Smart Move. Teoretisk oppgave

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Smart Move. Teoretisk oppgave"

Transkript

1 Smart Move. Teoretisk oppgave Transport er en del av hverdagen din. Dere reiser rundt for å lære, leke og for å besøke venner og familie. Det vi ønsker oss, klærne våre, maten vi spiser, vannet vi drikker, medisinene vi trenger alle disse tingene blir transportert på ulikt vis. Det transporteres på motorveier, med jernbanen, opp og ned elver, over havet, over fjell, gjennom ørkener og langs gatene der vi bor. Informasjon kan vi også tenke oss blir transportert. Dette kan transporteres via telefon, mail, gjennom bøker, fra internettsider og i tekstmeldinger. TENK PÅ DET Hva er det som hindrer mennesker, varer og informasjon å komme trygt frem dit de skal? En lyspære kan bevege seg gjennom en fabrikk, fra maskin til maskin uten å bli knust. Derimot ender mange av barna som beveger seg i trafikken på skateboard eller sykkel, på sykehus. Kan sikkerheten økes på en smart måte? Hvor effektiv er transporten vår? Millioner av mennesker sitter fast i trafikken hver eneste dag. Hvilke smarte ideer kan en finne på for å løse dette? Hva skal til for å transportere mennesker og ting på en effektiv og rask måte, ved å bruke så lite energi som mulig? Utfordringen i år er å finne ut av hvordan mennesker, dyr, informasjon og andre ting forflytter seg. Når dere har funnet ut hvordan disse beveger seg, må dere velge en av de viktigste reise- eller transport-måtene, og deretter foreta noen undersøkelser. Hvordan kan laget ditt hjelpe til med å løse ett av disse problemene? VELG EN PROBLEMSTILLING Begynn prosjektet med å definere det området dere vil forske på. Velg ut skolen, nabolaget, byen, tettstedet eller bygda deres? Landet? Verden? Husk å forklare hvilket område dere har valgt. Lag så en liste over de ulike måtene mennesker, dyr, varer og informasjon beveger seg rundt i samfunnet deres. Tenk på alt som forflytter seg, inkludert dere selv. Når dere har fullført listen deres, velger dere et av punktene og forsker mer på dette! Hva er det som gjør at deres måte å bevege seg på er farlig? Hva forhindrer mennesker, informasjon, dyr og materiell å komme frem til dit det skal? Hva gjør at det tar lengre tid? Hva gjør at de forbruker mer drivstoff? Forsk på problemet. Bruk ulike kilder som rapporter, bøker og internett. Dere kan gjerne ta kontakt med eksperter som arbeider i med temaet dere har valgt. Tenk på at dommerne vil vite hvor dere har fått informasjonen fra. LAG EN KREATIV LØSNING Hva kan gjøres for å løse problemet? Hva må skje for at lagets løsning kan gjennomføres? Hvordan vil deres løsning hjelpe samfunnet? Hvordan kan laget gjøre det lettere, tryggere, sikrere og mer effektivt å forflytte seg fra ett sted til et annet? Bruk fantasien. 1

2 DEL MED ANDRE Nå er det på tide å fortelle andre om temaet dere har forsket på, og om hvordan deres løsning kan være til hjelp. Dere kan selv velge hvordan dere vil dele det dere har lært. Noen eksempler kan være å holde foredrag for andre, lage tegneserie, rap, dikt, sang eller en historie. Lag gjerne en internettside, plakater eller brosjyrer for å spre forskningen og løsningene deres. På turneringsdagen skal presentasjonen for dommerne inneholde: en beskrivelse av område dere har tatt utgangspunkt i, problemet og lagets løsning. en beskrivelse på hvordan laget utførte forskningen. Husk kilde henvisning. en forklaring på hvordan dere har delt det dere har kommet fram til med andre NB. Den totale presentasjonstiden under turnering skal ikke være lengre enn 5 minutter. Det vil være lokale variasjoner, så ta kontakt med prosjektleder i din turneringsby. Trenger dere hjelp til å komme i gang? Håndbok for FLL veileder og FLL i skolen inneholder mer informasjon om FIRST LEGO League, tips til prosjektperioden, informasjon om turneringer, priser og poenggivning. Hvordan gjennomføre et prosjekt Vi viser til Håndbok for veileder og FLL i skolen som også gir nyttige tips om hvordan man gjennomfører et prosjekt. Hvorfor gjennomføre FLL som et prosjekt? Utforskningen av FLL-prosjektet er viktig for den helhetlige Challengeopplevelsen. FLL handler ikke bare om å bygge og konkurrere med roboter. Det handler også om å se sammenhenger mellom de ulike delene av oppdragene, vår vitenskapelige forståelse av temaet, relaterte problemer og oppfinnsomme løsninger. Vi oppfordrer alle lag til å være allsidig. Alle suksessfulle ingeniør- eller teknologiprosjekter fordrer mange forskjellige ferdigheter og egenskaper. For eksempel, Mars Rovers ville ikke ha vært like vellykket dersom NASAs designere og ingeniører som jobbet med dem, ikke samarbeidet med mennesker som har kunnskap om hva slags klima og terreng robotene ville oppleve på Mars. Før dere begynner på årets prosjekt, anbefaler vi at hele laget ser på Challenge Project Training DVD (Challengprosjektets trenings DVD). Men husk at noen deler av prosjektet har blitt endret etter at DVDen ble laget. Derfor er det viktig å sjekke prosjektoppdraget og igangsettingsmaterialet som finnes på FLLs Web-side for å få mest mulig oppdatert informasjonen om prosjektet. Sette i gang: Spesielle instruksjoner for årets oppdrag vil dere finne på FLLs Web-side når oppdraget starter. Vanligvis er prosjektet delt i tre: Bruk forskning til å identifisere et problem som eksisterer i verden i dag og som har tilknytning til årets tema Lag en oppfinnsom løsning Del forskningen og løsningen deres med samfunnet rundt dere Les årets oppdrag veldig nøye før dere begynner. For å kvalifisere seg for priser, må laget deres gi en kreativ og informativ presentasjon av alle tre delene av prosjektet til dommerne på turneringsdagen.. Selv om prosjektet kan virke litt skremmende til å begynne med, så kommer det til å bli mer overkommelig dersom dere deler det inn i små enheter. Bruk gjerne fremdiftsplanen i Håndbok for veileder som viser hvordan dere kan fullføre et prosjekt i løpet av 8 uker. 2

3 Detaljene Identifisere et problem i verden i dag Dere kan finne hvordan laget vil fokusere på prosjektet ved og: 1. Lese oppdraget veldig nøye sammen som lag. La lagmedlemmene stille spørsmål dersom noe er uklart. 2. Diskutere temaet sammen som en gruppe og kom opp med noen generelle ideer om emnet 3. Velge tre eller fire hoved-ideer og del laget inn i smågrupper som kan undersøke disse ideene. Det finnes en liste over kilder på slutten av denne veiledningen 4. Komme sammen igjen som lag og dele resultatet av undersøkelsene 5. Bestemme hvilke aspekter ved undersøkelsen som er mest viktig og/eller relevant for prosjektet og lag en prioriteringliste Lag en oppfinnsom løsning Laget må bli enig om en løsning på problemstillingen deres. Oppfinnsom betyr at løsningen deres ikke allerede blir brukt av noen andre. Det kan være en ny ide eller en forbedring av en eksisterende ide. Dere kan vurdere å enten jobbe alene eller i små grupper for å komme opp med ideer som dere så presenterer til laget, eller dere kan abeide sammen som et lag for å komme opp med en ide. Dersom dere deler opp i mindre grupper/enkeltpersoner, kan det være lurt å kombinere det beste fra flere løsninger til en hovedløsning. 1. Slipp hele laget løs og la dem komme opp med ideer 2. Lag mange forskjellige utkast 3. Tegn bilder av løsningsforslagene og/eller forbedringene til eksisterende løsninger 4. Presenter alle de mulige løsningene til hele laget 5. La laget sammen velge en enkelt løsning de ønsker å fokusere på dette kan være en kombinasjon av det beste fra flere utkast 6. Arbeid sammen for å finne forbedringer til hovedløsningen 7. Lag en prototype av løsningen deres dersom det er mulig Del forskningen og løsningen Dette er en viktig del av fullførelsen av prosjektet, og det handler ikke bare om å øve på fremførelsen. Dette er sjansen prosjektet deres har til å bli unikt. Dere har muligheten til å dele gleden over vitenskap og teknologi med andre. Dere kan til og med motivere andre til å gjøre noe. 1. Tenk på alle som dere kan dele prosjektet deres med, f.eks skolen, et lokalt styre, en lokal bedrift, en organisasjon i kommunen deres eller andre FLL lag. Tenk på hvem som vil være mest interessert i hva dere har lært og/eller som har størst sjanse til å kunne gjøre noe positivt med det dere presenterer. 2. Velg hvem dere vil presentere prosjektet for og gjennomfør fremføringen for dem før dere gjør prosjektet klar for fremføring under en FLL turnering 3. Organiser og prioriter informasjonen som dere ønsker å dele. Hvordan dere bestemmer hva dere bør dele med dommerne Siden dere bare har 5 minutter til å dele prosjektet deres med dommerne, er det viktig å tenke på følgende når dere velger den informasjonen dere ønsker å ta med: Hvor relevant er informasjonen i forhold til prosjekttemaet Sider ved prosjektet der dere har konkret informasjon og data Informasjon og data som er nært forbundet med problemet dere har fokusert på og den oppfinnsomme løsningen dere har valgt Materialer som passer inn med lagets presentasjonsstil og format Hvor relevant informasjonen er i forhold til de tre delene av årets prosjekt Hvordan dere bestemmer hvordan dere bør dele med dommerne Når dere tar siste finpussen på presentasjonen, er det 4 viktige ting å ta hensyn til: Vise hvordan dere oppnådde alle målsettingene i oppgaven og fulgte alle tre delene i prosjektet 3

4 Velg et kreativt presentasjonsformat eller stil som fremhever informasjonen dere har og egenskapene til lagmedlemmene. Mulighetene er mange og inkluderer bl.a diskusjoner, formell presentasjon med dekorasjoner ol, sketsjer, sanger, musikk og/eller video. Les prosjektdelen som finnes i Håndbok for FLL veilederen. Her er det retningslinjer for hva dommerne kommer til å se etter, legg spesielt merke til kvalitetene som er listet i utmerketkolonnen. Sett en kvalitetsstandard (Se under for informasjon om FLLs kvalitetsstandard for prosjektpresentasjoner.) Siste finpuss Sett av tid til å diskutere de følgende forslagene som lag. På denne måten kan alle forstå hva som kan gjøre arbeidet lettere og sluttresultatet bedre og morsommere. 1. Kvalitetsstandard Den beste måten laget kan forstå kvalitetsstandarden for prosjektpresentasjoner, er å se noen presentasjoner. Noen FLL turneringer tillater at lagmedlemmer og publikum ser alle prosjektpresentasjonene. Hvis dette er tilfelle ved deres turnering, så benytt sjansen! Ved andre FLL turneringer blir de beste presentasjonene tatt med som en del av avslutningsseremonien. I så fall, følg med! Dere kan også be andre lag om å prøvefremføre presentasjonen deres for dere. En FLL organisasjon i Minnesota High Tech Kids har lagt ut eksempler på vinnerpresentasjoner fra tidligere år på denne internettsiden. 2. Forstå og oppnå målsettingene Tidligere erfaringer viser at de prosjektene og presentasjonene som lykkes mest, er de som følger FLL temaet og prosjektveiledningen. Så første steg når det gjelder å lage et prosjekt, er å få en fullstendig forståelse for temaet og veiledningen for i år. 3. Involver lokalsamfunnet Lokalsamfunnet er en veldig viktig kilde til hjelp og støtte. Bruk dem til å få rådgivning, ressurser, informasjon og veiledning. Lokale organisasjoner markedsfører lagets arbeid med FLL prosjektet når de oppdager at dere har felles interesser. 4. Lag en oversikt over talentene som lagmedlemmene har Dette er deres anledning til å fremheve dere selv. Hvilke talenter har lagmedlemmene som kan gjøre denne presentasjonen spesiell? Er det noen som er intressert i kunst, som spiller et instrument, spiller skuespill, liker å synge eller skriver dikt? Er det noen som har god kunnskap om internettsider, lage video ol? Bruk disse talentene og form presentasjonen rundt dem. 5. Øv, øv og atter øv. Sist, men ikke minst så skulle øvelsene deres også inneholde spørsmål og svar. Kanskje dere kan invitere foreldre, lærere eller andre elever til å overvære generalprøven av presentasjonen. Dette kritiske publikummet kan stille spørsmål, komme med tilbakemelding, og støtte laget med positiv kritikk. Informasjonskilder Publiserte kilder, som f.eks FLLs internettsider inneholder bl.a. en prosjektveiledning for hvert år med lenker til nyttig informasjon og aktiviteter Biblioteker Offentlige kontorer Kunnskapsrike personer og organisasjoner: Vitenskapsmenn og andre profesjonelle med et yrke som er relatert til temaet. De kan bo i hjembyen deres eller de kan nås over telefon, post eller epost. Ikke glem lagmedlemmenes foreldre! Lokale organisasjoner med interesse i oppdrags teamet Universiteter og høyskoler som har eksperter på området Bedrifter med temarelatert handel Videregående skoler og andre skoler som underviser i relaterte emner Dra på besøk til en bedrift som driver med temarelatert handel Husk at kunnskapsrike personer kan komme fra mange steder!

5 Snakke med eksperter Forberedelse og eksempler på intervjuspørsmål Det å snakke med eksperter som arbeider innenfor samme felt som Challenge temaet, er en kjempefin måte FLL laget deres kan lære mer om emnet, finne oppdaterte opplysninger, oppdage mulige problemer og lære om hva som blir gjort for å løse disse problemene. Eksperter kan være mange forskjellige slags personer som forskere, ingeniører, samfunnsledere, universitetsprofessorer og studenter, samt alle som på en eller annen måte er påvirket av Challenge temaet enten på jobb eller i livet generelt. Forberede et intervju Ta kontakt med eksperten(e) dere vil snakke med så tidlig som mulig for å se om de har tid og mulighet til å hjelpe dere med prosjektet. Finn ut hvordan de ønsker å utføre intervjuet (personlig fremmøte, telefon eller epost). Avtal en tid og begynn å gjøre dere klare til intervjuet. I god tid før dagen da dere skal utføreintervjuet, bør laget komme opp med en liste over spørsmål de ønsker å stille. Planlegg konkrete, til-poenget spørsmål som vil hjelpe dere å nå prosjektmålet deres, og bruk tiden med eksperten på best mulig måte. Forsøk å forutse hvor lang tid intervjuet til vare slik at dere kan holde dere innenfor den avtalte tidsrammen. Alle spørsmålene skulle handle om emnet dere senere skal presentere. Det er lurt å skrive ned alle spørsmålene slik at dere har dem foran dere under intervjuet. Det kan også være lurt å sende en liste til over alle spørsmålene deres til eksperten før intervjuet, slik at han/hun har tid til å forberede svarene. Bestem på forhånd hvem av lagmedlemmene som skal stille hvilke spørsmål. Husk å være vennlig og profesjonell under intervjuet, og vis respekt for den tiden dere har blitt tildelt. Behandle eksperten som et medlem av laget deres og husk å takke ham/henne for hjelpen! Eksperter på lure bevegelsesløsninger og eksempler på spørsmål Transporteksperter Det kan være spesielt hjelpsomt å snakke med eksperter som arbeider med transport hver dag, om prosjektet deres. Disse kan være: IT-eksperter Ordførere Regionale planleggere og byplanleggere Medlemmer av byrådet Luftfartskontrollører Samfunnsledere Lovgivere Bilingeniører Internettleverandører Bedriftsledere innen import/eksport Ansatte i busselskaper Rektorer og inspektører på skolen Og mange, mange andre! Eksempler på spørsmål Det er enkelte spørsmål dere bør finne svaret på selv ved hjelp av forskning, før dere snakker med eksperter. Dette vil hjelpe hvert lagmedlem til å ha en grunnleggende forståelse for prosjektet og dets utfordringer. Noen av disse spørsmålene er: Hva er lagets definisjon på samfunnet vårt? Hvordan påvirker transportproblemer livet vårt? Hvilke typer transport er tilgjengelig i samfunnet vårt? Hvilke former for transport bruker laget vårt? Hvilke skulle vi ønske at vi kunne bruke? Hvem blir påvirket av problemer med transporten? På hvilken måte blir de påvirket? Intervjuspørsmål Når dere forbereder dere til intervjuet, trenger dere å tenke på spørsmål som er knyttet til emnet dere har valgt for prosjektet deres. Men det er noen lag som også snakker med eksperter først, før de velger hvilket 5

6 emne de vil fokusere på. De neste spørsmålene er ment som en veiledning for å få dere igang. Eksempler på spørsmål kan være: Hva gjorde at du valge å arbeide med dette? Hva er det viktigste transportspørsmålet området vårt står overfor? Vet du om andre områder i verden som står overfor de samme transportutfordringene? Hvordan forbedrer du transporten i jobben din? Hvordan kan transportnettverket vårt bli tryggere? Eller, hvordan kan bilene våre bli tryggere? Hvordan tror du transporten kunne bli forbedret i vårt område? Synes du at transportsystemet vi har i samfunnet vårt, fungerer bra for barn? Eldre? Voksne? Hva kan gjøres for at transportnettverket i samfunnet vårt skal bli mer effektivt? Hvilket råd kan du gi til fremtidige generasjoner for å hjelpe dem til å løse transportproblemer? Hvordan tror du transporten vil se ut i fremtiden? Hvordan tror du at vi kommer til å få de tingene vi trenger og ønsker i fremtiden? Hvordan kommer vi oss til skolen? Jobben? Handle matvarer? Informasjon?

7 Aktiviteter Innledning Lag en oversikt som viser de forskjellige transportformene som hver student benytter for å komme seg fra hjemmet til skolen om morgenen, og hvor lang tid det tar. Dere kan studere kun deres egen klasse, flere klasser eller hele skolen. Fremgangsmåte Lag et spørreskjema. Del ut spørreskjemaet til hver person i undersøkelsen. Samle inn svarene og før dem opp på et regneark Sett opp et reneark der kolonnene inneholder de forskjellige formene for transport, tiden eleven drar hjemmefra og når eleven ankommer skolen. Radene er for hver deltaker i studien. Her er et eksempel: Deltaker Transportform under de fleste værforhold Gå Sykle Kjøre Buss Annet Antall transportformer Avreisetid Ankomsttid Sara :30 8:50 Stian 1 1 8:45 8:55 Wenche 1 1 8:40 8:55 Lise Ingvill Emil Ole Per Deltaker Transportform under dårlige værforhold Gå Sykle Kjøre Buss Annet Antall transportformer Avreisetid Ankomsttid Sara 1 1 8:30 8:50 Stian 1 1 8:45 8:55 Wenche 1 1 Lise Ingvill Emil Ole Per Total reisetid Total reisetid Lag en plakat, en lysbildefremvisning eller en annen visuell presentasjon som illustrerer hvordan deres medelever kommer seg til skolen. Vis hvor mange elever som bruker de forskjellige formene for transport. Finn en måte å vise hvor mange elever som bruker flere forskjellige transportformer eller som kjører sammen med andre til skolen. Eksempel på spørsmål 1. Når drar du på skolen om morgenen? 2. Når ankommer du vanligvis skolen? 3. Hvordan kommer du deg til skolen ---- hvile(n) transportform(er) bruker du? Merk alle som er aktuelle: a.gå b. Buss c. Bil d. Sykkel 7

8 e. Tog f. Annet 4. Hvordan kommer du deg til skolen --- hvile(n) transportform(er) bruker du hvis det regner mye, snør eller er dårlig vær? Merk alle som er aktuelle: a.gå b. Buss c. Bil d. Sykkel e. Tog f. Annet Utvidelse Legg hodene i bløt og tenk på måter man kan forbedre sikkerheten og hvor effektivt elever og lærere kommer seg på skolen. Regional planlegging som kan være til hjelp, er bl.a: Smart Vekst Transport er ryggraden i smart vekst. Hvordan transportnettverket er bygget opp, er skjelettet som støtter smart vekst eller byspredning. Ny Byplanlegging Smart Vekst sine internettsider om transport Lenker til en rekke sider som fokuserer på smart, vedvarende vekst. Videoer om hvordan man kan komme seg rundt i byområder. Dere finner flere linker til interessante websider under linker. 8

9 Smart Move: Kommunikasjonsspill: I dette spillet, lager elevene en enkel by ved å plassere overgangssentra og steder rundt om i klasserommet. Elevene drar reisekort som sender dem fra et sted til et annet. Overganssentra er steder der transportformer kan bli organisert, eller elevene kan bytte transportform, f.eks fra buss til leiesykkel. Målet er å besøke så mange steder som mulig i løpet av 2 minutter samtidig som dere bruker så få billetter som mulig. Dersom 2 minutter ikke er nok, kan dere øke tidsperioden. Før dere begynner spillet: Bli enige om hvor overgangssentra og stedene skal være Lag aktivitetskort som beskrevet nedenfor. Vi har foreslått kort for 15 spillere, dere kan justere antall kort etter behov Lag 8 billetter per spiller Overgangssentra Bussterminal Togstasjon Flyplass Sykkelutleie Parkeringsgarasje Steder Skole Park Sykehus Kjøpesenter Hjemme Huset til bestevennen Huset til en annen venn Aktiviteter Dere kan lage mange kopier av hver aktivitetskort vårt forslag til antall står i parantes Dra til skolen (40) Dra hjem (20) Dra til bestevennens hus (20) Utdanning på internett (10) Handle på internett (10) Besøke en venn (20) Gratis ferie!! Slipp alt du har og dra til flyplassen (2) Ulykke! Slipp alt du har og dra til sykehuset (2) Dra på trening i parken (20) Se en film på kino (20) Trafikkaos! (4) Spilleregler Bli enige om plasseringen av overganssentra og steder Snu aktivitetskortene med beskrivelsen ned, hver spiller trekker 5 kort. Hver spiller får 8 billetter Hver spiller kan velge om de vil starte fra Hjemme, Bestevennens hus eller Skolen Spillerne drar fra et sted til et annet i henhold til aktivitetskortet. Hver gang en spiller utfører en aktivitet, må han betale1 billett som legges i en stabel ved ankomststedet (se unntak under). Spilleren trekker et stedskort på hvert ankomststed. 9

10 Med unntak av leiesykkel, kreves det en billett hver gang du kommer til et overgangssenter. Men det kan spare deg billetter i det lange løp. Spillere vinner ved å samle stedskort. Før spilletiden er omme, må spillerne ha benyttet alle de 5 aktivitetskortene de trakk ved begynnelsen av spillet. Vi anbefaler 2 mintters spilletid, men dere kan justere etter behov. Enhver spiller som ikke er ferdig med alle 5 aktivitetskortene når tiden er over, er ute av spillet. De andre spiller en ny runde helt til dere har en vinner Spilleren som tilslutt har besøkt flest steder, vinner. Dere må bruke en billett hver gang dere utfører en aktivitet med unntak av: Når dere bruker et internettkort (f.eks handler eller tar utdanning på internett) - gratis Går til og fra sykkelutleie på vie til et sted - gratis Dersom dere bestemmer dere for å kjøre sammen eller en bussrute blir igangsatt - gratis Trafikkaos dere må betale 2 billetter for å kommer frem til neste ankomssted Spillere kan kjøre sammen i bil eller buss. For å kjøre sammen i bil, må 4 spillere møtes i parkeringsgarasjen. Hver spiller må betale 1 billett og alle må reise sammen på en eller flere reiser. Når dere reiser sammen, må gruppen som helhet kun betale 1 billett for hvert sted dere reiser til, så dess flere steder dere kan kombinere, dess bedre. For å starte en bussrute, møtes spillerne på bussterminalen. De drar sammen til et sted. Hver spiller betaler kun 1 billett for hele reisen så lenge de reiser med bussen. Når man kjører sammen i bil eller buss, må sykehuskort brukes først, deretter feriekort. Når disse er brukt, kan gruppen sammen bestemme hvordan man skal benytte resten av kortene. Dersom en spiller drar et sykehuskort eller et flyplasskort, må denne reisen utføres før gruppen kan dra til noe annet sted. Når man har lært hvordan spillet fungerer, kan dere lage følgende variasjoner: Dårlig vær f.eks læreren sier at det snør. Snø gjør at man ikke lengre kan kjøre sammen i bil eller buss resten av runden. Eller f.eks snø gjør at alle må kjøre buss i grupper av 5 spillere. Diskusjonsspørsmål Diskusjonen etter spillet er trolig mer verdifull enn spillet i seg selv. Husk å diskutere hva som skjedde etter at spillet var ferdig. 1. Kan du tenke på en måte du kunne ha kommet deg noe sted uten å betale en eneste billett? 2. Hvilke andre overgangssentra burde vi ha? Hvilke andre steder burde vi ha? 3. Hvordan påvirker internett spillet? Hvordan tror du internett kan brukes for å løse transportproblemer i virkeligheten? 4. Hvordan kunne trafikkflyten i rommet forbedres? Var det noe trafikkaos? Noen som reiste utrygt? 5. Hvordan er trafikken regulert i ditt samfunn slik at alle kan være trygge? Aktiviteter fra andre kilder Leksjonsplan for å kunne sammenlikne forskjellige former for transport med fokus på elektrisk energi Transportsider for lærere og barn Leksjonsplan om transport for trenere/hjemmeskole/skole Transportaktiviteter dere kan gjøre hjemme 10

Retten til å være meg

Retten til å være meg Retten til å være meg Innledning Introduksjonspakken til Våre rettigheter, vårt ansvar kommer med disse tankene rundt temaet retten til å være meg: Hver enkelt menneske er en unik person. Mange ting, slik

Detaljer

Lærerveiledning. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. noen ganger sa

Lærerveiledning. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. noen ganger sa Lærerveiledning Nysgjerrigpermetoden Vitenskapelig metode til skolebruk iden t r å g or og Hvorgfanger fortkte? noen ganger sa noen Nysgjerrigpermetoden 1 Dette lurer jeg på Tenk ut spørsmål om noe dere

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

SMARTVEILEDERN FOR GRUNNSKOLEN I VÅGAN KOMMUNE

SMARTVEILEDERN FOR GRUNNSKOLEN I VÅGAN KOMMUNE SMARTVEILEDERN FOR GRUNNSKOLEN I VÅGAN KOMMUNE MIN SMARTE IDÈ! SMARTERE ENERGI-KAMPANJEN 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE FRAMDRIFTSPLAN FOR SMARTERE ENERGI PÅ TRE DAGER... 3 SMARTDAG 1... 3 SMARTDAG 2... 3 SMARTDAG

Detaljer

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte VEILEDERHEFTE Gjør noe med det! -Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte SE MULIGHETENE! Ungt Entreprenørskap Forlag 2011 1 Gjør

Detaljer

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland.

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland. SMART inspirerer til entreprenørskap! Kunnskap om lokalsamfunnet og bruk av egen kreativitet utvikler evnen til å bidra til positive forandringer for seg selv og andre! Alle snakker om været, men? Med

Detaljer

OPPNÅ SUKSESS: ASEAS SVAR

OPPNÅ SUKSESS: ASEAS SVAR OPPNÅ SUKSESS: ASEAS SVAR Gjennom hele nettverksmarkedsføringens historie, har et ukjent antall ellers ufaglærte, uerfarne enkeltpersoner hatt suksess av en type som langt har overgått forventningene.

Detaljer

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever MED UNDRING SOM DRIVKRAFT Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever O M D E T T E H E F T E T Hensikten med dette heftet er å gi elever i ungdoms- og videregående skole

Detaljer

Økt fokus på fallforebygging: En guide for å gjennomføre kampanjer www.your_organisation_website.com

Økt fokus på fallforebygging: En guide for å gjennomføre kampanjer www.your_organisation_website.com Økt fokus på fallforebygging: En guide for å gjennomføre kampanjer 1 ProFouND: The Prevention of Falls Network for Dissemination (ProFouND) er et initiativ finansiert av EC, dedikert til å spre og implementere

Detaljer

En god veileder kontrollerer og leder prosessen, ikke innholdet! Veilederhefte

En god veileder kontrollerer og leder prosessen, ikke innholdet! Veilederhefte En god veileder kontrollerer og leder prosessen, ikke innholdet! Veilederhefte Innledning 3 Din rolle som veileder 3 KISS 4 Laget 4 Tidsbruk i Jr.FLL 4 Oppdraget 4 Planlegg arbeidsperioden 4 Lag navn 4

Detaljer

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet 1 Gratulerer med valget om å kjøpe denne boka. Mitt mål er at du skal få en klarhet i hvordan du setter opp din coachingpraksis etter best mulig måte, slik at du når ut til potensielle kunder, øker antallet

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

Manual for faglige ledere

Manual for faglige ledere Manual for faglige ledere av Horst Trodler ABB Training Centre Rhein-Neckar GMbh Innhold Forord Fordelene ved utvekslingsprogrammer Forventninger fra faglige leder Hvordan håndtere en utplassering? Å finne

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

RESSURSBRUK: TID SOM RESSURS BILDER OG GJENSTANDER. Verktøykasse for aktiv læring #4

RESSURSBRUK: TID SOM RESSURS BILDER OG GJENSTANDER. Verktøykasse for aktiv læring #4 RESSURSBRUK: TID SOM RESSURS BILDER OG GJENSTANDER Verktøykasse for aktiv læring #4 1 1 Ressursbruk Tid som ressurs Bilder og gjenstander Verktøykasse for aktiv læring #4 Utgitt første gang i 2012 av PERL

Detaljer

Hva legger erfarne lærere vekt på når de strukturerer undervisningen?

Hva legger erfarne lærere vekt på når de strukturerer undervisningen? Hva legger erfarne lærere vekt på når de strukturerer undervisningen? av Marit Rolvsjord Kandidatnummer 116 What do experienced teachers emphasize when structuring teaching? Grunnskolelærer 5-10 PE379

Detaljer

Utdanningsvalg. - om valg, planer, utdanning og yrker

Utdanningsvalg. - om valg, planer, utdanning og yrker Utdanningsvalg - om valg, planer, utdanning og yrker Læremiddelforlaget AS, Sandefjord 2009 Det må ikke kopieres fra denne boka i strid med åndsverkloven eller avtaler om kopiering inngått med Kopinor.

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn

Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn Holbergprisen i skolen Innhold Innledning 4 1. Valg av tema og problemstilling 5 1.1 Forskning gir deg ny kunnskap.........................................6

Detaljer

Ungdom. om skole. Hva gir motivasjon? Ungdomshøringen 2013. Ungdom om skole Ungdomshøringen 2013 1

Ungdom. om skole. Hva gir motivasjon? Ungdomshøringen 2013. Ungdom om skole Ungdomshøringen 2013 1 Ungdom om skole Hva gir motivasjon? Ungdomshøringen 2013 Ungdom om skole Ungdomshøringen 2013 1 Innhold Forord Ungdomshøringen 2013: En oversikt. Dette ønsket ungdommene: Prioriterte saker fra gruppene

Detaljer

Introduksjoner & Isbrytere Dag 1 Veileders eksemplar

Introduksjoner & Isbrytere Dag 1 Veileders eksemplar Introduksjoner & Isbrytere Dag 1 Veileders eksemplar - Veileder velger fra denne listen eller bruker sin egen liste: Tre spørsmålsleken Alle i gruppen skriver ned 3 tankevekkende spørsmål de gjerne vil

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

Slukk lyset for klimaet 23. mars 2013 kl. 20.30 21.30. Undervisningsmateriell for grunnskolen

Slukk lyset for klimaet 23. mars 2013 kl. 20.30 21.30. Undervisningsmateriell for grunnskolen Slukk lyset for klimaet 23. mars 2013 kl. 20.30 21.30 Undervisningsmateriell for grunnskolen 1 Earth Hour klimaundervisning Verden slukker lyset for klimaet, slukker du? Lørdag 28. mars kl. 20.30 vil vi

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

Borgøy Fjord Konferanse AS

Borgøy Fjord Konferanse AS Borgøy Fjord Konferanse AS Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Økonomisk-administrativ utdanning Av: Camilla Steinsvik kandidatnummer: 32 Tone Mong kandidatnummer: 1 Kjersti H. Markhus

Detaljer

Hvordan informerer kommunene innvandrerne om norskopplæring?

Hvordan informerer kommunene innvandrerne om norskopplæring? Hvordan informerer kommunene innvandrerne om norskopplæring? Kvantitativ og kvalitativ undersøkelse gjennomført for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Oslo, januar februar 2010 Hensikten med

Detaljer

Innhold. Blikk inn i våre virkeligheter Der vi bor Bo alene eller sammen med andre?

Innhold. Blikk inn i våre virkeligheter Der vi bor Bo alene eller sammen med andre? Innhold Blikk inn i våre virkeligheter Der vi bor Bo alene eller sammen med andre? Et godt sted å bo Best mulig overgang til å bo for seg selv Hva som er viktig for å bo bra Hva vi kan trenge hjelp til

Detaljer