Sak med oppdatert mandat for kvalitetsutvalgene og pasientsikkerhetsutvalgene lages. Kvalitetssjef

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sak med oppdatert mandat for kvalitetsutvalgene og pasientsikkerhetsutvalgene lages. Kvalitetssjef"

Transkript

1 PROTOKOLL Sentralt kvalitetsutvalg (SKU) Dato: 14. februar 2012 kl Sted: Wergelandsgt. 10 Glitre 1 og 2 Til Administrerende direktør : Nils Fr. Wisløff stede: Viseadministrerende direktør: Marit Lund Hamkoll, Klinikkdirektører: Narve Furnes (Intern Service), Jardar Hals (Bærum sykehus), Britt Eidsvoll (Drammen sykehus), Jon Norseth (Medisinsk diagnostikk), Torgeir Vethe (Psykisk helse og rus, Harald Noddeland ( PHT), Eva Håheim (Kongsberg sykehus), Per S. Bleikelia (Ringerike sykehus), Viseadministrerende direktør: Per Meinich Brukerutvalget: Jørgen Korsvik Brukerutvalget: Wenche Steenstrup Konst. kvalitetssjef Else Breines Pasientombud i Buskerud: Anne Lene Arnesen Smittevernoverlege: Mette Wallberg Spesialrådgiver: Elin Onsøyen Forfall Hovedverneombud: Anita Haugland Gomnæs Halfdan Aas (medisinsk fagdirektør), Nr: Sak: Ansvarlig: Tidsfrist: 10/2012 Godkjenning av innkalling/dagsorden Ingen merknader. 11/2012 Referater Sentralt kvalitetsutvalg(sku) protokoll Klinikkenes kvalitetsutvalg (KKU) KKU Bærum sykehus (BS) KKU Klinikk for medisinsk diagnostikk(kmd) KKU Ringerike sykehus (RS) KKU Psykisk helse og rus (PHR) Sak med oppdatert mandat for kvalitetsutvalgene og pasientsikkerhetsutvalgene lages. Kvalitetssjef Referatene tatt til orientering. 12/2012 Rapportering og kvalitetsindikatorer Gjennomgang ved Per Meinich Det ble kommentert at det er et problem for pasientflyten ved sykehusene at noen fastleger/primærleger henviser pasienten til flere sykehus samtidig. Dette er ikke i tråd med regelverket. Viktig med intern samhandling i VVH for å få oversikt over disse pasientene, og informasjon ut til primærlegene via praksiskonsulentene at dette skaper problemer. Klinikkdirektører PM Gjennomgangen tatt til orientering.

2 13/2012 Handlingsplan 2012 kvalitets og pasientsikkerhetsstrategi Gjennomgang ved kvalitessjef Else Breines. Kvalitetssjef Styresak i VVHF 29. februar. Brukerutvalget uttaler seg i forkant om handlingsplanen. Gjennomgangen tatt til orientering. 14/2012 Status uønskede hendelser i Synergi Gjennomgang v/viseadm.direktør Per Meinich og kvalitetssjef Else Breines Kvalitetssjef Månedlige rapporter for Synergi er relevant informasjon for Sentralt kvalitetsutvalg. Felles meldekultur i foretaket er viktig, og det må jobbes med dette ut i avdelingene. Det er fortsatt noen som ikke har tilgang til Synergi pga pc-problemer. Klagemodulen i Synergi er nå bestilt og vil bli satt i drift i Gjennomgangen tatt til orientering. 15/2012 Tilsyn og revisjoner v/kvalitetssjef Else Breines Kvalitetssjef Det jobbes med forberedelse av varslet landsomfattende tilsyn på tykk- og endetarmskreft fra Helsetilsynet. Tema er henvisninger og utredninger. Alle sykehus i VVHF vil i løpet av første halvår ha tilsyn. Sentral og lokal koordinator er etablert. Handlingsplan for interne revisjoner HMS 2012 og Plan for farmasøytiske revisjoner 2012 i VVHF ble tatt til orientering. 16/2012 Rapportering fra Smittevern v/smittevernoverlege Mette Walberg MW Viser til vedlagte presentasjoner Gjennomgangen ble tatt til etterretning. 17/ /2012 Læring på tvers Presentasjon fra KMD ved Vivi-Ann Tennfjord prosjektleder Leanprosjekt avvik ved preanalytisk faggruppe Klinikkdirektørene KMD Se vedlagt presentasjon

3 Sentralt kvalitetsutvalg : Mål og kommunikasjon Smittevernoverlege Vestre Viken HF

4 Måldokument i smittevern VV

5 Sykehusinfeksjoner tar liv (årlige tall) Flere enn mammacancer, trafikk, AIDS USA (2002) Norge ? Vestre Viken 100? Fordeling Sepsis assosiert med sentralt venekateter Ventilator-assosiert pneumoni Røkla (postoperative sårinfeksjoner (NOIS-tall), urinveisinfeksjoner, nedre luftveisinfeksjoner, andre)

6 Helse- og Omsorgsdepartmentet forventer (Oppdrag 2012) Helse Sør Øst forventer (Oppdrag 2012) Vestre Viken forventer Redusert risiko for sykehusinfeksjoner Redusert risiko for utvikling av antibiotika-resistens Ledelsesforankret forbedringsarbeid

7 Helse- og Omsorgsdepartmentet forventer (Oppdrag 2012) Helse Sør Øst forventer (Oppdrag 2012) Vestre Viken forventer Redusert risiko for sykehusinfeksjoner Redusert risiko for utvikling av antibiotika-resistens Ledelsesforankret forbedringsarbeid Sykehusinfeksjoner under 3 %

8 Målene Vestre Viken NOIS-tall Prevalenstall Alarmbakterier Antibiotikabruk Sykehus

9 Kommunikasjon i VV Sentralt kvalitetsutvalg Ledermøter på sykehusene Morgenmøter Hygienekomité Smittevernkontakter Antibiotikakomité Kommunikasjon i Smittevernavdelingen Oddetallstirsdager Sykehus

10 Sentralt kvalitetsutvalg : Kurs i ledelse og risikostyring i smittevern uke Smittevernoverlege Vestre Viken HF

11 Kurs arrangert uke på Bærum sykehus Fem-dagers nasjonalt kurs med 16 deltakere: Smittevern Ledelse (Internkontroll-forskriften, ISO 9001, DS 2450) Risikostyring (DS 2451-serien)

12

13 Risikostyring Krav til Håndhygiene Bruk av intravaskulære katetre Perioperativ infeksjonsprofylakse Bruk av urinveiskatetre Vask og håndtering av tekstiler Innkjøp og vedlikehold av teknisk og medisinskteknisk utstyr Renhold Gjenbehandling av steriliserbart medisinsk utstyr

14 Kurset genererte dobbelt fordel Revisjon (med oppfølgingsrevisjon) på fire poster på Bærum sykehus Korps av utdannede og trenede revisorer

15 Revisjonene Følges opp i linjen

16 Korpset av dugelige revisorer Bærum sykehus Elisabeth Duvaland Anett Alstad Ellen Brustad Åse Austli Anne Kanutte Kabbe Drammen sykehus Bente Rognlien Ester Østvold Camilla Steen Kongsberg sykehus Ylva Sandness Wenche Elin Olsen Ringerike sykehus Rigmor Bratlund

17 Sentralt kvalitetsutvalg : NOIS-tall Smittevernoverlege Vestre Viken HF

18 Sykehusinfeksjoner tar liv Flere enn mammacancer, trafikk, AIDS USA (2002) Norge ? Vestre Viken 100? Fordeling Sepsis assosiert med sentralt venekateter Ventilator-assosiert pneumoni Røkla (postoperative sårinfeksjoner (NOIS-tall), urinveisinfeksjoner, nedre luftveisinfeksjoner, annet)

19 Insidens- og prevalenstall

20 Myndighetene har gitt oss insidenstall for postoperative sårinfeksjoner Postoperative sårinfeksjoner Høstproduksjon (NOIS) vs kontinuerlige tall Ulik historikk for inngrepene Data for NOIS 2011 kvalitetssikres i disse dager Se på Excel-fil

21 Postoperative sårinfeksjoner Keisersnitt Alle infeksjoner Bærum (NOIS) Nasjonalt (NOIS) Mål Vestre Viken 25 % Andel pasienter med rinfeksjon 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Sykehus

22 Postoperative sårinfeksjoner Keisersnitt Dype / organ / hulrom infeksjoner Bærum (NOIS) Nasjonalt (NOIS) 25 % Andel pasienter med rinfeksjon 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Sykehus

23 Postoperative sårinfeksjoner Hofter (totalproteser) Alle infeksjoner Bærum (NOIS) Nasjonalt (NOIS) 16 % andel pasienter med rinfeksjon 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % Sykehus

24 Postoperative sårinfeksjoner Hofter (totalproteser) Dype / organ / hulrom infeksjoner Bærum (NOIS) Nasjonalt (NOIS) 16 % andel pasienter med postop. sårinfeksjon 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % Sykehus

25 Postoperative sårinfeksjoner Hofter (hemiproteser) Alle infeksjoner Bærum (NOIS) Nasjonalt (NOIS) 16 % andel pasienter med rinfeksjon 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % Sykehus

26 Postoperative sårinfeksjoner Hofter (hemiproteser) Dype / organ / hulrom infeksjoner Bærum (NOIS) Nasjonalt (NOIS) andel pasienter med postop. sårinfeksjon 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % Sykehus

27 Postoperative sårinfeksjoner Keisersnitt Alle infeksjoner Drammen (NOIS) Nasjonalt (NOIS) Mål Vestre Viken 25 % Andel pasienter med infeksjon 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Sykehus

28 Justering av målet for keisersnittene på Drammen? (ledelsesavgjørelse) Sykehus

29 Postoperative sårinfeksjoner Keisersnitt Dype / organ / hulrom infeksjoner Drammen (NOIS) Nasjonalt (NOIS) 25 % Andel pasienter med infeksjon 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Sykehus

30 Tykktarms-reseksjoner Elektive Øyeblikkelig hjelp Sykehus

31 Postoperative sårinfeksjoner Tykktarm Alle infeksjoner Drammen (NOIS) Nasjonalt (NOIS) 40 % Andel pasienter med iinfeksjon 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Sykehus

32 Postoperative sårinfeksjoner Tykktarm Dype / organ / hulrom infeksjoner Drammen (NOIS) Nasjonalt (NOIS) 40 % Andel pasienter med iinfeksjon 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Sykehus

33 Postoperative sårinfeksjoner Hofter (totalproteser) Alle infeksjoner Kongsberg (NOIS) Nasjonalt (NOIS) 16 % andel pasienter med rinfeksjon 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % Sykehus

34 Postoperative sårinfeksjoner Hofter (totalproteser) Dype / organ / hulrom infeksjoner Kongsberg (NOIS) Nasjonalt (NOIS) 16 % andel pasienter med postop. sårinfeksjon 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % Sykehus

35 Postoperative sårinfeksjoner Hofter (totalproteser) Alle infeksjoner Ringerike (NOIS) Nasjonalt (NOIS) 16 % andel pasienter med rinfeksjon 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % Sykehus

36 Postoperative sårinfeksjoner Keisersnitt Alle infeksjoner Ringerike (NOIS) Nasjonalt (NOIS) Mål Vestre Viken 25 % Andel pasienter med rinfeksjon 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Sykehus

37 Oppsøkjande teater Ledermøter på sykehusene Morgenmøter Forbedringsprosjekter Konfidensintervaller Vi blir ikke arbeidsledige med det første Sykehus

38 Avdeling for medisinsk biokjemi Seksjon Drammen Vestre Viken HF Lean prosjekt Avvik ved preanalytisk faggruppe

39 Innhold og arbeidsprosess (disposisjon) Define Problemdefinisjon Mobilisering (etablere team) Nøkkel-parametere Kommunikasjonsplan Overordnet prosess Grunnleggende pasientkrav Measure Nå-situasjon basert på fakta ( baseline ) Datainnsamling Beregning av kapasitet Målsettinger Aktivitetskartlegging (flytskjema) Analyze Revidering av problemdefinisjon Rotårsaksanalyse Analyse av data og sammenhenger Improve Løsningsvurdering Prioritering og valg av løsninger Tiltaksplan Eventuelt testing Implementering Måling og evaluering Control Dokumentasjon av ny praksis Nødvendig opplæring Målesystem Læringsmomenter Innspill til prosjekt utvelgelse

40 Define M A I C Prosjektbeskrivelse Prosjekt tittel Avvik ved preanalytisk faggruppe. Problemformulering Preanalytisk faggruppe mottar ca. 700 rekvisisjoner m/prøver daglig som fordeles videre ut til de andre faggruppene. Rundt halvparten av disse er rekvirert elektronisk (interne), mens resten er fra eksterne rekvirenter (ikke elektronisk). Det har den siste tiden vært en økende tendens på avvik meldt til preanalytisk faggruppe, noe som har ført til ekstra belastning på faggruppen. Prosjektet skal gjennomgå avvik meldt i 2010 og deler av 2011, for å kartlegge årsakene til avvikene og deretter se om det kan settes inn tiltak for å redusere antall avvik ved faggruppen samt redusere belastningen avvikene har på de ansatte på faggruppen.

41 Define M A I C Føringer og avgrensninger Prosessavgrensninger Det skal kartlegges i hvilke deler av arbeidsprosessene på preanalytisk faggruppe hoveddelen av avvikene foreligger, og deretter skal man se på den/de prosessene. Prosjektføringer Dette er ett prosjekt i Seksjon Drammen for å kartlegge og gjennomgå avvik meldt til preanalytisk faggruppe.

42 Define M A I C Teamsammensetning: Prosjekteier Øivind Nilsen (ØN), Seksjonsleder, Drammen Prosessveileder Trude Steinsvik(TS), prosessutvikler KMD Prosjektledere Vivi-Ann Tennfjord (VAT), Overbioingeniør, Drammen Styringsgruppe Ikke benyttet. Prosjektteam Ragnhild Grøndahl, (RG), Overbioingeniør, Drammen Mette Bogen (MB), Fagbioingeniør, Drammen Eli Mosberg, (EM), Overbioingeniør, Drammen Tove Nikolaisen, (TN), Helsesekretær, Drammen Referansegruppe Ikke benyttet. Deltakelse i faser Deltakerne involveres i følgende faser (initialer): Define Measure Analyze Improve Control ØN, VAT, RG, MB, TS, TN, EM VAT, RG, MB, TS, TN, EM VAT, RG, MB, TS, TN, EM, ØN VAT, RG, MB, TS, TN, EM, ØN

43 Define M A I C Overordnet tidsplan Fremdrift 1. Define 2. Measure 3. Analyze 4. Improve 5. Control Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Milepeler 1. August : Når prosjektet er bemannet, definert og beskrevet. 2. Oktober : Når prosjekteier har godkjent baseline målingene, flytskjemaene og hovedårsaker. 3. Medio nov: Når rotårsaksanalyse og aktivitetskartlegging er gjennomført og dokumentert. 4. Medio jan: Når forbedringstiltak er besluttet, innført og målepunkter bestemt. 5. Mar - april: Når ny praksis er dokumentert og målinger i hht planen er gjennomført 6 måneder etter implementering av tiltak. Møteplan Dato: Dato: Dato: Dato: Dato: Dato:

44 Avvik meldt til preanalytisk faggruppe i TQM: 2010: 84 avvik 2011 ( ): 45 avvik Avvikene er gjennomgått og sortert i følgende kategorier: Rekvirentopplysninger Post Prøvefordeling Scanning Pasientopplysninger Prøvetaking

45 Fordeling av avvik på ulike kategorier: 70,0 64,3 60,0 50,0 % 40,0 30,0 20,0 15,5 10,0 0,0 2,3 1,6 7,8 8,5

46 Prioritering av variabler (parametere) som skal forbedres: Define M A I C Vi har på bakgrunn av fordelingen av avvikene i ulike kategorier valgt å konsentrere prosjektet rundt kategorien Rekvirentopplysninger, der den største delen av avvikene foreligger. I tillegg må det fokuseres på kategorien Pasientopplysninger, der de mest alvorlige feilene foreligger. Prosessen som inkluderer disse variablene er: Rekvirering, mottak/kontroll/innregistrering av prøver/rekvisisjoner. Vi konsentrerer prosjektet rundt rekvirering på papir-rekvisisjoner - ikke elektronisk rekvirering (intern).

47 Krav-tre for ABK, Seksjon Drammen: Define M A I C Seksjon Drammen Færre avvik Fornøyd når Leverer varer/tjenester av god kvalitet Bedre utnyttelse av ressursene

48 Overordnet prosessbeskrivelse (LIPOK) Prosessens hovedtrinn Start Manuell innregistrering av rekvisisjon Stopp Utfylling av rekvisisjon Oppakking av prøve/ rekvisisjon Kontroll av rekvisisjon Scanning av rekvisisjon Verifisering av rekvisisjon Analysering av prøve Rapportering av svar Rekvirent Rekvisisjon Svarrapport Rekvirent Avd.for med.biokjemi Rekvirentopplysninger Elektroniske svar Avd.for med.biokjemi Trykkeriet Leverandør av scannere Leverandør av printere Leverandør av Teleform (programvare) Scanner Prosedyrer Printere PHT Kompetanse Personell Rekvirering, mottak/kontroll/ innregistrering av prøver/rekvisisjoner Leverandører Input Prosess Output Kravstillere

49 D Measure A I C Datainnsamlingsplan Hva skal måles (variabel): Antall feil/mangler på papir-rekvisisjoner, som må behandles manuelt (Data fra rekvirering i DIPS er ikke med i denne datainnsamligen) Hva er hensikten med målingen? Å kartlegge om det er stor andel av arbeidet i de ulike prosessene som ikke er verdiskapende Måleenhet: Antall Frekvens/varighet/antall målepunkter: Målingene skal foregå over 5 dager i en tilfeldig uke Ansvarlig: Tove Nikolaisen Opplæring nødvendig? Nei Verifisering av målesystem nødvendig? Nei

50 Oppakking av rekvisisjon/prøver: Pakke opp prøve/rekvisisjon Verdiskapende Ikke verdiskapende Stemmer LID-nummer overens? Nei Skrive avvik Ja Riktig prøvemateriale?? Nei Skrive avvik Ja Manuell behandling av rekvisisjon? Ja Settes i klypestativ Prøve leveres prøvefordeling Rekvisisjon leveres til kontor Nei Rekvisisjon leveres til kontoret Prøve leveres til prøvefordeling

51 Klypestativ - innhold: Kopier av rekvisisjoner (ikke orginaler) Våre rekvisisjoner - der det er rekvirert prøver til andre laboratorier Rekvisisjoner til andre laboratorier - på prøver som skal analyserer her

52 Oppakking av rekvisisjon/prøver: Dato Avvik Antall Prøver i klypestativ Prøver totalt Ikke verdiskapende 24/ ,6 % 25/ ,2 % 26/ ,0 % 27/ ,4 % 28/ ,7 %

53 Kontroll av rekvisisjonen: Hente rekvisisjoner/klypestativ fra oppakking Verdiskapende Ikke verdiskapende Påført fødselsnummer? Nei Påført fødselsdato? Nei Ringe rekvirent OK? Nei Skrive avvik Kontakte rekvirent senere Ja Ja Finne pasient i DIPS/ Flex-lab/Rekvirent Ja Påføre fødselsnummer manuelt Påført prøvetakings dato? Nei Fra bud? Nei Fra post? Ja Ja Påføre dagens dato og kommentar Ja Påføre siste virkedagsdato og kommentar Påført rekvirent m/kode? Nei Påført rekvirent? Nei Ta kontakt med forrige rekvirent er prøven tatt der? Nei Skrive avvik Ja Påføre rekvirentkode manuelt Ja Forts.

54 Kontroll av rekvisisjonen forts: Forts. Påført HPRnummer? Nei Påført lege? Ja Påføre HPR-nummer manuelt Ja Nei Krysset av for ønskede analyser? Nei Skrevet manuelt? Nei Krysset utenfor analysebokser? Nei Ta kontakt med rekvirent Ja Ja Påføre analyser manuelt Ja Ja OK? Er rekvisisjonen elektronisk lesbar? Nei Rekvisisjonen legges inn manuelt Nei Skrive avvik Ja Er rekvisisjonen ekstern eller er det kopi av intern rekvisisjon? Ja Nei Rekvisisjon signeres og legges til scanning

55 Kontroll av rekvisisjonen: Antall rekvisisjoner Dato Rettet på Totalt Ikke verdiskapende 24/ ,5 % 25/ ,9 % 26/ ,5 % 27/ ,4 % 28/ ,2 %

56 Manuell innregistrering av rekvisisjon: Generere LID nummer Verdiskapende Ikke verdiskapende Legge inn rekvirent kode Legge inn HPR nummer Legge inn pasientdata Legge inn prøvetakingsdato og klokkeslett Rekvirere analyser Ta ut etiketter Prøve, etikett og rekvisisjon leveres til prøvefordeling

57 Manuell innregistrering av rekvisisjoner: Dato Antall rekvisisjoner totalt Antall rekvisisjoner manuelt innr. Antall (ikke verdiskapende) 24/ ,5 % 25/ ,7 % 26/ ,5 % 27/ ,6 % 28/ ,0 %

58 Scanning av rekvisisjon: Verdiskapende Rekvisisjoner telles og legges i skanner Ikke verdiskapende Er alle rekvisisjonene scannet stemmer antallet? Nei Slette batch Ja Rekvisisjonene gis et batchnummer, som skrives på første rekvisisjonen sammen med antall rekvisisjoner Rekvisisjonene legges til verifisering

59 Scanning av rekvisisjon: Antall Dato Batcher scannet totalt Batcher scannet om 24/ / / / /10-11

60 Verifisering av scannet rekvisisjon: Verdiskapende Hente batch nummer på rekvisisjonene i verifiseringsprogrammet Ikke verdiskapende Alle ok? Nei Trykk correct Logisk stopp? Nei Rette opp felt som den stopper på Ja Ja Rette felt som den stopper på Overføre batch til Flex-lab Første rekvisisjon signeres av den som har verifisert Første rekvisisjon legges i egen bakke Første rekvisisjon scannes til Alchemy dagen etter De resterende rekvisisjonene legges i egen bakke

61 Verifisering av scannet rekvisisjon: Dato Antall rekvisisjoner scannet Antall rekvisisjoner verifisert Antall rekvisisjoner som må verifiseres Ikke verdiskapende 24/ (67,3 %) 31 57,3 % 25/ (71,3 %) 45 61,3 % 26/ (70,6 %) 42 60,6 % 27/ (69,2 %) 43 59,2 % 28/ (66,1 %) 45 56,1 %

62 Årsaks virkningsanalyse:

63 Årsak - virkningsanalyse Utfylling av rekvisisjon Mangler adresse Kopirekvirent Mangler/ feil kode Svak print Printer Ikke riktig innstilt - forskjøvet Analysekryss Mangler/ feil kode Oppakking av prøve/rekvisisjon Mangler / unøyaktige kryss Er skrevet i rekv.kode feltet Mangler /feil Mangler Forskjellig LID på prøve /rekvisisjon Prøvemateriale Mangler /feil Analysekryss Kontroll av rekvisisjon Mangler / unøyaktige kryss Fødselsdato Prøvetakings dato HPRnummer Rekvirentkode HPRnummer Kopirekvirent D M Analyze I C Analyser Velger feil Brett /streker fjernes ikke Velger feil Batcher må scannes om Leses ikke Scanning av rekvisisjon Oppgitt/velger feil Oppgitt/velger feil Skrevet i feltet med barkode Skrevet utydelig Fødselsdato Tolkes feil Rekvirentkode HPRnummer Prøvetakingsdato Verifisering av rekvisisjon Velger feil Bokstaver og tall Legger inn feil Velger feil Velger feil Kopirekvirent Velger feil Prøvetakings dato HPR nummer Pasient Rekvirent Manuell innregistrering av rekvisisjon Analysekryss overses Hvorfor har vi avvik på prøve og rekvisisjonshåndtering?

64 Utvikling av årsak-virkning: 5 x hvorfor D M Analyze I C Hovedtrinn 1) Utfylling av rekvisisjon Kode rekvirent/kopirekvirent Mangler/feil kode Vet/har ikke koden Printer Printer forskjøvet Printer ikke riktig innstilt Printer svakt Dårlig fargebånd/printer Skrifttype Vanskelig å lese HPR nummer Mangler/oppgitt feil Vet/har ikke koden Printer i kode feltet for rekvirent Printer ikke riktig innstilt Analysekryss Mangler/unøyaktige kryss Glemmer å krysse av Printer forskjøvet Printer ikke riktig innstilt Hovedtrinn 2) Oppakking av prøve/rekvisisjon Forskjellig LID på prøve/rekvisisjon Dårlig kontroll hos prøvetaker Prøvemateriale mangler/feil Glemt å sende med prøve Vanskelig å forstå hvilke rør som skal tas Ikke tatt Analysekryss Mangler/unøyaktige kryss Glemmer å krysse av Printer forskjøvet Printer ikke riktig innstilt

65 D M Analyze I C Utvikling av årsak-virkning: 5 x hvorfor Hovedtrinn 3) Kontroll av rekvisisjon Kode rekvirent/kopirekvirent Skriver på/velger feil Ikke godt nok oppslagsverk Rekvisisjon ikke tydelig utfylt Hovedtrinn 4) Scanning av rekvisisjon Batcher må scannes om Leses ikke Fødselsdato, prøvetakingsdato Mangler Er skrevet feil Analyser Bretter/streker på rekvisisjonen må fjernes

66 D M Analyze I C Utvikling av årsak-virkning: 5 x hvorfor Hovedtrinn 5) Verifisering av rekvisisjon Bokstaver og tall leses ikke Tolkes feil Skrevet for smått/utydelig HPR nummer Oppgitt feil Velger feil Fødselsdato Oppgitt feil Velger feil LID-nummer leses ikke Skrevet i barkodefeltet Scanner Riktig innstilt? Hovedtrinn 6) Manuell innregistrering av rekvisisjon Kode rekvirent/kopirekvirent Velger feil Ikke godt nok oppslagsverk Rekvisisjon ikke tydelig utfylt Pasient Velger feil Enter den første pasienten velges Prøvetakingsdato Legger inn feil dato HPR nummer Velger feil

67 Vurdering av alternative løsninger D M A Improve C Underliggende årsak Forslag til løsninger Ansvarlig Manglende kode rekvirent/kopirekvirent på rekvisisjon (evt. manglende HPR-nummer) Printer Skrifttype, forskjøvet/svak skrift, HPRnummer i rekvirentfelt samt manglende analysekryss Vi ønsker å sende ut etiketter til de største brukerne som ikke fyller ut elektronisk - med et følgebrev med eksempel på riktig utfylling av rekvisisjon. Etiketter: Lage en etikettmal, som leses ved scanning Følge opp på rusmiddelanalyser Følge opp på andre analyser Ta ut en liste over rekvirenter m/problemer til Eli M Korrespondanse med ulike systemleverandører Besøke legekontorene der problemet er størst Eli M Vivi-Ann/Farma Tove/Tone Tove/Tone Eli M Eli/Nina Oppslagsverk på rekvirent/kopirekvirent koder Prosedyrer Scanner Prøvetakingsdato Oppdatering av manuelle lister på rekvirenter og oppfordring til bruk av disse i stedet for å spørre kollegaer. Opplæring med praktiske eksempler på teammøte Lese og kvittere på prosedyrer som omfatter innregistrering, scanning og verifisering av rekvisisjoner (Innen ) Gå over og evt. justere innstillinger Se på logiske stopp skal vi endre på noe her? Gå igjennom rutinene og minne om forskjeller på urinprøver (rus) kontra andre prøver ved innregistrering Tove/Tone Ragnhild/Mette Ragnhild Eli M Ragnhild

68 Vurdering av alternative løsninger Underliggende årsak Forslag til løsninger Ansvarlig Analysekryss Innstilling av printere Eli M Rekvisisjoner Sørge for at alle eksterne rekvirenter har riktige rekvisisjoner - våre rekvisisjoner og til samarbeidslaboratorier Preanalytisk Fødselsdato Gå igjennom rutiner Preanalytisk Vi ønsker å få til en tettere kommunikasjon og et bedre samarbeid med primærhelsetjenesten. Primært for at vi skal få en bedre forståelse for ulike problemstillinger som vi sliter med på hver vår kant. Dette er noe vi kan benytte markedskonsulentstillingen til, evt. andre ved behov. Elektronisk rekvirering - Status i Helse Sør Øst Hospitering Medarbeiderforum

69 Gevinster så langt: Stort engasjement på faggruppen Føler eierskap til prosjektet deltakelse Gjør LEAN-tankegangen kjent Synliggjør rutiner som vi har på laboratoriet både verdiskapende og ikke verdiskapende Fokus på problemområder (ikke hvem, men hvorfor) Bedre samarbeid med primærhelsetjenesten

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 05. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 05. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 05. 2014 Møtetype: Styremøte Møtedato: 16.juni Møtetid: kl. 12:00 17:00 Møtested:

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 25. juni 2015 Saksbehandler: Direktør for pasientsikkerhet og kvalitet Vedlegg: 1. Risikovurdering med tiltaksplaner etter 1.tertial 2015 2. Utvalgte områder

Detaljer

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF Rapport 2013: "SYKE BARN FRISKE TENNER" Samarbeidsprosjekt mellom Barneavdelingen og Habiliteringssenteret Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune [Tannhelsetjenesten]

Detaljer

Møte Saksnr. Møtedato Styret i Vestre Viken HF 30 /2013 27.05.13

Møte Saksnr. Møtedato Styret i Vestre Viken HF 30 /2013 27.05.13 Saksfremlegg Dato: 21. mai 2013 Saksbehandler: Direkte telefon: Vår referanse: Deres referanse: Klinikk/avdeling: Hilde Skredtveit Moen Internkontroll (kvalitetssystemet). Ledelsens gjennomgang. Møte Saksnr.

Detaljer

Revisjon av Sunnaas sykehus HF

Revisjon av Sunnaas sykehus HF MalemaL Liv: UTK Rapport 03/2015 Revisjon av Sunnaas sykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 27.3.2015 Rapport nr. 3/2015 Revisjonsperiode Januar 2015 til mars 2015 Virksomhet Sunnaas sykehus HF Rapportmottaker

Detaljer

Malema UTK. Rapport 4/2014. Revisjon av Sykehuset Telemark HF

Malema UTK. Rapport 4/2014. Revisjon av Sykehuset Telemark HF Malema UTK Rapport 4/2014 Revisjon av Sykehuset Telemark HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 18.09. 2014 Rapport nr. 4/2014 Revisjonsperiode april juni 2014 Virksomhet Sykehuset Telemark HF Rapportmottaker

Detaljer

Forslag til tiltak:... 15

Forslag til tiltak:... 15 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Hvem har avvikene Melder Nærmeste leder Saksbehandler Godkjenner Forskning, fag, kvalitet og undervisning 2008 2009 2010 Saksnr Utvalg Møtedato XX/2011 Styret Universitetssykehuset

Detaljer

Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Marianne Johnsen, Tatjana Schanche, Nanette Loennechen, Joachim Thode

Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Marianne Johnsen, Tatjana Schanche, Nanette Loennechen, Joachim Thode SAKSLISTE Møte: Styret, Sykehuspartner Dato: 13. mai 2015 kl 14:00 18:00 Sted: Radisson Blu - Gardermoen Til: Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Marianne Johnsen, Tatjana

Detaljer

Styresak. Bakgrunn: Adm. direktør legger herved fram styrerapport nr. 3/2010. Kommentarer:

Styresak. Bakgrunn: Adm. direktør legger herved fram styrerapport nr. 3/2010. Kommentarer: Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Møtedato: 24.03.2010 Saksbehandler: Arild Johansen Saken gjelder: Sak 021/10 O Adm. direktørs rapport til styret nr. 3/2010 Arkivsak 0 2010/445/012

Detaljer

Dokument 5757 "ALM-; Kvalitetshåndboken til Avdeling for Laboratoriemedisin, HNT" Ver... Side 1 av 31

Dokument 5757 ALM-; Kvalitetshåndboken til Avdeling for Laboratoriemedisin, HNT Ver... Side 1 av 31 Dokument 5757 "ALM-; Kvalitetshåndboken til Avdeling for Laboratoriemedisin, HNT" Ver... Side 1 av 31 ALM-; Kvalitetshåndboken til Avdeling for Laboratoriemedisin, HNT Forfatter: Sissel Moksnes Hegdal,

Detaljer

Hovedprogram for forbedring 2012-2016

Hovedprogram for forbedring 2012-2016 Hovedprogram for forbedring 2012-2016 Handlingsplan 2012 INNLEDNING Innhold: Innledning... 3 2. Universitetssykehusfunksjonen... 4 2.1 Grunnutdanning og spesialistutdanning for leger... 4 2.2 Universitetssykehusets

Detaljer

Kvalitetsprosjekt Glittreklinikken Sluttrapport mars 2009

Kvalitetsprosjekt Glittreklinikken Sluttrapport mars 2009 Kvalitetsprosjekt Glittreklinikken Sluttrapport mars 2009 Demings sirkel Innholdsfortegnelse 1 Forord... 1 2 Sammendrag... 2 3 Innledning... 3 4 Bakgrunn... 3 Mandat for Kvalitetsprosjektet... 4 5 Oppstart...

Detaljer

Praksisnær kvalitetsforbedring ved fastlegekontorer

Praksisnær kvalitetsforbedring ved fastlegekontorer 1 Praksisnær kvalitetsforbedring ved fastlegekontorer Rapport om erfaringene fra ni læringsnettverk gjennomført i prosjektet SAK-Innhold 2010/2012 Februar 2013 2 Tittel Praksisnær kvalitetsforbedring ved

Detaljer

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 8 Styresak nr.: 70-10 Sakstype: Temasak Saksnr. arkiv: God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold Sammendrag: Saken belyser utviklingen av et helhetlig

Detaljer

Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015

Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015 Oslo Universitetssykehus - Utvidet revisjon Rapport Endelig versjon Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015 Til: Kopi til: Oppdragsansvarlig: Revisjonsteam: Morten Reymert

Detaljer

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Internrevisjonsrapport Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Stjørdal, 1. juli 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING...

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 052/2012 28.06.12

Styret ved Vestre Viken HF 052/2012 28.06.12 Dato Saksbehandler 21.06.12 Hilde S. Moen Saksfremlegg Direkte telefon Vår referanse Arkivkode Risikovurdering 1 tertial 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 052/2012 28.06.12 Trykte vedlegg:

Detaljer

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET MØTEPROTOKOLL

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET MØTEPROTOKOLL Administrerende direktør Kirkegt. 2 N-7600 LEVANGER E-post: post@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styrets medlemmer Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/101-758/2009

Detaljer

Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013:

Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013: Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Nils B. Normann, 75 51 29 00 Bodø, 17.4.2015 Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013: Revisjon av tverrgående prosesser

Detaljer

Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010

Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010 Direktøren Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010 Saksbehandler: Tonje Hansen, Jan Terje Henriksen, Anne Fagerheim og Barthold Vonen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken:

Detaljer

Rapport 1/2012 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset Telemark HF

Rapport 1/2012 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset Telemark HF UTK Rapport 1/2012 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset Telemark HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 01.02 2012 Rapport nr. 1/2012 Revisjonsperiode Oktober

Detaljer

Innkalling til styremøte for Helse Møre og Romsdal HF 22. september 2014

Innkalling til styremøte for Helse Møre og Romsdal HF 22. september 2014 Styret for Helse Møre og Romsdal HF Vår ref.: 2014/4529-19371/2014 - HF Dykkar ref.: Dato: 15.09.2014 Innkalling til styremøte for Helse Møre og Romsdal HF 22. september 2014 Vi kallar med dette inn til:

Detaljer

Handlingsplan for å. forebygge sykehusinfeksjoner. i Norge 2003-2005

Handlingsplan for å. forebygge sykehusinfeksjoner. i Norge 2003-2005 Handlingsplan for å forebygge sykehusinfeksjoner i Norge 2003-2005 Handlingsplanen.doc 29.09.2003 1 Innhold Innhold... 2 Sammendrag... 3 Forord... 4 BAKGRUNN... 5 Innledning... 5 Utviklingen av smittevernet

Detaljer

Prosjektansvarlig og prosjektleder inkludert kontaktinformasjon:

Prosjektansvarlig og prosjektleder inkludert kontaktinformasjon: Prosjektsøknad A: Obligatoriske opplysninger Prosjektets navn: Pasientflyt i ny dagkirurgisk seksjon. Prosjektansvarlig og prosjektleder inkludert kontaktinformasjon: Prosjektansvarlig: Ståle Hoff, Klinikksjef,

Detaljer

Sluttrapport fra. Sykehjemsprosjektet i Noklus. Bergen 2013

Sluttrapport fra. Sykehjemsprosjektet i Noklus. Bergen 2013 Sluttrapport fra Sykehjemsprosjektet i Noklus En satsning fra Regjeringen som del av Omsorgsplan 2015 2007 2012 Bergen 2013 2 FORORD God kvalitet på laboratorievirksomheten ved landets sykehjem er avgjørende

Detaljer

Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre

Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre 2014 Prosjektrapport Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre -implementering av modell for samhandling mellom fastleger og hjemmetjenesten i Sandefjord kommune Sandefjord

Detaljer

Individuell plan. 20. oktober 2006. Utarbeidet av: Elisabeth Arntzen Avdelingsdirektør kvalitet

Individuell plan. 20. oktober 2006. Utarbeidet av: Elisabeth Arntzen Avdelingsdirektør kvalitet Anbefalinger etter erfaringskonferanse i Helse Øst 20. oktober 2006 Utarbeidet av: Elisabeth Arntzen Avdelingsdirektør kvalitet Spesialrådgiver Martha Østbye Spesialrådgiver Bjørg Høie Kap.1. Anbefalinger

Detaljer

DEN OFFENTLIGE OPPLAND

DEN OFFENTLIGE OPPLAND DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I OPPLAND Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 10-2013 2013-792/GSL FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Offentlig

Detaljer

DIPS Fase 2 STHF og Betanien. Sluttrapport

DIPS Fase 2 STHF og Betanien. Sluttrapport 1 / 26 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Mal Malversjon godkjent 10.01.11 1.1 2 / 26 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 4 2 PROSJEKTETS NAVN OG PROSJEKTEIER... 4 3 BAKGRUNN FOR OG MÅL MED PROSJEKTET...

Detaljer