Referat Studentrådsmøte 14. november Møteleder: Jarle Alexander Møller(FTR2) Tilstede:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat Studentrådsmøte 14. november 2012. Møteleder: Jarle Alexander Møller(FTR2) Tilstede:"

Transkript

1 Studentrådet DMF Medpost 203 Medisinsk Teknisk Forskningssenter 7489 Trondheim E-post: Webadresse: Organisasjonsnummer: Referat Studentrådsmøte 14. november 2012 Møteleder: Jarle Alexander Møller(FTR2) Tilstede: Fakultetstillitsrepresentanter: Jarle Alexander Møller(FTR2) Even Holth Rustad(FTR1) Studentrådssekretariatet: Teri Sakshaug(SRS-leder) Helene Kolstad Skovdahl(Sekretær i SRS) Tobias Marten Pedersen(Økonomiansvarlig i SRS) Frida Hødnebø(Velferdsmiddelansvarlig i SRS) Vania Cuellar(HTM, stud.rep INM) Awais Zafar(Informasjonsansvarlig i SRS) Studentrepresentanter i instituttledergruppene Ingrid Hannestad(stud.rep ISB) Inger Heimdal Stenseng(stud.rep LBK) Kulltillitsvalgte Trine Jonhaugne(IA/IB) Kasper Schei(IC/D) Ingvild Lohne Frøyen(IIA) Magnus Grinna Normann(IIB) Anne M. Longva(IID) Marit Øien Bakke(Molekylærmedisin 2.klasse)

2 Heidi Kleven(Nevrovitenskap 1.klasse) Marianne Hauan(Klinisk helsevitenskap 1.klasse) Emily Bakker(treningsfysiologi og idrettsvitenskap 1.klasse) Siw Annick Pedersen(treningsfysiologi og idrettsvitenskap 2.klasse) Ped.Vurd.Kom Marianne Heltne Andreas Wessel Larsen Sak 40/12 Formalia Godkjenning og innkalling godkjent. Jarle Alexander Møller(FTR2) valgt til møteleder og Helene Kolstad Skovdahl(SRS-sekretær) valgt til referent. Ingen endringer i saksrekkefølge. Sak 41/12 Nytt fra FTRer og SRS Helene(Sekretær i SRS): Har jobbet med SAFE og hjulpet Teri med SRS sak. Vania Cuellar(HTM): Jobber med arrangering av allmøte for masterstudenter. Teri Sakshaug(SRS-leder): Vil minne om nominering av årets foreleser. Har jobbet med studsalkontorene og lagringsplass for organisasjonene. Frida Hødnebø(Velferdsmiddelansvarlig i SRS): Har gjennomført ny velferdsmiddelutdeling, delte ut over 19000kr. Om man vil se resultatene finnes det på nettsidene. Tobias Pedersen(økonomiansvarlig i SRS): Presenterte regnskapet for 2012 for studentrådet: - Strategiseminar ble dyrere enn antatt - Eksternseminar er en stor post, deler av dette skal betales tilbake av fakultetet - Sosiale aktiviteter: Her står det igjen litt penger. - Totalt sett ligger vi i rute, det er ikke mye penger igjen. Forslag til neste års budsjett er utarbeidet av FTR1 og forhenværende FTR1(Aril Stolsmo). Dette vil sendes til studentrådet med referatet. Awais Zafar(informasjonsansvarlig i SRS): Har jobbet med nettsidene, twitter og facebook. Jarle Alexander Møller(FTR2): Har jobbet med studentarbeidsplasser Har hatt møte med Judith og med masterstudenter. Kommer som egen sak senere. Har vært i møte med SAFE og fakultetet vi er enige i mye. Jobber mye med forslag til vedtekter for det nye studentdemokratiet. Even Holth Rustad(FTR1): Har jobbet med reorganisering av studentrådet jobber med kartlegging av organisering av DMF som utgangspunkt for å kunne påvirke som tillitsvalgt. Skal lage et skriv om dette. SAFE: opprettet etter oppstøy rundt eksamen i vår. Har jobbet for at dekanat og studieseksjon skulle ta dette alvorlig. SAFE hadde denne uken møte med prodekan, seksjonsleder i studieseksjonen og flere. Tanken er strengere

3 rammer for eksamen, med flere kontrollpunkter underveis. Skal være ferdig vedtatt og implementert før første møte i eksamenskommisjonene i januar. Oppfordrer instituttrepresentantene til å ta en prat med instituttleder om eksamen det er muligens her problemet ligger og vi bør sette inn krefter her. Instituttleder må ta eksamen og undervisning seriøst, undervisning og eksamensoppgaver må leveres. Instituttrepresentanter: Vania Cuellar(INM): Har vært møte. Inger Heimdal Stenseng(LBK): Er ny i vervet. Har opprettet god kontakt med instituttleder. Ingrid Hannestad(ISB): Har vært på en del møter. Er innført at studenten skal snakke 5 min hvert møte. Tobias Pedersen(ISM vara): Var på møte på tirsdag. Mye snakk om økonomi og forskning, lite fokus på undervisning. Studenttinget Jarle melder at det har vært studenttingsvalg: Marius Tufte ble valgt som representant fra DMF. DMF hadde den beste valgoppslutningen av alle fakulteter. Jon Mikkel Haugen(fa.fo.nest STi): Siste møte for dette året holdes på torsdag til uka. Tirsdag etter er det konstituerende møte for neste Studentting. Studieprogramporteføljen skal tas opp. Kvalitetssikring av eksamen skal tas opp, det skal jobbes for å utarbeide nye retningslinjer. Grunnlaget for dette er en eksamen på Gløshaugen hvor fjorårets eksamen ble gitt på nytt i år, noe som etter de nåværende retningslinjene ikke er galt. Man vil jobbe for å endre retningslinjene slik at dette ikke skal være mulig. Sak 42/12 Fritt Forum Ingvild IIA: Nye retningslinjer for utveksling: kun 25 fra hver kullhalvdel kan reise ut. Svært få plasser på IIC tilbys, noe som gir større begrensninger enn dette. Kullet er bekymret. - Kommentar: Bakgrunn for retningslinjene er et møte om utveksling slik det fungerer i dag. Det er mye kaos i dag pga at veldig mange er på utveksling. Uketjeneste fungerer ikke. Begrensing om antallet som får reise ut handler om å begrense antallet som kommer inn, for å ha en forsvarlig kvalitet på undervisning for de som er igjen i Norge. Kasper IC: Det skal settes inn flere stikkontakter på lab etter forespørsel fra studentene. Pauseromutstyr(Zalo) kan bestilles via Cecilie i studieseksjonen. Bekymringsmeldinger fra studentforeninger om SRS. Viktig at SRS har en positiv holdning mot studentene. Anne IIC: Bekymret for studentene som er på utveksling. Det de går glipp av må de ta igjen selv for å få gå opp til eksamen, men hvordan kan dette gjøres? Har ikke klart å få et svar på dette fra studieseksjonen.

4 - Kommentar: Marianne sitt kull har hatt de sammen problemene. Fikk mye uryddige tilbakemeldinger fra fakultetet. Gynekologi er et problem fordi man ikke får undervisning GU i utlandet(ikke en allmennlegejobb andre steder enn i Norge). Fakultetet ønsker ikke å arrangere dette for studentene som kommer hjem. Eneste mulighet er å hospitere på avdeling, men dette er det ikke rom for. Dette gjelder veldig mange studenter. I fjor ble ingen nektet å ta eksamen, men undervisning ble ikke gitt. To problemer: Hva må studentene ta igjen for å få ta eksamen, og hva vil studentene ta igjen fordi de har gått glipp av det? Even kommer til å ta dette opp med Hilde Grimstad, vil jobbe for å få til en midlertidig løsning i år og få til en permanent undervisning for videre år. Sak 43/12 Fortløpende evaluering av forelesere Kasper Schei i kull 11 har startet å evaluere forelesninger underveis i semesteret. Bør dette gjennomføres i alle kull? I IC har de startet med et google docs hvor alle kan fylle ut kommentarer om forelesere. Etter en stund sammenfatter Kasper kommentarene og sender til semesterkoordinator, som sender det videre til foreleser. Bakgrunn for at vi tar det opp er at hvis dette fungerer kan vi gjøre dette i flere kull. Even: Vi vil gi foreleser motivasjon til å gi god undervisning. En slik evaluering kan være nyttig til dette, og kan kanskje brukes i medarbeidersamtaler ved instituttene. - Ved masterprogrammene gjennomføres evaluering av faget etter det er avsluttet, men ikke foreleser. God ide å evaluere foreleser, men det blir veldig mange evalueringer til sammen for studentene å gjøre. - Kull 12 har også startet med dette, men semesterkoordinator er ikke involvert. Tillitsvalgt opplever dokumentet som et fint verktøy for å samle kommentarer på forelesninger fra kullet. - En slik tilbakemelding stiller store krav til oss den må være nyttig og konstruktivt. Et standardisert oppsett for tilbakemelding/evaluering kan være en idé. - Dersom evalueringene skal brukes i medarbeidersamtaler ved instituttet må vi sørge for at det følger loven, at tilbakemeldingene er gode og kvalitative fremfor kvantitative. For at dette skal fungere, må evalueringene av en foreleser i løpet av året sammenfattes, og om mulig sammenliknet med tilbakemeldinger som har kommet fra andre kull. - evalueringsdokumentet kan uansett brukes i semesterevaluering med semesterkoordinator. - vi kan bruke instituttrepresentanter til å ta opp de store problemene med instituttleder. På denne måten får vi brukt referansegrupper og semesterkoordinator, men også satt fokus på undervisning i instituttledelsen. Det kan dessuten virke som om det er først ved kontakt med instituttleder at

5 slike ting faktisk blir tatt på alvor av underviserne. Videre: Fokuset hos prodekan er nå eksamensavvikling, og de har ikke ressurser til å fokusere på undervisning nå, men vi bør fremdeles jobbe med dette, og ta det med på semesterevaluering. Sak 44/12 Oppdatering i internhusleie saken og IT Hva gjøres og hva er realistisk mulig å få til videre? Hvordan kan IT-systemet legges opp på en god måte? Saken ble tatt opp på allmøtet i november og her kom det frem en del synspunkter. Det ble klargjort at 3.klasse får bruke 4.klasse rom dersom det ikke er plass på lavere grads saler. Kunnskapssenteret står ferdig oktober neste år, og da vil det åpnes flere plasser. IT kommer ikke til å sette inn flere pcer på lesesalene. Jarle kommer til å formidle at 5.klasse medisin, masterstudenter og internasjonale studenter behøver datamaskiner, mens resten av studentene kan bruke egne laptoper og egne datasaler(mtfs). Det vil bli satt opp datamaskiner ved printere i tillegg, slik at alle kan printe overalt. Printersystem har kommet for mac. - Master i Sportscience ønsker ikke å miste sine plasser med datamaskiner. Saken skal tas opp på allmøte for masterstudenter og diskuteres der. Printerveiledere skal bli gjort mer tilgjengelige, og bli lettere å bruke. Jarle sender en oversikt over romfordeling til alle tillitsvalgte. Han kommer til å sende ut spørreundersøkelse om datamaskiner på lesesaler til alle studenter. Sak 45/12 Reorganisering av Studentrådet DMF: Høringssvar Vi går igjennom høringssvarene om den nye strukturen. Har fått svar fra STi, Placebo og fakultetet. FTRer har tatt hensyn til tilbakemeldingene når det er jobbet for endringsforslag i vedtektene. Even forteller om høringssvar Det ble kommentert at vi må fortsette å opprettholde en kanal fra studentene og ut, det vil si FTRer. Vi må klart definere hva hovedtillitsvalgt for master og medisin og FTRer skal

6 gjøre. Det kan bli en utfordring å samle begge SR i en ledergruppe. Linjeforeninger skal ikke inn i SR, noe som er en endring fra det som tidligere var foreslått. Viktig å opprettholde demokratiske valg, holde dette på felles allmøter for master og medisin, på engelsk. - FTR kan ikke være engelsktalende, fordi alle andre fora går på norsk. - hovedtillitsvalgt for master må kunne norsk og engelsk. Tanken er at ett allmøte per semester skal gå på engelsk valgallmøtene. Pedagogisk vurderings komite blir på utsiden av dette systemet, ikke tilknyttet studentrådet. Even og Andreas har forslag til organisering: - leder bør velges internt i gruppa, og leder har møterett i SR for master og medisin, ikke plikt. Det bør være minst to masterstudenter, og minst to medisin studenter som har fullført stadium II. - spørsmålet er om dette er gjennomførbart. Hvem skal kunne være instituttrepresentanter? - Det er i dag to representanter som er fra kull12 på medisin. Disse har lite erfaring med medisinstudiet og masterprogrammene. - så lenge representanten er engasjert og tar sitt verv seriøst bør det gå helt fin, dersom representanten sørger for god kontakt med studentmassen. Jarle tok en oppsummering av strukturen slik vi har forestilt oss den. Viktig å ha en slags felles satsning på tross av delingen av studentrådet, slik at begge studentråd kan jobbe aktivt for å gjennomføre målet i løpet av perioden. -Felles arbeidsprogram som vedtas i begynnelsen av perioden. Dette er det strategiseminaret vil være til. En tanke er å endre FTR-vervene slik at man er FTR1/2 i et helt år, og ikke går over i neste verv. - Mange saker tar mer enn ett semester, man har mer tid dersom man sitter et helt år. - Lettere å stille dersom man kan velge om man vil være FTR1 eller FTR2. Informasjon og konkret endringsforslag vil komme på mail. Sak 46/12 Eventuelt og møtekritikk - fint møte, holdt tiden, bra mat. Skrevet av Helene Kolstad Skovdahl SRS-sekretær

Sak 2 Oppnevning av møteleder og referent Cathinka Thyness(FTR1) valg til møteleder og Helene Kolstad Skovdahl valgt til referent.

Sak 2 Oppnevning av møteleder og referent Cathinka Thyness(FTR1) valg til møteleder og Helene Kolstad Skovdahl valgt til referent. Studentrådet DMF Medpost 203 Medisinsk Teknisk Forskningssenter 7489 Trondheim E-post: srs@studentrad.no Webadresse: http://dmf.studentrad.no Organisasjonsnummer: 989 148 737 Referat Allmøte 05.12.2011

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 22 mars 2015 REFERAT. Styremøte 22.03.2015 Sentralledelsen i Trondheim

Styremøte BI Studentsamfunn 22 mars 2015 REFERAT. Styremøte 22.03.2015 Sentralledelsen i Trondheim REFERAT Styremøte 22.03.2015 Sentralledelsen i Trondheim 1 Innholdsfortegnelse Sak 33-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 34-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Allmøte 30. september 2013

Allmøte 30. september 2013 Studentrådet DMF Medpost 203 Medisinsk Teknisk Forskningssenter 7489 Trondheim E-post: sl@studentrad.no Webadresse: http://dmf.studentrad.no Organisasjonsnummer: 989 148 737 Allmøte 30. september 2013

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 03.10.2011 Dag: Mandag Tid: 17:30 (begynner 14:09 istedenfor) Sted: BIS møterom BI Stavanger SAK 102 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig

Detaljer

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Lørdag 28.01.2012

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Lørdag 28.01.2012 1 SP-sak Referat Møtedato 28.01.2012 Saksbehandler Tonje Falstad Hermansen Arkivreferanse 010 R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Lørdag 28.01.2012 Studentparlamentet: Ann Iren Torgersen

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen REFERAT 16.03.13 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 41-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 42-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 43-13 -

Detaljer

Vedtekter og forskrifter for Studentrådet DMF (VOFS)

Vedtekter og forskrifter for Studentrådet DMF (VOFS) Vedtekter og forskrifter for Studentrådet DMF (VOFS) Dura lex, sed lex. Innholdsfortegnelse Kapittel 1 - Om regelverket 5 1.1 Bakgrunn 5 1.2 Omfang 5 1.3 Forkortelser 5 Kapittel 2 Mandater 6 2.1 Allmøtet

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 24.02.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR, UA, SPA, ØA, KA, AK, FA, SA, MA, NU, NLD Sak 22 15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom SAKSPAPIRER Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom Innholdsfortegnelse Sak 96-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 28.01.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: FA, NA, ØA, MA, leder NLD, KVK, Leder, HR, KA, VK Annelie. SAK 11 14 Til Behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

REFERAT OØ2SK 11.04.14

REFERAT OØ2SK 11.04.14 REFERAT OØ2SK 11.04.14 TILSTEDE: Leder, Kasserer, Vara RKM, O&I leder, HI leder, AK leder, 4 stk. observatører (11 stk. med stemmerett), totalt 21 stk. INNLEDENDE PUNKTER: Leder ønsket velkommen, vi tok

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa Dato: 16.01.13 Dag. Onsdag Tid: 15.00 Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa SAK 1-13 Til behandling: Valg

Detaljer

Velkommen til: Parlamentsmøte 2/2013

Velkommen til: Parlamentsmøte 2/2013 Velkommen til: Parlamentsmøte 2/2013 Studiested Kjeller Tirsdag 12.03.2013 17:00-21:20 Husk å si fra uansett om du kommer eller ikke, så vi kan innkalle vararepresentantene. Du når oss på tlf. 22 45 28

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.11.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, ØA, NU, NLD, KA, SA, HRx1, SPA, ØAA, UA Sak 152-14: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

Saksbehandler: Morten Telle

Saksbehandler: Morten Telle Studentrådet Faste observatører Andre INNKALLING TIL MØTE I STUDENTRÅDET 03/15 Dato: 25.03.15 Møtetid: 17.00 21.00 Utsendt: 18.03.15 Møtested: 231 Saksliste Godkjenning av Innkalling og saksliste Godkjenning

Detaljer

Studier med støtte (SMS)

Studier med støtte (SMS) Studier med støtte (SMS) v/ Campus Kristiansand Universitetet i Agder Rapport for 2012 2 Innholdsfortegnelse Innledning Del I Studier med støtte 2012 Vedlegg Del II Historikk Metode 2009-2011 Vedlegg 3

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15 Tid: Mandag 29.september

Detaljer

EL A Tromsø Generalforsamling Høsten 2014 24. November

EL A Tromsø Generalforsamling Høsten 2014 24. November EL A Tromsø Generalforsamling Høsten 2014 24. November 1 Innkallelse til Generalforsamling Styret i ELSA Tromsø 2014/2015 har den glede å innkalle til Generalforsamling, i samsvar med vedtektenes 7, 1.ledd.

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Endelig innkalling VT 05/13

Endelig innkalling VT 05/13 Endelig innkalling VT 05/13 Tid: Tirsdag 14. mai, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Tivoli ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig innkalling

Detaljer

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn REFERAT 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 1 Leder Per Olav Myhre åpner det 42. landsmøtet ved å takke BI Studentsamfunn for fantastiske år, oppsummerer noen av organisasjonens

Detaljer

EL A Tromsø Generalforsamling Vår 2015

EL A Tromsø Generalforsamling Vår 2015 EL A Tromsø Generalforsamling Vår 2015 1 Innkalling til Generalforsamling Styret i ELSA Tromsø har gleden av å innkalle til Generalforsamling, i samsvar med vedtektens 7. Generalforsamlingen avholdes i

Detaljer

SAKSLISTE SU-MØTE 21.08.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen

SAKSLISTE SU-MØTE 21.08.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen SAKSLISTE SU-MØTE 21.08.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: Klasserom vektertorget 2. etg.(inn til venstre) Tid: Torsdag 21. august etter stiftelsesmøte kl 16.15. Tilstede: Ann Kristin,

Detaljer

RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006

RAPPORT PILOTPROSJEKTET SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE SKOLE" Oppsummering fra rektorene Jan Helge Atterås

Detaljer

Grunnet juleferie tar vi redegjørelsene på styremøtet.

Grunnet juleferie tar vi redegjørelsene på styremøtet. Sakspapirer BIS Sentralstyremøte Dato: Sted: 12.01.2012 Skype Til: Kopi: BIS Sentralstyret, KVK BIS Sentralledelsen, BIS Lokalavdelinger Møtestart: 20.30 Tilstede: Leder, NA, VK, PK, ØA, KA, FAG, SP, Leder

Detaljer

GENERALFORSAMLING REFERAT 17.10.12

GENERALFORSAMLING REFERAT 17.10.12 GENERALFORSAMLING REFERAT 17.10.12 Saker Thomas Skovli: Velkommen til Generalforsamling! Så mange oppmøtte.. Jeg gir ordet til KVK. Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse, dagsorden og forretningsorden

Detaljer