Belysningsplanlegging. Energidirektiv s Størrelser m.m s HF-utstyr s Belysningsplanlegging. NS-EN s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Belysningsplanlegging. Energidirektiv s. 498 501. Størrelser m.m s. 502. HF-utstyr s. 481 483. Belysningsplanlegging. NS-EN 12464-1 s."

Transkript

1 Teknisk informasjon Belysningsplanlegging størrelser m.m 502 Belysningsplanlegging NS-EN Belysningsplanlegging og beregning Belysningsplanlegging lys og helse 510 Belysningsplanlegging VBE- og AQ-indeks 511 Belysningsplanlegging lysteknisk info 512 Energidirektivet HF-utstyr Info EU-direktiver 495 Installasjon/feilsøking 493 Kalde lokaler 484 LED teknikk Lysregulering innledning Lysregulering Lysregulering DSI Lysregulering SwitchDim, TouchDIM Lysregulering e-sense Lysregulering mikrobølgesensor 477 Lysregulering LED/RGB 478 Luminansklassifisering 513 Materialegenskaper Miljødirektiv Nummerindeks 515 Produktsikkerhet 514 Rasteroptikk 490 Symboler 494 Systemeffekter 485 Tilkoblingsledninger 491 Wieland 492 Belysningsplanlegging Størrelser m.m s. 502 Belysningsplanlegging NS-EN s Belysningsplanlegging og beregning s Belysningsplanlegging Lys og helse s. 510 Belysningsplanlegging VBE- og AQ-indeks s. 511 Energidirektiv s HF-utstyr s EU-direktiver s. 495 Installasjon og feilsøking s. 493 Kalde lokaler s. 484 Lysregulering s e-sense s Luminansklassifisering s. 513 Materialegenskaper s Miljødirektiv s Produktsikkerhet s. 514 Rasteroptikk s. 490 Symboler s. 494 Tilkoblingsledninger s. 491 Wieland s. 492 utendørs innredning spotlights downlight industri innfelt interiør 1. C-plane angles: 0 C X < γ -angles: 0 γ < 180 Belysningsplanlegging Lysteknisk info s. 512 LED s Nummerindeks s. 515 teknikk nødlys lyskilder 453

2 Lysregulering Muligheter med lysregulering Med moderne lysreguleringssystem kan man forbedre såvel belysningskvaliteten som komforten. En moderne lysarmatur med lysregulering gir lys på ønsket sted til rett tid og i riktig mengde. I kombinasjon med en lyssensor kan også innfallende dagslys utnyttes, og dette sparer energi. I mange lokaler forandres behovet for belysning flere ganger i døgnet. Derfor er muligheten for å kunne lysregulere en viktig faktor i f.eks. konferanse- og restaurantlokaler. En installasjon med forhåndsprogrammerte lysnivåer, belysningsscener, sammen med en fjernkontroll muliggjør en god utnyttelse av slike lokalers belysningsanlegg. Konstant lysnivå e-sense En rekke av Fagerhults armaturmodeller kan utstyres med en lyssensor. Ved hjelp av sensoren reguleres nivået på det kunstige lyset etter innfallende dagslys. En økning av dagslyset regulerer den kunstige belysningen ned, hvilket sparer energi. På denne måten kan også arbeidsflatens belysningsstyrke holdes på et konstant nivå, uavhengig av tidspunkt på døgnet. Sensorenes funksjon varierer noe mellom ulike fabrikanter. Med avanserte sensorer har også flere funksjoner, så som bevegelsesdetektorer og IR-mottaker. Nærværsdetektering e-sense Nærværsdetektorer registrerer ved hjelp av varmestrålingen fra personer bevegelser innen sitt overvåkingsområde. Det overvåkede området belyses kun når noen er på stedet. Det kreves en høyere følsomhet på en nærværsdetektor for innendørsbelysning enn for tilsvarende for utendørsbelysning, ettersom detektoren også skal oppfatte svært små bevegelser hos en stillesittende person. Sensorer for nærværsdetektering fås også i kombinasjon med andre funksjoner som lysnivåstyring og IR-mottaker. Inndeling i kanaler Med dagens moderne lysstyringssystem kan flere armaturgrupper eller kanaler reguleres sentralt fra ett eller flere steder. Med en tradisjonell betjeningsenhet, som en dimmer bygd inn i en apparatboks, reguleres samtlige armaturer koblet til samme kanal. Dette kalles 1-kanals styring. Med mer avanserte system kan inntil flere titalls ulike kanaler omfattes og styres individuelt eller sammen. Belysningsscener Med lysreguleringssystem er det også mulig å lagre forhåndsvalgte belysningsscener. Disse scenene kan inndeles enten på kanalnivå eller i kombinasjon med et mastersystem som styrer samtlige kanaler i anlegget. Passende belysningsscene velges via veggpaneler eller fjernkontroller, slik at systemet automatisk stiller inn det forhåndsvalgte lysnivået for hver belysningsgruppe. Styring via PC Digitale reaktorer kan styres fra en PC via et grensesnitt. Via programvare får man muligheten til å kunne styre belysningsanlegget på samme måte som med veggpaneler. -system krever programmering og større system programmeres med fordel via en PC. De ledende fabrikantene har utviklet programvare som kan lastes kostnadsfritt ned fra deres hjemmesider på Internett. Fjernkontroll gir frihet Med en fjernkontroll kan man enkelt velge ønsket belysningsscene eller lysnivå. Det er også mulig med individuell styring av kanaler. All belysning kan naturligvis slås på og av med fjernkontrollen. Fjernstyring skjer via radio eller vanligvis med infrarødt lys. På markedet er det også systemer for kun tenning og slokking av belysning. -system kan programmeres med en fjernkontroll, men for større system er programmering ved hjelp av PC og programvare å foretrekke. Tekniske begrensninger En del system for lysstyring krever separate sentral- eller masterenheter. I -systemet er derimot logikken distribuert ut til komponentene i systemet, slik at det ikke trengs noen separat sentralenhet. Lysarmaturer krever en spesiell styrekrets, en topolig styreleder, hvilket kan kreve tillegg i en eldre belysningsinstallasjon. Eldre system for lysregulering kan som oftest kompletteres med nye lysarmaturer ved hjelp av grensesnitt som oversetter eksempelvis analoge signaler til digitale. Terminologi Lysregulering (eller dimming) Trinnløs regulering av lysstyrken. Lysstyring System som kontrollerer enkelte armaturgrupper og/eller hele system. HF-utstyr for lysregulering Reaktorer som via en separat styrekrets muliggjør lysregulering. Digital lysregulering Styresignalene mellom enhetene overføres i form av digitale kommandoer. Kommandoer i digital form er mer ufølsomme overfor forstyrrelser enn analoge system. Styring via fase (impuls) Et system som bygger på styring av lysnivået via 230 V (eksempelvis ved hjelp av en impulsbryter eller med en innebygd snorbryter i armaturen). Mest kjent under betegnelsen SwitchDim. Systemet krever 4-leder til armaturen dersom veggbryter skal brukes. Adressert styring Enhetene i systemet kan adresseres slik at kun de enheter som skal adlyde kommandoen påvirkes. Systemet forutsetter den digitale protokollen. Flerkanalers styring En installasjon kan inndeles i ulike grupper, kanaler, som kan kontrolleres uavhengig av hverandre eller sammen. Belysningsscener En innstilling av et lysforhold/lysarrangement som enkelt kan hentes fram ved behov. Konstant lysnivå Systemet etterstreber å holde lysstyrken innenfor ønsket område (f.eks. under armaturen) på et konstant nivå. Lysnivået for den kunstige belysningen påvirkes av det innfallende dagslyset. Brukes for å spare energi. Nærværsdetektorer En detektor som registrerer personers varmestråling. En bevegelse innenfor detektorens overvåkingsområde tenner armaturen. Innebygd timer slokker armaturen når det ikke forekommer noen bevegelse innenfor sensorens overvåkingsområde. IR-mottaker Tar imot fjernkontrollens signaler og overfører disse til systemet. Er som oftest integrert i veggpanel eller multisensor. Multisensor Sensor som vanligvis omfatter funksjonene konstant lysnivå, nærværsdetektorer samt IR-mottaker. 454

3 Lysregulering Sammenligning av styreprinsipper Glødelamper og lavvoltshalogen Det enkleste systemet for å lysregulere glødelamper er ved hjelp av en tyristor, såkalt faseregulering. Tyristoren klipper av forkanten av sinusbølgen. Regulering av lavvoltlyskilder som halogen krever korrekt valgt regulator med hensyn til hvilken transformator som brukes. Transformator med jernkjerne, konvensjonell transformator, reguleres med tyristor, mens elektroniske transformatorer som regel krever en regulator av transistortype. Disse regulatorene klipper i motsetning til tyristorer den fallende flanken av sinusbølgen. På markedet finnes det også elektroniske transformatorer som kan reguleres med begge typer regulatorer. Lysrør Regulering av lysrør krever at lyskilden får strømtilførsel via en forkoblingsanordning som er tilpasset og ment for lysregulering. Det er ikke mulig å lysregulere en lyskilde som får strømtilførsel fra en konvensjonell reaktor. Egenskap DSI Via fase (impuls) 1 10 V Adressert armaturstyring 64 Nei Nei Nei Gruppeadresser 16 Nei Nei Nei Logaritmisk regulering Ja Ja Ja Nei Styrekretsen polaritet og avhengig Nei Nei - Ja Slokkes via styrekretsen Ja Ja Ja Nei Antall ledere til armaturen Styrekrets i samme kabel, maks. lengde 300 m 250 m Ubegrenset 300 m Flerkanalssystem krever ekstern sentralenhet Nei Ja Enkanal Ja (Digital Adressable Lighting Interface) Fordeler: Komponenter fra flere ulike fabrikanter kan inngå i samme system. Hver enhet i systemet er adressert. Lett å såvel modifisere som bygge ut. Kun ett par styreledere selv i flerkanalerssystem gir lavere installeringskostnader. Upolariserte styreledere reduserer risikoen for feilkoblinger. Kan ved hjelp av grensesnitt kontrolleres via PC. Kan kobles til BMS-system (Lon- Works, EIB) via gateway. Obs: Systemet må programmeres før det tas i bruk. Programmeringen skjer på ulike måter for produkter fra ulike fabrikanter. Maks. 64 stk. adresser/system (Legg merke til at grensesnitt for programmering via PC krever en adresse). Større system kan bygges opp via programvare/server/gateways. Slike system benytter som oftest eksisterende datanettverk (TCP/ IP). Eksempel på et slikt system er fra Tridonic. DSI Adresseløs digitalregulering Fordeler: Takket være digital dataoverføring reguleres alle armaturer på samme måte. Upolariserte styreledere reduserer risikoen for feilkobling. Kan kontrolleres via PC. Obs: Komponentene i systemet er ikke adresserbare. I flerkanalersystem krever hver kanal separate styreledere. Det er kun én fabrikant for systemet. Til regulering av lysrør brukes generelt fire ulike styreprinsipper. Med styreprinsipp menes hvilken type signaloverføring som brukes mellom styreanordningen/regulatoren og den elektroniske forkoblingsanordningen i armaturen. For de vanligste styreprinsippene, se faktaruta nedan. Valg av prinsipp påvirker, foruten hvilke komponenter som inngår i systemet, også bl.a. hvor langt belysningen kan reguleres ned, hvordan installeringen skal installeres og systemets kostnad. Digitale system er som regel dyrere enn analoge, men de har tekniske og komfortmessige fordeler som godt kan motivere meromkostningene. Digitale system i visse applikasjoner kan med fordel kombineres med enklere analoge. Les mer om dette på siden som beskriver. Styrning via fase (Impulsstyring eksempelvis Switch- Dim) Fordeler: Systemet krever ingen avanserte kontrollenheter. Impulsbryter kan brukes. I styrekretsen kreves det kun en ekstra faseleder. Obs: Veggbryter må ikke være utstyrt med signallamper. Maks. 25 HF-utstyr/system anbefales. Ikke bland ulike fabrikat i samme system V Analog styring Fordeler: Kjent system som er lettforståelig. Kontrollenheter finnes hos de fleste fabrikanter. Obs: Visse analoge 0 10 V styringer på markedet egner seg ikke for styring av forkoblingsanordninger for 1 10 V DC i henhold til EN Styreledernes lengde kan påvirke reguleringsresultatet V system kan bare styres fra ett sted (én kontrollenhet). teknikk lyskilder nødlys utendørs innredning spotlights downlight industri innfelt interiør 455

4 Lysregulering adressert digitalstyring (Digital Adressable Lighting Interface) er en standardisert digital protokoll for lysregulering. Bak står Europas ledende fabrikanter av HFutstyr (Helvar, Osram, Philips og Tridonic). Andre foretak innen belysningsbransjen har også sluttet seg til gruppen av fabrikanter. benytter en enkel kabling, og gjennom denne overføres et dobbeltrettet digitalt signal mellom samtlige enheter i systemet. HF-utstyr, betjeningspaneler, sensorer og programmeringsenheter som er koblet til hverandre kommuniserer innbyrdes. Intelligensen er distribuert (les lagret) i de ulike delene som inngår i systemet. Dette gir høyere sikkerhet og pålitelighet, ettersom systemet ikke er avhengig av noen sentral enhet. -systemet er også svært fleksibelt og fremtidssikkert, ettersom en endring av lokalets utforming eller forandret bruk av dette kun krever en omprogrammering av innstillingene. Kablingen behøver som regel ikke å endres. I -systemet overføres informasjonen mellom komponentene via et adressert digitalt signal. Takket være at signalet er digitalt reguleres alle armaturer som inngår på nøyaktig samme måte, uansett avstanden mellom betjeningsenhet og armatur. HF-utstyret for et tilpasset øyets følsomhet for lysnivåforandringer, såkalt logaritmisk kompensering. Til armaturen kobles, foruten fase-, null- og jord, to ledere for det digitale signalet. Disse ledningene er polaritetsfrie, hvilket forenkler installeringen. Det digitale styresignalet er også ufølsomt overfor ytre forstyrrelser. Belysningen slås på og av ved hjelp av en digital kommando via -lederne. Derfor kan nettspenningen med fordel kobles direkte fra gruppesentralen til armaturen. Kombinere med andre styresystemer kan med fordel kombineres med andre styresystemer så som analoge 1 10 V. Hvis man ikke har behov for å kunne styre eller overvåke en enkelt armatur, eller hvis ønsket er å styre en rekke armaturer på samme måte, så kan det være egnet å bruke eksempelvis et grensesnitt (omformer) til 1 10 V. Armaturene utstyres da med HF-utstyr for analog 1 10 V lysregulering og kobles til et grensesnitt til 1 10 V. Med denne løsningen kan armaturene styres sentralt eksempelvis via -paneler. Løsningen blir mer økonomisk, og den muliggjør også at antallet styrte armaturer i et -anlegg kan være betydelig flere. Dette er fordi hver -adresse kontrollerer flere armaturenheter. Samme løsning kan også utføres med armaturer utstyrt med HF-utstyr for lysstyring via DSI, men ved hjelp av et grensesnitt til DSI. Helvar har valgt en løsning der man via HF-utstyret har muligheten til å strømforsyne -systemet. Bruk av denne funksjonen krever imidlertid at total strøm i styrelederne beregnes med hensyn til hvilke komponenter som inngår i systemet. Fagerhult har valgt å levere samtlige armaturer med Helvars utstyr uten innkoblet strømtilførsel som standard. Dette for at det skal være mulig i samme anlegg med sentral strømtilførsel for å kunne kombinere armaturer med ulike fabrikat av -utstyr. Armaturer med power supply reaktorer kan fåes på forespørsel. Fordeler ved -teknikk Adresserbarhet. Mulighet til å kunne styre individuelt ulike armaturer/hf-utstyr i samme system. Maks. 64 adresser/system. Belysningsscener og gruppering. Muligheten til å forhåndsprogrammere ulike lysscener. I hvert system kan det lages inntil 16 grupper armaturer og 16 ulike lysscener. På-/av av armaturene skjer via digital kommando. Styreleder for de digitale signalene har ikke polaritet (pluss/minus), hvilket reduserer risikoen for feilkobling. Det digitale styresignalet er ikke følsomt for forstyrrelse som overføres fra andre ledere. Styreledere kan legges sammen med nettspenningsledere uten risiko for forstyrrelser (legg imidlertid merke til at også styreledere skal være av sterkstrømtype). Dobbeltrettet kommunikasjon via styrelederne er mulig. Status og ev. feilindikasjon fra komponentene i systemet kan innhentes til ev. tilkoblet programvare. Styresignalene overføres på samme måte til samtlige armaturer uavhengig av styreledernes lengde. Digitalteknikken muliggjør også styring av systemet via PC. kan også integreres i BMS-system (eks- EIB og LonWorks). Flere -systemer kan i dag kontrolleres via rutere tilkoblet i et Ethernet-nettverk. Obs Etter installering må systemet programmeres. Programmeringen utføres med veggpaneler, fjernkontroll eller ved hjelp av programvare i PC. For større anlegg anbefaler vi bruk av programvare. krever at styrekretsen mates med spenning. Denne strøm må være maks. 250 ma, som oppnås ved hjelp av tilkobling av en ekstern -strømkilde, en såkalt Power supply. For høy strøm i kretsen medfører at kommunikasjonen brytes eller at komponenter kan skades. Det er dermed viktig at et -system planlegges og dimensjoneres riktig. Maksimal ledningslengde for styrekretsen er 300 m. Egenskapene til enheter fra ulike fabrikanter avviker noe fra hverandre. 456

5 Lysregulering Installasjon av lysstyring i klasserom med programmèrbar -styring Et klasserom i dag er en arbeidsplass for både lærere og elever. Godt tilpasset lys er nødvendig for de varierende arbeidsoppgavene som f.eks. presentasjon v.hj.a. prosjektor til krevende lese/tegnearbeid. Den tekniske utviklingen gjør at kombinasjonen bra belysning med største mulige energibesparelse er oppnåelig idag. Lyset skal bidra til at undervisningen opprettholdes på et høyt nivå gjennom en lang dag med riktig luminanser i rommet og korrekt lysnivå etter Lyskultur s anbefalinger. Fordeler: Automatisk tenning/slokking eller kun slokking. Individuell styring og regulering av takog tavlebelysning. Dagslysregulering. Styring fra dør og AV-panel. Styring integrert i brytere. Lysscenarier. PC programmering. Forslag til installasjon av styring i klasserom Med programmerbar styring i et klasserom kan eksakte styrefunksjoner utarbeides i direkte overensstemmelse med brukerens ønsker. Maks.- og mininivåer kan endres, og armaturene kan programmeres helt individuelt. Tenne- og slukkefunksjoner kan endres og tilpasses lokalets funksjon. Programmeringen krever en midlertidig tilkobling av PC med et windowsbasert PC-program. Det er mulig å overføre (kopiere) programmerte funksjoner fra ett klasserom til neste, hvilket innebærer at alle funksjoner blir like og tiden for programmering reduseres kraftig. Ytterligere funksjoner kan oppnås med tilkobling til varme og ventilasjon for påvirkning ved nærvær. Se koblingsskjemaet under. Klasserom installasjon med DIGIDIM (strømtilførsel fra HF-reaktorer) L1 L2 L3 N PE Inngangsenhet ved dør Impulsbrytere Armaturer ved vinduer HF-reaktor HF-reaktor Produkt Combiform Class 2x35 W med -reaktor Multisensor Inngangsenhet for styringer Armaturer ved korridor HF-reaktor HF-reaktor Installasjon i et klasserom med DigiDIM. Programmering skjer med PC-program. Strømtilførsel kan brukes fra Helvars EL-si HF-forkobling. De ulike styringsfunksjonene kobles til parallelt på. Alle armaturer reguleres felles via dagslyssensoren, foruten tavlebelysningen. Tenning skjer manuelt. Felles slokking av all belysning. Størrelsen åp klasserommet avgjør om det rekker med en multisensor for nærværsdetekteringen, eller om anlegget må kompletteres med ytterligere enheter. Tak og tavlebelysning reguleres individuelt via inngangsenheter koblet til impulsstrømbryter ved dør og AVpanel. nødlys utendørs innredning spotlights downlight industri innfelt interiør Inngangsenhet ved AV-panel HF-reaktor HF-reaktor lyskilder Impulsbrytere Tavlebelysning Multisensor 312 HF-reaktor teknikk 457

6 Lysregulering komponenter Komponenter fra Helvar Betjeningspaneler 200-serien (hvit termoplast) Betegnelse Funksjon DigiDIM Betjeningspanel med 8 knapper DigiDIM Betjeningspanel med 7 knapper DigiDIM Betjeningspanel med vridreglage DigiDIM Betjeningspanel med 2 skyvekontroller Faseregulatorer DigiDIM 452 For- eller bakkantsregulering, maks 1000 W Multisensor DigiDIM 312 For konstantlys, med bevegelsesdetektering samt IRmottaker. For innfelling, Ø 55 mm Strømtilførsel DigiDIM 402 Gir maks 250 ma til styrekretsen Fjernkontroll DigiDIM 303 IR-fjernkontroll Relé & inngangsenhet DigiDIM 494 For maks 10 A resistiv last eller 6 A induktiv last DigiDIM 444 Inngangsenhet for valfri bryter eller annen styring Gateways DigiDIM 472 Konverterer til 1 10 V DC, for DIN-skinne DigiDIM 410 For tilkobling av -system 1 10 V DC DigiDIM 430 For tilkobling av -system til LonWorks Grensesnitt DigiDIM 505 Serielt grensesnitt for PC. Brukes sammen med programvare Helvar Toolbox Komponenter fra Fagerhult Betjeningspaneler Betegnelse Membranpanel Funksjon Programmerbar -panel med membrantrykknapper. Komponenter fra Tridonic Betjeningspaneler Betegnelse GC SC Komponenter fra Osram Dreiepotensiometer Funksjon Tokanalers styremodul. Som bryter passer standard impulsbrytere fra ulike leverandører. Plasseres i samme boks som impulsbryteren Styremodul for fire scener. Som bryter passer standard impulsbrytere fra ulike leverandører. Plasseres i samme boks som impulsbryteren Strømtilførsel PS1 Gir 200 ma till styrekretsen sekvensmodul SQM Grensesnitt SCI USB Til automatisk sekvensstyring av -enheter, f.eks. LED med RGB-farger Serielt grensesnitt for PC. Brukes sammen med programvare Tridonic WinDIM Grensesnitt for Tridonic programvare WinDIM og Config- Tool. Kobles til PC-ens USB-port. Erstatter tidligere SCI unntatt ved bruk av funksjonen Light over time OBS! Det er ikke mulig att i samme -system blande styrekomponenter fra ulike ulike fabrikat. Betegnelse Funksjon Dreiepotensiometer Dreiepotensiometer med inbygget strömtilførsel til 25 MCU enheter OBS! Det er ikke mulig att i samme -system blande styrekomponenter fra ulike ulike fabrikat. DigiDIM 444 inngangsenhet membranpanel DigiDIM 200-seriens betjeningspaneler DigiDIM 312 multisensor MCU dreiepotensiometer SC-scenemodul Membranpanel Fagerhult har designet og utviklet et trykknappanel med unike funksjoner og muligheter. Opprinnelsen er at panelet skal oppfylle krav i sykehusmiljøer, og at teksten for hver enkelt trykknapp skal være lett å lese. Trykknapper for belysningsstyring kan designes for ulike miljøer og behov. Det gjenstår alltid to grunnleggende krav for å få en enkel oversikt over de ulike funksjonene og hvilken som er aktivert sist. Altså må et trykknappanel med flere knapper ha diode for indikering av valgt funksjon, samt en klar og tydelig tekst som angir funksjonen for hver knapp. Dessuten har dette panelet membrantrykknapper som er lette å rengjøre. Det er lett å utføre merking av hver funksjon. Skriv ut funksjonen ved hjelp av en merketekstmaskin, f.eks. DYMO eller Brother, 8 mm tekstbredde. Tekstremsen påføres fra panelets bakside før montering. OBS! Ikke fjern dekkremsen på tapesiden! DigiDIM 200-seriens paneler Betjeningspaneler for montering i standard apparatboks. Front av hvit termoplast. Trykknappenes eller kontrollorganenes funksjoner kan programmeres til å styre en separat armatur, en armaturgruppe, et helt -system eller hente fram en forhåndsinnstilt belysningsscene. DigiDIM 452 Digital én-kanals faseregulator for glødeog halogenlyspærer. Regulering i hhv. for- eller bakkant kan velges via en bryter. Har ikke strømkilde for. For V/50 60 Hz DigiDIM 312 multisensor Multisensor med funksjonene (valgbare) konstantlys, bevegelsesdetektor samt mottaker for fjernkontroll (IR). Enheten monteres innfelt. Hulldiameter 55 mm. DigiDIM 444 inngangsenhet Inngangsenhet som muliggjør tilkobling av valgfri strømbryterdesign eller andre eksterne tilkoblinger til et -system. DigiDIM 402 strømkilde Strømkilde for. Til montering på DINskinne V AC, Hz. DigiDIM 303 IR-sender Til scenevalg og/eller kanalstyring. Kan også brukes som programmeringsenhet ved installasjoner er armaturene er utstyrt med Helvar DigiDIM-system. Krever at Helvars veggpanel eller multisensor med IR-mottaker finnes i systemet. sekvensmodul SQM Til automatisk sekvensstyring av -enheter, f.eks. LED med RGB-farger. Enheten veksler mellom lysscener som skal programmeres i forveien med programvare DigiDIM Toolbox eller WinDIM. Sekvensen kan startes/stanses med ekstern funksjon, f.eks. koblingsur. SC Styremodul for fire scener for bryter montert i apparatboks. Plasseres i boksen bak bryteren. Som bryter passer standard impulsbryter fra ulike leverandører. GC Tokanalers styremodul for bryter montert i apparatboks. Plasseres i boksen bak bryteren. Som bryter passer standard impulsbryter fra ulike leverandører. Mulighet for tenning, slokking, lysregulering, adressering samt gruppering av -systemet. PS1 Kompakt og kapslet strømkilde for som kan monteres i f.eks. himling VAC, 50 60Hz. Dreiepotensiometer MCU Dreiepotensiometer med innebygd strømtilførsel til 25 -enheter. Kobles til 230 V og. To MCU kan kobles for strømtilførsel til maksimalt 50 enheter. Fire potensiometre kan parellellkobles for regulering fra flere steder. Potensiometer MCU skal ikke kombineres med andre kontrollenheter. Vi tar forbehold for tekniske endringer. For ytterligere spesifikasjoner viser vi til leverandørenes hjemmesider på Internett 458

7 Lysregulering Ruter Fleksibel styring for den store installasjonen Det nye rutersystemet for bruker Ethernet-kommunikasjon for å koble -nettverk til hverandre på en smidig måte. Med modulene får man et komplett system fra enkelte Router 910 kontorrom til store kontorbygg. Grunnfunksjonene er tilgjengelige og startklare uten noen programmering. Avanserte funksjoner oppnås med Windows-basert programvare, Designer. Hver individuell ruter kan håndtere to sløyfer med maksimalt 64 styreenheter og belastningsgrensesnitt hver. Systemet kan programmeres for energisparingsfunksjoner, f.eks. nærværsdetektering og konstantlys. Ytterligere automatikk kan fås med planlagte hendelser. OPC-serverprogramvaren aktiverer grensesnitt til håndteringssystemet i bygningen. Ypperlig driftssikkerhet Alle data lagres i selve systemet for å eliminere behovet for PCstyring ved daglig bruk. Elimineringen av en sentral styreanordning sikrer at intet enkelt produkt kan forårsake avbrudd i systemet. En PC kan kobles til systemet for diagnostisering ved behov. Fordeler Det trengs ingen PC til daglig bruk. Full fleksibilitet. Standardprotokoll. Enkel systemlayout. Systemgrunnlag. Opp til 64 enheter / subnet Router Ethernet Switch 920 Router TCP/IP Ruteren er den sentrale enheten i systemet. Med ruteren får man en smidig tilkobling av et stort antall - og DigiDIM-produkter. Digi- DIM-systemene programmeres med Helvars programvare Designer, som brukes på en lokal eller fjernstyrt Windows-basert PC. Etter programmeringen kan PC-en kobles fra, ettersom den ikke trengs ved normal daglig bruk av systemet. PC-en kan også brukes til overvåking og rapportering av systemstatus. Alle data lagres i flash-minnet i DigiDIM-ruterne, hvilket innebærer at behovet for tunge databaser unngås og systemet kan lagres på PC som sikkerhetskopi. Nettverk med flere rutere Et stort antall rutere kan kobles sammen i et nettverk med standardtilkoblinger for Ethernet. Dette medfører at det kan brukes til programmering og overvåking. Omfanget av systemet defineres som en arbeidsgruppe. En arbeidsgruppe er en samling rutere som er tilkoblet via en Ethernet-tilkobling. TCP/IP TCP/IP Router 910 Router 910 Ethernet-router for DMX (IN / OUT) LED utendørs innredning spotlights downlight industri innfelt interiør BMS / OPC Internet Designer Software (OPC link) Opp til 64 enheter / subnet 2 1 nødlys Nøkkeltall En DigiDIM-ruter kan håndtere 128 -enheter. Hvert -nettverk kan ha 64 enheter tilkoblet med lengste avstand 300 meter. Integrert 250 ma strømtilførsel for hvert -nettverk. 10/100 Mbit/s Ethernet-tilkobling med Internett-protokoll (TCP/IP) grupper i programvare Designer. Hver ruter kan bruke 256 grupper. -enheter arbeider sammen i grupper. Maksimalt kan 64 PC-er som kjører programvaren Helvar Designer tilkobles samtidig. Funksjoner Manuell kontroll (alltid personlig mulighet til å påvirke lyset). Dagslysregulering (regulering etter innfallende dagslys. Både open loop og closed loop). Nærværsdetektering (i multisensor eller eksterne enheter). Lampestatus (hver -enhet kan gi informasjon). Logg for levetid for lyskilder (enkelte lyskilders forbruk kan dagboksføres i logg). Automatisk oppdatering ved bytte av hf-utstyr (informasjon for fjernet utstyr oppdateres i nytt). Tidsfunksjoner (automatisk tenning/ slukking eller endring av funksjoner avhengig av tidspunkt). Kalenderfunksjoner (hendelser kan skje på visse ukedager). Automatisk sekvensstyring (f.eks. dagslyssimulering). Blokkeringsfunksjon for korridorbelysning (alltid korridorlys ved nærvær i kontorer). Logikkfunksjoner (AND & NAND-liknende funksjoner). Automatisk kontroll av nødlysenheter (følger -standarden for kontroll av nødlysenheter). OPC-systemer (styring mellom eiendomssystemer og servere). Flere offset-styringer (konstantlysregulering gir høyere lysnivå i avstand fra vindu). lyskilder teknikk 459

8 Lysregulering Ikke-adressérbar digitalstyring DSI HF-utstyr for DSI-styring lages kun av Tridonic. I DSI-systemet overføres styreinformasjonen til HF-utstyret via et ikke-adressèrbart digitalsignal. En fordel ved digitalstyring er at den er uavhengig av styrekretsens lengde og motstand. All armatur tilkoblet systemet reguleres på samme måte uavhengig av avstanden mellom betjeningsenhet og armatur. Digitalstyring muliggjør også regulering av lyskilder med ulike effekter, ettersom HF-utstyret er kompensert for øyets følsomhet. Til armaturen kobles, foruten fase-, null- og jord, to ledere for styrekretsen. Styrebusen har ikke polaritet, hvilket forenkler installasjonen. Styre- og nettspenninger koblet til samme styreutstyr kan legges i samme rør eller kabelmantel på en lengde av inntil 250 m, ettersom det digitale signalet er temmelig ufølsomt overfor forstyrrelser, under forutsetn. av at styreledn. har samme isolasjonsgrad som tilførselen. Belysningen slås på og av ved hjelp av en digital styrekommando, og derfor kan styrespenningen kobles direkte fra gruppesentralen til armaturen. Armaturene er spenningssatt selv i avslått tilstand. Minimumsnivået er avhengig av type lyskilde 1 %, 3 % eller 10 %. DSI-forkoblingsanordning Tridonic lager to serier av dimmingsbare forkoblingsanordninger, Excel og Eco. Excel-utstyret gir foruten samtlige egenskaper som Eco-varianten har også mulighet til å tolke -kommandoer, minne som greier spenningsbortfall, mulighet til å programmere parametre og sending av feilmeldinger. Obs DSI-styringen er adresseløs. Armaturen/gruppen kan også datastyres ved hjelp av WinDIMprogrammet. Til dette kreves det at PC-en er koblet til armaturenes buss-system via en WinDIM-kabel. WinDIM-programmet er tilgjengelig via Internett (www.tridonicatco.com). DSI: SmartDim SM og sensor II med impulsbryter og HF-reaktorer PCA ECO L1 L2 L3 N PE Tridonic SmartDIM SM (86130) Tridonic PCA ECO Med Tridonic SmartDIM SM kan et større system skapes for dagslysregulering med manuell styring og nærværsdetektering. Manuell regulering med impulsbryter/markisebryter. Ulike funksjoner for nærvær og automatisk tenning kan velges med DIP-switcher på kontrollenheten. Flere sensorer kan parallellkobles, men bare en skal være tilkoblet for dagslysregulering. Maks. 25 HF-reaktorer kan tilkobles en styring. Ulike faser kan brukes til armaturene. Sensor II (86142) Tridonic PCA ECO Impulsbryter (flere kan parallellkobles) Tridonic PCA ECO 460

9 Lysregulering Ikke-adressèrbar digitalstyring DSI komponenter Styreutstyr Komponent Kanaler Armaturer Mål modulardim Basic 3 3x100 st 90x71x59 mm DSI-V/T 1 50 st 190x30x28 mm SmartDIM SM-lp 1 25 st 190x30x21 mm DSI-AD 1 50 st 190x30x28 mm DSI-Smart multisensor 1 4 st Ø 60 mm, h 47 mm DSI-ADS st För DIN-skena Regulèrbare transformatorer Komponent Effekt Sek.spenning Mål TE-DC 300 VA 11,9 V 254x147x59 mm Fasregulatorer Komponent Effekt VA Belastning Mål PHD Magnetisk 220x40x31 mm PD-TD Magnetisk 140x90x59 mm PAD-TD Elektronisk 140x90x59 mm Konstantlysstyring Komponent Tilkobling Mål Smart-LS II PCA-Eco/Excel Ø 18 mm, h 16,1 mm modulardim DM modulardim Basic 17x90x58 mm Daylight Sensor modulardim DM Ø 52 mm ModularDIM Basic SmartDIM SM-lp Belysningsscener Komponent Tilkobling Mål modulardim SC modulardim Basic 71x90x59 mm Multisensor-givere Komponent Tilkobling Mål SmartDIM sensor 1 SmartDIM SM 30x30x25,2 mm SmartDIM sensor 2 SmartDIM SM Ø 60 mm, h 23,2 mm SmartDIM sensor 2 utendørs innredning spotlights downlight industri innfelt interiør Daylight Sensor DSI-AD SMART LS II nødlys ModularDIM 3-kanals styreenhet for montering på DIN-skinne. Styring av alle kanaler felles eller hver kanal separat med trykknapper eller bevegelsesdetektor. Kan utvides med styring av 4 belysningsscener (ModularDIM SC) eller konstantlysstyring (ModularDIM DM og Daylight Sensor). SmartDIM SM-lp Enkanals styreenhet som kan monteres i himling eller armatur. Berøringsbeskyttede tilkoblinger med trekkavlastning. Styring med trykknapp i kombinasjon med bevegelses- og dagslyssensor, der Sensor 1 er ment for montering i armaturen og Sensor 2 i takflaten. DSI-AD Enkanals styreenhet som kan monteres i himling eller armatur. Berøringsbeskyttede tilkoblinger med trekkavlastning. Potensiometerstyring med EN kompatibelt 1 10 V potentiometerstyreutstyr, som Helvar TK4 eller Ensto Busch-Jaeger DSI-AD/S Som DSI-AD, men ment for installering i sentral enhet. Med feste for DIN-skinne. DSI-Smart Uavhengig multisensor for styring av maksimalt fire armaturer. Inneholder bevegelsesdetektor, dagslyssensor og mottaker for infrarød fjernkontroll. Smart LS II Dagslyssensor som kobles direkte til PCA- ECO. Monteres på armaturen eller direkte med fjær på lysrør. Styrer ett grensesnitt. Moduler for kommunikasjon mot BMS DSI-EIBS Én-kanals gateway for kommunikasjon EIB til DSI. DSI-LON/S 3-kanals gateway for kommunikasjon LonWorks til DSI. Mer info kan hentes på lyskilder teknikk 461

10 Lysregulering Styring via fase (impuls) SwitchDim, TouchDIM Styring vis fase (impuls) er en forenklet og økonomisk variant av lysstyring som forutsetter at man bruker styrbart HF-utstyr forberedt for denne funksjonen. Normalt er dette utstyret også i stand til å styres via bussystemer som DSI, eller 1 10 V DC, avhengig av fabrikat og type. Funksjonene kan imidlertid ikke kombineres, da dette kan forårsake stor skade. Ved styring vis fase (impuls) kreves det ingen regulator eller annet styreutstyr, da signalene til HF-utstyret fåes direkte fra enkle impulsbrytere. Andre tilleggsmoduler trengs ikke. Forenklet kan man si at regulatoren er innebygd i HF-utstyret. Det trengs kun fire ledere til armaturen: Direkte (ubrutt) nettspenning, null og jord samt nettspenning (impulser) via bryteren. Regulering av en armatur montert på en tradisjonell koblingsboks krever ingen endringer av kablingen. Til armaturen kobles foruten nettspenning via impulsbryteren også direkte nettspenning. Styring via fase (impuls) er også et utmerket system når man vil ha mulighet til å styre et belysningsanlegg fra flere steder i rommet. Enkelheten er påtagelig, og nettopp fraværet av mellomenheter gjør at slik installasjon blir enkel og billig. Styremåten kan, avhengig av fabrikat, kombineres med bl.a. dagslyssensor. For eksempelvis fabrikatet Tridonic kan det være en kombinasjon av styring via fase (impuls) og sensoren SMART LS II. Med knappen stilles det forhåndsinnstilte belysningsnivået ved at reguleringskurven forskyves opp eller ned. Deretter vil sensoren forsøke å holde nivået konstant rundt det nye nivået. Reguleringskurven går tilbake til den forhåndsinnstilte verdien etter at armaturen er slått av og på på ny. Som dimmebryter brukes 230 V impulsbryter. Ved bruk av dimmebryter slås armaturen på og av med et kortvarig trykk, mens justering av lysstyrken, vekslende opp og ned, utføres ved å holde knappen inne. Alternativt kan det brukes en markisebryter, der den ene knappen regulerer lysstyrken opp og den andre ned. Belysningen kan slås på og av med valgfri knapp. For Tridonic SwitchDim gjelder: Ubegrenset antall parallellkoblede dimmebrytere for på/av/lysregulering kan installeres. I et SwitchDim-anlegg anbefales maks. 25 stk. PCA HF-utstyr. Tilkobling av bryterledn. (L) og fase (N) til HF-reaktoren er upolarisert. OBS Impulsbryterne må ikke være utstyrt med signallamper, da deres lekkasjestrøm forårsaker feilfunksjon. Den maksimale lengden til styreledningen er normalt ubegrenset takket være at signalet er en 230/240 V signalimpuls. Samme fase skal brukes til så vel styring som strømtilførsel til armaturen. Med denne koblingen er tilkoblingen upolarisert, hvilket innebærer at armaturen også kan være utstyrt med støpsel. 3-fasetilkobling er også mulig, men krever spesiell polarisert kobling. Samtidig bruk av styring via fase (impuls) og annen styremetode som eller DSI vil forårsake stor uopprettelig skade på det digitale styreutstyret. Ikke bland ulike fabrikat i samme system. Hvis PCA HF-utstyr med SwitchDim ikke er synkrone med øvrige installerte PCA HF-utstyr (ikke opptrer likt øvrig utstyr/kommer i utakt) kan installasjonen synkroniseres ved at trykknappen holdes inne i > 10 sekunder. Samtlige PCA HF-utstyr vil da bli synkronisert på 50 % nivå, deretter kan installasjonen brukes normalt igjen. Synkronisering kan utføres når som helst under normal drift. Fraværsdemping De nye HF-reaktorene fra Tridonic PCA ECO og Excel kan også brukes for regulering mellom høyt nivå (nærvær) og lavt nivå (fravær) via nærværssensorer. En funksjon som kan brukes i trappehus, korridorer og kulverter. Store mengder energi kan spares på denne måten, uten å slokke lyset helt. Se installasjonseksempel side

11 Lysregulering Installasjonseksempel styring via fase (impuls) SwitchDim, TouchDIM SwitchDim styring med impulsbryter(e) HF-reaktor PCA ECO L1 L2 L3 N PE SwitchDim styring og Smart LS II lyssensor. HF-reaktor PCA Excel One4all eller PCA ECO. L1 L2 L3 N PE L1 L2 L3 N PE Impulsbryter Impulsbryter SwitchDim styring med tenn/slokkefunksjon via nærværssensor. DA/ DA/ Tridonic PCA ECO Tridonic PCA ECO Tridonic PCA ECO Tridonic PCA EXCEL one4all eller PCA ECO Tridonic PCA ECO Impulsbrytere skal brukes. Maks. 25 HF-reaktorer kan tilkobles til en styring. Samme fase for styring og tilførsel til HF-reaktorer skal brukes. Om flere HFreaktorer eller mer avanserte styrninger ønskes, kontakt Fagerhult AS. Impulsbryter skal brukes. Tenning/slokking og dimming via bryteren tar over regulerfunksjonen fra Smart LS II sensoren. Smart LS II kan bare tilkobles en Tridonic HF-reaktor. Grunninstillingen av ønsket dagslysverdi utføres på sensoren. Verdien kan endres via bryteren. Samme fase for styring som tilførsel til HF-reaktoren skal anvendes. Den ene fasen til plint DA/ kan laskes internt i armaturen. Om flere HF-reaktorer eller mer avansert styring ønskes, kontakt Fagerhult AS. Nærværssensoren slokker etter siste nærvær og tidsforsinkelse. Tenning skjer til seneste nivå hvilket kan være slokket om lyset slokkes manuelt. Impulsbryter skal anvendes. Maks. 25 HF-reaktorer kan tilkobles. Samme fase for styring som tilførsel til HF-reaktorene skal brukes. Om flere HF-reaktorer eller mer avansert styrning ønskes, kontakt Fagerhult AS. nødlys utendørs innredning spotlights downlight industri innfelt interiør Nærværssensor Tidsinstilling Luxnivå Tridonic PCA ECO lyskilder Impulsbryter Tridonic PCA ECO teknikk 463

12 Lysregulering Installasjonseksempel korridor/kulvert med SwitchDim fraværsdemping Korridorer og lokaler uten naturlig lysinnslipp har vanligvis belysning innkoblet kontinuerlig. I enkelte tilfeller kobles en del av armaturene ut når ingen befinner seg i lokalet. Korridorer har nå en mulighet for effektiv belysningsstyring som alltid gir et tilstrekkelig grunnlys, og raskt kan gi mer lys ved nærvær. Energibesparelsen kan bli inntil 80 %. Fordeler: Armaturer med Tridonic PCA ECO eller Excel one4all. e-sense-armaturer med SmartSwitch sensorer kan brukes. HF-forkoblingene lærer seg funksjonen automatisk første gang. Eksterne standard nærværsensorer kan kombineres i funksjonen. Forslag til installasjon av styring i korridor/kulvert Belysningen er ofte kontinuerlig tent i korridorer og kulverter der mennesker befinner seg hele tiden. Eksempel er sykehuskulverter og korridorer i leilighetskomplekser. Mange korridorinstallasjoner er gjort mer energieffektivt ved å detektere nærvær og bevegelse og dermed tenne belysningen ved behov. De negative effektene ved slik styring er at man nærmer seg et helt slukket rom, og reaksjonstiden til sensorene blir avgjørende for hvor raskt belysningen tennes. Kombinasjonen dårlig detektering med myk start i lysrørene gjør at man kommer langt inn i korridoren før lyset tennes. Dette skaper ubehag og usikkerhet. Andre eulemper er at lysrørenes levetid påvirkes negativt. Korte innkoblingstider gir svarte lysrør med ufullstendig levetid. Vet man at belysningen alltid skal være tent om dagen, kan man sørge for at lyset er på høyt nivå ved nærvær og regulert til et lavt energibesparende nivå i påvente av neste detektering. Ved å regulere mellom høyt og lavt nivå forbrukes ikke katodene, og lysrørenes levetid påvirkes ikke negativt. Tidsforsinkelsen på Ljusstyrning i trapphus, korridorer och kulvertar. Kombinationen SmartSwitch-sensorer i armatur och externa närvarosensorer gör att detekteringen blir komplett. fraværsdempingen kan være så kort som et par minutter for regulering tilbake til lavt nivå. Fordelen med denne variant av styring er at det ikke trengs noen sentralenhet. Nærværssensorer tilkobles direkte til HF-reaktorenes styreinngang. Etter nærvær på 5 min. vil reguleringen være mellom 100 % ved nærvær (230 V på styreinngangen), og 10 % lys ved fravær. Om man vet at lokalet/korridoren ikke brukes på visse tider av døgnet, som eksempelvis i skoler, kan man slokke helt ved hjelp av sentralstyring. Se koblingskjema nedenfor. Produkt Indigo Clivus med Tridonic PCA ECO-lp HF-reaktor Indigo Clivus med Tridonic e-sense SmartSwitch Ekstern nærværssensor (se motstående side) Fraværsdemping med nærværssensor og HF-reaktorer PCA ECO-lp L1 L2 L3 N PE Nærværssensor Tidsinnstilling Luxnivå Nærværssensor Tridonic PCA ECO Tridonic PCA ECO Kobling for automatisk regulering mellom 100 % (nærvær) og 10 % (fravær). HF-forkoblingene PCA ECO-lp justerer den vanlige SwitchDim-funksjonen automatisk dersom en slukking er lenger enn 5 minutter. Deretter kan tiden på nærværsensorene reduseres ytterligere for maksimal funksjon. Armaturer utstyrt med e-sense SmartSwitch kan brukes i kombinasjon med eksterne nærværsensorer. Hvis armaturer med kompaktlysrør brukes, skal armaturene utstyres med PCA Excel One4all HF-forkobling. Samme fase til armaturer og sensorer. Et større antall armaturer kan samregukleres, ettersom det ikke går noen effekt via reléfunksjonen. Slukkefunksjon kan skje sentralt f.eks. via tidskanal eller DUC. Tidsinnstilling Luxnivå Tridonic PCA ECO 464

13 Lysregulering Sensorer for fraværsdemping Sensor Novum Komponent Sensor Compact Passage Forhøyningsramme Beskyttelsesgitter (brukes ikke i kombinasjon med forhøyningsramme) Novum Comact Passage Steinel PIR IS3180 CP Electronic MWS-1/C MWS-1 for korridor Sensor Steinel Komponent Sensor PIR IS Beskyttelsesgitter Sensor CP Electronic Komponent Sensor MWS-1/C Sensor for takmontering, detektering 10x10 m Sensor MWS-1 Sensor for korridor, veggmontering, detektering 30x4 m Monteringsramme utendørs innredning spotlights downlight industri innfelt interiør Nowum Compact Passage PIR-nærværssensor til belysningsstyring. Ment for takmontering innfelt apparatboks eller utenpåliggende i forhøyningsramme. Avkjenningsområdet gjør denne sensoren spesielt egnet til korridorer, men passer også i andre miljøer. Via separat inngang kan belysningskontakten styres manuelt via trykknapp eller strømbryter. Nærværsdetektoren er utstyrt med lysrelé lx og utgang tilpasset HF-utstyr, strømbegrenset for å unngå høye startstrømmer. Tidsforsinkelsen -av kan innstilles fra 10 sekunder til 20 minutter og har selvlærende funksjon. Steinel PIR IS3180 IS3180 er en PIR-nærværssensor til montering på vegg med en rekkevidde på inntil 20 meter for gående i alle retninger. Overvåkingsvinkelen er 180 og kan brukes så vel innendørs som utendørs, f.eks. i garasje, passasjer, trappeoppganger, gymnastikksaler og garderober. Detekteringsområde: Horisontalt 180, vertikalt 90, 8 20 m maks. Luxterskelinnstilling: lx. Tidsforsinkelse av: 5 s 15 min. Kapslingsklasse: IP 54. CP Electronic MWS-1/C Sensor Mikrobølgesensor til ekstern montering i tak. Følsomheten gir en god detektering på inntil 10x10 m med sensoren plassert på 2,5 m høyde. Det oppstår ingen dødfelt. Enheten monteres enklest på en firkantet ramme, best.nr Ingen komponenter er synlige, og derfor gir enheten et diskret inntrykk. Følsomhet og tid kan justeres trinnløst under dekselet. CP Electronic MWS-1 Sensor for korridor Mikrobølgesensor for ekstern montering på vegg, spesielt for korridorer. Følsomheten gir en god detektering på inntil 10x10 m med sensoren plassert på 2,5 m høyde. Det oppstår ingen dødfelt. Enheten monteres enklest på en firkantet ramme, best.nr Ingen komponenter er synlige, og derfor gir enheten et diskret inntrykk. Følsomhet og tid kan justeres trinnløst under dekselet. nødlys lyskilder Nærværsdetektering. Avlang detekteringsoverflate. Tidsforsinkelse på/av. Lyssensor lx. Trykknappsinngang. teknikk 465

14 Lysregulering Fagerhult e-sense ActiLume og SmartSwitch to system, like enkelt e-sense står for enkelhet, effektivitet, energi og økonomi. Enkelt å installere og bruke. Effektivt når det kommer til lysbehandling og energiforbruk. Ergonomisk, ettersom det sparer både syn og sanser. Økonomien er summen av alle delene. Vi har satt lysstyring i system, slik at du kan bruke kreftene på andre ting. Fagerhult e-sense-armaturer leveres med integrert lysstyring. En pen, enkel installasjon uten behov for påbygde eller eksterne sensorer. Ingen koblinger - ingen problemer. Fagerhult e-sense er den enkle, raske måten å installere lysstyring på. Det eneste du må gjøre, er å sette i støpselet. Deretter er systemet i gang. Armaturen har en nyutviklet multisensor som kjenner av bevegelser i rommet, måler det infallende dagslyset og tilpassser effekten deretter. Vårt mål har vært å avskaffe alle skjulte kostnader ved installasjon, drift og vedlikehold. Å slippe brytere og kompliserte innstillinger. Du monterer en vanlig armatur, men får et helt styresystem. Hvis du vil, kan du styre lyset selv ved hjelp av en snorbryter. Vil du ommøblere på kontoret, er ikke det noe problem, ettersom armaturen er en enhet som fungerer separat. Tids- og kostnadskrevende omprogrammeringer trengs ikke lenger. e-sense ActiLume ActiLume er et styresystem fra Philips basert på -protokollen. Systemet består av en sensor og en kontrollenhet. Sensoren har tre ulike deler, detektor for nærværsstyring, sensor for dagslysregulering samt IR-mottaker hvis man vil bruke fjernkontroll. e-sense Actilume tilbyr maksimal komfort og energibesparelser på inntil 75 %. Det store energibesparelsespotensialet gir en mulighet for rask tilbakebetaling av investeringen. Systemet gir også brukeren mulighet til å regulere lyset til sitt personlige nivå ved hjelp av en impulsbryter, snorbryter eller fjernkontroll. Ettersom systemet har to kanaler, kan to HF-forkoblinger styres, som vi bruker i pendlede trerørsarmaturer. Kanal B har 30 % offset, hvilket innebærer at opplyset (Kanal B) begynner å reguleres når kanal A er nede på 70 %. Når kanal A er regulert til 10 %, ligger kanal B altså på 40 %. Systemet består av en liten kompakt sensorenhet og en kontrollenhet designet for montering i armatur. ActiLume er et enkelt system utviklet for plug and light belysningsløsninger i kontormiljøer. Kombinasjonen nærværssensor lyssensor regulerbare HF-forkoblinger gir en rekke ulike valgmuligheter. Med erfaring av hvilken kombinasjon som er mest brukt kan man enkelt få en perfekt løsning på lysstyringen i et kontor. e-sense ActiLume montert i stammen på Ten Line Lamell. Start av ActiLume-installasjon Å starte opp en ActiLumeinstallasjon er enkelt sett i støpselet! ActiLume har en fabrikkinnstilling som gir en automatisk innstilling av lysnivået. Du bør imidlertid foreta en egen innstilling for det faktiske lokalet. OBS! Unngå påvirkning av dagslys mens dette gjøres! Trykk inn serviceknappen i mer enn 3 sek. (lysrørene blinker én gang). Etter 30 sek. er justeringen fullført (lysrørene blinker igjen). Forsinkelsen på 30 sek. er til for at man skal kunne rekke å flytte en stige eller annet som hindrer normal avlesing av arbeidsflaten for sensoren. ActiLume justerer inn lysnivået automatisk til ca. 80 % av nyverdien. Det tilsvarer ca. 600 lx (500 lx + refleksjonsfaktor 0,3) på arbeidsflaten i et kontor ved normal plassering av armaturen. Justeringen til 80 % er til for at nyverdien ofte er høyere enn normalverdien. Allerede her gjør man besparelser. Man kan enkelt velge en av to standardfunksjoner med et trykk på sensorenhetens serviceknapp (trykk kortere enn 3 sek.). Når knappen slippes, indikerer lysrørene ved å blinke en eller to ganger: Ett blink = Mode 1 Kontorrom (lyset slokkes ca. 15 min. etter siste nærværdetektering). To blink = Mode 2 Åpen kontorløsning (lyset reguleres ned til lavt nivå etter siste nærvær og slokkes helt etter 2 timer). Manuell styring En impulsbryter kan tilkobles for manuell dimming, kort trykk for på av. Lengre trykk gir dimmefunksjon. Alle pendlede e-sensearmaturer med ActiLume har en snorbryter i armaturen. 466

15 Lysregulering e-sense e-sense SmartSwitch SmartSwitch er en på/av-sensor fra Tridonic som styrer den tilkoblede armaturen via nettspenningen. Den fås også med snordimmer for egen innstilling av belys-ningsnivået. SmartSwitch gir automatisk tenning/slokking som styres av nærvær og omgivelseslys. Bevegelsesdetektoren kan stilles inn på forsinkelse mellom 1 og 30 minutter. Når mengden lys fra det omgivende lyset er tilstrekkelig, slokkes belysningen. Utkoblingsnivået kan stilles inn mellom lx. Denne funksjonen kan også kobles ut. e-sense SmartSwitch Fraværsdemping En styrefunksjon som er tilpasset de rommene i et kontorlandskap der man opp- holder seg mer sporadisk, f.eks. kopierings- rom, lager, korridor eller garderobe. Lyset ligger på et konstant nivå for å motvirke inntrykket av et helt slokket eller mørkt rom. Ved nærvær styres lysnivået omgående opp til 100 %. Tidsforsinkelsen for å gå tilbake til lavt nivå (10 %) kan være kort, i motsetning til styring med slokkefunksjon der man vil unngå unødig start av lysrøret. Vil man slå armaturen helt av, kan dette skje sentralt etter arbeidstidens slutt. Med innstillingen for lux på/av kan man dessuten forhindre styringen hvis det allerede er tilstrekkelig lyst i rommet. Justering av tid og luxnivå skjer på sensorens bakside. SmartSwitch består av en liten sensorenhet samt et kombinert relé/strømtilførsel. Reléets kapasitet er 200 VA, hvilket innebærer at man kan kople til en eller to HF-forkoblinger for tenning/slokking. Sensoren er en PIR-enhet (Passive Infra Red) med et avkjenningsområde på ca. 4x3 meter når armaturen er plassert i 2,1 meters høyde. Innenfor dette området detekterer sensoren IR-stråling fra kroppen og lukker reléet, og lyset tennes i armaturen. På sensorenheten er det en innstilling for luxnivå. Det er en terskelverdi som hindrer sensoren i å reagere på nærvær dersom det allerede er tilstrekkelig lyst i rommet. Denne innstillingen er fjernet i armaturene med snordimmer for at man alltid skal kunne tenne og slokke manuelt også i e-sense SmartSwitch montert i rasteroptikken på en Closs Beta. et lyst rom. Luxnivå er mer anvendelig ved fraværsdemping SmartSwitch er utviklet for å passe i de fleste kontorlokaler, enkeltrom så vel som kontorer med åpne planløsninger. SmartSwitch passer også i inngangspartier, korridorer og mindre møterom. lyskilder nødlys utendørs innredning spotlights downlight industri innfelt interiør Til Loop Light kan vi tilby en utskiftingsgavl med e-sense Smart- Switch-sensor som kan komplettere en allerede montert HF-std-armatur. Man får altså muligheten til å spare energi i et eksisterende anlegg ved å installere SmartSwitch på/av. teknikk 467

16 Lysregulering e-sense ActiLume i Fagerhult Pluss-armaturer ActiLume tilbyr maksimal komfort og automatisk energibesparelse. ActiLume tilpasser lysnivået til det omgivende miljøet, og når rommet ikke brukes, slokkes lyset. Når sensoren detekterer nærvær, slår systemet automatisk på lyset. Hvis det er tilstrekkelig med dagslys i rommet, reguleres nivået automatisk ned. Lyset slokkes når rommet har stått tomt en stund. Ettersom lyset bare er tent når det trengs, kan systemet gi energibesparelser på inntil 75 %. Billedserien viser hva som skjer i rommet. Kurven viser hvordan armaturens energiforbruk varierer i løpet av dagen. Nærværssensor Nærværsstyring både tenner og slokker belysningen automatisk. Etter den siste nærværsdetekteringen slokkes lyset med 15 minutters forsinkelse. Dagslysregulering En sensor tilpasser belysningseffekten til mengden innfallende dagslys (naturlig lys). Hvis dagslys mangler, brukes funksjonen for tilpasning av belysningseffekten til driftsverdien etter vedlikeholdsfaktoren (konstantlysfunksjon). IR-mottaker Til regulering og programmering med fjernkontroll hvis man ønsker det. Fjernkontroll er ekstrautstyr. Manuell regulering (touch) For manuell regulering via snordimmer i armaturen eller impulsbryter på vegg. Kanal B 30 % offset Kanal B har 30 % offset, hvilket innebærer at opplyset (Kanal B) begynner å reguleres når kanal A er nede på 70 %. Når kanal A er regulert til 10 %, ligger kanal B altså på 40 %. Energi 100 % Natt: Kontoret slokket Armaturen tennes ved nærvær ettersom dagslyset ikke oppfyller lysbehovet. Pendlet 2-rørsarmatur Valg for nærværssensor: Automatisk PÅ, Automatisk AV (forsinkelse 15 min). Manuelt PÅ (ved lysnivå over 600 lx) Automatisk AV (forsinkelse 15 min). (Alltid regulering til lavt nivå før AV). Pendlet 3-rørsarmatur Valg for nærværssensor: Automatisk PÅ, Automatisk AV (forsinkelse 15 min). Manuelt PÅ (ved lysnivå over 600 lx) Automatisk AV (forsinkelse 15 min). (Alltid regulering til lavt nivå før AV). Innfallende dagslys regulerer ned armaturlyset, såkalt dagslysregulering. Reguleringen skjer langsomt og konstant etter innstilt verdi. Opplys ligger +30 % etter nedlyset. Valg for dagslyssensor: Automatisk innstilling til 600 lx. Manuell endring av innstilling. Valg for dagslyssensor: Automatisk innstilling til 600 lx. Manuell endring av innstilling. Valg for manuell regulering: Snordimmer eller impulsbryter på/av og regulering. IR-sender (ekstrautstyr) på/av og regulering. Valg for manuell regulering: Snordimmer eller impulsbryter på/av og felles regulering av ned-/opplys. IR-sender (ekstrautstyr) på/av og regulering. Spesialfunksjon: 30 % offset, opplyset reguleres 30 % etter nedlyset ved dimming. Lunsj: Etter siste nærvær reguleres lyset ned og slokkes etter 15 minutter. Armaturen tennes ikke ved nærvær ettersom lysbehovet er oppfylt av innfallende dagslys. Manuell eller automatisk regulering for å oppfylle lysbehovet. Etter siste nærvær reguleres lyset ned og slokkes etter 15 minutter. 468

17 Lysregulering e-sense SmartSwitch i Fagerhult Pluss-armaturer Kombinasjon manuell/smartswitch Natt: Kontoret slokket. Manuell regulering av opp- og nedlys. SmartSwitch med fraværsdemping Lyset ligger på et lavt grunnivå. Forsinkelsen etter siste nærvær er kort, justerbar 1 30 minutter. e-sense SmartSwitch On/Off armaturer uten regulerbare HF-forkoblinger Automatisk tenning. Lyset slokkes etter innstilt tid på sensoren, ca. 15 minutter. Lyset går til et høyere nivå ved detektering av bevegelse. Etter innstilt tid reguleres lyset ned til grunnivå. Billedseriene til venstre viser en kombinasjon med manuell regulering. Grafen viser hvordan armaturens energiforbruk med manuell regulering varierer i løpet av dagen med manuell reglering under dagen. e-sense SmartSwitch sikrer at lyset er slokket når rommet er tomt. e-sense SmartSwitch pendlet 2- og 3-rørsarmatur med regulerbare HFforkobling Energi 100 % Billedserien til venstre viser hva som skjer i rommet i løpet av dagen. Grafen viser hvordan energiforbruket reduseres kraftig ved bruk av fraværsdemping. Beroende på type lokale kan det være fint om natten å slokke helt med tidsstyrning. Energi 100 % Nærværssensor Nærværsstyring både tenner og slokker belysningen. Etter den siste nærværsdetekteringen slokkes lyset automatisk. Tiden mellom detektering og slokking er justerbar 1 30 minutter. Luxnivåinnstilling Innstilling av en terskelverdi hindrer at nærværssensoren reagerer når dagslyset er tilstrekkelig. Manuell regulering Manuell regulering finnes ikke i SmartSwitch på/avarmaturer Fraværsdemping Bevegelsessensoren styrer til høyt lysnivå ved detektering og går tilbake til lavt nivå etter kort tid. Ikke slokkefunksjon. e-sense SmartSwitch fraværsdemping armatur med regulerbare HF-forkobling nødlys utendørs innredning spotlights downlight industri innfelt interiør Valg for nærværssensor: Automatisk PÅ/AV (stillbar tid 1 30 min) Ikke PÅ (ved luxnivå over innstilt verdi) Automatisk AV Valg for luxsensor: Ikke PÅ ved høyt luxnivå Manuell endring av innstilling for luxnivå ( lx) Obs: Armaturene har ikke regulerbare HF-forkoblinger, funksjon kun PÅ/AV Til Loop Light kan vi tilby en utskiftingsgavl med e-sense Smart Switch-sensor som kan komplettere en allerede montert HF-std-armatur. Valg for nærværssensor: Automatisk PÅ/AV (stillbar tid 1 30 min) Val for manuell regulering 2-rørsarmatur: Snorbryter PÅ/AV og felles regulering av ned-/opplys Val for manuell regulering 3-rørsarmatur: Snorbryter PÅ/AV og regulering av nedlys Snorbryter PÅ/AV og regulering av opplys Spesialfunksjon: Armatur utstyrt med ECO-lp HF-forkobling har minnefunksjon ved slokket Obs: Ikke bruk luxnivå-innstillingen. Hvis rommet er lyst og sensoren ikke tenner, fungerer ikke snorbryteren. Valg for nærværssensor: Automatisk fraværsdemping % (stillbar tid 1 30 min) Valg for luxsensor: Ikke PÅ ved høy luxnivå Manuell endring av innstilling for luxnivå ( lx) lyskilder teknikk 469

18 Lysregulering Installasjonseksempel kontorlandskap med e-sense ActiLume i Fagerhult Pluss-armaturer Investeringen av bra belysning på en kontorsarbeidsplass er en brøkdel av kostnaden for selve personalet. Bra belysning och funksjon kan idag kombineres med effektiv energisparing. Armaturene har egen intelligent styring og krever ikke noe bussystem hvilket forenkler installasjonen betydelig. Fordeler: Tilkobling med ledning og plugg. Automatisk tenning. Regulering til lavnivå 20 % etter 15 min. Styring med snorbryter; ingen bryter på vegg. Individuell styring og tenning/slokking. Dagslysregulering. Nærværssensor. Sentral slokking etter arbeidstid. Enkel programmering med IR-sendere. Armaturer Zora med integrert styring for individuelt lys over arbeidsplassen. Forslag på installasjon av styring i kontor De personlige kravene på lys er like varierende som antall individer på en arbeidsplass. Man kan bare skape et brukbart underlag for at alla skal kunne få det rette arbeidsmiljøet. Idag har mange arbeidsplasser høyde- og senkbare bord, hvilket dramatisk forandrer belysningsstyrken på arbeidsflaten ved høyeste bordnivå. Regulering av lyset blir et krav. Med den effektive e-senseløsningen ActiLume i armaturene får man både rask og enkel installasjon og programmering. Tidligere forsøk med individuell nærværdetektering har skapt problemer med veldig mørke områder i kontoret når deler av personalet har gått hjem. Dette skaper et visst ubehag hos de som evt. jobber overtid. Med rett instilling på ActiLume får man et konstant grunnlys på 20 % hos alle armaturer ved fravær på deler av arbeidsplassene. Til og med armaturer som har slokkes manuelt kommer å gå til 20 % lys etter 15 min. hvilket skaper et bra lys som sparer energi og lyskilder. Programmering skjer enkelt med IR-senderen IRT Sentral slokking gjør at ingen energi forbrukes i form av standby-effekt. Individuell styring med snorbrytere gjør at kostnad for installasjon av brytere i modulvegger elimineres. Produkt Zora Beta 2x35 W med integrert e-sense ActiLume IRT 8010 IRT 8099 Tilbehør e-sense ActiLume Beteckning Funksjon IRT 8010 Fjernkontroll med 2 knapper IRT 8050 Veggmontert fjernkontroll med 2 knapper IRT 8099 Fjernkontroll for programmering LRM 8118 Ekstern nærværssensor IRT 8050 LRM 8118 IRT 8010 och IRT 8050 Enheten har kun to knapper, en for på/ øke lysnivået, en for slokk/redusere lysnivået. Man retter senderen mot ActiLume-sensoren i armaturen og justerer lysnivået. Samme styringsfunksjoner finnes i senderen IRT 8050 for fast veggmontering IRT 8099 Hvis man vil ha en forandret funksjon, kan flere innstillinger (modes) programmeres ved hjelp av fjernkontrollen IRT Systemet er programmert med ni ferdige innstillinger for f.eks. skole, korridor m.m. LRM 8118 Hvis man ønsker å detektere nærvær for en større flate, kan en eller flere sensorer type LRM 8118 koples til en av -koblingene i armaturen. Det kreves ingen programmering eller idriftsetting. LRM 8118 plasseres helst i tak og har et avkjenningsområde på ca. 7x7 meter. LRM 8118 er kun nærværssensor. 470

19 Lysregulering Installasjonseksempel kontor for 2 personer med e-sense ActiLume Innfelte armaturer i kontorer er mer allmenbelysning og ment å fordele lyset jevnt og ihht gjeldende standard. e-sense ActiLume er et godt alternativ til bryteren ved døren. Innstilling av dagslysfunksjon og nærværsensoren er enkelt og kan alltid justeres. Lys ved nærvær og tilpasset etter innfallende sollys. Armaturer lenger inn i lokalet reguleres med 30 % offset. Fordeler: Automatisk tenning. Automatisk slokking etter 15 min. Offset 30 % for armaturer lenger inn i lokalet. Manuell styring ved behov. Dagslysregulering. Nærværssensorer linket for større flate. Enkel programmering med IR-sendere. Tilkobling med Wielandkontakt som opsjon. Forslag på installasjon av styring i stort kontor Allmenlys for store kontorer kan enkelt gjøres mer effektivt. Armaturenes plassering gjør at man kan få tilstrekkelig lys ved arbeide, og samtidigt en løsning som harmoniserer med dagens energipolicy. Dagslysregulering påvirker alle takarmaturer med den forskjell at armaturer plassert lenger inn i lokalet regulerer med 30 % offset, altså 30 % etter de nærmere vindu og arbeidsflate. Med e-sense ActiLume plassert i armatur ved vindu og tilkoblede armaturer fordelt på kanal 1 (vindusrad) og kanal 2 (innerste plassering i lokalet) kompenseres reduksjonen av dagslyset i lokalet med 30 % offset for de innerste armaturene. Dette gir et regulerbart men samtidig jevnt lys over hele rommet. Funksjonen kan forklares som at når vindusraden er regulert til 40 % følger innerste belysning etter med 70 %, altså 30 % offset. Kontor for to personer med e-sense ActiLume L1 L2 L3 N PE Impulsbryter ved dør 1 Armaturer ved vindu HF-reaktor Masterarmatur HF-reaktor KONTROLLENHET SENSORENHET 2 Ekstern nærværssensor (86152) Kombinasjonen sensorer i armatur och eksterne nærværssensorer gjør at detekteringen blir komplett i et større rom Denne funksjon har tidligere vært ønsket, men praktisk talt umulig å oppnå med avanserte bus-systemer. Idag finnes den fårhåndsinnstilt med mastersensor plassert i en armatur. Ved behov kan nærværsdetektering i rommet økes med ekstra sensorer. Funksjoner utover standardvalget kan programmeres med IR-sender Produkt MultiFive Basic Beta 3x14 W Master med integrert e-sense ActiLume MultiFive Basic Beta 3x14 W (maks 10 st) Ekstern nærværssensor Armaturer ved korridor HF-reaktor HF-reaktor Installasjon i et tomannskontor med e-sense ActiLume. De ulike styrefunksjonene tilkobles masterarmaturen som plasseres ved vindusraden. Automatisk tenning ved nærvær. Etter siste detektering reguleres belysningen ned til 20 %. Etter to timer slokker lyset helt. Denne innstilling kan enkelt endres til endast 15 min. forsinkelse gjennom å trykke en gang på serviceknappen på ActiLume sensoren. Armaturer i rekke mot korridor, lengst unna dagslysinnslipp, reguleres via 2, som har en offset på 30 % fra 1. Dette innebærer at armaturer lenger inn i rommet gir mer lys i nedregulert tilstand. Størrelsen på kontorsrommet krever at nærværsdetekteringen kompletteres med minst en ekstra sensor som plasseres sentralt i tak (86152). Belysningen reguleres manuelt med impulsbryter ved døren. teknikk lyskilder nødlys utendørs innredning spotlights downlight industri innfelt interiør 471

20 Lysregulering Installasjonseksempel kontorlandskap med e-sense ActiLume Allmenbelysning i kontorlandskap kan gjøres mer effektiv om installasjonen planlegges i forveien og tilpasses den daglige virksomheten. Lys ved nærvær og tilpasset etter innfallende sollys. Armaturer lenger inn i lokalet regulerer med 30 % offset. Lavt lysnivå ved fravær, men ikke slokket. Det er effektiv styring i et kontorlandskap. Fordeler: Automatisk tenning/slokking eller kun slokking. Dagslysregulering. Offset styring av armaturer mot korridor. Styring fra dør og AV-panel. Styring integrert i standard trykknapper. Rask programmering med IR-sender. Forslag på installasjon av styring i store kontor Allmenlys for store kontorlandskap kan enkelt gjøres mer effektivt. En sone-inndeling av belysningen etter vindu og himmelretning gjør at man kan få rett mengde lys ved arbeide, og samtidig en løsning som harmoniserer med dagens energitenkende. Dagslysregulering blir effektiv og mer letthåndterlig om detektert og regulert område ikke er for ulike i størrelse. Med en e-sense ActiLume masterarmatur plassert i vindusraden og tilkoblede armaturer fordelt på kanal 1 (vindusrad) og kanal 2 (innerst i lokalet) kompenseres det avtagende dagslyset i lokalet med 30 % offset for de innerste armaturene. Dette gir et regulerbart men jevnt lys over hele flaten. Funksjonen blir når vindusraden er regulert til 40 % følger innerste belysning etter med 70 %, altså 30 % offset. Denne funksjon har tidigere vært etterspurt, men praktiskt talt umulig å oppnå selv med avanserte bus-system. Idag finnes den forhåndsinnstilt med mastersensor Armaturer Indigo Combo Beta. Kombinasjonen Actilume-sensor i masterarmatur og ekstern nærværssensor gjør detekteringen blir komplett. plassert i en armatur. Belysningssonen kan dekke ca. 8 arbeidsplasser (avhengig av møblering) og 10 armaturer. Nærværsdetektering innen sonen økes med ekstra nærværssensorer tilkoblet til samme styresignal som armaturene. Funksjoner utover standardvalget kan programmeres med IR-sender Produkt Indigo Combo Beta 2x24 W Master med integrert e-sense ActiLume Indigo Combo Beta 2x24 W (max 10 st) Ekstern nærværssensor Storkontor med e-sense ActiLume L1 L2 L3 N PE 1 Armaturer ved vindu HF-reaktor HF-reaktor HF-reaktor 2 Ekstern nærværssensor Armaturer ved korridor HF-reaktor HF-reaktor HF-reaktor Installasjon i et kontor med e-sense ActiLume. Sonen som et ActiLume system kontrollerer dekker max. 11 armaturer, i dette eksempel åtte armaturer. Er kontoret større gjør man parallelle system som reguleres individuelt. De ulike styrefunksjonene tilkobles masterarmaturen som plasseres i vindusraden. Automatisk tenning ved nærvær. Etter siste detektering reguleres belysningen ned til 20 %. Etter to timer slokkes lyset helt. Denne instilling kan enkelt endres med IR-sender (86155) for programmering. Armaturer i rekke mot korridor, lengst unna dagslysinnslipp, reguleres via 2, som har en offset på 30 % fra 1. Dette innebærer at armaturer lenger inn i rommet gir mer lys i nedregulert tilstand. Størrelsen på kontoret krever at nærværdetekteringen kompletteres med minst en ekstra sensor som plasseres sentralt i tak (86152). Masterarmatur HF-reaktor Ekstern nærværssensor HF-reaktor KONTROLLENHET SENSORENHET 472

fagerhult e-sense Intelligent lys

fagerhult e-sense Intelligent lys fagerhult e-sense Intelligent lys Fagerhult e-sense simpelthen enkelt! Lysstyring er en teknikk som er født av vårt behov for ergonomisk og energigjerrig lys. Så opplagt, men ofte alt for vanskelig å forstå.

Detaljer

TILSTEDEVÆRELSES- DETEKTORER PD-C360i/24 DUODIMplus

TILSTEDEVÆRELSES- DETEKTORER PD-C360i/24 DUODIMplus TILSTEDEVÆRELSESDETEKTORER NO PD-C360i/24 DUODIMplus TILSTEDEVÆRELSES- DETEKTORER PD-C360i/24 DUODIMplus TRE SONER, TO REGULERINGER, ÉN LØSNING: DUODIMplus ENERGIEFFEKTIVTET A PLUSS DUODIMplus FRA ESYLUX

Detaljer

Busch-Watchdog tilstedeværelsesdetektorer. Oversikt og bruksområder for tilstedeværelsesdetektorer

Busch-Watchdog tilstedeværelsesdetektorer. Oversikt og bruksområder for tilstedeværelsesdetektorer Busch-Watchdog tilstedeværelsesdetektorer Oversikt og bruksområder for tilstedeværelsesdetektorer Når du trenger det, og spar strøm Tilstedeværelsesdetektorer detekterer automatisk at noen er tilstede

Detaljer

Produkt informasjon 2009

Produkt informasjon 2009 Produkt informasjon 2009 DMX kontroller DMX signal konverter DALI kontroller DSI kontroller LED dimmere konstant strøm LED dimmere konstant spenning 1..10V kontroller DSI/DALI dimmer http://nortronic.biz

Detaljer

Nye "dimmensjoner" Universaldimmer for alle typer belysning

Nye dimmensjoner Universaldimmer for alle typer belysning Nye "dimmensjoner" Universaldimmer for alle typer belysning Nye "dimmensjoner"! Universaldimmer som automatisk finner belysningstypen Energisparende lyskilder er på fremmarsj i Europa siden EU har bestemt

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. Modell: LMDT-810 Selvprogrammerende bevegelsesvakt til utendørsbruk. IP44

BRUKERHÅNDBOK. Modell: LMDT-810 Selvprogrammerende bevegelsesvakt til utendørsbruk. IP44 BRUKERHÅNDBOK Modell: LMDT-810 Selvprogrammerende bevegelsesvakt til utendørsbruk. IP44 FUNKSJONER: * 67 millioner kodekombinasjoner, ingen interferens fra naboene. * Lett å bruke, ingen ledninger, batteridrevet.

Detaljer

ControLiteDIM. Allsidig og enkel innendørs lysstyring til bruk i individuelle rom

ControLiteDIM. Allsidig og enkel innendørs lysstyring til bruk i individuelle rom ControLiteDIM Allsidig og enkel innendørs lysstyring til bruk i individuelle rom Innledning Thorns produktprogram for innendørs lysstyring er oppdelt i tre grupper 1 2 3 1 SensaLite finnes i Thorns armaturer

Detaljer

CASAMBI BLUETOOTH LYSSTYRING

CASAMBI BLUETOOTH LYSSTYRING CASAMBI BLUETOOTH LYSSTYRING Lysstyring for den moderne verden! Med Casambi kan du styre belysningen for å skape den rette stemningen og atmosfæren. Dim din belysning og juster fargetemperatur med veggbrytere,

Detaljer

FDV-dokumentasjon fra Micro Matic Norge AS

FDV-dokumentasjon fra Micro Matic Norge AS FDV-dokumentasjon fra Micro Matic Norge AS TILSTEDEVÆRELSESSENSOR PIR 360, 1 KANAL OG LYSFØLER TYPE SE 41 700 FOR INNFELT TAKMONTERING Art.navn: TILSTEDEV.SENSOR PIR 360 IF Art.nr.: SE 41 700 El.nr.: 14

Detaljer

SMART LED trappelys kontroller [5-20 lyspunkter]

SMART LED trappelys kontroller [5-20 lyspunkter] SMART LED trappelys kontroller [5-20 lyspunkter] Spesifikasjon: Forsyningsspenning: 8-15V DC Effektforbruk kontroller 0,25 Watt Maks utgangseffekt pr. kanal: 1A Omgivelsestemperatur: 5-35 C Beskrivelse

Detaljer

Belysningsplan for Holmen 2 Omsorgsbolig. Utkast

Belysningsplan for Holmen 2 Omsorgsbolig. Utkast Belysningsplan for Holmen 2 Omsorgsbolig Utkast Visningsleilighet I Fredrikstad kommune er det plassert et velferds boligkompleks der det nå er satt av en leilighet som skal benyttes som visnings- og demonstrasjons

Detaljer

HDL LIGHTING VEILEDNING OG KOBLINGSSKJEMAER FOR STYRING AV 24V LED-ANLEGG

HDL LIGHTING VEILEDNING OG KOBLINGSSKJEMAER FOR STYRING AV 24V LED-ANLEGG HDL LIGHTING VEILEDNING OG KOBLINGSSKJEMAER FOR STYRING AV 24V LED-ANLEGG Utgave 12, august 2014 Med forbehold om «trykkfeil» og endringer. Dokument versjon 2014-08-20 HDL Nordic AS Verkseier Furulundsvei

Detaljer

Bevegelse og tilstedeværelse sensor DRM 01

Bevegelse og tilstedeværelse sensor DRM 01 Bevegelse og tilstedeværelse sensor DRM 01 Formål Bevegelse sensoren slår på lyset ved bevegelse og sørger for at lyset står på ved tilstedeværelse. Slår av lyset når siste bevegelse er detektert + tiden

Detaljer

DETEKTORER FOR AUTOMASJON NO DETEKTORER FOR AUTOMASJON FOR BYGNINGS- AUTOMASJONSSYSTEMER

DETEKTORER FOR AUTOMASJON NO DETEKTORER FOR AUTOMASJON FOR BYGNINGS- AUTOMASJONSSYSTEMER DETEKTORER FOR AUTOMASJON NO UC-enheter (12 36 V) DETEKTORER FOR AUTOMASJON UC-enheter FOR BYGNINGS- AUTOMASJONSSYSTEMER ALT DU TRENGER UC-SENSORER FRA ESYLUX SMART DETEKTORTEKNOLOGI FRA SPESIALISTEN Bærekraftige

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax:

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax: Produkt: Gassdetektor Type: Ferrari GS920 Leverandør: Tolcon AS Revidert: 07.01.2010 av Merethe Haugland Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning

Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning Teknisk data Type/Modell: SI-2 / 300-8061V12 Nettspenning: 230VAC Maks Last: 16A Resistiv. Topolt bryter brudd. Ved belastning over 10A anbefales å bruke

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

HVORDAN PROSJEKTERE GOD BELYSNING ENERGIDIREKTIVET

HVORDAN PROSJEKTERE GOD BELYSNING ENERGIDIREKTIVET HVORDAN PROSJEKTERE GOD BELYSNING I HENHOLD TIL ENERGIDIREKTIVET God belysning (EN12464-1 - Luxtabellen) Energidirektivet (EN15193) LUXTABELLEN HVA SIER LUXTABELLEN? Luxtabellen fra Lyskultur er den offisielle

Detaljer

Kontor 50% Kombiner en LED-armatur med intelligent lysstyring, og få maksimal ytelse og besparelser. Kontorbelysning

Kontor 50% Kombiner en LED-armatur med intelligent lysstyring, og få maksimal ytelse og besparelser. Kontorbelysning Løsning for bruksområde Kontor Kombiner en LED-armatur med intelligent lysstyring, og få maksimal ytelse og besparelser Opptil 50% energibesparelser Løsning for kontor: CoreLine Innfelt LED37S og bevegelsessensor

Detaljer

lysende flater Moderne kontorbelysning

lysende flater Moderne kontorbelysning lysende flater Moderne kontorbelysning Lysende flater på kontoret Combilume-serien Tenk store, lysende flater i fantasifulle formasjoner. Combilume er armaturfamilien som muliggjør kreativ lyssetting av

Detaljer

Elztrip EZ100 Ettpanels varmestråler for kontorer, butikker og lignende

Elztrip EZ100 Ettpanels varmestråler for kontorer, butikker og lignende Elztrip 00 600-1500 W Elvarme 3 modeller Elztrip 00 Ettpanels varmestråler for kontorer, butikker og lignende Bruksområde 00 er beregnet for totaloppvarming, tilleggsvarme og som beskyttelse mot kaldras

Detaljer

Parkeringshus. Pacific LED GreenParking. Tryggere og enklere parkering med smart belysning

Parkeringshus. Pacific LED GreenParking. Tryggere og enklere parkering med smart belysning Parkeringshus Pacific LED GreenParking Tryggere og enklere parkering med smart belysning 80 besparelser* *Reduserte energi og vedlikeholdskostnader i en sammenligning mellom 1x58W TL-D og Pacific LED GreenParking-løsningen.

Detaljer

lysets pedagogikk Vi vet hvordan man stimulerer læring

lysets pedagogikk Vi vet hvordan man stimulerer læring lysets pedagogikk Vi vet hvordan man stimulerer læring Gamle sannheter er til for å overbevise, ikke minst i skoleverdenen. I Fagerhult konsentrerer vi oss om ett enkelt tema. Når det gjelder lys, har

Detaljer

INSTALLASJONSmanual IB2. Impulsrelé for to individuelt styrte motorer

INSTALLASJONSmanual IB2. Impulsrelé for to individuelt styrte motorer NO 061110 Ref: IB2-im1822041_no.pdf INSTALLASJONSmanual Art.nr. 1822041 IB2 Impulsrelé for to individuelt styrte motorer Med IB2 kan to motorer styres individuelt samtidig som motorene tar imot sentrale

Detaljer

lysstyring for skoler i én pakke enkel og rask installasjon - enkel i bruk

lysstyring for skoler i én pakke enkel og rask installasjon - enkel i bruk lysstyring for skoler i én pakke enkel og rask installasjon - enkel i bruk Bytt lyset i skolen! Det finnes gode og dårlige måter å spare penger i skolen. En av de viktige og riktige besparelsene er å investere

Detaljer

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1 Best.nr. : 0843 02 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for elektrisk støt. Frikobles før gjennomføring

Detaljer

Startsett Serie 14 trådløs med universaldimmer

Startsett Serie 14 trådløs med universaldimmer Startsett Serie 14 trådløs med universaldimmer Startsettet består av FAM14 (Elnr 4514240) Trådløs Gateway for Eltako Serie 14, FUD14 (Elnr 4514252) universaldimmer inntil 400W for R, L, C last og LED m/driver.

Detaljer

HDL LIGHTING VEILEDNING OG KOBLINGSSKJEMAER FOR STYRING AV 24V LED-ANLEGG

HDL LIGHTING VEILEDNING OG KOBLINGSSKJEMAER FOR STYRING AV 24V LED-ANLEGG HDL LIGHTING VEILEDNING OG KOBLINGSSKJEMAER FOR STYRING AV 24V LED-ANLEGG Utgave 1, juli 2014 Med forbehold om «trykkfeil» og endringer. Dokument versjon 2014-07-10 HDL Nordic AS Verkseier Furulundsvei

Detaljer

Trådløs forseringsbryter - Spirit

Trådløs forseringsbryter - Spirit 110984N-05 2016-02 Trådløs forseringsbryter - Spirit Monteringsveiledning ART.NR.: 113243 Trådløs forseringsbryter Innhold 1 Funksjon 2 2 Installasjon 3 2.1 Valg av installasjonssted 3 2.2 Installasjon

Detaljer

BRANDBU BARNESKOLE FORPROSJEKT VEDLEGG 5 Side: 1 av 26 NOTAT RIE Dato: BELYSNINGSLØSNING INNENDØRS Rev: B02 Rev dato:

BRANDBU BARNESKOLE FORPROSJEKT VEDLEGG 5 Side: 1 av 26 NOTAT RIE Dato: BELYSNINGSLØSNING INNENDØRS Rev: B02 Rev dato: BRANDBU BARNESKOLE FORPROSJEKT VEDLEGG 5 Side: 1 av 26 Innhold Sammendrag... 2 Formål... 2 Grensesnitt... 2 Miljø... 2 Definisjoner... 3 Styringsprinsipp... 3 Valg av armaturer... 4 BRANDBU BARNESKOLE

Detaljer

ILLUSTRIS. Berøringsfølsomme paneler for styring av DIGIDIM og DALI type-8 fargeenheter

ILLUSTRIS. Berøringsfølsomme paneler for styring av DIGIDIM og DALI type-8 fargeenheter Berøringsfølsomme paneler for styring av DIGIDIM og DALI type-8 fargeenheter Et elegant, funksjonsrikt brukergrensesnitt for DALI-styrt belysning. ILLUSTRIS er et moderne brukergrensesnitt med avanserte

Detaljer

Modulærprodukter Releer

Modulærprodukter Releer Modulærprodukter Releer 58 5 For styring av laster inntil 6 A AC, for automatisering i forbindelse med trykknapper, brytere, tidsstyringer, koblingsur osv. Tekniske data For last inntil 6 A/50 V Manuell

Detaljer

Spjeldmotor EGM-100A. For wiretrekk. Nominell trekkraft. Ekstern styrestrømssikring Maks. vandring av trommel. Inngangsmotstand

Spjeldmotor EGM-100A. For wiretrekk. Nominell trekkraft. Ekstern styrestrømssikring Maks. vandring av trommel. Inngangsmotstand Spjeldmotor EGM-100A For wiretrekk Teknisk spesifikasjoner Nominell spenning Maks. effektforbruk Vekt Nominell trekkraft Maks. trekkraft Ekstern styrestrømssikring Min. vandring av trommel Maks. vandring

Detaljer

discovery evo En mester i allsidighet

discovery evo En mester i allsidighet discovery evo En mester i allsidighet Det finnes en Discovery Evo for enhver situasjon. Hva er din? Da vi lanserte Discovery, var det en helt ny måte å tenke på: et enkelt konsept som var lett å jobbe

Detaljer

Tips: Installer en bevegelsesføler som lysbryter! Tips: La mørket slå på lyset! Tips: Tiden kan styre lys og varme

Tips: Installer en bevegelsesføler som lysbryter! Tips: La mørket slå på lyset! Tips: Tiden kan styre lys og varme Spar strøm Det lønnsomme med ELKO ENØK-materiellet Tips: Installer en bevegelsesføler som lysbryter! Bevegelsesføler brukes i kjelleren, på vaskerommet, i kott og i alle andre rom hvor det er smart at

Detaljer

Fjernstyringsenhet VRT012

Fjernstyringsenhet VRT012 Fjernstyringsenhet VRT012 Brukerveiledning V 0.1 Takk for at du kjøpte produktet vårt! Vi håper denne brukervennlige styreenheten kan hjelpe deg til å realisere dine ideer og gjøre livet enklere for brukeren.

Detaljer

Brukerveiledning. Lyskaster Halogen 400w med bevegelsesdetektor. Vennligst les brukerveiledningen før bruk.

Brukerveiledning. Lyskaster Halogen 400w med bevegelsesdetektor. Vennligst les brukerveiledningen før bruk. Brukerveiledning Lyskaster Halogen 400w med bevegelsesdetektor Vennligst les brukerveiledningen før bruk. Ta vare på brukerveiledningen for fremtidig referanse. Forsiden 1. Skrue til glassramme 2. Glassramme

Detaljer

Kjøkkenbelysning KJØPEHJELP

Kjøkkenbelysning KJØPEHJELP KJØPEHJELP Kjøkkenbelysning Det er tryggere, lettere og morsommere å jobbe og lage mat på kjøkkenet når du har godt og jevnt lys på benkeplaten. Skapbelysning på toppen av veggskapene lyser dem opp og

Detaljer

System 2000 System 2000 tilstedeværelsesmelder Komfort-påsats. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning

System 2000 System 2000 tilstedeværelsesmelder Komfort-påsats. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning hvit Best.-nr. : 0317 02 farge aluminium Best.-nr. : 0317 04 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide. STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Side 2/12 INNHOLD BRUKSOMRÅDE... 2 INSTALLASJON... 2 KONTROLLENHET...

Detaljer

NYE TIDER, SMARTE LØSNINGER. - skumringsbrytere og bevegelsessensorer

NYE TIDER, SMARTE LØSNINGER. - skumringsbrytere og bevegelsessensorer NYE TIDER, SMARTE LØSNINGER - skumringsbrytere og bevegelsessensorer Gylling Teknikk AS, Rudssletta 71, Pb. 103, 1309 Rud, Tlf: 67151400, Faks: 67151401, www.gylling.no, post@gylling.no DIGITAL SKUMRINGSBRYTER

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre).

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre). Revidert 22.09.2009 av Merethe Haugland Gassalarm Amos - NG 1. Innledning Amos Modell 550 naturgassalarm med en ekstern sensor, type 9712/NG, varsler gasslekkasje med lys- og lydsignal. Alarm utløses når

Detaljer

Bruksanvisning. PD 360i/8 BASIC EB10430435. PD 360i/8 BASIC SMB EB10430473

Bruksanvisning. PD 360i/8 BASIC EB10430435. PD 360i/8 BASIC SMB EB10430473 MA00607800 07/2015 Bruksanvisning EB10430435 EB10430473 ESYLUX GmbH An der Strusbek 40 22926 Ahrensburg Germany info@esylux.com www.esylux.com 1 Innholdsfortegnelse 1 Beskrivelse 3 2 Sikkerhetsanvisninger

Detaljer

Systemet programmeres enkelt uten spesielle hjelpemidler, og egner seg spesielt godt til små og middels store installasjoner.

Systemet programmeres enkelt uten spesielle hjelpemidler, og egner seg spesielt godt til små og middels store installasjoner. ELKO Wireless er et trådløst styringssystem for lys. ELKO Wireless er basert på radiokommunikasjon mellom enhetene. Systemet programmeres enkelt uten spesielle hjelpemidler, og egner seg spesielt godt

Detaljer

Kjøkkenbelysning KJØPEHJELP

Kjøkkenbelysning KJØPEHJELP KJØPEHJELP Kjøkkenbelysning Det er tryggere, lettere og morsommere å jobbe og lage mat på kjøkkenet når du har godt og jevnt lys på benkeplaten. Skapbelysning på toppen av veggskapene lyser dem opp og

Detaljer

Eltako Wireless Opplev en helt ny livskvalitet 24 / 7. Mer fleksibilitet, mer sikkerhet og mer tid for deg selv!

Eltako Wireless Opplev en helt ny livskvalitet 24 / 7. Mer fleksibilitet, mer sikkerhet og mer tid for deg selv! Eltako Wireless Opplev en helt ny livskvalitet 24 / 7. Mer fleksibilitet, mer sikkerhet og mer tid for deg selv! Brytere kan enkelt festes til vegger, glass eller møbler takket være trådløs teknologi.

Detaljer

ELKO Wireless Trådløs og elegant lysstyring

ELKO Wireless Trådløs og elegant lysstyring ELKO Wireless Trådløs og elegant lysstyring ELKO Wireless lysstyring Tenk deg at lysbryteren kan festes der du vil, for eksempel på glass, mur eller laftet tømmer. Du behøver ikke ta hensyn til at kabler

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

Malthe Winje Automasjon AS Telefon: 66 99 61 00 www.mwg.no Haukeliveien. 48, 1415 Oppegård Telefaks: 66 99 61 01 firmapost@mwa.no

Malthe Winje Automasjon AS Telefon: 66 99 61 00 www.mwg.no Haukeliveien. 48, 1415 Oppegård Telefaks: 66 99 61 01 firmapost@mwa.no Tekst El nummer Side Tabell over dimmere Side 2 Universal dimmer EUD12NPN 1435553 Side 3 Universal dimmer EUD12D 1435555 Side 5 Forsterker LUD12, kobles sammen med EUD12Z og EUD12D 1435556 Side 6 Digital

Detaljer

Lysstyring gjort enkel

Lysstyring gjort enkel Lysstyring gjort enkel Intelligent lysstyring fra Servodan Enkel montasje og installasjon Komplette løsninger for alle typer lokaler Sparer helt opp til 70 % av strømkostnadene til lys Ring Micro Matic

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S3 27,2VDC 8A 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Spenningsenhet for DIN skinne, Pulsenhet. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Spenningsenhet for DIN skinne, Pulsenhet. Bruksanvisning Spenningsenhet for DIN skinne Art.nr. 1208 REG Pulsenhet Art.nr. 1208 UI Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere.

Detaljer

DML Intello. Teknisk spesifikasjon Målskisser Inn- og utganger Koblinger Tilbehør

DML Intello. Teknisk spesifikasjon Målskisser Inn- og utganger Koblinger Tilbehør DML Intello Teknisk spesifikasjon Målskisser Inn- og utganger Koblinger Tilbehør DML Intello Teknisk spesifikasjon DORMA DML Intello motorlåser DORMA DML Intello er en ny serie med motorlåser som er en

Detaljer

Lær å forstå DALI lysstyring Eliaden 2016

Lær å forstå DALI lysstyring Eliaden 2016 Lær å forstå DALI lysstyring Eliaden 2016 Agenda Kort presentasjon DALI Del 1 Grunnleggende DALI DALI Del 2 DALI Dagslys- og bevegelsesstyring Multisoner Foldedørsløsning Nabosonestyring Lysscener Overstyring

Detaljer

enet TRÅDLØS STYRING - helt enkelt 1 / www.instell.no

enet TRÅDLØS STYRING - helt enkelt 1 / www.instell.no enet TRÅDLØS STYRING - helt enkelt www.instell.no 1 / INNHOLD enet Trådløs styring Helt enkelt Informasjon enet er et trådløst system fra den tyske kvalitetsprodusenten JUNG. Dette innebærer at en topp

Detaljer

BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING

BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING INNHOLD: Kapittel A, montasje og kopling Side 2 Kapittel B, Oppstart/programmering av hovedur/biur Side 3 Kapittel C, Programmering av ringetider/reléer Side

Detaljer

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 1 Vidhaugen 114 7550 Hommelvik Norway Tele: +47 73979017 E-mail: post@tgelectronics.no Web: www.tgelectronics.no TG Electronics/ Beckmann GmbH er ikke ansvarlig overfor

Detaljer

Brukerveiledning IR-MOTTAKER IR-2ML MED VARIANTER. IR-mottaker IR-2ML. IR-mottaker IR-2MLProg: HMS art. nr.: 142961 Best.nr.

Brukerveiledning IR-MOTTAKER IR-2ML MED VARIANTER. IR-mottaker IR-2ML. IR-mottaker IR-2MLProg: HMS art. nr.: 142961 Best.nr. IR-mottaker IR-2ML Brukerveiledning IR-MOTTAKER IR-2ML MED VARIANTER IR-mottaker IR-2MLProg: HMS art. nr.: 142961 Best.nr.: 2204215 IR-mottaker IR-2ML... 1 Beskrivelse / Varianter... 2 Montering... 2 Tilkopling...

Detaljer

Varslingshjelpemidler. P162A Bevegelsesdetektor, kablet P162B Bevegelsesdetektor, radio. Bruks- og Monteringsanvisning

Varslingshjelpemidler. P162A Bevegelsesdetektor, kablet P162B Bevegelsesdetektor, radio. Bruks- og Monteringsanvisning Varslingshjelpemidler P162A Bevegelsesdetektor, kablet P162B Bevegelsesdetektor, radio Bruks- og Monteringsanvisning Gjerstadveien 398, Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 E-mail: post@picomed.no

Detaljer

INSTALLASJONSmanual IB4. Impulsrelé for gruppestyring av fire motorer

INSTALLASJONSmanual IB4. Impulsrelé for gruppestyring av fire motorer NO 061110 Ref: IB4_im1822039_no.pdf INSTALLASJONSmanual Art.nr: 1822039 IB4 Impulsrelé for gruppestyring av fire motorer Med IB4 gruppestyres 4 x 230 V AC motorer manuelt samtidig som motorene tar imot

Detaljer

dato:21.06.2013 PRODUKTBLAD LD-8W-COB-D LED Funksjonell Downlight for innendørsbruk 8W. IP44 COB Beskrivelse

dato:21.06.2013 PRODUKTBLAD LD-8W-COB-D LED Funksjonell Downlight for innendørsbruk 8W. IP44 COB Beskrivelse PRODUKTBLAD dato:21.06.2013 LD-8W-COB-D LED Funksjonell Downlight for innendørsbruk 8W. COB IP44 Beskrivelse Talitor Downlight er det siste innen LED-teknologi. LED med høy effekt krever et presist og

Detaljer

BRUKERMANUAL. Isolasjonsvakt MEG-1000

BRUKERMANUAL. Isolasjonsvakt MEG-1000 BRUKERMANUAL Isolasjonsvakt MEG-1000 SCANDINAVIAN ELECTRIC AS TLF. 55 50 60 70 JANAFLATEN 28 FAKS. 55 50 60 99 POSTBOKS 80 GODVIK E-POST se.mail@scel.no 5882 BERGEN Hjemmeside http://www.scel.no Org.no.

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. FunkBus FunkBus styringsenhet 1-10 V, DIN skinne. Art.nr. FST 1240 REG.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. FunkBus FunkBus styringsenhet 1-10 V, DIN skinne. Art.nr. FST 1240 REG. Art.nr. FST 1240 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre

Detaljer

BRUKSANVISNING PAKKENS INNHOLD: MONTERINGSMÅL: ---------- METER for solcellesystem med doble batterier. ---------- For caravans, bobiler og båter

BRUKSANVISNING PAKKENS INNHOLD: MONTERINGSMÅL: ---------- METER for solcellesystem med doble batterier. ---------- For caravans, bobiler og båter BRUKSANVISNING ---------- METER for solcellesystem med doble batterier ---------- For caravans, bobiler og båter ---------- Modell EPIP20-DB PAKKENS INNHOLD: Kontrollpanel for innfelt eller utenpåliggende

Detaljer

Morten Olav Berg, Fagerhult Belysning AS. Kan energieffektiv belysning og høy belysningskvalitet forenes?

Morten Olav Berg, Fagerhult Belysning AS. Kan energieffektiv belysning og høy belysningskvalitet forenes? Morten Olav Berg, Fagerhult Belysning AS Kan energieffektiv belysning og høy belysningskvalitet forenes? Fakta om Fagerhult Nordens største / ett av Europas ledende belysningskonsern Hurtigvoksende leverandør

Detaljer

Analog Timer TSQD1CO, TSSD1CO, TSQW1CO. Koblingsskjema. Teknisk Data. Målskisse (mm)

Analog Timer TSQD1CO, TSSD1CO, TSQW1CO. Koblingsskjema. Teknisk Data. Målskisse (mm) Analog Timer TSQD1CO, TSSD1CO, TSQW1CO 3 Moduler Fjærklemmer Forhåndsvalgt kobling manuell 3-pos. bryter: Permanent ON/AUTO/Permanent OFF Koblingsposisjon indikasjon Type TSQD1CO: - Batteri backup (NiMH

Detaljer

Programmering, oppsett og installasjonsløsninger av LIP-8000 serien IP apparater

Programmering, oppsett og installasjonsløsninger av LIP-8000 serien IP apparater Programmering, oppsett og installasjonsløsninger av LIP-8000 serien IP apparater Oppsett og programmering av LIP 8000 IP apparat Et IP apparat kan tilkobles ipecs systemet på 3 forskjellige måter avhengig

Detaljer

Luftporter for energieffektivitet og bedre komfort. Ny intelligent luftportserie PA-serien

Luftporter for energieffektivitet og bedre komfort. Ny intelligent luftportserie PA-serien PA Luftporter for energieffektivitet og bedre komfort Ny intelligent luftportserie PA-serien PA -luftporter én serie, flere muligheter Det skal være enkelt å velge Frico og det skal også være enkelt å

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

Alarmdetektorene i Professional Series Vet når det trengs alarm. Og når det ikke gjør det. Nå med Flerpunkts antimask med spraydeteksjon

Alarmdetektorene i Professional Series Vet når det trengs alarm. Og når det ikke gjør det. Nå med Flerpunkts antimask med spraydeteksjon Alarmdetektorene i Professional Series Vet når det trengs alarm. Og når det ikke gjør det. Nå med Flerpunkts antimask med spraydeteksjon Bosch-teknologi uten sidestykke forbedrer deteksjonen og reduserer

Detaljer

Bilde 1: Apparatets oppbygning

Bilde 1: Apparatets oppbygning Tilstedeværelsesmelder kompakt Best.nr. : 1147 02 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen

Detaljer

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden.

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Art.nr. FST 1240 EB Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

cronotec digitale kontaktur Styringer

cronotec digitale kontaktur Styringer cronotec digitale kontaktur Styringer Utforsk den smarte metoden for ur-programmering De digitale cronotec tidsurene kombinerer moderne teknikk med enkelt bruk. For eksempel kan man med et PC program og

Detaljer

ActiLume Occuswitch / OccuPlus Trios. Luxsense. L ysstyring. den enkleste og raskeste veien for å oppfylle de nye energinormene og kravene

ActiLume Occuswitch / OccuPlus Trios. Luxsense. L ysstyring. den enkleste og raskeste veien for å oppfylle de nye energinormene og kravene Luxsense ActiLume Occuswitch / OccuPlus Trios L ysstyring den enkleste og raskeste veien for å oppfylle de nye energinormene og kravene Få styr på lyset Philips lysstyring er utviklet for å redusere driftsomkostningene,

Detaljer

Kontorlamper Serien prana+ led StÅ- og pendellamper prana+-serien

Kontorlamper Serien prana+ led StÅ- og pendellamper prana+-serien Kontorlamper NO Serien PRANA+ LED STÅ OG pendellamper PRANA+serien INDIREKTE OPPLYS UTTREKKBART LAMPEHODE DIREKTE LYS HØYTEKNOLOGISK SENSOR LYSSTYRKE SCENESTYRING TUNABLE WHITE for tilpasning av lysfargen

Detaljer

NO BRUKSANVISNING RC 230i KNX EM10015472

NO BRUKSANVISNING RC 230i KNX EM10015472 4 OPPSTART Alle parametreringer utføres i ETS-programvaren (Engineering Tool Software). I ESYLUX RCi KNX-serien gjør de medfølgende magnetene at programmeringsstatus for den fysiske adressen aktiveres

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no Produkt: Amos Type: Gassdetektor - NG Leverandør: Tolcon AS Revidert: 03.12.2014 av Jan-Ove Gustavsen NG GAS Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

Series 14. De fleste buss aktuatorene kan benyttes av begge løsningene

Series 14. De fleste buss aktuatorene kan benyttes av begge løsningene Eltako Series 14 Series 14 Series 14 bus system fra Eltako kan bygges opp som En kablet løsning En trådløs løsning Eller en hvilken som helst kombinasjon av en kablet og en trådløs løsning De fleste buss

Detaljer

Infravarmer IRCF. Infravarmer IRCF. For punktoppvarming av store lokaler

Infravarmer IRCF. Infravarmer IRCF. For punktoppvarming av store lokaler Infravarmer 1500 3000 4500 3 1500-4500 W Elvarme 3 modeller Infravarmer For punktoppvarming av store lokaler Bruksområde er spesielt utviklet for punktoppvarming i lokaler med store luftrom, for eksempel

Detaljer

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide. Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no Micro Matic Norge AS tlf.:66775750 (www.micromatic.no)

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S5 27,2VDC 8,2A. 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

KNX topologi Kommunikasjon og installasjon

KNX topologi Kommunikasjon og installasjon KNX topologi Kommunikasjon og installasjon Side nr. 1 Hva er KNX? 1. KNX en feltbussteknologi for alle anvendningsområder innen hjem- og bygningsautomasjon 2. Standarden er grunnlagt på over 15 års markedserfaring

Detaljer

IR-MOTTAKER IR-8M/16M, 24V/230V

IR-MOTTAKER IR-8M/16M, 24V/230V IR-mottaker IR-8M/16M, 24V/230V Brukerveiledning IR-MOTTAKER IR-8M/16M, 24V/230V 8 kanaler, driftsspenning 24 V AC/DC: HMS art. nr. 028515 Best. nr.: 2204112 8 kanaler, driftsspenning 230 V AC: HMS art.

Detaljer

Håndbok for installasjon av parkeringsboksen ENO-BP2R

Håndbok for installasjon av parkeringsboksen ENO-BP2R Håndbok for installasjon av parkeringsboksen ENO-BP2R RW Parkeringsboksen ENO-BP2R muliggjør HFkontroll av to adkomster til parkering, kalt "INNGANG" og "UTGANG". Den fungerer med en aktiv antenne som

Detaljer

KSFa ----------------------------------------------------------

KSFa ---------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- Elektroniske luftmengdemåler ---------------------------------------------------------------------- FUNKSJON KSF er en elektronisk luftstrømmåler

Detaljer

Elztrip EZ200 Topanels varmestråler for butikker, forsamlingslokaler og lignende

Elztrip EZ200 Topanels varmestråler for butikker, forsamlingslokaler og lignende 800 2200 W Elvarme 8 modeller Elztrip EZ200 Topanels varmestråler for butikker, forsamlingslokaler og lignende Bruksområde EZ200 er beregnet for totaloppvarming, tilleggsvarme og som beskyttelse mot kaldras

Detaljer

dti led Direct to Indirect

dti led Direct to Indirect dti led Direct to Indirect Frihet til å velge Kombinasjonen av direkte og indirekte belysning er et av kjennemerkene til Fagerhult. I vår forskning og produktutvikling har vi alltid fremhevet hvor viktig

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Bevegelsesdetektor tak. Art.nr. DAW 360 WW Art.nr. DAW 360 AL.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Bevegelsesdetektor tak. Art.nr. DAW 360 WW Art.nr. DAW 360 AL. Art.nr. DAW 360 WW Art.nr. DAW 360 AL Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges,

Detaljer

DMX12 12 Kanalers DMX Lys Mikser

DMX12 12 Kanalers DMX Lys Mikser DMX12 12 Kanalers DMX Lys Mikser Brukermanual 2009 V1 Laget i Norge av CLS www.cls.no - kontor@cls.no 1 Innholdsfortegnelse: Side 1: Bruksanvisning forside. 2: Innholdsfortegnelse 2: Spesifikasjoner 3:

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Thermoplus EC. Thermoplus. Slank varmestråler for beskyttelse mot kaldras

Thermoplus EC. Thermoplus. Slank varmestråler for beskyttelse mot kaldras 00-900 W Elvarme 8 modeller Thermoplus EC Slank varmestråler for beskyttelse mot kaldras Bruksområde Thermoplus monteres over vinduene og gir effektiv beskyttelse mot kaldras. Den slanke utformingen gjør

Detaljer

TILSTEDEVÆRELSES- OG BEVEGELSESDETEKTORER NO KNX TILSTEDEVÆRELSES- OG BEVEGELSESDETEKTORER KNX

TILSTEDEVÆRELSES- OG BEVEGELSESDETEKTORER NO KNX TILSTEDEVÆRELSES- OG BEVEGELSESDETEKTORER KNX TILSTEDEVÆRELSES- OG BEVEGELSESDETEKTORER NO KNX TILSTEDEVÆRELSES- OG BEVEGELSESDETEKTORER KNX KNX-BUSSEN OPPGRADERES MED ÅRVÅKNE SANSER: SOM ET SVAR PÅ DEN STADIG ØKENDE BEVISSTHETEN PÅ ENERGIEFFEKTIVITET

Detaljer

Bevegelse sensor DR 06

Bevegelse sensor DR 06 Bevegelse sensor DR 06 Formål Bevegelse sensoren slår på lyset ved bevegelse og slår av lyset når siste bevegelse er detektert + tiden som er satt for forsinket ut. Bevegelse sensoren slår ikke på lyset

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL500-2405 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 24V batteri

Detaljer

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner Omgivelseskontroll Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 3711 9950 Fax +47 3711 9951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631 MVA Revisjonsoversikt

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon desember 2009 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no)

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon desember 2009 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon desember 2009 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Micro Matic Norge AS: 66775750, http://micromatic.no/

Detaljer

Moderne bolig Moderne elektroinstallasjon

Moderne bolig Moderne elektroinstallasjon Moderne bolig Moderne elektroinstallasjon Smart-house Lysstyring Med Smart-house har du full kontroll over belysningen både innendørs og utendørs, slik at den kan tilpasses forskjellige situasjoner og

Detaljer

IR mottager GL-4M WM. Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse

IR mottager GL-4M WM. Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse IR mottager GL-4M WM IR mottager GL-4M WM HMS art. nr.: 028509 Bestillingsnr: 2204197-09 IR mottager GL-4M WM... 1 Beskrivelse... 2 Tilkopling...

Detaljer

BRUKSANVISNING. PD-C180i KNX PD-C180i KNX DK PD-C180i KNX CH. www.esylux.com. www.esylux.com 1/10 BRUKSANVISNING 4 OPPSTART 5 AKTIVERING/VARSELLAMPER

BRUKSANVISNING. PD-C180i KNX PD-C180i KNX DK PD-C180i KNX CH. www.esylux.com. www.esylux.com 1/10 BRUKSANVISNING 4 OPPSTART 5 AKTIVERING/VARSELLAMPER DK 4 OPPSTART Alle parametreringer utføres i ETS-programvaren (Engineering Tool Software). Ved å føre fingeren over de senkede knappene, ved siden av linsen nedenfor til høyre, aktiveres programmeringstilstanden

Detaljer