hoist ENERGY GRoup 2011/12

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "hoist ENERGY GRoup 2011/12"

Transkript

1 hoist ENERGY GRoup firmapresentasjon 2011/12

2 Innhold Historikk Forretningsidé 2011 i tall...2 Historikk...2 Forretningsidé...3 Markedets potensiale...3 Konsernsjefen har ordet...4 Viktige begivenheter i Forretningsprosessen...6 Kjerneverdier og personalpolitikk...7 Miljø, etikk og sosialt ansvar...8 Organisasjon...9 Ledelse og styre...9 Kontroll- og styringsteknologi...10 Ventilasjon...14 Finansieringsløsninger...17 Regnskap...18 Referanser Hoist AB blir grunnlagt. Bedriften arbeider med systemer, produkter og tjenester for hotellbransjen. Hoist kjøper opp EM Systemer AS og begynner å arbeide med energieffektivisering for næringseiendommer gjennom byggautomatisering. Hoist kjøper opp Jovent AB og utvider tilbudet med totalentrepriser innenfor ventilasjon. Den treårige treårig vekstplanen Go11 lanseres internt for årene Hoist kjøper opp ventilasjonsbedriften Luftkontroll i Örebro AB og utvider det geografiske nærværet i Sverige. Gjennom bransjekunnskap, nytenkning og engasjement skal vi tilby energieffektiviseringssystemer og ventilasjonsløsninger som øker lønnsomheten og komforten i næringsbygg. Hoist Energy tilbyr komplette løsninger innenfor ventilasjon og kontroll- og styringsteknologi. Vi har stort fokus på energieffektivisering, og målet med våre installasjoner er å gi våre kunder bedre lønnsomhet og inneklima, og samtidig redusere negativ miljøpåvirkning. Markedets potensiale Hoist Energys markedssegment er primært alle typer næringsbygg både offentlig og private. Hvert år kartlegger vi størrelsen på markedet for produktene og tjenestene vi tilbyr. Dette gjør vi for å forsikre oss om at vi finner støtte for den planlagte produkt- og virksomhetsutviklingen i den kommende treårsperioden Hoist kjøper opp TK-ventilasjon AS og utvider tilbudet i Norge med ventilasjon. Målene i den treårige vekstplanen Go11 nås. Er markedet stort nok for planene våre? Slik situasjonen er i dag, er det ikke nødvendig å kartlegge størrelsen på det totale markedet for å fastslå at markedet er stort nok for vekstplanene våre. Energieffektiviseringsmarkedet er enormt, og alt peker mot at det kommer til å øke ytterligere. Vi går ut fra at det fortsatt vil være behov for å investere milliardbeløp i flere år fremover i tall * 2012 Konsernet Hoist Energy Group AB grunnlegges ved årsskiftet 2011/2012 ved at konsernet Hoist AB deles i to separate selskaper: Hoist Energy Group AB og Hoist Technology Group AB. Den nye treårige vekstplanen Go14 lanseres internt. Målet er å doble konsernets omsetning innen utgangen av I dag snakkes det mye om alternative og mer miljøvennlige energikilder. Vi spår at dette vil fortsette, men at markedet gradvis vil flytte fokuset fra selve kilden til økonomisering med energien. Dette er til vår fordel, og vi får støtte i våre antakelser av flere aktører i markedet. Omsetning og resultat Konsernets omsetning i 2011 var på 266 MSEK en økning på 29 % i forhold til 2010 (206 MSEK). Driftsresultatet før renter, skatt og avskrivning (EBITA) var på 14,8 MSEK, en nedgang på 24,5 % (19,6 MSEK). Resultatet ble påvirket negativt med ca. 3 MSEK som følge av vekstsatsinger (3 MSEK). Kostnader Lønnskostnader, markedsføringskostnader og andre kostnader var på linje med budsjettet for året. Tap på kundefordringer var ubetydelige. Oppkjøp Ingen oppkjøp er gjennomført i løpet av året. I 4. kvartal ble det inngått avtale om oppkjøp av TK-ventilasjon AS med ikrafttredelsesdato 1. januar Oppkjøpet er gjennomført ifølge planen. Vekst Salget økte i Veksten har vært god til tross for et noe svakere marked. En velfungerende forretningsprosess i kombinasjon med tilbud det er stor etterspørsel etter fra så vel eksisterende som nye kunder, har kompensert for det økende prispresset. Arbeidet og forberedelsene for å videreføre veksten som ble gjennomført i løpet av året, anses å være tilstrekkelige for å støtte det uttalte målet om en vekst på 20 % per år over tid. Finansiering Hoists finansielle situasjon er styrket i løpet av året. Konsernets soliditet økte til 20 %. Konsernets egenkapital økte til 55,5 MSEK og forventes å være tilstrekkelig for å støtte vekstplanene for * Da denne brosjyren gikk i trykken, pågikk fortsatt revisjonen av regnskapene, og det kan ha forekommet mindre justeringer i resultatet i ettertid. 2 hoist Hoist energy PRESENTASJON group FIRMAPRESENTASJON AV SELSKAPET 2011/ hoist energy group FIRMAPRESENTASJON 2011/12 3

3 hoists arbeid med energieffektivisering for næringsbygg begynte i 2007 med at hoist ab kjøpte opp Em Systemer as i Norge. Deretter er det gjort flere oppkjøp, og selskapene er utviklet på en positiv måte i samsvar med forventningene. Ved årsskiftet 2011/2012 grunnla vi konsernet hoist Energy group ab og skilte det ut fra hoist ab, som under navnet hoist Technology group ab fortsatt arbeider innenfor hotellbransjen. at hoist Energys forretningsidé, gjennom bransjekunnskap, nytenkning og engasjement skal vi tilby energieffektiviseringssystemer og ventilasjonsløsninger som øker lønnsomheten og komforten i næringseiendommer, ligger i tiden, er det ingen tvil om. interessen for produktene og tjenestene våre er stor, og vi har derfor en unik mulighet til å skape vedvarende vekst og lønnsomhet i årene som kommer. Å oppnå en lønnsom vekst over tid krever velfungerende prosesser med tydelige mål, og kraft til å drive igjennom de beslutningene som fattes underveis. Vi har sammenfattet dette arbeidet i vår treårige vekstplan go14, som gjelder fra 1. januar for at vi skal lykkes med det overgripende målet om å øke omsetningen fra ca. 300 til ca. 600 millioner SEK på tre år, må alle medarbeiderne innse sin egen betydning og forstå hele forretningsprosessen. Vekst gir nye forutsetninger For å nå målene i Go14 må alle kjenne sin rolle i forretningsprosessen og innse at alle er like viktige! og muligheter, og gjennom dette kan vi oppnå personlig utvikling på arbeidsplassen. Det er nøkkelen til trivsel og engasjement. for oss i hoist Energy er det en selvfølge at kundene er i fokus. Det skal vi informere markedet om gjennom en aktiv markedsavdeling og proaktiv salgsvirksomhet. Vi skal fortelle kundene hva vi kan gjøre for dem og at vi kan bidra til deres utvikling. Jeg ser frem til å fortsette å utvikle kundetilbudet vårt og å fortsette å levere løsninger som øker både lønnsomheten og komforten i næringseiendommer. stockholm, april 2012 Malcolm Lindblom Konsernsjef hoist Energy group ab Viktige begivenheter i 2011 Accent Equity ble ny deleier i hoist hoist ab tok inn investeringsfondet accent Equity 2008 som deleier for å øke ekspansjonstakten. hoists grunnleggere, malcolm Lindblom og Christopher upmark, fortsetter å drive selskapet med en eierandel på 50 %. accent Equity 2008 kjøpte de resterende 50 %. accent Equity Partners ab er basert i Stockholm og har rundt femti medarbeidere med så vel industriell som finansiell kompetanse. Målene i vekstplanen Go11 ble oppnådd i løpet av 2011 fullførte vi arbeidet med vår treårige vekstplan go11. Det betyr at vi nå har lagt grunnlaget for at vi, dvs. hoist Energy group og hoist Technology group til sammen, skal nå en omsetning på 1 milliard SEK i løpet av Nyåpnet distriktskontor i Västerås Hoist Energy Luftkontroll utvidet sitt geografiske nærvær og åpnet et distriktskontor i Västerås. hovedkontoret ligger i Örebro. oppkjøp av tk-ventilasjon i løpet av 4. kvartal ble det inngått avtale om oppkjøp av den norske ventilasjonsbedriften TK-ventilasjon as med effekt fra 1. januar Oppkjøpet ble gjennomført i samsvar med planen. TK-ventilasjon har eksistert siden 1976 og har kontor i Oslo. hoist Energy EM systemer åpnet i trondheim hoist Energy Em Systemer, som har kontor i Bergen og Oslo, gjenåpnet sitt kontor i Trondheim. Kontoret i Trondheim har vært stengt i et par års tid, men nå satser vi på nytt. Leasing fra og med halvårsskiftet fra og med halvårsskiftet 2011 kan hoist Energy tilby leasingavtale som betalingsmetode. avtalen ivaretas av hoist Technology group abs datterselskap hoist Leasing, som allerede tilbyr finansieringsmuligheter for Hoist Technologys sortiment. ikea Åsane hoist Energy Em Systemer sikret seg kontrakten og leverte Em System 5 til ikea Åsane i Bergen. Dette var et av få prosjekter i Norge der ikea ville at SD-entreprenør skulle ta seg av all elektroinstallasjon som er knyttet til automatikkutstyr. arbeidet ble utført av hoist Energy Em Systemers egne teknikere, som også har fagbrev som elektromontører. scandic Grand Central i stockhom Scandic grand Central åpnet i oktober hotellet lot hoist Energy Jovent ta hånd om totalentreprisen for installasjon av kontroll- og styringssystem for romregulering, ventilasjonsaggregat, fjernvarmesentral og fjernkjølesentral. 4 hoist ENErgy group firmapresentasjon 2011/12 hoist ENErgy group firmapresentasjon 2011/12 5

4 forretningsprosessen Kjerneverdier og personalpolitikk Kjernen i forretningsprosessen er at vi tar et helhetlig ansvar for det vi leverer gjennom å samle all kompetanse innenfor virksomheten. Forretningsprosessen vår er kundens garanti for en trygg og langsiktig investering. prosjektplanlegging og innkjøp Vi har lang erfaring med så vel general- som totalentrepriser innenfor både ventilasjon og kontroll- og styringsteknologi, og har i løpet av årene arbeidet med en mengde forskjellige typer eiendom. Vi er vant med å utvikle skreddersydde løsninger for hver enkelt kunde, og vi samarbeider med velkjente leverandører i bransjen. installasjon og montering all installering utføres av våre egne ansatte. (Ved arbeidstopper bruker vi av og til innleid arbeidskraft). Dette innebærer at installatørene er eksperter på de produktene og systemene vi arbeider med, og at kunden kan kjenne seg trygg på at installasjonen utføres av den samme virksomheten som står for prosjektering, tegning og materialer. oppstart Når vi begynner på et nytt installasjonsprosjekt, har vi alltid med all dokumentasjon for prosjektet og er forberedt på de oppgavene som skal utføres. Administrasjon administrasjonen er en meget viktig del av forretningsprosessen fordi det er gjennom god administrasjon vi holder orden på kunderegister, fakturering og avtaler. service og brukerstøtte Et nytt ventilasjons- eller styringssystem er en stor investering for kunden, og skal kunne brukes i mange år. På hoist Energy tar vi et helhetlig ansvar for det vi leverer. Det innebærer at vi også tilbyr skreddersydd opplæring, brukerstøtte, problemløsing og service over tid. tilbakemelding og produktutvikling Når vi videreutvikler vårt kontroll- og styringssystem, tar vi hensyn til tilbakemeldinger fra kunder, brukerstøtten og trender i markedet. med den informasjonen kan vi følge med på utviklingen, og løpende tilby oppgraderinger og nye versjoner. Når det gjelder bruk av produkter fra andre produsenter i installasjonsprosjekter, er erfaringsbanken vår så stor at vi ikke følger trender i markedet blindt, men undersøker alle aspekter ved produktnyheter som kommer, før vi tar i bruk ny teknologi hos sluttkunden. Markedsføring markedsføringen støtter salgsvirksomheten og kommunikasjonen med kundene. for å samkjøre markedsføringsprofilen i hele konsernet har vi en sentral markedsavdeling som produserer materiale i samarbeid med de forskjellige kontorene. salg Våre prosjektledere/selgere er svært forretningsorienterte, og har stort resultatansvar og stort fokus på kundenytten, noe som sikrer langsiktige relasjoner med lojale kunder. Vi jobber også proaktivt med salg, og hjelper kundene våre å spare energi. i 2011 fullførte vi vekstplanen go11, takket være fenomenal arbeidsinnsats fra hele organisasjonen! i januar 2012 lanserte vi en ny vekstplan med navnet go14, der målet er å doble konsernets omsetning mellom 2012 og målet er satt høyt, og for å lykkes trenger vi medarbeidere som er engasjert hundre prosent. En svært viktig byggestein for å skape engasjement er å sikre at alle medarbeidere vet hva målene er, og hva hoist Energy og tilbudet vårt står for. Derfor har vi formulert stjerneverdier: innovative løsninger 1) Vi anstrenger oss alltid for å tilby topp moderne løsninger og produkter. Vi jobber hardt med å utvikle og introdusere nye, innovative løsninger for å dekke kundenes behov. 2) fordi vi tilbyr totalentrepriser innenfor både ventilasjon og kontroll- og styringsteknologi, kan vi utvikle smarte og komplette løsninger for kundene. Engasjerte løsninger 1) målet vårt er å gjøre kundene lønnsomme, og for å kunne gjøre det, må vi være engasjerte. alle kunder har ulike behov, og vi må være beredt på å yte det lille ekstra for å sikre at våre installasjoner blir lønnsomme for hver enkelt kunde. 2) fordi kundene våre er avhengige av at deres egne kunder trives i lokalene, må vi ved hjelp av service og vedlikehold sikre at installasjonene våre fungerer over tid. Nyopprettet personalfunksjon fremgangen vår er ikke bare avhengig av at medarbeiderne kjenner til og arbeider ut fra våre kjerneverdier for å bli engasjert må vi være motiverte og ha det moro på arbeidsplassen. hoist Energy skal være en arbeidsplass der personalet trives og får mulighet til å vokse, og derfor har vi opprettet en ny, overordnet funksjon for personaladministrasjon. Vi kommer blant annet til å tilby videreutvikling og karrièremuligheter, og jobbe på forskjellige måter med helse, treningstilbud og velvære. Antall ansatte i desember menn 162 Kvinner 10 gjennomsnittsalder 40 aldersspenn Komplette løsninger 1) Vi tilbyr totalentrepriser. Vårt brede tilbud gjør at kundene kan henvende seg til oss for å få hjelp på flere områder. Vi har all kompetanse samlet under et tak, og derfor vet kundene hva de får når de bruker oss. 2) Det gir kundene en ekstra trygghet i valget av leverandør at tilbudet vårt også inkluderer finansieringsløsninger og betalingsmodeller som er basert på at våre leveranser gir innsparinger. Lønnsomme løsninger 1) Når vi utvikler våre systemer, produkter og tjenester, har vi alltid kundenytten i tankene. Løsningene våre skal redusere kundenes energiforbruk og kostnader, og gi en god avkastning på investeringene. 2) Overlevelsesstrategien vår er å gjøre kundene våre lønnsomme. Når kundene våre er lønnsomme, blir vi også lønnsomme, og kan finansiere ytterligere utvikling av tilbudet vårt. Maria Carlstedt Personalsjef, hoist Energy group 6 hoist ENErgy group firmapresentasjon 2011/12 COrE VaLuES and human resources 7

5 miljø, etikk og sosialt ansvar Organisasjon hoist Energy group ab er morselskapet i konsernet. hovedkontoret ligger i hägersten utenfor Stockholm. Virksomheten er juridisk organisert slik at morselskapet eier 100 % av datterselskapene. morselskapet har personal- og økonomiavdelinger med overordnede kontrollfunksjoner for selskapene i konsernet. morselskapet har også ansvaret for konseptutvikling. Sverige Norge miljø i hoist Energy har vi stort fokus på energispørsmål ved at vi hjelper kundene våre å senke energiforbruket. hoist Energy driver virksomheten i overensstemmelse med de miljøkravene, lovene og forskriftene som gjelder for virksomheten. Vi tar alltid hensyn til miljøpåvirkningen ved valg av produkter og utføring av tjenester, og vi arbeider for å: minimere produksjonssvinn. minimere materialsvinn. minimere energiforbruket. utnytte resirkulerte eller resirkulerbare materialer. redusere og/eller begrense bruk av produkter som gir forurensning til vann eller på land, eller bidrar til klimaendringer. redusere støy på arbeidsplassen. minimere risiko for allmennheten og ansatte ved arbeid bedriften utfører. Vi søker alltid å redusere vår egen miljøpåvirkning samt å påvirke våre leverandører til miljøvennlig produksjon, emballering og transport. Sosialt ansvar Som arbeidsgiver erkjenner vi vårt ansvar for våre medarbeideres fysiske og psykiske arbeidsmiljø. Vi skal tilby våre medarbeidere en trygg og sikker arbeidsplass der de kjenner seg verdsatt og sett. Vi tror at følelsen av delaktighet og muligheter til personlig utvikling er viktig for de ansattes trivsel og velvære. Kommunikasjonene i virksomheten skal kjennetegnes av åpenhet, ærlighet og hjelpsomhet, slik at personlig utvikling stimuleres. i hoist Energy skal alle ha tilgang til utstyr, hjelpemidler og rutiner for å kunne utføre arbeidet på en måte som ikke innebærer helserisiko. i Sverige har vi hoist Energy Jovent ab og hoist Energy Luftkontroll ab. Virksomheten drives fra kontorer i hägersten, Örebro og Västerås. i gjennomsnitt var det 83 ansatte i Sverige i løpet av Ledelse styre Malcolm Lindblom Konsernsjef, hoist Energy group ab Nils olav hammer VD, hoist Energy TK-ventilasjon as Malcolm Lindblom Styremedlem og styreformann Konsernsjef, hoist Energy group ab och hoist Technology group ab Andre styreverv: innen hoist, Länsförsäkringar Stockholm i Norge har vi hoist Energy Em Systemer as og hoist Energy TK-ventilasjon as. Virksomheten drives fra kontorer i Oslo, Bergen og Trondheim. i gjennomsnitt var det 61 ansatte i Norge i Jan-Erik Nikolaisen VD, hoist Energy Em Systemer as ulf Bergquist VD, hoist Energy Luftkontroll ab Christopher upmark Styremedlem VD, hoist Technology ab Andre styreverv: innen hoist Miguel Abrante VD, hoist Energy Jovent ab peder Ramel Styremedlem VD, 3 Skandinavien Utdannelse:: Civilekonom Niklas sloutski Styremedlem CEO and Partner, accent Equity Partners Utdannelse: Civilekonom (handelshögskolan i Stockholm) Andre styreverv: Candyking, aviator, Crem international, renonorden as Carl Fürstenbach Styremedlem Partner and investment manager, accent Equity Partners Utdannelse: Civilekonom, (handelshögskolan i Stockholm) og Jur. Kand. (Stockholms universitet) Andre styreverv: År Packaging, Troax Bernt Lindberg Styremedlem Partner and investment manager, accent Equity Partners Andre styreverv: aviator, hööks hästsport, mont Blanc 8 8 hoist ENErgy group firmapresentasjon 2011/12 hoist ENErgy PrESENTaSJON av SELSKaPET

6 Reduser energiforbruket med et kontroll- og styringssystem Hoist Energy tilbyr komplette løsninger innenfor byggautomatisering og energieffektivisering. I Norge er hovedproduktet det egenutviklede driftskontrollanlegget EM System 5, men vi leverer også toppsystemet Genesis 64. I Sverige kan vi ved behov også supplere med andre kontroll- og styringssystemer, for eksempel ved utvidelse av et eksisterende system. Alle installasjoner utføres av våre egne ansatte. EM System 5 reduserer energiforbruket og vil derfor bedre inneklimaet, redusere energikostnadene og minimalisere negativ miljøpåvirkning. Grunnideen er å bruke energi bare når den virkelig trengs. EM System 5 er i dag installert i bygninger i Norge og Sverige. Grensesnitt fra EM System 5 EM Portal EM Portal er Norges største nettverk for kontroll- og styringssystemer, og kan også brukes av våre svenske kunder. Det er en web-portal der brukeren kan fjernstyre samtlige av sine oppkoblede anlegg og samtidig få overblikk over energibruken i bygningene. Installasjon og integrasjon Installasjonen av EM System 5 krever ingen ombygging eller utskifting av varme- eller ventilasjonssystem, og fungerer uansett energikilde. Systemet kan dessuten integreres med det eksisterende styringssystemet. Hva er et kontroll- og styringssystem? Et kontroll- og styringssystem kontrollerer, synkroniserer og styrer tekniske installasjoner for f.eks. ventilasjon, oppvarming, belysning og alarmer. Ventilasjon og temperatur reguleres ved hjelp av forhåndsprogrammerte målverdier som blant annet tar hensyn til årstid, temperatur og tid på døgnet, samt informasjon om lufttrykk og luftkvalitet fra sensorer som er plassert i rom og fellesarealer. Et brukervennlig system EM System 5 er utviklet med fokus på brukervennlighet. Det kreves ingen tekniske forkunnskaper for å bruke EM System 5. Med tydelige diagrammer og kontroller kan du angi hvilken temperatur et rom skal ha en viss tid. Du får dessuten god oversikt over energiforbruket ved hjelp av systemets statistikk og rapporter. Alle energimålinger, temperaturer, hendelser osv. logges. Enkle og lett forståelige rapporter er tilgjengelige umiddelbart. Enkelt brukergrensesnitt for teknisk drift. Service og brukerstøtte Vi har en fullstendig serviceorganisasjon som tar hånd om kartlegging, installering, service, brukerstøtte og opplæring. Vi tilbyr service- og vedlikeholdsavtaler slik at vi alltid kan sikre at anlegget drives med optimal effekt og minimalt energiforbruk. Opplæring Ved installeringen gir vi personalet opplæring i systemet. Vi kan også gi brukerkurs i EM System 5 der vi blant annet gjennomgår hvordan man utarbeider sin egen energioppfølgingsrapport og hvordan man bruker EM Portal. Fordeler med EM System 5: Reduserer energiforbruket radikalt, og lønner seg derfor umiddelbart. Innsparingsgaranti. Gir et behageligere inneklima. Bidrar til et bedre miljø. Gir grunnlag for energideklarasjon for bygninger. Finnes både som stasjonært og trådløst system. 10 hoist energy group FIRMAPRESENTASJON 2011/12 hoist energy group FIRMAPRESENTASJON 2011/12 11

7 Installasjon nummer 2000 av EM System 5! KGK brukte både Hoist Energy Luftkontroll og Hoist Energy Jovent på samme ombyggingsprosjekt Den 22. desember 2011 ferdigstilte vi installasjon nr av kontroll- og styringssystemet EM System 5 for Kongsberg Automotive i Raufoss Industripark, en drøy times kjøretur fra Oslo. Anlegget er koblet til webportalen EM Portal, noe som gjør at den kan fjernstyres via Internett. Installasjonen fikk et Enova-tilskudd på NOK 1. Kongsberg Automotive er spredt på tolv land og spesialiserer seg på design, utvikling, produksjon og distribusjon av produkter til verdens ledende produsenter av personbiler og nyttekjøretøyer. På Raufoss er hovedproduktet bremserørkoblinger til lastebiler, busser og trailere. Det er omtrent 210 ansatte, og de produserer 70 millioner koblinger i året. Stein Thore Hansen på Kongsberg Automotive var prosjektleder for installasjonen, og her forteller han mer om satsingen, og om resultatet av installasjonen. Hvorfor valgte dere EM System 5? Hoist Energy EM Systemer besøkte oss i mai 2011 og presenterte systemet. De fikk se det nåværende anlegget og ga oss en kostnadsvurdering for et prosjekt. Vi sammenlignet priser i markedet og oppdaget at forskjellene var små, men de virket veldig sultne på å bevise at EM System 5 kunne redusere fjernvarmeforbruket med 20 %. Dessuten fikk vi oppgitt flere referanser som var veldig fornøyd med sine systemer. Hvilke særskilte krav til ventilasjon og energiforbruk stiller industrilokalene deres? For å kunne opprettholde et bra innemiljø for våre ansatte er vi avhengige av at alle varme- og ventilasjonsanlegg fungerer. Installasjonen av EM System 5 har vist at noen av anleggene våre ikke fungerer optimalt. Hvordan opplever dere funksjonaliteten i systemet? Det er enkelt å drifte, med tydelige oversikter over varmeog ventilasjonsanleggene og all nødvendig dokumentasjon tilgjengelig. Stein Thore Hansen, Kongsberg Automotive og Christian Wold, Hoist Energy EM Systemer. Får dere ut den statistikken og de rapportene dere trenger? Ja, vi er veldig fornøyd med oversikten i systemet. Vi har lagt inn historiske data for 2010 og 2011 slik at vi enkelt kan sammenligne forbruket. Hva mener du er de største fordelene med EM Portal? Det er veldig praktisk å kunne logge inn på anleggene for å se status, endre driftstider og så videre når man ikke er på jobb. Det har også driftsovervåkning med backup. Hvor mye har dere redusert energiforbruket siden installasjonen? Hvis vi kompenserer for en mildere vinter ser vi at vi har redusert fjernvarmeforbruket med 66 % i første kvartal 2012 sammenlignet med samme periode i Det utgjør ca. 640 MWh. Resultatet er over våre forventninger ettersom vi ble forespeilet en besparing på ca. 20 %. Installasjonen kostet NOK når tilskuddet fra Enova trekkes fra. Når regner dere med at investeringen er inntjent? Det avhenger litt av temperaturen, men vi forventer at den er inntjent i løpet av første halvår Hvordan synes du at samarbeidet med Hoist Energy EM Systemer har fungert? Jag er veldig fornøyd med samarbeidet! Jeg fikk et veldig bra inntrykk ved presentasjonen på Raufoss i mai 2011, og samarbeidet har vært veldig bra. De har til og med hjulpet til med Enova-søknad og rapportering. Prosjektet ble gjennomført ifølge tidsplanen med god dokumentasjon av alle våre anlegg. Prosjektlederen for installasjonen var en meget dyktig og erfaren tekniker med et stort engasjement for prosjektet vårt. I Sollentuna utenfor Stockholm ligger hovedkontoret til KG Knutsson. KGK ble grunnlagt i 1946 og er generalagent for verdensledende produsenter av tekniske høykvalitetsprodukter, inkludert kjente varemerker innenfor bil- og båtbransjen. KGK er også etablert i Norge, Finland, Estland, Latvia og Litauen. Høsten 2011 ble et lager ved hovedkontoret bygd om til konferanseavdeling med et auditorium for 200 personer, to konferanserom og et vrimleareal. Hoist Energy Luftkontroll og Hoist Energy Jovent gjorde hver sin entreprise under ombyggingen, der Hoist Energy Luftkontroll sto for installering av ventilasjon og kjøleanlegg, og Hoist Energy Jovent sto for styringsanlegget for dette. Fra før fantes Exomatic styringssystem installert i bygningen, og det er nå påbygd med produkter fra Regin fordi det finnes flere ventilasjonsanlegg på hovedkontoret. Eiendomssjefen i KGK heter Lars Nilsson. Her forteller han kort om hvilke mål de hadde med ombyggingen, og hvordan samarbeidet med med Hoist Energy Luftkontroll og Hoist Energy Jovent har fungert. Kan du fortelle litt om eiendomsmassen deres? Vi har ingen bolighus. Eiendomsmassen består av kontorer og industrilokaler. Eiendommene omfatter totalt kvadratmeter og ligger i Stockholm, Göteborg, Malmö, Enköping, Hallstavik og Norrtälje. Hva var de største utfordringene ved å bygge om lageret til konferanseavdeling? Det var egentlig ikke noen større utfordringer i det hele tatt, men et gjennomsnittsprosjekt når det gjelder vanskelighetsgrad jeg har vært med på verre ting. Dette prosjektet gikk veldig greit fra start til mål. Hvor mange kvadratmeter omfatter lokalene totalt? Totalt sett, inkludert kontordelen, er det ca kvadratmeter. Hva var målet for energiforbruket med den nye løsningen, og hvordan har resultatet vært så langt? Vi hadde egentlig ikke noe uttalt mål annen enn så lavt energiforbruk som mulig. De målene vi hadde satt oss, var først og fremst innrettet på å få et sunt inneklima med høy komfort. Vi har nå et luftbehandlingssystem med en gjennomstrømning på 3 m3 per sekund. Det gir god komfort, og med de aggregatene vi har, blir forbruket forholdsvis lavt. Når det gjelder de målene vi hadde satt oss for innemiljøet, har resultatet blitt veldig bra! Det innfrir helt klart forventningene vi hadde. Hvorfor valgte dere å bruke Hoist Energy Jovent og Hoist Energy Luftkontroll? I begge tilfellene var valget enkelt de ga oss mest for pengene. Hoist Energy Luftkontroll kjenner vi dessuten fra tidligere vi har jobbet lenge med dem. Hvordan synes du samarbeidet fungerte i dette prosjektet? Det har fungert bra med begge leverandørene! Som nevnt så kjenner vi jo Hoist Energy Luftkontroll fra tidligere. Vi har brukt dem i de 9 10 årene jeg har jobbet her, og også før det. 12 hoist energy group FIRMAPRESENTASJON 2011/12 1 Enova gir økonomisk støtte til energisparingstiltak og fornybar energiproduksjon i nærings- og privatmarkedene i Norge. hoist energy Group FIRMAPRESENTASJON 2011/12 13

8 Rett ventilasjon gir energisparing Ren luft er nødvendig for at vi skal trives og yte vårt beste. Ventilasjonens oppgave er å transportere bort dårlig luft og erstatte den med frisk luft, samt å sørge for at rommet har riktig temperatur. En optimal ventilasjonsløsning kan gjøre underverker både for dem som oppholder seg i lokalene, og for oppvarmingskostnadene. En årlig besparing på 50 prosent er ikke uvanlig. Totalentrepriser for ventilasjon Vi har lang erfaring med luftbehandlingsanlegg, og konstruerer og installerer ventilasjonsløsninger i både nybygg og eksisterende bygninger. Utredninger og konstruksjon Hoist Energy gjør utredninger og prosjekterer og konstruerer ventilasjonsanlegg ut fra de krav og behov som blir stilt fra byggherre og leietager. Et nært samarbeid med bransjens ledende leverandører gjør at vi kan tilby optimale energieffektive løsninger til en konkurransedyktig pris. Installering Installeringen utføres av våre egne montører. Ved arbeidstopper leier vi inn montører i tillegg. Befaring, kartlegging og måling OVK-befaring og OVK-tiltak Obligatorisk ventilasjonskontroll er en offentlig pålagt befaring som eiere av bygninger i Sverige (eldre boliger unntatt) har plikt til å utføre med visse mellomrom. Vi er godt kjent med gjeldende lover og forskrifter, og har en velfungerende organisasjon for kontroll og administrativ oppfølging. Våre kontrollører har riksbehörighet (statsautorisasjon) K, og vi har også erfarne servicemontører som er spesialister på å rette opp anmerkede OVK-avvik. Ved OVK-befaring utarbeider vi forslag til energisparingstiltak når det finnes muligheter for dette. Vi kan også være behjelpelige med CE-merking og energideklarasjon. Analyse av inneklima Målinger av luftutskiftningseffektivitet Logging av temperatur, fuktighet, karbondioksid og trekk. Partikkelmåling for inneklima. Kontroll og videoinspeksjon av kanaler. AirCube nøkkelferdige vifterom for yttertak Hvordan kan man bytte vifteaggregat på under et døgn og samtidig spare penger? Dersom bygningen har takaggregat, kan våre nøkkelferdige AirCube vifterom få ligningen til å gå opp. AirCube kan forkorte installasjonstiden for utvendig plasserte vifterom fra 2 6 uker til bare én dag. I stedet for å forstyrre virksomheten i bygningen konstruerer vi vifterommet i et effektivt produksjonsmiljø. Det ferdige vifterommet løftes på plass, vi kobler til strøm, vann og luft, og så er det klart for oppstart og innkjøring. Med en AirCube er det ofte mulig å gå opp én størrelse på ventilasjonsaggregatet, noe som gir betydelig bedre driftsøkonomi med høyere virkningsgrad og lavere driftstrykk. AirCube blir stadig mer etterspurt også for nybygg. Innkjøring Vi bruker kvalifisert utstyr og dokumentasjonen baseres på gjeldende standarder og kundenes egne ønsker. Service og vedlikehold Vi tilbyr en serviceavtale om omfatter regelmessig service med de rette reservedelene og forbrukskomponentene. Eget verksted Vi tar på oss alle typer utfordringer, og da kreves iblant spesielle detaljer for at helheten skal fungere. I verkstedet kan vi produsere egne komponenter. Kunden behøver ikke vente på at spesielle detaljer skal bestilles og leveres. Sporgassmåling. Driftsoptimering Vi arbeider med energisparing og driftsoptimering, og utfører fullstendige energikartlegginger av såvel kommersielle boliger som bolighus. Ved å kontrollere energiforbruket og skifte ut komponenter i ventilasjonssystemet kan man oppnå en reduksjon i energiforbruket på %. 14 hoist energy group FIRMAPRESENTASJON 2011/12 hoist energy group FIRMAPRESENTASJON 2011/12 15

9 Ny ventilasjonsløsning i Rudbecksgatan i Örebro Finansieringsløsninger Midt i sentrum av Örebro ligger Rudbecksgatan, hvor Örebro kommunes boligselskap ÖrebroBostäder AB har eiendommer med seniorleiligheter og vanlige utleieleiligheter i totalt fire trappeoppganger. Hoist Energy Luftkontroll har installert en ny ventilasjonsløsning i to av trappeoppgangene, og arbeidet med den tredje pågår. Husene er bygget i 1958, og totalt omfatter arbeidet ca. 60 leiligheter. I den nye ventilasjonsløsningen er luftbehandlingsaggregatene byttet ut for å redusere driftskostnadene og vedlikeholdsbehovet. Det gamle til- og fraluftsystemet med væskebasert varmegjenvinning er tatt ut og er erstattet med et nytt luftbehandlingsaggregat med roterende varmevekslere og vannbasert varmemagasin, samt kullfilter som fjerner eventuell lukt i tilluften. Samtidig er sjakten ned til leilighetene bygget om for å redusere trykket i kanalsystemet og sørge for riktig luftmengde ut til leilighetene. Den nye ventilasjonsløsningen sparer mye energi takket være energieffektive vifter og høyere effektivitet. Vi har snakket med Conny Pettersson, som er prosjektleder i ÖBO VVS Prosjektledning, for blant annet å få vite mer om erfaringene de har hatt med installasjonen. Har leietakerne merket noen forandring etter renoveringen? Nei, det har de egentlig ikke, men det er ikke meningen heller. Men det kan eventuelt hende at de opplever at inneklimaet har blitt bedre. Det har dessuten blitt kraftigere avtrekk over komfyrene, og luftsirkulasjonen i leilighetene har blitt jevnere. Hvorfor valgte dere å benytte Hoist Energy Luftkontroll? Vi har rammeavtale med entreprenører, og Hoist Energy Luftkontroll er blant disse. I dette tilfellet valgte vi dem fordi de hadde en bedre pris. Hvordan synes du det har fungert? Det har fungert veldig bra! Vi begynte med å bytte luftbehandlingsaggregat i én trappeoppgang for å se hvordan løsningen fungerte, og fordi resultatet ble vellykket bestilte vi samme løsning til to oppganger til. Energy Performance Contracting Energy Performance Contracting (EPC) er en innkjøps- og finansieringsmetode for energieffektiviseringstiltak som innebærer at entreprenøren garanterer energisparing og at pengene som energibesparingen resulterer i, brukes for å finansiere prosjektet. Dersom de forventede resultatene ikke oppnås, har entreprenøren plikt til å betale hele mellomlegget. Innsparingsgarantien gjelder i hele tilbakebetalingsperioden. Som totalentreprenør innenfor såvel ventilasjon som kontrollog styringsteknologi har Hoist Energy store muligheter til å tilby løsninger med garantert energibesparing. For å ha full kontroll på alle besparingsmuligheter jobber vi fra system til system i stedet for å ta hele eiendommer eller eiendomsporteføljer under ett. Metoden gir oss full transparens, og sikrer at ingen dårlige investeringer forsvinner i mengden. Vi jobber fortrinnsvis med leverandører som er Euroventsertifiserte. Eurovent er en organisasjon som jobber med leverandører i hele Europa, og som har til oppgave å kontrollere at rapportert energiytelse virkelig er i samsvar med driftsdata. Som totalentreprenør tar vi et helhetlig grep om prosjektet fra idé til ettermarked og dokumenterer og måler tiltakene vi prøver ut. Hoist Energy hjelper kundene å spare energi og dermed spare penger. Leasing Som en tilleggstjeneste til hele sortimentet tilbyr Hoist Leasing attraktiv finansiering for alle våre kunder. Vi tilbyr leasing for å dekke kundenes behov for kontinuerlig oppgradering. Det er et fleksibelt finansieringsverktøy. Vi kan blant annet ta tilbake utstyret og erstatte det med nytt uten at det påvirker det månedlige driftsbudsjettet. Dessuten kan teknisk service og brukerstøtte, samt en gunstig forsikring, inngå i avtalen. Hvorfor byttet dere ventilasjonsløsning? Det var på tide å skifte ut luftbehandlingsaggregatene fordi de gamle aggregatene med væskebasert varmegjenvinning hadde blitt utslitt. Utskiftingen var også viktig fordi de gamle aggregatene var lite effektive. Hva er målet deres med den nye ventilasjonsløsningen? I ÖBO arbeider vi på mange forskjellige måter for å redusere klimabelastningen, og derfor er det viktig at den nye ventilasjonsløsningen har et lavere energibehov, og selvfølgelig også at det samtidig er en velfungerende løsning for leietakerne. Hvor mye har energiforbruket gått ned som følge av den nye ventilasjonsløsningen? Vi har ikke gjort noen nøyaktig måling enda, men anslagsvis sparer vi rundt % på fjernvarmen og omtrent 50 % på driftskostnadene for viftemotorene. Fordeler med finansiering fra Hoist Leasing Oppgrader og hev standarden uten å måtte ta opp lån. Generøse garantier og fleksible avtaletider. Mulighet til å oppgradere til nytt utstyr i løpet av avtaletiden Utskifting av objekter kan kreves når som helst i avtaleperioden. Vi tar oss av det gamle anlegget. I løpet av avtaleperioden har kunden samme månedskostnad. Langsiktig kontroll over kostnadene. Påvirker ikke balanseregnskapet. Styrket soliditet og bedre nøkkeltall. 16 hoist energy group FIRMAPRESENTASJON 2011/12 hoist energy group FIRMAPRESENTASJON 2011/12 17

10 regnskap referanser merknader til regnskapene for 2011 Ved årsskiftet ble hoist ab delt i to separate konsern: hoist Technology group ab og hoist Energy group ab. regnskapene som presenteres i denne presentasjonen av virksomheten, har derfor ikke historiske regnskap for sammenligning, noe som ellers er vanlig praksis. Resultatregnskap sek * Netto salgsinntekter handelsvarer Bruttoresultat fullstendig årsregnskap kan innhentes ved å kontakte hoist Energy group ab, Sverige. Personalkostnader andre kostnader Da denne brosjyren gikk i trykken, pågikk fortsatt revisjonen av regnskapene, og det kan ha forekommet mindre justeringer i resultatet i ettertid. Revisjonen er utført av Ernst & Young. Driftskostnader resultat før rente, skatt og avskrivninger resultat før rente, skatt og avskrivninger, i % 5,8% 9,7% avskrivninger resultat før rente og skatt resultat før rente og skatt, i % 5,6% 9,5% Balanse *Beregnet resultat for 2010, før konsernet ble delt. sek goodwill Egenkapital immaterielle eiendeler sum egenkapital materielle eiendeler sum eiendeler minoritetsinteresser 249 utsatt skatt 39 avsetninger 524 andre langsiktige fordringer 64 sum annen langsiktig gjeld 812 sum andre langsiktige eiendeler 64 ferdigvarer og handelsvarer 303 Langsiktig gjeld arbeid under utførelse aksjonærlån Varelager sum langsiktige lån Kundefordringer Kassakreditt 618 Kortsiktige fordringer Leverandørgjeld forskuddsbetalte kostnader og periodiserte inntekter annen kortsiktig gjeld Kontanter og bankinnskudd Periodiserte kostnader og forskuddsbetalte inntekter sum omløpsmidler sum gjeld sum EiENDELER sum EGENKApitAL og GJELD hoist ENErgy group firmapresentasjon 2011/12 hoist ENErgy group firmapresentasjon 2011/12 19

11 Hoist Energy Group, Company Presentation 2011/12, Printer: Företagstryck i Halmstad AB Hoist Energy Group AB (HK) og Hoist Energy Jovent AB Stockholm Drivhjulsvägen Hägersten, Sverige tel +46 (0) fax +46 (0) Hoist Energy Luftkontroll AB Örebro Skvadronvägen Örebro tel +46 (0) Västerås Fallhammargatan 3A Västerås tel +46 (0) Hoist Energy EM Systemer AS Bergen Conrad Mohrsvei 9a 5068 Bergen tel Oslo Ensjøveien 14 N-0655 Oslo tel Trondheim Kvenildmyra Heimdal tel Hoist Energy TK-ventilasjon AS Oslo Ensjøveien 14 N-0655 Oslo tel

Energi & ventilasjon Virksomhet innen eiendomsbransjen...24 HPC 1000...25

Energi & ventilasjon Virksomhet innen eiendomsbransjen...24 HPC 1000...25 hoist TECHNOLOGY AS Firmapresentasjon 2011 Innhold Forretningsidé Firmapresentasjon Forretningsidé...2 2010 - økonomi...3 Historie...3 Utvikling gjennom årets løp...4 Kommentar fra administrerende direktør...5

Detaljer

INNHOLD GK 50 ÅR FRA KONSERNSJEFEN MARKED / MARKED / GK DANMARK MARKED / GK NORGE SELSKAPETS STRUKTUR KONSERNREGNSKAP / 2013 ORGANISASJON

INNHOLD GK 50 ÅR FRA KONSERNSJEFEN MARKED / MARKED / GK DANMARK MARKED / GK NORGE SELSKAPETS STRUKTUR KONSERNREGNSKAP / 2013 ORGANISASJON GK KONSERNET / 2014-2015 INNHOLD Side 4-5 GK 50 ÅR Side 6-7 FRA KONSERNSJEFEN Side 8-9 MARKED / Gunnar Karlsen Sverige Side 10-11 MARKED / GK DANMARK Side 12-13 MARKED / GK NORGE Side 14-15 Marked / Theodor

Detaljer

Securing business as usual

Securing business as usual Securing business as usual Innhold 4 Riktig sikkerhetsnivå 6 Energioptimalisering 8 Fysisk IT-sikkerhet 12 Forretningskontinuitet 14 Strøm 15 Kjøling og klima 16 Nettverk og kommunikasjon 17 Innredning

Detaljer

5TIPS TIL VERDIØKNING AV BYGG

5TIPS TIL VERDIØKNING AV BYGG DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Rett isolering Den nationale scene isolerer svakeste ledd Sparebank 1 SMN Registrering minsker energiforbruket No. 1 / Des. 10 EIENDOMSUTVIKLING 5TIPS TIL

Detaljer

LEAN BUSINESS PLANDUGNAD III

LEAN BUSINESS PLANDUGNAD III LEAN BUSINESS PLANDUGNAD III Figur 1 Velkommen til samling 3 i plandugnaden. I dag skal vi lage nåsituasjonsbeskrivelse, risikoanalyse og målsettinger. Figur 2 Ja her er dagens temaer Figur 3 Vi jobber

Detaljer

ENERGI- EFFEKTIVISERING 7TIPS TIL ENERGIEFFEKTIVE LØSNINGER

ENERGI- EFFEKTIVISERING 7TIPS TIL ENERGIEFFEKTIVE LØSNINGER Oppvarming Vannbåren varme er godt for barna DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Teknologi Smarte hus som styrer det meste selv Lyse ideér Sparer millioner med nye lysarmaturer ENERGI- Nr. 2

Detaljer

For deg som kunde skal Würth Norge. være "den lille organisasjonen" hvor fleksibilitet og. beslutningsevne står sentralt

For deg som kunde skal Würth Norge. være den lille organisasjonen hvor fleksibilitet og. beslutningsevne står sentralt For deg som kunde skal Würth Norge være "den lille organisasjonen" hvor fleksibilitet og beslutningsevne står sentralt være en kompetent og delaktig samarbeidspartner som styrker motivasjonen i ditt arbeid

Detaljer

Årsrapport. Atea ASA

Årsrapport. Atea ASA Årsrapport Atea ASA 2013 2 Om Atea Atea er Norden og Baltikums ledende leverandør av IT-infrastruktur, har 6 499 ansatte og er representert i 84 byer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Litauen, Latvia

Detaljer

Nummer 1 2013. Fra YIT til. Caverion

Nummer 1 2013. Fra YIT til. Caverion Nummer 1 2013 Fra YIT til Caverion 1 Leder Nytt navn, nye muligheter YIT har fra 1. juli splittet konsernet i to separate selskap. Entreprenørvirksomheten og boligsatsningen i Finland, Baltikum og Russland

Detaljer

Årsrapport. Atea ASA

Årsrapport. Atea ASA Årsrapport Atea ASA 2013 2 /110 Om Atea Atea er Norden og Baltikums ledende leverandør av ITinfrastruktur, har 6 499 ansatte og er representert i 84 byer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Litauen, Latvia

Detaljer

Inneklima i alle byggets faser

Inneklima i alle byggets faser Byggautomasjon Kjøling NØK-tiltak Inneklima i alle byggets faser Byggautomasjon Ventilasjon INNEMILJØ Rådgivende entreprenør Ventilasjon ENØK-tiltak Rådgivende entreprenør ENERGIOVERVÅKING Innemiljø Kjøling

Detaljer

BDO innsikt. Mai 2010

BDO innsikt. Mai 2010 BDO innsikt Mai 2010 LEDER Kjære leser, BDO INNSIKT ble lansert som vår nye publikasjon med fokus på kompetanse tidligere i år. Responsen fra både kunder, samarbeidspartnere og ikke minst ansatte har vært

Detaljer

INNEKLIMA /2013. Logistikk på høyt nivå i Aarhus Side 10. Inspirerende tillit og samarbeid Nöten Kvartalet i Stockholm. Side 14

INNEKLIMA /2013. Logistikk på høyt nivå i Aarhus Side 10. Inspirerende tillit og samarbeid Nöten Kvartalet i Stockholm. Side 14 TEMA BYGG21 CAMFILS CITY-FLO BOLIGVENTILASJON KULTURELLE BARRIERER FILTER I KRIGEN -en viktig investering! Side 28-29 i byggebransjen. Side 25 mot luftforurensning. Side 8-9 INNEKLIMA /2013 For et bedre

Detaljer

Med tradisjon for å tenke nytt

Med tradisjon for å tenke nytt Med tradisjon for å tenke nytt ÅRSRAPPORT LØVENSKIOLD-VÆKERØ AS 2010 I Løvenskiold-Vækerøs forretningsområder handel, eiendom, skog og landbruk ser vi sjelden de radikale endringene våre bransjer utvikler

Detaljer

Sikre Sider. Kvalitet Nokas' høyeste verdi

Sikre Sider. Kvalitet Nokas' høyeste verdi Sikre Sider Kundeavis for Nokas Desember 2014 Kvalitet Nokas' høyeste verdi Kvalitet er ikke lenger bare et begrep man snakker om i generelle vendinger og som nevnes i vage målsetninger. Kvalitet er i

Detaljer

09 Resultatrapport 2009

09 Resultatrapport 2009 9 Resultatrapport 29 Enova SF mars 21 Design og layout: Tibe T reklamebyrå Forsidefoto: Geir Mogen Foto: Geir Mogen Getty Images s. 6 7, 8 9 DEL 1: ENOVA NÅ OG FREMOVER Leder 4 Visjon og verdier 6 En del

Detaljer

INNEKLIMA /2014. Vifte til værs Side 3. Enklere med energisparekontrakt Side 4. Telenor faser ut R22 Side 9

INNEKLIMA /2014. Vifte til værs Side 3. Enklere med energisparekontrakt Side 4. Telenor faser ut R22 Side 9 GK PROSJEKT TEMA GK PROSJEKT REHAB TIL A INNEKLIMA PÅVIRKER FORDELER MED HØYHUS i Grensesvingen 7. Side 18 skoleprestasjon. Side 24 i Københavns nye bydel. Side14 INNEKLIMA /2014 For et bedre miljø Nr.

Detaljer

NOKAS ÅRSRAPPORT 2013

NOKAS ÅRSRAPPORT 2013 NOKAS ÅRSRAPPORT 2013 NØKKELTALL DRIFTSINNTEKTER EBITDA RESULTAT FØR SKATT 102 M 137 M 2177 M 2029 M 1474 M 68 M 106 M 1251 M 1166 M 90 M 41 M 76 M 69 M -27 M -14 M 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011

Detaljer

Årsrapport 2007. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor

Årsrapport 2007. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Årsrapport 2007 Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Nøkkeltall..................................................................... 2 Høydepunkter 2007.......................................................

Detaljer

Energibruk i kommunale bygninger Vestby kommune. Vestby kommune. Rapport. Follo Distriktsrevisjon 2006. Mars 2006. Follo distriktsrevisjon Side 1

Energibruk i kommunale bygninger Vestby kommune. Vestby kommune. Rapport. Follo Distriktsrevisjon 2006. Mars 2006. Follo distriktsrevisjon Side 1 Vestby kommune Rapport Follo Distriktsrevisjon 2006 Mars 2006 Follo distriktsrevisjon Side 1 INNHOLD 1 SAMMENDRAG 3 2 BAKGRUNN 3 3 FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER 4 AVGRENSING 5 4 REVISJONSKRITERIER 5 5 METODE

Detaljer

Hvordan forvaltes våre eiendomsverdier?

Hvordan forvaltes våre eiendomsverdier? DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EIENDOMSFORVALTNING DRIFT, UTVIKLING OG STØTTETJENESTER 3. UTGAVE - FEBRUAR 2008 UTDANNING: BRANNSIKKERHET: SOFTWARELØSNINGER: Nøkkelen til Langt perspektiv,

Detaljer

5TIPS TIL EFFEKTIVE LØSNINGER

5TIPS TIL EFFEKTIVE LØSNINGER Kunnskap Ingeniørene blir våre bærebjelker i fremtiden DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Teknologi Sats på innovative og nyskapende løsninger Kompetanse Still sterkere med tverrfaglig samarbeid

Detaljer

Mer intelligens mer fornøyde kunder

Mer intelligens mer fornøyde kunder No 1 Januar 2010 Leder - Freddy Eriksen Mer intelligens mer fornøyde kunder Da vi startet virksomheten vår for snart tolv år siden, hadde vi som ambisjon å tilby det private næringslivet og den offentlige

Detaljer

INNEKLIMA /2015. Verdens høyeste passivhus Side 10. Scandic Lerkendal Hotell: Automasjon i særklasse Side 16. Danmarks nye supersykehus Side 24

INNEKLIMA /2015. Verdens høyeste passivhus Side 10. Scandic Lerkendal Hotell: Automasjon i særklasse Side 16. Danmarks nye supersykehus Side 24 BÆREKRAFTIG BYUTVIKLING 100 % FORNYBAR ELLER GJENVUNNET ENERGI I MALMÖ. Side 4 EPC-AVTALEN I NARVIK ENERGIEFFEKTIVISERER NARVIK FRA CAMPINGBIL. Side 14 NYTT TOGDEPOT FOR STOCKHOLM AVANSERT AUTOMATIKK UNDER

Detaljer

Spennende muligheter med datavisualisering. bedriftsøkonomi. På tide å prøve et kunnskapshus?

Spennende muligheter med datavisualisering. bedriftsøkonomi. På tide å prøve et kunnskapshus? På tide å prøve et kunnskapshus? denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet NO. 6 DESEMBER 13 bedriftsøkonomi Spennende muligheter med datavisualisering 3 tips for bedre lønnsomhet Big Data: Gir beslutningstakere

Detaljer

Nummer 1 2014. Fra energisluk. til energibank

Nummer 1 2014. Fra energisluk. til energibank Nummer 1 2014 Fra energisluk til energibank 1 Leder Vellykket start som Caverion Vi har lagt bak oss vårt første halvår som Caverion, og er nå godt i gang med vårt første hele driftsår etter at vi skilte

Detaljer

Endringsvillig konsernsjef. Sparer millioner på samarbeid. Full gass mot 2010. Snart ferdig oppgradert ÅRSRAPPORT 2004. Hans August Hanssen:

Endringsvillig konsernsjef. Sparer millioner på samarbeid. Full gass mot 2010. Snart ferdig oppgradert ÅRSRAPPORT 2004. Hans August Hanssen: SKAGERAK ENERGI ÅRSRAPPORT 2004 04 Hans August Hanssen: Endringsvillig konsernsjef Kraftverket på Rødberg: Sparer millioner på samarbeid Gasskraft i Grenland: Full gass mot 2010 Skagerak Nett: Snart ferdig

Detaljer

Veiskillet. Nytenking som nøkkelverdi. Misforstått miljøfokus

Veiskillet. Nytenking som nøkkelverdi. Misforstått miljøfokus Kundemagasin for Finale Systemer as / August 2011 Veiskillet Både regnskapsførere og revisorer står foran det de fleste betegner som de vanskeligste veivalgene i bransjens historie. SIDENE 10-27 Misforstått

Detaljer

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene nr 02/2011 nytt fra Norsk teknologi økning i boligmarkedet og for yrkesbygg Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene SIDE 6 «Det totale markedet for tekniske installa sjoner i 2011 forventes

Detaljer

Nova goes green. Nr 1 Mai 2009

Nova goes green. Nr 1 Mai 2009 Nr 1 Mai 2009 Nova goes green Miljøtrenden er kommet for å bli. Mange av våre kunder, både i privat og offentlig sektor, har høye ambisjoner på miljøområdet. For dem er det en selvfølge at vi skal hjelpe

Detaljer