Downloaded from ManualsPrinter.com Manuals

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Downloaded from ManualsPrinter.com Manuals"

Transkript

1 Startveiledning Les denne håndboken før du betjener produktet. Oppbevar håndboken på et trygt sted etter du har lest den, slik at du kan finne den igjen senere.

2 Innhold Oversikt over maskinfunksjoner... 1 Håndbøker for maskinen Nødvendige innstillinger for å bruke maskinfunksjonene Sette opp maskinen... 3 Slå på maskinen... 3 Angi dato og klokkeslett... 4 Foreta faksinnstillinger...10 Registrere brukertelefonnummer og enhetsnavn Informasjon om knappene Om avsenderinformasjon Velge mottaksmodusen som passer til dine behov Om mottaksmodiene Hvis det er nødvendig å bruke pulssignalering Konfigurere nettverkstilkobling...18 Angi innstillingene for IP-adresse Angi IP-adresse automatisk Kontrollere innstillingen for IP-adressen Konfigurere datamaskin og programvare Typer tilkobling mellom en datamaskin og maskinen...23 Om User Software CD (Brukerprogramvare-CD)...24 Nettverkstilkobling...26 Fremgangsmåte for installering Kontrollere installasjonen USB-tilkobling...32 Fremgangsmåte for installering Kontrollere installasjonen Tillegg Multi-lingual User Manual CD (Flerspråklig brukerhåndbok-cd) (den elektroniske håndboken)...38 Systemkrav Bruke Multi-lingual User Manual CD (Flerspråklig brukerhåndbok-cd) (den elektroniske håndboken)... 38

3 Oversikt over maskinfunksjoner Denne håndboken beskriver hvordan du angir de nødvendige innstillingene for å konfigurere maskinen og installere programvaren. Når du har konfigurert maskinen, kan du bruke funksjonene som er beskrevet i illustrasjonen nedenfor. Hvis du vil ha mer informasjon om de enkelte funksjonene, kan du se den elektroniske håndboken. Utskrift Sikkerhet Skanning E-post Kopiering Kontrollere fra PC Faks* Nettverk Håndbøker for maskinen *Hvis du vil bruke denne funksjonen på irc1021i, trenger du Super G3 FAX Board (ekstrautstyr). Startveiledning Elektronisk håndbok Konfigurere installasjonen Alle bruksfunksjoner Startveiledning (dette dokumentet): Konfigurering av maskinen og programvareinstallasjon. Les denne håndboken før du betjener produktet. Den elektroniske håndboken (finnes på Multi-lingual User Manual CD (Flerspråklig brukerhåndbok-cd)): Alle bruksfunksjoner. 1

4 1 Nødvendige innstillinger for å bruke maskinfunksjonene Når du skal bruke funksjonene (kopiering, faksing, direkte utskrift, skanning til medier, PC-utskrift, PC-faksing, skanning, e-post, I-Fax (I-faks), Remote UI (eksternt grensesnitt), skanning til filserver) på maskinen, må du angi innstillingene i diagrammet nedenfor. Hvis du for eksempel har tenkt å bruke kopieringsfunksjonen, må du angi innstillinger under Maskininnstillinger. Konfigurasjonsdiagram for imagerunner C1021i/C1021iF OPPSTART AV MASKINKONFIGURASJONEN Maskininnstillinger Slå på maskinen s. 3 Angi dato og klokkeslett s. 4 Faksinnstillinger* 1 Registrere brukertelefonnummer og enhetsnavn Velge mottaksmodusen som passer til dine behov s. 10 s. 14 Angi innstillingene for IP-adresse s. 18 Programvareinnstillinger Installasjon for nettverkstilkobling s. 26 Installasjon for USB-tilkobling s. 32 Se Nettverksinnstillinger Nettverksinnstillinger i den elektroniske håndboken Kopiering, faksing * 1, Direkte utskrift, Skanning til media PC-utskrift, PC-faksing* 1, skanning PC-utskrift, PC-faksing* 1 E-post* 2, I-Fax (I-faks)* 2, Remote UI (eksternt grensesnitt)* 2, Skanning til filserver* 2 * 1 Ved bruk av faksfunksjonen må du koble til telefonkabelen. (Faksfunksjonen er tilgjengelig når Super G3 FAX Board-fakskortet (tilleggsutstyr) er installert (Super G3 FAX Board-fakskortet er standardutstyr for imagerunner C1021iF).) * 2 Maskinen må være koblet til nettverket. (Innstillinger for hver funksjon kreves for bruk av følgende funksjoner: E-post, I-Fax (I-faks), Remote UI (eksternt grensesnitt) og skanning til filserver.) 2

5 2 Sette opp maskinen Slå på maskinen Displayet går tilbake til standbymodus: Maskinen kan gå i standbymodus (autoklareringsfunksjonen) mens du setter den opp. Angi innstillingen på nytt fra hovedmenyen. Standardinnstillingen er 2 minutter. Se Introduksjon av maskinen i den elektroniske håndboken hvis du vil endre innstillingene. Displayet er av: Maskinen kan gå i hvilemodus mens du konfigurerer den. Trykk på (Av/På) for å slå på displayet igjen og fortsette konfigureringen. Standardinnstillingen er 15 minutter. Se Introduksjon av maskinen i den elektroniske håndboken hvis du vil endre innstillingene. 1 Trykk på [I]-siden på hovedstrømbryteren (A) for å slå den PÅ. 2 Hvis skjermbildet for å velge språk nedenfor vises, bruker du [], [] eller (blahjul) til å velge et språk. Trykk deretter på [OK]. Du må ikke koble maskinen til datamaskinen med en USB-kabel på dette tidspunktet. Maskinen og datamaskinen må bare kobles sammen via en USBkabel under programvareinstalleringen. (En USB-kabel brukes ikke når maskinen er koblet til via en nettverksforbindelse.) Fest strømbryteretiketten på området ovenfor hovedstrømbryteren. Maskinen starter på nytt automatisk. Språkinnstillingen kan endres senere. Trykk på [Main Menu] (Hovedmeny) <Tilleggsfunk.> <Fellesinnstillinger> <Språkvelger> <Utført> Velg <På> Velg ønsket språk Slå AV hovedstrømmen Start maskinen på nytt. 3

6 2 Sette opp maskinen 3 Hvis skjermbildet for å velge land/region nedenfor vises, bruker du [], [] eller (blahjul) til å velge land/region. Trykk deretter på [OK]. Innstillingen for land/region kan endres senere. Trykk på [Main Menu] (Hovedmeny) <Tilleggsfunk.> <Systemstyring innstillinger> <Kommunikasjoninnstillinger> <Velg land/ region> <Utført> Velg land/region Slå AV hovedstrømmen Start maskinen på nytt. 4 Hovedskjermbildet vises på displayet, som vist nedenfor. Maskinen starter på nytt automatisk. Kontroller at riktig land/region er valgt. Hvis landet/regionen ikke er angitt riktig, kan det oppstå problemer ved sending/mottak av fakser. Angi dato og klokkeslett Du MÅ angi dato og klokkeslett før du bruker maskinen. Innstillingene for dato og klokkeslett brukes som standard for tidsinnstillingsfunksjoner. Informasjon om knappene Trykk på [] [] [] [] for å flytte markøren. Bruk (blahjul) til å flytte markøren. Trykk på venstre/høyre valgknapp for å velge alternativknappen nederst på displayet. Trykk på (talltaster) for å angi tall. Trykk på [OK] for å angi inntastingen eller fortsette til det neste skjermbildet. Trykk på [tilbake] for å gå tilbake til det forrige skjermbildet. Trykk på (Fjern) for å slette hele inntastingen. Talltaster Venstre/høyre valgknapp [///] [Tilbake] Blahjul [OK] Displayet går tilbake til standbymodus: Maskinen kan gå i standbymodus (autoklareringsfunksjonen) mens du setter den opp. Angi innstillingen på nytt fra hovedmenyen. Standardinnstillingen er 2 minutter. Se Introduksjon av maskinen i den elektroniske håndboken hvis du vil endre innstillingene. Displayet er av: Maskinen kan gå i hvilemodus mens du konfigurerer den. Trykk på (Av/På) for å slå på displayet igjen og fortsette konfigureringen. Standardinnstillingen er 15 minutter. Se Introduksjon av maskinen i den elektroniske håndboken hvis du vil endre innstillingene. 4

7 2 Sette opp maskinen 1 Trykk på [Main Menu] (Hovedmeny). 2 Trykk på høyre valgknapp for å velge <Tilleggsfunk.>. 5 Bruk [], [] eller (blahjul) til å velge <Gjeldende tidsinnstillinger>, og trykk deretter på [OK]. 3 Bruk [], [] eller (blahjul) til å velge <Tidsinnstillinger>, og trykk deretter på [OK]. 6 Bruk (talltaster) til å angi datoen (dag/ måned/år) og klokkeslettet (i 24-timersformat/ militærtidsformat), og trykk deretter på [OK]. 4 Bruk [], [] eller (blahjul) til å velge <Dato og tid innstillinger>, og trykk deretter på [OK]. Angi måneden og dagen med fire sifre (inkludert nuller). Angi alle fire sifrene for året, og angi klokkeslettet i 24-timersformat som fire sifre (inkludert nuller) uten mellomrom. Eksempler: 6. mai : : Hvis du gjør en feil når du angir verdier, trykker du på (Fjern) og angir verdiene på nytt. Start med måneden. Hvis du vil angi tidssonen, går du til trinn 7. Hvis du vil angi sommertiden uten å angi tidssonen, går du til trinn 9. 5

8 2 Sette opp maskinen 7 Bruk [], [] eller (blahjul) til å velge <Tidssone innstillinger>, og trykk deretter på [OK]. 9 Bruk [], [] eller (blahjul) til å velge <Sommertid innstillinger>, og trykk deretter på [OK]. 8 Bruk [], [] eller (blahjul) til å velge tidssonen maskinen befinner seg i, og trykk deretter på [OK]. I noen land stilles klokken frem om sommeren. Denne perioden dette gjelder for, kalles sommertid. Hvis du angir sommertiden, stiller maskinen automatisk standardtiden på maskinen én time fremover klokken 02:00 på den angitte datoen. Standardinnstillingen er <På>. 10 Bruk [], [] eller (blahjul) til å velge <På>, og trykk deretter på [OK]. Verdens standardtidssoner er uttrykt globalt med forskjellen i timer (± 12 timer) fra GMT (0 timer). En tidssone er en region som har den samme tidsforskjellen. Klokkeslettet ved Greenwich-observatoriet i England kalles GMT (Greenwich-middeltid). Standardinnstillingen er GMT 0:00. Hvis du vil angi sommertiden, går du til trinn Bruk [], [] eller (blahjul) til å velge <Måned>, og trykk deretter på [OK]. 6

9 2 Sette opp maskinen 12 Bruk [], [] eller (blahjul) til å velge måneden når sommertiden starter, og trykk deretter på [OK]. 15 Bruk [], [] eller (blahjul) til å velge <Ukedag>, og trykk deretter på [OK]. 13 Bruk [], [] eller (blahjul) til å velge <Uke>, og trykk deretter på [OK]. 16 Bruk [], [] eller (blahjul) til å velge ukedagen, og trykk deretter på [OK]. 14 Bruk [], [] eller (blahjul) til å velge uken, og trykk deretter på [OK]. 17 Trykk på høyre valgknapp for å velge <Innstill>. 7

10 2 Sette opp maskinen 18 Bruk [], [] eller (blahjul) til å velge <Måned>, og trykk deretter på [OK]. 21 Bruk [], [] eller (blahjul) til å velge uken, og trykk deretter på [OK]. 19 Bruk [], [] eller (blahjul) til å velge måneden når sommertiden slutter, og trykk deretter på [OK]. 22 Bruk [], [] eller (blahjul) til å velge <Ukedag>, og trykk deretter på [OK]. 20 Bruk [], [] eller (blahjul) til å velge <Uke>, og trykk deretter på [OK]. 23 Bruk [], [] eller (blahjul) til å velge ukedagen, og trykk deretter på [OK]. 8

11 2 Sette opp maskinen 24 Trykk på høyre valgknapp for å velge <Innstill>. 25 Trykk på [Main Menu] (Hovedmeny) for å gå tilbake til hovedmenyskjermbildet. 9

12 2 Sette opp maskinen Foreta faksinnstillinger Denne delen beskriver hvordan du angir faksinnstillinger. Hvis du bruker imagerunner C1021i uten Super G3 FAX Board-fakskortet (tilleggsutstyr), hopper du over fremgangsmåten i denne delen. Gå til Konfigurere nettverkstilkobling på s. 18. Registrere brukertelefonnummer og enhetsnavn Denne delen beskriver fremgangsmåten for registrering av brukertelefonnummer og enhetsnavn. Se Informasjon om knappene nedenfor. Informasjon om knappene Bruk knappene vist nedenfor til å legge inn informasjon i maskinen. Talltaster Venstre/høyre valgknapp [///] [Tilbake] Blahjul [OK] Du kan legge inn følgende tegn i hver inntastingsmodus: Trykk på (talltaster) for å angi tall. Trykk på venstre/høyre valgknapp for å velge alternativknappen nederst på displayet. Trykk på [] [] [] [] for å flytte markøren. Bruk (blahjul) til å endre markørposisjon. Trykk på [OK] for å angi inntastingen eller fortsette til det neste skjermbildet. Trykk på [tilbake] for å gå tilbake til det forrige skjermbildet. 10

13 2 Sette opp maskinen For skjermbilder som krever alfanumeriske oppføringer. Trykk på [] [] [] [] eller (blahjul) for å flytte markøren. <A/1>: Modus for alfanumeriske tegn <Sym>: Modus for symboler Trykk på [OK] for å angi det fremhevede tegnet eller mellomrommet og for å bestemme modus. Du kan også bruke (talltaster) til å angi tall. Velg <Slette bakover> ved å trykke på den venstre valgknappen for å tømme de angitte tegnene, ett etter ett. Velg <Innstill> ved å trykke på høyre valgknapp for å fullføre angivelsen og gå tilbake til forrige skjermbilde. Displayet går tilbake til standbymodus: Maskinen kan gå i standbymodus (autoklareringsfunksjonen) mens du setter den opp. Angi innstillingen på nytt fra hovedmenyen. Standardinnstillingen er 2 minutter. Se Introduksjon av maskinen i den elektroniske håndboken hvis du vil endre innstillingene. Displayet er av: Maskinen kan gå i hvilemodus mens du konfigurerer den. Trykk på (Av/På) for å slå på displayet igjen og fortsette konfigureringen. Standardinnstillingen er 15 minutter. Se Introduksjon av maskinen i den elektroniske håndboken hvis du vil endre innstillingene. 1 Trykk på [Main Menu] (Hovedmeny). 2 Trykk på høyre valgknapp for å velge <Tilleggsfunk.>. 4 Bruk [], [] eller (blahjul) til å velge <Faksinnstillinger>, og trykk deretter på [OK]. 5 Bruk [], [] eller (blahjul) til å velge <Brukerinnstillinger>, og trykk deretter på [OK]. 3 Bruk [], [] eller (blahjul) til å velge <Kommunikasjoninnstillinger>, og trykk deretter på [OK]. 11

14 2 Sette opp maskinen 6 Bruk [], [] eller (blahjul) til å velge <Lagre enhetens tlf.nr.>, og trykk deretter på [OK]. 8 Trykk på høyre valgknapp for å velge <Utført>. 7 Bruk (talltaster) til å angi faksnummeret (opptil 20 sifre). Trykk på høyre valgknapp for å velge <Lagre> for å bekrefte oppføringen, eller bruk [], [] eller (blahjul) til å velge <Lagre>, og trykk deretter på [OK]. (Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du angir tegn, kan du se s. 10.) 9 Trykk på høyre valgknapp for å velge <Utført>. 10 Bruk [], [] eller (blahjul) til å velge <Fellesinnstillinger>, og trykk deretter på [OK]. Følgende knapper kan velges med [], [] eller (blahjul). <Mellomrom>: Setter inn et mellomrom. <+>: Setter inn et plusstegn. <Slett bakover>: Sletter det siste angitte tallet. Hvis du vil slette hele det angitte tallet, trykker du på (Fjern). 12

15 2 Sette opp maskinen 11 Bruk [], [] eller (blahjul) til å velge <Sendeinnstillinger>, og trykk deretter på [OK]. 13 Angi enhetsnavnet (navnet ditt, firmanavnet osv.) ved å bruke [], [], [], [] eller (blahjul) til å velge tegnene, og trykk deretter på [OK] for å angi oppføringen. Trykk på høyre valgknapp for å bekrefte oppføringen ved å velge <Innstill>. (Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du angir tegn, kan du se s. 10.) 12 Bruk [], [] eller (blahjul) til å velge <Lagre enhetsnavn>, og trykk deretter på [OK]. Du kan bare registrere ett enhetsnavn. Hvis du vil slette de siste inntastede tegnene, trykker du på venstre valgknapp og velger <Slette bakover>. Hvis du vil slette alle de inntastede tegnene, trykker du på (Fjern). Om avsenderinformasjon 14 Trykk på [Main Menu] (Hovedmeny) for å gå tilbake til hovedmenyskjermbildet. Før du sender dokumenter, MÅ du registrere faksnummeret, enhetsnavnet og gjeldende dato og klokkeslett på maskinen. Avsenderinformasjonen du registrerer i maskinen, vises i toppteksten på alle sidene som mottakeren mottar. Dato og klokkeslett Faks-/telefonnumre Enhetsnavn Jobbnummer Sidenummer / Antall sider 13

16 2 Sette opp maskinen Velge mottaksmodusen som passer til dine behov Om mottaksmodiene <Auto mottak> Mottar fakser automatisk. Når du bare bruker faksfunksjonen, kan du velge denne modusen uten å koble til en ekstern telefon. Ved mottak av fakser Maskinen mottar fakser automatisk. <Faks/tlf autovelger> Veksler automatisk mellom faksanrop og taleanrop. Maskinen mottar fakser automatisk og ringer ved taleanrop. Ved mottak av fakser Maskinen mottar fakser automatisk. Ved mottak av taleanrop Maskinen reagerer ikke. Ved mottak av taleanrop Maskinen ringer. Svar på anropet. <Svarmodus> Mottar fakser automatisk og ruter taleanrop til telefonen med innebygd telefonsvarer. Ved mottak av fakser Telefonen med innebygd telefonsvarer ringer, og maskinen mottar fakser automatisk. Ved mottak av taleanrop Telefonen med innebygd telefonsvarer ringer og tar opp talemeldinger. <Manuelt mottak> Ringer for hvert anrop, uavhengig av om det er et faksanrop eller et taleanrop. For et faksanrop må du aktivere maskinen til å motta faksen manuelt. Ved mottak av fakser Den eksterne telefonen ringer. For å motta faksen må du ta av røret og velge <Sende/fakse> <Legg inn faks (ny)> <Mottaksstart>. Du kan også bruke fjernmottaksfunksjonen via den eksterne telefonen. Ved mottak av taleanrop Den eksterne telefonen ringer. Svar på anropet. 14

17 2 Sette opp maskinen Mottaksmodus bestemmer hvordan maskinen skal svare på i innkommende fakser og taleanrop. Velg modusen som passer best til dine behov, basert på diagrammet nedenfor. Hvis du vil ha mer informasjon om mottaksmodiene, kan du se Om mottaksmodiene på s. 14. Har du en dedikert fakslinje? JA NEI Motta fakser automatisk og bruke telefonen for å motta anrop? JA NEI Motta fakser automatisk og bruke telefonsvarer for anrop? JA NEI <Auto mottak> <Faks/tlf autovelger> <Svarmodus> <Manuelt mottak> Funksjonen for fjernmottak er nyttig når mottaksmodusen er satt til <Manuelt mottak> og maskinen er koblet til en ekstern telefon. Du kan motta fakser ved å ta av røret på den eksterne telefonen og trykke en tosifret fjernmottaks-id (standardinnstillingen er 25). Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Faksing i den elektroniske håndboken. Telefonen med innebygd telefonsvarer eller telefonsvareren må være koblet direkte til maskinen for å bruke <Svarmodus>. Kontroller at den automatiske telefonsvareren på telefonen med innebygd telefonsvarer eller telefonsvareren er aktivert. Den eksterne telefonen må være koblet til maskinen for å bruke <Faks/tlf autovelger> eller <Manuelt mottak>. Som standard er <Auto mottak> valgt i <Mottaksmodus valg>. Hvis en ekstern telefon er koblet til maskinen og du mottar en faks eller et taleanrop, ringer den eksterne telefonen. Du kan besvare taleanrop mens den eksterne telefonen ringer. Hvis du vil deaktivere det innkommende ringesignalet, trykker du på [Main Menu] (Hovedmeny) for å velge <Tilleggsfunk.> <Kommunikasjoninnstillinger> <Faksinnstillinger> <Mottaksinnstillinger> <Innkommende ringetone>, og velg deretter <Av>. Talemeldinger støttes ikke med <Svarmodus>. 1 Trykk på [Main Menu] (Hovedmeny). 2 Trykk på høyre valgknapp for å velge <Tilleggsfunk.>. 3 Bruk [], [] eller (blahjul) til å velge <Kommunikasjoninnstillinger>, og trykk deretter på [OK]. 4 Bruk [], [] eller (blahjul) til å velge <Faksinnstillinger>, og trykk deretter på [OK]. 15

18 2 Sette opp maskinen 5 Bruk [], [] eller (blahjul) til å velge <Mottaksinnstillinger>, og trykk deretter på [OK]. 6 Bruk [], [] eller (blahjul) til å velge <Mottaksmodus valg>, og trykk deretter på [OK]. 7 Bruk [], [] eller (blahjul) til å velge en mottaksmodus, og trykk deretter på [OK]. 8 Trykk på [Main Menu] (Hovedmeny) for å gå tilbake til hovedmenyskjermbildet. 16

19 2 Sette opp maskinen Hvis det er nødvendig å bruke pulssignalering Typen telefonlinje på maskinen er som standard satt til tonesignalering. Hvis du bruker tonesignalering, kan du hoppe over fremgangsmåten nedenfor. Hvis du bruker pulssignalering, må du følge fremgangsmåten nedenfor og endre innstillingen for type telefonlinje på maskinen til pulssignalering. Hvis du ikke vet hvilken type telefonlinje du bruker, kan du kontakte telefonselskapet du bruker. 1 Trykk på [Main Menu] (Hovedmeny). 2 Trykk på høyre valgknapp for å velge <Tilleggsfunk.>. 3 Bruk [], [] eller (blahjul) til å velge <Kommunikasjoninnstillinger>, og trykk deretter på [OK]. 4 Bruk [], [] eller (blahjul) til å velge <Faksinnstillinger>, og trykk deretter på [OK]. 5 Bruk [], [] eller (blahjul) til å velge <Brukerinnstillinger>, og trykk deretter på [OK]. 6 Bruk [], [] eller (blahjul) til å velge <Valg av type telefonlinje>, og trykk deretter på [OK]. 7 Bruk [], [] eller (blahjul) til å velge <Manuell>, og trykk deretter på [OK]. 8 Bruk [], [] eller (blahjul) til å velge telefonlinjetypen, og trykk deretter på [OK]. <Tone>: Tonesignalering (standard) <Puls>: Pulssignalering 9 Trykk på [Main Menu] (Hovedmeny) for å gå tilbake til hovedmenyskjermbildet. 17

20 2 Sette opp maskinen Konfigurere nettverkstilkobling Du må konfigurere IP-adressen for å koble maskinen til nettverket. En IP-adresse (Internet Protocol) er et ID-nummer som er tilordnet til alle datamaskiner som er koblet til Internett. Du må ha konfigurert IP-adressen på forhånd for å kunne bruke funksjonene nedenfor. Remote UI (eksternt grensesnitt): Du kan få tilgang til og endre maskininnstillingene fra en webleser på datamaskinen ved å bruke programvaren for eksternt grensesnitt. E-post: Send skannede dokumenter som er vedlagt en e-postmelding, via et nettverk. Skann til filserver: Send et skannet dokument til en filserver fra datamaskinen. I-Fax (I-faks): Send et dokument til en maskin som er kompatibel med I-faks. PC-utskrift: Skriv ut dokumenter på en datamaskin. PC-faksing: Faks et dokument på en datamaskin. Skann med Color Network ScanGear (program på CD-ROM-en med programvaren): Lagre skannede dokumenter på en datamaskin. Diagrammet nedenfor viser de nødvendige innstillingene for hver funksjon. IP-ADRESSEINNSTILLINGER E-postinnstillinger Filserverinnstillinger Installere nettverksprogramvare Remote UI (eksternt grensesnitt) E-post, I-Fax (I-faks) Skanning til filserver PC-utskrift, PC-faksing, skanning Angi innstillingene for IP-adresse En IP-adresse må være angitt for at maskinen og datamaskinen skal kunne kommunisere sammen. Det anbefales at nettverksadministratoren utfører prosedyren nedenfor. Før du utfører prosedyren nedenfor, må du kontrollere at maskinen er slått på og koblet til et nettverk. Maskinen støtter automatiske IP-adresser via DHCP-, BOOTP- og RARP-protokollene. Hvis du bruker disse protokollene, velger du <Få automatisk> i trinn 9 i prosedyren nedenfor. Denne maskinen støtter IPv6. (Se Nettverksinnstillinger i den elektroniske håndboken.) Displayet går tilbake til standbymodus: Maskinen kan gå i standbymodus (autoklareringsfunksjonen) mens du setter den opp. Angi innstillingen på nytt fra hovedmenyen. Standardinnstillingen er 2 minutter. Se Introduksjon av maskinen i den elektroniske håndboken hvis du vil endre innstillingene. Displayet er av: Maskinen kan gå i hvilemodus mens du konfigurerer den. Trykk på (Av/På) for å slå på displayet igjen og fortsette konfigureringen. Standardinnstillingen er 15 minutter. Se Introduksjon av maskinen i den elektroniske håndboken hvis du vil endre innstillingene. 18

21 2 Sette opp maskinen 1 Trykk på [Main Menu] (Hovedmeny). 5 Trykk på høyre valgknapp for å velge <Utført>. 2 Trykk på høyre valgknapp for å velge <Tilleggsfunk.>. 3 Bruk [], [] eller (blahjul) til å velge <Systemstyring innstillinger>, og trykk deretter på [OK]. Du må starte maskinen på nytt for at endringer i innstillingene for IP-adresse, delnettmaske og gateway-adresse skal tre i kraft. 6 Bruk [], [] eller (blahjul) til å velge <TCP/ IP innstillinger>, og trykk deretter på [OK]. 4 Bruk [], [] eller (blahjul) til å velge <Nettverksinnstillinger>, og trykk deretter på [OK]. 7 Bruk [], [] eller (blahjul) til å velge <IPv4 innstillinger>, og trykk deretter på [OK]. Hvis du vil ha instruksjoner om innstillingene for IPv6, kan du se Nettverksinnstillinger i den elektroniske håndboken. 19

22 2 Sette opp maskinen 8 Bruk [], [] eller (blahjul) til å velge <IPadresseinnstillinger>, og trykk deretter på [OK]. 11 Bruk (talltaster) til å angi delnettmasken, og trykk deretter på [OK]. 9 Bruk [], [] eller (blahjul) til å velge <Manuelle innstillinger>, og trykk deretter på [OK]. 12 Bruk (talltaster) til å angi gatewayadressen, og trykk deretter på [OK]. 10 Bruk (talltaster) til å angi IP-adressen, og trykk deretter på [OK]. 13 Trykk på [Main Menu] (Hovedmeny) for å gå tilbake til hovedmenyskjermbildet. 14 Sett hovedstrømbryteren på den høyre siden av maskinen til, vent i minst 10 sekunder og sett den deretter tilbake til I. 20

23 2 Sette opp maskinen Angi IP-adresse automatisk Dette er innstillingen for å hente IP-adresse automatisk. Hvis du ikke trenger å konfigurere denne innstillingen manuelt, følger du fremgangsmåten nedenfor. (Hvis maskinen ikke kan hente IP-adressen automatisk, kan du angi IP-adressen, delnettmasken og gateway-adressen manuelt. Hvis du ikke kjenner verdiene, kan du hoppe over hver oppføring ved å trykke på [OK].) Trykk på [Main Menu] (Hovedmeny) <Tilleggsfunk.> <Systemstyring innstillinger> <Nettverksinnstillinger> <Utført> <TCP/IP innstillinger> <IPv4 innstillinger> <IP-adresseinnstillinger> <Få automatisk> <DHCP> Angi IP-adressen Angi delnettmasken Angi gateway-adressen <Utført> [Main Menu] (Hovedmeny) Slå av hovedstrømmen Start maskinen på nytt. Hvis du vil ha mer informasjon om denne innstillingen, kan du se Nettverksinnstillinger i den elektroniske håndboken. Kontrollere innstillingen for IP-adressen Følg fremgangsmåten nedenfor for å kontrollere at maskinen kommuniserer med nettverket på riktig måte. 1 Trykk på [Main Menu] (Hovedmeny). 2 Trykk på høyre valgknapp for å velge <Tilleggsfunk.>. 4 Bruk [], [] eller (blahjul) til å velge <Nettverksinnstillinger>, og trykk deretter på [OK]. 5 Trykk på høyre valgknapp for å velge <Utført>. 3 Bruk [], [] eller (blahjul) til å velge <Systemstyring innstillinger>, og trykk deretter på [OK]. Du må starte maskinen på nytt for at endringer i innstillingene for IP-adresse, delnettmaske og gateway-adresse skal tre i kraft. 21

24 2 Sette opp maskinen 6 Bruk [], [] eller (blahjul) til å velge <TCP/IP innstillinger>, og trykk deretter på [OK]. 9 Trykk på venstre valgknapp for å velge <Sjekk innst.>. 7 Bruk [], [] eller (blahjul) til å velge <IPv4 innstillinger>, og trykk deretter på [OK]. 10 Trykk på høyre valgknapp for å velge <Utført>. Hvis du vil ha instruksjoner om innstillingene for IPv6, kan du se Nettverksinnstillinger i den elektroniske håndboken. 8 Bruk [], [] eller (blahjul) til å velge <IPadresseinnstillinger>, og trykk deretter på [OK]. Hvis maskinen kommuniserer med nettverket på riktig måte, vises IP-adressen, delnettmasken og gatewayadressen. Hvis ikke, vises Hvis maskinen ikke har hentet IP-adressen innen 3 minutter etter du har koblet til LAN-kabelen, må du kontrollere IP-adresseinnstillingene og nettverkskabelen. 11 Trykk på [Main Menu] (Hovedmeny) for å gå tilbake til hovedmenyskjermbildet. 22

25 3 Konfigurere datamaskin og programvare Typer tilkobling mellom en datamaskin og maskinen Du kan koble maskinen til en datamaskin på to måter: USB-tilkobling og nettverkstilkobling. Nettverkstilkobling (For detaljer om konfigurasjonen kan du se s. 26.) Følgende funksjoner er tilgjengelige med nettverkstilkobling: PC-utskrift, Remote UI (eksternt grensesnitt), PC-faksing, skanning, E-post/I-Fax (I-faks) og skanning til filserver. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker de enkelte funksjonene med nettverkstilkobling, kan du se følgende: PC-utskrift Utskrift i den elektroniske håndboken Remote UI (eksternt grensesnitt) Innstillinger fra PC i den elektroniske håndboken Faksing fra en PC Faksing i den elektroniske håndboken Skanning Skanning i den elektroniske håndboken E-post / I-Fax (I-faks) E-post/Faksing i den elektroniske håndboken Skanning til filserver Skanning i den elektroniske håndboken PC-utskrift / Remote UI (eksternt grensesnitt) / PC-faksing / skanning /E-post / I-Fax (I-faks) / skanning til filserver USB-tilkobling (For detaljer om konfigurasjonen kan du se s. 32.) Følgende funksjoner er tilgjengelige med USB-tilkobling: PC-utskrift, PC-faksing Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker de enkelte funksjonene med USB-tilkobling, kan du se følgende: PC-utskrift Utskrift i den elektroniske håndboken Faksing fra en PC Faksing i den elektroniske håndboken PC-utskrift/PC-faksing Du kan bruke USB-tilkobling og nettverkstilkobling samtidig. Du trenger Super G3 FAX Board-fakskortet (tilleggsutstyr) for å kunne bruke faksfunksjonen med imagerunner C1021i. 23

26 3 Konfigurere datamaskin og programvare Systemkrav Microsoft Windows 2000 Prosessor: Intel Pentium 133 MHz eller raskere Minne: 128 MB eller mer Microsoft Windows XP Prosessor: Intel Pentium / Celeron-serien 300 MHz eller raskere Minne: 128 MB eller mer Microsoft Windows Server 2003 Prosessor: Intel Pentium / Celeron-serien 133 MHz eller raskere Minne: 128 MB eller mer Microsoft Windows Vista Prosessor: Intel Pentium 800 MHz eller raskere Minne: 512 MB eller mer Microsoft Windows Server 2008 Prosessor: Intel-prosessor / 1 GHz (x86-prosessor), 1,4 GHz (x64-prosessor) eller raskere Minne: 512 MB RAM eller mer Microsoft Windows 7 Prosessor: 1 GHz (x86-prosessor, x64-prosessor) eller raskere Minne: 1 GB (x86-prosessor), 2 GB (x64-prosessor) eller mer Om User Software CD (Brukerprogramvare-CD) <Drivere> Du finner informasjon om hver driverinstallasjon i de tilsvarende HTML-håndbøkene som er oppført under Håndbøker på s. 25. UFRII LT-driver Når UFRII LT-driveren brukes, utføres de forskjellige databehandlingsoppgavene på skriveren på en enkel måte og deles etter behov mellom vertsdatamaskinen og skriveren, som gir god reduksjon i den totale utskriftstiden. Faksdriver Faksdriveren fungerer på samme måte som en skriverdriver. En bruker velger [Print] (Skriv ut) fra et Windows-program, velger Canon-faksdriveren som skriver og angir målene og alternativene. Faksdriveren konverterer deretter dette til et bilde som samsvarer med standard faksprotokoller, slik at det skrives ut eller lagres på mottakerens maskin(er). PCL-skriverdriver PCL5c-, PCL5e- og PCL6-skriverdriverne kan brukes med de fleste typer forretningsprogramvare. PCL5cskriverdriveren er for fargeskrivere, PCL5eskriverdriveren er for svart/hvitt-skrivere, og PCL6-skriverdriveren er for både fargeskrivere og svart/hvitt-skrivere. PCL6 er en avansert versjon av PCL5c og PCL5e og gir uovertruffen utskriftskvalitet og -hastighet. PCL5e-skriverdriveren følger med som standard for svart/hvitt-skrivere. Color Network ScanGear Installer denne programvaren hvis du vil bruke maskinen som en skanner på et nettverk. Du trenger Super G3 FAX Board-fakskortet (tilleggsutstyr) for å kunne bruke faksdriveren med imagerunner C1021i. Color Network ScanGear støttes ikke i Windows Server

27 3 Konfigurere datamaskin og programvare <Programpakker> Du finner detaljer om installasjon av det enkelte program i den tilsvarende HTML-håndboken under Håndbøker nedenfor. NetSpot Device Installer (NSDI) Med NetSpot Device Installer kan du konfigurere maskinen for nettverksoperasjoner. Når du starter dette programmet, klikker du på [Additional Software Programs] (Tilleggsprogrammer). (Se trinn 3 under Installasjonsprosedyre - For nettverkstilkobling eller trinn 2 under Installasjonsprosedyre - For USB-tilkobling - Installere programvare.) Følg deretter instruksjonene som vises på skjermen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Readme-filen og den elektroniske hjelpen for dette programmet. <Håndbøker> Printer Driver Installation Guide Printer Driver Installation Guide beskriver hvordan du installerer UFR II-driveren, oppdaterer informasjon om delte skrivere, avinstallerer, konfigurerer og skriver ut. Canon Products Supported by UFR II Driver Canon Products Supported by UFR II Driver beskriver Canon-produkter som er kompatible med UFR II-driveren. Fax Driver Installation Guide Fax Driver Installation Guide beskriver hvordan du installerer faksdriveren, oppdaterer informasjon om delte skrivere, avinstallerer, konfigurerer og skriver ut. Du trenger Super G3 FAX Board-fakskortet (tilleggsutstyr) for å kunne bruke faksdriveren med imagerunner C1021i. Canon Font Manager Font Manager er et omfattende program som hjelper deg med å behandle skrifter i Microsoft Windows. Network ScanGear Installation Guide Network ScanGear Installation Guide beskriver hvordan du installerer og avinstallerer Color Network ScanGear. About Other Software Programs About Other Software Programs beskriver hvordan du installerer og avinstallerer Canon Font Manager. Printer Driver Installation Guide Printer Driver Installation Guide beskriver hvordan du installerer PCL-driveren, oppdaterer informasjon om delte skrivere, avinstallerer, konfigurerer og skriver ut. Canon Products Supported by PCL Driver Canon Products Supported by PCL Driver beskriver Canon-produkter som er kompatible med PCL-driveren. Canon Products Supported by Fax Driver Canon Products Supported by Fax Driver beskriver Canon-produkter som er kompatible med faksdriveren. Du trenger Super G3 FAX Board-fakskortet (tilleggsutstyr) for å kunne bruke faksdriveren med imagerunner C1021i. <For Macintosh-brukere> Den medfølgende UFRII LT/FAX User Software CD (Brukerprogramvare-CD) inneholder UFRII LT-skriverdriveren for Macintosh. For instruksjoner om hvordan du bruker denne programvaren, se Mac UFR II Driver Guide. 25

FAX L360 Brukerhåndbok

FAX L360 Brukerhåndbok FAX L360 Brukerhåndbok Dette utstyret retter seg etter vesentlige krav i EC direktiv 1999/5/ EC. Vi erklærer at dette produktet etterkommer EMC kravene i EC direktiv 1999/5/EC ved nominell spenning på

Detaljer

Din bruksanvisning CANON FAX-L280 http://no.yourpdfguides.com/dref/815841

Din bruksanvisning CANON FAX-L280 http://no.yourpdfguides.com/dref/815841 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CANON FAX-L280. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CANON FAX-L280 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen.

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Om brukerhåndboken Denne brukerhåndboken for laser-mfp inneholder informasjon om oppsett

Detaljer

HP Officejet 5600 All-in-One series. Brukerhåndbok

HP Officejet 5600 All-in-One series. Brukerhåndbok HP Officejet 5600 All-in-One series Brukerhåndbok HP Officejet 5600 All-in-One series Brukerhåndbok Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette materialet kan endres

Detaljer

FAX-L280/L200. Brukerhåndbok

FAX-L280/L200. Brukerhåndbok FAX-L280/L200 Brukerhåndbok VIKTIG! Hvis du har kjøpt FAX-L280, husk å lese Tillegg C før du leser resten av denne håndboken. Dette utstyret retter seg etter vesentlige krav i EC direktiv 1999/5/EC. Vi

Detaljer

Hurtigoppsettguide MFC-8220

Hurtigoppsettguide MFC-8220 Hurtigoppsettguide MFC-8220 Før du kan bruke MFC-maskinen, må du sette opp maskinvaren og installere driveren. Les og følg instruksene i denne Hurtigoppsettguide for korrekt oppsetting og installasjon.

Detaljer

Dell-laser-MFPene 3333dn og 3335dn. Brukerhåndbok

Dell-laser-MFPene 3333dn og 3335dn. Brukerhåndbok Dell-laser-MFPene 3333dn og 3335dn Brukerhåndbok Mars 2012 www.dell.com support.dell.com Varemerker Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Gjengivelse av dette materialet uten skriftlig

Detaljer

Hurtigstartguide MFC-9440CN. Trinn 1. Trinn 2. Oppsettingen er fullført! Sette opp maskinen. Installere driveren og programvaren

Hurtigstartguide MFC-9440CN. Trinn 1. Trinn 2. Oppsettingen er fullført! Sette opp maskinen. Installere driveren og programvaren MFC-9440CN Hurtigstartguide Før du kan bruke maskinen, må du sette opp maskinvaren og installere driveren. Les og følg instruksene i denne hurtigstartguiden for korrekt oppsetting og installering. Trinn

Detaljer

Dell 5230n/dn- og 5350dnlaserskrivere

Dell 5230n/dn- og 5350dnlaserskrivere Dell 5230n/dn- og 5350dnlaserskrivere User's Guide November 2009 www.dell.com support.dell.com Varemerker Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Gjengivelse av dette materialet uten skriftlig

Detaljer

For sikker og riktig bruk av maskinen, må du sørge for å lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen.

For sikker og riktig bruk av maskinen, må du sørge for å lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. For sikker og riktig bruk av maskinen, må du sørge for å lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Om brukerhåndboken Maskinen leveres med referanser: Denne brukerhåndboken

Detaljer

Advarsler (med overskriften Advarsel): må følges nøye for å unngå personskade. må overholdes for å unngå skade på utstyret.

Advarsler (med overskriften Advarsel): må følges nøye for å unngå personskade. må overholdes for å unngå skade på utstyret. Laserskriver 1 Sette sammen skriveren................3 2 Installere forbruksvarer.................5 3 Gjøre skriveren klar til bruk.............12 4 Installere skriverprogramvaren..........26 5 Installere

Detaljer

X790 Series. Brukerhåndbok

X790 Series. Brukerhåndbok X790 Series Brukerhåndbok Oktober 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 7562, 4917 Modell(er): 432, 436, 486, 496, dn1, dn2, gd1, gd2, dt1, dt2, gt1, gt2, df1, df2, gf1, gf2, d01, d02, g01, g02, t01, t02,

Detaljer

DX-C200. Brukerveiledning. Brukerhåndbok

DX-C200. Brukerveiledning. Brukerhåndbok DX-C200 Brukerhåndbok Brukerveiledning 1 Beskrivelse av maskinen 2 Komme i gang 3 Bruke skriverfunksjonen 4 Bruke kopifunksjonen 5 Bruke skannerfunksjonen 6 Bruke faksfunksjonen 7 Konfigurere maskinen

Detaljer

Nettverksbrukerhåndbok for HL-2070N

Nettverksbrukerhåndbok for HL-2070N f Intern utskriftsserver med flere protokoller Nettverksbrukerhåndbok for HL-2070N Les denne håndboken nøye før du tar i bruk skriveren. Du kan når som helst skrive ut eller lese denne håndboken fra skriverens

Detaljer

Sorthvitt-laser MFP. Brukerhåndbok. Juni 2011

Sorthvitt-laser MFP. Brukerhåndbok. Juni 2011 Sorthvitt-laser MFP Brukerhåndbok Juni 2011 Maskintype(r): 7014, 4569, 4570 Modell(er): 431, 636, 63W, n01, n02, g01, g02, n11, n12, g11, g12, hn1, hn2, wh1, wh2, 43K, 6K6, 6K7 Innhold Sikkerhetsinformasjon...14

Detaljer

X860de, X862de, X864de

X860de, X862de, X864de X860de, X862de, X864de Brukerhåndbok Desember 2012 www.lexmark.com Maskintype(r): 7500 Modell(er): 432, 632, 832 Innhold 2 Innhold Sikkerhetsinformasjon...7 Lære om skriveren...9 Takk for at du valgte

Detaljer

Brukerhåndbok for nettverket

Brukerhåndbok for nettverket Brukerhåndbok for nettverket Les nøye gjennom denne håndboken før du benytter dette produktet, og oppbevar håndboken i nærheten av maskinen for fremtidig referanser. For en sikker og korrekt bruk, må du

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK X9575 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267147

Din bruksanvisning LEXMARK X9575 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267147 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK X9575. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK X9575 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

MX810 Series. Brukerhåndbok. Maskintype(r): 7463 Modell(er): 436, 636, 836

MX810 Series. Brukerhåndbok. Maskintype(r): 7463 Modell(er): 436, 636, 836 MX810 Series Brukerhåndbok Juni 2013 www.lexmark.com Maskintype(r): 7463 Modell(er): 436, 636, 836 Innhold 2 Innhold Sikkerhetsinformasjon...7 Bli kjent med skriveren...9 Finne informasjon om skriveren...9

Detaljer

Dell B2360d-dn laserskriver. Brukerhåndbok

Dell B2360d-dn laserskriver. Brukerhåndbok Dell B2360d-dn laserskriver Brukerhåndbok Mai 2012 www.dell.com support.dell.com Varemerker Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. 2012 Dell, Inc. Med enerett. Gjengivelse av dette materialet

Detaljer

Sette opp maskinen. Oppsettingen er fullført!

Sette opp maskinen. Oppsettingen er fullført! MFC-3240C Før du kan bruke maskinen, må du sette opp maskinvaren og installere driveren. Som en hjelp til å komme i gang med å sette opp maskinen og installere driver og programvare bør du lese denne hurtigoppsettguiden

Detaljer

MX410 og MX510 Series

MX410 og MX510 Series MX410 og MX510 Series Brukerhåndbok Juni 2012 www.lexmark.com Maskintype(r): 7015 Modell(er): 470, 630, 670, 675, 679 Innhold 2 Innhold Sikkerhetsinformasjon...7 Lære om skriveren...9 Finne informasjon

Detaljer

MX810 Series. Brukerhåndbok. Maskintype(r): 7463 Modell(er): 436, 636, 836

MX810 Series. Brukerhåndbok. Maskintype(r): 7463 Modell(er): 436, 636, 836 MX810 Series Brukerhåndbok August 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 7463 Modell(er): 436, 636, 836 Innhold 2 Innhold Sikkerhetsinformasjon...7 Bli kjent med skriveren...9 Finne informasjon om skriveren...9

Detaljer

LASERSKRIVER. Oppsett av programvare FØR DU INSTALLERER PROGRAMVAREN OPPSETT UNDER WINDOWS INSTALLASJON I ET MACINTOSH-MILJØ PROBLEMLØSNING

LASERSKRIVER. Oppsett av programvare FØR DU INSTALLERER PROGRAMVAREN OPPSETT UNDER WINDOWS INSTALLASJON I ET MACINTOSH-MILJØ PROBLEMLØSNING MODELL: MX-B380P LASERSKRIVER Oppsett av programvare FØR DU INSTALLERER PROGRAMVAREN OPPSETT UNDER WINDOWS INSTALLASJON I ET MACINTOSH-MILJØ PROBLEMLØSNING Sørg for at håndboken oppbevares på et lett tilgjengelig

Detaljer

My Book. World Edition Brukerveiledning. Lagringssystem for nettverket med enkel- og dobbelt disk

My Book. World Edition Brukerveiledning. Lagringssystem for nettverket med enkel- og dobbelt disk My Book World Edition Brukerveiledning Lagringssystem for nettverket med enkel- og dobbelt disk Viktige sikkerhetsinstruksjoner 1. Følg alle advarsler og instruksjoner som står merket på produktet. 2.

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen 9300 Series

Alt-i-ett-maskinen 9300 Series Alt-i-ett-maskinen 9300 Series Brukerhåndbok September 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land.

Detaljer

Brukerveiledning. Komme i gang. Plassere papir. Feilsøking

Brukerveiledning. Komme i gang. Plassere papir. Feilsøking Brukerveiledning Komme i gang Plassere papir Feilsøking Les sikkerhetsinformasjonen i "Les dette først" før du bruker maskinen for å sikre korrekt og sikker bruk. INNHOLD Håndbøker for denne skriveren...3

Detaljer

DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM

DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM Oppsett av programvare FØR DU INSTALLERER PROGRAMVAREN INSTALLASJON I ET WINDOWS-MILJØ INSTALLASJON I ET MACINTOSH-MILJØ PROBLEMLØSNING Takk for at du har valgt dette

Detaljer

Pinell Supersound II

Pinell Supersound II Brukerhåndbok Pinell Supersound II DAB+-/DAB-/FM-/Internettradio www.pinell.no Innhold Sikkerhetsinformasjon 3 FCC-informasjon 4 Innhold i esken 5 Hurtigveiledning for Internett-radio 6 Dette trenger du

Detaljer

Brukerhåndbok NPD5198-00 NO

Brukerhåndbok NPD5198-00 NO NPD5198-00 NO Opphavsrett Opphavsrett Ingen del av denne publikasjonen kan reproduseres, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres i noen form eller på noen måte, elektronisk, mekanisk, ved kopiering,

Detaljer