Bruker grupper. Finans iering. Levang er Komm une (LK) mennesker med bistandsbe hov. Hjemmebo ende eldre. LK Frivillige. + egenan del.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruker grupper. Finans iering. Levang er Komm une (LK) mennesker med bistandsbe hov. Hjemmebo ende eldre. LK Frivillige. + egenan del."

Transkript

1 Levang k Dagens tilbud: lokalising bruk finans årsvk kompetanse - omsorgsplan Tabell 1: lagt inn Tjenest lovhjemmel Lokalising Aktør =Lev,k Arbeid transport av eldre uføre Ikke lovpålagt Distriktsovgrip bruke fra hele kn Aktivising Dagtilbud Lov om sosiale tjenest (Forventes lovendring jf st.m25) Avlastning Lov om sosiale tjenest 4-2b Staupshaugen vksted DS Skn helsetun DS DS-sentrum Avlastningsbolig for barn unge Skn helsetun Besøksfamili Frivillige Voksne mennesk bistandsbe hov 7 plass Pson ell famili et særlig Levang Komm une () 15.5 (årsvk) stilling Vneplei Førskolelære re Aktivitør Hjelpepleie Ufaglærte miljøarbeid e 2 av stillingene sjåfør. 1 stilling som res enh led. Dvs 12,5 st. i miljøet 2,47 årsvk Aktivitør Kjøp transport fra Staupshaugen vksted 0,75 årsvk Aktivitør 25% Sjåfør/miljøar b 50% 0,75 årsvark Aktivitør 25% Sjåfør/miljøar b 50% Del sjåfør/miljøarbeid m/åsen Del sjåfør miljøarbeid m/ Skn 0,4 årsvk Fagarbeid Transport fra hjemmetjenestens ansatte Miljøtapeut Miljøarbeid e Sykepleie/v nepleie/fa garbeid

2 Tjenest lovhjemmel Lokalising Aktør =Lev,k Avlastning i heimen Bofellesskap Bokollektiv omsorgsbolig type 3 Lov om sosiale tjenest Åsvegen 7 (sokkel på Skn helsetun) Åsvegen 5 Vdandes vei/ Eplehagen Nordsivegen Marknadsvegen Levang bo- aktivitetssent () Okkenhaugvegen tyng omsorgsbe hov. 6 beboe 5 beboe 40 beboe 4 beboe 4 beboe 10 beboe 6 beboe 10 beboe 2 beboe 4 beboe Husleie egenad el for praktis k bistand 2,3 årsvk 7,4 årsvk Barne/undom s-arbeide 4 Hjelpepl.eie videutdanni ng.i psykiatri, hjelpeplei assistent Vnepleie, hjelpepleie assistentt BPA (styrt psonlig assistanse) Lov om sosiale tjenest 4-2a Hjemmesykepleie Hele kn Pson som har egne faste assistent som han/hun rekrutt har ledansva r for Hele kn Turnus dag/kveld Alle aldsgrup Staten gir tilskudd de 3-4 første årene 15,75 årsvk Ingen spesielle kompetansek rav Sykeplei Vneplei 20 pson mottar BPA

3 Tjenest lovhjemmel Lokalising Aktør =Lev,k Lov om helsetjenest i kne Egen nattpatrulje som dekk fastlandet. Yttøy har egen nattbemanning p Staten gir tilskudd til tunge bruke Hjelpeplei Omsorgsarbe id Praktisk bistand opplæring/hjemmehjep/ Lov om sosiale tjenest Habiliting Institusjon Lov om helsetjeneste i kne Hele kn Ulike arena d brukne opphold seg Skn helsetun privat Aktør i utenfor kn som nødvendig for å nå bruks mål (ind.plan) H Barn unge und 18år født funksjonsh emming, ell hvvet funksjonshemming i forbinse sykdom/sk ade/lise 20 plass 42 plass (15 plass til demente) 26 plass (2 plass for palliativ behandling andre som nødven dig i den enkelte sak Priorites i forhold til dagens bemanning innen de ulike tjenesteområd fra sak til sak Assistent fagarbeide Kompetanse behov avheng av bruks behov i den enkelte sak For tida kjøpes tjenest hos Mestrings læringssentet. Aktør har en opplevelse av stadig øk henvisning på antall barn/unge svært omfatt behov for ulike kommunale tjenest

4 Tjenest lovhjemmel Lokalising Aktør =Lev,k Individuell plan Lov om Pasientrettighet Korttids-opphold Lov om helsetjeneste i kne Kultur organist frivillighet Bredablikktunet Skn helsetun Diakoniet Pensjonist ) 9 plass 39 korttidsplass pr i hele kn Hjelp til kveldsmaten en kveld/uke Middags-kjøring daglig Skn helsetun Husorkestret Pensjonist Saniteten Rotary Saniteten Familie venn Pårør f. Nasjonalf. Pensjonist Vennefor. Spill en kveld/uke Middags-kjøring daglig Sv lørdagskaffe Hv tirsdags ettmiddag Onsdag Bingo ukentlig samt månedlig hyggekveld Onsdag fredag ukentlig Månedlig Langtidopphold Lov om helsetjenesti kn På alle Sjukeheim vedla gsbetal ing

5 Tjenest lovhjemmel Lokalising Aktør =Lev,k Miljøarbeid Lov om sosiale tjenest Omsorgsbolig Lov om sosiale tjenest Omsorgslønn Lov om sosiale tjenest 4-2e Produksjons- kjøkken matombr. Lov om sosiale tjenest Hele kn Åsen: 30 Åsentunet OL-bolig Trygdebolig Ekne: 6 Smihaugen Skn: 67 Holmegården Åsvegen Holosandlia Nesset: 50 Vdandes/Eplehagen Marknadsvegen Nordsivegen Sentrum: 67 Håkongt. Okkenhaugvegen Yttøy: 13 Yttøytunet / Mennesk psykiske lis Hele kn Lønn til pson som har et særlig tyng omsorgsar beid Skn helsetun, Frivillige, private Leva-Fro Beboe på institusjon hjemmebo Husleie 35 pson mottar omsorgslønn Kjøkkenpson ale Kokk fagbrev assistent Kr.60,- pr. time pr.dato Varm middag tørrmat leves i heimen Ca porsjon middag pr. år ell 210 pr, dag. I tillegg komm

6 Tjenest lovhjemmel Lokalising Aktør =Lev,k Psykiatri/rus Psykisk helsetilbud Rehabiliting i institusjon Psykisk helsearb. Kid-kurs Grønn Omsorg/ Inn på Tunet Smørblomstv. HOMLA STARRIN Tjuddur n KONTAKTEN No 26/Akkarn No 46 Helsest. Rus Sakkariushuset Skn helsetun I tillegg tett samarbeid Bjørnang Kastvollen Måk / (DNF) /Vdal ansatte i pleie fysio/go i samarbeid bruk, pårør andre aktør I hovedsak hjemmebo, først fremst ett sykehusop phold NAV kjøp tjenest HRdis tr DNF / Vdal/ NAV Prioriting i forhold til eksist bemanning Ergo - fysiotapi, sykepleie annet pleiepsonel l 97 inst.plass kantinesalg på Råd/veil/støtte/oms/ samarb. Helseforetak teamsamarbeid m/nav Gruppe for psykosepasient Miljøarbeid tjeneste Kurs i depresjons mestr. Arbeidstrening hjemmebo Sosial trening/mestring Bolig m/miljøbase(rus) Friluftsgruppe for aktive Friluftsgruppe for funksjonsheme Friluftsgruppe psykiatri Aktivitet/Møteplass Lavt. Aktivitet mot arbeid./skole(søk) Rehabiliting Rusmisbruke Helsestasjonstilbud til rusmisbruke Urinprøvetaking Rusmissbruke. Det ingen øremkede institusjonsplass til rehabiliting Ressurssituasjon organising tyiggjøring opp mot samarbeidspartne langt fra tilfredsstill i dag

7 Tjenest lovhjemmel Lokalising Aktør =Lev,k Støttekontakt Lov om sosiale tjenest 4-2c Hele kn Trygghetsalarm Hele kn private Syn hørsels - kontakt Hele kn beboe på institusjon Ca.60 pson har vedtak pr. 1.sept., private Del av faste stilling Del av faste stilling: Åsen: 2t/uke Skn 60t/år (10t syn/50t hørsel) Yttøy Levang 160t/år Syn - hørselskonta kt Kr79,90 pr. time? Det en stor utfordring å rekrutte nok pson

Alle søknader vurderes ut fra en individuell vurdering.

Alle søknader vurderes ut fra en individuell vurdering. Bestillerkontoret Bestillerkontorets oppgaver Bestillerkontoret mottar og behandler søknader om helse- og omsorgstjenester i Ski kommune. Ved mottak av søknad, vil bestillerkontoret innhente nødvendige

Detaljer

PLEIE - OG OMSORGSPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE 2011-2020

PLEIE - OG OMSORGSPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE 2011-2020 1 PLEIE - OG OMSORGSPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE 2011-2020 DETTE ER HØRINGSUTKASTET Send evt innspill og lignende til e-postadresse: christian.rokkestad@lebesby.kommune.no innen 24.05.10 eller pr post innen

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014 Saksfremlegg Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014 Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet Innstilling: Formannskapet

Detaljer

handlingsplan for eldre

handlingsplan for eldre ispigger pensjon bingo gamle venner TT-k o`stol sydentur fritid kamferdrops vafler tannglass kryssord barnebarn busstur bridge gullbryllup alt var bedre før Aurskog-Høland kommune den romslige kommunen

Detaljer

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Lunner kommune UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Desember 2010 mars 2012 Arkivsaksnr. 12/965-7 1 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 4 1.2

Detaljer

Halden kommune. Kvalitetsstandarder for HALDEN KOMMUNE

Halden kommune. Kvalitetsstandarder for HALDEN KOMMUNE HALDEN KOMMUNE Kvalitetsstandarder for MATOMBRINGING TRYGGHETSALARM HELSEHJELP I HJEMMET PRAKTISK BISTAND I HJEMMET PARKTISK BISTAND OG OPPLÆRING I HJEMMET INDIVIDUELL PLAN BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE

Detaljer

Herøy kommune Et hav av muligheter 2

Herøy kommune Et hav av muligheter 2 Herøy kommune Et hav av muligheter 2 Herøy kommune - Et hav av muligheter INNHOLDSFORTEGNELSE Sektorplan helse, sosial OVERSENDELSESBREV...3 DEL 1 MÅL FOR HOVEDSATSINGSOMRÅDET HELSE, SOSIAL OG OMSORG..4

Detaljer

KVALITETSSTANDARD FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTENE I RØMSKOG KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTENE I RØMSKOG KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTENE I RØMSKOG KOMMUNE Kvalitetsstandard Rømskog kommune vedtatt av kommunestyret 11.06.15 Innholdsfortegnelse 1 Kvalitetsstandard for helse- og omsorgstjenester

Detaljer

SERVICEERKLÆRING DU KAN FORVENTE AV OSS AT:

SERVICEERKLÆRING DU KAN FORVENTE AV OSS AT: SERVICEERKLÆRING DU KAN FORVENTE AV OSS AT: 1. vi viser respekt for deg, din livssituasjon og ditt hjem, vi overholder taushetsplikten og legitimerer oss når vi kommer til deg. 2. vi tildeler og endrer

Detaljer

RANA KOMMUNE INDIVIDUELL PLAN/ KOORDINATOR

RANA KOMMUNE INDIVIDUELL PLAN/ KOORDINATOR RANA KOMMUNE INDIVIDUELL PLAN/ KOORDINATOR Koordinerende enhet 2013 Veileder Koordinatorrollen og individuell plan Innledning Denne veilederen er laget for å gjøre din rolle som koordinator litt enklere,

Detaljer

Håndbok. om helse- og sosialtjenesten i kommunen

Håndbok. om helse- og sosialtjenesten i kommunen Helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1579 www.helsedirektoratet.no Håndbok om helse- og sosialtjenesten i kommunen 72 1 Tittel:

Detaljer

Her gis det informasjon over aktuelle tjenester og telefonnumre i Porsgrunn kommune.

Her gis det informasjon over aktuelle tjenester og telefonnumre i Porsgrunn kommune. Her gis det informasjon over aktuelle tjenester og telefonnumre i Porsgrunn kommune. Informasjonen er utarbeidet ved Tjenestekontoret desember 2011 og revidert desember 2014. Trygghetsalarm I Porsgrunn

Detaljer

Levanger kommune ved rådmann Ola Stene

Levanger kommune ved rådmann Ola Stene Fra Åsen Sanitetsforening Levanger kommune ved rådmann Ola Stene Uttalelse høring: Planprogram for revidering av kommuneplanens samfunnsdel og revidering og utarbeidelse av kommunedelplaner. Helse og omsorg.

Detaljer

Rapport Diagnose av Pleie- og Omsorg i Hobøl kommune

Rapport Diagnose av Pleie- og Omsorg i Hobøl kommune Rapport Diagnose av Pleie- og Omsorg i Hobøl kommune Januar 2015 Hobøl Rapport diagnose helse og omsorg Hobøl v1.doc Side 1 Pleie- og Omsorgssektoren i Hobøl har et normalt omfang av tjenesteområder. Hobøl

Detaljer

Håndbok. om helse- og omsorgstjenester i kommunen

Håndbok. om helse- og omsorgstjenester i kommunen Helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1579 www.helsedirektoratet.no Håndbok om helse- og omsorgstjenester i kommunen 72 1 Tittel:

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER I BERLEVÅG KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILDELING PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER I BERLEVÅG KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER I BERLEVÅG KOMMUNE Vedtatt av Berlevåg kommunestyre 24. november 2005 1 INNHOLD 1.0 Innledning s 3 2.0 s 3 3.0 Søknad om tjenester s 4 4.0 Vurdering/tildeling

Detaljer

Tjenestebeskrivelser i helse- og omsorg

Tjenestebeskrivelser i helse- og omsorg Tjenestebeskrivelser i helse- og omsorg VEDTATT I KOMMUNESTYRET 27.01.15 Innhold Tjenestebeskrivelser i helse- og omsorg Frosta kommune... 5 Innledning... 5 Tjenester i helse- og omsorg i Frosta kommune...

Detaljer

Reform i Lunner Rapport Prosjektgruppe Lunner Psykiatritjeneste. Høsten 2012

Reform i Lunner Rapport Prosjektgruppe Lunner Psykiatritjeneste. Høsten 2012 Lunner kommune Reform i Lunner Rapport Prosjektgruppe Lunner Psykiatritjeneste. Høsten 2012 1 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Avgrensning og definisjoner... 3 1.3 Arbeidsform... 4 1.4 Disposisjon...

Detaljer

Kommunedelplan Helse og sosial 2008-2012

Kommunedelplan Helse og sosial 2008-2012 Nedre Eiker kommune - trygghet og samhold Del 2 Kommunedelplan Helse og sosial 2008-2012 Livskvalitet og egen mestring Dette er kommunedelplanens del 2 som inneholder overordnede føringer og en statusbeskrivelse

Detaljer

VEILEDER FOR TILDELING AV HELSE- OG OMSORGSTJENESTER, VELFERDSTJENESTER OG BARNEVERNTJENESTER

VEILEDER FOR TILDELING AV HELSE- OG OMSORGSTJENESTER, VELFERDSTJENESTER OG BARNEVERNTJENESTER VEILEDER FOR TILDELING AV HELSE- OG OMSORGSTJENESTER, VELFERDSTJENESTER OG BARNEVERNTJENESTER Innhold Innledning... 4 Lovanvendelse... 5 Organisering av tjenestetildelingen i Steinkjer kommune... 8 Brukermedvirkning...

Detaljer

OVERSIKT OVER TILTAK / NÅR DE SKAL IVERKSETTES / ØKONOMISKE KONSEKVENSER 1. Område: Helsefremmende og forebyggende arbeid

OVERSIKT OVER TILTAK / NÅR DE SKAL IVERKSETTES / ØKONOMISKE KONSEKVENSER 1. Område: Helsefremmende og forebyggende arbeid . Område: Helsefremmende og forebyggende arbeid Stipulert a 6 / stilling for folkehelsekoordinator/-inspirator (jfr. Samhandlingsreformen) for hele kommunens befolkning. Ansvarsområder: A) Ansvar for tverrsektoriell

Detaljer

Informasjon til familier med barn med nedsatt funksjonsevne

Informasjon til familier med barn med nedsatt funksjonsevne Informasjon til familier med barn med nedsatt funksjonsevne Nes Kommune 1 Forord Innholdsfortegnelse Nes kommune ønsker i denne brosjyren å gi en samlet oversikt over instanser som har tilbud og tjenester

Detaljer

Støtte i hverdagen. Senter for oppvekst Barnevernstjenesten PP-tjenesten Nøsted skole Habilitering Enslige mindreårige flyktninger

Støtte i hverdagen. Senter for oppvekst Barnevernstjenesten PP-tjenesten Nøsted skole Habilitering Enslige mindreårige flyktninger Støtte i hverdagen Senter for oppvekst Barnevernstjenesten PP-tjenesten Nøsted skole Habilitering Enslige mindreårige flyktninger Senter for oppvekst Senteret består av Barnevernstjenesten, PP-tjenesten,

Detaljer

Gjennomgang av organisering og ledelse i Stange kommunes helse og omsorgstjenester. Rapport 13. juni 2014

Gjennomgang av organisering og ledelse i Stange kommunes helse og omsorgstjenester. Rapport 13. juni 2014 Gjennomgang av organisering og ledelse i Stange kommunes helse og omsorgstjenester Rapport 13. juni 2014 Innholdsfortegnelse Del 1: Prosjektets formål, organisering og gjennomføring Del 2: Nåsituasjonsbeskrivelse

Detaljer

BEMANNINGSPLAN/OVERSIKT

BEMANNINGSPLAN/OVERSIKT BEMANNINGSPLAN/OVERSIKT SIRDAL KOMMUNE PR. 0.0.200 SENTRALADMINISTRASJONEN Sentraladministrasjonens formål/hovedoppgaver Sentraladministrasjonen har først og fremst som formål å være støtte funksjon for

Detaljer

JEG FYLLER 18 ÅR - HVA SKJER NÅ?

JEG FYLLER 18 ÅR - HVA SKJER NÅ? Tjenestekontoret JEG FYLLER 18 ÅR - HVA SKJER NÅ? Informasjon til familier til barn med bistandsbehov, som mottar tjenester fra Skedsmo kommune Innledning Når man blir 18 år skjer det flere endringer i

Detaljer

Kapittel 1: Innledning

Kapittel 1: Innledning BOLIGSOSOSIAL PLAN FOR BÅTSFJORD KOMMUNE 2011-2015 Kapittel 1: Innledning Det er en bred tverrpolitisk enighet i Norge om at alle innbyggerne i landet skal kunne bo trygt og godt. En god bolig er en betingelse

Detaljer

Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering 2008 2011

Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering 2008 2011 Særskilt vedlegg Stprp nr 1 HOD kap 9_ny:Særskilt vedlegg Stptp nr 1 HOD kap 9 01.02.2008 10:09 Side 1 Særtrykk av St.prp. nr. 1 (2007 2008) kapittel 9 Utgitt av: Publikasjonen finnes på internett: www.regjeringen.no

Detaljer

FORORD. Antall henvendelser økte fra 1040 i 2008 til 1127 i 2009.

FORORD. Antall henvendelser økte fra 1040 i 2008 til 1127 i 2009. FORORD Fra 01.09.09 ble pasientombudsordningen utvidet til også å omfatte kommunale helse- og sosialtjenester, med noen unntak. Samtidig ble navnet endret fra pasientombud til pasient- og brukerombud.

Detaljer

2 Målsettinger for psykisk helsearbeid i Oppdal kommune. 3.2 Tilgjengelighet til egen bolig 3.2.1 Bjørktunet bofellesskap 3.2.

2 Målsettinger for psykisk helsearbeid i Oppdal kommune. 3.2 Tilgjengelighet til egen bolig 3.2.1 Bjørktunet bofellesskap 3.2. Disposisjon 1 Innledning 2 Målsettinger for psykisk helsearbeid i Oppdal kommune 3 Psykisk helsearbeid i kommunen 3.1 Definisjoner og organisering 3.2 Tilgjengelighet til egen bolig 3.2.1 Bjørktunet bofellesskap

Detaljer