åpen Vinnerfotografi av Grete Ingelsrud ansvarlig Vinnerfotografi av Øyvind Arnegård Innhold Nøkkeltall KLP hadde i 2010 en intern fotokonkurranse.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "åpen Vinnerfotografi av Grete Ingelsrud ansvarlig Vinnerfotografi av Øyvind Arnegård Innhold Nøkkeltall KLP hadde i 2010 en intern fotokonkurranse."

Transkript

1 KLP årsrapport 2010

2 åpen Vinnerfotografi av Grete Ingelsrud ansvarlig Vinnerfotografi av Øyvind Arnegård KLP hadde i 2010 en intern fotokonkurranse. De ansattes bidrag skulle visualisere KLPs kjerneverdier, som er «åpen», «tydelig», «ansvarlig» og «engasjert». I juryen satt blant andre Morten Krogvold. Vi presenterer Innhold noen av bidragene i denne årsberetningen. Nøkkeltall 2010 Nøkkeltall se omslag Viktige begivenheter i Det går som smurt i KLP 6 Dette er KLP 9 Pensjons- og livsforsikring 13 KLP Skadeforsikring 15 KLP Kapitalforvaltning AS og KLP Fondsforvaltning AS 17 KLP Eiendom AS 19 KLP Banken AS og KLP Kommunekreditt AS 21 Eierstyring og selskapsledelse 23 Styrets årsberetning 29 Regnskap Konsern 43 Resultatregnskap 44 Balanse 45 Oppstilling av endringer i egenkapital 46 Kontantstrømoppstilling 47 Noter Konsern Regnskap KLP 111 Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital 116 Kontantstrømoppstilling 117 Noter KLP Revisjonsberetning Erklæringer Ikke-finansiellt regnskap 187 Tillitsvalgte 188

3 Utvikling de siste 5 år Millioner kroner KLP Konsern Resultat før skatt Forvaltningskapital Egenkapital Kapitaldekning 11,5 % 12,0 % 13,5 % 11,3 % 13,3 % Antall ansatte Kommunal Landspensjonskasse Resultat før skatt Premieinntekter (uten tilflyttede premiereserver) Netto til-/fraflytting av premiereserver og andre fond Resultat til kunder herav til tilleggsavsetninger herav til premiefond Forsikringsfond Forvaltningskapital Egenkapital Soliditetskapital Soliditetskapital målt mot forsikringsfond med rentegaranti 15,9 % 13,1 % 9,9 % 14,5 % 17,6 % Kapitaldekning 12,0 % 12,6 % 14,6 % 12,1 % 14,1 % Solvensmargindekning 230,6 % 221,5 % 195,5 % 218,0 % 220,4 % Avkastning kollektivportefølje: - bokført avkastning 5,1 % 6,4 % 1,0 % 7,5 % 6,6 % - verdijustert avkastning 7,5 % 7,7 % -3,0 % 6,7 % 7,6 % - verdijustert avkastning inkl. merverdier i eiendeler bokført til amortisert kost 7,4 % 7,6 % -1,7 % 5,4 % 5,2 % Avkastning investeringsvalgportefølje 8,6 % 9,2 % n/a n/a n/a Forsikringsrelaterte administrasjonskostnader målt mot gjennomsnittlig kundefond 0,34 % 0,33 % 0,36 % 0,50 % 0,38 % Antall premiebetalende medlemmer Antall pensjonister Antall ansatte KLP Bedriftspensjon AS Resultat før skatt -17,1-13,5-9,5-3,5 n/a Premieinntekter (uten tilflyttede premiereserver) 51,8 25,0 23,6 2,7 n/a Netto til-/fraflytting av premiereserver 89,1 21,0 31,9 - n/a Resultat til kunder 9,7 11,7 11,1 - n/a Forvaltningskapital 613,5 435,7 359,8 54,8 n/a KLP Skadeforsikring AS Resultat før skatt Årlig premie Combined-ratio 121,9 % 95,5 % 97,3 % 105,3 % 96,4 % KLP Banken Konsern Resultat før skatt 33-1 n/a n/a n/a Innskudd n/a n/a n/a Utlån n/a n/a n/a engasjert Vinnerfotografi av Øyvind Arnegård KLP Kapitalforvaltning AS og KLP Fondsforvaltning AS Resultat før skatt Midler til forvaltning totalt Midler til forvaltning fra eksterne kunder

4 viktige begivenheter i tydelig Vinnerfotografi av Anne-Therese Sande Viktige begivenheter i 2010 Januar Fornøyde vinnere av KLPs arbeidsmiljøpris KLP delte ut selskapets årlige arbeidsmiljøpris innenfor tre kundegrupper: kommuner, helseforetak og bedrifter. Prisen er på kroner. Vinnerne var Nesset kommune (Møre og Romsdal), Patologiavdelingen ved Sykehuset Vestfold HF og Nøtteliten barnehage. Kulde ga rekordmange skader I januar og februar ble det meldt inn 40 prosent flere skader til KLP Skadeforsikring enn på samme tid året før. Det var spesielt mange bygningsskader, med nesten dobbelt så mange frost- og vannskader som året før. FEBRUAR KLP Banken åpnet KLP Banken åpner - en gebyrfri nettbank, billig og brukervennlig for kundene. Kundene får tilbud om en av landets beste innskuddsrenter. KLP nominert til Nordisk Råds Miljøpris KLP var blant de seks nominerte institusjonene til Nordisk Råds Miljøpris for Tre av finalistene kom fra Norge, to fra Sverige og en fra Danmark. Sterkt første kvartal KLPs gode resultater fortsetter inn i KLP-konsernet leverte et driftsresultat på 3,1 milliarder kroner for første kvartal. MAI Generalforsamling i KLP KLPs generalforsamling sluttet seg til styrets forslag om å tilbakeføre 2,4 milliarder kroner til kundenes premiefond. KLP flyttet til Bjørvika KLP flyttet hovedkontoret til nytt hus i Dronning Eufemias gate 10, Bjørvika. MARS Godt 2009-resultat KLP leverte et driftsresultat på 9,9 milliarder kroner for De gode resultatene i 2009 ga rom for en betydelig tilbakeføring av overskudd til pensjonskundene, samtidig som konsernets soliditet ble styrket vesentlig. Første store skolebrann i 2010 Tårnåsen skole i Oppegård kommune brant ned 16. mars. Dette var den første av flere store skolebranner hos KLP Skadeforsikring sine kunder i KLP vant «Årets bygg» KLP Eiendoms Miljøbygget i Teknobyen i Trondheim stakk av med seieren i kåringen av «Årets Bygg 2009». Miljøbygget vant i tøff konkurranse med Ternen Borettslag i Bergen og Thor Heyerdahl Videregående skole i Larvik. JunI Fire nye selskaper ekskludert Fire nye selskaper ble ekskludert fra KLPs investeringsportefølje fra og med juni. Samtidig fikk to selskaper igjen innpass i porteføljen. KLPs trafikksikkerhetspris til Belset skole Belset skole i Bærum blir årets vinner av KLP Skadeforsikrings trafikksikkerhetspris for Prisen er på kroner. JULI SAMFO valgte KLP SAMFO (Arbeidsgiverforeningen for samvirkeforetak) valgte KLP Bedriftspensjon AS som fremtidig samarbeidspartner. Partene inngikk en rammeavtale om tjenestepensjon for SAMFOs medlemsbedrifter. APRIL KLPs samfunnsansvarsrapport KLPs samfunnsansvarsrapport lagt frem. Rapporten dokumenterer hvordan aktivt samfunnsansvar har blitt en viktig del av KLPs hverdag. AUGUST Sterkt halvårsresultat Forvaltningen av livselskapets midler viser fortsatt gode resultater. Første halvår ga et godt resultat for KLP til tross urolige finansmarkeder i andre kvartal.

5 4 Årsrapport 2010 viktige begivenheter i åpen Fotografert av Ole Jacob Frich Nytt eiendomskjøp i Oslo I august 2010 overtok KLP Eiendom «Skatt Øst» i Schweigaardsgate i Oslo, og ytterligere et stort og moderne bygg nær Sentralstasjonen ble lagt inn i KLPs eiendomsportefølje. SEPTEMBER God rating Kommunal Landspensjonskasse (KLP) har blitt vurdert av Fitch Ratings og Moody s Investor Services. De to anerkjente internasjonale kredittvurderingsselskapene vurderte KLPs soliditet til å være i fremste rekke blant norske livsforsikringssselskap. Topp rating fra Moody s og Fitch KLP Kommunekreditt mottok Aaa fra ratingbyrået Moody s og AAA fra Fitch for sitt låneprogram for obligasjoner med fortrinnsrett (OMF). KLP vant World Finance Insurance Award KLP ble kåret til World Finance Insurance Company of the Year 2010, Norway av det anerkjente britiske finansmagasinet World Finance. «Aksjon skolebrann» KLP Skadeforsikring startet «Aksjon skolebrann» med befaring på 360 skoler i 99 kommuner i løpet av tre måneder. Aksjonen var et ledd i arbeidet med å forebygge flere skolebranner. NOVEMBER KLP med ny blogg KLP introduserte et nytt virkemiddel for dialog rundt samfunnsansvar og ansvarlige investeringer med våre interessenter. På bloggen deles tanker, ideer, dilemmaer, utfordringer og muligheter. desember Inn og ut på KLP-listen Ingen nye selskaper ble ekskludert fra KLPs investeringsporteføljer. Ett selskap ble tatt inn i varmen igjen. Rekordutbetaling til KLP-pensjonister KLP satt ny utbetalingsrekord i Selskapet utbetalte mer enn 8,3 milliarder kroner i pensjoner. Dette er en økning på 500 millioner fra året før. Postens Brevsenter blir Nordea-huset KLP Eiendom inngikk leieavtale med Nordea om leie av kvadratmeter i Biskop Gunnerus gt 14B. KLP Eiendom kjøpte i januar 2007 tidligere Postens Brevsenter i Biskop Gunnerus gt 14B. KLP Skadeforsikring ISO-sertifisert Ved nyttår ble KLP Skadeforsikring sertifisert etter ISO 9001-standardens krav, som det første norskregistrerte skadeforsikringsselskapet. OKTOBER Bedring i norsk klimarapportering Carbon Disclosure Projects (CDP) rapport viste en klar økning i antall norske selskaper som rapporterer vedrørende klimabelastning. Likevel ligger Norge forsatt langt bak de andre nordiske landene. Meget god avkastning Positiv utvikling i finansmarkedene bidro til sterke finansielle resultater for KLP i tredje kvartal. Konsernets driftsresultat styrket seg med 5,0 milliarder kroner i kvartalet, og utgjorde 6,5 milliarder kroner ved utgangen av tredje kvartal. engasjert Fotografert av Svein Magne Furulund

6 6 Årsrapport 2010 det går som smurt i KLP 7 Det går som smurt i KLP KLP oppnådde i 2010 en meget god avkastning. For andre år på rad er avkastningen over dobbelt så høy som det selskapet er forpliktet til å gi sine kunder. KLP har også for andre år på rad best verdijustert avkastning blant de tre store livselskapene som er aktive på det kommunale pensjonsmarkedet. Regnskapet for 2010 viser et resultat til pensjonskundene på 9,7 milliarder kroner. De gode resultatene i KLP gir rom for en tilbakeføring av 2,6 milliarder til kundenes premiefond, samtidig som konsernets soliditet styrkes vesentlig. Det er et sterkt og fremtidsrettet KLP som møter De siste årenes gode resultater har gjort det mulig å bygge opp en sterk soliditet i selskapet. Soliditet er viktig fordi den legger grunnlaget for en forvaltning med potensial til å gi god avkastning også fremover. Sterk soliditet gir også grunnlag for å holde kundenes kostnader nede gjennom lav rentegarantipremie. Finanstilsynet kom nylig med forslag om at livselskaper og pensjonskasser må sette av minst ti prosent av kundenes premiereserver som en buffer mot tap før overskudd kan deles med kundene. KLP har allerede en buffer på 8,4 prosent og kan derfor raskt begynne å dele fremtidige overskudd med sine kunder. Det er sterk konkurranse innenfor offentlig tjenestepensjon, men KLPs posisjon som ledende leverandør i dette markedet ble opprettholdt i Kun èn av KLPs kommunekunder gikk på anbud og valgte en annen leverandør i Godt tilfang av bedriftskunder fører til at KLP i 2010 har den beste flyttebalansen på mange år. Offentlig tjenestepensjon er KLPs hovedprodukt, og selskapet har som mål å være den beste leverandør av dette produktet. Det arbeides derfor kontinuerlig med forbedringstiltak for å styrke vår konkurransekraft i alle ledd av organisasjonen, enten det er gjelder forvaltning av kundemidlene, kostnads-effektiv drift eller forbedret kundebetjening. KLP Kapitalforvaltning AS og KLP Fondsforvaltning AS utgjør konsernets verdipapir- og forvaltningsmiljø var et godt år for disse. Totalt ble det forvaltet 193 milliarder kroner ved utgangen av 2010, en økning på 17 milliarder kroner fra KLP Fondsforvaltning opplever sterk vekst og forvalter nå over 14 milliarder kroner for eksterne kunder. KLPs fond tiltrekker seg først og fremst kapital fra andre institusjonelle investorer, men har nå også omtrent 8000 personkunder. KLP har gjennom de siste årene utviklet enkle og gode bank og forsikringsprodukter med særlig gode betingelser for de som er pensjonister eller ansatt hos KLPs eiere. Det tilbys gunstige lån og gode innskuddsvilkår, konkurransedyktige skadeforsikringsprodukter, og fond med lave forvaltningshonorarer. Etter to års drift kan vi konstatere at denne satsingen går bra, mange har funnet veien til KLP, og melder at de er godt fornøyde. Utlånsvirksomhet mot offentlig sektor drives under merkenavnet KLP Kommunekreditt, og selskapet er en ledende leverandør av langsiktige lån til kommunal sektor i Norge. KLP Kommunekreditt AS utsteder obligasjoner med sikkerhet i de utlån selskapet gir til kommunal sektor. I løpet av 2010 fikk vi på plass kredittvurderingen fra de ledende internasjonale ratingbyråene. KLP Kommunekreditts obligasjoner fikk topp karakter med AAA, noe som er helt avgjørende for selskapets innlånsvilkår. KLP Kommunekreditt har stor aktivitet ut mot internasjonale finansmiljøer for å markedsføre sine obligasjoner og ser økende interesse fra investorer. Dette gir grunnlag for optimisme i forhold til å kunne komme sterkere tilbake som en stabil og god finansieringskilde for offentlig sektor. Gode resultater leveres også fra KLP Skadeforsikring, til tross for at 2010 var et år med uvanlig mange store skader, der skolebranner dominerte. Som en følge av dette gjennomførte selskapet i andre halvår 2010 en skolebrannaksjon hvor 360 skoler i om lag 100 kommuner fikk besøk av vårt skadeforebyggende team med tanke på veiledning og informasjon rundt brannsikring og brannforebyggende aktiviteter. Tiltaket ble godt mottatt og videreføres derfor i KLP Skadeforsikring ble i 2010 sertifisert etter ISO 9001 standarden. I 2010 kjøpte KLP Eiendom nye eiendommer for omlag 2,1 milliarder kroner, inkludert KLPs nye hovedkontor i Bjørvika, som vi flyttet til i mai. Utvikling av nye prosjekter står sentralt i KLPs eiendomsvirksomhet, og de neste årene skal nye, store, prosjekter bli igangsatt og gjennomført. Ved siden av dette skal det fortsatt investeres i ferdig utviklet eiendom. KLP Eiendom er en viktig bidragsyter til KLPs gode resultater. Selskapet har i tillegg et tydelig fokus på energi og miljø, og er miljøsertifisert etter ISO KLP vektlegger meget sterkt det ansvaret virksomheten har for samfunn og miljø, og som forvalter av betydelige midler på vegne av ansatte i offentlig sektor. For å understreke viktigheten av dette inkluderer KLP-konsernet i år for første gang et ikkefinansielt regnskap i sin årsberetning. Sett i sammenheng med styrets beretning, gir det ikke-finansielle regnskapet med noter viktig informasjon om selskapets forvaltning av sin humankapital og om hvordan selskapet forholder seg til det samfunnet og miljøet som omgir oss. KLP ønsker å bidra til en langsiktig og bærekraftig verdiskaping for selskapet og omverdenen, og søker derfor å innarbeide et Foto: Paul Paiewonsky samfunnsansvarlig tenkesett i det daglige arbeidet, og som en integrert del av selskapets virksomhetsstyring. KLP er et kundeeiet selskap og skal bygge videre på den styrken som ligger i dette. I arbeidet med å videreutvikle KLP vil derfor kunden stå i sentrum, og endringer skal ha som mål å styrke kundens økonomi, lette deres hverdag, eller styrke dem som arbeidsgivere. KLP har gode forutsetninger for å lykkes i et marked som fortsatt preges av stor usikkerhet. KLP står godt rustet til å videreutvikle sin virksomhet på en måte som fortsatt vil skape gode verdier for både kunder og eiere. Sverre Thornes, Konsernsjef

7 8 Årsrapport 2010 dette ER KLP 9 åpen Fotografert av John Bjørnersen Dette er KLP KLP leverer trygge og konkurransedyktige pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner, fylkeskommuner og helseforetak, samt til bedrifter både i offentlig og privat sektor og deres ansatte. Kommunal Landspensjonskasse KLP Skadeforsikring AS KLP Eiendom AS KLP Forsikringsservice AS KLP Bedriftspensjon AS KLP Kapitalforvaltning AS KLP Fondsforvaltning AS KLP Bankholding AS KLP Alternative Investments Plc. KLP Banken AS KLP Kreditt AS KLP Kommunekreditt AS tydelig Fotografert av Øyvind Arnegård Konkurransedyktighet og effektiv drift overordnede mål Konkurransedyktighet og effektiv drift er overordnede strategiske mål for KLPs virksomhet. Selskapets mål er å imøtekomme kundens behov, drive lønnsomt og levere kvalitet i alle tjenester. Kundene skal oppleve at KLP styrker deres økonomi, letter deres hverdag, samt bidrar til å gjøre dem til gode og attraktive arbeidsgivere. All virksomhet i konsernet skal bidra til å styrke relasjonene til nåværende og mulige fremtidige eiere. Det er en målsetting at øvrige virksomheter i konsernet skal styrke sin markedsposisjon mot denne gruppen kunder. Markedsleder KLPs hovedprodukt er offentlig tjenestepensjon. Ved inngangen til 2011 har 330 kommuner og fylkeskommuner sin pensjonsordning i selskapet. Det samme gjelder 25 av landets 27 helseforetak og om lag bedrifter. Selskapets pensjonsordninger omfatter mer enn yrkesaktive og mer enn pensjonister. I tillegg har mer enn medlemmer en pensjonsrettighet i KLP fra tidligere arbeidsforhold. KLP-konsernet Konsernets morselskap er Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap. Morselskapet KLP og datterselskapene har til sammen 762 ansatte. Konsernets forvaltningskapital var 271,7 milliarder ved utgangen av 2010, og KLP er dermed det nest største livsforsikringsselskapet i Norge. I tillegg til pensjon og pensjonskassetjenester leverer konsernet produkter og tjenester innen: Bank Forsikring Fond og kapitalforvaltning Eiendom Datterselskaper KLP Skadeforsikring AS er den ledende leverandøren av ulykkes-, yrkesskade- og tingskadeforsikring til norske kommuner og bedrifter i offentlig sektor. Selskapet leverer også private forsikringsprodukter, primært rettet mot offentlig ansatte. Historikk engasjert Fotografert av Marianne Strand Byforbundet og Herredsforbundet (forløperen til KS) vedtar å opprette Kommunal Landspensjonkasse. KLP etableres som en «forvaltet» kasse inn under Norsk Kollektiv Pensjonskasse Pensjonsordningen for sykepleiere blir etablert i KLP som følge av egen lov. Stortinget fatter vedtak om innføring av folketrygden KLP passerer 1 milliard kroner i forvaltningskapital.

8 KLP skal 10 Årsrapport 2010 DETTE ER KLP 11 KLPs visjon «Den beste partner for dagene som kommer». verdier Verdiene ansatte i KLP skal etterleve er «Åpen. Ansvarlig. Tydelig. Engasjert». Forretningsidé «KLP skal levere trygge og konkurransedyktige finans- og forsikringstjenester til offentlig sektor, og virksomheter med en tilknytning til denne, og deres ansatte». KLPs hovedkontor ligger i Oslo. Selskapet har også kontor i Bergen, som betjener KLPs pensjonskunder på vest- og sørlandet. Øvrige pensjonskunder betjenes fra Oslo. KLP Eiendom har kontorer i Oslo, Trondheim, København og Stockholm. KLP Banken har hovedkontor i Trondheim. BErGEn trondheim Global Compact er et FN-initiert nettverk som mobiliserer næringsliv og frivillige organisasjoner for en bærekraftig verden. KLP har vært medlem siden Medlemskapet innebærer en forpliktelse til å etterleve 10 prinsipper knyttet til menneskerettigheter, arbeidsforhold, miljø og korrupsjon. 1. Støtte internasjonalt anerkjente menneskerettigheter innen de områder bedriften opererer 2. Sikre at selskapet ikke medvirker til brudd mot menneskerettighetene 3. Anerkjenne foreningsfriheten og retten til å føre kollektive forhandlinger 4. Avskaffe alle former for tvangsarbeid 5. Fjerne bruken av barnearbeid 6. Avskaffe diskriminering i sysselsetting oslo STOckholm og yrke 7. Støtte «føre-var»-prinsippet i miljøspørsmål 8. Ta initiativ til å fremme miljøansvar 9. Oppfordre til utvikling og spredning av miljøvennlig teknologi 10. Bekjempe all form for korrupsjon, inklusive utpressing og bestikkelser københavn KLP Eiendom AS er en av landets største eiendomsforvaltere med over kvm fordelt på kontor-/næringslokaler, kjøpesentre, hoteller, boliger og festetomter. Selskapet forvalter samtlige av eiendomsengasjementene i KLP, og har kontorer i Oslo, Trondheim, København og Stockholm. KLP Forsikringsservice AS har spesialkompetanse på offentlige pensjonsordninger og tilbyr et fullt spekter av pensjonskassetjenester. KLP Bedriftspensjon AS tilbyr innskudds- og foretakspensjon, med risikoytelser etter kundens valg, til bedrifter i privat og offentlig sektor. KLP Kapitalforvaltning AS er et av Norges største kapitalforvaltningsmiljøer, og utfører et bredt spekter av investeringsog forvaltningstjenester. I investeringsprosessen jobber KLP systematisk for å ivareta og fremme etiske hensyn som tar utgangspunkt i internasjonale normer for blant annet menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø. KLP Fondsforvaltning AS tilbyr et bredt spekter av fond med ulike investeringsmandater og risikoer. Selskapet har fond innen aktiv og indeksnær forvaltning som passer både for institusjoner, bedrifter og privatkunders investeringer. Alle fondene forvaltes i tråd med KLPs etiske kriterier. KLP Banken AS er en nettbank med fokus på boliglån og innskudd. Det gir grunnlaget for effektiv drift og lave kostnader. KLP Banken AS ble lansert 1. februar KLP Kommunekreditt AS og KLP Kreditt AS er datterselskaper av KLP Banken AS. Disse selskapene skal bidra til å sikre offentlig sektor gode betingelser på lån. KLP Alternative Investments plc gir KLP mulighet til å spesialisere aktive forvaltningsmandater ytterligere, for på den måten å øke avkastningen på livsforsikringsselskapets penger. Lønnsomt å være eier i KLP KLPs selskapsform gir flere fordeler. KLPs kunder stiller selv med egenkapital og er med det også eiere av selskapet. Dette gir god avkastning og store påvirkningsmuligheter. I tillegg til den direkte avkastningen, er det også et lønnsomhetsaspekt ved å ha egenkapital i KLP. Å være eier i det gjensidige KLP betyr at overskudd på premieelementene tilbakeføres til eierne/ kundene. Dersom KLP hadde vært et aksjeselskap, ville dette overskuddet gått til aksjonærene og ikke til kundene. Å være kunde og eier i det gjensidige selskapet KLP er derfor lønnsomt. Samfunnsansvar KLPs kunder og eiere er opptatt av å bidra til en god og bærekraftig utvikling, og de har høye forventninger til at KLP også bidrar på en god måte. Disse forventningene er vi godt fornøyd med og vi forsøker å leve opp til dem. KLP vektlegger meget sterkt det ansvaret selskapet har for samfunn og miljø. Gjennom vårt medlemskap i FNs Global Compact har selskapet forpliktet seg til å ta hensyn til menneskerettigheter, arbeidsrettigheter, miljø og antikorrupsjon i hele sin virksomhet. Samfunnsansvar er integrert i KLPs overordnede strategi, og inkludert i konsernets målkortrapportering og andre styringsdokumenter. KLP har også signert FNs prinsipper for ansvarlige investeringer, og dermed forpliktet seg til å integrere disse temaene i forvaltningen. Dette er viktig fordi KLP forvalter pensjonen til mer enn en halv million nordmenn. Vi gjør vårt beste for å forvalte disse pengene på en ansvarlig, langsiktig og bærekraftig måte. Alle selskaper KLP investerer i, overvåkes i forhold til kritikkverdige forhold og potensielle brudd på sentrale FN-konvensjoner og erklæringer. I praksis betyr dette at KLP ekskluderer selskaper som kan kobles til brudd på konvensjoner på følgende områder: Menneskerettigheter, inkludert barnearbeid Arbeidstakerrettigheter Miljø Våpen Korrupsjon Det å utelukke selskaper er ikke et mål i seg selv og KLP bruker dialog med selskaper som et aktivt virkemiddel, både for å forhindre at selskaper må utelukkes og for å få allerede utelukkede selskaper re-inkludert. KLP er også en ansvarlig eier i selskaper og jobber aktivt for å fremme miljø- og samfunnsansvar gjennom dialog, prosjekter og stemmegivning på generalforsamlingen. Siden arbeidet med samfunnsansvar har lang historie i KLP, vet vi at kontinuerlig forbedring er det eneste som nytter. Å integrere samfunnsansvar i vår løpende drift og forretning er viktig, og for å understreke dette er samfunnsansvar inkludert i styrets beretning og regnskapets note for første gang i år. Det ikke-finansielle regnskapet vil sammen med beretningen gi viktig informasjon om selskapets forvaltning av sin humankapital og hvordan selskapet forholder seg til samfunn og miljø. KLP har ved sin strategi for samfunnsansvar forpliktet seg til å utarbeide gode rutiner for måling og reduksjon av selskapets påvirkning av miljøet. Selskapet ønsker å bidra til å redusere belastningen på miljø og klima, samt fremme nye atferdsmønstre, produkter, tjenester og tekniske løsninger som kan redusere miljøbelastningen. For å sikre at vi når ambisjonene om kontinuerlig forbedring og integrering av samfunnsansvar i vår forretning, ønsker KLP å fortsette dialogen med våre interessenter. På våre nettsider, og vår blogg, blogg.klp. no, kan du gi oss dine meninger og innspill og finne relevant informasjon. KLP får egen konsesjon som forsikringsselskap, og oppretter en felles kommunal pensjonsordning. Kommunal Ulykkesforsikring (KUF) får konsesjon til å drive tingskadeforsikring. KLP kjøper Nora Eiendom. KLP passerer 100 milliarder kroner i forvaltningskapital. KLP får konsesjon fra Finanstilsynet (Kredittilsynet) til å etablere bankvirksomhet. KLP kjøper Kommunekreditt Norge AS fra Eksportfinans KLP utvider sitt produktspekter med gruppeliv og ulykkesforsikring for kommuneansatte. Etablering av KLP Skadeforsikring AS og KLP Fondsforvaltning AS. Nora eiendom skifter navn til KLP Eiendom AS. KLP Kapitalforvaltning AS blir opprettet under navnet Aktiv Forvaltning ASA. KLP Skadeforsikring AS lanserer salg av private skadeforsikringer. KLP passerer 200 milliarder kroner i forvaltningskapital. KLP passerer yrkesaktive medlemmer. KLP Banken lanseres.

9 pensjons- og livsforsikring i klp 13 engasjert Fotografert av Paloma Roson Pensjons- og Livsforsikring i KLP KLP tilbyr trygg og effektiv forvaltning av offentlig tjenestepensjon. Selskapet har bransjens laveste administrasjonskostnader. Både i 2009 og i 2010 hadde KLP også bransjens beste avkastning. Dette kommer kunder og eiere til gode. åpen Fotografert av Even Skirstad KLP er markedsleder innen offentlige pensjonsordninger til kommuner, fylkeskommuner, helseforetak og bedrifter med offentlig tilknytning. Selskapet tilbyr også gode ordninger for innskuddspensjon og foretakspensjon til bedrifter som ikke har tariffestet krav om offentlig tjenestepensjon. I tillegg yter KLP forsikringsfaglige tjenester til en rekke pensjonskasser i kommunal sektor. Offentlig tjenestepensjon Mer enn en halv million nordmenn hadde pensjonsrettigheter i KLP ved utgangen av Selskapet administrerer pensjonsordningen for 330 kommuner og fylkeskommuner, samt bedrifter og organisasjoner. I tillegg har 25 av landets 27 statlige helseforetak minst èn pensjonsordning i KLP. Alle sykehusleger er omfattet av legepensjonsordningen i KLP gjennom en særskilt tariffavtale, og sykepleierne har pensjonsordningen i KLP gjennom lov om pensjonsordning for sykepleiere. KLPs ledende markedsposisjon innen offentlig tjenestepensjon ble opprettholdt i Én av KLPs kommunekunder var på anbud, og valgte en annen leverandør i KLP tegnet 97 nye pensjonsavtaler om offentlig tjenestepensjon med bedriftskunder, mens ti avtaler ble flyttet fra KLP. Av disse omfatter åtte avtaler kun oppsatte rettigheter. Samlet innebærer dette at KLP har den beste flyttebalansen på mange år. Også på gruppelivsområdet er KLP markedsleder blant kommuner, fylkeskommuner, helseforetak og bedrifter i offentlig sektor. I underkant av personer var gruppelivsforsikret i KLP ved utgangen av KLP Bedriftspensjon AS Gjennom det heleide datterselskapet KLP Bedriftspensjon AS tilbys innskudds- og foretakspensjon, med risikoytelser etter kundens valg. KLP Bedriftspensjon AS utnytter konsernets konkurransefortrinn i form av høy pensjons- og forvaltningskompetanse, lave kostnader og klar etisk profil i forvaltningen. Selskapets produkter viser seg å være attraktive i markedet. Selskapets portefølje på privat tjenestepensjon økte med 890 bedrifter i Det omfatter nær ansatte. De fleste bedriftene inngikk avtale om innskuddspensjon. Forsikringsfondene økte med 115 millioner kroner, fordelt med 21 millioner på ytelsespensjon og 94 millioner på innskuddspensjon. KLP Forsikringsservice AS Gjennom det heleide datterselskapet KLP Forsikringsservice AS tilbys forsikringsfaglige tjenester til selvstendige kommunale og fylkeskommunale pensjonskasser. Leveranse av tjenestene gjøres i nært samarbeid med KLPs livsforsikringsdivisjon. 14 av til sammen 21 kommunale og fylkeskommunale pensjonskasser benyttet KLP som sin forsikringsfaglige konsulent ved utgangen av KLP opprettholder dermed posisjonen som markedsleder innen dette området. Kunderelasjoner KLP har som målsetting å være den beste partneren. Kundebehandlingen tilpasses den enkelte kunde med effektive rutiner, rask oppfølging og høy kvalitet i tjenesten. Det innebærer å være i tett dialog og lytte til kundenes behov, samt å være til stede der kunden er. Alle kunder har faste kontaktpersoner i KLP. Kundeteamene i KLP gir blant annet støtte til kundene i deres budsjetteringsarbeid, og det sendes løpende ut oppdateringer. Kundene tilbys også omfattende informasjons- og kursvirksomhet. Pensjonsreformen Pensjonsreformen trådte i kraft 1. januar 2011, hvilket skapte et stort informasjonsbehov. Det ble derfor avholdt langt flere informasjonsmøter enn tidligere år, og gjennomført ca personlige rådgivninger med enkeltmedlemmer i I tillegg ble komplettert med fyldig informasjon om pensjonsreformen og ny offentlig tjenestepensjon både for arbeidsgivere og enkeltmedlemmer. Kurs- og møtevirksomhet KLP tilbyr et bredt spekter av kurs og møter for både enkeltmedlemmer, beslutningstakere og personalansvarlige. I tillegg skreddersys kurs- og informasjonsopplegg etter kundens behov. I 2010 ble det gjennomført nærmere møter og kurs innen offentlig tjenestepensjon.

10 14 Årsrapport 2010 et datterselskap i klp konsernet 15 Pensjonister i KLP Pensjonistrettigheter i KLP Antall forsikrede i ulike segmenter pr Uføre Alder Oppsatte Pensjonister Bedrifter Fylkeskommuner KLP Skadeforsikring AS AFP Etterlatte Aktive Helseforetak Kommuner KLP Skadeforsikring as er et heleid datterselskap av Kommunal Landspensjonskasse (KLP), som tilbyr skadeforsikringstjenester til offentlig sektor. Selskapet tilbyr også forsikringsløsninger i personmarkedet, med spesielle fordeler for medlemmer i KLP. I 2010 ble det også utviklet et Verdt å Vite-kurs, et nytt kursopplegg for lønns- og personalansvarlige. Alle lønns- og personalansvarlige i kommuner, fylkeskommuner og helseforetak inviteres til disse kursene som arrangeres regionsvis. Kursene er også en viktig arena for diskusjon omkring felles problemstillinger. To Verdt å Vite-kurs ble gjennomført på slutten av 2010, resten arrangeres første halvår Pensjonsservice personer har pensjonsrettigheter i KLP, personer står som yrkesaktive medlemmer i KLPs pensjonsordninger og personer fikk utbetalt over 8,3 milliarder kroner i KLP behandlet søknader om pensjon, og mottok nær oppgjørssaker i Det er en økning på 15 prosent fra året før. Aldri tidligere har selskapet fått så mange henvendelser, og det forventes fortsatt vekst. Selv om antallet henvendelser øker, er saksbehandlingstiden kortet ned på alle områder. De fleste sakene ble behandlet innenfor servicemålene i Pensjonsservice er helt à jour med nye alderspensjoner og etterlattepensjon. KLP oppnådde den beste score noensinne i en kundetilfredshetsundersøkelse blant pensjonistene i 2010, med en score på 79 av 100 mulige. På Min Side Pensjon (www.klp.no) kan den enkelte arbeidstaker/pensjonist få utregnet sin fremtidige pensjon. Min Side Pensjon har også en selvbetjeningsfunksjonalitet der KLPs pensjonister kan få informasjon om sine pensjonsutbetalinger (pensjon, skatt, andre trekk) og fullstendig lønns- og trekkoppgave. HMS og et friskere arbeidsliv HMS er en del av servicetilbudet til KLPs pensjonskunder. Det tilbys rådgivning, kurs og økonomisk støtte til HMS-prosjekter. Vi har erfaring med at kundene oppnår gode resultater ved å investere i et godt arbeidsmiljø for sine ledere og ansatte. Dette kan bidra til lavere sykefravær, færre uføre og at ansatte står i jobb lengre. Høy trivsel på arbeidsplassen er bra for de ansatte og lønnsomt for arbeidsgiverne. KLPs HMS-team har spesialkompetanse på arbeidsmiljø, lederutvikling og livsfasepolitikk. De gjennomførte 254 aktiviteter sammen med kundene og bidro med direkte økonomisk støtte til 65 kundedrevne HMS-prosjekter i KLPs arbeidsmiljøpris KLP har tro på at det å vise fram de gode eksemplene og de beste historiene er viktig for å motivere til fokus på arbeidsmiljø. KLPs arbeidsmiljøpris ble i 2010 delt ut for tiende gang. Det deles ut tre priser; èn til helseforetak, èn til bedrifter og èn til kommuner. Hver av vinnerne får kroner. Formålet med arbeidsmiljøprisen er å løfte frem arbeidsmiljøskapende og helsefremmende tiltak. Juryen har ved tildelingen hatt fokus på prosess, forankring, medvirkning fra ansatte, resultater og overføringsverdi. KLP mottok 22 søknader fra kommuner, fylkeskommuner, bedrifter og helseforetak i Felles for alle søkerne er at de har gjort en målrettet innsats for arbeidsmiljøet i egen virksomhet. Prisvinnerne ble annonsert 26. januar 2011: Helse Sunnmøre for prosjektet: «Ta magen med på jobb». Stryn kommune ved Stryn omsorgssenter for prosjektet: «Trivsel på jobb et nærværsprosjekt ved Stryn omsorgssenter». Vesterålskraft Nett AS for prosjektet: «Vesterålskraft som helsefremmende arbeidsplass et sted der alle er på sitt beste». Videre satsing ambisjoner Det forventes en dobling i antallet pensjonister frem mot For å møte denne veksten på en mest mulig effektiv måte jobber vi med å forbedre, utvide og samkjøre tjenestetilbudet mot arbeidsgiverkunder og deres ansatte. Med ambisjon om en mer helhetlig kundebehandling og en åpen dialog, er målet at kundene skal bli enda mer fornøyde uten å måtte betale mer. KLP Skadeforsikring AS har siden starten i 1993 bygget opp en solid forsikringsportefølje, og opprettholdt posisjonen som markedsleder innen sitt kjernemarked i Selskapet hadde ett eller flere kundeforhold til 292 kommuner og fylkeskommuner, og over bedrifter ved utgangen av Produktspekteret KLP Skadeforsikring AS tilbyr skade- og personalforsikring tilpasset kommuner og fylkeskommuner, bedrifter og næringsliv knyttet til offentlig sektor. Selskapet forsikrer blant annet - ansatte, skoleelever og barn i barnehage - bygninger med inventar - ansvar - biler og maskiner Videre tilbys forsikringsløsninger for personmarkedet innen områdene - bil, motorsykkel, moped og båt - hus, hytte og innbo - reiseforsikring - personlig ulykkesforsikring - kjæledyr Skadebildet Som følge av et unormalt høyt antall store eiendomsskader er det tekniske resultatet i 2010 samlet sett svakt. Erstatninger knyttet til skader over ti millioner kroner overstiger 350 millioner kroner. Samlet skadeprosent for egen regning for alle bransjer var 91,5 prosent (66,5) og totalkostnadsprosenten (Combined ratio) var på 121,9 prosent (95,5). Tall i parentes er for Selskapets satsning mot personkundemarkedet viser fortsatt god utvikling, og selskapets egen salgsenhet oppnår høyere salg enn forventet. Den langsiktige målsetningen har vært å etablere web-kanalen som den viktigste distribusjonskanalen. Så langt har dette vist seg å være utfordrende, og web-andelen for salget i 2010 var på 18 prosent. Kundeservice Tilbakemeldinger fra kundene viser at de opplever at KLP Skadeforsikring AS har enkle produktbeskrivelser, og høy kvalitet og service i kundearbeidet. Selskapet er opptatt av å tilfredsstille kundenes krav, samt gi en merverdi i form av effektive systemer, god kundeservice og rådgivning. I KLP Skadeforsikring AS får den enkelte kommune- og bedriftskunde sin egen kontaktperson. Løpende vedlikehold av kundenes poliser håndteres i en egen kundeserviceavdeling for å sikre kundene best mulig tilgjengelighet og service. Selskapet har også utviklet en forenklet kundeweb som gjør det lettere for arbeidsgiverkundene å få en oversikt over alle sine forsikringer i selskapet. Personmarkedskundene betjenes av et eget salgskorps hvor medarbeiderne håndterer alle kundehenvendelsene direkte. I tillegg betjenes kundene gjennom en fullfunksjonell webtjeneste. Gjennom den løpende kundekontakten stimulerer KLP Skadeforsikring AS til salg av hele bredden av KLPs tjenester til personmarkedet. Samarbeidspartnere innen skadeforebyggende arbeid KLP Skadeforsikring AS har i 2010 videreført samarbeidet om systematisk sikkerhetsforvaltning med Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap og Norsk Brannvernforening. Det er gjennomført seks landsdekkende kurs, hver på tre dager, for eiendomsforvaltere, eiere og virksomhetsledere. De som har gjennomført slike kurs har bedt om en oppfølgingsdag i 2011, en indikasjon på at opplegget har blitt godt mottatt. Samarbeidet med Trygg Trafikk ble videreført i KLP Skadeforsikring AS og Trygg Trafikk har samarbeidet om en revisjon og ny utgivelse av et informasjonshefte til foreldre til 6-åringer som skal begynne på skolen. Veilederen «Særlig Farlig Skolevei» er et godt resultat av samarbeidet mellom KLP Skadeforsikring AS og Trygg Trafikk. Samarbeidet med Trygg Trafikk vil bli videreført i KLPs trafikksikkerhetspris for 2010 gikk til Belset skole i Bærum kommune. Med bakgrunn i de store skolebrannene i første halvår, ble det iverksatt en omfattende inspeksjon av skolebygg rundt

11 16 Årsrapport 2010 et datterselskap i klp konsernet 17 om i landet. Totalt 360 skoler ble besiktiget med brann som hovedfokus. Besiktigelsene dannet grunnlag for en dialog med kundene om risikoreduserende tiltak. Aksjonen ble godt mottatt av våre kunder. Selskapet vil med bakgrunn i erfaringen fra aksjonen iverksette flere aktiviteter i 2011 for å bedre den enkelte kundes risikobilde. Kapitalforvaltning KLP Skadeforsikring AS forvaltet 3,04 milliarder kroner (3,00) ved utgangen av Selskapets finansplasseringer håndteres av KLP Kapitalforvaltning AS, et annet selskap i KLP-konsernet. Resultat KLP Skadeforsikring AS hadde et overskudd på 78 millioner kroner (217) før skatt, og 81 millioner kroner (192) etter skatt. Til tross for noen store eiendomsskader var resultatet tilfredsstillende i Dette skyldes hovedsakelig et godt finansresultat kombinert med et positivt avviklingsresultat. Fremtidsutsikter KLP Skadeforsikring AS er et solid selskap med sunn økonomi. Selv i et år med uvanlig mange store skader kan selskapet presentere et resultat som er tilfredsstillende. KLP Kapitalforvaltning AS og KLP Fondsforvaltning AS KLP Kapitalforvaltning AS og KLP Fondsforvaltning AS utgjør KLPs forvaltningsmiljø innenfor verdipapirer og institusjonell egenkapital. Selskapene tilbyr et bredt spekter av investerings- og forvaltningstjenester til offentlig sektor og virksomheter med tilknytning til denne. KLP Fondsforvaltning tilbyr også kostnadseffektive fond til personmarkedet. Selskapets økonomienhet følger løpende opp investeringsaktivitetene, og styret mottar jevnlig rapportering av status og analyser av investeringsporteføljens svingningsrisiko. Styret mottar også jevnlig en uavhengig statusrapport i forhold til gjeldende investeringsrammer. KLP Skadeforsikring AS har en stor andel av sin forretning innenfor personskaderelaterte bransjer. I slike langhalede bransjer tar det mange år før erstatningene er endelig fastsatt og utbetalt. Dermed bygges det opp betydelige erstatningsavsetninger. Finansinntektene utgjør en stor andel av selskapets verdiskapning. Samspillet mellom forsikringsrisiko og finansiell risiko analyseres grundig. I dette arbeidet benytter selskapet blant annet simuleringsverktøy for å finne den optimale finansallokeringen. Nøkkeltall for KLP Skadeforsikring I millioner kroner Premieinntekter for egen regning 538,5 569,3 Erstatninger for egen regning -493,0-381,0 Resultat før skatt 77,9 216,9 Egenkapital 840,5 759,7 Sum eiendeler 3 501, ,9 Etter flere år med uvanlig høy anbudsaktivitet forventes en mer normal situasjon med ca 25 prosent av kommunene på anbud i Konkurransen er fortsatt stor, og dette ser ut til å fortsette. Flere aktører tilbyr forsikring til offentlig sektor enn tidligere. Selskapet har en stabil bestand og opplever en positiv tilgang innenfor utvalgte bedriftssegmenter. Personmarkedet for skadeforsikringer betegnes som sterkt konkurranseutsatt. Antall kunder via web ventes å stige som resultat av økt kjennskap til KLP og den generelle utviklingen i markedet mot større grad av selvbetjente løsninger. Kundeundersøkelser viser fortsatt en meget høy grad av kundetilfredshet. Når forsikringsresultatene i tillegg er tilfredsstillende, er det gode forutsetninger for vekst i De to selskapene forvaltet ved utgangen av året 196 milliarder kroner for morselskapet og eksterne kunder. Dette er en økning på 20 milliarder kroner fra Hoveddelen av midlene er forvaltet på vegne av Kommunal Landspensjonskasse og datterselskapene i KLP-konsernet. Forvaltningsselskapenes overordnede målsetting er å gi kundene en konkurransedyktig avkastning i forhold til forhåndsdefinerte risikorammer. KLP Kapitalforvaltning og KLP Fondsforvaltning har et nært samarbeid basert på en effektiv oppgave- og ansvarsdeling. Kapitalforvaltningsselskapet forestår all forvaltning med tilhørende funksjoner knyttet til oppgjør, risikoovervåkning, rapportering, rådgivning og IT. Fondsforvaltningsselskapet har ansvar for markedsarbeidet. Samarbeidet mellom selskapene er regulert gjennom forretningsmessige avtaler. Kapitalforvaltning KLP Kapitalforvaltning AS er et av Norges største kapitalforvaltningsselskaper. I KLP Kapitalforvaltning er forvaltningsvirksomheten organisert i de tre områdene indeksnær forvaltning, aktiv forvaltning og institusjonell egenkapital, alle med ulik tilnærming til sin investeringsvirksomhet. Indeksnær forvaltning har som formål å gi en kostnadseffektiv markedseksponering i aksje- og obligasjonsmarkedet. Målsettingen er å gi en avkastning likest mulig markedet. KLP har derfor utviklet metoder og prosesser som gjør det mulig å drive indeksnær forvaltning med meget lave kostnader. Aktiv forvaltning har som oppgave å forvalte spesialiserte verdipapirporteføljer hvor hensikten er å velge enkeltpapirer eller bransjer som har en bedre utvikling enn gjennomsnittet i markedet for på den måten å skape en meravkastning. Innen dette området forvaltes tradisjonelle aksje- og obligasjonsporteføljer, samt spesialfond. Innen institusjonell egenkapital investeres det i fond med ikke-børsnoterte selskaper som er i en oppstartsfase eller omstruktureringsprosess. Fondene har en levetid på åtte til ti år med en investeringsperiode på fire til fem år. Fondsforvaltning KLP Fondsforvaltning forvaltet ved utgangen av året 23 fond, fordelt på ni rentefond, to aktive aksjefond og tolv indeksnære aksjefond. Samlet forvaltningskapital var 47 milliarder kroner ved utgangen av Forvaltning på vegne av kunder utenfor KLP-konsernet fortsatte å vokse i Veksten utgjorde 25 prosent i løpet av året. 14 milliarder kroner forvaltes på vegne av eksterne investorer og personkunder ved utgangen av Veksten er drevet av institusjonelle investorer som velger å investere i KLPs fondsprodukter. Forvaltningsmandatene vinnes i konkurranse med både norske og utenlandske forvaltningsmiljøer. Netto nytegning i KLPs verdipapirfond fra konserneksterne kunder utgjorde 1,6 milliarder kroner i KLP Fondsforvaltning har både institusjonelle kunder og personkunder. Totalt er det over 6000 direkte kundeforhold i fondene. De institusjonelle kundene er klart største gruppering målt etter forvaltningskapital. Ansvarlige investeringer KLP er en ansvarlig samfunnsaktør som ønsker å bidra til langsiktig verdiskaping og bærekraftig utvikling. Gjennom sitt medlemskap i FN Global Compact har selskapet forpliktet seg til å ta hensyn til menneskerettigheter, arbeidsrettigheter, miljø og antikorrupsjon i hele sin virksomhet. Siden 2002 har KLP hatt en ansvarlig investeringsstrategi. Åpenhet har vært grunnleggende for denne strategien. Hvert halvår offentliggjør KLP hvilke selskaper som utelukkes fra selskapets investeringer og på hvilke grunnlag. I tillegg fører KLP Kapitalforvaltning dialog med selskaper og ekskluderer selskaper som bryter med våre etiske retningslinjer. Totalt var 59 selskaper ekskludert ved utgangen av Tre selskaper ble inkludert i porteføljene igjen.

12 18 Årsrapport 2010 et datterselskap i klp konsernet 19 KLP har implementert et system som gjør at selskapet kan utøve eierskap i de fleste land hvor selskapet er investert. I 2010 ble det stemt på 127 generalforsamlinger i Norge og 1533 i utenlandske markeder. KLP har signert FNs prinsipper for ansvarlige investeringer. KLP er blant de ledende investorer når det gjelder etterlevelse av prinsippene initiativet omhandler, og arbeider aktivt for å fremme prinsippene og deres intensjoner. KLP er norsk partner i prosjektet Carbon Disclosure Project (CDP). Dette er et prosjekt der mange av verdens største institusjonelle investorer har gått sammen for å påvirke selskaper til å rapportere om deres klimapåvirkning. KLP Eiendom AS All forvaltning og utvikling av KLPs eiendommer utføres gjennom det heleide datterselskapet KLP Eiendom AS. KLP Eiendom AS forvalter eiendomsinvesteringer for kollektivporteføljen, selskapsporteføljen, KLP Bedriftspensjon AS og KLP Skadeforsikring AS. KLP Eiendom AS er en av Norges største eiendomsforvaltere med kvadratmeter lokaler og kvadratmeter festetomter til forvaltning, samt betydelige prosjekter under utvikling. Eiendomsmassen hadde pr en verdi på 27,1 milliarder kroner. KLP Eiendom har virksomhet i Norge, Sverige og Danmark. Eiendommene har god beliggenhet, høy bygningsmessig standard og effektiv arealutnyttelse. KLP Eiendom har fokus på energi og miljø, og hele virksomheten i Oslo, Trondheim og København er miljøsertifisert etter ISO KLP Eiendom har som mål å bygge miljøvennlige kontorbygg for fremtiden. Ansvar for ytre miljø og klima har blitt en naturlig del av KLP Eiendoms virksomhet, og dette integreres nå i vår daglige drift. Gjennom en aktiv miljøpolicy vil KLP Eiendom bidra med å redusere belastningen på miljø og klima, samt fremme nye adferdsmønstre, produkter, tjenester og tekniske løsninger som kan redusere miljøbelastningen og CO2-utslippene. Avkastningen på KLPs eiendomsinvesteringer har vært tilfredsstillende de senere år. I 2010 har markedene til en viss grad gjenvunnet verdinedgangen gjennom 2008 og Dette har gitt grunnlag for en oppskriving av eiendomsverdiene. Verdijustert avkastning var 12,0 prosent i 2010 (12,2 prosent i kollektivporteføljen). Eiendomsverdiene ble brutto oppskrevet med millioner i 2010 (hvorav oppskrivingen i kollektivporteføljen utgjorde 1516 millioner kroner). Deler av dette kan henføres til valutaomregning av investeringer i Sverige og Danmark til NOK. Når det tas hensyn til valutasikring var verdijusteringen gjennom året millioner kroner (hvorav millioner kroner i kollektivporteføljen). Eiendomsverdiene er fastsatt dels på bakgrunn av vurderinger foretatt av uavhengige eksterne verdsettere som har vurdert en representativ andel av porteføljen, og dels på interne modeller hvor erfaringer fra den eksterne verdsettelsesprosessen er hensyntatt. KLP Eiendom hadde i 2010 leieinntekter på millioner kroner. Kollektivporteføljens eiendomsinvesteringer utgjorde ved årsskiftet 10,8 prosent av finansielle eiendeler i porteføljen. KLP Eiendom inngikk i andre kvartal 2010 avtale om kjøp av det bygget Skatt Øst disponerer i Bjørvika, med overtakelse i august. Dette utgjør en investering i størrelsesorden 723 millioner kroner. KLP Eiendom kjøpte mot slutten av 2010 Finansnæringens Hus. Bygget er i all hovedsak utleid til Finansnæringens Fellesorganisasjon. KLP ervervet og utviklet i 2010 eiendom for om lag 1,9 milliarder kroner. Med en stor prosjektportefølje, gode eiendommer og kompetente medarbeidere, er KLP Eiendom godt rustet til å møte utfordringene både når det gjelder vekstambisjoner og god forvaltning av eksisterende eiendomsportefølje. Eiendomsfond I tillegg til investeringer i eiendomsvirksomheten forvaltet av KLP Eiendom, har kollektivporteføljen investert i internasjonale eiendomsfond forvaltet av velrenommerte forvaltere. Verdijustert avkastning på investeringene utgjorde om lag 2,3 prosent. Verdien på KLPs investeringer i slike fond utgjorde 653 millioner ved utgangen av Geografisk fordeling etter verdi per Fordeling på land Sektorfordeling etter verdi per Fordeling på eiendomskategori tydelig Fotografert av Kjell Hugo Aasland Danmark 5,5% Sverige 9% Norge 85,5% Annet 4% Boliger 3% Hotell 15% Kjøpesenter 10% Anlegg 8% Kontor 60%

13 20 Årsrapport 2010 et datterselskap i klp konsernet 21 KLP Banken AS og KLP Kommunekreditt AS KLP startet utlånsvirksomhet allerede i I en lang periode var det vesentligste av kundenes pensjonsfond utlånt til kommunene og fylkeskommunene. De kommunalt ansatte har også tradisjonelt fått lån med pant i bolig. Ved utgangen av 2010 hadde KLP utlån med pant i bolig på 8,8 milliarder kroner, og lån til kommunene og deres virksomheter på 46,7 milliarder kroner. tydelig Fotografert av Kjell Hugo Aasland åpen Fotografert av Frank Rene Sørensen KLPs erfaringer fra utlånsvirksomheten har vært god. KLPs låntagere er pålitelige og solide, og selv innenfor boliglån er misligholdet meget lavt. KLP ønsket å utvide sitt tilbud av prisgunstige tjenester til sine eieres ansatte, og hadde derfor planlagt etablering av en egen bank. Som følge av de store utfordringene som finanskrisen skapte fikk KLP muligheten til å kjøpe Kommunekreditt Norge AS, og endelig overtakelse av Kommunekreditt fant sted i juni For å sikre KLP og Kommunekreditt tilgang til alle aktuelle finansieringskilder ble etableringen av en egen bank fremskyndet. KLP Banken fikk konsesjon fra Kredittilsynet i januar 2009, og Kommunekreditt ble ved overtakelsen lagt inn som et datterselskap av banken. KLP Kommunekreditt har lang erfaring med utlån til norske kommuner og deres virksomheter. KLP Kommunekreditt KLP Kommunekreditts mål er å være en ledende finanspartner for offentlig sektor. Det vil også fremover være store utbyggingsoppgaver innen blant annet omsorg, barnehager, skoler, veier, vann, avløp og renovasjon i sektoren. Stadig sterkere fokus på oppgaver knyttet til klima og miljø vil dessuten medføre økt finansieringsbehov for våre kundegrupper. KLP Kommunekreditt vektlegger høy kompetanse i kommunefinansiering og rådgiving, kostnadseffektiv drift og konkurransedyktig finansiering med lav risiko. For å få tilgang til konkurransedyktige innlånsbetingelser, opprettet KLP Banken et datterselskap med navnet KLP Kommunekreditt AS, som utsteder obligasjoner med fortrinnsrett til sikkerhetsmassen i utlån gitt til kommuner og virksomheter med offentlig garanti. Samtidig skiftet Kommunekreditt Norge AS navn til KLP Kreditt AS. KLP Kreditt finansierer avdragene til Eksportfinans ved salg av utlån til KLP Kommunekreditt, og KLP Kommunekreditt finansierer disse kjøpene samt nye utlån ved opptak av obligasjonslån. KLP Kommunekreditt har mottatt Aaa rating fra ratingbyrået Moody s AAA fra Fitch for sitt låneprogram for obligasjoner med fortrinnsrett (OMF). Med denne ratingen har KLP Kommunekreditt utstedt OMF i det norske verdipapirmarkedet. Lånebeløpet så langt er 9,25 milliarder kroner. Markedsføringen av lån til kommuner, fylkeskommuner og andre låntagere tilknyttet offentlig sektor, skjer under merkenavnet KLP Kommunekreditt uavhengig av hvilket selskap i KLP som faktisk er långiver. De ansatte som tidligere arbeidet med utlån i KLP, og i det overtatte Kommunekreditt Norge, har fra 1. februar 2010 alle sitt ansettelsesforhold i KLP Banken. Derved sikres kontinuitet i kompetanse og oppfølging, samt effektiv drift. Utlån på regioner fordeler seg slik: øst- og sørlandet 39 prosent, vestlandet 31 prosent, Midt-Norge 16 prosent og Nord-Norge 14 prosent. KLP Kommunekreditt har utbetalt 4,8 milliarder kroner i nye utlån i KLP Banken KLP Banken ble lansert i markedet i februar KLP Banken fikk en god mottakelse i markedet og hadde ca 7500 kunder ved utgangen av Den nye nettbanken er en dagligbank med gode og enkle spare- og lånetilbud. Banken tilbyr følgende tjenester: Brukskonto, sparekonto, nettbank, debetkort, ordinære boliglån, boligkreditt, lån til fritidsbolig og Litt Extra. Det vil bli en gradvis introduksjon av flere produkter og tjenester. KLP Banken har i sin virksomhet og markedsføring særlig oppmerksomhet på medlemmene i pensjonsordninger forvaltet av KLP. Ansatte i kommuner, fylkeskommuner, helseforetak og andre virksomheter som har offentlig tjenestepensjon i KLP - og derved også er eiere av KLP - skal oppleve at KLP Banken er spesielt fordelaktig for dem. Ved utgangen av året hadde KLP 8,8 milliarder kroner i samlet utlån til personkunder, hovedsakelig ansatte i kommuner og helseforetak. Porteføljen er pantesikret innenfor forsiktige verdivurderinger, hovedsaklig innenfor 60 prosent av låneverdi, og låntageres betalingsevne inngår også i kredittvurderingen. Resultater Konsernet KLP Banken AS oppnådde i 2010 et resultat før skatt på 25,3 millioner kroner mot 6,2 millioner kroner året før. KLP Kommunekreditt fikk et resultat på 45,5 millioner kroner i 2010 mot 42,2 millioner kroner året før.

14 22 Årsrapport 2010 eierstyring og selskapsledelse 23 engasjert Fotografert av Marianne Gundersen Eierstyring og selskapsledelse Det gjensidige selskapet KLP eies av kunder med offentlig tjenestepensjon i selskapet. Eierne er kommuner, fylkeskommuner og helseforetak, samt bedrifter med tilknytning til offentlig sektor. KLPs vedtekter og gjeldende lovgivning legger til rette for en hensiktsmessig eierstyring og selskapsledelse, og gir en klar rolledeling mellom styrende organer og daglig ledelse. KLP er ikke notert på Oslo Børs. KLP følger den norske anbefalingen for god eierstyring og selskapsledelse, så langt denne passer med den gjensidige selskapsformen. Norsk anbefaling for god eierstyring og selskapsledelse gir uttrykk for allment aksepterte prinsipper for selskapsstyring. Styret foretar en årlig gjennomgang av eierstyring og selskapsledelse i KLP. Det er et mål å bidra til god eierstyring og selskapsledelse også i de selskaper der KLP har eierskap. Konsernledelsen Konsernledelsen i morselskapet Kommunal Landspensjonskasse (KLP) består av erfarne personer med bred bakgrunn fra norsk næringsliv. Konsernledelsen er organisert etter forretningsområder, hvor enhetene Livsforsikring, Kapitalforvaltning, Skadeforsikring, Eiendom og Bank er representert. I tillegg består konsernledelsen av stabsenhetene finans/økonomi, kommunikasjon, IT og konserntjenester. Konsernsjef Sverre Thornes Konserntjenester Toril B. Ressem IT Rune Mæland Økonomi og finans Aage E. Schaanning Informasjon og samfunnskontakt Ole Jacob Frich Livsforsikring Ida Espolin Johnson Eiendom Gunnar Gjørtz Kapitalforvaltning Håvard Gulbrandsen Skadeforsikring Hans Martin Hovden Bank Bjørn Formo SVErre ThornES Konsernsjef KLP AAGE ELMEnhorST SchAAnning Konserndirektør økonomi og finans Ole Jacob Frich Kommunikasjonsdirektør Sverre Thornes har en bachelor of arts degree i business administration fra The American College in Paris. Han har bred erfaring fra forsikring og kapitalforvaltning. Han kommer sist fra stillingen som konserndirektør med ansvar for Livsforsikring i KLP. Thornes kom til KLP i 1995 som renteforvalter, og ledet KLP Kapitalforvaltning fra Aage Schaanning har MBA fra University of Colorado, USA og er autorisert finansanalytiker. Han har tidligere arbeidet med innlån, balansestyring og forvaltning i BN Bank og Kredittkassen. Han begynte i KLP i 2001 som investeringsdirektør i KLP Kapitalforvaltning. Schaaning ledet KLP Kapitalforvaltning fra Ole Jacob Frich har utdanning fra Sagene Lærerhøgskole. Før han kom til KLP i 2000 arbeidet han i Geelmuyden. Kiese og i Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH). Han har bred politisk bakgrunn blant annet som kommunalråd i Oslo kommune ( ) og som statssekretær i Sosial- og helsedepartementet ( ).

15 24 Årsrapport 2010 Eierstyring og selskapsledelse 25 Generalforsamling 164 utsendinger valgt i 23 kretser Kontrollkomité 5 medlemmer Generalforsamlingen Generalforsamlingen er selskapets øverste myndighet, og består av valgte representanter for selskapets eiere. Til generalforsamlingen for 2010 og 2011 er det valgt 164 utsendinger, fra i alt 23 valgkretser. 18 av valgkretsene utgjøres av fylkeskommunene og kommunene i hvert fylke. De regionale helseforetakene med datterselskaper utgjør hver sin valgkrets. Bedriftene utgjør til sammen én krets. I hver valgkrets avholdes det valgmøte som velger utsendinger til generalforsamlingen. Generalforsamlingen har blant annet som oppgave å velge kontrollkomité og 24 av representantskapets 45 medlemmer, samt fastsette godtgjørelse til representantskap og kontrollkomité. Representantskapet Representantskapet består av 45 medlemmer med vararepresentanter. I tillegg til 24 medlemmer som velges av generalforsamlingen, oppnevnes 6 representanter av arbeidstakerorganisasjonene i kommunal sektor. 15 representanter velges av og blant de ansatte i konsernet. Representantskapet har i hovedsak de samme oppgaver som på-ligger en bedriftsforsamling etter allmennaksjelovens bestemmelser. Representantskap 45 representanter Styre 8 medlemmer 2 observatører Valgkomité 4 medlemmer De av representantskapets medlemmer som er valgt av generalforsamlingen velger fem styremedlemmer med varamedlem, mens det samlede representantskap velger styrets leder og nestleder. Representantskapet velger en valgkomité med fire medlemmer og et varamedlem. Styret i Kommunal Landspensjonskasse Styret er et kollektivt organ som skal ivareta selskapets og eiernes interesser. Styret skal følge opp selskapets etterlevelse av virksomhetsregelverk og konsesjonskrav. Styret skal sørge for en forsvarlig organisering av virksomheten, fastsette planer og budsjetter, holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling og plikter, og påse at virksomheten, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll. Styret skal føre tilsyn med den daglige ledelse og selskapets virksomhet for øvrig. Styret består av åtte medlemmer som velges for to år av gangen, slik at halvparten er på valg hvert år. Fem styremedlemmer med varamedlem velges av de medlemmene i representantskapet som er valgt av generalforsamlingen. To medlemmer velges av og blant de ansatte i KLP. Ett medlem oppnevnes av den arbeidstakerorganisasjon eller forhandlingssammenslutning som har flest medlemmer i pensjonsordningene. I tillegg oppnevnes to observatører fra de organisasjonene som er nummer 2 og 3 med hensyn til antall medlemmer. Konsernsjefen er ikke medlem av styret. Konsernstyret Se foto av styret på side Arne Øren Leder Arne Øren ble gjenvalgt til styreleder i KLP i mai Han har bakgrunn som fylkesordfører for Østfold fra 1991 til 2007, og var ordfører i Rolvsøy kommune fra 1982 til Han er utdannet cand.mag. fra Universitet i Oslo. FInn JEBSEN Nestleder Finn Jebsen ble gjenvalgt som nestleder i KLPs styre i mai Han har bred industriell erfaring fra Orkla-konsernet hvor han jobbet i perioden Jebsen var konsernsjef i Orkla fra 2001 til Han er utdannet siviløkonom fra NHH og har en mastergrad i Business Administration fra Universitetet i Los Angeles, California (UCLA). Ann INGER S. DØHL ble gjenvalgt som styremedlem i KLP i mai Døhl har utdanning fra Trondheim Ingeniørhøyskole, Trondheim Økonomiske høyskole og BI Senter for lederutdanning. Gunn MARIT HELGESEN ble gjenvalgt som styremedlem i KLP i mai Helgesen er fylkesordfører i Telemark og var før dette leder av KLPs representantskap. JAN HELGE GULBRAndSEN ble oppnevnt som styremedlem i KLP i mars Han er medlem av arbeidsutvalget i Fagforbundet og representerer den arbeidstakerorganisasjonen som har flest medlemmer i KLP. HERLOF NILSSEN ble gjenvalgt som styremedlem i KLP i mai Nilssen er administrerende direktør i Helse Vest RHF. Han har tidligere jobbet som rådmann i Sveio kommune og Randaberg kommune, samt administrerende direktør i Haga Nor. Nilssen har utdanning fra Stavanger Ingeniørhøyskole og NTH. FREDDY LARSEN ble valgt inn som KLP-ansattes representant i styret i mai Han har vært ansatt i KLP siden 1986 og jobber som spesialkonsulent i IT-Liv ved Bergenskontoret. Freddy Larsen har tidligere arbeidserfaring fra Uteseksjonen og Teknisk Etat i Askøy kommune fra SIV HOLLAnd ble valgt inn som KLP-ansattes representant i styret i mai Hun har vært ansatt i KLP siden 1998 og jobber som avdelingsleder for PS Fag i Oslo. Utdannelse fra Det juridiske fakultet i Oslo. THORVALD HILLESTAD er fast møtende varamedlem. Han er ordfører i Re kommune og representerer Senterpartiet. Gunn OLANDER er observatør i styret. Hun er leder av DELTA, arbeidstakerorganisasjonen for ansatte innen offentlig tjenesteyting. INGJERD HOVDENAKK er observatør i styret. Hun er sekretariatssjef i arbeidstakerorganisasjonen Unio. METTE NORD er personlig varamedlem for Jan Helge Gulbrandsen. KARI UGLAND er 2. varamedlem MORTEN ALM BIRKELID er 3. varamedlem ERLING BENDIKSEN er varamedlem for ansatterepresentantene IDA KVALVAAG er varamedlem for ansatterepresentantene Ida ESPOLIn JohnSOn Konserndirektør livsforsikring HåVArd GuLBrandSEn Adm.dir. i KLP Kapitalforvaltning AS hans MarTIn Hovden Adm. direktør KLP Skadeforsikring AS GunnAR GJØRTZ Adm. direktør KLP Eiendom AS TorIL BariusdOTTEr Ressem Konserndirektør konserntjenester Rune Mæland Konserndirektør IT Ida Espolin Johnson er utdannet jurist ved Universitetet i Oslo. Hun kom til stillingen som juridisk direktør i KLP fra advokatfirmaet Steenstrup Stordrange i Hun var konserndirektør for konserntjenester fra april 2007 til januar 2008 da hun begynte i Livsforsikring. Håvard Gulbrandsen har en MSc in Management Sciences fra University of Warwick, Master in Finance & Investments 1989 og er autorisert finansanalytiker. Han har tidligere arbeidet i Storebrand Kapitalforvaltning og DnB Investor AS og kom i 2009 fra stillingen som Head of Asset Strategies Equities/ Head of Core Corporate Governance i Norges Bank Investment Management. Hans Martin Hovden er sivilingeniør fra Norges Tekniske Høyskole i Trondheim. Han har arbeidet i tilknytning til skadeselskapet siden 1992, og som leder av virksomheten fra Han har tidligere jobbet i Uni Forsikring og Storebrand. Gunnar Gjørtz er utdannet Handelsøkonom fra Handelsakademiet i Oslo (nå BI). Han har bakgrunn som Finansdirektør i blant annet NetCom, Løvenskiold Vækerø og i Hafslund. Fra 1. august 2010 har Gjørtz vært viseadministrerende direktør i KLP Eiendom AS, og 1. januar 2011 overtok han som administrerende direktør i KLP Eiendom AS. Toril Bariusdotter Ressem er utdannet cand.polit. Hun har hovedfag i pedagogikk, og har studert politikk og miljø, markedsføring og ledelse. Hun har bakgrunn som konserndirektør for NSB, kundeservicedirektør i Telenor, direktør for HR og organisasjon ved Rikshospitalet HF, prosjektleder i Helse Sør-Øst, i tillegg til utstrakt rådgivervirksomhet i private og offentlige virksomheter. Ressem har vært konserndirektør i KLP fra april Fra 1. mars 2011 fungerer hun også som viseadministrerende i KLP Banken. Rune Mæland er utdannet ingeniør innen IT/EDB fra Bergen Ingeniørhøgskole. Han har jobbet i KLP siden 1981, først som systemutvikler, deretter som systemsjef og har ledet IT i KLP siden Mæland har vært konserndirektør i KLP fra juli 2008.

16 26 Årsrapport 2010 Eierstyring og selskapsledelse 27 Styrer i datterselskapene KLP BedrIFTSPEnSJOn AS Ida Espolin Johnson, leder Roar Strand, Mette Qvortrup, Stig Even Jacobsen, Harald R. Hagen (ansattes representant) Adm. dir: Torun Wahl KLP EIEndOM AS Sverre Thornes, leder Aage E. Schaanning, Ida Louise Skaurum Mo, Svein Sivertsen Ingrid Dahl Hovland Adm. dir: Gunnar Gjørtz Vara: Per Victor Nordan KLP KAPITALFORVALTNING AS Sverre Thornes, leder Ida Espolin Johnson, Elizabeth Marinelli, Kjersti Storm, Jørn Gunnar Kleven, Heidi Sofia Finskas (ansattes representant), John Bjørnersen (ansattes representant), Christin Sunde (ansattes vararepresentant), Magnus Riiber (ansattes vararepresentant), Adm. dir: Håvard Gulbrandsen KLP FOndSFORVALTNING AS Håvard Gulbrandsen, leder Per Victor Nordan, Anne Beate Lien, Monica Mæland, Hans Jørgen Gade, Wenche Øveraas Adm. dir: Ståle Øksnes KLP FORSIKRINGSSERVICE AS Ida Espolin Johnson, leder Roar Engen, Anne Käte Grøholt, John J. Syre, Bjørn Eknes Adm. dir: Arild Halvorsen KLP SKADEFORSIKRING AS Sverre Thornes, leder Kjell Arvid Svendsen, Ida Espolin Johnson, Reidun W. Ravem Reidar Mæland, Bengt Kr. Hansen (ansattes representant), Lene Elisabeth Bjerkan (varamedlem), Steinar Haukeland (ansattes vararepresentant) Adm. dir: Hans Martin Hovden KLP BANKHOLDING AS OG KLP BANKEN AS: Sverre Thornes, leder Aage Schaanning, nestleder Jan Otto Langmoen, Mai-Lill Ibsen, Mette-Jorunn Meisland Jan Olav Tryggestad (ansattes representant), Mette Rinde (varamedlem ansattes representant) Adm. dir: Bjørn Formo KLP KREDITT AS Sverre Thornes, leder Aage Schaanning, nestleder Mai-Lill Ibsen, Merete Birgit Hessen Adm. dir: Arnulf Arnøy KLP KOMMunEKREDITT AS Sverre Thornes, leder Aage Schaanning, nestleder Mai-Lill Ibsen, Toril Lahnstein Adm. dir: Arnulf Arnøy KLP ALTErnATIVE INVESTMENTS PLC Peter O Dwyer, Michael Boyce, Håvard Gulbrandsen Interne og eksterne kontrollorganer Kontrollkomiteen fører tilsyn med selskapets virksomhet. Arbeidet utføres i henhold til forsikringsvirksomhetsloven, selskapets vedtekter og instruks gitt av representantskapet. Styret vedtok å etablere et revisjonsutvalg i Revisjonsutvalget er et underutvalg av styret og et saksforberedende og rådgivende arbeidsutvalg for styret. Utvalget skal støtte og bistå i å kvalitetssikre styrets arbeide knyttet til finansiell rapportering, revisjon, risikostyring og internkontroll. Konsernets internrevisjon foretar uavhengige vurderinger av om selskapets vesentligste risikoer er tilstrekkelig håndtert og kontrollert. Internrevisjonen evaluerer også hensiktsmessigheten og effektiviteten av konsernets styrings- og kontrollprosesser. Internrevisjonen arbeider etter instruks fastsatt av styret og rapporterer til styret. I tillegg til selskapets interne kontrollorganer er selskapet underlagt faglig tilsyn fra Finanstilsynet. Finanstilsynet kontrollerer at finansinstitusjonene driver på en betryggende måte og i samsvar med lovgivningen. KLP-konsernets eksterne revisor velges av representantskapet. Intern styring og kontroll Styret har fastsatt egen styreinstruks og instruks for konsernsjefen. Konsernsjefens instruks regulerer utøvelsen av den daglige ledelsen i KLP. KLPs konsernsjef er styreleder i KLP Skadeforsikring AS, KLP Kapitalforvaltning AS, KLP Eiendom AS og KLP Bankholding AS og KLP Banken AS. Styret besluttet også å etablere et kompensasjonsutvalg i Dette utvalget er et saksforberedende og rådgivende arbeidsutvalg for styrets behandling av kompensasjonspørsmål. Utvalget er kun ansvarlige overfor styret i KLP for gjennomføring av sine oppgaver, og har kun innstillende myndighet. Styret har fastsatt etiske retningslinjer for ansatte og tillitsvalgte i konsernet. Konsernsjefen har gitt eget regelverk for egenhandel med verdipapirer. Regelverket er av særlig betydning for ansatte i KLP Kapitalforvaltning AS og ansatte i KLP med spesielt innsyn i investeringsvirksomheten. åpen Fotografert av Oliver Bernauer Balansert målstyring KLP benytter «balansert målstyring» som en viktig del av den strategiske styringen. Balansert målstyring er et viktig verktøy for å videreutvikle KLP til en verdistyrt- og visjonsdrevet organisasjon som er markeds- og forretningsorientert.

17 28 Årsrapport 2010 styrets årsberetning Styrets Årsberetning Pensjonskundene i Kommunal Landspensjonskasse fikk god avkastning på sine midler i 2010 med en verdijustert avkastning på 7,5 prosent, og et kunderesultat på 9,7 milliarder kroner. Av disse tilbakeføres 2,6 milliarder kroner til premiefondet, mens 2,1 milliarder avsettes til tilleggsavsetninger og 5,1 milliarder avsettes til kursreguleringsfond. KLP konsernet har i løpet av 2010 utvidet sitt produktspekter mot offentlig sektor og deres ansatte, spesielt gjennom etableringen av KLP Banken. Den utvidede satsningen er blitt godt mottatt i målgruppen, og befester KLPs ledende rolle som leverandør av finansielle produkter og tjenester for sektoren. engasjert Fotografert av Øyvind Garsjø tydelig Fotografert av Paloma Roson Kommunal Landspensjonskasse er et gjensidig forsikringsselskap, der kunder med avtale om offentlig tjenestepensjon er selskapets eiere innenfor gjensidighetsmodellen. Gjennom sine kundeforhold eier kommunene 48,4 prosent, fylkeskommunene 5,3 prosent, og de statlige helseforetakene 33,0 prosent. Bedrifter og andre virksomheter med offentlig eierskap eier 13,3 prosent. Kommunal Landspensjonskasse er morselskap i KLP konsernet, og selskapets formål er å ivareta medlemmenes behov for tjenestepensjonsordninger. KLP er det nest største livsforsikringsselskapet i Norge og retter sin virksomhet hovedsakelig mot offentlig sektor. Konsernet er den ledende leverandør av offentlig tjenestepensjon, gruppeliv og skadeforsikringsprodukter mot kommunal sektor og helseforetak. Konsernet er den nest største långiver mot kommunal sektor og den ledende norske leverandør av indeksnære fondsprodukter, som blant annet etterspørres av frittstående kommunale pensjonskasser. KLP visjon er å være den beste partner for dagene som kommer. Selskapet legger derfor stor vekt på en god dialog med selskapets kunder/eiere for å videreutvikle virksomheten. Ikke bare for å utvikle produkter, tjenester og servicenivå som er forankret i kundenes behov, men også for å gjøre dem til mer attraktive arbeidsgivere ved å utvikle gode produkter rettet mot deres ansatte. KLP har gjennom de siste årene utviklet et mangfoldig tilbud av finansielle tjenester og produkter i personmarkedet, rettet mot pensjonister og ansatte hos kommuner og bedrifter som har pensjonsforsikring i KLP. Det tilbys gunstige lån og gode sparebetingelser, fullskala skadeforsikringsprodukter, fondsprodukter og spareplaner tilpasset personmarkedet. Gjennom sitt medlemskap i FNs Global Compact har selskapet forpliktet seg til å ta hensyn til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø, anti-korrupsjon og etikk i hele sin virksomhet. KLP har også signert FNs prinsipper for ansvarlige investeringer, og dermed forpliktet oss til å integrere disse temaene i forvaltningen. Selskapets hovedkontor ligger i Oslo. I tillegg har KLP kontorer i Bergen, Trondheim, København og Stockholm. Konsernets resultat Årsresultatet i konsernet utgjorde 571,6 millioner kroner fra følgende virksomhetsområder: Millioner kroner Livsforsikring 439,7 510,7 Skadeforsikring 77,9 216,9 Kapitalforvaltning 19,2 11,6 Bank 32,7-1,4 Annen virksomhet 2,1 0,6 Konsernresultat 571,6 738,4 Egenkapitalen i konsernet har i løpet av året økt med millioner kroner til millioner kroner. I tillegg til årets resultat er det netto innbetalt 521 millioner kroner i egenkapitaltilskudd i Konsernets samlede forvaltningskapital økte med 13,2 milliarder til 271,8 milliarder kroner ved utgangen av Økningen skyldes i hovedsak veksten i pensjonskundenes fond som følge av ny opptjening, verdiregulering og avkastning.

18 30 Årsrapport 2010 styrets årsberetning Virksomhetsområdene Livsforsikring Pensjon - Offentlig tjenestepensjon Pensjonsordninger innenfor offentlig sektor tilbys og administreres av konsernets morselskap Kommunal Landspensjonskasse (KLP). Av konsernets forvaltningskapital på 271,8 milliarder kroner utgjør 227,5 milliarder kroner pensjonsfond tilhørende denne kundegruppen. Offentlig tjenestepensjon er KLPs hovedprodukt, og selskapet har som mål å være den beste leverandør av dette produktet. Det arbeides derfor kontinuerlig i alle ledd av organisasjonen for at leveranse av produkt og service stadig forbedres, enten det er gjelder forvaltning av kundemidlene, kostnadseffektiv drift eller forbedret kundebetjening. Det er sterk konkurranse innenfor offentlig tjenestepensjon. KLP oppnådde i 2010 tilnærmet flyttebalanse. Bare én av selskapets kommunekunder var på anbud og valgte å flytte til annen leverandør fra , mens 17 bedrifter valgte å flytte til KLP med regnskapsmessig virkning i KLP oppnådde med dette det beste flytteresultat siden år Selskapet markedsandel etter tredje kvartal, målt ved forsikringsfond, inklusiv pensjonskasser og Oslo Pensjonsforsikring, er 60 prosent. KLP mottok nær oppgjørssaker om pensjon i Det forventes en stadig stigende vekst i antall pensjonssaker. Krav til ajouritet i saksbehandlingen er avgjørende for å innfri de høye servicemål KLP har satt seg. I 2010 ble mer enn 99 prosent av nye alderspensjoner behandlet innenfor servicemålene. Et annet prioritert område har vært personlige veiledninger ute hos kundene i stort omfang. Premieutvikling i mrd. kr ,0 8,2 10, ,1 10,0 11, Reguleringspremie Ordinær premie 6,8 11,6 8,4 13,1 I 2010 er det foretatt tilpasninger til, og implementering av nytt regelverk som følge av Pensjonsreformen, samt nytt regelverk knyttet til arbeidsavklaringspenger i Folketrygden. En dominerende andel av kundene har valgt felles forvaltning i kollektivporteføljen, som oppnådde en verdijustert avkastning på 7,5 prosent i Inkludert endringer i ikke regnskapsførte merverdier på finansielle eiendeler målt til amortisert kost, var avkastningen 7,4 prosent. Etter avsetning til kursreguleringsfond ble den bokførte avkastningen på 5,1 prosent for Investeringene i kollektivporteføljen er fordelt mellom de ulike aktivaklasser slik det fremgår av nedenstående tabell. I 2010 er det den positive utviklingen i aksje- og eiendomsmarkedet som i sterkest grad har bidratt til det gode avkastningsresultatet som kundene nyter godt av, både gjennom styrking av bufferkapital og ved direkte overføring av overskudd til premiefond. Milliarder kroner Andel av porteføljen ) Avkastning 2010 prosent Andel av porteføljen Aksjer 35,3 14,5 22,0 Omløpsobligasjoner 50,9 7,3 46,2 Likviditet/pengemarked 11,0 2,8 15,3 Obligasjoner som holdes til forfall 74,2 5,3 70,6 Utlån 29,6 3,6 28,6 Eiendom 25,5 11,9 23,9 Sum 226,6 206,5 1) Tallene som er oppgitt i tabellen viser nettoeksponering, mens de offisielle balansetall fra regnskapet er presentert brutto. Derfor vil det kunne oppstå avvik mellom tallene i denne tabellen og regnskapet. Forvaltningskapital mrd. kroner Forvaltningskapital Konsern Reguleringspremie Ordinær premie Reguleringspremie Ordinær premie NærMEre om regnskapsresultatene Den gjensidige selskapsformen innebærer at all verdiskaping skal komme kundene til gode. Det skjer både direkte ved tilbakeføring av overskudd, og indirekte ved å styrke selskapets egenkapital og soliditet. Regnskapsresultatene for året er preget av: god avkastning forsikringsrisikoresultat som forventet kostnadseffektiv drift Selskapsporteføljen, som i all hovedsak består av KLPs ansvarlige kapital, oppnådde en avkastning på 5,2 prosent i Etter avsetning til kursreguleringsfond med millioner kroner ble samlet bokført resultat før fordeling mellom pensjonskundene og selskapet millioner kroner i 2010 mot millioner kroner i Resultat: Milliarder kroner Resultat til kunder Resultat til eier Sum 2010 Sum 2009 Avkastningsresultat Risikoresultat Rentegarantipremie Administrasjonsresultat Netto inntekt og kostnader fra forvaltning av selskapskapital Samlet resultat Resultatene for 2010 gir rom for tilbakeføring av overskudd til kundene med 2,6 milliarder kroner og styrking av egenkapitalen med 572 millioner kroner. I tillegg styrkes soliditeten ved at tilleggsavsetningene er økt med 2,1 milliarder kroner. Kursreguleringsfondet, som utgjør førstelinjebuffer i urolige finansmarkeder, er styrket med 5,1 milliarder kroner. Med denne styrkingen utgjør tilleggsavsetningene og kursreguleringsfondet 2,7 års garantert rente på kundemidlene. Solide buffere gir grunnlag for å oppnå god avkastning også fremover, og reduserer behovet for innbetalinger fra kundene. God soliditet øker også selskapets evne til å legge opp sin investeringsstrategi i et langsiktig perspektiv. RisikorESuLTAT Risikoresultatet er et uttrykk for hvordan utviklingen i forsikringsbestanden har vært i forhold til forventningene som er lagt til grunn ved den årlige premiefastsettelsen. Uføreutvikling, levealder og pensjoneringstidspunkt er viktige parametre som påvirker risikoresultatet. Utviklingen har i 2010 vært som forventet og gir et positivt risikoresultat i kollektiv pensjon på 189 millioner kroner som tilbakeføres til kundene via premiefondet. AdMInISTrASJOnsrESultat Administrasjonsresultatet viser et overskudd på 82 millioner kroner. KLP har stordriftsfordeler som følge av sin høye markedsandel innen offentlig tjenestepensjon og kan dermed opprettholde god service til meget konkurransedyktig pris. Administrasjonsresultatet er redusert med 79 millioner kroner fra Dette skyldes at KLP i 2010 senket premienivået til kundenes fordel. AVKASTninGSrESuLTAT Finansavkastningen gjennom årets første åtte måneder var preget av usikkerhet over den finansielle krisen i de såkalte PIIGS landene, og av oljelekkasjen i Mexico-gulfen. Men markedene stabiliserte seg og gav en meget tilfredsstillende avkastning gjennom den siste delen av året. Finansinntekter fra kundeporteføljene oversteg den garanterte renteforpliktelsen på ca 3,1 prosent som er knyttet til pensjonsfondene. Med en oppnådd bokført avkastning på 5,1 prosent ble avkastningsresultatet 4,3 milliarder kroner. Disponering av resultat Resultat Resultat til kunder Resultat til eier Millioner kroner Samlet resultat Til Tilleggsavsetninger Til Bufferavsetning 1 7 Til kundenes premiefond Til Risikoutjevningsfond 13 Til annen opptjent egenkapital Totalt disponert Styret i KLP anser at resultatregnskapet og balansen for 2010 med noter, gir en fyllestgjørende informasjon om driften gjennom året og den økonomiske stillingen ved utgangen av året. Regnskapet er utarbeidet i samsvar med forutsetningene om fortsatt drift, og selskapets virksomhet anses som godt tilpasset risikosituasjonen. Selskapsregnskapet for KLP er avlagt etter årsregnskapsforskriften for forsikring. Konsernregnskapet er avlagt i samsvar med EUgodkjente internasjonale regnskapsstandarder (IFRS/IAS). PenSJOn PrIVAT tjenestepensjon KLP-konsernet tilbyr fra datterselskapet KLP Bedriftspensjon AS, private tjenestepensjoner etter skatteloven. Innenfor privat tjenestepensjon ble det inngått i alt 829 nye avtaler med til sammen forsikrede medlemmer i Hovedtyngden av de nye avtalene gjelder Innskuddspensjon. Nytegnet premie utgjør 35,5 millioner kroner og KLP Bedriftspensjon har mottatt reserver i størrelsesorden 99, 5 millioner kroner. Forsikringsfondene økte med 170millioner kroner, fordelt med 61 millioner på ytelsespensjon og 109 millioner på innskuddspensjon.

19 32 Årsrapport 2010 styrets årsberetning ResuLTAT KLP Bedriftspensjon oppnådde et meget godt avkastningsresultat. Den verdijusterte avkastningen i kollektivporteføljen ble 8,3 prosent og resultatet til kunder ble i alt 9,7 millioner kroner i Selskapsresultatet ble negativt med 17,1 millioner kroner. Satsingen innenfor privat tjenepensjon er relativt nystartet. Det tar tid å etablere et forretningsvolum som er tilstrekkelig til å få inndekning for kostnader som kreves for å drifte en forsikringsbestand. Skadeforsikring Skadeforsikring tilbys gjennom selskapet KLP Skadeforsikring AS. Kundevennlige løsninger og konkurransedyktige premier gjør at selskapet har opprettholdt en stabil og god posisjon som ledende innen skadeforsikring til kommuner, fylkeskommuner og deres tilknyttede virksomheter. Ved utgangen av 2010 har KLP et kundeforhold til 278 kommuner, 14 fylkeskommuner og om lag bedrifter innen skadeforsikring. I løpet av 2010 gjennomgikk skadeforsikringsselskapet en sertifiseringsprosess etter ISO 9001:2008 standarden og ble pr nyttår sertifisert. Satsingen på forsikringsprodukter til personmarkedet, med særlig gunstige priser for ansatte hos KLPs pensjonskunder, viser etter over to års drift en god utvikling. Med personkunder og 80 millioner kroner i forsikringspremie ved årets utgang bekrefter kundene at KLP er konkurransedyktig med hensyn til både pris og vilkår. Netto nytegning i løpet av 2010 var 41 millioner kroner. I 2010 oppsto flere større eiendomsskader, i særlig grad skolebranner, hvor samlet skadeomfang utgjorde over 350 millioner kroner for KLPs portefølje. Samlet skadeprosent for egen regning inklusive resultateffekter fra tidligere årganger, ble 91,5 prosent. Som følge av årets store skolebranner gjennomførte selskapet i andre halvår 2010 en aksjon hvor man besøkte 360 skoler i om lag 100 kommuner med tanke på veiledning og informasjon rundt brannsikring og brannforebyggende aktiviteter. Et viktig arbeid med å forebygge skade som videreføres i ResuLTAT Årets resultat fra skadeforsikring på 77,9 millioner kroner er påvirket av høye finansinntekter og frigjøring av tidligere års reserveavsetninger, samt av flere storskader enn normalt. Bank Utlån KLP startet utlånsvirksomhet allerede i I en lang periode var det vesentligste av kundenes pensjonsfond utlånt til kommunene og fylkeskommunene. Ansatte i kommunal sektor har også tradisjonelt fått tilbud om lån med pant i bolig. KLPs erfaringer fra utlånsvirksomheten har vært god og misligholdet meget lavt. Bakgrunnen for etablering av en egen bank i KLP fra 2009 var ønsket om å utvide tilbudet av prisgunstige tjenester til eiernes ansatte, som en fordel ved ansettelsesforholdet. Konsernets samlede utlånsvirksomhet omfatter ved utgangen av 2010 til sammen 56,0 milliarder kroner. Utlånene var fordelt med 8,8 milliarder i private lån og 47,2 milliarder kroner i offentlige lån. Dette reflekterer en tilfredsstillende økning i utlån til bolig, men lavere utlån til offentlig sektor. I sum viser utlånsporteføljen en nedgang på 5,4 milliarder i løpet av året. Til tross for denne reduksjonen har KLP fortsatt en posisjon som en ledende leverandør av langsiktige lån til kommunesektoren i Norge. Utlånsvirksomhet mot offentlig sektor drives under merkenavnet KLP Kommunekreditt. Selskapet KLP Kommunekreditt AS utsteder obligasjoner med fortrinnsrett i en sikkerhetsmasse bestående av lån til kommunal sektor. Ratingbyråenes vurdering av KLP Kommunekreditt AS og KLP-konsernet er viktig for kredittforetakets innlånsvilkår. Fitch Ratings og Moody s er engasjert for å gi en kredittrating av selskapets obligasjoner. OMF-utstedelser i september og desember 2010 ble gitt rating AAA fra Fitch og Aaa fra Moody s, som er den høyeste ratingen. Prosessen med å få etablert det internasjonale låneprogrammet med rating tok adskillig lengre tid enn forventet, slik at KLP Kommunekreditt ikke var så konkurransedyktige på utlån med kort rentebinding som ønsket gjennom året. Andre bankprodukter og tjenester mot personmarkedet Gjennom 2010 har banken utvidet tilbudet av konkurransedyktige produkter til også å omfatte brukskonto, sparekonto, nettbank, debetkort. I 2011 er målet å lansere et kredittkortprodukt og salg av KLPs fond gjennom bankens nettløsning. Utlånsvirksomheten til personmarkedet finansieres overveiende med innskudd fra personkunder og enkelte kommuner. Fra oppstarten i februar ble det derfor lagt vekt på å tiltrekke seg innskuddskunder gjennom gunstige vilkår rettet mot medlemmene i KLPs pensjonsordninger. Markedsføringen av banken var i denne fasen primært rettet mot å øke innskuddsvolumet. Gjennom året økte antallet aktive innskuddskunder fra null til over 6 000, og innskuddsdekningen var 81 prosent ved årets slutt. ResuLTAT Bankvirksomheten oppnådde i 2010 et årsresultat før skatt på 32,7 millioner kroner, mot 1,4 millioner kroner i Kapitalforvaltning VerdIPAPIrer KLP Kapitalforvaltning AS og KLP Fondsforvaltning AS utgjør konsernets verdipapir- og forvaltningsmiljø. Totalt ble det forvaltet 196 milliarder kroner ved utgangen av Dette er en økning på 16 milliarder kroner fra Hoveddelen av midlene er forvaltet på vegne av Kommunal Landspensjonskasse og datterselskapene i KLP-konsernet. Forvaltning på vegne av kunder utenfor KLP-konsernet fortsatte å vokse i Ved utgangen av 2010 forvaltet selskapet 14 milliarder kroner på vegne av eksterne investorer og personkunder. Veksten er drevet av institusjonelle investorer som velger å investere i KLPs fondsprodukter. Forvaltningsmandatene vinnes i konkurranse med både norske og utenlandske forvaltningsmiljøer. Netto nytegning i KLPs verdipapirfond fra eksterne investorer og personkunder utgjorde 1,6 milliarder kroner i KLP Kapitalforvaltning søker å maksimere en langsiktig og bærekraftig verdiskaping av KLPs og KLP Fondsforvaltnings verdipapirinvesteringer. KLP Kapitalforvaltning utøver eierskap overfor børsnoterte selskaper, blant annet gjennom å stemme på generalforsamlinger. I 2010 ble det stemt på 127 generalforsamlinger i Norge og i utenlandske markeder. I tillegg fører KLP Kapitalforvaltning dialog med selskaper og ekskluderer selskaper som bryter med våre etiske retningslinjer. Totalt var 59 selskaper ekskludert ved utgangen av Tre selskaper ble inkludert i porteføljene igjen i løpet av året. Bokført og verdijustert avkastning Kollektivporteføljen % 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% Bokført Verdijustert VerdipapirFOnd KLP tilbyr i alt 23 ulike verdipapirfond til institusjonelle kunder og privatkunder. Fondene som tilbys er innen følgende kategorier; norske rentefond, globale kredittfond, aktive aksjefond og indeksfond (norske og globale). Total forvaltningskapital i fondene utgjør 47 milliarder kroner, noe som utgjør en vekst på 10 milliarder kroner i For personkunder er fondene tilgjenglige via distributører, og som del av pensjonsløsninger. ResuLTAT Kapitalforvaltningsvirksomheten oppnådde et resultat på 19,2 millioner kroner i 2010, hvilket er meget tilfredsstillende i lys av at KLP senket prisene i en del av fondene for at kundene skal nyte godt av KLPs effektive og gode forvaltning. Eiendom All forvaltning og utvikling av KLPs eiendommer utføres gjennom det heleide datterselskapet KLP Eiendom AS, som er en av Norges største eiendomsaktører. Selskapet har virksomhet i Norge, Sverige og Danmark. KLPs eiendommer har god beliggenhet, høy bygningsmessig standard, og effektiv arealutnyttelse. KLP Eiendom har fokus på energi og miljø, og er miljøsertifisert etter ISO I 2010 ble det ervervet eiendom for omlag 2,2 milliarder kroner, inkludert det nye hovedkontoret til KLP i Bjørvika. Gjennom 2010 begynte eiendomsmarkedet å ta seg opp igjen etter to vanskelige år. Dette ga grunnlag for å skrive opp eiendomsmassen med 1,6 milliarder kroner. Samlet verdi på eiendomsmassen Utvikling aktivaallokering i KLP Kollektivporteføljen Eiendeler (% av finansielle eiendeler) Annet Obligasjoner og sertifikater Aksjer 1) Utlån Anleggsobligasjoner Eiendom 1) Eksponeringsverdi aksjeportefølje, kan avvike fra bokført verdi Reguleringspremie Ordinær premie

20 34 Årsrapport 2010 styrets årsberetning er 27,1 milliarder kroner. KLP Eiendom har solide leietakere og lange kontrakter i sine bygg. Økonomisk utleiegrad er på 93,6 prosent samlet for alle eiendommene. Utvikling av nye prosjekter står sentralt i KLPs eiendomsvirksomhet og vår ambisjon er å bygge miljøvennlige bygg for fremtiden. Over den neste treårsperioden forventes betydelige nye prosjekter å bli gjennomført. KLP har som målsetting å øke eiendomseksponeringen, og det forventes betydelige investeringer også i ferdig utviklet eiendom i årene som kommer. Utenfor Norden har KLP eiendomseksponering gjennom forskjellige eiendomsfond. Ved årsslutt var verdien av investeringer i slike fond 653 millioner kroner. ResuLTAT Eiendomsforvaltning drives kun mot eget konsern og har derved bidratt til inntekter til de øvrige virksomhetsområdene, primært til avkastning på investert kapital for kundene i livsforsikring. I sum ble eiendomsavkastningen 11,9 prosent Rådgivning og tjenester Det heleide datterselskapet KLP Forsikringsservice AS, yter forsikringsrelaterte tjenester til de kommunale, og fylkeskommunale pensjonskassene. Disse tjenestene baserer seg på den kompetanse og de systemer som er utviklet for KLP. Ved utgangen av året hadde selskapet kunderelasjon til 80 prosent av pensjonskassene i denne sektoren. Resultat fra denne virksomheten var 2,1 millioner kroner i Finansiell soliditet og kapitalforhold KLPs kapitalforhold vurderes som tilfredsstillende i forhold til virksomhet, størrelse og risikoprofil ved utgangen av året. KLP har meget tilfredsstillende likviditet, med betydelig beholdning av likvide verdipapirer som kan realiseres på kort sikt. I tillegg viser kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter netto innbetalinger på 16,4 milliarder kroner. Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter inneholder premieinnbetalinger for dekning av forpliktelser som forfaller flere år fram i tid. Dette forklarer hvorfor disse kontantstrømmene er betydelig høyere enn årsresultatet. KLP vurderes nå av de tre ledende kredittvurderingsforetakene. KLPs finansielle soliditet vurderes til A+ hos Fitch Ratings, A2 hos Moody s Investor Service og A- hos Standard & Poor s, alle med stabile utsikter. KLPs fondsobligasjonslån og ansvarlige lån er alle evigvarende. Første renteendring, som også gir anledning til å innfri lånene, kommer i Selskapet er derfor ikke utsatt for refinansieringsrisiko. SOLIdITETSuTVIKLIng De siste årene har styret prioritert å bygge opp soliditeten i selskapet. Ved inngangen til 2011 er det flere faktorer som vil kunne bidra til fornyet usikkerhet i finansmarkedene. Dette understreker viktigheten av god soliditet og solid bufferkapital som kan møte markedsmessige svingninger. KLPs investeringsstrategi ligger fast, og har hovedvekt på forutsigbarhet og langsiktig god avkastning. KLPs kapitalsituasjon er styrket i 2010 og vurderes som god. Både nasjonalt og internasjonalt arbeides det med nye soliditetskrav som vil omfatte det totale risikobildet for forsikringsvirksomhet. Det forventes at nye krav vil bli strengere. KLPs soliditetskapital har økt fra 25,3 milliarder kroner til 33,3 milliarder kroner i løpet av 2010, og er etablert på et nivå som gir den nødvendige handlefrihet for å drive konkurransedyktig og god kapitalforvaltning. SOLIdITETSKAPITAL Tall i milliarder kroner Ansvarlig kapital bundet til kapitaldekningskrav 9,1 8,0 Ansvarlig kapital utover kapitaldekningskrav 4,5 4,6 Risikoutjevningsfond 0,3 0,2 Tilleggsavsetninger 10,2 8,2 Kursreguleringsfond 7,4 2,4 Urealiserte verdier finansielle eiendeler til amortisert kost. 1,8 2,0 Sum soliditetskapital 33,3 25,3 Samlet soliditetskapital utgjør 15,9 prosent av kundemidler med rentegaranti ved utgangen av 2010, mot 13,1 prosent ved forrige årsskifte. Alle norske livsforsikringsselskaper innarbeidet i 2007 nye forutsetninger om levealder i tråd med forventet økning i levealder frem til 2020, og har økt premiereservene i samsvar med dette. Med et økende antall yrkesaktive i høyere aldersgrupper, får man økende tilgang av nye uførepensjonister. Dette er ivaretatt gjennom de avsatte premiereserver i regnskapet. Pensjonsreformen innebærer endret regelverk for alderspensjon fra 2011, mens endringer for uførepensjon og etterlattepensjoner først er ventet å finne sted fra et senere tidspunkt. Lovproposisjon for ny uførestønad er ventet i april Det er foretatt tilpasninger i regelverket for offentlig tjenestepensjon og AFP som følge av pensjonsreformen. Endringene vil i en viss utstrekning påvirke fremtidig premie- og avsetningsbehov. AVKASTninGSrISIKO Finansiell risiko er i hovedtrekk knyttet til livsforsikring og denne virksomhetens evne til å innfri årlig avkastningsgaranti til kundene. Det utarbeides derfor en strategi for hvordan pensjonsmidlene skal investeres. Denne setter rammer for ulike finansielle risikoer som kredittrisiko, motpartseksponering, valutarisiko, bruk av derivater og likviditetsrisiko. Målet med den løpende risikostyringen er å opprettholde en god risikoevne og løpende tilpasse den finansielle risikoen til selskapets soliditet. KLPs investeringsstrategi legger vekt på å oppnå konkurransedyktig avkastning hvor stabilitet og langsiktighet er prioritert. I tillegg skal investeringsmidlene forvaltes i tråd med KLPs interne retningslinjer for samfunnsansvarlige investeringer og eierprinsipper. Soliditetskapital (i mrd. kr.) Administrasjonskostnader % av gj.snittlig forvaltningskapital Kostnader i mill. kr. 0,5% 0,4% 0,3% 0,2% 0,1% 0 Kapitaldekningen var ved årets slutt på 12,0 prosent. Kjernekapitaldekningen var 9,3 prosent. Solvensmargindekningen var 231 prosent ved utgangen av Risiko Kontroll og styring av risiko er en forutsetning for god verdiskaping og trygghet for pensjonsmidlene. Å identifisere, vurdere og styre risikofaktorene knyttet til både forsikrings- og finansforvaltning, er derfor en svært viktig del av KLPs virksomhet. Risikobildet vurderes samlet på konsernnivå, og overvåkes innenfor de enkelte operative enhetene. ForSIKrinGSMESSIG risiko KLPs hovedvirksomhet er livs- og pensjonsforsikring. Bransjen er preget av forutsigbarhet og i begrenset grad av enkelthendelser som kan påvirke resultatene vesentlig. Ansvaret for risikostyring og aktivaallokering ivaretas av en egen organisatorisk enhet. Den styrer KLPs forvaltningsstrategi gjennom mandater, og påser at kapitalforvaltningen er innenfor rammer fastsatt av styret. En uavhengig kontrollenhet har ansvar for å føre tilsyn med og rapportere hvorvidt forvaltningen av selskapets midler skjer innenfor fastsatte rammer, gjeldende fullmakter og retningslinjer gitt av styret. OPErASJOnELL risiko Konsernets operasjonelle risikoer er knyttet til uønskede hendelser som følge av svikt i interne arbeidsprosesser, feil begått av ansatte, utilstrekkelig kompetanse eller misligheter og kriminalitet. Alle prosesser i hele verdikjeden er eksponert for ulike typer operasjonell risiko. KLP erkjenner at samfunn og klima i endring påvirker vår virksomhet. I tillegg følges IKTvirksomheten som en betydelig eksponert operasjonell risiko. Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Fondsobligasjonslån Ansvarlig lån Sikkerhetsfond/Risikoutj.fond Tilleggsavsetninger Kursreguleringsfond Urealiserte verdier anleggsobl. For KLP vil utviklingen innenfor uførehyppighet og levealder kunne påvirke risikobildet. Forventet økt levealder medfører lengre pensjoneringstid og stiller krav til økte premiereserver. KLP har etablert rutiner for å identifisere, overvåke og treffe nødvendige tiltak som reduserer risikoen for uønskede hendelser. Det er et daglig lederansvar på alle nivåer å være klar

Økonomisk rapport 2012. Bilag til KLP Magasinet 3/2012

Økonomisk rapport 2012. Bilag til KLP Magasinet 3/2012 Økonomisk rapport 2012 Bilag til KLP Magasinet 3/2012 Utvikling siste 5 år Millioner kroner KLP Konsern 2011 2010 2009 2008 2007 Resultat før skatt 653 515 776 348 652 Forvaltningskapital 291 784 271 736

Detaljer

Økonomisk rapport 2011. Bilag til KLP Magasinet 3/2011

Økonomisk rapport 2011. Bilag til KLP Magasinet 3/2011 Økonomisk rapport 2011 Bilag til KLP Magasinet 3/2011 postboks 400 sentrum 0103 oslo Besøksadresse: Dronning Eufemias gate 10, 0191 oslo telefon 22 03 35 00 telefaks 22 03 36 00 klp@klp.no www.klp.no KLP

Detaljer

KS Strategikonferanse 2014, Namsos. Fra konkurranse til monopol KLPs utfordringer i et «nytt» marked v/sverre Thornes

KS Strategikonferanse 2014, Namsos. Fra konkurranse til monopol KLPs utfordringer i et «nytt» marked v/sverre Thornes KS Strategikonferanse 2014, Namsos Fra konkurranse til monopol KLPs utfordringer i et «nytt» marked v/sverre Thornes Markedssituasjonen nå Status KLP Hva fremover? 2 Konkurransen har alltid variert 45

Detaljer

Oslo, 04. mai 2011. Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2011 KLP-konsernet

Oslo, 04. mai 2011. Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2011 KLP-konsernet Oslo, 04. mai 2011 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2011 KLP-konsernet 1 Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. KLP soliditet og forvaltning 5. Skadeforsikring 6. Bank og finansieringstjenester

Detaljer

Å rs Årsrapport rapport 2009

Å rs Årsrapport rapport 2009 Årsrapport 2009 KLPs utvikling siste 5 år Millioner kroner 2009 2008 2007 2006 2005 Premieinntekter 18 583 21 993 18 335 15 294 12 800 Forsikringsrelaterte administrasjonskostnader 633 651 868 591 516

Detaljer

Økonomisk rapport 2013. Dette bilaget er et sammendrag av KLPs årsrapport. Den komplette årsrapporten er tilgjengelig på klp.no

Økonomisk rapport 2013. Dette bilaget er et sammendrag av KLPs årsrapport. Den komplette årsrapporten er tilgjengelig på klp.no Økonomisk rapport 2013 Dette bilaget er et sammendrag av s årsrapport. Den komplette årsrapporten er tilgjengelig på klp.no økonomisk rapport 2013 Side 3 Vekst og gode resultater Økende levealder krever

Detaljer

25. februar 2009 Presentasjon av 4. kvartals regnskap Foreløpig og urevidert årsregnskap 2008

25. februar 2009 Presentasjon av 4. kvartals regnskap Foreløpig og urevidert årsregnskap 2008 25. februar 2009 Presentasjon av 4. kvartals regnskap Foreløpig og urevidert årsregnskap 2008 1 Innhold 1. Hovedtrekk 2. Resultatregnskap med sentrale utviklingstrekk 3. Balansen med sentrale utviklingstrekk

Detaljer

Kundedialog Vinnerfotografi av Kari Jakobsen. For dagene som kommer Vinnerfotografi av Anne Westad. Innhold. Nøkkeltall

Kundedialog Vinnerfotografi av Kari Jakobsen. For dagene som kommer Vinnerfotografi av Anne Westad. Innhold. Nøkkeltall KLP årsrapport 2011 Kundedialog Vinnerfotografi av Kari Jakobsen For dagene som kommer Vinnerfotografi av Anne Westad KLP inviterte i 2011 til en fotokonkurranse, der KLP-ansatte skulle visualisere temaene

Detaljer

Pensjonssparing med svært god avkastning

Pensjonssparing med svært god avkastning Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.01.2014 Pensjonssparing med svært god avkastning Salget av pensjonsspareprodukter med investeringsvalg øker kraftig. Hos Nordea Liv økte innskuddene

Detaljer

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.04.2014 Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Økningen i satsene for innskuddspensjon fører til at mange bedrifter vil forbedre sine pensjonsordninger

Detaljer

Oslo, 14. august 2013. Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2013 KLP-konsernet

Oslo, 14. august 2013. Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2013 KLP-konsernet Oslo, 14. august 2013 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2013 KLP-konsernet Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. KLP soliditet og forvaltning 5. Skadeforsikring 6. Bank og finansieringstjenester

Detaljer

8. november 2007. Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2007

8. november 2007. Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2007 8. november 2007 Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2007 2 Godt resultat i urolige finansmarkeder Verdijustert kapitalavkastning etter tredje kvartal var 5,5 prosent og bokført avkastning 5,6 prosent

Detaljer

Oslo, 8. mai 2013. Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2013 KLP-konsernet

Oslo, 8. mai 2013. Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2013 KLP-konsernet Oslo, 8. mai 2013 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2013 KLP-konsernet Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. KLP soliditet og forvaltning 5. Skadeforsikring 6. Bank og finansieringstjenester

Detaljer

Pensjonssparingen tar av

Pensjonssparingen tar av Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 30.01.2013 Pensjonssparingen tar av Folk flest sparer mer til egen pensjon. Hos Nordea Liv økte innbetalinger til typiske individuelle pensjonsspareprodukter

Detaljer

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 22.10.2014 Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Nordea Livs kunder med innskuddspensjon der 50 prosent av midlene er plassert i aksjer

Detaljer

Presentasjon av 1.kvartals regnskap 2007. 16. mai 2007

Presentasjon av 1.kvartals regnskap 2007. 16. mai 2007 Presentasjon av 1.kvartals regnskap 2007 16. mai 2007 Hovedpunkter Stødige resultater finansielle resultater gir en god start på 2007 Stor aktivitet i fast eiendom, gjennomført kjøp av Postens Terminalbygg

Detaljer

Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring Pressemelding 9,0 prosent avkastning for kundene i i 2009 (OPF) hadde et selskapsresultat på 371 millioner kroner i 2009. Resultatet i fjerde kvartal var 99 millioner kroner. Verdijustert avkastning var

Detaljer

Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene

Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene Årsresultat i Storebrand 1998: Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene Konsernet sto godt i gjennom finansuroen p.g.a. solid bufferkapital Styrket forsikringsteknisk resultat i skadeforsikring

Detaljer

27. mai 2009 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2009

27. mai 2009 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2009 27. mai 2009 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2009 1 Viktige milepeler i første kvartal Konsesjon for å etablere KLP Banken 29. januar. Banken vil bli operativ i andre halvår 2009 Forhandliger om kjøp

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2012 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006. 3. november 2006

Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006. 3. november 2006 Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006 3. november 2006 Hovedtrekk i 3. kvartal 2006 Finansmarkedene kom tilbake i tredje kvartal, verdijustert avkastning på 2,6 prosent i kvartalet. Verdijustert avkastning

Detaljer

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Driftsresultat på 1.722 millioner kroner mot 1.275 millioner kroner i fjor. Konsernresultat 209 millioner kroner mot 523 millioner kroner

Detaljer

Nordea Liv fortsetter fremgangen

Nordea Liv fortsetter fremgangen Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2013 Nordea Liv fortsetter fremgangen Nordea Liv, som er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet

Detaljer

KLP å rsrappor t 201 2

KLP å rsrappor t 201 2 KLP å rsrappor t 201 2 Foto Svein Magne Furulund Foto anders eidsnes forsidefoto anne westad Foto Eli Bleie Munkelien KLP inviterte i 2012 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere en

Detaljer

Oslo, 26. februar 2015. Presentasjon av 4. kvartals regnskap KLP-konsernet

Oslo, 26. februar 2015. Presentasjon av 4. kvartals regnskap KLP-konsernet Oslo, 26. februar 2015 Presentasjon av 4. kvartals regnskap KLP-konsernet 1 Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. KLP soliditet og forvaltning 5. Skadeforsikring 6. Bank- og finansieringstjenester

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014 1. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 90 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 320 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Retningslinjer. ansvarlige investeringer. KLP-fondene

Retningslinjer. ansvarlige investeringer. KLP-fondene Retningslinjer ansvarlige investeringer 20 15 KLP-fondene Dato: 19.06.2015 KLP-fondenes retningslinjer for ansvarlige investeringer er basert på KLP-konsernets tilslutning til FNs Global Compact I og FNs

Detaljer

Oslo, 17. februar 2012. Presentasjon av 4. kvartals regnskap 2011 KLP-konsernet

Oslo, 17. februar 2012. Presentasjon av 4. kvartals regnskap 2011 KLP-konsernet Oslo, 17. februar 2012 Presentasjon av 4. kvartals regnskap 2011 KLP-konsernet 1 Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. KLP soliditet og forvaltning 5. Skadeforsikring 6. Bank og finansieringstjenester

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. halvår

Detaljer

Oslo, 13. mai 2015. Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2015 KLP-konsernet

Oslo, 13. mai 2015. Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2015 KLP-konsernet Oslo, 13. mai 2015 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2015 KLP-konsernet Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. Skadeforsikring 5. Bedriftspensjon 6. Bank og finansieringstjenester

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge Rapport per 2011 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før skatt på 92

Detaljer

Kvartalsrapport Q1 2011

Kvartalsrapport Q1 2011 Kvartalsrapport Q1 2011 Resultatregnskap, balanse og noter -760906 KLP KOMMUNEKREDITT AS KVARTALSREGNSKAP 1/2011 FORMÅL OG EIERFORHOLD. Selskapets formål er langsiktig finansiering av kommuner, fylkeskommuner

Detaljer

20. august 2008 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2008

20. august 2008 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2008 20. august 2008 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2008 1 Stabilt bokført resultat - positivt renteresultat I et finansmarked preget av fortsatt uro gikk finansavkastningen i andre kvartal tilnærmet

Detaljer

klps utvikling siste 5 år

klps utvikling siste 5 år Årsrapport 2007 klps utvikling siste 5 år Nøkkeltall 2007 2006 2005 2004 2003 1) Kapitalavkastning I 7,5% 6,6 % 5,7 % 6,0 % 6,9 % 2) Kapitalavkastning II 6,7% 7,6 % 8,0 % 6,9 % 8,2 % 3) Kapitalavkastning

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.06.2015

Styrets beretning pr. 30.06.2015 2. kvartal 2015 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon Danica Pensjon DNB Liv Frende Livsfors Gjensidige Pensj KLP KLP Bedriftsp Nordea Liv SHB Liv Silver SpareBank 1 Storebrand i 1000 kr. Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2014

Detaljer

Pensjonssparingen når nye høyder

Pensjonssparingen når nye høyder Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 23.10.2013 Pensjonssparingen når nye høyder Pensjonssparingen i Norge når nye høyder i 2013. Stadig flere oppdager at de må spare på egen hånd

Detaljer

Levanger kommune sin pensjonsordning. Jøran Østom

Levanger kommune sin pensjonsordning. Jøran Østom Levanger kommune sin pensjonsordning Jøran Østom Agenda KLP - selskapet dere eier Finansiering av pensjon Hvordan kan KLP påvirke verdiskapingen? Hvordan kan kommunen påvirke premien? Tall på Levanger

Detaljer

Oslo, 22. februar 2013. Presentasjon av 4. kvartals regnskap KLP-konsernet

Oslo, 22. februar 2013. Presentasjon av 4. kvartals regnskap KLP-konsernet Oslo, 22. februar 2013 Presentasjon av 4. kvartals regnskap KLP-konsernet 1 Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. KLP soliditet og forvaltning 5. Skadeforsikring 6. Bank- og finansieringstjenester

Detaljer

KLPs utvikling siste 5 år

KLPs utvikling siste 5 år Årsrapport 2008 KLPs utvikling siste 5 år Millioner kroner 2008 2007 2006 2005 2004 Premieinntekter 21 993 18 335 15 294 12 800 13 485 Forsikringsrelaterte administrasjonskostnader 651 868 591 516 479

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012

Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANKKONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012 FINANSKONSERN. Danica PensjonsforsikringAS Dppnådde pr. 30.06.2012: VI ER I DAG 60

Detaljer

Utvikling de siste 5 år

Utvikling de siste 5 år KLP årsrapport 2012 Nøkkeltall 2012 Utvikling de siste 5 år Millioner kroner KLP Konsern 2012 2011 2010 2009 2008 Resultat før skatt 1 002 653 515 776 348 Forvaltningskapital 331 783 291 784 271 736 258

Detaljer

Hvorfor velge HMS fra KLP?

Hvorfor velge HMS fra KLP? Hvorfor velge HMS fra KLP? HMS fra KLP i korte trekk HMS-teamet har spesialkompetanse på arbeidsmiljø, lederutvikling og livsfasepolitikk. De 10 siste årene har vi samarbeidet med kommuner, helseforetak

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP 2015

FORELØPIG REGNSKAP 2015 FORELØPIG REGNSKAP 2015 Styret i Sparebanken Narvik har behandlet foreløpig regnskap for 2015. Fullstendig regnskap vil foreligge etter beslutning i bankens forstanderskap 14.03.2016 og vil offentliggjøres

Detaljer

Nordea Liv stanser tilflytting av fripoliser

Nordea Liv stanser tilflytting av fripoliser Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 25.04.2012 Nordea Liv stanser tilflytting av fripoliser Nordea Liv, som er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet

Detaljer

KLP Bedriftspensjon. Innskudds- og ytelsespensjon

KLP Bedriftspensjon. Innskudds- og ytelsespensjon KLP Bedriftspensjon Innskudds- og ytelsespensjon Får du tak i de beste arbeidstakerne? De mest attraktive bedriftene velger den beste pensjonsleverandøren Gode pensjonsløsninger et verdsatt tilleggsgode

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2014 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring Oslo Pensjonsforsikring RAPPORT ETTER 2. KVARTAL 2010 Hovedpunkter Selskapsresultat på 197 millioner kroner hittil i år, mot 132 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultatet i andre kvartal var

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2009. Oslo, 3. november 2009

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2009. Oslo, 3. november 2009 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2009 Oslo, 3. november 2009 Hovedpunkter fra resultatet etter tredje kvartal 2009 Gode finansinntekter fra mange forskjellige plasseringer Avkastning

Detaljer

Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2006. 11. mai 2006

Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2006. 11. mai 2006 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 26 11. mai 26 Hovedtrekk i 1. kvartal 26 Sterk resultatforbedring - verdijustert resultat i 1. kvartal 2,1 mrd kroner (,6 mrd) God avkastning, 1,5 pst bokført og 2,1

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2011. Oslo, 2. november 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2011. Oslo, 2. november 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2011 Oslo, 2. november 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Hovedpunkter fra resultatet etter tredje kvartal 2011 Selskapsresultat

Detaljer

Oslo, 05. november 2015. Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2015 KLP-konsernet

Oslo, 05. november 2015. Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2015 KLP-konsernet Oslo, 05. november 2015 Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2015 KLP-konsernet Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. Skadeforsikring 5. Bedriftspensjon 6. Bank og finansieringstjenester

Detaljer

Oslo, 27. februar 2014. Presentasjon av 4. kvartals regnskap KLP-konsernet

Oslo, 27. februar 2014. Presentasjon av 4. kvartals regnskap KLP-konsernet Oslo, 27. februar 2014 Presentasjon av 4. kvartals regnskap KLP-konsernet 1 Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. KLP soliditet og forvaltning 5. Skadeforsikring 6. Bank- og finansieringstjenester

Detaljer

Stø kurs i urolig marked

Stø kurs i urolig marked Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

KLP Bedriftspensjon. Innskuddspensjon

KLP Bedriftspensjon. Innskuddspensjon KLP Bedriftspensjon Innskuddspensjon Får du tak i de beste arbeidstakerne? De mest attraktive bedriftene velger den beste pensjonsleverandøren Gode pensjonsløsninger et verdsatt tilleggsgode Undersøkelser

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2011. Oslo, 12. mai 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2011. Oslo, 12. mai 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2011 Oslo, 12. mai 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Hovedpunkter fra resultatet etter første kvartal 2011 Høyt selskapsresultat

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

Solid vekst og økte avsetninger

Solid vekst og økte avsetninger Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2013 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2012 Resultatet i Landkreditt Bank pr 31. mars 2012 utgjør 6,0 millioner kroner (14,6 millioner kroner pr 31. mars 2011).

Detaljer

Eierforventninger etterlevelse eller beyond compliance?

Eierforventninger etterlevelse eller beyond compliance? Internrevisjonskonferansen, 2. juni 2015 Eierforventninger etterlevelse eller beyond compliance? 1 Om KLP Norges største livsforsikringsselskap Gjensidig eid selskap Leverer offentlig tjenestepensjon til

Detaljer

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Driftsresultatet økte med 886 mill. kroner til 4.209 mill. kroner i forhold til samme periode i fjor Konsernresultatet er styrket med 109 mill.

Detaljer

Kommunal pensjonskasse

Kommunal pensjonskasse Kommunal pensjonskasse Utgitt av Pensjonskasseforeningen 2015 DESIGN: OG Morten OMBREKNING: Hernæs, Morten 07 Media Hernæs, 07.no Media 07.no FOTO. Colourbox TRYKK: 07 Media 07.no Kommunal pensjonsordning

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS første halvår 2009

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS første halvår 2009 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS første halvår 2009 Åmund T. Lunde administrerende direktør 3. august 2009 Hovedpunkter OPF har valgt en investeringsprofil som kan skape gode resultater ved ulike

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013 Oslo, 23. april 2013 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat 1. kvartal 2013 - hovedpunkter Selskapsresultat på 138 millioner

Detaljer

Sterk vekst gir tidenes resultat

Sterk vekst gir tidenes resultat FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS-KAPITAL PÅ OVER 2 500 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE OG ET OMFATTENDE

Detaljer

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] BN Boligkreditt Regnskapsprinsipper

Detaljer

Dato: 5.mai 2011. Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: I følge BKPs selskapsvedtekter skal årsregnskap og årsberetning legges fram for bystyret.

Dato: 5.mai 2011. Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: I følge BKPs selskapsvedtekter skal årsregnskap og årsberetning legges fram for bystyret. Dato: 5.mai 2011 Byrådssak 128/11 Byrådet Årsrapport for Bergen kommunale pensjonskasse for 2010 GOMI SARK-0870-200900099-110 Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse

Detaljer

1. halvår 2010. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. 11. august 2010

1. halvår 2010. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. 11. august 2010 1. halvår Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, adm. direktør 11. august Hovedpunkter Godt resultat fra SpareBank 1 Gruppen i 1. halvår, tross utfordrende finansmarkeder og høyt

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2014

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2014 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2014 Oslo, 12. mai 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Ny konsernstruktur Aksjene i Oslo Forsikring AS ble overtatt fra Oslo kommune

Detaljer

Årsrapport. Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning. Fana Sparebank Boligkreditt AS Org.nr. 993 567 078

Årsrapport. Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning. Fana Sparebank Boligkreditt AS Org.nr. 993 567 078 Årsrapport 2009 Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Fana Sparebank Boligkreditt AS Org.nr. 993 567 078 ÅRSBERETNING 2009 FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Virksomhet i 2009 Fana Sparebank Boligkreditt

Detaljer

Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse (BKP) for 2009.

Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse (BKP) for 2009. Dato: 27. april 2010 Byrådssak 242/10 Byrådet Årsrapport for Bergen kommunale pensjonskasse for 2009 GOMI SARK-0870-200900099-58 Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse

Detaljer

Fortsatt solid utvikling for Fokus Bank

Fortsatt solid utvikling for Fokus Bank Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 SOLID - NÆR - MODERNE - TRYGG - FREMTIDSRETTET 2 Hovedtall Tall i tusen kroner 1.kvartal 2015 1.kvartal 2014 2014 Resultatregnskap Resultat før skatt 9 524 12 296 42 540

Detaljer

Kommunenes pensjonsadministrasjon hvordan kan pensjonskostnadene reduseres?

Kommunenes pensjonsadministrasjon hvordan kan pensjonskostnadene reduseres? Kommunenes pensjonsadministrasjon hvordan kan pensjonskostnadene reduseres? Hilmar Windstad Seniorkonsulent i Molde kommune Sandefjord, 22. april 2009 Hvilke ordninger må en kommune forholde seg til? Statens

Detaljer

Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef

Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef Foreløpig øp g regnskap g p 2011 Q4 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 15 februar 2012 15. Svak utvikling i verdipapirmarkedene kombinert med natur- og storskader

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2012 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2012 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.09.2014

Styrets beretning pr. 30.09.2014 3. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

Kvartalsrapport 3 2012 KLP Kommunekreditt AS

Kvartalsrapport 3 2012 KLP Kommunekreditt AS Kvartalsrapport 3 2012 KLP Kommunekreditt AS Innhold Kvartalsregnskap 3/2012 3 Resultatregnskap 4 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 6 Kontantstrømoppstilling 7 Noter til regnskapet 8 Note 1 Generell informasjon

Detaljer

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2014 3. KVARTAL

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2014 3. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT Kvartalsrapport 2014 3. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap av Fana Sparebank.

Detaljer

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon 1. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

Kvartalsrapport Første kvartal 2005

Kvartalsrapport Første kvartal 2005 Kvartalsrapport Første kvartal 2005 Bankia Bank ASA HØYDEPUNKTER PR FØRSTE KVARTAL 2005 Resultat etter skatt hittil i år på 7,7 mill. kroner, mot 5,3 mill. kroner i tilsvarende periode året før. Santander

Detaljer

PRESSETJENESTE. Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat. Storebrand-resultat pr. 30.09.99:

PRESSETJENESTE. Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat. Storebrand-resultat pr. 30.09.99: PRESSETJENESTE Storebrand-resultat pr. 30.09.99: Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat Storebrands driftsresultat økte med 3.220 millioner kroner etter gode finansresultater.

Detaljer

Rapport 3. kvartal 1995

Rapport 3. kvartal 1995 Rapport 3. kvartal 1995 Resultatregnskap Millioner kroner 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal 1.1.-30.9. 1.1.-30.9. 1995 1995 1995 1995 1994 1994 Renteinntekter og lignende inntekter 459 477 477 1.413 1.611

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS

Deliveien 4 Holding AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Presentasjon for formannskapet 8. desember 2015 Drammen kommunale Pensjonskasse

Presentasjon for formannskapet 8. desember 2015 Drammen kommunale Pensjonskasse Presentasjon for formannskapet 8. desember 2015 v/ styreleder Knut M. Ore 1 Tema Nøkkelinformasjon Forsikringstakere og medlemmer Resultatet i 2014 Status pr. 3. Q 2015 Aktuelle problemstillinger og utfordringer

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter andre kvartal 2014

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter andre kvartal 2014 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter andre kvartal 2014 Regnskapspresentasjon Regnskapspresentasjonen er omarbeidet fra første kvartal 2014 som en følge av overtakelse av Oslo Forsikring AS og

Detaljer

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap av Fana Sparebank.

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

Din pensjon i KLP! PB 1

Din pensjon i KLP! PB 1 Din pensjon i KLP! 1 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Rapport 1. kvartal 2012. BN Boligkreditt AS

Rapport 1. kvartal 2012. BN Boligkreditt AS Rapport 1. kvartal 2012 BN Boligkreditt AS BN Boligkreditt AS 1. kvartal 2012 Styrets beretning Oppsummering for 1. kvartal 2012 Resultat etter skatt i 1. kvartal 2012 ble 7 millioner kroner mot 6 millioner

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

Styrets årsberetning. Selskapets hovedkontor ligger i Oslo. I tillegg har KLP kontorer i Bergen, Trondheim, København og Stockholm.

Styrets årsberetning. Selskapets hovedkontor ligger i Oslo. I tillegg har KLP kontorer i Bergen, Trondheim, København og Stockholm. Styrets årsberetning Pensjonskundene i Kommunal Landspensjonskasse fikk god avkastning på sine midler i 2010 med en verdijustert avkastning på 7,5 prosent, og et kunderesultat på 9,7 milliarder kroner

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2012

Regnskap 1. kvartal 2012 Regnskap 1. kvartal 2012 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Etablert i 1997 Eiendomskreditt fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Selskapet eies av 85 sparebanker og 2 ansatte. Formål Eiendomskreditts

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2014

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2014 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2014 Regnskapspresentasjon Regnskapspresentasjonen er omarbeidet fra første kvartal 2014 som en følge av overtakelse av Oslo Forsikring AS og

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter fjerde kvartal 2013. Oslo, 12. februar 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter fjerde kvartal 2013. Oslo, 12. februar 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter fjerde kvartal 2013 Oslo, 12. februar 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for 2013 hovedpunkter Godt selskapsresultat: Resultat for 2013

Detaljer