Sak 2 Oppnevning av møteleder og referent Even Holth Rustad var møteleder, og Helene Kolstad Skovdahl var referent.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sak 2 Oppnevning av møteleder og referent Even Holth Rustad var møteleder, og Helene Kolstad Skovdahl var referent."

Transkript

1 Studentrådet DMF Medpost 203 Medisinsk Teknisk Forskningssenter 7489 Trondheim E-post: Webadresse: Organisasjonsnummer: Referat Allmøte 05.november 2012 Møteleder: Even Holth Rustad(FTR1) Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksrekkefølge Innkalling og saksliste godkjent. Sak 6 tas først, fordi Hilde Grimstad må gå tidlig. Sak 5 del om saker i Studentrådet flyttes til like etter Hilde er ferdig Sak 2 Oppnevning av møteleder og referent Even Holth Rustad var møteleder, og Helene Kolstad Skovdahl var referent. Sak 6 Fokus på studiekvalitet. Dagens tema: Læringsmål Læringsmål er retningsgivende for undervisning og eksamen. Spørsmålet er: hvordan fungerer læringsmålene i praksis? Studentene ønsker å vite presist hva de skal kunne, mens underviserne ønsker at læringsmålene skal være litt mer vide og overordnede. Hilde Grimstad skal snakke om dette. Studieplanrevisjon skal gjennomføres, og da skal de blant annet sees på hvordan læringsmål fungerer som rettesnor. Vi må derfor vite mer om dem. Hilde Grimstad holdt en innlegg om læringsmålene Læringsmål er utviklet basert på en mengde litteratur. Medisinstudiet slik det er i dag ble etablert i Målet var, og er, å utdanne leger klare for turnustjeneste i Norge. Medisin er et stort fag, og legeyrket en kompleks jobb. Stadig endring i faget gir kort levetid på kunnskapen.derfor vanskelig å være presis på hva man skal lære studentene. Vi kan ikke ha som mål å skulle lære alt - fordi det er altfor mye. Fokuset ligger på at studentene skal «lære å lære».

2 Som lege i fremtiden må man stadig oppdatere sin kunnskapsbasis. Grunnlaget for dette skal man få av medisinstudiet. Hvordan lære å lære? Det finnes to måter: - å lære dypt og kritisk, noe som varer for livet. - å lære godt og avgrenset, noe som varer for en periode. Det første ble valgt som studiegrunnlag i Trondheim, derfor har vi en PBL modell på medisinstudiet. Den skal utfordre til å stille spørsmål og å være nysgjerrig. Eksamen skal være en testingen av hvordan man står fra år til år i forhold til kunnskapen man skal sitte med helt til slutt, etter seks år. Læringsmål skal gi pekepinn på hvor man etter hvert år er forventet å ligge i forhold til det overordnede målet å være klar for en turnustjeneste i Norge. Det endelige målet med studiet ser man etter seks år. Hvor spesifikke læringsmålene skal være, diskuteres mye. Spesifikke avgrensede læringsmål blir som et pensum, noe vi ikke ønsker her. Det er vist at gir overfladisk læring. Kritisk sans, egne meninger, kunnskap i sammenheng er viktigere enn overfladisk læring av pensum for læring for livet. Det er forskjell på å være elev i grunnskolen og student ved universitetet: Student - frihet til egen læring, større ansvar. Elev - mer faste rammer. Det er dessuten helt umulig å avgjøre hva som skulle være pensum i medisin. Nasjonalt Kvalifikasjonsrammeverk: læringsmålene skal henge tett sammen med læringsaktiviteter og evaluering. Fra i år er læringsmålene rettesnor for eksamen. Dette løses ved å ha overordnede læringsmål, for å få det hele til å henge sammen. Fakultetet bruker Blooms taksonomi for å utarbeide læringsmål: - hukommelse - forståelse - anvendelse - analyse - syntese - vurdering Ulike verb er knyttet til de ulike nivåene, og disse brukes i læringsmålene. Verbene angir på hvilket nivå man skal kunne noe. I tillegg er det forsøkt å angi hvilket detaljnivå som er forventet. Dette har kanskje ikke fungert så godt. Studieplanrevisjon er i gang, og her skal systemet vurderes, deriblant læringsmål. Svar på spørsmål fra salen: - Ved neste eksamen: ting som er undervist, men som ikke er festet i et læringsmål skal ikke komme på eksamen. Man kan få ting som ikke er undervist, men som liger under et læringsmål. - Studieplanrevisjonen ledes av en prosjektansvarlig ansatt utenfra DMF. - Læringsmålenes betydning kommer frem i undervisning, og det kan derfor være en fordel å delta på disse. - Undervisningsenhetene utformer læringsmål, sørger for undervisning innenfor disse læringsmålene og for evalueringen(eksamensoppgaver) av disse.

3 - Man kan lage eksamensoppgaver om noe som ikke nødvendigvis er forelest/undervist men som allikevel dekkes av læringsmålet. Forelesere anmodes om å oppgi læringsmål for undervisningen. - Over tid vil de fleste læringsmål være gjenstand for evaluering. - Det er et ønske å få inn nok oppgaver, slik at man kan luke ut oppgaver som ikke er gode. Dette jobbes det med, i samarbeid med studentene. - Foreleser forsøker å lede oss inn på hva som er viktig innenfor de ulike læringsmålene. - Hilde skal sørge for at retningslinjene knyttet til læringsmål når ut til studentene, slik at vi forstår hva verbene betyr. - Et forslag er å ha en forelesning om læringsmålstolkning for 1.klasse. Det må dessuten gjentas opp igjennom studieløpet. - Nødvendig å opprette en gruppe som gjennomgår læringsmål, for å kvalitetssikre og evaluere dem. - Retningslinjene for å lage skriftlig eksamensoppgaver denne våren vil nok ikke endres, da de allerede er knyttet mot læringsmål. Det kommer til å bli mer krav til muntlig oppgavene. De skal også være knyttet til læringsmål. Sak 5 Orientering om viktige saker i studentrådet Jarle Alexander Møller(FTR2) melder - Internhusleieprosessen: Oppdatering i saken. Noen tidligere datasaler er gjort om til arbeidsplasser. Det jobbes for å få til skillevegger og belysning her. Bibliotek er endret til vanlig lesesal, og er ikke lenger stillelesesal. Printer på 1902 er flyttet ut av arbeidsplassalen. Det er en forventning om at det vil være mindre behov for datamaskiner, når studentene har laptop og kan printe fra denne. Lesesal på labsenteret: 1.-3.klasse deler denne med utvekslingsstudenter. Denne er kjøpt ekstra for lavere grad, i tillegg til basis dekningen for lavere grad. Ønske om egne datasaler fremfor at det er datasaler på alle lesesaler? MTFS og Nevro vil i så fall ha hver sin datasal. Det vil fremdeles være printere overalt, med datamaskin utenfor lesesal ved hver printer. Det må i så fall være en god overgang mellom disse to systemene. Rom utenom lesesaler brukes av studentene. Hva tenker 4.klasse med å dele sine lesesalsplasser med 3.klasse? Ingen sterkt imot å slippe til 3.klasse på 4.klasse sine saler. Even Holth Rustad(FTR1) melder: - SAFE jobber for eksamenskvalitet, og er i kommunikasjon med studieseksjonen for tiltak for eksamen våren Forslag til hvordan man kan bedre eksamenskvaliteten skal bli resultatet. Dette skal vedtas i instituttene i desember, slik at det kan implementeres i januar. Samarbeidsmøte 13.november mellom SAFE og de i studieseksjonen som jobber

4 med dette. - Fokus på undervisningskvalitet: Dette er en viktig jobb for instituttrepresentantene. Undervisning prioriteres ikke. Vi må vise at vi bryr oss om undervisning. Vi kan kreve god undervisning, da det faktisk betales for 10 timer per 2 timers undervisning. Et godt verktøy er tilbakemeldinger til forelesere. Dette kan løses ved å ha et dokument hvor studentene kan føre inn fakta om foreleserne i hvert kull, som så kan bringes videre til instituttrepresentanten, som kan ta det opp på instituttmøtene. Dette har kull 11 gjort. Det må endres i retningslinjer for undervisning - altså jobbes både ovenfra og nedenfra. - Utplassering i 6.klasse var en sak Uønskede endring i treknings systemet ble innført uten innspill fra studentene. Denne saken er nesten avsluttet, og den trekningsvarianten vi ønsker er gjeninnsatt. Parplassutplassering skal vurderes etter den er gjennomført denne høsten. - Omorganisering av Studentrådet DMF Høring er sendt ut, og er vedlagt denne innkallingen. Fristen for svar er på fredag, og da skal det utarbeides et forslag til VOFS endring. Ønsket er å vedta nye vedtekter på allmøtet i desember. Sak 3 Vedta retningslinjer for utdeling av penger fra bokskapkonto Totalt kr skal deles ut. For å gjøre utdelingen i desember enklere, velger vi å bestemme retningslinjer i dag. Forslag1: Dele potten i potter på 15000kr, 10000kr, 8916kr, 5000kr. Det stemmes en gang på hver pott, en organisasjon kan søke om så mange potter de vil. Det gis ikke anledning til å gå sammen om å søke om midler, med unntak av MedHum og MedHum-revyen. Tillegg1: En organisasjon kan ikke vinne mer enn 1 pott Tillegg2: En organisasjon kan ikke vinne mer enn Forslag 2: Prosentvis fordeling av hele potten. Antall stemmer en gruppe får, gir en prosentandel av den totale potten. Det er en sperregrense på 10% Avstemning mellom forslag 1 og forslag 2: Forslag 1 vant Avstemning om tillegg til forslag 1 - Avstemning mellom tillegg 1 og tillegg 2: Tillegg 2 vant - Avstemning om å legge tillegg 2 til forslag 1: Allmøtet bestemte at tillegg 2 skal legges til forslag 1. Allmøtet bestemte at: Bokskappengene deles i potter på 15000kr, 10000kr, 8916kr, 5000kr. Det stemmes

5 en gang på hver pott, en organisasjon kan søke om så mange potter de vil, men kan ikke motta mer enn kr. Det gis ikke anledning til å gå sammen om å søke om midler, med unntak av MedHum og MedHum-revyen. Sak 4: Valg av studentrepresentant til institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer(lbk) Kandidater: Inger Heimdal Stenseng( kull 12). Kommer til å ta kontakt med eldre kull for å få informasjon. Inger ble valgt ved akklamasjon Instituttene må få tilbakemelding på at møter må holdes på tidspunkter studenter kan møte. Det var dette som var grunnlaget for at den studenten som ble valgt som representant for LBK i september ikke kunne oppfylle sitt verv og derfor trakk seg. Sak 7 Møtekritikk og eventuelt Fint med mange deltakere ved starten av møtet.

Sak 2 Oppnevning av møteleder og referent Cathinka Thyness(FTR1) valg til møteleder og Helene Kolstad Skovdahl valgt til referent.

Sak 2 Oppnevning av møteleder og referent Cathinka Thyness(FTR1) valg til møteleder og Helene Kolstad Skovdahl valgt til referent. Studentrådet DMF Medpost 203 Medisinsk Teknisk Forskningssenter 7489 Trondheim E-post: srs@studentrad.no Webadresse: http://dmf.studentrad.no Organisasjonsnummer: 989 148 737 Referat Allmøte 05.12.2011

Detaljer

Allmøte 30. september 2013

Allmøte 30. september 2013 Studentrådet DMF Medpost 203 Medisinsk Teknisk Forskningssenter 7489 Trondheim E-post: sl@studentrad.no Webadresse: http://dmf.studentrad.no Organisasjonsnummer: 989 148 737 Allmøte 30. september 2013

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter IT-drift og infrastruktur

NOKUTs tilsynsrapporter IT-drift og infrastruktur NOKUTs tilsynsrapporter IT-drift og infrastruktur Stiftelsen TISIP Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Stiftelsen TISIP IT-drift og infrastruktur Nivå/fagskolepoeng: 30 Undervisningsform:

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Vedtekter og forskrifter for Studentrådet DMF (VOFS)

Vedtekter og forskrifter for Studentrådet DMF (VOFS) Vedtekter og forskrifter for Studentrådet DMF (VOFS) Dura lex, sed lex. Innholdsfortegnelse Kapittel 1 - Om regelverket 5 1.1 Bakgrunn 5 1.2 Omfang 5 1.3 Forkortelser 5 Kapittel 2 Mandater 6 2.1 Allmøtet

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School Revidering av Makeupartist Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist JCK AS, FACE Stockholm Make Up School Mars 2015 / juni 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

Vedtektssaker/Diskusjonssaker

Vedtektssaker/Diskusjonssaker SAKSLISTE SU-MØTE 20.02.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: 215 (Kanskje får Frode fikset rom i 4. etg for oss. Jeg holder dere oppdatert på face) Tid: kl 16:15 Godkjenning av referat

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse Chr. Thams fagskole Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Christian Thams fagskole / Skjetlein grønt kompetansesenter Mjølkeproduksjon

Detaljer

Endelig innkalling VT 05/13

Endelig innkalling VT 05/13 Endelig innkalling VT 05/13 Tid: Tirsdag 14. mai, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Tivoli ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig innkalling

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

STUDIER MED STØTTE (SMS)

STUDIER MED STØTTE (SMS) STUDIER MED STØTTE (SMS) Campus Kristiansand Årsrapport 2013 Veileder: Heidi T. Munksgaard Innledning: Studier med støtte(sms) startet opp på Campus Kristiansand i august 2009. Foreløpig er det bare en

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 24.02.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR, UA, SPA, ØA, KA, AK, FA, SA, MA, NU, NLD Sak 22 15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Foreldre, en glemt ressurs?

Foreldre, en glemt ressurs? Foreldre, en glemt ressurs? av Heidi Synnøve Flåt Isaksen Helt fra barna er en neve store, spør vi «hva skal du bli når du blir stor?» Enten det er brannmann, bonde eller kokk, blir det gjerne fulgt opp

Detaljer

Skal du studere i Norge?

Skal du studere i Norge? For kinesiske studenter: Skal du studere i Norge? Reidun Aambø Høgskulen i Volda 2013 Oversatt til kinesisk av Miao Haibiao For kinesiske studenter: SKAL DU STUDERE I NORGE? Reidun Aambø, Høgskulen i Volda

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 03.10.2011 Dag: Mandag Tid: 17:30 (begynner 14:09 istedenfor) Sted: BIS møterom BI Stavanger SAK 102 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

RAPPORT 2013:4 Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering av implementeringen av fellesemne ved det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø

RAPPORT 2013:4 Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering av implementeringen av fellesemne ved det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø RAPPORT 2013:4 Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering av implementeringen av fellesemne ved det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Margrete Gaski Tittel: Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering

Detaljer

Individuell plan for norskopplæring

Individuell plan for norskopplæring Levanger kommune Innvandrertjenesten Sjefsgården voksenopplæring Sluttrapport Forprosjekt Skolens plass i et introduksjonsprogram/ fleksibelt læringsmiljø Individuell plan for norskopplæring Therese Granås

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Oppsummering fra Samhandlingskonferansen 25. januar 2013

Oppsummering fra Samhandlingskonferansen 25. januar 2013 Oppsummering fra Samhandlingskonferansen 25. januar 2013 Nancy Haugan Leder program- og arrangementskomiteen Administrativt Samarbeidsutvalg 04.04.13 Innhold: Evaluering fra deltakerne Oppsummering fra

Detaljer

PILOTPROSJEKT MORSMÅLSSTØTTET LESE- OG SKRIVEOPPLÆRING HØST

PILOTPROSJEKT MORSMÅLSSTØTTET LESE- OG SKRIVEOPPLÆRING HØST LEVANGER KOMMUNE Sjefsgården voksenopplæring Prosjektrapport PILOTPROSJEKT MORSMÅLSSTØTTET LESE- OG SKRIVEOPPLÆRING HØST 2012 Prosjektleder: Toril Sundal Leirset Prosjektdeltakere: Eva Winnberg og Liv

Detaljer

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage ELEVRÅDSVEILEDER 1 2 Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage INNHOLD Kjære elevråd...4 Elevrådsarbeid...5 Kapittel

Detaljer

Vurdering på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Nå gjelder det

Vurdering på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Nå gjelder det Vurdering på ungdomstrinnet og i videregående opplæring Nå gjelder det Nå gjelder det 1. august 2009 ble forskrift til opplæringsloven kapittel 3 Individuell vurdering i grunnskolen og i videregående

Detaljer

Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging

Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging Marit Edland-Gryt og Astrid Skretting Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging SIRUS-Rapport nr. 2/2010 Statens institutt for rusmiddelforskning Oslo 2010 Statens institutt

Detaljer

Rapport fra arbeidsgruppe i medisin: Gjennomgang av eksamen i medisin

Rapport fra arbeidsgruppe i medisin: Gjennomgang av eksamen i medisin Rapport fra arbeidsgruppe i medisin: Gjennomgang av eksamen i medisin Den 11/1-13 vedtok programstyret i medisin å utnevne en arbeidsgruppe som skulle vurdere gjennomføringen av eksamen i medisin. Programstyret

Detaljer