VEDLEGG 1. OVERSIKT OVER LAV SAMLET/REGISTRERT PA RAUER OG RAUERKALVEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDLEGG 1. OVERSIKT OVER LAV SAMLET/REGISTRERT PA RAUER OG RAUERKALVEN"

Transkript

1 VEDLEGG 1. OVERSIKT OVER LAV SAMLET/REGISTRERT PA RAUER OG RAUERKALVEN Det er registrert l 08 makrolavarter på øya, ganske godt undersøkt. I tillegg er 19 skorpelavarter kun tilfeldig samlet/notert. Alle arter er presentert i tabellen nedenfor. I kolonnen dokumentasjon er det skilt mellom om det foreligger innsamling (tallet er antall innsamlinger, evt. tall i parentes er antall ganger arter er krysset av på kryssliste i tillegg. Der det står anført kryssliste er dette eneste dokumentasjon (tallet refererer til antall noteringer på krysslister (maks. 4). Arter merket med stjerne(*) i kap. om lav. Makro/av - Latinsk navn Norsk navn Dokumentasjon Utbredelse pa Rauer, signalverdi Anaptychia ciliaris AJJelav Kryssliste l Spredt Anaptychia runcinata Svaberglav Innsamling 2( l) Vanlig på strandberg Bryoria capillaris Bleikskjegg Kryssliste l Spredt Cetraria aculeata Groptagg Kryssliste 3 Vanlig Cetraria chlorophylla Vanlig kruslav Kryssliste 2 Vanlig Cetraria ericetorum Smal islandslav Innsamling l Spredt Cetraria islandica Islandslav Kryssliste 3 Vanlig Cetraria muricata Busktagg Kryssliste 2 Spredt til vanlig Cetraria sepincola Bjørkelav Kryssliste 1 Spredt Cladonia arbuscula Lys reinlav Kryss liste 4 Vanlig Cladonia asahinae Kystbrunbeger Innsamling I Sjelden?, bestemmes kun ved kjemisk analyse Cladonia caespiticia Grynskjell Innsamling 4 Spredt Cladonia coniocraea Stubbesyl Kryssliste 3 Vanlig Cladonia cornuta Skogsyl Kryssliste 2 Vanlig Cladonia cyanipes Blåfotlav Innsamling 3 Spredt Cladonia deformis B egerfauskla v Kryssliste I Spredt Cladonia digitata Fingerbeger Kryssliste 2 Vanlig Cladonia fimbriata Mel beger Innsamling l (l) Vanlig? Cladonia jloerkeana Kystrødtopp Kryssliste 2 Vanlig Cladonia foliacea Flikskjell Innsamling 7 Vanlig Cladonia furcata Gaffellav Kryssliste 4 Vanlig *Cladonia g/auca Sandgaffel Innsamling l Sjelden på sand. Rødlistet som sårbar (V) Cladonia gracilis Syllav Kryssliste 4 Vanlig Cladonia grayi Melbrunbeger Innsamling l Vanlig?, bestemmes kun ved kjemisk analyse Cladonia macilenta Pulverrødtopp Innsamling 2 Vanlig Cladonia parasitica Furuskjell Innsamling l Sjelden. Høy signalverdi (Nitare 2000) C/adonia phyllophora Glatt svartfotlav Innsamling l Spredt? C/adonia pleurota Pulverrødbeger Kryssliste l Spredt? Cladonia pyxidata Kombrunbeger Innsamling l {2) Vanlig Cladonia ramulosa Piggbeger Innsamling l Spredt? Cladonia rangiferina Grå reinlav Kryssliste 3 Vanlig Cladonia rangiformis Tuegaffel Innsamling l Spredt? Cladonia squamosa Fnaslav Kryssliste 4 Vanlig Cladonia stell ar is Hvitkrull Kryssliste l Spredt Cladonia subulata Homlav Kryssliste 3 Vanlig Cladonia turgida Narreskjell Innsamling l Spredt? Cladonia uncia/is Pigglav Kryssliste 4 Vanlig collema cristatum Fingerglye Innsamling 1 Sjelden 70

2 Makro/av - Latinsk navn Norsk navn Dokumentasjon Utbredelse på Ra uer, signalverdi Co/lem a jlaccidum Skjellglye Innsamling 3 Vanlig. Middels signalverdi (Nitare 2000) * Collema furfuraceum Fløyelsglye Innsamling 8 Spredt- vanlig. Høy signal verdi (Nitare 2000) C ol/em a fuscovirens Bølgeglye Innsamling 2 Spredt Collema polycarpon Puteglye Innsamling 3 Spredt Collema subjlaccidum Stiftglye Innsamling 2 Sjelden. Høy signalverdi (Nitare 2000) Col/ema tenax Jordglye Innsamling 2 Sjelden * Degelia plumbea Vanlig blåfiltlav Innsamling 2 Sjelden. Høy signalverdi (Nitare 2000) Dermatocarpon /uridum Bekkelær Innsamling 2 Spredt? Dermatocarpon miniatum Vanlig lærlav Kryssliste 2 Spredt til vanlig Evernia prunastri Bleiktjafs Kryss liste 2 Vanlig Fuscopannaria leucophaea Småfiltlav Innsamling 3 Spredt Hypogymnia physodes Vanlig kvistlav Kryss liste 4 Vanlig Hypogymnia tubulosa Kulekvistlav Kryssliste 3 Vanlig Lasa//ia pustulata Blære lav Kryss liste 3 Vanlig Leprocaulon microscopicum Puslelav Kryssliste l Spredt? Leptogium gelatinosum Tuehinnelav Innsamling l Sjelden Leptogium lichenoides Flishinnelav Innsamling 14 Vanlig. Høy signalverdi {2000) *Leptogium magnussonii Strandhinnelav Innsamling 8 Spredt. Rødlistet som overvåkingsart (DM) Leptogium plicatile Innsamling 4 Spredt? Leptogium saturninum Filthinnelav Innsamling l Sjelden, kun eneste forekomst i * Leptogium teretiusculum Fredrikstad. Høy signalverdi (2000) Innsamling 2 Sjelden. Høy signalverdi (Nitare 2000) Lichina confinis Dvergtanglav Innsamling l Spredt til vanlig Lobaria amplissima Sølvnever Innsamling l Sjelden. Høy signalverdi (Nitare 2000) *Lobaria pulmonaria Lungenever Innsamling 3 Spredt. Høy signalverdi (Nitare 2000) * Lobaria scrobiculata Skrubbenever Innsamling 2 Sjelden. Høy signalverdi (Nitare 2000) Lobaria virens Kystnever Innsamling 13 Spredt til vanlig. Høy signalverdi (Nitare 2000) Massalongia carnosa Moseskjell Innsamling 1 Sjelden Melane/ia fuliginosa Stiftbrunlav Kryssliste 4 Vanlig Melane/ia stygia Blankkrinslav Kryssliste 2 Spredt Melane/ia subaurifera Brun barklav Kryss liste 3 Vanlig Neofusce/ia loxodes Klubbeskjærgårdslav Kryssliste l Spredt Neofuscelia pull a Skålskj ær gårds lav Kryssliste 3 Vanlig Nephroma /aevigatum Kystvrenge Innsamling 6 Spredt. Høy signalverdi (Nitare 2000) Nephroma parile Gryn vrenge Innsamling 5 Spredt. Høy signalverdi (Nitare 2000) Nephroma resupinatum Lodnevrenge Innsamling l O Spredt til vanlig. Høy signalverdi (Nitare 2000) *Pannaria conop/ea Grynfiltlav Innsamling l Sjelden. Høy signalverdi (Nitare 2000) Parme/ia omphalodes Brun fargelav Kryssliste 2 Vanlig Parme/ia saxatilis Grå fargelav Kryssliste 3 Vanlig Parmelia sulcata Bristlav Kryssliste 3 Vanlig Parmelie/la triptophylla Stiftfiltlav Innsamling 6 Spredt til vanlig. Høy signalverdi (Nitare 2000) Parmeliopsis ambigua Gul stokklav Kryssliste 3 Vanlig Parmeliopsis hyperopta Grå stokklav Kryssliste l Spredt Peltigera canina Bikkjenever Kryssliste 2 Vanlig Peltigera co/lina Kystårenever Innsamling l Sjelden. Høy signalverdi (Nitare 2000) Peltigera horizontalis Blanknever Innsamling 2(2) Spredt til vanlig Pe/tigera hymenina Papimever Innsamling l (l) Vanlig Peltigera malacea Mattnever Innsamling 1(1) Spredt Peltigera neclceri Jordnever Innsamling l Sjelden? 71

3 Makro/av- Latinsk navn Norsk navn Dokumentasjon Kommentarer (utbredelse på Ra uer) Peltigera polydactylon Fingemever Innsamling 1 Spredt Peltigera praetextata Skjei!never Kryssliste 2 Vanlig Physcia caesia Hoderosettlav Kryssliste 3 Vanlig Physcia dubia Fuglesteinlav Kryssliste 3 Vanlig Physcia stellaris Stjemerosettlav Innsamling l Spredt- vanlig? Platismatia glauca Papirlav Kryssliste 3 Vanlig Pseudevernia furfuracea Elghomslav Kryssliste 3 Vanlig Pamalina cuspidata Havklipperagg Innsamling 4 Spredt Ramalina farinacea Barkragg Kryssliste 3 Vanlig Rama/ina si/iquosa Klipperagg Innsamling 2(2) Spredt til vanlig Ramalina subfarinacea Steinragg Innsamling 3 Spredt til vanlig Sphaerophorus fragi/is Grå korallav Kryssliste l Sjelden? Umbilicaria deusta Stiftna vlelav Kryssliste 2 Spredt *Umbilicaria nylanderiana Ruglet navlelav Innsamling l Sjelden Us ne a filipendula Hengestry Kryssliste l Spredt Vulpicida pinastri Gullrose lav Kryssliste 3 Vanlig Xanthoparmelia conspersa Stiftsteinlav Kryssliste 3 Vanlig Xanthoparmelia somloensis Gul steinlav Kryssliste 2 Spredt til vanlig Xanthoparmelia tinctina Kyststeinlav Innsamling l Sjelden? Xanthoria parietina Vanlig messinglav Kryssliste 4 Vanlig Xanthoria polycarpa Småmessinglav Kryssliste 3 Vanlig *Xanthoria sorediata Kalkmessinglav Innsamling 2 Sjelden Skorpe/av- Latinsk navn Dokumentasjon Kommentarer Acrocordia gemmata Innsamling l Arthonia radiata Innsamling l Eneste kjente innsamling fra Østfold, som ikke skyldes at arten er sjelden Arthonia vinosa Innsamling l Calicium glaucellum Innsamling 4 Calicium viride Innsamling l Di mere/la pineti Innsamling l *Gyalecta u/mi Innsamling l Sjelden. Høy signalverdi (Nitare 2000) Hypocenomyce sea/ar is Kryssliste l Lecidella e/aeochroma Innsamling 4 Lempholemma intricatum Innsamling l Leproloma membranaceum Kryssliste l Mycobilimbia pilularis Innsamling l Ochrolechia pare/la Innsamling l Opegrapha atra Innsamling l Opegrapha rufescens Innsamling 2 Opegrapha varia Innsamling 2 Pertusaria leioplaca Innsamling l Pertusaria pertusa Innsamling l Trapeliopsis jlexuosa Innsamling l (l) 72

4 VEDLEGG 2. RØDLISTEDE MOSER MED ALLE OPPLYSNINGER Her presenteres alle funn av aktuelle arter som er oppført både på den norske og svenske rødlista (DN 1999a, Gardenfors 2000). For ordens skyld presenteres også alle synonymer da de eldre innsamlingenes etiketter og litteratur hvor de nevnte arter er presentert ikke følger navnsettingen vi har i Midjehårstjerne Syntrichia intermedia (rødlistet som DM i Norge) (syn. Barbula intermedia (Brid.) A.W.H.Walther & Molendo, Barbula ruralis var. ca/va Durieu & Sagot, Syntrichia montana Nees, Tortula intermedia (Brid.) De Not., Tortula intermedia var. ca/va (Durieu & Sagot) Wijk & Margad., Tortula montana (Nees) Lindb., Tortula ruralis var. ca/va (Durieu & Sagot) Hartm., Tortula ruralis var. crinita De Not.) Fredrikstad. Onsø. Insula Rauø. Ad rupes porphyricas E. Ryan <O> <TRH>. conf. P. Stønner Fredrikstad. Onsø. Rauø, kun funden en gang på tørre porfyrklipper (Ryan & Hagen 1896). Fredrikstad. Onsøy. Rauer (Hagen 1929). Fredrikstad. Onsøy. Rauøy on rocks of porphyry 1892 E. Ryan (Størmer l 967). Skyggeraggmose Anomodon rugelii (syn. Anomodon apiculatus Sull., Hypnum rugelii C. MUII) Fredrikstad. Onsø. Rauø E. Ryan <0>. Fredrikstad. Onsø. Rauø, steril på skyggefulde klipper (Ryan & Hagen 1896). Fredrikstad. Onsø. Rauø (Hagen 1909a). Ikke oppført på den norske rødlista Gfr. DN 1999a), men vurdert som sårbar i Sverige (Databanken for hotade arter & Naturvårdsverket 1991 ). Angitt fra Østfold (Nyholm 1960) Fjordknausing Grimmia laevigata (rødlistet som DM i Norge) (syn. Campylopus /aevigatus Brid., Dryptodon campestris (Burch. ex Hook.) Brid., Dryptodon leucophaeus (Grev.) Brid., Grimmia campestris Burch. ex Hook., Grimmia /eucophaea Grev.) Fredrikstad. Onsø. Insula Rauø. Ad rupem porphyr E. Ryan <O> <rrh>. Fredrikstad. Onsø. Insula Rauø. Ad rupem porphyr E. Ryan <O> NB! Sporofytten tilhører et skudd av Grimmia commutata, det. Per Størmer Fredrikstad. Onsø. Rauø, på en tør porfyrklippe, med frugt (Ryan & Hagen 1896). Fredrikstad. Onsø. Rauø (Hagen 1909b ). Fredrikstad. Onsøy. Rauøy, on a rock of porphyry 1889 E. Ryan (Størmer 1967). Østfold (Nyholm 1956, Størmer 1969) Onsøy (Frisvoll & Blom 1992). Glattkragebustehette Orthotrichum limprichtii (rødlistet som DM i Norge) (syn. Orthotrichum cupulatum var.fuscum (Venturi) Boulay, Orthotrichum cupulatum var. papillosum Grllnvall, Orthotrichum perforatum Limpr.) Fredrikstad. Onsø. Rauø, med frugt, på tørre porfyrklipper (Ryan & Hagen 1896). Fredrikstad. Onsø. Rauø: Ryan (Hagen 1908). Østfold (Nyholm 1960). Østfold l funn (Frisvoll & Blom 1992) etter Hagen (1908). Materiale finnes Ikke belagt i herb. TRH eller herb. O. Kanskje materialet fra Rauer kan ha blitt ombestemt og det har ikke vært mulig å finne ut hvilket navn den ligger under i dag. 73

5 Broddskeimose Rhynchostegium confertum (rødlistet som DM i Norge) (syn. Eurhynchium hercynicum Milde, Hypnum confertum Dicks., Rhynchostegium confertum var. hercynicum (Milde) A.Jaeger, Rhynchostegium hercynicum (Milde) Grav.) Fredrikstad. Onsø. Insula Rauø E. Ryan <TRH>. Fredrikstad. Onsø. Insula Rauø E. Ryan <0>. Fredrikstad. Onsø. Insula Rauø E. Ryan <TRH>. Fredrikstad. Onsø. Insula Rauø. Ad rupem porphyr E. Ryan <O> [dato/år virker ikke riktig] <TRH, 2kps>. Fredrikstad. Onsø. Insula Rauø. In rupe umbrosa porphyrica E. Ryan <0, 3kps> <TRH, 2kps>. Fredrikstad. Onsø. Insula Rauø. Ad rupes porphyr E. Ryan <TRH>. Fredrikstad. Onsø. Rauø, på lodrette lidt fugtige og skyggefulle porfyrklipper (Ryan & Hagen 1896). 74

6 VEDLEGG 3. SYSTEMATISK OVERSIKT OVER KARPLANTENE KJENT FRA RAUER OG RAUERKALVEN, PR. DESEMBER 2000 J. Ingar I. Båtvik Listen er satt opp etter en gjennomgang av innsamlet materiale på Botanisk Museum på Tøyen (trolig er samtlige innsamlinger fram til og med 1999 inkludert), på Vitenskapsmuseet i Trondheim (her gjenstår en del registreringer hvor noe kan være fra Rauer) og nær alle innsamlinger som oppbevares på Norges Landbrukhøyskole. Der innsamlinger finnes, er dette angitt i artslisten med årstall for innsamlingen. Antall årstall forteller hvor hyppig arten er blitt innsamlet fra øya samtidig som det informerer om når innsamlingene er foretatt. Oversikten er satt opp systematisk etter Lid & Lid (1994). Norske navn følger samme flora, men navnene er oversatt til bokmål med utgangspunkt i de nynorske navnene. Der norske navn ikke er gitt hos Lid & Lid (1994) er navneforslagene hos Båtvik & Aae (1995) fulgt. Enkelte av artene er nasjonalt eller regionalt rødlistet (DN 1992, 1999, Båtvik 1992). Disse 25 artene er avmerket med en stjerne (*) i artslisten og gitt nærmere omtale i kapitlet om karplantene, side i denne rapporten. Artslisten inneholder 380 taxa (369 arter, 5 underarter, l varietet og 5 krysninger). Latinsk navn EQUISET ACEAE Equisetum arvense L. ssp. arvense OPHIOGLOSSACEAE Botrychium lunaria (L.) Swartz DENNST AEDTIACEAE Pteridium aquilinum (L.) Kuhn ssp. latiusculum (Desv.) C.Page ASPLENIACEAE Asplenium septentrionale (L.) Hoffin. * Asplenium ruta-muraria L. Asplenium trichomanes L. WOODSIACEAE Athyriumfilix-femina (L.) Roth Woodsia i/vensis (L.) R.Br. Cystopterisfragilis (L.) Bernh. var. fragilis Dryopterisjilix-mas (L.) Schott Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P.Fuchs Dryopteris dilatata (Hoffin.) A.Gray THEL YPTERIDACEAE Phegopteris connectilis (Michx) Watt POL YPODIACEAE Polypodium vulgare L. TAXACEAE Taxus baccata L. PINACEAE Pinus sylvestris L. Picea abies (L.) Karsten ssp. abies Norsk navn + evt. kommentarer SNELLEFAM. Åkersnelle ORMETUNGEF AM. Marinøkkel 1914 EINSTAPEFAM. Einstape SMÅBREGNEFAM. O!avsskjegg Murburkne 1881, 1914, 1932, 1994, 1999 Svart burkne STORBURKNEF AM. Skogburkne Lodnebregne 1994 Skjørlok 1886 Ormetelg Broddtelg 1999 Geittelg HENGEVINGF AM. Hengeving SISSELROTF AM. Sisselrot BARLINDF AM. Barlind 1979, 1994 FURUFAM. Furu Gran

7 Latinsk navn CUPRESSACEAE Juniperus communis L. ssp. communis SALICACEAE Salix caprea L. ssp. caprea Salix cinerea L. Salix aurita L. Popu/us tremula L. BETULACEAE Betula pendula Roth Alnus glutinosa (L.) Gaertner CORYLACEAE C orylus avellana L. FAGACEAE Quercus robur L. Quercus robur L. x petraea {Mattuschka) Liebl. ULMACEAE U/mus glabra Hudson URTICACEAE Urtica dioica L. ssp. dioica VISCACEAE Viscum album L. POLYGONACEAE Rumex longifolius DC. Rumex crispus L. Rumex acetosa L. ssp. acetosa Rumex acetosella L. ssp. acetosella Polygonum aviculare L. var. aviculare Persicaria lapathifolia (L.) S.F.Gr. ssp. pallida (With.) S.Ekm. & T.Kn. Persicaria minor (Hudson) Opiz Persicaria hydropiper (L.) Spach PLUMBAGINACEAE Armeria maritima (Miller) Willd. ssp. maritima CHENOPODIACEAE Chenopodium album L. Chenopodium polyspermum L. Atriplex littoralis L. Atriplex prostrata Boucher ex DC. ssp. prostrata A triplex patula L. Salicornia europaea L. Sa/sola kali L. ssp. kali CAR YOPHYLLACEAE Spergula morisonii Boreau Spergularia salina 1. & C.Presl Spergularia rubra (L.) J. & C.Presl Scleranthus annuus L. Scleranthus perennis L. Sagina procumbens L. Sagina subulata (Swartz) C.Presl Sagina nodosa (L.) Fenzl Honkenya peploides (L.) Ehrh. ssp. peploides Moehringia trinervia (L.) Clair. Norsk navn + evt. kommentarer EINERFAM. Einer 1948 PILFAM. Selje Gråselje Ørevier Osp BJØRKEFAM. Hengebjørk Svartor HASSELFAM. Hassel BØKEFAM. Sommereik 1880 Sommereik x vintereik 1914, 1994 ALMEFAM. Alm NESLEFAM. Stomesle MISTEL TEINF AM. Misteltein 1884, 1903 SYREFAM. Høymo l Krushøymo1 Engsyre Små syre Tungras 1994 Grønt hønsegras 1994 Småslirekne 1932, 1994 Vasspepper 2000 FJÆREKOLLFAM. Strandnellik MELD EF AM. Meldestokk Frømelde Strandmelde Tangmelde Svinemelde Sal turt Sodaurt 1881, 1994 NELLIKFAM. Vårbendel Saltbendel 1994 Tunbendel 1994 Ettårsknavel Flerårsknavel 1963 Tun arve Sylarve 1914, 1921, 1924, 1994 Knopparve Strandarve Maurarve 76

8 Latinsk navn Arenaria serpyllifolia L. Stellaria media (L.) Vill. Stellaria graminea L. Ste/laria crassifolia Ehrh. Cerastiumfontanum Baumg. ssp. vulgare (Hartman) Greuter & Burdet Cerastium semidecandrum L. Lychnisjlos-cuculi L. Lychnis viscaria L. Silene dioica (L.) Clair. Silene uniflora Roth Silene nutans L. Silene rupestris L. Dianthus deltoides L. RANUNCULACEAE Ca/tha palustris L. ssp. palustris Actaea spicata L. Myosurus minimus L. Ranunculus jlammula L. ssp. jlammula Ranunculus auricomus L. agg. Ranunculus acris L. ssp. acris Ranunculus repens L. Ranunculus aquatilis L. coll. Hepatica nobilis Schreber Thalictrum minus L. ssp. minus BERBERIDACEAE Berberis vulgaris L. PAPAVERACEAE Chelidonium majus L. Glaucium jlavum Crantz Coryda/is intermedia (L.) Merat Coryda/is pumila (Host) Reichenb. BRASSICACEAE Th/aspi caerulescens J. & C.Pres1 ssp. caerulescens Capsella bursa-pastoris (L.) Medicus Cochlearia officinalis L. ssp. officinalis Cochlearia danica L. Berteroa incana (L.) DC. Erophila verna (L.) DC. Crambe maritima L. Cakile maritima Scop. Cakile maritima Scop. ssp. baltica (Jordan ex Rouy & Fouc.) Hyl. ex P.W.Ball Alliaria petio/ata (Bieb.) Cavara & Grande Barbarea vulgaris R.Br. ssp. vulgaris Rorippa palustris (L.) Besser ssp. palustris Cardamine pratens is L. Cardamine impatiens L. Cardamine hirsuta L. Cardamine bulbifera (L.) Crantz Norsk navn+ evt. kommentarer Sandarve Vassarve Grasstjemeb1om Saftstjemeb1om Arve 1914 Vårarve 1914 Hankam Tjæreblom 1914 Rød jonsokblom Strandsmelle 1963 Nikkesmelle 1932, 1963 Småsmelle Engnellik SOLEIEFAM. Bekkeblom Trollbær Muserumpe 1914 Grøftesoleie Nyresoleie 1932 Engsoleie Krypsoleie Vass~soleie Blåveis 1963 Kystfrøstjeme 1914, 1932, 1963, 1994 BERBERISSF AM. Berberis 1914, 1932 VALMUEFAM. Svaleurt Gul homvalmue 1881, 1889, 1894, 1914, 1931, 1932 Lerkespore 1999 Finger1erkespore KORSBLOMSTFAM. Vårpengeurt Gjetertaske Skjørbuksurt 1880, 1963 Dansk skjørbuksurt 1889 Hvitdodre Vårrublom 1914 Strandkål1880, 1881, 1910, 1914, 1960, 1963 Strandreddik Østersjøreddik 1994 Løkurt 1914, 1932 Vinterkarse 1979 Brønnkarse Engkarse 1979 Lundkarse 1880, 1889, 1894,1895, 1914, 1932, 1963, 1994, 1999 Rosettkarse 1880, 1914, 1963 Tannrot 1914, 1979,

9 Latinsk navn Arabis hirsuta (L.) Scop. Arabis thaliana L. Erysimum hieracifolium L. CRASSULACEAE Sedum telephium L. ssp. maximum (L.) Krocker Sedum album L. Sedum acre L. SAXIFRAGACEAE Saxifraga granulata L. GROSSULARIACEAE Ribes spicatum Robson ssp. spicatum Ribes uva-crispa L. ROSACEAE Filipendula vulgaris Moench Filipendula ulmaria (L.) Maxim. Geum rivale L. Geum rivale x urbanum Geum urbanum L. Potentil/a anserina L. ssp. anserina Potentilla argentea L. Potentil/a argentea L. ssp. impolita (Walenb.) Arcangeli Potentilla crantzii (Crantz) G.Beck ex Fritsch Potentilla erecta (L.) Rliuschel Fragaria vesca L. Fragaria viridis Duchesne Rubus saxatilis L. Rubus idaeus L. Rubus caesius L. Alchemilla vulgaris coll. Agrimonia eupatoria L. Rosa rugosa Thunb. ex Murray Rosa vil/osa L. ssp. mo/lis (Sm.) R.Keller & Gams Rosa canina L. Rosa dumalis Bechst. Malus sylvestris (L.) Miller Sorbus aucuparia L. ssp. aucuparia Sorbus norvegica T.Hedl. Sorbus rupicola (Syme) T.Hedl. Cotoneaster integerrimus Medicus Cotoneaster niger (Wahlberg) Fries Crataegus monogyna Jacq. Crataegus rhipidophylla Gand. var. lindemannii (Uhrova) K. I. Christensen Crataegus laevigata (Poiret) DC. Crataegus laevigata (Poiret) DC. x monogyna Jacq. Prunus padus L. ssp. padus Prunus avium (L.) L. Prunus spinosa L. FABACEAE Medicago lupulina L. Melilotus officina/is (L.) Pallas Melilotus a/hus Medicus Norsk navn+ evt. kommentarer Bergskrinneblom 1914 Vårskrinneblom Berggull BERGKNAPPFAM. Smørbukk Hvitbergknapp Bitterbergknapp SILDREFAM. Nyresildre RJPSFAM. Villrips Stikkelsbær ROSEFAM. Knollmjødurt 1879, 1903, 1914, 1994 Mjødurt Enghumleblom Enghumleblom x kratthumleblom 1914 Kratthumleblom Gåsemure Sølvmure Grå sølvmure 1996 Flekkmure 1994 Tepperot Markjordbær 1963 Nakkebær 1994 Teiebær Bringebær Blåbringebær 1994 Marikåpe Åkermåne 1932, 2000 Rynkerose Bustnype Steinnype 2000 Kjøttnype Villapal Rogn Norsk asal 1994, 2000 Nordlig sølvasal Dvergmispel Svartmispel 1994 Hagtorn 1994 Korallhagtorn Parkhagtorn Parkhagtorn x hagtorn 1994 Hegg Morell Slåpetorn ERTEBLOMSTFAM. Sneglebelg 1991 Legesteinkløver Hvitsteinkløver 78

10 Latinsk navn Trifolium repens L. Trifolium pratense L. Trifolium medium L. Trifolium arvense L. Lotus cornicu/atus L. var. corniculatus Anthyllis vu/neraria L. ssp. vulneraria Vicia hirsuta (L.) S.F.Gray Vicia tetrasperma (L.) Schreber Vicia cracca L. Vicia sepium L. ssp. sepium Vicia lathyroides L. Lathyrus linifolius (Reichard) Bassler Lathyrus pratens is L. Lathyrusjaponicus Willd. ssp. maritimus (L.) P.W.Ball OXALIDACEAE Oxalis acetose/la L. GERANIACEAE Geranium sanguineum L. Geranium robertianum L. Geranium lucidum L. Geranium pusillum L. POLYGALACEAE Polygala vulgaris L. EUPHORBIACEAE * Mercurialis perennis L. ACERACEAE Acer platanoides L. RHAMNACEAE Rhamnus catharticus L. Frangu/a alnus Miller TILIACEAE Tilia cordata Miller CLUSIACEAE * Hypericum hirsutum L. Hypericum maculatum Crantz Hypericum perforatum L. VIOLACEAE Viola tricolor L. Viola palustris L. Viola riviniana Reichenb. Viola canina L. ssp. canina Vi o/a canina L. x riviniana Reichenb. LYTHRACEAE Lythrum salicaria L. * Lythrum portula (L.) D.A.Webb ONAGRACEAE Epilobium angustifolium L. Epilobium montanum L. Epilobium watsonii Barbey Norsk navn + evt. kommentarer Hvitkløver Rødkløver Skogkløver Harekløver Tiriltunge Rundbelg Tofrøvikke 1914, 1979 Firfrøvikke Fuglevikke 1963 Gjerdevikke Vårvikke 1914 K.nollerteknapp Gul flatbelg 1932 Strandflatbelg 1960 GJØKSYREF AM. Gjøksyre STORKENEBBF AM. B lodstorkeneb b Stankstorkenebb Blankstorkenebb 1999 Srnåstorkenebb 1914 BLÅFJÆRFAM. Storblåfjær 1999 VORTEMELKFAM. Skogbingel 1886,1888, 1895, 1903, 1914, 1963, 1994, 1999 LØNNEFAM. Spisslønn 1903 TROLLHEGGFAM. Geitved 1914, 1963, 1994 Trollhegg LINDEFAM. Lind 1960 PERIKUMF AM. Lodneperikum 1894, 1895, 1924, 1932, 1999 Firkantperikurn Prikkperikurn 1932, FIOLFAM. Stemorsblom Myrfiol Skogfiol Engfiol Engfiolxskogfiol 1994 KA TIEHALEFAM. Kattehale Vasskryp 1996 NA TTL Y SF AM. Geitrams Krattmjølke Arnerikamjølke 79

11 Latinsk navn APIACEAE Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. Torilisjaponica (Houtt.) DC. Carum carvi L. Pimpinel/a saxifraga L. Aegopodium podagraria L. Angelica archangelica L. ssp. litoralis (Fri es) The li. Peucedanum pa/ustre (L.) Moench ERICACEAE Ca/luna vulgaris (L.) Hull Vaccinium vitis-idaea L. Vaccinium uliginosum L. ssp. uliginosum Vaccinium myrtillus L. PRIMULACEAE Primula veris L. Trienta/is europaea L. Glaux maritima L. RUBIACEAE Galium aparine L. Galium u/iginosum L. Galium palustre L. ssp. palustre Galium boreale L. Ga/ium verum L. OLEACEAE Fraxinus exce/sior L. * Ligustrum vulgare L. CONVOLVULACEAE Ca/ystegia sepium (L.) R.Br. ssp. sepium BORAGlNACEAE Asperugo procumbens L. Myosotis laxa ssp. cespitosa (C.F.Schultz) Hyl. ex Nordh. Myosotis arvensis (L.) Hill Myosotis ramosissima Rochel Myosotis stricta Link ex Roemer & Scultes Mertensia maritima (L.) S.F.Gray Echium vulgare L. CALLITRICHACEAE Cai/itriche pa/ustris L. Cai/itriche hamulata KUtz. ex Koch LAMIACEAE G/echoma hederacea L. Prunella vulgaris L. Ga/eopsis tetrahit L. Ga/eopsis bifida Boenn. * Leonurus cardiaca L. ssp. cardiaca Acinos arvensis (Lam.) Dandy C/inopodium vulgare L. Origanum vulgare L. Lycopus europaeus L. Mentha arvensis L. Norsk navn+ evt. kommentarer SKJERMPLANTEF AM. Hundekjeks Rødkjeks Karve Gjeldkarve Svallerkål Strandkvann1914 Melkerot LYNGFAM. Røsslyng Tyttebær Blokkebær Blåbær NØKLEBLOMFAM. Marianøkleblom 1963 Skogsgeme Strandkryp MAUREFAM. Klengemaure 1914 Sumpmaure Liten myrmaure Hvitmaure Gulmaure OLJETREF AM. Ask Liguster 1894, 1914, 1991 VINDELFAM. Strandvindel RUBLADFAM. Gåsefot 1914 Dikeforglemmegei 1994, 2000 Åkerforglemmegei Bakkeforglemmegei 1963 Dvergforglemmegei 1914 Østersurt 1880, 1932, 1963, 1994 Ormehode 1963 V ASSHÅRF AM. Småvasshår Klovasshår LEPPEBLOMSTFAM. Korsknapp Blåkoll 1932 Kvassdå Vrangdå Løvehale 1882, 1903, 1914, 1921, 1924, 1925, 1932, 1960 Bakkemynte 1991 Kransmynte Bergmynte l 932 Klo urt Åkermynte 80

12 Latinsk navn SOLANACEAE Solanum dulcamara L. Hyoscyamus niger L. SCROPHULARIACEAE Verbascum thapsus L. Verbascum nigrum L. Scrophularia nodosa L. Linaria vulgaris Miller Digitalis purpurea L. Veronica serpyllifolia L. ssp. serpyllifolia Veronica chamaedrys L. Veronica ojficinalis L. Veronica scutellata L. Veronica verna L. Melampyrum pratense L. Melampyrum sylvaticum L. Euphrasia stricta D.Wolff ex J.F.Lehm. var. stricta Odontites litoralis Fries PLANT AGIACEAE Plantago major L. ssp. major Plantago lanceolata L. Plantago maritima L. ssp. maritima ADOXACEAE Adoxa moschatellina L. CAPRIFOLIACEAE Lonicera xylosteum L. Lonicera periclymenum L. Lonicera caprifolium L. Sambucus racemosa L. Viburnum opu/us L. V ALERIANACEAE Valeriana sambucifolia Mikan fil. ssp. sambucifolia Valeriana sambucifolia Mikan fil. ssp. salina (Pieijel) Nordh. DIPSACACEAE Succisa pratens is Moench Knautia arvensis (L.) Coulter CAMPANULACEAE Campanu/a trachelium L. Campanula persicifolia L. Campanula rotundifol ia L. ASTERACEAE Solidago virgaurea L. ssp. virgaurea Aster tripolium L. Erigeron acer L. ssp. acer Filaginel/a uliginosa (L.) Opiz Antennaria dioica (L.) Gaertner Bidens tripartita L. Achillea mi/lefolium L. Achi/lea ptarmica L. Matricaria perforata Merat Matricaria maritima L. ssp. maritima Norsk navn + evt. kommentarer SØTVIERFAM. Slyngsøtvier 1914 Bulmeurt 1992 MASKEBLOMSTFAM. Filtkongslys Mørkkongslys Brunrot Lintorskemunn Revebjelle G lattveronika Tveskjeggveronika Legeveronika Veikveronika Vårveronika Stormarimjelle Småmarirnjelle Øyentrøst 1996 Strandrødtopp 1994 KJEMPEFAM. Groblad Sma1kjempe Strandkjempe MOSKUSURTFAM. M oskusurt 1914 KAPRIFOLF AM. Leddved 1882, 1884, 1903, 1914 Vivendel Kaprifol Rødhyll Korsved VENDELROTFAM. Vendelrot Strandvendelrot 1963, 1994 KARDEBORREFAM. Blåknapp Rødknapp KLOKKEFAM. Nesleklokke 1999 Fagerk1okke Blåklokke KURVPLANTEFAM. Gullris Strandstjeme Bakkestjeme 1914 Åkergråurt Kattefot Flikbrønsle Ryllik Nyseryllik U gras balderbrå Strandbalderbrå 81

13 Latinsk navn Chamomil/a suaveo/ens (Pursh) Rydb. Tanacetum vulgare L. Leucanthemum vulgare Lam. Artemisia absinthium L. Artemisia vulgaris L. Artemisia campestris L. ssp. campestris Senecio vu/garis L. Senecio sylvaticus L. Senecio viscosus L. Senecio jacobaea L. Arctium tomentosum Miller Cirsium vulgare (Savi) Ten. Cirsium helenioides (L.) Hill Cirsium arvense (L.) Scop. Centaurea scabiosa L. Hypochoeris macu/ata L. Leontodon autumnalis L. var. autumnalis Sonchus arvens is L. var. arvensis Sonchus oleraceus L. Sonchus asper (L.) Hill Lapsana communis L. Crepis tectorum L. ssp. tectorum Lactuca serriola L. Myce/is mura/is (L.) Dumort. Taraxacum ob/iquum (Fries) Dahlst. Taraxacum sect. Ruderalia Hieracium pi/ose/la L. Hieracium umbel/atum L. Hieracium sect. Foliosa Hieracium sect. Sylvatica Hieracium sect. Vulgata ALISMAT ACEAE Alisma p/antago-aquatica L. JUNCAGINACEAE Triglochin maritima L. POTAMOGETONACEAE Potamogeton berchtoldii Fieber Ruppia maritima L. Ruppia cirrhosa (Petagna) Grande ZANNICHELLIACEAE Zannichellia palustris L. Zannichellia pa/ustris L. var. pedicel/ata Wahlenb. & Rosen ZOSTERACEAE Zostera marina L. SPARGANIACEAE Sparganium emersum Rehman Sparganium erectum L. ssp. microcarpum (Neuman) Domin LEMNACEAE Lemna minor L. ALLIACEAE Allium oleraceum L. Norsk navn + evt. kommentarer Tunbalderbrå Reinfann Prestekrage Malurt Burot Markrnalurt 1914, 1963 Åkersvineblom Bergsvineblom Klistersvineb1om Landøyda 1932 Ull borre Veitistel Hvitbladtistel Åkertistel Fagerknoppurt Flekkgrisøre Føllblom Åkerdylle Haredylle Stivdylle Harem at Takhaukeskjegg 1914 Taggsalat 2000 Skogsalat Butt kystløvetann Ugras løvetenner Hårsveve Skjermsveve 2000 Bladsvever 1994 Skogsvever Beitesvever VASSGROFAM. Vass gro SAULØKFAM. Fjæresauløk TJØNNAKSF AM. Småtjønnaks 1994 Småhavgras 1994 Skruehavgras 1994 V ASSKRANSF AM. Vasskrans Stilkvasskrans 1994 ÅLEGRASFAM. Ålegras PIGGKNOPPFAM. Rankpiggknopp 1994 Kjempepiggknopp ANDEMATFAM. Andemat LØKFAM. Vill-løk 82

14 Latinsk navn Allium vineale L. CONV ALLARJACEAE Polygonatum odoratum (Miller) Druce Convallaria maja/is L. ORCHIDACEAE Orchis mascula (L.) L. JUNCACEAE Juncus cong/omeratus L. Juncus e.ffusus L. Juncus gerardii Loisel. ssp. gerardii Juncus articulatus L. Luzula pi/osa (L.) Willd. Luzula campestris (L.) DC. Luzu/a mu/tiflora (Retz.) Lej. ssp. mu/tiflora CYPERACEAE Eleocharis pa/ustris (L.) Roemer & Schultes Eleocharis palustris (L.) Roemer & Schultes ssp. vulgaris Walters Bo/boschoenus maritimus (L.) Palla Carex canescens L. Carex ovalis Good. Carex otrubae Podpera Carex spicata Hudson Carex muricata L. ssp. muricata Carex disticha Hudson Carex arenaria L. Carex nigra (L.) Reichard ssp. nigra Carex nigra (L.) Reichard ssp.juncella (Fries) Lemke Carex paleacea Schreber ex Wahlenb. Carex caryophyllea Latourr. Carex digitata L. Carex serotina Merat ssp. serotina Carex pa/lescens L. Carex panicea L. Carex /imosa L. Carex rostrata Stokes Carex vesicaria L. POACEAE Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steudel Danthonia decumbens (L.) DC. Anthoxanthum odoratum L. ssp. odoratum Phleum partense L. ssp. pratense Agrostis capillaris L. Agrostis stolonifera L. Ammophila arenaria (L.) Link Holcus lanatus L. Deschampsia cespitosa (L.) Beauv. ssp. cespitosa Deschampsiaflexuosa (L.) Trin. Avenula pratensis (L.) Dumort. Avenu/a pubescens (Hudson) Dumort. Arrhenatherum elatius (L.) J. & C.Presl Melica nutans L. Norsk navn+ evt. kommentarer Strand løk KONV ALLFAM. Kantkonvall Liljekonvall ORKIDEFAM. Vårmarihand 1999 SIVFAM. Knappsiv Lyssiv Saltsiv Ryllsiv Hårfrytle Markfrytle 1914 Engfrytle STARRFAM. Sumpsivaks 1963 Sørlig sumpsivaks 1994 Havsivaks Gråstarr Harestarr Knortestarr 1994 Tettstarr 1914, 1921 Piggstarr Duskstarr 1880 Sandstarr Slåttestarr Stolpestarr Havstarr I 994 Vårstarr 1963 Fingerstarr Beitestarr Bleikstarr Komstarr Dyst arr I 90 l Flaskestarr Sennegras GRASFAM. Takrør Kne gras Gulaks Timotei Engkvein Krypkvein I 91 7 Marehalm 1991, 1992, 2000 Englodnegras 1994 Sølv bunke Smyle Enghavre 1963, I979 Dunhavre Hestehavre Hengeaks 83

Myrområdet ved Tvinna, Stryn

Myrområdet ved Tvinna, Stryn Norges teknisknaturvitenskapelige Vitenskapsmuseet universitet R a p p o r t b o t a n i s k s e r i e 2 0 0 1-3 Myrområdet ved Tvinna, Stryn Trond Arnesen og Dag-Inge Øien "Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Restaurering med beitedyr i kulturlandskapet virker det?

Restaurering med beitedyr i kulturlandskapet virker det? 218 L. Rosef / Grønn kunnskap 8 (2) Restaurering med beitedyr i kulturlandskapet virker det? Line Rosef / line.rosef@planteforsk.no Planteforsk Kvithamar forskingssenter Innledning Omstruktureringene innenfor

Detaljer

BioFokus-notat 2013-4

BioFokus-notat 2013-4 Kartlegging av insekterr knyttet til utvalgte hule eiker i Oslo og Akershus 0 Stefan Olberg, Kjell Magne Olsen, Olee J. Lønnve, Arne E. Laugsand og Øivind Gammelmoo BioFokus-notat 0-4 Ekstrakt BioFokus

Detaljer

TELEMARK BOTANISKE FORENING

TELEMARK BOTANISKE FORENING 2-2 0 0 7 TELEMARK BOTANISKE FORENING LISTÉRA - Tidsskrift for Telemark Botaniske Forening (NBF, Telemarksavdelingen) 22. årgang, 2007, nummer 2 ADRESSER OG TELEFONER: ****************************************************************

Detaljer

Registrering av biologisk mangfold i Rindal kommune (Møre og Romsdal)

Registrering av biologisk mangfold i Rindal kommune (Møre og Romsdal) 626 Registrering av biologisk mangfold i Rindal kommune (Møre og Romsdal) Supplerende naturtypekartlegging Egil Bendiksen NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en elektronisk serie fra 2005 som erstatter

Detaljer

Handlingsplan for kalksjøer Undersøkelser av noen innsjøer i Bindal, Brønnøy, Alstadhaug, Vega, Herøy og Dønna kommuner i Nordland fylke.

Handlingsplan for kalksjøer Undersøkelser av noen innsjøer i Bindal, Brønnøy, Alstadhaug, Vega, Herøy og Dønna kommuner i Nordland fylke. MILJØVERNAVDELINGEN Handlingsplan for kalksjøer Undersøkelser av noen innsjøer i Bindal, Brønnøy, Alstadhaug, Vega, Herøy og Dønna kommuner i Nordland fylke. Rapportnr.: Handlingsplan for kalksjøer Undersøkelser

Detaljer

Siste Sjanse rapport 2005-11

Siste Sjanse rapport 2005-11 Ekstrakt Siste Sjanse har foretatt en kartlegging og verdivurdering av naturtyper i Stor-Elvdal kommune. Arbeidet har dels bestått i en gjennomgang av eksisterende litteratur om natur i kommunen og dels

Detaljer

Forsvar mot å bli spist

Forsvar mot å bli spist Forsvar mot å bli spist Halvor Aarnes 2000 Notat. S.E.&.O. Dyreriket avhenger av planteriket, men alle plantene blir ikke spist opp. Plantene skal både kunne tiltrekke insekter, fugl og dyr for pollinering

Detaljer

De tolv helbrederne og andre remedier

De tolv helbrederne og andre remedier Edward Bach M.B., B.S., M.R.C.S., L.R.C.P., D.P.H. De tolv helbrederne og andre remedier Den endelige utgaven 1 FØRSTE GANG UTGITT: 1933 NY OG REVIDERT UTGAVE: 1934 NY OG UTVIDET UTGAVE: 1936 2. UTVIDEDE

Detaljer

Maur i nord rikere fauna enn du tror

Maur i nord rikere fauna enn du tror Maur i nord rikere fauna enn du tror Torstein Kvamme Generelt er maur en varmeelskende insektfamilie. Det største artsantallet finnes i subtropiske og tropiske områder. Da er det naturlig at maurfaunaen

Detaljer

SVENSKA VÅXTGEOGRAFISKA SÅLLSKAPET.

SVENSKA VÅXTGEOGRAFISKA SÅLLSKAPET. SVENSKA VÅXTGEOGRAFISKA SÅLLSKAPET. Stijtat den 20 apri 1923 Adress: UPPSALA UNIVERSITETS V ÅXTBIOLOGISKA INSTITUTION, UPPSALA 5, Sverige Styrese: Ord{. Prof. G. Einar Du Rietz, v. ord{. Prof. Hugo Osvad,

Detaljer

Sammenhengen mellom rødlista for naturtyper og DN-håndbok 13 Inkludert midlertidige faktaark for nye verdifulle naturtyper

Sammenhengen mellom rødlista for naturtyper og DN-håndbok 13 Inkludert midlertidige faktaark for nye verdifulle naturtyper Sammenhengen mellom rødlista for naturtyper og DN-håndbok 13 Inkludert midlertidige faktaark for nye verdifulle naturtyper Gaarder, G., Erikstad, L., Larsen, B. H. & Mjelde, M. 2012. Sammenhengen mellom

Detaljer

IMPORT AV TØMMER OG ANDRE TREPRODUKTER SOM INNFØRSEL- VEI FOR FREMMEDE INSEKTER, SOPP OG PLANTER

IMPORT AV TØMMER OG ANDRE TREPRODUKTER SOM INNFØRSEL- VEI FOR FREMMEDE INSEKTER, SOPP OG PLANTER Rapport 10/2012 fra Skog og landskap ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- IMPORT AV TØMMER OG ANDRE TREPRODUKTER SOM INNFØRSEL-

Detaljer

Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007 0 Stiftelsen Norske Naturveiledere Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007 Undersøkelse av tidligere kjente ynglelokaliteter av Leif Gjerde Naturveiledernes Oppdragsrapport

Detaljer

Botaniske undersøkelser av 4 edellauvskoger i Sogn og Fjordane. Miljøfaglig Utredning,rapport 1999/26. #fa, i adfl

Botaniske undersøkelser av 4 edellauvskoger i Sogn og Fjordane. Miljøfaglig Utredning,rapport 1999/26. #fa, i adfl Botaniske undersøkelser av 4 edellauvskoger i Sogn og Fjordane Miljøfaglig Utredning,rapport 1999/26 #fa, i adfl Botaniske undersøkelser av 4 edellauvskoger i Sogn og Fjordane Miljøfaglig Utredning,rapport

Detaljer

Rv. 35 Grualia - Slettmoen, tunell gjennom Tveitmarktoppen og Rinilhaugen (Lunner, Oppland)

Rv. 35 Grualia - Slettmoen, tunell gjennom Tveitmarktoppen og Rinilhaugen (Lunner, Oppland) NINANorsk institutt for naturforskning Rv. 35 Grualia - Slettmoen, tunell gjennom Tveitmarktoppen og Rinilhaugen (Lunner, Oppland) Botaniske verdier og lekkasjerisiko Egil Bendiksen N1NA oppdragsmelding

Detaljer

Publisert WWF-Norge, april 2004 Første opplag. Tittel WWFs verneplan for å bevare Norges fantastiske skognatur

Publisert WWF-Norge, april 2004 Første opplag. Tittel WWFs verneplan for å bevare Norges fantastiske skognatur 1 Publisert WWF-Norge, april 2004 Første opplag Tittel WWFs verneplan for å bevare Norges fantastiske skognatur Copyright Ettertrykk anbefales oppgi kilde Rapporten kan lastes ned fra www.wwf.no/core/pdf/wwfs_skogsverneplan_2004.pdf

Detaljer

Temanotat Irak: Tallmessig oversikt over voldelige angrep desember 2008 t.o.m. mars 2009 i de ni sydlige provinsene

Temanotat Irak: Tallmessig oversikt over voldelige angrep desember 2008 t.o.m. mars 2009 i de ni sydlige provinsene Temanotat Irak: Tallmessig oversikt over voldelige angrep desember 2008 t.o.m. mars 2009 i de ni sydlige provinsene LANDINFO 18. MAI 2009 1 Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon (Landinfo)

Detaljer

Lars Østby Innvandrere med lavinntekt

Lars Østby Innvandrere med lavinntekt Rapporter 5/2010 Lars Østby Innvandrere med lavinntekt Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne serien publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike

Detaljer

DN rapport 2008-1. Handlingsplan. for stor salamander. Triturus cristatus

DN rapport 2008-1. Handlingsplan. for stor salamander. Triturus cristatus DN rapport 2008-1 Handlingsplan for stor salamander Triturus cristatus Handlingsplaner for trua ar ter i Norge Handlingsplan for stor salamander Triturus cristatus Rapport 2008-1 Utgiver: Direktoratet

Detaljer

Miljøforhold og påvirkninger for rødlistearter

Miljøforhold og påvirkninger for rødlistearter Miljøforhold og påvirkninger for rødlistearter Redaktører Prosjektledelse Layout Illustrasjoner av artsgrupper Tilrettelegging av figurer Tilrettelegging for internet Siteres som Kapitler siteres som (eksempel)

Detaljer

TEMA Nr. 15 - Mai 2014

TEMA Nr. 15 - Mai 2014 TEMA Nr. 15 - Mai 2014 Tiltak mot skadegjørere i økologisk produksjon av kålvekster Grete Lene Serikstad, Bioforsk Økologisk, Kari Bysveen, Økoringen Vest og Thomas Holz, NLR Østafjells E-post: grete.lene.serikstad@bioforsk.no

Detaljer

er mest utbredt i lavlandet i Sør- Norge. Dunbjørk vokser landet. Den er svært og i våre nordligste fylker. Dvergbjørk er en, busk.

er mest utbredt i lavlandet i Sør- Norge. Dunbjørk vokser landet. Den er svært og i våre nordligste fylker. Dvergbjørk er en, busk. FYLL INN RIKTIG ORD BJØRK Det finnes arter bjørk i Norge. er mest utbredt i lavlandet i Sør- Norge. Dunbjørk vokser landet. Den er svært og i våre nordligste fylker. Dvergbjørk er en, busk. GRAN Gran er

Detaljer

Hos mor, hos far eller delt bosted?

Hos mor, hos far eller delt bosted? Rapporter Reports 2014/27 Jan Lyngstad, Ragni Hege Kitterød og Erik H. Nymoen Individuelle endringer i barns bo-ordning når foreldrene bor hver for seg Rapporter 2014/27 Jan Lyngstad, Ragni Hege Kitterød

Detaljer

Er det noen sammenheng mellom stillinger i barnevernet og behandlingstid på undersøkelser?

Er det noen sammenheng mellom stillinger i barnevernet og behandlingstid på undersøkelser? Er det noen sammenheng mellom stillinger i barnevernet og behandlingstid på undersøkelser? LARS HÅKONSEN OG TROND ERIK LUNDER TF-notat nr. 22/2010 ISBN: 978-82-7401-377-3 ISSN: 1891-05 Innledning I dette

Detaljer

Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger

Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger Vi i Forskning i Praksis på St. Sunniva Skole har gjort forsøk på leksevaner i 8. og 9. klasse på skolen. I denne rapporten kommer jeg til å vise resultatene.

Detaljer

Evaluering av skogvernet i Norge

Evaluering av skogvernet i Norge Evaluering av skogvernet i Norge Erik Framstad, Bjørn Økland, Egil Bendiksen, Vegar Bakkestuen, Hans Blom, Tor Erik Brandrud NINA Norsk institutt for naturforskning NINA NIKUs publikasjoner NINA NIKU utgir

Detaljer

LISTASTRENDENE. Oppdrag for Fylkesmannen i Vest-Agder. Sandløper. Gunnar Gundersen

LISTASTRENDENE. Oppdrag for Fylkesmannen i Vest-Agder. Sandløper. Gunnar Gundersen UTVALGTE FUGLEARTERS BRUK AV LISTASTRENDENE Sandløper Gunnar Gundersen Oppdrag for Fylkesmannen i Vest-Agder M. Wold, J.E. Røer, V. Bunes 23. mars 2012! INNHOLD Forord!... 2 Konklusjon!... 4 Listastrendene

Detaljer

Plantevern og plantehelse i økologisk landbruk. Bind 4 Frukt og bær

Plantevern og plantehelse i økologisk landbruk. Bind 4 Frukt og bær www.bioforsk.no FOKUSBioforsk I Vol. 3 I Nr. 7 I 2008 Plantevern og plantehelse i økologisk landbruk Bind 4 Frukt og bær Redaksjon: Dag Røen, Lars Olav Brandsæter, Svein Magne Birkenes, Gunnhild Jaastad,

Detaljer

Innmarksbeite Versjon 2.0, Skog og landskap, 01.05.2012

Innmarksbeite Versjon 2.0, Skog og landskap, 01.05.2012 Innmarksbeite Versjon 2.0, Skog og landskap, 01.05.2012 Innmarksbeite er eit viktig markslag i bygdelandskapet. Her ligg det ein stor fôrressurs som kan haustast av dyr, utan at det er lagt ned høge dyrkingskostnader.

Detaljer