NORGES APOTEKERFORENINGS TIDSSKRIFT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORGES APOTEKERFORENINGS TIDSSKRIFT"

Transkript

1 NORGES APOTEKERFORENINGS TIDSSKRIFT UTGITI AV NORGES APOTEKERFORENING REDAKTØR: SIGURD REIZER, GENERALSEKRETÆR REDAKSJONSSEKRETÆR: SIDSEL SAUAR ÅRGANG INGENIØRFORLAGET Afs OSLO 1977

2 INNHOLD ORIGINALARTIKLER, OVERSIKTER M.V. Backe-Hansen, Kjell: Europeisk farmakope- og nordisk Backe-Hansen, Kjell: Norsk farmakope Bakken, Ame F.: Omsetning av melkesukker kan være vanskelig... l 03 Bauge, Aud: Apoteket Nordstjernen - i et bybilde under forandring Berge, Tor Hartmark: Apotekinspektørordningen i Norge Borka, Laszlo: NMkrystaller i øyesalve? -litt om polymorfi Dahl, Svein: Sykehusapoteket i Molde Dahl, Svein, Landsverk, Tor og Opsahl, Ole Roar: Spesialitetsprislisten pl'l mikrofilmkort Eklund, Leif H.: Bipacksedlar -en form av patientinformation Finholt, Per, Petersen, Kl'lre Fleming, Sørensen, Øivind og Torud, Yngve: magistrene resept ur Grainger, H. S.: En europeisk farmakope skapt av Europarl'ldet Grtiner, Ola-Petter et al.: lleostomiutstyr- en forbrukerundersøkelse... : Gundersen, Fridtjof Frank: Norsk Medisinaldepot fra politiske løfter til realiteter Holand, Steinar og Roksvaag, Per Olav: Problemer ved beredskapslagring av infusjons væsker i Forsvaret Hovenmark, Nils: Samspel i arbetslivet - medbestiimmande och medansvar Jørgensen, Susanne Mønsted og Kyllingsbæk, Helga: Bløde kontaktlinser - farmaceutiske aspekter. En oversikt del Kyllingsbæk, Helga og Jørgensen, Susanne Mønsted: Bløde kontaktlinser - farmaceutiske aspekter.-en oversikt del Landsverk, Tor, Opsahl, Ole Roar og Dahl, Svein: Spesialitetsprislisten pl'l mikrofilmkort Lapstun, Bjørn: Apoteket som arbeidsplass - i lys av «Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v.» og <<Avtale om samarbeidstiltak i apotek.>> Mørland, Jørg: Alkohol og medikamenter Nygaard, Truls: Hygienisk pakkede medisinflasker og -glass fra Moss Glasværk Opsahl, Ole Roar, Dahl, Svein og Landsverk, Tor: Spesialitetsprislisten pl'l mikrofilmkort Persson, Jan: Oppdal apotek - et funksjonsdyktig filialapotek Petersen, Kl'lre Fleming, Sørensen, Øivind, Torud, Yngve og Finholt, Per: magistrene reseptur Roksvaag, Per Olav og Holand, Steinar: Problemer ved beredskapslagring av infusjonsvæsker i Forsvaret Rollag, Halvor: Antibiotikabruk hos eldre Rudjord, Ame: Oppdal apotek - opprettelse og planlegging Skard, Øyvind: Formelt og reelt demokrati i arbeidslivet Svendsen, Anders Bærheim: Metoder i farmakognosien Svendsen, Anders Bærheim: MM og midler i farmakognosiundervisningen Sørensen, Øivind, Torud, Yngve, Finholt, Per og Petersen, Kl'lre Fleming: magistrene reseptur Torud, Yngve, Finholt, Per, Petersen, Kl'lre Fleming, Sørensen, Øivind: magistrene reseptur SAKREGISTER Alkohol og medikamenter Av Jørg Mørland Antibiotikabruk hos eldre Av Halvor Rollag Apotekavgift Apotekbevillinger: Daae, Ingeborg (Fyllingsdalen apotek) Eidjord, Ame (Svaneapoteket, Arendal) Fjellestad, Aida (Svaneapoteket, Halden) Fonnum, Anne Inga (Tvedestrand apotek) Frey, Kirsten (Grorud apotek, Oslo) Hoel, Magnvor (Støren apotek m/oppdal apotek) Kristiansen, Kjell (Vikersund apotek) Lien, Bjarne (Svaneapoteket, Porsgrunn) Næss, Hl'lkon (Hallingdal apotek, Nesbyen) Persson, Jan (Åfjord apotek) Rudjord, Ame (Otta apotek) Rødseth, Kari (Sauda apotek) Rørhus, Erling (Lambertseter apotek, Oslo) Solum, John (Vesterl'llens apotek, Stokmarknes) Stadier, Istvan (Knarvik apotek) Sørhagen, Lars (Asker apotek) Ødegaard, Nils Einar (Manglerud apotek, Oslo)... ~ Apoteker Martin Theodor Bratts og hustrus legat Apotekerutnevnelser 2. halvl'lr Apoteket Nordstjernen -i et bybilde under forandring. Av Aud Bauge Apoteket som arbeidsplass Fra NAF's landsmøte Apoteket som arbeidsplass - i lys av «Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v.» og «Avtale om samarbeidstiltak i apotek». Av Bjørn Laps tun Apotekinspektørordningen i Norge. Av Tor Hartmark Berge Apoteknavn Apotekregister fra NAF -en midlertidig informasjonskilde Autoriserteleger... 33, 177,425 Autoriserte tannleger... 33, 177, 567 <<Bamix uegnet til det meste>> Bedre informasjon - er det nok? Bedriftsforsamling i Norsk Medisinaldepot Behovet for farmasøytisk arbeidskraft Beretning om Norges Apotekerforenings virksomhet Bestyrerautorisasjoner: Askøy apotek, filial av Møhlenpris apotek (Bjarne Gudmund Thune) uppdal apotek, filial av Støren apotek (Sigbjørn Seljeflot) Oslo, Grorud apotek (Sølvi Øygarden) Otta apotek (Marit Stormorken) Sand apotek, filial av Sauda (John Einar Rutledal) Sogndal apotek, filial av Lærdal (Berit Hilde Drageset)..., Trøgstad apotek (Eva Granli) Bevilgninger fra Norsk Medisinaldepots Fond Bipacksedlar -en fonn av patientinfonnation Av LeifH. Eklund BlØde kontaktlinser - farmaceutiske aspekter Av Helga Kyllingsbæk og Susanne Mønsted Jørgensen , 573 Bokanmelde/ser: British Phannacopoeia Addendum Bøhme, H. und Hartke, K.: Europiiisches Arzneibuch, Band I und Band Il, Kommentar <<Liikemedelsboken 77>> (LB 77) FASS Flatberg, Per og Næss, Knut: Legemidler og bruken av dem Gulden, Gro og Schumacher, Trond: Giftsopper og soppforgiftninger Medicinska tidskrifter Rosell, Sune og Danielsson, Bengt: Farmakologiska principer

3 Bøker anmeldt i Centrafarm-saken- parallellimport Den europeiske farmakopekommisjon Den sflkalte dobbeltproduksjon - 2 spørsmfll til vflr president Doktorgrad til Laszlo Bor ka ~~pamet huskepakning ~ødsfall: Bull, Arne Fjeldstad, Alfred van Severen Flood, Simon Fongen, Rigmor Haugstad, Peder M Reid, Bernt Halvorsen Hopstock, Frantz Philip Høegh, August Jensen, Thorvald Emil Joløff, Thorvald Henry Lund, Eigil Gotfred Prytz, Mild a... ~ Scharffcher, Johan H Schmidt, Lauritz Winsvold, Liv Marie Endringer i reglementet for Statens reseptarskole En europeisk farmakope skapt av Europarfldet. Av :fl. S. Grainger Enighet om sentralisert produksjon? Enkel og naturlig med verdenskjent navn er Ingrid Bjoner Et statsmonopol i prakis Europeisk farmakope - og nordisk Av Kjell Backe-Hansen Fagpressen med eget informasjonskontor Farmaceutisk Årskongress Farmasiens Dag , 453 Farmasi er meningsfylt. Inger Steenbuch intervjuer Kari Hamre Farmasi med glede Farmasøytenes idrettsforening 96, 243, 487, 514, 682 Farmasøythytta under nytt tak Farmasøytisk embetseksamen høsten vflren Farmasøytisk etterutdannelse i Agder krets Felleskatalogen F.I.P.: Organisation of a pharmacy Report of Working Group IV F.I.P.-kongress i Haag , 741 Forelesninger ved Farmasøytisk institutt Forening av industrifarmasøyter i Norge Formelt og reelt demokrati i arbeidslivet. Av Øyvind Skard Forsker med flpen dør Sidsel Sauar intervjuer Tor Waaler Forskrifter for godtgjørelse av utgifter til viktigere legemidler... 29, 180; 275, 459, 753 Fra Etterutdannelseskomiteen: Anvendt statistikk... 30, 64 Etterutdannelse i Bergen Fellesnordisk kurs i legemiddelvurdering , 571, 604 Kompendium i veterinærmedisin Kurs for veiledere i praktisk farmasi , 488 Kurs i anatomi og fysiologi Kurs i legemiddelnyheter184, 208, 683, 720 Ku~~ i miljøkontroll - _ miljøvern... 95, 121 Kurs i personellbehandling, arbeidsopplegg og rutiner i apotek , 148, 351, 432, 464 Kurs i veterinærmedisin... 30, 64 Kurskatalogen Legemidlers skjebne i organismen - fysiologi og farmakokinetikk 121, 148, 488, 514 Minisymposium- Legemiddelanalyse, kontroll eller produksjon Minisymposium - Partikler og partikkeltelling i parenterale løsninger , 720 Oslo og Akershus krets , 488 Sykehusfarmasi , 121, 313, 352 Vflrt arbeidsmiljø , 148 Fra Informasjonsavdelingen: Artikler i fagtidsskrifter 85, 139, 202, 266, 341, 476, 599, 678, 773 Fremtidens apotek. Fra NAF's landsmøte Fødselsdager Bakkan, Engvald, Hansen, 80 flr., Berger, Auguste Marie Therese, 75 flr Beding, Anna Kristine, 75 flr Birkenes, Olaug, 60 flr Bjoner, Ingrid, 50 flr Blom, Randi, 60 flr Brantsæter, Haakon, 75 år l t Bratland, Mary, 50 flr Bred al, Marit, 80 flr Breivold, Marie, 50 flr Brønner, Helene Marie Schmidt, 60 flr Dittmann, Ellen Solveig, 50 flr Drake, Agnes, 80 flr Eide, Leiv, 50 flr Eidjord, Arne, 60 flr Falch, Gerd, 50 flr Fangberget, Jorunn, 50 flr Fladmark, Gunnar, 75 flr Flem, Johan P., 60 år Frogner, Hjørdis, 80 flr Gjermundsen, Ruth, 60 flr Gjertsen, Hflkon, 60 flr Grønvigh, Ruth, 75 flr Gundersen, Guri, 60 flr Hagemann, Karen, 60 flr Hansen, Arno Alfred, 75 flr Hanssen, Einar Brochmann, 60 flr Helgesen, Ragna Bonde, 75 flr Helland, Torbjørg, 80 år Rille, Edel Beate, 80 flr Hodnesdal, Inger, 60 flr Hoel, Magnvor, 50 flr Holmsen, Gudrun, 80 år Hougen, Johannes, 70 flr Hovind, Gunnlaug, 85 flr Hovland, Alvilde Theodora, 80 flr Hustad, Ruth Andrea Tangen, 75 flr Høibraaten, Dagny Margrethe Stub, 85 flr.. 96 Høyland, Torfinn, 50 flr Johannesen, Armand, 85 flr Johnsen, Birgit, 50 flr Kaggestad, Thordis Luise, 75 flr Kjærvik, Bjørg Sigrun, 50 flr Klem, Ruth, 80 flr Klem, Aage, Irgens, 75 flr Kolle, Finn, 85 flr Kristiansen, Sigurd, 75 flr Kvamme, Petter Rumohr, 60 flr Kaare, Hanny Marie, 70 flr Lassen, Ingrid Solveig, 75 flr Loose, August Fredrik, 70 flr Lund, Erik, 75 flr Nielsen, Mathilde Heldahl, 85 flr Nordstrand, Astri, 70 flr Nyegaard, Anne Elisabeth, 50 flr Martens, lrmelin Glilckstad, 80 flr Melsom, Bergljot, 75 flr Myhrvang, Dagmar, 50 flr Møller, As ta Strøm, 80 flr Milller, Arild Christen Huitfeldt, 75 flr Olsen, Kari, 50 flr Paulsen, Leif Langø, 60 år Pedersen, Berit, 90 flr Pedersen, Oddmund Vegar, 50 flr Proet, Ruth, 85 flr Refsnæs, Jonas Andreas, 60 flr Rise, Steinar, 50 flr Rogstad, Anne Øgle, 80 flr Rolsdorph, Liv, 75 flr Rydstrøm, Egill, 50 flr Rørhus, Erling, 60 flr Sirnæs, Selma Randi Johanne Riiser, 60 flr.123 Skullerud, Thor Leoriard, 70 flr Stang-Wollf, Hjørdis, 80 flr Stene, Bredo Rasmus, 75 år Sverdrup, Gunvor P~ trea, 90 flr Sverre, Nicolai Aagaard, 75 år Sæter, Per Toralf, 50 flr Thomes, Erling, 70 flr Thorsrud, Hildur Tordis, 70 flr Thunem, Solveig, 75 flr Træffen, Aage Brynjulf Schau, 75 flr Tønsberg, Henning Heyerdahl, 70 flr Valseth, Alm, 50 flr Vegan, Nils T., 60 flr Vegusdal, Sveinung, 50 flr Viken, Aagot, 75 flr Warholm, Agnes Louise, 80 år Wedervang, Aasta, 85 flr Weider, Olaf, 70 flr Wennberg, Margrethe, 75 flr Winther, Herman Thinius, 75 flr Waaler, Tor, 50 flr Aagaard, Birgit, 50 flr Aase, Samuel, 70 flr Aasen, Kjell Steinar, 50 år Ginseng og NMD Ginseng - hvorfor NMD ikke kan skaffe nok? Heder til apotekteknikere Hygienisk pakkede medisinflasker og -glass fra Moss Glasværk Av Truls Nygaard Hflndkjøpskompendiet - et sentralt tiltak som krever lokal innsats Ileostomiutstyr - en forbrukerundersøkelse. Av Ole-Petter Grilner et al Informasjon i større sammenheng Informasjorisforurensning - kommentar til NO-RE-FARM's innlegg i NAT nr. 24/ Infusjonsvæskeavdellngen - Trondheim... : Innehaverskifte: Asker apotek (l. september 1977)

4 Bergen, Møhlenpris apotek (1. september 1977) Brekstad apotek (l. juni 1977) Otta apotek (l. september 1977) Sauda apotek m/sand apotek (l. november 1977) Stokmarknes, Vesterl\lens apotek, med Polarsijemen apotek, Melbu (l. juli 1977) Tvedestrand apotek (l. juli 1977) Vikersund apotek (1. mars 1978) Å i Åfjord, Åfjord apotek (l. juli 1977) Internasjonalt epilepsi-symbol International Symposium on Clinical Pharmacy International Symposium on Drug Activity International technical conferences to be held in France Ireland aceedes to the Pharmaceutical Inspection Convention Jugoslavisk orden til apoteker Aage Klem Julekort og julehilsen Juletrefest , 756 KEM-TEK 4... ; Klipp og kommentarer: Benmel må stilles likt med fluortabletter Benmelstabletter -et aktuelt alternativ? Bystyret redd for å miste et av Tønsbergs tre apotek Du spør/vi svarer Dr. med. Henrik Seyffarth: Uten valium større forbruk av alkohol Gosta Hammarlund: Ad dagens lille medisinske presse veiledning Høyanger apotek filial under Vik Høyanger vil sjølv ha apotek I dag finnes gode midler mot orm hos hund Ikke billigere medisin i Ikke grunnlag for apotek i Stryn! Konjakk mot nervesmerter Me~,isiner og etiketter, Melhus får ikke apotek Nytt nei til apotek i Ås Overlege Jon Laberg: Valium det farligste narkotikum som brukes Sentralsykehuset får eget apotek? Stor aktivitet i Medisinsk mållag Strand og Hå får ikke apotekfilia Kostnadsutviklingen fører til nedskjæringer for svensk fagtidsskrift Kretsmøter: Bergens krets , 208, 345, 682 Buskerud og Jarlsberg krets 148, 309, 644 Møre og Romsdal krets , 454, 514, 749 Nord-Norges krets. L' Opplandenes krets , 310, 684, 782 Oslo krets... 25, 206, 309, 718, 781 Rogaland krets..., , 310, 644, 750 Sørlandets krets , 344, 684 Telemark og Larvik krets 63, 184, 343, 684 Trøndelag krets , 343, 749 Østfold krets 63, 184, 420, 718, 720 Agder krets av NAF og NFF..., Oslo krets av NAF og Oslo krets av NFF... 36, 120 Oslo krets av NFF, NFS og Laboremus Oslo krets av NFF og NFS Kvalitet i varer og tjenester. Tanker omkring NMD Av Torger Vigdel Laboremus til museet Landsmøtet 1977: Landsstyret: 24, 304, 333, 353, 518, 619, 722 Møte nov , 50 Møte april , 323 Møte 16. april Ledige apotek: Arendal, Svanen... K.147, 0.148, 184, S. 275 Bergen, Fyllingsdalen apotek K.486, 0.513, S.683 Egersund apotek K.424, 565, 0.432, S. 565, 683 Halden, Svaneapoteket... K.424, 0.459, S.512 Honningsvåg apotek med Lakselv apotek... K.601, 0.604, S.783 Høyanger apotek... K.644, Jevnaker apotek... K.751, Lindås kommune, Knarvik apotek K.273, S.455 Kviteseid apotek... K.601, 0.604, S.783 Måløy, Apoteket Måken... K.751 Nesbyen, Hallingdal apotek K.486, 0.513, S.683 t Oslo, Grorud apotek... K.486, 0.487, S.683 Oslo, Jernbanetorvets apotek K.644, 0.753, S.783 Oslo, Lambertseter apotek K.454, 0.459, S.601 Oslo, Manglerud apotek K.348, 0.352, S.455 Otta apotek... K.147, 0.148, 184, S.275 Porsgrunn apotek... K.273, 0.275, S.455 Sauda apotek med Sand ftlialapotek... K.242, 0.243, S.424 Stokmarknes, Vesterl\lens apotek... S.91 Støren apotek med Oppdal ftlialapotek... K.454, 0.459, S.601 Vardø apotek... K.486, 683, Vikersund apotek... K.207, 0.243, S.348 Åfjord apotek... S.64 Ledige stipendier Legemiddelindustriens informasjonsnemnd Legemiddelliste på medisinutsalg Lakarklubben på besøk Lukningsregler: Asker apotek... 27, 783 Askvoll apotek... : Askøy apotek Bergens-apotekene Bjørkelangen apotek Brandbu apotek Drammensapotekene Elverum apotek Farsund apotek Fjellhamar apotek Flekkefjord apotek Flisa apotek Fredrikstad-apotekene Gjøvik-apotekene Hokksund apotek Holmestrand apotek Horten-apotekene Kongsvinger apotek Mjøndal apotek Namsos-apotekene Notodden apotek Oslo, Stovner apotek Rakkestad apotek Rana apotek , 456 Rena apotek Steinkjer apotek... : Svolvær apotek Trysil apotek Vadsø apotek Valdres apotek Verdal apotek Vik apotek Volda apotek Øystese, Apoteket Linnea... :683 Åfjord apotek Årdal apotek Lønnsfondets faste vikarer Lønns- og arbeidsavtalen NAF-NATF Medisinsendinger i posten Medisinutsalg: Arna apotek (Fotlandsvåg, Haus og Valestrandsfossen i Osterøy kommune) Askim apotek (Steins borg handel i Fet kommune) Askøy kommune, følgende utsalg nedlegges: Håkon Øye (Erdal), Tveit matsenter (Strusshamn), Orvedal dagligvare (N. Hetlevik), Askøy senter (Ravnanger), Kleppestø handelslag (Kleppestø) og Hjalmar Nilsen (Ask) Brekstad apotek (Avløs, Nesset, Norddyrøy, Nordskag, Svellingen) Drammen, Strømsø apotek (Fjeld i Drammen kommune) (Tollbugt. 103 i Drammen nedlegges) Husnes apotek (Søbøvik i Kvinnherad kommune) Molde apotek (Gossen Samvirkelag i Aukra kommune) Oslo, Grorud apotek (Romsås senter) Sjøvegan, Sjøveien apotek (Brøstadbotn i Dyrøy kommune) Ski apotek (Langhus senter i Ski kommune) Stavanger, Apoteket Hygiea (Nesheim i Finnøy kommune) Stavanger, Apoteket Hjorten (Hundvåg i Stavanger kommune) Tromsø, Apoteket Renen (Kroken i Tromsø kommune) Tromsø, Svaneapoteket (Gamnes i Karlsøy kommune) Melding om turnustjeneste MERAN Mer vekt på det psykiske arbeidsmiljø Metoder i farmakognosien Av Anders Bær heim Svendsen Misvisende om norsk farmasøytisk industri Monopoliserad gross handel eller icke Mål og midler i farmakognosiundervisningen. Av Anders Bærheim Svendsen Navne bytte Nemda for utdeling av stønad til apotekpersonale og deres etterlatte... 27

5 900 svenske apotekteknikere i streik. Reseptarene gjort til konfliktens skyteskive NMD og defektene , 218 NMD og leveringssituasjonen av varer No-Fa-Ki Nordisk gyldighet av resepter Nordisk sjukhusfarmasikongress i Ronnby , 775 Nordkalottmøte 1977 i Tromsø Norge har de strengeste restriksjoner i verden når det gjelder legemiddelindustrien Norges Apotekerforenings lover Norges Kristelige Farmasøytiske Forening... 35, 464, 604, 720 Norske Sykehusfarmasøyters Forening: Årsmøte og generalforsamling... 31, 271 Faglig seminar om hygiene og antibiotikabruk Norsk Farmaceutisk Selskap generalforsamling Gullmedalje... \ Stipendiefond Norsk Farmaceutisk Selskap og Laboremus Norsk Farmakologisk Selskaps «Vårmøte>> Norsk farmakope 1978 Av Kjell Backe-Hansen Norsk Farmasihistorisk Museums Venner Norsk Farmasihistorisk Museum, Årsberetning Norsk Forening for Familieplanlegging Norsk Forum for Sykehushygiene , 431 Norsk Medisinaldepots Fond Norsk Medisinaldepot fra politiske løfter til realiteter. Av Fritjof Frank Gundersen Norsk Medisinaldepot og realiteter , 263 Norsk Medisinaldepots <<bevilgninger» Norsk Medisinaldepots virksomhet i Norsk Medisinsk-historisk Forening , 717 Nyco utvider Nye data om det tekniske personalet... ;.503 Nye publikasjoner fra Statens legemiddelkontroll Nye publikums brosjyrer fra SLK Nye tider, nye toner Nye veier mot et menneskeligere arbeidsliv Ny lov om medbestemmelse i Sverige Nytt hjelpemiddel i Dopametbehandlingen - eller hvordan øke forvirringen Nytt styre i Apoteksbolaget NMkrystaller i øyesalver? -litt om polymorfi. Av Laszlo Borka Oddmund Harr ny formann i AF Om dobbeltproduksjon og priser , 447 Om markedsføring av sentraliserte preparater Om prissetting på legemidler - og uvitenhet Omregning av løpende pensjoner i Pensjonsordningen for apoteketaten Omsetning av melkesukker kan være vanskelig. Av Ame F. Bakken Oppdal apotek - et funksjonsdyktig ftlialapotek. Av Jan Persson Oppdal apotek - opprettelse og planlegging. Av Ame Rudjord Opphevete apotekbevillinger: 120, 147' 176, 348, 455' 783 Opprettelse /nedleggelse av apotek: Omgjøring av apoteket Ørnen, Bergen, til filialapotek Omgjøring av Løveapoteket, Fredrikstad til ftlialapotek under Vestsidens apotek, Fredrikstad Opptak til farmasistudiet høsten Orientering til forfattere Overdreven kritikk av Cosmicareklamen Parallellimporterte spesialiteter møter krav fra sundhedsstyrelsen i Danmark Patienters nytte af etiketinformation Pensjone rte Apotekeres Forening.208, 346, 781 Pensjonsordningen for apoteketaten Utdrag av årsberetningen for Reference substances of the European Pharmacopoeia Regler for refusjon av utgifter ved forsendelse av legemidler fra apotek til pasient , 424 Regler for utdeling av Norsk Farmaceutisk Selskaps Gullmedalje \ : Reklameplakat av tvil,som kvalitet? Rengjøringsassistentenes lønnsklasseplassering Rengjøringsfaget skal analyseres Reseptareksamen Rundskriv, meldinger m. v.: Endringer i forskrifter om rekvirering og utlevering av legemidler - nordisk gyldighet av resepter. (R. nr /77) Endringer av 12. mai 1977 i prisforskrifter for salg av legemidler m.v. fra apotek av 10. januar (R. nr /77) Endringer i forskrifter om gifter (R. nr. A 16/1976) Endringer i forskrifter om helsefarlige stoffer (R. nr. A 17/1976) Endringer i kontoplan for apotek (R. nr /77) Forskrifter om kjemiske desinfeksjonsmidler til teknisk bruk i helse- og sykepleie. (R. nr /77) Nordisk gyldighet av resepter (R. nr /77) Nordiske retningslinjer for merking av farmasøytiske spesialpreparater (R. nr /77) Oppbevaring av legemidler, desinfeksjonsmidler og reagenser i sykehus (R. nr /77) Refusjonsordning for forsendelsesutgifter av reseptforskreven medisin til humant bruk (R. nr /77) Sikring av legemiddellagre i helseinstitusjoner (R. nr /77) Salttabletter til bløte kontaktlinser Samspel i arbetslivet - medbestammande och medansvar Av Nils Hoven mark Spesialitetsprislisten på mikroftlmkort Av Svein Dahl, Tor Landsverk og Ole Roar Opsahl Spesialitetsprislisten på mikroftlmkort. Abonnement Statens reseptarskole - opptak Statsbudsjettet Stipendier til farmasøytiske kandidater Sykehusapoteket i Molde Av Svein Dahl Tanker omkring i NMD , 558, 640, 708 Tillatelse til å utøve legevirksomhet... 33, 178, 427, 568 Tillitsmenn i kretsene :e Nordiska Sjukhusfarmacikongressen Trygdekassen betaler? Undersøkelse om stomi Utdannelsen av apotekteknikere skoleåret 1977/ Utsolgt i Oslo -kan importforholdene bedres?... 62, 113 World Survey on drug registration Vårt arbeidsmiljø Åpent brev til direktør Magne Moe og NMD

NORGES APOTEKERFORENINGS TIDSSKRIFT

NORGES APOTEKERFORENINGS TIDSSKRIFT NORGES APOTEKERFORENINGS TIDSSKRIFT UTGITT AV NORGES APOTEKERFORENING REDIGERT AV LEIF A. BRENDEL GENERALSEKRE'I'.ÆR 1958 66. ARGANG A. W. BRØGGERS BOKTRYKKERI AlS OSLO 1B58 ( INNHOLD ORIGINALARTIKLER,

Detaljer

LANDSORGANISASJONEN I NORGE

LANDSORGANISASJONEN I NORGE LANDSORGANISASJONEN I NORGE LANDSORGANISASJONEN I NORGE BERETNING 963 0 AKTIETRYKKERIET OSL 0, 9 6 4 sso 000 52< 000 soo 000 475.000 450 000 us 000 400 000 375 000 350 000 l2s 000 300 000 275 000 250

Detaljer

BERETNING 1968 LANDS 0 R GA N I SASJ 0 NEN I NORGE

BERETNING 1968 LANDS 0 R GA N I SASJ 0 NEN I NORGE BERETNNG 1968 LANDS 0 R GA N SASJ 0 NEN NORGE LANDSORGANSASJONEN NORGE BERETNNG 1968 AKTETRYKKERET OSL 0, 19 6 9 550 000 525 000 500 000 475 000 450 000 425 000 400 000 375 000 350 000 325 000 300000

Detaljer

BERETNING 1966 LANDSORGANISASJONEN I NORGE

BERETNING 1966 LANDSORGANISASJONEN I NORGE BERETNNG 966 LANDSORGANSASJONEN NORGE LANDSORGANSASJONEN NORGE BERETNNG 966 0 AKTETRYKKERET OSL 0, 9 6 7 27S 000 isoooo ++l+hl+l+ ++ll++lllllll 22SOOOl ll,, ++++++++++ 4++++'+ff 200000 llll ll t7s 000

Detaljer

LYMFEPOSTEN. Medlemsblad for Norsk Lymfødemforening. Nr 1 2012 24. årgang

LYMFEPOSTEN. Medlemsblad for Norsk Lymfødemforening. Nr 1 2012 24. årgang LYMFEPOSTEN Medlemsblad for Norsk Lymfødemforening Nr 1 2012 24. årgang ISSN 1502-4474 Utgiver: Norsk Lymfødemforening org nr 971 274 840 Tlf 920 92 819 Leder: Marit Helene Kløve Nordnesveien 38, 5005

Detaljer

Tor Ivar Bang og Eskild Hagen vant parfinalen. Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund. Hvordan spiller du? Junior!! Guide til nettbridgen

Tor Ivar Bang og Eskild Hagen vant parfinalen. Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund. Hvordan spiller du? Junior!! Guide til nettbridgen NORSK BRIDGE Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund Nr. 4 September 2004 10. årgang Tor Ivar Bang og Eskild Hagen vant parfinalen Hvordan spiller du? Nord DJ9 EJ62 83 K1052 Syd EK8632 3 EK72 D7 Du skal spille

Detaljer

FAGFORBUN DET. Nore og Uvda kommune OJ 0 CD. lnnspill til Rapport. Legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg.

FAGFORBUN DET. Nore og Uvda kommune OJ 0 CD. lnnspill til Rapport. Legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg. FAGFORBUN DET Nore og Uvda kommune lnnspill til Rapport. Legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg. Mottatt: 03 APR, 2013 Arkivkode OJ 0 CD Saksnr.:jLhSaksbh(_H Fagforbundet Nore og Uvdal vi her komme med

Detaljer

TRONDHJEMS TURNFORENING STIFTET 14. FEBRUAR 1858

TRONDHJEMS TURNFORENING STIFTET 14. FEBRUAR 1858 TRONDHJEMS TURNFORENING STIFTET 14. FEBRUAR 1858 ÅRBERETNING 2012 - 2 - Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer Årsberetning 2012 Trondhjems Turnf.orening Byggmester Guttormsen 1864 August Koren 1868 M.A.

Detaljer

Protokoll. Landsmøte 2012. Clarion Hotel Oslo Airport 19. - 21. oktober

Protokoll. Landsmøte 2012. Clarion Hotel Oslo Airport 19. - 21. oktober Protokoll Landsmøte 2012 Clarion Hotel Oslo Airport 19. - 21. oktober INNHOLD DELTAKERLISTE DIABETESFORBUNDETS LANDSMØTE 2012... 3 SAK 1 ÅPNING, herunder godkjenning av utsendingenes fullmakter... 15 a)

Detaljer

RØA VEL Årsberetning og regnskap for 2007

RØA VEL Årsberetning og regnskap for 2007 RØA VEL Årsberetning og regnskap for 2007 RØA VEL Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 7 Følg med på RØA VELs hjemmesider: www.roa-vel.no RØA VEL Postboks 104, Røa 0701 OSLO e-post: post@roa-vel.no Bankgiro:

Detaljer

Odd Fellow. Bladet 1 00 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 77. årgang. Les i bladet: Intervju med Storsire Oddvar Granlund se side 6

Odd Fellow. Bladet 1 00 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 77. årgang. Les i bladet: Intervju med Storsire Oddvar Granlund se side 6 Odd Fellow 1 00 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 77. årgang Forsidebildet: Det gamle Ordenshuset i Horten Les i bladet: Intervju med Storsire Oddvar Granlund se side 6 Les i bladet: Intervju

Detaljer

KONTAKTORGAN FOR TOMB NR. 1 2007 54. ÅRGANG BANDET. Med hjertelig hilsen. 3x25 år s. 29. Skolebryllup s. 17. Styrkar Foss s. 19

KONTAKTORGAN FOR TOMB NR. 1 2007 54. ÅRGANG BANDET. Med hjertelig hilsen. 3x25 år s. 29. Skolebryllup s. 17. Styrkar Foss s. 19 KONTAKTORGAN FOR TOMB NR. 1 2007 54. ÅRGANG BANDET Med hjertelig hilsen 3x25 år s. 29 Skolebryllup s. 17 Styrkar Foss s. 19 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Leder... 3 Fravær i vgs... 4 Andakt... 5 Nytt fra gårdsbruket...

Detaljer

JA TIL FORBEDRING AV FASTLEGEORDNINGEN NEI TIL DETALJSTYRING GJENNOM FORSKRIFT!

JA TIL FORBEDRING AV FASTLEGEORDNINGEN NEI TIL DETALJSTYRING GJENNOM FORSKRIFT! Til statsråd Anne-Grete Strøm-Erichsen Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo JA TIL FORBEDRING AV FASTLEGEORDNINGEN NEI TIL DETALJSTYRING GJENNOM FORSKRIFT! * Fastlegeordningen trenger

Detaljer

`s LANDSMØTE 2012 STOREFJELL RESORT HOTEL, GOL 9.-12. SEPTEMBER 2012 - PROGRAM - DELTAGERLISTE - ÅRSMØTE DOKUMENTER

`s LANDSMØTE 2012 STOREFJELL RESORT HOTEL, GOL 9.-12. SEPTEMBER 2012 - PROGRAM - DELTAGERLISTE - ÅRSMØTE DOKUMENTER `s LANDSMØTE 2012 STOREFJELL RESORT HOTEL, GOL 9.-12. SEPTEMBER 2012 - PROGRAM - DELTAGERLISTE - ÅRSMØTE DOKUMENTER PROGRAM LANDSMØTE FOR SFN 2012 Søndag 9. september kl. 18.00 kl. 19.00 Registrering Aftensbord

Detaljer

Norsk. Utgitt av Norges Farrnaceutiske Forening. Redakter Grethe Irvoll ti1 3. september og fung. redakter Hanne Nessing

Norsk. Utgitt av Norges Farrnaceutiske Forening. Redakter Grethe Irvoll ti1 3. september og fung. redakter Hanne Nessing Norsk Utgitt av Norges Farrnaceutiske Forening Redakter Grethe Irvoll ti1. september og fung. redakter Hanne Nessing  hva A AF-nytt Nye vilkir i AFs innboforsikring AF positiv ti1 L.0-utspill Apokjeden

Detaljer

En riktig god jul og alt godt for det nye året!!

En riktig god jul og alt godt for det nye året!! 6 05 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 83. årgang ønsker alle sine lesere En riktig god jul og alt godt for det nye året!! Deputert Stor Sire Ann Evy Aurdal side 3 Utnevnte Storembeds- menn

Detaljer

Vedlegg Utdanningsforbundets melding 1. august 31. desember 2009

Vedlegg Utdanningsforbundets melding 1. august 31. desember 2009 Vedlegg Utdanningsforbundets melding 1. august 31. desember 2009 Representasjon i styrer og utvalg... 2 Informasjonsarbeid og publikasjoner... 17 De faglig-pedagogiske tidsskriftene... 21 Kurs og konferanser...

Detaljer

Aksjon Stoppblokk. Under følger listen med navn og kommentarer fra den enkelte. Disse data skal ikke brukes i annen sammenheng enn Aksjon Stoppblokk.

Aksjon Stoppblokk. Under følger listen med navn og kommentarer fra den enkelte. Disse data skal ikke brukes i annen sammenheng enn Aksjon Stoppblokk. Aksjon Stoppblokk Høsten 2002 organiserte Aksjon Stoppblokk en elektronisk underskriftskampanje mot høyblokk på Vestbanen spesielt og mot høyblokker i generelt. Omkring 800 personer skrev under på følgende

Detaljer

Ingen var så flink til å sove i. Betraktninger etter en sommer: Av Espen Urbye. Artikkel

Ingen var så flink til å sove i. Betraktninger etter en sommer: Av Espen Urbye. Artikkel Betraktninger etter en sommer: Det gode liv Dommer Fox satt på toget til Gardermoen. Han skulle på ferie til Spania. Han så for seg kritthvite sandstrender, sol fra skyfri himmel og krystallklart vann.

Detaljer

NORSK SKØYTESPORTs NAVN og TALL 1893-2013. 1893-1911: Norsk Skøiteforbund 1911-1945: Norges Skøiteforbund 1945- Norges Skøyteforbund.

NORSK SKØYTESPORTs NAVN og TALL 1893-2013. 1893-1911: Norsk Skøiteforbund 1911-1945: Norges Skøiteforbund 1945- Norges Skøyteforbund. NORSK SKØYTESPORTs NAVN og TALL 1893-2013 1893-1911: Norsk Skøiteforbund 1911-1945: Norges Skøiteforbund 1945- Norges Skøyteforbund Del 1: NSFs ledelse NSFs styre og tingvalgte komiteer/utvalg -----------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Det Norske Travselskap (DNT)

Det Norske Travselskap (DNT) Det Norske Travselskap (DNT) Sentralforbundet Postadresse: Postboks 194 Økern, 0510 Oslo Besøksadresse: Bjerke Travbane, Trondheimsveien 273, Oslo Telefon 22 95 60 00 Faks 22 95 60 60 E-post: dnt@travsport.no

Detaljer

Bladet 4 06 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 84. årgang

Bladet 4 06 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 84. årgang 4 06 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 84. årgang Intervju med Olav Eggum side 4 Ordenshuset i Bodø side 11 Ordenens lokaler på Lillehammer Loge Hardangers 50-årsjubileum side 6-7 Storlogens

Detaljer

PROTOKOLL SVØMMETINGET 2013. Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april

PROTOKOLL SVØMMETINGET 2013. Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april PROTOKOLL SVØMMETINGET 2013 Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april Svømmetinget 2013 Protokoll - side 2 SVØMMETINGET 2013 PROGRAM Program: Fredag 19. april kl 18.30 Lørdag 20. april kl 10.00 13.00 kl

Detaljer

Jegerkurs i undervisningen

Jegerkurs i undervisningen KONTAKTORGAN FOR TOMB NR. 3 2007 54. ÅRGANG BANDET Jegerkurs i undervisningen s.18 Tomv V.I.L s. 10 Nytt studietilbud s. 16 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Leder... 3 Tomb Fagskole godt igang... 4 Andakt... 5 Nytt

Detaljer

Styrets beretning for 2012 Norsk Bridgeforbund

Styrets beretning for 2012 Norsk Bridgeforbund Styrets beretning for 2012 Norsk Bridgeforbund Virksomheten Arbeidet i NBF i 2012 har fulgt opp tidligere handlingsplaner og handlingsplan vedtatt av Bridgetinget i 2012. NBF hadde ved årsskifte registrert

Detaljer

Cara-vennen. Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 4 - Desember 2013 - Årgang 24

Cara-vennen. Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 4 - Desember 2013 - Årgang 24 Cara-vennen Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 4 - Desember 2013 - Årgang 24 I dette bladet: Invitasjon til juletrefest 11. januar Innkalling til årsmøte 12. februar Tekst og bilder

Detaljer

Etterkommere av Elling og Olea Elsrud

Etterkommere av Elling og Olea Elsrud Å Aaby Brit (f. 1943)... 48 Gjertrud Elsrud (f. 1953)... 49 Gro (f. 1950)... 48 Helge (f. 1953)... 49 Helge Johnsen (f. omk1890)... 48 John (1912-1993)... 48 Kari (f. 1945)... 48 Sirita Xiufang (f. 2000)...

Detaljer

PÅSKESIRKULÆRET 2014

PÅSKESIRKULÆRET 2014 FORENINGEN TIL USTAOSETS VEL Glade damer ved minnesmerket på Ustetind. Foto: Jorunn Vindegg PÅSKESIRKULÆRET 2014 www.ustaosetsvel.no Facebook: Ustaosets Vel VÅRE FORFATTERE ER OGSÅ ADVOKATER Kluges advokater

Detaljer

DNT OSLO OG OMEGN VIRK SO MH E T SR APP O RT ME D S T YRE T S ÅR SBE RE TN IN G DNT OSLO OG OMEGN VIRKSOMHETSR APPORT MED ST YRETS ÅRSBERETNING 2014

DNT OSLO OG OMEGN VIRK SO MH E T SR APP O RT ME D S T YRE T S ÅR SBE RE TN IN G DNT OSLO OG OMEGN VIRKSOMHETSR APPORT MED ST YRETS ÅRSBERETNING 2014 VIRKSOMHETSR APPORT MED ST YRETS ÅRSBERETNING 2014 Foto: Asle Strand / Vårtur i Skarvheimen i anledning Geiterygghyttas 100 års jubileum. DNT OSLO OG OMEGN DNT OSLO OG OMEGN VIRK SO MH E T SR APP O RT

Detaljer

Det Norske Travselskap Regnskap 2010... 24 Understøttelsesfondet... 36

Det Norske Travselskap Regnskap 2010... 24 Understøttelsesfondet... 36 Innhold Side Det Norske Travselskap Innkalling og saksliste til generalforsamlingen................ 4 Tilsluttede forbund/lag.................................. 5 Organisasjon.........................................

Detaljer