UNIVERSITETET I TROMSØ BEDRIFTSIDRETTSLAG (UIT-BIL) ÅRSMØTE 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UNIVERSITETET I TROMSØ BEDRIFTSIDRETTSLAG (UIT-BIL) ÅRSMØTE 2015"

Transkript

1 UNIVERSITETET I TROMSØ BEDRIFTSIDRETTSLAG (UIT-BIL) ÅRSMØTE februar 2015 kl Møterom Hiet (ADM B124) i administrasjonsbygget Dagsorden, årsmelding og sakspapirer

2 DAGSORDEN 1. Åpning Godkjenning av dagsorden 2. Konstituering Valg av møteleder Valg av referent Valg av tellekorps Valg av protokollkomité 3. Årsmelding for 2014 Vedlegg 4. Regnskap for Budsjett for 2015 Vedlegg 6. Medlemskontigent for Valg Vedlegg 2

3 1. Åpning Godkjenning av dagsorden 2. Konstituering Valg av møteleder Valg av referent Valg av tellekorps Valg av protokollkomité 3. Årsmelding 2014 Bedriftsidrettslaget ved Universitetet i Tromsø følger egen lov for bedriftsidrettslag i samsvar med lovnormen fra Norges mosjons- og bedriftsidrettsforbund. Laget er organisert med et styre. Styret består av leder og nestleder, sekretær, regnskapsfører/kasserer og gruppeledere fra utøvende grupper for ulike idrettsgrener. Instruks for styremedlemmene ble vedtatt på årsmøtet Styret har bestått av følgende personer: Leder: Nestleder: Sekretær: Regnskapsfører/Kasserer: Vidar Stensen Thorgeir Berre Ulf L. Christensen Vidar Nyheim Gruppeledere som også er medlem av styret: Bowling: Ulf L. Christensen Cricket: Balpreet Singh Ahluwalia Fotball: Friidrett: Sjakk: Jan Vidar Arnesen Mona Magnussen Ole Kristian Greiner-Tollersrud Ski: Sykkel: Volleyball: Hans-Jørgen Oppi Christiansen Steinar Trædal-Henden Kjetil Pettersen Revisorer: Revisor 1: Revisor 2: Valgkomité: Leder: Magne Eliassen Ingunn Jenssen Rune Nilsen 3

4 Bedriftsidrettslaget hadde pr omtrent 180 medlemmer. Regnskapet for 2014 viser et underskudd på kr ,09. Årsaken til underskuddet er et høyt aktivitetsnivå i bedriftsidrettslaget. Aktiviteter i regi av idrettslaget og noen aktiviteter i regi av bedriftsidrettskretsen annonseres på tavla på Uit.no. I tillegg til styrets årsmelding består UIT-BIL sin årsmelding av rapporter fra de aller fleste gruppene i idrettslaget, inkludert regnskap for 2014 og budsjettforslag for RAPPORT FRA SYKKELGRUPPA 2014 Hoved arrangementet er Sykle til jobben aksjonen. Som vanlig hadde vi en lokal aksjon, den varte fra 30 april til 3 oktober, istede for å være med på den noe kostbare nasjonale aksjonen. Det er elektronsisk registrering av aktive dager til og fra jobben på siden I år var det totalt 186 personer med. Av disse var det 119 som klarte kravet om minst 40 aktive dager. Sykkelen en Mondraker Chrono 29er, ble lever av ble trukket ved et enkelt arrangement utenfor hovedkantina i Teorifagsbygget 14. Oktober. Den heldig vinneren var Ann-Tove Eriksen Rådgiver/studieveileder ved NT-Fak. Det ble også trukket noen småpremier blant alle de fremøtte. I forbindelsen med oppstart av aksjonen arrangerte vi en sykkelsjekk isamarbeid med Perfekt Prosjekt Dette er et vedlig populært tiltak og Det rettes en stor takk til Andreas fra Perfekt Prosjekt som stilte opp på dette. Deltagerstatestikk Sykle til Jobben: År ant. deltagere over 40 aktive dager %andel over 40 aktive dager % 2013: % 2012: % 2011: % 2010: % 2009: % 2008: % 4

5 2007: % 2006: % Tromsø Cykleklubb arrangerer sykkelkarusellen, se link på hjemmesiden: (http://www.tcyk.no) Her deltar alle kategorier syklister valg mellom kort og lang løype. Budsjettforslag 2015: Sykkel 2000 sykkelaksjonen Leder sykkelgruppa, Steinar Trædal-Henden Årsrapport UiT-BIL gruppe friidrett 2014 Friidrett omfatter hovedsakelig aktiviteter knyttet til løping/jogging. Gruppa har gjennomført felles påmelding for UiT-BILs medlemmer og UiT-ansatte for tre løpsarrangement I 2014: Mørketidsløpet januar 2014 Tromsøkarusellen vår-sommer-høst 2014 Midnight Sun Marathon juni 2014 I tillegg har UiT-BIL refundert utlegg for medlemmer som har deltatt i løp på egen hånd for UiT-BIL. Mørketidsløpet 2014 Løpet gikk av stabelen 4. januar 2014, og totalt 21 deltakere løp tre forskjellige distanser. Finansiering av arrangementet ble gjort utenfor UiT-BILS ordinære budsjett. Arbeidsmiljøutvalget ved UiT lyste høsten 2013 ut gjenstående velferdsmidler som UiT-BIL søkte på. Det ble innvilget til å gjennomføre felles påmelding til Mørketidsløpet for ansatte ved UiT. Tromsøkarusellen 2014 Tromsøkarusellen arrangeres av Troms bedriftsidrettskrets og er et flott tiltak for løpsinteresserte. Til sammen 35 påmeldte løp for UiT-BILs lag. Tidligere år har UiT-BIL refundert dette løpet for medlemmer som har deltatt på tre eller flere løp. Denne gangen fikk man forhåndspåmelde seg og UiT-BIL dekket hele startkontingenten uavhengig av antall løp. UiT-BIL fikk rabatt på kontingentene. Karusellen tilbyr 21 løp på bane/grus/asfalt i Tromsøområdet og foregår i perioden april-september. Tilbudet gikk kun til UiT-BIL- 5

6 medlemmer og vi øynet håp om å rekruttere noen nye medlemmer til laget, hvilket vi også klarte. Midnight Sun Marathon 2014 Her deltok 86 stykker fra UiT. Siden arrangementet får øremerkede midler, så begrenses ikke påmelding til kun UiT-BIL-medlemmer. Dette er det mest populære arrangementet for friidrettsgruppa. I år opererte vi med egenandel på 100 kr per deltaker. Dette fordi det er et populært arrangement som vi ønsker flest mulig deltakere på. Det har vært påmeldingsstopp på dette arrangementet alle år dvs at pengene ikke strekker til i forhold til interessen. Vi prioriterte t-skjorter til løperne noe som er veldig populært og som også bidrar til å promotere UiT-BIL og universitetet på en positiv måte BUDSJETT Merk: Mørketidsløpet for 2015 er allerede gjennomført med ekstern finansiering som i 2014, så dette trenger man ikke ta stilling til. Årsmøte må ta stilling til ønsket aktivitet på friidrett og prioritere hvilke løp man skal satse på, samt drøfte opplegg for eventuelle egenandeler. Forslag budsjett 2015 MSM 2015, 95 løpere, t-skjorter m/egendandel 100 kr Tromsøkarusellen 40 løpere u/egenandel Refusjoner andre løp totalt RAPPORT FRA BOWLING 2014 Bowlinggruppa deltok i sesongen med et 3-personers lag i Troms og Finnmarks bedriftsidrettskrets (TFBK) bowlingutvalgs serie og cupturnering. Kampene går annen hver uke i sesongen august til mai. Gruppa har dags dato 9 aktive medlemmer og et ukjent antall passive. I løpet av 2014 har gruppa fått 1 nytt medlem, 2 tidligere aktive medlemmer er blitt aktive igjen, mens 1 medlem har skiftet arbeidsplass og dermed forlatt gruppa. 6 medlemmer deltar regelmessig på kampene og trening. De øvrige 3 aktive medlemmene deltar på trening. Vi har fellestrening annen hver uke, dvs. de ukene vi ikke spiller kamp. Et årlig klubbmesterskap i desember er blitt en tradisjon. Regnskap for 2014: Påmeldingsavgift for ett lag til bedriftsserien 2013/2014: Treningsutgifter: I alt: 5.950,- kr ,- kr ,- kr. Regnskapet presenterer et underforbruk i forhold til gruppas budsjett. Det er to årsaker til dette: For det første at vi budsjetterte med 2 lag i TFBKs bedriftsserie, men på påmeldingstidspunktet ikke anså det som realistisk at vi med 2 lag kunne stille fulltallig til alle kampene. Vi påmeldte derfor bare 1 lag. En annen årsak til underforbruket er at trening 6

7 betales på forhånd ved et klippekortsystem. Et klippekort kjøpt i slutten av 2013 finansierte trening hele vårsesongen Vi har medlemmer nok til å kunne stille med to lag neste sesong Vi håper at vi kan rekruttere flere medlemmer til å spille kamper fra neste sesong. Vi planlegger derfor å påmelde to lag. Det medfører en merutgift på ca kr. neste sesong i forhold til inneværende sesong. I tillegg må vi kjøpe 2 klippekort i år for å kunne finansiere treningen. Vårt budsjettforslag ser derfor slik ut: Budsjettforslag for 2015: Påmeldingsavgift for to lag til bedriftsserien 2015/2016: Treningsutgifter (2 klippekort à kr.): I alt: ,- kr ,- kr ,- kr Med vennlig hilsen Ulf L. Christensen Bowlinggruppa Rapport of Tromsø Cricket Club(TCC) 2014 I 2014 har vi hatt treninger både på sommerstid og vinterstid, hvor man har kunnet spilt cricket. Om våren og sommeren har treningene foregått utendørs, hvor man oftest har fått til å leie en av byens kunstgressbaner eller spilt på Valhall. På vinterstid derimot har vi blitt nødt til å leie Stakkevollhallen for å holde oss i aktivitet. Som nevnt har klubben fått en oppsving i antall spillere, noe som har gitt mye glede og engasjement på treningene. TCC er i kontakt med Tromsø Internasjonal skole for å trene skoleelever. I 2014, gjorde vi ikke deltar i Oslo liga på grunn av utilgjengelighet av midler. Vi søkte om midler til UiT Bil, Tromsø Kommune og Tromsø Idrettslag men vi fikk lite beløp men kjøpte vi noen betydelige sportsutstyret i 2014 for å spille liga i Oslo i De store utgifter av 2014 var Utgifter Spillutstyr: : 17, Leie av hall (Bill ikke mottatt, estimated) : Norges Cricketforbund NCF) Årlig Medlemskap : 1500 Reis til Oslo : Valg av ny komité av : 2806 Ordinær generalforsamling : 1924 Sum : NOK 7

8 Muhammad Bilal Vice President Tromsø Cricket Club Budsjettforslag 2015 I 2014, gjorde vi ikke deltar i Oslo liga på grunn av utilgjengelighet av midler. Vi hadde gerneralforsamlingen og hadde en mening for å delta liga i Oslo i Alle ønsker seg til å spille i liga. Derfor, planlegger vi å ta del i Oslo liga i år (2015). Vi har også kjøpte noen betydelige sportsutstyret i Klubben er også i kontakt med Norges cricketforbund for å spille i Oslo Cricket League i hver helg i VIKTIG: Det er virkelig viktig å ta del i årets Oslo liga. Vi har ikke vært i stand til å spille noen cricket konkurranse i de siste to årene. Den har alvorlig konsekvens på vår klubbens overlevelse. Motivasjonsnivå er avtagende, og det blir vanskelig å holde cricket aktiviteter i Tromsø. Vi forstår at det ikke er mulig for UiT BIL å gi råd til hele økonomien til 11 spille medlemmer. Så komiteen kommer opp med et forslag som vil kan ta del i Oslo liga. Vi har fem ansatte fra UiT i TCC. Så hvis UiT BIL finansierer hele turen for de 5 ansatte blir det lettere for oss å dele de pengene med de resten av spillerne og finansiere resten av budsjett selv. Budsjett for 2015 er diskutert og estimert for slike aktiviteter og tiltak som TCC skal drive med i år Regnskap 2015 Leie av hall Spillutstyr / trener/ Instruksjon for barn Helga Oslo liga i 2015 (11 spiller x Reise billett, Hotell pris.) Sportsklær Trenings ball Registeration gebyr NCF Sum kr kr kr 5000 kr 3000 kr 1500 kroner kr Budsjettsforslag: Leie av hall kr 8

9 Helga Oslo liga i 2014 ( 5 ansatte koste ) Sum Ønsket støtte: kr kr kr Muhammad Bilal Vice President Tromsø Cricket Club Årsrapport fotball damer 2014 Året startet med Futsalturnering i Narvik for damene januar. Vi gjorde en hederlig figur selv om vi var det eldste laget. Det var totalt 11 damelag med. Vi kom til kvartfinalen, men selv etter iherdig innsats ble det tap. Vi fikk med oss to priser. «Dagens ulykkesfugl» ble Trine Holm Larsen, som ble satt ut av spill allerede etter 4 minutter i første kamp. Vi fikk også «Fairplayprisen» og det er vi stolte av. (Et utfyllende referat fra turneringen kan du lese på slutten av årsmeldingen, side 2-3). Vi trener fortsatt i Breivikahallen og er til tider så mange at 2/4 sal kan være for lite. Heldigvis er ofte resten av hallen ledig når vi trener slik at vi kan få 1-2/4 ekstra å boltre oss på. I snitt er oppmøtet på på hver trening. I sommer og høst har vi også trent litt ekstra i Stakkevollbobla sammen med UNN. Vi har i tillegg meldt oss på både serie og turneringer som det ikke ble noe av på grunn av for få damelag. Men vi fikk til en treningskamp mot Hamna Young Girls 14. mai som vi vant 9-2. Noen av damene har også stilt opp for Ulfstind damer i deres siste kamper i sesongen. Engasjementet for fotball er stort. Vi er både ansatte og studenter og en fast stamme på ca. 15 spillere. På epostlisten er vi 26 totalt og noen er ute ett semester eller to og kommer tilbake igjen etterpå. Vi har også en egen Facebookgruppe som vi bruker til å organisere oss, der er vi 35 medlemmer. REGNSKAP 2014 Hva Beløp Kategori Leverandør/kunde Nordpolen nyttårscup ,64 Turnering Leie Breivikahall vår ,00 Treningshall 2/4 Troms og Finnmark BIK Leie Breivikahall høst ,00 Treningshall 2/4 Troms og Finnmark BIK Leie av Bobla sommer ,00 Ekstratrening Stakkevollan IF Leie av Bobla 825,00 Ekstratrening Stakkevollan IF Futsalball 389,00 Utstyr ,64 BUDSJETTFORSLAG

10 Turneringer/Serie Leie Breivikahallen, vår og høst 2/ (Vurdere en ¼ hall til? ) Leie av Bobla (med UNN)? Utstyr Førstehjelpsutstyr TOTALT TOTALT uten ekstra ¼ hall Detaljert referat fra Nordpolen-cup i Narvik, Nyttårscupen: Skrevet av Mari Walquist Oppsummering av helgas Futsalturnering i Ankeneshallen! Marit, Heidi, Snefrid og Mari startet fra Tromsø før lørdagsmorgen og ankom noe trøtt i Ankeneshallen. Der møtte vi Trine som kom fra Harstad, Ida og Kine som kom fra Lofoten og Kristine som var i Ballangen på juleferie. Første kamp var mot Mjølner 2 - et ungt lag med gjennomsnittsalder på 19,4 år (ei på 42 og resten under 18). De så nok på oss som en safe seier siden vi var det eldste laget med den eldste spilleren i turneringa (Go Snefrid!). Etter 4 minutter hadde Trine en fabelaktig redning som dessverre endte i skade som gjorde at Trine var ute. Mari ble kastet inn i mål, men fikk heldigvis ikke så mye å gjøre etter at Kine, Heidi og Snefrid sørget for 3-1 seier til oss (Ida med gode assister). Hurra! Det artigste var de sure ansiktene til Mjølner 2. Neste kamp var mot Hulløy - vi var med godt mot og gikk hardt ut. Snefrid steppet inn i mål og gjorde en kjempekamp der hun bare slapp inn 2 mål. Ida kjempet inn 2 mål etter assist fra Mari og vi tok en overbevisende uavgjort: 2-2. Altså 4 poeng til oss etter 2 kamper, vi er fornøyde med det! Siden det var lenge til neste kam svippet vi innom hotellet og sjekket inn og et par av oss som startet tidlig fikk oss en cowboystrekk før neste kamp. Tredje kamp var mot Linken, og vi visste de var raske...de gruset inn 9 mål og vi var kanskje ikke i nærheten av deres mål. Heidi og Mari delte på skylda for 9-0 tapet. Siste kamp for dagen var (Ja, det var en laaang dag) mot Hålogalandslaget også kjent som Medkila som spiller i Toppserien til vanlig med innetid og alkoholforbud. Det gikk som det måtte gå og vi tapte Snefrid og Mari delte på å bli skutt i stykker. MEN - vi ble nummer 4 i pulja med 5-23 i målforskjell og fikk spille kvartfinale på søndagen. Go oss!! Trine rullet mot Tromsø og Kristine tok kvelden - mens resten av oss tok sikte mot hotellet og Rallar`n pub for en øl og pizza. Rallar`n pub er nok ikke den med raskest og best service. Vi ventet 40 minutter på turneringspizzaen og et par øl. Etter at vi hadde spurt etter regningen 3 ganger tok Marit saken i egne hender og strenet til baren med strengestemmen - da fikk vi i alle fall betalt. Marit sa god natt og resten av oss gikk i Linken restaurant for en øl og bankett. Noen priser ble delt ut, blant annet årets skade som Trine fikk for sine heroiske 4 minutter i turneringen. Premien var et Nordpolen skjerf (laget som arrangerte turneringen). Etter 8 timers søvn var vi klar for kvartfinale mot Snapchat som vant gruppe 1. Mari stod i mål og alle jobbet som helter - vi holdt nullen i 13 av 18 minutter og sier oss veldig fornøyd med innsatsen. Det endte 4-0, men uansett... 10

11 Da var det bare å pakke snippeska og rulle mot Tromsø - ganske slitne, men fornøyd med innsatsen. Marit fant senere på kvelden ut at vi hadde fått årets fairplaypris hurra!! Kort fortalt: Gruppespill: UIT-Mjølner 2: 3-1 Hulløy-UIT: 2-2 Linken-UIT: 9-0 UIT-Hålogalandslaget: 0-11 Kvartfinale: Snapchat-UIT: 4-0 En pris for årets skade og fairplayprisen. Takk for ei flott og sosialhelg! For de som vil lese Nordpolen sin oppsummering, sjekk ut linken: /oppsummering-av-nyttarscupen- / Årsrapport langrenn 2014 Medlemmer av skigruppa har i 2014 deltatt i turrenn i og utenfor Tromsø, og har blant annet vært med i Tromsø skimaraton, Reistadløpet og Marcialonga (Italia). Startkontingent har blitt dekket innenfor rammen av tildelt budsjett til skigruppa, forutsatt deltakelse for UiT-BIL som klubb. Skigruppa arrangerte i februar smørekurs med landslagssmører Dag Elvevold. Kurset tok for seg grunnleggende smøreteknikker så vel som mer avansert skipreparering. 15 deltakere var godt fornøyd med utbyttet. I februar avholdt vi også teknikkurs med vår egen Eli Margrete Pedersen som instruktør. 12 deltakere fikk først teoretisk innføring i skøyteteknikk, blant annet ved gjennomgang av videoeksempler, før det ble praksis i lysløypa. Det er ingen organisert skitrening for universitetsansatte. Treningen foregår individuelt etter tid og anledning. Det finnes gode treningstilbud i skiklubbenes turrenngrupper. Langrenn kombineres også med andre idretter, som sykling, løping og orientering. Budsjett: For 2015 søkes det om et totalt budsjett på kr ,-. Budsjettet er likt 2014-budsjettet. Midlene vil bli brukt til å dekke startkontingenter og kurs. Det søkes ikke om tilskudd til utstyr, reise eller forsikring. 11

12 Årsrapport fotball 2014 UiT Bedriftsidrettslag Fotballgruppa Herrelaget Herrelaget fulgte stort sett samme opplegg som foregående år med treninger i Skarphallen og deltakelse i bedriftsserien i perioden mai-september, samt Tromsø-cup i november (tidligere Nord Norge Cup/TBIK cup). Coach var Svenn A. Hanssen, som hadde sin siste sesong for UiT, da han valgte seg nye utfordringer i annet selskap. Vi takker Svenn for hans utrettelige innsats på banen og som ansvarlig ildsjel i fotballgruppa gjennom veldig mange år. I serien spilte UIT herrer 10 kamper med 4 seire, 1 uavgjort og 5 tap som resultat, og med i målforskjell. I cupen røk vi ut for Securitas Flyplass i 2. runde etter et knepent 3-4 tap, mens det i Tromsø cup en kun ble gruppespill etter tre jevne kamper med tap og en fin 5-2 seier til slutt. En mellomsesong uten de store prestasjonene. Coach for herrelaget i 1. divisjon 2014 var Svenn A. Hanssen. Treningene gikk som vanlig i Skarphallen i perioden november til mai. I tillegg har det vært treninger i KRAFT-hallen i regi av trimgruppa. 12

13 Trimgjengen I tillegg til de «aktive» fotballspillerne har vi hatt en trimgruppe i aktivitet. Denne trener hver tirsdag morgen i Krafthallen. Her er det en fin blanding av ansatte i alle aldre som holder seg i form og har det gøy på samme tid. Oppgaver og verv 2014 Personer tilknyttet Fotballgruppa har hatt flere oppgaver og verv i løpet av sesongen som gikk: * Svenn A. Hanssen var leder av fotballutvalget til Troms og Finnmark Bedriftsidrettskrets (TFBK). * Jan Vidar Arnesen var medlem av styret i UIT BIL. * Svenn A. Hanssen var coach for herrelaget. Tromsø 5/ Jan Vidar Arnesen Budsjett UIT fotball herrer 2015 Beskrivelse Enhetspris Ant Sum Fotball Herrer 1. div. Treninger Skarphallen Turneringer 'er serie/cup Tromsø-cup 7'er Dommerregninger Forsikringer Utstyr TOTALT Fotball Trim Treninger Krafthallen Utstyr TOTALT TOTALT FOTBALL

14 ÅRSRAPPORT FRA VOLLEYBALL 2014 og BUDSJETT FOR 2015 Volleyballgruppa under UIT-BIL besto i 2014 av ett herrelag UiT BIL med rundt 6 aktive spillere. Volleyball har generelt et stort rekrutteringsproblem, noe i år dessverre har resultert i at det ikke var noe seriespill, verken før eller etter jul. Det er fortsatt trening hver uke med spillere fra UiT BIL og andre i gymsalen på Mellomveien, men det er lite å trene seg opp mot. På disse treningene er det ofte en del flere spillere Resultater 2014 Solcup 2014 ( januar, Tromsø): UiT-Bil Herrer kom dessverre sist i innledende runde med 1 seier og 3 tap(et veldig knepent). Serie: Det var heller ikke noe seriespill denne sesongen. Kun to lag påmeldt, UiT BIL, inkludert. Regnskap og budsjett: Volleyballgruppa fikk i 2014 et budsjett på , nedjustert fra rundt 11000,- tidligere år. Eneste utgift i 2014 var kontingent til Sol-cup. Selv om aktiviteten er lav, ønsker vi likevel å opprettholde dagens nivå slik at midlene er tilgjengelige om det igjen blir seriespill for både herrer og damer. Kan også bli behov for innkjøp av diverse utstyr. Note: Er litt usikker på dette med Lagforsinkring NMBF. Om dette egentlig faller inn som en sentral utgift for UIT-BIL, kan denne strykes fra vårt budsjettforslag. Kan ikke av årsregnskapet se at dette ligger som utgift for Volleyballgruppa. Forslag til budsjett for 2015: Lagforsikring NMBF, 1 lag (UIT B.I.L herre) 1800 Påmelding Solcup januar 2015, 1 lag 1700 Påmelding herreserie høst 2015 (UIT B.I.L) 2000 Supplering av utstyr 1500 Sum 7000 Tromsø, For volleyballgruppa, UIT-BIL Kjetil Pettersen Gruppeleder volleyball 4. Regnskap UiT-BIL

15 Regnskapet er godkjent av revisor og styret. Se eget dokument. 5. Budsjett 2015 Budsjett 2015 Inntekter Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2014 Regnskap 2013 Medlemskontingenter UiT - tilskudd UiT - øremerkede tilskudd Andre inntekter Sum inntekter Utgifter Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2014 Regnskap 2013 Fotball - herrer Fotball - damer Friidrett Ski Volleyball Sykkel Bowling Cricket Midnightsunmarathon Sykkelaksjonen Sjakk Felles/diverse Sum utgifter Resultat Innstilling til vedtak på årsmøtet 2015: Årsmøtet i UIT-BIL vedtar styrets budsjettforslaget for 2015 til. Styret gis fullmakt til å justere budsjettet i samsvar med endelig tildeling av velferdsmidler og til å disponere oppsparte og evt. ledige midler i løpet av året. 6. Medlemskontigent for 2016 Styret foreslår at medlemskontigenten økes fra kr 300,- til kr 400,- fra år

16 7. Valg Valgkomiteen har innstilt følgende medlemmer til styret for 2015: Leder: Gunhild Paulsdatter Guttvik (nyvalg for 2 år). Nestleder: Thorgeir Berre (gjenvalg for 1 år). Kasserer/styremedlem: Hans-Jørgen O. Christiansen Sekretær/styremedlem: Ulf L. Christensen Revisorer: Ingunn Jenssen Marit O.Helgesen Valgkomite: RuneNilsen (nyvalg for 1 år). (gjenvalg for 2 år). (gjenvalg for 1 år) (nyvalg for 2 år) (gjenvalg for 2 år) At nestleder og kasserer bare velges for 1 år skyldes vedtak om at bare to av de fire styrevervene bør være på valg samtidig. 16

ÅRSMØTE 2014. Onsdag 4. mars 2015. kl. 19:00. Abildsø klubbhus

ÅRSMØTE 2014. Onsdag 4. mars 2015. kl. 19:00. Abildsø klubbhus ÅRSMØTE 2014 Onsdag 4. mars 2015 kl. 19:00 Abildsø klubbhus Side 1 av 40 Dagsorden: 1. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 2. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmøtet 2010 Aikido Tromsø. januar 2010 ÅRSRAPPORT 2009 TSI-AIKIDO Generelt TSI Aikido var den første aikido-klubben

Detaljer

Årsmøte. Vear IF. Fotballgruppa

Årsmøte. Vear IF. Fotballgruppa Årsmøte Vear IF Fotballgruppa 31. januar 2008 Dagsorden: Sak 1. Sak 2. Sak 3. Sak 4. Sak 5. Sak 6. Åpning Valg av dirigent Godkjenning av innkalling og dagsorden Årsberetning med lagsrapporter Kontingent

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang. Mandagsløpet

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang. Mandagsløpet BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang Mandagsløpet Lederen har ordet Nå er det jul igjen og med den kommer også et nytt nummer av BIL-posten som avspeiler hva Berger IL

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. BIL-postens 1.utgave i 1977. Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. BIL-postens 1.utgave i 1977. Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang BIL-postens 1.utgave i 1977 www.bergeril.no Lederen har ordet Nå har julefreden senket seg over Berger og et nytt år står for døren.

Detaljer

VI HAR LAGT BAK OSS NOK ET GODT ÅR, BÅDE SPORTSLIG OG ARRANGEMENTSMESSIG.

VI HAR LAGT BAK OSS NOK ET GODT ÅR, BÅDE SPORTSLIG OG ARRANGEMENTSMESSIG. 1 KJÆRE MEDLEM OG KOLLEGA SÅ ER DET IGJEN KLART FOR ÅRSMØTE. VI HAR LAGT BAK OSS NOK ET GODT ÅR, BÅDE SPORTSLIG OG ARRANGEMENTSMESSIG. FREDAG 14 FEBRUAR 2003 KL. 18.30 AVHOLDER TELESPORT SITT ÅRSMØTE I

Detaljer

ÅRGANG 5. Gode ambassadører for klubb og hovedsponsor

ÅRGANG 5. Gode ambassadører for klubb og hovedsponsor Klubbavis ÅRGANG 5 2008 Gode ambassadører for klubb og hovedsponsor Vi sponser Sport Torghatten IL: Hovedsponsor Medlems- og klubbavtale med BRØNNØYSUND litt mer personlig Våre klubbdresser ser sponset

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmøtet 2011 Aikido !""# #$ ###%&# ' ()%$(*(+#%,,##-.%#//,$ ##/$ $ /#$,,,$ 0$#., 1#12$%, % 3' ()%#/ 24. 5# #2$$$,$

Detaljer

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19. Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014 Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg

Detaljer

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom ÅRSMØTE 20.03.2013 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom Dagsorden: 1. Åpning ved leder 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av to

Detaljer

Årsmelding 2010. www.asil.no

Årsmelding 2010. www.asil.no Årsmelding 2010 www.asil.no I Vinterbro Kundeklubb får du nyttig informasjon og mange gode medlemstilbud fra senteret og senterets samarbeidspartnere. Medlemsskapet er gratis og det er enkelt å melde seg

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRET 2008 HOVEDMÅL: 2009 UTØVERE I 2009 VISJON: LANGHUS IL GJØR LANGHUSFOLK GLADERE VERDIER: LOKAL INKLUDERENDE MODIG - MÅLRETTA INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING LANGHUS

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 2011 KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 2.1 KIF Hovedstyre... 4 2.2 Styrets sammensetning 2011... 4 2.3 Styrets møtevirksomhet /

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP OSLO HANDICAPIDRETTSLAG

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP OSLO HANDICAPIDRETTSLAG ÅRSBERETNING OG REGNSKAP OSLO HANDICAPIDRETTSLAG 2007 1 ÅRSBERETNING FOR OSLO HANDICAPIDRETTSLAG 1.1. 31.12. Fra 1. 1. 19.3. 2007 hadde hovedstyret følgende sammensetning: Leder: Mette Magnusson

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang Berger ILs nye hjemmeside www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er snart nok et år til ende og et nytt år står for døren. I Berger

Detaljer

Årsmøte i KIF Håndball. 8.april 2015 kl. 18.00. Møterom, Gimlehallen

Årsmøte i KIF Håndball. 8.april 2015 kl. 18.00. Møterom, Gimlehallen Årsmøte i KIF Håndball 8.april 2015 kl. 18.00 Møterom, Gimlehallen 2015 Årsmelding Regnskap med revisjonsberetning Forslag til kontingent Strategiplan 2015-2018- Budsjettforslag - Valgkomitéens forslag

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 25. FEBRUAR 2015 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG

ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG DALHEIM 13. FEBRUAR 2014 Takk til vår hovedsponsor: Til våre medlemmer og samarbeidspartnere Stiftet: 27.12.1921 Medlem av: Norges Fotballforbund Norges Cykleforbund Norges

Detaljer

TRONDHEIM FRISBEEKLUBB

TRONDHEIM FRISBEEKLUBB TRONDHEIM FRISBEEKLUBB STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN 2013-2018 Innhold "Veien fra stiftelse til strategi- og handlingsplan"... - 3 - Historikk... - 3 - Ny giv... - 3 - Vedtak av strategiplan for 2013-2018...

Detaljer

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag Nittedal Idrettslag Årsmøte 2014 Nittedal Idrettslag Boks 75, 1482 Nittedal * Besøksadresse: Kvernstuveien 5 Telefon: 67 07 25 88 * post@nittedalil.no * www.nittedalil.no Nittedal Idrettslag Saksliste

Detaljer

Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Onsdag 11.03.2015 kl. 19.00 Klubbhuset

Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Onsdag 11.03.2015 kl. 19.00 Klubbhuset Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Onsdag 11.03.2015 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg av 2 personer til å undertegne protokoll Årsberetninger

Detaljer

EL A Tromsø Generalforsamling Vår 2015

EL A Tromsø Generalforsamling Vår 2015 EL A Tromsø Generalforsamling Vår 2015 1 Innkalling til Generalforsamling Styret i ELSA Tromsø har gleden av å innkalle til Generalforsamling, i samsvar med vedtektens 7. Generalforsamlingen avholdes i

Detaljer

ÅRSMØTE GIBOSTAD IDRETTSFORENING 20.02.14

ÅRSMØTE GIBOSTAD IDRETTSFORENING 20.02.14 ÅRSMØTE 2013 GIBOSTAD IDRETTSFORENING 20.02.14 SAKSLISTE 1. Åpning og opptelling av stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden 3. Valg av dirigent(er) og sekretær, samt

Detaljer

Byåsenavisa!! 3. Utgave - April 2013. Langrenn - side 4-7. Hopp og kombinert - side19. Allidrett - side 8, 9. Fotball - side 12, 13

Byåsenavisa!! 3. Utgave - April 2013. Langrenn - side 4-7. Hopp og kombinert - side19. Allidrett - side 8, 9. Fotball - side 12, 13 !!! Byåsenavisa!! 3. Utgave - April 2013 Langrenn - side 4-7 Allidrett - side 8, 9 Fotball - side 12, 13 Hopp og kombinert - side19 Informasjon fra Byåsen IL Hovedlaget Byåsen idrettslag er et allianseidrettslag

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Dato: Torsdag 25. november 2004 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Lederen har ordet. Oversikt over verv 2005/2006. Å legge ut en hjemmeside uten at den blir oppdatert vil være for dumt. Den kommer, den kommer!

Lederen har ordet. Oversikt over verv 2005/2006. Å legge ut en hjemmeside uten at den blir oppdatert vil være for dumt. Den kommer, den kommer! STYRET; Leder Nestleder Sekretær Kasserer Styremedlem Johnny William Lorentzen Kjetil Mathisen Anne Trondsen Kari Bentzen Tom Ragnar Andersen (som gruppeleder barneidrett) Vara Turid Torgersen (1) Lotte

Detaljer