Resymé: I denne leksjonen vil vi se på typer brannmurer, konfigurering av brannmurer og IDS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Resymé: I denne leksjonen vil vi se på typer brannmurer, konfigurering av brannmurer og IDS"

Transkript

1 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Brannmurer og IDS Stein Meisingseth og André Gaustad Lærestoffet er utviklet for faget LO472 Datasikkerhet Brannmurer og IDS Resymé: I denne leksjonen vil vi se på typer brannmurer, konfigurering av brannmurer og IDS 1. Innledning Brannmur Pakkefiltrerende brannmur Pakkefilter med tilstandskontroll Proxy server Relaterte uttrykk Lokal brannmur Windows brannmur IDS Host-based Intrusion Detection System Network Intrusion Detection System Intrusion Prevention System Side 1 av 10

2 1. Innledning De fleste installerer antivirusprogram på sin server eller frittstående PC. Dette er et bra tiltak for å redusere muligheten for virusangrep, og kan til en viss grad forhindre at det legges inn bakdører siden mange av disse er kjent fra tidligere. Likevel er ikke dette nok til å sikre mot angrep på systemet. Den nye sorten angrepsvåpen blander karakteristikker fra virus, ormer, trojanere og farlige koder med sårbarheter til servere og PC er. Når de som angriper bruker slike kombinasjoner av virkemidler blir det vanskeligere motstå angrepene. Den senere tiden har det også vært en evolusjon i informasjonssystemene hvor disse har blitt mer komplekse og inneholder stadig mer informasjon. I tillegg er kontinuerlig oppkobling mot Internett nå standarden, slik at det er viktigere enn noen gang å sikre ressursene i nettverket vårt. I denne leksjonen skal vi se nærmere på to virkemidler for å redusere angrepsmuligheten; brannmur og Intrusion Detection System (IDS). 2. Brannmur Vi benytter brannmur for å kontrollere trafikken mellom forskjellige nettverk eller enkeltnoder i nettverk. Typisk vil dette være trafikk mellom et lokalnett og Internett, men det kan også være mellom forskjellige interne nettverk. Brannmuren kan være et pakkefilter på en ruter, en dedikert enhet som er satt kun for å filtrere trafikk, eller det kan være programvare som er installert lokalt på en maskin. Ved å benytte en brannmur får vi muligheten til å kontrollere tilgang og vi får i tillegg mulighet til å logge hvilke oppkoblinger som finner sted. Det kan også settes opp alarmer ved unormal adferd. Figur 1 - All trafikk mellom Internett og det lokale nettverket går gjennom brannmuren Side 2 av 10

3 Brannmuren fungerer ved å vurdere trafikken som passerer gjennom den opp mot et forhåndsdefinert regelsett. Å vedlikeholde et slikt regelsett er en kontinuerlig prosess etter hvert som behov for tjenester i nettverket vårt endrer seg. Reglene vurderes i den rekkefølgen de er satt opp, altså at øverste regel sjekkes først og nederste regel er standardregelen for brannmuren. Utgangspunktet bør være at all trafikk som ikke er eksplisitt tillatt i regelsettet skal forbys, men det kan også være at alt som ikke er forbudt skal tillates. I hovedsak skiller vi mellom tre forskjellige typer brannmurteknologier; pakkefiltrerende brannmur, pakkefilter med tilstandskontroll og proxy server. 2.1 Pakkefiltrerende brannmur En pakkefiltrerende brannmur fungerer ved å inspisere innholdet i pakkehodene på pakker den mottar og vurderer det opp mot regelsettet den er konfigurert med. Denne brannmuren ser altså på hvilken IP-adresse avsender og mottaker av pakken har og hvilke TCP og UDP porter som benyttes. Kombinasjonen av disse vurderes opp mot regelsettet for å avgjøre om pakken skal videresendes eller forkastes. Eksempel på filtrering i en pakkefiltrerende brannmur: Source /24, Destination , TCP, Port 25 > ACCEPT Source , Destination /24 TCP, Port 25 > ACCEPT Default > DROP Her ser vi eksempel på regler som er satt opp for å kunne begrense trafikk på TCP port 25 (SMTP trafikk), slik at serveren må brukes for å videresende trafikk over denne porten i nettverket vårt. Standardregelen her er å forby trafikk som ikke tillates i reglene overfor. En tilsvarende filtrering er utbredt hos Internettleverandører ved at det kun tillates å sende e- postmeldinger gjennom Internettleverandørens egen e-postserver. Angrep på pakkefiltrerende brannmurer gjøres gjerne ved å spoofe (forfalske) avsender IPadressen for å lure pakkefilteret til å godta pakkene. En annen måte er å dele opp headeren i flere små pakker, men slike pakker skal et godt pakkefilter enten forkaste eller sette sammen før pakken sjekkes mot regelsettet. 2.2 Pakkefilter med tilstandskontroll Et pakkefilter med tilstandskontroll har, i tillegg til pakkefiltrering, en tabell med oversikt over aktive sesjoner, og kan vurdere om en pakke er en del av en eksisterende sesjon eller ikke. Ettersom mange former for kommunikasjon foregår over flere porter er dette veldig nyttig. Side 3 av 10

4 Det klassiske eksempelet her er bruk av FTP som benytter TCP port 21 for oppkobling mot FTPserveren, mens selve overføringen gjøres fra serveren til klienten over en annen port. Ettersom det ikke er kjent på forhånd hvilken port som brukes til overføringen vil den oppkoblingen bli stoppet i en pakkefiltrerende brannmur med streng sikkerhet. Et pakkefilter med tilstandskontroll vil gjenkjenne oppkoblingen mot klientmaskinen som en del av den eksisterende FTP sesjonen, og kan dermed slippe gjennom trafikken. Gyldigheten til hver enkelt pakke vil her bli vurdert ut fra konteksten de hører til i, og det er lettere å oppdage pakker som er et forsøk på uautorisert tilgang. Dette gjøres ved å se på tiden som er gått siden sist pakke i sesjonen og om sekvensnummerne øker som forventet. 2.3 Proxy server En proxy server fungerer som en mellomstasjon i kommunikasjonen. Den opererer på applikasjonslaget, og setter sammen pakkene for å vurdere innholdet som sendes. Dette gir en proxy mulighet til å filtrere bort uønsket innhold i tillegg til å blokkere uautorisert trafikk. Figur 2 - Klientene kommuniserer med proxy serveren, ikke direkte med hverandre For at den skal kunne vurdere innholdet i trafikken trenger proxy serveren å kjenne til applikasjonene som brukes. Det må derfor installeres moduler som gir den kjennskap til for eksempel Telnet, FTP, SMTP og HTTP. Ved å gi den informasjon om HTTP kan vi sette opp en regel som sier tillat all webtrafikk, som vil fungere uavhengig av om webtrafikken kjører på port 80 eller ikke, og vi kan stoppe forsøk på å sende noe annet enn webtrafikk over port 80. Vi har også mulighet til å filtrere innholdet i den trafikken som slipper gjennom, for eksempel ved å ta bort ActiveX komponenter i websider eller å scanne etter virusinfeksjoner. Enkelte nettlesere har mulighet for å selv konfigurere at det skal benyttes en proxy server, men proxyen kan også være helt transparent slik at brukere i et nettverk ikke har noen mulighet til å velge om de vil bruke den eller ikke. I tillegg til sikkerhetsaspektet kan en proxy server også brukes for å mellomlagre innhold ( caching ) for å gi ytelsesfordeler. Et typisk eksempel på slik bruk er mellomlagring av bilder fra websider. Side 4 av 10

5 Begrensninger på denne teknologien er at ikke alle applikasjoner er støttet, og proxyen vil dermed ikke være i stand til å vurdere denne trafikken. Det er også ressurskrevende å inspisere trafikken på denne måten slik at det kreves kraftig maskinvare for å unngå treghet i kommunikasjonen. Microsoft Forefront Threat Management Gateway (tidligere kjent som Microsoft ISA Server) er Microsofts applikasjonsbrannmur og web-proxy server. Figur 3 Oversikt over applikasjonsfiltre i Microsoft ISA Server 2006 Figur 4 - Oversikt over webfiltre i Microsoft ISA Server 2006 Side 5 av 10

6 2.4 Relaterte uttrykk Det finnes forskjellige uttrykk i forbindelse med sikring av nettverkstjenester, og vi har valgt å nevne noen av dem kort her. SOCKS: En protokoll som gir mulighet for åpning av nettverkstjenester i nettverk. SOCKS proxyen kontaktes av brukere som skal ha tilgang gjennom brannmuren, og den videresender deretter trafikken mellom partene. I motsetning til en standard proxy server sjekker ikke SOCKS proxyen innholdet i trafikken. Bastion Host: Dette er en betegnelse på en maskin som er satt opp med ekstra høy sikkerhet. Typisk er denne maskinen plassert i en posisjon som gjør den ekstra utsatt for angrep. Dette kan for eksempel være en proxy server som står på utsiden av brannmuren eller i DMZ-sonen. Dual-homed gateway: Betegnelse på maskin med to nettverksgrensesnitt som filtrerer trafikk mellom to nettverk. Typisk vil dette være mellom Internett og et lokalt nettverk, og den filtrerer trafikk på samme måte som vi forbinder med en brannmur. Den kan også inneholde proxy programvare. Screened subnet firewall system: En brannmur som brukes til å opprette flere separate nettverk. Vanlig bruk er for å opprette en DMZ sone som et eget subnett utenfor det lokale nettverket. 2.5 Lokal brannmur Selv om en brannmur mellom lokalnettet og Internett kan gi beskyttelse mot mange eksterne trusler er det også behov for å sikre seg mot trusler som kan befinne seg på innsiden. Slike trusler kan komme fra noen som har klart å penetrere brannmuren vår, inntrengere som har klart å skaffe seg fysisk tilgang til nettet vårt, innbrudd via modemforbindelser, angrep fra organisasjoner man stoler på eller fra misfornøyde ansatte. For å være bedre rustet mot slike angrep fra innsiden trenger vi lokale brannmurer på arbeidsstasjoner og servere. De fleste operativsystemer kommer med brannmur ferdig installert, men denne må ofte aktiveres og konfigureres for å fungere optimalt. I nettverksinstallasjoner er det mulighet til å distribuere regelsett for lokale brannmurer slik at dette blir jevnlig oppdatert. Dette kan for eksempel gjøres via Group Policy for Windows maskiner. Side 6 av 10

7 2.6 Windows brannmur Alle versjoner av Windows etter Windows XP og Windows Server 2003 har brannmur som en del av operativsystemet. Windows Vista og Windows Server 2008, samt senere utgaver av Windows, kommer med en forbedret utgave av Windows brannmuren og denne utgaven gir mulighet til å sperre utgående forbindelser, noe tidligere versjoner ikke har mulighet til. Innstillinger for brannmuren, og oppretting eller endring av brannmurregler, gjøres fra Administrative Tools -> Windows Firewall with Advanced Security. For å gjøre konfigureringen enklere er det et stort antall predefinerte regler som kan aktiveres for å gjøre tjenester tilgjengelige på maskinen. For hver enkelt regel er det muligheter å begrense hvem som skal ha tilgang til tjenesten ut fra lokal IP-adresse, ekstern IP-adresse eller subnett. Man kan også begrense tilgangen på brukernivå, enten ved å la regelen gjelde kun for bestemte brukere eller ved å la enkelte brukere unntas fra regelen. Windows brannmuren har mulighet for logging, men denne er ikke aktivert som standard. Side 7 av 10

8 Dette gjøres fra Windows Firewall Properties -> Customize i feltet Logging. Figur 5 - "Windows Firewall Properties" i Windows 7 Det er der mulighet for å logge avviste tilkoblinger og suksessfulle tilkoblinger, velge hvor loggfilen skal lagres og sette maksimumsstørrelse for loggfilen. Standard plassering for loggfilen er %systemroot%\system32\logfiles\firewall\pfirewall.log. 3. IDS Intrusion Detection System betegner enheter eller applikasjoner som overvåker aktivitet for å avdekke autoriserte hendelser. Dette kan være ugyldige innlogginger, endring av rettigheter til filer og databaser eller andre angrep. Forutsetningen for å kunne nyttiggjøre seg av den informasjonen IDS gir oss er at vi har konfigurert dette riktig for å unngå masse unyttig informasjon, samt at vi kjenner godt til normalsituasjonen for å kunne registrere avvikene. Vi skiller mellom to typer IDS; lokalt installert IDS (Host-based Intrusion Detection System, HIDS) og nettverksbaserte IDS (Network Intrusion Detection System, NIDS). I tillegg har vi den reaktive varianten IPS (Intrusion Prevention System) som er i stand til å utføre handlinger for å motvirke eller stoppe skadelig adferd. Side 8 av 10

9 3.1 Host-based Intrusion Detection System HIDS består av programvare som er installert på den enkelte maskin og overvåker der endringer i filer og mapper, samt endringer av rettighetene på dem. Enkelte programmer kan også overvåke logger samt systemkall. Overvåkningen kan være i sanntid eller det kan kjøres søk etter endringer i systemet. Det er verdt å merke seg at enkelte antivirusprogrammer også overvåker oppførselen til programmer som kjøres på maskinen, og funksjonaliteten deres er da innenfor det vi normalt vil definere som et HIDS. Sanntidsovervåkning av filer på denne måten kan være ressurskrevende og responsen på systemet vil bli dårligere dersom samtlige filer er under konstant overvåkning. HIDS oppretter dette et bilde ( snapshot ) av normalsituasjonen som det vil kunne bruke til å tilbakestille endringer som er gjort på systemet. Figur 6 - Oppretting av snapshot med InstallWatch Pro 2.5c En analyse av systemet i ettertid vil sammenlignes med snapshotet, og man blir presentert med endringer som er gjort på filer, ini-filer og registerendringer. Side 9 av 10

10 3.2 Network Intrusion Detection System Et nettverksbasert IDS består av en eller flere dedikerte noder i nettverket. Dette kan være en maskin med Snort eller WinIDS som overvåker nettverkstrafikken. For at overvåkningen skal ha noen effekt må NIDS-maskinen være tilkoblet et knutepunkt i nettverket slik at den fanger opp mest mulig trafikk. Alternativt kan den kobles til en hub eller en svitsj som dupliserer trafikken, men dette vil medføre at ytelsen på nettverket blir redusert. I mer avanserte installasjoner er det gjerne flere slike sensorer tilkoblet knutepunkter, en sentral som logger hendelsene samt eget konsoll som overvåker hendelser og alarmer. 3.3 Intrusion Prevention System Et IPS er en videreutvikling av IDS konseptet. Mens et IDS analyserer og generer alarmer er IPS systemet i stand til å utføre handlinger for å motvirke den uønskede aktiviteten. I liket med IDS finnes IPS både som lokal installasjon (Host-based IPS) og nettverksbasert (Network IPS). Typiske mottiltak er å sperre porter i brannmur eller koble ned forbindelser, men systemet kan også reagere på enkeltnoder som genererer unormalt mye trafikk eller store antall påloggingsforsøk. Et lokalt installert IPS vil ofte kunne kontrollere kjørbare filer opp mot en signaturdatabase eller kjøre programmet i en virtuell sandkasse for å kontrollere adferden før det slipper til på systemet. Systemet fungerer som en utvidelse av tradisjonell antivirusløsning og brannmur på maskinen. Nettverksbasert IPS består av dedikert maskinvare og programvare for å analysere sikkerhetsrelaterte hendelser. Disse kan også oppdatere seg selv og sperre for trafikk som kan kobles til aktuell malware eller nylig oppdagede sikkerhetshull i systemer og applikasjoner. For å lette implementasjonen av et slikt system kan samtlige komponenter kjøpes fra en leverandør. Cisco er et eksempel på en leverandør som kan levere en komplett IPS løsning der Cisco IPS 7.0 kan settes opp med Cisco sensorer og moduler for Cisco rutere i nettverket, samt Cisco programvare for alarmer og analyse. Side 10 av 10

Sikker internett-tilgang og brannmurer

Sikker internett-tilgang og brannmurer Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Helge Hafting 23.1.2015 Lærestoffet er utviklet for faget «IFUD1016 Nettverksikkerhet» Resymé: I denne leksjonen ser vi på sikker internett-tilgang

Detaljer

1. Innføring i overvåkning og sikkerhet i Windows

1. Innføring i overvåkning og sikkerhet i Windows Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Innføring i overvåkning og sikkerhet i Windows Stein Meisingseth 12.7.2005 Lærestoffet er utviklet for faget LO477D Overvåkning og sikkerheti

Detaljer

Obligatorisk Oppgave i IN-IFHS "Adaptiv distribuert firewall ved bruk av network intrusion detection

Obligatorisk Oppgave i IN-IFHS Adaptiv distribuert firewall ved bruk av network intrusion detection Obligatorisk Oppgave i IN-IFHS "Adaptiv distribuert firewall ved bruk av network intrusion detection Lars Strand 27. februar 2003 Innhold 1 Sikkerhet 2 1.1 Tradisjonell firewall................................

Detaljer

1. Informasjonskapsler og pakkefangst. 2. Grunnleggende datakommunikasjon

1. Informasjonskapsler og pakkefangst. 2. Grunnleggende datakommunikasjon Informasjonskapsler og pakkefangst Olav Skundberg Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget 1. Informasjonskapsler og pakkefangst Denne leksjonen har tre hovedtema. To

Detaljer

Sikkerhet på Web. Kåre Presttun Software Innovation ASA Kare@Presttun.org http://www.presttun.org/kare/

Sikkerhet på Web. Kåre Presttun Software Innovation ASA Kare@Presttun.org http://www.presttun.org/kare/ Sikkerhet på Web Kåre Presttun Software Innovation ASA Kare@Presttun.org http://www.presttun.org/kare/ Denne artikkelen vil gjennomgå forskjellige aspekter ved sikkerhet på web og blant annet drøfte brannmur

Detaljer

Introduksjon, oppsett og konfigurering av et WLAN

Introduksjon, oppsett og konfigurering av et WLAN Stiftelsen TISIP i samarbeid med Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Introduksjon, oppsett og konfigurering av et WLAN Stein Meisingseth 06.08.2004 Opphavsrett: Forfatter og

Detaljer

for organisasjonens medlemmer eller andre med spesiell autorisasjon."

for organisasjonens medlemmer eller andre med spesiell autorisasjon. Innledning "Intranett er et bedriftsinternt nettverk basert på TCP/IP-protokollen. Nettverket tar i bruk åpne Internett-standarder og -applikasjoner. Nettverket er normalt bare åpent for organisasjonens

Detaljer

Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer

Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer 2 Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer 3 Uansett hva man bruker PC-en til, har den verdi. Server En PC kan

Detaljer

Introduksjon til nettverksteknologi

Introduksjon til nettverksteknologi Avdeling for informatikk og e- læring, Høgskolen i Sør- Trøndelag Introduksjon til nettverksteknologi Olav Skundberg og Boye Holden 23.08.13 Lærestoffet er utviklet for faget IFUD1017- A Nettverksteknologi

Detaljer

Innledning. Vi skal nå ta for oss noe av det et LAN kan bestå av. Et lokalnett består normalt av følgende deler:

Innledning. Vi skal nå ta for oss noe av det et LAN kan bestå av. Et lokalnett består normalt av følgende deler: Innledning "Et lokalnettverk er en fysisk sammenkobling av datamaskiner og -utstyr innenfor et begrenset område. Dette området kan være en bygning eller et begrenset antall bygninger. Et lokalnettverk

Detaljer

1. Nettverksteknologiske forutsetninger for e-handel

1. Nettverksteknologiske forutsetninger for e-handel Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Nettverksteknologiske forutsetninger for e- handel Kjell Toft Hansen 16.07.2007 Lærestoffet er utviklet for faget LV377D e-handel 1. Nettverksteknologiske

Detaljer

ESET SMART SECURITY 6

ESET SMART SECURITY 6 ESET SMART SECURITY 6 Brukerhåndbok (beregnet for produktversjon 6,0 og høyere) Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / Home Server Klikk her for å laste ned den nyeste versjonen av dette dokumentet ESET

Detaljer

Nettverksover -våkning med Snort

Nettverksover -våkning med Snort Nettverksover -våkning med Snort Nettverksovervåkning med Snort av Geir Solli og Dag Atle Isene HiVE Sammendrag I dette prosjektet har vi tatt for oss Snort, som er en programvarepakke for overvåkning

Detaljer

BESTE PRAKSIS FOR PAKKE- FILTRERING I UH-SEKTOREN. UNINETT Fagspesifikasjon. UFS nr.: 106 Versjon: 1

BESTE PRAKSIS FOR PAKKE- FILTRERING I UH-SEKTOREN. UNINETT Fagspesifikasjon. UFS nr.: 106 Versjon: 1 UNINETT Fagspesifikasjon BESTE PRAKSIS FOR PAKKE- FILTRERING I UH-SEKTOREN UFS nr.: 106 Versjon: 1 Status: Godkjent Dato: 20. 12. 2007 Tittel: Beste praksis for pakkefiltrering i UH-sektoren Arbeidsgruppe:

Detaljer

2. Intranett tjenester

2. Intranett tjenester Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Intranett tjenester Arne B. Mikalsen, oppdatert av Ole Christian Eidheim 01.09.2014 Lærestoffet er utviklet for faget LV464D Lokale informasjonstjenester

Detaljer

Norman Personal Firewall. Versjon 1.4. Brukerhåndbok

Norman Personal Firewall. Versjon 1.4. Brukerhåndbok Norman Personal Firewall Versjon 1.4 Brukerhåndbok ii! Norman Personal Firewall - Brukerhåndbok Begrenset garanti Norman garanterer at vedlagte diskett/cd-rom og dokumentasjon ikke har produksjonsfeil.

Detaljer

SIKKERHET I VIRTUELLE LAN VLAN

SIKKERHET I VIRTUELLE LAN VLAN BACHELOROPPGAVE: SIKKERHET I VIRTUELLE LAN VLAN FORFATTERE: ERIK BRENDEN LARS IHLER MAGNUS LARSEN MUSTORP ROBERT RØSTEN DATO: 20.05.2009 II SAMMENDRAG AV BACHELOROPPGAVEN Tittel: Sikkerhet i Virtuelle

Detaljer

Trusler og trender juni 2003

Trusler og trender juni 2003 Trusler og trender juni 2003 Senter for informasjonssikring (SIS) SINTEF, 7465 Trondheim Tel: (+47) 73 59 29 40 Fax: (+47) 73 59 29 77 E-post: post@norsis.no Web: http://www.norsis.no Forord Senter for

Detaljer

Oppsettsveiledning Revisjon B. McAfee SaaS Web Protection Service

Oppsettsveiledning Revisjon B. McAfee SaaS Web Protection Service Oppsettsveiledning Revisjon B McAfee SaaS Web Protection Service COPYRIGHT Copyright 2013 McAfee, Inc. Ikke kopier uten tillatelse. VAREMERKER McAfee, McAfee logoen, McAfee Active Protection, McAfee CleanBoot,

Detaljer

Brukerveiledning. Integrerte komponenter: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware ESET personlig brannmur ESET Antispam

Brukerveiledning. Integrerte komponenter: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware ESET personlig brannmur ESET Antispam Integrerte komponenter: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware ESET personlig brannmur ESET Antispam Ny generasjon av NOD32-teknologi Brukerveiledning vi beskytter din digitale verden Innhold 1. ESET

Detaljer

Brukerhåndbok versjon 8.00

Brukerhåndbok versjon 8.00 versjon 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Begrenset garanti Norman garanterer at den vedlagte CD-ROMen eller DVDen og dokumentasjonen ikke har produksjonsfeil.

Detaljer

Norman Virus Control for arbeidsstasjoner. Versjon 5.81. Referansehåndbok

Norman Virus Control for arbeidsstasjoner. Versjon 5.81. Referansehåndbok Norman Virus Control for arbeidsstasjoner Versjon 5.81 Referansehåndbok ii NVC for arbeidsstasjoner - Referansehåndbok Begrenset garanti Norman garanterer at vedlagte diskett/cd-rom og dokumentasjon ikke

Detaljer

NOD32 Antivirus 3.0. Brukerveiledning. Integrerte komponenter: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. vi beskytter din digitale verden

NOD32 Antivirus 3.0. Brukerveiledning. Integrerte komponenter: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. vi beskytter din digitale verden NOD32 Antivirus 3.0 Integrerte komponenter: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware Brukerveiledning vi beskytter din digitale verden innhold 1. ESET NOD32 Antivirus 3.0...4 1.1 Hva er nytt... 4 1.2

Detaljer

UNINETT SIP infrastruktur. 9. februar 2010

UNINETT SIP infrastruktur. 9. februar 2010 UNINETT SIP infrastruktur 9. februar 2010 Innledning Dette dokumentet beskriver UNINETT sin foreslåtte SIP infrastruktur. Dokumentet er et resultat av arbeid gjort i GigaCampus (2006-2009) og danner et

Detaljer

ROS analyse IKT nettverk

ROS analyse IKT nettverk Referanse: RFK Versjon: 1.0 Dato: 25.10.2013 Ansvarlig: Øystein Hermansen ROS analyse nettverk Internett tilgang for VGS Ledelsessammendrag Rogaland Fylkeskommune tilbyr Internett til alle videregående

Detaljer

Installasjonsmanualer og bruksanvisninger for 3net

Installasjonsmanualer og bruksanvisninger for 3net Installasjonsmanualer og bruksanvisninger for 3net Internett, Telefon, TV Utgave/revisjon: 3/1 2010-09-01 Web: www.3net.no E-post: kunde@3net.no Kundeservice: 77 77 04 99 Faks: 77 77 04 01 3net AS Bjørklysvingen

Detaljer

FITS Forebyggende vedlikehold

FITS Forebyggende vedlikehold FITS Forebyggende vedlikehold Becta 2004 Utgitt på norsk av Senter for IKT i utdanningen i 2012 FITS forebyggende vedlikehold Innhold FV 1 Introduksjon... 1 FV 2 Oversikt... 1 FV 3 Implementeringsveiledning...

Detaljer

Kapittel 1. Kom i gang med PHP

Kapittel 1. Kom i gang med PHP Kapittel 1 Kom i gang med PHP Læringsmål: Dette kapittelet vil fungere som en enkel oppstartsguide for å komme i gang med PHP. Du vil få lære om historien bak PHP installasjon av nødvendig programvare

Detaljer

Effektiv logganalyse i et heterogent driftsmiljø

Effektiv logganalyse i et heterogent driftsmiljø Effektiv logganalyse i et heterogent driftsmiljø Vegard Fremstad Master i lærerutdanning med realfag Oppgaven levert: April 2009 Hovedveileder: Anders Christensen, IDI Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Daglige driftsaktiviteter. Anbefaling

Daglige driftsaktiviteter. Anbefaling Daglige driftsaktiviteter Anbefaling Om Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen ble opprettet 1. januar 2010 og er underlagt Kunnskapsdepartementet. Senteret skal bidra til å iverksette

Detaljer