Sak med oppdatert mandat for kvalitetsutvalgene og pasientsikkerhetsutvalgene lages. Kvalitetssjef

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sak med oppdatert mandat for kvalitetsutvalgene og pasientsikkerhetsutvalgene lages. Kvalitetssjef"

Transkript

1 PROTOKOLL Sentralt kvalitetsutvalg (SKU) Dato: 14. februar 2012 kl Sted: Wergelandsgt. 10 Glitre 1 og 2 Til Administrerende direktør : Nils Fr. Wisløff stede: Viseadministrerende direktør: Marit Lund Hamkoll, Klinikkdirektører: Narve Furnes (Intern Service), Jardar Hals (Bærum sykehus), Britt Eidsvoll (Drammen sykehus), Jon Norseth (Medisinsk diagnostikk), Torgeir Vethe (Psykisk helse og rus, Harald Noddeland ( PHT), Eva Håheim (Kongsberg sykehus), Per S. Bleikelia (Ringerike sykehus), Viseadministrerende direktør: Per Meinich Brukerutvalget: Jørgen Korsvik Brukerutvalget: Wenche Steenstrup Konst. kvalitetssjef Else Breines Pasientombud i Buskerud: Anne Lene Arnesen Smittevernoverlege: Mette Wallberg Spesialrådgiver: Elin Onsøyen Forfall Hovedverneombud: Anita Haugland Gomnæs Halfdan Aas (medisinsk fagdirektør), Nr: Sak: Ansvarlig: Tidsfrist: 10/2012 Godkjenning av innkalling/dagsorden Ingen merknader. 11/2012 Referater Sentralt kvalitetsutvalg(sku) protokoll Klinikkenes kvalitetsutvalg (KKU) KKU Bærum sykehus (BS) KKU Klinikk for medisinsk diagnostikk(kmd) KKU Ringerike sykehus (RS) KKU Psykisk helse og rus (PHR) Sak med oppdatert mandat for kvalitetsutvalgene og pasientsikkerhetsutvalgene lages. Kvalitetssjef Referatene tatt til orientering. 12/2012 Rapportering og kvalitetsindikatorer Gjennomgang ved Per Meinich Det ble kommentert at det er et problem for pasientflyten ved sykehusene at noen fastleger/primærleger henviser pasienten til flere sykehus samtidig. Dette er ikke i tråd med regelverket. Viktig med intern samhandling i VVH for å få oversikt over disse pasientene, og informasjon ut til primærlegene via praksiskonsulentene at dette skaper problemer. Klinikkdirektører PM Gjennomgangen tatt til orientering.

2 13/2012 Handlingsplan 2012 kvalitets og pasientsikkerhetsstrategi Gjennomgang ved kvalitessjef Else Breines. Kvalitetssjef Styresak i VVHF 29. februar. Brukerutvalget uttaler seg i forkant om handlingsplanen. Gjennomgangen tatt til orientering. 14/2012 Status uønskede hendelser i Synergi Gjennomgang v/viseadm.direktør Per Meinich og kvalitetssjef Else Breines Kvalitetssjef Månedlige rapporter for Synergi er relevant informasjon for Sentralt kvalitetsutvalg. Felles meldekultur i foretaket er viktig, og det må jobbes med dette ut i avdelingene. Det er fortsatt noen som ikke har tilgang til Synergi pga pc-problemer. Klagemodulen i Synergi er nå bestilt og vil bli satt i drift i Gjennomgangen tatt til orientering. 15/2012 Tilsyn og revisjoner v/kvalitetssjef Else Breines Kvalitetssjef Det jobbes med forberedelse av varslet landsomfattende tilsyn på tykk- og endetarmskreft fra Helsetilsynet. Tema er henvisninger og utredninger. Alle sykehus i VVHF vil i løpet av første halvår ha tilsyn. Sentral og lokal koordinator er etablert. Handlingsplan for interne revisjoner HMS 2012 og Plan for farmasøytiske revisjoner 2012 i VVHF ble tatt til orientering. 16/2012 Rapportering fra Smittevern v/smittevernoverlege Mette Walberg MW Viser til vedlagte presentasjoner Gjennomgangen ble tatt til etterretning. 17/ /2012 Læring på tvers Presentasjon fra KMD ved Vivi-Ann Tennfjord prosjektleder Leanprosjekt avvik ved preanalytisk faggruppe Klinikkdirektørene KMD Se vedlagt presentasjon

3 Sentralt kvalitetsutvalg : Mål og kommunikasjon Smittevernoverlege Vestre Viken HF

4 Måldokument i smittevern VV

5 Sykehusinfeksjoner tar liv (årlige tall) Flere enn mammacancer, trafikk, AIDS USA (2002) Norge ? Vestre Viken 100? Fordeling Sepsis assosiert med sentralt venekateter Ventilator-assosiert pneumoni Røkla (postoperative sårinfeksjoner (NOIS-tall), urinveisinfeksjoner, nedre luftveisinfeksjoner, andre)

6 Helse- og Omsorgsdepartmentet forventer (Oppdrag 2012) Helse Sør Øst forventer (Oppdrag 2012) Vestre Viken forventer Redusert risiko for sykehusinfeksjoner Redusert risiko for utvikling av antibiotika-resistens Ledelsesforankret forbedringsarbeid

7 Helse- og Omsorgsdepartmentet forventer (Oppdrag 2012) Helse Sør Øst forventer (Oppdrag 2012) Vestre Viken forventer Redusert risiko for sykehusinfeksjoner Redusert risiko for utvikling av antibiotika-resistens Ledelsesforankret forbedringsarbeid Sykehusinfeksjoner under 3 %

8 Målene Vestre Viken NOIS-tall Prevalenstall Alarmbakterier Antibiotikabruk Sykehus

9 Kommunikasjon i VV Sentralt kvalitetsutvalg Ledermøter på sykehusene Morgenmøter Hygienekomité Smittevernkontakter Antibiotikakomité Kommunikasjon i Smittevernavdelingen Oddetallstirsdager Sykehus

10 Sentralt kvalitetsutvalg : Kurs i ledelse og risikostyring i smittevern uke Smittevernoverlege Vestre Viken HF

11 Kurs arrangert uke på Bærum sykehus Fem-dagers nasjonalt kurs med 16 deltakere: Smittevern Ledelse (Internkontroll-forskriften, ISO 9001, DS 2450) Risikostyring (DS 2451-serien)

12

13 Risikostyring Krav til Håndhygiene Bruk av intravaskulære katetre Perioperativ infeksjonsprofylakse Bruk av urinveiskatetre Vask og håndtering av tekstiler Innkjøp og vedlikehold av teknisk og medisinskteknisk utstyr Renhold Gjenbehandling av steriliserbart medisinsk utstyr

14 Kurset genererte dobbelt fordel Revisjon (med oppfølgingsrevisjon) på fire poster på Bærum sykehus Korps av utdannede og trenede revisorer

15 Revisjonene Følges opp i linjen

16 Korpset av dugelige revisorer Bærum sykehus Elisabeth Duvaland Anett Alstad Ellen Brustad Åse Austli Anne Kanutte Kabbe Drammen sykehus Bente Rognlien Ester Østvold Camilla Steen Kongsberg sykehus Ylva Sandness Wenche Elin Olsen Ringerike sykehus Rigmor Bratlund

17 Sentralt kvalitetsutvalg : NOIS-tall Smittevernoverlege Vestre Viken HF

18 Sykehusinfeksjoner tar liv Flere enn mammacancer, trafikk, AIDS USA (2002) Norge ? Vestre Viken 100? Fordeling Sepsis assosiert med sentralt venekateter Ventilator-assosiert pneumoni Røkla (postoperative sårinfeksjoner (NOIS-tall), urinveisinfeksjoner, nedre luftveisinfeksjoner, annet)

19 Insidens- og prevalenstall

20 Myndighetene har gitt oss insidenstall for postoperative sårinfeksjoner Postoperative sårinfeksjoner Høstproduksjon (NOIS) vs kontinuerlige tall Ulik historikk for inngrepene Data for NOIS 2011 kvalitetssikres i disse dager Se på Excel-fil

21 Postoperative sårinfeksjoner Keisersnitt Alle infeksjoner Bærum (NOIS) Nasjonalt (NOIS) Mål Vestre Viken 25 % Andel pasienter med rinfeksjon 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Sykehus

22 Postoperative sårinfeksjoner Keisersnitt Dype / organ / hulrom infeksjoner Bærum (NOIS) Nasjonalt (NOIS) 25 % Andel pasienter med rinfeksjon 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Sykehus

23 Postoperative sårinfeksjoner Hofter (totalproteser) Alle infeksjoner Bærum (NOIS) Nasjonalt (NOIS) 16 % andel pasienter med rinfeksjon 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % Sykehus

24 Postoperative sårinfeksjoner Hofter (totalproteser) Dype / organ / hulrom infeksjoner Bærum (NOIS) Nasjonalt (NOIS) 16 % andel pasienter med postop. sårinfeksjon 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % Sykehus

25 Postoperative sårinfeksjoner Hofter (hemiproteser) Alle infeksjoner Bærum (NOIS) Nasjonalt (NOIS) 16 % andel pasienter med rinfeksjon 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % Sykehus

26 Postoperative sårinfeksjoner Hofter (hemiproteser) Dype / organ / hulrom infeksjoner Bærum (NOIS) Nasjonalt (NOIS) andel pasienter med postop. sårinfeksjon 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % Sykehus

27 Postoperative sårinfeksjoner Keisersnitt Alle infeksjoner Drammen (NOIS) Nasjonalt (NOIS) Mål Vestre Viken 25 % Andel pasienter med infeksjon 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Sykehus

28 Justering av målet for keisersnittene på Drammen? (ledelsesavgjørelse) Sykehus

29 Postoperative sårinfeksjoner Keisersnitt Dype / organ / hulrom infeksjoner Drammen (NOIS) Nasjonalt (NOIS) 25 % Andel pasienter med infeksjon 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Sykehus

30 Tykktarms-reseksjoner Elektive Øyeblikkelig hjelp Sykehus

31 Postoperative sårinfeksjoner Tykktarm Alle infeksjoner Drammen (NOIS) Nasjonalt (NOIS) 40 % Andel pasienter med iinfeksjon 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Sykehus

32 Postoperative sårinfeksjoner Tykktarm Dype / organ / hulrom infeksjoner Drammen (NOIS) Nasjonalt (NOIS) 40 % Andel pasienter med iinfeksjon 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Sykehus

33 Postoperative sårinfeksjoner Hofter (totalproteser) Alle infeksjoner Kongsberg (NOIS) Nasjonalt (NOIS) 16 % andel pasienter med rinfeksjon 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % Sykehus

34 Postoperative sårinfeksjoner Hofter (totalproteser) Dype / organ / hulrom infeksjoner Kongsberg (NOIS) Nasjonalt (NOIS) 16 % andel pasienter med postop. sårinfeksjon 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % Sykehus

35 Postoperative sårinfeksjoner Hofter (totalproteser) Alle infeksjoner Ringerike (NOIS) Nasjonalt (NOIS) 16 % andel pasienter med rinfeksjon 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % Sykehus

36 Postoperative sårinfeksjoner Keisersnitt Alle infeksjoner Ringerike (NOIS) Nasjonalt (NOIS) Mål Vestre Viken 25 % Andel pasienter med rinfeksjon 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Sykehus

37 Oppsøkjande teater Ledermøter på sykehusene Morgenmøter Forbedringsprosjekter Konfidensintervaller Vi blir ikke arbeidsledige med det første Sykehus

38 Avdeling for medisinsk biokjemi Seksjon Drammen Vestre Viken HF Lean prosjekt Avvik ved preanalytisk faggruppe

39 Innhold og arbeidsprosess (disposisjon) Define Problemdefinisjon Mobilisering (etablere team) Nøkkel-parametere Kommunikasjonsplan Overordnet prosess Grunnleggende pasientkrav Measure Nå-situasjon basert på fakta ( baseline ) Datainnsamling Beregning av kapasitet Målsettinger Aktivitetskartlegging (flytskjema) Analyze Revidering av problemdefinisjon Rotårsaksanalyse Analyse av data og sammenhenger Improve Løsningsvurdering Prioritering og valg av løsninger Tiltaksplan Eventuelt testing Implementering Måling og evaluering Control Dokumentasjon av ny praksis Nødvendig opplæring Målesystem Læringsmomenter Innspill til prosjekt utvelgelse

40 Define M A I C Prosjektbeskrivelse Prosjekt tittel Avvik ved preanalytisk faggruppe. Problemformulering Preanalytisk faggruppe mottar ca. 700 rekvisisjoner m/prøver daglig som fordeles videre ut til de andre faggruppene. Rundt halvparten av disse er rekvirert elektronisk (interne), mens resten er fra eksterne rekvirenter (ikke elektronisk). Det har den siste tiden vært en økende tendens på avvik meldt til preanalytisk faggruppe, noe som har ført til ekstra belastning på faggruppen. Prosjektet skal gjennomgå avvik meldt i 2010 og deler av 2011, for å kartlegge årsakene til avvikene og deretter se om det kan settes inn tiltak for å redusere antall avvik ved faggruppen samt redusere belastningen avvikene har på de ansatte på faggruppen.

41 Define M A I C Føringer og avgrensninger Prosessavgrensninger Det skal kartlegges i hvilke deler av arbeidsprosessene på preanalytisk faggruppe hoveddelen av avvikene foreligger, og deretter skal man se på den/de prosessene. Prosjektføringer Dette er ett prosjekt i Seksjon Drammen for å kartlegge og gjennomgå avvik meldt til preanalytisk faggruppe.

42 Define M A I C Teamsammensetning: Prosjekteier Øivind Nilsen (ØN), Seksjonsleder, Drammen Prosessveileder Trude Steinsvik(TS), prosessutvikler KMD Prosjektledere Vivi-Ann Tennfjord (VAT), Overbioingeniør, Drammen Styringsgruppe Ikke benyttet. Prosjektteam Ragnhild Grøndahl, (RG), Overbioingeniør, Drammen Mette Bogen (MB), Fagbioingeniør, Drammen Eli Mosberg, (EM), Overbioingeniør, Drammen Tove Nikolaisen, (TN), Helsesekretær, Drammen Referansegruppe Ikke benyttet. Deltakelse i faser Deltakerne involveres i følgende faser (initialer): Define Measure Analyze Improve Control ØN, VAT, RG, MB, TS, TN, EM VAT, RG, MB, TS, TN, EM VAT, RG, MB, TS, TN, EM, ØN VAT, RG, MB, TS, TN, EM, ØN

43 Define M A I C Overordnet tidsplan Fremdrift 1. Define 2. Measure 3. Analyze 4. Improve 5. Control Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Milepeler 1. August : Når prosjektet er bemannet, definert og beskrevet. 2. Oktober : Når prosjekteier har godkjent baseline målingene, flytskjemaene og hovedårsaker. 3. Medio nov: Når rotårsaksanalyse og aktivitetskartlegging er gjennomført og dokumentert. 4. Medio jan: Når forbedringstiltak er besluttet, innført og målepunkter bestemt. 5. Mar - april: Når ny praksis er dokumentert og målinger i hht planen er gjennomført 6 måneder etter implementering av tiltak. Møteplan Dato: Dato: Dato: Dato: Dato: Dato:

44 Avvik meldt til preanalytisk faggruppe i TQM: 2010: 84 avvik 2011 ( ): 45 avvik Avvikene er gjennomgått og sortert i følgende kategorier: Rekvirentopplysninger Post Prøvefordeling Scanning Pasientopplysninger Prøvetaking

45 Fordeling av avvik på ulike kategorier: 70,0 64,3 60,0 50,0 % 40,0 30,0 20,0 15,5 10,0 0,0 2,3 1,6 7,8 8,5

46 Prioritering av variabler (parametere) som skal forbedres: Define M A I C Vi har på bakgrunn av fordelingen av avvikene i ulike kategorier valgt å konsentrere prosjektet rundt kategorien Rekvirentopplysninger, der den største delen av avvikene foreligger. I tillegg må det fokuseres på kategorien Pasientopplysninger, der de mest alvorlige feilene foreligger. Prosessen som inkluderer disse variablene er: Rekvirering, mottak/kontroll/innregistrering av prøver/rekvisisjoner. Vi konsentrerer prosjektet rundt rekvirering på papir-rekvisisjoner - ikke elektronisk rekvirering (intern).

47 Krav-tre for ABK, Seksjon Drammen: Define M A I C Seksjon Drammen Færre avvik Fornøyd når Leverer varer/tjenester av god kvalitet Bedre utnyttelse av ressursene

48 Overordnet prosessbeskrivelse (LIPOK) Prosessens hovedtrinn Start Manuell innregistrering av rekvisisjon Stopp Utfylling av rekvisisjon Oppakking av prøve/ rekvisisjon Kontroll av rekvisisjon Scanning av rekvisisjon Verifisering av rekvisisjon Analysering av prøve Rapportering av svar Rekvirent Rekvisisjon Svarrapport Rekvirent Avd.for med.biokjemi Rekvirentopplysninger Elektroniske svar Avd.for med.biokjemi Trykkeriet Leverandør av scannere Leverandør av printere Leverandør av Teleform (programvare) Scanner Prosedyrer Printere PHT Kompetanse Personell Rekvirering, mottak/kontroll/ innregistrering av prøver/rekvisisjoner Leverandører Input Prosess Output Kravstillere

49 D Measure A I C Datainnsamlingsplan Hva skal måles (variabel): Antall feil/mangler på papir-rekvisisjoner, som må behandles manuelt (Data fra rekvirering i DIPS er ikke med i denne datainnsamligen) Hva er hensikten med målingen? Å kartlegge om det er stor andel av arbeidet i de ulike prosessene som ikke er verdiskapende Måleenhet: Antall Frekvens/varighet/antall målepunkter: Målingene skal foregå over 5 dager i en tilfeldig uke Ansvarlig: Tove Nikolaisen Opplæring nødvendig? Nei Verifisering av målesystem nødvendig? Nei

50 Oppakking av rekvisisjon/prøver: Pakke opp prøve/rekvisisjon Verdiskapende Ikke verdiskapende Stemmer LID-nummer overens? Nei Skrive avvik Ja Riktig prøvemateriale?? Nei Skrive avvik Ja Manuell behandling av rekvisisjon? Ja Settes i klypestativ Prøve leveres prøvefordeling Rekvisisjon leveres til kontor Nei Rekvisisjon leveres til kontoret Prøve leveres til prøvefordeling

51 Klypestativ - innhold: Kopier av rekvisisjoner (ikke orginaler) Våre rekvisisjoner - der det er rekvirert prøver til andre laboratorier Rekvisisjoner til andre laboratorier - på prøver som skal analyserer her

52 Oppakking av rekvisisjon/prøver: Dato Avvik Antall Prøver i klypestativ Prøver totalt Ikke verdiskapende 24/ ,6 % 25/ ,2 % 26/ ,0 % 27/ ,4 % 28/ ,7 %

53 Kontroll av rekvisisjonen: Hente rekvisisjoner/klypestativ fra oppakking Verdiskapende Ikke verdiskapende Påført fødselsnummer? Nei Påført fødselsdato? Nei Ringe rekvirent OK? Nei Skrive avvik Kontakte rekvirent senere Ja Ja Finne pasient i DIPS/ Flex-lab/Rekvirent Ja Påføre fødselsnummer manuelt Påført prøvetakings dato? Nei Fra bud? Nei Fra post? Ja Ja Påføre dagens dato og kommentar Ja Påføre siste virkedagsdato og kommentar Påført rekvirent m/kode? Nei Påført rekvirent? Nei Ta kontakt med forrige rekvirent er prøven tatt der? Nei Skrive avvik Ja Påføre rekvirentkode manuelt Ja Forts.

54 Kontroll av rekvisisjonen forts: Forts. Påført HPRnummer? Nei Påført lege? Ja Påføre HPR-nummer manuelt Ja Nei Krysset av for ønskede analyser? Nei Skrevet manuelt? Nei Krysset utenfor analysebokser? Nei Ta kontakt med rekvirent Ja Ja Påføre analyser manuelt Ja Ja OK? Er rekvisisjonen elektronisk lesbar? Nei Rekvisisjonen legges inn manuelt Nei Skrive avvik Ja Er rekvisisjonen ekstern eller er det kopi av intern rekvisisjon? Ja Nei Rekvisisjon signeres og legges til scanning

55 Kontroll av rekvisisjonen: Antall rekvisisjoner Dato Rettet på Totalt Ikke verdiskapende 24/ ,5 % 25/ ,9 % 26/ ,5 % 27/ ,4 % 28/ ,2 %

56 Manuell innregistrering av rekvisisjon: Generere LID nummer Verdiskapende Ikke verdiskapende Legge inn rekvirent kode Legge inn HPR nummer Legge inn pasientdata Legge inn prøvetakingsdato og klokkeslett Rekvirere analyser Ta ut etiketter Prøve, etikett og rekvisisjon leveres til prøvefordeling

57 Manuell innregistrering av rekvisisjoner: Dato Antall rekvisisjoner totalt Antall rekvisisjoner manuelt innr. Antall (ikke verdiskapende) 24/ ,5 % 25/ ,7 % 26/ ,5 % 27/ ,6 % 28/ ,0 %

58 Scanning av rekvisisjon: Verdiskapende Rekvisisjoner telles og legges i skanner Ikke verdiskapende Er alle rekvisisjonene scannet stemmer antallet? Nei Slette batch Ja Rekvisisjonene gis et batchnummer, som skrives på første rekvisisjonen sammen med antall rekvisisjoner Rekvisisjonene legges til verifisering

59 Scanning av rekvisisjon: Antall Dato Batcher scannet totalt Batcher scannet om 24/ / / / /10-11

60 Verifisering av scannet rekvisisjon: Verdiskapende Hente batch nummer på rekvisisjonene i verifiseringsprogrammet Ikke verdiskapende Alle ok? Nei Trykk correct Logisk stopp? Nei Rette opp felt som den stopper på Ja Ja Rette felt som den stopper på Overføre batch til Flex-lab Første rekvisisjon signeres av den som har verifisert Første rekvisisjon legges i egen bakke Første rekvisisjon scannes til Alchemy dagen etter De resterende rekvisisjonene legges i egen bakke

61 Verifisering av scannet rekvisisjon: Dato Antall rekvisisjoner scannet Antall rekvisisjoner verifisert Antall rekvisisjoner som må verifiseres Ikke verdiskapende 24/ (67,3 %) 31 57,3 % 25/ (71,3 %) 45 61,3 % 26/ (70,6 %) 42 60,6 % 27/ (69,2 %) 43 59,2 % 28/ (66,1 %) 45 56,1 %

62 Årsaks virkningsanalyse:

63 Årsak - virkningsanalyse Utfylling av rekvisisjon Mangler adresse Kopirekvirent Mangler/ feil kode Svak print Printer Ikke riktig innstilt - forskjøvet Analysekryss Mangler/ feil kode Oppakking av prøve/rekvisisjon Mangler / unøyaktige kryss Er skrevet i rekv.kode feltet Mangler /feil Mangler Forskjellig LID på prøve /rekvisisjon Prøvemateriale Mangler /feil Analysekryss Kontroll av rekvisisjon Mangler / unøyaktige kryss Fødselsdato Prøvetakings dato HPRnummer Rekvirentkode HPRnummer Kopirekvirent D M Analyze I C Analyser Velger feil Brett /streker fjernes ikke Velger feil Batcher må scannes om Leses ikke Scanning av rekvisisjon Oppgitt/velger feil Oppgitt/velger feil Skrevet i feltet med barkode Skrevet utydelig Fødselsdato Tolkes feil Rekvirentkode HPRnummer Prøvetakingsdato Verifisering av rekvisisjon Velger feil Bokstaver og tall Legger inn feil Velger feil Velger feil Kopirekvirent Velger feil Prøvetakings dato HPR nummer Pasient Rekvirent Manuell innregistrering av rekvisisjon Analysekryss overses Hvorfor har vi avvik på prøve og rekvisisjonshåndtering?

64 Utvikling av årsak-virkning: 5 x hvorfor D M Analyze I C Hovedtrinn 1) Utfylling av rekvisisjon Kode rekvirent/kopirekvirent Mangler/feil kode Vet/har ikke koden Printer Printer forskjøvet Printer ikke riktig innstilt Printer svakt Dårlig fargebånd/printer Skrifttype Vanskelig å lese HPR nummer Mangler/oppgitt feil Vet/har ikke koden Printer i kode feltet for rekvirent Printer ikke riktig innstilt Analysekryss Mangler/unøyaktige kryss Glemmer å krysse av Printer forskjøvet Printer ikke riktig innstilt Hovedtrinn 2) Oppakking av prøve/rekvisisjon Forskjellig LID på prøve/rekvisisjon Dårlig kontroll hos prøvetaker Prøvemateriale mangler/feil Glemt å sende med prøve Vanskelig å forstå hvilke rør som skal tas Ikke tatt Analysekryss Mangler/unøyaktige kryss Glemmer å krysse av Printer forskjøvet Printer ikke riktig innstilt

65 D M Analyze I C Utvikling av årsak-virkning: 5 x hvorfor Hovedtrinn 3) Kontroll av rekvisisjon Kode rekvirent/kopirekvirent Skriver på/velger feil Ikke godt nok oppslagsverk Rekvisisjon ikke tydelig utfylt Hovedtrinn 4) Scanning av rekvisisjon Batcher må scannes om Leses ikke Fødselsdato, prøvetakingsdato Mangler Er skrevet feil Analyser Bretter/streker på rekvisisjonen må fjernes

66 D M Analyze I C Utvikling av årsak-virkning: 5 x hvorfor Hovedtrinn 5) Verifisering av rekvisisjon Bokstaver og tall leses ikke Tolkes feil Skrevet for smått/utydelig HPR nummer Oppgitt feil Velger feil Fødselsdato Oppgitt feil Velger feil LID-nummer leses ikke Skrevet i barkodefeltet Scanner Riktig innstilt? Hovedtrinn 6) Manuell innregistrering av rekvisisjon Kode rekvirent/kopirekvirent Velger feil Ikke godt nok oppslagsverk Rekvisisjon ikke tydelig utfylt Pasient Velger feil Enter den første pasienten velges Prøvetakingsdato Legger inn feil dato HPR nummer Velger feil

67 Vurdering av alternative løsninger D M A Improve C Underliggende årsak Forslag til løsninger Ansvarlig Manglende kode rekvirent/kopirekvirent på rekvisisjon (evt. manglende HPR-nummer) Printer Skrifttype, forskjøvet/svak skrift, HPRnummer i rekvirentfelt samt manglende analysekryss Vi ønsker å sende ut etiketter til de største brukerne som ikke fyller ut elektronisk - med et følgebrev med eksempel på riktig utfylling av rekvisisjon. Etiketter: Lage en etikettmal, som leses ved scanning Følge opp på rusmiddelanalyser Følge opp på andre analyser Ta ut en liste over rekvirenter m/problemer til Eli M Korrespondanse med ulike systemleverandører Besøke legekontorene der problemet er størst Eli M Vivi-Ann/Farma Tove/Tone Tove/Tone Eli M Eli/Nina Oppslagsverk på rekvirent/kopirekvirent koder Prosedyrer Scanner Prøvetakingsdato Oppdatering av manuelle lister på rekvirenter og oppfordring til bruk av disse i stedet for å spørre kollegaer. Opplæring med praktiske eksempler på teammøte Lese og kvittere på prosedyrer som omfatter innregistrering, scanning og verifisering av rekvisisjoner (Innen ) Gå over og evt. justere innstillinger Se på logiske stopp skal vi endre på noe her? Gå igjennom rutinene og minne om forskjeller på urinprøver (rus) kontra andre prøver ved innregistrering Tove/Tone Ragnhild/Mette Ragnhild Eli M Ragnhild

68 Vurdering av alternative løsninger Underliggende årsak Forslag til løsninger Ansvarlig Analysekryss Innstilling av printere Eli M Rekvisisjoner Sørge for at alle eksterne rekvirenter har riktige rekvisisjoner - våre rekvisisjoner og til samarbeidslaboratorier Preanalytisk Fødselsdato Gå igjennom rutiner Preanalytisk Vi ønsker å få til en tettere kommunikasjon og et bedre samarbeid med primærhelsetjenesten. Primært for at vi skal få en bedre forståelse for ulike problemstillinger som vi sliter med på hver vår kant. Dette er noe vi kan benytte markedskonsulentstillingen til, evt. andre ved behov. Elektronisk rekvirering - Status i Helse Sør Øst Hospitering Medarbeiderforum

69 Gevinster så langt: Stort engasjement på faggruppen Føler eierskap til prosjektet deltakelse Gjør LEAN-tankegangen kjent Synliggjør rutiner som vi har på laboratoriet både verdiskapende og ikke verdiskapende Fokus på problemområder (ikke hvem, men hvorfor) Bedre samarbeid med primærhelsetjenesten

Nr: Sak: Ansvarlig: Tidsfrist: 18/2012 Godkjenning av innkalling/dagsorden. Kvalitetssjef Godkjent uten merknader.

Nr: Sak: Ansvarlig: Tidsfrist: 18/2012 Godkjenning av innkalling/dagsorden. Kvalitetssjef Godkjent uten merknader. PROTOKOLL Sentralt kvalitetsutvalg (SKU) Dato: 13. mars 2012 kl.08.00 09.30 Sted: Wergelandsgt. 10 Glitre 1 og 2 Til stede Viseadministrerende direktør: Per Meinich Viseadministrerende direktør: Marit

Detaljer

Smittevernoverlege: Mette Wallberg Hovedverneombud: Anita Haugland Gomnæs. Nr: Sak: Ansvarlig: Tidsfrist: 72/2011 Godkjenning av innkalling/dagsorden

Smittevernoverlege: Mette Wallberg Hovedverneombud: Anita Haugland Gomnæs. Nr: Sak: Ansvarlig: Tidsfrist: 72/2011 Godkjenning av innkalling/dagsorden PROTOKOLL Sentralt kvalitetsutvalg (SKU) Dato: 15.november kl.08.00 10.00 Sted: Wergelandsgt. 10 Glitre 1 og 2 Til Administrerende direktør : Nils Fr. Wisløff stede: Viseadministrerende direktør: Marit

Detaljer

Brukerutvalget: Wenche Steenstrup Viseadministrerende direktør: Per Meinich

Brukerutvalget: Wenche Steenstrup Viseadministrerende direktør: Per Meinich PROTOKOLL Sentralt kvalitetsutvalg (SKU) Dato: 17. januar 2012 kl.08.00 10.00 Sted: Wergelandsgt. 10 Glitre 1 og 2 Til Administrerende direktør : Nils Fr. Wisløff stede: Viseadministrerende direktør: Marit

Detaljer

Farmasidagene Hjelper bedre smi-evern?

Farmasidagene Hjelper bedre smi-evern? Farmasidagene Hjelper bedre smi-evern? Me-e Walberg, smi-evernoverlege Vestre Viken 6. november me-e.walberg@vestreviken.no Vestre Viken består av åtte klinikker (befolkning: 500.000 mennesker) Bærum sykehus

Detaljer

Om data i smittevern Risikovurdering og tallenes magi. Hvilke smitteverndata kommuniserer vi? Og til hvem?

Om data i smittevern Risikovurdering og tallenes magi. Hvilke smitteverndata kommuniserer vi? Og til hvem? Om data i smittevern Risikovurdering og tallenes magi Hvilke smitteverndata kommuniserer vi? Og til hvem? mette.walberg@vestreviken.no 14. oktober 2015 Find failures Find failures Vurdering av risiko

Detaljer

Oppsummering fra møte Sentralt kvalitetsutvalg

Oppsummering fra møte Sentralt kvalitetsutvalg Oppsummering fra møte Sentralt kvalitetsutvalg Kvalitetsavdelingen Kontaktperson: Hilde Skredtveit Moen Avholdt 12. juni 2012 Kvalitetsindikatorer Fristbrudd går generelt litt opp. Ventetid ned på DS,

Detaljer

Handlingsplan kvalitet- og pasientsikkerhet Vestre Viken - status pr. mars 2013

Handlingsplan kvalitet- og pasientsikkerhet Vestre Viken - status pr. mars 2013 Handlingsplan kvalitet- og pasientsikkerhet Vestre Viken - status pr. mars 2013 Målområder Ikke startet 1. Virkningsfulle tjenester Skal starte senere enn opprinnelig planlagt 2. Trygge og sikre tjenester

Detaljer

Reduksjon av infeksjoner etter keisersnitt på Bærum sykehus

Reduksjon av infeksjoner etter keisersnitt på Bærum sykehus Reduksjon av infeksjoner etter keisersnitt på Bærum sykehus mette.walberg@vestreviken.no 12. september 2013 1 Reduksjon av infeksjoner etter keisersnitt på Bærum sykehus eksempler på forbedringsarbeid

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 099/ Trykte vedlegg: Ingen

Styret ved Vestre Viken HF 099/ Trykte vedlegg: Ingen Saksfremlegg Fristbrudd og ventetider Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 17.11.11 Harald Noddeland 97424 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 99/ 24.11.11 Trykte vedlegg:

Detaljer

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken Dato: 18. mars 2013 Saksbehandler: Elin Onsøyen Direkte telefon: 95812504 Vår referanse: Møteprotokoll for styret i Vestre Viken Møtested: Comfort hotel Union Brygge, Drammen Dato: 18. mars 2013 Tidspunkt:

Detaljer

Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg

Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg Organisering av Kvalitets- og pasientsikkerhetsstrukturen i Vestre Viken HF Helseinstitusjoner som omfattes av spesialisthelsetjenesteloven,

Detaljer

Prosjektmandat. Utviklings- og strategiplan 2035 for Vestre Viken Helseforetak. Vestre Viken HF Utviklings- og strategiplan 2035 Prosjektmandat

Prosjektmandat. Utviklings- og strategiplan 2035 for Vestre Viken Helseforetak. Vestre Viken HF Utviklings- og strategiplan 2035 Prosjektmandat 1 / 8 for Vestre Viken Helseforetak GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Mal godkjent 10.01.11 2 / 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PROSJEKTETS NAVN... 3 2 PROSJEKTEIER... 3 3 BAKGRUNN FOR, HENSIKT MED OG KORT

Detaljer

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken Dato: 20. juni 2016 Saksbehandler: Elin Onsøyen Direkte telefon: 95812504 Vår referanse: Møteprotokoll for styret i Vestre Viken Møtested: Bærum sykehus Dato: 20. juni 2016 Tidspunkt: Kl. 12.00 17.12 Følgende

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 089/

Styret ved Vestre Viken HF 089/ Saksfremlegg Reduksjon av fristbrudd og ventetid Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 19.1.11 Jan Reidar Bergwitz-Larsen 913 67 53 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 89/

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 074/

Styret ved Vestre Viken HF 074/ Saksfremlegg Reduksjon av fristbrudd og ventetid Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 18.08.11 Harald Noddeland 974 02 040 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 074/2011 25.08.11

Detaljer

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken Dato: 15. juni 2015 Saksbehandler: Elin Onsøyen Direkte telefon: 95812504 Vår referanse: Møteprotokoll for styret i Vestre Viken Møtested: Wergelandsgt. 10, Drammen Habiliteringsavdelingens konferansesal

Detaljer

Agenda: Godkjenning av innkalling og saksliste: Godkjent inkl. tilføyde saker 42 og 43/14

Agenda: Godkjenning av innkalling og saksliste: Godkjent inkl. tilføyde saker 42 og 43/14 Referat Møte: Brukerutvalget Tilstede: Møtedato: 02.06.2014 Tidspunkt: 14:00 18:00 Sted: Wergelandsgt. 10, møterom Glitre 2 Møteleder: Jørgen Korsvik Fra Brukerutvalget: Jørgen Korsvik, Anne Helene Lindseth,

Detaljer

Svar på brev om oppfølging av tilsynssak angående Kirurgisk avdeling, Bærum sykehus, Vestre Viken HF

Svar på brev om oppfølging av tilsynssak angående Kirurgisk avdeling, Bærum sykehus, Vestre Viken HF Til Statens helsetilsyn Postboks 8128 Dep NO-0032 Oslo postmottak@helsetilsynet.no Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Deres referanse 29.04.11 Harald Noddeland 97402040 10/01634 2010/128

Detaljer

Infeksjonskontrollprogram i kommunale helseinstitusjoner. Smittevernkonferanse i Buskerud 15.april 2015 Hygienesykepleier Vestre Viken Wenche Olsen

Infeksjonskontrollprogram i kommunale helseinstitusjoner. Smittevernkonferanse i Buskerud 15.april 2015 Hygienesykepleier Vestre Viken Wenche Olsen Infeksjonskontrollprogram i kommunale helseinstitusjoner Smittevernkonferanse i Buskerud 15.april 2015 Hygienesykepleier Vestre Viken Wenche Olsen Disposisjon Infeksjonskontrollprogram (IKP) o Bakgrunn

Detaljer

Godkjenning av referat fra møte 9. desember 2013 Godkjent. OPPFØLGING AV VEDTAK

Godkjenning av referat fra møte 9. desember 2013 Godkjent. OPPFØLGING AV VEDTAK Referat Møte: Brukerutvalget Tilstede: Møtedato: 20.01.2014 Tidspunkt: 14:00 18:00 Sted: Wergelandsgate 10, Drammen, Møterom Glitre 2 Møteleder: Jørgen Korsvik Fra Brukerutvalget: Jørgen Korsvik, Geir

Detaljer

Fulgt opp i møte med helsetilsynet lokalt og sentralt. Fulgt opp i forbindelse med Strategi I henhold til saksfremlegg Fulgt opp i senere saker

Fulgt opp i møte med helsetilsynet lokalt og sentralt. Fulgt opp i forbindelse med Strategi I henhold til saksfremlegg Fulgt opp i senere saker Tabell 1 oppfølging av styresaker i Styremøte Sak Oppfølging Sak avsluttet Merknad 5. januar Til 001/ Brev fra Helsetilsynet i Buskerud om sikring av pasientsikkerhet og kvalitet i pasientbehandlingen

Detaljer

REFERAT FRA HOVEDARBEIDSMILJØUTVALGET

REFERAT FRA HOVEDARBEIDSMILJØUTVALGET REFERAT FRA HOVEDARBEIDSMILJØUTVALGET Sted: Vestre Viken HF, Wergelandsgate 10 Dato: 9. desember 2013 Tilstede: Arbeidstakerrepresentanter: Hilde Arnesen (leder) Harald Baardseth (vara for Nina Sandsbakk)

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 048/ Trykte vedlegg: 1. Risikovurdering i matrise (2) 2. Tiltaksplan

Styret ved Vestre Viken HF 048/ Trykte vedlegg: 1. Risikovurdering i matrise (2) 2. Tiltaksplan Saksfremlegg Risikovurdering Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 19.05.11 Jan Reidar Bergwitz-Larsen 913 67 503 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 048/2011 26.05.11 Trykte

Detaljer

REFERAT MØTE I OVERORDNET SAMARBEIDSUTVALG MELLOM VESTRE VIKEN OG OMLIGGENDE KOMMUNER

REFERAT MØTE I OVERORDNET SAMARBEIDSUTVALG MELLOM VESTRE VIKEN OG OMLIGGENDE KOMMUNER REFERAT MØTE I OVERORDNET SAMARBEIDSUTVALG MELLOM VESTRE VIKEN OG OMLIGGENDE KOMMUNER Tid: Mandag 19. september kl. 11-13 Sted: Tilstedet Forfall: Sekretariat: Skap gode dager, Wergelandsgate 13, Drammen

Detaljer

Saksnr. Beskrivelse / oppfølging / vedtak Ansvar Tidsfrist

Saksnr. Beskrivelse / oppfølging / vedtak Ansvar Tidsfrist Referat Møte: Brukerutvalget Tilstede: Møtedato: 18.02.2013 Tidspunkt: Kl 14:00 18:00 Sted: Wergelandsgate 10, Drammen, møterom Glitre 1 Møteleder: Jørgen Korsvik Referent: Per-Erik Holo Forfall: Jørgen

Detaljer

Saksnr. Beskrivelse/oppfølging/vedtak Ansvar Tidsfrist VIDEREFØRING AV PÅBEGYNTE SAKER:

Saksnr. Beskrivelse/oppfølging/vedtak Ansvar Tidsfrist VIDEREFØRING AV PÅBEGYNTE SAKER: Referat Møte: Brukerutvalget Tilstede: Møtedato: 23.9.2013 Tidspunkt: 14:00 18:00 Sted: Bærum sykehus Møterom 1-2 Administrasjonen Møteleder: Jørgen Korsvik Fra Brukerutvalget: Jørgen Korsvik, Øistein

Detaljer

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken Dato: 24. april 2017 Saksbehandler: Elin Onsøyen Direkte telefon: 95812504 Møteprotokoll for styret i Vestre Viken Møtested: Drammen, habiliteringavdelingens konferansesal Dato: 24. april 2017 Tidspunkt:

Detaljer

REFERAT MØTE I OVERORDNET SAMARBEIDSUTVALG MELLOM VESTRE VIKEN OG OMLIGGENDE KOMMUNER

REFERAT MØTE I OVERORDNET SAMARBEIDSUTVALG MELLOM VESTRE VIKEN OG OMLIGGENDE KOMMUNER REFERAT MØTE I OVERORDNET SAMARBEIDSUTVALG MELLOM VESTRE VIKEN OG OMLIGGENDE KOMMUNER Tid: Mandag 13. februar 2017 kl. 11-13 Sted: Tilstedet: Forfall: Til sak: Skap gode dager, Wergelandsgate 13, Drammen

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 015/

Styret ved Vestre Viken HF 015/ Saksfremlegg Risikovurdering 3. tertial 2011 Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 22.02.12 Jan Reidar Bergwitz-Larsen 913 67 503 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 015/2012

Detaljer

Erfaringer med elektronisk rekvirering fra primærhelsetjenesten

Erfaringer med elektronisk rekvirering fra primærhelsetjenesten Erfaringer med elektronisk rekvirering fra primærhelsetjenesten Nettverkstreff 2016 mandag 7. november Toril Holmøy Svendsen, Laboratorierådgiver for primærhelsetjenesten IHR = Interaktiv Henvisning og

Detaljer

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken Dato: 23. februar 2014 Saksbehandler: Elin Onsøyen Direkte telefon: 95812504 Vår referanse: Møteprotokoll for styret i Vestre Viken Møtested: Wergelandsgt. 10, Drammen Habiliteringsavdelingens konferansesal

Detaljer

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff Styremøte 28. januar Nils Fr. Wisløff Fasene i sykehusplanlegging Statsrådbesøk Styremøte 28. januar 2013 Foreløpig årsresultat rapportert til HSØ den 23.1.2013 Foreløpig resultat 2012 Bemanning 2012 Aktivitet

Detaljer

På vei mot digitale helsetjenester 3l befolkningen. Robert Nystuen CIO Forum It- helse - 22. august

På vei mot digitale helsetjenester 3l befolkningen. Robert Nystuen CIO Forum It- helse - 22. august På vei mot digitale helsetjenester 3l befolkningen Robert Nystuen CIO Forum It- helse - 22. august Vestre Viken ble etablert 1. juli 2009 da Ringerike sykehus, Sykehuset Buskerud, Sykehuset Asker og Bærum,

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 052/2012 28.06.12

Styret ved Vestre Viken HF 052/2012 28.06.12 Dato Saksbehandler 21.06.12 Hilde S. Moen Saksfremlegg Direkte telefon Vår referanse Arkivkode Risikovurdering 1 tertial 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 052/2012 28.06.12 Trykte vedlegg:

Detaljer

Forankring av systematisk kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid

Forankring av systematisk kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid Forankring av systematisk kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid Forankring av kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeide ble beskrevet innført ved SunHF i forbindelse med endring i lov om spesialisthelsetjenesten

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET

REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET Møtedato: 23. april 2012 Møtested: Møteleder: Referent: Tilstede: Glitre 1, Gamle Høyskolesenteret, Wergelandsgate 10. Drammen Jørgen Korsvik Per-Erik Holo Fra Brukerutvalget:

Detaljer

Uten sikt kan ingen styre Heldagskonferansen Ta tak! Helse Sør-Øst. 15. juni 2016 Smittevernoverlege

Uten sikt kan ingen styre Heldagskonferansen Ta tak! Helse Sør-Øst. 15. juni 2016 Smittevernoverlege Uten sikt kan ingen styre Heldagskonferansen Ta tak! Helse Sør-Øst 15. juni 2016 mette.walberg@vestreviken.no Smittevernoverlege Agenda dere må vente litt på denne Vestre Viken Drammen, Bærum, Kongsberg

Detaljer

Dato: 02.03.2011. Prosjektmandat

Dato: 02.03.2011. Prosjektmandat 1 / 8 sykehus og vurdere etablering av observasjonspost Våren 2011 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Nils Fr. Wisløff Prosjekteier Administrerende direktør 02.03.11 2 / 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PROSJEKTETS

Detaljer

Miclis integrasjon med DIPS

Miclis integrasjon med DIPS Miclis integrasjon med DIPS Rekvisisjon og svar overføring av historiske svar Gardermoen 27.mai 2010 Gerd Gulstad Seniorrådgiver i DIPS Agenda Integrasjoner i VVHF Rekvisisjon av analyser fra DIPS til

Detaljer

Saksnr. Beskrivelse/oppfølging/vedtak Ansvar Tidsfrist VIDEREFØRING AV PÅBEGYNTE SAKER:

Saksnr. Beskrivelse/oppfølging/vedtak Ansvar Tidsfrist VIDEREFØRING AV PÅBEGYNTE SAKER: Referat Møte: Brukerutvalget Tilstede: Møtedato: 19.8.2013 Tidspunkt: 14:00 18:00 Sted: Wergelandsgate 10 Møterom Glitre 1 Møteleder: Jørgen Korsvik Referent: Per-Erik Holo Forfall: Line Eikenes Agenda:

Detaljer

SAK NR STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK:

SAK NR STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.05.14 SAK NR 048 2014 STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET 2014-2017 Forslag til VEDTAK: 1. Styret vedtar justert strategi for kvalitet

Detaljer

Når noe går galt hva gjør vi? Et eksempel fra Vestre Viken ved Avd. overlege Jon Norseth

Når noe går galt hva gjør vi? Et eksempel fra Vestre Viken ved Avd. overlege Jon Norseth Når noe går galt hva gjør vi? Et eksempel fra Vestre Viken ved Avd. overlege Jon Norseth MODULAR PRE-ANALYTICS (MPA) fra Roche installeres Lab Ringerike sykehus høst 2011 Innføring av modular pre-analytics

Detaljer

Møte: Brukerutvalget Tilstede: Jørgen Korsvik, Arne Moe, Lillemor Møtedato: 21.1.2013

Møte: Brukerutvalget Tilstede: Jørgen Korsvik, Arne Moe, Lillemor Møtedato: 21.1.2013 Referat Møte: Brukerutvalget Tilstede: Jørgen Korsvik, Arne Moe, Lillemor Møtedato: 21.1.2013 Sandberg, Jan Ronald Skogsrud, Wenche Tidspunkt: Kl 14:00 18:00 Steenstrup, Anne Helene Lindseth, Torill Krogsund,

Detaljer

SAKSLISTE MØTE I OVERORDNET SAMARBEIDSUTVALG MELLOM VESTRE VIKEN OG OMLIGGENDE KOMMUNER

SAKSLISTE MØTE I OVERORDNET SAMARBEIDSUTVALG MELLOM VESTRE VIKEN OG OMLIGGENDE KOMMUNER SAKSLISTE MØTE I OVERORDNET SAMARBEIDSUTVALG MELLOM VESTRE VIKEN OG OMLIGGENDE KOMMUNER Tid: Mandag 13. februar 2017 kl. 11-13 Sted: Skap gode dager, Wergelandsgate 13, Drammen Deltagere: Kommunaldirektør

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET

REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET Møtedato: 27. februar 2012 Møtested: Møteleder: Referent: Tilstede: Forfall: Glitre 1, Gamle Høyskolesenteret, Wergelandsgate 10. Drammen Jørgen Korsvik Per-Erik Holo

Detaljer

SAKSLISTE MØTE I OVERORDNET SAMARBEIDSUTVALG MELLOM VESTRE VIKEN OG OMLIGGENDE KOMMUNER

SAKSLISTE MØTE I OVERORDNET SAMARBEIDSUTVALG MELLOM VESTRE VIKEN OG OMLIGGENDE KOMMUNER SAKSLISTE MØTE I OVERORDNET SAMARBEIDSUTVALG MELLOM VESTRE VIKEN OG OMLIGGENDE KOMMUNER Tid: Mandag 19. september kl. 11-13 Sted: Deltagere: Skap gode dager, Wergelandsgate 13, Drammen Kommunaldirektør

Detaljer

Styresak 84-2015 NOIS årsrapport 2014 - nasjonale tall og resultater for Nordlandssykehuset HF

Styresak 84-2015 NOIS årsrapport 2014 - nasjonale tall og resultater for Nordlandssykehuset HF Direktøren Styresak 84-2015 NOIS årsrapport 2014 - nasjonale tall og resultater for Nordlandssykehuset HF Saksbehandler: Tonje Elisabeth Hansen Saksnr.: 2014/2701 Dato: 10.08.2015 Dokumenter i saken: Trykt

Detaljer

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 8. september Vår ref.

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 8. september Vår ref. Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 08. 2016 Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 8. september Vår ref. Styresekretær Møtetype: Møtedato: Møtetid: Møtested: Ekstraordinært styremøte 8.

Detaljer

KPU STHF. Sakspresentasjon 23/6 2014

KPU STHF. Sakspresentasjon 23/6 2014 KPU STHF Sakspresentasjon 23/6 2014 Saksliste 44/2014 Godkjenning av referat og saksliste 45/2014 Saker meldt til Helsetilsynets utrykningsgruppe (3-3a) 46/2014 Antibiotikastatistikk 47/2014 Insidens og

Detaljer

Fristbrudd orientering om status

Fristbrudd orientering om status Saksframstilling Arkivsak Saksbehandler Else Kristin Reitan/Anne Grethe Vhile/Anne Wenche Emblem Fristbrudd orientering om status Sak nr. Styre Møtedato 09/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 24.2.2010

Detaljer

Sak 48/12 Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg ved SunHF

Sak 48/12 Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg ved SunHF Styret i Sunnaas sykehus HF Sak 48/12 Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg ved SunHF Dato: 26.09.2012 Forslag til vedtak: Styret vedtar ny organisering av Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg ved SunHF.

Detaljer

IKT i hverdagen. Jon Haakon Malmer-Høvik Avd. sjef, radiolog, Bildediagnostikk VV-HF

IKT i hverdagen. Jon Haakon Malmer-Høvik Avd. sjef, radiolog, Bildediagnostikk VV-HF IKT i hverdagen Jon Haakon Malmer-Høvik Avd. sjef, radiolog, Bildediagnostikk VV-HF Bruker Carestream i dag Valgt som regional RIS/PACS-leverandør i HSØ vinteren 2013 Carestream valgt som RIS/PACS leverandør

Detaljer

Møteprotokoll. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus Kristiansand, undervisningssenteret

Møteprotokoll. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus Kristiansand, undervisningssenteret Arkivsak 021-2 Dato 26.01.2012 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Møteprotokoll Styre Møtested Sørlandet sykehus HF Dato 26. januar 2012 Tidspunkt Kl 0915-1500 Sørlandet sykehus Kristiansand, undervisningssenteret

Detaljer

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken Dato: 19. juni 2017 Saksbehandler: Elin Onsøyen Direkte telefon: 95812504 Møteprotokoll for styret i Vestre Viken Møtested: Dato: 19. juni 2017 Tidspunkt: Kl. 10.30 15.45 Følgende medlemmer møtte: Navn

Detaljer

REFERAT FRA HOVEDARBEIDSMILJØUTVALGET. Sted: Vestre Viken HF, Wergelandsgate 10 Dato: 10. juni 2013

REFERAT FRA HOVEDARBEIDSMILJØUTVALGET. Sted: Vestre Viken HF, Wergelandsgate 10 Dato: 10. juni 2013 REFERAT FRA HOVEDARBEIDSMILJØUTVALGET Sted: Vestre Viken HF, Wergelandsgate 10 Dato: 10. juni 2013 Tilstede: Arbeidstakerrepresentanter: Hilde Arnesen (leder) Tom Henri Hansen Geir Bye Gundersen Atle Holberg

Detaljer

Lynguide for lab/helsesekretær IHR Winmed2

Lynguide for lab/helsesekretær IHR Winmed2 Lynguide for lab/helsesekretær IHR Winmed2 Interaktiv Henvisning og Rekvirering Innhold 1. Funksjonsoversikt i IHR Side 3 2. Forbered prøvetaking Side 4 3. Rapporter prøvetaking Side 6 4. Daglig sjekk

Detaljer

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent)

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent) Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF Tid: Mandag 17. desember 2012 Sted: Sykehuset Østfold Sarpsborg Tilstede: Hans Jørn Rønningen styreleder Petter Brelin nestleder Ambjørn Bjørnson Britt E.

Detaljer

Revisjon av intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Vestre Viken HF

Revisjon av intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Vestre Viken HF Dato Saksbehandler Direkte telefon 21.11.11 Harald Noddeland 97402040 Vår referanse Arkivkode Saksfremlegg Revisjon av intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Vestre Viken HF

Detaljer

Protokoll fra: Revisjonskomiteen Møtedato: 14.4.2010 kl 18.30-21.40. Møteleder: Andreas Kjær Møtested: Quality Hotell Strand Gjøvik

Protokoll fra: Revisjonskomiteen Møtedato: 14.4.2010 kl 18.30-21.40. Møteleder: Andreas Kjær Møtested: Quality Hotell Strand Gjøvik Helse Sør-Øst RHF Revisjonskomiteen Protokoll fra: Revisjonskomiteen Møtedato: 14.4.2010 kl 18.30-21.40 Møteleder: Andreas Kjær Møtested: Quality Hotell Strand Gjøvik Komitésekretær: Deltakere: Revisjonskomiteen:

Detaljer

Nasjonal dugnad for preanalyse -Oppsummering og erfaring. Fagmøte 2017 Wenche Iren Bjelkarøy Noklus

Nasjonal dugnad for preanalyse -Oppsummering og erfaring. Fagmøte 2017 Wenche Iren Bjelkarøy Noklus Nasjonal dugnad for preanalyse -Oppsummering og erfaring Fagmøte 2017 Wenche Iren Bjelkarøy Noklus Jeg vil snakke om: Bakgrunn for Nasjonal dugnad Hva gjorde vi? Resultater Hva har det lært oss? Bakgrunn:

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 014/ Trykte vedlegg: 1. Handlingsplan 2012 Strategi for Kvalitet og Pasientsikkerhet

Styret ved Vestre Viken HF 014/ Trykte vedlegg: 1. Handlingsplan 2012 Strategi for Kvalitet og Pasientsikkerhet Saksfremlegg Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 22.02.12 Jan Reidar Bergwitz-Larsen 913 67 503 Rullering av handlingsplan for strategi for kvalitet og pasientsikkerhet Saksnr. Møtedato

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Interne revisjoner resultater 2014 og tema 2015 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 44-2015 Fagdirektør Halfrid Waage/ kvalitetssjef Elisabeth

Detaljer

Glemt av sykehuset kortnavnet er hentet fra medieoppslag

Glemt av sykehuset kortnavnet er hentet fra medieoppslag Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret

Detaljer

Årsrapport 2012 Overvåking av postoperative sårinfeksjoner ved Akershus universitetssykehus

Årsrapport 2012 Overvåking av postoperative sårinfeksjoner ved Akershus universitetssykehus Årsrapport 1 Overvåking av postoperative sårinfeksjoner ved Akershus universitetssykehus 1. Hovedbudskap Dette dokumentet omtaler overvåking av sykehusinfeksjoner ved Ahus og resultater for 1. Ved Ahus

Detaljer

Vedlegg 1 tidligere vedtak i saken. Styrevedtak i Vestre Viken: Styrets vedtak 25. august 2010, sak 97/10:

Vedlegg 1 tidligere vedtak i saken. Styrevedtak i Vestre Viken: Styrets vedtak 25. august 2010, sak 97/10: Vedlegg 1 tidligere vedtak i saken Styrevedtak i Vestre Viken: Styrets vedtak 25. august 2010, sak 97/10: Styret for Vestre Viken HF tar den fremlagte endelige rapporten fra Konsernrevisjonen i Helse Sør-

Detaljer

Prosjektmandat. Overgang fra døgn- til dagbehandling og. Våren 2011

Prosjektmandat. Overgang fra døgn- til dagbehandling og. Våren 2011 1 / 8 Overgang fra døgn- til dagbehandling og Våren 2011 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Nils Fr. Wisløff Prosjekteier Administrerende direktør 02.03.11 2 / 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PROSJEKTETS NAVN...

Detaljer

Forbedring av funksjonalitet og arbeidsrutiner for elektronisk pasientjournal

Forbedring av funksjonalitet og arbeidsrutiner for elektronisk pasientjournal Saksfremlegg Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 20.06.11 Harald Noddeland 974 02 0 40 Forbedring av funksjonalitet og arbeidsrutiner for elektronisk pasientjournal Saksnr. Møtedato

Detaljer

REFERAT FRA HOVEDARBEIDSMILJØUTVALGET. Sted: Vestre Viken HF, Wergelandsgate 10 Dato: 11. februar 2013

REFERAT FRA HOVEDARBEIDSMILJØUTVALGET. Sted: Vestre Viken HF, Wergelandsgate 10 Dato: 11. februar 2013 REFERAT FRA HOVEDARBEIDSMILJØUTVALGET Sted: Vestre Viken HF, Wergelandsgate 10 Dato: 11. februar 2013 Tilstede: Arbeidstakerrepresentanter: Hilde Arnesen (leder) Tom Henri Hansen Nina Sandsbakk Geir Bye

Detaljer

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken Dato: 27. april 2015 Saksbehandler: Elin Onsøyen Direkte telefon: 95812504 Vår referanse: Møteprotokoll for styret i Vestre Viken Møtested: Wergelandsgt. 10, Drammen Habiliteringsavdelingens konferansesal

Detaljer

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet.

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet. Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Styreleder i helseforetakene i Helse Sør-Øst Helseforetakene i Helse Sør-Øst

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Protokoll fra forrige styremøte legges fram for godkjenning.

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Protokoll fra forrige styremøte legges fram for godkjenning. Arkivsak Dato 15.05.2012 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 24.05.2012 Sak nr 051-2012 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Godkjenning av protokoll fra styremøte

Detaljer

Prosjektmandat. Områdeplan rehabilitering i Vestre Viken helseområde

Prosjektmandat. Områdeplan rehabilitering i Vestre Viken helseområde VEDLEGG 1 Prosjektmandat Områdeplan rehabilitering i Vestre Viken helseområde Utarbeidet dato : 31.08.2011 Utarbeidet av : Prosjektleder Anne Marit Hamstad Fuglum Samhandlingsdirektør Eva Håheim Pedersen

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni 2013 SAK NR GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 23. MAI Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni 2013 SAK NR GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 23. MAI Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni 2013 SAK NR 048-2013 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 23. MAI 2013 Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøtet 23. mai 2013

Detaljer

Håndtering av fristbrudd og kapasitetsplanlegging i SSHF.

Håndtering av fristbrudd og kapasitetsplanlegging i SSHF. Side: 1 / 5 Håndtering av fristbrudd og kapasitetsplanlegging i SSHF. ENDRINGSLOGG: Versjon Dato Endring Endring utført av Godkjent av REFERANSER TIL ANDRE DOKUMENTER (VEDLEGG): Nr. Dokumentnavn Obl. Ja

Detaljer

Styresak NOIS-resultater 3. tertial 2016

Styresak NOIS-resultater 3. tertial 2016 Direktøren Styresak 096-2016 NOIS-resultater 3. tertial 2016 Saksbehandler: Beate Sørslett Dato dok: 14.11.2016 Møtedato: 16.11.2016 Vår ref: 2014/2701 Vedlegg (t): Innstilling til vedtak Styret tar saken

Detaljer

LabSI a. Fra avdeling for Medisinsk biokjemi: Intern, juni 2016 fra Laboratoriemedisin

LabSI a. Fra avdeling for Medisinsk biokjemi: Intern, juni 2016 fra Laboratoriemedisin Fra avdeling for Medisinsk biokjemi: Sykehuset Innlandets laboratoriehåndbok er nå tilgjengelig på Intranett og Internett. I første omgang gjelder dette analyser som utføres ved Medisinsk biokjemi i SI.

Detaljer

RAPPORT Fra Til SunHF, januar 2014

RAPPORT Fra Til SunHF, januar 2014 RAPPORT Fra Til SunHF, januar 2014 Innledning Pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender har vært en treårig kampanje som skal redusere pasientskader og forbedre pasientsikkerheten i Norge. I trygge hender

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR PLAN FOR INTERNE REVISJONER Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR PLAN FOR INTERNE REVISJONER Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 11.02.16 SAK NR 003-2016 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2016 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar plan for interne revisjoner 2016 til etterretning. 2. Revisjoner på foretaksnivå

Detaljer

Styresak 110-2015 NOIS-resultater 1. tertial 2015

Styresak 110-2015 NOIS-resultater 1. tertial 2015 Direktøren Styresak 110-2015 NOIS-resultater 1. tertial 2015 Saksbehandler: Børre Johnsen, Øystein R Johansen, Beate Sørslett Saksnr.: 2014/2701 Dato: 02.11.2015 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Preliminære

Detaljer

Prosjektmandat. effektiv bruk av senger ved Drammen sykehus inkl. opprettelse av observasjonspost. Våren 2011

Prosjektmandat. effektiv bruk av senger ved Drammen sykehus inkl. opprettelse av observasjonspost. Våren 2011 1 / 8 sykehus inkl. opprettelse av observasjonspost Våren 2011 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Nils Fr. Wisløff Prosjekteier Administrerende direktør 2 / 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PROSJEKTETS NAVN...

Detaljer

Vedlegg 1 1. Kategorisering av tiltak 2. Skjema for tiltaksoppfølging 2011

Vedlegg 1 1. Kategorisering av tiltak 2. Skjema for tiltaksoppfølging 2011 Vedlegg 1 1. Kategorisering av tiltak 2. Skjema for tiltaksoppfølging 2011 Kategorisering av tiltak TILTAKSOVERSIKT Variabel lønn og ferieavvikling Overgang døgn- dag Ikke medisinske støtttjenester Fast

Detaljer

Stillingene lyses ut med forbehold om behandling av organisasjonsplanen i Klinikk for intern service i arbeidsmiljøutvalget.

Stillingene lyses ut med forbehold om behandling av organisasjonsplanen i Klinikk for intern service i arbeidsmiljøutvalget. INTERN UTLYSNING Stillingene lyses ut med forbehold om behandling av organisasjonsplanen i Klinikk for intern service i arbeidsmiljøutvalget. Ansatte med mulig rettskrav* til stillingene må melde sitt

Detaljer

På vei mot digitale helsetjenester til befolkningen. Robert Nystuen Healthworld 2013-31. oktober

På vei mot digitale helsetjenester til befolkningen. Robert Nystuen Healthworld 2013-31. oktober På vei mot digitale helsetjenester til befolkningen Robert Nystuen Healthworld 2013-31. oktober Vestre Viken ble etablert 1. juli 2009 da Ringerike sykehus, Sykehuset Buskerud, Sykehuset Asker og Bærum,

Detaljer

Avvik med ref. lov. avvik

Avvik med ref. lov. avvik Rapportering av etter eksterne til Helse Sør-Øst,.halvår 2, Vestre Viken HF 9.. Rød skrift = 2 Helse Pasientrettighetsloven Helsepersonelloven Spesialisthelsetjenesteloven Lov om psykisk helsevern Smittevernloven

Detaljer

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken Dato: 15. desember 2014 Saksbehandler: Elin Onsøyen Direkte telefon: 95812504 Vår referanse: Møteprotokoll for styret i Vestre Viken Møtested: Dato: 15. desember 2014 Tidspunkt: Kl. 10.00 15.40 Følgende

Detaljer

Fra administrasjonen: Adm. direktør Just Ebbesen og administrasjonssjef Vigdis Velgaard (referent)

Fra administrasjonen: Adm. direktør Just Ebbesen og administrasjonssjef Vigdis Velgaard (referent) Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF Tid: Mandag 31.10.2011 Sted: Sykehuset Østfold Sarpsborg Tilstede: Peder Olsen Olav Mugaas Petter Brelin Ambjørn Bjørnson Siv H Jacobsen Hans Jakobsen Gretha

Detaljer

1. Oppfølgingsrevisjon av pasientadministrativt arbeid i Vestre Viken HF

1. Oppfølgingsrevisjon av pasientadministrativt arbeid i Vestre Viken HF Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. 1. Oppfølgingsrevisjon av pasientadministrativt

Detaljer

Kvalitet og pasientsikkerhetsarbeidet i Helse Stavanger. Styresak 20. september 2017

Kvalitet og pasientsikkerhetsarbeidet i Helse Stavanger. Styresak 20. september 2017 Kvalitet og pasientsikkerhetsarbeidet i Helse Stavanger Styresak 20. september 2017 Samkjøre og synliggjøre styringsmålene Lukke avvik Sørge for korrigerende tiltak Forbedre rutiner og prosedyrer 9 Korrigere

Detaljer

Kvalitet og pasientsikkerhet

Kvalitet og pasientsikkerhet Kvalitet og pasientsikkerhet En statusrapport over pasientsikkerhetsarbeidet i Midt Norge Styremøte 12.03.2014 Status knyttet til mål i det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet GTT Nasjonale innsatsområder

Detaljer

NOIS-data som grunnlag for infeksjonsforebyggende tiltak ved keisersnitt. Sykehuset Telemark

NOIS-data som grunnlag for infeksjonsforebyggende tiltak ved keisersnitt. Sykehuset Telemark NOIS-data som grunnlag for infeksjonsforebyggende tiltak ved keisersnitt. Sykehuset Telemark Overvåkingsdagen 6.september 2011 Hygienesykepleier Kristin Broch Dahl Postoperative sårinfeksjoner etter keisersnitt,

Detaljer

Læringsnettverk som metode i kontinuerlig forbedring Erfaringer fra arbeidet med pasientforløp hjem til hjem

Læringsnettverk som metode i kontinuerlig forbedring Erfaringer fra arbeidet med pasientforløp hjem til hjem Læringsnettverk som metode i kontinuerlig forbedring Erfaringer fra arbeidet med pasientforløp hjem til hjem Spesialrådgiver Rune Tufte, Vestre Viken HF Spesialrådgiver Vigdis Bache Semb, Vestre Viken

Detaljer

Rapportering av avvik etter eksterne tilsyn til Helse Sør-Øst 2010 Vestre Viken HF versjon 1.3 190111

Rapportering av avvik etter eksterne tilsyn til Helse Sør-Øst 2010 Vestre Viken HF versjon 1.3 190111 Rapportering av etter eksterne tilsyn til Helse Sør-Øst 2 Vestre Viken HF versjon.3 9 Helsetilsyn Pasientrettighetsen Helsepersonelen Spesialisthelsetjenesteen Lov om psykisk helsevern Smittevernen Lov

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 20.09.2012 Sak nr: 055/2012 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler : Sven-Erik Andersen og Torgeir Grøtting Prosjektet Glemt av Orientering om status i SiV Trykte vedlegg

Detaljer

Per Sigurd Sørensen, styremedlem (H) Jan-Roger Olsen, administrerende direktør Kåre Smith Heggland, referent

Per Sigurd Sørensen, styremedlem (H) Jan-Roger Olsen, administrerende direktør Kåre Smith Heggland, referent FORELØPIG PROTOKOLL FRA STYREMØTE 24. FEBRUAR 2010 Til stede Meldt forfall Fra brukerutvalget Fra administrasjonen Peder Olsen, styreleder May Britt Lunde, nestleder (Ap) Eva Kvelland, styremedlem (V)

Detaljer

Orientering om tiltaksplan for arbeid med anbefalinger etter Internrevisjonsrapport 04/2013 - Henvisninger og ventelister i Helse Finnmark HF

Orientering om tiltaksplan for arbeid med anbefalinger etter Internrevisjonsrapport 04/2013 - Henvisninger og ventelister i Helse Finnmark HF Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/2208 Andreas Ertesvåg, 78 97 31 54 Hammerfest, 5.2.2014 Saksnummer 6/2014 Saksansvarlig: Harald Sunde, Medisinsk fagsjef Møtedato:

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 20. september 2012 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Stabsdirektør pasientsikkerhet og kvalitet 1. Prosjektmandat

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ Møte Saksnr. Møtedato. Drammen, 19. august Nils Fredrik Wisløff. Administrerende direktør

Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ Møte Saksnr. Møtedato. Drammen, 19. august Nils Fredrik Wisløff. Administrerende direktør Dato: 19.august 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.7.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ 2013 26.8.2013 Vedlegg: 1.

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 22.3.12 Sak nr: 18/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI JAN FEB Trykte vedlegg: Ingen Bakgrunn for

Detaljer

Registrering av preanalytiske feil Informasjon om nasjonal dugnad

Registrering av preanalytiske feil Informasjon om nasjonal dugnad Registrering av preanalytiske feil Informasjon om nasjonal dugnad Nasjonal/lokal preanalytisk kvalitetsindikator Helle B. Hager Ansvarlig spesialist i Noklus Vestfold og avdelingsoverlege Sentrallaboratoriet,

Detaljer

- oppfølging av revisjonsrapport 5/2013

- oppfølging av revisjonsrapport 5/2013 Vedlegg styresak 099-2013 Handlingsplan - styring og kontroll av pasientadministrative rutiner ved SSHF - oppfølging av revisjonsrapport 5/2013 Sørlandet sykehus HF Versjon 1.0 oppdatert pr. 23.10.13 INNHOLD

Detaljer