5-εrs plan for behandling av fornyet godkjenning av plantevernmidler sist oppdatert

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "5-εrs plan for behandling av fornyet godkjenning av plantevernmidler sist oppdatert 31.01.2014"

Transkript

1 5-εrs plan for behandling av fornyet godkjenning av plantevernmidler sist oppdatert For tiden blir det arbeidet med ε innlemme regelverk for plantevernmidler i EΨS-avtalen. Dette betyr at forordning (EF) nr. 1107/2009 kan forventes ε gjelde ogsε i Norge. For ε harmonisere godkjenning av plantevernmidler etter gjeldende forskrift med den nye, kan det bli endringer i godkjenningsperiode for en del preparater. Informasjon om dette vil bli gitt til firmaene og kunngjort pε vεre hjemmesider. Godkjente, sψknad om fornyet godkjenning til behandling Ugressdreper eddiksyre Total Holding Danitron 5 SC fenpyroksimat Profilering Lentagran WP pyridat Profilering Goltix metamitron Felleskjψpet Agri Duplosan Meko mekoprop-p Norgesfτr Duplosan Super MCPA + diklorprop-p + mekoprop-p Norgesfτr MCPA 750 MCPA Felleskjψpet Agri MCPA 750 Flytende MCPA Norgesfτr Optica Mekoprop-p mekoprop-p Felleskjψpet Agri Moddus M trineksapaketyl Syngenta Crop Protection Agil 100 EC propakvizafop Felleskjψpet Agri Focus Ultra sykloksydim BF Select kletodim Profilering Trim Plenrens jernsulfat+ MCPA +mekoprop-p Bayer Environmental : Soppmidler i hagebruksvekster, godkjent til , Expiry date Mycostop Streptomyces griseovirides Granli Planteskole Thiovit Jet svovel Syngenta Crop Protection : Soppmidler i hagebruksvekster m.m., godkjent til , Expiry date Aliette 80 WG fosetyl aluminium Bayer Crop Agro Fungaflor 100 EC imazalilsulfat Profilering Previcur N propamokarb Bayer Crop Agro Scala pyrimetanil BF Switch 62.5 WG cyprodinil + fludioksonil Syngenta Crop Protection Confidor 70 WG imidakloprid Bayer Crop Agro : Soppmidler i hagebruksvekster, godkjent til , Expiry date Delan WG ditianon BF Nordox 75 WG kobber(i)oksid Nordox 1

2 Rotstop Phlebiopsis gigantea Granli Planteskole Topas 100 EC penkonazol Syngenta Crop Protection : Soppmidler i korn og gras, m.m. godkjent til , Expiry date Acanto 250 SC pikosystrobin DuPont Norge Acanto Prima pikosystrobin + cyprodinil DuPont Norge Amistar azoksystrobin Syngenta Crop Protection Bumper 25 EC propikonazol Felleskjψpet Agri Comet pyraklostrobin BF Comet Plus fenpropimorf +pyraklostrobin BF Comet Pro pyraklostrobin BF Delaro SC 325 protiokonazol + trifloksystrobin Bayer Crop Agro Forbel 750 fenpropimorf BF Gallery isoksaben Felleskjψpet Agri Proline EC 250 protiokonazol Bayer Crop Agro Signum boskalid BF Stratego 250 EC propikonazol + trifloksystrobin Bayer Crop Agro Talius prokvinazid DuPont Norge Zenit 575 EC propikonazol + fenpropidin Syngenta Crop Protection Cycocel 750 klormekvatklorid BF Cycocel Extra klormekvatklorid BF Stabilan 750 SL klormekvatklorid Norgesfτr : Soppmidler - beisemidler i korn godkjent til , Expiry date Cedomon Pseudomonas chlororaphis Felleskjψpet Agri Celest 025 FS fludioksonil Syngenta Crop Protection Celest Formula M fludioksonil Syngenta Crop Protection Cerall Pseudomonas chlororaphis Felleskjψpet Agri Fungazil A imazalilsulfat Felleskjψpet Agri Kinto prokloraz + tritikonazol BF Redigo FS 100 protiokonazol Bayer Crop Agro Zardex G cyprokonazol + imazalil Syngenta Crop Protection : Soppmidler, godkjent til , Expiry date Acrobat WG mankozeb + dimetomorf BF Dithane Newtec mankozeb Felleskjψpet Agri Electis mankozeb + zoksamid Felleskjψpet Agri Fungazil 100 SL imazalilsulfat Profilering Maxim 100 FS fludioksonil Syngenta Crop Protection Monceren DS 12,5 pencycuron Bayer Crop Agro Monceren FS 250 pencycuron Bayer Crop Agro 2

3 Prestige FS 370 pencycuron + imidakloprid Bayer Crop Agro Ranman cyazofamid Profilering Revus mandipropamid Syngenta Crop Protection Ridomil Gold MZ Pepite mankozeb + metalaksyl-m Syngenta Crop Protection Rizolex 50 FW tolklofosmetyl Profilering Sereno WG mankozeb + fenamidon Bayer Crop Agro Consento (tidl. Tyfon) fenamidon + propamokarb Bayer Crop Agro : Skadedyrmidler, godkjent til , Expiry date PreFeRal WG Paecilomyces fumosoroseus Norgro Milbeknock milbemektin Profilering : Skadedyrmidler m.m., godkjent til , Expiry date Axial pinaksaden Syngenta Crop Protection Banvel dikamba Syngenta Crop Protection Biscaya OD 240 tiakloprid Bayer Crop Agro Calypso 480 SC tiakloprid Bayer Crop Agro Decis Mega EW 50 deltametrin Bayer Crop Agro Decis Plantespray deltametrin Bayer Environmental ECOguard Flytende hvitlψksekstrakt Norgro ECOguard Granulat hvitlψksekstrakt Norgro Exemptor tiakloprid Bayer Environmental Fastac 50 alfacypermetrin BF Fence Gjerde impregnert med deltametrin Norgro Karate 2,5 WG lambda-cyhalotrin Syngenta Crop Protection Karate Zeon lambda-cyhalotrin Syngenta Crop Protection Karate 5 CS lambda-cyhalotrin Syngenta Crop Protection Primus florasulam Felleskjψpet Agri Proff Skadeinsekter pyretriner + rapsolje VadheimGroplex Import Renol penetreringsolje Profilering Spray mot bladlus pyretriner VadheimGroplex Import Spray mot Skadeinsekter pyretriner + rapsolje VadheimGroplex Import Starane XL florazulam + fluroksypyr- 1-methylheptylester Felleskjψpet Agri Starane 180 fluroksypyr-1-methylheptylester Felleskjψpet Agri Steward indoksakarb DuPont Norge Sumi-Alpha esfenvalerat Profilering Tomahawk 180 EC fluroksypyr-1-methylheptylester Felleskjψpet Agri 3

4 og 2 Sopp- og skadedyrmidler godkjent til / , Expiry date / Apron XL metalaksyl-m Syngenta Crop Protection Ridomild Gold Granulat metalaksyl-m Syngenta Crop Protection Calypso Spray tiakloprid Bayer Environmental Calypso mot skadeinsekter tiakloprid Bayer Environmental Merit Forest WG imidakloprid Bayer Environmental Provado insekt-pin imidakloprid Bayer Environmental Provado Plus imidakloprid + metiokarb Bayer Environmental Provado Compact imidakloprid Bayer Environmental Pirimor pirimikarb Syngenta Crop Protection Konsentrat mot spinnmidd og lus fettsyrer kaliumsalter VadheimGroplex Import Spray mot spinnmidd og lus fettsyrer kaliumsalter VadheimGroplex Import Ugrasmidler Reglone dikvat dibromid Syngenta Crop Protection Ferra Proff jernfosfat VadheimGroplex Import Ferramol mot snegler jernfosfat VadheimGroplex Import NEU 1881 jernfosfat VadheimGroplex Import Sluxx jernfosfat VadheimGroplex Import SmartBayt jernfosfat Bayer Environmental SmartBayt Profesjonell jernfosfat Bayer Crop Agro Ecoplug Max Felleskjψpet Agri Envision Kjemi Envision 120 g/l (Hobby) Kjemi Envision 7,5 g/l (Klar til bruk) Kjemi Glyphogan Eco Felleskjψpet Agri Glyfonova Pluss Kjemi Glyphomax Plus Felleskjψpet Agri Keeper L + diflufenikan Bayer Environmental Keeper Mot Ugress klar-til-bruk Bayer Environmental Keeper Mot Ugress konsentrat Bayer Environmental 4

5 Keeper Mot Ugress skum spray Bayer Environmental Pistol + diflufenikan Bayer Environmental Rambo Normin Rambo Spray Normin Roundup Eco Roundup Energy Monsanto Crop Norway Monsanto Crop Norway Roundup Flex Monsanto Crop Norway Roundup Garden Monsanto Crop Norway Roundup Gel (klar til bruk) Monsanto Crop Norway Roundup Gold Roundup Max Roundup Metro Roundup Plus Roundup Turbo Roundup Ultra Monsanto Crop Norway Monsanto Crop Norway Monsanto Crop Norway Monsanto Crop Norway Monsanto Crop Norway Monsanto Crop Norway Touchdown Premium Syngenta Crop Protection : Skadedyr- og ugrasmidler, godkjent til , Expiry date Envidor 240 SC spirodiklofen Bayer Crop Agro Floramite 240 SC bifenazat Profilering Vertimec 018 EC abamectin Syngenta Crop Protection Conserve spinosad Felleskjψpet Agri Admiral 10 EC pyriproksyfen Profilering Sencor WG metribusin Bayer Crop Agro : Ugrasmidler, godkjent til , Expiry date Basagran M 75 bentazon + MCPA BF Basagran SG bentazon BF : Vekstregulatorer, klebemidler, o.l., godkjent til , Expiry date Alar 85 SG daminozid Profilering Bonzi paklobutrazol Syngenta Crop Protection 5

6 Cerone etefon Bayer Crop Agro DP-Klebemiddel alkoholetoksylat DuPont Norge Gro-Stop Innovator klorprofam Profilering GIBB 3 gibberellinsyre Felleskjψpet Agri : Ugrasmidler, godkjent til , Expiry date Finalsan Konsentrat Mot Mose i plen pelargonsyre VadheimGroplex Import Finalsan spray mot ugress pelargonsyre VadheimGroplex Import Finalsan konsentrat mot ugress pelargonsyre VadheimGroplex Import Natria Ugressrent fettsyrer kaliumsalter Bayer Environmental : Ugrasmidler, godkjent til , Expiry date Atlantis WG jodsulfuron + mesosulfuron Bayer Crop Agro Fenix aklonifen Bayer Crop Agro Hussar OD jodsulfuron Bayer Crop Agro : Ugrasmidler, godkjent til , Expiry date Ariane S MCPA + klopyralid + fluroksypyr-1-methylheptylester Felleskjψpet Agri CurEra Mose GTI jernsulfat Nelson Garden Titus WSB rimsulfuron DuPont Norge Ally 50 ST metsulfuron-metyl DuPont Norge Ally SX metsulfuron-metyl DuPont Norge Ally Class 50 WG metsulfuron-metyl + karfentrazon-etyl CDQ ST CDQ SX metsulfuron-metyl + tribenuronmetyl metsulfuron-metyl + tribenuronmetyl DuPont Norge DuPont Norge DuPont Norge Express tribenuron-metyl DuPont Norge Granstar Power mekoprop-p + tribenuron-metyl DuPont Norge Express SX tribenuron-metyl DuPont Norge Harmony 50 SX tifensulfuron-metyl DuPont Norge Harmony Plus 50 T Harmony Plus 50 SX tifensulfuron-metyl + tribenuronmetyl tifensulfuron-metyl + tribenuronmetyl DuPont Norge DuPont Norge Rovral 75 WG iprodion BF Teldor fenheksamid Bayer Crop Agro Teldor Hobby fenheksamid Bayer Environmental 6

7 Topsin WG tiofanatmetyl Norgro : Ugras- og soppmidler, godkjent til , Expiry date Betanal SE fenmedifam Bayer Crop Agro Centium 36 CS klomazon Profilering Matrigon 72 SG klopyralid Felleskjψpet Agri Stereo EC propikonazol + cyprodinil Syngenta Crop Protection : Ugrasmidler, godkjent til , Expiry date Aliette 80 WG fosetyl aluminium Bayer Crop Agro Previcur Energy fosetyl + propamokarb Bayer Crop Agro Ugress-Kverk Hobby MCPA + dikamba +diklorprop-p Normin Ugress-Kverk Spray MCPA + dikamba +diklorprop-p Normin : Ugrasmidler, godkjent til , Expiry date Gratil 75 WG amidosulfuron Bayer Crop Agro Sekator OD amidosulfuron + jodsulfuron Bayer Crop Agro MaisTer foramsulfuron + jodsulfuron Bayer Crop Agro Mero penetreringsolje Bayer Crop Agro Trim mosefjerner Plenrens (Hobby) Plenrens klar til bruk jernsulfat Bayer Environmental MCPA + dikamba +diklorprop-p Bayer Environmental MCPA + dikamba +diklorprop-p Bayer Environmental : Ugras- og skadedyrmidler, godkjent til , Expiry date Boxer prosulfokarb Syngenta Crop Protection Hussar Tandem OD jodsulfuron + diflufenikan Bayer Crop Agro Puma Extra fenoksaprop-p-etyl + mefenpyrdietyl Bayer Crop Agro Movento 100 SC spirotetramat Bayer Crop Agro Teppeki flonikamid Profilering 7

Omsetningsstatistikk for plantevernmidler

Omsetningsstatistikk for plantevernmidler Omsetningsstatistikk for plantevernmidler 2010-2014 Mattilsynet, avdeling nasjonale godkjenninger Mars 2015 Omsetning av plantevernmidler fra importør til forhandler i 2014 - kommentar til tallmaterialet

Detaljer

Omsetningsstatistikk for plantevernmidler

Omsetningsstatistikk for plantevernmidler Omsetningsstatistikk for plantevernmidler 2009-2013 Mattilsynet, seksjon nasjonale godkjenninger Februar 2014 Omsetning av plantevernmidler fra importør til forhandler i 2013 - kommentar til tallmaterialet

Detaljer

Omsetningsstatistikk for plantevernmidler

Omsetningsstatistikk for plantevernmidler Omsetningsstatistikk for plantevernmidler 2008-2012 Mattilsynet, seksjon nasjonale godkjenninger Februar 2013 Omsetning av plantevernmidler fra importør til forhandler i 2012 - kommentar til tallmaterialet

Detaljer

Omsetningsstatistikk for plantevernmidler

Omsetningsstatistikk for plantevernmidler Omsetningsstatistikk for plantevernmidler 2007-2011 Mattilsynet Ås Seksjon nasjonale godkjenninger Februar 2012 Omsetning av plantevernmidler fra importør til forhandler i 2011 - kommentar til tallmaterialet

Detaljer

Omsetningsstatistikk for plantevernmidler

Omsetningsstatistikk for plantevernmidler Omsetningsstatistikk for plantevernmidler 2006-2010 Mattilsynet Ås Seksjon nasjonale godkjenninger Mars 2011 Omsetning av plantevernmidler fra importør til forhandler 2010 - kommentar til tallmaterialet

Detaljer

Omsetningsstatistikk for plantevernmidler

Omsetningsstatistikk for plantevernmidler Omsetningsstatistikk for plantevernmidler 2004-2008 Mattilsynet Ås Seksjon nasjonale godkjenninger Februar 2009 Omsetning av plantevernmidler fra importør til forhandler 2008 - kommentar til tallmaterialet

Detaljer

Klassifisering av godkjente ugrasmiddel per 1. juni 2015 etter struktur og biokjemisk virkemåte. Kilde: HRACs Mode of Action Classification scheme.

Klassifisering av godkjente ugrasmiddel per 1. juni 2015 etter struktur og biokjemisk virkemåte. Kilde: HRACs Mode of Action Classification scheme. Klassifisering av godkjente ugrasmiddel per 1. juni 2015 etter struktur og. Kilde: HRACs Mode of Action Classification scheme. Hovedgruppe og primær A: Hemmer acetyl CoA carboxylase (ACCase) som er nødvendig

Detaljer

Omsetningsstatistikk for plantevernmidler

Omsetningsstatistikk for plantevernmidler Omsetningsstatistikk for plantevernmidler 2005-2009 Mattilsynet Ås Seksjon nasjonale godkjenninger Februar 2010 Omsetning av plantevernmidler fra importør til forhandler 2009 - kommentar til tallmaterialet

Detaljer

Granstar Power? ? + + Ratio Super SX + (+) ??

Granstar Power? ? + + Ratio Super SX + (+) ?? Plantevern Blandetabell for korn uten gjenlegg Blandinger som er oppgitt i tabellen, men ikke oppført på etiketten, kan under enkelte ugunstige forhold gi forbigående vekststagnasjon, misfarging og mulig

Detaljer

Granstar Power? - + + - - + +?

Granstar Power? - + + - - + +? Plantevern Blandetabell for korn uten gjenlegg Blandinger som er oppgitt i tabellen, men ikke oppført på etiketten, kan under enkelte ugunstige forhold gi forbigående vekststagnasjon, misfarging og mulig

Detaljer

Granstar Power? - - + + - - - +? + + Ratio Super SX + (+) (+) + + + + + +??

Granstar Power? - - + + - - - +? + + Ratio Super SX + (+) (+) + + + + + +?? Blandetabell for korn uten gjenlegg Blandinger som er oppgitt i tabellen, men ikke oppført på etiketten, kan under enkelte ugunstige forhold gi forbigående vekststagnasjon, misfarging og mulig varig skade.

Detaljer

Foto: A. Smith Eriksen

Foto: A. Smith Eriksen Godkjente og utgåtte plantevernmidler i veksthuskulturer (pr 18/1, 2012) Annichen Smith Eriksen, rådgiver i Veksthusringen, avd. Jæren Endringer siden siste oppdatering 17/11, 2011 er skrevet inn med rød

Detaljer

Midler som har gått ut Judge, Mesurol og Pride Ultra er lov å bruke ut 2011.

Midler som har gått ut Judge, Mesurol og Pride Ultra er lov å bruke ut 2011. Godkjente og utgåtte plantevernmidler i veksthuskulturer (pr 1/12, 2011) Annichen Smith Eriksen, rådgiver i Veksthusringen, avd. Jæren Endringer siden siste oppdatering 7/6, 2011 er skrevet inn med rød

Detaljer

UT Perfektion, Apollo 50 SC og Nissorun er gått ut og er lov å bruke ut 2014.

UT Perfektion, Apollo 50 SC og Nissorun er gått ut og er lov å bruke ut 2014. Godkjente plantevernmidler i veksthuskulturer, 6. januar 2015 Annichen Smith Eriksen Endringer siden siste oppdatering 22/4, 2015 er skrevet inn med rød skrift. Mattilsynet har kontroller ute i gartneriene

Detaljer

Godkjente plantevernmidler til veksthuskulturer og til prydplanter på friland, 14/12, 2016

Godkjente plantevernmidler til veksthuskulturer og til prydplanter på friland, 14/12, 2016 Godkjente plantevernmidler til veksthuskulturer og til prydplanter på friland, 14/12, 2016 Annichen Smith Eriksen, NLR Viken Endringer siden siste oppdatering 6/9, 2016 er skrevet inn med rød skrift. Mattilsynet

Detaljer

Bruk av plantevernmidler i planteutsalg og hagesentre Annichen Smith Eriksen, NLR Viken, Team Veksthus

Bruk av plantevernmidler i planteutsalg og hagesentre Annichen Smith Eriksen, NLR Viken, Team Veksthus Bruk av plantevernmidler i planteutsalg og hagesentre Annichen Smith Eriksen, NLR Viken, Team Veksthus I den nye Plantevernforskriften er det begrensinger ved bruk av plantevernmidler på arealer som er

Detaljer

Plantevern SPRØYTEPLANER

Plantevern SPRØYTEPLANER Plantevern SPRØYTEPLANER 237 UGRAS I VÅRKORN UTEN GJENLEGG Ariane S 200-250 ml Ugraset 2-4 Begr. m.h.t. etterkult. varige blad. Ally 50 ST * 2) 0,08-0,1 tabl. 0,08 tabl. Ally i havre. Ally Class 3-4 g

Detaljer

Bruk av plantevernmidler i planteutsalg og hagesentre Annichen Smith Eriksen, NLR Viken, Team Veksthus

Bruk av plantevernmidler i planteutsalg og hagesentre Annichen Smith Eriksen, NLR Viken, Team Veksthus Bruk av plantevernmidler i planteutsalg og hagesentre Annichen Smith Eriksen, NLR Viken, Team Veksthus I den nye Plantevernforskriften er det begrensinger ved bruk av plantevernmidler på arealer som er

Detaljer

Midler som har gått ut Perfekthion, Apollo 50 SC og Nissorun er gått ut og er lov å bruke ut 2014.

Midler som har gått ut Perfekthion, Apollo 50 SC og Nissorun er gått ut og er lov å bruke ut 2014. Godkjente og utgåtte plantevernmidler i veksthuskulturer (pr 22. mars 2013) Annichen Smith Eriksen Endringer siden siste oppdatering 3/12, 2012 er skrevet inn med rød skrift. Mattilsynet har kontroller

Detaljer

Midler som har gått ut: Judge, Mesurol og Pride Ultra er lov å bruke ut Perfekthion er gått ut og er lov å bruke ut 2014.

Midler som har gått ut: Judge, Mesurol og Pride Ultra er lov å bruke ut Perfekthion er gått ut og er lov å bruke ut 2014. Godkjente og utgåtte plantevernmidler i veksthuskulturer (pr 25/9, 2012) Annichen Smith Eriksen, rådgiver i Veksthusringen, avd. Jæren Endringer siden siste oppdatering 4/6, 2012 er skrevet inn med rød

Detaljer

Preparater på off-label oppdatert 31. desember 2012

Preparater på off-label oppdatert 31. desember 2012 Preparater på off-label oppdatert 31. desember 2012 For å kunne bruke et plantevernmiddel med off-label godkjenning, må den enkelte dyrker ha skrevet under en egenerklæring om ansvarsforholdet. I tillegg

Detaljer

Preparater på off-label oppdatert 11. januar 2017

Preparater på off-label oppdatert 11. januar 2017 Preparater på off-label oppdatert 11. januar 2017 Listen er sortert alfabetisk etter skadedyr, sopp ugras/vekstregulator. Endringer som er gjort siden forrige liste (29.08.2016) er skrevet i blå skrift.

Detaljer

Autorisasjonskurs 2015

Autorisasjonskurs 2015 2015 Foto: N. Bjugstad, NLH Hva er et plantevernmiddel? Definisjon - plantevernmidler I Plantevernmidler er stoffer, preparater eller organismer som: Verner kulturplanter mot eller bekjemper skadegjørere

Detaljer

Plantevern SPRØYTEPLANER

Plantevern SPRØYTEPLANER SPRØYTEPLANER 239 UGRAS I VÅRKORN UTEN GJENLEGG Frøugras / Allsidig ugrasflora Ariane S 200-250 ml Ugraset 2-4 Begr. m.h.t. etterkult. varige blad. Ally 50 ST/SX * 2) 0,08-0,1 tabl./1-2 g 0,08 tabl./1,5

Detaljer

Norsk Landbruksrådgiving Fagkoordinator i grønnsaker PLANTEVERN: Off-label godkjenninger og dispensasjoner i grønnsaker Pr

Norsk Landbruksrådgiving Fagkoordinator i grønnsaker PLANTEVERN: Off-label godkjenninger og dispensasjoner i grønnsaker Pr Norsk Landbruksrådgiving Fagkoordinator i grønnsaker PLANTEVERN: Off-label godkjenninger og dispensasjoner i grønnsaker 2015. Pr. 15.04.2015 Skadedyr (15) Kultur Skadegjørere Preparat Godkjenning Godkjennings

Detaljer

NORGESFÔR. FAGSEMINAR I PLANTEKULTUR 4. og 5. februar 2013. Anne G. Kraggerud Markedssjef Syngenta Norge

NORGESFÔR. FAGSEMINAR I PLANTEKULTUR 4. og 5. februar 2013. Anne G. Kraggerud Markedssjef Syngenta Norge NORGESFÔR FAGSEMINAR I PLANTEKULTUR 4. og 5. februar 2013 Anne G. Kraggerud Markedssjef Syngenta Norge Innledning KORN Soppsprøyting i korn lønner seg Vekstregulering en billig forsikring Resistensstrategier

Detaljer

Sesonginformasjon Hussar OD Atlantis WG

Sesonginformasjon Hussar OD Atlantis WG Sesonginformasjon 2012 Hussar OD Atlantis WG TA GRASUGRASET PÅ ALVOR Grasugras trives svært god på tettpakket og oksygenfattig jord, og dominerer ofte på vendeteigen og andre steder der jorden har pakkeskader.

Detaljer

Plantevernmidler og miljø

Plantevernmidler og miljø Plantevernmidler og miljø Uvettig bruk av plantevernmidler kan gi alvorlige konsekvenser i miljøet - forurensning av vann og jord, skader på kulturlandskapet, planter og dyr Merking Preprater som kan skade

Detaljer

Nye produkter i korn Forebygging av resistens

Nye produkter i korn Forebygging av resistens Nye produkter i korn Forebygging av resistens Planteverndag Viken 27.5.2016 Anne G. Kraggerud Produktsjef plantevern Ny produkter i 2016 Tomahawk 200 Attribut Twin Aviator Xpro Trimaxx Moddus Start Ranman

Detaljer

Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA)

Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA) Bioforsk Rapport Vol. 2 Nr. 127 2007 Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA) Heiabekken 2006 Bioforsk Jord og miljø Heiabekken Tittel: Hovedkontor Frederik A. Dahls vei 20, 1432 Ås Tel.: 64 94 70

Detaljer

SPRØYTEPLANER UGRAS I VÅRKORN UTEN GJENLEGG

SPRØYTEPLANER UGRAS I VÅRKORN UTEN GJENLEGG UGRAS I VÅRKORN UTEN GJENLEGG Frøugras / Allsidig ugrasflora Ariane S 200-250 ml Ugraset 2-4 Begr. m.h.t. etterkult. varige blad. Ally 50 SX * 1-2 g 1,5 gram Ally Class 3-4 g Ally i havre CDQ SX 1,7-3,4

Detaljer

Plantevernplan 2015. Grønnsaker på friland

Plantevernplan 2015. Grønnsaker på friland Plantevernplan 2015 Grønnsaker på friland Pr. 16.03.2015 Utarbeidet av grønnsaksrådgiverne Kari Aarekol (kålrot, nepe, stilk- og knollselleri, blad- og kruspersille), Torgeir Tajet (virkningstabell), Anne

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 29.07.2014-11.08.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 28.08.

Seleksjon: Journaldato: 29.07.2014-11.08.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 28.08. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 29.07.2014-11.08.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 28.08.2014 Godkjenning av endring av stillingskode Personalmappe

Detaljer

Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA)

Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA) Bioforsk Rapport Vol. 3 Nr. 164 2008 Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA) Feltrapporter fra programmet i 2007 Del 1 Bioforsk Jord og miljø Hovedkontor Frederik A. Dahls vei 20, 1432 Ås Tel.: 64

Detaljer

Valg av tørråtemidler 2009

Valg av tørråtemidler 2009 Valg av tørråtemidler 2009 Tor Anton Guren Forsøksringen SørØst 1 Forsøksringen SørØst Strategi for oppstart Valg av oppstart Første funn, VIPS eller lokal forsøksring Negativprognose i VIPS for seine

Detaljer

Siste års forsøk med kjemisk bekjemping i grasmark/grovfôr

Siste års forsøk med kjemisk bekjemping i grasmark/grovfôr Integrert plantevern i grovfôrvekster - Samling for NLR-rådgivarar Kvithamar, 12.04.2012 Siste års forsøk med kjemisk bekjemping i grasmark/grovfôr Kirsten Semb Tørresen Bioforsk Plantehelse I samarbeid

Detaljer

TERTIALRAPPORT RESTER AV PLANTEVERNMIDLER I VEGETABILSKE NÆRINGSMIDLER 2007

TERTIALRAPPORT RESTER AV PLANTEVERNMIDLER I VEGETABILSKE NÆRINGSMIDLER 2007 TERTIALRAPPORT 2-2007 RESTER AV PLANTEVERNMIDLER I VEGETABILSKE NÆRINGSMIDLER 2007 FORORD Tertialrapport 2-2007 presenterer resultatene fra Mattilsynets overvåkingsprogram for plantevernmiddelrester i

Detaljer

Fagseminar plantekultur SESONGOPPDATERINGER Hamar 3. februar 2014

Fagseminar plantekultur SESONGOPPDATERINGER Hamar 3. februar 2014 Fagseminar plantekultur SESONGOPPDATERINGER Hamar 3. februar 2014 Anne G. Kraggerud Markedssjef Syngenta Norge Innledning Endringer - Boxer - Reglone Oppdateringer - Potet - Korn 2 Bruksutvidelser Potet

Detaljer

Vårmøte Jordbær og Bringebær

Vårmøte Jordbær og Bringebær Vårmøte Jordbær og Bringebær 2014 Foss Gård Dan Haunstrup Christensen Sopp og Skadedyr: Jordbær Kritisk periode/ Handels- Mengde pr. 100 l Behandlings- Skadegjører preparat vann. Merknad tidspunkt Se veiledning

Detaljer

Ugrasbekjemping i jordbær- og bringebær

Ugrasbekjemping i jordbær- og bringebær Ugrasbekjemping i jordbær- og bringebær Bærseminar 4-5 mars 2013 i Drammen Jan Netland Vanskelege ugras i fleirårige kulturar Fleirårige ugras: Kvitkløver Kveke Løvetann Åkerdylle Åkertistel Åkersvinerot

Detaljer

Ugrasforsøk Bioforsk Plantehelse Seksjon plantebiologi og ugras Høgskoleveien Ås

Ugrasforsøk Bioforsk Plantehelse Seksjon plantebiologi og ugras Høgskoleveien Ås Ugrasforsøk 2014 Bioforsk Plantehelse Seksjon plantebiologi og ugras Høgskoleveien 7 1430 Ås Grønnsaker, frukt og bærplaner er ikke med i dette tilbudet. Det er løpende kontakt med hagebruksringene om

Detaljer

Veksthus med produksjon av potteplanter - plantevernmidler i avrenning, avfall og grunnvann

Veksthus med produksjon av potteplanter - plantevernmidler i avrenning, avfall og grunnvann Bioforsk Rapport Vol. 7 Nr. 26 2012 Veksthus med produksjon av potteplanter - plantevernmidler i avrenning, avfall og grunnvann Roger Roseth Bioforsk Jord og miljø www.bioforsk.no Sett inn bilde her 20

Detaljer

TERTIALRAPPORT RESTER AV PLANTEVERNMIDLER I VEGETABILSKE NÆRINGSMIDLER 2007

TERTIALRAPPORT RESTER AV PLANTEVERNMIDLER I VEGETABILSKE NÆRINGSMIDLER 2007 TERTIALRAPPORT 1-2007 RESTER AV PLANTEVERNMIDLER I VEGETABILSKE NÆRINGSMIDLER 2007 Foto: Ragnar Våga Pedersen FORORD For å forbedre informasjonen til bransje og forbruker, vil alle resultatene fra Mattilsynets

Detaljer

PDF created with pdffactory trial version Forsøksringen Agder

PDF created with pdffactory trial version  Forsøksringen Agder Plantevern i potet - 2009 Nyheter og endringer Ugras Skadedyr Sopp Potetvirus Y Tørråtemidler nyheter / endringer Ranman er godkjent! Virksomt stoff i Ranman (cyazofamid) OK 2008 Orginalt klebemiddel/

Detaljer

Plantevernplan Grønnsaker på friland, NLR SørØst

Plantevernplan Grønnsaker på friland, NLR SørØst Plantevernplan 2011 Grønnsaker på friland, NLR SørØst Innhold Generelt om ugrassprøyting... 2 Generelt om kvekesprøyting... 2 Generelt om dispensasjoner og offlabel... 2 Pyretroider... 3 Hodekål... 4 Kålrot...

Detaljer

SOLAGRO. Nr. 6 Mai 2013 Årgang 23. Plantevernskriv

SOLAGRO. Nr. 6 Mai 2013 Årgang 23. Plantevernskriv SOLAGRO Nr. 6 Mai 2013 Årgang 23 Plantevernskriv 2 Grunnleggende plantevern SOLAGRO 6/2013 Sterk alene God i blanding Protiokonazol hjørnesteinen i en effektiv soppbekjempelse Bredspektret, fleksibelt

Detaljer

Plantevernmidler i avfall fra produksjon og import av blomster

Plantevernmidler i avfall fra produksjon og import av blomster Bioforsk Rapport Vol. 5 Nr. 67 2010 Plantevernmidler i avfall fra produksjon og import av blomster Roger Roseth Bioforsk Jord og miljø www.bioforsk.no Sett inn bilde her 20 x 7,5-8 cm Hovedkontor Frederik

Detaljer

Plantevern i julestjerne 2012 Annichen Smith Eriksen, NLR Veksthus

Plantevern i julestjerne 2012 Annichen Smith Eriksen, NLR Veksthus 1 Informasjon fra Plantevernprosjektet Rådgivning innen integrert plantevern i veksthus, 24/9, 2012 Plantevern i julestjerne 2012 Annichen Smith Eriksen, NLR Veksthus Julestjerne er utsatt for angrep av

Detaljer

Plantevern i korn 2010 (vedlegg til Kornytt nr 3 2010 frå Norsk Landbruksrådgiving Rogaland Rogaland)

Plantevern i korn 2010 (vedlegg til Kornytt nr 3 2010 frå Norsk Landbruksrådgiving Rogaland Rogaland) Plantevern i korn 2010 (vedlegg til Kornytt nr 3 2010 frå Norsk Landbruksrådgiving Rogaland Rogaland) Nytt om ugrasmidler i korn Starane XL Nytt preparat godkjent i korn, gras og frøeng. Er en blanding

Detaljer

Utvikling av vanskelig ugras i vår- og høstkorn Ugrasstrategier i vårkorn

Utvikling av vanskelig ugras i vår- og høstkorn Ugrasstrategier i vårkorn Utvikling av vanskelig ugras i vår- og høstkorn Ugrasstrategier i vårkorn Planteverndagen 2017 Åsmund Langeland www.nlrinnlandet.no Utvikling av vanskelige ugras i vår og høstkorn Vanskelige ugras: Gjør

Detaljer

VIRKNINGSTABELLER 309

VIRKNINGSTABELLER 309 ER 309 Mot ugras i vårkorn uten gjenlegg Attribut Twin** + Renol/Mero Hussar Tandem 4) + Renol/Mero *CDQ SX + Duplosan Meko + DP klebm. CDQ SX + Klebemiddel Starane XL 6) Hussar OD 4) + Renol * Ally Class

Detaljer

Grønnsaker på friland

Grønnsaker på friland Plantevernplan 2011 Grønnsaker på friland Utarbeidet av grønnsaksrådgiverne Kari Aarekol (kålrot, nepe, stilk- og knollselleri, blad- og kruspersille), Ole Morten Nyberg (gulrot og løk), Francisco Granados

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 20.05.2013-26.05.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 05.06.

Seleksjon: Journaldato: 20.05.2013-26.05.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 05.06. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 20.05.2013-26.05.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 05.06.2013 Tilbud - Naturtypekartlegging av Blomsøya

Detaljer

Fungicidresistens og tiltak for å motverka resistens

Fungicidresistens og tiltak for å motverka resistens Fungicidresistens og tiltak for å motverka resistens Arne Stensvand, Bioforsk Plantehelse Kontaktfungicid (førebyggjande): Må vera til stades før soppen går inn i plantene, hindrar sporespiring eller hyfevekst

Detaljer

Integrert plantevern i julestjerne 2014 Annichen Smith Eriksen, NLR Veksthus

Integrert plantevern i julestjerne 2014 Annichen Smith Eriksen, NLR Veksthus 1 Informasjon fra Plantevernprosjektet: «Rådgivning innen integrert plantevern i veksthus» per 6/8, 2014 *Integrert plantevern = bekjempelse av skadegjører med alle tilgjengelige metoder (biologiske -

Detaljer

Jan Karstein Henriksen Norsk Landbruksrådgiving Agder

Jan Karstein Henriksen Norsk Landbruksrådgiving Agder Bruk av rovmidd mot skademidd i jordbær og bringebær Jan Karstein Henriksen Norsk Landbruksrådgiving Agder Hvorfor bruke rovmidd i bær? 1 o Skademidd er stort problem i praktisk dyrking: Redusert salgsavling,

Detaljer

Bedre tilgang på planteverntiltak i økologisk planteproduksjon. Dialogmøte Lier,

Bedre tilgang på planteverntiltak i økologisk planteproduksjon. Dialogmøte Lier, Bedre tilgang på planteverntiltak i økologisk planteproduksjon Dialogmøte Lier, 26.09.2016 Bakgrunn for møtet Vanskelig å nå målet om 15 % økologisk innen 2020 Markedet etterspør økologiske varer produksjonen

Detaljer

Nytt om Grønnsaker. Arrangementer

Nytt om Grønnsaker. Arrangementer Nytt om Grønnsaker Nr 6, 1. juni - 2011 Innhold: Arrangementer... 1 Vær og vekst... 1 Generelt... 2 Skadedyr... 2 Nedvasking av næringsstoffer... 2 Gulrot... 2 Gulrotsuger.... 2 Gulrotflue... 2 Soppbehandling

Detaljer

Ugrasbekjemping i satt løk NLR Viken v/ Torgeir Tajet

Ugrasbekjemping i satt løk NLR Viken v/ Torgeir Tajet Ugrasbekjemping i satt løk 2015 NLR Viken v/ Torgeir Tajet Midler til rådighet 2015 Fenix Lentagran Boxer Basagran (off-label) Goltix (off-label) Matrigon (off-label) Roundup Då Lentagran best Goltix forsterker

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/314R0400.ggr OJ L 119/14, p. 44-56 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 400/2014 of 22 April 2014 concerning a coordinated multiannual control programme of the Union for 2015, 2016 and 2017 to

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/841 of 17 May 2017 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the extension of the

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/841 of 17 May 2017 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the extension of the COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/841 of 17 May 2017 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the extension of the approval periods of the active substances alphacypermethrin,

Detaljer

Ugras- og sykdoms- forsøk 2015

Ugras- og sykdoms- forsøk 2015 Ugras- og sykdoms- forsøk 2015 Bioforsk Plantehelse Høgskoleveien 7 140 Ås Veksthus, frukt og bærplaner er ikke med i dette tilbudet. Planer for ugrasforsøk i grønnsaker er heller ikke med i tilbudet nå.

Detaljer

APPROVED PESTICIDES. for use on VEGETABLE CROPS

APPROVED PESTICIDES. for use on VEGETABLE CROPS APPROVED PESTICIDES for use on VEGETABLE CROPS Cnges since the March edition 2016 are in red print. EDITOR STEPHEN ALEXANDER KINSEALY CENTRE DUBLIN 17 March 2017 Contents BRUSSELS SPROUTS... 4 CABBAGE...

Detaljer

Plantevern i julestjerne 2012 Annichen Smith Eriksen, NLR Veksthus

Plantevern i julestjerne 2012 Annichen Smith Eriksen, NLR Veksthus 1 Informasjon fra Plantevernprosjektet Rådgivning innen integrert plantevern i veksthus, 24/9, 2012 Plantevern i julestjerne 2012 Annichen Smith Eriksen, NLR Veksthus Julestjerne er utsatt for angrep av

Detaljer

Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA)

Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA) Bioforsk Rapport Vol. 1 Nr. 187 2006 Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA) Hobølelva 2005 Bioforsk Jord og miljø Tittel: Hovedkontor Frederik A. Dahls vei 20, 1432 Ås Tel.: 64 94 70 00 Fax: 64 94

Detaljer

Improved Strategy for Control of Microdochium nivale on Golf Courses. Bakgrunn. NGF, s anleggsseminar, Oslo 31.

Improved Strategy for Control of Microdochium nivale on Golf Courses. Bakgrunn. NGF, s anleggsseminar, Oslo 31. GF, s anleggsseminar, Oslo 31. mars 28 Improved Strategy for Control of Microdochium nivale on Golf Courses Foreløpig rapport fra STERF finansiert prosjekt Anne Marte Tronsmo, Institutt for Plante og miljøvitenskap,

Detaljer

Rapport Birgitte Lyrån. Hanne Marit Gran

Rapport Birgitte Lyrån. Hanne Marit Gran Rapport Julii 2012 Rester av plantevernmidler i 2009 9-2011 jordbær Lise Gunn Skretteberg og Børge Holen Bioforsk Plantehelse, Seksjon Pesticidkjemi Birgitte Lyrån og Marit Lilleby Kvarme Mattilsynet,

Detaljer

Plantevernplan 2016 Grønnsaker på friland Pr

Plantevernplan 2016 Grønnsaker på friland Pr Plantevernplan 2016 Grønnsaker på friland Pr. 04.05.2016 Utarbeidet av grønnsaksrådgiverne Kari Aarekol (kålrot, nepe, stilk- og knollselleri, blad- og kruspersille), Torgeir Tajet (virkningstabell), Anne

Detaljer

Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA)

Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA) Bioforsk Rapport Vol. 2 Nr. 128 2007 Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA) Lierelva 2006 Bioforsk Jord og miljø Hovedkontor Frederik A. Dahls vei 20, 1432 Ås Tel.: 64 94 70 00 Fax: 64 94 70 10 post@bioforsk.no

Detaljer

Markdag i potet, Reddal- 02. juli. Sigbjørn Leidal

Markdag i potet, Reddal- 02. juli. Sigbjørn Leidal Markdag i potet, Reddal- 02. juli Sigbjørn Leidal Disposisjon Velkommen, arrangører og deltakere! Program : Tørråtebekjemping Tiltak mot PVY i potet Forsøksresultater (N-gjødsling Arielle og sølvskurvbeising)

Detaljer

Nytt fra tørråteforskningen og erfaringer fra sesongen 2011

Nytt fra tørråteforskningen og erfaringer fra sesongen 2011 Nytt fra tørråteforskningen og erfaringer fra sesongen 211 Bioforsk-konferansen 212 Ragnhild Nærstad og Arne Hermansen Bioforsk Plantehelse Symptomer på blad Symptomer på stengel Symptomer på knoller Dette

Detaljer

Resultater fra middelprøvingen

Resultater fra middelprøvingen 160 O. Elen & U. Abrahamsen / Grønn kunnskap 9 (1) Resultater fra middelprøvingen Oleif Elen 1) & Unni Abrahamsen 2) / oleif.elen@planteforsk.no 1) Planteforsk Plantevernet, 2) Planteforsk Apelsvoll forskingssenter

Detaljer

Faktaark om sprøytemidler

Faktaark om sprøytemidler Faktaark om sprøytemidler Av: Helene Skånland og Mekonnen Germiso 4. juli 2011 Det er rester av sprøytemidler i svært mye av maten som vi spiser i Norge. Jordbær utmerker seg spesielt negativt både norske

Detaljer

Informasjon om resistens hos rapsglansbiller og råd om sprøyting i vekstsesongen 2016

Informasjon om resistens hos rapsglansbiller og råd om sprøyting i vekstsesongen 2016 Informasjon om resistens hos rapsglansbiller og råd om sprøyting i vekstsesongen 2016 I 2015 ble rapsglansbiller samlet inn fra oljevekster på fem lokaliteter i Akershus (Kråkstad og Ås) og Østfold (Eidsberg,

Detaljer

Nyheter, erfaringer og nye anbefalinger fra DuPont

Nyheter, erfaringer og nye anbefalinger fra DuPont Nyheter, erfaringer og nye anbefalinger fra DuPont Norgesfôr fagseminar Hamar 4.-5. februar 2013 Trond Chr. Anstensrud Virksomt stoff: TALIUS - NYHET! 200 g/l Proquinazid Godkjent: 25.6.2012 Godkjent

Detaljer

Rapport April Rester av plantevernmidler i bær

Rapport April Rester av plantevernmidler i bær Rapport April 2017 Rester av plantevernmidler i bær 2012-2015 Tittel: Rester av plantevernmidler i bær 2012-2015 Rapporten er utgitt av Mattilsynet og Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), april 2017

Detaljer

Bioforsk Rapport Vol. 3 Nr. 14 2008

Bioforsk Rapport Vol. 3 Nr. 14 2008 Bioforsk Rapport Vol. 3 Nr. 14 2008 Oversikt over påviste pesticider i perioden 19952006. Resultater fra JOVA: Jord og vannovervåking i landbruket i Norge Bioforsk Jord og miljø Tittel: Hovedkontor Frederik

Detaljer

Undersøkelse av resistens hos noen bladluspopulasjoner fra veksthus og friland

Undersøkelse av resistens hos noen bladluspopulasjoner fra veksthus og friland GARTNERYRKET nr. 9-2015 Undersøkelse av resistens hos noen bladluspopulasjoner fra veksthus og friland Marte Eckhoff, master i plantevitenskap ved Norges Miljø og Biovitenskapelige Universitet Nina Svae

Detaljer

Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA)

Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA) Bioforsk Rapport Vol. 5 Nr. 84 21 Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA) Resultater fra overvåking av pesticider i bekker og elver i Norge 1995-28 Bioforsk Jord og miljø Hovedkontor Frederik A. Dahls

Detaljer

OD 240. 3 liter NO79707355A. Tiakloprid Oljebasert dispersjon. Mot bitende og sugende skadedyr i korn, oljevekster, potet, erter, bønner,

OD 240. 3 liter NO79707355A. Tiakloprid Oljebasert dispersjon. Mot bitende og sugende skadedyr i korn, oljevekster, potet, erter, bønner, 3 liter Tiakloprid Oljebasert dispersjon Mot bitende og sugende skadedyr i korn, oljevekster, potet, erter, bønner, hodekål, brokkoli, blomkål, kinakål og rosenkål. = Reg. varemerke for Ristes kraftig

Detaljer

TRIMAXX TRIMAXX. Vekstregulator. Vekstregulator NORWAY

TRIMAXX TRIMAXX. Vekstregulator. Vekstregulator NORWAY TRIMAXX TRIMAXX Vekstreguleringsmiddel mot legde i høst- og vårhvete, bygg, havre, rug og rughvete med og uten gjenlegg og i timoteifrøeng. Virksomst stoff: trineksapaketyl 175 g/l (17,3 vikt-%) Formulering:

Detaljer

Soppmidler i korn 2013

Soppmidler i korn 2013 Soppmidler i korn 213 Comet Protiokonazol bredtvirkende i hvete og bygg + Comet Spragleflekk Byggrust Fusarium Byggmjøldogg Byggbrunflekk Hvetebladprikk 5 4 3 2 1 Källa: Bekämpningsrekommendationer. Svamper

Detaljer

Dersom en har problem med anna grasugras som markrapp kan en i hvete blande Atlantis med Hussar, da får en god effekt mot grasugras og frøugras.

Dersom en har problem med anna grasugras som markrapp kan en i hvete blande Atlantis med Hussar, da får en god effekt mot grasugras og frøugras. SPRØYTING MOT PROBLEMUGRAS I KORN UTEN GJENLEGG! Ta en innsats mot problemugras Bruk fjoråret og legg opp en strategi for årets ugrasbekjemping. Hadde man spesielle problemugras, så er det kanskje aktuelt

Detaljer

GJENLEGGET ER GRUNNLAGET FOR EI GOD GRASENG. Ragnhild Borchsenius og Jan-Eivind Kvam-Andersen

GJENLEGGET ER GRUNNLAGET FOR EI GOD GRASENG. Ragnhild Borchsenius og Jan-Eivind Kvam-Andersen GJENLEGGET ER GRUNNLAGET FOR EI GOD GRASENG Ragnhild Borchsenius og Jan-Eivind Kvam-Andersen Sprøyting i gjenleggsåret er en god investering i enga, og gjør man det rett, så legger det grunnlaget for grasavlinger

Detaljer

Integrert plantevern i julestjerne 2015 Annichen Smith Eriksen, NLR Veksthus

Integrert plantevern i julestjerne 2015 Annichen Smith Eriksen, NLR Veksthus 1 Integrert plantevern i julestjerne 2015 Annichen Smith Eriksen, NLR Veksthus Julestjerne er utsatt for angrep av hærmygg, mellus (kvitfly), trips, jordboene sopp og gråskimmel. Det er derfor viktig med

Detaljer

Plantevern i julestjerne 2010 av Annichen Smith Eriksen, Veksthusringen, avd. Jæren

Plantevern i julestjerne 2010 av Annichen Smith Eriksen, Veksthusringen, avd. Jæren Informasjon fra Plantevernprosjektet Veiledning innen biologisk plantevern i veksthuskulturer, 9/8, 2010. Plantevern i julestjerne 2010 av Annichen Smith Eriksen, Veksthusringen, avd. Jæren Limfeller Bruk

Detaljer

Bringebær på friland Vintland Salgsavling kg/daa gj.snitt Tetthet + N-gj.:*** Kalium gj.: n.s. LSD 5%: 128 kg

Bringebær på friland Vintland Salgsavling kg/daa gj.snitt Tetthet + N-gj.:*** Kalium gj.: n.s. LSD 5%: 128 kg Bringebær på friland Vintland Salgsavling kg/daa gj.snitt 2012-14 Tetthet + N-gj.:*** Kalium gj.: n.s. LSD 5%: 128 kg Bringebær på friland Vintland 2012-14 Salgsavling kg/daa - hovedeffekter Tetthet:***

Detaljer

Norskprodusert jordbær (friland) 2009 MATTILSYNET og BIOFORSK

Norskprodusert jordbær (friland) 2009 MATTILSYNET og BIOFORSK 1 av 7 1 16.06.2009 BAMA avd Lundteigen Storhusholdning Mattilsynet Distriktskontor Drammen Fenheksamid 0,1 Kresoksim-metyl 0,01 Tiakloprid 0,02 1 16.06.2009 BAMA avd Lundteigen Storhusholdning Mattilsynet

Detaljer

Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA)

Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA) Bioforsk Rapport Vol. 1 Nr. 186 2006 Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA) Lierelva 2005 Bioforsk Jord og miljø Tittel: Hovedkontor Frederik A. Dahls vei 20, 1432 Ås Tel.: 64 94 70 00 Fax: 64 94

Detaljer

Ally SX UGRASMIDDEL CYAN MAGENTA JAUNE NOIR. Nettoinnhold : 100 g. Fabrikasjonsnr./Fabrikasjonsdato : K-33990/31501 - NORWAY - (COVER) - PAGE 1

Ally SX UGRASMIDDEL CYAN MAGENTA JAUNE NOIR. Nettoinnhold : 100 g. Fabrikasjonsnr./Fabrikasjonsdato : K-33990/31501 - NORWAY - (COVER) - PAGE 1 ALLY SX NO 100G BKL K-33990 26/01/15 15:42 Page1 K-33990/31501 - NORWAY - (COVER) - PAGE 1 ADVARSEL Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Må ikke brukes nærmere vannførende grøfter, bekker,

Detaljer

Vekstnytt korn og potet Nr

Vekstnytt korn og potet Nr Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket Vekstnytt korn og potet Nr 2 13.05.2009 For besøk eller spørsmål, ring følgende: Korn: Jon Marvik, tlf 90 76 01 65 Potet: Sigbjørn Leidal, tlf: 90 57 36 41 VIPS/VARSLING

Detaljer

KOMMISJONSREKOMMANDASJON. av 3. april 2007

KOMMISJONSREKOMMANDASJON. av 3. april 2007 Nr. 16/114 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSREKOMMANDASJON 2012/EØS/16/12 av 3. april 2007 om et samordnet overvåkingsprogram for Fellesskapet for 2007 for å sikre overholdelse

Detaljer

Integrert plantevern i en bærekraftig hveteproduksjon

Integrert plantevern i en bærekraftig hveteproduksjon Integrert plantevern i en bærekraftig hveteproduksjon Unni Abrahamsen Bioforsk Øst Apelsvoll Korn- og miljømøte i Follo 14. Februar 2011 Bakgrunn Vi har store utfordringer med skrumpent korn og fusarium

Detaljer

Plantevern Biologisk. Plantevern Kjemisk. Bestillingsfrist innen kl. 14.00 Mandag * Må bestilles innen kl. 15.00 Fredag MIDLER MOT SOPPSYKDOMMER

Plantevern Biologisk. Plantevern Kjemisk. Bestillingsfrist innen kl. 14.00 Mandag * Må bestilles innen kl. 15.00 Fredag MIDLER MOT SOPPSYKDOMMER Plantevern Biologisk Bestillingsfrist innen kl. 14.00 Mandag * Må bestilles innen kl. 15.00 Fredag NEMASLUG Nematoder mot snegler 65 99 95 12 millioner Phasmarhabditis hermaphrodita 65 99 96 30 millioner

Detaljer

Rapporter. Bruk av plantevernmidler i veksthus i Per Amund Aarstad og Berit Bjørlo. Reports 2016/45

Rapporter. Bruk av plantevernmidler i veksthus i Per Amund Aarstad og Berit Bjørlo. Reports 2016/45 Rapporter Reports 2016/45 Per Amund Aarstad og Berit Bjørlo Bruk av plantevernmidler i veksthus i 2015 Rapporter 2016/45 Per Amund Aarstad og Berit Bjørlo Bruk av plantevernmidler i veksthus i 2015 Statistisk

Detaljer

Protokoll fra møte i Faggruppen for plantevernmidler (Faggruppe 2) i VKM 15. juni 2007 kl

Protokoll fra møte i Faggruppen for plantevernmidler (Faggruppe 2) i VKM 15. juni 2007 kl Protokoll fra møte i Faggruppen for plantevernmidler (Faggruppe 2) i VKM 15. juni 2007 kl. 09.00-15.00 Deltakere: Fra Faggruppe 2 Erik Dybing (leder og møteleder), Ole Martin Eklo, Ingeborg Klingen, Torsten

Detaljer

DuPont plantevern PRODUKTKATALOG 2013. www.dupontagro.no, tel. 69 28 89 66. DuPont Norge AS, Postboks 2043 Vika, 0125 Oslo

DuPont plantevern PRODUKTKATALOG 2013. www.dupontagro.no, tel. 69 28 89 66. DuPont Norge AS, Postboks 2043 Vika, 0125 Oslo DuPont plantevern PRODUKTKATALOG 2013 www.dupontagro.no, tel. 69 28 89 66 DuPont Norge AS, Postboks 2043 Vika, 0125 Oslo Innhold & kontaktpersoner Produktkatalog 2013 Innhold & kontaktpersoner 2 Resistens

Detaljer

Restar av plantevernmiddel i avrenningsvatn frå jordbærfelt Foss gard i Lier,

Restar av plantevernmiddel i avrenningsvatn frå jordbærfelt Foss gard i Lier, 571 Restar av plantevernmiddel i avrenningsvatn frå jordbærfelt Foss gard i Lier, 1997 2001 Olav Lode 1), Kjetil Sola 2), Bente Stensland 2), Bjørn Ekeberg 2) / olav.lode@planteforsk.no 1) Planteforsk

Detaljer

Plantevernmiddelresistens i norske jord og hagebrukskulturer

Plantevernmiddelresistens i norske jord og hagebrukskulturer Plantevernmiddelresistens i norske jord og hagebrukskulturer Situasjonsrapport, 2017 NIBIO RAPPORT VOL. 3 NR. 150 2017 Johansen NS, Asalf B, Eikemo H, Ficke A, Herrero M, Le VH, Netland J, Ringselle B,

Detaljer

Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA)

Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA) Bioforsk Rapport Vol 2 Nr 117 2007 Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA) Mørdrebekken 2006 Bioforsk Jord og miljø Mørdrebekken Tittel: Hovedkontor Frederik A Dahls vei 20, 1432 Ås Tel: 64 94 70

Detaljer