Downloaded from ManualsPrinter.com Manuals

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Downloaded from ManualsPrinter.com Manuals"

Transkript

1 Startveiledning Les denne håndboken før du betjener produktet. Oppbevar håndboken på et trygt sted etter du har lest den, slik at du kan finne den igjen senere.

2 Innhold Oversikt over maskinfunksjoner... 1 Håndbøker for maskinen Nødvendige innstillinger for å bruke maskinfunksjonene Sette opp maskinen... 3 Slå på maskinen... 3 Angi dato og klokkeslett... 4 Foreta faksinnstillinger...10 Registrere brukertelefonnummer og enhetsnavn Informasjon om knappene Om avsenderinformasjon Velge mottaksmodusen som passer til dine behov Om mottaksmodiene Hvis det er nødvendig å bruke pulssignalering Konfigurere nettverkstilkobling...18 Angi innstillingene for IP-adresse Angi IP-adresse automatisk Kontrollere innstillingen for IP-adressen Konfigurere datamaskin og programvare Typer tilkobling mellom en datamaskin og maskinen...23 Om User Software CD (Brukerprogramvare-CD)...24 Nettverkstilkobling...26 Fremgangsmåte for installering Kontrollere installasjonen USB-tilkobling...32 Fremgangsmåte for installering Kontrollere installasjonen Tillegg Multi-lingual User Manual CD (Flerspråklig brukerhåndbok-cd) (den elektroniske håndboken)...38 Systemkrav Bruke Multi-lingual User Manual CD (Flerspråklig brukerhåndbok-cd) (den elektroniske håndboken)... 38

3 Oversikt over maskinfunksjoner Denne håndboken beskriver hvordan du angir de nødvendige innstillingene for å konfigurere maskinen og installere programvaren. Når du har konfigurert maskinen, kan du bruke funksjonene som er beskrevet i illustrasjonen nedenfor. Hvis du vil ha mer informasjon om de enkelte funksjonene, kan du se den elektroniske håndboken. Utskrift Sikkerhet Skanning E-post Kopiering Kontrollere fra PC Faks* Nettverk Håndbøker for maskinen *Hvis du vil bruke denne funksjonen på irc1021i, trenger du Super G3 FAX Board (ekstrautstyr). Startveiledning Elektronisk håndbok Konfigurere installasjonen Alle bruksfunksjoner Startveiledning (dette dokumentet): Konfigurering av maskinen og programvareinstallasjon. Les denne håndboken før du betjener produktet. Den elektroniske håndboken (finnes på Multi-lingual User Manual CD (Flerspråklig brukerhåndbok-cd)): Alle bruksfunksjoner. 1

4 1 Nødvendige innstillinger for å bruke maskinfunksjonene Når du skal bruke funksjonene (kopiering, faksing, direkte utskrift, skanning til medier, PC-utskrift, PC-faksing, skanning, e-post, I-Fax (I-faks), Remote UI (eksternt grensesnitt), skanning til filserver) på maskinen, må du angi innstillingene i diagrammet nedenfor. Hvis du for eksempel har tenkt å bruke kopieringsfunksjonen, må du angi innstillinger under Maskininnstillinger. Konfigurasjonsdiagram for imagerunner C1021i/C1021iF OPPSTART AV MASKINKONFIGURASJONEN Maskininnstillinger Slå på maskinen s. 3 Angi dato og klokkeslett s. 4 Faksinnstillinger* 1 Registrere brukertelefonnummer og enhetsnavn Velge mottaksmodusen som passer til dine behov s. 10 s. 14 Angi innstillingene for IP-adresse s. 18 Programvareinnstillinger Installasjon for nettverkstilkobling s. 26 Installasjon for USB-tilkobling s. 32 Se Nettverksinnstillinger Nettverksinnstillinger i den elektroniske håndboken Kopiering, faksing * 1, Direkte utskrift, Skanning til media PC-utskrift, PC-faksing* 1, skanning PC-utskrift, PC-faksing* 1 E-post* 2, I-Fax (I-faks)* 2, Remote UI (eksternt grensesnitt)* 2, Skanning til filserver* 2 * 1 Ved bruk av faksfunksjonen må du koble til telefonkabelen. (Faksfunksjonen er tilgjengelig når Super G3 FAX Board-fakskortet (tilleggsutstyr) er installert (Super G3 FAX Board-fakskortet er standardutstyr for imagerunner C1021iF).) * 2 Maskinen må være koblet til nettverket. (Innstillinger for hver funksjon kreves for bruk av følgende funksjoner: E-post, I-Fax (I-faks), Remote UI (eksternt grensesnitt) og skanning til filserver.) 2

5 2 Sette opp maskinen Slå på maskinen Displayet går tilbake til standbymodus: Maskinen kan gå i standbymodus (autoklareringsfunksjonen) mens du setter den opp. Angi innstillingen på nytt fra hovedmenyen. Standardinnstillingen er 2 minutter. Se Introduksjon av maskinen i den elektroniske håndboken hvis du vil endre innstillingene. Displayet er av: Maskinen kan gå i hvilemodus mens du konfigurerer den. Trykk på (Av/På) for å slå på displayet igjen og fortsette konfigureringen. Standardinnstillingen er 15 minutter. Se Introduksjon av maskinen i den elektroniske håndboken hvis du vil endre innstillingene. 1 Trykk på [I]-siden på hovedstrømbryteren (A) for å slå den PÅ. 2 Hvis skjermbildet for å velge språk nedenfor vises, bruker du [], [] eller (blahjul) til å velge et språk. Trykk deretter på [OK]. Du må ikke koble maskinen til datamaskinen med en USB-kabel på dette tidspunktet. Maskinen og datamaskinen må bare kobles sammen via en USBkabel under programvareinstalleringen. (En USB-kabel brukes ikke når maskinen er koblet til via en nettverksforbindelse.) Fest strømbryteretiketten på området ovenfor hovedstrømbryteren. Maskinen starter på nytt automatisk. Språkinnstillingen kan endres senere. Trykk på [Main Menu] (Hovedmeny) <Tilleggsfunk.> <Fellesinnstillinger> <Språkvelger> <Utført> Velg <På> Velg ønsket språk Slå AV hovedstrømmen Start maskinen på nytt. 3

6 2 Sette opp maskinen 3 Hvis skjermbildet for å velge land/region nedenfor vises, bruker du [], [] eller (blahjul) til å velge land/region. Trykk deretter på [OK]. Innstillingen for land/region kan endres senere. Trykk på [Main Menu] (Hovedmeny) <Tilleggsfunk.> <Systemstyring innstillinger> <Kommunikasjoninnstillinger> <Velg land/ region> <Utført> Velg land/region Slå AV hovedstrømmen Start maskinen på nytt. 4 Hovedskjermbildet vises på displayet, som vist nedenfor. Maskinen starter på nytt automatisk. Kontroller at riktig land/region er valgt. Hvis landet/regionen ikke er angitt riktig, kan det oppstå problemer ved sending/mottak av fakser. Angi dato og klokkeslett Du MÅ angi dato og klokkeslett før du bruker maskinen. Innstillingene for dato og klokkeslett brukes som standard for tidsinnstillingsfunksjoner. Informasjon om knappene Trykk på [] [] [] [] for å flytte markøren. Bruk (blahjul) til å flytte markøren. Trykk på venstre/høyre valgknapp for å velge alternativknappen nederst på displayet. Trykk på (talltaster) for å angi tall. Trykk på [OK] for å angi inntastingen eller fortsette til det neste skjermbildet. Trykk på [tilbake] for å gå tilbake til det forrige skjermbildet. Trykk på (Fjern) for å slette hele inntastingen. Talltaster Venstre/høyre valgknapp [///] [Tilbake] Blahjul [OK] Displayet går tilbake til standbymodus: Maskinen kan gå i standbymodus (autoklareringsfunksjonen) mens du setter den opp. Angi innstillingen på nytt fra hovedmenyen. Standardinnstillingen er 2 minutter. Se Introduksjon av maskinen i den elektroniske håndboken hvis du vil endre innstillingene. Displayet er av: Maskinen kan gå i hvilemodus mens du konfigurerer den. Trykk på (Av/På) for å slå på displayet igjen og fortsette konfigureringen. Standardinnstillingen er 15 minutter. Se Introduksjon av maskinen i den elektroniske håndboken hvis du vil endre innstillingene. 4

7 2 Sette opp maskinen 1 Trykk på [Main Menu] (Hovedmeny). 2 Trykk på høyre valgknapp for å velge <Tilleggsfunk.>. 5 Bruk [], [] eller (blahjul) til å velge <Gjeldende tidsinnstillinger>, og trykk deretter på [OK]. 3 Bruk [], [] eller (blahjul) til å velge <Tidsinnstillinger>, og trykk deretter på [OK]. 6 Bruk (talltaster) til å angi datoen (dag/ måned/år) og klokkeslettet (i 24-timersformat/ militærtidsformat), og trykk deretter på [OK]. 4 Bruk [], [] eller (blahjul) til å velge <Dato og tid innstillinger>, og trykk deretter på [OK]. Angi måneden og dagen med fire sifre (inkludert nuller). Angi alle fire sifrene for året, og angi klokkeslettet i 24-timersformat som fire sifre (inkludert nuller) uten mellomrom. Eksempler: 6. mai : : Hvis du gjør en feil når du angir verdier, trykker du på (Fjern) og angir verdiene på nytt. Start med måneden. Hvis du vil angi tidssonen, går du til trinn 7. Hvis du vil angi sommertiden uten å angi tidssonen, går du til trinn 9. 5

8 2 Sette opp maskinen 7 Bruk [], [] eller (blahjul) til å velge <Tidssone innstillinger>, og trykk deretter på [OK]. 9 Bruk [], [] eller (blahjul) til å velge <Sommertid innstillinger>, og trykk deretter på [OK]. 8 Bruk [], [] eller (blahjul) til å velge tidssonen maskinen befinner seg i, og trykk deretter på [OK]. I noen land stilles klokken frem om sommeren. Denne perioden dette gjelder for, kalles sommertid. Hvis du angir sommertiden, stiller maskinen automatisk standardtiden på maskinen én time fremover klokken 02:00 på den angitte datoen. Standardinnstillingen er <På>. 10 Bruk [], [] eller (blahjul) til å velge <På>, og trykk deretter på [OK]. Verdens standardtidssoner er uttrykt globalt med forskjellen i timer (± 12 timer) fra GMT (0 timer). En tidssone er en region som har den samme tidsforskjellen. Klokkeslettet ved Greenwich-observatoriet i England kalles GMT (Greenwich-middeltid). Standardinnstillingen er GMT 0:00. Hvis du vil angi sommertiden, går du til trinn Bruk [], [] eller (blahjul) til å velge <Måned>, og trykk deretter på [OK]. 6

9 2 Sette opp maskinen 12 Bruk [], [] eller (blahjul) til å velge måneden når sommertiden starter, og trykk deretter på [OK]. 15 Bruk [], [] eller (blahjul) til å velge <Ukedag>, og trykk deretter på [OK]. 13 Bruk [], [] eller (blahjul) til å velge <Uke>, og trykk deretter på [OK]. 16 Bruk [], [] eller (blahjul) til å velge ukedagen, og trykk deretter på [OK]. 14 Bruk [], [] eller (blahjul) til å velge uken, og trykk deretter på [OK]. 17 Trykk på høyre valgknapp for å velge <Innstill>. 7

10 2 Sette opp maskinen 18 Bruk [], [] eller (blahjul) til å velge <Måned>, og trykk deretter på [OK]. 21 Bruk [], [] eller (blahjul) til å velge uken, og trykk deretter på [OK]. 19 Bruk [], [] eller (blahjul) til å velge måneden når sommertiden slutter, og trykk deretter på [OK]. 22 Bruk [], [] eller (blahjul) til å velge <Ukedag>, og trykk deretter på [OK]. 20 Bruk [], [] eller (blahjul) til å velge <Uke>, og trykk deretter på [OK]. 23 Bruk [], [] eller (blahjul) til å velge ukedagen, og trykk deretter på [OK]. 8

11 2 Sette opp maskinen 24 Trykk på høyre valgknapp for å velge <Innstill>. 25 Trykk på [Main Menu] (Hovedmeny) for å gå tilbake til hovedmenyskjermbildet. 9

12 2 Sette opp maskinen Foreta faksinnstillinger Denne delen beskriver hvordan du angir faksinnstillinger. Hvis du bruker imagerunner C1021i uten Super G3 FAX Board-fakskortet (tilleggsutstyr), hopper du over fremgangsmåten i denne delen. Gå til Konfigurere nettverkstilkobling på s. 18. Registrere brukertelefonnummer og enhetsnavn Denne delen beskriver fremgangsmåten for registrering av brukertelefonnummer og enhetsnavn. Se Informasjon om knappene nedenfor. Informasjon om knappene Bruk knappene vist nedenfor til å legge inn informasjon i maskinen. Talltaster Venstre/høyre valgknapp [///] [Tilbake] Blahjul [OK] Du kan legge inn følgende tegn i hver inntastingsmodus: Trykk på (talltaster) for å angi tall. Trykk på venstre/høyre valgknapp for å velge alternativknappen nederst på displayet. Trykk på [] [] [] [] for å flytte markøren. Bruk (blahjul) til å endre markørposisjon. Trykk på [OK] for å angi inntastingen eller fortsette til det neste skjermbildet. Trykk på [tilbake] for å gå tilbake til det forrige skjermbildet. 10

13 2 Sette opp maskinen For skjermbilder som krever alfanumeriske oppføringer. Trykk på [] [] [] [] eller (blahjul) for å flytte markøren. <A/1>: Modus for alfanumeriske tegn <Sym>: Modus for symboler Trykk på [OK] for å angi det fremhevede tegnet eller mellomrommet og for å bestemme modus. Du kan også bruke (talltaster) til å angi tall. Velg <Slette bakover> ved å trykke på den venstre valgknappen for å tømme de angitte tegnene, ett etter ett. Velg <Innstill> ved å trykke på høyre valgknapp for å fullføre angivelsen og gå tilbake til forrige skjermbilde. Displayet går tilbake til standbymodus: Maskinen kan gå i standbymodus (autoklareringsfunksjonen) mens du setter den opp. Angi innstillingen på nytt fra hovedmenyen. Standardinnstillingen er 2 minutter. Se Introduksjon av maskinen i den elektroniske håndboken hvis du vil endre innstillingene. Displayet er av: Maskinen kan gå i hvilemodus mens du konfigurerer den. Trykk på (Av/På) for å slå på displayet igjen og fortsette konfigureringen. Standardinnstillingen er 15 minutter. Se Introduksjon av maskinen i den elektroniske håndboken hvis du vil endre innstillingene. 1 Trykk på [Main Menu] (Hovedmeny). 2 Trykk på høyre valgknapp for å velge <Tilleggsfunk.>. 4 Bruk [], [] eller (blahjul) til å velge <Faksinnstillinger>, og trykk deretter på [OK]. 5 Bruk [], [] eller (blahjul) til å velge <Brukerinnstillinger>, og trykk deretter på [OK]. 3 Bruk [], [] eller (blahjul) til å velge <Kommunikasjoninnstillinger>, og trykk deretter på [OK]. 11

14 2 Sette opp maskinen 6 Bruk [], [] eller (blahjul) til å velge <Lagre enhetens tlf.nr.>, og trykk deretter på [OK]. 8 Trykk på høyre valgknapp for å velge <Utført>. 7 Bruk (talltaster) til å angi faksnummeret (opptil 20 sifre). Trykk på høyre valgknapp for å velge <Lagre> for å bekrefte oppføringen, eller bruk [], [] eller (blahjul) til å velge <Lagre>, og trykk deretter på [OK]. (Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du angir tegn, kan du se s. 10.) 9 Trykk på høyre valgknapp for å velge <Utført>. 10 Bruk [], [] eller (blahjul) til å velge <Fellesinnstillinger>, og trykk deretter på [OK]. Følgende knapper kan velges med [], [] eller (blahjul). <Mellomrom>: Setter inn et mellomrom. <+>: Setter inn et plusstegn. <Slett bakover>: Sletter det siste angitte tallet. Hvis du vil slette hele det angitte tallet, trykker du på (Fjern). 12

15 2 Sette opp maskinen 11 Bruk [], [] eller (blahjul) til å velge <Sendeinnstillinger>, og trykk deretter på [OK]. 13 Angi enhetsnavnet (navnet ditt, firmanavnet osv.) ved å bruke [], [], [], [] eller (blahjul) til å velge tegnene, og trykk deretter på [OK] for å angi oppføringen. Trykk på høyre valgknapp for å bekrefte oppføringen ved å velge <Innstill>. (Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du angir tegn, kan du se s. 10.) 12 Bruk [], [] eller (blahjul) til å velge <Lagre enhetsnavn>, og trykk deretter på [OK]. Du kan bare registrere ett enhetsnavn. Hvis du vil slette de siste inntastede tegnene, trykker du på venstre valgknapp og velger <Slette bakover>. Hvis du vil slette alle de inntastede tegnene, trykker du på (Fjern). Om avsenderinformasjon 14 Trykk på [Main Menu] (Hovedmeny) for å gå tilbake til hovedmenyskjermbildet. Før du sender dokumenter, MÅ du registrere faksnummeret, enhetsnavnet og gjeldende dato og klokkeslett på maskinen. Avsenderinformasjonen du registrerer i maskinen, vises i toppteksten på alle sidene som mottakeren mottar. Dato og klokkeslett Faks-/telefonnumre Enhetsnavn Jobbnummer Sidenummer / Antall sider 13

16 2 Sette opp maskinen Velge mottaksmodusen som passer til dine behov Om mottaksmodiene <Auto mottak> Mottar fakser automatisk. Når du bare bruker faksfunksjonen, kan du velge denne modusen uten å koble til en ekstern telefon. Ved mottak av fakser Maskinen mottar fakser automatisk. <Faks/tlf autovelger> Veksler automatisk mellom faksanrop og taleanrop. Maskinen mottar fakser automatisk og ringer ved taleanrop. Ved mottak av fakser Maskinen mottar fakser automatisk. Ved mottak av taleanrop Maskinen reagerer ikke. Ved mottak av taleanrop Maskinen ringer. Svar på anropet. <Svarmodus> Mottar fakser automatisk og ruter taleanrop til telefonen med innebygd telefonsvarer. Ved mottak av fakser Telefonen med innebygd telefonsvarer ringer, og maskinen mottar fakser automatisk. Ved mottak av taleanrop Telefonen med innebygd telefonsvarer ringer og tar opp talemeldinger. <Manuelt mottak> Ringer for hvert anrop, uavhengig av om det er et faksanrop eller et taleanrop. For et faksanrop må du aktivere maskinen til å motta faksen manuelt. Ved mottak av fakser Den eksterne telefonen ringer. For å motta faksen må du ta av røret og velge <Sende/fakse> <Legg inn faks (ny)> <Mottaksstart>. Du kan også bruke fjernmottaksfunksjonen via den eksterne telefonen. Ved mottak av taleanrop Den eksterne telefonen ringer. Svar på anropet. 14

17 2 Sette opp maskinen Mottaksmodus bestemmer hvordan maskinen skal svare på i innkommende fakser og taleanrop. Velg modusen som passer best til dine behov, basert på diagrammet nedenfor. Hvis du vil ha mer informasjon om mottaksmodiene, kan du se Om mottaksmodiene på s. 14. Har du en dedikert fakslinje? JA NEI Motta fakser automatisk og bruke telefonen for å motta anrop? JA NEI Motta fakser automatisk og bruke telefonsvarer for anrop? JA NEI <Auto mottak> <Faks/tlf autovelger> <Svarmodus> <Manuelt mottak> Funksjonen for fjernmottak er nyttig når mottaksmodusen er satt til <Manuelt mottak> og maskinen er koblet til en ekstern telefon. Du kan motta fakser ved å ta av røret på den eksterne telefonen og trykke en tosifret fjernmottaks-id (standardinnstillingen er 25). Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Faksing i den elektroniske håndboken. Telefonen med innebygd telefonsvarer eller telefonsvareren må være koblet direkte til maskinen for å bruke <Svarmodus>. Kontroller at den automatiske telefonsvareren på telefonen med innebygd telefonsvarer eller telefonsvareren er aktivert. Den eksterne telefonen må være koblet til maskinen for å bruke <Faks/tlf autovelger> eller <Manuelt mottak>. Som standard er <Auto mottak> valgt i <Mottaksmodus valg>. Hvis en ekstern telefon er koblet til maskinen og du mottar en faks eller et taleanrop, ringer den eksterne telefonen. Du kan besvare taleanrop mens den eksterne telefonen ringer. Hvis du vil deaktivere det innkommende ringesignalet, trykker du på [Main Menu] (Hovedmeny) for å velge <Tilleggsfunk.> <Kommunikasjoninnstillinger> <Faksinnstillinger> <Mottaksinnstillinger> <Innkommende ringetone>, og velg deretter <Av>. Talemeldinger støttes ikke med <Svarmodus>. 1 Trykk på [Main Menu] (Hovedmeny). 2 Trykk på høyre valgknapp for å velge <Tilleggsfunk.>. 3 Bruk [], [] eller (blahjul) til å velge <Kommunikasjoninnstillinger>, og trykk deretter på [OK]. 4 Bruk [], [] eller (blahjul) til å velge <Faksinnstillinger>, og trykk deretter på [OK]. 15

18 2 Sette opp maskinen 5 Bruk [], [] eller (blahjul) til å velge <Mottaksinnstillinger>, og trykk deretter på [OK]. 6 Bruk [], [] eller (blahjul) til å velge <Mottaksmodus valg>, og trykk deretter på [OK]. 7 Bruk [], [] eller (blahjul) til å velge en mottaksmodus, og trykk deretter på [OK]. 8 Trykk på [Main Menu] (Hovedmeny) for å gå tilbake til hovedmenyskjermbildet. 16

19 2 Sette opp maskinen Hvis det er nødvendig å bruke pulssignalering Typen telefonlinje på maskinen er som standard satt til tonesignalering. Hvis du bruker tonesignalering, kan du hoppe over fremgangsmåten nedenfor. Hvis du bruker pulssignalering, må du følge fremgangsmåten nedenfor og endre innstillingen for type telefonlinje på maskinen til pulssignalering. Hvis du ikke vet hvilken type telefonlinje du bruker, kan du kontakte telefonselskapet du bruker. 1 Trykk på [Main Menu] (Hovedmeny). 2 Trykk på høyre valgknapp for å velge <Tilleggsfunk.>. 3 Bruk [], [] eller (blahjul) til å velge <Kommunikasjoninnstillinger>, og trykk deretter på [OK]. 4 Bruk [], [] eller (blahjul) til å velge <Faksinnstillinger>, og trykk deretter på [OK]. 5 Bruk [], [] eller (blahjul) til å velge <Brukerinnstillinger>, og trykk deretter på [OK]. 6 Bruk [], [] eller (blahjul) til å velge <Valg av type telefonlinje>, og trykk deretter på [OK]. 7 Bruk [], [] eller (blahjul) til å velge <Manuell>, og trykk deretter på [OK]. 8 Bruk [], [] eller (blahjul) til å velge telefonlinjetypen, og trykk deretter på [OK]. <Tone>: Tonesignalering (standard) <Puls>: Pulssignalering 9 Trykk på [Main Menu] (Hovedmeny) for å gå tilbake til hovedmenyskjermbildet. 17

20 2 Sette opp maskinen Konfigurere nettverkstilkobling Du må konfigurere IP-adressen for å koble maskinen til nettverket. En IP-adresse (Internet Protocol) er et ID-nummer som er tilordnet til alle datamaskiner som er koblet til Internett. Du må ha konfigurert IP-adressen på forhånd for å kunne bruke funksjonene nedenfor. Remote UI (eksternt grensesnitt): Du kan få tilgang til og endre maskininnstillingene fra en webleser på datamaskinen ved å bruke programvaren for eksternt grensesnitt. E-post: Send skannede dokumenter som er vedlagt en e-postmelding, via et nettverk. Skann til filserver: Send et skannet dokument til en filserver fra datamaskinen. I-Fax (I-faks): Send et dokument til en maskin som er kompatibel med I-faks. PC-utskrift: Skriv ut dokumenter på en datamaskin. PC-faksing: Faks et dokument på en datamaskin. Skann med Color Network ScanGear (program på CD-ROM-en med programvaren): Lagre skannede dokumenter på en datamaskin. Diagrammet nedenfor viser de nødvendige innstillingene for hver funksjon. IP-ADRESSEINNSTILLINGER E-postinnstillinger Filserverinnstillinger Installere nettverksprogramvare Remote UI (eksternt grensesnitt) E-post, I-Fax (I-faks) Skanning til filserver PC-utskrift, PC-faksing, skanning Angi innstillingene for IP-adresse En IP-adresse må være angitt for at maskinen og datamaskinen skal kunne kommunisere sammen. Det anbefales at nettverksadministratoren utfører prosedyren nedenfor. Før du utfører prosedyren nedenfor, må du kontrollere at maskinen er slått på og koblet til et nettverk. Maskinen støtter automatiske IP-adresser via DHCP-, BOOTP- og RARP-protokollene. Hvis du bruker disse protokollene, velger du <Få automatisk> i trinn 9 i prosedyren nedenfor. Denne maskinen støtter IPv6. (Se Nettverksinnstillinger i den elektroniske håndboken.) Displayet går tilbake til standbymodus: Maskinen kan gå i standbymodus (autoklareringsfunksjonen) mens du setter den opp. Angi innstillingen på nytt fra hovedmenyen. Standardinnstillingen er 2 minutter. Se Introduksjon av maskinen i den elektroniske håndboken hvis du vil endre innstillingene. Displayet er av: Maskinen kan gå i hvilemodus mens du konfigurerer den. Trykk på (Av/På) for å slå på displayet igjen og fortsette konfigureringen. Standardinnstillingen er 15 minutter. Se Introduksjon av maskinen i den elektroniske håndboken hvis du vil endre innstillingene. 18

21 2 Sette opp maskinen 1 Trykk på [Main Menu] (Hovedmeny). 5 Trykk på høyre valgknapp for å velge <Utført>. 2 Trykk på høyre valgknapp for å velge <Tilleggsfunk.>. 3 Bruk [], [] eller (blahjul) til å velge <Systemstyring innstillinger>, og trykk deretter på [OK]. Du må starte maskinen på nytt for at endringer i innstillingene for IP-adresse, delnettmaske og gateway-adresse skal tre i kraft. 6 Bruk [], [] eller (blahjul) til å velge <TCP/ IP innstillinger>, og trykk deretter på [OK]. 4 Bruk [], [] eller (blahjul) til å velge <Nettverksinnstillinger>, og trykk deretter på [OK]. 7 Bruk [], [] eller (blahjul) til å velge <IPv4 innstillinger>, og trykk deretter på [OK]. Hvis du vil ha instruksjoner om innstillingene for IPv6, kan du se Nettverksinnstillinger i den elektroniske håndboken. 19

22 2 Sette opp maskinen 8 Bruk [], [] eller (blahjul) til å velge <IPadresseinnstillinger>, og trykk deretter på [OK]. 11 Bruk (talltaster) til å angi delnettmasken, og trykk deretter på [OK]. 9 Bruk [], [] eller (blahjul) til å velge <Manuelle innstillinger>, og trykk deretter på [OK]. 12 Bruk (talltaster) til å angi gatewayadressen, og trykk deretter på [OK]. 10 Bruk (talltaster) til å angi IP-adressen, og trykk deretter på [OK]. 13 Trykk på [Main Menu] (Hovedmeny) for å gå tilbake til hovedmenyskjermbildet. 14 Sett hovedstrømbryteren på den høyre siden av maskinen til, vent i minst 10 sekunder og sett den deretter tilbake til I. 20

23 2 Sette opp maskinen Angi IP-adresse automatisk Dette er innstillingen for å hente IP-adresse automatisk. Hvis du ikke trenger å konfigurere denne innstillingen manuelt, følger du fremgangsmåten nedenfor. (Hvis maskinen ikke kan hente IP-adressen automatisk, kan du angi IP-adressen, delnettmasken og gateway-adressen manuelt. Hvis du ikke kjenner verdiene, kan du hoppe over hver oppføring ved å trykke på [OK].) Trykk på [Main Menu] (Hovedmeny) <Tilleggsfunk.> <Systemstyring innstillinger> <Nettverksinnstillinger> <Utført> <TCP/IP innstillinger> <IPv4 innstillinger> <IP-adresseinnstillinger> <Få automatisk> <DHCP> Angi IP-adressen Angi delnettmasken Angi gateway-adressen <Utført> [Main Menu] (Hovedmeny) Slå av hovedstrømmen Start maskinen på nytt. Hvis du vil ha mer informasjon om denne innstillingen, kan du se Nettverksinnstillinger i den elektroniske håndboken. Kontrollere innstillingen for IP-adressen Følg fremgangsmåten nedenfor for å kontrollere at maskinen kommuniserer med nettverket på riktig måte. 1 Trykk på [Main Menu] (Hovedmeny). 2 Trykk på høyre valgknapp for å velge <Tilleggsfunk.>. 4 Bruk [], [] eller (blahjul) til å velge <Nettverksinnstillinger>, og trykk deretter på [OK]. 5 Trykk på høyre valgknapp for å velge <Utført>. 3 Bruk [], [] eller (blahjul) til å velge <Systemstyring innstillinger>, og trykk deretter på [OK]. Du må starte maskinen på nytt for at endringer i innstillingene for IP-adresse, delnettmaske og gateway-adresse skal tre i kraft. 21

24 2 Sette opp maskinen 6 Bruk [], [] eller (blahjul) til å velge <TCP/IP innstillinger>, og trykk deretter på [OK]. 9 Trykk på venstre valgknapp for å velge <Sjekk innst.>. 7 Bruk [], [] eller (blahjul) til å velge <IPv4 innstillinger>, og trykk deretter på [OK]. 10 Trykk på høyre valgknapp for å velge <Utført>. Hvis du vil ha instruksjoner om innstillingene for IPv6, kan du se Nettverksinnstillinger i den elektroniske håndboken. 8 Bruk [], [] eller (blahjul) til å velge <IPadresseinnstillinger>, og trykk deretter på [OK]. Hvis maskinen kommuniserer med nettverket på riktig måte, vises IP-adressen, delnettmasken og gatewayadressen. Hvis ikke, vises Hvis maskinen ikke har hentet IP-adressen innen 3 minutter etter du har koblet til LAN-kabelen, må du kontrollere IP-adresseinnstillingene og nettverkskabelen. 11 Trykk på [Main Menu] (Hovedmeny) for å gå tilbake til hovedmenyskjermbildet. 22

25 3 Konfigurere datamaskin og programvare Typer tilkobling mellom en datamaskin og maskinen Du kan koble maskinen til en datamaskin på to måter: USB-tilkobling og nettverkstilkobling. Nettverkstilkobling (For detaljer om konfigurasjonen kan du se s. 26.) Følgende funksjoner er tilgjengelige med nettverkstilkobling: PC-utskrift, Remote UI (eksternt grensesnitt), PC-faksing, skanning, E-post/I-Fax (I-faks) og skanning til filserver. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker de enkelte funksjonene med nettverkstilkobling, kan du se følgende: PC-utskrift Utskrift i den elektroniske håndboken Remote UI (eksternt grensesnitt) Innstillinger fra PC i den elektroniske håndboken Faksing fra en PC Faksing i den elektroniske håndboken Skanning Skanning i den elektroniske håndboken E-post / I-Fax (I-faks) E-post/Faksing i den elektroniske håndboken Skanning til filserver Skanning i den elektroniske håndboken PC-utskrift / Remote UI (eksternt grensesnitt) / PC-faksing / skanning /E-post / I-Fax (I-faks) / skanning til filserver USB-tilkobling (For detaljer om konfigurasjonen kan du se s. 32.) Følgende funksjoner er tilgjengelige med USB-tilkobling: PC-utskrift, PC-faksing Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker de enkelte funksjonene med USB-tilkobling, kan du se følgende: PC-utskrift Utskrift i den elektroniske håndboken Faksing fra en PC Faksing i den elektroniske håndboken PC-utskrift/PC-faksing Du kan bruke USB-tilkobling og nettverkstilkobling samtidig. Du trenger Super G3 FAX Board-fakskortet (tilleggsutstyr) for å kunne bruke faksfunksjonen med imagerunner C1021i. 23

26 3 Konfigurere datamaskin og programvare Systemkrav Microsoft Windows 2000 Prosessor: Intel Pentium 133 MHz eller raskere Minne: 128 MB eller mer Microsoft Windows XP Prosessor: Intel Pentium / Celeron-serien 300 MHz eller raskere Minne: 128 MB eller mer Microsoft Windows Server 2003 Prosessor: Intel Pentium / Celeron-serien 133 MHz eller raskere Minne: 128 MB eller mer Microsoft Windows Vista Prosessor: Intel Pentium 800 MHz eller raskere Minne: 512 MB eller mer Microsoft Windows Server 2008 Prosessor: Intel-prosessor / 1 GHz (x86-prosessor), 1,4 GHz (x64-prosessor) eller raskere Minne: 512 MB RAM eller mer Microsoft Windows 7 Prosessor: 1 GHz (x86-prosessor, x64-prosessor) eller raskere Minne: 1 GB (x86-prosessor), 2 GB (x64-prosessor) eller mer Om User Software CD (Brukerprogramvare-CD) <Drivere> Du finner informasjon om hver driverinstallasjon i de tilsvarende HTML-håndbøkene som er oppført under Håndbøker på s. 25. UFRII LT-driver Når UFRII LT-driveren brukes, utføres de forskjellige databehandlingsoppgavene på skriveren på en enkel måte og deles etter behov mellom vertsdatamaskinen og skriveren, som gir god reduksjon i den totale utskriftstiden. Faksdriver Faksdriveren fungerer på samme måte som en skriverdriver. En bruker velger [Print] (Skriv ut) fra et Windows-program, velger Canon-faksdriveren som skriver og angir målene og alternativene. Faksdriveren konverterer deretter dette til et bilde som samsvarer med standard faksprotokoller, slik at det skrives ut eller lagres på mottakerens maskin(er). PCL-skriverdriver PCL5c-, PCL5e- og PCL6-skriverdriverne kan brukes med de fleste typer forretningsprogramvare. PCL5cskriverdriveren er for fargeskrivere, PCL5eskriverdriveren er for svart/hvitt-skrivere, og PCL6-skriverdriveren er for både fargeskrivere og svart/hvitt-skrivere. PCL6 er en avansert versjon av PCL5c og PCL5e og gir uovertruffen utskriftskvalitet og -hastighet. PCL5e-skriverdriveren følger med som standard for svart/hvitt-skrivere. Color Network ScanGear Installer denne programvaren hvis du vil bruke maskinen som en skanner på et nettverk. Du trenger Super G3 FAX Board-fakskortet (tilleggsutstyr) for å kunne bruke faksdriveren med imagerunner C1021i. Color Network ScanGear støttes ikke i Windows Server

27 3 Konfigurere datamaskin og programvare <Programpakker> Du finner detaljer om installasjon av det enkelte program i den tilsvarende HTML-håndboken under Håndbøker nedenfor. NetSpot Device Installer (NSDI) Med NetSpot Device Installer kan du konfigurere maskinen for nettverksoperasjoner. Når du starter dette programmet, klikker du på [Additional Software Programs] (Tilleggsprogrammer). (Se trinn 3 under Installasjonsprosedyre - For nettverkstilkobling eller trinn 2 under Installasjonsprosedyre - For USB-tilkobling - Installere programvare.) Følg deretter instruksjonene som vises på skjermen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Readme-filen og den elektroniske hjelpen for dette programmet. <Håndbøker> Printer Driver Installation Guide Printer Driver Installation Guide beskriver hvordan du installerer UFR II-driveren, oppdaterer informasjon om delte skrivere, avinstallerer, konfigurerer og skriver ut. Canon Products Supported by UFR II Driver Canon Products Supported by UFR II Driver beskriver Canon-produkter som er kompatible med UFR II-driveren. Fax Driver Installation Guide Fax Driver Installation Guide beskriver hvordan du installerer faksdriveren, oppdaterer informasjon om delte skrivere, avinstallerer, konfigurerer og skriver ut. Du trenger Super G3 FAX Board-fakskortet (tilleggsutstyr) for å kunne bruke faksdriveren med imagerunner C1021i. Canon Font Manager Font Manager er et omfattende program som hjelper deg med å behandle skrifter i Microsoft Windows. Network ScanGear Installation Guide Network ScanGear Installation Guide beskriver hvordan du installerer og avinstallerer Color Network ScanGear. About Other Software Programs About Other Software Programs beskriver hvordan du installerer og avinstallerer Canon Font Manager. Printer Driver Installation Guide Printer Driver Installation Guide beskriver hvordan du installerer PCL-driveren, oppdaterer informasjon om delte skrivere, avinstallerer, konfigurerer og skriver ut. Canon Products Supported by PCL Driver Canon Products Supported by PCL Driver beskriver Canon-produkter som er kompatible med PCL-driveren. Canon Products Supported by Fax Driver Canon Products Supported by Fax Driver beskriver Canon-produkter som er kompatible med faksdriveren. Du trenger Super G3 FAX Board-fakskortet (tilleggsutstyr) for å kunne bruke faksdriveren med imagerunner C1021i. <For Macintosh-brukere> Den medfølgende UFRII LT/FAX User Software CD (Brukerprogramvare-CD) inneholder UFRII LT-skriverdriveren for Macintosh. For instruksjoner om hvordan du bruker denne programvaren, se Mac UFR II Driver Guide. 25

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

Veiledning for programvareinstallering NPD4758-00 NO

Veiledning for programvareinstallering NPD4758-00 NO Veiledning for programvareinstallering NPD4758-00 NO Programvareinstallering Merknad om USB-tilkobling: Ikke koble til USB-kabelen før du blir bedt om å gjøre det. Klikk på Cancel (Avbryt) dersom denne

Detaljer

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin Start her Justere blekkpatronene uten en datamaskin Følg fremgangsmåten i installeringsoversikten for å fullføre maskinvareinstalleringen. Fortsett med trinnene nedenfor for å optimalisere utskriftskvaliteten.

Detaljer

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN Installeringsveiledning for programvare HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Installeringsveiledning for programvare Copyright og lisens 2010 Copyright

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok se for deg mulighetene Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Med enerett. Denne håndboken er utarbeidet utelukkende til informasjonsformål. Informasjonen

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installasjonsveiledning for programvare Programvare Norsk LB9154001 INNLEDNING Funksjoner P-touch Editor Skriverdriver P-touch Address Book (kun Windows ) Gjør det

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SHARP AR-M256/M316/5625/5631. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SHARP AR-M256/M316/5625/5631 i bruksanvisningen

Detaljer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Modem Router, vennligst gå til online

Detaljer

Printer Driver. Denne veiledningen beskriver installasjonen av skriverdriveren for Windows Vista. Før denne programvaren brukes

Printer Driver. Denne veiledningen beskriver installasjonen av skriverdriveren for Windows Vista. Før denne programvaren brukes 3-876-169-21 (1) Printer Driver Betjeningsveiledning Denne veiledningen beskriver installasjonen av skriverdriveren for Windows Vista. Før denne programvaren brukes Før du bruker skriverdriveren må du

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M236/M276

Din bruksanvisning SHARP AR-M236/M276 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

For brukere av Windows XP

For brukere av Windows XP For brukere av Windows XP Konfigurere maskinen og PCen for samkjøring Før du begynner Kjøp om nødvendig den grensesnittkabelen du har til hensikt å bruke med denne maskinen (parallell eller USB). Enkelte

Detaljer

Windows Vista /Windows 7 installasjonsguide

Windows Vista /Windows 7 installasjonsguide Laserskrivere Windows Vista / 7 installasjonsguide Du må sette opp maskinvaren og installere driveren før du kan bruke skriveren. Les hurtigstartguiden og denne installasjonsguiden for Windows Vista /

Detaljer

Din bruksanvisning KONICA MINOLTA DI1610F

Din bruksanvisning KONICA MINOLTA DI1610F Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for KONICA MINOLTA DI1610F. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på KONICA MINOLTA DI1610F i bruksanvisningen

Detaljer

Opphavsrett 2007 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA.

Opphavsrett 2007 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA. Opphavsrett 2007 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA. XEROX, CentreWare, ControlCentre, Image Retriever, Phaser og

Detaljer

QL-580N QL-1060N LB9157001

QL-580N QL-1060N LB9157001 QL-580N QL-060N LB95700 Innledning Funksjoner P-touch Editor Skriverdriver P-touch Address Book (bare Windows ) Gjør det enkelt for hvem som helst å skape en rekke egendefinerte etiketter med komplisert

Detaljer

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Norsk MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Norsk MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada A5 size Setup-Nor.fm R Norsk MSEUL0475 L A5 size Setup-Nor.fm Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Sjekke innholdet i esken papirbrett CD-ROM med skriverens programvare

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG CLP-770ND http://no.yourpdfguides.com/dref/2595995

Din bruksanvisning SAMSUNG CLP-770ND http://no.yourpdfguides.com/dref/2595995 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Norsk. Sikkerhetsinformasjon. Norsk

Norsk. Sikkerhetsinformasjon. Norsk Denne håndboken inneholder følgende: Sikkerhetsinformasjon på side 23. Feilsøking for installering på side 24. Finne mer informasjon på side 28. Sikkerhetsinformasjon Bruk bare den strømforsyningsenheten

Detaljer

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router,

Detaljer

Installere Custom PostScript- eller PCL-skriverdriver for Windows

Installere Custom PostScript- eller PCL-skriverdriver for Windows Installere Custom PostScript- eller PCL-skriverdriver for Windows Denne Viktig-filen inneholder anvisninger for installering av Custom PostScript- eller PCL-skriverdriveren på Windows-systemer. Med Custom

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

SOFTWARE INSTALLASJONS GUIDE

SOFTWARE INSTALLASJONS GUIDE SOFTWARE INSTALLASJONS GUIDE DIGITALT FLERFUNKSJONS-SYSTEM Side INNLEDNING... Innsideomslag OM PROGRAMVAREN... FØR INSTALLASJON... INSTALLASJON AV PROGRAMVAREN... TILKOBLING TIL EN DATAMASKIN... KONFIGURERING

Detaljer

Denne brukerhåndboken gjelder for følgende modeller:

Denne brukerhåndboken gjelder for følgende modeller: AirPrint-guide Denne brukerhåndboken gjelder for følgende modeller: HL-L340DW/L360DN/L360DW/L36DN/L365DW/ L366DW/L380DW DCP-L50DW/L540DN/L540DW/L54DW/L560DW MFC-L700DW/L70DW/L703DW/L70DW/L740DW Version

Detaljer

Installere tilpasset PostScript- eller PCL-skriverdriver for Windows

Installere tilpasset PostScript- eller PCL-skriverdriver for Windows Installere tilpasset PostScript- eller PCL-skriverdriver for Windows Denne Viktig-filen inneholder anvisninger for installering av den tilpassede PostScript- eller PCLskriverdriveren på Windows-systemer.

Detaljer

BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide

BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide Billion BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator (Merk:) For mer detaljerte instruksjoner

Detaljer

Hurtig Oppsett manualen

Hurtig Oppsett manualen Laser Printer HL-1030/1240/1250/1270N Hurtig Oppsett manualen Les denne bruksanvisningen før du setter opp skriveren. Du må gjøre følgende oppkobling og driver installasjon før du kan benytte skriveren.

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Version 0 NOR Definisjoner av merknader Vi bruker dette symbolet i denne brukermanualen: Merknader gir informasjon om hva du bør gjøre i en bestemt situasjon, eller gir tips om

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Version B NOR Definisjoner av merknader Vi bruker denne merknadsstilen i denne brukermanualen: Merknader gir informasjon om hva du bør gjøre i en bestemt situasjon, eller gir tips

Detaljer

Instruksjoner for installering og fjerning av Windows PostScript- og PCLskriverdrivere

Instruksjoner for installering og fjerning av Windows PostScript- og PCLskriverdrivere Instruksjoner for installering og fjerning av Windows PostScript- og PCLskriverdrivere versjon 8 Denne Viktig-filen inneholder instruksjoner for hvordan du installerer egendefinert PostScript- og PCLskriverdriver

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Innhold 1. Innledning... 1 2. Nedlasting... 2 3. Installasjon / oppgradering... 5 3.1 Installasjon av nødvendige tilleggskomponenter...

Detaljer

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide BiPAC 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide BiPAC (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router, vennligst

Detaljer

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Bruke Web Services til skanning på nettverket (Windows Vista SP2 eller nyere, Windows 7 og Windows 8)

Bruke Web Services til skanning på nettverket (Windows Vista SP2 eller nyere, Windows 7 og Windows 8) Bruke Web Services til skanning på nettverket (Windows Vista SP2 eller nyere, Windows 7 og Windows 8) Med Web Services-protokollen kan brukere av Windows Vista (SP2 eller nyere), Windows 7 og Windows 8

Detaljer

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman MP3 Manager Software for Sony Network Walkman Bruksanvisning "WALKMAN" er et registrert varemerke for Sony Corporation som representerer hodetelefonbaserte stereoprodukter. er et varemerke for Sony Corporation.

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

Din bruksanvisning CANON LBP-3300

Din bruksanvisning CANON LBP-3300 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Manual for AL500AC og AL100AC

Manual for AL500AC og AL100AC Manual for AL500AC og AL100AC Denne manualen hjelper deg med installasjon og avinstallsjon av driver, samt hvordan du kobler til et trådløst nettverk i de ulike operativsystemene. Innhold Bruk av USB cradle

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Installere systemet Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Installere Lønn 5.0... 3 Krav til maskin og operativsystem... 3 Forberede installasjonen... 3 Installere database...

Detaljer

BIPAC 5100S ADSL Modem/Router

BIPAC 5100S ADSL Modem/Router BIPAC 5100S ADSL Modem/Router Hurtigstartguide Billion BIPAC-5100S ADSL Modem/Router (Merk:) For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Brannmur Router, vennligst gå til online-bruksanvisningen.

Detaljer

BIPAC 6600. Bredbåndsruter med brannmur. Hurtigstartguide

BIPAC 6600. Bredbåndsruter med brannmur. Hurtigstartguide BIPAC 6600 Bredbåndsruter med brannmur Hurtigstartguide Billion BIPAC 6600 Bredbåndsruter med brannmur For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av Broadband Firewall Router, vennligst

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Versjon 0 NOR Merknadsdefinisjoner Vi bruker følgende merknadsstil gjennom hele denne brukermanualen: Merknadene forteller deg hvordan du reagerer på situasjoner som kan oppstå,

Detaljer

PostScript 3-tillegg. Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac

PostScript 3-tillegg. Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac PostScript 3-tillegg 1 2 3 4 Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac Les denne håndboken nøye før du bruker produktet og oppbevar den på et hendig sted for

Detaljer

Brukerhåndbok Programområde

Brukerhåndbok Programområde Les denne håndboken nœye fœr du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse...

Detaljer

Firmwareoppdatering. Model No. Før oppdatering av firmware. Om firmwarepakken. Ansvarsfraskrivelse. Datamaskinens operativsystem

Firmwareoppdatering. Model No. Før oppdatering av firmware. Om firmwarepakken. Ansvarsfraskrivelse. Datamaskinens operativsystem Model No. Firmwareoppdatering Denne bruksanvisningen forteller hvordan maskinens kontrollfirmware og PDL-firmware skal oppdateres. Du kan laste ned disse oppdateringene fra vår nettside. Om firmwarepakken

Detaljer

Brukerveiledning for "RICOH Printer"

Brukerveiledning for RICOH Printer series Brukerveiledning for "RICOH Printer" Oversikt Windows-versjon Mac-versjon Feilsøking INNHOLD Hvordan lese veiledningen... 2 1. Oversikt Introduksjon til RICOH Printer... 4 Operativsystem... 4 2.

Detaljer

Motorola Phone Tools. Hurtigstart

Motorola Phone Tools. Hurtigstart Motorola Phone Tools Hurtigstart Innhold Minimumskrav... 2 Før du installerer Motorola Phone Tools... 3 Installere Motorola Phone Tools... 4 Installere og konfigurere den mobile enheten... 5 Elektronisk

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4.

Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4. Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4.3)! 4. Kontroll etter installering (5) 1 Introduksjon Denne

Detaljer

BIPAC-7500G g ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide

BIPAC-7500G g ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide Billion BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal. Installere systemet

Huldt & Lillevik Ansattportal. Installere systemet Huldt & Lillevik Ansattportal Installere systemet Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Installere Ansattportal... 3 Tekniske krav (Windows og web)... 3 Servere og nettverk... 3.NET Rammeverk 3.5 må

Detaljer

DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM. Oppsett av programvare

DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM. Oppsett av programvare DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM Oppsett av programvare FØR DU INSTALLERER PROGRAMVAREN INSTALLASJON I ET WINDOWS-MILJØ INSTALLASJON I ET MACINTOSH-MILJØ PROBLEMLØSNING Takk for at du har valgt dette

Detaljer

PROGRAMVAREINSTALLASJON OG USB-TILKOBLING

PROGRAMVAREINSTALLASJON OG USB-TILKOBLING PROGRAMVAREINSTALLASJON OG USB-TILKOBLING NORSK LYT1205-010A COPYRIGHT 2003 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD. M4D1 DSC Trykt i Malaysia 1003-FO-ID-PJ I dette dokumentet beskrives grunnleggende informasjon

Detaljer

Wi-Fi-innstillinger. Infrastrukturmodus

Wi-Fi-innstillinger. Infrastrukturmodus Wi-Fi-innstillinger uu Innledning Det er to trådløse LAN-moduser: Intrastrukturmodus for tilkobling gjennom et tilgangspunkt og ad-hocmodus for å etablere en direkte tilkobling med en trådløs LAN-kompatibel

Detaljer

Oppsett av Oppsett av programvare

Oppsett av Oppsett av programvare MODELL: MX-B381 DIGITALT MULTIFUNKSJONSSYSTEM Oppsett av Oppsett av programvare FØR DU INSTALLERER PROGRAMVAREN INSTALLASJON I ET WINDOWS-MILJØ INSTALLASJON I ET MACINTOSH-MILJØ Vennligst ta vare på denne

Detaljer

DIGITALT FLERFUNKSJONSSYSTEM

DIGITALT FLERFUNKSJONSSYSTEM MODELL: MX-M850 MX-M950 MX-M1100 DIGITALT FLERFUNKSJONSSYSTEM Software Programvareoppsettguiden Setup Guide FØR DU INSTALLERER PROGRAMVAREN INSTALLASJON I ET WINDOWS-MILJØ INSTALLASJON I ET MACINTOSH-MILJØ

Detaljer

Før du kan bruke maskinen, må du sette opp maskinvaren. Les og følg instruksene i denne Hurtigoppsettguiden for korrekt oppsetting.

Før du kan bruke maskinen, må du sette opp maskinvaren. Les og følg instruksene i denne Hurtigoppsettguiden for korrekt oppsetting. FAX-2820 FAX-2920 Før du kan bruke maskinen, må du sette opp maskinvaren. Les og følg instruksene i denne Hurtigoppsettguiden for korrekt oppsetting. Hurtigoppsettguide Sette opp maskinen Oppsettingen

Detaljer

MERK: DU MÅ IKKE PRØVE Å INSTALLERE PROGRAM- VAREN FØR DU HAR LEST DETTE DOKUMENTET.

MERK: DU MÅ IKKE PRØVE Å INSTALLERE PROGRAM- VAREN FØR DU HAR LEST DETTE DOKUMENTET. INSITE INSTALLASJONSBLAD Side 2: Installere INSITE Side 8: Fjerne INSITE MERK: DU MÅ IKKE PRØVE Å INSTALLERE PROGRAM- VAREN FØR DU HAR LEST DETTE DOKUMENTET. FEIL INSTALLASJON ELLER BRUK KAN FØRE TIL FEILAKTIGE

Detaljer

BIPAC 7100SG/7100G. 802.11g ADSL Router. Hurtigstartguide

BIPAC 7100SG/7100G. 802.11g ADSL Router. Hurtigstartguide BIPAC 7100SG/7100G 802.11g ADSL Router Hurtigstartguide Billion BIPAC 7100SG / 7100G 802.11g ADSL Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av 802.11g ADSL Router, vennligst

Detaljer

Blackwire C31 /C32. Hodesett med USB-ledning. Brukerhåndbok

Blackwire C31 /C32. Hodesett med USB-ledning. Brukerhåndbok Blackwire C31 /C32 Hodesett med USB-ledning Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Systemkrav 3 Trenger du mer hjelp? 3 Hva er det i esken 4 Grunnleggende om hodesettet 5 Bruke hodesettet 6 Justere hodebøylen

Detaljer

Før du bruker Brother-maskinen. Gjeldende modeller. Definisjoner av merknader. Varemerker. Viktig merknad. Gjeldende modeller

Før du bruker Brother-maskinen. Gjeldende modeller. Definisjoner av merknader. Varemerker. Viktig merknad. Gjeldende modeller AirPrint-guide Før du bruker Brother-maskinen Gjeldende modeller Definisjoner av merknader Varemerker Viktig merknad Gjeldende modeller Denne brukerhåndboken gjelder for følgende modeller: LCD-skrivermodeller

Detaljer

AirPrint-guide. Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW/J6925DW. Version A NOR

AirPrint-guide. Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW/J6925DW. Version A NOR AirPrint-guide Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: MFC-J650DW/J670DW/J690DW/J695DW Version A NOR Definisjoner av merknader Vi bruker denne noteringen i denne brukermanualen: Merknader gir

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Veiledning for WiFi-innstillinger

Veiledning for WiFi-innstillinger Veiledning for WiFi-innstillinger Wi-Fi-koblinger til Koble til med en datamaskin via en Wi-Fi-ruter Koble direkte til en datamaskin Koble til med en smartenhet via en Wi-Fi-ruter Koble direkte til en

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Nedlasting...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Installere systemet Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Installere Lønn 5.0... 3 Krav til maskin og operativsystem... 3 Forberede installasjonen... 3 Installere database...

Detaljer

Oppsettveiledning. 1. Sette opp maskinen. 2. Installere programvaren. 3. Faksinnstillinger. Skanneinnstillinger. Oversikt over kontrollpanelet

Oppsettveiledning. 1. Sette opp maskinen. 2. Installere programvaren. 3. Faksinnstillinger. Skanneinnstillinger. Oversikt over kontrollpanelet Oppsettveiledning 1. Sette opp maskinen 1 2. Installere programvaren 2 3. Faksinnstillinger 3 Skanneinnstillinger Oversikt over kontrollpanelet 1 2 1. Sette opp maskinen 24 cm (9.5 inches) 20 cm (7.9

Detaljer

BiPAC 7100SV VoIP ADSL-modem/ruter

BiPAC 7100SV VoIP ADSL-modem/ruter BiPAC 7100SV VoIP ADSL-modem/ruter Hurtigstartguide Billion BiPAC 7100SV VoIP ADSL-modem/ruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av VoIP ADSL-modem/ruter, vennligst gå til

Detaljer

AirPrint-guide. Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J4625DW/J5320DW/J5620DW/J5625DW/J5720DW/J5920DW

AirPrint-guide. Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J4625DW/J5320DW/J5620DW/J5625DW/J5720DW/J5920DW AirPrint-guide Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: DCP-J40DW/MFC-J440DW/J460DW/ J465DW/J530DW/J560DW/J565DW/J570DW/J590DW Version A NOR Definisjoner av merknader Vi bruker følgende merknader

Detaljer

Oppsettveiledning. 1. Sette opp maskinen. 2. Installere programvaren. Oversikt over kontrollpanelet

Oppsettveiledning. 1. Sette opp maskinen. 2. Installere programvaren. Oversikt over kontrollpanelet Oppsettveiledning. Sette opp maskinen. Installere programvaren Oversikt over kontrollpanelet . Sette opp maskinen 0 cm (4.0 inches) 33 cm (3 inches) 0 cm (7.9 inches) 0 cm (7.9 inches) 3 89,6 0 50 5 80

Detaljer

LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB

LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB Legg merke til! På den vedlagte CD-ROM-platen finner du installasjonsveiviseren. Denne enkle installasjonsprosedyren viser deg hvordan du installerer adapter, steg

Detaljer

Brukerhåndbok for nettverket

Brukerhåndbok for nettverket Brukerhåndbok for nettverket Intern Ethernet-utskriftsserver med flere funksjoner og protokoller samt trådløs utskriftsserver med flere funksjoner Her i Brukerhåndbok for nettverket finner du nyttig informasjon

Detaljer

USB-telefon Bruksanvisning. Når du pakker ut må du kontrollere at pakken inneholder følgende: 1 USB-telefon 1 bruksanvisning 1 USB-kabel 1 CD-driver

USB-telefon Bruksanvisning. Når du pakker ut må du kontrollere at pakken inneholder følgende: 1 USB-telefon 1 bruksanvisning 1 USB-kabel 1 CD-driver USB-telefon Bruksanvisning Når du pakker ut må du kontrollere at pakken inneholder følgende: 1 USB-telefon 1 bruksanvisning 1 USB-kabel 1 CD-driver 1 Introduksjon Dette er en høykvalitets USB-telefon med

Detaljer

Universell utskriftsdriver guide

Universell utskriftsdriver guide Universell utskriftsdriver guide Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Version B NOR 1 Oversikt 1 Brother universal

Detaljer

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser i Merknad Dette dokumentet er blitt nøye utarbeidet, men ATI Technologies Inc. tar intet ansvar med hensyn til, ytelse eller bruk av ATI maskinvare, programvare

Detaljer

Oppsett av programvare

Oppsett av programvare Oppsett av programvare Denne håndboken forklarer hvordan du installerer og konfigurerer programvaren som gjør at maskinen kan brukes som skriver eller skanner for datamaskin. Kontakt forhandleren eller

Detaljer

Print Release Innstillinger

Print Release Innstillinger INNHOLDSFORTEGNELSE OM DENNE VEILEDNINGEN............................................................................. 2 FUNKSJON FOR UTSKRIFTSFRIGIVELSE.................................................................

Detaljer

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. LC202 Sweex Powerline Eternett adapter 200 Mbps

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. LC202 Sweex Powerline Eternett adapter 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Eternett adapter 200 Mbps Innledning Ikke utsett Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser produkter i direkte sollys eller nær varmeelementer.

Detaljer

FØR DU INSTALLERER PROGRAMVAREN INSTALLASJON I ET WINDOWS-MILJØ INSTALLASJON I ET MACINTOSH-MILJØ PROBLEMLØSNING

FØR DU INSTALLERER PROGRAMVAREN INSTALLASJON I ET WINDOWS-MILJØ INSTALLASJON I ET MACINTOSH-MILJØ PROBLEMLØSNING Oppsett av programvare FØR DU INSTALLERER PROGRAMVAREN INSTALLASJON I ET WINDOWS-MILJØ INSTALLASJON I ET MACINTOSH-MILJØ PROBLEMLØSNING Takk for at du har valgt dette produktet. Denne håndboken forklarer

Detaljer

Google Cloud Print veiledning

Google Cloud Print veiledning Google Cloud Print veiledning Informasjon om Google Cloud Print Skrive ut med Google Cloud Print Appendix Innhold Slik leser du håndbøkene... 2 Symboler som brukes i håndbøkene... 2 Ansvarsfraskrivelse...

Detaljer

Blackwire C510/C520. Hodesett med USB-ledning. Brukerhåndbok

Blackwire C510/C520. Hodesett med USB-ledning. Brukerhåndbok Blackwire C510/C520 Hodesett med USB-ledning Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Systemkrav 3 Trenger du mer hjelp? 3 Hva er det i esken 4 Grunnleggende 5 Bruke hodesettet 6 Tilpasse hodesett 6 Daglig bruk

Detaljer

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Installasjon. - første gang. Med MS SQL Server eller eksisterende MS Express.

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Installasjon. - første gang. Med MS SQL Server eller eksisterende MS Express. Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4 Installasjon - første gang Med MS SQL Server eller eksisterende MS Express Aditro HRM AS Veiledningen er oppdatert pr. 06.01.2010 Innholdsfortegnelse Installere

Detaljer

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000

Detaljer

Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller:

Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: AirPrint-guide Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Version A NOR Definisjoner av merknader

Detaljer

Installere og bruke Document Distributor 1

Installere og bruke Document Distributor 1 1 består av server- og klientpakker med programvare. Serverpakken må installeres på en datamaskin som kjører Windows NT, Windows 2000 eller Windows XP. Klientpakken kan installeres på en hvilken som helst

Detaljer

mobile PhoneTools Brukerhåndbok

mobile PhoneTools Brukerhåndbok mobile PhoneTools Brukerhåndbok Innhold Krav...2 Før du installerer...3 Installere mobile PhoneTools...4 Installere og konfigurere mobiltelefonen...5 Elektronisk registrering...7 Avinstallere mobile PhoneTools...7

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

Tilkoblingsveiledning

Tilkoblingsveiledning Side 1 av 6 Tilkoblingsveiledning Operativsystemer som støttes Bruk CDen Software and Documentation til å installere skriverprogramvaren på følgende operativsystemer: Windows 7 Windows Server 2008 R2 Windows

Detaljer

Kontrollpanel. Xerox WorkCentre 3655 flerfunksjonsskriver Xerox ConnectKey 2.0-teknologi

Kontrollpanel. Xerox WorkCentre 3655 flerfunksjonsskriver Xerox ConnectKey 2.0-teknologi Xerox ConnectKey.0-teknologi Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 4 5 Berøringsskjerm

Detaljer

Oppsettveiledning. Komme i gang Installere DeskTopBinder V2 Lite Tillegg

Oppsettveiledning. Komme i gang Installere DeskTopBinder V2 Lite Tillegg Oppsettveiledning 1 2 3 Komme i gang Installere DeskTopBinder V2 Lite Tillegg Forord DeskTopBinder V2 Lite kan integrere og styre forskjellige data som f.eks. filer opprettet av applikasjoner, bildedata

Detaljer

AirPrint-guide DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW

AirPrint-guide DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW AirPrint-guide DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW Før du bruker Brother-maskinen Definisjoner av merknader Varemerker Viktig merknad Definisjoner av merknader Vi bruker følgende

Detaljer

Bruk av kildeavskrifter som er merket med grønn kule

Bruk av kildeavskrifter som er merket med grønn kule www.slektshistorielaget.no Bruk av kildeavskrifter som er merket med grønn kule Hvorfor er dette nyttig? De aller fleste av avskriftene som er markert med grønn kule er lagret i databaser på lagets hjemmeside

Detaljer

Nettverksveiledning. Windows-konfigurering Bruke utskriftsserver Overvåke og konfigurere skriveren Tillegg

Nettverksveiledning. Windows-konfigurering Bruke utskriftsserver Overvåke og konfigurere skriveren Tillegg Nettverksveiledning 1 2 3 4 Windows-konfigurering Bruke utskriftsserver Overvåke og konfigurere skriveren Tillegg Les denne håndboken nøye igjennom før du tar maskinen i bruk, og oppbevar den lett tilgjengelig

Detaljer

For å sikre korrekt bruk må du lese sikkerhetsinformasjon i Kopireferanse før du bruker maskinen. Nettverksveiledning

For å sikre korrekt bruk må du lese sikkerhetsinformasjon i Kopireferanse før du bruker maskinen. Nettverksveiledning For å sikre korrekt bruk må du lese sikkerhetsinformasjon i Kopireferanse før du bruker maskinen. Nettverksveiledning Innledning Denne brukerveiledningen inneholder detaljerte instrukser om bruken av denne

Detaljer

Manual for Eagle 100 og Lynx 500

Manual for Eagle 100 og Lynx 500 Manual for Eagle 100 og Lynx 500 Denne manualen hjelper deg med installasjon og avinstallsjon av driver, samt hvordan du kobler til et trådløst nettverk i de ulike operativsystemene. Innhold Bruk av USB

Detaljer

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

56K ESP-2 Modem 56K ESP-2 MODEM. Håndbok for rask installering. Versjon 1.0

56K ESP-2 Modem 56K ESP-2 MODEM. Håndbok for rask installering. Versjon 1.0 56K ESP-2 MODEM Håndbok for rask installering Versjon 1.0 1 1. Innledning Denne håndboken er beregnet på brukere av 56K ESP-2 Modem. Det er ikke nødvendig å ha bestemte kunnskaper for å kunne installere

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Version 0 NOR Definisjoner av merknader Vi bruker følgende ikon i denne brukermanualen: nader gir informasjon om hva du bør gjøre i en bestemt situasjon, eller gir tips om hvordan

Detaljer