Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 614 H12 &46 Arkivsaksnr.: 14/3162. Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 614 H12 &46 Arkivsaksnr.: 14/3162. Hovedutvalg oppvekst og kultur 10.06.2015 Formannskapet 22.06."

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 64 H &46 Arkivsaksnr.: 4/36 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur.6.5 Formannskapet.6.5 NYTT KLUBBHUS ETTER BRANN HELGANES MOTORSPORTSENTER Rådmannens forslag til vedtak: Formannskapet anbefaler at det arbeides videre med gjenoppbygging av klubbhus Helganes motorsportsenter. Ekstrakostnader knyttet til nybygg er tilskuddsberettiget og kommunen vil få tilbakebetalt midlene. Bevilgningen vurderes i forbindelse med budsjett- og økonomiplan for 6-9.

2 SAKSFRAMSTILLING Bakgrunn for saken: Helganes motorsportsenter ble etablert på begynnelsen av 99 tallet med Karmøy kommune som initiativtaker og eier. Senteret er et interkommunalt anlegg tilrettelagt for aktiviteter som: trial, motocross, bilcross, RC (radiostyrte biler), biltrial, enduro, bmx og knattecross. Klubbhuset ved senteret brant helt ned..4 etter en påsatt brann. Klubbhuset var felles for alle brukerne ved anlegget. Det vil si Karmøy trailklubb, Karmøy motocrossklubb, Kna Haugaland, Haugaland RC klubb og Norsk landroverklubb avd. Rogaland. Etter brannen har det ikke har vært noen bygning for felles funksjoner ved anlegget. Dette har spesielt gått utover Karmøy trailklubb som var den mest aktive brukeren av klubbhuset. De ble også ekstra hardt rammet ved at flere av deres motorsykler og annet utstyr gikk tapt i brannen uten at disse var forsikret. Bygget er helt nødvendig for alle klubbene ved avvikling av stevner og arrangementer. Klubbene har etter beste evne ordnet seg med proversoriske løsninger, men dette er ikke holdbart på langt sikt. Selve bygningen var forsikret. Så snart forholdene rundt forsikringsoppgjøret var avklart gikk Karmøy kommune i dialog med brukerne for å avklare hva som burde gjøres videre. Det var enighet blant brukerne om at bygget skal oppføres på samme plass med tilnærmet de samme funksjonene som tidligere. Brukere er interessert i å bidra noe med dugnad ved bygging av klubbhuset for å få til en merverdi utover de disponible økonomiske midlene. De presiserer at dugnad ikke primært er for å spare kommunen for økonomiske midler, men for å sikre at klubbhuset blir bygget og bidra til at det blir en bedre løsning for brukerne. Det arbeides som kjent med å etablere Fjord Motorpark på motsatt side av flyplassveien. Det er her i stor grad planlagt asfaltbaner. Aktiviteten på dagens anlegg med i hovedsak aktiviteter på grus og i terreng vil fortsatt bestå og bli en integrert del av motorparken. Det vil derfor fortsatt være behov for bygningsmasse her uavhengig av om og når Fjord Motorpark blir realisert. Mindre justering på plasseringen forutsettes kunne gjennomføres i dialog med forsikringsselskapet og brukerne. Forsikringsoppgjøret: Klubbhuset var bygget av brukte brakker i 99 og påbygget med kjøkken m.m. i 998. Selv om bygget fungerte greit i forhold til den funksjonen det hadde var det preget av slitasje og ikke tilpasset dagens krav til blant annet universell utforming og sanitære forhold. Ved gjenoppbygging av klubbhuset er taksten satt til kr..5.,- Det utbetales kr..5.,- fra forsikringsselskapet. Kommunen har kr..,- i egenandel. I tillegg utbetaler

3 forsikringsselskapet kr..,- ekstra i hovedsak i forbindelse med endrede byggeforskrifter (tek.). Alle tall er eks. mva. Mva refunderes i det ordinære oppgjøret til kommunen. Maksimalt disponibelt beløp er kr..45.,- (eks. mva). Dersom bygget ikke gjenoppbygges utbetales teknisk verdi til Karmøy kommune. Den er satt til kr ,- Prosessen hittil PDS Protek AS, avd. Probygg tok raskt kontakt etter at brann ble kjent. De ønsket å bidra til å få miljøet på beina igjen og har gitt arkitekturprosjektering av nytt bygg i gave. I tett samarbeid med brukerne og med kommunens byggeleder har de utarbeidet nye tegninger. Det er et nøkternt bygg med omtrent samme areal som tidligere, men det er tatt hensyn til nye tekniske krav samt universell utforming. Noe ekstra innbruddssikring er også vektlagt da området er langt fra nærmeste bebyggelse og klubbhuset har vært rammet av gjentatte innbrudd tidligere. Det vises til vedlagte tegninger for mer informasjon. Kommunen utlyste anbudskonkurranse. Innkomne anbud viser at rammene som er tilgjengelig ikke strekker til. Totalkostnaden inkludert mva kommer opp mot kr. 3 millioner. Konkurransen er derfor avlyst. Det har da blitt arbeidet videre ut fra følgende tre alternativer:. Ikke bygge (det utbetaler erstatning til kommunen på kr ,-). Bygge mindre 3. Bevilge nødvendig midler Alternativ. Ikke bygge Dette ansees som et dårlig alternativ. Den tekniske verdien er satt til kr ,- Dette vil gi lite økonomisk uttelling for kommunen og summen vil ikke kunne bidra til å etablere en løsning evt. andre plasser i området som vil dekke behovet til brukerne. Alternativ. Bygg mindre Kommunen har sett på mulighetene på å realisere et bygg for den summen som nå er tilgjengelig. Det vil da ikke blir mer enn et enkelt toalett/servicebygg som ikke vil dekke behovet til brukerne på anlegget. Alternativ 3. Bevilge nødvendig midler Dersom alternativ 3 velges vil dette bety følgende for kommunen: Forsikringssum (inkludert egenandel).45. Tilskudd kommune 95. Mva (refunderes) 6. Totalt 3.. Egenandel dekkes av midler som allerede er avsatt til formålet. Klubbhus er tilskuddsberettiget etter «Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet». Ved rullering av

4 handlingsprogrammet for kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 5-8 vedtatt av kommunestyret..4. ble klubbhus Helganes lagt inn på listen. Klubbhus er tilskuddsberettiget med /3 av godkjent kostnad med inntil kr...,- i spillemidler. Med en total kostnad på kr. 3..,- vil kommunen få refundert /3 av kostnadene i spillemidler så den reelle kostnaden vil være kapitalkostnader av kr. 95-,- frem til tilskudd utbetales. Det må påregnes ventetid på spillemidler i anslagsvis 7-9 år. Rådmannens konklusjon: Helganes motorsportsenter er et interkommunalt idrettsanlegg som Karmøy kommune stiller til disposisjon for brukerne. Anlegget generer stor aktivitet og er viktig for at det blir gitt et bredt tilbud av sportslig aktivitet i regionen. Brukerne av anlegget er uforskyldt kommet i en svært vanskelig situasjon etter brannen. Dette har spesielt gått utover aktiviteten til Karmøy trailklubb. Kommunen er i en anstrengt økonomisk situasjon. Rådmann er likevel av den oppfatningen at det beste alternativet er alternativ 3. Bevilge nødvendige midler til erstatningsbygg. Dette begrunnes spesielt ut fra tre forhold:. Viktig for å opprettholde og utvikle aktiviteten på anlegg. Det gir best økonomisk utnytting av erstatningssummen 3. Bevilgningen belaster i liten grad den kommunale økonomien da beløpet i sin helhet kommer tilbake i form av spillemidler. Den reelle kostnaden blir begrenset til kapitalkostnaden i ventetiden. Rådmann foreslår på den bakgrunn følgende vedtak: Formannskapet anbefaler at det arbeides videre med gjenoppbygging av klubbhus Helganes motorsportsenter. Ekstrakostnader knyttet til nybygg er tilskuddsberettiget og kommunen vil få tilbakebetalt midlene. Bevilgningen vurderes i forbindelse med budsjett- og økonomiplan for 6-9. Rådmannen i Karmøy, Sigurd Eikje sign. Oversikt over vedlegg: Tegninger av klubbhus

5 Dennetegningen/dokumenteter opphavsrettslig beskytteti henhold til lov om opphavsretttil åndsverkm.v. av. mai 96. KTK Klubbhus på Helganes A4 A4 BRA Benevnelse: Areal: BRA inv..7 m².7 m² BYA Kvm: 7.3 m² Nr.: Om bestilt endringsleveranse: Dato: Utført av: Kontroll Forside Tiltak: Klient: Tiltakes adr.: Gnr. / Bnr.: Klubbhus Arkitekturpro.: PDS Protek AS Tegningsnr.: Karmøykommune/ KTK Konstruksjonsteknikk: 5468 Nytt klubbhus KTK A Helganes Arkitekt: Mette Robertsen Dok. type: Skisser Konstruktør: Tegnet av: MR Kontroll: RT Kunde kontroll: Målestokk: Dato: 6//4

6 Tegningsliste Tegnings nr Tittel Prosjekt dato Arkitekt Konstruktør Tegnet av Sjekket av Gjeldende Revisjon Revisjonsdato A Forside 6//4 Mette Robertsen MR RT A Fasade mot nord og øst 6//4 Mette Robertsen MR RT A4 Fasade mot sør og vest 6//4 Mette Robertsen MR RT A6 Plansnitt Et. 6//4 Mette Robertsen MR RT A9 Bygningssnitt 6//4 Mette Robertsen MR RT A Illustrasjon 6//4 Mette Robertsen MR RT A Tegningsliste 6//4 Mette Robertsen MR RT Tegningsliste 5468 Nytt klubbhus KTK Dato: Prosjekt dato

7 Dennetegningen/dokumenteter opphavsrettslig beskytteti henhold til lov om opphavsretttil åndsverkm.v. av. mai 96. Øst : Nord : Nr.: Revisjoner: Dato: Utført av: Kontroll Fasade mot nord og øst 5468 Nytt klubbhus KTK Tiltak: Klubbhus Arkitekturpro.: PDS Protek AS Tegningsnr.: Klient: Karmøy kommune/ktk Konstruksjonsteknikk: A Tiltakes adr.: Helganes Arkitekt: Mette Robertsen Dok. type: Skisser Konstruktør: Tegnet av: MR Kontroll: RT Gnr. / Bnr.: Kunde kontroll: Målestokk: : Dato: 6//4

8 Dennetegningen/dokumenteter opphavsrettslig beskytteti henhold til lov om opphavsretttil åndsverkm.v. av. mai 96. Vest : Sør : Nr.: Revisjoner: Dato: Utført av: Kontroll Fasade mot sør og vest 5468 Nytt klubbhus KTK Tiltak: Klubbhus Arkitekturpro.: PDS Protek AS Tegningsnr.: Klient: Karmøy kommune/ktk Konstruksjonsteknikk: A4 Tiltakes adr.: Helganes Arkitekt: Mette Robertsen Dok. type: Skisser Konstruktør: Tegnet av: MR Kontroll: RT Gnr. / Bnr.: Kunde kontroll: Målestokk: : Dato: 6//4

9 Denne tegningen/dokumenteter opphavsrettslig beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk m.v. av. mai A9 5 Entre Gitter rullegardin x 3. Stenger av uteoppholdssone og for dører/ vinduer Plass til ca 4 stk. x L Rampe A Takoverbygget sitteplass ute Levegg Takoverbygget område for sykler. Teknisk kontroll Mekking Etc. x6 L L x 8 - x L 8xM B le l a r T Sekr. 3.7 m² M x Registrering 5. m² L x A9 9xM Entre xm WC/ dusj 5.7 m² M x Jury 8.7 m² Seng r o r tk le je y s H ro P Kjøkken 8.7 m² 9xM 9xM Gang. m² 9xM 9xM WC.9 m² WC.9 m² Del av levegg på skinner, kan åpnes/ lukkes 9xM Garderobe 3.8 m² L 6 x 3 Allrom 47.3 m² M x A9 9xM C 9xM Garderobe 3.8 m² x6m Bod 3.7 m² 8 D 6x6L 6x6L 6x6L 6x6L 6x6L 6x6L WC og dusj for tilreisende A9 Nr.: Revisjoner: Dato: Plansnitt Et. Klubbhus Klient: Karmøy kommune/ KTK Gnr. / Bnr.: Kontroll 5468 Nytt klubbhus KTK Tiltak: Tiltakes adr.: Utført av: Helganes Arkitekturpro.: PDS Protek AS Tegningsnr.: A6 Konstruksjonsteknikk: Arkitekt: Mette Robertsen Skisser Dok. type: MR Konstruktør: Tegnet av: Kunde kontroll: Målestokk: : Kontroll: Dato: RT 6//4

10 Dennetegningen/dokumenteter opphavsrettslig beskytteti henhold til lov om opphavsretttil åndsverkm.v. av. mai A9 8 5 Snitt : A9 D C B A A9 4 8 Snitt : A9 Nr.: Revisjoner: Dato: Utført av: Kontroll Bygningssnitt 5468 Nytt klubbhus KTK Tiltak: Klubbhus Arkitekturpro.: PDS Protek AS Tegningsnr.: Klient: Tiltakes adr.: Karmøy kommune/ktk Helganes Konstruksjonsteknikk: Arkitekt: Mette Robertsen Dok. type: Konstruktør: Tegnet av: MR Gnr. / Bnr.: Kunde kontroll: Målestokk: : Kontroll: Dato: A9 RT 6//4

11 Illustrasjon 5468 Nytt klubbhus KTK Dato: Prosjekt dato

12 SAKSPROTOKOLL - HELGANES MOTORSPORTSENTER - KLUBBHUS Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den.6.5, saksnr. 7/5 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Formannskapet anbefaler at det arbeides videre med gjenoppbygging av klubbhus Helganes motorsportsenter. Ekstrakostnader knyttet til nybygg er tilskuddsberettiget og kommunen vil få tilbakebetalt midlene. Bevilgningen vurderes i forbindelse med budsjett- og økonomiplan for 6-9.

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 10.02.2015 STORHALL KARMØY Karmøy kommunestyre finner ikke å kunne gi selvskyldnergaranti for

Detaljer

Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: C20 Arkivsaksnr.: 14/1930. Formannskapet 26.01.2015

Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: C20 Arkivsaksnr.: 14/1930. Formannskapet 26.01.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: C20 Arkivsaksnr.: 14/1930 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 26.01.2015 REVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL FRILUFTSLIVANLEGG Forslag til

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Ski ishall, kantina OBS! Møtedato: 25.08.2010

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNAL GARANTI - FOTBALLHALL I SKUDENESHAVN

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNAL GARANTI - FOTBALLHALL I SKUDENESHAVN SAKSPROTOKOLL - KOMMUNAL GARANTI - FOTBALLHALL I SKUDENESHAVN Formannskapet behandlet saken den 29.09.2014, saksnr. 82/14 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy kommune garanterer

Detaljer

Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017. Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009

Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017. Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009 KOPERVIK IDRETTSLAG - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 06.05.2008 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO FVE-14/7732-6 98263/14 31.10.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) 147/14 10.06.2014

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. TIL BEHANDLING: 10/15: MELDINGER - FORMANNSKAPET 19.03.2015 11/15: SØKNAD OM KOMMUNALT TILSKUDD - KLUBBHUS PÅ

Detaljer

Sakskart Hovedutvalg skole og kultur 19.03.03

Sakskart Hovedutvalg skole og kultur 19.03.03 Page 1 of 19 Sakskart Hovedutvalg skole og kultur 190303 Utvalg: Møtested: MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52857344 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale

Detaljer

Vedtakssak til politisk utvalg

Vedtakssak til politisk utvalg Vedtakssak til politisk utvalg Saksnummer: 12/635 Saksbehandler: Georg N. Smedhus Organ: Oppvekstutvalget 2011-15 Formannskapet 2011-15 Kommunestyret 2011-15 Møtedato: Ungdomsskolestruktur i Røyken vest

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE - OFFENTLIG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE - OFFENTLIG Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 31.10.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 82 44 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE - OFFENTLIG

Detaljer

Formannskapets sakliste 01.06.04

Formannskapets sakliste 01.06.04 Page 1 of 48 Formannskapets sakliste 01.06.04 Utvalg: Møtested: Karmøy kommune Formannskapet Formannskapssalen Møtedato: Tirsdag 01.06.04Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 02.07.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Saksbehandler: Marit Samuelsen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 14/2281. Formannskapet 27.04.2015

Saksbehandler: Marit Samuelsen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 14/2281. Formannskapet 27.04.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Samuelsen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 14/2281 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 27.04.2015 TORVASTAD KULTURHUS - ETTERBRUK Rådmannens forslag til vedtak: 1. Formannskapet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015

Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 REVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV

Detaljer

Rådmannens innstilling Kommunestyret slutter opp om prinsippene i saken og prioriterer spillemidler for 2013 på følgende måte:

Rådmannens innstilling Kommunestyret slutter opp om prinsippene i saken og prioriterer spillemidler for 2013 på følgende måte: Arkivsak-dok. 12/01926-2 Saksbehandler Johnny Stene Saksgang Formannskapet Kommunestyret Livsløpskomite Møtedato SPILLEMIDLER 2013 Rådmannens innstilling Kommunestyret slutter opp om prinsippene i saken

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: OPPRETTELSE AV OPERA ROGALAND SOM NYTT SELSKAP

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: OPPRETTELSE AV OPERA ROGALAND SOM NYTT SELSKAP Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO AGG-12/12640-12 6839/14 27.01.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for kultur og idrett / 12.02.2014

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 30.03.2015 kl. 10:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 30.03.2015 kl. 10:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Formannskapet har møte den 30.03.2015 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 Saken skal behandles i følgende utvalg: KULTUR-I FSK KST KULTURHUSETS

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.06 Tid: Kl. 16.30 NB! Ekstraordinært møte Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52857421/19.

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 11.03.2015 020/15 Kommunestyret 13.04.2015 017/15

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 11.03.2015 020/15 Kommunestyret 13.04.2015 017/15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 6 FA-F31, TI-&73 13/580 15/1660 Steinar Lund. 25.02.2015 Bygg og anlegg til drift av asylmottak - ny behandling Utvalg

Detaljer

MØTEINNKALLING. Før møtet kl. 18.15 blir det orientering vedr. skolehelsetjenesten ved virksomhetsleder Aslaug Irene Skjold.

MØTEINNKALLING. Før møtet kl. 18.15 blir det orientering vedr. skolehelsetjenesten ved virksomhetsleder Aslaug Irene Skjold. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 18.04.07 Tid: Kl. 19.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85

Detaljer

BÆRUM KOMMUNES KUNSTSAMLING

BÆRUM KOMMUNES KUNSTSAMLING BÆRUM KOMMUNES KUNSTSAMLING Forvaltningsrevisjon Gjennomført mai september 2001 Morten Mjølsnes fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Aglaia Toften revisor Bærum kommunerevisjon, Pb. 62, 1300 Sandvika

Detaljer

1. Gausdal kommunes sammenligningsgrunnlag knyttet til ombygging av egne lokaler, inkl skissert planløsning 2. Åpningsprotokoll

1. Gausdal kommunes sammenligningsgrunnlag knyttet til ombygging av egne lokaler, inkl skissert planløsning 2. Åpningsprotokoll Ark.: 614 &41 Lnr.: 3361/13 Arkivsaksnr.: 11/1274-41 Saksbehandler: Bjørn Helge Johansen NYTT LEGESENTER OG HELSESTASJON I GAUSDAL. Vedlegg: 1. Gausdal kommunes sammenligningsgrunnlag knyttet til ombygging

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.03.2009 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Drangedal kommune. Behandling av utvalgssak. Godkjenning av protokoll fra møte 15.11.2012 2. 1. gangsbehandling, Områderegulering for Nedre Sentrum

Drangedal kommune. Behandling av utvalgssak. Godkjenning av protokoll fra møte 15.11.2012 2. 1. gangsbehandling, Områderegulering for Nedre Sentrum Drangedal kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 27.11.2012 kl. 12:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/00150 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær tlf. / sms til 970 12 459 Varamedlemmer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 05/1320-14 REHABILITERING AV FRIIDRETTSBANEN I HØNEFOSS IDRETTSPARK

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 05/1320-14 REHABILITERING AV FRIIDRETTSBANEN I HØNEFOSS IDRETTSPARK SAKSFRAMLEGG Utvalg: Formannskapet Kommunestyret Arkivsaksnr.: 05/1320-14 Arkiv: D11 REHABILITERING AV FRIIDRETTSBANEN I HØNEFOSS IDRETTSPARK Forslag til vedtak: 1. Rehabilitering av friidrettsbanen i

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 11.04.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 11.04.2013 Tidspunkt: 09:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 11.04.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer