2Nr. Ønsker samarbeid med Forbrukerrådet. Uber bryter loven bevisst. Oldemor holder koken. Side 6-7. mars 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2Nr. Ønsker samarbeid med Forbrukerrådet. Uber bryter loven bevisst. Oldemor holder koken. Side 6-7. mars 2015"

Transkript

1 2Nr mars 2015 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Uber bryter loven bevisst side Ønsker samarbeid med Forbrukerrådet Side 6-7 Oldemor holder koken side 16-17

2 2 < TAXI TAXI > 3 Tid for lederskap Høyre og Frp holder kortene tett til brystet når departementet nå går i gang med å se på rammeverket for drosjene. Det skyldes at det er sterk indre uenighet i regjeringspartiene, og få som engasjerer seg. Regjeringsplattformen er forbilledlig ved at den så klart fastslår drosjenes samfunnsrolle: Drosjepolitikken skal ses på som en del av kollektivpolitikken, og bransjen har et viktig samfunnsoppdrag. Denne forståelsen deles åpenbart ikke av dem som mener at piratvirksomheter bør bli lovlige, med de konsekvenser det har. Det bør derfor ikke være så vanskelig å sette de mest ytterliggående på sidelinja. systemet som sikrer taxi overalt, alltid, og samtidig anstendige økonomiske vilkår for utøverne. De snakker ikke med næringen, viser liten respekt og unndrar seg åpen debatt. Hvis ønskene om å fjerne behovsprøvingen eller omorganisere hele næringen får gjennomslag, er det åpenbart at vi får flere år med politisk uenighet, omkamper og uro. Vi håper ledelsen i Samferdselsdepartementet ser sin besøkelsestid og gir næringen forutsigbarhet. Det siste vi trenger nå er årelang uro om næringens framtid. Det er allerede for mange som gir opp. Det er tid for politisk lederskap. innhold NRK Brennpunkt om taxi Halden Taxi med kvalitetsgaranti...5 Vil ha samarbeid med Forbrukerrådet Start på lovarbeidet...8 Færre faste løyver i Oslo...9 Med psykolog på taxituren...10 Samkjøring i kollektivforum...11 Skryter av Uber-lovbrudd Nytt system og app fra ITF Nye Mercedes-Benz Sprinter Transfer 45. Garanti 4 år/ km.* Nye Sprinter er bilen som gir deg trygghet. Trygghet for at du har nok plass, topp komfort og overlegen driftssikkerhet. Trygghet for at du med ekstrautstyr og seteløsninger kan tilpasse bilen slik at den passer nøyaktig ditt behov. Motoralternativene er siste generasjons CDI-dieselmotorer fra 129 til 190 hk. Du kan velge mellom 6-trinns manuell girkasse eller 5 eller 7-trinns automatgirkasse som gir optimal kraft og driftsøkonomi. Nye Sprinter leveres også med 4-hjulsdriftsystem - en trygghet for at du alltid vil ligge foran. Næringen har lenge invitert til politisk samarbeid om et reformprogram. Reell behovsprøving, økt styringsrett for bedre å kunne holde orden i eget hus, høyere terskel og bedre kontroll for å sikre høy kvalitet, rammebetingelser i tråd med betydningen i samfunnet, for eksempel fritak for bompenger og bedre avskrivningsregler. Samarbeid om miljøforbedringer. Vi burde egentlig for lengst ha fått signaler om et slikt samarbeid, men det er krefter som ønsker å rive ned hele Atle Hagtun Redaktør Oldemor holder drosje-koken For lave avskrivningssatser...18 Risikovurdering er viktig...19 Faste spalter Knuts hjørne...22 Vi gratulerer...22 Forbundsnytt Taxi for 25 og 50 år siden...27 Juristens hjørne...29 Fylkeslagene...30 Medlemsfordeler...31 *Garantien gjelder hele bussen, ikke bare drivlinjen og gjelder kun orginalbygget Sprinter minibuss. Gj.snitt forbruk Sprinter 313: 0,7 l/mil, CO2-utslipp: 189 g/km. Importør Bertel O. Steen AS. Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund. 83. årgang Utgiver og ansvarlig redaktør: Direktør Lars Hjelmeng Redaktør: Atle Hagtun Tlf: / epost: Annonser: Ronny Lemoen Tlf: / epost: Opplag: eks. Trykk: 07 Media AS Norges Taxiforbund: Leder: Knut Thomassen tlf: Direktør: Lars Hjelmeng tlf: Besøksadresse: Karoline Kristiansensvei 7, 0661 Oslo Postadresse: P.b Etterstad, 0602 Oslo Tlf: Fax: e-post: web: Abonnement kr. 300,- pr år. ISSN (trykt utg.) ISSN (elektronisk) Neste utgave har deadline 17. april, og går i posten 30. april. Tips og innspill sendes Forsidefoto: Drosjer venter på danskebåten ved Vippetangen i Oslo. AH

3 4 < TAXI TAXI > 5 NRK Brennpunkt med taxiprogram NRK Brennpunkt vil i mars sende et program med søkelys på drosjebransjen i Oslo. Arbeidstittel er Vet du hvem du kjører med? Norges Taxiforbund, ved direktør Lars Hjelmeng, er intervjuet i forbindelse med programmet, og forbundet vil også få se det før det sendes. Ett av utgangspunktene for saken i Brennpunkt er at 32 falske kjøresedler ble oppdaget i Oslo i fjor, etter tips fra Christiania Taxi. Et annet er en ny meningsmåling fra Forbrukerrådet, der angivelig 52 prosent av de spurte på landsbasis skal ha hatt negative opplevelser i taxi. I tillegg skal 25 prosent av de kvinnelige spurte, 28 prosent i Oslo, ha svart at de har vært redde i taxi. TAXI har bedt om å få spørsmålene som er stilt i undersøkelsen, men fått avslag. Dette skal være hemmelig til programmet sendes. Bygge på fakta - Vi har ingen problemer med et kritisk program så lenge det er basert på fakta. Tvert imot kan det understøtte våre egne forslag om økt styringsrett for sentralene og bedre kontroll fra myndighetene, sier Hjelmeng. Derimot er det ikke greit Få klager på taxi TAXI brakte i fjor klagetallene fra Oslo-sentralene for 2013, og de viste 0,015 prosent klager i forhold til antall turer. I tillegg var få av klagene av alvorlig karakter, men må karakteriseres som vanlige diskusjoner som alle bransjer har med kunder om pris og kvalitet. - Vi har våre utfordringer ved at for mange får slippe til bak et taxiratt uten å kunne godt nok norsk, være godt nok kjent, og kunne de norske kodene for god opptreden og service. Disse tingene lar seg enkelt ordne dersom myndighetene og næring tar tak i det sammen, sier Lars Hjelmeng. - Vi har lagt fram forslagene om økt styringsrett for sentralene, bedre kontroll med opplæring og løyver og bedre oppfølging fra politi og løyvemyndighet, i tillegg til at næringen selv stadig forsøker å styrke intern opplæring og kvalitetsutvikling, sier Hjelmeng. Lars Hjelmeng imøteser et Brennpunkt basert på fakta, men ber NRK være kritisk til en tvilsom spørreundersøkelse fra Forbrukerrådet. hvis vi nok en gang skal få generelle påstander om næringen basert på hva folk som kanskje ikke har tatt taxi måtte føle, og på resultater som er helt i strid med de faktiske forhold. - I meningsmålinger kan man få de svar man vil etter hvilken måte man stiller spørsmål på. Vi vil be NRK gå den kritisk etter i sømmene før den gjengis. Forbrukerrådet har en agenda for endring av lovverket og det er på tide at mediene ser mer kritisk på deres argumentasjon og bruk av meningsmålinger, sier Hjelmeng. Åpenbart feil Han viser til at Forbrukerrådet høsten 2013 offentliggjorde en undersøkelse der 22 prosent skal ha svart at de ikke synes det er trygt å ta taxi. Også da var spørsmålsstillingen hemmelig. - Hva tilsier at et nesten tilsvarende tall nå skal være mer enn dobbelt så høyt, sier Hjelmeng, og viser til at en grundig TØI-undersøkelse for Buskerud nylig viste at 5,1 prosent av kvinnene i undersøkelsen svarte at de ikke eller i liten grad følte seg trygge i drosje på kvelden eller natten. Han viser også til klagetallene som TAXI hentet fra sentraler i Oslo, Bergen og Stavanger, og som viser at antall klager i forhold til gjennomførte turer ligger på mindre enn 0,02 prosent. Selvsagt er noen flere misfornøyde enn de som klager, men de fleste av klagene handler heller ikke om utrygghet, sier Hjelmeng. NRK Brennpunkt har stor troverdighet som gravende journalistikk i Norge, men har også møtt kritikk for sin dels manipulerende dramaturgi. Programmet bygges opp under en påstand som skal vekke oppsikt, og som ofte brukes av nyhetsredaksjonen på forhånd. AH Kritikk for pelsdyrprogram NRK Brennpunkt fikk kritikk i Kringkastingsrådet for sitt program om norsk pelsdyrnæring sist høst. I rådets uttalelse heter det at programmet dokumenterte vesentlige kritikkverdige forhold, men at enkeltepisoder ble framstilt på en ensidig måte. Videre ble en hel bransje kritisert uten at programmet ga tilstrekkelig dokumentasjon for at dette gjelder næringen generelt. NT frykter at Forbrukerrådets negative og tvilsomme meningsmåling vil være en tilsvarende generalisering av drosjenæringen, og ber redaksjonen og NRKs nyhetsavdeling se kritisk på å viderebringe en slik måling. Den stemmer ikke med fakta i form av reelle klagesaker, ei heller med andre målinger. Kvalitetsgaranti i Halden Halden Taxi gir nå kundene en tipunkts liste over hva de kan forvente som passasjer. Faksimilen viser løpeseddelen som kundene får, også med kontaktopplysninger for klage. Pkt 10 handler om saken under, som dukket opp i slutten av februar: Fortsatt problemer for blinde Nok en gang har mediene intervjuet blinde som blir nektet drosjetur med førerhund. Denne gangen i Østfold. Sentralene vil ha rett til å reagere. Det har skjedd for rundt tiende gang og det begynner å bli ganske plagsomt, sier Anneline Sharon Gretland fra Sarpsborg til NRK, i et innslag som også ble sendt på riksnettet. Det er bare en ting å si om dette, det skal ikke skje, sier styreleder i Taxisentralen AS, Thomas Jacobsen til NRK, Østfold 24. mars. Han forteller at de har sloss med problemet i flere år. Vi har gjort en innsats for å bedre det. Drosjenæringen i Østfold venter på nye sanksjonsmuligheter i forbindelse med at rammevilkårene til drosjene skal revideres. Da håper vi å kunne gå til utestengelse og bøtelegging av dem som overtrer reglene, sier Jacobsen. Det er jo mitt hjelpemiddel. Det er jo veldig surt å ikke få med førerhunden i taxien når du skal komme deg fra A til B. Det er et problem når de skylder på allergi eller at hunden røyter. Hunden er et hjelpemiddel og da skal du jo få den med deg overalt. Anneline forteller at hun har kommet for sent til avtaler fordi drosjesjåføren ikke har villet ha med henne og førerhunden. NTs fylkesleder i Østfold og leder i Halden Taxi AS, Bent Skogli, sa i en oppfølgende sak i Halden Arbeiderblad at sjåfører som ikke vil ta med førerhund må finne seg en annen jobb.

4 6 < TAXI NT ønsker samarbeid med Forbrukerrådet Vi samarbeider gjerne med Forbrukerrådet om en ny, ekstern klagenemnd og andre tiltak for kundene. Men deres argumentasjon for omorganisering av næringen er vi ikke enig i. Det sier NT-leder Knut Thomassen til TAXI. Forbundet har en stund arbeidet med å etablere en egen klagenemnd for taxisaker, slik Forbrukerrådet har bedt om. En løsning innenfor den eksisterende Transportklagenemnda ser nå ut til å bli aktuell. Fortsatt gjenstår å avklare finansieringen av en slik ordning, som næringen selv må betale for. Forum for taxisentraler har også ønsket en klagenemd, og har bevilget penger til utredning av den. Vi venter nå på hva Forbrukerrådet sier om de praktiske løsningene, sier Thomassen. Klagesakene er langt færre enn mange vil ha det til, og over 90 prosent av dem vil nok uansett bli ferdigbehandlet i sentralene. Jeg tror derfor ikke det vil bli så mange saker i den nye nemnda, men det er viktig at den finnes, sier Thomassen. Uenighet Forbrukerrådet har de siste årene stått bak mange kritiske medieoppslag om drosjenæringen, og bidrar ofte til å snakke næringen ned. Norges Taxiforbund har på sin side kritisert Forbrukerrådet for å være Oslo-sentrert, overdrive negativ omtale, og for å ha en politisk agenda utover det å ivareta forbrukernes interesser. NTs Knut Thomassen ønsker samarbeid med Forbrukerrådets direktør Randi Flesland, men ber rådet se mer på sin egen argumentasjon og hva de foreslår å sette i spill for forbrukerne. - Det er viktig å ha en konstruktiv dialog med Forbrukerrådet, men da må de også se litt mer kritisk på sin egen argumentasjon, og høre på hva næringen sier, mener Thomassen. Under fagkonferansen etterlyste for eksempel Anne Haabeth Rygg nye konsepter og eksemplifiserte dette med et Rent A Wreck alternativ for billigere turer. - Dette står helt i strid med både samfunnets, kundenes og næringens ønsker om mer miljøvennlige, sikre og komfortable biler. Det er heller ikke noe som tilsier at gamle biler skal være billigere i drift og gi grunnlag for lavere priser. Erfaringen er at de er dyrere å drifte, de vil stå ofte på verksted og gi avbrudd i driften, sier Thomassen. Mye synsing Forbundet er også uenig i Forbrukerrådets forslag om å omorganisere næringen ved å fjerne enkeltmannsløyver, og i stedet legge dem inn i større og såkalt profesjonelle sentraler. - Da går man til angrep på selve sjelen i drosjenæringen, og jeg tror ikke Forbrukerrådet ser konsekvensene av dette for kundene, sier Thomassen: - Selv gjorde jeg som andre i næringen kjørte som sjåfør med det klare mål å bli drosjeeier med eget løyve. Det gir frihet, men også ansvar. Det sikrer en rekruttering av gode folk til næringen som ønsker å bli taxieier. Jeg tror de fleste løyvehaverne vil gi seg om de skulle bli ansatt i en sentral som sjåfører. En slik organisering vil kreve en mye større administrasjon med personalavdeling, avdeling for bilkjøp, forsikringer, vedlikehold, også videre ting som hver enkelt drosjeeier nå tar seg av med stor egeninnsats, stolthet og mye gratisarbeid i form av venting på turer og ulønnsomme vakter. Det er jo eierne sjøl som tar ansvar når sjåfører ikke synes det lønner seg å stå på vakt døgnet rundt med liten trafikk. Mislykket før Direktører i sentraler jeg kjenner ønsker ikke en slik utvikling med egne løyver, og jeg stoler mer på dem enn på Forbrukerrådet og enkelte politikere, sier Thomassen, som også peker på at det er prøvd før: - Det var jo dette som var kjernen i den nye konkurransepolitikken i Oslo fra Henning Holstad fikk 70 egne løyver i Taxi 2. Senere fikk Clausen i City Taxi 30 egne løyver. De har jo ikke akkurat vært lysende eksempler i næringen. Begge gikk til slutt konkurs, og City Taxi var den desidert dyreste sentralen i byen. Også i Bergen ble det konkurranse gjennom etablering av en sentral som fikk tildelt ca 70 egne løyver. Taxi 1 har ikke ført an med lavere priser, slik Forbrukerrådet påstår at slike sentraler med nødvendighet skal gjøre. Argumentasjonen holder ikke, sier Thomassen. Han minner om Menon-forsker Sveinung Fjoses utsagn da Oslo Det er ikke aktuelt å utfase den selvstendige drosjeeieren Drosjetalsmann for Høyres stortingsgruppe i forrige periode, Lars Myraune. han la fram rapporten for Oslo og Akershus i 2011: Politikken som var ført i Oslo siden 1999 var mislykket sett fra forbrukernes ståsted. Likevel argumenterer Rygg på vegne av Forbrukerrådet med mer av det samme. Frislipp? Forbrukerrådet har ved flere anledninger sagt at de ikke ønsker frislipp eller flere løyver, men like før jul gikk Rygg ut og uttalte at virksomheter som Haxi og Uber bør bli lovlige. - I praksis betyr jo det fullt frislipp, samtidig som det gir anledning for enhver amatør til å tilby taxitjenester. Hvor er forbrukersikkerheten og tryggheten i det? Hvor er tilgjengeligheten når kjøreplikten dermed må oppheves? Hvor er skattemyndighetenes kontroll når taksameter ikke lenger skal kreves? Det henger ikke sammen, sier Thomassen. En virksomhet som Uber vil føre pengestrømmen ut av landet, uten beskatning, og vil sette næringen flere år tilbake med hensyn til kontrollmuligheter. Det er brukt store ressurser på å styrke kontrollen blant annet med plomberte taksametre som kontrolleres hvert år av Justervesenet og som sender alle data til sentral og skattemyndigheter. Er det uinteressant for forbrukerne? Er pris så viktig at de vil godta svart arbeid?. Byggebransjen opplyser at de som jobber svart kan gi anbud 50 prosent lavere enn de seriøse som betaler skatt, moms etc. Felles interesser Næringen og Forbrukerrådet har felles interesse i å sikre høy tilgjengelighet av sikre, trygge drosjer med god service og høy kvalitet. Vi har også interesse av priser som gjør at flere vil ta drosje. Men da må de gå sammen med oss i det som kan gi disse resultatene bedre rammebetingelser, reell behovsprøving som ikke gir overetablering, større makt til sentralene for å kunne rydde i eget hus, og strengere krav fra myndighetene til dem som får kjøreseddel og løyve, sier Knut Thomassen. I tillegg må vi forvente at Forbrukerrådet sier klart nei til svart arbeid og selskaper som åpenbart og bevisst bryter et lovverk som er der nettopp for å beskytte norske forbrukere! Taxinæringen har et viktig samfunnsoppdrag, og sikrer gjennom kjøreplikt og kapasitetsstyring et tilbud til alle som trenger taxi i hele landet. Forbrukerne er minst av alle tjent med at dette systemet settes i spill, sier Knut Thomassen. AH TAXI > 7 Pris til Taxifix Taxi vant prisen Årets Digitale Vinner under en kåring i forbindelse med Reiselivsmessen Prisene deles ut hvert år av organisasjonen HSMAI, og tildeles ulike aktører for kvalitet og nytenkning innenfor reiselivet. Om Oslo Taxis bestillingsapp Taxifix sier juryen: I kategorien Den Digitale Vinner, ønsker juryen å hedre en aktør som har forstått hva det vil si å bruke teknologi, for å gjøre livet enklere for kundene sine. Det årets vinner viser tydelig, er at de forstår hva som skjer, og hvilke trender og muligheter som ligger i gode digitale løsninger. Et tastetrykk på mobilen er alt som skal til, for å bestille tjenesten de har å tilby. Juryen er imponert, og mener at årets vinner har alle forutsetninger for å møte den konkurransen som kommer fra aktører som benytter seg av helt nye forretningsmodeller. Prisen for Årets Digitale Vinner går til Oslo Taxi, for deres bestill taxiapp.

5 8 < TAXI TAXI > 9 Lovarbeidet starter nå De politiske signalene er gitt og Samferdselsdepartementet (SD) starter nå arbeidet med å se på drosjelovgivning og rammebetingelser. Politikerne holder kortene tett om hvilke styringssignaler de har gitt administrasjonen. - Færre faste løyver i Oslo! NT avdeling Oslo ber om færre faste løyver og flere reserveløyver i byen. En vinn-vinn-situasjon, skriver NT til byråden for miljø og samferdsel. 12. februar hadde Norges Taxiforbund, ved leder Knut Thomassen og nestleder Arve Halvorsen møte med to av nøkkelpersonene i Høyres transportfraksjon. Linda Hoftstad Helleland er leder i komiteen og Nils Aage Jegstad er utpekt som drosjeansvarlig. Hovedbudskapet var ønsket om styrket styringsrett for sentralene, slik at næringen i større grad får holde orden i eget hus, og reell behovsprøving i alle fylker. Høyre-folkene ga ikke noen klare meldinger om hva de ønsker med næringen. Det ønsker heller ikke statssekretær Bård Hoksrud (Frp) å gjøre i forkant av administrasjonens arbeid. Det vil dermed ta en stund før det blir klart hva Regjeringen vil foreslå. Møte om Avinor I mellomtiden fortsetter andre prosesser. Den 11. mars (sjekk datoen) har forbundet fått møte med to statssekretærer i SD om bompengesaken og spesielt Avinors avgiftspolitikk på ulike flyplasser. Der blir også fylkeslag og sentralene rundt de berørte flyplassene representert. Nylig var det også et møte med statssekretær Bård Hoksrud, etter initiativ fra en prosjektgruppe i Trøndelag. Norges Taxiforbund ble invitert med på møtet. Bompengeutgiftene var sentrale også der. Gruppa har utarbeidet et notat om næringens rammebetingelser, men noen av de samme sakene som forbundet arbeider med bompengefritak, kamp mot piratvirksomhet og tiltak for å styrke opplæring og kvalitetskrav i næringen. I tillegg har gruppa utarbeidet et forslag om nye avskrivingsregler, som de mener vil styrke lønnsomheten uten at staten taper på det. Norges Taxiforbund har ikke kunnet kvalitetssikre disse forslagene, og har ikke behandlet dem så langt. Forbrukerrådet fordyrer I hovedsak går det på at det bare skal være ett års avskrivning eller kilometer på engangsavgift og moms. Ved videresalg av nyere biler, gjenkjøp av nye, mener de at både staten og drosjeeierne vil tjene på forslaget, som også vil gi bedre miljø, grunnlag for høyere lønn til sjåførene og lavere priser. I forslaget ligger også en særavgift ved kjøp av ny drosje, inkludert kjøp av klimakvoter, som vil gi drosjene et positivt CO 2 - regnskap fra dag én. I møtet med Hoksrud pekte Haakon Gussiaas på problemene med lønnsomhet hos løyvehaverne, og på alt det gratisarbeid som drosjeeierne utfører gjennom lange dager og ulønnsomme nattevakter. Han mente hans løyve måtte opp i 3,5 millioner kroner i omsetning hvis det skulle svares fast lønn for alle arbeidstimene. Forbrukerrådets forslag til omorganisering vil være svært fordyrende for kundene, sa han. AH Haakon Gussiaas (t.v) og Jan Ødegård fra Trøndelag fikk møte statssekretær Bård Hoksrud sammen med NT-leder Knut Thomassen. Byrådet har fattet vedtak om maksimalt 1780 ordinære løyver i Oslo. Samtidig har det i en årrekke vært kommunens politikk å utfase og inndra reserveløyvene. Av denne grunn har Bymiljøetaten nå blitt instruert til å tildele byens få gjenværende reserveløyver en vesentlig mindre kjøretid enn tidligere med det siktemål at disse om ikke lenge skal forsvinne helt. NT avd Oslo mener at Oslo Kommune sterkt bør vurdere å reversere denne politikken og derved oppnå klare fordeler for alle parter. Kommunen kan uten problemer fatte vedtak om færre ordinære løyver mot at disse byttes ut med reserveløyver, skriver Glenn Tuxen på vegne av fylkesforeningen, som mener løsningen: Opprettholder det totale løyvetallet og dermed også den totale kapasiteten Ikke på noen måte svekker tilbudet til publikum, kun overkapasiteten fjernes. Styrker de sentraler som kan dokumentere pågang fra publikum ved at disse får tilknyttet reserveløyver som benyttes ved dokumentert behov. Styrker rekrutteringsmuligheter når eier kan drifte flere biler. I dag velger mange å kjøre alene på sitt ordinære løyve uten å ha fast sjåfør. Senker utslipp av farlige klimagasser når det er færre ordinære løyver og derved færre biler som går til tider hvor det overhodet ikke er behov. Gir totalt sett bedre miljø og et mer balansert tilbud i forhold til varierende etterspørsel. I tillegg stor potensiell miljøgevinst ved at elbiler er best egnet på et reserveløyve. Vil virke effektiviserende for næringen og muliggjøre et lavere takstnivå på sikt. Svingende etterspørsel Etterspørsel av drosjetjenester er svært svingende. Hver morgen er det en stor topp mellom og De samme etterspørselstoppene finner vi også mange ettermiddager samt fredag og lørdag kveld. I tillegg til dette kommer høytidsdager og under spesielle værforhold. Vi mener at disse toppene kan utfylles ved en sterkere differensiering på tilbudssiden enn det man oppnår med utelukkende ordinære løyver. Store deler av uken sliter næringen med en enorm overkapasitet og klare tendenser til «overproduksjon» av ledige drosjer i Oslo. Kampen om ledig plass på holdeplasser er påtagelig, noe som ville bedre seg med færre ordinære og flere reserveløyver, skriver Tuxen blant annet. Et argument som tidligere har vært benyttet mot ordningen med reservebiler har vært at de driftes også utenom de oppsatte kjøretidene. Sentralene besitter i dag en teknologi som gjør at de enkelt stenger ned reservebilene fra å kjøre når de ikke har adgang til det. Kommunen som ansvarlig for rammevilkårene har et klart medansvar for sjåførenes lønnsnivå, skriver Glenn Tuxen på vegne av NT avdeling Oslo. Derfor er de gamle motargumentene ikke gyldige lenger. Katastrofal inntjening I de mange periodene da det som nevnt ovenfor kjøres med stor overkapasitet er inntjeningen katastrofalt dårlig. En bedring av det nåværende misforholdet mellom tilbud og etterspørsel vil virke effektiviserende for næringen og kan bidra til et lavere takstnivå på sikt. Når en bil i dagens situasjon svært ofte har en omsetning på én tur pr. time eller mindre er det ikke mulig å operere med lave takster uten at det medfører at sjåføren kommer ut med et lønnsnivå som ligger langt under grensen for lovlig og akseptert minstelønn. Dette er et forhold næringen for tiden er sterkt opptatt av og ønsker å fokusere sterkere på overfor kommunen og i den offentlige debatten. Kommunen som ansvarlig for rammevilkårene har et klart medansvar for sjåførenes lønnsnivå. De miljømessige effektene - særlig i sentrum - vil være et avgjørende pluss for Oslo Kommune. Fordelingen av reserveløyvene kan f.eks. gjøres som en 20 prosent fordeling av hver sentral sitt ordinære løyvetall, skriver NT avdeling Oslo.

6 10 < TAXI TAXI > 11 Med psykolog på drosjeturen Taxi Stockholm har hatt fullbooking av sine turer med godkjente psykologer, og vil kanskje fortsette dette prosjektet senere. Mange drosjesjåfører har nok erfart at de benyttes som hobbypsykologer under turen, men Stockholm Taxi tok den helt ut, og tilbød kundene registrerte psykologer som medpassasjerer for kundene. - Vi synes at det i en by som Stockholm, med mye press og stress, særlig gjennom den mørke og kalde årstiden, kan finnes behov for å snakke med noen om bekymringer og problemer, forklarer Natalia Santos, pr- och pressansvalrig i Taxi Stockholm. Taxi Stockholm så alt fra starten en PR-verdi i sin satsing på Taxiterapeuterna. - Men vi kunne ikke ane at vi skulle få stor oppmerksomhet som vi har fått. Nesten bare positivt, utenom de få som har kritisert at det er umulig å gi en diagnose og gjennomgripende terapi på en 20 minutters tur. Men det var heller ikke vår hensikt, sier Natalia Santos. - Vi så en mulighet til å tilby en rådgivende samtale med en utdannet person mens man samtidig foretar en så hverdagslig aktivitet som en drosjetur. Positiv mottagelse En undersøkelse som sentralen gjorde før forsøket ble iverksatt, viste at 70 prosent av kundene syntes drosjeturen kunne være en bra anledning for en stunds ettertanke og refleksjon. En godkjent psykoterapeut og to godkjente psykologer ble engasjert for å være med i bilene på en del turer. Tjenesten koster ingenting ekstra, men krever forhåndsbestilling via en kampanjeside. - Vi prøvde i to uker, og alle turer unntatt én ble bestilt. Interessen var stor, og viser at det er behov for innledende og orienterende samtaler om problemløsning, mener Natalia Santos. Taushetsplikt Både sjåfører og psykologer har vanlig taushetsplikt om det som sies i bilen. Hvis det ble oppfattet at kunden hadde behov for oppfølgende hjelp, får vedkommende veiledning om hvor man kan henvende seg videre. En gjennomsnittlig drosjetur i Stockholm er på minutter, og det holder ikke til å gjøre inngående analyser eller sette i gang noe terapiprogram. - Vi er bevisste på det. Psykologene som er knyttet til prosjektet mener at 15 minutter kan være nok til en innledende og rådgivende samtale. Bare godkjente fagfolk er engasjert, slik at vi kan være sikre på at samtalene håndteres på en ansvarlig måte. Reise for refleksjon Kampanjen fremmes av et budskap om Taxiterapeuterna på utendørsreklame i byen, og på sosiale medier. - Vi er fornøyd med den oppmerksomheten satsningen har fått, men også av at vi tror vi har hjulpet en del mennesker med å ta tak i sine problemer, og få en inngang til å bearbeide sine bekymringer. Mange som bor i en storby kjemper med å få i hop livets puslespill, og da kan det være positivt å få hjelp i form av en samtale der noen lytter også under en drosjetur. En slik tur kan for mange være en anledning til å reflektere over ting, mener Natalia Santos. Oppfølging Taxi Stockholm har ikke hatt noen inngående evaluering av sastningen. - Det er vanskelig av hensyn til taushetsplikten, men generelt kan vi nok slå fast at det har vært vellykket, ikke minst fordi turene var fullbooket. Drosjesentralen tror kampanjen får en positiv effekt for virksomheten og styrker varemerket. Det er en måte for oss å vise at vi bryr oss om våre kunder og gir en merverdi gjennom våre tjenester. Foreløpig er det ikke planlagt noen oppfølging, men den positive mottagelsen taler for at vi vurderer det, avslutter Natalia Santos. Taxi Stockholms satsning på psykologhjelp på drosjeturen har vært vellykket. Vi har fått mye PR og tiltaket er en måte å gi kundene en merverdi på, sier Natalia Santos, pr- och pressansvarlig for Taxi Stockholm. Fotograf: Gustaf Waesterberg Bra kanal - Satsningen er positiv, og er en bra måte for å nå ut og avdramatisere det behovet mange har for en støttesamtale og terapi. Men kampanjenavnet er villedende. Det er misvisende å snakke om terapi når det handler om psykologisk rådgivning. Men det er et stor pluss at man benytter godkjente psykologer i en tid der det er mange alternativer som ikke kan ansees å være seriøse, mener Anders Wahlberg, leder i det svenske Psykologförbundet. Tekst: JOHAN ERICHS, MeraMedia Samkjøring til debatt i Kollektivtransportforum Klimaforliket ligger i bunnen for Regjeringens transportpolitikk, og virkemiddelet er en historisk satsing på kollektivtransport, særlig jernbane. Det sa statssekretær John Ragnar Arseth (H), som erstattet samferdselsministeren som hovedinnleder på Kollektivtransportforums årskonferanse 2. og 3. februar. Leder Knut Thomassen og redaktør Atle Hagtun deltok fra Norges Taxiforbund. Sistnevnte holdt innlegg om drosjenæringens framtid i lys av ny teknologi og forholdet mellom samkjøring og piratvirksomhet. Samkjøring var ett av hovedtemaene første dag. Neste Generasjon Taksametersystem Moderne design Med Android plattform Tiny C3 Tiny Audio DAB/DAB+ adapter til bil Hagtun sa at reell samkjøring er akseptabelt, men at enkelte bruker dette som skalkeskjul for piratvirksomhet, slik som Uber og Haxi. Det var Nicolay Schweigaard fra GoMore enig i. Samfunnsplanleggere og folk fra rutenæringen glemmer ofte taxi når de snakker om kollektivtransport. På spørsmål fra NT svarte utviklingsdirektør Hanne Bertnes Norli i Ruter et klart ja på at taxi er med i deres oppfatning av begrepet, og dermed i planleggingen. Norges Taxiforbund er medlem i forumet, som organiseres av Transportøkonomisk Institutt. Det er Om få år vil FM signalene forsvinne. Med DAB/DAB+ adapter er du sikret radiosignaler. DAB/DAB+ mottaker som kan benyttes på alle typer biler/kjøretøy! Meget enkel installasjon som i de fleste biler vil ta ca. 1-2 minutt! Den innebygde FM-senderen kan automatisk søke opp en ledig FM-frekvens ved et tastetrykk, slik at man slipper å lete manuelt for å unngå kolliderende radiosendinger. C3 har også handsfree og trådløs overføring av musikk fra mobilen (Spotify/Wimp) via Bluetooth. Settet består av følgende: DAB Plug & Play enhet DAB-antenne (for vindusmontering) Minijack kabel USB Lader. viktig å være med der, for å hente informasjon, delta i diskusjonene, og tydeliggjøre drosjenes viktige plass i et offentlig transportsystem, sier Knut Thomassen. AH Viktig for drosje-norge å være med i Kollektivtransportforum, mener Knut Thomassen. Nå kun Kr 1299,-* inkl. mva. (Montering kommer i tillegg) *Gjelder t.o.m. 1. juli 2015

3Nr. Folk flest er fornøyd. med taxi. Grovt overdrevet fra Forbrukerrådet. Side 4-5. Bygger ikke på kunnskap side 10-11. mai 2015

3Nr. Folk flest er fornøyd. med taxi. Grovt overdrevet fra Forbrukerrådet. Side 4-5. Bygger ikke på kunnskap side 10-11. mai 2015 3Nr mai 2015 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Grovt overdrevet fra Forbrukerrådet side 6-7 Folk flest er fornøyd Bygger ikke på kunnskap side 10-11 med taxi Side 4-5 2 < TAXI 3-2015

Detaljer

5NR. Piratene kan stanses. Satser på samkjøring. Minimalt med klager. Side 4-5 AUGUST 2014 MEDLEMS- OG INFORMASJONSBLAD FOR NORGES TAXIFORBUND

5NR. Piratene kan stanses. Satser på samkjøring. Minimalt med klager. Side 4-5 AUGUST 2014 MEDLEMS- OG INFORMASJONSBLAD FOR NORGES TAXIFORBUND 5NR AUGUST 2014 MEDLEMS- OG INFORMASJONSBLAD FOR NORGES TAXIFORBUND Piratene kan stanses Side 4-5 Satser på samkjøring side 6-7-8 Minimalt med klager side 16 2 < TAXI 5-2014 TAXI 5-2014 > 3 Agurker og

Detaljer

7NR. Hoksrud. funderer fortsatt. Taxi ut å sykle. Vær stolt! Side 4-11 NOVEMBER 2014 MEDLEMS- OG INFORMASJONSBLAD FOR NORGES TAXIFORBUND.

7NR. Hoksrud. funderer fortsatt. Taxi ut å sykle. Vær stolt! Side 4-11 NOVEMBER 2014 MEDLEMS- OG INFORMASJONSBLAD FOR NORGES TAXIFORBUND. 7NR NOVEMBER 2014 MEDLEMS- OG INFORMASJONSBLAD FOR NORGES TAXIFORBUND Hoksrud Taxi ut å sykle side 16 funderer fortsatt Side 4-11 Vær stolt! side 9 2 < TAXI 7-2014 TAXI 7-2014 > 3 Fagkonferansen avholdt

Detaljer

8NR. Ytre Høyre mot drosjene. God Jul. Kamp mot piratene. Taxi i alle kollektivfelt. Side 4-11 DESEMBER 2014

8NR. Ytre Høyre mot drosjene. God Jul. Kamp mot piratene. Taxi i alle kollektivfelt. Side 4-11 DESEMBER 2014 8NR DESEMBER 2014 MEDLEMS- OG INFORMASJONSBLAD FOR NORGES TAXIFORBUND God Jul Kamp mot piratene side 6-7-8-9-10 Ytre Høyre mot drosjene Side 4-11 Taxi i alle kollektivfelt side 15 2 < TAXI 8-2014 TAXI

Detaljer

6NR. Nødrop fra. Oslo-sjåfører. Motstand mot nye småsentraler. Uber krever frislipp. Side 4-5 OKTOBER 2014

6NR. Nødrop fra. Oslo-sjåfører. Motstand mot nye småsentraler. Uber krever frislipp. Side 4-5 OKTOBER 2014 6NR OKTOBER 2014 MEDLEMS- OG INFORMASJONSBLAD FOR NORGES TAXIFORBUND Nødrop fra Motstand mot nye småsentraler side 6-7 Oslo-sjåfører Side 4-5 Uber krever frislipp side 14-15 2 < TAXI 6-2014 Nye generasjon

Detaljer

1Nr. Strid om. flyplassavgifter. Klar for mobilbetaling. Side 14-15. 100 år i Bergen og Stavanger. januar 2015

1Nr. Strid om. flyplassavgifter. Klar for mobilbetaling. Side 14-15. 100 år i Bergen og Stavanger. januar 2015 1Nr januar 2015 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Strid om Klar for mobilbetaling side 4-5 flyplassavgifter Side 14-15 100 år i Bergen og Stavanger side 16-17 2 < TAXI 1-2015 Endelig!

Detaljer

1NR. Stadig frekkere piratvirksomhet Side 12-13-14-15. Press for omorganisering. Urealistiske miljøkrav JANUAR 2014

1NR. Stadig frekkere piratvirksomhet Side 12-13-14-15. Press for omorganisering. Urealistiske miljøkrav JANUAR 2014 1NR JANUAR 2014 MEDLEMS- OG INFORMASJONSBLAD FOR NORGES TAXIFORBUND Stadig frekkere piratvirksomhet Side 12-13-14-15 Press for omorganisering side 4-5 Urealistiske miljøkrav side 6-7 2 < TAXI 1-2014 Medlemsfordeler

Detaljer

4Nr. Klar for Den store taxidugnaden Side 17. Begå inte Sveriges misstag! side 4-5-6-7. Vil ha konkurranse på ulike vilkår! side 8-9.

4Nr. Klar for Den store taxidugnaden Side 17. Begå inte Sveriges misstag! side 4-5-6-7. Vil ha konkurranse på ulike vilkår! side 8-9. 4Nr juni 2015 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Begå inte Sveriges misstag! side 4-5-6-7 Vil ha konkurranse på ulike vilkår! side 8-9 Klar for Den store taxidugnaden Side 17 2 < TAXI

Detaljer

NT med taxikampanje side 4-5. Medeier eller leilending? side 6-7. Bodil på sentralen side 20-21. - Eller? februar 2013

NT med taxikampanje side 4-5. Medeier eller leilending? side 6-7. Bodil på sentralen side 20-21. - Eller? februar 2013 TAXI er limet i kollektivtransporten Bruk din lokale drosjesentral, se baksiden. 1Nr februar 2013 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund - Eller? Tilbud overalt alltid er basert på en samfunnskontrakt.

Detaljer

Vi tester taxi-appene side 8-12. Provoserende fra departementet. november 2012. Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund

Vi tester taxi-appene side 8-12. Provoserende fra departementet. november 2012. Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund 9Nr november 2012 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Køln-messe: Taxi-verden vil ha kvalitet side 4-6 Vi tester taxi-appene side 8-12 Provoserende fra departementet side 15 E 300 BlueTEC

Detaljer

Drosjeeier eller Rema -ansatt? Fart i Ap? side 6. Løyvepolitikk i spill side 10-11-12-13. side 4-5. april 2013

Drosjeeier eller Rema -ansatt? Fart i Ap? side 6. Løyvepolitikk i spill side 10-11-12-13. side 4-5. april 2013 3Nr april 2013 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Fart i Ap? side 6 Drosjeeier eller Rema -ansatt? Løyvepolitikk i spill side 10-11-12-13 side 4-5 2 < TAXI 3-2013 Forutsigbarhet Forutsigbarhet

Detaljer

Ber helseministeren gripe inn. Økonomer avkler Konkurransetilsynet. Georg fra Moss tok folket med storm side 9. juni 2012

Ber helseministeren gripe inn. Økonomer avkler Konkurransetilsynet. Georg fra Moss tok folket med storm side 9. juni 2012 5Nr juni 2012 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Økonomer avkler Konkurransetilsynet side 14-16 Georg fra Moss tok folket med storm side 9 Ber helseministeren gripe inn side 4-5 2 < TAXI

Detaljer

2NR. Hva vil Regjeringen? Bransjeråd for kvalitet. Veien mot nullutslipp. Side 8-9 MARS 2014 MEDLEMS- OG INFORMASJONSBLAD FOR NORGES TAXIFORBUND

2NR. Hva vil Regjeringen? Bransjeråd for kvalitet. Veien mot nullutslipp. Side 8-9 MARS 2014 MEDLEMS- OG INFORMASJONSBLAD FOR NORGES TAXIFORBUND 2NR MARS 2014 MEDLEMS- OG INFORMASJONSBLAD FOR NORGES TAXIFORBUND Hva vil Regjeringen? Side 8-9 Bransjeråd for kvalitet side 4-5 Veien mot nullutslipp side 16-17 2 < TAXI 2-2014 Nye E-Klasse. Den nye definisjonen

Detaljer

5Nr. Velkommen til landsmøte! side 16-17-22. Offensiv mot pirater side 4-5. Løse påstander side 8-9-10. august 2013

5Nr. Velkommen til landsmøte! side 16-17-22. Offensiv mot pirater side 4-5. Løse påstander side 8-9-10. august 2013 5Nr august 2013 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Offensiv mot pirater side 4-5 Velkommen til landsmøte! side 16-17-22 Løse påstander side 8-9-10 2 < TAXI 5-2013 Ditt komplette kontor

Detaljer

Forventer helhetssyn side 4-5. Nytt mobilnett for fremtidens tjenester Ny giv i Oslo. Damer trives i Grenland Taxi side 16-17.

Forventer helhetssyn side 4-5. Nytt mobilnett for fremtidens tjenester Ny giv i Oslo. Damer trives i Grenland Taxi side 16-17. 2Nr mars 2012 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Nytt mobilnett for fremtidens tjenester Ny giv i Oslo side 22 side 14-15 Forventer helhetssyn side 4-5 Damer trives i Grenland Taxi side

Detaljer

Skal helsebyråkrater styre drosjepolitikken? Akershus tar hydrogen-ansvar. Vi besøker By-Taxi. side 4-5-6-7-22

Skal helsebyråkrater styre drosjepolitikken? Akershus tar hydrogen-ansvar. Vi besøker By-Taxi. side 4-5-6-7-22 7Nr september 2012 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Akershus tar hydrogen-ansvar side 8-9 Skal helsebyråkrater styre drosjepolitikken? side 4-5-6-7-22 Vi besøker By-Taxi side 10-11-12

Detaljer

- Myndigheter har samfunnsansvar side 4,5,6. Seminar i Praha: Ren politikk fra Konkurransetilsynet. En taxisjåførs betroelser.

- Myndigheter har samfunnsansvar side 4,5,6. Seminar i Praha: Ren politikk fra Konkurransetilsynet. En taxisjåførs betroelser. 4Nr mai 2012 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Ren politikk fra Konkurransetilsynet side 8,9,10, 11 En taxisjåførs betroelser side 16-17 Seminar i Praha: - Myndigheter har samfunnsansvar

Detaljer

3NR. Sammen står vi sterkere. Eldste sentral er 100 år. Piratene må tas! Side 4-5-6 APRIL 2014 MEDLEMS- OG INFORMASJONSBLAD FOR NORGES TAXIFORBUND

3NR. Sammen står vi sterkere. Eldste sentral er 100 år. Piratene må tas! Side 4-5-6 APRIL 2014 MEDLEMS- OG INFORMASJONSBLAD FOR NORGES TAXIFORBUND 3NR APRIL 2014 MEDLEMS- OG INFORMASJONSBLAD FOR NORGES TAXIFORBUND Sammen står vi sterkere Eldste sentral er 100 år side 8-9 Side 4-5-6 Piratene må tas! side 10-11 2 < TAXI 3-2014 Nye E-Klasse. Den nye

Detaljer

6Nr. Gjenvalgt ledelse. Første Tesla-taxi side 13 og 18. Færre taxiulykker side 15. Om landsmøtet, side 4-5-6-7-8-9.

6Nr. Gjenvalgt ledelse. Første Tesla-taxi side 13 og 18. Færre taxiulykker side 15. Om landsmøtet, side 4-5-6-7-8-9. 6Nr september 2013 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Første Tesla-taxi side 13 og 18 Færre taxiulykker side 15 Gjenvalgt ledelse Om landsmøtet, side 4-5-6-7-8-9 2 < TAXI 6-2013 TAXI 6-2013

Detaljer

7Nr. De skal styre drosjepolitikken Side 4-5-6. Kurs gir kvalitet side 10-11. Bompenger til besvær side 16. november 2013

7Nr. De skal styre drosjepolitikken Side 4-5-6. Kurs gir kvalitet side 10-11. Bompenger til besvær side 16. november 2013 7Nr november 2013 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Kurs gir kvalitet side 10-11 Bompenger til besvær side 16 De skal styre drosjepolitikken Side 4-5-6 2 < TAXI 7-2013 Ditt komplette

Detaljer

nroktober 2012 MedleMs- og informasjonsblad for norges Taxiforbund Lurt av myndighetene Høyre støtter reguleringen Feiret 100 år

nroktober 2012 MedleMs- og informasjonsblad for norges Taxiforbund Lurt av myndighetene Høyre støtter reguleringen Feiret 100 år 8Nr oktober 2012 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Lurt av myndighetene side 8-9-10 Høyre støtter reguleringen side 5 Feiret 100 år side 13 E 300 BlueTEC HyBrid en ny standard i segmentet

Detaljer

- ikke symbolpolitikk. Nytt mobilnett for fremtidens tjenester. På banen om kollektivplanlegging. Det verste jeg har sett.

- ikke symbolpolitikk. Nytt mobilnett for fremtidens tjenester. På banen om kollektivplanlegging. Det verste jeg har sett. 1Nr februar 2012 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Nytt mobilnett for fremtidens tjenester side 22 På banen om kollektivplanlegging side 4-5 Miljøstrategi - ikke symbolpolitikk side 6-7-8-9-10

Detaljer

mars 2013 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund NT og FT med priskalkulator side 7 Taxipolitikk? side 4-5 Ski/Follo vant side 9

mars 2013 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund NT og FT med priskalkulator side 7 Taxipolitikk? side 4-5 Ski/Follo vant side 9 2Nr mars 2013 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund NT og FT med priskalkulator side 7 Taxipolitikk? side 4-5 Ski/Follo vant side 9 2 < TAXI 2-2013 TAXI 2-2013 > 3 Årsmøtene i gang De første

Detaljer

Danskene redder drosjetilbudet. Lav kvalitet i drosjepolitikken side 15, 16, 17. Drosjenæringen best på integrering? side 4, 5, 6.

Danskene redder drosjetilbudet. Lav kvalitet i drosjepolitikken side 15, 16, 17. Drosjenæringen best på integrering? side 4, 5, 6. TAXI JUNi Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund 5Nr 2011 Lav kvalitet i drosjepolitikken side 15, 16, 17 Danskene redder drosjetilbudet side 12-13 og 22 Drosjenæringen best på integrering?

Detaljer

4Nr. Her kommer prisinfoen. Frp modererer seg side 6-7. Oslo-forskrift vedtatt side 10-11. side 5. juni 2013

4Nr. Her kommer prisinfoen. Frp modererer seg side 6-7. Oslo-forskrift vedtatt side 10-11. side 5. juni 2013 4Nr juni 2013 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Frp modererer seg side 6-7 Her kommer prisinfoen Oslo-forskrift vedtatt side 10-11 side 5 2 < TAXI 4-2013 TAXI 4-2013 > 3 Hvem skal eie

Detaljer

Drosjepolitikk ved et veiskille? side 4-5. Avreguleringens bakside. 3 prosent tips? side 18-19. april 2012

Drosjepolitikk ved et veiskille? side 4-5. Avreguleringens bakside. 3 prosent tips? side 18-19. april 2012 3Nr april 2012 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Avreguleringens bakside side 8-9 Drosjepolitikk ved et veiskille? side 4-5 3 prosent tips? side 18-19 2 < TAXI 2-2012 / TEMATITTEL TAXI

Detaljer

Konkurranse eller behovsprøving? Krav til statsbudsjettet side 3, 4, 22. Tema: Utdanning side 6-7-8. Vedtektsbrudd i Oslo

Konkurranse eller behovsprøving? Krav til statsbudsjettet side 3, 4, 22. Tema: Utdanning side 6-7-8. Vedtektsbrudd i Oslo 9Nr TAXInovember 2011 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Krav til statsbudsjettet side 3, 4, 22 Tema: Utdanning side 6-7-8 Vedtektsbrudd i Oslo side 24-25 Konkurranse eller behovsprøving?

Detaljer

Konkurranse. er ikke kriterium for løyvetallet! Nytt mobilnett for fremtidens tjenester. - Fryktelig å tvinge fram overkapasitet

Konkurranse. er ikke kriterium for løyvetallet! Nytt mobilnett for fremtidens tjenester. - Fryktelig å tvinge fram overkapasitet TAXI Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund 1Nr februar 2011 Konkurranse er ikke kriterium for løyvetallet! side 4 5 Nytt mobilnett for fremtidens tjenester side 22 - Fryktelig å tvinge fram

Detaljer

Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund

Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund TAXI august Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund 6Nr 2011 E-Klasse. Noen ganger er det lov å være kresen. Avantgardepakke Sportsunderstell Delskinn-interiør Bi-xenon med ILS Begrenset antall!

Detaljer

NT tror på hydrogen. Deregulering alltid negativt. Skuffelse over Oslo igjen side 14-15. side 4-5. august 2012

NT tror på hydrogen. Deregulering alltid negativt. Skuffelse over Oslo igjen side 14-15. side 4-5. august 2012 6Nr august 2012 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Deregulering alltid negativt side 6-13 NT tror på hydrogen side 4-5 Skuffelse over Oslo igjen side 14-15 2 < TAXI 6-2012 TAXI 6-2012

Detaljer