Smart Move. Teoretisk oppgave

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Smart Move. Teoretisk oppgave"

Transkript

1 Smart Move. Teoretisk oppgave Transport er en del av hverdagen din. Dere reiser rundt for å lære, leke og for å besøke venner og familie. Det vi ønsker oss, klærne våre, maten vi spiser, vannet vi drikker, medisinene vi trenger alle disse tingene blir transportert på ulikt vis. Det transporteres på motorveier, med jernbanen, opp og ned elver, over havet, over fjell, gjennom ørkener og langs gatene der vi bor. Informasjon kan vi også tenke oss blir transportert. Dette kan transporteres via telefon, mail, gjennom bøker, fra internettsider og i tekstmeldinger. TENK PÅ DET Hva er det som hindrer mennesker, varer og informasjon å komme trygt frem dit de skal? En lyspære kan bevege seg gjennom en fabrikk, fra maskin til maskin uten å bli knust. Derimot ender mange av barna som beveger seg i trafikken på skateboard eller sykkel, på sykehus. Kan sikkerheten økes på en smart måte? Hvor effektiv er transporten vår? Millioner av mennesker sitter fast i trafikken hver eneste dag. Hvilke smarte ideer kan en finne på for å løse dette? Hva skal til for å transportere mennesker og ting på en effektiv og rask måte, ved å bruke så lite energi som mulig? Utfordringen i år er å finne ut av hvordan mennesker, dyr, informasjon og andre ting forflytter seg. Når dere har funnet ut hvordan disse beveger seg, må dere velge en av de viktigste reise- eller transport-måtene, og deretter foreta noen undersøkelser. Hvordan kan laget ditt hjelpe til med å løse ett av disse problemene? VELG EN PROBLEMSTILLING Begynn prosjektet med å definere det området dere vil forske på. Velg ut skolen, nabolaget, byen, tettstedet eller bygda deres? Landet? Verden? Husk å forklare hvilket område dere har valgt. Lag så en liste over de ulike måtene mennesker, dyr, varer og informasjon beveger seg rundt i samfunnet deres. Tenk på alt som forflytter seg, inkludert dere selv. Når dere har fullført listen deres, velger dere et av punktene og forsker mer på dette! Hva er det som gjør at deres måte å bevege seg på er farlig? Hva forhindrer mennesker, informasjon, dyr og materiell å komme frem til dit det skal? Hva gjør at det tar lengre tid? Hva gjør at de forbruker mer drivstoff? Forsk på problemet. Bruk ulike kilder som rapporter, bøker og internett. Dere kan gjerne ta kontakt med eksperter som arbeider i med temaet dere har valgt. Tenk på at dommerne vil vite hvor dere har fått informasjonen fra. LAG EN KREATIV LØSNING Hva kan gjøres for å løse problemet? Hva må skje for at lagets løsning kan gjennomføres? Hvordan vil deres løsning hjelpe samfunnet? Hvordan kan laget gjøre det lettere, tryggere, sikrere og mer effektivt å forflytte seg fra ett sted til et annet? Bruk fantasien. 1

2 DEL MED ANDRE Nå er det på tide å fortelle andre om temaet dere har forsket på, og om hvordan deres løsning kan være til hjelp. Dere kan selv velge hvordan dere vil dele det dere har lært. Noen eksempler kan være å holde foredrag for andre, lage tegneserie, rap, dikt, sang eller en historie. Lag gjerne en internettside, plakater eller brosjyrer for å spre forskningen og løsningene deres. På turneringsdagen skal presentasjonen for dommerne inneholde: en beskrivelse av område dere har tatt utgangspunkt i, problemet og lagets løsning. en beskrivelse på hvordan laget utførte forskningen. Husk kilde henvisning. en forklaring på hvordan dere har delt det dere har kommet fram til med andre NB. Den totale presentasjonstiden under turnering skal ikke være lengre enn 5 minutter. Det vil være lokale variasjoner, så ta kontakt med prosjektleder i din turneringsby. Trenger dere hjelp til å komme i gang? Håndbok for FLL veileder og FLL i skolen inneholder mer informasjon om FIRST LEGO League, tips til prosjektperioden, informasjon om turneringer, priser og poenggivning. Hvordan gjennomføre et prosjekt Vi viser til Håndbok for veileder og FLL i skolen som også gir nyttige tips om hvordan man gjennomfører et prosjekt. Hvorfor gjennomføre FLL som et prosjekt? Utforskningen av FLL-prosjektet er viktig for den helhetlige Challengeopplevelsen. FLL handler ikke bare om å bygge og konkurrere med roboter. Det handler også om å se sammenhenger mellom de ulike delene av oppdragene, vår vitenskapelige forståelse av temaet, relaterte problemer og oppfinnsomme løsninger. Vi oppfordrer alle lag til å være allsidig. Alle suksessfulle ingeniør- eller teknologiprosjekter fordrer mange forskjellige ferdigheter og egenskaper. For eksempel, Mars Rovers ville ikke ha vært like vellykket dersom NASAs designere og ingeniører som jobbet med dem, ikke samarbeidet med mennesker som har kunnskap om hva slags klima og terreng robotene ville oppleve på Mars. Før dere begynner på årets prosjekt, anbefaler vi at hele laget ser på Challenge Project Training DVD (Challengprosjektets trenings DVD). Men husk at noen deler av prosjektet har blitt endret etter at DVDen ble laget. Derfor er det viktig å sjekke prosjektoppdraget og igangsettingsmaterialet som finnes på FLLs Web-side for å få mest mulig oppdatert informasjonen om prosjektet. Sette i gang: Spesielle instruksjoner for årets oppdrag vil dere finne på FLLs Web-side når oppdraget starter. Vanligvis er prosjektet delt i tre: Bruk forskning til å identifisere et problem som eksisterer i verden i dag og som har tilknytning til årets tema Lag en oppfinnsom løsning Del forskningen og løsningen deres med samfunnet rundt dere Les årets oppdrag veldig nøye før dere begynner. For å kvalifisere seg for priser, må laget deres gi en kreativ og informativ presentasjon av alle tre delene av prosjektet til dommerne på turneringsdagen.. Selv om prosjektet kan virke litt skremmende til å begynne med, så kommer det til å bli mer overkommelig dersom dere deler det inn i små enheter. Bruk gjerne fremdiftsplanen i Håndbok for veileder som viser hvordan dere kan fullføre et prosjekt i løpet av 8 uker. 2

3 Detaljene Identifisere et problem i verden i dag Dere kan finne hvordan laget vil fokusere på prosjektet ved og: 1. Lese oppdraget veldig nøye sammen som lag. La lagmedlemmene stille spørsmål dersom noe er uklart. 2. Diskutere temaet sammen som en gruppe og kom opp med noen generelle ideer om emnet 3. Velge tre eller fire hoved-ideer og del laget inn i smågrupper som kan undersøke disse ideene. Det finnes en liste over kilder på slutten av denne veiledningen 4. Komme sammen igjen som lag og dele resultatet av undersøkelsene 5. Bestemme hvilke aspekter ved undersøkelsen som er mest viktig og/eller relevant for prosjektet og lag en prioriteringliste Lag en oppfinnsom løsning Laget må bli enig om en løsning på problemstillingen deres. Oppfinnsom betyr at løsningen deres ikke allerede blir brukt av noen andre. Det kan være en ny ide eller en forbedring av en eksisterende ide. Dere kan vurdere å enten jobbe alene eller i små grupper for å komme opp med ideer som dere så presenterer til laget, eller dere kan abeide sammen som et lag for å komme opp med en ide. Dersom dere deler opp i mindre grupper/enkeltpersoner, kan det være lurt å kombinere det beste fra flere løsninger til en hovedløsning. 1. Slipp hele laget løs og la dem komme opp med ideer 2. Lag mange forskjellige utkast 3. Tegn bilder av løsningsforslagene og/eller forbedringene til eksisterende løsninger 4. Presenter alle de mulige løsningene til hele laget 5. La laget sammen velge en enkelt løsning de ønsker å fokusere på dette kan være en kombinasjon av det beste fra flere utkast 6. Arbeid sammen for å finne forbedringer til hovedløsningen 7. Lag en prototype av løsningen deres dersom det er mulig Del forskningen og løsningen Dette er en viktig del av fullførelsen av prosjektet, og det handler ikke bare om å øve på fremførelsen. Dette er sjansen prosjektet deres har til å bli unikt. Dere har muligheten til å dele gleden over vitenskap og teknologi med andre. Dere kan til og med motivere andre til å gjøre noe. 1. Tenk på alle som dere kan dele prosjektet deres med, f.eks skolen, et lokalt styre, en lokal bedrift, en organisasjon i kommunen deres eller andre FLL lag. Tenk på hvem som vil være mest interessert i hva dere har lært og/eller som har størst sjanse til å kunne gjøre noe positivt med det dere presenterer. 2. Velg hvem dere vil presentere prosjektet for og gjennomfør fremføringen for dem før dere gjør prosjektet klar for fremføring under en FLL turnering 3. Organiser og prioriter informasjonen som dere ønsker å dele. Hvordan dere bestemmer hva dere bør dele med dommerne Siden dere bare har 5 minutter til å dele prosjektet deres med dommerne, er det viktig å tenke på følgende når dere velger den informasjonen dere ønsker å ta med: Hvor relevant er informasjonen i forhold til prosjekttemaet Sider ved prosjektet der dere har konkret informasjon og data Informasjon og data som er nært forbundet med problemet dere har fokusert på og den oppfinnsomme løsningen dere har valgt Materialer som passer inn med lagets presentasjonsstil og format Hvor relevant informasjonen er i forhold til de tre delene av årets prosjekt Hvordan dere bestemmer hvordan dere bør dele med dommerne Når dere tar siste finpussen på presentasjonen, er det 4 viktige ting å ta hensyn til: Vise hvordan dere oppnådde alle målsettingene i oppgaven og fulgte alle tre delene i prosjektet 3

4 Velg et kreativt presentasjonsformat eller stil som fremhever informasjonen dere har og egenskapene til lagmedlemmene. Mulighetene er mange og inkluderer bl.a diskusjoner, formell presentasjon med dekorasjoner ol, sketsjer, sanger, musikk og/eller video. Les prosjektdelen som finnes i Håndbok for FLL veilederen. Her er det retningslinjer for hva dommerne kommer til å se etter, legg spesielt merke til kvalitetene som er listet i utmerketkolonnen. Sett en kvalitetsstandard (Se under for informasjon om FLLs kvalitetsstandard for prosjektpresentasjoner.) Siste finpuss Sett av tid til å diskutere de følgende forslagene som lag. På denne måten kan alle forstå hva som kan gjøre arbeidet lettere og sluttresultatet bedre og morsommere. 1. Kvalitetsstandard Den beste måten laget kan forstå kvalitetsstandarden for prosjektpresentasjoner, er å se noen presentasjoner. Noen FLL turneringer tillater at lagmedlemmer og publikum ser alle prosjektpresentasjonene. Hvis dette er tilfelle ved deres turnering, så benytt sjansen! Ved andre FLL turneringer blir de beste presentasjonene tatt med som en del av avslutningsseremonien. I så fall, følg med! Dere kan også be andre lag om å prøvefremføre presentasjonen deres for dere. En FLL organisasjon i Minnesota High Tech Kids har lagt ut eksempler på vinnerpresentasjoner fra tidligere år på denne internettsiden. 2. Forstå og oppnå målsettingene Tidligere erfaringer viser at de prosjektene og presentasjonene som lykkes mest, er de som følger FLL temaet og prosjektveiledningen. Så første steg når det gjelder å lage et prosjekt, er å få en fullstendig forståelse for temaet og veiledningen for i år. 3. Involver lokalsamfunnet Lokalsamfunnet er en veldig viktig kilde til hjelp og støtte. Bruk dem til å få rådgivning, ressurser, informasjon og veiledning. Lokale organisasjoner markedsfører lagets arbeid med FLL prosjektet når de oppdager at dere har felles interesser. 4. Lag en oversikt over talentene som lagmedlemmene har Dette er deres anledning til å fremheve dere selv. Hvilke talenter har lagmedlemmene som kan gjøre denne presentasjonen spesiell? Er det noen som er intressert i kunst, som spiller et instrument, spiller skuespill, liker å synge eller skriver dikt? Er det noen som har god kunnskap om internettsider, lage video ol? Bruk disse talentene og form presentasjonen rundt dem. 5. Øv, øv og atter øv. Sist, men ikke minst så skulle øvelsene deres også inneholde spørsmål og svar. Kanskje dere kan invitere foreldre, lærere eller andre elever til å overvære generalprøven av presentasjonen. Dette kritiske publikummet kan stille spørsmål, komme med tilbakemelding, og støtte laget med positiv kritikk. Informasjonskilder Publiserte kilder, som f.eks FLLs internettsider inneholder bl.a. en prosjektveiledning for hvert år med lenker til nyttig informasjon og aktiviteter Biblioteker Offentlige kontorer Kunnskapsrike personer og organisasjoner: Vitenskapsmenn og andre profesjonelle med et yrke som er relatert til temaet. De kan bo i hjembyen deres eller de kan nås over telefon, post eller epost. Ikke glem lagmedlemmenes foreldre! Lokale organisasjoner med interesse i oppdrags teamet Universiteter og høyskoler som har eksperter på området Bedrifter med temarelatert handel Videregående skoler og andre skoler som underviser i relaterte emner Dra på besøk til en bedrift som driver med temarelatert handel Husk at kunnskapsrike personer kan komme fra mange steder!

5 Snakke med eksperter Forberedelse og eksempler på intervjuspørsmål Det å snakke med eksperter som arbeider innenfor samme felt som Challenge temaet, er en kjempefin måte FLL laget deres kan lære mer om emnet, finne oppdaterte opplysninger, oppdage mulige problemer og lære om hva som blir gjort for å løse disse problemene. Eksperter kan være mange forskjellige slags personer som forskere, ingeniører, samfunnsledere, universitetsprofessorer og studenter, samt alle som på en eller annen måte er påvirket av Challenge temaet enten på jobb eller i livet generelt. Forberede et intervju Ta kontakt med eksperten(e) dere vil snakke med så tidlig som mulig for å se om de har tid og mulighet til å hjelpe dere med prosjektet. Finn ut hvordan de ønsker å utføre intervjuet (personlig fremmøte, telefon eller epost). Avtal en tid og begynn å gjøre dere klare til intervjuet. I god tid før dagen da dere skal utføreintervjuet, bør laget komme opp med en liste over spørsmål de ønsker å stille. Planlegg konkrete, til-poenget spørsmål som vil hjelpe dere å nå prosjektmålet deres, og bruk tiden med eksperten på best mulig måte. Forsøk å forutse hvor lang tid intervjuet til vare slik at dere kan holde dere innenfor den avtalte tidsrammen. Alle spørsmålene skulle handle om emnet dere senere skal presentere. Det er lurt å skrive ned alle spørsmålene slik at dere har dem foran dere under intervjuet. Det kan også være lurt å sende en liste til over alle spørsmålene deres til eksperten før intervjuet, slik at han/hun har tid til å forberede svarene. Bestem på forhånd hvem av lagmedlemmene som skal stille hvilke spørsmål. Husk å være vennlig og profesjonell under intervjuet, og vis respekt for den tiden dere har blitt tildelt. Behandle eksperten som et medlem av laget deres og husk å takke ham/henne for hjelpen! Eksperter på lure bevegelsesløsninger og eksempler på spørsmål Transporteksperter Det kan være spesielt hjelpsomt å snakke med eksperter som arbeider med transport hver dag, om prosjektet deres. Disse kan være: IT-eksperter Ordførere Regionale planleggere og byplanleggere Medlemmer av byrådet Luftfartskontrollører Samfunnsledere Lovgivere Bilingeniører Internettleverandører Bedriftsledere innen import/eksport Ansatte i busselskaper Rektorer og inspektører på skolen Og mange, mange andre! Eksempler på spørsmål Det er enkelte spørsmål dere bør finne svaret på selv ved hjelp av forskning, før dere snakker med eksperter. Dette vil hjelpe hvert lagmedlem til å ha en grunnleggende forståelse for prosjektet og dets utfordringer. Noen av disse spørsmålene er: Hva er lagets definisjon på samfunnet vårt? Hvordan påvirker transportproblemer livet vårt? Hvilke typer transport er tilgjengelig i samfunnet vårt? Hvilke former for transport bruker laget vårt? Hvilke skulle vi ønske at vi kunne bruke? Hvem blir påvirket av problemer med transporten? På hvilken måte blir de påvirket? Intervjuspørsmål Når dere forbereder dere til intervjuet, trenger dere å tenke på spørsmål som er knyttet til emnet dere har valgt for prosjektet deres. Men det er noen lag som også snakker med eksperter først, før de velger hvilket 5

6 emne de vil fokusere på. De neste spørsmålene er ment som en veiledning for å få dere igang. Eksempler på spørsmål kan være: Hva gjorde at du valge å arbeide med dette? Hva er det viktigste transportspørsmålet området vårt står overfor? Vet du om andre områder i verden som står overfor de samme transportutfordringene? Hvordan forbedrer du transporten i jobben din? Hvordan kan transportnettverket vårt bli tryggere? Eller, hvordan kan bilene våre bli tryggere? Hvordan tror du transporten kunne bli forbedret i vårt område? Synes du at transportsystemet vi har i samfunnet vårt, fungerer bra for barn? Eldre? Voksne? Hva kan gjøres for at transportnettverket i samfunnet vårt skal bli mer effektivt? Hvilket råd kan du gi til fremtidige generasjoner for å hjelpe dem til å løse transportproblemer? Hvordan tror du transporten vil se ut i fremtiden? Hvordan tror du at vi kommer til å få de tingene vi trenger og ønsker i fremtiden? Hvordan kommer vi oss til skolen? Jobben? Handle matvarer? Informasjon?

7 Aktiviteter Innledning Lag en oversikt som viser de forskjellige transportformene som hver student benytter for å komme seg fra hjemmet til skolen om morgenen, og hvor lang tid det tar. Dere kan studere kun deres egen klasse, flere klasser eller hele skolen. Fremgangsmåte Lag et spørreskjema. Del ut spørreskjemaet til hver person i undersøkelsen. Samle inn svarene og før dem opp på et regneark Sett opp et reneark der kolonnene inneholder de forskjellige formene for transport, tiden eleven drar hjemmefra og når eleven ankommer skolen. Radene er for hver deltaker i studien. Her er et eksempel: Deltaker Transportform under de fleste værforhold Gå Sykle Kjøre Buss Annet Antall transportformer Avreisetid Ankomsttid Sara :30 8:50 Stian 1 1 8:45 8:55 Wenche 1 1 8:40 8:55 Lise Ingvill Emil Ole Per Deltaker Transportform under dårlige værforhold Gå Sykle Kjøre Buss Annet Antall transportformer Avreisetid Ankomsttid Sara 1 1 8:30 8:50 Stian 1 1 8:45 8:55 Wenche 1 1 Lise Ingvill Emil Ole Per Total reisetid Total reisetid Lag en plakat, en lysbildefremvisning eller en annen visuell presentasjon som illustrerer hvordan deres medelever kommer seg til skolen. Vis hvor mange elever som bruker de forskjellige formene for transport. Finn en måte å vise hvor mange elever som bruker flere forskjellige transportformer eller som kjører sammen med andre til skolen. Eksempel på spørsmål 1. Når drar du på skolen om morgenen? 2. Når ankommer du vanligvis skolen? 3. Hvordan kommer du deg til skolen ---- hvile(n) transportform(er) bruker du? Merk alle som er aktuelle: a.gå b. Buss c. Bil d. Sykkel 7

8 e. Tog f. Annet 4. Hvordan kommer du deg til skolen --- hvile(n) transportform(er) bruker du hvis det regner mye, snør eller er dårlig vær? Merk alle som er aktuelle: a.gå b. Buss c. Bil d. Sykkel e. Tog f. Annet Utvidelse Legg hodene i bløt og tenk på måter man kan forbedre sikkerheten og hvor effektivt elever og lærere kommer seg på skolen. Regional planlegging som kan være til hjelp, er bl.a: Smart Vekst Transport er ryggraden i smart vekst. Hvordan transportnettverket er bygget opp, er skjelettet som støtter smart vekst eller byspredning. Ny Byplanlegging Smart Vekst sine internettsider om transport Lenker til en rekke sider som fokuserer på smart, vedvarende vekst. Videoer om hvordan man kan komme seg rundt i byområder. Dere finner flere linker til interessante websider under linker. 8

9 Smart Move: Kommunikasjonsspill: I dette spillet, lager elevene en enkel by ved å plassere overgangssentra og steder rundt om i klasserommet. Elevene drar reisekort som sender dem fra et sted til et annet. Overganssentra er steder der transportformer kan bli organisert, eller elevene kan bytte transportform, f.eks fra buss til leiesykkel. Målet er å besøke så mange steder som mulig i løpet av 2 minutter samtidig som dere bruker så få billetter som mulig. Dersom 2 minutter ikke er nok, kan dere øke tidsperioden. Før dere begynner spillet: Bli enige om hvor overgangssentra og stedene skal være Lag aktivitetskort som beskrevet nedenfor. Vi har foreslått kort for 15 spillere, dere kan justere antall kort etter behov Lag 8 billetter per spiller Overgangssentra Bussterminal Togstasjon Flyplass Sykkelutleie Parkeringsgarasje Steder Skole Park Sykehus Kjøpesenter Hjemme Huset til bestevennen Huset til en annen venn Aktiviteter Dere kan lage mange kopier av hver aktivitetskort vårt forslag til antall står i parantes Dra til skolen (40) Dra hjem (20) Dra til bestevennens hus (20) Utdanning på internett (10) Handle på internett (10) Besøke en venn (20) Gratis ferie!! Slipp alt du har og dra til flyplassen (2) Ulykke! Slipp alt du har og dra til sykehuset (2) Dra på trening i parken (20) Se en film på kino (20) Trafikkaos! (4) Spilleregler Bli enige om plasseringen av overganssentra og steder Snu aktivitetskortene med beskrivelsen ned, hver spiller trekker 5 kort. Hver spiller får 8 billetter Hver spiller kan velge om de vil starte fra Hjemme, Bestevennens hus eller Skolen Spillerne drar fra et sted til et annet i henhold til aktivitetskortet. Hver gang en spiller utfører en aktivitet, må han betale1 billett som legges i en stabel ved ankomststedet (se unntak under). Spilleren trekker et stedskort på hvert ankomststed. 9

10 Med unntak av leiesykkel, kreves det en billett hver gang du kommer til et overgangssenter. Men det kan spare deg billetter i det lange løp. Spillere vinner ved å samle stedskort. Før spilletiden er omme, må spillerne ha benyttet alle de 5 aktivitetskortene de trakk ved begynnelsen av spillet. Vi anbefaler 2 mintters spilletid, men dere kan justere etter behov. Enhver spiller som ikke er ferdig med alle 5 aktivitetskortene når tiden er over, er ute av spillet. De andre spiller en ny runde helt til dere har en vinner Spilleren som tilslutt har besøkt flest steder, vinner. Dere må bruke en billett hver gang dere utfører en aktivitet med unntak av: Når dere bruker et internettkort (f.eks handler eller tar utdanning på internett) - gratis Går til og fra sykkelutleie på vie til et sted - gratis Dersom dere bestemmer dere for å kjøre sammen eller en bussrute blir igangsatt - gratis Trafikkaos dere må betale 2 billetter for å kommer frem til neste ankomssted Spillere kan kjøre sammen i bil eller buss. For å kjøre sammen i bil, må 4 spillere møtes i parkeringsgarasjen. Hver spiller må betale 1 billett og alle må reise sammen på en eller flere reiser. Når dere reiser sammen, må gruppen som helhet kun betale 1 billett for hvert sted dere reiser til, så dess flere steder dere kan kombinere, dess bedre. For å starte en bussrute, møtes spillerne på bussterminalen. De drar sammen til et sted. Hver spiller betaler kun 1 billett for hele reisen så lenge de reiser med bussen. Når man kjører sammen i bil eller buss, må sykehuskort brukes først, deretter feriekort. Når disse er brukt, kan gruppen sammen bestemme hvordan man skal benytte resten av kortene. Dersom en spiller drar et sykehuskort eller et flyplasskort, må denne reisen utføres før gruppen kan dra til noe annet sted. Når man har lært hvordan spillet fungerer, kan dere lage følgende variasjoner: Dårlig vær f.eks læreren sier at det snør. Snø gjør at man ikke lengre kan kjøre sammen i bil eller buss resten av runden. Eller f.eks snø gjør at alle må kjøre buss i grupper av 5 spillere. Diskusjonsspørsmål Diskusjonen etter spillet er trolig mer verdifull enn spillet i seg selv. Husk å diskutere hva som skjedde etter at spillet var ferdig. 1. Kan du tenke på en måte du kunne ha kommet deg noe sted uten å betale en eneste billett? 2. Hvilke andre overgangssentra burde vi ha? Hvilke andre steder burde vi ha? 3. Hvordan påvirker internett spillet? Hvordan tror du internett kan brukes for å løse transportproblemer i virkeligheten? 4. Hvordan kunne trafikkflyten i rommet forbedres? Var det noe trafikkaos? Noen som reiste utrygt? 5. Hvordan er trafikken regulert i ditt samfunn slik at alle kan være trygge? Aktiviteter fra andre kilder Leksjonsplan for å kunne sammenlikne forskjellige former for transport med fokus på elektrisk energi Transportsider for lærere og barn Leksjonsplan om transport for trenere/hjemmeskole/skole Transportaktiviteter dere kan gjøre hjemme 10

Snakke med eksperter Bevare maten trygg

Snakke med eksperter Bevare maten trygg Snakke med eksperter Bevare maten trygg Et av de beste redskapene dere har for prosjektet deres, er laget deres. Tenk dere om. Hvem kjenner dere? Det er ganske stor sjanse for at noen av dere kjenner noen

Detaljer

World Class. Å snakke med eksperter (mennesker som jobber med noe innen årets tema) er en kjempefin måte for laget deres for å:

World Class. Å snakke med eksperter (mennesker som jobber med noe innen årets tema) er en kjempefin måte for laget deres for å: World Class Snakke med eksperter Å snakke med eksperter (mennesker som jobber med noe innen årets tema) er en kjempefin måte for laget deres for å: Lære mer om årets tema Finne mulige tema for spørsmål

Detaljer

Snakke med eksperter. Nature s Fury 2013

Snakke med eksperter. Nature s Fury 2013 Snakke med eksperter Å snakke med eksperter er en kjempefin måte for laget deres å: Lære mer om temaet i årets oppdrag Finne oppdatert informasjon Oppdage potensielle problemer Lære hva som blir gjort

Detaljer

Arbeidet med Jr.FLL kan organiseres på mange ulike måter. Det som er viktig er at du finner en måte å jobbe på som passer for deg og laget.

Arbeidet med Jr.FLL kan organiseres på mange ulike måter. Det som er viktig er at du finner en måte å jobbe på som passer for deg og laget. Jr.FLL er et prosjekt for barn mellom 6-9 år og skal stimulere til undring, bruk av fantasi og kristisk tenkning. Dette får barna gjort gjennom å forske på en reell problemstilling som hvert år blir presentert

Detaljer

En god veileder kontrollerer og leder prosessen, ikke innholdet! Veilederhefte

En god veileder kontrollerer og leder prosessen, ikke innholdet! Veilederhefte En god veileder kontrollerer og leder prosessen, ikke innholdet! Veilederhefte Innledning 3 Din rolle som veileder 3 KISS 4 Laget 4 Tidsbruk i Jr.FLL 4 Oppdraget 4 Planlegg arbeidsperioden 4 Lag navn 4

Detaljer

En god veileder kontrollerer og leder prosessen, ikke innholdet! Veilederhefte

En god veileder kontrollerer og leder prosessen, ikke innholdet! Veilederhefte En god veileder kontrollerer og leder prosessen, ikke innholdet! Veilederhefte Innledning 3 Din rolle som veileder 3 KISS 4 Laget 4 Tidsbruk i Jr.FLL 4 Oppdraget 4 Planlegg arbeidsperioden 4 Lag navn 4

Detaljer

FIRST LEGO League 2009

FIRST LEGO League 2009 FIRST LEGO League 2009 FIRST LEGO League, Scandinavia Stiftelsen FIRST Scandinavia står bak FIRST LEGO League-turneringene i Skandinavia. Stiftelsens formål er å stimulere barns interesse for naturvitenskapelige

Detaljer

Hva er bærekraftig utvikling?

Hva er bærekraftig utvikling? Hva er bærekraftig utvikling? Det finnes en plan for fremtiden, for planeten og for alle som bor her. Planen er bærekraftig utvikling. Bærekraftig utvikling er å gjøre verden til et bedre sted for alle

Detaljer

Forbered dere på å bli eksperter på avfall! Årets oppdrag

Forbered dere på å bli eksperter på avfall! Årets oppdrag I årets oppdrag skal Jr.FLL lagene se nærmere på redusering, gjenbruk og resirkulering, og hvilken betydning avfallet vi produserer har på hverdagen vår og miljøet rundt oss. Forbered dere på å bli eksperter

Detaljer

I årets oppdrag skal vi forske på hvordan og hvor læring skjer.

I årets oppdrag skal vi forske på hvordan og hvor læring skjer. I årets oppdrag skal vi forske på hvordan og hvor læring skjer. Årets oppdrag Velg et sted der du kan lære noe. Velg et verktøy du kan bruke til å lære, og finn ut mer om dette verktøyet. Vis så frem hva

Detaljer

I tillegg håper vi jo at dere markedsfører arrangementet til hele familien, til venner og selvsagt også til mentor.

I tillegg håper vi jo at dere markedsfører arrangementet til hele familien, til venner og selvsagt også til mentor. Spørsmål og svar - på noen av de mest spurte spørsmålene i forbindelse med Fylkesmessen Fylkesmessen 2009 A. Hvem kan/bør delta? Dette virker veldig profesjonelt, vi føler oss ikke så proffe? Det finnes

Detaljer

Skolepatrulje elev Skolepatrulje foresatte Skolepatrulje instruktør Skolepatrulje avtale. Skolepatrulje. Informasjon og anbefalinger til skolen

Skolepatrulje elev Skolepatrulje foresatte Skolepatrulje instruktør Skolepatrulje avtale. Skolepatrulje. Informasjon og anbefalinger til skolen Skolepatrulje elev Skolepatrulje foresatte Skolepatrulje instruktør Skolepatrulje avtale Skolepatrulje Informasjon og anbefalinger til skolen God veileder INNHOLD 1. Betingelser og forutsetninger 2. Ansvar

Detaljer

FIRST LEGO League 2010

FIRST LEGO League 2010 FIRST LEGO League 2010 FIRST LEGO League, Skandinavia Stiftelsen FIRST Scandinavia står bak FIRST LEGO League-turneringene i Skandinavia. Stiftelsens formål er å stimulere barns interesse for naturvitenskapelige

Detaljer

Oslo- finale i verdens største kunnskapsturnering for barn og unge

Oslo- finale i verdens største kunnskapsturnering for barn og unge Oslo- finale i verdens største kunnskapsturnering for barn og unge Førstkommende lørdag, 9. november arrangeres den regionale finalen for Østlandet konkurransen FIRST LEGO League. Aldri før har så mange

Detaljer

Romfartskarriereprosjektet 2016

Romfartskarriereprosjektet 2016 Romfartskarriereprosjektet 2016 Innledning I 2016 gjennomfører ESA-astronauten Tim Peake et lengevarende oppdrag på Den internasjonale romstasjonen (ISS). Oppdraget har fått navnet Principia. Astronauter

Detaljer

Nødvendig utstyr: Blyanter Papir til å notere på i intervjuet med foreldre, foresatte og besteforeldre Kart

Nødvendig utstyr: Blyanter Papir til å notere på i intervjuet med foreldre, foresatte og besteforeldre Kart REISEVANER NÅ OG DA Mål: Ved å se på reiseavstander, valg av transportmiddel og hvordan dette påvirker miljøet, ønsker man å gjøre elevene oppmerksomme på reisevaner nå og i forhold til tidligere generasjoner.

Detaljer

FIRST LEGO League. Hammerfest 2012

FIRST LEGO League. Hammerfest 2012 FIRST LEGO League Hammerfest 2012 Presentasjon av laget Senior Nord Vi kommer fra Hammerfest Snittalderen på våre deltakere er 13 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer Breilia skole

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK. Sverdet September 2014

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK. Sverdet September 2014 PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK Sverdet September 2014 Heisann! Vi er enda en måned inn i barnehageåret allerede, og kommer stadig fremover med tanke på innsetting av rutiner og forberedelser til prosjektet. Prosjektet

Detaljer

Gjennomgang av utstyret skolene har fått tilsendt/ skal få.

Gjennomgang av utstyret skolene har fått tilsendt/ skal få. Agenda Hva er FLL for nye deltakere Gjennomgang av utstyret skolene har fått tilsendt/ skal få. Gjennomgang av forskningsoppgaven Gjennomgang av hvilke priser som deles ut. Turneringsdagen 12.11; grovskisse,

Detaljer

Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen?

Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen? Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen? Innlevert av 3.trinn ved Granmoen skole (Vefsn, Nordland) Årets nysgjerrigper 2015 Vi i 3.klasse ved Granmoen skole har i vinter

Detaljer

Jobbskygging. Innhold. Jobbskygging ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhold. Jobbskygging ELEVARK 10. trinn Jobbskygging Jobbskygging Innhold Håndverk, industri og primærnæring Begrepene håndverk, industri og primærnæring; Hva betyr begrepene? Lokalt næringsliv etter 1945 Hvordan har lokalt næringsliv utviklet

Detaljer

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 En veileder SmåbaRn og skjermbruk en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 Hva er viktigst? Digitale enheter i hjemmet gir hele familien mange nye medieopplevelser og mulighet til kreativ utfoldelse og læring.

Detaljer

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 En veileder SmåbaRn og skjermbruk en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 Digitale enheter i hjemmet gir hele familien mange nye medieopplevelser og mulighet til kreativ utfoldelse og læring. Hvordan kan

Detaljer

Skole og utdanning PP 4

Skole og utdanning PP 4 Skole og utdanning PP 4 Skole for alle Alle har rett og plikt til å gå på skole. Det betyr at alle skal få undervisning, og at alle må gå på skole. Grunnskole Barna begynner på skolen når de er 6 år. Elevene

Detaljer

Undervisningsopplegg 3 Sykkelruter i byen din

Undervisningsopplegg 3 Sykkelruter i byen din 1 Sykkelruter i byen din Innledning 2 Øvelser 6 Del 1: Inntak Øvelse 1: Fordeler med sykling 6 Øvelse 2: Erfaringer med sykling 7 Øvelse 3: Sykkeldeler 8 Øvelse 4: Forberedelse til sykling 9 Del 2: Teori

Detaljer

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom.

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom. Kreative øvelser ikke bare til SMART: 2. Hva er til for hvem? 3. Mester 1. Vi slipper egg 4. Ideer for ideenes skyld 7. Dette har vi bruk for! 10. Saker som ikke brukes? 13. Det fantastiske ordparet 5.

Detaljer

SMARTVEILEDERN FOR GRUNNSKOLEN I VÅGAN KOMMUNE

SMARTVEILEDERN FOR GRUNNSKOLEN I VÅGAN KOMMUNE SMARTVEILEDERN FOR GRUNNSKOLEN I VÅGAN KOMMUNE MIN SMARTE IDÈ! SMARTERE ENERGI-KAMPANJEN 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE FRAMDRIFTSPLAN FOR SMARTERE ENERGI PÅ TRE DAGER... 3 SMARTDAG 1... 3 SMARTDAG 2... 3 SMARTDAG

Detaljer

Regler for: Videregående. Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene!

Regler for: Videregående. Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! (x²) 1 2 Regler for: getsmart Grå Algebra Videregående 8 _ (x²) 1 2 Algebra 4 (2 2³) 1 4 _ xy (2 2³) 1 4 _ xy (x²) 1 2 _ (2 2³) 1 4 _ xy (x²) 1 2 _ (2 2³) 1 4 _ xy 4 Algebra Algebra _ 8 Det anbefales at

Detaljer

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei FORELDREHEFTE 6-åringer på skolevei G J W FORELDREHEFTE : 6-ÅRINGER PÅ SKOLEVEI Se til begge sider - og fremover! 1. klassingene som trafikanter Før vi går over veien skal vi se til begge sider. Det vet

Detaljer

Om å utvikle sjangerkompetanse i skriving. Kathrine Wegge

Om å utvikle sjangerkompetanse i skriving. Kathrine Wegge Om å utvikle sjangerkompetanse i skriving Kathrine Wegge Å kunne uttrykke seg skriftlig- en verktøykasse må til! Stadig flere yrkesgrupper sitter foran dataskjermen Man må kunne uttrykke seg skriftlig

Detaljer

Foreldrehefte. 6-åringer på skolevei

Foreldrehefte. 6-åringer på skolevei Foreldrehefte 6-åringer på skolevei G J W foreldrehefte : 6-åringer på skolevei Se til begge sider - og fremover! 1. klassingene som trafikanter Før vi går over veien skal vi se til begge sider. Det vet

Detaljer

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland.

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland. SMART inspirerer til entreprenørskap! Kunnskap om lokalsamfunnet og bruk av egen kreativitet utvikler evnen til å bidra til positive forandringer for seg selv og andre! Alle snakker om været, men? Med

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

Kreativt, sosialt og nært- vi bruker det vi har lært

Kreativt, sosialt og nært- vi bruker det vi har lært Kreativt, sosialt og nært- vi bruker det vi har lært Formål: 1 Oppdal kommune eier og driver SFO ved alle de kommunale barneskolene. 2 SFO er et åpent tilbud for alle skolebarn fra 1. til 4.trinn. Innhold

Detaljer

ENERGI TIL EN ASTRONAUT

ENERGI TIL EN ASTRONAUT Oppdrag X - Tren som en Astronaut Aktivitet ENERGI TIL EN ASTRONAUT Studentark Studentnavn Denne timen vil hjelpe deg med å identifisere matvalg for å holde en sunn vekt og lære om hvordan kaloribehov

Detaljer

Oppgaver og løsningsforslag i undervisning. av matematikk for ingeniører

Oppgaver og løsningsforslag i undervisning. av matematikk for ingeniører Oppgaver og løsningsforslag i undervisning av matematikk for ingeniører Trond Stølen Gustavsen 1 1 Høgskolen i Agder, Avdeling for teknologi, Insitutt for IKT trond.gustavsen@hia.no Sammendrag Denne artikkelen

Detaljer

6-åringer på skolevei

6-åringer på skolevei 6-åringer på skolevei Veileder til foreldre med barn som skal begynne på skolen Førsteklassingene som trafikanter Det er store forskjeller i modenhet og erfaring mellom barn på samme alder. Vi ser likevel

Detaljer

MUNTLIGE AKTIVITETER Spontan samhandling Muntlig produksjon Lytting

MUNTLIGE AKTIVITETER Spontan samhandling Muntlig produksjon Lytting MUNTLIGE AKTIVITETER 1 Spontan samhandling Muntlig produksjon Lytting TRE MUNTLIGE FERDIGHETER Spontan samhandling / interaksjon Muntlig produksjon / presentasjon Å lytte og forstå 2 SPONTAN SAMHANDLING

Detaljer

KUL TUR Fra Østheim til Verden

KUL TUR Fra Østheim til Verden KUL TUR Fra Østheim til Verden Å undre seg over hva verden egentlig er, er spennende i seg selv. Barna opplever alt for første gang og vi voksne er heldige å få være der å forske og under oss sammen med

Detaljer

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Veileder Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Til elever og lærere Formålet med veilederen er å bidra til at elevene og læreren sammen kan vurdere og forbedre opplæringen i fag. Vi ønsker

Detaljer

Hjelp til oppfinnere. 01 Beskyttelse av dine ideer 02 Patenthistorie 03 Før du søker et patent 04 Er det oppfinnsomt?

Hjelp til oppfinnere. 01 Beskyttelse av dine ideer 02 Patenthistorie 03 Før du søker et patent 04 Er det oppfinnsomt? Hjelp til oppfinnere 01 Beskyttelse av dine ideer 02 Patenthistorie 03 Før du søker et patent 04 Er det oppfinnsomt? 05 Å få et patent 01 Beskyttelse av dine ideer Hvis du har en idé til et nytt produkt

Detaljer

Kapittel 1: Studieteknikk Tankene bak kapitlet

Kapittel 1: Studieteknikk Tankene bak kapitlet Kapittel 1: Studieteknikk Tankene bak kapitlet Vi tror det er svært viktig å bruke noe tid på kapitlet om studieteknikk. Det legger grunnlaget for god læring både i norsk og andre fag resten av året. I

Detaljer

Årets nysgjerrigper 2009

Årets nysgjerrigper 2009 Årets nysgjerrigper 2009 Prosjekttittel: Hvorfor kommer det støv? Klasse: 6. trinn Skole: Gjerpen Barneskole (Skien, Telemark) Antall deltagere (elever): 2 Dato: 29.04.2009 Side 1 Vi er to jenter fra 6a

Detaljer

Elev ID: Elevspørreskjema. 8. årstrinn. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo

Elev ID: Elevspørreskjema. 8. årstrinn. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Elev ID: Elevspørreskjema 8. årstrinn Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo International Association for the Evaluation of Educational Achievement Copyright IEA, 2005 Veiledning

Detaljer

Arrangør. hefte. Heftet tilhører:

Arrangør. hefte. Heftet tilhører: Arrangør hefte Heftet tilhører: INNHOLD INNLEDNING 3 OVERSIKT 4 SJEKKLISTE 5 ORGANISERING 6 MARKEDSFØRING 7 TEKNIKK OG LOKALE 8 EVALUERE 10 TILLEGG: TIPS TIL EGNE PROSJEKT 11 2 INNLEDNING Dette heftet

Detaljer

Hvorfor knuser glass?

Hvorfor knuser glass? Hvorfor knuser glass? Innlevert av 3. trinn ved Sylling skole (Lier, Buskerud) Årets nysgjerrigper 2013 Ansvarlig veileder: Magnhild Alsos Antall deltagere (elever): 7 Innlevert dato: 30.04.2013 Deltagere:

Detaljer

SMARTcamp! Hvordan gjennomføre en SMARTcamp?

SMARTcamp! Hvordan gjennomføre en SMARTcamp? SMARTcamp! SMARTcamp kan inngå som 1 av de 5 Regnmakeraktivitetene som må gjennomføres før skolen blir en Regnmakerskole. Ved å ta i bruk SMARTcamp som aktivitet slår man to fluer i en smekk, nemlig å

Detaljer

Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovedtest Elevspørreskjema 8. klasse Veiledning I dette heftet vil du finne spørsmål om deg selv. Noen spørsmål dreier seg om fakta,

Detaljer

Velkommen til No Limits

Velkommen til No Limits Velkommen til No Limits Innhold: Teoretisk oppgave Bakgrunn og definisjoner Øvelse for alle Før du leser guiden til NO LIMITS, husk å lese Sen til lunch av James Patrick Kelly. Vanligvis trengs det mange

Detaljer

Prestfoss skole Sigdal kommune

Prestfoss skole Sigdal kommune SOSIAL EMNEPLAN FOR BARNESKOLEN Sosial plan for 1. trinn. 1. trinn Empati Være grei mot andre - Eleven kan gjenkjenne og tolke ansiktuttrykk og kroppsspråk, og handle ut i fra det - Eleven kan være en

Detaljer

Innhold. Forord... 5. Innledning... 13. Del 1 HVORFOR SKAL DU BRUKE TID I SOSIALE MEDIER?... 15

Innhold. Forord... 5. Innledning... 13. Del 1 HVORFOR SKAL DU BRUKE TID I SOSIALE MEDIER?... 15 Innhold Forord... 5 Innledning... 13 Del 1 HVORFOR SKAL DU BRUKE TID I SOSIALE MEDIER?... 15 Kapittel 1 Fra forskning til sosiale medier... 17 et eksempel Hva får deg til å klikke?... 17 Deling i sosiale

Detaljer

IAESTE Traineerapport Elise Skottene. Bayreuth, Tyskland Sommeren 2015

IAESTE Traineerapport Elise Skottene. Bayreuth, Tyskland Sommeren 2015 IAESTE Traineerapport Elise Skottene Bayreuth, Tyskland Sommeren 2015 12. juni 2015 reiste jeg til en liten by i Bayern i Tyskland som få har hørt om. Jeg hadde selv aldri hørt om Bayreuth, og det tok

Detaljer

Entreprenørskap i valgfagene - Idéhefte. Produksjon av varer og tjenester

Entreprenørskap i valgfagene - Idéhefte. Produksjon av varer og tjenester Entreprenørskap i valgfagene - Idéhefte Dette er eksempler på hvordan entreprenørskap og UEs programmer kan innlemmes i de nye valgfagene. Eksemplene er ikke fullstendige, og det vil være nødvendig med

Detaljer

2013-14. Haugjordet ungdomsskole VALGFAG. 9.trinn

2013-14. Haugjordet ungdomsskole VALGFAG. 9.trinn 2013-14 Haugjordet ungdomsskole VALGFAG 9.trinn Informasjonshefte om valgfag. Høsten 2012 ble det innført valgfag på ungdomsskolen for 8. trinn. Bakgrunnen for nye valgfag er at de skal bidra til økt motivasjon

Detaljer

Forsag til kreative øvelser

Forsag til kreative øvelser Forsag til kreative øvelser Her finner dere en rekke øvelser dere kan bruke for motivere elevene på å jobbe kreativt og gjøre dem trygge i sin gruppe. Gjennom disse øvelsene får elevene mulighet til å

Detaljer

FIRST LEGO League. Stjørdal 2012. Daniel Storsve Gutt 11 år 0 Henrikke Leikvoll Jente 11 år 0 Elias Bakk Wik Gutt 11 år 0 Julie Dybwad Jente 11 år 0

FIRST LEGO League. Stjørdal 2012. Daniel Storsve Gutt 11 år 0 Henrikke Leikvoll Jente 11 år 0 Elias Bakk Wik Gutt 11 år 0 Julie Dybwad Jente 11 år 0 FIRST LEGO League Stjørdal 2012 Presentasjon av laget Hell seniors 2 Vi kommer fra Hell Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 2 jenter og 5 gutter. Vi representerer Lånke skole Type lag:

Detaljer

FIRST LEGO League i hele verden

FIRST LEGO League i hele verden FIRST LEGO League FIRST LEGO League i hele verden FIRST LEGO League er et verdensomspennende arrangement, og det arrangeres i mer enn 40 land. Det kommer stadig nye land til i rekken av arrangørsteder.

Detaljer

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN JEG KAN - innebærer at vi skal jobbe for at: Barna skal oppleve mestring Barna får et positivt syn på seg selv Barna får tro på

Detaljer

Kontaktlærers forberedelsesmateriell til bruk overfor elever som skal på Karrieredag 2015

Kontaktlærers forberedelsesmateriell til bruk overfor elever som skal på Karrieredag 2015 Kontaktlærers forberedelsesmateriell til bruk overfor elever som skal på Karrieredag 2015 Dette er et hjelpemiddel for rådgivere og kontaktlærere på 10. trinn, som kan bidra til å sikre elevene godt utbytte

Detaljer

Spørsmål og svar. - i forbindelse med fylkesmessa for ungdomsbedrifter

Spørsmål og svar. - i forbindelse med fylkesmessa for ungdomsbedrifter Spørsmål og svar - i forbindelse med fylkesmessa for ungdomsbedrifter A. Hvem kan/bør delta? Dette virker veldig profesjonelt, vi føler oss ikke så proffe? Det finnes ingen forventning eller krav om at

Detaljer

ESERO AKTIVITET HVORDAN SER MÅNEN UT? Lærerveiledning og elevaktivitet. Klassetrinn x-x

ESERO AKTIVITET HVORDAN SER MÅNEN UT? Lærerveiledning og elevaktivitet. Klassetrinn x-x ESERO AKTIVITET Klassetrinn x-x Lærerveiledning og elevaktivitet Oversikt Tid Læremål Nødvendige materialer 20 og 50 minutter, fordelt over to skoletimer Å: lære å arbeide sammen lære å bevege seg til

Detaljer

Innledning til opplæringsmodulen Øko-kjøring

Innledning til opplæringsmodulen Øko-kjøring 1 til opplæringsmodulen Øko-kjøring Denne innledning til temaet øko-kjøring er utviklet for folk som jobber med innvandrere og som ønsker å hjelpe dem til å tilpasse seg til mer bærekraftige transportmidler.

Detaljer

Miniguide: Hvordan gjøre skolehverdagen

Miniguide: Hvordan gjøre skolehverdagen Miniguide: Hvordan gjøre skolehverdagen og studietiden lettere. Norsk Dyspraksiforening Miniguiden er delt inn i tips for foreldre/foresatte, lærere og studenter. Jeg anbefaler allikevel at alle leser

Detaljer

Språk og bokstavmoro. Målet er å få gode, trygge og raske lesere Hvordan får vi dette til allerede i 1.klasse??

Språk og bokstavmoro. Målet er å få gode, trygge og raske lesere Hvordan får vi dette til allerede i 1.klasse?? Språk og bokstavmoro Målet er å få gode, trygge og raske lesere Hvordan får vi dette til allerede i 1.klasse?? Læringssyn Motiverte, kompetente, systematiske og engasjerte lærere legger grunnlaget for

Detaljer

Østfold kulturproduksjon www.ostfoldkulturproduksjon.no

Østfold kulturproduksjon www.ostfoldkulturproduksjon.no Den kulturelle skolesekken i Østfold Håndbok for kulturkontaktene Østfold kulturproduksjon www.ostfoldkulturproduksjon.no en liten håndbok for kulturkontaktene i Østfold Den kulturelle skolesekken er en

Detaljer

Periodeplan Vinterbro barnehage. September - November 2010

Periodeplan Vinterbro barnehage. September - November 2010 Periodeplan Vinterbro barnehage September - November 2010 Avdeling: Fantasia Telefonnr:64 97 42 85 PRESENTASJON AV PERSONALET PÅ FANTASIA: Sara Olsson, pedagogisk team leder Monica Øien Eriksen, pedagogisk

Detaljer

FYLKESMESSA FOR UNGDOMSBEDRIFTER 2013

FYLKESMESSA FOR UNGDOMSBEDRIFTER 2013 FYLKESMESSA FOR UNGDOMSBEDRIFTER 2013 19. februar 2013 Jekta storsenter Tromsø INFORMASJONSHEFTE (For at alle skal få en fin dag ber vi om at dette leses før messestart!) Kontaktinformasjon Ungt Entreprenørskap

Detaljer

Høgskolen i Vestfold (HiVe) Hvordan kan bruk av en interaktiv tavle medvirke til endring i skolen og bedre tilpasset opplæring?

Høgskolen i Vestfold (HiVe) Hvordan kan bruk av en interaktiv tavle medvirke til endring i skolen og bedre tilpasset opplæring? Høgskolen i (HiVe) Hvordan kan bruk av en interaktiv tavle medvirke til endring i skolen og bedre tilpasset opplæring? På hvilken måte kan bruk av Smart Board være en katalysator for å sette i gang pedagogisk

Detaljer

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Oppdatert 15. jan. 2014, Svend Andreas Horgen (studieleder Informasjonsbehandling og itfag.hist.no) Her er noen generelle retningslinjer

Detaljer

Halvårsplan for Trasop AKS. Høst og vinter 2015/2016

Halvårsplan for Trasop AKS. Høst og vinter 2015/2016 Halvårsplan for Trasop AKS Høst og vinter 2015/2016 Vi har i denne planen tatt utgangspunkt i Rammeplanen for Aktivitetsskolen, og de fem målområdene den er delt inn i. I tillegg har vi imøtekommet Oslostandaren

Detaljer

Hvordan kan vi i fremtiden bruke minst mulig papir, slik at de store skogene blir bevart?

Hvordan kan vi i fremtiden bruke minst mulig papir, slik at de store skogene blir bevart? IPAP IPAD OG SELVLAGET PAPIR Kort ingress Hvordan kan vi i fremtiden bruke minst mulig papir, slik at de store skogene blir bevart? Innledning Vi er en klasse på 22 elever som har brukt IPAD i snart 3

Detaljer

Lyden av Munch. Hvordan ville det høres ut hvis maleriene fikk musikk? Konsert for 1. - 7. årstrinn

Lyden av Munch. Hvordan ville det høres ut hvis maleriene fikk musikk? Konsert for 1. - 7. årstrinn 2012 2013 Lyden av Munch Hvordan ville det høres ut hvis maleriene fikk musikk? Konsert for 1. - 7. årstrinn : Lyden av Munch Lyden av Munch Går det an å male et skrik? Det er en mann som har klart å male

Detaljer

Min planleggingsbok. Sett inn et bilde av deg her. Denne boken tilhører

Min planleggingsbok. Sett inn et bilde av deg her. Denne boken tilhører Min planleggingsbok Sett inn et bilde av deg her Denne boken tilhører Av: Barbara McIntosh, Co-Director, Learning Disability Programme, The Foundation for People with Learning Disabilities, Mental Health

Detaljer

TIMSS & PIRLS 2011. Spørreskjema for elever. 4. trinn. Bokmål. Identifikasjonsboks. Lesesenteret Universitetet i Stavanger 4036 Stavanger

TIMSS & PIRLS 2011. Spørreskjema for elever. 4. trinn. Bokmål. Identifikasjonsboks. Lesesenteret Universitetet i Stavanger 4036 Stavanger Identifikasjonsboks TIMSS & PIRLS 2011 Spørreskjema for elever Bokmål 4. trinn Lesesenteret Universitetet i Stavanger 4036 Stavanger ILS Universitetet i Oslo 0317 Oslo IEA, 2011 Veiledning I dette heftet

Detaljer

Hva holder vi på med? Læring eller opplæring eller begge deler?

Hva holder vi på med? Læring eller opplæring eller begge deler? Hva holder vi på med? Læring eller opplæring eller begge deler? 1 Er det slik i norsk skole? 2 Læring er hardt individuelt arbeid! Hvordan møter vi kommentaren: «Du har ikke lært meg dette, lærer» 90%

Detaljer

LYSETS VOKTER. Nødvendig utstyr: Stoppeklokke Tabeller til å registrere resultatene. Side 1 av 10

LYSETS VOKTER. Nødvendig utstyr: Stoppeklokke Tabeller til å registrere resultatene. Side 1 av 10 LYSETS VOKTER Mål: Å forstå sammenhengen mellom bruk av elektrisk belysning i klasserommet og energiforbruk. Å vite hvordan man ved hjelp av enkle grep kan begrense energiforbruket. Å venne seg til å skru

Detaljer

Hvorfor må vi lære å lese på skolen?

Hvorfor må vi lære å lese på skolen? Hvorfor må vi lære å lese på skolen? Innlevert av Vibecke Moldestad ved Rolland skole (Bergen, Hordaland) Årets nysgjerrigper 2015 Klasse 1a fra Rolland skole ville svært gjerne være med på barnas forskningskonkurranse,

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK. Sverdet - Februar 2014

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK. Sverdet - Februar 2014 PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK Sverdet - Februar 2014 Hei, så kjekt at du leser dette! Februar har vært en spennende og morsom måned. Vi fortsatte vårt fokus på fysisk aktivitet ved å gå på masse kjekke turer,

Detaljer

Filmen EN DAG MED HATI

Filmen EN DAG MED HATI Filmen EN DAG MED HATI Filmen er laget med støtte fra: 1 Relevante kompetansemål Samfunnsfag Samfunnskunnskap: Samtale om variasjoner i familieformer og om relasjoner og oppgaver i familien. Forklare hvilke

Detaljer

Veien fra idé til lerret

Veien fra idé til lerret Veien fra idé til lerret Har du noen gang gått hjem fra kino og tenkt: Dette kunne selv jeg klart bedre!? Eller har du kanskje ruget på en idé til en spillefilm som ville fått hele Hollywood til å smelte?

Detaljer

Kjemi: Det handler om deg. Lærerveiledning

Kjemi: Det handler om deg. Lærerveiledning Kjemi: Det handler om deg Lærerveiledning 1 INNHOLD Del 1: Forslag til undervisningsopplegg... 2 Opplegg 1... 2 Opplegg 2... 4 Opplegg 3... 6 Opplegg 4... 8 2 DEL 1: FORSLAG TIL UNDERVISNINGSOPPLEGG Denne

Detaljer

Videreutvikling av ideer- 6 øvelser Anbefales brukt i fase 2, 3 og 4. SCENARIOSPILL

Videreutvikling av ideer- 6 øvelser Anbefales brukt i fase 2, 3 og 4. SCENARIOSPILL Videreutvikling av ideer- 6 øvelser Anbefales brukt i fase 2, 3 og 4. SCENARIOSPILL MÅL At elevene blir bevisst problemstillinger og hva det innebærer. TIDSBRUK En skoletime GJENNOMFØRING 1. Del klassen

Detaljer

Hødd Gutter født 2004

Hødd Gutter født 2004 Hødd Gutter født 2004 Generelt infoskriv og regelverk for sesongen 2013 Skal leses av alle foresatte, slik at dere kan hjelpe spillerne med å bli kjent med - samt å forstå innholdet. Side 1 av 7 Dette

Detaljer

A-MAGASINET 18. NOVEMBER 2011

A-MAGASINET 18. NOVEMBER 2011 44 Leker med fremtiden Om 20 år er de kanskje Norges ingeniører og forskere. Foreløpig øver de seg med Lego. 45 46 justerer innstillinger: Lars O. Sæberg og Nicolay Schiøll- Johansen fra «Bad Apples» justerer

Detaljer

Gode grunner til å velge Steinerskolen

Gode grunner til å velge Steinerskolen Gode grunner til å velge Steinerskolen xxx Skolens mål er å skape livslang motivasjon for læring. Livslang x motivasjon for læring xxx Steinerskolen har ambisiøse kunnskapsmål xxx for hver elev. Det pedagogiske

Detaljer

NB! Aksjonsperiode 1.april- 20. oktober

NB! Aksjonsperiode 1.april- 20. oktober NB! Aksjonsperiode 1.april- 20. oktober Vær smart og la din bedrift delta i SMART til jobben- aksjonen 2014! Nå kan DU og DIN bedrift være med på SMART til jobben-aksjonen 2014. SMART til jobben er et

Detaljer

Prosjektbeskrivelse: Story Starter

Prosjektbeskrivelse: Story Starter Prosjektbeskrivelse: Story Starter -med biblioteket som arena Hovedmål: Gi barn og unge i aldersgruppen 6 16 år mulighet for å dele sine historier og bli bedre kjent med hverandre gjennom kreativt samarbeid.

Detaljer

Utveksling til Granada. (Master)

Utveksling til Granada. (Master) Utveksling til Granada (Master) VÅR 2011 Jeg vil på det varmeste anbefale å dra på utveksling til Granada. Jeg hadde bestemt meg for å dra på utveksling til Spania og etter å ha vurdert nøye de ulike stedene

Detaljer

Transport og utslipp. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter. 5 7 år Diskusjonstemaer. Aktiviteter

Transport og utslipp. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter. 5 7 år Diskusjonstemaer. Aktiviteter Transport og utslipp Hva er transport? Transport er å flytte noe fra et sted til et annet sted. De vanligste formene for transport er sykkel, motorsykkel, bil, tog, fly, buss, lastebil og båt. 1 3 år Aktiviteter

Detaljer

Adolf Øien Videregående skole Trondheim Anne Karin Sveinall Rektor

Adolf Øien Videregående skole Trondheim Anne Karin Sveinall Rektor Entreprenørskap på vår måte Adolf Øien Videregående skole Trondheim Anne Karin Sveinall Rektor Adolf Øien Videregående skole Etablert 1913 Programmer: Allmenne fag 360 elever Inkludert Allmenne fag med

Detaljer

Hvilke tiltak kan påvirke klassemiljøet vårt til å bli best mulig?

Hvilke tiltak kan påvirke klassemiljøet vårt til å bli best mulig? Hvilke tiltak kan påvirke klassemiljøet vårt til å bli best mulig? Innlevert av 5.trinn ved Brattås skole (Nøtterøy, Vestfold) Årets nysgjerrigper 2015 Ansvarlig veileder: Linda Helen Myrvollen Antall

Detaljer

Forebyggende tiltak i undervisningsrommet

Forebyggende tiltak i undervisningsrommet Forebyggende tiltak i undervisningsrommet Gruppe-, klasse- og undervisningsledelse Organisering Forebyggende strategier Tilpasning av læringssituasjonen Side 1 Systemer og opplegg i klasse- og undervisningsrommet

Detaljer

virvel 1 info til foresatte av Lage Thune Myrberget SLAGKRAFTIG OG TREFFSIKKER første 1/2år nybegynnerbøker for virvelelever www.nmg.

virvel 1 info til foresatte av Lage Thune Myrberget SLAGKRAFTIG OG TREFFSIKKER første 1/2år nybegynnerbøker for virvelelever www.nmg. info til foresatte av Lage Thune Myrberget SLAGKRAFTIG OG TREFFSIKKER første 1/2år nybegynnerbøker for virvelelever virvel 1 første halvår du kan hjelpe Virvel er en slagverkskole som vil lære barn og

Detaljer

UNERVISNINGSMATERIALE Grunnskolen 1-7 klasse

UNERVISNINGSMATERIALE Grunnskolen 1-7 klasse UNERVISNINGSMATERIALE Grunnskolen 1-7 klasse 1 Alt skolematerialet er hentet fra WWF-Sverige 2 Mål og Pedagogiske Grunnstener Mål Å skape en dypere kunnskap om energi og klima med fokus På Earth Hour og

Detaljer

Bruk av digitale verktøy i naturfag

Bruk av digitale verktøy i naturfag Bruk av digitale verktøy i naturfag Wenche Erlien wenche@naturfagsenteret.no Tema Oppsummering fra forrige kursdag Bruk av digitalt kamera Viten.no og animasjoner SmartBoard eksempler, hva sier forskning

Detaljer

GRØNT FLAGG NEDRE ROMERIKE ÅSENHAGEN SKOLE

GRØNT FLAGG NEDRE ROMERIKE ÅSENHAGEN SKOLE GRØNT FLAGG NEDRE ROMERIKE ÅSENHAGEN SKOLE Grønt Flagg på Romerike Initiativ Nedre Romerike Klimagruppe (Rotary) Arbeidsgruppe Grønt Flagg Skape interesse i Rotaryklubbene Trekke med fagmiljøer inn i prosessen

Detaljer

Hvordan ville livene våre vært uten dataspill, internett og sosiale medier?

Hvordan ville livene våre vært uten dataspill, internett og sosiale medier? Hvordan ville livene våre vært uten dataspill, internett og sosiale medier? Innlevert av 7A ved Majorstuen skole (Oslo, Oslo) Årets nysgjerrigper 2013 Vi synes det har vært spennende å være med på en konkurranse

Detaljer