God påske! LINDA. Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 1/2012. Referat fra beboermøtet Usikker framtid for Linda? Streiftog i Sør-Afrika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "God påske! LINDA. Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 1/2012. Referat fra beboermøtet Usikker framtid for Linda? Streiftog i Sør-Afrika"

Transkript

1 God påske! LINDA Avis for Lindebergskogen borettslag Nr /0 Referat fra beboermøtet Usikker framtid for Linda? Streiftog i Sør-Afrika

2 Innhold Leder... Informasjon fra Miljøutvalget... Nytt fra styrelederen... Ekstraordinær generalforsamling og beboermøte... Litt av hvert i og rundt borettslaget... Barnesiden... Går Linda en usikker tid i møte?... Aktuelle telefonnummer... Løsninger fra Barnesiden... Hogging av trær igjen... Vårdugnad... Husbygging i Tevlingveien... Varmtvannet i blokkene... Opprydding i boder og komprimatorbil... Juletrefest... Nytt navneskilt til ringeklokka eller postkasse fås gratis... Streiftog i Sør-Afrika... 0 Skatten på sjørøverøya vises. april... Informasjon fra Miljøutvalget: Tekst: Ira Elvebakk Kontaktperson for utleie av fellesrommet: Lill Øistad (kl. 0-0 hverdager) NB! Nytt Tlf nr.: - SMS blir ikke besvart! NB! Ny tid, ring kun mellom DUGNADEN er den. april fra kl og utover. Møt opp for å rydde/ feie borettslaget vårt så det blir fint til sommeren! KOMPRIMATORBILEN kommer i løpet av april. Oppslag kommer på tavlene. Rydd opp og få kastet det du ikke trenger! TEMAKVELD OM DIABETES. april kl i fellesrommet. Foredragsholder Trond Jenssen. Annen nyttig informasjon: Tilhenger kan lånes av borettslaget, for eventuelt bortkjøring av avfall. Ta kontakt med vaktmesteren. Leder «Ein skigard kan ikkje vara evig veit du». Slik er det med det meste. Ingen av oss var lengre enn som så, og heller ikke medarbeider i Linda. Selvfølgelig håper vi fortsatt på et lykkelig liv etter at pennen blir lagt bort, men nå bærer det altså mot slutten for oss tre som Linda-medarbeidere. Vi har hatt det trivelig og kommer sikkert til å savne samarbeidet og hyggelige tilbakemeldinger fra tydeligvis fornøyde lesere. Men selv om vi nå trer tilbake er det forhåpentligvis andre som vil ta over og bidra til at vi fortsatt kan ha ei borettslagsavis i Lindebergskogen, og noen innlegg skal vi nok også kunne komme med framover. Skrivekløa sitter nok i, og er det ett og annet som» forseggår» i nærmiljøet, blir det ikke lett å la være og komme med kommentarer. Vi kan love og hjelpe til at nye «bladfyker» skal komme godt i gang. Som sagt livet som Linda-medarbeider har en ende som alt liv ellers. Det gjelder å gjøre det beste ut av det mens det er der. Det er oss sjøl det kommer an på og ingen andre eller utenforstående. Vi har jo mottatt noen innlegg og håper også at dere vil fortsett å bidra framover. For vi ser selvfølgelig framover til nye folk og fortsatt mange år med borettslagsavis. En del av innholdet vårt har vært beskrivelse av reiser enten fra spesielle steder eller som f. eks. en sykkeltur gjennom fjellheimen og over til Vestlandet. Vi håper at det har vært interessant med litt slik stoff i tillegg til det som skjer nær oss. Beboere på tur kan ofte være en artig historie. Nå sitter jeg f.eks i Tyrkia og skriver dette. Planen var jo å slikke sol og møte våren, men akkurat nå e det regn og da passer det å skrive litt. Så sitter du inne og «baler» med egne tanker, kan det jo være at akkurat det er inspirasjonen til å skrive litt i Linda. Terje Dagens sitat fra husordensreglene punkt 0, anledning. BYGNINGSMESSIGE FORANDRINGER RUTINER FOR BEHANDLING AV VANNSKADER I TILKNYTNING TIL VÅTROM. Vannskader som dekkes av forsikringen, følges i sin helhet opp av forsikringsselskapet. Styret involverer seg ikke i saksbehandlingen, men dekker egenandelen og vil kunne bidra med informasjon i sakens. Styret overprøver ikke forsikringsselskapenes avgjørelse om ansvarsforholdet ved en vannskade.. Styret vil ikke samtykke i utbetaling av kontanter fra Forsikringsselskapet til andelseier.. Vannskader som ikke dekkes av forsikringsselskapet, må utbedres og bekostes av skadevolder. Skadevolderen må også bekoste skader som påføres andre andelseiere (følgeskader) dersom disse med rimelig grunn kan regnes som mulige følger av den opprinnelige skade. (Se vedtektenes.). Etter utbedring av vannskader og ved rehabilitering, må ferdigattest fra autorisert installatør forevises borettslagets styre. Hovedregelen rundt vannskader i tilknytning til våtrom og ansvaret for disse er at forsikringen dekker skader som kan sies å ha oppstått plutselig og uforutsett, og som ikke skyldes forsømt, eller mangelfullt vedlikehold, eller feil bruk av leiligheten. Til indre vedlikehold regnes vedlikehold av servanter, vannbeholdere, bad med tilbehør, klosetter med skåler, spylekasser og spyleventiler samt istandsetting og oppstaking av innvendige avløpsledninger eller egen vannlås. Ansvarlig utgiver: Lindebergskogen borettslag I redaksjonen: L I N D A God påske! Avis for Lindebergskogen borettslag Nr /0 Referat fra beboermøtet Usikker framtid for Linda? Streiftog i Sør-Afrika Forsidefoto: Terje Lund Terje Lund, C ' 0 0 e-post: Lis Pedersen, B ' e-post: Neste utgivelse:. kvartal 0 Stoff til neste nummer må være levert senest. juni 0. Bruk postkassen utenfor fellesrommet i Lindebergv. B eller e-post. Tone Sundsdal Hansen, B ' e-post: LINDA nr /0 LINDA nr /0

3 Er våren kommet? Nytt fra styrelederen Dagene blir lysere og lengre. Når dette skrives, er snøen nesten borte, solen skinner og det er fint å være ute. Men det er ennå tidlig på året, så vi kan fortsatt oppleve vinterlige dager. Styret har fortsatt nok å ta seg til. Beboermøtet. februar trakk fullt hus, med rundt 0 personer. Styret fortalte om sitt arbeid og mange fikk stilt spørsmål om det de er opptatt av. Størst interesse var det for Fra budsjettmøtet. desember 0: våtromsrehabilitering. Et forprosjekt er i gang, og når rapporten kommer, må styret ta stilling til veien framover. Det er fortsatt flere vannlekkasjer, og noen steder problemer med varmtvannet. Flere firmaer er engasjert for å løse problemene, som til dels er mer grunnleggende enn styret og ekspertene først var klar over. Dette møtet ble vesentlig konsentrert om å legge budsjett for året 0. På grunn av den generelle økonomiske utviklingen og behovet for å forberede den planlagte våtromsrehabiliteringen, ble det vedtatt at grunnleien (felleskostnadene, eller husleien som vi sa før) skulle oppjusteres med prosent fra. mars 0. Ellers ble det blant annet gitt informasjon om følgende saker: Det blir foredragskveld for beboerne den. april, om sykdommen diabetes. Arbeid med utskiftinger i sikringsskapene. Arbeid med utskifting av stoppekraner. Kontroll av brannslokkingsapparatene. Nye håndløpere ved trapper ned til garasjene. Utette bad. Møte i Lindebergskogen barnehage om trær m.v. Saker til avgjørelse: Gjennomgang av den økonomiske situasjonen og planlegging av virksomheten i 0, med detaljgjennomgang av poster under Drift og vedlikehold. I tillegg til stoppekraner og sikringsskap, ble det bl.a. vedtatt å legge inn rensing av avtrekksrør på taket av blokkene, og rengjøring av takrenner og nedløp på rekkehusene. Det ble vedtatt datoer for styremøter første halvår 0, og ansvar for flagging i samme tidsrom. Norconsult AS ble valgt til å utarbeide et forprosjekt for våtrommene. Bevilgning på 00 kr til julelunsj og 000 kr til driften i 0 for Formiddagstreffen. Nytt lys på ballplassen (LED-lys), inkl. styringssystem, og installasjon av LED-lys med bevegelsessensorer i oppgang B. For bedre sikring av inngangsdørene, ble det vedtatt å montere lange skruer i dørkarmene i alle dørene. Styremedlem Mai Britt Andersen har trukket seg fra styret. Første vararepresentant Bjørn G. Øistad foreslås som nytt styremedlem, mens. vararepresentant Kari Løvheim trer inn som første vararepresentant. Fra styremøtet. januar 0: Det ble blant annet gitt informasjon om: Nye andelseiere (skal godkjennes av styret). Bestilling av nye lekeapparater utendørs. Tyveri av dekk fra fellesgarasje (videoopptak av hendelsen er levert politiet). Arbeidet med sikringsskap og brannslokkingsapparater. Invitasjon fra bydel Alna til møte om Områdeløft på Lindeberg. Referat fra møte med Lindebergskogen barnehage. Kommunen har felt to trær inne i barnehagen, enighet om å vente til høsten med vurdering av eventuelle nye tiltak. Service av taklukene i trappoppgangene. Informasjon fra kommunen om Fettvett. Rutine for kasting av juletrær. Avlesing av ca. 0 strømmålere for å rette opp feil. Saker til avgjørelse: Styret fikk som vanlig en gjennomgang av den økonomiske situasjonen i borettslaget. I begynnelsen av året er det flere store regninger, så det er behov for en viss varsomhet til utgifter og inntekter igjen kommer i balanse men situasjonen er under god kontroll. Det ble bevilget 000 kr til Lindeberg Kulturens Venner. Planlegging av beboermøte. februar, med gjennomgang av visse saker som det skulle informeres om. Planlegging av ekstraordinær generalforsamling i forkant av beboermøte. februar, for å velge nytt styremedlem etter Mai Britt Andersen. Om rundskriv til beboere i enkelte oppganger om lagring av ting i oppgangen. Renovasjonsetaten har vært på befaring i borettslaget, og har varslet forslag om behov for flere papircontainere og enkelte andre tiltak. Avventer rapporten. Planlegging av generalforsamlingen, som det er bestemt å avholde. juni. Bestilling av nye lysarmaturer, med LED-lys med bevegelsessensorer, i oppgang C. Gjennomgang av rapport fra Brannvesenet, hvor det er enkelte spørsmål styret skal svare på. Bevilgning av 000 kr til Furuset Pensjonistforening. Det ble vedtatt å bestille en ny type abonnement for alle beboere hos GET, med HD dekoder med opptaks- og filmbestillingsmuligheter, pluss laveste kapasitet internett til alle. Dessuten flere saker som gjelder enkeltbeboere (slik saker er konfidensielle). Dette gjaldt bl.a. naboklager, våtrom og dyrehold. Fra styremøtet 0. februar 0: Det ble blant annet gitt informasjon om: nye andelseiere (skal godkjennes av styret). Gjennomgang av referat fra ekstraordinær generalforsamling og beboermøtet.. Arbeidet med sikring av inngangsdørene. Rensing av ventilasjon på blokktakene. Arbeidet med å finne feil på varmtvannsforsyningen i et par av blokkene. Forundersøkelse av våtrom i forbindelse med forprosjektet. Arbeidet med sikringsskapene. Status i flere saker som gjelder enkeltbeboere, bl.a. om vannlekkasjer og montering av stolheis. Saker til avgjørelse: Styret fikk som vanlig en gjennomgang av den økonomiske situasjonen i borettslaget. Om renovasjonsrapport: det skal undersøkes nærmere om omfang og kostnader for tiltak som er foreslått, bl.a. om større og flere papircontainere. Det ble bevilget 000 kr til utstyr og instruksjon til Jerikobakken slalåmbakke. Som en oppfølging av beboermøtet ble det i første omgang vedtatt å bygge to nye boder i underetasjen A og B for beboerne i første etasje. Nåværende sykkelboder kan dermed utvides for sykler og barnevogner. Gjennomgang av brannrapport. Styremedlem Bjørn G. Øistad oppnevnt som brannansvarlig i borettslaget. Det skal lages en ny branninstruks til beboerne. Det ble bevilget 000 kr til Lindebergskolenes musikkorps for utgivelse av jubileumsskrift. Dessuten en god del saker som gjelder enkeltbeboere av forskjellige grunner (slike saker er konfidensielle). LINDA nr /0 LINDA nr /0

4 Ekstraordinær generalforsamling med beboermøte Eller kanskje vi heller skulle si at det var beboermøte med en skvett ekstraordinær generalforsamling. For det var informasjon som var det vesentlige på dette møtet, og valget på generalforsamlinga var dratt i gang fordi det altså var, ja, beboermøte. Tekst og foto: Terje Lund Det hadde nok ikke vært nødvendig med valg når det var en varamann som skulle ta over for et styremedlem som trakk seg, men når vi først var samla hadde styret finni ut at det like godt kunne gjøres ved et valg. Og Bjørn-Gunnar Øistad blei valgt inn av de frammøtte med stemmerett pluss fullmakter. Saken var ordna på et par minutter, og utsendingen fra Obos kunne dimitteres. Så satte formann i gang med infogjennomgang: Økonomi er et tradisjonelt punkt å si en del om. Det blei nevnt at vi for så vidt hadde grei orden på den selv om det fortsatt er kostnader f. eks. med en del vannskader, og med den siste økinga på % i husleie skulle det vel også bli mulig å legge opp litt kapital framover. Det trengs nok svært godt når en ser fram mot renovasjon av rør og eventuelt bad. Dette kom en tilbake til senere i eget punkt. Likviditeten er for øyeblikket ikke så sterk, men det har sin naturlige forklaring i at utskiftinga av sikringsskapa blir betalt, og at pengene så kommer tilbake fra beboerne over et år. Var det så behov for utskifting av sik- ringsskapa? Ja, for å følge forskrifter, og øke brannsikringa, er det nødvendig med ei slik oppgradering. Med nye automatsikringer med jordfeilbrytere på hver enkelt kurs er det nok en del som har blitt overraska med at utstyr og belastning som har gått greit i lang tid nå forårsaker at sikringen slår ut. Det har sin naturlige forklaring i at eventuelle jordingsfeil og dårlig standard, tidligere ikke skapte brudd. Samtidig kunne belastningen på en kurs nesten dobbles i en times tid uten at sikringen gikk. Dette var også årsaken til at det var nødvendig med utskiftinger, Brannvesenet har påpekt faren for branntilløp på grunn av varmegang i en strømkurs. Og varmegang er det som skjer når det er overbelastning. Så nå må en altså skifte ut gammalt elutstyr, og kanskje installere en ny kurs for å opprettholde det forbruket en har. Ellers kan det anbefales å anskaffe en enkel måler til ca kr. 0,- for å sjekke hva dine enkelte el. apparater trekker av strøm. Det blei og nevnt at det har vært tilfeller av at målinger av strømforbruk har vært forveksla mellom leiligheter. Dette skal selvfølgelig ikke forekomme og er strømleverandørens ansvar. Gjennomgang, oppretting og ny fordeling av kostnadene skal gjøres. Kildesortering i rekkehusene ser ut til å være et problem. Det skal sees på saken, og er til vurdering om det er behov for flere konteinere i forbindelse med avfall som f. eks. papir. Det har vært besøk og gjennomgang fra brannvesenet. De nye ytterdørene og oppgradering av sikringsskap er et ledd i bedring av brannsikkerheten. Samtidig minnes det om at fellesskapet har delt ut et brannslukkingsapparat og en røykvarsler for hver leilighet. Disse skal monteres hensiktsmessig, og den enkelte har ansvar for oppfølging av at de funker. Formannen viste fram en del ekstrautstyr som brannteppe, skumboks og seriekopplede røykvarslere som en med fordel kan anskaffe på egen hand. Det som er levert gjennom borettslaget er et minimum av det som skal være til stede. Du kan gjerne selv anskaffe tilleggsutstyr. Ellers er det også under vurdering å installere batteribackup i forbindelse med utskifting av lysarmatur til ledlys i oppgangene. Dette vil selvfølgelig og være en kostnad, men skulle det skje at lyset går i oppgangen, spesielt ved en eventuell brann, er det stort behov for lys i en mørk trappeoppgang. Det blei også oppfordra til at vi som naboer fikk oversikt over hvordan den enkelte beboer vil ha behov for bistand ved en nødssituasjon. Sørg også for at gjennomgangen som finnes mellom balkongene er tilgjengelige og ikke tildekka med diverse. Det er nemlig meninga at disse skal kunne benyttes dersom det er behov for å evakuere over fra en leilighet til en annen. Våtromsrehabilitering Stadige lekkasjer, drypp fra kraner og toaletter, har resultert i flere kostbare utbedringer. Dette viser at et generelt behov for gjennomgang og oppgradering av vann og kloakk er nødvendig. Etter en anbudsinnhenting har styret valgt å gi Norconsult AS i oppdrag å gjennomføre et forprosjekt for å avklare et eventuelt behov for rehabilitering av røropplegg og våtrom i Lindebergskogen borettslag. Når og hva vites ikke nå, men en regner med at i løpet av året vil det kunne gjennomføres ei generalforsamling der avgjørelse kan tas. Det vil være mange spørsmål knytta til en slik jobb, men trøsta får være at tilsvarende er gjennomført av mange borettslag, så det finnes erfaring å dra nytte av. Hva må gjøres? Hva bør gjøres? Hva med meg som nettopp har pussa opp? Kan jeg selv velge nytt bad, og ikke minst hva vil det koste? At det vil koste er i alle fall sikkert. Beløp som 0 mill er nevnt for en generell renovasjon av alle bad til en moderne standard. Som sagt finnes det ingen svar enda, så vi får smøre oss med tålmodighet og forberede oss på å delta i en omfattende diskusjon når saken skal behandles. Det blei tatt opp at det fortsatt er problem med varmtvann i enkelte leiligheter, noe som er under utsjekking. Rørlegger skal skiftet noen ventiler som kan være årsaken. Kalde gulv i underetasjen er nok et problem for noen. De opprinnelige varmekablene som ligger i støpen slutta antakelig å funke etter bare noen få år. Løsningen nå vil være at den enkelte selv legger varme i gulvet i de rom der det ønskes. Det blei påpekt at det kan gis tillatelse til endringer inne i leilighetene som flytting av vegger, men at det er krav om melding til styret som så vil kunne gi godkjenning. Plass til oppbevaring av barnevogner og sykler har alltid vært ei utfordring. Løsning med merking av utstyr for så å kaste det som ikke er merka er grei, men fortsatt er det fullt. Oppgangen skal ikke benyttes til oppbevaring, men være åpne sik at det muliggjør rask evakuering. Utnytting av arealet i underetasjen kan gi noe plass, ellers vil løsningen nok være å sette opp skur til slikt bruk. Da vil jo også de som bor i rekkehusa ha mulighet til å benytte godet. Det blei for øvrig påpekt at det nok blei få saker som var aktuelle også for rekkehusa, men salting og strøing vedrører alle. Skal det saltes eller ikke. Sand var vel greit for de fleste, men saltet var ikke alle glad i. Det er jo forstålig, men det er viktig å sørge for sikre gangveier, og selv om vi får flere strekninger med varmekabler kan det fortsatt være behov for noe LINDA nr /0 LINDA nr /0

5 salt. Når det gjelder kostnader til elfortau vil halvparten av installasjonskostnaden bli dekka av kommunen, selv om vi selvfølgelig må betale for forbruket. Det er gjort sikring av inngangsdørene ved å forlenge skruer som fester sluttstykket. Ingen dører er innbruddsikre, men dette vil forhåpentlig medføre at det vil ta lengre tid for en som prøver å bryte seg inn og dermed gir seg. Styret har videreført avtalen med Get som leverer tv-signalene våre. Den er nå utvida til å omfatte HD-dekoder med to nye kanaler etter valg inkludert og mulighet for å leie filmer interaktivt. Samtidig gir avtalen internettilgang med laveste hastighet, megabyte/sek ut og inn. For mange blir nok dette litt lite, men om en ønsker, og ikke har annen avtale en vil opprettholde, kan det selvfølgelig betales for større hastigheter. Get driver da butikk. Kostnaden for denne utvidinga er kr.,- per leilighet. Garasjeplasser er en av gjengangerne. Både plass inne i garasjen og ikke minst på gjesteplassene. Det påpekes at det ikke skal parkeres firmabiler, som taxier, minibusser eller biler som beboere bruker i jobben på gjesteplassen. Det finnes mulighet for å leie plasser til slike behov, og gjesteplassen er altså for besøkende. Da skal det ikke overstige døgn. Skulle det være spesielle behov for lenger parkering, kan det gjøres henvendelse til daglig leder. Utleie av garasjeplasser skal bare skje til beboere i borettslaget. Har du en garasje som du kan leie ut, så ta kontakt med styret som kan bidra til å formidle. Møtet blei avslutta ved nitida. Med servering av kaffe og kringle bidro miljøutvalget til litt hygge i et ellers svært varmt fellesrom. Dårlig luft får veies opp av bra deltakelse og interesse. Litt av hvert Tekst og foto: Terje Lund HUSK GENERALFORSAMLINGEN!. JUNI 0 kl.0. Avholdes i Lindeberg skoles auditorium Lysarmatur i stolper på banen Det har lenge vært en del utfordringer med lyset i lysmastene på fotballbanen. Automatikken som styrer lyset er styrt av tidsur, men det har sett ut til at det har vært vanskelig å holde styr på det. Meninga er at det skal slås på når det blir mørkt og slukkes ved.00 tida. Samtidig har det vært klart at det koster en del å skifte ut pærer og ikke minst i strømutgifter. For å skifte pære må det leies inn kranbil, og jobben og pæra koster også sitt. Jeg fikk høre at det fort kunne kom på opp i mot kr.0.000,- for en slik jobb. Med et strømforbruk som visst nok er flere hundre watt på hver av de fire lyskasterne (jeg mener å ha hørt kw totalt), blir det penger. I tråd med oppfordring om strømsparing og bruk av lavenergipærer har det derfor vært gjennomført utskifting av armatur og pærer til ledlys. Jeg fikk med meg bilde av gutta som sto i krana og gjennomførte utskiftinga. De nye ledpærene trekker bare 0 watt hver og varer nærmest evig. Det blir vesentlig lavere kostnader både til energi og vedlikehold. Selvfølgelig har det kosta noe med utskiftinga, men over noe tid vil det lønne seg. Automatikken for styringa av lyset har også blitt oppgradert og har i følge observatører blitt bra. Nå er borettslaget også i gang med å skifte ut og teste ledlys i oppgangene. Vaktmesteravtalen ser ut til å funke bra Vi har ordna oss med vaktordning i helgene. Den har vart i noe tid, og når snøen kommer er det alltid en som tar seg av måkinga i Søndre Lindeberg og Lindebergskogen. Jeg tror nok ikke Kåre og Stig-Lasse Liv i Jerikobakken - Penger til skigruppa Jerikobakken er virkelig et flott område for nærmiljøet, og når skiheisen er åpen med nesten gratis heis og utlån av utstyr, er det ikke rart at det strømmer på med barn og foreldre når det er åpent i helgene eller på onsdag kveld. Mye dugnad gjøres av de som driver skigruppa i Lindeberg sportsklubb med noe hjelp fra kommunen. I år har det gjennom Grorudalssatsinga med oppgradering av området på Lindeberg også blitt gitt ca ,- til oppgradering av anlegget i bakken. Det bygges opp hopp og ramper for de som liker å utfordre slikt, og prepareringsmaskinen benyttes også til å kjøre opp bortover skiløyper rundt på jordene. Sammen med aking i bakkene ned mot forballbanen er det litt av et anlegg vi har. Tenk om en også kunne legge vekk planen om å bygge religionsbygg på haugen bak legesenteret. Her kunne det blitt et flott tilskudd med f. eks en hall for inneaktiviteter, og ikke minst, kunne det lages veier og løyper for trening til fots og på ski. Det skal jo også være opplegg for kunstis på banen ved Lindeberg skole, så ved å utnytte alt dette til fritids og idrettsaktiviteter ville vi får et unikt område sentralt beliggende på Lindeberg. Kanskje kunne en benytte sjansen når Ikea skal bygge nytt nede på Stubberudmyra til å komme med krav er de kara som prøver å lure hverandre når det gjelder vaktdelinga slik som de to naboene i denne hendelsen: Naboene hadde også inngått avtale om å ta snømåkinga på skift. De hadde avtale om annen hver dag, og det virka jo greit. Den ene opplevde imidlertid at det snødde svært ofte når han hadde vakt, og at naboen iblant spurte om de ikke kunne bytte ei vakt enkelte dager. Det var jo greit å forstå at det av og til passa litt dårlig, og han tok jo igjen sine vakter innimellom. Mannen som måtte ut med måka nesten alle dagene før han dro på jobben tok det opp med en kollega der. Jeg måtte ut med måka da jeg hadde vakta og trur du ikke at da jeg hadde bytta med nabo n et par vakter så snødde det de ganga jeg hadde jobben mens han slapp unna. Er ke det underlig?. Tja, svarte kollega n, kanskje du skulle høre på værmeldinga du også. Nei gutta med måkebilene på Lindeberg gjør nok jobben sin med glede, og ikke minst til glede for oss som får nymåka veier og gangveier selv på søndager. om investeringer her oppe. Den aktiviteten som foregår der nede er minimal sammenlikna med i vårt område. Inntil videre må vi vel nøye oss med det som er, og sammen med en åpen kiosk i klubbhuset kan det være trivelig også for oss som ikke deltar i aktivitetene. En tur ut for å se på alle som koser seg med vinter n på ski eller akebrett, og en kopp kaffe med vaffel inn i kaféen når kulda blir litt tøff er slett ingen dum aktivitet for oss godt voksne. LINDA nr /0 LINDA nr /0

6 Røropplegget - hva skjer? Det har vært gjennomgang av røropplegget i borettslaget for å kunne utarbeide et forprosjekt. Vi slapp inn de to som rusla rundt for å finne ut hva som burde og kunne gjøres. Hos oss fikk de se det meste av det originale opplegget og glante rundt, målte, og tok noen bilder. Jeg fikk ikke med meg at de fikk sjekka rør eller sluk, men forhåpentlig visste de hva de holdt på med. Røropplegget går jo inne i veggen så de hadde vel gjort noen undersøkelser før de kom til oss. Jeg fikk i alle fall forståelsen av at det var lite smart å gå i gang med oppussing av bad eller kjøkken Så er vi i gang med å betale for sikringsskapa Utskiftinga av sikringskap blei beslutta å gjennomføre for alle boenheter. De som fra før hadde gjort ei godkjent oppgradering kunne slippe, men for oss andre var det å få strømmen kobla ut i ca timer og ta stilling til om en ville betale kontant eller over husleia. Prisen var noe forskjellig avhengig av hvor mange kurser som blei skifta og nærma seg kr. Ledlys i oppgangene.000,- for de største leilighetene. Jeg valgte selvfølgelig å betale i månedlige avdrag sammen med husleia i ett år. Det var jo rentefritt, og i tillegg slapp en girogebyret på ca kr. 0,-. Ikke store beløpet, men med rente på, % blir det til sammen fort til et par tre halvlitre på pøbben. Alle monner drar. Nå gjenstår det å se om all elektronikken i hjemmet er slik at de nye I C har det i flere år vært installert pærer med bevegelsessensor. Disse har slått seg på når det er noen i oppgangen og har dermed bidratt til å spare strøm når det ikke er liv der, som vel er det meste av tida. Ikke alle har vært like fornøyd med kvaliteten, og det kan virke som det er forskjell på hvor fort den enkelt pære har reagert. Igjen i tråd med strømsparing er det nå installert nye armaturer med ledpærer. Disse skal bare bruke watt, og med automatikk for av- og påslåing som funker får vi et vesentlig mindre forbruk. Og igjen, disse pærene har en vesentlig lengre levetid enn de vanlige selv om de koster noe mer. Det eneste negative kan muligens være at den varmen som de gamle pærene ga nå blir borte, men det er vel ikke så viktig inne i oppgangen. En annen nyhet vil også være at det blir backup ved strømbrudd. Dette krever batteripakke som også må monteres, men vil være svært kjekt å ha hvis strømmen går når det ikke er vindu i oppgangene. Riktignok er ikke strømbrudd noe vi ofte opplever, men i en eventuell nødssituasjon er det viktig med lys for å finne ut. Så får vi se hvor fornøyd vi blir med lysautomatikken denne gangen og om det etter hvert blir installert i alle oppgangene. før denne utredinga og eventuell rehabilitering var gjort. Det ville nok være behov for å rive ned litt for å komme til der røra går. Vi har også fått rundskriv med oppfordring til å fylle ut spørreskjema om tilstanden hos hver enkelt av oss. Dette er nok viktig informasjon når en skal bedømme omfanget av kostnader ved jobben. Jeg regner med at behovet også er avdekka slik at vi ikke setter i gang noe vi kanskje ikke må. Det er jo alltids noen som skal tjene penger Når dette leses er det vel noe mer info om saken tilgjengelig. sikringene med innebygd jordfeilbryter godtar dem. Jeg har litt dårlig erfaring fra hytta der jeg etter å ha oppgradert det elektriske, som for øvrig var nødvendig, måtte si farvel til både kokeplater, vannkoker og skjøteledninger. Trøsta får være at utstyret nå er mer brannsikkert som ikke minst er viktig. Oppgaver Barnesiden v/terje Ikke før har vi delt ut julenummeret så er det vår. Du har vel fått brukt ski og skøyter i vinter så da håper jeg du ser fram til sommer og bading, men først er det vel påska. Vi ser uansett fram mot sommer n og prøver oss på noen spørsmål om livet i sjøen.. Hvilke av disse er fisker? Blåstål, sjøtann, igle, fjesing, håkjerring, tare, rognkall.. Hva heter vannstrømmen som gir temperert vann langs Norskekysten?. Hvilken fiskefamilie hører haiene til?. Og hva med en brisling og en hvitting?. Hvilken dyregruppe hører snegler til?. Krepsdyr hører til ei gruppe som heter? Sudoku Svarene finner du på side Svarene finner du på side??? Denne er litt vrien. Skriv inn tall i rutene slik at alle de loddrette og vannrette rekkene pluss alle boksene på x ruter inneholder tallene,,,,,,,+. Et tall kan bare stå en gang i hver loddrette og vannrette rad, og en gang i hver boks. Vitser Jøss, sa moren til sin lille datter, - Hva har du gjort? - Jeg har falt i søla. - Med de fine klærne? - Ja, jeg fikk ikke tid til å ta dem av. Ha ha!! Hør her lille Knut, hvorfor har du handa i lomma hele tida. Er den kald? Nei, ikke når jeg holder n i lomma. Hvorfor er du så stygg mot Lillebror og sier at han er dum? Si til han at du er lei for det! OK, jeg er lei for at du er dum, Lillebror. Hei det er forbudt å tisse i bassenget! Men alle gjør vel det. Vel, men ikke fra stupebrettet. Det må jeg si etter at De har vært i syden, Gundersen, har De jammen blitt et helt nytt menneske! Men jeg heter da ikke Gundersen. Nei, der kan De se. Den unge datteren presenterte sin nye venn for sin mor. Da han var gått sa mora: Men, han halter jo. Jo da, men bare når han går. Fire sønner arver et stykke jord med trær fra sin far. Jorden skal fordeles slik at hver sønn får like store jordstykker med ett tre hver. Trærne er markert med fire rundinger. 0 LINDA nr /0 LINDA nr /0

7 LINDA God påske! Avis for Lindebergskogen borettslag Nr /0 Referat fra beboermøtet Usikker framtid for Linda? Streiftog i Sør-Afrika Aktuelle telefonnummer: Går Linda en usikker tid i møte? Jeg finner fram det første Linda jeg har. Det heter forresten Avisa i Lindebergskogen og har en notis på forsida der det framgår at dette er første nummer av ei ny avis for Lindebergskogen borettslag og at det utlyses en konkurranse om hva navnet på bladet skal være. Tekst og foto: Terje Lund Nå veit vi jo at det blei Linda, men hvem som fant på navnet og hva premien var vet jeg ikke. Tidligere har Lindebladet kommet ut i samarbeid med Østre Lindeberg borettslag, men nå altså i desember kommer det første Linda ut. Blekka er i svart/hvitt, og er nok litt tynnere enn i det siste, men innholdet viser at det ikke skiller seg så veldig fra det vi har med i dag. Nærmere år har Linda på baken. I redaksjonen har det vært mange deltakere, men faktisk har de fleste holdt på i en del år. Vi som er med nå har holdt på i fra år og de siste åra har det vært vanskelig å få med nye medarbeidere. Vi tre som er med velger å trekke oss etter denne valgperioden. Vi synes det har vært artig å drive med ei slik avis, men Bomiljø Securitas 0 0 Rørlegger Rørleggervakten AS 0 Forsikring OBOS Forsikringsavdeling 00 Elektriker Datelco AS 0 VVS, bl.a. varmtvann Ringside AS 0 00 Garasjeportene Hørmann 0 0 TV, telefoni Get 0 Lindebergskogen borettslag Styrerommet (mandag kl. - 0, onsdag kl. - ) 0 Garasjeleie Styrerommet (samme tid som over) 0 Leie av fellesrom Lill Øistad (kl. 0-0 hverdager) SMS blir ikke besvart! Vaktmester Stig-Lasse Klemetsen mandag-fredag kl. - 0 Parkering InterPark 0 eller Glass Glassmester Svendsen 00 det blir i perioder litt mye jobb, noe vi delvis har skapt selv fordi vi har valgt å skrive om andre ting i tillegg til borettslagsrelaterte temaer, som f.eks reisebrev, og dette har jo gjort at avisa har blitt ganske stor etterhvert. Artiklene har ikke alltid hatt noen relasjon til selve borettslaget, men vi har hatt tro på at det har vært interessant for leserne likevel. Spesielt kan det være hektisk når blekka skal gjøres klar for trykking. En jobb som vanskelig kan gjøres av mer enn en og krever litt interesse og kunnskap. Nå synes vi det er på tide med noen nye hoder som kanskje vil komme opp med nye idéer på hvordan en avis skal se ut og hva den skal inneholde. Tone har laget dette i Adobe InDesign, men det ble tidligere produsert i Publisher som er et annet program for oppsett av sidene. Hvis det er noen der ute som enten kan en av disse programmene, det ville jo vært kjempefint, eller som er villig til å lære og kunne tenke seg og være med å forsette å gi ut Linda så kan vi nok få til en myk overgang. Så det etterlyses en som kan ta seg av lay-out og klargjøring til trykking og et par til å skrive stoff. Vi kan sikkert få til litt opplæring så lenge løsta finnes. Den smule kunnskap vi har opparbeida oss vil vi med glede bidra til at noe kan dra nytte av. Det vil jo være synd om vi bare må legge ned. Kanskje kan det undersøkes om det finnes interesse for samarbeid med andre borettslag, eller kanskje det er mulig gå over til å lage ei nettavis. Det er det jo flere som har gjort, og det fikk vi merke da konkurransen om Gullblokka (beste borettslagsavis som Linda har vinni flere ganger) ble lagt ned for et par år siden. Valgkomiteen hører gjerne fra deg dersom du kunne tenke deg å bidra. Og er det noe du lurer på vedrørende det å jobbe med ei borettslagsavis så ta gjerne kontakt med en av oss i redaksjonen. Du finner både mailadresse og telefonnummer på side i bladet. Løsninger fra Barnesiden: : Blåstål, fjesing, håkjerring, rognkall. : Golfstrømmen : Bruskfisker. : Sildefamilien, torskefamilien. : Bløtdyr. : Leddyr. Sudokuoppgaven: Postkasse Lindebergskogen borettslag Beskjeder til styret, miljøutvalget, redaksjonen eller vaktmester kan legges i borettslagets postkasse utenfor fellesrommet i Lindebergveien B. Telefon/e-post styret Styret kan kontaktes på kontoret ved siden av fellesrommet Kontoret er bemannet mandager kl og onsdager kl Telefonnummeret er 0 og e-postadressen er Hjemmeadresse: lindebergskogen Telefon vaktmester Beboerne kan ta kontakt med vaktmester Stig-Lasse Klemetsen på mobiltelefon 0 mellom kl og.00 mandag til fredag Telefon OBOS Tveita: Forvaltning: 0 Megleren: 0 LINDA nr /0 LINDA nr /0

8 Hogging av trær igjen Det er delte meninger om trær. Noen vil beholde dem og trives vel godt i skyggen dekket av løv eller bar. Tekst og foto: Terje Lund Ut mot Lindebergveien har det fra tid til annen vært fjærna løvtrær, og nå sist i fjor høst blei den som dekka for mesteparten av utsikt og sol hos oss offer for saga. Jeg skal innrømme at jeg har bidratt så godt jeg kan til å få buska ned. Så en morra var det en noe uvanlig lyd utafor. Det var ikke kommi snø enda, så det måtte være noe annet enn måkabilen. Jeg ut på terrassen for å sjekke. Der hang det en fyr i det som var igjen av det fallende treet, mens en annen dreiv og dytta greiner inn i ei avansert kompostkværn. Det var noen annet enn slik en har til hagebruk. Det dura og gikk og kvisten forsvant inn i kjeften mens flishaugen vokste på lasteplanet til den bilen doningen var rigga på. Typen i stammen, ja for det var bare stammen igjen av treet, nærma seg slutten på hogsten og småstokker lå i haug på plenen. Her var det mulig å forsyne seg med ved, men vi har bare el. så det fikk væra. Noe tid seinere var det igjen ulyd ute på plenen. Denna gangen var det en som fresa opp stubben så den blei jevna med bakken mens sagspon spruta. Det blei ikke mye igjen av treet etter slik behandling. Nå var det fritt og luftig og plass til kanskje å plante en liten fruktbusk som kan passes og holdes akkurat så stor at en rekker opp til å plukke. VÅRDUGNAD Onsdag.april kl.:00 er det klart for den årlige vårdugnaden i Lindebergskogen borettslag. Møt opp og gjør det fint og ryddig på fellesområdene før sommeren. Containeren som blir satt ut er KUN beregnet til hageavfall. Ikke fyll sekkene så tunge at de ikke kan løftes!! Vaktmesteren har følgende ønsker for opprydningen. Rake og feie grus ut mot Lindebergveien (bak) og på hver kortside i følgende blokker, nr på begge langsider + kortsider. Bak rekkehus og ut mot gangveien det er mye søppel her, bussholdeplassen og ned mot og, parkeringsplassen v/ og, plassen ved container bak rekkehus nr og blomsterbed og plen på samme sted, bakside av - mot barnehagen v/ skolen. For og bakside ved rekkehus nr. Vi ønsker alle beboere velkommen, og minner på at det er dugnadsplikt. Miljøutvalget Lindebergskogen borettslag LINDA nr /0 LINDA nr /0

9 Husbygging i Tevlingveien Varmtvannet til blokkene Førtifem leiligheter for vanskeligstilte. Tekst og foto: Lis Pedersen Boligene nær Hockeyveien og Lindeberglia er nå omsider klare for innflytting og omfatter hus. Det er to-, treog fireroms leiligheter små, hvor maks kvadratmeter er. Vi skreiv om varmtvannsleveransen i blokkene i forrige nr av Linda. Her tar vi med en skjematisk oversikt sammen med litt av beskrivelsen som vi har mottatt fra Ringside. Tekst: Terje Lund De som skal flytte inn, er allerede plukket ut og bydelen skal være tilstede fra første innflyttingsdag i slutten av april. Målgruppen er førstegangsinnflyttere bestående av flyktninger, ungdom, enslige og familier som står uten bolig. Da man prosjekterte kostnadene i 00, regnet man med at det ville koste 0 millioner. Sluttbeløpet ble på 00 millioner kr. Blant annet fikk man andre energiløsninger og det måtte også bygges en gangvei. Dårlig økonomi for bydelen, men allikevel et veldig godt prosjekt sier de ansvarlige. Oslo kommune har inngått avtale om leie av boligene i 0 år, med mulighet for forlengelse i ytterligere ti år. Hos Lindebergskogen Brl. i blokk nr. er det montert opp en varmepumpe som leverer kw ved behov og trekker da kw med strøm. Varmepumpen henter energi fra ken har el. som varmer opp vannet avtrekksluft på taket som blir ført i fra grd. til 0 grd. Blandeventilen vannrør ned til berederrom og inn på regulerer temp. ut til grd. varmepumpen. Varmepumpen henter kaldt vann fra ladetanker i berederrom og lader de opp til 0 grd. en varmepumpe som leverer 0 kw I berederrommet i nr. sitter det I berederrommet i nr. sitter det ved behov og trekker da 0 kw med beredere på 00 liter som blir varmet strøm. Her sitter det beredere på opp av varmepumpe, og den. tan- 00 liter som blir varmet opp av Opprydding av sykkelrom barnevogner / bod ved inngangsparti i blokkene snarest. varmepumpen, og den. tanken har el. som varmer opp vannet fra grd. til 0 grd. Blandeventilen regulerer temp. ut til grd. Så dere har et miljøvennlig å kostnadseffektivt anlegg som sparer dere for mye penger. En krone inn - gir tre kroner ut! KOMPRIMATORBIL I APRIL Mulighet for å kvitte seg med diverse avfall, gamle møbler, osv. OPPRYDDING I SYKKELROM/BOD Obs! Dekk og hvitevarer (kjøleskap, komfyrer, Det ved skal inngangspartiet ryddes i bodene, i blokkene alle snarest beboere må sjekke hva oppvaskmaskiner, de har stående vaskemaskiner, tv og pcer) kan ikke komprimatorbilen ta med seg! her og merke det som er i bruk med navn, øvrige ting som ikke er merket vil bli kastet når komprimatorbilen kommer, da går umerkede Det skal ryddes i bodene, alle beboere må sjekke Bilen vil kjøre rundt i borettslaget for å samle hva ting de har og stående tang rett her på og merke bilen. det som er i opp avfall. Blokkbeboere kan sette fra seg avfall bruk med navn. Øvrige ting som ikke er merket vil ved hver enkelt oppgang, unntaket blir nr som bli kastet Rommet når komprimatorbilen skal kun brukes kommer, til sykler da og går barnevogner. må Akebrett, sette fra seg kjelker avfall på nedsiden av nr, mot umerkede og lignende ting og kan tang man rett på sette bilen. på terrassene sine, det skal ballplassen. ikke stå i Rekkehusene kan plassere avfall ved nr evnt boden. Rommet skal kun brukes til sykler og barnevogner. ved nr. som er oppsamlingsplass. Akebrett, kjelker og lignende kan man sette på egen terrasse, det skal ikke stå i boden. Trenger sterke karer for å hjelpe til å bære! Med vennlig hilsen Beboere sørger selv for at dette kommer med bilen. Miljøutvalget Lindebergskogen Borettslag LINDA nr /0 LINDA nr /0

10 Juletrefest Det er ikke lett å skrive noe nytt om juletrefesten i borettslagene, for som det skal være, det er tradisjoner som holdes ved like når slikt arrangeres på Jeriko skole. Tekst og foto: Terje Lund Barn og noen voksne som tente lys foran tryllekunstneren. Julenissen med godteposene fant fram i år også. Tryllekunstner Solan med dokka Knut. Miljøutvalgene stiller med personell og bakst, steller til med kaffe og drikke til barna, boller og kakefat. Kaffekoppen kommer på bordet med engang, og de voksne kan sitte og supe den varme drikken mens de unge er aktive rundt om på gulvet og oppe i ribbeveggen. Det tar ikke lange tida før jeg må ut å få påfyll på termokanna. Bjølsennissene gjør jobben med musikk til juletregang, leker og selvfølgelig julenissen med poser. Det er greit å ha en slik løsning å ty til. Litt penger koster det jo, men opplegget er fint og funker alltid bra mens inntektene går til ungdomskorpset. De er med og leder mange juletrefester nå i sesongen og deler korpset opp i grupper som reiser rundt til hvert sitt arrangement. Sesongen er jo begrensa, så det gjelder å stå på mens etterspørselen er der. Som vanlig er det tryllekunstner n Solan som er et av høydepunkta. Han har også høysesong nå og måtte utpå tidlig for å rekke over flere fester denne søndagen. Levende kaniner og duer er populært blant de små, og ikke minst er kanindokka Knut en populær gjest. Det er full oppmerksomhet, og stille, når unga sitter rundt på gulvet og følger nøye med på tryllekunstene. Slikt blir nok aldri kjedelig selv om de er fullstappa med inntrykk fra mer eller mindre gode tv-program. Levende hendelser der du er en av deltakera er nok noe annet enn passivt mottak fra en skjerm. Juletregangen avsluttes med kjente sanger før det er tid for stolleken. Her får alle premier, og en kan til og med delta flere ganger. Enkel og populær underholdning som funker på en juletrefest. Klatring i ribbeveggen er vel ikke en del av det offisielle programmet, men populært er det, og kanskje spesielt når foreldre og besteforeldre prøver å få podene ned på trygg grunn. Vi hører jo forresten at det er for lite uvøren aktivitet blant barn, så da er det vel bare å oppfordre til slik klatring der en får øvd opp kroppsbeherskelsen. Juletrefesten er vel ikke den opplagte anledningen, men når ellers er det fri tilgang til ribbeveggen i gymsalen? Fra egne juletrefester tilbake i historisk tid som gikk av stabelen i store rom som Samfunnssalen og Folkets hus var det løping og skliing på gulvet som var de populære aktivitetene. Den gangen hadde vi lakksko med glatte såler, og på nybona parkett gikk det unna. Gymsalen på Jeriko skole innehar ikke disse kvalitetene så da er det klatring som blir greia. Nei, vi har ikke glemt julenissen med posene. Det skal ropes, og da så det høres over hele Lindeberg, før den skjeggpryda godteutdeler n stiger inn. Han gjør egentlig ikke så mye av seg ut over å sitte på stolen og dele ut posene fra en sekk, men det er heller ikke så mange som bryr som om nissen nå, det poseinnholdet som fenger. Før poseutdelinga har det også vært trekning av de mange gevinstene som er med i lotteriet. Jeg fikk ikke med meg hvor mye det blei i kassa, men bunkene med lodd tatt i betraktning, som lå rundt på borda, var det nok en del. Dette er jo også som en slags betaling for festen, for det koster ingen ting å komme inn og få servering og pose. Som vanlig en fin fest med velfornøyde barn som rusla hjem med fornøyde blikk og godt i påsa n. Takk til miljøutvalgene som igjen fikk det til, og vi håper at de vil fortsette med dette tiltaket for oss i nærmiljøene. Klatring i ribbeveggen er populært selv om det ikke er en del av det offisielle juletrefestprogrammet. & Nytt navneskilt til ringetablå eller postkasse? Ved skifte av andelseiere skal navneskiltet også bli gjort om på ringetablået og postkassen til leiligheten. Det samme gjelder ved navneendring eller hvis skiltet går i stykker. Det er ikke pent med provisoriske lapper. Nye navneskilt blir betalt av Lindebergskogen borettslag. Bestillingskupong for navneskilt Kupongen leveres i borettslagets postkasse ved fellesrommet i Lindebergveien. Jeg/vi bestiller nytt skilt for. ringetablå. postkasse med følgende navn:. (Bruk BLOKKBOKSTAVER). Adresse: Lindebergv. nr. Styret LINDA nr /0 LINDA nr /0

11 Tekst og foto: Alf Martin Hanssen Ved Kapp det gode håp blåser det bestandig. Sør-Afrikas riviera. Reisen Noen reiser tas på impuls, mens andre planlegges nøye. Denne reisen var planlagt i lang tid fra vår side - en ferdigpakket tur med Temareiser med en smakebit av alt, et slags tverrsnitt for nybegynnere. Da vi besøkte en videregående skole langt ute på landet spurte en av skolejentene oss Hvorfor reiste dere til Sør-Afrika? Jeg hadde svaret klart og innledet med at Min kone og jeg ville, men ble da avbrutt av neste spørsmål: Hvem av dere er din kone? Det jeg hadde tenkt å si var Vi kom på grunn av landet, folket, dyrene og Nelson Mandela. Siden jeg ble avbrutt sist vil jeg fortelle den historien nå. Streiftog i Sør-Afrika Fargerike Kappstaden. Feinbusch. Det litt spesielle med turen var at Cindy og jeg var det eneste norske paret blant 0 svenske par, to enslige svensker og svensk reiseleder. Derfor ble det gamor istedenfor gribber og zebror istedenfor zebraer - det siste gjorde at vi spøkefullt lurte på hvor det hadde blitt av zesøstrene. Vi hadde ikke tenkt over at Norge de siste årene er blitt storebror i Skandinavia. Resignasjonen var total da en av våre reisefeller etter 0 km for kvinner i Kollen- VM kom til frokost og sukket: Det blev Johaug, altså ikke en gang Bjørgen. Men for all del - det ble riktig hyggelig. Og guiden, Maria Bailey som var gift med en marokkaner, kunne virkelig sitt Afrika. Landet Sør-Afrika har to kyster, Atlanterhavet i vest og Det indiske hav i øst. De to havene møtes ved Kapp det gode håp, noe som skaper ustabilt vær med tåke, vekslende vind og krappe bølger. I Kappstaden er luften derfor oftest frisk og temperaturen behagelig selv om det ellers er ganske varmt. Kapp-provinsen har et spesielt rikt planteliv. Blant annet har de en rikdom av blomsterbærende småbusker kalt Feinbusch som er helt enestående - du trenger ikke være botaniker for å se at dette er veldig flott. Mye av Sør-Afrika er fruktbart. Vi landet i Johannesburg, og derifra og østover kjører man et par dager gjennom vide jorbrukslandskap. Men i nord og i vest er det ørken, og også ellers har det en tendens til å bli for tørt. Den sørlige halvparten av kysten mot Det indiske hav er Sør-Afrikas riviera, med idylliske byer langs med havet og med vingods lenger inn i landet. Her kunne man godt tenkt seg å bli igjen en uke eller to. Folket Sør-Afrika er en smeltedigel av afrikanske folk, etterkommere av nederlandske settlere kalt boere, malayere, en liten dash engelskmenn og mange indere. Det var her Gandhi startet sitt virke, i Sør-Afrika, før han reiste til India. Landet har offisielle språk. Engelsk er ikke det største av dem, men fellesspråket på tvers av gruppene. Under apartheidtiden prøvde boerne å tvinge sitt gammel-nederlandsk, kalt afrikaans, på de svarte som undervisningsspråk. Da klarte ikke de svarte lenger å stå til eksamen, noe som ble en av årsakene til opprøret mot de hvite på 0-tallet. I Durban på østkysten er du i India, og gatemusikken i Kappstaden er en herlig etnisk blanding i retning av Jamaika. Ting går framover i Sør-Afrika, og det er folk stolte over. Snakker du med museumsvakten eller politimannen smiler de fra øre til øre og er så glade for at du har kommet for å oppleve nettopp landet deres. I storbyene bor vanlig arbeidsfolk fortsatt langt ute i bydelene - township ene, og pendler Kjøpesenter i Soweto. Kappstaden fra Table Mountain - og noen som ikke hadde tenkt å ta taubanen ned igjen. I krydderbutikken i Durban. med minibusser. Da vi var i Kappstaden streiket minibussjåførene så folk verken kom seg til eller fra. Derfor stengte Table Mountain i Kappstaden tidlig så folk skulle komme seg hjem. På hotellene overnattet mange arbeidere på jobben eller kom sent - et strevsomt liv. Folk er stort sett veldig blide, men noen av dem som selv lever for trangt og varter opp litt for rike turister blir sure og innesluttede fordi forskjellen blir for stor - og får da naturligvis ikke noe driks. I Johannesburg gikk utflukten naturligvis til South West Townships, eller Soweto som alle sier, et område på mangfoldige kvadratkilometer og et hav av mennesker, men bare en håndfull hvite. Det lå et gammelt kullkraftverk midt i Soweto som leverte strøm til de hvite, men ikke til folk i Soweto. Nå gjøres det om til folkepark, og kjøletårnene males i spreke farger. Dette var sentrum for kampen, for tragediene, og for seieren - sånn etter hvert. Lokalguiden sang nasjonalsangen for oss på sitt språk - både hun og vi gråt. Bussjåføren var en ubehøvlet hvit mann, jeg aner ikke hvorfor de brukte ham. For ham var Soweto for mye, noe han lot gå ut over guiden, men hun hadde taklet ham før. 0 LINDA nr /0 LINDA nr /0

12 Nå har de strøm i Soweto, gatelys fra høye master, mange har egen strømledning til TV eller kokeplate. De har et opprykksystem fra de enkleste skur til enkle hus, bra hus og eneboliger. Legen og forretningsmannen blir gjerne boende i bydelen, men bygger seg hus, fine men ikke unødig prangende. Problemet er at det stadig fylles opp i bunnen, mange er flyktninger fra nabolandene. Dyrene Krüger-parken er et stort naturreservat i det nordøstligste hjørnet av Sør-Afrika, på grensen til Mosambik. Bussen vår krysset parken - som er kjempestor, og de neste to dagene var vi ute i terrenget i åpne jeeper. Dyrene står veldig tidlig opp om morgenen, så første safaridag ble vi vekket før fem. Jeg hadde gledet meg spesielt til å se giraffer, og dem viste det seg å være ganske mange av. I løpet av morgenen fikk vi se det meste: Rikt fugleliv, antiloper av alle slag, zebraer i massevis, vannbøfler, ørene på en løve i gresset og - etter hvert - atskillige elefanter. En av elefantene var en ungkar som ville vise overfor all verden at det var han som bestemte - og absolutt ikke vi. På bildet ser du elefanten og min kone Cindy i det vi trekker oss tilbake. Og så var det forbausende mange neshorn, som vi kom helt tett innpå uten at det var noe farlig. Det er to typer neshorn i Sør-Afrika, de som er snille og greie og de som er sure og farlige. Heldigvis er det de snille og greie som er vanligst. Neste dag dro vi ut på safari midt på dagen, men da var det fryktelig varmt selv om det var mars måned som er høst så langt sør. Midt på dagen gjør dyrene absolutt ingen ting. De fleste dyrene stiller seg i den skyggen de kan finne. Giraffene står stille mellom trærne med hodene stikkende opp over tretoppene. Zebraene tar ingen sjanser og står midt ute i solsteiken for ikke å bli spist. Ofte står tre av dem i tett trekant, hver av dem med mulen hvilende på ryggen til naboen, slik at de til sammen kan speide etter løver og hyener i alle retninger. Et annet sted overnattet vi i et privat reservat hvor de tok seg av syke og innfangede kattedyr. Dersom en bonde en morgen finner en fresende gaupe i hønsehuset sitt kan han ringe til reservatet, så kommer de og henter den. De har to avdelinger, én avdeling for kattedyr som skal settes ut igjen - dem får ingen besøke - og én som vi kunne besøke - men de kan aldri slippes ut igjen. De hadde afrikanske villkatter, afrikanske gauper, geparder - Cindy var den første til å klappe servalen. Her kommer elefanten - og vi bakker ut. Her betemmer elefanten - det var bare å trekke seg. verdens raskeste landdyr - og servaler - en slags miniutgave av geparden. Vi kunne komme inn i innhegningen til gepardene og servalene og til og med klappe de snilleste av dem mens de spiste. Det hørtes først litt nifst ut, men Cindy er lettere kattegal og var naturligvis først i køen for å klappe, jeg blant de siste. Pelsen var ikke så myk som jeg trodde, heller hard i konsistensen som et skinn som er hengt opp på veggen til pynt. Servalene var så søte at vi etterpå fjernadopterte én av dem. Et halvt år senere fikk vi et diplom hvor navnene våre var helt feil stavet. Nelson Mandela Nelson Mandela er det moderne Sør-Afrikas far. Han er på en måte tilstede over alt. Lokalguiden vår, Johan, var en litt for omfangsrik hvit mann som fortalte om maktskiftet - fra hvitt mindretallsstyre til flertallsstyre med Nelson Mandela. CNN hadde rigget opp kameraene sine på hustakene, for de var sikre på at nå ville det bli oppløp i gatene og hus som ble satt i brann. Men så skjedde ingenting, alt var og ble helt rolig. Ute på landet nord for Kappstaden så vi stedet hvor han ble løslatt fra det siste fengselet, balkongen på rådhuset hvor han kort tid etterpå sa at han ville bruke de årene han hadde igjen i tjeneste for Sør-Afrika. Vi hørte stoltheten i stemmen til både svarte og hvite når de nevnte hans navn. Og vi så Robben Island, hvor han satt fengslet i - atten år. Det var umulig å rømme fra Robben Island på grunn av bølgene. Robben Island, Sel-øya, er en stor sandbanke i havet noen kilometer utenfor Kappstaden. Der ble det opprettet en straffekoloni for å bevokte de farligste av de farlige fangene, de som arbeidet aktivt for flertallsstyre. Nå som aktiviteten avtar der ute er sanden og fuglene i ferd med å føre øya tilbake til naturen. Titusenvis av skarver og måker skiter øye ned slik at det ikke er noen tvil om hvordan guanoen, verdens fineste naturgjødsel, blir til. Hvordan vedlikeholder man et slikt sted? Man reparerer, pusser og maler naturligvis. Robben Island står på UNESCO s verdensarvliste. Husene hvor fangene satt og cellen til Mandela var nymalt. UNESCO var rasende - man maler da ikke over historisk grafitti etter verdens mest berømte fange? Men hva skal man da gjøre? Turene ut til Robben Island arrangeres av en lokal forening med stor entusiasme og begrenset sakkunnskap. For å bestille billett må man oppgi alt for mange opplysninger om betalingskortet, opplysninger du hjemme ikke gir til hvem som helst, men dette er jo eneste sjanse til å se stedet, så da sier du motvillig ja like vel. Når du kommer til båthavna og skal betale, tar de gammeldags papiravtrykk av selve kortet - kravet om alle slags opplysninger på forhånd var bare tull. Båtene ut ligner litt på Bygdøy-båtene her i Oslo. Strømsjøen her hvor to hav møtes er kraftig - øya var helt umulig å rømme fra. Vi ble fordelt i busser og kjørt øya rundt med noen få stopp, siste stopp ved selve fengselet. Utbyttet avhenger helt av guidene - noen sier at de ble veldig skuffet. Vi var heldig. Guiden på bussen var en lærd mann, astronom av yrke, som hadde arbeidet for ANC i utlandet under apartheidtiden, som visste alt og som kunne kunsten å binde fortid og nåtid sammen. Guiden i fengselet hadde sittet der selv, sammen med Mandela. Det spesielle var at han som én av de få fortsatt bodde på fangeøya på grunn av jobben sin. I hotellet i Kappstaden var det statue av Mandela i lobbyen - et veldig flott hotell hvor flere medlemmer av regjeringen bodde. I frokostrestauranten skulle man forsyne seg selv - men regjeringsmedlemmene ble servert ved bordene slik at det Robben Island - guiden satt her sammen med Nelson Mandela. Og der var Desmon Tutu - i hvitt i bakgrunnen, litt til venstre. ble lite hjelp å få for oss andre. Dette var nok en bitte liten illustrasjon av den store diskusjonen som pågår om forskjellsbehandling, maktmisbruk og korrupsjon fra nye makthaveres side. Dette kan bli de avgjørende spørsmålene ved neste presidentvalg, hvor vinneren godt kan bli en hvit kvinne med bein i nesa. Nelson Mandela har trukket seg tilbake fra alt offentlig liv, så ham fikk vi ikke se. Men da tre av oss siste formiddagen krysset gaten for å se den anglikanske katedralen fikk vi se - og høre - biskop Desmon Tutu. Tydeligvis hadde en invitert gruppe hatt morgengudstjeneste sammen, for folk på vei ut snakket sammen og tok seg god tid. Og midt oppi det hele var Desmon Tutu, også han fredsprisvinner og frihetskjemper. Latteren hans runget akkurat slik vi hadde hørt ham på TV. Jeg tok et par diskrete bilder - de dårligste bildene jeg noen gang har tatt, men det gjorde ingenting. Dette lille øyeblikket var verdt turen i seg selv. Og midt i kirken henger en stor tavle hvor det står at Dette er en HIV-vennlig kirke. Det er så flott at det er til å gråte av. LINDA nr /0 LINDA nr /0

13 Lindebergkulturens venners teatergruppe presenterer fritt etter R. L. Stevenson Hva hadde du gjort hvis du en dag ender opp med et kart i lomma og pirater løpende etter deg? Hadde du reist til Sjørøverøya for å finne en skatt? Eller hadde du gitt kartet til piratene? Kan en pirat bli en venn? Barna i Lindeberg Teater har vært med å lage en spennende forestilling om både slemme og snille sjørøvere med deres sanger og overraskelser på den spennende reisen for å finne skatten. Eksisterer skatten på Sjørøverøya? Kommer de til å finne den? VISES PÅ LINDEBERG SKOLES SCENE TIRSDAG.APRIL 0 KL..00 DU ØNSKES VELKOMMEN! FORESTILLINGEN ER GRATIS Regissør: Renata Aleksejunaite, Videokunstner: Iris T Korsnes, Inspisient: Birgitta Hjellødegård Teatergruppa er støttet av Bydel Alna LINDA nr /0

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Styret informerer. I denne utgaven informerer vi om:

Styret informerer. I denne utgaven informerer vi om: Tverrbakken, 09.08.07 Styret informerer I denne utgaven informerer vi om: 1. Velkommen til våre nye beboere 2. Totalplan for hagen vår 3. Gjennomgang av plassene i sykkelrommene 4. Kommunikasjon mellom

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG Vedtatt på ordinær generalforsamling 25.05.1994. Endret på ordinær generalforsamling 14.05.2008. HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG Borettslaget Etterstad

Detaljer

Åpent referat styremøte 8/12 2014 - kl 18:00 på styrerommet

Åpent referat styremøte 8/12 2014 - kl 18:00 på styrerommet Åpent referat styremøte 8/12 2014 - kl 18:00 på styrerommet Møtt: Knut Erik, Øystein, Stian, Aase, Terje, Anne (vara), Fritz (vara), Orienteringssaker Godkjenning av referat for styremøte 10.11.2014 og

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag!

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Dette skrivet er til deg som er nyinnflyttet i Enga borettslag. Skrivet tar for seg mange av de spørsmålene som dukker opp den første tiden en bor på et

Detaljer

A/L ELGTRÅKKET BORETTSLAG HUSORDENSREGLER

A/L ELGTRÅKKET BORETTSLAG HUSORDENSREGLER A/L ELGTRÅKKET BORETTSLAG HUSORDENSREGLER Husordensreglene inneholder bestemmelser om bruk av boligen og fellesarealene, og skal bidra til å fremme orden, trivsel og sikkerhet i borettslaget. Det er i

Detaljer

Styret informerer. I denne utgaven informerer vi om:

Styret informerer. I denne utgaven informerer vi om: Tverrbakken, 02.05.06 Styret informerer I denne utgaven informerer vi om: Våropprydding. Container kommer 12. mai. Fordeling av plassene i sykkelrommene. Høring om fargevalg i vestibylene. Rengjøring i

Detaljer

I denne utgaven informerer vi om:

I denne utgaven informerer vi om: Tverrbakken, 16.09.10 Styret informerer I denne utgaven informerer vi om: 1. Innbrudd og hærverk 30.07. og 01.08. 2. Felling av lønnetre 3. Fellesrom oppjustert, også med trådløst nettverk 4. Informasjonshefte

Detaljer

Husordensregler Etterstad Øst Borettslag. vedtatt på ordinær generalforsamling 2011. Endret på ordinær generalforsmaling i 2013.

Husordensregler Etterstad Øst Borettslag. vedtatt på ordinær generalforsamling 2011. Endret på ordinær generalforsmaling i 2013. Husordensregler Etterstad Øst Borettslag vedtatt på ordinær generalforsamling 2011. Endret på ordinær generalforsmaling i 2013. HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG Husordensreglene er vedtatt

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014.

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 5 6 7 8 9 AKSJON VÅR RYDDING Tur dag DUGNAD I BARNEHAGEN Vi markerer at Aksel er 2 år! 12 13 14 15 16 Små Tur dag 19 20 21 Varm lunsj:

Detaljer

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30. Lek i barnehagen ute/inne. Samarbeid med Gullhår. Sommerferie. Sommerferie. Samarbeid med Gullhår

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30. Lek i barnehagen ute/inne. Samarbeid med Gullhår. Sommerferie. Sommerferie. Samarbeid med Gullhår Arbeidsplan for Tyrihans juli 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31 1 Solstad barnehage Side 1 02.07.2014 Informasjon fra Tyrihans

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET KJØRBOKOLLEN 19-29

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET KJØRBOKOLLEN 19-29 HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET KJØRBOKOLLEN 19-29 Vedtatt i ordinært sameiermøte den 22.03.2007 Endret i sameiermøte 22.04.2010 Endret i sameiermøte 20.03.2012 Generelt Disse husordensregler er en veiledning

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

H Ø S T / V I N T E R 2 0 1 3. Info fra styret. Hva skjer i Turtergården og vedlikholdstips for leilighetene

H Ø S T / V I N T E R 2 0 1 3. Info fra styret. Hva skjer i Turtergården og vedlikholdstips for leilighetene H Ø S T / V I N T E R 2 0 1 3 Info fra styret Hva skjer i Turtergården og vedlikholdstips for leilighetene Godt gjennomført dugnad! Ragni oppsummerer dugnaden slik: Oppdateringer fra styret. Styret vil

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Referat styremøte 05.08.2013 kl 18:00 på styrerommet

Referat styremøte 05.08.2013 kl 18:00 på styrerommet Referat styremøte 05.08.2013 kl 18:00 på styrerommet Møtt: Fritz (vara, trer inn som medlem), Terje, Knut Erik og Øystein. Knut meldte avbud og Aase er på ferie. Protokolltilførsler Godkjenning av styremøtereferat

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING ONSDAG 8. OKTOBER 2003, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE, I PAVILJONG GALLIA Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av dagsorden

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

VELKOMMEN TIL TORP BORETTSLAG

VELKOMMEN TIL TORP BORETTSLAG VELKOMMEN TIL TORP BORETTSLAG Innholdsfortegnelse Orientering til Borettshaverne i Torp Borettslag Side 2 Nyttig å vite! Side 3 Husordensregler for Torp Borettslag Side 4 Parkeringsplan for Torp Borettslag

Detaljer

Månedsbrev for mai Bjørka

Månedsbrev for mai Bjørka Månedsbrev for mai Bjørka April kom med masse regnvær. Til glede for barna som trives ute i allslags vær. Vi mistenker barna for å like regnvær aller best Det blir jo så mange fine vanndammer som kan utforskes

Detaljer

Kommunal bolig. - informasjon for leietakere

Kommunal bolig. - informasjon for leietakere Kommunal bolig - informasjon for leietakere Kjære beboer Som leietaker i en kommunal utleiebolig har du både rettigheter og plikter. Det viktigste er enkelt forklart i denne brosjyren. Det hender at boligen

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

Hanne Ørstavik Hakk. Entropi

Hanne Ørstavik Hakk. Entropi Hanne Ørstavik Hakk. Entropi 2012 Forlaget Oktober AS, Oslo Første gang utgitt i 1994/1995 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1026-9 Hakk En sel kommer mot

Detaljer

Velkommen til våre tilstellinger

Velkommen til våre tilstellinger Side 1 Trekløveren for september 2013 Velkommen til våre tilstellinger 2. halvår 2013 Side 2 Aktiviteter 2. halvår 2013 Vi har gleden av å invitere alle beboere til våre tilstellinger. Kari og Bjørg vil

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Kapittel 12, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Jan og Åse har giftet seg. Jans mor og søster har kommet helt fra Polen, og nå er det fest i Furulia. Det

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR HAMMERGÅRDEN BORETTSLAG. Godkjent av generalforsamlingen

ORDENSREGLEMENT FOR HAMMERGÅRDEN BORETTSLAG. Godkjent av generalforsamlingen ORDENSREGLEMENT FOR HAMMERGÅRDEN BORETTSLAG Godkjent av generalforsamlingen 22.05.2001 Innhold: 1. Generelle bestemmelser 1.1 Ansvar og plikter 2. Fellesareal og parkeringsanlegg 2.1 Bruken av fellesareal

Detaljer

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag!

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Dette skrivet er til deg som er nyinnflyttet i Enga borettslag. Skrivet tar for seg mange av de spørsmålene som dukker opp den første tiden en bor på et

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR FEBRUAR

MÅNEDSBREV FOR FEBRUAR MÅNEDSBREV FOR FEBRUAR I januar har vi ført og fremst kost oss masse med snøen som endelig kom. Barna på sør har gledet seg til å gå ut og har spurt om vi ikke snart skal ut å leke. Vi har akt i akebakken

Detaljer

1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere.

1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere. BRANNINSTRUKS FOR S59 63: 1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere. 2. REDDE Evakuer bygningen. Barn og eldre/uføre hjelpes

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer

Røykvarsleren. Slukkeutstyret. Elektriske ting. Sett et kryss i ruta når du er ferdig med å sjekke. Lykke til! Greit å vite for voksne

Røykvarsleren. Slukkeutstyret. Elektriske ting. Sett et kryss i ruta når du er ferdig med å sjekke. Lykke til! Greit å vite for voksne FLAMMBÆRT HJELPER TIL MED SIKKERHETEN! Kjære foresatte! Flammbært er brannvesenets gode hjelper. Bamsen skal hjelpe med å bedre brannsikkerheten i barnehagen, og bidra til at barna blir bevisste på og

Detaljer

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Paula Hawkins Ut i vannet Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Til alle brysomme Jeg var svært ung da jeg ble sprettet Enkelte ting bør man gi slipp på andre ikke Det er delte meninger om hvilke The Numbers

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2017. Hei alle sammen! Tusen takk for en herlig september måned sammen med deres nydelige barn. Vi på Sølje har hatt en god måned, vi er blitt godt kjent, både

Detaljer

Ener`n. Vi pusser opp! Nytt system for energiregulering. Har du gjort radiatoren klar for vinteren?

Ener`n. Vi pusser opp! Nytt system for energiregulering. Har du gjort radiatoren klar for vinteren? Vi pusser opp! Nytt system for energiregulering Har du gjort radiatoren klar for vinteren? Vi pusser opp! Det har lenge vært et behov for generell oppussing av inngangspartier, trappeoppganger og korridorer

Detaljer

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman Du glemmer ikke, men noe klangløst tar bolig i deg. Roland Barthes Jeg ville kaste nøklene om jeg kunne, men jeg kommer alltid tilbake til de låste dørene for å åpne rom etter

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen Anne-Cath. Vestly Mormor og de åtte ungene i skogen Morten oppdager litt for mye, han Hvis du kommer gjennom skogen en gang litt ovenfor den store byen og får øye på et grått hus som ligger på et lite

Detaljer

Velkommen som ny beboer!

Velkommen som ny beboer! Velkommen som ny beboer! Velkommen til et borettslag som de aller fleste trives meget godt i. Vi har boliger med nærhet til natur og ligger ellers sentralt nok for de fleste tilbud! Dyrehold og barn er

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

LIKOLLEN BORETTSLAG. HMS dokument. Helse Miljø - Sikkerhet

LIKOLLEN BORETTSLAG. HMS dokument. Helse Miljø - Sikkerhet LIKOLLEN BORETTSLAG HMS dokument Innholdsfortegnelse FORORD... 4 HMS ( HELSE MILJØ OG SIKKERHET)... 5 ANSVARLIG... 5 HVEM OMFATTES AV HMS... 5 VIKTIGE BEGREPER Å FORHOLDE SEG TIL... 5 PÅLEGG FRA OFFENTLIGE

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Bestefarkrigen. Ikaros Olsens kamp for å nå toppen

Bjørn Ingvaldsen. Bestefarkrigen. Ikaros Olsens kamp for å nå toppen Bjørn Ingvaldsen Bestefarkrigen Ikaros Olsens kamp for å nå toppen Til Aslak Nasjonal AVSKJED Vi sto og vinket etter Dick og foreldrene så lenge vi kunne se bilen de satt i. Og litt etter at bilen var

Detaljer

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Noen må jo gjøre det Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Mange av oss kan ha tanker om ting som burde eller kunne ha vært gjort. Men for de fleste er skrittet ganske langt fra å se det, tenke det og si det,

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Før bruk av altanen når våren ankommer, er det viktig å huske vedlikeholdet av denne.

Før bruk av altanen når våren ankommer, er det viktig å huske vedlikeholdet av denne. HMS. HMS er en forkortelse for helse, miljø og sikkerhet. Kommunal- og Regionaldepartementet har nå avklart at borettslag, sameier og velforeninger er å anse som "virksomheter", og som sådan vil være omfattet

Detaljer

Velkommen som ny beboer!!

Velkommen som ny beboer!! Velkommen som ny beboer!! Velkommen til et borettslag som de aller fleste trives meget godt i. Vi har boliger med nærhet til natur og ligger ellers sentralt nok for de fleste tilbud! Dyrehold og barn er

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

LANDET BAK DØRA. 1. Treet som ikke ville gå. Vi bor på grensa mellom fantasi og virkelighet. I et hus så midt på som det er mulig å

LANDET BAK DØRA. 1. Treet som ikke ville gå. Vi bor på grensa mellom fantasi og virkelighet. I et hus så midt på som det er mulig å LANDET BAK DØRA 1. Treet som ikke ville gå Vi bor på grensa mellom fantasi og virkelighet. I et hus så midt på som det er mulig å komme. Går du ut gjennom inngangsdøra, er folk folk, biler er biler og

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Brannsikkerhet. Beboermøte Ammerudsletta Borettslag 7. mars 2017

Brannsikkerhet. Beboermøte Ammerudsletta Borettslag 7. mars 2017 Brannsikkerhet Beboermøte Ammerudsletta Borettslag 7. mars 2017 Formål med beboermøte Gi informasjon knyttet til uønsket hendelse i kjeller 27B. Hva kan vi gjøre for å unngå lignende hendelser? Bistand

Detaljer

Ener n 12/2011. Så ble det jul allikevel Julestemning Generalforsamling 2012 Leserinnlegg

Ener n 12/2011. Så ble det jul allikevel Julestemning Generalforsamling 2012 Leserinnlegg Ener n 12/2011 Så ble det jul allikevel Julestemning Generalforsamling 2012 Leserinnlegg Ener`n Så ble det jul allikevel... Jula kommer, enten det er mye snø, lite snø eller ingen snø. Jula kommer enten

Detaljer

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du?

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du? BLUE ROOM SCENE 3 STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. Hva gjør du? Skriver brev. Ok. Til hvem? Til en mann jeg møtte på dansen/

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

MARIE Det er Marie. CECILIE. (OFF) Hei, det er Cecilie... Jeg vil bare si at Stine er hos meg. MARIE

MARIE Det er Marie. CECILIE. (OFF) Hei, det er Cecilie... Jeg vil bare si at Stine er hos meg. MARIE ELSKER DEG FOR EVIG Anders Thomas Jensen & Susanne Bier FORHISTORIE: Marie og Niels er gift med to barn. Med sin datter i bilen har Marie ved et uhell kjørt på en mann, Joachim, som er blitt lam. Joachim

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes.

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes. Følgende punkter tar for seg de mest sannsynlige investeringer som må gjøres i løpet av husets/ boligens/ hytte sin levetid. Når det gjelder produkter osv så er det viktig at man ser på de respektive produkter

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR BERGKRYSTALLEN BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR BERGKRYSTALLEN BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR BERGKRYSTALLEN BORETTSLAG vedtatt på ordinær generalforsamling 19. april 2006, med senere endringer vedtatt på ordinær generalforsamling 14. mai 2009. Disse ordensregler skal bidra

Detaljer

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage!

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage! VEILEDNING TIL DE VOKSNE Hvorfor Naturvakt? Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter (rettigheter) til å oppleve og bruke naturen omkring oss. Det er også få steder som egner seg så godt til lek,

Detaljer

Kristin Lind Utid Noveller

Kristin Lind Utid Noveller Kristin Lind Utid Noveller Utid En kvinne fester halsbåndet på hunden sin, tar på seg sandaler og går ut av bygningen der hun bor. Det er en park rett over gaten. Det er dit hun skal. Hun går gjennom en

Detaljer

Mystiske meldinger. Hei, Arve Sjekk mailen din. Mvh Veiviseren

Mystiske meldinger. Hei, Arve Sjekk mailen din. Mvh Veiviseren 1 Mystiske meldinger Arve fisker mobilen opp av lomma. Han har fått en melding. Men han kjenner ikke igjen nummeret som sms-en har kommet fra. «Pussig,» mumler han og åpner meldingen. «Hva er dette for

Detaljer

Det er pappa som bestemmer

Det er pappa som bestemmer Et slitsomt skoleår er over. Nikolai har fått premie for sine muntlige bidrag, en premie han fikk på grunn av kvantiteten, ikke kvaliteten, på bidragene. Han har tatt farvel med sine klassekamerater: Helmer,

Detaljer

Heftet er skrevet og utgitt av For Fangers Pårørende (FFP) Illustrasjoner: Darling Clementine Layout: Fjeldheim & Partners AS

Heftet er skrevet og utgitt av For Fangers Pårørende (FFP) Illustrasjoner: Darling Clementine Layout: Fjeldheim & Partners AS Heftet er skrevet og utgitt av For Fangers Pårørende (FFP) Illustrasjoner: Darling Clementine Layout: Fjeldheim & Partners AS Copyright: FFP, Oslo 2016 Første utgivelse: 2003 Hei, jeg heter Lisa. Vet du

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 3

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 3 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 3 Kapittel 3, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Leyla har lyst på en jobb. Hun har god tid, og hun kjeder seg litt hjemme. Barna hennes går på skole, og mannen

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

Åpent referat styremøte 10/11 2014 - kl 18:00 på styrerommet

Åpent referat styremøte 10/11 2014 - kl 18:00 på styrerommet Åpent referat styremøte 10/11 2014 - kl 18:00 på styrerommet Møtt: Øystein, Knut Erik, Terje, Stian, Aase, Fritz (vara), Anne (Vara) Orienteringssaker Godkjenning av referat for styremøte 13.10.2014 og

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Hei, alle sammen. November var en veldig produktiv og fin måned. Vi fikk ommøblert på avdelingen på planleggingsdag, kjøpt inn nye leker og utstyr, og gjort

Detaljer

INFORMASJON FRA STYRET FOR NOVEMBER/DESEMBER 2013

INFORMASJON FRA STYRET FOR NOVEMBER/DESEMBER 2013 INFORMASJON FRA STYRET FOR NOVEMBER/DESEMBER 2013 Her kommer informasjon fra styret for november/desember 2013: Nye beboere Vi har fått nye beboere i to av leilighetene i borettslaget vårt; både i Huldervegen

Detaljer

Husbrannslange åpne vannkranen to ganger i året og sjekk at vanntrykket er tilfredsstillende samt at slangen ikke lekker.

Husbrannslange åpne vannkranen to ganger i året og sjekk at vanntrykket er tilfredsstillende samt at slangen ikke lekker. BRANNSIKKERHET 3 E Seksjonseiers ansvar Hver leilighet skal i henhold til 2-5 i Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn ha minst én godkjent røykvarsler plassert slik at den høres tydelig på alle

Detaljer

RUNDSKRIV. Rundskriv nr: Utgitt dato: Styreperiode: 2011/2012. Søndre Åsgården Borettslag

RUNDSKRIV. Rundskriv nr: Utgitt dato: Styreperiode: 2011/2012. Søndre Åsgården Borettslag RUNDSKRIV Søndre Åsgården Borettslag Rundskriv nr: 04-11/12 2 Utgitt dato: 12.06.11 11 Styreperiode: 2011/2012 Saker i dette rundskrivet: Sak 1 Rens i kanalene fra kjøkken og bad til motor på tak... 3

Detaljer

Trekøveren for februar 2009. Beboer-møte med brannvesenet onsdag 18. februar kl.18.00

Trekøveren for februar 2009. Beboer-møte med brannvesenet onsdag 18. februar kl.18.00 Trekøveren for februar 2009 Beboer-møte med brannvesenet onsdag 18. februar kl.18.00 Brannsikkerheten i hjemmet vårt I den senere tid har vi i Tv og aviser sett mange branner med store konsekvenser. I

Detaljer

Til læreren. Tekst til diktater: Norsk på 1-2-3, Cappelen Damm

Til læreren. Tekst til diktater: Norsk på 1-2-3, Cappelen Damm Til læreren Disse diktatene kan du bruke i undervisningen. Lydfiler til diktatene er også lagt på samme nettside: www.norsk123.cappelendamm.no Kapittel 1. Diktat. Marek er fra Polen. Nå går han på norskkurs.

Detaljer

Strømmen Studio Borettslag HUSORDENSREGLER

Strømmen Studio Borettslag HUSORDENSREGLER Strømmen Studio Borettslag HUSORDENSREGLER Vedtatt av styret den 05.11.2015. Presisering av regel 7, pkt. 1. Framlagt på generalforsamling 17.03.2016. 1. Generelt I følge disse vedtekter påligger det enhver

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING ONSDAG 27. OKTOBER 2004, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE, I PAVILJONG LØNNEBERGET Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av dagsorden

Detaljer

ELSIKKERHETS- SJEKKEN

ELSIKKERHETS- SJEKKEN - DEN STORE - ELSIKKERHETS- SJEKKEN - Hvor trygt er det hjemme hos deg? - Elsikkerhetsbrosjyre for barne- og ungdomsskolen fra EB EB.NO - TLF. 03101 side 2 ELSIKKERHET Har du tenkt over hva som i verste

Detaljer

Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo

Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Oslo kommune Bymiljøetaten Postboks 9336 Grønland 0135 Oslo Oslo 26.2.2013 Stort behov for vedlikehold av Brennaveien Brenna velforening organiserer

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET AUGUST 2012 Hei alle sammen Nå er et nytt barnehage - år i gang igjen, og vi ønsker alle barn og foreldre velkommen til et spennende og kjekt år! Vi gleder oss veldig til

Detaljer

Velkommen til Stenbråten borettslag

Velkommen til Stenbråten borettslag ! Velkommen til Stenbråten borettslag Nyttig informasjon Besøk vår hjemmeside www.stenbraten.no Styret kan kontaktes på e-post: stenbraten@styrerommet.net Hei! Velkommen til Stenbråten Borettslag. Vi håper

Detaljer

Protokoll fra generalforsamlingen i Lindebergskogen B/L

Protokoll fra generalforsamlingen i Lindebergskogen B/L Protokoll fra generalforsamlingen i Lindebergskogen /L Møtedato 07.06.2007 Møtetidspunkt Kl. 18.30 Møtested Lindeberg skoles aula Tilstede var og til sammen Fra forretningsfører møtte Møtet ble åpnet av

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Da var det klart for nyhetsbrevet for Juni. Også denne måneden er det mange ting som har skjedd. Her blir det aldri kjedelig «A» og «R». Jeg fikk telefon fra ex

Detaljer

Egenkontroll av sikkerhet

Egenkontroll av sikkerhet Egenkontroll av sikkerhet Innledning Den enkelte andelseier/beboer er ansvarlig for at boligen er i forsvarlig stand, og at den brukes og vedlikeholdes på en slik måte at det ikke oppstår fare for beboere

Detaljer

Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND

Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND Om boken: Mennesker skal falle om Alle har en hemmelighet. Men få, om noen i hele verden, bar på en like stor hemmelighet som den gamle mannen

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer

Åpent referat styremøte 9/3-2015 - kl 18:00 på styrerommet

Åpent referat styremøte 9/3-2015 - kl 18:00 på styrerommet Åpent referat styremøte 9/3-2015 - kl 18:00 på styrerommet Møtt: Øystein, Fritz (Inntrer som fullt medlem), Aase, Knut Erik, Terje Meldt frafall: Stian Orienteringssaker Godkjenning av referat 11/02 2015.

Detaljer

Fagområder: Kommunikasjon, språk og tekst, Kropp, bevegelse og helse, Etikk, religion og filosofi, Antall, rom og form. Turer I månedens dikt for

Fagområder: Kommunikasjon, språk og tekst, Kropp, bevegelse og helse, Etikk, religion og filosofi, Antall, rom og form. Turer I månedens dikt for Hei alle sammen I oktober har vi jobbet mye med ulike formingsaktiviteter. Vi har holdt på med gips til å lage en liten forskerhule til å ha på avdelingen, vi har laget drager når den blåste som verst

Detaljer

Husordensregler for Åsly Borettslag

Husordensregler for Åsly Borettslag 1 Husordensregler for Åsly Borettslag Vedtatt på generalforsamling 22.05.1995. Revidert på generalforsamling 13.05.2004 Revidert på generalforsamling 22.05.2014 Revidert på generalforsamling 31.05.2017

Detaljer

Planlegging av arbeidet.

Planlegging av arbeidet. Planlegging av arbeidet. Ver.2 Før flykapteinen kan starte har han og styrmannen hatt et drøyt stykke arbeid med å gå gjennom et antall sjekklister som skal sikre at alt som trengs er med og at alt fungerer

Detaljer

Bjørn Arild Ersland Illustrert av Per Dybvig

Bjørn Arild Ersland Illustrert av Per Dybvig Bjørn Arild Ersland Illustrert av Per Dybvig Pi er en gammel dame. Hun er 12 år. Får hun leve til hun blir 15, vil dyrlegen si at hun er blitt en olding. For en katt kan 12 år være mer enn nok. Pi bryr

Detaljer

Forslag til endring av husordensreglene må sendes skriftlig til Styret. Endringer vedtas av Generalforsamlingen med alminnelig flertall.

Forslag til endring av husordensreglene må sendes skriftlig til Styret. Endringer vedtas av Generalforsamlingen med alminnelig flertall. H U S O R D E N S R E G L E R F O R J E R P E S K O G E N B O R E T T S L A G MED ENDRINGER AV 30.5.1995, 14.05.2003 og 31.03.2009. INNLEDNING. Jerpeskogen borettslag er et andelslag tilsluttet OBOS. Borettslaget

Detaljer

Tverrbakken, 20.02.14. Styret informerer

Tverrbakken, 20.02.14. Styret informerer Tverrbakken, 20.02.14 Styret informerer 1. Refinansiering av lån 2. Trappevask 3. Bom på gjesteparkeringsplassen 4. Ledig parkeringsplass 5. Sykkelrommene 6. Betaling for trimrom 2014 7. Status ringeklokkesystem

Detaljer

The agency for brain development

The agency for brain development The agency for brain development Hvor er jeg, hvem er jeg? Jeg hører pusten min som går fort. Jeg kan bare se mørke, og jeg har smerter i hele kroppen. Det er en ubeskrivelig smerte, som ikke vil slutte.

Detaljer

1 Journalister med brekkjern

1 Journalister med brekkjern 1 Journalister med brekkjern «Er dette lurt?» hvisket jeg. «Sikkert ikke,» sa Markus. Malin stilte seg opp foran oss, la armene i kors og sa lavt, men bestemt: «Greit, gutter. Bare løp hjem igjen til mammaen

Detaljer

MISJONSHUSET TØNSBERG MISJONSSAMBAND

MISJONSHUSET TØNSBERG MISJONSSAMBAND MISJONSHUSET TØNSBERG MISJONSSAMBAND Årsrapport fra husstyret 2014 14.01. Service på varmepumper i følge avtale ved kjøp. Service utført av Rørlegger n Tønsberg AS. Semsbyen 124, 3170 Sem, Telefon 33 01

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF av David Auburn Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far,

Detaljer

Kristina Ohlsson. Steinengler

Kristina Ohlsson. Steinengler Kristina Ohlsson Steinengler Om forfatteren: KRISTINA OHLSSON er en av Sveriges fremste barnebokforfattere og sammenlignes ofte med Maria Gripe. Steinengler er en frittstående fortsettelse av Glassbarna

Detaljer