Offentlig journal. Søknad om permisjon fra funksjonen som turnusveileder. Personal ***** ***** ***** 2005/ /

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Søknad om permisjon fra funksjonen som turnusveileder. Personal ***** ***** ***** 2005/2373-17 613/2012 05.01.2012 19.01."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad om permisjon fra funksjonen som turnusveileder 2005/ / Janne Sæther Oppsigelse av stilling ***** 2006/ / Mary Pauline Hopen Klingen Anmodning om journalinnsyn 2011/ /2012 ***** Søknad om tilskudd til kontorfaglig nettverk i Helse Midt-Norge Økonomisk støtte - Regionalt fagnettverk 2012/ / Helse Midt-Norge RHF Side: 1 av 23

2 Spesialisterklæring - ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2011/ / NAV forvaltning Nordland c/o NAV Vestvågøy Videre permisjon ***** 2005/ / Laila Rydning Bergsmo Søknad om permisjon 2005/ / Janne Sæther Tilbud på stilling /NR Lege i spesialisering 100 % stilling fast Medisinsk klinikk, Sykehuset Levanger Stilling: LS-lege NR % fast Medisinsk klinikk Levanger 2011/ /2012 ngvild Haugan Side: 2 av 23

3 Anmodning om journalopplysninger ang ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ /2012 Kalvskinnet legesenter Bekymringsmelding vedrørende ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ /2012 ***** Søknad om permisjon ***** 2006/ /2012 Hanne ndermo Solhaug Ønske om journalkopier vedrørende ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ /2012 Advokatfirma BATA as Side: 3 av 23

4 Bekymringsmelding vedrørende ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ /2012 ***** Klage på inkassovarsel 2012 Egenandeler 2012/ /2012 ***** Bekymringsmelding vedrørende ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ /2012 Barnevernstjenesten i Steinkjer kommune Erstatningssak 2011/ Spørsmål om det er kommentarer til medisinskfaglig vurdering i saken 2011/ /2012 Norsk Pasientskadeerstatning Side: 4 av 23

5 Erstatningssak 2012/ Skademeldingsskjema Pasient ***** ***** ***** 2012/ /2012 Norsk Pasientskadeerstatning Oppfølgingsplan ***** P 2005/ /2012 Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 NAV Søknad om foreldrepermisjon 2007/ /2012 Monica Lie Søknad om permisjon ***** ***** 2006/ / Kirsti Beathe Fjær Klingen Side: 5 av 23

6 Omstilling ny søknad Omstilling / / Helse Midt-Norge RHF Anmodning om journalopplysninger Pasient ***** ***** ***** 2012/ /2012 ***** Arbeidsavtale datert / /2012 Venke Edvardsen Takker ja til vikariat i 18% stilling 2011/ /2012 Malin Røstad Side: 6 av 23

7 Arbeidsavtale datert / /2012 Marit Aasbø Arbeidsavtale datert / /2012 Malin Røstad Takker ja til stilling Sykepleier 75 % stilling, Ressursenhet for sengepost D3 og H3, Sykehuset Namsos Stilling Sykepleier, Ressursenhet for sengepost D3 og H3, Sykehuset Namsos 2011/ / Jofrid Halvorsen Arbeidsavtale datert ***** ***** 2010/ /2012 nger K. J. Selvik Side: 7 av 23

8 Brystimplantater fra produsenten PP - oppfølging overfor pasienter samt statusrapportering PP brystimplantat 2012/ /2012 Helse Midt-Norge RHF Bekymringsmelding i forbindelse med manglende rekruttering ved fødeavdelingen, Sykehuset Namsos Bekymringsmelding - Fødeavdelingen, Sykehuset Namsos 2012/ /2012 Jordmødrene, Sykehuset Namsos Anmodning om legeuttalelse 2012/ /2012 Nord-Trøndelag politidistrikt Arbeidsavtale datert / /2012 Lisbeth Melhus Side: 8 av 23

9 Arbeidsavtale datert / /2012 Øyvind Grongstad Arbeidsavtale datert / /2012 Sissel Sylstad Refusjon av utgifter til poliklinisk behandling for konvensjonspasienter Refusjon av utgifter - konvensjonspasienter og utenlandsbosatte 2011/ /2012 Helfo tland Arbeidsavtale datert / /2012 Sissel Sylstad Side: 9 av 23

10 Takker ja til forlengelse av prosjektveilederstillingen, Psykiatrisk klinikk, Sykehuset Namsos 2006/ / Petter Flornes Erstatningssak 2012/ skademeldingsskjema 2012/ /2012 Norsk Pasientskadeerstatning Takker ja til stilling Assistent 50% stilling fast ved Avdeling for Bildediagnostikk, Sykehuset Namsos Stilling: Assistent 50% stilling fast ved Avdeling for Bildediagnostikk 2011/ /2012 Gunn Aglen Anmodning om journalkopier vedrørende ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** 2011/ /2012 ***** Side: 10 av 23

11 Tilbakemelding fra avdeling Avviksmelding 210/2011 LE 2011/ /2012 Servicesenteret Kopi av brev til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag vedrørende behandling av pasient ved sykehus 2012/ /2012 ***** Arbeidsavtale datert / /2012 Gunn Aglen Anmodning om journalopplysninger 2012/ /2012 ***** Side: 11 av 23

12 Avviksmelding Basisavtalen E1/ pasient ***** ***** ***** ***** Avviksmelding Basisavtale E1/ / /2012 Medisinsk avdeling Arbeidsavtale datert / /2012 Agnethe Jonassen Takker ja til vikariat som intensivsykepleier 2011 Diverse søknader/ sommervikarer - turnusleger 2011/ /2012 Marthe Venild Torsvik Forespørsel om spesialisterklæring Pasient ***** ***** ***** 2012/ /2012 NAV Steinkjer Side: 12 av 23

13 tleggstrekk - ***** ***** ***** ***** 2012 Pålegg om trekk i lønn P 2012/ /2012 Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 Lensmannen i Levanger og 11. februar PAH Forum - Oslo 2012 Legemiddelinvitasjoner - kurs/kongresser - ansatte 2012/ /2012 GlaxoSmithKline AS Avslutning av tilsynssak 2011/ /2012 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Arbeidsavtale datert / Vedlegg ***** 2012/ /2012 na Helen Dyrø Side: 13 av 23

14 Arbeidsavtale datert / Vedlegg 2012/ /2012 Marlin Kolkmeier Opplysninger til barnevernstjenesten vedrørende ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ /2012 Steinkjer kommune m.fl. Anmodning om journalutskrift Pasient ***** ***** ***** 2012/ /2012 Statens Pensjonskasse Anmodning om pasientopplysninger Pasient ***** ***** ***** 2012/ /2012 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Side: 14 av 23

15 Betalingspåminnelse - kopi av journaler 2012 Regnskapssaker - diverse 2012/ /2012 Europeiske reiseforsikring Anmodning om pasientopplysninger 2012/ /2012 Gjensidige Forsikring ASA Erstatningssak N2010/ Vedtak i saken 2007/ /2012 Pasientskadenemnda Varsel om tilsyn med spesialhelsetjenesters håndtering og vurdering av henvinsinger og utredning av pasienter med tykk- og endetarmskreft (kolorektalkreft) Tilsyn - Spesialisthelsetjenestens håndtering og vurdering av henvisninger og utredning av pasienter med kolorektalkreft 2012/ /2012 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Side: 15 av 23

16 Søknad om id-nr for legestillinger ved sykehusene Tildeling av id nr for legestillinger ved sykehusene 2012/ / Helse Midt-Norge RHF 3. februar Rundebordsmøte - Gardermoen 2012 Legemiddelinvitasjoner - kurs/kongresser - ansatte 2012/ /2012 Sanofi-Aventis Norge AS KLP- Endring av attføringspensjon datert / /2012 Kommunal Landspensjonskasse Vedlegg - overenskomst for renholdsbedrifter Vindusvask - Sykehuset Namsos og Levanger 2009/ /2012 Vinduspusser Expressen Egge Side: 16 av 23

17 Årsoppgave 2011 Kardiologisk forskningsfond / / SpareBank 1 SMN Sykelig overvekt - Rapportering Sykelig overvekt - Rapportering / / Helse Midt-Norge RHF Anmodning om pasientopplysninger Pasient ***** ***** ***** 2012/ /2012 ***** Påminnelse forespørsel om legeerklæring 2010/ /2012 NAV Levanger Side: 17 av 23

18 Begjæring om utlevering av journal ***** 2012/ /2012 Advokatfirma BATA as Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming 2012/ / Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Takker ja til stilling: LS-lege NR % fast Medisinsk klinikk Levanger Stilling: LS-lege NR % fast Medisinsk klinikk Levanger 2011/ /2012 ngvild Haugan Avvik 03/ slitasjeskade på båre i ambulanse Avvik 03/ / /2012 nntrøndelag Ambulanse AS Side: 18 av 23

19 Søknad om fritak fra klinisk arbeid i forbindelse med skriving av spesialistoppgave ***** ***** 2006/ / Ruth Elisabeth Bakken Holien Oppsigelse av avtale - utleie av personell 2007 Avtale Steinkjer kommune 2007/ / Steinkjer Kommune Søknad om videre jobb etter fylte 65 år ***** 2006/ /2012 Anna Engan Stamnes Bekreftelse på oppstart/kjøp av virksomhet(er) Bekreftelse på oppstart/kjøp av virksomheter 2012/ / Statistisk Sentralbyrå Side: 19 av 23

20 ttalelse i tilsynssak 2011/ /2012 Revmatologisk avdeling Anmoding om journalinnsyn 2011/ /2012 Randi Haave Auran nnkalling til undersøkelsesmøte 2012/ /2012 Steinkjer kommune Arbeidsavtale datert ***** 2009/ /2012 Siv Janne Lein Side: 20 av 23

21 Erstatningssak 2011/00683 medisinskfaglig vurdering 2011/ /2012 Norsk Pasientskadeerstatning Anmodning om journalutskrifter i barnevernsak ***** 2012/ /2012 Steinkjer kommune Arbeidsavtale datert ***** 2008/ /2012 Lars Egil Kvam Tjenesteplan fra og ta-tid 2008/ /2012 Medisinsk klinikk Side: 21 av 23

22 Arbeidsavtale datert ***** 2005/ /2012 Arnhild H. Kvam Tjenesteplan fra / /2012 Medisinsk klinikk Tjenesteplan fra / /2012 Medisinsk klinikk 2 stk arbeidsavtaler datert / /2012 Michael Tadjer Side: 22 av 23

23 Arbeidsavtale datert / /2012 nge Nilsen Takker ja til turnusplass 2012 Turnustjeneste 2011/ / Camilla Kjellstadli Thoresen Krav om refusjon av forhøyet egenandel ved reise 2006/ /2012 Pasientombudet i Nord-Trøndelag Side: 23 av 23

Offentlig journal. Anmodning om pasientopplysninger ang. ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** 2011/890-2 6350/2011 10.03.2011 15.04.

Offentlig journal. Anmodning om pasientopplysninger ang. ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** 2011/890-2 6350/2011 10.03.2011 15.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.04.11, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.04.2011 Anmodning om pasientopplysninger ang. ***** ***** ***** ***** 2011/890-2 6350/2011 Gjensidige Forsikring

Detaljer

Offentlig journal. Tilsynssak - Pasient ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2014/2709-6 22752/2014 21.11.2014 04.09.

Offentlig journal. Tilsynssak - Pasient ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2014/2709-6 22752/2014 21.11.2014 04.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.11.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.11.2014 Tilsynssak - ***** ***** ***** 2014/2709-6 22752/2014 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 04.09.2014 Søknad om

Detaljer

Offentlig journal. Erstatningssak: 2011/00906 - ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2011/1235-5 10454/2011 27.04.2011 09.06.

Offentlig journal. Erstatningssak: 2011/00906 - ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2011/1235-5 10454/2011 27.04.2011 09.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.06.11, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.06.2011 Erstatningssak: 2011/00906 - ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2011/1235-5 10454/2011

Detaljer

Offentlig journal. Anmodning om journalopplysninger ang. ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** 2012/1054-2 7833/2012 26.03.

Offentlig journal. Anmodning om journalopplysninger ang. ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** 2012/1054-2 7833/2012 26.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.03.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.03.2012 Anmodning om journalopplysninger ang. ***** ***** ***** ***** ***** 2012/1054-2 7833/2012 ***** 16.03.2012

Detaljer

Offentlig journal. Innsyn årslønn for ansatte i IT- og anvendelse. 2014 Innsyn lønn 2014/1767-3 14372/2014 28.07.2014 27.05.2014

Offentlig journal. Innsyn årslønn for ansatte i IT- og anvendelse. 2014 Innsyn lønn 2014/1767-3 14372/2014 28.07.2014 27.05.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.07.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.07.2014 nnsyn årslønn for ansatte i T- og anvendelse 2014 nnsyn lønn 2014/1767-3 14372/2014 27.05.2014 Anne Sviggum

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om å fortsette etter fylte 65 år. Personal ***** ***** ***** ***** 2006/3394-9 2045/2011 26.01.2011 07.03.

Offentlig journal. Søknad om å fortsette etter fylte 65 år. Personal ***** ***** ***** ***** 2006/3394-9 2045/2011 26.01.2011 07.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.03.2011 Søknad om å fortsette etter fylte 65 år ***** 2006/3394-9 2045/2011 26.01.2011 Anna Stamnes Vedrørende anmodning om

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om stilling 1580189804 - Radiograf ved avdeling for bildediagnostikk, Sykehuset Namsos

Offentlig journal. Tilbud om stilling 1580189804 - Radiograf ved avdeling for bildediagnostikk, Sykehuset Namsos Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.12.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.12.2012 Tilbud om stilling 1580189804 - Radiograf ved avdeling for bildediagnostikk, Sykehuset Namsos Stilling: 1580189804

Detaljer

Offentlig journal. Anmodning om pasientopplysninger. Pasient ***** ***** ***** ***** 2011/2574-2 17704/2011 13.07.2011 19.08.2011

Offentlig journal. Anmodning om pasientopplysninger. Pasient ***** ***** ***** ***** 2011/2574-2 17704/2011 13.07.2011 19.08.2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.08.2011 Anmodning om pasientopplysninger 2011/2574-2 17704/2011 Gjensidige Forsikring 13.07.2011 Pålegg om opplysninger i

Detaljer

Offentlig journal. Erstatningssak: 2013/04856 - Klage på vedtak. Pasient ***** ***** ***** ***** 2014/54-8 21357/2014 21.08.2014 07.11.

Offentlig journal. Erstatningssak: 2013/04856 - Klage på vedtak. Pasient ***** ***** ***** ***** 2014/54-8 21357/2014 21.08.2014 07.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.11.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.11.2014 Erstatningssak: 2013/04856 - Klage på vedtak 2014/54-8 21357/2014 Norsk Pasientskadeerstatning 21.08.2014

Detaljer

Offentlig journal. Vedr vedtak om stopp i arbeidsavklaringspenger. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/3066-14 4842/2014 13.02.

Offentlig journal. Vedr vedtak om stopp i arbeidsavklaringspenger. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/3066-14 4842/2014 13.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.04.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 05.05.2014 Vedr vedtak om stopp i arbeidsavklaringspenger Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** P 2012/3066-14

Detaljer

Offentlig journal. Leger under spesialisering- Egenerklæring. Personal ***** ***** ***** 2009/469-11 17843/2010 29.07.2010 17.02.

Offentlig journal. Leger under spesialisering- Egenerklæring. Personal ***** ***** ***** 2009/469-11 17843/2010 29.07.2010 17.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 17.02.2011 Leger under spesialisering- Egenerklæring 2009/469-11 17843/2010 29.07.2010 Hilde Solem Egenerklæring - registrering

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om overlegepermisjon, svar fra leder. Personal ***** ***** ***** 2005/5624-20 23604/2011 27.09.2011 28.09.

Offentlig journal. Søknad om overlegepermisjon, svar fra leder. Personal ***** ***** ***** 2005/5624-20 23604/2011 27.09.2011 28.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.09.2011 Søknad om overlegepermisjon, svar fra leder 2005/5624-20 23604/2011 Heiko Leuschner Svar på anmodning om journalopplysninger

Detaljer

Offentlig journal. Anmodning om helseopplysninger. Pasient ***** ***** ***** 2010/3801-3 30921/2010 22.12.2010 25.01.2011. Utfylling av spørreskjema

Offentlig journal. Anmodning om helseopplysninger. Pasient ***** ***** ***** 2010/3801-3 30921/2010 22.12.2010 25.01.2011. Utfylling av spørreskjema Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.02.2011 Anmodning om helseopplysninger 2010/3801-3 30921/2010 22.12.2010 f Skadeforsikring NF, Helseteamet Privat tfylling

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til møte i Brukerutvalget 140211. 2011 Brukerutvalget - Møter 2011/56-3 2876/2011 09.02.2011 17.02.

Offentlig journal. Innkalling til møte i Brukerutvalget 140211. 2011 Brukerutvalget - Møter 2011/56-3 2876/2011 09.02.2011 17.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 17.02.2011 nnkalling til møte i Brukerutvalget 140211 2011 Brukerutvalget - Møter 2011/56-3 2876/2011 09.02.2011 Øystein Bjørnes

Detaljer

Invitasjon til å oppnevne en representant til Midt-Norsk samarbeidsutvalg for utdanning og forskning i helse- og velferdstjenestene. Dok.

Invitasjon til å oppnevne en representant til Midt-Norsk samarbeidsutvalg for utdanning og forskning i helse- og velferdstjenestene. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.02.13, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.02.2013 nvitasjon til å oppnevne en representant til Midt-Norsk samarbeidsutvalg for utdanning og forskning i helse-

Detaljer

Dok.dato: 31.08.2011. Tilbud på stilling 1149772032 - Spesialbioingeniør gen kjemi og immunologi 100% vikariat til 311211, Sykehuset Namsos

Dok.dato: 31.08.2011. Tilbud på stilling 1149772032 - Spesialbioingeniør gen kjemi og immunologi 100% vikariat til 311211, Sykehuset Namsos Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.09.2011 Avviksmelding 222/2011 LE - oversendelse av melding, saksfremlegg og vedtak Avviksmelding 222/2011 LE 2011/2998-3

Detaljer

Offentlig journal. Lønnsoppgjør 2013 - lokale forhandlinger ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/3050-16 14803/2013 07.06.

Offentlig journal. Lønnsoppgjør 2013 - lokale forhandlinger ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/3050-16 14803/2013 07.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 01.11.2013 nnhold: Lønnsoppgjør 2013 - lokale forhandlinger 2007/3050-16 14803/2013 07.06.2013 KK/MKA nnhold: Tilbud arbeidsavtale

Detaljer

Offentlig journal. Endret organisatorisk tilhørighet. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/2404-2 30971/2012 27.11.2012 30.11.

Offentlig journal. Endret organisatorisk tilhørighet. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/2404-2 30971/2012 27.11.2012 30.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.11.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.12.2012 Endret organisatorisk tilhørighet ***** 2012/2404-2 30971/2012 27.11.2012 Dag Einar nnhaug Endret organisatorisk

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende gjennomgang av oppgjør, Namsos Taxi AS. Namsos Taxi - fremmøtetakst 2013/1640-1 10938/2013 19.04.2013 14.08.

Offentlig journal. Vedrørende gjennomgang av oppgjør, Namsos Taxi AS. Namsos Taxi - fremmøtetakst 2013/1640-1 10938/2013 19.04.2013 14.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.08.13, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.08.2013 Vedrørende gjennomgang av oppgjør, Namsos Taxi AS Namsos Taxi - fremmøtetakst 2013/1640-1 10938/2013 19.04.2013

Detaljer

Offentlig journal. Ønske om helseopplysninger. Pasient ***** ***** ***** ***** 2012/6400-2 22240/2012 28.09.2012 04.09.2012

Offentlig journal. Ønske om helseopplysninger. Pasient ***** ***** ***** ***** 2012/6400-2 22240/2012 28.09.2012 04.09.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.09.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.10.2012 Ønske om helseopplysninger Pasient ***** ***** ***** ***** 2012/6400-2 22240/2012 Hommelvik legekontor 04.09.2012

Detaljer

Offentlig journal. Egenerklæring - leger under spesialisering. Personal ***** ***** ***** ***** 2007/2083-27 7920/2012 19.03.2012 10.04.

Offentlig journal. Egenerklæring - leger under spesialisering. Personal ***** ***** ***** ***** 2007/2083-27 7920/2012 19.03.2012 10.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 02.04.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.04.2012 Egenerklæring - leger under spesialisering Personal ***** ***** ***** ***** 2007/2083-27 7920/2012 19.03.2012

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale datert 09.08.11 og mail angående stillingen. Personal ***** ***** ***** 2010/2245-7 19557/2011 12.08.2011 09.09.

Offentlig journal. Arbeidsavtale datert 09.08.11 og mail angående stillingen. Personal ***** ***** ***** 2010/2245-7 19557/2011 12.08.2011 09.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.09.11, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.09.2011 Arbeidsavtale datert 09.08.11 og mail angående stillingen 2010/2245-7 19557/2011 12.08.2011 Gunn Rønning

Detaljer

Offentlig journal. Leger under spesialisering - egenerklæring. Arbeidsforhold ***** ***** ***** 2012/6585-17 28115/2013 30.10.2013 24.01.

Offentlig journal. Leger under spesialisering - egenerklæring. Arbeidsforhold ***** ***** ***** 2012/6585-17 28115/2013 30.10.2013 24.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.01.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.01.2014 Leger under spesialisering - egenerklæring Arbeidsforhold 2012/6585-17 28115/2013 30.10.2013 Gorjan Kulosman

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om midlertidig 25% stilling ved Med A Sykehuset Levanger. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Tilbud om midlertidig 25% stilling ved Med A Sykehuset Levanger. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.02.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 17.02.2014 Tilbud om midlertidig 25% stilling ved Med A Sykehuset Levanger 2012/2589-15 2786/2014 24.01.2014 Sumaiya

Detaljer

Dok.dato: 01.04.2015. Dok.dato: 14.04.2015. Tilbud om ferievikariat ved Sykehuset Levanger, Renholdsavdelingen i perioden 26.06.2015-09.08.

Dok.dato: 01.04.2015. Dok.dato: 14.04.2015. Tilbud om ferievikariat ved Sykehuset Levanger, Renholdsavdelingen i perioden 26.06.2015-09.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.4.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.04.2015 Journalkopier og skademeldingsskjema - ***** ***** 2015/627-4 10515/2015 Norsk Pasientskadeerstatning 01.04.2015

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad om permisjon. Personal ***** ***** ***** ***** 2005/1050-52 8655/2011 06.04.2011 21.06.2011

Offentlig journal. Svar på søknad om permisjon. Personal ***** ***** ***** ***** 2005/1050-52 8655/2011 06.04.2011 21.06.2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.06.2011 Svar på søknad om permisjon Personal ***** ***** ***** ***** 2005/1050-52 8655/2011 06.04.2011 Ellen Dalen Arnstad

Detaljer

Tilbud om 16 % helgestilling i perioden 06.01.14-01.03.15 og ferievikariat ved Medisinsk avdeling post H. Dok.dato: 27.12.2013

Tilbud om 16 % helgestilling i perioden 06.01.14-01.03.15 og ferievikariat ved Medisinsk avdeling post H. Dok.dato: 27.12.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.01.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.01.2014 Tilbud om 16 % helgestilling i perioden 06.01.14-01.03.15 og ferievikariat ved Medisinsk avdeling post H

Detaljer

Offentlig journal. Tilsynssak - Pasient ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** 2013/1832-24 29961/2014 28.11.2014 11.11.2014

Offentlig journal. Tilsynssak - Pasient ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** 2013/1832-24 29961/2014 28.11.2014 11.11.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.11.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.11.2014 nnhold: Tilsynssak - Pasient ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** 2013/1832-24 29961/2014 Statens

Detaljer

Offentlig journal. Høringsuttalelse fra Helse Nord-Trøndelag HF NOU 2014-8 Tolking i offentlig sektor

Offentlig journal. Høringsuttalelse fra Helse Nord-Trøndelag HF NOU 2014-8 Tolking i offentlig sektor Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.4.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.04.2015 Høringsuttalelse fra Helse Nord-Trøndelag HF NO 2014-8 Tolking i offentlig sektor NO 2014:8 Tolking i offentlig

Detaljer

Offentlig journal. Oppsigelse av stilling. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/2707-2 18927/2012 26.07.2012 08.08.

Offentlig journal. Oppsigelse av stilling. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/2707-2 18927/2012 26.07.2012 08.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.08.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 08.08.2012 Oppsigelse av stilling ***** ***** 2012/2707-2 18927/2012 26.07.2012 da Petrine Skogen lset Turnustjeneste

Detaljer