3. kvartal Kjell Aamot. konsernsjef. IR Ansvarlig - Stein Yndestad Finansdirektør - Eirik Ubøe Økonomidirektør - Anita Roarsen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "3. kvartal 1998. Kjell Aamot. konsernsjef. IR Ansvarlig - Stein Yndestad Finansdirektør - Eirik Ubøe Økonomidirektør - Anita Roarsen"

Transkript

1 3. kvartal 1998 Kjell Aamot konsernsjef Kontaktpersoner IR Ansvarlig - Stein Yndestad Finansdirektør - Eirik Ubøe Økonomidirektør - Anita Roarsen Investor Relations: E-post:

2 Schibsted - Overskrifter Kraftig vekst i omsetning (21,5%), men redusert resultat (31,3%) Fortsatt god cash flow (+2,1%) Posisjonering for fallende annonsemarked

3 FELLESFUNKSJONER Aftenposten AS TV-kanaler Scandinavia Online AS (53,5 %) Schibsted ASA Verdens Gang AS Produksjon Scandinavia Online AB (66 %) Schibsted Finans AS Aftonbladet Hierta AB Rettigheter/distribusjon Scandinavia Online AS DK (66 %) Schibsted Eiendom AS Svenska Dagbladet Holding AB Infrastruktur Alt Om Stockholm (100%) Estonian Media Group (Postimees) Alt Om København (64%) Schibsted Trykk AS Sch. Interactive Studios (100%) Tidningstryckarna Aftonbladet SvD AB Hugin AS (50,1 %) Avisretur AS (51%) TVMagasinet AS (50%) Chr. Schibsteds Forlag AS (100%) Adresseavisen ASA (32%) Dine Penger AS (100%) Stavanger Aftenblad ASA (31%) Scan-Foto AS (100%) Fædrelandsvennen AS (25%) SMS Publishing AB (100%) Bergens Tidende AS (24%) FLT-Pica Bild AB (75%) AS Harstad Tidende (15%) Dagens Medisin AS (50%) Asker og Bærums Budstikke ASA (10%) Imedia AS (50%)

4 Resultat Pr kv kv (Mill. kroner) 1 279, ,4 Driftsinntekter 4 706, , , , ,8 Driftskostnader 4 372, , ,2 111,7 11,7 Driftsresultat 334,3 486,6 644,7 (4,6) (16,8) Netto egne finansinntekter (37,1) 5,5 3,4 (1,2) (14,1) Andel tilknyttede selskaper 24,8 77,1 82,6 (5,8) (30,9) Finansresultat (12,3) 82,6 86,0 (0,7) 7,6 Minoritetsinteresser - 3,9 (1,3) (2,5) 105,2 (11,6) Resultat før skattekostnad 325,9 567,9 728,2 30,5 (3,5) Skattekostnad 97,8 164,7 240,3 74,7 (8,2) RESULTAT 228,0 403,2 487,9

5 Balanse (Mill. kroner) , ,4 Omløpsmidler 1 217, , ,3 Anleggsmidler 3 444, , ,6 SUM EIENDELER 4 661, , ,7 Kortsiktig gjeld 1 489,1 Langsiktig gjeld: 414, ,5 Rentebærende 428,7 399,8 668,2 Ikke rentebærende 422,3 69,7 89,5 Minoritetsinteresser 68, , ,6 Egenkapital 2 252, , ,6 SUM GJELD OG EGENKAPITAL 4 661,7

6 Cash Flow / Investeringer (Mill. kroner) Pr kv kv Cash flow EBITDA Brutto investeringer * Likviditetsreserve * Se vedlegg for spesifikasjon

7 Finansielle nøkkeltall Pr kv kv ,7 0,7 Driftsmargin i % 7,1 12,6 12,0 Rentebærende gjeld i % 22,8 9,8 9,2 Egenkapitalgrad i % 42,5 55,5 49,8 1,08-0,12 EPS (kr.) 3,29 5,82 7,05 1,99 1,98 CFPS (kr.) 7,84 7,68 10,00 Utbytte 1,75

8 Driftsresultat før ekstraordinære poster og goodwill Akkumulert 3. kv kv ,6 47,2 KONSERN 387,6 522,1 692,1 124,3 67,6 AVIS 431,3 484,0 651,3-25,8-36,9 MULTIMEDIA -103,4-48,8-78,9-0,8 1,6 TV/FILM 10,7 5,7 18,0 26,0 14,9 FELLESFUNKSJONER 48,9 81,2 101,7 11,8 35,5 Ekstraordinære poster og goodwill 53,3 35,6 47,4 111,8 11,7 Driftsres. etter ekstraord. poster og goodwill 334,3 486,5 644,7

9 Tilknyttede selskaper - vår andel Pr kv kv Mill kroner 6,2 (5,4) Avis 18,5 34,8 44,5 (6,4) (5,0) TV/Filmselskaper 16,0 47,5 45,9 - (1,0) (3,7) Multimedia (9,7) (5,2) (8,3) (1,2) (14,1) TOTALT 24,8 77,1 82,0 Inkludert resultateffekt fra og gevinst ved salg av TvNorge, 30 mill NOK

10 Avis - Overskrifter Dobling av driftsresultatet i Aftonbladet pr. tredje kvartal størst i Europa med 1,7 millioner lesere Lavere annonsevekst enn ventet for Aftenposten i tredje kvartal Fallende annonseinntekter forventet i Aftenposten i 1999 Oppstart av trykkeri i Nydalen i forkant av planen Opplagsnedgang i VG, mye pga. spesielle hendelser i 1997, men ingen merkbar effekt av prisøkning på lørdager Kostnadsreduksjons-prosjektet i Aftenposten i henhold til plan Nye datterselskaper belaster resultater med ca. 40 mill. i 3. Kv.

11 Avis - Driftsresultat (Mill. kroner) Pr kv kv , ,3 Driftsinntekter 4 013, , , , ,3 Driftskostnader eks. EOP & GW 3 659, , ,7 124,3 67,6 Driftsres. før ekstraord. poster og goodwill 431,3 484,0 651,3 4,7 26,6 Ekstraordinære poster og goodwill 76,4 14,2 18,6 119,6 41,0 Driftsres. etter ekstraord. poster og goodwill 354,9 469,8 632,7 6,2-5,4 Andel tilknyttede selskaper 18,5 34,8 44,5 Driftsmargin 10,1 % 7,7 % Aftenposten AS 16,0 % 17,4 % 17,8 % 18,2 % 14,9 % Verdens Gang AS 17,2 % 17,5 % 16,6 % 2,0 % 9,2 % Aftonbladet Konsern 6,2 % 3,1 % 3,0 % (25,4)% (15,1)% Svenska Dagbladet (4,6)% (12,4)% (12,0)%

12 Opplagsutvikling pr Opplag Endring Endring Inntekter Endring i % (mill. kr) i % Aftenposten morgenutgave ,4 % Aftenposten aftenutgave ,7 % Aftenposten søndagsutgave ,1 % 452,9 3,3 % Verdens Gang hverdager ,6 % Verdens Gang søndager ,9 % 773,8 0,2 % Aftonbladet hverdager ,9 % Aftonbladet søndager ,3 % 923,7 * 1,6 % Svenska Dagbladet ,7 % 258,7 * (0,6)% * SEK

13 Annonseutvikling pr Antall Volum Endring Inntekter Endring avisdager (Spm) (mill. kr) Aftenposten ,0 % 1 064,2 9,2 % VG (4,0)% 255,8 5,0 % Aftonbladet* ,5 % 215,3 26,6 % Svenska Dagbladet* (9,2)% 345,9 (0,4) % * SEK

14 TV/Film - Overskrifter 4% driftsmargin i produksjonsselskapene» Gode tall fra TV-produksjon» Svake tall fra reklamefilm-produksjon» Gode seertall for Hotell Cæsar første uke Avtalen om produksjonssamarbeid med Endemol signert» Endemol eier 35% og Schibsted 65% i Metronome Film & Television

15 TV/Film - Overskrifter God vekst i reklamemarkedet for TV, markedet vokste med 19% i årets ni første mnd.» Annonseomsetning TV2 +15% TVNorge +51%» Markedsandeler: TV2 67% (-3pp) TVNorge 16% (+3pp) Positiv utvikling for kinodrift, og film- og videodistribusjonmen rettighetskjøp trekker Sandrew Metronome-resultatet ned

16 TV/Film - Driftsresultat (Mill. kroner) Pr kv kv ,6 155,2 Driftsinntekter 480,2 250,5 364,5 78,4 153,6 Driftskostnader eks. EOP & GW 469,5 244,8 346,5-0,8 1,6 Driftsres. før ekstraord. poster og goodwill 10,7 5,7 18,0 4,4 5,9 Ekstraordinære poster og goodwill 10,3 13,1 17,3-5,2-4,3 Driftsres. etter ekstraord. poster og goodwill 0,4-7,4 0,7-6,4-5,0 Andel tilknyttede selskaper 16,0 47,5 * 45,9 * Inkluderer nettogevinst på 30 mill. vedr. TVNorge

17 SCHIBSTED MULTIMEDIA 3. KVARTAL 1998 STRATEGISKE OG OPERASJONELLE RETNINGSLINJER FOR 1999

18 SCHIBSTED MULTIMEDIA 3 Kvartal 1998» Omsetningsøkning fra 32 mill til 68 mill: SOL.no, SOL.se, Schibsted Forlag og Scan Foto/Pica» Driftsresultat fra - 29 til -40 mill SOL.se, AOS, SOL.dk, AOK, SIS

19 Schibsted Multimedia Viktige heldelser 3. Kvartal: Ledelsesendringer i SOL.no Restrukturering i SOL.no i 1998 Ytterligere kostnadstiltak i SOL.no, SOL.se og SOL.dk vedtatt Avtale med SBS om medeierskap i interaktive selskap i Norge, Sverige og Danmark Lansering av Allt om Stockholm

20 Multimedia - Driftsresultat (Mill. kroner) Pr kv kv ,1 67,7 Driftsinntekter 193,1 117,7 188,5 61,9 107,7 Driftskostnader eks. EOP & GW 291,6 175,0 278,9 (25,8) (36,9) Driftsres. før ekstraord. poster og goodwill (103,4) (46,7) (78,9) 2,8 3,0 Ekstraordinære poster og goodwill (5,0) 8,3 11,5 (28,6) (39,9) Driftsres. etter ekstraord. poster og goodwill (98,4) (55,0) (90,4)

21 SCHIBSTED MULTIMEDIA STRATEGISKE OG OPERASJONELLE RETNINGSLINJER FOR 1999

22 Settingen We have to rethink our rethinking - Michael Wolff in Burn Rate In the Internet business, profitability is for wimps. It means your business plan wasn t agressive enough - from Doonesbury cartoon

23 Strategi fra 1995 til i dag Valg av Internett Protokoll (IP) fremfor proprietær teknologi Aggressiv utbygging av markedet gjennom aksessutbygging ( ) utstrakt innholdsutvikling i SOL og avisenes regi bredt innhold (gateway) spesialisert innhold (dype, nisje tjenester) teknologisk avanserte produkter allianse gjennom medeierskap med aksess-leverandører mål om å dominere segmenter Førende filosofi var at man måtte være først og størst innenfor alle potensielt interessante områder, store som små Konsekvens har vært betydelig ressursbruk (i forhold til markedet og konkurrenter)

24 Resultater hittil Bidratt til at Internett har høy utbredelse i Norge Etablert noen nye merkevarer (SOL, Passagen, Kvasir, Hugin, m.fl.) Forsterket noen merkevarer (VG, Aftonbladet) Eierandeler i største nettsteder: 54% i SOL Norge 40% i SOL Sverige 65% i Danmark, som fortsatt er liten trafikkmessig 4-5 Schibsted produkter blant 10 største nettsteder i Norge til enhver tid Bundling med ledende aksess-leverandører i Norge og Sverige Lisensiert by-guide teknologi for Skandinavia Første-valg for internasjonale aktører som vil inn i Skandinavia

25 Erfaringer fra markedet Aksess og trafikk utvikler seg som forventet Betalingsvillighet betydelig lavere enn forventet gratis innholdsprodukter dominerer grunnet aktørenes vilje til å teste kanalen mange produkter er dårlige og gir liten nytte eller verdi nytteprodukter (e-post) gis bort av telekom leverandører usikre betalingssystemer skremmer brukerne Annonsører trege med å ta nettet i bruk for lave dekningstall for massemarkedskampanjer lite samspill med annonser i andre medier, kjøres alene banner-annonser gir liten effekt (lav klick-through )

26 Erfaringer fra markedet forts. Kommunikasjonsprodukter viser eksplosiv vekst, men gis bort av telekom leverandører Vinnerne i markedet så langt domineres av nye navn/produkter amazon.com, yahoo!, Boxman, CD Now, SOL, Kvasir Men, også noen etablerte aktører har klart seg godt Aftonbladet, VG, Gule sider, Microsoft Produktenes liv er kort, høy forandringstakt Men, distribusjonsmakt blir viktigere og viktigere Portaler dikterer betingelser Tekst-TV viktig distribusjonskanal i noe tid

27 Implikasjoner Multimedia, og spesielt Internett, fortsatt strategisk viktig for Schibsted Trussel mot rubrikkannonser fortsetter Økende tidsbruk på Internett går ut over aviser og TV Nye annonse-produkter vil utvikles Distribusjonsmakt og kundekjennskap gir markedsmakt Men, lavere kortsiktig inntektspotensiale krever operasjonell nytenking

28 Handlingsplan for 1998/1999 Sluttføre forhandlinger med Telia Etablere enhetlig eierstruktur i Skandinavia, vurdere alternativer dersom dette ikke lykkes Redusere produktilbudet i egen regi, fokus på brede tjenester (igangsatt) Forenkle gjenværende produkter (igangsatt) Stille strengere lønnsomhetskrav per produkt (igangsatt) Stille strengere lønnsomhetskrav til selskapene (igangsatt) Sikre, gjennom tett samarbeid med Avis-området, at Aftenposten og SvD møter trusselen mot rubrikkannonser Utnytte erfaringene i nye markeder

29 Finansielle konsekvenser Driftsresultat i 3. kvartal -40 millioner, på årsbasis ca millioner Budsjettarbeid skal senke kostnader med 30-50% i SOL- selskapene, men vil kreve avsetninger i 1998 By-guide selskapene har rigid kostnadsstruktur, negativt resultat ca. kr. 50 millioner i 1999 (100 % basis) Forventet resultatutvikling: Driftsunderskudd i 1999 < kr 100 millioner Driftsresultat i 2000 > 0 Løpende break even i SOL selskapene rundt 1. kvartal 2000

30 Vedlegg Cash Flow Brutto investeringer Kvartalsvis fordeling av driftsresultat Driftsresultat Aftenposten Driftsresultat Svenska Dagbladet Driftsresultat VG Driftsresultat Aftonbladet Schibsted Trykk AS Annonseutvikling - Regionaviser Resultat TV/Film divisjon TV / Film Virksomhet TV2 - Konsern Aftenpostens annonsevolum Opplagsutvikling - Svensk tabloid TV2 universet Norge - världsmästare på internet Trafikkutvikling for SOL Daglig antall lesere på nettet

31 Cash Flow (Mill. kroner) Pr kv kv ,2 (11,7) Resultat før skattekostnad 325,9 567,9 728,2 54,3 85,6 +/- Avskrivninger 222,0 162,7 231,6 7,5 24,7 +/- Endring pensjon 81,4 10,4 25,3 1,2 35,2 +/- Andel tilknyttede selskaper 11,6 (44,3) (49,9) (30,5) 3,5 - Betalbare skatter (97,8) (164,7) (242,9) - 137,7 137,3 Cash flow 543,0 532,0 692,2 1,99 1,98 Cash flow pr. aksje (kr.) 7,84 7,68 10,00

32 Brutto investeringer (Mill. kroner) Pr kv kv Bygg og anlegg Trykkeriet Andre driftsinvesteringer Aksjer og andeler Sum investeringer

33 Kvartalsvis fordeling av driftsresultat (Mill. kroner) kvartal 56,4 81,6 131,8 119,9 163,1 170,5 18 % 20 % 32 % 25 % 25 % 2. kvartal 108,4 139,7 126,5 138,3 211,8 152,1 34 % 34 % 31 % 29 % 33 % 3. kvartal 57,6 71,2 57,3 87,2 113,9 11,7 18 % 17 % 14 % 18 % 18 % 4. kvartal 95,1 123,5 93,4 132,3 * 155,9 30 % 30 % 23 % 28 % 24 % ÅRETS DRIFTSRESULTAT 317,5 416,0 409,0 477,7 * 644,7 334,3 *Salgsgevinst ved salg av Schibsted Nett på 91,5 mill trukket ut.

34 Driftsresultat (Mill. kroner) Pr kv kv ,9 149,8 Opplagsinntekter 452,9 438,2 587,7 295,1 301,4 Annonseinntekter 1 064,2 974, ,2 50,8 27,1 Øvrige inntekter 78,5 142,8-190,5 489,8 478,3 Sum driftsinntekter 1 595, , ,4 38,8 41,2 Forbruk av råvarer 135,9 125,0 172,1 234,2 203,7 Lønnskostnader 583,6 647,8 897,7 138,2 169,5 Øvrige driftskostnader 536,2 420,8 546,5 14,6 12,5 Avskrivninger 37,4 45,1 60,8 14,7 14,4 Royalty 47,9 46,7-63,5 440,5 441,3 Sum driftskostnader 1 340, , ,6 49,3 37,1 Driftsresultat 254,7 269,9 375,8

35 Driftsresultat Pr kv kv ,7 85,5 Opplagsinntekter 258,7 260,4 351,9 95,7 93,3 Annonseinntekter 345,9 347,4 489,9 3,8 3,9 Øvrige inntekter 16,3 12,7 17,1 13,6 14,3 Offentlig tilskudd 42,9 40,7 58,3 (SEK Mill.) 198,7 197,0 Sum driftsinntekter 663,8 661,2 917,1 21,4 20,0 Forbruk av råvarer 59,3 67,6 90,6 72,8 61,8 Lønnskostnader 190,5 219,8 291,5 141,8 139,5 Øvrige driftskostnader 427,6 416,2 553,9 7,8 - Restruktureringskostnader - 23,1 69,3 5,5 5,6 Avskrivninger 17,1 16,2 22,0 249,3 226,8 Sum driftskostnader 694,5 742, ,2 (50,5) (29,7) Driftsresultat (30,7) (81,7) (110,1)

36 Driftsresultat (Mill. kroner) Pr kv kv ,7 282,4 Opplagsinntekter 773,8 772, ,8 77,6 70,4 Annonseinntekter 255,8 243,6 342,9 1,6 1,7 Øvrige inntekter 6,3 5,0 6,5 366,9 354,5 Sum driftsinntekter 1 035, , ,2 28,0 28,7 Forbruk av råvarer 81,1 77,8 106,0 75,2 80,4 Lønnskostnader 213,1 211,3 294,7 178,2 174,6 Øvrige driftskostnader 511,1 499,4 680,1 7,6 7,3 Avskrivninger 21,9 22,8 29,9 11,0 10,6 Royalty 31,1 30,6 41,4 300,0 301,6 Sum driftskostnader 858,2 841, ,1 66,9 52,9 Driftsresultat 177,7 179,0 230,1

37 Driftsresultat (SEK Mill.) Pr kv kv ,7 323,6 Opplagsinntekter 923,7 909, ,1 49,2 64,5 Annonseinntekter 215,3 170,1 249,2 4,1 7,4 Øvrige inntekter 21,8 8,6 14,1 369,0 395,5 Sum driftsinntekter 1 160, , ,4 63,1 59,9 Forbruk av råvarer 178,9 179,5 239,4 58,3 66,5 Lønnskostnader 199,0 177,6 236,0 229,7 223,4 Øvrige driftskostnader 684,2 664,2 906,0 10,7 9,1 Avskrivninger 26,3 32,6 43,3 361,8 358,9 Sum driftskostnader 1 088, , ,7 7,2 36,6 Driftsresultat 72,4 33,8 44,7

38 Schibsted Trykk AS (Mill. kroner) Pr kv kv ,5 Driftsinntekter 396, ,7 149,6 Driftskostnader 439,4 4,9 9,4 (1,7) (22,1) Driftsresultat (42,6) (4,9) (9,4) * *) inkluderer ikke kostnader (60 Mill.) vedr. førtidspensjoneringer

39 Annonseutvikling - Regionaviser 3. kv kv. 98 Volum i SPM Pr. 3. Kv Endring Adresseavisen ,6 % Bergens Tidende ,0 % Fædrelandsvennen ,4 % Harstad Tidende ,3 % Stavanger Aftenblad (1,2)%

40 Resultat TV/Film divisjon Sandrew Metronome Infrastruktur Metronome Film TV & Film Broadcast Konsern Konsern Konsern & TV Konsern Konsern (NOK:MILL) ) ) Driftsinntekter 29,6 14,1 198,8 65,9 6,5 251,8 190,0 480,2 250,6 Driftskostnader -22,4-2,0-196,6-69,0-4,8-241,8-194,9-461,0-245,0 Driftsresultat 7,2 12,1 2,2-3,1 1,7 10,0-4,9 19,2 5,6 Resultatandel TS 20,0 58,7 0,1-2,2-2,9-6,5 17,2 50,0 Andre finansposter -1,5-1,4-0,7-3,7-1,1-2,0-1,8 0,8-16,3-7,2 Sum finansposter 18,5 57,3-0,6-5,9-4,0-8,5-1,8 0,8 0,9 42,8 Resultat før Goodwill 25,7 69,4 1,6-9,0-4,0-6,8 8,2-4,1 20,1 48,4 Sum Goodwill avskr. -4,3-2,2-6,5-3,4-0,2-9,1-9,6-19,9-15,4 Resultat før skatt: 21,4 67,2-4,9-12,4-4,0-7,0-0,9-13,7 0,2 33,0 1) Inkludert resultateffekt fra og gevinst ved salg av TvNorge, 30 mill NOK 2) Salgsgev aksjer i NFD ligger i driftsinntekter med+ 8,5 mill.

41 TV / Film Virksomhet (Mill. kroner) Pr. 3. kvartal 98 Pr. 3. kvartal 97 Omsetning Andel Omsetning Andel resultat resultat før skatt før skatt Broadcast: Døtre 29,6 2,5 14,1 10,7 Tilknyttede 969,9 18,9 849,0 56,5 TV-/Filmrettigheter: Døtre 198,8 (16,3) 40,0 (11,2) Tilknyttede 12,0 0,1 39,3 (2,3) TV/Film-produksjon: Døtre 251,8 (0,9) 189,9 (13,7) Tilknyttede Infrastruktur: Døtre (1,1) 6,5 (0,3) Tilknyttede 135,0 (2,9) 276,2 (6,7) Totalt (etter elimineringer): Døtre 480,2 (15,8) 250,5 (14,5) Tilknyttede 1 116,9 16, ,5 47,5

42 TV2 - Konsern (Mill. kroner) Pr kv kv ,0 273,6 Driftsinntekter 969,9 750, ,9 63,5 55,6 Programkostnader 260,6 190,2 293,1 55,6 67,8 Personalkostnader 189,4 150,5 215,1 82,1 114,8 Øvrige driftskostnader 298,9 222,8 307,9 11,8 14,3 Avskrivninger 39,0 34,5 44,1 18,5 22,7 Andel res. tilknyttede selskap 59,6 29,6-54,4 231,5 275,2 Sum driftskostnader 847,4 627,6-914,6 (10,5) (1,6) Driftsresultat 122,5 123,0-155,3 3,7 (2,9) Netto finansposter (10,0) 9,1 6,9 (1,9) -1,5 Skattekostnad 31,4 37,0 67,1 (4,9) (3,0) Resultat etter skattekostnad 81,1 95,1 95,1

43 Aftenpostens annonsevolum 45 Rullerende sum siste 12 mnd. Morgen + Søndag + Aften sp.meter Rubrikkann Tekstann

44 Opplagsutvikling - Svensk tabloid Aftonbladet 12 mnd. rullerende Expressen 12 mnd. rullerende jan.96 apr.96 jul.96 okt.96 jan.97 apr.97 jul.97 okt.97 jan.98 apr.98 jul.98

45 TV2 universet NRK 1 30 TV TV Norge TV 3 NRK 2 0 Tall til og med uke 42

46 Norge - världsmästare på internet Ingenstans i världen surfar man så mycket på nätet som i Norge 34 % 26 % 23 % 22 % Norge Sverige USA Finland Kilde: SIFO Interactive Media/Relevant Knowledge

47 Trafikkutvikling for SOL Antall oppslag/ uke Jan Feb Mars April Mai Juni Aug Sept Okt Nov Des Jan Feb April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Des Total trafikk pr. uke 43

48 Daglig antall lesere på nettet SOL VG Yahoo Dagbladet Nettavisen Aftenposten TV2.no NRK.no Digi.no September August Juli Kilde: Norsk Gallup Institutt AS

49 Her finnes: PRESSEMELDINGER RAPPORTER/PRESENTASJONER KALENDER KONTAKTER LENKER EIERSTRUKTUR KURSINFORMASJON

50 Schibsteds utvikling E E Omsetning (herav NOK i %) (95%) (62%) Driftsresultat Resultat før skatt Totalbalanse Egenkapital Antall ansatte Tall i mill.kr.

DRIFTSINNTEKTER (MRD) EBITDA EPS JUSTERT (NOK) 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 4,0 3,19 3,50 3,29 3,38 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 2,61 2,27 2,01

DRIFTSINNTEKTER (MRD) EBITDA EPS JUSTERT (NOK) 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 4,0 3,19 3,50 3,29 3,38 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 2,61 2,27 2,01 DRIFTSINNTEKTER (MRD) EBITDA EPS JUSTERT (NOK) 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 3,71 3,76 3,50 3,29 3,38 3. kv. 4. kv. 1. kv. 11 2. kv. 11 3. kv. 11 700 600 500 400 300 200 0 0 683 567 562 531 447 3.

Detaljer

Delårsrapport Interim Report 4. KVARTAL/ 31.12.2000

Delårsrapport Interim Report 4. KVARTAL/ 31.12.2000 >> 2000 Delårsrapport Interim Report 4. KVARTAL/ 31.12.2000 SCHIBSTED KONSERN SCHIBSTED GROUP DELÅRSRAPPORT / INTERIM REPORT >> Resultatregnskap / Income statement SCHIBSTED KONSERN / SCHIBSTED GROUP 1.10.-31.12.99

Detaljer

LOKAL VIRKSOMHET NASJONAL VIRKSOMHET INTERNASJONAL VIRKSOMHET ÅRSBERETNING AKSJONÆRFORHOLD ANALYTISK INFORMASJON REGNSKAP

LOKAL VIRKSOMHET NASJONAL VIRKSOMHET INTERNASJONAL VIRKSOMHET ÅRSBERETNING AKSJONÆRFORHOLD ANALYTISK INFORMASJON REGNSKAP LOKAL VIRKSOMHET NASJONAL VIRKSOMHET INTERNASJONAL VIRKSOMHET ÅRSBERETNING AKSJONÆRFORHOLD ANALYTISK INFORMASJON REGNSKAP A-pressen ÅRSRAPPORT 2002 INNHOLD A-pressen viktig medieaktør 1 A-pressen vår virksomhet

Detaljer

Innhold DETTE ER SCHIBSTED MEDIA GROUP... 3 KONSERNSJEFEN... NØKKELTALL... ÅRSBERETNING... LEDERLØNNSERKLÆRING... SAMFUNNSANSVAR...

Innhold DETTE ER SCHIBSTED MEDIA GROUP... 3 KONSERNSJEFEN... NØKKELTALL... ÅRSBERETNING... LEDERLØNNSERKLÆRING... SAMFUNNSANSVAR... Årsrapport 20 13 1 Innhold DETTE ER SCHIBSTED MEDIA GROUP... 3 KONSERNSJEFEN... NØKKELTALL... ÅRSBERETNING... LEDERLØNNSERKLÆRING... SAMFUNNSANSVAR... 4 6 8 40 46 REDEGJØRELSE OM FORETAKSSTYRING... 60

Detaljer

Innhold DETTE ER SCHIBSTED MEDIA GROUP... 3 KONSERNSJEFEN... NØKKELTALL... ÅRSBERETNING... LEDERLØNNSERKLÆRING... SAMFUNNSANSVAR...

Innhold DETTE ER SCHIBSTED MEDIA GROUP... 3 KONSERNSJEFEN... NØKKELTALL... ÅRSBERETNING... LEDERLØNNSERKLÆRING... SAMFUNNSANSVAR... Årsrapport 20 13 1 Innhold DETTE ER SCHIBSTED MEDIA GROUP... 3 KONSERNSJEFEN... NØKKELTALL... ÅRSBERETNING... LEDERLØNNSERKLÆRING... SAMFUNNSANSVAR... 4 6 8 40 46 REDEGJØRELSE OM FORETAKSSTYRING... 60

Detaljer

Utviklingstrekk i 2. kvartal 2004

Utviklingstrekk i 2. kvartal 2004 TV 2 Gruppen as Pressemelding Regnskap per 2. kvartal TV 2 Konsern Per 2. kvartal Per 31.12 2004 (NOK mill.) 2004 441,6 459,0 Driftsinntekter 869,8 816,8 1 617,9 (349,5) (434,7) Driftskostnader (828,3)

Detaljer

Styrket våre to pilarer Mobil og nettbrett

Styrket våre to pilarer Mobil og nettbrett ÅRSRAPPORT 2010 Innhold side 3 Konsernsjefen side 5 Nøkkeltall side 9 Virksomhetsbeskrivelse side 53 Samfunnsansvar side 62 Eierstyring og selskapsledelse side 87 Aksjonærinformasjon side 96 Årsberetning

Detaljer

A-pressen Foreløpig resultat 2001

A-pressen Foreløpig resultat 2001 Bilde A-pressen Foreløpig resultat 2001 Bilde Presentasjon 8. februar 2002. Konsernsjef Alf Hildrum og konserndirektør Even Nordstrøm Hovedtrekk 2001 > 2 > Minus 16 mkr før skatt > Nord-Norge avtalen ny

Detaljer

Årsrapport 2002. Årsrapport 2002 TV 2 Gruppen

Årsrapport 2002. Årsrapport 2002 TV 2 Gruppen AS Postboks 7222, 5020 Bergen - Telefon: 55 90 80 70 - Fax: 55 90 80 90 - info@tv2.no - www.tv2.no Årsrapport 2002 Årsrapport 2002 Dette er s strategi er å være en ledende leverandør av nyheter, informasjons-

Detaljer

Schibsted. Delårsrapport / Interim report 2003 1. kvartal / 1st quarter

Schibsted. Delårsrapport / Interim report 2003 1. kvartal / 1st quarter Schibsted Delårsrapport / Interim report 2003 1. kvartal / 1st quarter Kommentarer 1. kvartal 2003 Konsernets driftsresultat i 1. kvartal viser en betydelig forbedring mot 1. kvartal 2002 innen de fleste

Detaljer

Konsernsjefen... 4 Nøkkeltall... 6 Schibsted Media Group... 7

Konsernsjefen... 4 Nøkkeltall... 6 Schibsted Media Group... 7 ÅRSRAPPORT 2011 1 2 INNHOLD Konsernsjefen... 4 Nøkkeltall... 6 Schibsted Media Group... 7 Mediehus Skandinavia... 8 Mediehus Internasjonal... 22 Online rubrikk... 28 Samfunnsansvar... 38 Konsernstyret...

Detaljer

Konsernsjefen... 4 Nøkkeltall... 6 Schibsted Media Group... 7

Konsernsjefen... 4 Nøkkeltall... 6 Schibsted Media Group... 7 ÅRSRAPPORT 2011 1 2 INNHOLD Konsernsjefen... 4 Nøkkeltall... 6 Schibsted Media Group... 7 Mediehus Skandinavia... 8 Mediehus Internasjonal... 22 Online rubrikk... 28 Samfunnsansvar... 38 Konsernstyret...

Detaljer

ÅRSRAPPORT SCHIBSTED MEDIA GROUP 2014

ÅRSRAPPORT SCHIBSTED MEDIA GROUP 2014 ÅRSRAPPORT SCHIBSTED MEDIA GROUP 2014 1 INNHOLD DETTE ER SCHIBSTED MEDIA GROUP... 3 KONSERNSJEFEN... NØKKELTALL... ÅRSBERETNING... LEDERLØNNSERKLÆRING... SAMFUNNSANSVAR... 4 6 8 42 48 REDEGJØRELSE OM FORETAKSSTYRING...

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

A-PRESSEN, FRA LOKALE AVISHUS TIL LOKALE MEDIEHUS

A-PRESSEN, FRA LOKALE AVISHUS TIL LOKALE MEDIEHUS a ÅRSRAPPORT 2000 a a aaa aa aaa a a A-PRESSEN, FRA LOKALE AVISHUS TIL LOKALE MEDIEHUS INNHOLD Dette er A-pressen 2 Nøkkeltall 3 Begivenheter 4 Konsernsjefen 5 Årsberetning 7 Forretningsområder 15 Elektroniske

Detaljer

Digital fremtid Media Norge 2010 Aftenposten Bergens Tidende. Digital fremtid Media Norge 2010 Aftenposten Bergens Tidende

Digital fremtid Media Norge 2010 Aftenposten Bergens Tidende. Digital fremtid Media Norge 2010 Aftenposten Bergens Tidende Å R S R A P P O R T 2 0 1 0 Å R S R A P P O R T 2 0 1 0 Å R S R A P P O R T 2 0 1 0 Innhold: Innhold: 1 2 4 5 6 7 8 9 10 19 67 82 84 Digital fremtid Media Norge 2010 Aftenposten Bergens Tidende Stavanger

Detaljer

Etableringen av Media Norge. - Høringsnotat - etter medieeierskapsloven

Etableringen av Media Norge. - Høringsnotat - etter medieeierskapsloven Etableringen av Media Norge - Høringsnotat - etter medieeierskapsloven 26. april 2007 1 1. Bakgrunn... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Lovhjemmel og utgangspunkt for Medietilsynets inngrepsvurdering... 3 1.3

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000 EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000 Oppsummering EDB Business Partners tall for 2. kvartal viser solid omsetnings- og resultatvekst for samtlige forretningsområder, og marginbildet har

Detaljer

Innhold. Konsernsjefen... Nøkkeltall... 4 6 Schibsted Media Group... 7

Innhold. Konsernsjefen... Nøkkeltall... 4 6 Schibsted Media Group... 7 Årsrapport 20 12 1 2 Innhold Konsernsjefen... Nøkkeltall... 4 6 Schibsted Media Group... 7 Online rubrikk... 8 Finn.no 10 Blocket.se/Bytbil.com 11 Leboncoin.fr 12 Andre etablert fase 13 Investeringsfase

Detaljer

Innhold. Konsernsjefen... Nøkkeltall... 4 6 Schibsted Media Group... 7. Samfunnsansvar... Foretaksstyring...

Innhold. Konsernsjefen... Nøkkeltall... 4 6 Schibsted Media Group... 7. Samfunnsansvar... Foretaksstyring... Årsrapport 20 12 1 2 Innhold Konsernsjefen... Nøkkeltall... 4 6 Schibsted Media Group... 7 Online rubrikk... 8 Finn.no 10 Blocket.se/Bytbil.com 11 Leboncoin.fr 12 Andre etablert fase 13 Investeringsfase

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2014

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2014 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 214 Hovedpunkter Konsernets omsetning i andre kvartal var tilbake 2 % til MNOK 324 Opplagsinntektene var stabile annonseinntektene var ned 8 %, mens serviceinntektene steg med

Detaljer

Konsernsjefen... 4 Nøkkeltall... 6 Schibsted Media Group... 7

Konsernsjefen... 4 Nøkkeltall... 6 Schibsted Media Group... 7 Årsrapport 20 12 1 2 INNHOLD Konsernsjefen... 4 Nøkkeltall... 6 Schibsted Media Group... 7 Online rubrikk... 8 Schibsted Norge... 16 Schibsted Sverige... 26 Mediehus Internasjonal... 30 Samfunnsansvar...

Detaljer

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt Andre kvartal 20 Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Reforhandling av avtale med distributør i USA pågår Utvikling innen avbilding går som planlagt

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2006. Aksjonærrapport

Resultat 1. kvartal 2006. Aksjonærrapport Resultat 1. kvartal 2006 Aksjonærrapport Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69 www. hafslund.no E-post: firmapost@hafslund.no Vi gjør hverdagen

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2001. januar 2001. desember 2001 forts. AS Norges Handels og Sjøfartstidene Grev Wedelsplass 9 PO Box 1182 Sentrum N-0107 Oslo

ÅRSRAPPORT 2001. januar 2001. desember 2001 forts. AS Norges Handels og Sjøfartstidene Grev Wedelsplass 9 PO Box 1182 Sentrum N-0107 Oslo januar 2001 desember 2001 forts. 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 AS Norges Handels og Sjøfartstidene Grev Wedelsplass 9 PO Box 1182 Sentrum N-0107 Oslo Tel. 47 22 00 10 00 Fax 47 22 00 10 10 www.nhst.no

Detaljer

INNHOLD. Årsrapport 2005

INNHOLD. Årsrapport 2005 INNHOLD Årsrapport 2005 For å navigere i dokumentet trykker du på pilene frem og tilbake, eller tilbake til innholdsfortegnelsen. Trykk Esc for å avslutte. TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 Årsrapport 2005

Detaljer

TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2006 3

TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2006 3 VELKOMMEN TIL EN ÅRS- RAPPORT I FOTBALLENS TEGN. IKKE ALT HANDLET OM FOTBALL I 2006, MEN RETTIGHETENE TIL NORSK TOPPFOTBALL HAR VÆRT EN VITAMININNSPRØYTING FOR HELE TV 2-KONSERNET. DET HAR VÆRT TØFFE TAK,

Detaljer

Høydepunkter. Rekordomsetning for konsernet. Opplagsvinneren. Etablerte nett-tv. Økte til 8000

Høydepunkter. Rekordomsetning for konsernet. Opplagsvinneren. Etablerte nett-tv. Økte til 8000 NHST årsrapport 2006 Høydepunkter 2006 upstream 10ÅR 6 Upstream feiret sitt 10 års-jubileum med markeringer i Oslo, Singapore og Houston. Avisen hadde dessuten en økning i opplaget på syv prosent der opplaget

Detaljer

Egenkapitalandel (%) 26,9 % 25,8 % 25,5 % Totalkapitalrentabilitet (%) 10,2 % 4,6 % 11,3 % Likviditetsgrad 0,97 0,93 0,98

Egenkapitalandel (%) 26,9 % 25,8 % 25,5 % Totalkapitalrentabilitet (%) 10,2 % 4,6 % 11,3 % Likviditetsgrad 0,97 0,93 0,98 ÅRSRAPPORT Nøkkeltall Tall i NOK 1 000 KONSERN 2011** 2010** Driftsinntekter 1 199 951 1 176 263 1 107 392 Driftsresultat 44 240 9 520 29 568 Resultat før skatt 40 092 10 823 30 889 Årets resultat 24 038

Detaljer

Tall i NOK 1 000 KONSERN 2014 2013 2012

Tall i NOK 1 000 KONSERN 2014 2013 2012 ÅRSRAPPORT NØKKELTALL Tall i NOK 1 000 KONSERN 2014 2013 2012 Driftsinntekter 1 235 360 1 236 835 1 199 951 Driftsresultat (10 316) 9 067 44 240 Resultat før skatt (14 671) 5 567 40 092 Årets resultat

Detaljer