i Sverige (Databanken for hotade arter & Naturvårdsverket 1991 ). Angitt fra Østfold (Nyholm 1960) Fjordknausing Grimmia laevigata (rødlistet som DM i Norge) (syn. Campylopus /aevigatus Brid., Dryptodon campestris (Burch. ex Hook.) Brid., Dryptodon leucophaeus (Grev.) Brid., Grimmia campestris Burch. ex Hook., Grimmia /eucophaea Grev.) Fredrikstad. Onsø. Insula Rauø. Ad rupem porphyr E. Ryan <O> <rrh>. Fredrikstad. Onsø. Insula Rauø. Ad rupem porphyr E. Ryan <O> NB! Sporofytten tilhører et skudd av Grimmia commutata, det. Per Størmer Fredrikstad. Onsø. Rauø, på en tør porfyrklippe, med frugt (Ryan & Hagen 1896). Fredrikstad. Onsø. Rauø (Hagen 1909b ). Fredrikstad. Onsøy. Rauøy, on a rock of porphyry 1889 E. Ryan (Størmer 1967). Østfold (Nyholm 1956, Størmer 1969) Onsøy (Frisvoll & Blom 1992). Glattkragebustehette Orthotrichum limprichtii (rødlistet som DM i Norge) (syn. Orthotrichum cupulatum var.fuscum (Venturi) Boulay, Orthotrichum cupulatum var. papillosum Grllnvall, Orthotrichum perforatum Limpr.) Fredrikstad. Onsø. Rauø, med frugt, på tørre porfyrklipper (Ryan & Hagen 1896). Fredrikstad. Onsø. Rauø: Ryan (Hagen 1908). Østfold (Nyholm 1960). Østfold l funn (Frisvoll & Blom 1992) etter Hagen (1908). Materiale finnes Ikke belagt i herb. TRH eller herb. O. Kanskje materialet fra Rauer kan ha blitt ombestemt og det har ikke vært mulig å finne ut hvilket navn den ligger under i dag. 73

5 Broddskeimose Rhynchostegium confertum (rødlistet som DM i Norge) (syn. Eurhynchium hercynicum Milde, Hypnum confertum Dicks., Rhynchostegium confertum var. hercynicum (Milde) A.Jaeger, Rhynchostegium hercynicum (Milde) Grav.) Fredrikstad. Onsø. Insula Rauø E. Ryan <TRH>. Fredrikstad. Onsø. Insula Rauø E. Ryan <0>. Fredrikstad. Onsø. Insula Rauø E. Ryan <TRH>. Fredrikstad. Onsø. Insula Rauø. Ad rupem porphyr E. Ryan <O> [dato/år virker ikke riktig] <TRH, 2kps>. Fredrikstad. Onsø. Insula Rauø. In rupe umbrosa porphyrica E. Ryan <0, 3kps> <TRH, 2kps>. Fredrikstad. Onsø. Insula Rauø. Ad rupes porphyr E. Ryan <TRH>. Fredrikstad. Onsø. Rauø, på lodrette lidt fugtige og skyggefulle porfyrklipper (Ryan & Hagen 1896). 74

6 VEDLEGG 3. SYSTEMATISK OVERSIKT OVER KARPLANTENE KJENT FRA RAUER OG RAUERKALVEN, PR. DESEMBER 2000 J. Ingar I. Båtvik Listen er satt opp etter en gjennomgang av innsamlet materiale på Botanisk Museum på Tøyen (trolig er samtlige innsamlinger fram til og med 1999 inkludert), på Vitenskapsmuseet i Trondheim (her gjenstår en del registreringer hvor noe kan være fra Rauer) og nær alle innsamlinger som oppbevares på Norges Landbrukhøyskole. Der innsamlinger finnes, er dette angitt i artslisten med årstall for innsamlingen. Antall årstall forteller hvor hyppig arten er blitt innsamlet fra øya samtidig som det informerer om når innsamlingene er foretatt. Oversikten er satt opp systematisk etter Lid & Lid (1994). Norske navn følger samme flora, men navnene er oversatt til bokmål med utgangspunkt i de nynorske navnene. Der norske navn ikke er gitt hos Lid & Lid (1994) er navneforslagene hos Båtvik & Aae (1995) fulgt. Enkelte av artene er nasjonalt eller regionalt rødlistet (DN 1992, 1999, Båtvik 1992). Disse 25 artene er avmerket med en stjerne (*) i artslisten og gitt nærmere omtale i kapitlet om karplantene, side i denne rapporten. Artslisten inneholder 380 taxa (369 arter, 5 underarter, l varietet og 5 krysninger). Latinsk navn EQUISET ACEAE Equisetum arvense L. ssp. arvense OPHIOGLOSSACEAE Botrychium lunaria (L.) Swartz DENNST AEDTIACEAE Pteridium aquilinum (L.) Kuhn ssp. latiusculum (Desv.) C.Page ASPLENIACEAE Asplenium septentrionale (L.) Hoffin. * Asplenium ruta-muraria L. Asplenium trichomanes L. WOODSIACEAE Athyriumfilix-femina (L.) Roth Woodsia i/vensis (L.) R.Br. Cystopterisfragilis (L.) Bernh. var. fragilis Dryopterisjilix-mas (L.) Schott Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P.Fuchs Dryopteris dilatata (Hoffin.) A.Gray THEL YPTERIDACEAE Phegopteris connectilis (Michx) Watt POL YPODIACEAE Polypodium vulgare L. TAXACEAE Taxus baccata L. PINACEAE Pinus sylvestris L. Picea abies (L.) Karsten ssp. abies Norsk navn + evt. kommentarer SNELLEFAM. Åkersnelle ORMETUNGEF AM. Marinøkkel 1914 EINSTAPEFAM. Einstape SMÅBREGNEFAM. O!avsskjegg Murburkne 1881, 1914, 1932, 1994, 1999 Svart burkne STORBURKNEF AM. Skogburkne Lodnebregne 1994 Skjørlok 1886 Ormetelg Broddtelg 1999 Geittelg HENGEVINGF AM. Hengeving SISSELROTF AM. Sisselrot BARLINDF AM. Barlind 1979, 1994 FURUFAM. Furu Gran

7 Latinsk navn CUPRESSACEAE Juniperus communis L. ssp. communis SALICACEAE Salix caprea L. ssp. caprea Salix cinerea L. Salix aurita L. Popu/us tremula L. BETULACEAE Betula pendula Roth Alnus glutinosa (L.) Gaertner CORYLACEAE C orylus avellana L. FAGACEAE Quercus robur L. Quercus robur L. x petraea {Mattuschka) Liebl. ULMACEAE U/mus glabra Hudson URTICACEAE Urtica dioica L. ssp. dioica VISCACEAE Viscum album L. POLYGONACEAE Rumex longifolius DC. Rumex crispus L. Rumex acetosa L. ssp. acetosa Rumex acetosella L. ssp. acetosella Polygonum aviculare L. var. aviculare Persicaria lapathifolia (L.) S.F.Gr. ssp. pallida (With.) S.Ekm. & T.Kn. Persicaria minor (Hudson) Opiz Persicaria hydropiper (L.) Spach PLUMBAGINACEAE Armeria maritima (Miller) Willd. ssp. maritima CHENOPODIACEAE Chenopodium album L. Chenopodium polyspermum L. Atriplex littoralis L. Atriplex prostrata Boucher ex DC. ssp. prostrata A triplex patula L. Salicornia europaea L. Sa/sola kali L. ssp. kali CAR YOPHYLLACEAE Spergula morisonii Boreau Spergularia salina 1. & C.Presl Spergularia rubra (L.) J. & C.Presl Scleranthus annuus L. Scleranthus perennis L. Sagina procumbens L. Sagina subulata (Swartz) C.Presl Sagina nodosa (L.) Fenzl Honkenya peploides (L.) Ehrh. ssp. peploides Moehringia trinervia (L.) Clair. Norsk navn + evt. kommentarer EINERFAM. Einer 1948 PILFAM. Selje Gråselje Ørevier Osp BJØRKEFAM. Hengebjørk Svartor HASSELFAM. Hassel BØKEFAM. Sommereik 1880 Sommereik x vintereik 1914, 1994 ALMEFAM. Alm NESLEFAM. Stomesle MISTEL TEINF AM. Misteltein 1884, 1903 SYREFAM. Høymo l Krushøymo1 Engsyre Små syre Tungras 1994 Grønt hønsegras 1994 Småslirekne 1932, 1994 Vasspepper 2000 FJÆREKOLLFAM. Strandnellik MELD EF AM. Meldestokk Frømelde Strandmelde Tangmelde Svinemelde Sal turt Sodaurt 1881, 1994 NELLIKFAM. Vårbendel Saltbendel 1994 Tunbendel 1994 Ettårsknavel Flerårsknavel 1963 Tun arve Sylarve 1914, 1921, 1924, 1994 Knopparve Strandarve Maurarve 76

8 Latinsk navn Arenaria serpyllifolia L. Stellaria media (L.) Vill. Stellaria graminea L. Ste/laria crassifolia Ehrh. Cerastiumfontanum Baumg. ssp. vulgare (Hartman) Greuter & Burdet Cerastium semidecandrum L. Lychnisjlos-cuculi L. Lychnis viscaria L. Silene dioica (L.) Clair. Silene uniflora Roth Silene nutans L. Silene rupestris L. Dianthus deltoides L. RANUNCULACEAE Ca/tha palustris L. ssp. palustris Actaea spicata L. Myosurus minimus L. Ranunculus jlammula L. ssp. jlammula Ranunculus auricomus L. agg. Ranunculus acris L. ssp. acris Ranunculus repens L. Ranunculus aquatilis L. coll. Hepatica nobilis Schreber Thalictrum minus L. ssp. minus BERBERIDACEAE Berberis vulgaris L. PAPAVERACEAE Chelidonium majus L. Glaucium jlavum Crantz Coryda/is intermedia (L.) Merat Coryda/is pumila (Host) Reichenb. BRASSICACEAE Th/aspi caerulescens J. & C.Pres1 ssp. caerulescens Capsella bursa-pastoris (L.) Medicus Cochlearia officinalis L. ssp. officinalis Cochlearia danica L. Berteroa incana (L.) DC. Erophila verna (L.) DC. Crambe maritima L. Cakile maritima Scop. Cakile maritima Scop. ssp. baltica (Jordan ex Rouy & Fouc.) Hyl. ex P.W.Ball Alliaria petio/ata (Bieb.) Cavara & Grande Barbarea vulgaris R.Br. ssp. vulgaris Rorippa palustris (L.) Besser ssp. palustris Cardamine pratens is L. Cardamine impatiens L. Cardamine hirsuta L. Cardamine bulbifera (L.) Crantz Norsk navn+ evt. kommentarer Sandarve Vassarve Grasstjemeb1om Saftstjemeb1om Arve 1914 Vårarve 1914 Hankam Tjæreblom 1914 Rød jonsokblom Strandsmelle 1963 Nikkesmelle 1932, 1963 Småsmelle Engnellik SOLEIEFAM. Bekkeblom Trollbær Muserumpe 1914 Grøftesoleie Nyresoleie 1932 Engsoleie Krypsoleie Vass~soleie Blåveis 1963 Kystfrøstjeme 1914, 1932, 1963, 1994 BERBERISSF AM. Berberis 1914, 1932 VALMUEFAM. Svaleurt Gul homvalmue 1881, 1889, 1894, 1914, 1931, 1932 Lerkespore 1999 Finger1erkespore KORSBLOMSTFAM. Vårpengeurt Gjetertaske Skjørbuksurt 1880, 1963 Dansk skjørbuksurt 1889 Hvitdodre Vårrublom 1914 Strandkål1880, 1881, 1910, 1914, 1960, 1963 Strandreddik Østersjøreddik 1994 Løkurt 1914, 1932 Vinterkarse 1979 Brønnkarse Engkarse 1979 Lundkarse 1880, 1889, 1894,1895, 1914, 1932, 1963, 1994, 1999 Rosettkarse 1880, 1914, 1963 Tannrot 1914, 1979,

9 Latinsk navn Arabis hirsuta (L.) Scop. Arabis thaliana L. Erysimum hieracifolium L. CRASSULACEAE Sedum telephium L. ssp. maximum (L.) Krocker Sedum album L. Sedum acre L. SAXIFRAGACEAE Saxifraga granulata L. GROSSULARIACEAE Ribes spicatum Robson ssp. spicatum Ribes uva-crispa L. ROSACEAE Filipendula vulgaris Moench Filipendula ulmaria (L.) Maxim. Geum rivale L. Geum rivale x urbanum Geum urbanum L. Potentil/a anserina L. ssp. anserina Potentilla argentea L. Potentil/a argentea L. ssp. impolita (Walenb.) Arcangeli Potentilla crantzii (Crantz) G.Beck ex Fritsch Potentilla erecta (L.) Rliuschel Fragaria vesca L. Fragaria viridis Duchesne Rubus saxatilis L. Rubus idaeus L. Rubus caesius L. Alchemilla vulgaris coll. Agrimonia eupatoria L. Rosa rugosa Thunb. ex Murray Rosa vil/osa L. ssp. mo/lis (Sm.) R.Keller & Gams Rosa canina L. Rosa dumalis Bechst. Malus sylvestris (L.) Miller Sorbus aucuparia L. ssp. aucuparia Sorbus norvegica T.Hedl. Sorbus rupicola (Syme) T.Hedl. Cotoneaster integerrimus Medicus Cotoneaster niger (Wahlberg) Fries Crataegus monogyna Jacq. Crataegus rhipidophylla Gand. var. lindemannii (Uhrova) K. I. Christensen Crataegus laevigata (Poiret) DC. Crataegus laevigata (Poiret) DC. x monogyna Jacq. Prunus padus L. ssp. padus Prunus avium (L.) L. Prunus spinosa L. FABACEAE Medicago lupulina L. Melilotus officina/is (L.) Pallas Melilotus a/hus Medicus Norsk navn+ evt. kommentarer Bergskrinneblom 1914 Vårskrinneblom Berggull BERGKNAPPFAM. Smørbukk Hvitbergknapp Bitterbergknapp SILDREFAM. Nyresildre RJPSFAM. Villrips Stikkelsbær ROSEFAM. Knollmjødurt 1879, 1903, 1914, 1994 Mjødurt Enghumleblom Enghumleblom x kratthumleblom 1914 Kratthumleblom Gåsemure Sølvmure Grå sølvmure 1996 Flekkmure 1994 Tepperot Markjordbær 1963 Nakkebær 1994 Teiebær Bringebær Blåbringebær 1994 Marikåpe Åkermåne 1932, 2000 Rynkerose Bustnype Steinnype 2000 Kjøttnype Villapal Rogn Norsk asal 1994, 2000 Nordlig sølvasal Dvergmispel Svartmispel 1994 Hagtorn 1994 Korallhagtorn Parkhagtorn Parkhagtorn x hagtorn 1994 Hegg Morell Slåpetorn ERTEBLOMSTFAM. Sneglebelg 1991 Legesteinkløver Hvitsteinkløver 78

10 Latinsk navn Trifolium repens L. Trifolium pratense L. Trifolium medium L. Trifolium arvense L. Lotus cornicu/atus L. var. corniculatus Anthyllis vu/neraria L. ssp. vulneraria Vicia hirsuta (L.) S.F.Gray Vicia tetrasperma (L.) Schreber Vicia cracca L. Vicia sepium L. ssp. sepium Vicia lathyroides L. Lathyrus linifolius (Reichard) Bassler Lathyrus pratens is L. Lathyrusjaponicus Willd. ssp. maritimus (L.) P.W.Ball OXALIDACEAE Oxalis acetose/la L. GERANIACEAE Geranium sanguineum L. Geranium robertianum L. Geranium lucidum L. Geranium pusillum L. POLYGALACEAE Polygala vulgaris L. EUPHORBIACEAE * Mercurialis perennis L. ACERACEAE Acer platanoides L. RHAMNACEAE Rhamnus catharticus L. Frangu/a alnus Miller TILIACEAE Tilia cordata Miller CLUSIACEAE * Hypericum hirsutum L. Hypericum maculatum Crantz Hypericum perforatum L. VIOLACEAE Viola tricolor L. Viola palustris L. Viola riviniana Reichenb. Viola canina L. ssp. canina Vi o/a canina L. x riviniana Reichenb. LYTHRACEAE Lythrum salicaria L. * Lythrum portula (L.) D.A.Webb ONAGRACEAE Epilobium angustifolium L. Epilobium montanum L. Epilobium watsonii Barbey Norsk navn + evt. kommentarer Hvitkløver Rødkløver Skogkløver Harekløver Tiriltunge Rundbelg Tofrøvikke 1914, 1979 Firfrøvikke Fuglevikke 1963 Gjerdevikke Vårvikke 1914 K.nollerteknapp Gul flatbelg 1932 Strandflatbelg 1960 GJØKSYREF AM. Gjøksyre STORKENEBBF AM. B lodstorkeneb b Stankstorkenebb Blankstorkenebb 1999 Srnåstorkenebb 1914 BLÅFJÆRFAM. Storblåfjær 1999 VORTEMELKFAM. Skogbingel 1886,1888, 1895, 1903, 1914, 1963, 1994, 1999 LØNNEFAM. Spisslønn 1903 TROLLHEGGFAM. Geitved 1914, 1963, 1994 Trollhegg LINDEFAM. Lind 1960 PERIKUMF AM. Lodneperikum 1894, 1895, 1924, 1932, 1999 Firkantperikurn Prikkperikurn 1932, FIOLFAM. Stemorsblom Myrfiol Skogfiol Engfiol Engfiolxskogfiol 1994 KA TIEHALEFAM. Kattehale Vasskryp 1996 NA TTL Y SF AM. Geitrams Krattmjølke Arnerikamjølke 79

11 Latinsk navn APIACEAE Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. Torilisjaponica (Houtt.) DC. Carum carvi L. Pimpinel/a saxifraga L. Aegopodium podagraria L. Angelica archangelica L. ssp. litoralis (Fri es) The li. Peucedanum pa/ustre (L.) Moench ERICACEAE Ca/luna vulgaris (L.) Hull Vaccinium vitis-idaea L. Vaccinium uliginosum L. ssp. uliginosum Vaccinium myrtillus L. PRIMULACEAE Primula veris L. Trienta/is europaea L. Glaux maritima L. RUBIACEAE Galium aparine L. Galium u/iginosum L. Galium palustre L. ssp. palustre Galium boreale L. Ga/ium verum L. OLEACEAE Fraxinus exce/sior L. * Ligustrum vulgare L. CONVOLVULACEAE Ca/ystegia sepium (L.) R.Br. ssp. sepium BORAGlNACEAE Asperugo procumbens L. Myosotis laxa ssp. cespitosa (C.F.Schultz) Hyl. ex Nordh. Myosotis arvensis (L.) Hill Myosotis ramosissima Rochel Myosotis stricta Link ex Roemer & Scultes Mertensia maritima (L.) S.F.Gray Echium vulgare L. CALLITRICHACEAE Cai/itriche pa/ustris L. Cai/itriche hamulata KUtz. ex Koch LAMIACEAE G/echoma hederacea L. Prunella vulgaris L. Ga/eopsis tetrahit L. Ga/eopsis bifida Boenn. * Leonurus cardiaca L. ssp. cardiaca Acinos arvensis (Lam.) Dandy C/inopodium vulgare L. Origanum vulgare L. Lycopus europaeus L. Mentha arvensis L. Norsk navn+ evt. kommentarer SKJERMPLANTEF AM. Hundekjeks Rødkjeks Karve Gjeldkarve Svallerkål Strandkvann1914 Melkerot LYNGFAM. Røsslyng Tyttebær Blokkebær Blåbær NØKLEBLOMFAM. Marianøkleblom 1963 Skogsgeme Strandkryp MAUREFAM. Klengemaure 1914 Sumpmaure Liten myrmaure Hvitmaure Gulmaure OLJETREF AM. Ask Liguster 1894, 1914, 1991 VINDELFAM. Strandvindel RUBLADFAM. Gåsefot 1914 Dikeforglemmegei 1994, 2000 Åkerforglemmegei Bakkeforglemmegei 1963 Dvergforglemmegei 1914 Østersurt 1880, 1932, 1963, 1994 Ormehode 1963 V ASSHÅRF AM. Småvasshår Klovasshår LEPPEBLOMSTFAM. Korsknapp Blåkoll 1932 Kvassdå Vrangdå Løvehale 1882, 1903, 1914, 1921, 1924, 1925, 1932, 1960 Bakkemynte 1991 Kransmynte Bergmynte l 932 Klo urt Åkermynte 80

12 Latinsk navn SOLANACEAE Solanum dulcamara L. Hyoscyamus niger L. SCROPHULARIACEAE Verbascum thapsus L. Verbascum nigrum L. Scrophularia nodosa L. Linaria vulgaris Miller Digitalis purpurea L. Veronica serpyllifolia L. ssp. serpyllifolia Veronica chamaedrys L. Veronica ojficinalis L. Veronica scutellata L. Veronica verna L. Melampyrum pratense L. Melampyrum sylvaticum L. Euphrasia stricta D.Wolff ex J.F.Lehm. var. stricta Odontites litoralis Fries PLANT AGIACEAE Plantago major L. ssp. major Plantago lanceolata L. Plantago maritima L. ssp. maritima ADOXACEAE Adoxa moschatellina L. CAPRIFOLIACEAE Lonicera xylosteum L. Lonicera periclymenum L. Lonicera caprifolium L. Sambucus racemosa L. Viburnum opu/us L. V ALERIANACEAE Valeriana sambucifolia Mikan fil. ssp. sambucifolia Valeriana sambucifolia Mikan fil. ssp. salina (Pieijel) Nordh. DIPSACACEAE Succisa pratens is Moench Knautia arvensis (L.) Coulter CAMPANULACEAE Campanu/a trachelium L. Campanula persicifolia L. Campanula rotundifol ia L. ASTERACEAE Solidago virgaurea L. ssp. virgaurea Aster tripolium L. Erigeron acer L. ssp. acer Filaginel/a uliginosa (L.) Opiz Antennaria dioica (L.) Gaertner Bidens tripartita L. Achillea mi/lefolium L. Achi/lea ptarmica L. Matricaria perforata Merat Matricaria maritima L. ssp. maritima Norsk navn + evt. kommentarer SØTVIERFAM. Slyngsøtvier 1914 Bulmeurt 1992 MASKEBLOMSTFAM. Filtkongslys Mørkkongslys Brunrot Lintorskemunn Revebjelle G lattveronika Tveskjeggveronika Legeveronika Veikveronika Vårveronika Stormarimjelle Småmarirnjelle Øyentrøst 1996 Strandrødtopp 1994 KJEMPEFAM. Groblad Sma1kjempe Strandkjempe MOSKUSURTFAM. M oskusurt 1914 KAPRIFOLF AM. Leddved 1882, 1884, 1903, 1914 Vivendel Kaprifol Rødhyll Korsved VENDELROTFAM. Vendelrot Strandvendelrot 1963, 1994 KARDEBORREFAM. Blåknapp Rødknapp KLOKKEFAM. Nesleklokke 1999 Fagerk1okke Blåklokke KURVPLANTEFAM. Gullris Strandstjeme Bakkestjeme 1914 Åkergråurt Kattefot Flikbrønsle Ryllik Nyseryllik U gras balderbrå Strandbalderbrå 81

13 Latinsk navn Chamomil/a suaveo/ens (Pursh) Rydb. Tanacetum vulgare L. Leucanthemum vulgare Lam. Artemisia absinthium L. Artemisia vulgaris L. Artemisia campestris L. ssp. campestris Senecio vu/garis L. Senecio sylvaticus L. Senecio viscosus L. Senecio jacobaea L. Arctium tomentosum Miller Cirsium vulgare (Savi) Ten. Cirsium helenioides (L.) Hill Cirsium arvense (L.) Scop. Centaurea scabiosa L. Hypochoeris macu/ata L. Leontodon autumnalis L. var. autumnalis Sonchus arvens is L. var. arvensis Sonchus oleraceus L. Sonchus asper (L.) Hill Lapsana communis L. Crepis tectorum L. ssp. tectorum Lactuca serriola L. Myce/is mura/is (L.) Dumort. Taraxacum ob/iquum (Fries) Dahlst. Taraxacum sect. Ruderalia Hieracium pi/ose/la L. Hieracium umbel/atum L. Hieracium sect. Foliosa Hieracium sect. Sylvatica Hieracium sect. Vulgata ALISMAT ACEAE Alisma p/antago-aquatica L. JUNCAGINACEAE Triglochin maritima L. POTAMOGETONACEAE Potamogeton berchtoldii Fieber Ruppia maritima L. Ruppia cirrhosa (Petagna) Grande ZANNICHELLIACEAE Zannichellia palustris L. Zannichellia pa/ustris L. var. pedicel/ata Wahlenb. & Rosen ZOSTERACEAE Zostera marina L. SPARGANIACEAE Sparganium emersum Rehman Sparganium erectum L. ssp. microcarpum (Neuman) Domin LEMNACEAE Lemna minor L. ALLIACEAE Allium oleraceum L. Norsk navn + evt. kommentarer Tunbalderbrå Reinfann Prestekrage Malurt Burot Markrnalurt 1914, 1963 Åkersvineblom Bergsvineblom Klistersvineb1om Landøyda 1932 Ull borre Veitistel Hvitbladtistel Åkertistel Fagerknoppurt Flekkgrisøre Føllblom Åkerdylle Haredylle Stivdylle Harem at Takhaukeskjegg 1914 Taggsalat 2000 Skogsalat Butt kystløvetann Ugras løvetenner Hårsveve Skjermsveve 2000 Bladsvever 1994 Skogsvever Beitesvever VASSGROFAM. Vass gro SAULØKFAM. Fjæresauløk TJØNNAKSF AM. Småtjønnaks 1994 Småhavgras 1994 Skruehavgras 1994 V ASSKRANSF AM. Vasskrans Stilkvasskrans 1994 ÅLEGRASFAM. Ålegras PIGGKNOPPFAM. Rankpiggknopp 1994 Kjempepiggknopp ANDEMATFAM. Andemat LØKFAM. Vill-løk 82

14 Latinsk navn Allium vineale L. CONV ALLARJACEAE Polygonatum odoratum (Miller) Druce Convallaria maja/is L. ORCHIDACEAE Orchis mascula (L.) L. JUNCACEAE Juncus cong/omeratus L. Juncus e.ffusus L. Juncus gerardii Loisel. ssp. gerardii Juncus articulatus L. Luzula pi/osa (L.) Willd. Luzula campestris (L.) DC. Luzu/a mu/tiflora (Retz.) Lej. ssp. mu/tiflora CYPERACEAE Eleocharis pa/ustris (L.) Roemer & Schultes Eleocharis palustris (L.) Roemer & Schultes ssp. vulgaris Walters Bo/boschoenus maritimus (L.) Palla Carex canescens L. Carex ovalis Good. Carex otrubae Podpera Carex spicata Hudson Carex muricata L. ssp. muricata Carex disticha Hudson Carex arenaria L. Carex nigra (L.) Reichard ssp. nigra Carex nigra (L.) Reichard ssp.juncella (Fries) Lemke Carex paleacea Schreber ex Wahlenb. Carex caryophyllea Latourr. Carex digitata L. Carex serotina Merat ssp. serotina Carex pa/lescens L. Carex panicea L. Carex /imosa L. Carex rostrata Stokes Carex vesicaria L. POACEAE Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steudel Danthonia decumbens (L.) DC. Anthoxanthum odoratum L. ssp. odoratum Phleum partense L. ssp. pratense Agrostis capillaris L. Agrostis stolonifera L. Ammophila arenaria (L.) Link Holcus lanatus L. Deschampsia cespitosa (L.) Beauv. ssp. cespitosa Deschampsiaflexuosa (L.) Trin. Avenula pratensis (L.) Dumort. Avenu/a pubescens (Hudson) Dumort. Arrhenatherum elatius (L.) J. & C.Presl Melica nutans L. Norsk navn+ evt. kommentarer Strand løk KONV ALLFAM. Kantkonvall Liljekonvall ORKIDEFAM. Vårmarihand 1999 SIVFAM. Knappsiv Lyssiv Saltsiv Ryllsiv Hårfrytle Markfrytle 1914 Engfrytle STARRFAM. Sumpsivaks 1963 Sørlig sumpsivaks 1994 Havsivaks Gråstarr Harestarr Knortestarr 1994 Tettstarr 1914, 1921 Piggstarr Duskstarr 1880 Sandstarr Slåttestarr Stolpestarr Havstarr I 994 Vårstarr 1963 Fingerstarr Beitestarr Bleikstarr Komstarr Dyst arr I 90 l Flaskestarr Sennegras GRASFAM. Takrør Kne gras Gulaks Timotei Engkvein Krypkvein I 91 7 Marehalm 1991, 1992, 2000 Englodnegras 1994 Sølv bunke Smyle Enghavre 1963, I979 Dunhavre Hestehavre Hengeaks 83

15 Latinsk navn Dactylis glomerata L. ssp. glomerata Poa pratens is L. Poa pratens is L. ssp. angustifo/ia (L.) Lindb. Poa pratensis L. ssp. subcaerulea (Sm.) Hiit. Poa a/pina L. var. a/pina Poa nemoralis L. Poa pa/ustris L. Poa compressa L. Poa trivialis L. Poaannua L. Puccinellia maritima (Hudson) Pari. Festuca rubra L. ssp. rubra Festuca ovina ssp. ovina Lolium perenne L. Glyceriafluitans (L.) R.Br. * Bromus tectorum L. ssp. tectorum Bromus hordeaceus L. Bromus hordeaceus L. var. /eiostachys Bromus hordeaceus L. ssp. thominii {Hard.) Br.-81. Elymus repens (L.) Gould ssp. repens Elymusfarctus (Viv.) Ru.ex Meld. ssp. borea/i-atlanticus (Si.& Gu.) Meld. Elymusfarctus (Viv.) Ru.ex Meld. ssp. boreali-atlanticus (Si.& Gu.) Meld. x repens Elymus caninus (L.) L. var. caninus Leymus arenarius (L.) Hochst. Norsk navn+ evt. kommentarer Hundegras 1994 Engrapp 1963 Trådrapp 1979 Smårapp 1994 Fjellrapp 1999 Lundrapp Myrrapp 1999 Flatrapp Markrapp Tunrapp Fjæresaltgras Rødsvingel Sauesvingel Raigras Mannasøtgras Takfaks 1963, 1994 Lodnefaks 1914 Lodnefaks 1914 Smålodnefaks l 914 Kveke 1991, 1994 Strandkveke 18 8 O, 1991, 1994 Strandkveke x kveke 1991, 1994, 1996 Hundekveke Strandrug Blodstorkenebb 84

16 VEDLEGG 4. SYSTEMATISK ARTLISTE OVER SOMMERFUGLER SAMLET PA RAUER Dataene i nedenstående liste er gitt avlepidorologisk arbeidsgruppe ved Leif Aarvik , supplert av Thor Jan Olsen og Anne Lene Aase. Det er registrert 3 79 arter fordelt på 43 familier. 43 arter er rødlistet. Tangen (1999) nevner 15 nasjonalt rødlistede arter og 15 regionalt "sjeldne" arter av storsommerfugler fra Rauer. Latinsk navn Micropterigidae Micropteru tunbergella (Fabricius, 1787) Hepialidae Triodia sylvina (Linnaeus, 1761) Nepticulidae Stigme/la anomalella (Goeze, 1783) &toedemia sericopeza (Zeller, 1839) Ectoedemia septembrella (Stainton, 1849) Adelidae Nematopogon pile/la (Den is & SchiffermUller, 1775) lncurvariidae Incurvaria mascu/e/la (Denis & SchiffermOIJer, 1775) Tischeriidae Emmetia angustico/lella (Duponchel, 1843) Tlneidae Jnfurcitinea ignicomel/a (Heydenreich, 1851) lnfurcitinea argentimacu/ella (Stainton, 1849) Nemapogon cloacella (Haworth, 1828) Nemapogon c/emate//a (Fabricius, 1781) Trichophaga tapetzel/a (Linnaeus, 1758) Tinea semifulvella Haworth, 1828 Monopis laevigella (Denis & Schiffermtlller, 1775) Monopis obviella (Denis & SchiffennOller, 1775) Psychoides verhuella Bruand, 1853 Psychidae Diplodoma laiclwrtingella (Goeze, 1783) Canephora hirsuta (Poda, 1761) Roes1ersta m miidae Roeslerstammia erxlebel/a (Fabricius, 1787) Douglasiidae Tinagma ocnerostomella (Stainton, 1850) Bucculatricidae Bucculatrix frangutella ( Goeze, 1783) Bucculatru thoracella (Thunberg, 1794) Gracillariidae Gracillaria syr inge/la (Fabricius, 1794) Aspilapteryx tringipennella (Zeller, 1839) Euspilapteryx auroguttella (Stephens, 183 5) Phyllonorycter salictella (Zeller, 1846) Phyllonorycter oxyacanthae (Frey, 1856) Phy/lonorycter sorbi (Frey, 1855) Yponomeutidae Euhyponomeuta stannella (Thunberg, 1794) Swammerdamia caesiella (Hilbner, 1796) Paraswammerdamia albicapite/la (Scharfenberg, 1805) Paraswammerdamia nebulella (Goeze, 1783) Paraswammerdamia conspersella (Tengstrom, 1848) Prays fraxinella {Bjerkander, 1784) Norsk navn Rød roteter Korkmøll Tapetmøll Grassekkspinner Syrinmincrrnøll Askemøll Rødlistekategori Ex R R 85

17 Latinsk navn Argyresthia glabratel/a Zeller, 1847 Argyresthia bergiel/a (Ratzeburg, 1840) Argyresthia abdomina/is Zeller, 1839 Argyresthia aurulentel/a Stainton, 1849 Argyresthia goedartel/a (Linnaeus, 1758) Argyresthia sorbiel/a (Treitschke, 1833) Argyresthia conjugel/a Zeller, 1839 Argyresthia pruniella (Cierck, 1759) Argyresthia bonnetella (Linnaeus, 1758) Argyresthia albistria (Haworth, 1828) Ypsolophidae Ypso/opha nemorel/a (Linnaeus, 1758) Plutellidae P lute/la xylostel/a (Linnaeus, 1758) Eidophasia messingiel/a (Fischer v. ROslerstamm, 1840) Glyphipterigidae Glyphipterix equitella (Scopoli, 1763) Lyonetiidae Leucoptera malifoliella (0. Costa, 1836) Lyonetia c/erlæl/a (Linnaeus, 1758) Depressariidae Exaeretia al/ise/la Stainton, 1849 Agonopterix liturosa (Haworth, 1811) Agonopterix heracliana (Linnaeus, 1758) Depressaria badiel/a (Hilbner, 1796) Depressaria artemisiae Nickerl, 1862 Elachistidae Elachista subalbidel/a Sch Higer, Elachista adscitella Stainton, 1851 Elachista albifrontel/a (Hilbner, 1817) Elachista canapennella (HUbner, 1813) Elachista macu/icerusel/a Bruand, 1859 Elachista exactel/a (Herrich-Sch!l.ffer, 1855) Oecophoridae Borkhauseniafuscescens (Haworth, 1828) Metalampra cinnamomea (Zeller, 1839) Oecophora bracte/la (Linnaeus, 1758) Batia unitella (Hilbner, 1796) Crassa tinctel/a (HUbner, 1796) Batrachedridae Batrachedrapraeangusta (Haworth, 1828) Batrachedra pinico/e/la (Zeller, 1839) Coleophoridae Coleophora lutipennel/a (Zeller, 1838) Coleophora gryphipennella (Hilbner, 1796) Coleophora hemerobiella (Scopoli, 1763) Coleophora otidipenella (HUbner, 1817) Coleophora therinella Tengstr6m, 1848 Coleophora scuicolella (Duponchel, 1843) Coleophora sternipennella (Zetterstedt, 1839) Coleophora versurel/a Zeller, 1849 Coleophora vestianella (Linnaeus, 1758) Coleophora artemisicole/la Bruand, 1855 Coleophora mi/lefolii Zeller, 1849 Coleophora trochilella (Duponchel, 1843) Coleophora striatipenne/la Nylander, 1848 Co/eophora argentula (Stephens, 1834) Coleophora granulatel/a Zeller, 1849 Norsk navn Granknoppmøll Oreblomstmøll Rognebærmøll Kirsebærmøll Kål møll Sirkelminermøll Slyngminermøll Ospefrømøll Rødlistekategori V R DM R V 86

18 Latinsk navn Cosmopterigidae Sorhagenia lophyre/la (Douglas, 1846) Pancalia schwarzella (Fabricius, 1798) Gelechiidae Aristotelia brizeila (Treitschke, 1833) lsophrictis stria/el/a (Den is & Schiffermilller, 1775) Metzneria lappe/la (Linnaeus, 1758) Eulamprotes wilkella (Linnaeus, 1758) Eulamprotes unicolorella (Duponchel, 1843) Bryolropha affinis (Haworth, 1828) Bryotropha senectella (Zeller, 1839) Bryotropha ga/bane/la (Zeller, 1839) Bryotropha deserte/la (Douglas, 1850) Recurvaria /eucatel/a (Cierck, 1759) Carpatolechia fugitivella (Zeller, 1839} Te/eiopsis diffinis (Haworth, 1828) Gelechia sororcu/e/la (Hilbner, 1817) Gelechia muscose/la Zeller, 1839 Gelechia sestertie/la Herrich-Schaffer, 1854 Chionodes conlinue/la (Zeller, 1839) Aroga velocella (Zeller, 1839) Neofriseria pelie/la (Treitschke, l 83 5) Scrobipalpa alriplice/la (Fischer v. R6slerstamm, 1841) Caryocolum tischeriella (Zeller, 1839) Caryocolum vicinella (Douglas, 1851} Caryoco/um amaurella (M. Hering, 1924) Sophronia semicostella (HUbner, 1813) Sophronia sicariellus (Zeller, 1839) Aproaerema anthyllide/la (HUbner, 1813) Dichomeris juniperella (Linnaeus, 1761) Acompsia einere!la (Cierck, 1759) Thiotricha subocel/ea (Stephens, 1834) Zygaenidae Zygaenafi/ipendulae (Linnaeus, 1758) Sesiidae Pennisetia hylaeiformis (Laspeyres, 180 l) Tortricidae Aleimma loejlingiana (Linnaeus, 1758) Ac/eris forsska/eana (Linnaeus, 1758) Acleris bergmanniana (Linnaeus, 1758) Acleris abielana (HUbner, 1822) Acleris variegana (Denis & Schiffermilller, 1775) Acleris aspersana (HUbner, 1817) Phalonidia curvistrigana (Stainton, 1859) Eupoecilia angustana (HUbner, 1799) Eupoecilia ambiguella (Hilbner, 1796) Aethes margaritana (Haworth, 1811) Aethes smeathmanniana (Fabricius, 1781) Aethes kindermanniana (Treitschke, 1830) Cochylidia richteriana (Fischer v. R<lslerstamm, 1837) Cochylis dubitana (Hilbner, 1799) Falseuncaria degreyana (Mclachlan, 1869) Eana penziana (Thunberg, 1791) Cnephasia incertona (Treitschke, 1835) Cnephasia stephensiana (Doubleday, 1849) Cnephasia pasiuana (Hil boer, 1799) Epagoge gro/iona (Fabricius, 1781) Paramesia gnomana (Cierck, 1759) Periclepsis cinctana (Denis & Schiffermilller, 1775) Norsk navn Seljeb1omstmøll Einermøll Seksflekket bloddråpesvermer Bringebærglassvinge Gul eikevikler Lønneblomstflatvik1er Roseflatvikler Granflatvikler Marmorflatvikler Mjødurtflatvikler Rødlistekategori R R V DM V K DC 87

19 Latinsk navn Archips oporana (Linnaeus, 1758) Archips betulana (HUbner, 1787) Archips podana (Scopoli, 1763) Archips crataegana (HUbner, 1799) Archips xylosteana (Linnaeus, 1758) Archips rosana (Linnaeus, 1758) Thiodia citrana (HUbner, 1799) Ptycholoma /echeana (Linnaeus, 1758) Pandemis corylana (Fabricius, 1794) Bactra /acteana (Caradja, 1916) Pseudohermenias abietana (Fabricius, 1787) Cymolomia hartigiana (Saxesen, 1840) 0/ethreutes arcuel/a (Cierck, 1759) Phiaris striana (Den is & Schiffermiiller, 1775) P hiaris rurestrana (Duponchel, 1843) Phiaris cespitana (HUbner, 1817) Phiaris lacunana (Denis & SchiffennU!Ier, 1775) Phiaris rivulana (Scopoli, 1763) Eudemis porphyrana (HObner, 1799) Lobesia reliquana (HUbner, 1825) Lobesia littoralis (Humphreys & Westwood, 1845) Lo bes i a bicinctana (Duponchel, 1844) Rhopobota naevana (HUbner, 1817) Epinotia abbreviana (Fabricius, 1794) Epinotia nise/la (Cierck, 1759) Epinotia nanana (Treitschke, 1835) Zeiraphero rotzeburgiono (Saxesen, 1840) Eucosma obumbratana (Lienig & Zeller, 1846) Eucosma cana (Haworth, 1811) Eucosma pupillana (Cierck, 1759) Epiblemofoenella (Linnaeus, 1758) Notocelia cynosbatella (Linnaeus, 1758) Notocelia uddmanniana (Linnaeus, 1758) Notocelia roborana (Denis & SchiffermUller, 1775) Notocelia incarnatano (HUbner, 1800) Retinia resinel/a (Linnaeus, 1758) Dichrorampha plumbana (Scopoli, 1763) Dichrorampha simpliciana (Haworth, 1811) Dichrorampha vancouverana McDunnough, Dichrorampho jlavidorsana Knaggs, 1867 Dichrorampha petiverella (Linnaeus, 1758) Cydia succedana (Denis & SchiffermUller, 1775) Cydia triangulella (Goeze, 1783) Grapholita compositel/a (Fabricius, 1775) Grapholita orobana Treitschke, 1830 Choreutidae Prochoreutis argentinetta (Fourcroy, 1785) Eper men i id ae Epermenia chaerophyl/ella (Goeze, 1783) Alucitidae Alucita hexadacty/a Linnaeus, 1758 Pterotopteryx dodecadacty/a {HUbner, 1813) Pterophoridae Gil/meria tetradacty/a (Linnaeus, 1758) Platyptilia tesseradacty/a (Linnaeus, 1761) Stenopti/ia pterodactyla (Linnaeus, 1761) Amb/yptilia acanthadactyla (HUbner, 1813) Cnaemidophorus rhododactyla (Den is & SchiffermUIIer, 1775) Geina didacty/a (Linnaeus, 1758) Norsk navn Stor fruktvikler Båndbjellevikler Spraglet bjellevikler Vanlig kartvik1er Sitronvikler Tidlig bladvikler Hassel bl ad vikler Rød jordbærvikler Liten bladvikler Liten granbarvikler Rustrød granskuddvikler Bjørnebærvikler Grå rosevikler Kvaevikler Kaprifolfjærmøll Rødlistekategori E R DC DM DC R 88

20 Latinsk navn Oxypti/us pilose/lae (Zeller, 1841) Oxyptilus chrysodacty/a (Den is & SchiffermO!Ier, 1775} Oxyplilus parvidactyla (Haworth, 1811) Crombrugghia distans (Zeller, 1847} Hel/insia distinctus (Herrich-Schllffer, 1855) Hellinsia tephradacty/a (HObner, 1813) Merrifeldia baliodacty/us (Zeller, 1841) Pyralidae Aphomia socie/la (Linnaeus, 1758} Aphomia zelleri Joannis, 1932 Synaphe punctalis (Fabricius, 1775) Pyralis farinalis Linnaeus, 1758 Hypsopygia costa/is (Fabricius, 1775} Pylafusca (Haworth, 1811) Se/agio spadicella (HUbner, 1796) Dioryctria abiet~lla (Denis & SchiffermUiler, 1775) Hypochalcia ahenella (Denis & SchiffermUller, 1775) Trachycera advenella (Zincken, 1818} Trachycera marmorea (Haworth, 1811) Assara terebrella (Zincken, 1818) Euzophera pinguis (Haworth, 1811) Euzophera cineroseila (Zeller, 1839) Nyctegretis lineana (Scopolia, 1786) Ancylosis cinnamomella (Duponchel, 1836) Phycitodes maritima (Tengslrtlm, 1848) Ephestia elutella (HUbner, 1796) Crambidae Scoparia subfusca Haworth, 1811 Scoparia pyralella (Den is & SchiffermOIIer, 1775} Eudonia truncicolella (Stainton, 1849) Eudonia /acustrata (Panzer, 1804) Platytes cerussel/a (Denis & Schifferrnilller, 1775) Platytes alpine l/a (HUbner, 1813) Catoptria permutatellus (Herrich-Schllffer, 1848) Catoptria pinella (Linnaeus, 1758) Catoptriafalsella (Denis & Schiffermilller, 1775} Agriphila tristella (Denis & SchifferrnUIIer, 1775) Agriphila inquinate/la (Denis & SchiffermUI!er, 1775) Chrysoteuchia culmella (Linnaeus, 1758) Crambus lathoniellus (Zincken, 1817} Crambus per/el/a (Scopoli, 1763) Elophila nymphaeata (Linnaeus, 1758) Evergestis extimalis (Scopoli, 1763) Udea lutea/is (HObner, 1809) Udea prunalis {Den is & Schiffermiiller, 1775) Pyrausta despicata (Scopoli, 1763) Pyrausta porphyralis (Den is & SchiffermUIIer, 1775) Algedonia terrealis (Treitschke, 1829) Anania fu ne bris (Strtlm, 1768) Eurrhypara hortulata (Linnaeus, 1758} Pleuroptya ruralis (Scopo1i, 1763} Lasiocampidae Malacosoma neustria (Linnaeus, 1758} Malacosoma castrensis (Linnaeus, 1758) Lasiocampa trifo/ii (Den is & SchiffermUI!er, 1775) Sphingidae Hemaris fuciformis (Linnaeus, 1758) Deilephila porce/lus (Linnaeus, 1758) Norsk navn Melpyralide Grankonglemøll Kakao møll Okergul ringspinner Båndringspinner Kløverspinner Bredkantet humlesvermer Liten snabelsverrner Rødlistekategori R DC DC DC V 89

Floristisk undersøkelse på Gjettumbråtan, tilhørende Gjettum gård i Bærum kommune

Floristisk undersøkelse på Gjettumbråtan, tilhørende Gjettum gård i Bærum kommune Floristisk undersøkelse på Gjettumbråtan, tilhørende Gjettum gård i Bærum kommune Innledning Undersøkelsen har vært utført av botaniker Anders Often. Med på undersøkelsen var også Zsuzsa Fey, dugnadsansvarlig

Detaljer

Kartlegging av biologisk mangfold i Elsåkerneset øst, Tysnes kommune

Kartlegging av biologisk mangfold i Elsåkerneset øst, Tysnes kommune Kartlegging av biologisk mangfold i Elsåkerneset øst, Tysnes kommune Elsåkerneset -øst sett fra grense mot nord-øst Oppdragsgiver: J. Tufteland AS, Rådgivende ingeniører og arkitekter Kartlegging er utført

Detaljer

Botaniske unders~kingar i Arnfjæra, Leksvik kommune, Nord-Tr~ndelag. Dag-Inge @en

Botaniske unders~kingar i Arnfjæra, Leksvik kommune, Nord-Tr~ndelag. Dag-Inge @en Botaniske unders~kingar i Arnfjæra, Leksvik kommune, Nord-Tr~ndelag Dag-Inge @en Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Vitenskapsmuseet Botanisk notat 1997-4 Botaniske undersøkingar i Arnfjæra,

Detaljer

Oppdatert naturtypebeskrivelse

Oppdatert naturtypebeskrivelse Oppdatert naturtypebeskrivelse Lokalitetsnr Naturbasen Naturtype Utforming Verdisetting BN00046469 Paradisbukta sør Åpen grunnlendt kalkmark Tørr, meget baserik eng i lavlandet Viktig (B) Figur 1. Artsrik

Detaljer

Insektinventering i Yngsdalen, Luster kommune, 23.-24. juli 2013

Insektinventering i Yngsdalen, Luster kommune, 23.-24. juli 2013 SABIMA kartleggingsnotat 3-2013 Insektinventering i, Luster kommune, 23.-24. juli 2013 Av Jostein Bærø Engdal Side 1 av 6 Kartleggingsnotat 3-2013 Insektinventering Insektinventering i, Luster kommune,

Detaljer

SYSTEMATISK OVERSIKT OVER KARPLANTENE KJENT FRA RAUER OG RAUERKALVEN MED SÆRLIG OMTALE AV SJELDNE ARTER, ONSØY, FREDRIKSTAD KOMMUNE

SYSTEMATISK OVERSIKT OVER KARPLANTENE KJENT FRA RAUER OG RAUERKALVEN MED SÆRLIG OMTALE AV SJELDNE ARTER, ONSØY, FREDRIKSTAD KOMMUNE 1 SYSTEMATISK OVERSIKT OVER KARPLANTENE KJENT FRA RAUER OG RAUERKALVEN MED SÆRLIG OMTALE AV SJELDNE ARTER, ONSØY, FREDRIKSTAD KOMMUNE J.Ingar I.Båtvik, desember 2000 Carex-Bioprint, Tomb, 1640 Råde Listen

Detaljer

Skjøtselsplan for Dverset, slåttemark, Saltdal kommune, Nordland fylke

Skjøtselsplan for Dverset, slåttemark, Saltdal kommune, Nordland fylke Ecofact rapport 132 Skjøtselsplan for Dverset, slåttemark, Saltdal kommune, Nordland fylke www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-130-4 Skjøtselsplan for Dverset, slåttemark, Saltdal kommune,

Detaljer

Biologisk mangfold Reguleringsplan Fidjekilen Kristiansand kommune

Biologisk mangfold Reguleringsplan Fidjekilen Kristiansand kommune Biologisk mangfold Reguleringsplan Fidjekilen Kristiansand kommune Asbjørn Lie Agder naturmuseum og botaniske hage IKS 2011 Forord Agder naturmuseum og botaniske hage er bedt av Kristiansand kommune ved

Detaljer

Artsregistreringer i Øygarden og på Herdla i Askøy kommune

Artsregistreringer i Øygarden og på Herdla i Askøy kommune SABIMA kartleggingsnotat 5-2013 Artsregistreringer i Øygarden og på Herdla i Askøy kommune Av Sissel Thomassen og Nigel Goodgame Side 1 av 14 Artsregistreringer i Øygarden og på Herdla i Askøy kommune

Detaljer

Norra Bohuslän. Sommerekskursjon 17. 22. juni 2013. Telemark Botaniske Forening. Botanisering på Syd-Koster (Foto: Bjørn Erik Halvorsen)

Norra Bohuslän. Sommerekskursjon 17. 22. juni 2013. Telemark Botaniske Forening. Botanisering på Syd-Koster (Foto: Bjørn Erik Halvorsen) Norra Bohuslän Sommerekskursjon 17. 22. juni 2013 Botanisering på Syd-Koster (Foto: Bjørn Erik Halvorsen) Telemark Botaniske Forening TBF i Norra Bohuslän 2013. Innledning ved: Bjørn Erik Halvorsen. I

Detaljer

Firbladet. Årgang 19 nr 1 2006 ISSN 0804-2403 Utgitt av Norsk Botanisk Forening, Østlandsavdelingen. Innhold:

Firbladet. Årgang 19 nr 1 2006 ISSN 0804-2403 Utgitt av Norsk Botanisk Forening, Østlandsavdelingen. Innhold: Firbladet Årgang 19 nr 1 2006 ISSN 0804-2403 Utgitt av Norsk Botanisk Forening, Østlandsavdelingen Innhold: Redaksjonelt side 2 Innkalling til årsmøte i NBF ØLA side 3 NBF ØLA: Møteprogram våren 2006 side

Detaljer

KVALITETSSIKRING AV SLÅTTEMARK OG KYSTLYNGHEILOKALITETER I NORD-TRØNDELAG 2015

KVALITETSSIKRING AV SLÅTTEMARK OG KYSTLYNGHEILOKALITETER I NORD-TRØNDELAG 2015 - NIBIO OPPDRAGSRAPPORT NIBIO COMMISSIONED REPORT VOL.: 1 nr.: 28, 2015 KVALITETSSIKRING AV SLÅTTEMARK OG KYSTLYNGHEILOKALITETER I NORD-TRØNDELAG 2015 Per Vesterbukt NIBIO Kvithamar Vesterbukt, Per. 2

Detaljer

NATURTYPEKARTLEGGING SELJEBREKKA OG VOLLAN

NATURTYPEKARTLEGGING SELJEBREKKA OG VOLLAN NATURTYPEKARTLEGGING SELJEBREKKA OG VOLLAN Dette notatet gjør rede for kartlegging av naturtyper i området Seljebrekka/Vollan i Rindal kommune. Kartleggingen vil bli brukt som bakgrunnsstoff for konsekvensutredning

Detaljer

Hytteutbygging på Selnes i Lurøy kommune

Hytteutbygging på Selnes i Lurøy kommune Ecofact rapport 285 Hytteutbygging på Selnes i Lurøy kommune Kartlegging av naturtyper og flora Geir Arnesen www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-283-7 Hytteutbygging på Selnes i Lurøy kommune

Detaljer

Biologisk mangfold analyse

Biologisk mangfold analyse Biologisk mangfold analyse Detaljreguleringsplan: Hovsdalen, Valle kommune Naturforvalter Trond Ansten, Aug. 2015 Plankontoret Hallvard Homme AS, Prosjektnr. 1982 Biologisk mangfold rapport; Hovsdalen

Detaljer

Botanisk kartlegging av NGU-eiendommen på Lade, Trondheim

Botanisk kartlegging av NGU-eiendommen på Lade, Trondheim Botanisk kartlegging av NGU-eiendommen på Lade, Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Vitenskapsmuseet Trondheim l. q L. i'.. t r) l Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Vitenskapsmuseet

Detaljer

BIOLOGISKEVERDIERVEDØREKROKEN II, HVALERKOMMUNEI ØSTFOLD. Rapporttil HvalerResort& Spa

BIOLOGISKEVERDIERVEDØREKROKEN II, HVALERKOMMUNEI ØSTFOLD. Rapporttil HvalerResort& Spa BIOLOGISKEVERDIERVEDØREKROKEN II, HVALERKOMMUNEI ØSTFOLD Rapporttil HvalerResort& Spa Jan Ingar I. Båtvik Carex-Bioprint August2012 2 FORORD HvalerResort& Spa,vedJohanE. Svendsen,gnr/bnr.23/53,harvia sinesaksbehandlere

Detaljer

Kartlegging av dragehode (Dracocephalum ruyschiana) og grunnlendt kalkmark utenfor verneområder i Oslo og Akershus 2010

Kartlegging av dragehode (Dracocephalum ruyschiana) og grunnlendt kalkmark utenfor verneområder i Oslo og Akershus 2010 FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS MILJØVERNAVDELINGEN Kartlegging av dragehode (Dracocephalum ruyschiana) og grunnlendt kalkmark utenfor verneområder i Oslo og Akershus 2010 RAPPORT NR. 9/2011 FYLKESMANNEN

Detaljer

- Registrering av nøkkelbiotoper på eiendom 9/2 Tvedestrand kommune, Aust-Agder -

- Registrering av nøkkelbiotoper på eiendom 9/2 Tvedestrand kommune, Aust-Agder - Oppdraget Oppdraget er gitt av UtviklingsPartner DA v/ Ole Jørgen Jakobsen. Postboks 5164 Majorstua, 0302 OSLO. Sammendrag Eiendom 9/2, Tvedestrand kommune ble 27 og 28 juli 1998 undersøkt for nøkkelbiotoper.

Detaljer

PLANTELIV I ROSENLIOMRÅDET,

PLANTELIV I ROSENLIOMRÅDET, Torstein Haugen: PLANTELIV I ROSENLIOMRÅDET, STAVANGER Anno 2015 Forord. Rosenli området kan vise til vakker natur og et rikt utvalg av turstier. Gjennom mange år har jeg hatt gleden av å vandre på disse

Detaljer

Kart og arter fra Artsdatabanken: Ikke rødlistevurdert. Nært truet. Usnea chaetophora, flokestry, registrert 16/ Kategori

Kart og arter fra Artsdatabanken: Ikke rødlistevurdert. Nært truet. Usnea chaetophora, flokestry, registrert 16/ Kategori Kart og arter fra Artsdatabanken: Usnea chaetophora, flokestry, registrert 16/10-2005. Kategori NE Ikke rødlistevurdert Fuscopannaria ignobilis, skorpefiltlav, registrert 3/10-2005. Kategori Nært truet.

Detaljer

Sommerfuglfaunaen ved Søylandsvatnet En kvalitativ kartlegging av forekomsten av lepidoptera i Søylandsvatnet naturreservat i Hå

Sommerfuglfaunaen ved Søylandsvatnet En kvalitativ kartlegging av forekomsten av lepidoptera i Søylandsvatnet naturreservat i Hå Sommerfuglfaunaen ved Søylandsvatnet En kvalitativ kartlegging av forekomsten av lepidoptera i Søylandsvatnet naturreservat i Hå Oppdragsrapport for Fylkesmannen i Rogaland 2010/2011 Mangfold v/ Kjell

Detaljer

Åsen i Bodø kommune, Nordland fylke

Åsen i Bodø kommune, Nordland fylke Ecofact rapport 51 Åsen i Bodø kommune, Nordland fylke Skjøtselplan Gunn-Anne Sommersel www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-049-9 Åsen i Bodø kommune, Nordland fylke Ecofact rapport: 51 www.ecofact.no

Detaljer

Skjøtselsplan for Dæli, slåttemark, Bærum kommune, Akershus fylke.

Skjøtselsplan for Dæli, slåttemark, Bærum kommune, Akershus fylke. Skjøtselsplan for Dæli, slåttemark, Bærum kommune, Akershus fylke. Østlandet Oversiktsbilde av slåttemarka sett nordover. Fra NM 85200 42870. FIRMANAVN OG ÅRSTALL: BioFokus 2012 PLAN/PROSJEKTANSVARLIG:

Detaljer

BOTANISK UNDERSØKELSE PÅ EIENDOMMEN SALTBUVIKA VED LEANGSFJORDEN

BOTANISK UNDERSØKELSE PÅ EIENDOMMEN SALTBUVIKA VED LEANGSFJORDEN BOTANISK UNDERSØKELSE PÅ EIENDOMMEN SALTBUVIKA VED LEANGSFJORDEN Av Bjørg Rindal, botaniker 9. NOVEMBER 2015 HØGSKOLEN I NORD-TRØNDELAG 1 INNHOLD INNLEDNING...side 2 MÅL...side 3 ARBEIDSMÅTE/METODE....side

Detaljer

Faktaark for kalkskogen på Nøklan. Kvænangen, Troms fylke. Gunn-Anne Sommersel Ecofact Nord

Faktaark for kalkskogen på Nøklan. Kvænangen, Troms fylke. Gunn-Anne Sommersel Ecofact Nord Faktaark for kalkskogen på Nøklan Kvænangen, Troms fylke Gunn-Anne Sommersel Ecofact Nord Faktaark for kalkskogen på Nøklan, Kvænangen kommune, Troms fylke Naturtype (%): F16 Kalkbarskog Utforming: F1601,

Detaljer

Evaluering av slåttemarklokaliteter i Naturbasen Hordaland Notat. Mary H. Losvik

Evaluering av slåttemarklokaliteter i Naturbasen Hordaland Notat. Mary H. Losvik Evaluering av slåttemarklokaliteter i Naturbasen Hordaland 2009-2010. Notat 1 Mary H. Losvik 2 Innledning Undertegnede evaluerte slåttemarklokalitetene ut fra stikkprøver av forekomsten og mengden av karakteristiske

Detaljer

NOTAT. Notat Klinkenberghagan, registrering av naturverdier.

NOTAT. Notat Klinkenberghagan, registrering av naturverdier. NOTAT Oppdrag 1350006641 Kunde Lier kommune Notat nr. - Dato 2015/06/18 Til Fra Kopi Ann Kristin Røset Ulrikke Christina Kjær Geir Frode Langelo - sidemannskontroll Notat Klinkenberghagan, registrering

Detaljer

Skjøtselsplan for slåttemark på Dølan, Malvik kommune, Sør-Trøndelag fylke.

Skjøtselsplan for slåttemark på Dølan, Malvik kommune, Sør-Trøndelag fylke. Midt-Norge Skjøtselsplan for slåttemark på Dølan, Malvik kommune, Sør-Trøndelag fylke. Sommerfjøs på Dølan, sett mot øst. Foto: Dag-Inge Øien 27.06.2007. UTM (WGS84 32V): 05891, 70290. FIRMANAVN OG ÅRSTALL:

Detaljer

Botaniske undersekingar langs planlagde vegtrasear i Midtre-Gauldal og Orkdal, Ser-Trendelag

Botaniske undersekingar langs planlagde vegtrasear i Midtre-Gauldal og Orkdal, Ser-Trendelag Botaniske undersekingar langs planlagde vegtrasear i Midtre-Gauldal og Orkdal, Ser-Trendelag Dag-Inge aien Asbjørn Moen Norges teknisk-nahirvitenskaplige universitet Vitenskapsmuseet Trondheim Norges

Detaljer

Vedlegg 6 Skjøtselsplan på garden Ansok

Vedlegg 6 Skjøtselsplan på garden Ansok Vedlegg 6 Skjøtselsplan på garden Ansok Generell beskrivelse Kommune: Stranda kommune Gardsnummer: 4 Eiere: bruk nr. 1 Jarle Ansok (6260 Skodje, tel. 70 27 61 09), bruk nr. 2 Oddmund Ansok (6212 Liabygda,

Detaljer

Ask i Hindrum naturreservat, Leksvik Status og vurdering av skjøtselstiltak

Ask i Hindrum naturreservat, Leksvik Status og vurdering av skjøtselstiltak Dag-Inge Øien Ask i Hindrum naturreservat, Leksvik Status og vurdering av skjøtselstiltak NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk notat 2014-14 NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk notat 2014-14 Dag-Inge

Detaljer

Oppfølging av faste prøveflater og evaluering av skjøtsel i tørrengvegetasjon i Tautra naturreservat, Frosta

Oppfølging av faste prøveflater og evaluering av skjøtsel i tørrengvegetasjon i Tautra naturreservat, Frosta Dag-Inge Øien og Marte Fandrem Oppfølging av faste prøveflater og evaluering av skjøtsel i tørrengvegetasjon i Tautra naturreservat, Frosta NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk notat 2017-3 NTNU Vitenskapsmuseet

Detaljer

Holmstranda gård i Hemnes kommune, Nordland fylke

Holmstranda gård i Hemnes kommune, Nordland fylke Ecofact rapport 46 Holmstranda gård i Hemnes kommune, Nordland fylke Skjøtselplan Gunn-Anne Sommersel www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-044-4 Holmstranda gård i Hemnes kommune, Nordland

Detaljer

Bevaring av genressurser: Etablering av urterik slåtteeng på Sunnfjord museum, Sogn og Fjordane

Bevaring av genressurser: Etablering av urterik slåtteeng på Sunnfjord museum, Sogn og Fjordane Bevaring av genressurser: Etablering av urterik slåtteeng på Sunnfjord museum, Sogn og Fjordane Ingvild Austad, Knut Rydgren, Knut R. Sørensen og Liv Byrkjeland R-NR 2/07 AVDELING FOR INGENIØR- OG NATURFAG

Detaljer

Verdifull kulturmark i Levanger kommune, Nord-Trøndelag

Verdifull kulturmark i Levanger kommune, Nord-Trøndelag Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Vitenskapsmuseet Botanisk notat 2003-1 Verdifull kulturmark i Levanger kommune, Nord-Trøndelag Anders Lyngstad og Dag-Inge Øien Trondheim, desember 2002 Oppdragsgiver:

Detaljer

Lade i Trondheim: naturtyper, flora og grunnlag for skjøtselsplan

Lade i Trondheim: naturtyper, flora og grunnlag for skjøtselsplan Eli Fremstad Rapport botanisk serie 2009-2 Lade i Trondheim: naturtyper, flora og grunnlag for skjøtselsplan NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Vitenskapsmuseet D e t s k a p e n d e u

Detaljer

Lok. nr. 685 Nakkholmen bukt. Lokalt viktig C. Naturtyperegistreringer. Grus- og steinstrender med spesiell flora. Mosaikk:

Lok. nr. 685 Nakkholmen bukt. Lokalt viktig C. Naturtyperegistreringer. Grus- og steinstrender med spesiell flora. Mosaikk: Lok. nr. 685 Nakkholmen bukt 030110685 Lokalt viktig C Sand- og grusstrand Grus- og steinstrender med spesiell flora 01-01-2003 (siste) Lokalitetskrivelse innlagt av B0B den 13.10.2003, etter unders0kelse

Detaljer

RINGVE BOTANICAL GARDEN NTNU University Museum, Trondheim, Norway INDEX SEMINUM 2017

RINGVE BOTANICAL GARDEN NTNU University Museum, Trondheim, Norway INDEX SEMINUM 2017 RINGVE BOTANICAL GARDEN NTNU University Museum, Trondheim, Norway INDEX SEMINUM 2017 Contents: Seeds and spores collected from spontaneous plants in natural habitats in Norway in 2016. Nomenclature: The

Detaljer

REGISTRERINGSSKJEMA KULTURLANDSKAP

REGISTRERINGSSKJEMA KULTURLANDSKAP REGISTRERINGSSKJEMA KULTURLANDSKAP Navn på lokalitet: Ligaarden Gnr. 232 Bnr. 1 Kommune: Gjøvik Eier: Lars Ligaarden Beliggenhet: Snertingdalen Adresse: 2838 Snertingdal H.o.h.: 610 Tidligere bruk: Trolig

Detaljer

del 3 VEDLEGG Forvaltningsplan og Skjøtselsplan for Hovedøya Natur- og kulturmiljø av nasjonal verdi Oslo kommune Byantikvaren

del 3 VEDLEGG Forvaltningsplan og Skjøtselsplan for Hovedøya Natur- og kulturmiljø av nasjonal verdi Oslo kommune Byantikvaren Fylkesmannen i Oslo og Akershus Oslo kommune Friluftsetaten Oslo kommune Byantikvaren Forvaltningsplan og Skjøtselsplan for Hovedøya Natur- og kulturmiljø av nasjonal verdi del 3 VEDLEGG Del 1 - Forvaltningsplan

Detaljer

7. Smivoll naturreservat. Beliggenhef (fig. 2 og 16) Kommune: Sunndal.

7. Smivoll naturreservat. Beliggenhef (fig. 2 og 16) Kommune: Sunndal. 7. Smivoll naturreservat Beliggenhef (fig. 2 og 16) Kommune: Sunndal. Kaftblad M 711: MzA il UfMi NQ 069 385 Tidligere undersskelser og publikasjoner Korsmo 1975, Marker 1977, Holten & Wifmann 1995 (EU-prosjekt)

Detaljer

Skárfvággi/ Skardalen i Gáivuona suohkan/kåfjord kommune

Skárfvággi/ Skardalen i Gáivuona suohkan/kåfjord kommune Ecofact rapport 158 Skárfvággi/ Skardalen i Gáivuona suohkan/kåfjord kommune Gunn-Anne Sommersel www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-156-4 Skárfvággi / Skardalen i Gáivuona suohkan/kåfjord

Detaljer

Foreløpig rapport KULTURLANDSKAP I HEDMARK: BOTANISKE REGISTRERINGER

Foreløpig rapport KULTURLANDSKAP I HEDMARK: BOTANISKE REGISTRERINGER Foreløpig rapport KULTURLANDSKAP I HEDMARK: BOTANISKE REGISTRERINGER Anders Often, Harald Bratli, Leif Galten, Asle Bruserud & Sigve Reiso Nøkkelord: Hedmark, kulturlandskap, botanikk, lokaliteter, verdivurdering

Detaljer

Natur. Vormedals flora

Natur. Vormedals flora Natur Vormedals flora Alf Harry Øygarden Vormedal ungdomsskole 14.05.2012 Stivt brasmegras To arter brasmegras finnes i ferskvann, stivt og mykt brasmegras. Der brasmegras står tett ser det nesten ut som

Detaljer

Amdal (ytre) Lokalitet nr.: Verdi for biologisk mangfold: Viktig (B)

Amdal (ytre) Lokalitet nr.: Verdi for biologisk mangfold: Viktig (B) Amdal (ytre) Kommune: Tysvær Lokalitet nr.: 60101 Naturtype: Rik edelløvskog Verdi for biologisk mangfold: Viktig (B) Beskrivelse av lokaliteten Beskrivelse: Skifrig berggrunn (muligens noe fylitt men

Detaljer

Naturtypekartlegging av kulturmark ved Rollset, Malvik kommune

Naturtypekartlegging av kulturmark ved Rollset, Malvik kommune NIBIO RAPPORT NIBIO REPORT VOL.: 2, NR.: 158, 2016 Naturtypekartlegging av kulturmark ved Rollset, Malvik kommune Rollset, Malvik kommune, Sør Trøndelag SYNNØVE NORDAL GRENNE NIBIO KVITHAMAR TITTEL/TITLE

Detaljer

BIOLOGISK MANGFOLD I UTVALGTE KULTURLANDSKAP I ETNEDAL KOMMUNE.

BIOLOGISK MANGFOLD I UTVALGTE KULTURLANDSKAP I ETNEDAL KOMMUNE. BIOLOGISK MANGFOLD I UTVALGTE KULTURLANDSKAP I ETNEDAL KOMMUNE. Feltarbeid utført sommeren 2010. Signetrøi 17.6.2010. Jonsokkoll. Foto: Geir Høitomt Kistefos Skogtjenester AS v/geir Høitomt Januar 2011

Detaljer

Naturverdier ved Røeodden på Sandøy, Porsgrunn kommune

Naturverdier ved Røeodden på Sandøy, Porsgrunn kommune Naturverdier ved Røeodden på Sandøy, Porsgrunn kommune Terje Blindheim BioFokus-notat 2011-2 Ekstrakt BioFokus har foretatt kartlegging av biologiske verdier på eiendommene 33/1 og 33/34 på Røeodden, Sandøy

Detaljer

Kartlegging av verdifull kulturmark i Jøldalen i Trollheimen landskapsvernområde

Kartlegging av verdifull kulturmark i Jøldalen i Trollheimen landskapsvernområde Dag-Inge Øien Botanisk notat 2010-2 Kartlegging av verdifull kulturmark i Jøldalen i Trollheimen landskapsvernområde NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Vitenskapsmuseet D e t s k a p e

Detaljer

Jæren. Sommerekskursjon 29. juni 5. juli 2014. Telemark Botaniske Forening. Botanisering ved Hå (Foto: Bjørn Erik Halvorsen)

Jæren. Sommerekskursjon 29. juni 5. juli 2014. Telemark Botaniske Forening. Botanisering ved Hå (Foto: Bjørn Erik Halvorsen) Jæren Sommerekskursjon 29. juni 5. juli 2014 Botanisering ved Hå (Foto: Bjørn Erik Halvorsen) Telemark Botaniske Forening TBF på Jæren 2014. Innledning ved: Bjørn Erik Halvorsen. I juni 2013 var TBF s

Detaljer

NINA Minirapport 267. Botanisk kartlegging rundt eksisterende og planlagte småkraftverkstasjon i Folkedal, Granvin kommune.

NINA Minirapport 267. Botanisk kartlegging rundt eksisterende og planlagte småkraftverkstasjon i Folkedal, Granvin kommune. NINA Minirapport 267 Botanisk kartlegging rundt eksisterende og planlagte småkraftverkstasjon i Folkedal, Granvin kommune Det gamle kraftverket i Folkedal. Foto: AO 07.07.2009. Av Anders Often Botanisk

Detaljer

Firbladet. Årgang 18 nr 1 2005 ISSN 0804-2403 Utgitt av Norsk Botanisk Forening, Østlandsavdelingen. Innhold:

Firbladet. Årgang 18 nr 1 2005 ISSN 0804-2403 Utgitt av Norsk Botanisk Forening, Østlandsavdelingen. Innhold: Firbladet Årgang 18 nr 1 2005 ISSN 0804-2403 Utgitt av Norsk Botanisk Forening, Østlandsavdelingen Innhold: Redaksjonelt side 2 Innkalling til årsmøte i NBF ØLA side 3 NBF ØLA: Møteprogram våren 2005 side

Detaljer

Kartlegging av dragehode (Dracocephalum ruyschiana) og grunnlendt kalkmark utenfor verneområder i Oslo og Akershus 2010

Kartlegging av dragehode (Dracocephalum ruyschiana) og grunnlendt kalkmark utenfor verneområder i Oslo og Akershus 2010 FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS MILJØVERNAVDELINGEN Kartlegging av dragehode (Dracocephalum ruyschiana) og grunnlendt kalkmark utenfor verneområder i Oslo og Akershus 2010 RAPPORT NR. 9/2011 FYLKESMANNEN

Detaljer

UNDERSØKELSE AV NATURTYPER OG BOTANISK MANGFOLD VED VINTERBRO, ÅS KOMMUNE

UNDERSØKELSE AV NATURTYPER OG BOTANISK MANGFOLD VED VINTERBRO, ÅS KOMMUNE Oppdragsrapport fra Skog og landskap 18/2008 UNDERSØKELSE AV NATURTYPER OG BOTANISK MANGFOLD VED VINTERBRO, ÅS KOMMUNE Harald Bratli Oppdragsrapport fra Skog og landskap 18/2008 UNDERSØKELSE AV NATURTYPER

Detaljer

Kartlegging av gamle engarealer i Aust-Agder. På oppdrag fra Genressursutvalget for Kulturplanter.

Kartlegging av gamle engarealer i Aust-Agder. På oppdrag fra Genressursutvalget for Kulturplanter. Kartlegging av gamle engarealer i Aust-Agder. På oppdrag fra Genressursutvalget for Kulturplanter. Januar 2005 Ellen Svalheim 1 Innhold Kartlegging av gamle engarealer i Aust-Agder... 1 Innhold... 2 1.

Detaljer

Tidspunkt 8.8.1953. Larven har en toårig utvikling og lever blant annet på gullris, dvergbjørk og forskjellige arten iiulenfor lyngfamilien

Tidspunkt 8.8.1953. Larven har en toårig utvikling og lever blant annet på gullris, dvergbjørk og forskjellige arten iiulenfor lyngfamilien RØDT FJELLENGFLY APAMEA MAILLARDI Geyer, 1834 Utbredelse globalt: Det røde fjellengflyet er funnet fra Pyreneene gjennom Alpene til Balkan. og arten kjennes også fra Fennoskandia. Den er ikke aldri funnet

Detaljer

Ville arter i grønne anlegg utvidelse av plantepaletten

Ville arter i grønne anlegg utvidelse av plantepaletten Ville arter i grønne anlegg utvidelse av plantepaletten landskapsarkitekt mnla nils skaarer 2013 VILLE PLANTER TIL BRUK I GRØNTANLEGG Hestespreng Knollmjødurt Røsslyng Engknoppurt Kongsbregne Blodtopp

Detaljer

Kartlegging av dragehode (Dracocephalum ruyschiana) langs riks- og fylkesveger

Kartlegging av dragehode (Dracocephalum ruyschiana) langs riks- og fylkesveger Kartlegging av dragehode (Dracocephalum ruyschiana) langs riks- og fylkesveger Oslo, Akershus, Hedmark og Oppland fylker Odd Egil Stabbetorp NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en elektronisk serie

Detaljer

KARTLEGGING AV NATURTYPER I INNHERRED 2009-2010 MED VEKT PÅ STEINKJER KOMMUNE, NORD - TRØNDELAG

KARTLEGGING AV NATURTYPER I INNHERRED 2009-2010 MED VEKT PÅ STEINKJER KOMMUNE, NORD - TRØNDELAG Oppdragsrapport 03/2012 fra Skog og landskap ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- KARTLEGGING AV NATURTYPER I INNHERRED 2009-2010

Detaljer

Skjøtselplan for slåttemark Takholtlia i Nes kommune, Akershus fylke

Skjøtselplan for slåttemark Takholtlia i Nes kommune, Akershus fylke Østlandet Skjøtselplan for slåttemark Takholtlia i Nes kommune, Akershus fylke Sparstad Naturkartlegging Katharina Sparstad Fylkesmannen i Akershus og Oslo Katharina Sparstad 2013. Skjøtselsplan for Takholtlia,

Detaljer

1 3 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 2007 1 7 1 7 1 7. LV 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 ( 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1

Detaljer

ØSTFOLD. Sommerekskursjon 21. 27. juni 2010. Telemark Botaniske Forening. Honningblom (Foto: Bjørn Erik Halvorsen)

ØSTFOLD. Sommerekskursjon 21. 27. juni 2010. Telemark Botaniske Forening. Honningblom (Foto: Bjørn Erik Halvorsen) ØSTFOLD Sommerekskursjon 21. 27. juni 2010 Honningblom (Foto: Bjørn Erik Halvorsen) Telemark Botaniske Forening TBF i Østfold 2010. Innledning ved Trond Risdal. Norge sto for tur etter at vi hadde vært

Detaljer

Botanikk og invertebrater på Langøra nord, Stjørdal

Botanikk og invertebrater på Langøra nord, Stjørdal Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Vitenskapsmuseet Botanisk notat 2005-7 Botanikk og invertebrater på Langøra nord, Stjørdal Eli Fremstad, Oddvar Hansen og Kaare Aagaard Trondheim, oktober

Detaljer

RAPPORT Postboks 133, 6851 SOGNDAL telefon telefaks

RAPPORT Postboks 133, 6851 SOGNDAL telefon telefaks RAPPORT Postboks 133, 6851 SOGNDAL telefon 57676000 telefaks 57676100 TITTEL RAPPORTNR. DATO Supplerande kartlegging av biologisk mangfald i jordbrukets kulturlandskap i Sogn og Fjordane. Registrering

Detaljer

Kartlegging av naturtyper i Folkeparken m/ Telegrafbukta

Kartlegging av naturtyper i Folkeparken m/ Telegrafbukta Ecofact rapport 281 Kartlegging av naturtyper i Folkeparken m/ Telegrafbukta Gunn-Anne Sommersel www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-279-0 Kartlegging av naturtyper i Folkeparken m/ Telegrafbukta

Detaljer

Kartlegging i Buviken, Marker kommune langt til skogs, men sentralt i Fjella

Kartlegging i Buviken, Marker kommune langt til skogs, men sentralt i Fjella SABIMA kartleggingsnotat 19-2015 Kartlegging i Buviken, Marker kommune langt til skogs, men sentralt i Fjella Av Thor Jan Olsen Side 1 av 5 Kartleggingsnotat 19-2015 Buviken, Marker kommune Emneord: insektkartlegging,

Detaljer

Salt SMART: Endringer i vegkantvegetasjon

Salt SMART: Endringer i vegkantvegetasjon Salt SMART: Endringer i vegkantvegetasjon RAPPORTA P P O R T Teknologiavdelingenk n o l o g i a v d e l i n g e n Nr. 2583 Vegteknologiseksjonen Dato: 2010-03-02 TEKNOLOGIRAPPORT nr. 2583 Tittel Vegdirektoratet

Detaljer

Slåttemark ved Bretningen, Stor-Elvdal kommune biologisk vurdering

Slåttemark ved Bretningen, Stor-Elvdal kommune biologisk vurdering Slåttemark ved Bretningen, Stor-Elvdal kommune biologisk vurdering Kjell Magne Olsen og Tom H. Hofton Ekstrakt BioFokus ved Kjell Magne Olsen har på oppdrag for Stor-Elvdal kommune undersøkt et areal ved

Detaljer

Naturtypekartlegging av skogslått i Skárfvággi/ Skardalen

Naturtypekartlegging av skogslått i Skárfvággi/ Skardalen Ecofact rapport 240 Naturtypekartlegging av skogslått i Skárfvággi/ Skardalen Gáivuona suohkan /Kåfjord kommune Gunn-Anne Sommersel www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-238-7 Naturtypekartlegging

Detaljer

Plante og småkrypregistreringer i Bærum; Haga, Stovivannet, Steintjernet, Bærumsverk (Lomma), Engervannet i 1999.

Plante og småkrypregistreringer i Bærum; Haga, Stovivannet, Steintjernet, Bærumsverk (Lomma), Engervannet i 1999. Plante og småkrypregistreringer i Bærum; Haga, Stovivannet, Steintjernet, Bærumsverk (Lomma), Engervannet i 1999. Kjell Magne Olsen Siste Sjanse-notat 2001-5 21.IX.1999 0800 Oslo 230621,3 0900 Stovivannet

Detaljer

Skjøtselsplan for Carl Grøndals vei 13, slåttemark, Oslo kommune.

Skjøtselsplan for Carl Grøndals vei 13, slåttemark, Oslo kommune. Østlandet Skjøtselsplan for Carl Grøndals vei 13, slåttemark, Oslo kommune. Kalkrygg i friområde ved Carl Grøndals vei, sett fra sør. Foto: Anders Thylén. FIRMANAVN OG ÅRSTALL: BioFokus 2013 PLAN/PROSJEKTANSVARLIG:

Detaljer

Kulturbetinget utvikling av biomangfold i grasmark i Aust Agder

Kulturbetinget utvikling av biomangfold i grasmark i Aust Agder Kulturbetinget utvikling av biomangfold i grasmark i Aust Agder Re registrering av gamle enger etter endring av gjødsling, slått, beiting NIBIO RAPPORT VOL. 3 NR. 136 2017 Ellen Svalheim Divisjon for matproduksjon

Detaljer

Skjøtselplan for Brattlia, slåttemark, Nes kommune, Akershus fylke.

Skjøtselplan for Brattlia, slåttemark, Nes kommune, Akershus fylke. Østlandet Skjøtselplan for Brattlia, slåttemark, Nes kommune, Akershus fylke. FIRMANAVN OG ÅRSTALL: Kristina Bjureke, Naturhistorisk museum, UiO, 2012. PLAN/PROSJEKTANSVARLIG: Fylkesmannen i Oslo og Akershus,

Detaljer

Rapport - Biologisk mangfald

Rapport - Biologisk mangfald Rapport - Biologisk mangfald, Odda kommune: Plan-ID: 2016002 Tabellen under viser funn av dominerande artar i planområdet 2016002. Registreringa vart føreteke under ekskursjon 21. juni 2016. ligg i subalpin

Detaljer

Insekter i Raet nasjonalpark. Biotoper og sommerfugler

Insekter i Raet nasjonalpark. Biotoper og sommerfugler Insekter i Raet nasjonalpark Biotoper og sommerfugler Sigurd Bakke og Alf Bakke 2014 INNHOLD I. Innledning s. 2 II. Insekter i Raet nasjonalpark s. 3 III. Noen viktige områder for sommerfugler i Raet nasjonalpark

Detaljer

Naturverdier i Utfartsveien 1, Linderud leir, Oslo kommune

Naturverdier i Utfartsveien 1, Linderud leir, Oslo kommune Naturverdier i Utfartsveien 1, Linderud leir, Oslo kommune Terje Blindheim BioFokus-notat 2016-33 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for Forsvarsbygg undersøkt naturverdier i tilknytning til Utfartsveien

Detaljer

Viktige naturtyper langs Orkdalsfjordens vestside, Orkdal kommune

Viktige naturtyper langs Orkdalsfjordens vestside, Orkdal kommune Dag-Inge Øien og Egil Ingvar Aune Botanisk notat 2010-1 Viktige naturtyper langs Orkdalsfjordens vestside, Orkdal kommune NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Vitenskapsmuseet D e t s k

Detaljer

Planter i Oslo havn. Anders Often Odd Stabbetorp

Planter i Oslo havn. Anders Often Odd Stabbetorp Planter i Oslo havn Anders Often Odd Stabbetorp 637 NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en elektronisk serie fra 2005 som erstatter de tidligere seriene NINA Fagrapport, NINA Oppdragsmelding og NINA

Detaljer

LISTA. Sommerekskursjon. 24. juni 1. juli 2006. Telemark Botaniske Forening Referat ved Bjørn Erik Halvorsen

LISTA. Sommerekskursjon. 24. juni 1. juli 2006. Telemark Botaniske Forening Referat ved Bjørn Erik Halvorsen LISTA Sommerekskursjon 24. juni 1. juli 2006 Telemark Botaniske Forening Referat ved Bjørn Erik Halvorsen Hvorfor Lista i 2006. Etter å ha vært i Skåne i 2005, passet det med en ukestur i Norge i 2006.

Detaljer

Turreferater for Østfold Botaniske Forening (ØBF) 2005

Turreferater for Østfold Botaniske Forening (ØBF) 2005 Turreferater for Østfold Botaniske Forening (ØBF) 2005 21.-22. mai. Akerøya, Hvaler Den annonserte fellesturen med fugle- og insektinteresserte til Akerøya i Hvaler måtte dessverre avlyses på grunn av

Detaljer

Knollmjødurt (Filipendula vulgaris) på Skånes, Levanger. Skjøtselsplan

Knollmjødurt (Filipendula vulgaris) på Skånes, Levanger. Skjøtselsplan Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Vitenskapsmuseet Botanisk notat 2004-3 Knollmjødurt (Filipendula vulgaris) på Skånes, Levanger. Skjøtselsplan Trond Arnesen Trondheim, desember 2004 ISBN

Detaljer

Siste Sjanse notat

Siste Sjanse notat Ekstrakt Stiftelsen Siste Sjanse har på oppdrag fra Fylkesmannen i Telemark, Miljøvernavdelingen, utført en vegetasjonskartlegging av Landskapsvernområdet på Jomfruland. Oppdraget er en oppdatering av

Detaljer

Endringer i vegetasjonen (suksesjoner) i Flostranda naturreservat, Stryn

Endringer i vegetasjonen (suksesjoner) i Flostranda naturreservat, Stryn Endringer i vegetasjonen (suksesjoner) i Flostranda naturreservat, Stryn Rapport nr 00 ISBN 8-90-70- - ISSN 080-886 FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE Fylkesmannen er Regjeringa og staten sin fremste representant

Detaljer

NOTAT Postboks 133, 6851 SOGNDAL telefon 57676000 telefaks 57676100

NOTAT Postboks 133, 6851 SOGNDAL telefon 57676000 telefaks 57676100 NOTAT Postboks 133, 6851 SOGNDAL telefon 57676000 telefaks 57676100 TITTEL NOTATNR. DATO BEVARING AV GENRESSURSER ETABLERING AV URTERIK SLÅTTEENG 3/04 03.08.04 Bakgrunn, problemstilling og metoder PROSJEKTTITTEL

Detaljer

Botanisk mangfold og skjøtsel i kulturmark på Trondheim kommunes eiendommer

Botanisk mangfold og skjøtsel i kulturmark på Trondheim kommunes eiendommer Dag-Inge Øien Botanisk mangfold og skjøtsel i kulturmark på Trondheim kommunes eiendommer NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport 2013-7 NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport 2013-7 Dag-Inge

Detaljer

Skjøtselsplan for Øverengmoen, Hemnes kommune, Nordland

Skjøtselsplan for Øverengmoen, Hemnes kommune, Nordland Bioforsk Rapport Vol. 2 Nr. 100 2007 Skjøtselsplan for Øverengmoen, Hemnes kommune, Nordland Lise Hatten Bioforsk Nord Tjøtta Hovedkontor Frederik A. Dahls vei 20, 1432 Ås Tlf: 03 246 Fax: 63 00 92 10

Detaljer

DRAGEHODE i Lillehammer kommune

DRAGEHODE i Lillehammer kommune DRAGEHODE i Lillehammer kommune Foreløpig sammenstilling av feltskjema til skjøtselsformål. Utarbeidet av Anders Breili i 2010. FORORD. Med tilskudd fra Fylkesmannen gjennomførte Anders Breili en kartlegging

Detaljer

Rapport. Vurdering av biologisk mangfald dyrkingsfelt. Supphellen Gardsdrift, Fjærland, gnr 158, bnr 2

Rapport. Vurdering av biologisk mangfald dyrkingsfelt. Supphellen Gardsdrift, Fjærland, gnr 158, bnr 2 Tlf: 90967726 sognogfjordane@lr.no Bankgiro: 3705.12.47869 Org.nr.: NO 991 742 735 MVA Rapport Vurdering av biologisk mangfald dyrkingsfelt Supphellen Gardsdrift, Fjærland, gnr 158, bnr 2 Søknad Dyrkingsfelt:

Detaljer

Hagemarkskog nord for Høieelva

Hagemarkskog nord for Høieelva Hagemarkskog nord for Høieelva Kommune: Tysvær Lokalitet nr.: 40501 Naturtype: Hagemark Verdi for biologisk mangfold: Viktig (B) Beskrivelse av lokaliteten Beskrivelse: Berggrunnen i området består av

Detaljer

Ville arter i grønne anlegg utvidelse av plantepaletten

Ville arter i grønne anlegg utvidelse av plantepaletten Ville arter i grønne anlegg utvidelse av plantepaletten landskapsarkitekt mnla nils skaarer Omfang Det floraene kaller hjemlige arter Altså ikke innførte arter Riktignok har alle arter blitt innført på

Detaljer

Skjøtselsplan for Slemmestadodden, Røyken kommune. Kim Abel. BioFokus-notat

Skjøtselsplan for Slemmestadodden, Røyken kommune. Kim Abel. BioFokus-notat Skjøtselsplan for Slemmestadodden, Røyken kommune Kim Abel m BioFokus-notat 2016-30 1 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for Røyken kommune i Buskerud utarbeidet et forslag til skjøtselsplan for Slemmestadodden.

Detaljer

Planter i Slottsparken, Oslo. Anders Often

Planter i Slottsparken, Oslo. Anders Often 751 Planter i Slottsparken, Oslo Anders Often NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en elektronisk serie fra 2005 som erstatter de tidligere seriene NINA Fagrapport, NINA Oppdragsmelding og NINA Project

Detaljer

Skjøtselsplan for Brattås, slåttemark, Stjørdal kommune, Nord-Trøndelag fylke.

Skjøtselsplan for Brattås, slåttemark, Stjørdal kommune, Nord-Trøndelag fylke. Skjøtselsplan for Brattås, slåttemark, Stjørdal kommune, Nord-Trøndelag fylke. Foto: P. Vesterbukt/NIBIO FIRMANAVN OG ÅRSTALL: NIBIO Kvithamar. 2015 PLAN/PROSJEKTANSVARLIG: Per Vesterbukt OPPDRAGSGIVER:

Detaljer

Naturverdier i tilknytning til Saltbuveien- Saltboden i Son, Vestby kommune

Naturverdier i tilknytning til Saltbuveien- Saltboden i Son, Vestby kommune Naturverdier i tilknytning til Saltbuveien- Saltboden i Son, Vestby kommune Terje Blindheim og Stefan Olberg BioFokus-notat 2017-27 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for Frost utvikling kartlagt et 40 daa

Detaljer

Kulturlandskapet som forbilde! Hvordan etablere og skjøtte urterik eng? Hva skal til for å lykkes?

Kulturlandskapet som forbilde! Hvordan etablere og skjøtte urterik eng? Hva skal til for å lykkes? Kulturlandskapet som forbilde! Hvordan etablere og skjøtte urterik eng? Hva skal til for å lykkes? FAGUS seminar: Bruk av ville planter i parker og hager, Oslo 22 august 2013. Ingvild Austad, Høgskulen

Detaljer

Redaksjonelt side 2 NBF ØLA: Informasjon om julemøte: «Noen av våre første botanikere på Syden-reiser» ved Per Sunding side 3

Redaksjonelt side 2 NBF ØLA: Informasjon om julemøte: «Noen av våre første botanikere på Syden-reiser» ved Per Sunding side 3 Firbladet Årgang 17 nr 4 2004 ISSN 0804-2403 Utgitt av Norsk Botanisk Forening, Østlandsavdelingen Innhold: Redaksjonelt side 2 NBF ØLA: Informasjon om julemøte: «Noen av våre første botanikere på Syden-reiser»

Detaljer

Kartlegging av vegetasjon og naturtyper

Kartlegging av vegetasjon og naturtyper Områdereg. Norterminal Vedlegg 1 NORTERMINAL AS Kartlegging av vegetasjon og naturtyper I område for ny oljeterminal på Gamneset Sør-Varanger kommune 2012-11-03 Oppdragsnr.: 5123076 Rev. 1 Dato: 3.11.2012

Detaljer

Skjøtselsplan for slåttemark 2013 Lindøya Øst, Oslo kommune, Oslo og Akershus

Skjøtselsplan for slåttemark 2013 Lindøya Øst, Oslo kommune, Oslo og Akershus Skjøtselsplan for slåttemark 2013 Lindøya Øst, Oslo kommune, Oslo og Akershus Anders Thylén BioFokus-notat 2013-26 Ekstrakt Biofokus har på oppdrag for Fylkesmannen i Oslo og Akershus naturtypekartlagt

Detaljer

Firbladet. I n n h o l d : Redaksjonelt side 2. Innkalling til årsmøte i NBF ØLA side 3. NBF ØLA: Møteprogram våren 2007 side 4

Firbladet. I n n h o l d : Redaksjonelt side 2. Innkalling til årsmøte i NBF ØLA side 3. NBF ØLA: Møteprogram våren 2007 side 4 Firbladet Årgang 20 nr 1 2007 ISSN 0804-2403 Utgitt av Norsk Botanisk Forening, Østlandsavdelingen I n n h o l d : Redaksjonelt side 2 Innkalling til årsmøte i NBF ØLA side 3 NBF ØLA: Møteprogram våren

Detaljer