Framtidsskogen sett i lys av vegetasjonshistorien og trærnes spredningsevne

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Framtidsskogen sett i lys av vegetasjonshistorien og trærnes spredningsevne"

Transkript

1 Framtidsskogen sett i lys av vegetasjonshistorien og trærnes spredningsevne Ken Olaf Storaunet Foredrag til Norsk genressurssenters åpningsseminar 29. nov. 2006, Hamar Klimavariasjon siden istiden (Moen 1999, basert på kvartærgeologiske og vegetasjonshistoriske undersøkelser) avvik fra dagens sommertemperatur Dagens sommertemperatur Antall år før nåtid ( 14 C) 1

2 Temperaturutvikling siste 1000 år (Mann et al. 1998) Estimert klimautvikling neste 100 år Sammenligning av globale og arktiske (60-90 N) estimater Temperatur Arktis Global Nedbør Global Arktis (ACIA 2005) 2

3 Klimaendringer siden siste istids kaldeste periode (siste ~ år) Størrelse på temperaturendring, C til år BP Globalt Varmetiden Regionalt, nordlige breddegrader Regionalt Klimascenarier neste 100 år ~ år BP Regionalt Globalt Lille istid Endrings-hastighet, C / 1000 år (Overpeck et al. 2003) Vegetasjonsutvikling siden istiden (Moen 1999) Basert på 26 pollen-diagram fra indre Oslofjord (etter Haftsten) Bjørkeperioden Furuperioden Or-almperioden Eikeperioden Gran-perioden I dag: bjørk furu gran Temperatur 3

4 (Moen 1999) Spredningsevne Reid s paradoks: The oak, to gain its present most northerly position in North Britain after being driven out by the cold probably had to travel fully six hundred miles, and this without external aid would take something like a million years (Reid 1899) 4

5 Spredningsevne frø-tetthet logaritmisk skala (Clark et al. 1998) avstand avstand Spredningsevne 14 C-datert subfossile ved- og konglerester av gran: ved: 9550 år BP ved: 9000 år BP kongle: 9030 år BP kongle: 5600 år BP (Kullman 2005) 5

6 Sprednings-prosessen frøkilde spredning frømottak etablering begrensning av frøtilgang begrensning i etablering av rekrutter begrensning av rekrutter tetthet av rekrutter (Rolstad & Gjerde 2003) Spredning av lerk i Tingvoll eksempel på 200 års spredning (Nygaard og Brean 2001) spredningsbegrensning Sandviksalléen i 1918 Sandviksalléen i

7 Flytting over barrierer

8 Utvikling i antall lerketrær antall lerk

9 (Nygaard og Brean 2001) 9

10 Tidsforsinkelse: Spredningsprosessen inneholder 2 forsinkelsesfaser: - tid fra introduksjon til første spredning (t 2 -t 1 ) - tid før spredningen blir eksponentielt økende (t 3 -t 2 ) Svartor Alm Lind Ask Eik Barlind (Moen 1999) 10

11 Varmekrav Lyskrav Frøspredning Stubbe-skudd Alm middels halvskygge vind Ask Bøk middels skyggetålende som ung skyggetålende vind dyr/fugler Eik Lind halvskyggetålende som ung halvskygge dyr/fugler vind Lønn Svartor middels skyggetålende som ung halvskyggetålende som ung vind vind/vann (Frivold 1994) + sitkagran, lerk, platanlønn (Moen 1999) 11

12 Forutsetninger/ begrensninger: - temperaturhevingen må skje i vekstsesongen - blokkmark/ berg i dagen er ikke tatt hensyn til - toppeffekten er ikke tatt hensyn til - brukt en fast faktor på forholdet mellom temperatur og høyde (0.6 C pr 100 m) Resultater for Hedmark: Dagens skogareal Økning i areal: (mill. daa) - Totalt areal (mill. daa) C økning (+17%) 1.0 C økning (+30%) 1.5 C økning (+39%) (Strand 2002) 2.0 C økning (+43%) Referanser: ACIA Arctic climate impact assessment. Cambridge University Press s. Clark, J.S., Fastie, C., Hurtt, G., Jackson, S.T., Johnson, C., King, G.A., Lewis, M., Lynch, J., Pacala, S., Prentice, C., Schupp, E.W., Webb, T., & Wyckoff, P Reid's paradox of rapid plant migration - Dispersal theory and interpretation of paleoecological records. BioScience 48: Frivold, L.H Trær i kulturlandskapet. Landbruksforlaget. 224 s. Kullman, L Gamla och nya träd på Fulufjället vegetationshistoria på hög nivå. Svensk Botanisk Tidskrift 99: Mann, M.E., Bradley, R.S., & Hughes, M.K Global-scale temperature patterns and climate forcing over the past six centuries. Nature 392: Moen, A Nasjonalatlas for Norge. Vegetasjon. Statens kartverk, Hønefoss. 200 s. Nygaard, P.H. & Brean, R Spredning av lerk (Larix decidua v. Scotia) fra Sandviksalléen på Nordmøre. Norsk institutt for skogforskning, Oppdragsrapport 20/ s Nygaard P.H. & Stabbetorp, O.E Økologiske effekter av skogreising. Norsk institutt for skogforskning, Oppdragsrapport 1/ s. Overpeck, J., Whitlock, C., & Huntley, B Terrestrial biosphere dynamics in the climate system: past and future. In: Paleoclimate, Global Change and the Future. Alverson, K.D., Bradley, R.S. & Pedersen, T.F. (eds.). Springer-Verlag, Berlin. s Reid, C The origin of the British flora. Dulau, London. Rolstad, J. & Gjerde, I Skoglevende organismers spredningsevne - en litteraturgjennomgang. Aktuelt fra skogforskningen 1/ s. Strand, G.-H Beregning av areal som kan bli tresatt ved temperaturheving. NIJOSdokument 05/ s. 12

Fremmede bartrær i norsk natur hvordan sprer de seg? Behov for kartlegging

Fremmede bartrær i norsk natur hvordan sprer de seg? Behov for kartlegging Fremmede bartrær i norsk natur hvordan sprer de seg? Behov for kartlegging 1 Del III (siste del): hemlokk Tsuga, douglasgran Pseudotsuga og edelgranartene Abies Even Woldstad Hanssen SABIMA, PB 6784 St.

Detaljer

Mer variabelt vær om 50 år Mer viten om usikkerheter

Mer variabelt vær om 50 år Mer viten om usikkerheter Mer variabelt vær om år Mer viten om usikkerheter IPCC om globale klimaendringer Om klimaendringene hittil fastslår IPCC TAR blant annet: Konsentrasjonene av drivhusgasser i atmosfæren øker på grunn av

Detaljer

Sammenheng mellom CO 2 og temperatur.

Sammenheng mellom CO 2 og temperatur. Sammenheng mellom CO 2 og temperatur. Odd Vaage, forsker Jan-Erik Solheim, professor (emeritus) I kommentarer til innlegg om klimaet i forskning.no er det reist spørsmål om sammenhengen mellom CO 2 og

Detaljer

IMPORT AV TØMMER OG ANDRE TREPRODUKTER SOM INNFØRSEL- VEI FOR FREMMEDE INSEKTER, SOPP OG PLANTER

IMPORT AV TØMMER OG ANDRE TREPRODUKTER SOM INNFØRSEL- VEI FOR FREMMEDE INSEKTER, SOPP OG PLANTER Rapport 10/2012 fra Skog og landskap ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- IMPORT AV TØMMER OG ANDRE TREPRODUKTER SOM INNFØRSEL-

Detaljer

Økologi. 1.1 Mennesket endrer miljøet 1.2 Naturmiljøet 1.3 Populasjoner 1.4 Økosystemer i endring

Økologi. 1.1 Mennesket endrer miljøet 1.2 Naturmiljøet 1.3 Populasjoner 1.4 Økosystemer i endring 1 Økologi ØKOLOGI 15 1.1 Mennesket endrer miljøet 1.2 Naturmiljøet 1.3 Populasjoner 1.4 Økosystemer i endring Økologi er læren om samspillet og sammenhengene i naturen. Økologi handler også om mennesket,

Detaljer

Klimaprojeksjoner frem til 2050

Klimaprojeksjoner frem til 2050 no. 4/2009 Klima Klimaprojeksjoner frem til 2050 Grunnlag for sårbarhetsanalyse i utvalgte kommuner Torill Engen-Skaugen, Eirik J. Førland, Hans Olav Hygen og Rasmus Benestad Empirisk-statistisk nedskalert

Detaljer

Miljøforhold og påvirkninger for rødlistearter

Miljøforhold og påvirkninger for rødlistearter Miljøforhold og påvirkninger for rødlistearter Redaktører Prosjektledelse Layout Illustrasjoner av artsgrupper Tilrettelegging av figurer Tilrettelegging for internet Siteres som Kapitler siteres som (eksempel)

Detaljer

Planting av skog på nye arealer som klimatiltak

Planting av skog på nye arealer som klimatiltak RAPPORT M26-2013 Planting av skog på nye arealer som klimatiltak Egnede arealer og miljøkriterier 1 Planting av skog på nye arealer som klimatiltak M26-2013 Forord Planting av skog på nye arealer som klimatiltak

Detaljer

Vær, klima og klimaendringer

Vær, klima og klimaendringer Vær, klima og klimaendringer Forsker Jostein Mamen, met.no Byggesaksdagene, Storefjell, 11. april 2012 Disposisjon Drivhuseffekten Den storstilte sirkulasjonen Klimaendringer Naturlige Menneskeskapte Hvilke

Detaljer

De vet hvor CO 2 -en er

De vet hvor CO 2 -en er Forskningsnyheter Et hjertesukk Ser vi på Norges utslipp av klimagasser isolert, så er de i det globale regnskapet knapt målbare. Likevel diskuterer politikerne å pålegge norsk industri de høyeste CO 2

Detaljer

Globale og regionale følger av klimaendringer

Globale og regionale følger av klimaendringer FNI-rapport 12/2010 Globale og regionale følger av klimaendringer Konsekvenser for Norge Inga Fritzen Buan, Tor Håkon Inderberg og Svein Vigeland Rottem Globale og regionale følger av klimaendringer Konsekvenser

Detaljer

Hva vi vet Hva vi ikke vet Hvordan vi bedre prøver å forstå globale endringer i klima og miljø

Hva vi vet Hva vi ikke vet Hvordan vi bedre prøver å forstå globale endringer i klima og miljø Hva vi vet Hva vi ikke vet Hvordan vi bedre prøver å forstå globale endringer i klima og miljø CarboSchools-prosjekter; problemstillinger, utfordringer og metoder Hva vi vet Hva vi ikke vet Hvordan vi

Detaljer

Evaluering av skogvernet i Norge

Evaluering av skogvernet i Norge Evaluering av skogvernet i Norge Erik Framstad, Bjørn Økland, Egil Bendiksen, Vegar Bakkestuen, Hans Blom, Tor Erik Brandrud NINA Norsk institutt for naturforskning NINA NIKUs publikasjoner NINA NIKU utgir

Detaljer

9. SKOGREISINGEN PÅ KYSTEN ET STREIFTOG GJENNOM HISTORIEN

9. SKOGREISINGEN PÅ KYSTEN ET STREIFTOG GJENNOM HISTORIEN 9. SKOGREISINGEN PÅ KYSTEN ET STREIFTOG GJENNOM HISTORIEN Bernt-Håvard Øyen Selv om det på 1950- og 60-tallet ble skrevet en god del om den norske skogreisingshistorien, har temaet de siste tiårene vært

Detaljer

Jordtemperatur på Ås gjennom 100 år Homogenisering og analyse

Jordtemperatur på Ås gjennom 100 år Homogenisering og analyse Jordtemperatur på Ås gjennom 1 år Homogenisering og analyse Homogenizing and analysis of soil temperature measurements at Ås during the last 1 years Ingvild Antonsen UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP

Detaljer

er mest utbredt i lavlandet i Sør- Norge. Dunbjørk vokser landet. Den er svært og i våre nordligste fylker. Dvergbjørk er en, busk.

er mest utbredt i lavlandet i Sør- Norge. Dunbjørk vokser landet. Den er svært og i våre nordligste fylker. Dvergbjørk er en, busk. FYLL INN RIKTIG ORD BJØRK Det finnes arter bjørk i Norge. er mest utbredt i lavlandet i Sør- Norge. Dunbjørk vokser landet. Den er svært og i våre nordligste fylker. Dvergbjørk er en, busk. GRAN Gran er

Detaljer

Historiske tamreintall i Norge fra 1800-tallet fram til i dag. Hans Tømmervik Jan Åge Riseth

Historiske tamreintall i Norge fra 1800-tallet fram til i dag. Hans Tømmervik Jan Åge Riseth 672 Historiske tamreintall i Norge fra 1800-tallet fram til i dag Hans Tømmervik Jan Åge Riseth NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en elektronisk serie fra 2005 som erstatter de tidligere seriene

Detaljer

Et testlaboratorium for forskning og forvaltning

Et testlaboratorium for forskning og forvaltning Tema Bevaringsområder for hummer: Et testlaboratorium for forskning og forvaltning Siden 2004 har Havforskningsinstituttet arbeidet tverrfaglig med småskala bevaringsområder for hummer i Skagerrak. I dette

Detaljer

Hvor lenge kommer vi til å leve? Levealder og aldersmønster for dødeligheten i Norge, 1900 2060 *

Hvor lenge kommer vi til å leve? Levealder og aldersmønster for dødeligheten i Norge, 1900 2060 * Økonomiske analyser 6/25 Levealder og aldersmønster for dødeligheten i Norge, 9 26 * Nico Keilman og Dinh Quang Pham Vi lever stadig lenger. Her presenteres en analyse av levealderen og aldersmønsteret

Detaljer

Hvor sårbare er bjørner for forstyrrelser i hiperioden

Hvor sårbare er bjørner for forstyrrelser i hiperioden Hvor sårbare er bjørner for forstyrrelser i hiperioden En litteraturoversikt En utredning foretatt i forbindelse med Forsvarets planer for Regionfelt Østlandet, del 2 John D.C. Linnell Brian Barnes Jon

Detaljer

MILJØEFFEKTER VED BRUK AV TRE

MILJØEFFEKTER VED BRUK AV TRE Oppdragsrapport fra Skog og landskap 03/2008 MILJØEFFEKTER VED BRUK AV TRE Sammenstilling av kunnskap om tre og treprodukter Gry Alfredsen, Bjørn Roger Asbjørnsen, Per Otto Flæte og Erik Larnøy Oppdragsrapport

Detaljer

SØF-rapport nr. 01/11

SØF-rapport nr. 01/11 Betydningen av fullført videregående opplæring for sysselsetting blant unge voksne Torberg Falch Ole Henning Nyhus SØF-prosjekt nr. 8000: Betydningen av fullført videregående opplæring for sysselsetting

Detaljer

tekst stine frimann illustrasjoner tom andré håland Strek Aktuelt

tekst stine frimann illustrasjoner tom andré håland Strek Aktuelt tekst stine frimann illustrasjoner tom andré håland Strek Aktuelt Hvor Hva vet vi sikkert om klimakrisen? Hva vet vi ikke? Blir hetebølgene hetere? Flykter torsken fra våre farvann? Vitenskapsmagasinet

Detaljer

Lars Johannessen Kirkebøen Forskjeller i livsløpsinntekt mellom utdanningsgrupper

Lars Johannessen Kirkebøen Forskjeller i livsløpsinntekt mellom utdanningsgrupper Rapporter 43/21 Lars Johannessen Kirkebøen Forskjeller i livsløpsinntekt mellom utdanningsgrupper Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne serien publiseres analyser

Detaljer

Restaurering med beitedyr i kulturlandskapet virker det?

Restaurering med beitedyr i kulturlandskapet virker det? 218 L. Rosef / Grønn kunnskap 8 (2) Restaurering med beitedyr i kulturlandskapet virker det? Line Rosef / line.rosef@planteforsk.no Planteforsk Kvithamar forskingssenter Innledning Omstruktureringene innenfor

Detaljer

RAPPORT. Visuelle virkninger av vindkraftverk til havs NVE

RAPPORT. Visuelle virkninger av vindkraftverk til havs NVE RAPPORT Visuelle virkninger av vindkraftverk til havs NVE Juli 2010 Kunde: NVE Dato: 8. juli 2010 Rapport nr.: 10-226-1 Prosjekt nr.: 10-226 Prosjektnavn: Visuelle virkninger av vindkraftverk til havs

Detaljer

Ruspolitikken bør være basert på kunnskap. Dette synes

Ruspolitikken bør være basert på kunnskap. Dette synes Debatt Hans Olav Melberg Ruspolitikk og evidens: Ruspolitikken bør være basert på kunnskap. Dette synes som et innlysende utsagn, men det reiser tre viktige spørsmål. For det første: Hva mener man med

Detaljer

Nye utfordringer i nord Kystvakten i nordområdene

Nye utfordringer i nord Kystvakten i nordområdene IFS Insights 2/2014 NOV Andreas Østhagen Nye utfordringer i nord Kystvakten i nordområdene Institutt for forsvarsstudier og IFS Insights Institutt for forsvarsstudier (IFS) er en del av Forsvares høgskole

Detaljer

Rapport. Paul Wassmann Universitetet i Tromsø Norges fiskerihøgskole 9037 Tromsø +47-776-44459 paul.wassmann@nfh.uit.no

Rapport. Paul Wassmann Universitetet i Tromsø Norges fiskerihøgskole 9037 Tromsø +47-776-44459 paul.wassmann@nfh.uit.no Rapport Avklaring om det finnes spesielle områder som peker seg ut som særlig viktige for den økologiske produktiviteten i havområdet som dekkes av forvaltningsplanen (Barentshavet Lofoten). Paul Wassmann

Detaljer

Hvor lenge kan jeg leve?

Hvor lenge kan jeg leve? Hvor lenge kan jeg leve? Det tenker jeg på når jeg er i det filosofiske hjørnet eller jeg ser døden i øynene. Ingen vet svaret. Jeg kan leve til jeg er 14 som min farfar eller omkomme i en bilulykke i

Detaljer