Flere må ville vind! Nett? Støtteordninger? Konsesjoner? Ankebehandling? Yes, we can! Problems are blowing in the wind:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Flere må ville vind! Nett? Støtteordninger? Konsesjoner? Ankebehandling? Yes, we can! Problems are blowing in the wind:"

Transkript

1

2 Det gode vindbruk

3 Løsninger i vinden!

4 Flere må ville vind! Nett? Støtteordninger? Konsesjoner? Ankebehandling? Yes, we can! Problems are blowing in the wind: Støy? Fugl? Visuell forurensing? Verdien på hytta? Iskasting? Lysblink? Ei mølle på hvert nes? Betingelser for lokal entusiasme: Det gode eksemplets makt Hva fører vindkraft med seg for storsamfunnet, for lokalsamfunnet, for deg Tidlig dialog mellom alle involverte

5 Det gode vindbruk Hva er ideen? Skille ut de gode frøene før de blir sådd og gi dem gode vekstvilkår sikre god kommunikasjon før meldingsfasen Formål: Bidra til utvikling av gode vindkraftprosjekter med lokal oppslutning Nødvendighet: -Sikre en håndterlig mengde med gode prosjekter - Sikre innbyggernes aksept og begeistring - Konsentrere ressursbruken om gode prosjekter

6 Dyrk de gode prosjektene... frøtegning... det gode vindbruk!

7 Sikre tidlig dialog sjekkliste over momenter Eksempel på sjekkpunkt 1 Vindforhold Kommentar 2 Nettilknytning -Kapasitet -Tid for tilknytning Hør med nettselskap Dato for mulig tilknytning 3 Militære installasjoner Sjekk forsvaret 4 Fredede områder Sjekk Naturbase 5 Prioriterte naturtyper Sjekk Naturbase 6 Telekom Sjekk Norkring/kommune 7 Næringsutvikling -Lokale arbeidsplasser -Industriutvikling

8 Handlingsplan Hva Hvorfor Innen Hvem Søke Enova Finansiering NOK 29.januar Gruppe 1 Etablere prosjektgruppe Utarbeide sjekkliste med veileder Unngå at dårlige prosjekter blir meldt og fokusere på de prosjektene som kan få konsesjon Etter Enovas penger Norwea, NU, NNV 15. mars Prosjekt- Gruppa Høring av sjekkliste Kvalitetssikring 15. april Aktører Innarbeiding av innspill 30. april Prosjektgruppa Etablere testcase Bruke Vindboks lokalt 1. juli Norwea på prosjekter Evaluering 1. september Prosjektgruppa

9

10 Effekt Partnere Prosjektgruppe: Norwea, Natur og Ungdom, Naturvernforbundet Viktigste samarbeidspartnere: Kommersielle Utviklere og utbyggere, Nettselskaper Offentlige Kommuner, LNVK, NTNU, Enova, NVE, DN, RA Andre NGOer eller sivilsamfunnsaktører Zero, Bellona, Finansiering Q1 09 Q2 09 Q3 09 Totalt Totalt beløp Norwea Natur og Ungdom Naturvernforbundet Prosjektutviklere Egeninnsats Egeninnsats

11 Aktivitetsbeskrivelse Grønn Boks Energy Camp 09 Gruppe 1. Vindkraft. Navn på gruppens medlemmer. Øivind Isachsen, Norwea Ingeborg Gjærum, Natur og ungdom Ottar Michelsen, Naturvernforbundet/NTNU Jøran Solli, NTNU Mats Sjøberg, Fred. Olsen Renewables Håkon Sandvik, Vestavindkraft Jan Foosnæs, NTE Nett Alexandra Norén, Naturvårdsverket Navn/Tittel: Det gode vindbruk VINDKRAFT KAN SVARE PÅ VIKTIGE UTFORDRINGER: KLIMAVEIEN Vindkraft er en avgjørende del av klimaløsningen. Skal vi redusere mengden fossil og forurensende energi, trenger vi rene energiløsninger. Vindkraft reduserer våre og Eu s CO 2 -utslipp NY NÆRING! Vindkraft er ei næring og teknologi i vekst. Norge har gode forutsetninger for å bli med på et nytt energieventyr. NORSK VIND OG VANN HAND I HAND! Flere områder i landet mangler nødvendig kraftforsyning, her er vindkraft en del av svaret. Viktige premisser. Nettproblematikk må koordineres der ny utbygging av nettet til en viss grad betales av vindkraftutbyggere. Dette temaet behandles av annen gruppe i Grønn boks. Overgangsordningen som administreres av ENOVA er forutsatt at være på plass til 2010 dvs minst tre utlysningsrunder i 2008, 2009 og Det er også antatt at Stortinget sier JA til Grønne Sertifikat i samarbeid med Sverige og at dette trer i kraft senest 2011 hvilket kommer at videreføre utbygging av vindkraft og annen ny fornybar energi. Det er også ønskelig at flere land har mulighet at anslutte seg til samme system. EU s målsetting for 2020 gir Norge en gedigen mulighet til å eksportere fornybar elektrisitet til EU medlemmer. Dette krever dog at Norge deltar aktivt i de forhandlinger som skjer NÅ og frem til desember 2009 når man skal signere EU-

12 direktivet og at man arbeider målbevist mot bilateral handel innom unionen og EØS lendene. Målet er at konsesjons- og ankebehandlingsprosessen for nye prosjekt (eventuelt eksisterende beroende på utfallet av pilot prosjekt) skal bli enklere, med større forutsigbarhet og uten ankeprosess som målsetning. Problems are blowing in the wind. Støy? Fugler? Visuell forurensning? Verdien på hytta? Iskasting? Lysblink? Ei mølle på hvert nes? Dette er påstand som har figurert og figurerer i dagens media, dette er frykten for det ukjente og mangelfull kunnskap. Prosjektet ønsker å adressere dette og gi svar på de spørsmålene basert på fakta. Skal vindkraft bli av betydning for Norge, må flere ville vind. Vårt tema: Betingelser for lokal aksept. Det gode eksemplets makt er et av de middel som må brukes for at øke entusiasmen for vindkraft. Hva fører vindkraft med seg for storsamfunnet, for lokalsamfunnet, for deg det må frem i lyset hva vindkraft betyr for sysselsettingen lokalt. Tidlig dialog mellom alle involverte leder til å rydde veien for misforståelse. Hva er ideen? Det er mange prosjekter i dag, noe som kan oppleves som problematisk. Dette kan påvirke entusiasmen for vindkraft da folk tror at landet skal fylles med vindmøller. Det er en del prosjekt som dessverre ikke er gode og de må ikke lede til at utbygger starter konsesjonssøknaden. Vår ide er: Skille ut de gode frøene før de blir sådd og gi dem gode vekstvilkår. Formål: Bidra til utvikling av gode vindkraftprosjekter med lokal oppslutning, unngå at prosjekter som ikke burde videreføres kommer inn i NVE køen. Hvorfor er denne aktiviteten nødvendig: Sikre en håndterlig mengde med gode prosjekter Sikre innbyggernes aksept og begeistring Konsentrere ressursbruken om gode prosjekter. Hva er status i dag? Antall prosjekter: Under planlegging : Mange Meldt : 84 Konsesjonssøkt : 45

13 Med konsesjon ikke utbygd : 18 I drift : 17 derav 4 større vindparker Hvilken effekt vil aktiviteten sikre når den er gjennomført? At gode prosjekter går raskere gjennom saksbehandlingen Beskriv før og etter situasjon med tall/fakta: Før: Ingen anerkjent metode for siling av prosjekter før melding. Etter: Egenkontroll etter en metode anerkjent av miljøbevegelse, myndigheter og bransje. Hvorfor kan en ikke la være med å gjennomføre denne aktivitet: Prosjektporteføljen i Norge vil kunne fortsette å vokse, og NVE får ikke konsentrert saksbehandlingen på de gode prosjektene, og vilkårene for offentlig aksept vil ikke bli bedre. Målgruppe Hvem henvender aktiviteten seg til? Publikum/deltakere: Utbyggerne, kommunene og innbyggerne Andre/annet: Politikere, miljøbevegelsen Hvilken motivasjon vil målgruppen ha for å delta/bruke deres aktivitet? Utbyggerne og samfunnet vil spare tid og penger. Det leder til fokus på de gode prosjektene slik at vindkraft i større grad oppfattes som noe positivt. Organisering Hvor skal aktiviteten forankres? Forankringen skjer gjennom at NORWEA, Natur og Ungdom og Norges Naturvernforbund skal eie prosessen. NORWEA kommer at ansvare for at utviklere kommer at engasjeres. Type organisering: Prosjekt Viktigste samarbeidspartner: NVE Øvrige samarbeidspartnere: Fylkesmannen, Kommuner, Riksantikvaren, Direktoratet for Naturforvaltning Hvem skal ta de første handlinger/initiativ? NORWEA

14 Sjekkliste Poenget er å utvikle en sjekkliste egenkontroll av vindprosjekt, og her er første utkast. 1 Vindforhold 2 Nettilknytning - Kapasitet - Tid for tilknytning Rød Gul Grønn Kommentar Hør med nettselskap Dato for mulig tilknytning 3 Militære installasjoner Sjekk forsvaret 4 Fredede områder Sjekk Naturbase 5 Prioriterte naturtyper Sjekk Naturbase 6 Telekom Sjekk Norkring/kommune 7 Næringsutvikling - Lokale arbeidsplasser - Industriutvikling 8 Kulturminne 9 Aksess vei til prosjektområde 10 Energiplan i kommunen 11 Luftfart 12 Arkeologi 13 Sjøfart 14 Friluftsliv Annen bruk 15 Landbruk 16 Inngrepsfri natur 17 Støy 18 Landskapspåvirken Visuelt 19 Reinsdrift

15 20 Konkurrerende arealbruk 21 Reiseliv 22 Kumulativ effektiv 23 Grunneiere 24 Kommunens holding - Politiker - Byråkrati 25 Lytt til lokalbefolkningen som kjenner området fra egen erfaring!! Handlingsplan Hva Hvorfor Innen Hvem Søke Enova Finansiering 29.januar Gruppe 1 Etablere prosjektgruppe Utarbeide sjekkliste med veileder Høring av sjekkliste Innarbeiding av innspill Etablere testcase Evaluering Unngå at dårlige prosjekter blir meldt og fokusere på de prosjektene som kan få konsesjon Etter Enovas penger Norwea, NU, NNV 15. mars Prosjekt- Gruppa 15. april Aktører 30. april Prosjektgruppa 1. Juli Norwea 1. Sept Prosjektgruppa Finansiering Overordnet/estimert utgift og inntekt/finansiering: Finansiering Q1 09 Q2 09 Q3 09 Totalt Totalt beløp Kostnadfordeling Norwea Natur og ungdom Naturvernforbundet Prosjektutviklere Egeninnsats

16

17 Vinn-Vinn-Vann En pilot for å øke vannkraftens bidrag i utviklingen av klima- og naturvennlige energiløsninger i Norge

18 Vinn-Vinn-Vann Hypotese: Det er mulig å utvikle prosjekter som gir økt produksjon og forbedret miljøtilstand i allerede utbygde vassdrag. Denne økte produksjonen skal erstatte fossil energibruk Bedre miljø Formål: Gjennom tidlig samråd utvikle et konkret prosjekt Tap kraft Vinn-vinn for økt produksjon og bedret lokal miljøtilstand, Vinn miljø kraft og miljø samt redusert fossil energibruk Utgangspunkt Danne Tap presedens kraft og en Vinn mal kraft for framtidig prosjektutvikling Tap miljø Tap miljø Mer kraft

19 Magasin Tunnell Sterkt redusert vannføring Kraftstasjon

20 Mer vann til både produksjon OG vassdrag Magasin Ny overføring tunell Økt minstevannsføring Biotopforbedring, tiltak for friluftsliv, laks osv

21 Utfordringer og avveininger Klimamål mot naturvernmål / global mot lokal Norsk kraftbalanse og europeisk kraftbehov Nasjonale mot lokale interesser

22 Utfordringer og avveininger

23 Kriterier for valg av pilot Et område med betydelig kraftproduksjon fra før Behov for / ønske om forbedret vassdragsmiljø Et potensiale ved opprusting OG utvidelse, eller forbedret utnyttelse av ressursene Prosjektet bør kunne realiseres innenfor en rimelig kort tidshorisont

24 Mulige pilotområder Vassdrag Dagens produksjon Potensiale Samnangervassdraget 450 GWh 150 GWh Tokke/Vinje vassdraget 4404 GWh 200 GWh Årdal/Lysebotn vassdraget 1260 GWh 160 GWh Surna 800 GWh 140 GWh Aura 1695 GWh 600 GWh

25 Premisser for at økt vannkraftproduksjon er et riktig valg Parallelt med vannkraftutbygging må: potensialet for energieffektivisering bli tatt ut elvarme fases ut fossil energibruk fases ut systematisk

26 Elektrifisering av sokkelen og transportsektroen kan iverksettes parallellt

27

28 Metodikk VVV Melding KU/Søknad Forvaltningsplan Vanndirektivet Revisjonsdokument Konsesjon/ Fornyet konsesjon Reviderte vilkår Identifisering av vassdrag Inkludere LVK, SRN og EBL Oppstartsmøte med lokale interessenter Sonderingsog løsningsfase Overlevering til statsråden Overlevering til olje- og energiministeren november 2009

29 Arbeidsform Deltakere i prosjektet: Kommuner, Kraftselskap, Naturvernorg, jakt/fiske/friluftsliv, grunneiere, FoU. Hente bistand fra NVE/DN/FM, andre relevante aktører. Åpenhet: Prosjektet offentliggjøres ved oppstart Full åpenhet Økonomi Budsjett for pilot: ca 2 mill NOK Finansiering av pilot: Kraftutbygger Enova / OED

30

31 Aktivitetsbeskrivelse Grønn Boks Energy Camp 09 Navn/Tittel: Vinn-vinn-vann Politisk anbefaling: Vi kommer tilbake med en politisk anbefaling når barrierer er identifisert. Men vi vil skaffe mer energi fra utbygde vassdrag og samtidig som naturmiljøet bedres. Nødvendighet og pasjon: Formål: Tidlig samråd (før forhåndsmelding) mellom kraftselskap, kommune og interesseorganisasjoner for å oppnå felles mål; mer energi og bedre naturmiljø. Koble bærekraftig merproduksjon i utbygde vassdrag med utfasing av ineffektiv fossilbruk på sokkelen og/eller elektrifisering av transport. Nødvendighet, hvorfor er denne aktivitet nødvendig: Tradisjonelt har kraftselskap utarbeidet ferdig utviklede planer som så sendes ut på høring. Kommune og interesseorganisasjoner har først senere i prosessen kunnet stille krav om hensyn til miljø og lokalsamfunn. Konseptet nå er aktiv samhandling mot et felles mål om mer energi og mer naturmiljø i allerede utbygde vassdrag. Mer fornybar produksjon skal fase ut svært ineffektiv fossil energibruk. Sett i forhold til andre aktiviteter, hva gjør denne unik: Forlate den klassiske vassdragskonflikten der mange berørte parter kommer inn etter at ferdige planer er utarbeidet. Avgjørende at det er positiv og aktiv involvering av lokale interesser og lokalsamfunnet. Denne aktive samhandlingen skal være et supplement til de forskjellige formelle prosessene (som revisjon av konsesjonsvilkår eller konsesjonssøknad). Hvorfor kan en ikke la være med å gjennomføre denne aktivitet: Gjennom aktiv samhandling kan vi skape brobygging og læring som vil gi ny vannkraftproduksjon og et bedre naturmiljø i allerede utbygde vassdrag. Gjennom dette kan tradisjonelle konflikter reduseres, og derved skape mer positive holdninger til vannkraft. Med felles tverrfaglig og tverrpolitisk mål vil en kunne realisere ny forbar vannkraft i utbygde vassdrag som kan erstatte fossil energibruk direkte.

32 Målgruppe Hvem henvender aktiviteten seg til? Publikum/deltakere: Kraftselskap, kommuner, miljø/natur-org., off. etater Hva skal aktiviteten gi mottakeren: Hvilken motivasjon vil målgruppen ha for å delta/bruke deres aktivitet? Oppnå god forståelse, trygghet og dialog mellom partene. Derav vil det være mulig å finne løsninger som gir mer ny vannkraft som er miljømessig gunstig/akseptabelt, og at denne vil erstatte svært ineffektiv fossil energibruk. Organisering Hvor skal aktiviteten forankres? Gr. 2 må grundig forankre konseptet hos EBL, LVK og SRN. Disse tre, sammen med gr. 2, skal avholde første møte med konsesjonær, kommune og interesseorganisasjoner. Hos de deltagende personer og dets organisasjoner Type organisering: Flere kreative 2-dagers samlinger med nøytral prosessleder. Viktigste medarrangører: SRN, EBL og LVK. Hvem skal ta de første handlinger/initiativ? Gr. 2 utpeker deltagere til kreativ arbeidsgruppe; inklusive prosessleder. Finansiering Overordnet/estimert utgift og inntekt/finansiering (beløp i mill NOK): Finansiering Q1 09 Q2 09 Q3 09 Q4 09 Q1-10 Q1-10 Totalt beløp 0,7 0,7 0,7 Kraftselskap 0,35 0,35 0,35 NVE / OED 0,35 0,35 0,35 Next Step og handlingsplan Grønn boks vannkraftgruppe oppretter prosjektet i uke 6 Grønn boks vannkraftgruppe identifiserer et vassdrag/område. Uke 8 Inkludere SRN, LVK og EBL vassdragsseminaret i mars. Prosjektjustering Aktørerene inviteres oppstart mars/april. Identifikasjonsfasen: Aktører starter identifisering av forbedringspotensiale, for naturmiljø, produksjon, lokalsamfunn, lokal næring

33 Sonderingsfasen: Aktørene sammenstiller sine ønsker for å identifisere synergier eller konflikter Løsningsalternativer. Mai. Økonomiske / juridiske vurderinger Evaluering og sammenstilling av fordeler og ulemper. September. Konklusjon med prosjektforslag oktober. Overlevering til olje- og energiministeren i november 2009.

34

35 Tre steg mot framtiden Kort middels lang sikt Hink Steg Hopp

36 1. Hink Behov: Arbeidsplasser Løsning: Forpliktende avtaler Handling: Energiledelse Mål: 3 TWh

37 2. Steg Behov: 16 TWh rett til kråka (4 mrd) Løsning: Gjenbruk + varme til el. Handling: Teknologiutvikling + Risikokapital Mål: 6-9 TWh / 1-2 mrd/år

38 3. Hopp Behov: Tenke stort (>1 x Norge) Løsning: Tankesmie Handling: Mål: 6 mill. > TWh

39 Tre steg mot framtiden Kort middels lang sikt Hink Steg Hopp Energiledelse Fra varme til el Tankesmie

40 Tre steg mot framtiden Dette vil vi gjøre nå: Presentasjon på Energiuka 5. februar Prosjektetablering i Norsk Industri Bidra med kompetanse Samarbeide med Regjeringen: Tankesmia EnergiRebEL Forpliktende avtale om energieffektivisering Finansiering

41 Aktivitetsbeskrivelse Grønn Boks Energy Camp 09 Navn/Tittel: Kalde kråker: Energieffektivisering i norsk industri Politisk anbefaling: Energieffektivisering som motkonjunkturtiltak Motivasjon/status: - Industrien forbruker totalt ca. 80 TWh per år (alle energibærere) - Industriens energikostnader på 16 mrd NOK utgjør en betydelig andel av produksjonskostnadene og påvirker konkurranseevnen - Av det totale energiforbruk unnslipper fortsatt i størrelsesorden 15 TWh som prosessvarme, som har en verdi på ca. 4 mrd NOK - Mer effektiv bruk av den totale energimengden i industrien => industriens energiforbruk i form av primærenergi reduseres Mål: Gjenbruk 3-5 TWh varme i prosess (eller):*) Konvertere varme tilsvarende 3-4 TWh ny elektrisitet *) Oppnå 1-2 mrd NOK årlig kostnadsbesparelse *) *) Tallene må verifiseres

42 Nødvendighet: - Lavtemperert prosessvarme utnyttes ikke pga manglende infrastruktur og umoden eller manglende teknologi - Gjenvinning av halvparten av dagens prosessvarme tilsvarer en betydelig besparelse for industrien Beskriv før og etter situasjon med tall/fakta: Før: Etter: 15 Twh tapt prosessvarme 3-5 TWh tapt prosessvarme Løsning og organisering Etablere teknologiutviklingsprogram Teknologier Pilotprosjekter Finansieringsmodeller Handlingsplan Etablere ordning for risiko-kapital for forbildeprosjekt Investering konkurrerer med andre prosjekter; ny teknologi representerere en risiko som lett taper i konkurransen om investeringsmidler Velegnet motkonjunkturtiltak med grønn profil - Prosjekteier: Norsk Industri o Definere aktivitetene inn i eksisterende samarbeidsavtale med Enova: organisasjonsmodell bekreftet av NI/ENOVA o Verifisere prosjektlederansvar for delprosjekter - Bedrifts-spesifikke programmer o Må ta hensyn til bedriftsinterne forhold og konfidensialitet - Initiativet omfatter både felles-prosjekter på tvers av industrien og bedriftsspesifikke programmer Hva skal aktiviteten gi: - bedret konkurranseevne gjennom lavere produksjonskost - tiltrekke kompetanse - bedret miljøprofil og omdømme Hva gjør denne løsningen unik: - Felles industrielt tiltak med teknologiutvikling og forbildeprosjekter - Målrettet finansiering for å løfte teknologiutvikling med høy risiko o Risiko-kapital for prosjektfinansiering av forbildeprosjekter o Forserte avskrivningsatser for forbildeprosjekter - Løsningen representerer et Kinderegg: o Bedriftene styrker bunnlinjen o Energiforbruket reduseres o Bidrar til å oppnå myndighetenes klimamål

43 Hvorfor kan en ikke la være med å gjennomføre denne aktivitet: - Vi har ikke lenger råd til (eller lov til) å ikke utnytte denne verdifulle ressursen Målgruppe Hvem henvender aktiviteten seg til? 1) Prosessindustri/terminaler (har ressursen og behovet) 2) Leverandørindustrien med teknologiløsninger 3) Offentlige myndigheter som fasilitator Viktigste medarrangører: - store industri/prosessbedrifter - teknologi-leverandører Noen mulige samarbeidspartnere: - LO - Bellona/andre miljøorganisasjoner - Andre bransjeorganisasjoner (Abelia?) - Lokale myndigheter - Industriparker - Energi21 - Teknologi-miljøer: Konseptet får allerede respons på blog fra relevante miljøer Hvem skal ta de første handlinger/initiativ? - Norsk Industri Next Step og handlingsplan Hva Hvorfor Når Hvem Presentasjon Energiuka Presentere initiativet Uke 6 Norsk Industri Introdusere prosjektet (Arbeidsgruppe for Grønn Energi) Detaljere prosjektet - Verifisere faktagrunnlag - teknologiprogram - modell og tilsagn risikokapital Finansieringsplan for prosjektet Realisering forbildeprosjekter Forankring & iverksettelse 1Q Q 2009 Norsk Industri Norsk Industri/ ENOVA 2Q 2009 Norsk Industri/ ENOVA 2011 Industrien

44 Finansiering Overordnet/estimert utgift og inntekt/finansiering: 2Q 2009 (ref handlingsplan) Finansiering Q1 09 Q2 09 Q3 09 Q4 09 Q1-10 Q1-10 Totalt beløp Partner y Partner x Etc. Utbytte for finansieringspartnere:

45 Aktivitetsbeskrivelse Grønn Boks Energy Camp 09 Navn/Tittel: Forpliktende avtaler Politisk anbefaling: Etablere forpliktende avtaler mellom norsk industri og myndigheter innenfor energieffektivisering Nødvendighet og pasjon: Forpliktende avtaler er et vinn-vinn konsept som gjør at nasjonale energi- og klimamål nås på en mest kostnadseffektiv måte. Slagord: Avtaler som gjelder resultater som teller! Formål: Bruke forpliktende avtaler mellom industri og myndigheter som virkemiddel i arbeidet med å: 1. Oppnå nasjonale klimamål 2. Gjøre norsk industri til verdens mest energieffektive 3. Utnytte forretningsmulighetene som ligger i energieffektivisering Nødvendighet, hvorfor er denne aktivitet nødvendig: Gjøre industrien mer konkurransedyktig Etablere en felles forpliktelse om nasjonale mål Viktig bidrag til reduserte klimagassutslipp Sikre energiforsyning Møte fremtidige krav fra kunder, myndigheter og finansinstitusjoner Skape en attraktiv arbeidsplass for rekruttering av de beste Styrke miljøprofilen til industrien Generere forretningsmuligheter

46 Status i dag: Landbasert industri har en samlet årlig energibruk på 80TWh og står for ca 25 % av Norges CO 2 -utslipp. Årlig energikostnad i 2006 var 16 milliarder kroner, og betydelig økte energikostnader de siste år er for mange bedrifter en stor trussel. Det er dokumentert at det finnes et stort energieffektiviseringspotensial som ikke blir utnyttet deriblant også bedriftsøkonomisk lønnsomme prosjekter. Det er også dokumentert at energiledelse bidrar til at lønnsomme energisparetiltak blir identifisert og gjennomført. I løpet av 2009 vil det foreligge en Europeisk standard for energiledelse og det pågår også et arbeid med en internasjonal standard for energiledelse som etter planen vil foreligge i løpet av Resultater fra Enovas portefølje viser at industriprosjektene gir størst resultater pr. støttekrone. Det er etablert en samarbeidsavtale mellom Norsk Industri og Enova om prioriterte aktiviteter, men uten fastsatte energisparemål. EU har etablert mål om energieffektivisering på 20 % innen Det er også etablert et eget direktiv om at det skal etableres nasjonale mål på minst 9 % innen 2016 (End-use efficiency and Energy Services 2006/32/EC (ESD-direktivet). I forbindelse med direktivet skal det etableres en nasjonal sektorbasert handlingsplan for hvordan målet skal nås. Fristen for å etablere nasjonal handlingsplan var 30. juni Direktiv og handlingsplan er p.t. ikke på plass i Norge. Norsk industri har god erfaring med forpliktende avtaler innenfor andre områder (NO x - avtalen, avtaler om gjenvinning med flere). Internasjonalt finnes det også flere eksempler på at avtaler om energieffektivisering har gitt gode resultater. Det pågår nå et EU-prosjekt med å utvikle en verktøykasse til hjelp for industri og myndigheter med å etablere frivillige avtaler (www.eultauptake.eu). I tillegg er det gjennom et annet EU-prosjekt utviklet en web-basert verktøykasse med modeller og verktøy for benchmarking og energiledelse tilpasset små- og mellomstore bedrifter (www.bessproject.info). Hvilken effekt vil aktiviteten sikre når den er gjennomført? 1. Ca 8 TWh (10 %) vil kunne bli realisert på kort og mellomlang sikt innen Reduserte klimautslipp 3. Næringsutvikling og nye arbeidsplasser Som et Kinderegg tre ting på en gang!

47 Sett i forhold til andre aktiviteter, hva gjør denne unik: Forpliktende avtaler er et vinn-vinn konsept som gjør at nasjonale energiog klimamål nås på en mest kostnadseffektiv måte. Hvorfor kan en ikke la være med å gjennomføre denne aktivitet: Norsk industri vil få svekket konkurranseevne når energiprisene når Europeisk nivå. Nasjonale klimamål vil vanskelig nås. Målgruppe Viktige samarbeidspartnere: Industribedrifter Bransjeorganisasjoner LO Miljøorganisasjoner Leverandører, rådgivere OED/MD/NHD Enova, Forskningsrådet, Innovasjon Norge og NVE, Universiteter og høgskoler SSB Hva skal aktiviteten gi mottakeren: Økt lønnsomhet God miljøprofil Attraktiv arbeidsplass ved rekruttering Organisering Prosjekteier: Norsk Industri - Definere aktivitetene inn i eksisterende samarbeidsavtale med Enova. - Organisasjonsmodell bekreftet av NI/Enova - Verifisere prosjektlederansvar for delprosjekter Øvrige samarbeidspartnere: Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Universiteter og høgskoler, rådgivere og leverandører Next Step og handlingsplan Hva Hvorfor Når Hvem Fremskaffe og kvalitetssikre faktagrunnlag Finansieringsplan for prosjektet Etablere referansebane og energisparepotensial 1Q2009 2Q2009 Enova og industrien Norsk Industri/Enova

48 Utarbeide forslag til Etablere tilbud og 3Q2009 Norsk Industri forpliktende avtale forpliktelser Implementere ESDdirektivet Etablere nasjonale mål 4Q2009 OED og utarbeide sektorbasert handlingsplan og handlingsplaner for energieffektivisering Oppstart 1Q2010 Industrien Finansiering Overordnet/estimert utgift og inntekt/finansiering: Finansiering Q1 09 Q2 09 Q3 09 Q4 09 Q1-10 Q1-10 Totalt beløp Partner y Partner x Etc. Utbytte for finansieringspartnere:

49 Aktivitetsbeskrivelse Grønn Boks Energy Camp 09 Navn/Tittel: Tankesmia EnergirebEL Politisk anbefaling: Ja Nødvendighet og pasjon: Ja Formål: Nødvendighet, hvorfor er denne aktivitet nødvendig: Hva er status i dag? Ingen tiltak kjent. Masse spredte initiativ, men preges av bedriftsspesifikke, bransjerettet, institusjonsfaglige motivasjoner. Lite rebellpreget. Ingen evner å utfordre etablerte sannheter. Når alle de etablerte miljøene bygger videre på samme grunnmur. Hva om noen finner en annen og bedre grunnmur verden heller vil bygge på en eller annen gang i fremtiden. Status er finanskrise i verden.., og Norge. Situasjonen er klimakrise (FNs klimapanel). Gruppe 3 har tidskrise, (og Are er i 40 års krise). Verdenshistorien er full av eksempler hvor krisesituasjoner skaper kreativitet og presser frem nye løsninger. Tankesmia >250 twh skal bidra til at Norge som nasjon ikke sover, men er høyt på banen i forhold til forandringsprosesser som kan oppstå i kjølvannen av alle krisene. Hvilken effekt vil aktiviteten sikre når den er gjennomført? Endringsprosesser, evnt. paradigmeskifte innen energiforsyning. Potensialer over 100 twh. Beskriv før og etter situasjon med tall/fakta: Før: 2500 twh (petroleum), 250 twh vann/ andre energikilder årlig Etter: 500 twh årlig (Etter petroleumsindustrien er faset ut.) Sett i forhold til andre aktiviteter, hva gjør denne unik: Aktiviteten utfordrer det etablerte tankemønsteret. Kan åpne opp for egne nasjonale teknologiløsninger. Men det å følge med, være søkende, kan sikre at nasjonen, industrien og kraftselskapene ikke sovner i timen. Viktig at vi er på hugget i forhold til å utnytte nye teknologier/ paradigmeskifter som måtte oppstå, og raskt ta i bruk alle muligheter/ innhente kompetanse. Vi må aldri fornekte V- stilen en gang til, men heller forsøke å finne vår egen V- stil

50 Tankesmia har til hensikt å trekke fram miljøriktige energialternativer hvor hvert alternativ minst er like stor som dagens Norske energiforbruk. Hvorfor kan en ikke la være med å gjennomføre denne aktivitet: Fordi vår oljerikdom og vannkraftposisjon kan føre til en situasjon hvor både selskap og myndigheter sover i timen og/ eller fornekter forandringer som kan snu opp ned på forhold i energiforsyningen på ett eller annet tidspunkt. Er det usannsynlig at noen finner løsninger, når en hel verden er i kriseog samtidig har en definert jakt på løsninger som endrer energiforbruket i en mer miljøvennlig retning. Dersom vi har åpninger for at det kan skje radikale forandringer innen energiforsyningen, er dette tiltaket noe vi ikke kan la være. Målgruppe Hvem henvender aktiviteten seg til? Deltakere: Tverrfaglige kompetente fagmiljø med egenskap å utfordre etablerte sannheter, eller utnytte andre nye sannheter som måtte etableres andre steder. Hva skal aktiviteten gi mottakeren: Økt kunnskap og nye forretningsmuligheter. Hvilken motivasjon vil målgruppen ha for å delta/bruke deres aktivitet? Fremtidsperspektiv, kunnskap og utviklingsmuligheter. Timing Når skal aktiviteten være mest synlig: Før: Synlig for å tiltrekke seg riktige fagmiljø/ personer Under: Ikke så synlig Etter: Synlig på retninger det anbefales å satse på. Organisering: Hvor skal aktiviteten forankres? Nærings- og handelsdepartementet og Industrien Type organisering: Engasjement og kunnskapsbasert Viktigste medarrangører: NTNU Øvrige samarbeidspartnere: Navn og ansvar: Innoco AS, Global Clean Energy AS, Industri Energi (LO), Norsk Industri (NHO), Organisasjoner tilknyttet marin fornybar energi, teknologivirksomheter, industrivirksomheter. Det etablerte virkemiddelapparatet (Innovasjon Norge, Enova, Forskningsrådet m.fl) kan fungere som sekretariat, men skal ikke ha noen styrende rolle. Hvem skal ta de første handlinger/initiativ?

51 Sjur Dagestad, professor II i innovasjon ved NTNU / partner i innovasjonsselskapet Innoco AS. Ansvarlig for arrangementet. Faglig ansvar for konseptuell tenkning. Are Tomasgard, styreformann i Global Clean Energy AS. Energifaglig ansvar. Finansiering Overordnet/estimert utgift og inntekt/finansiering: Finansiering Q1 09 Q2 09 Q3 09 Q4 09 Q1-10 Q1-10 Totalt beløp 1,0 Mnok 1,0 Mnok 1,0 Mnok 1,0 Mnok 1,0 Mnok 1,0 Mnok Utbytte for finansieringspartnere: Kunnskap og muligheter i et langsiktig perspektiv Next Step og handlingsplan Hva Hvorfor Når Hvem Tankesmia EnergirebEL Noen faste repr. Innhente tilpasset kunnskap. Utvikle definerte prosjektområder Prosjekt Samle ekspertise, strukturere og evne å forstå kunnskap, omsette kunnskap og ta den i bruk innen nye perspektiver. Definere klare satsingsområder Store potensialer innen energiforsyningen, byr på store utfordringer. Derfor må vi konkretisere og skape fremdrift i konkrete prosjekt knyttet til aktuelle selskap, basert på kunnskap og perspektiv dyrket frem av Tankesmia Energirebellene For å realisere prosjekter Første samling innen mars Definerte satsingsområder innen utgangen av mai 2010 Konkret fremdrift innen områder med store potensialer, EnergirebEL kal være igangsatt innen utgangen av Oppstart 2010 Innoco AS, Global Clean Energy AS Aktuelle virksomheter med forretningsområde samt menneskelig og økonomiske ressurser til å gjennomføre i samarbeid med aktuelle fagmiljø og offentlige institusjoner. Egne programområder innen et etablerte virkemiddelapparatet. Forskningsmiljøer, Teknologiaktører.

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g Hvite sertifikater og energispareforpliktelser Innhold Sammendrag... 3 Innledning...4 Formål og definisjon...4

Detaljer

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40% av energibruken i Norge. Erfaringer og statistikk viser at norske

Detaljer

Innhold III. Symbolnøkkel LEDERS BERETNING 3 STYRING OG KONTROLL I VIRKSOMHETEN 57 INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN OG HOVEDTALL 6

Innhold III. Symbolnøkkel LEDERS BERETNING 3 STYRING OG KONTROLL I VIRKSOMHETEN 57 INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN OG HOVEDTALL 6 2014 1 RESULTAT- OG AKTIVITETSRAPPORT 2014 Innhold I LEDERS BERETNING 3 Energi for et bedre klima 4 IV STYRING OG KONTROLL I VIRKSOMHETEN 57 Styring og kontroll i virksomheten 58 II INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN

Detaljer

Resultat- og aktivitetsrapport

Resultat- og aktivitetsrapport Resultat- og aktivitetsrapport 2011 Drivkraften for framtidens energiløsninger Resultat og aktivitetsrapport Innhold Innhold DEL 1 Enova nå og framover Nøkkeltall 4 Det grønne gullet 6 Visjon og verdier

Detaljer

Klima & Energi 2010. Kommunestyrets vedtak 15. juni 2010

Klima & Energi 2010. Kommunestyrets vedtak 15. juni 2010 Klima & Energi 2010 Kommunestyrets vedtak 15. juni 2010 Innledning Foreliggende plan er resultatet av en to år lang prosess der kommunens administrasjon og politikere i samarbeid har satt målsettinger

Detaljer

Innhold 1 Forord...2 2 Nasjonale og lokale målsettinger...4 2.1 Nasjonale mål...4 2.2 Mål for Enova...4 2.3 Mål i fylkesplan for Vestfold

Innhold 1 Forord...2 2 Nasjonale og lokale målsettinger...4 2.1 Nasjonale mål...4 2.2 Mål for Enova...4 2.3 Mål i fylkesplan for Vestfold 14.7.2009 1 1 Forord Intensjonen med energiplanen er å avklare nåværende og framtidige muligheter for energireduksjon og bruk av fornybare energikilder i kommunen. Det legges vekt på å vurdere mulighetene

Detaljer

Strategi for utbygging av vannbåren varme. Olje- og energidepartementet

Strategi for utbygging av vannbåren varme. Olje- og energidepartementet Strategi for utbygging av vannbåren varme 2002 Olje- og energidepartementet 1 FORORD Økt bruk av vannbåren varme er et viktig satsingsområde for Regjeringen, og er først og fremst et virkemiddel for å

Detaljer

Offentlige anskaffelsers rolle i utviklingen av miljøteknologi

Offentlige anskaffelsers rolle i utviklingen av miljøteknologi Offentlige anskaffelsers rolle i utviklingen av miljøteknologi Med særlig fokus på sektorene bygg, transport og IKT Forfattere: Øystein Solevåg Bård Bergfald Erik Høines Nicole Lambert Christian Rostock

Detaljer

Energiutredning. Rødøy Kommune

Energiutredning. Rødøy Kommune Energiutredning Rødøy Kommune 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL LOKAL ENERGIUTREDNING... 4 2. AKTØRER OG ROLLER... 6 2.1. Rollefordeling aktører... 8 3. ULIKE ENERGILØSNINGER, OVERFØRING OG BRUK... 10

Detaljer

Energieffektivisering bør gi skattelette

Energieffektivisering bør gi skattelette nr 01/2011 nytt fra Norsk teknologi norsk teknologi ber regjeringen innføre energifunn Energieffektivisering bør gi skattelette SIDE 9 «Vi foreslår at EnergiFunn skal gjelde dokumenterte arbeidskostnader

Detaljer

Energiutredning. Lurøy kommune

Energiutredning. Lurøy kommune Energiutredning Lurøy kommune 2007 Innholdsfortegnelse 1. FORMÅL LOKAL ENERGIUTREDNING... 4 2. AKTØRER OG ROLLER... 6 2.1. Rollefordeling aktører... 8 3. ULIKE ENERGILØSNINGER, OVERFØRING OG BRUK... 10

Detaljer

09 Resultatrapport 2009

09 Resultatrapport 2009 9 Resultatrapport 29 Enova SF mars 21 Design og layout: Tibe T reklamebyrå Forsidefoto: Geir Mogen Foto: Geir Mogen Getty Images s. 6 7, 8 9 DEL 1: ENOVA NÅ OG FREMOVER Leder 4 Visjon og verdier 6 En del

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Horten kommune

Lokal energiutredning 2011 Horten kommune Lokal energiutredning 2011 Horten kommune Oktober 2011 1 Sammendrag Skagerak Nett har områdekonsesjon for distribusjonsnettet i alle 14 kommunene i Vestfold og de 4 kommunene i Grenland. Energiutredningen

Detaljer

Markedet for energieffektivisering

Markedet for energieffektivisering dd Markedet for energieffektivisering En analyse av markedets organisering og utvikling, samt en drøfting av strategiske tilpasningsmuligheter for elektrobransjen. 5.mars 2015 Sammendrag Introduksjon

Detaljer

Innhold. Symbolnøkkel. Del 5 Rapportering på Energifondet 2012 og 2013. Del 1 Enova ser framover 5. Del 2 Enovas virksomhet 9

Innhold. Symbolnøkkel. Del 5 Rapportering på Energifondet 2012 og 2013. Del 1 Enova ser framover 5. Del 2 Enovas virksomhet 9 2013 1 RESULTAT- OG AKTIVITETSRAPPORT 2013 Innhold Nøkkeltall 2013 3 Administrerende direktør har ordet 4 Del 1 Enova ser framover 5 Grønn konkurransekraft 6 Del 2 Enovas virksomhet 9 Samfunnsansvar 10

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Holmestrand kommune

Lokal energiutredning 2013 Holmestrand kommune Lokal energiutredning 2013 Holmestrand kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7

Detaljer

NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009

NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009 NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009 Omsorgsteknologi kan aldri erstatte de varme hendene, men omsorgsteknologien kan bidra til at det blir nok varme hender. Her er det intet enten eller, men et både og.

Detaljer

Forhandleren. som kom inn fra Nordsjøen. vokst siden 2010. Denne utviklingen fortsetter i år.» Partner Bjørn Erik Øye i Prognosesenteret / Side 22

Forhandleren. som kom inn fra Nordsjøen. vokst siden 2010. Denne utviklingen fortsetter i år.» Partner Bjørn Erik Øye i Prognosesenteret / Side 22 Nytt fra Norsk Teknologi Klima seiler opp som toppsak TNS Gallups klimabarometer 2015 sender klima og miljø opp i toppsjiktet av saker velgerne mener regjeringen må prioritere. Side 6 Energioppfølging

Detaljer

Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme

Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme Erik Hegseth Sesseng Master i energi og miljø Oppgaven levert: Januar 2009 Hovedveileder: Rolf Ulseth, EPT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT KOMMUNALE VIRKEMIDLER FOR Å STIMULERE TIL VANNBÅREN OPPVARMING RAPPORT FOR STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OLAV ISACHSEN ESPEN LINDBØL JARLE EDLER i samarbeid med. PROSJEKT NR. 02/045 21.01.03 KANENERGI

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune

Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune Drangedal everk Gudbrandsveien 28 3750 Drangedal INNHOLD Energiutredning Drangedal 2011 1 Bakgrunn og formål... 3 2 Innledning... 4 3 Om kommunen... 5 3.1 GENERELT...

Detaljer

NORSK TEKNOLOGI I VIKTIGE HØRINGER s. 3-5

NORSK TEKNOLOGI I VIKTIGE HØRINGER s. 3-5 NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 4/2009 STATSBUDSJETTET 2010: NORSK TEKNOLOGI I VIKTIGE HØRINGER s. 3-5 FOTOLIA Totaltek Romerike årets gasellevinner i Akershus s. 7 Vil spare 22 prosent med energieffektivisering

Detaljer

Etablering av vindkraft i Norge

Etablering av vindkraft i Norge Etablering av vindkraft i Norge 1 Innhold Administrerende direktør har ordet 03 Utvikling krever investeringer 04 Uten Enova - ingen vindkraft i Europas beste «vindland» 06 Utvikling av vindkraftteknologi

Detaljer

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger 1 Støtteordninger Generelt Det finnes ulike støtteordninger med mål om energiomlegging, mer bruk av fornybar energi, mer

Detaljer

ENKL-planen: ENKL-planen En energi- og klimaplan for Norge til 2020. En energi og klimaplan for Norge til 2020

ENKL-planen: ENKL-planen En energi- og klimaplan for Norge til 2020. En energi og klimaplan for Norge til 2020 ENKL-planen: ENKL-planen En energi- og klimaplan for Norge til 2020 En energi og klimaplan for Norge til 2020 Sammendrag I dette dokumentet legger vi fram en energi- og klimaplan for Norge fram til 2020

Detaljer

Forord. Svelvik, 15.10.2009. Knut Erik Lippert ordfører

Forord. Svelvik, 15.10.2009. Knut Erik Lippert ordfører Klima- og energiplan for Svelvik kommune 2010 Forord Svelvik kommune har tenkt og handlet miljøvennlig i mange år. Vi har ikke alltid vært like flinke, men blir stadig bedre. Denne planen gir en oversikt

Detaljer

Styrets melding til eierne 2010

Styrets melding til eierne 2010 Styrets melding til eierne 2010 Forsidebildet er fra Wiig Gartneri på Orre. Med gass fra Lyse er det mulig med vinterproduksjon av tomater. Jenta på bildet er Wiigs barnebarn, Dina Wiig. Foto: Signe Christine

Detaljer

Teknologirådets lekfolkskonferanse om fremtidens oppvarming i boliger. Folkets Hus Oslo, 14.-17. februar 2003

Teknologirådets lekfolkskonferanse om fremtidens oppvarming i boliger. Folkets Hus Oslo, 14.-17. februar 2003 Teknologirådets lekfolkskonferanse om fremtidens oppvarming i boliger Folkets Hus Oslo, 14.-17. februar 2003 1 Sluttrapport Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2 Hva er en lekfolkskonferanse? 4 Om

Detaljer

Lokal energiutredning Stange kommune

Lokal energiutredning Stange kommune Lokal energiutredning Stange kommune Revidert desember 2013 Lokal energiutredning Stange Energi Nett 2013 Innhold 1 FORMÅL LOKAL ENERGIUTREDNING... 3 2 OM STANGE ENERGI NETT AS... 4 3 STANGE KOMMUNE...

Detaljer

Energileveranser fra avfall noe for vårt selskap?

Energileveranser fra avfall noe for vårt selskap? Oppdraget utført av: Rapport nr. 9/2004 Norsk renholdsverksforening/ Forum for Biogass Energileveranser fra avfall noe for vårt selskap? NRF - Samarbeidsforum for avfallshåndtering R A P P O R T Rapport

Detaljer