Leder. Prestens hjørne. Det store gjestebudet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Leder. Prestens hjørne. Det store gjestebudet"

Transkript

1 Leder Hvor mye er presten verdt? Eller rettere sagt, hvor mye vil vi betale for å ha en prest tilgjengelig? Siden presten er en av våre forbindelser til Gud, så er behovet vi har for han/ henne det samme som behovet vi har for Gud. Noen av oss har behov for jevnlig kontakt gjennom faste kirkebesøk. Andre derimot føler kun behov for presten ved gledelige anledninger som for eksempel dåp og bryllup. Behovet er i enda større grad tilstede når sorgen setter inn, som ved død, begravelse eller ved kriser i livet. De aller fleste føler behov for å snakke med en prest en eller flere ganger i livet, men hvor mye er vi villige til å betale for å ha muligheten til å kontakte en prest når vi trenger det? Noen syns kanskje det er underlig å skulle vurdere behovet for en prest økonomisk, men som det meste annet i dagens samfunn er det dessverre det som skjer hver dag. Bispedømmet har ansvaret for at vi har prester nok i de forskjellige menighetene ut fra de ressursene de har fått tildelt av staten. De gjør helt sikkert så godt de kan, hvilket i de fleste tilfeller er godt nok, men så skjer det uforutsette ting. Hva når prosten slutter og en av prestene må påta seg prostejobben i tilegg til sin egen jobb? Hva når 1-2 av menighetenes 3 prester blir sykmeldte? Selv prester kan bli syke, og blir de først syke så er det sikkert best for dem at de blir 100% sykmeldt. Å være delvis sykmeldt for en prest er negativt av to årsaker. Først og fremst fordi de krever mer av seg selv enn de burde. Kall det samvittighet eller pliktfølelse, men de har ikke lett for å si nei når de blir spurt. Jeg vet ikke hvor flinke prester er til å holde oversikt over hvor mye de har jobbet. Jeg er imidlertid overbevist om at det ikke er lett for dem å si nei når noen ber om en sørgesamtale, eller av en annen grunn har et sterkt behov for, og ønske om en samtale med en prest. Dette gjelder uansett om timelista er full fra før, eller ikke. Enten de fra før var delvis eller helt friske, burde de si nei når de allerede er overarbeidet. Men det er ikke bare de selv som forventer for mye av dem. Deres overordnede, og vi andre også, har nok et for stort forventningspress. Kanskje skyldes det at man ikke vet hvor mye prestene jobber, og derfor tror de kan påta seg enda en oppgave. Eller kanskje det rett og slett skyldes en mer eller mindre bevisst holdning om at prester alltid skal være tilgjengelig. Jeg vet ikke om det ville være et skritt i riktig retning om også prester må føre timelister, men jeg vet at det ville være en løsning å ha vikarprester som kan steppe inn når en prest blir syk. Riktignok finnes det til en viss grad vikarprester, men av økonomiske årsaker er de ikke mange nok til å dekke behovet. Så istedenfor å sette inn vikarer, drives det til en viss grad rovdrift på de prestene som er helt eller delvis friske? Dette igjen vil jo føre til mer sykmelding blant prestene. Samfunnet må enten påta seg kostnaden med å ha, og benytte prestevikarer, eller man må akseptere at prester kun er tilgjengelig i normal arbeidstid, på søndager og noen få andre dager i uka. Spørsmålet blir til syvende og sist: Er vi villige til å greie oss uten prester, eller er vi villige til å betale det det koster å ha dem tilgjengelig? Tore Hafnor Prestens hjørne Det store gjestebudet To vakre fortellinger omkranser mine snart 20 år på Ringerike. I min innsettelsesgudstjeneste i Norderhov kirke var evangelieteksten fra Lukasevangeliets 14. kapittel, der Jesus forteller om det store gjestebudet. Mange var innbudt, men de fleste meldte avbud når det nærmet seg. Husets herre ble skuffet og sint, og ba sin tjener om å gå ut på veiene og stiene og nøde folk til å komme, så huset mitt kan bli fullt (Luk 14,23). I Jesu liknelse er det Gud som slett ikke vil sitte alene ved bordet. Som en god far gleder han seg over å kunne samle familien til fest og glede. Dessverre er det mange mennesker som tror at å være en kristen er ensbetydende med noe livsfjernt, gledesløst og kjedelig. Men Jesus selv var ingen gledesdreper eller livsfornekter. Han lot seg stadig invitere til selskap og fest, han sa ja til livet, til sann og ekte livsglede. Og det var nettopp dette som forarget hans motstandere mest, at han tar imot syndere og spiser sammen med dem (Luk 15,2). Når fariseerne og de skriftlærde murret over at han var for lite kritisk i valg av omgangskrets, fortalte Jesus en ny liknelse, en av de vakreste fortellingene i Bibelen, ja, i hele verdenslitteraturen - om den bortkomne sønnen. Tilfeldighetene vil at dette er evangelieteksten jeg skal preke over ved min avskjedsgudstjeneste på Ringerike. Egentlig er overskriften for denne liknelsen litt upresis, for liknelsens hovedperson er etter min oppfatning heller den bortkomne sønnens far. For tilhørerne var det temmelig sjokkerende at han kunne være så bløthjertet at han tok imot sønnen med åpne armer, etter at han hadde forspilt farsarven og ødelagt familiens navn og rykte. Men faren var fylt av sorg i alle disse årene da sønnens plass ved bordet stod tom. Når han endelig er tilbake er alt annet uviktig, for denne sønnen min var død og er blitt levende, han var kommet bort og er funnet igjen. Og så ble det fest og glede på gården. Dette er en fortelling om å dra bort, om å være hjemmefra, ja, å være hjemløs. Det er ikke vanskelig å kjenne seg i slekt med denne sønnen. Men det er også fortellingen om faren som aldri gir opp håpet, om en far som venter. En Gud som venter og aldri gir opp. Kjære venn! Det er dette som er evangeliet, det glade budskap: Gud venter på oss. Venter på å ta imot oss på nytt, når vi har kommet på avstand fra ham. Du er ikke strøket fra protokollen. Gud har ikke gitt deg opp. Mye kan prøve å ta Guds plass i livet vårt, men ingen ting kan erstatte ham, heller ikke mennesker hvor gode og uunnværlige de enn kan være. Mitt ønske for kirkene og menighetene på Ringerike er at de kan være steder der det stråler ut at Gud venter på mennesker, at det er ledig plass ved bordet, at det er rom for absolutt alle i min Fars hus (Joh 14,1). Jan Otto Myrseth KIRKEBLADET NR

2 Takk for oss Babysang i Norderhov kirke! Tyristrand Barnekor på tur 4.-6.juni Det er ytterst vemodig for meg og familien å skulle bryte opp fra Ringerike. Når vi lar årene og minnene passere revy, fylles vi av uendelig takknemlighet. En takk til alle gode venner, til store og små som har lukket oss inn i sine hjerter og liv. Å være prest på Ringerike er et stort privilegium. En møter så masse vennlighet og hjertevarme, både ved de store, høytidelige anledninger og ved alle de hverdagslige treffpunktene. Enten det er i skiløypa eller på butikken, på torget eller på fotballtribunen, på kulturarenaer eller i kirkehuset. Alle gode minner bærer vi med oss i bagasjen over fjellet. Vi håper å treffe mange av dere igjen, enten det blir i Bergen eller når vi setter kursen østover for å pleie gammelt vennskap. Vi hilser dere med Guds fred. Vennlig hilsen Merete og Jan Otto Myrseth Babysang er for babyer og deres Mamma eller Pappa. Her leker barna sammen, og de voksne har sin sosiale bit. Det er ingen øvre aldersgrense. Vi prøver å tilpasse sanger og aktivitet til de som kommer. Etter en sangstund spiser vi sammen. Vi stiller med kaffe og te Vi møtes i Norderhov kirke kl på disse onsdagene: 15.september 29.september 13.oktober 27.oktober 10.november 24.november Er det noe du lurer på, kan du ringe Nina Rødningen, , Else Berit Breien, eller sogneprest Bjørg Elisabeth Oserud Tradisjonen tro ble det en flott kortur også i år. Turen gikk til Hunderfossen, og det ble en kjempekjekk tur. Vi hadde nydelig vær, vi fikk prøve alle de kjekke aktivitetene i parken, vi fikk bade og vi sang mange av de fine sangene våre. Vi bodde i flotte leiligheter i Hafjell - og etter utsagn fra kormedlemmer: det er jo penere enn hjemme, jo! Gondolheisen måtte vi også prøve. Det gikk 1300m opp i fjellet, og derfra hadde vi oversikt over «hele» Gudbrandsdalen. Både voksne og barn strålte om kapp- vi kunne godt vært på tur lenger enn ei kort helg. Senere i sommer skal undomsskole-elevene i koret på en hel ukes korsommerskole i Kristiansand i regi av Ung Kirkesang. Redaksjonskomité: Nils Skjørvold Tlf Unni Brun Tlf Jenny Hafnor Tlf Tore Hafnor Tlf Kasserer/annonseansvarlig: Anny Andreassen Grete Lyseng Kirkebladet for Lunder, Norderhov og Ask, Tyristrand, Ullerål og Veme Utgiver: Menighetsrådene Forside: Sommer Foto Erik Hafnor Korrekturleser: Gunnar Abelgaard Frivillig kontingent kr. 150,- Bankgiro Støtt våre annonsører, de støtter oss! Layout og trykk: Menova as - grafisk Frist for innlevering til neste nummer er 29. oktober. Stoff leveres til Unni Bruun 4 KIRKEBLADET NR. 2-10

3 2. Pinsedagsgudstjeneste på Hovinsetra I Tyristrand menighet Når det gjelder menigheten vår i dag, er vi glade og stolte over å ha en meget høy dåps- og konfirmasjonsprosent (godt over 90!!). Vi ønsker å være en aktiv og inkluderende menighet med tilbud til mennesker i alle aldre. 2. Pinsedagsgudstjeneste på Hovinsetra har blitt en hyggelig prostitradisjon. Været var i år nokså utrygt, og gjorde nok sitt til at fremmøtet var litt mindre enn vanlig. Det var likevel opphold under gudstjenesten og grillingen etterpå, men bare så vidt! Et trofast publikum kom fra flere av våre menigheter, og det ble nok en hyggelig opplevelse på Hovinsetra. De aller sprekeste, som hadde syklet inn på Holleia, fikk nok en kjølig tur hjem. Kirkebladet håper at det koselige samværet varmet så mye at forsøket gjentas! Tekst og foto: Nils Skjørvold Det drives således et godt barnearbeid. Vi har et minigospelkor for barn fra ca 4 år og fram til 6-7 år. Videre har vi et barnekor med medlemmer fra 7 til ca år. Både Minigospel og Barnekoret drives av kateketen vår, Bjørg Nygård Halvorsen, og de øver hver uke i Menighetshuset vårt, som stod ferdig til kirkejubileet i Ca en gang pr måned har vi Tweens - samlinger. Det er et tilbud til barn fra ca år. Når kjellerrommet i Menighetshuset vårt blir ferdig, vil vi innrede en ungdomshule der, og vi håper å kunne gi tilbud til bygdas ungdommer, også utover konfirmanttiden. Ca 2-3 ganger pr. halvår har vi Møtestedet, et forum for tvil og tro, beregnet på voksne. Da har vi noen som innleder om et tema, vi samtaler, synger og koser oss med et enkelt kveldsmåltid. Vi har også et lite kammerkor som består av voksne sangere. Kammerkoret er med og beriker gudstjenestene våre med liturgisk sang og korsang. Koret drives av Bjørg Nygård Halvorsen, og kantor Audun Ringkjøb i fellesskap. De eldre i menigheten inviteres til Vennetreff 6-7 ganger pr år. Dette er formiddagssamlinger med andakt, sang og musikk, loddsalg og et godt måltid mat. Utover dette har menigheten et godt samarbeid med presten i Ringerike Fengsel, hvor vi både har besøkere / visitorer, gudstjenestegruppe og sangkveld-gruppe. Vi ønsker alle velkommen til kirken og menigheten vår! Ta kontakt hvis det er noe du lurer på. Olaug Bjørnstad Ringkjøb KIRKEBLADET NR

4 LUNDER 13. juni 3. søndag etter pinse Lunder kirke kl. 1100: Myrseth. Avskjedsgudstjeneste for sokneprest Ida Greve. Kirkekaffe. Søndag 11. juli 7. søndag etter pinse Lunder kirke kl. 1300: Oserud. Torsdag 29. juli - Olsok Breidablikk kl. 1800: Friluftsgudstjeneste. Amble. Søndag 29. august 14. søndag etter pinse Lunder kirke kl. 1100: Norendal. Høsttakkefest. Konfirmantpresentasjon. Slekters gang Søndag 12. september 16. søndag etter pinse Strømsoddbygda kapell kl. 1100: Norendal. Søndag 26. september 18. søndag etter pinse Lunder kirke kl. 1100: Vikar. Søndag 10. oktober 20. søndag etter pinse Lunder kirke kl. 1100: Meberg. Konfirmantjubileum. Søndag 24. oktober 22. søndag etter pinse Strømsoddbygda kapell kl. 1100: Meberg. Konfirmantene deltar. Søndag 7. november Allehelgensdag Lunder kirke kl. 1100: Meberg. Minnegudstjeneste. Søndag 28. november 1. søndag i advent Lunder kirke kl. 1100: Familiegudstjeneste. Meberg. Bok til 4-åringer. Adrian Svenskerud Tutanrud Jesper Holte Nora Landsdalen Ørpen Henrik Eker Abrahamsen Herdis Margrethe Johnsrud Rolf Breili Egil Hermann Halkindrud Astrid Bekken Jorun Kastet Ragnhild Flaskerud NORDERHOV OG ASK Søndag 13. juni 3. søndag etter pinse Norderhov kirke kl. 1100: Oserud. Tønsberg Domkor. Søndag 4. juli søndag etter pinse Norderhov kirke kl. 1100: Gudstjeneste v/ Areopagos. Norderhov kirke kl. 1300: Dåpsgudstjeneste. Oserud. Søndag 25. juli 9. søndag etter pinse Norderhov kirke kl. 1100: Oserud. Søndag 15. august 12. søndag etter pinse Norderhov kirke kl. 1100: Norendal. Søndag 29. august 14. søndag etter pinse Norderhov kirke kl. 1100: Oserud. Søndag 5. september 15. søndag etter pinse Ask kapell kl. 1800: Oserud. Konfirmantpresentasjon. Søndag 12. september 16. søndag etter pinse Norderhov kirke kl. 1100: Meberg. Søndag 26. september 18. søndag etter pinse Norderhov kirke kl. 1100: Oserud. Høsttakkefest. Konfirmantpresentasjon. Søndag 10. oktober 20. søndag etter pinse Norderhov kirke kl. 1100: Norendal. Søndag 31. oktober Bots- og bededag Ask kapell kl. 1100: Oserud. Busserullgjengen. Søndag 7. november Allehelgensdag Norderhov kirke kl. 1800: Norendal. Minnegudstjeneste. Søndag 21. november Siste søndag i kirkeåret Norderhov kirke kl. 1100: Norendal. Søndag 28. november 1. søndag i advent Norderhov kirke kl. 1100: Oserud. Nytestamente til 5. klassinger. 6 KIRKEBLADET NR. 2-10

5 Slekters gang Norderhov kirke Siri Løvhøiden Klemmestad Thea Emilie Hurum Elsine Gulsvik Eikeland Mathias Gulliksen-Bakken Aurora Isabelle Hallum Ingrid Simarud Nyhuus Kine Osilie Rødningen Niclas Rødningen Julie Bjørklund Kasper Braarud Markus Braarud Martine Rijken Bergheim Tuva Marie Grini Isabel Nymoen Ask kapell Eldor Bjerke Jacob Lerberg-Nielsen Gudrun Johanne Høistad Larsen Øistein Barstad Svein Erling Wold Ivar Andersen Arvid Smedshammer Hans Gudbrand Gjerde Normann Kvale Bjørn Arild Breivold Einar Simensen TYRISTRAND Søndag 27. juni 5. søndag etter pinse Tyristrand kirke kl. 1100: Synnes. Søndag 11. juli 7. søndag etter pinse Tyristrand kirke kl. 1100: Oserud. Søndag 8. august 11. søndag etter pinse Tyristrand kirke kl. 1100: Meberg. Søndag 22. august 13. søndag etter pinse Tyristrand kirke kl. 1100: Sund. Søndag 5. september 15. søndag etter pinse Tyristrand kirke kl. 1100: Oserud. Konfirmantpresentasjon. Søndag 19. september 17. søndag etter pinse Tyristrand kirke kl. 1100: Norendal. Høsttakkefest. Tyristrand barnekor. Søndag 3. oktober 19. søndag etter pinse Tyristrand kirke kl. 1100: Sund. Konfirmantjubileum. Søndag 24. oktober 22. søndag etter pinse Tyristrand kirke kl. 1100: Familiegudstjeneste. Norendal. Minigospel. Søndag 7. november Allehelgensdag Tyristrand kirke kl. 1100: Norendal. Minnegudstjeneste. Søndag 14. november 25. søndag etter pinse Tyristrand kirke kl. 1100: Norendal. Søndag 28. november 1. søndag i advent Tyristrand kirke kl. 1600: Oserud. Minigospel og speidere. Julegrantenning. Slekters gang Bertine Sørland Birk Fossum Colin Mc Pherson Kindberg Emmeline Kvernbakken Andreassen Thale Nenseth Bråthen Leon Østli Netta Irene Lindahl Pål Håkon Borgersen og Wenche Helgesen Bjørn Willy Fossum Kjell Arvid Ruud Aud Gunvor Gjermundbo Knut Kristiansen a.s Klekkenveien 155, 3514 Hønefoss Tlf Fax KIRKEBLADET NR

6 ULLERÅL Søndag 20. juni 4. søndag etter pinse Ullerål kirke kl. 1700: Avskjedsgudstjeneste for prost Jan Otto Myrseth. Kirkekaffe. Søndag 4. juli 6. søndag etter pinse Ullerål kirke kl. 1100: Aschim. Kirkevaffel. Søndag 25. juli 9. søndag etter pinse Ringkollkapellet kl. 1300: Bøe. Fellesgudstjeneste for Ullerål og Haug menigheter. Søndag 1. august 10. søndag etter pinse Ullerål kirke kl. 1100: Bøe. Kirkevaffel. Søndag 15. august 12. søndag etter pinse Ullerål kirke kl. 1100: Bøe. Familiens misjonsdag. Slekters gang Søndag 29. august 14. søndag etter pinse Ullerål kirke kl. 1100: Aschim. Søndag 12. september 16. søndag etter pinse Ullerål kirke kl. 1100: Aschim. Konfirmantpresentasjon. Sang: Thomas Haraldseth Brekke. Søndag 26. september 18. søndag etter pinse Ullerål kirke kl. 1100: Aschim. Søndag 10. oktober 20. søndag etter pinse Ullerål kirke kl. 1100: Bøe. Søndag 24. oktober 22. søndag etter pinse Ullerål kirke kl. 1100: Familiegudstjeneste. Aschim. Bok til 4-åringer. Søndag 24. oktober 22. søndag etter pinse Ullerål kirke kl. 1800: Ungdomsgudstjeneste. Søndag 7. november Allehelgensdag Ullerål kirke kl. 1100: Aschim. Minnegudstjeneste. Søndag 21. november Siste søndag i kirkeåret Ullerål kirke kl. 1100: Aschim. Søndag 28. november 1. søndag i advent Ullerål kirke kl. 1800: Lysmesse. Aschim. Mikkel Frogh Bentzen Aleksander Kristiansen Håkon Holm Nedrum Mikael Stubben Vatningen Ulrik August Kjemperud Løken Arthur Elias Bergsrud VEME Søndag 20. juni 4. søndag etter pinse Veme kirke kl. 1100: Avskjedsgudstjeneste for sokneprest Ida Greve. Søndag 25. juli 9. søndag etter pinse Veme kirke kl. 1300: Oserud. Søndag 15. august 12. søndag etter pinse Veme kirke kl. 1300: Norendal. Olaf Hageberg Anna Røste Arild Melvin Kristiansen Eva Oset Mons Monsen Helene Haugen Jonny Karlstrøm Kirsten Helfride Kleven Søndag 5. september 15. søndag etter pinse Veme kirke kl. 1100: Meberg. Høsttakkefest. Konfirmantpresentasjon. Søndag 3. oktober 19. søndag etter pinse Veme kirke kl. 1100: Meberg. Konfirmantjubileum. Søndag 7. november Allehelgensdag Veme kirke kl. 1900: Meberg. Minnegudstjeneste. Søndag 21. november Siste søndag i kirkeåret Veme kirke kl. 1100: Familiegudstjeneste. Meberg. Bok til 4-åringer. Vi arrangerer deres slik dere ønsker den der dere ønsker. Komplett minnestund fra kr 135,- Ta kontakt for godt tilbud. Tlf Når du skal kjøpe TV, VIDEO eller STEREO - Eget serviceverksted! - Din servicepartner på radio / tv Tlf Hønefoss - 8 KIRKEBLADET NR. 2-10

7 Ny kirketjener på Veme Vi står til tjeneste Leif Rode er tilsatt som ny kirketjener i Veme Kirke. Leif har gartnerfaglig bakgrunn med sine 20 år i Hønefoss idrettspark, før han begynte som kirketjener i Hønefoss kirke og i krematoriet. Der har han hatt sitt virke i 10 år, også fungert som formann. Jeg trives her på Veme, med den stillheten og roen som er her, kunne Mitt bibelvers: Ullerål menighetsråd ble utfordret av Tyristrand menighetsråd til på bidra med vårt bibelvers. Men av praktiske årsaker ble oppgaven overlatt til ei i menighetsrådet, nemlig Jenny Hafnor: han fortelle. Leif bor i Hønefoss, og hans store hobby er frimerke, myntsamling og hagearbeid. Men der er det fruen som sjefer, sier han. Tirsdag og torsdager og annen hver fredag er Leif på Veme. Han treffes på mobil Tekst og foto: Svein-Olav Møtteberg Jeg valgte dette bibelverset fordi det sier så mye. Det gir meg håp, og har gitt meg håp og styrke i mange vonde situasjoner Legg din vei i Herrens hånd, stol på ham, så griper han inn. Han lar din rettferd bryte frem som lyset, og din rett bli som høylys dag Salme 37:5-6 Til neste nummer utfordrer jeg Grete Loeshagen. Jenny Hafnor Norderhov og Ask: Kontor, Storgt. 11, Hønefoss... Tlf Sokneprest Bjørg E. Oserud... Tlf Mobil... Tlf Klokker Norderhov og Ask: Charlotte Altø Olsen... Tlf Organist Audun F. Ringkjøb... Tlf Mobil... Tlf Kirketjener Ole André Flattum... Tlf Kirketj. Jan Denné... Tlf Kirketjener Gro E. Håkenrud... Tlf Norderhov kirkegård, Mobil... Tlf Ask kapell... Mob M.råd Guro Bentsop... Mob Tyristrand: Kontor Storgt. 11, Hønefoss... Tlf Sokneprest Bjørg E. Oserud... Tlf Mobil... Tlf Klokker Olaug B. Ringkjøb... Tlf Organist Audun F. Ringkjøb... Tlf Mobil... Tlf Kateket Bjørg N. Halvorsen... Tlf treffes på Tyristrand skole... Tlf Kirketj. Per Ø. Aamodt... Tlf Mobil... Tlf M.råd Tor Harald Solheim... Tlf Tyristrand kirke... Mob Lunder og Strømsoddbygda: Kontor Storgt. 11, Hønefoss... Tlf Sogneprest Ida Elisabeth Greve... Tlf Organist Dmitry Ermilov... Mob Kirketj. Erik Sjømyr Hansen... Mob M.råd Arild Karlengen... Tlf Veme: Kontor Storgt. 11, Hønefoss... Tlf Sogneprest Ida Elisabeth Greve... Tlf Organist Dmitry Ermilov... Mob Kirketj. Leif Rode... Mob M.råd Svein Olav Møtteberg... Mob Ullerål: Kontor, Krokenvn. 42, Hønefoss, man-tir... Tlf Sogneprest Torunn Aschim... Tlf Mobil... Tlf Kontor mandag og tirsdag... Tlf Organist Leif Berger... Tlf Mobil... Tlf Kirketj. Johny Thorsrud... Tlf Soknediak. Per M. Kristiansen... Tlf Mob M.råd Tore Hafnor... Tlf mob Web: og Ringerike kirkelige fellesråd... Tlf Storgt. 11, Hønefoss KIRKEBLADET NR

8 Tyristrand kirke. Kirken på Tyristrand stod ferdig i 1857, og den ble vigslet 30. september samme år. I 2007 feiret vi således 150-årsjubileum for kirken vår. Det ble to uker tettpakket med ulike aktiviteter for både unge og gamle, og alle arrangementene var godt besøkt. Vi fikk nok en gang stadfestet at folk på Tyristrand setter stor pris på kirken i bygda! Kirken ble tegnet av arkitekt Christian Heinrich Grosch. Han var også arkitekt for andre kirker her i distriktet, så som Hønefoss, Hval og Nes. Noen av hans viktigste arbeider på landsbasis omfatter bl.a Børsen, Norges Bank, Christiania Theater og Universitetsbygningen. Byggingen av kirken ble utført av Peder Nilsen Stixrud og Ole Nubsen Opsahl. Byggematerialet er laftet tømmer. Kirken har en lys og vakker basilikastil, og den har i dag drøyt 300 sitteplasser. Innledningsvis hadde kirken ingen altertavle, kun et kors. I 1875 fant man at kirken burde forskjønnes. Familien Roscher, som eide og drev Ringerike Nikkelverk på Nakkerud, hadde de midlene som trengtes til dette. Fru Dorothea Roscher, enke etter verksdirektør Friedrich Roscher, tok kontakt med maleren Adolph Tidemand ( ) i den hensikt å få laget en altertavle til kirken. De hadde kontakt i 1874, da kunstneren oppholdt seg på Modum Bad. Altertavlen med Kristus på skyen som motiv ble ferdig i Den ble sannsynligvis malt i Düsseldorf i Tyskland, på et tidspunkt da kunstneren var alvorlig syk. Det er derfor ganske sikkert at den delen av bildet som omgir Kristusfiguren, er utført av noen av 10 KIRKEBLADET NR. 2-10

9 hans elever, slik at Tiedemand selv kunne konsentrere seg om selve Kristusfiguren. Den vakre lysekronen som henger i kirkeskipet, er også spesiell. Den ble gitt til kirken av Roscher-familien i Den er laget i Tyskland, men metallet kommer fra nikkelverket på Nakkerud! Det samme gjelder lampettene som finnes i kirken. Annet interiør gitt av familien Roscher er de store, vakre alterlysestakene, en sølvbeslått bibel og dåpsmugge og dåpsfat. Familien Roscher er gravlagt på Tyristrand kirkegård, og gravstedet deres er fredet. For øvrig prydes alteret av en vakker 7-armet lysestake. Den symboliserer de første sju kristne menigheter, og den er en gave fra Kirkeforeningen på bygda. Denne foreningen, som ble stiftet 17. mai 1928, er fortsatt aktiv, og den har i alle år arbeidet til beste for kirken og menigheten vår. Alterduken og den hvite messehagelen ble gitt som gave fra Gunvor Melbye ved kirkens 125-årsjubileum. Prosesjonskorset ble laget av klokker Hans Rasmussen i Kirken hadde ikke orgel til å begynne med. Men da Norderhov kirke fikk nytt orgel i 1860-årene, ble det gamle orgelet flyttet til Tyristrand kirke. Dette var et KIRKEBLADET NR instrument som ble bygd etter de gamle klassiske prinsipper i ca 1727, og det ble bekostet av Anna Colbjørnsdatter Ramus. Det hadde opprinnelig sju stemmer og anhangspedal, det vil si uten selvstendig pedalstemme. Da det ble flyttet til Tyristrand kirke, ble bare fem av stemmene beholdt. Det var orgelbygger Anders G. Gomnæs fra Hole som utførte flyttingen av orgelet. Under forskjønningen i 1875 fikk orgelet også den vakre fasaden vi ser den dag i dag. Det første orgelet var i bruk til Da ble det tatt ned og lagret på Norderhov prestegård. Der er det ennå, og for noen år siden ble skjelettet og fasaden satt opp på loftet i Ringerikes Museum. Det nye orgelet fra 1924 har 13 stemmer, to manualer og pedal. Det er bygd av orgelfirmaet Olsen & Jørgensen, og domorganist Arild Sandvold var konsulent for ny-orgelet. Han spilte også på innvielsen høsten Dette orgelet er fortsatt i bruk, og det er et av de få minnesmerkene som står igjen fra norsk orgelkultur i denne perioden. Vi håper at det ennå får klinge i mange år framover! Kirken har to klokker, en fra 1857 og en fra 1895, begge bygd av O. Olsen & Sønns Klokkestøperi, Tønsberg. På den eldste klokken står bl.a følgende innskrift: Til Herrens pris, til menneskers trøst, Over dette sogn jeg sender min røst. Saa vide jeg lader min Klang udgaa At kalde til Kirken store og smaa. Dette var en kort historikk om Tyristrand kirke. Kildematerialet er jubileumsberetningen fra 2007, forfattet av kirkens kantor, Audun Frode Ringkjøb. Tekst: Olaug Bjørnstad Ringkjøb Foto: Erik Hafnor 5.klasse weekend på Tyristrand Tyristrand menighet inviterte også i år år alle 5.klassingene, som fikk nytestamente i gave til en innholdsrik week-end. Av aktiviteter var det kosekveld med mye leik, det var tur til Hagavika med grilling, vi sydde bokmerker til testamentet, vi lagde bokrull, bakte boller, studerte og fant fram i boka for å bli kjent med Jesu møte med folk, vi sov og snakka og spiste sammen. I det hele en kjempeflott opplevelse for oss voksne og for barn! 11

10 Kontor- og sekretærtjenester Rolf Edgar Elvigen Nedre Dahlsvei 3B, 3511 Hønefoss Tlf Mob FAKTURERING - LØNN - KONSULENTBISTAND FARGEKOPIERING - INNBINDING Distributør for Xango mangostan juice og helseprodukter fra Tiens. VI VASKER, RENSER, STRYKER, RULLER OG PRESSER Nordsiden Renseri Ullerålsgt. 4, 3513 Hønefoss (Bak UnoX i Hønengt.) Tlf Åpent man.-fre. kl FOR GRØNT OG VAKKERT MILJØ Sprøyting - utstyr til golfbaner og øvingsområder - frø - gjødsel Barlindveien 44, 3512 Hønefoss Tlf , Fax: Web: - E-post: Blomster-Bua MEGA Industrigt Hønefoss Tlf Stua-Fjeld Blomster Sentrum, tlf Røyse, tlf Her er en ledig plass for din annonse. Ta kontakt og støtt Kirkebladet. KVALITET TIL LAV-PRIS Eget serviceverksted HØLEN ELEKTRISKE A/S Ø. Hønengt Hønefoss Tlf Gratis utkjøring Ø. Hønengt., 3515 Hønefoss Tlf Löchengården, S. Torv Boks 295, 3502 Hønefoss Telefon BRILLER OG KONTAKTLINSER Ringeriks-Kraft - det trygge valget Kontakt oss gjerne på tlf Byens egen bank Lyseng Billakkering Alt innen OPPRETTING OG LAKKERING av store og små skader. Forsikringsjobber/Taksering Tlf KIRKEBLADET NR

11 ÅPNINGSTIDER: Hverd.: Lørd.: Sønd.: Oslovn pb. 3068, 3501 Hønefoss Tlf.: Fax: Begravelser Kremasjoner HØNEFOSS BEGRAVELSESBYRÅ Etablert 1912 A. Sukken N. Torg 5 Tlf Acantus Begravelsesbyrå Lisbeth og Iver Koksrud RINGERIKE, HOLE OG OMEGN Tilgjengelig - når du trenger oss. Tlf Når frisyre betyr noe Dame- og herrefrisør Søndre torg Hønefoss Tlf RUSTAD KAFE Sokna - Tlf Kafeteria - Selskapslokaler PIANO/FLYGEL REPARASJON STEMMING RESTAURASJON TAKSERING KJØP SALG RINGERIKE PIANOSERVICE Autorisert pianostemmer og reparatør Tore Leinebø - Kvernberggt Hønefoss - Tlf Alt du trenger av trykksaker får du hos oss... Hensmoveien 19, Postboks Hønefoss Tlf.: Faks: HØNEFOSS STEINHUGGERI Kirkegt. 2 - Tlf Godt utvalg i Monumenter - skrift-tilføyelser på gamle monumenter DAHL S INTERIØR A.S Tepper - Gardiner - Utstyr Torvet 1 - Tlf Her er en ledig plass for din annonse. Ta kontakt og støtt Kirkebladet. Medlemsfordeler der folk møtes Kjøpeutbytte hver gang du handler Medlemskortet gir deg kjøpeutbytte MEGA KIRKEBLADET NR

12 Hvor godt kjente du Bibelen? I forrige nummer av Kirkebladet hadde vi en liten uhøytidlig bibelquiz. Målet var å engasjere ved å få dere til å teste både egne og andres bibelkunnskaper. Hvor mange som lot seg utfordre er jo umulig å si, men det var dessverre ikke mange som sendte inn svar. Hva årsaken til det er vet vi ikke, men vi hører gjerne fra dere. Var det for vanskelig eller er en slik uhøytidelig utfordring ikke interessant. Vi forventet ikke at dere skulle kunne alle svarene, men vi håpet at dere ville slå opp i Bibelen og lete etter dem. Målet var å engasjere. Vi hører gjerne fra dere om hva dere syns om en slik konkurranse. Kommentarer om konkurransen kan sendes til Kirkebladet c/o Tore Hafnor, Konvallveien 3, 3515 Hønefoss, eller på e-post til Ei som tok utfordringen og lot seg utfordre og engasjere, var Synnøve A. Dahl, som bor i Norderhov og Ask menighet. Kanskje vi også burde gjøre dette til en uhøytidlig konkurranse menighetene i mellom? I så fall leder nå Norderhov 1-0. Som takk for innsatsen har Synnøve fått tilsendt ett gavekort, som kan benyttes i Fun music. Vi benyttet også anledningen til å stille henne noen spørsmål om konkurransen, for om mulig å finne ut vite hva det var som gjorde at hun var den eneste som tok utfordringen vår. Aller først må vi få spørre deg om du løste alle oppgavene alene, eller om dere var flere som samarbeidet. Jeg løste dem sammen med mannen min. Flott, da har vi i hvert fall engasjert to. Hva syns du om konkurransen? Den var interessant og engasjerende. Det var akkurat hva vi hadde håpet å oppnå. Var spørsmålene for lette eller for vanskelige? Enkelte spørsmål var lette, men det er fint med litt forskjellig vanskelighetsgrad. Man blir oppmuntret av å kunne svare umiddelbart på enkelte spørsmål. Noe spørsmål var vanskelige, så vi måtte slå opp i Bibelen. Men det er jo sånt som gjør det spennende. Hvordan gikk du fram for å finne svarene? Når det gjaldt spørsmålene vi ikke kunne svare direkte på, fant vi ut hvor det står om emnet i Bibelen, og slo opp der og fant svarene. Takk for at du deltok og takk for svarene. Til slutt ønsker vi å spørre om du syns vi skal fortsette med en slik konkurranse. Ja, det syns jeg og kanskje spesielt oppfordre folk til å sende inn svar. Herved er den oppfordringen bragt videre. Og husk at konkurransen er åpen for alle, uansett menighetstilhørighet eller livssyn for den del. Som dere ser ett annet sted i bladet så har vi prøvd oss med en ny konkurranse denne gangen. La deg utfordre. Finn fram Bibelen og let etter svarene. Og uansett om du kan svare på ett eller flere spørsmål, så send inn svarene dine. For ordens skyld så får vi nevne at Synnøve hadde rett på alle spørsmålene. Først trodde vi hun kun hadde 14 rette, men det viste seg å være vi som hadde feil. Så vi lærer av dette vi også. Spørsmål og svar på forrige nummers spørsmål i aldersklassen over 16 år. 1. Hvem fikk beskjed om å lyde Sara i alt det hun sa? Abraham 2. Hva het fjellet der Moses fikk lovtavlene? Sinai-fjellet 3. Mora til Samson var barnløs og kunne ikke få barn, men så kom en Herrens engel til henne. Hva er navnet på Samsons far? Manoah 4. Hva het Abrahams sønner? Isak og Ismael 5. Hvor stor var Ninive på Jonas tid, i antall dagsreiser? 3 6. Hva het svigerfar til Maria, Jesu mor? Jakob 7. Hva er bibelens lengste kapittel? Salme Hvordan lyder bibelens korteste vers? Jesus gråt (Johannes 11:35) var svaret vi hadde skrevet i fasiten og også det Synnøve svarte. Men i ettertid kom vi over et annet bibel vers som også ville blitt godkjent. Det er jo like kort i antall ord og kortere om man teller bokstavene, be stadig (1. Tessaloniker 5:17). 9. Hva er det siste ordet i Bibelen? Alle. I kunnskapsspill hvor dette spørsmålet har vært med er gjerne svaret Amen, men da må man tilbake til Bibelversjonen fra 1930 for at det skal stemme. Men vi ville nok ha godkjent det svaret også. 10. Det står om flere tilfeller der Jesus metter en stor folkemengde med lite mat. En gang var det 4000 og en annen gang var det Hvor mange brød og fisk gikk det med for å mette disse menneskene ved disse to tilfellene? 4000: 7 brød og noen småfisk 5000: 5 brød og 2 fisk 11. Hva var det den barmhjertige samaritan helte på såret til den forslåtte mannen? Olje og vin 12. Hvorfor er de som skaper fred salige? For de skal kalles Guds barn. 13. De fleste av de ti bud handler om hva man ikke skal gjøre, men 2 handler om hva man skal gjøre. Hvilke bud er det? Hva handler de om? 3: Du skal holde hviledagen hellig. 4: Du skal hedre din far og mor. 14. Hvem skrev brevene til Timoteus? Paulus 15. Johannes 3:16 lyder: For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Hva kal les dette bibelverset? Den lille bibel Hvor godt kjenner du Bibelen? Vi prøver igjen. Siden vi ikke fikk inn noe svar i barnekonkurransen gjentar vi denne i dette nummeret. I voksenkonkurransen har vi prøvd å begynne litt forsiktig så alle skal våge å prøve seg. Deretter blir det nok vanskeligere, men husk at det ikke er nødvendig å svare på alle spørsmålene for å være med i konkurransen. Og det konkurreres fortsatt i to klasser, under og over 16 år. De som har flest rett i hver klasse vinner. Skulle det være flere med likt antall svar, så blir det trekning mellom disse. I tillegg har vi denne gangen en ekstrapremie. Premien trekkes mellom alle innsendte svar, uavhengig av klasse. Det eneste som kreves for å være med i den trekningen, er at man har minst ett svar riktig og at man ikke har vunnet førstepremien i en av de andre Svar på og/eller kommentarer om konkurransen kan sendes til Kirkebladet c/o Tore Hafnor, Konvallveien 3, 3515 Hønefoss eller på e-post til Svarfrist er 15. august. Både førstepremiene og ekstapremien består av CD-gavekort. 14 KIRKEBLADET NR. 2-10

13 Spørsmål til aldersklassene over 16 år. 1. Hva het disippelen som forrådte Jesus? 2. Hva het disippelen som blir kalt tvileren? 3. Hvilket dyr brukte Jesus som illustrasjon på oss mennesker i flere av sine ligninger? 4. Hvilket krydder brukte Jesus som illustrasjon på oss mennesker? 5. Ett ordtak sier: Den som omgås vismenn, blir vis, men dårers venn går det ille. Er dette ordtaket hentet fra Bibelen? 6. Hvorfor er de rene av hjertet salige? 7. Hvem skal arve jorden? 8. Hvor mange brødrepar var det blant disiplene og hva het de? 9. Hvor mange disipler hadde samme navn, og hva het de? 10. Hvem ledet israelittene når de inntok Jeriko? Hvilket instrument brukte de og hvor mange dager måtte de gå rundt byen før murene falt? 11. Hva het han, hvis kone hadde en vond drøm, og som derfor frarådet han å ha noe med Jesus å gjøre? 12. Hvem sa: «Sølv eller gull har jeg ikke, men det jeg har, vil jeg gi deg. I Jesu Kristi nasareerens navn: Reis deg og gå!»? 13. Hvilken tittel tildeles Ester av Xerxes? 14. Hva het den førstefødte sønnen til Rakel og Jacob? Hvor mange barn hadde Lea og Jacob da denne sønnen ble født? 15. Til slutt en skikkelig nøtt, tror vi. Hva er som epler av gull i skåler av sølv? Spørsmål til aldersklassene under 16 år. 1. Hva het broren til Marta og Maria? 2. Hvor mange ganger fornektet Peter, Jesus? 3. Hvor mange disipler hadde Jesus? 4. Hvor mange sølvpenger fikk Judas for å forråde Jesus? 5. Hva het disippelen som gikk på vannet? 6. Hva skjedde da han gikk på vannet? 7. Hva var det første Gud skapte? 8. Hva het han som ble solg av brødrene sine? 9. Hvilket land ble han fraktet til? 10. Hva kaller vi dagen da Jesus ble født? 11. Hva kaller vi dagen da Jesus døde? 12. Hva kaller vi dagen da Jesus stod opp fra de døde? KIRKEBLADET NR Min salme Randi Sandsmark Frivold Min salme: Jesus, det eneste Jeg var ferdig med videregående, og skulle prøve meg som praktikant på en spesialskole før jeg tok videre utdanning. Vi var flere unge nyansatte som bodde på hybel, og vi holdt naturligvis mye sammen. Dette var midt i den store vise- og lyrikkbølgen på slutten av 70-tallet, og det ble mye sang og gitarspill når vi møttes. Jeg husker spesielt en av disse kveldene. Denne kvelden var det bare min venninne og jeg som satt på hybelen hennes. Hun var vokst opp i et bedehusmiljø i Vestfold, og hadde i motsetning til meg et positivt forhold til bedehussanger. Jeg så på dem som gammeldagse og svulstige. Så begynte hun å synge Jesus, det eneste med sin nydelige, klare stemme. Hun sang den med innlevelse, som en vise, akkompagnert med fingerspill på gitaren. Jeg, som brukte å hive meg med i sangene, måtte bare lytte. Siden har denne sangen fulgt meg. Jeg tar meg selv ofte i å gå og nynne på melodien, og reflektere over deler av teksten. Den beskriver Jesu storhet og kjærlighet, og menneskers lengsel etter å tilhøre ham på en fantastisk måte. Jeg er vanligvis glad i salmene slik de synges i kirkene våre. Denne gangen var det min venninnes måte å synge på som åpnet øynene mine. Hadde jeg ikke hørt henne synge den, hadde jeg kanskje ikke blitt så glad i den. Derfor synes jeg det er bra at de flotte sangene og salmene våre også kan presenteres på nye måter, slik Sigvart Dagsland og Ole Paus med flere gjør. Kanskje flere enn meg da kan oppdage de flotte tekstene og melodiene? Så litt mer om salmen jeg har valgt. Det har vært diskutert om den er en sang eller en salme, og ble tidligere plassert i Salmeboken under kategorien Åndelige sanger for hjemmet. Nå står den på lik linje med de andre salmene. Ellers var den å finne i Sangboken, som først og fremst var bedehusfolkets sangbok. Den ble skrevet i 1904 av presten Ole Teodor Moe. ( ). En morsomhet for meg var at han en kort periode var prest i min hjembygd, Førde. Senere var han bla.a. prest i det som vi nå kaller Kirkens Bymisjon i Oslo. Han var også initiativtaker til å stifte Blå Kors i Norge. Melodien ble komponert av Caroline Volla Sørlie omkring Det er mange som er glad i denne sangen. Da NRK P1 satte i gang kåring av århundrets salme, kom denne med blant de 10 finalistene. JESUS, DET ENESTE Jesus, det eneste, helligste, reneste navn som på menneskelepper er lagt! Fylde av herlighet, fylde av kjærlighet, fylde av nåde og sannhet og makt! Motganger møter meg - aldri du støter meg bort fra din hellige, mektige favn. Mennesker glemmer meg, Herre, du gjemmer meg fast ved ditt hjerte og nevner mitt navn. Herre, du høre meg, Herre, du føre meg hvordan og hvorhen det tjener meg best! Gi meg å bøye meg, lær meg å føye meg etter din vilje mens her jeg er gjest! Du er den eneste, helligste, reneste, gi meg ditt rene og hellige sinn! Frels meg av snarene, fri meg fra farene, ta meg til sist i din herlighet inn! Jeg utfordrer Elin Helgesen, Nakkerud. 15

14 Åsas siste landhandel og dagens landhandler etter at forretningen ble lagt ned i Etter dette har landhandelen i Sandvika vært bygdas eneste. Den har vært drevet av familien til Olaus Svarverud gjennom tre generasjoner. Først av sønnen Karl O. Svarverud og kona Else. Deretter av Else og Karls datter Olaug Pjåka. Bortsett fra en periode på tidlig 90-tallet, hvor Aud og Odd Aareskjold driftet forretningen, drev Olaug frem til Da ble hun stoppet av et benbrudd. Men bygda slo ring om Olaug og butikken, og forretningsvirksomheten ble holdt i gang på dugnad. En i dugnadsgjengen var naboen Thomas Røseth Hansen, og han kom etter hvert til å ta over både driften av landhandelen og bygningen. Kirkebladet har også stoff med lokalhistorisk tilknytning. Denne gang om handelsvirksomhet i Åsa. Bygda er et av meget få steder der den gamle butikken fortsatt drives aktivt. Lokalhistorikeren Otto Frydenlund har bidratt med nødvendig faktainformasjon, og Kirkebladet er ham stor takk skyldig! Samfunnsutviklingen kan på mange måter avleses på antallet foretninger. Det gamle veide- og bondesamfunnet var stort sett selvforsynt. På 1800-tallet var det derfor bare to landhandler i Hønefoss, dertil en i Soknedalen og en i Hole! Etter hvert som samfunnet utviklet seg, kom ønsket om flere landhandlere. For innbyggerne i Åsa, eller Finnefjerdingen som det også kalles, var Haagen Warloes landhandel på Øvre Hesselberg det første og nærmeste stedet for handel. Det ble etablert allerede i 1845, og var enerådende til Da startet holeværingen Gabriel Fjeld landhandel i Øvre Åsa. Denne var i drift til slutten av 1920-årene. Dagens forretning ble startet i 1892 av Olaus (også kalt Olaves) Pedersen Svarverud i våningshuset i Sandvika. I 1928 ble forretningen flyttet opp i det nybygde og nåværende forretningsbygget. Bygningen ble senere utvidet mot vest i 1946, med bolig for Svarverud i annen etasje. I 1897, startet en ny handelsforening langs den gamle Åsaveien på Vikheim, altså bare noen få meter fra Svarveruds landhandel. Å drive to forretninger så nær hverandre gikk ikke så bra. August Rytterager tok etter hvert over eiendommen, mens butikken gikk inn. Da Gabriel Fjeld ga seg i Øvre Åsa, etablerte Rytterager ny forretning på eiendommen Elvelyd, rett over veien for Kjerratmuseet i dag. Forretningen ble omgjort til bolig Thomas og Madammen Veslemøy er begge født i Asker. Etter anbefaling fra Thomas familie, bosatt på Ringerike, kjøpte de nabohuset til butikken, og der bor de nå med barna Live og Theodor. De falt for huset og beliggenheten: Landlig, barnevennlig og med utsikt til vannet, og de så en sjarme i Åsasamfunnet. Etter yrkesbakgrunn fra flere store firmaer, hadde Thomas lyst til å prøve for seg selv i mindre målestokk. Da Olaug og familien spurte om han kunne tenke seg å overta driften, svarte han derfor ja etter å ha tenkt seg grundig om. Han røper at ikke alle trodde at prosjektet ville være liv laga når hyttefolket dro etter sommeren. Men de dystre spådommer ble gjort til skamme, - omsetningen har økt! Thomas innrømmer at det er mye nostalgi rundt 16 KIRKEBLADET NR. 2-10

15 det å drive butikken. I Norge er dagligvarehandel uten kjedetilknytning bortimot en saga blott. Han insisterer likevel på å stå fritt for å kunne kjøpe de varene kundene etterspør, uten at noen skal diktere vareutvalget. Selvsagt må jeg ha standardvarene, sier han, men ut over det er det opp til kundene å bestemme hva som skal være i hyllene. Når kunder spør etter noe de savner, ja, så ser han det som en utfordring å skaffe nettopp det etterspurte! Når han lykkes, er kundens glede belønning og motivasjon. Som liten bedrift ønsker han å støtte andre småskala- og lokale produksjonsbedrifter. Han reklamerer derfor stolt og med overbevisning for småskala kjøttvarer og utvalget i godteavdelingen! Selv har han Norgesgruppen/ASKO som hovedleverandør, han syns de har et greit varespekter å velge i. Mindre produsenter har likevel distribusjon som gjør ham i stand til å tilby varer utenom det vanlige når det etterspørres. (En artig historie her er om kunden som fra KIWI ble anbefalt å prøve Thomas for å få sikring på 35 A. Også det hadde Thomas!) KIRKEBLADET NR Hvorfor vil han så drive med noe mange ser på som en anakronisme? Fordi det er en viktig del av samfunnet og landets historie, og jeg ser gjerne på hvordan det ikke er andre steder, sier Thomas. Det er ikke nok bare å drive butikk, man må være interessert i å høre hva kundene mener og etterspør. Det er godt å stå utenfor i et kjedestyrt marked og kunne handle med hvem man vil, bortsett fra produsenter med avtaler som hindrer dem i å handle fritt! Han syns matlaging er moro, og har et lite håp om at han med sin forretningsfilosofi og vareutvalg kan gjøre at eksempelvis barnefamilier spiser et fiskemåltid i uken. Eller at varene han selger er fremstilt på beste og sunneste måte, - mat i særklasse! At små butikker skal være dyrere er han ikke udelt enig i: Han konstaterer at han for tiden har Norges billigste melk, med samme pris som nærmeste senter i Hønefoss! Det er også viktig for det sosiale liv i bygda med butikken, sier han. Her kommer alle fra de unge som kjøper smågodt og is til de eldre herrene med innkjøpsliste hjemmefra. Men 85% av omsetningen er likevel med kunder som er yrkesutøvende, det er den nødvendige ryggraden, sier Thomas. Han håper at kundene fortsatt vil være tydelig i sine ønsker om vareutvalg, og at han klarer å oppfylle disse. Om fremtiden tror Thomas på en renessanse for slow food og kortreist mat: At både Norge og Europa vil endre seg tilbake mot gamle verdier. Og Kirkebladet kan bekrefte at handelen gikk jevnt og trutt under vår lille prat: Både store og små fikk sine ønsker oppfylt. Vi opplevde også noen av Thomas spesielle kunder: Noen kommer langveis fra for å oppleve den tradisjonelle landhandelsstemningen! Hos Thomas er det skjemt og alvor, en kopp kaffe og en stol til de som ønsker det, samt spørsmål om hvordan han lagrer gammelosten. Og Thomas er rund og jovial mot alle, og litt rampete med dem han kjenner godt! Hvis han ikke har etterspurt vare, reklamerer han for et alternativt valg. Han viser også kulturelt storsinn, og selger lokale bøker og kunst. Han har gamle postkort fra Norderhov kirke, og får også Kirkebladet for utdeling til interesserte! En (riktignok moderne) kasse står på den lånte gamle disken med skuffer, sammen med en betalingsterminal. (Siden det ikke er bank i Åsa, må han jo hjelpe kundene til kontantuttak også, må vite!) Kanskje ikke så rart at noen mumler Bør Børson med et omsorgsfylt smil, og at han i hyllen har en nostalgisk bakepulverboks og en Sweet heart - boks? Disse er gaver med historie fra hengivne kunder, og noe han er stolt av! At Thomas har fortsatt virksomheten med handel og samlingspunkt for bygdas indre liv er verdsatt lokalt. Han lurer nå på om kanskje Kirkebladets lesere burde få sine egne nøkler for selvbetjening og fleksibel åpningstid? Hvem vet, - kanskje det en gang blir et tilbud i et av landets siste frittstående handelshus? Kirkebladet ønsker Thomas lykke til med videre drift, og håper at leserne kanskje får lyst til å besøke et levende landemerke! Tekst og foto: Nils Skjørvold 17

16 Velkommen tilbake, Jan Otto Myrseth! Presten som har blitt headhuntet hele sitt liv, flytter nå tilbake til Vestlandet etter 34 år på østlandet, hvorav 20 år på Ringerike. Men selv om han for tredje gang på rad skifter jobb som følge av at han har blitt bedt om å søke en stilling, er det ikke fremmedordet headhuntet, som kommer fra hans munn. Han har fått kallet til å bli prest, og det er kallet som hver gang har ført han videre til nye stillinger og steder. Jeg har invitert prosten hjem til meg for å få et lite intervju og få tatt noen bilder før han forlater Ringerike. Naturligvis serveres det kaffe og Ullerålvaffel, men begge deler blir i stor grad liggende urørt fordi praten flyter så lett at uvesentligheter glemmes. Prosten taler mye og gjerne både om fortiden på Ringerike og fremtiden i Bergen. Det er ikke med lett hjerte vi forlater Ringerike, nå forteller Jan Otto. Det har vært en prosess både for meg og for Merete. For barna har det vært lettere, for de har allerede forlatt eller er i ferd med å forlate redet. Eldstesønnen Kristian studerer journalistikk i Volda. Andreas studerer til bachelor i sammenlignende politikk i Bergen, og yngstejenta, som heter Sunniva, er nettopp ferdig med videregående. Hun skal gå på Sagavoll folkehøyskole fra høsten av. Jan Otto er født og oppvokst i Sykkylven, der han bodde til han flyttet til Volda for å gå på gymnas. Etter gymnaset flyttet han hit til østlandet, og har bodd her siden. Sin første jobb som prest hadde han som vikarprest i Buskerud, og han jobbet som vikar i Norderhov menighet da han ble oppfordret til å søke den ledige stillingen som sokneprest der. Både menighetsråd, daværende prost, Per Tore Meberg og presteforeningen ønsket at Jan Otto Myrseth skulle få jobben. Han var da 34 år, og den yngste soknepresten i Norderhov på lange tider. Faktisk var han, da han sluttet der i 2005, den første soknepresten på over 100 år som sluttet uten å gå av med pensjon. Så det var kanskje ikke så rart at menigheten ønsket seg en yngre prest. Det var 14 flotte år i Norderhov, kan Jan Otto fortelle. Eldstemann begynte på skole det året, så alle våre barn har hatt all sin grunnutdanning på Ringerike. Sånn sett er det en ny epoke nå, og når vi først skal flytte på oss igjen, så passer det bra å gjøre det nå. Men nå får det være nok koseprat. Jeg velger å gå hardt ut med intrikate spørsmål, for å få Jan Otto til å innse at han gjør en tabbe ved å flytte fra Ringerike, og kanskje få ham til å ombestemme seg! Unnskyld ordspillet, men siden mange selvfølgelig syns det er dumt at du skal slutte som prost på Ringerike, må jeg bare få spørre: Hva er det som gjør det mer attraktivt å være domprost i Bergen enn å være prost på Ringerike? Hvilke nye utfordringer regner du med å møte der? Før stillingen ble offentlig utlyst, fikk jeg oppfordring fra biskop Halvor Nordhaug om å søke stillingen. Når noen ber en om å søke en stilling, så kan det være et kall fra Gud, men man må også ha trygghet og fred for kallet. Det har jeg nå fått. Det er grunnen til at jeg tar jobben. Når det gjelder hvilke utfordringer jeg regner med å møte, så er det klart at det vil være store 18 KIRKEBLADET NR. 2-10

Kirkebladet TYRISTRAND LUNDER NORDERHOV ASK VEME STRØMSODDBYGDA ULLERÅL. Nr. 2 Sommer 2012 42. årgang. Slik du husker det side 8

Kirkebladet TYRISTRAND LUNDER NORDERHOV ASK VEME STRØMSODDBYGDA ULLERÅL. Nr. 2 Sommer 2012 42. årgang. Slik du husker det side 8 TYRISTRAND LUNDER NORDERHOV ASK VEME STRØMSODDBYGDA ULLERÅL Nr. 2 Sommer 2012 42. årgang Slik du husker det side 8 Kirkebladet Avskjed med Håvar side 11 Tusen takk, Terje side 19 Strømsoddbygda kvinneforening

Detaljer

Menighetsbladet September 04/2014

Menighetsbladet September 04/2014 Menighetsbladet September 04/2014 Fest for livet side 4 stille kirke SIDE 13 SKULPTØR ELISABETH KRISTENSEN side 16 lumber side 19 Menighetsbladet Redaksjon: Hans Petter Mjølund (ansv.) Nils Terje Andersen

Detaljer

SANNIDAL OG H. Konfirmasjon MENIGHETSBLAD. Tar jeg soloppgangens vinger. og slår meg ned der havet ender, da fører din hånd meg også der,

SANNIDAL OG H. Konfirmasjon MENIGHETSBLAD. Tar jeg soloppgangens vinger. og slår meg ned der havet ender, da fører din hånd meg også der, Konfirmasjon side5 SANNIDAL MENIGHETSBLAD MENIGHETSBLAD SANNIDAL OG H MARS 2014 NR. 1 74. ÅRGANG JUNI 2010 NR. 2 Tar jeg soloppgangens vinger og slår meg ned der havet ender, da fører din hånd meg også

Detaljer

Nr. 3 mai 2009 e. Kr. Årgang 78. Konfirmanter 2009 i Modum side 4. Tro og Lys sommersamling side 7. Intervju med Jon-Erik Bråthen i Olavskirken side 8

Nr. 3 mai 2009 e. Kr. Årgang 78. Konfirmanter 2009 i Modum side 4. Tro og Lys sommersamling side 7. Intervju med Jon-Erik Bråthen i Olavskirken side 8 Nr. 3 mai 2009 e. Kr. Årgang 78 Konfirmanter 2009 i Modum side 4 Tro og Lys sommersamling side 7 Intervju med Jon-Erik Bråthen i Olavskirken side 8 Den som ber han får, den som leter, han finner, og den

Detaljer

MENIGHETSBLAD. God påske! For søndre land PÅSKE 2011 NR.1, ÅRG. 71

MENIGHETSBLAD. God påske! For søndre land PÅSKE 2011 NR.1, ÅRG. 71 MENIGHETSBLAD For søndre land NR.1, ÅRG. 71 PÅSKE 2011 God påske! Med beven og jublende glede Biskopens Påskehilsen 2011 28 Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

Nr. 1-2008. KirkeNytt FOR TROMSØ

Nr. 1-2008. KirkeNytt FOR TROMSØ Nr. 1-2008 KirkeNytt FOR TROMSØ Når muslimer vil be Har du tenkt på det? Redaktør Svenn A. Nielsen En gang sendte vi misjonærer til Afrika, Asia, Kina og India. De ville hedningene skulle bli som oss.

Detaljer

LES OM: 63. ÅRGANG NR. 2 SOMMERNUMMER 2010. Gudrun er vigslet. Jubileum på rekke og rad...og mye, mye mer! Pål Rullestad kommer!

LES OM: 63. ÅRGANG NR. 2 SOMMERNUMMER 2010. Gudrun er vigslet. Jubileum på rekke og rad...og mye, mye mer! Pål Rullestad kommer! NR. 2 SOMMERNUMMER 2010 63. ÅRGANG LES OM: Forsidefoto: Bjørn Sannerhaugen Avskjed med Anne-Kjersti Pål Rullestad kommer! Gudrun er vigslet Nye brude- og prestestoler Jubileum på rekke og rad...og mye,

Detaljer

Menighetsbladet Februar 01/2015

Menighetsbladet Februar 01/2015 Menighetsbladet Februar 01/2015 BISPEVISITAS side 4 Soul Children Party! side 9 menighetsfest 18. april SIDE 10 NYE MEDARBEIDERE side 17 OG 18 Et omsorgsmenneske takker av side 24 Leder Menighetsbladet

Detaljer

Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg

Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg MENIGHETSBLADET Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet Nr. 4 25. årgang november/desember 2011 Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg I en av julehøytidens

Detaljer

sommerstevne på solstrand Velkommen til

sommerstevne på solstrand Velkommen til årgang 108 NR 4 april 2012 de frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Velkommen til sommerstevne på solstrand Frykt Herren og tjen ham i troskap og av hele ditt hjerte. For se hvor store ting han har gjort

Detaljer

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 9 oktober 2009 Årgang 105 DFEF ønsker å satse på å bygge opp et stort menighetssenter i Swaziland. LES MER SIDE 2-4 Menighet for alle generasjoner. Møt familien

Detaljer

FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 1-2015 - 62. ÅRGANG

FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 1-2015 - 62. ÅRGANG FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 1-2015 -. ÅRGANG LEDER TA VARE PÅ ARVEN En viktig begrunnelse for at NRK gjennomførte Salmeboka minutt for minutt var å ta vare på kulturarven. Og svært mange, både de som

Detaljer

Menighetsbladet Juni 03/2015

Menighetsbladet Juni 03/2015 Menighetsbladet Juni 03/2015 Side 11-14 Nytt alphakurs side 4 festen i kirka SIDE 6 Musikerparet Krisztina og Sigmund Eikeset side 18-19 kunstner Åse Sandvikmoen side 20-21 leder Menighetsbladet Redaksjon:

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli-August 2014 Årg. 63 Foto: Henrik Lundeby

www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli-August 2014 Årg. 63 Foto: Henrik Lundeby www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli-August 2014 Årg. 63 Foto: Henrik Lundeby Norsk Salmebok 2013 Som mange vet, fikk Den norske Kirke i 2013 en ny salmebok. I denne boken finnes mange av de samme salmene som

Detaljer

NANNESTAD MENIGHETSBLAD

NANNESTAD MENIGHETSBLAD NANNESTAD MENIGHETSBLAD NR. 5 - DESEMBER 2013-40. ÅRGANG Søskenkjærlighet på julaften Foto: Anne Trydal Hansen Frykt ikke! JULEBETRAKTNING JULEN 2013 Tekst: Biskop Atle Sommerfeldt Helsetilsynet hevder

Detaljer

Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9

Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9 Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9 Verdens vakreste fortelling S elvsagt handler det om juleevangeliet, slik vi møter den i Lukasevangeliets andre kapittel. En fortelling som

Detaljer

Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 44. årgang. Nr. 4. Desember 2010. Foto: Lars Anders Mathisen

Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 44. årgang. Nr. 4. Desember 2010. Foto: Lars Anders Mathisen 44. årgang. Nr. 4. Desember 2010 Andaktstelefonen 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag Foto: Lars Anders Mathisen Hammerfest kirkekontor Kirkegata 21, P.boks 70 9615 Hammerfest Tlf.:

Detaljer

MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr. 6 2010 årgang 69. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. Frelserens kirke.

MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr. 6 2010 årgang 69. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. Frelserens kirke. Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 6-2010 MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND Nr. 6 2010 årgang 69 Vanse kirke Vestbygda kapell Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke Til kirken

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

NANNESTAD MENIGHETSBLAD

NANNESTAD MENIGHETSBLAD NANNESTAD MENIGHETSBLAD NR. 4 - OKTOBER 2013-40. ÅRGANG Halvard Hansen, Bjørn Slattum og Aud Elisabeth Engelsrud i fullt arbeid med å plante nye trær på Nannestad kirkegård. Foto: Øyvind Sandholt Tanker

Detaljer

Nr 3/2012 53. årgang. Tema: Visjon

Nr 3/2012 53. årgang. Tema: Visjon Nr 3/2012 53. årgang Landås m e n i g h e t s b l a d Tema: Visjon 1 1 L A N D Å S P R O F I L E N Nr 2/2012 53. årgang Landås m e n i g h e t s b l a d NAVN: Jørgen Nordahl Alder: 41 år BOR: Bor i Lægdesvingen

Detaljer

John Magne Gabrielsen, fikk Tormod Torfæus-prisen under årets Kopervikdager. Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 3 2010 17. Årgang

John Magne Gabrielsen, fikk Tormod Torfæus-prisen under årets Kopervikdager. Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 3 2010 17. Årgang Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 3 2010 17. Årgang Les intervju med Laura Marie Vedøy s. 3 John Magne Gabrielsen, fikk Tormod Torfæus-prisen under årets Kopervikdager Ønsker seg ny rosa kirke s 8-9 Tilskuere

Detaljer

Menighetsbladet. Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet

Menighetsbladet. Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen Nr. 4 23. årgang desember 2009 K jærlighet fra Gud for glede, håp og fred Helga Haugland Byfuglien, biskop, borg bispedømme Hva er det mennesker

Detaljer

NR. 3 September 2010 54.ÅRg.

NR. 3 September 2010 54.ÅRg. NR. 3 September 2010 54.ÅRg. 2 Kirkebladet for Værøy og Røst nr. 3 2010 Hvorfor er det viktig med kirke? Folk flest sier på forskjellige måter at det er viktig med kirke i samfunnet, den er viktig i vårt

Detaljer

Holla Menighetsblad NR. 1 - MARS 2011-56. ÅRGANG

Holla Menighetsblad NR. 1 - MARS 2011-56. ÅRGANG Holla Menighetsblad NR. 1 - MARS 2011-56. ÅRGANG Innhold 2: De heldiges samfunn 3: For når Han styrer båten... 4: Bibelsmuglere på Trovassli 6: Snakker vi for mye om synd? 8: En stille dag i kirken 9:

Detaljer

K2 nytt bygg midt i byen MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke.

K2 nytt bygg midt i byen MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D Nr. 3 2013 Årgang 72 Vanse kirke Vestbygda kapell K2 nytt bygg midt i byen Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke DEN NORSKE KIRKE FARSUND

Detaljer

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 Løvstakksidene Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 La oss JUSTERE KURSEN litt Ofte sier vi at julen er vår største høytid. Det er nok sant sett i forhold til den tradisjonen

Detaljer

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg.

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg. Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 1/2015. 2. årg. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon 2 Å BLI KJENT MED GUD Å bli kjent med Gud Noen ganger i

Detaljer

MENIGHETSBLADET. for

MENIGHETSBLADET. for MENIGHETSBLADET for E I D E B R E M S N E S K O R N S T A D K V E R N E S Nr.. 2 JUNI 2014 61. årgang Himlen blåner for vårt øye, jorden grønnes for vår fot. Bekken risler for vår tørste, korn og blomst

Detaljer