Ny profil Speidermuseet Portrett ST. GEORG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ny profil Speidermuseet Portrett ST. GEORG"

Transkript

1 Ny profil Speidermuseet Portrett ST. GEORG MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE #

2 LEDER Gildevenner! På gildemestermøtet på Sanner, fikk vi presentert den nye profilen for St. Georgs Gildene i Norge. Profil skal være karakteristisk, gjøre oss gjenkjennelig og si noe om hvem vi er. Spørreundersøkelsen som ble foretatt blant speidere og ledere i begge forbund, og som dannet grunnlag for utarbeidelse av ny profil, viste at de blå genserne våre var det ytre kjennetegnet flest forbandt med oss. For å nyttiggjøre oss dette, prøver vi nå ut en blå og hvit variant av logoen vår. Spørreundersøkelsen avslørte også at svært få speidere og ledere visste noe om hva St. Georgs Gildene holder på med. Riktig nok sa mange at de oppfattet oss som blide og positive. Det kjennetegnet vil vi gjerne holde fast ved! Men vi vil mer. Kjernen i arbeidet vårt er å støtte speidersaken Tjeneste er viktig, både lokalt og sentralt. Derfor er dugnader på speiderhytta, praktisk innsats på konkurranser og andre speidersamlinger og det å dele ideer og kunnskap med dagens speidere og ledere noe av det viktigste vi gjør. De enkelte gildene utformer selv sitt program, og velger fritt aktiviteter, Og så er vi òg ganske forskjellige. Noen er mye ute, noen reiser utenlands, andre samles hjemme hos hverandre. Aktivitetene varier; pilegrimsvandring, bedriftsbesøk, teaterkveld, fjelltur, lysbildeforedrag... Det er ikke aktivitetene i seg selv som gjør oss til et St. Georgs Gilde, men det at vi følger opp formålsparagrafen vår. Arbeidet for å fremme speidersaken er nevnt. I formålsparagrafen står det og at vi hjelper mennesker til å leve opp til gildeidealene / leve etter speiderloven. Programmet er et viktig hjelpemiddel for å legge til rette for medlemmenes personlige utvikling og hjelpe oss til å leve i pakt med verdiene våre. Vi skal utfordre hverandre på å verne naturen, være en god venn, være åpne for Gud, ta ansvar osv. Perspektivet for arbeidet vårt er både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Alle ledd i organisasjonen vår forholder seg til disse tre arenaene. Lord Baden Powell sa: «Look wide, even when you think you are looking wide, look wider still.» Globalt perspektiv er et kjennetegn ved speiding og gildearbeid. Fremme speider-eller gildesaken internasjonalt gjør vi når vi deltar i ISGFs prosjekter, som nå sist for å hjelpe speidere og sivilbefolkning med gjenoppbyggingen etter jorskjelvet på Haiti. Vi kan delta i Twinning, ha vennskapsgilder, delta på nordisk baltiske og europeiske samlinger eller på verdenskonferanse. Og i 2011 støtter vi speidersaken internasjonalt ved å delta i Home Hospitalityprosjektet og legge til rette for at deltakere på verdensjamboreen får oppleve norsk hverdag og knytte vennskap. Og norske speidere kan få speidervenner andre steder i verden! Nasjonalt har vi en samarbeidsavtale med Norges speiderforbund og med KFUK-KFUM-speiderne. Hotelt på landsleir og barnevakttjeneste på NSFs lederløft er resultat av samarbeidet på nasjonalt plan. Men rekruttering skjer lokalt, og det er også der det meste av samarbeidet mellom St. Georgs Gildene og speiderne skjer. Vi har en langtidsplan som fokuserer på vekst, og det er et «Vi skal kjennes og gjenkjennes på at vi satser på speiderverdiene og omsetter dem i praksis. klart mål for oss å få mange nye medlemmer. I møte med dem, er det viktig at vi er tydelige på formålet vårt. Vi skal kjennes og gjenkjennes på at vi satser på speiderverdiene og omsetter dem i praksis. Gjennom alt vi gjør skal vi fremme hjelpsomhet, toleranse og forståelse. På Sanner ga prost Hans Erik Raustøl oss en innføring 2 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE

3 Karin Thompson er viselandsgildemester i St. Georgs Gildene i Norge. Foto: Birdy Birgitte Heneide i dialogarbeid. Han brukte sin erfaring fra kirkens arbeid med innvandrere, men metoden kan vi bruke i forhold til hverandre uansett hvor vi kommer fra. Å lytte til andre og prøve å forstå, det kan de fleste av oss bli bedre på. Vennskap, ofte bygget på felles speiderminner og engasjement, gir ofte livslange vennskap og nære, gode fellesskap, der vi også kan ønske velkommen en som ikke selv har vært speider, men som ser det vi deler og står for og har lyst til å være med. I desember sprer vi, i likhet med speidere og gildemedlemmer mange steder i verden, Fredslyset fra Betlehem, utover i landet vårt. Den skjøre flammen minner oss om at vi må arbeide for fred og forståelse. Landsgildeledelsen takker hver og en av dere for innsatsen dere har gjort og gjør for speidersaken og for gildeidealene i året som snart har passert. Vi ønsker dere en god og fredfull advent og jul og et innholdsrikt og spennende år 2011 med nye utfordringer vi kan ta sammen! Glad gildehilsen fra Karin Thompson Viselandsgildemester Om St. Georgs Gildene Vi er en bevegelse for voksne både med og uten speiderbakgrunn. Sammen er vi en del av et internasjonalt felleskap som bygger på de samme verdier som speiderbevegelsen. Vårt mål er å arbeide for speidersaken både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi er også et tilbud til aktive speiderledere. For i tillegg til hyggelig samvær, får du støtten du trenger i din daglige ledergjerning hos oss. Sammen har vi lang erfaring fra det meste, og om du trenger hjelp til tiltak i din speidergruppe stiller vi opp. Betegnelsen «Gilde» stammer fra middelalderen og ble brukt om sammenslutninger til gjensidig hjelp og beskyttelse, dannet av mennesker med felles interesse. Lokale Gildegrupper finnes over hele landet. Ta kontakt med oss så hjelper vi deg med mer informasjon, samt hjelper deg med å finne din nærmeste Gildegruppe. Besøk også nettsiden vår Medlemsbladet St. Georg utgis av St. Georgs Gildene i Norge Redaktør: Arve Urlin Ansvarlig redaktør: Olav Balle Redaksjon: Betten Gundersen, Birgitte Heneide og Iver Gjendem Redaksjonen avsluttet: 10. november 2010 Nettredaktør: Toril S. Nicolaysen Design: Iver Gjendem v/kunstogsånn Omslagsfoto: På forsiden er Kay Erik Simonsen avbildet og på baksiden er Egil Hultin og Bitta Jensen. Alle tre kommer fra 1. Kristiansand St. Georgs Gilde. Fotograf Birdy Birgitte Heneide og Iver Gjendem v/kunstogsånn. Sats: Brødteksten er satt i Adobe Garamond Pro 11/14. Overskrifter og støttetekster sitter i DINOT. Trykkeri: UnitedPress Papir: Multiart Silk 100 g Opplag: Kontoret holder til i St. Olavs gate 25 i Oslo og er åpent tirsdager og torsdager kl Post sendes til Pb St. Olavs plass, 0130 Oslo. Kontakt kontoret ved Gildesekretær Betten Gundersen ( Mer informasjon på nettsiden vår Landsgildemester: Olav Balle ) Viselandsgildemester og internasjonal sekretær: Karin R. Thompson ) Kasserer: Thormod Myhre ( Øvrige styremedlemmer: Vibeke S. Gordner ) Inger E. Merli ) Egil Hultin ) Speiderforbundenes representanter i styret: Grethe Baustad (KFUK KFUM speiderne) Christen A. Larsen (Norges speiderforbund) Frimerkebanken: Per Johannessen ) Post sendes til Strandgaten 214, 5004 Bergen. SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN 3

4 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE # PROFIL Gilde-blått Tekst: Birdy Birgitte Heneide og Iver Gjendem Prosjektet som startet med ny-design av en vervebrosjyre, utviklet seg til en grundig kartlegging av organisasjonens omdømme og en ny visuell profil. Medlemsvekst er målet og middelet er mye mer enn en logo. Spørreundersøkelsen Vi har gjennomført spørreundersøkelser blant ledere i Norges speiderforbund og KM speiderne, intervjuer blant ledere og rovere på KM speidernes landsleir på Lista og spørreundersøkelse blant St. Georg Gildenes egne medlemmer. Resultatene har dannet grunnlaget for våre råd til Landsgildeledelsen om endringer i organisasjon, kommunikasjon og visuell profil. Her er en oppsummering av konklusjonene. Folk vet ingenting Det er i grunn et godt utgangspunkt at kjennskapen til Gildene er så lav. Det finnes ingen negativ holdning som må endres, man må bare informere mer, og riktigere. Den beste markedsføringen gjør dere som Gildemedlemmer selv. Være synlige, hyggelige og imøtekommende i offentligheten. Fortell om hvor unikt samhold dere har og at dere brenner for speidersaken. Ærlighet varer lengst Gjennomsnittsalderen i St. Georgs Gildene er nå omlag 75 år. Alderen skal senkes ved hjelp av medlemsvekst, men det vil ta tid. Det er faktisk helt greit å ha grått hår, et par rynker og lang erfaring fra et godt liv. Vær ærlig og fortell om det! Fremhev gjerne yngre medlemmer, men ikke vær redd for å vise frem de eldre. mentor hotelt VeKSt Slagord «Sammen støtter vi speidersaken». Gildene er et stort nettverk som jobber for samme sak speidersaken. Slagordet «En gang speider, alltid speider.», forteller at dere er pensjonistspeidere. Og det er jo litt sant. Speideren er en barne- og ungdomsorganisasjon, og i den sammenheng er dere pensjonister. Og selv om ikke alle har vært speidere, så er gildeverdiene bygget på speiderverdiene og å leve etter dem er som å være en speider. ST. GEORG MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE # Alle liker medlemsblader Vi har faktisk sjekket det. Både voksne og yngre speidere i begge forbund bruker i dag, og ønsker i fremtiden, informasjon i medlemsblad. Det gjelder også de aller fleste gildemedlemene ST. GEORG SAmhold VeNNSKAp facebook SpeidiNG profil pensjon ST. GEORG MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE # Skisser på ulike forsider til medlemsbladet St. Georg. som har svart på undersøkelsene (på internett). Nysatsning på medlemsbladet St. Georg har også som mål å bli så representativt og innholdsmessig interessant at hvert nummer kan fungere som en vervebrosjyre. I tillegg til medlemsblad ønsker veldig mange informasjon i nyhetsbrev på e-post. Og selv om Fakta Fotograf Birdy Birgitte Heneide er reklamefotograf og studerer kommunikasjonsrådgivning på deltid. Iver Gjendem er grafisk designer og fotograf. De har begge mange år med profil- og kommunikasjonsarbeid for Norges speiderforbund bak seg. På oppdrag fra informasjonskomiteen og Landsgildeledelsen har de kartlagt Gildenes omdømme i speiderorganisasjonene og jobbet frem en visuell profil og kommunikasjonsstrategi for St. Georgs Gildene i Norge der medlemsvekst er målet. Hele profilhåndboken og rapporten fra prosjektet vil du etter hvert finne på 4 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE

5 St. Georgs Gildene i Norges offesielle logo. Til høyre logovariant i blått til bruk internt og mot speiderforbundene. det ikke når alle så er det en nyttig og viktig kanal for organisasjonen. Enkelt og gratis Halvparten av de over 50 år i Norges speiderforbund og KM speiderne er allerede på Facebook. Mange av de som følger Facebook-siden til St. Georgs Gildene i dag er ikke gildemedlemmer selv, men speidere som er positive til gildesaken. Hvis alle inviterer de gildevennene de har på Facebook til siden og alle de inviterer alle sine speider og gildevenner, så blir det fort veldig mange som følger den siden. Hvis alle så skriver litt hver gang de har vært på en hyggelig gildetur eller har et bra møte, så har man plutselig fortalt om hva Gildene driver med til mange folk. Enkelt og gratis. Fargen er blå I spørreundersøkelsene kommer det klart frem at St. Georgs Gildene kjennes på den blå genserfargen. Det er omtrent det eneste speidere vet om Gildene, og det er derfor åpenbart at fargen skal brukes. Gilde blått heter Pantone 286, og alle profilplagg, bannere og trykksaker på papir skal være så nærme som mulig den blåfargen. Orangefargen Pantone Warm Red, som er den andre fargen i logoen, skal kun brukes ved spesielle behov og aldri over store flater. Logo Det er gjort en opprydding og en avklaring rundt hva som er den offisielle logoen til St. Georgs Gildene i Norge. Både logoen og den blå logovarianten vi nå presenterer er godkjent av ISGF i Brussel, og i tråd med retningslinjene for den internasjonale logoen. I dag er det er en hel flora av ulike Gildeliljer i bruk på trykksaker, nettsider, skjerf og gensere. Fargene rødt og svart skal ikke lenger brukes, og ulike varianter av enfarget hvite liljer på blå bakgrunn er det for mange av. På sikt ønskes det å strebe etter en mer helhetlig og ensartet bruk av logoen og logovarianten. Gildene i Norge har bare én logo. Den har hvit kløver, orange lilje og blå kanter med teksten St. Georgs Gildene i Norge under. Denne skal brukes i alle offisielle sammenhenger eksternt og sammen med for eksempel speiderforbundenes logoer. Internt, både hos Gildene og mot speiderforbundene brukes den blå og hvite varianten med slagordet En gang speider alltid speider under. Denne logovarianten fremhever mer av blåfargen som kjennetegner Gildene og den er ikke så fremtredende som hovedlogoen. Innhold Det er innholdet som er viktigst, ikke logoen. Når du signerer en e-post eller et dokument, signerer du vel nederst? Det gjelder når vi bruker logoen også. Som eksempel har vi flyttet logovarianten på forsiden av dette bladet nederst i høyre hjørne. Det første du ser på forsiden er øynene til gildemedlem Kay Erik Simonsen, det andre du ser er det viktigste Pantone 286 Pantone Warm Red K 25 % K 50 % K 75 % SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN 5

6 SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN

7 Slik kan vi vise at St. Georgs Gildene er mange, men likevel unike og ulike. Hanne Nymoen i 5. Kolbotn St. Georgs Gilde viser hvordan Gildegenseren også kan se ut. Riktig logovariant med slagord er brukt, samt med slagordet Sammen støtter vi speidersaken, stort på baksiden. Hettegenser og fleecejakke er også lov. innholdet i bladet, det siste du ser er den blå logovarianten som et kvalitetstempel til slutt. Skrifttyper DINOT er profil-skrifttypen og er den skrifttypen som er brukt i overskriftene. Det er den samme skrifttypen som blant annet Norges speiderforbund bruker i sin logo og på mye av sitt materiell. Den brukes i overskrifter og andre støttetekster ved behov. Skrifttypen er lisensiert og må kjøpes før bruk, men den kan erstattes av Arial, som alle har tilgang på. Garamond brukes til brødtekst og er den teksten du leser nå. Den bruker lite blekk ved utskrift og er tilgjengelig for alle. Den er godt leselig og veldig vanlig. For et rent og gjennomført visuelt inntrykk er det er kun disse to skrifttypene som skal brukes, og det skal aldri brukes skygger eller andre effekter. Hva tenker de om oss? Hva tenker de om oss, de livsglade jenter og gutter som løper rundt på speiderleiren? Hva tenker de, når de ser gildemedlemmer rusle gjennom leiren, med eller uten rullator? Gildestyret tok det dristige skritt, å hyre to profesjonelle PR folk med speiderbakgrunn til å foreta en spørreundersøkelse som første ledd i et forsøk på å verve nye medlemmer. Og hva var resultatet? Hva forbinder speidere og unge speiderledere med St Georgs gilde? Grått hår? Løftede pekefingre? Skjelvende stemmer som sier at alt var så mye bedre før i tiden? Nei! Det de forbinder med St. Georgs Gilde er blåfargen våre blå gensere. Ikke bare det, men i deres øyne er et gildemedlem et hyggelig menneske i en blå genser! Og de fleste speiderledere kunne tenke seg å bli medlemmer av gildet en gang i fremtiden. Så husk genseren neste gang du skal være med på en speidersamling. Du vil bli godt mottatt. Og tenk at de blå gensere og gildebevegelsen har fremtiden foran seg! Bildeprofil Bruk av portretter, mennesker med øyekontakt, skaper oppmerksomhet og gir organisasjonen et ansikt. Bildene sier noe om at Gildebevegelsen handler om mennesker, i nettverk og som resurs. Stikkord for bildeprofilen er hyggelig, nært og personlig, samhold, vennskap og speiding. Vi oppfordrer alle som lager trykksaker eller leverer bilder til St. Georg, å ha dette i tankene når man fotograferer. Ivan Chetwynd Hva synes du? Dette nummeret av medlemsbladet St. Gerog er den første testen av de nye tankene omsatt på papir. Vi har ryddet opp og gjort mange grep både i utseende, men også i innholdet. Mye er kuttet i, noe er kuttet ut og noe er skrevet om. Landsgildeledelsen setter pris på dine tilbakemeldinger og innspill. Både ros og utfordringer er velkomne hos oss. SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN 7

8 GRØNN ACTION Utstillingsgjengen rigger opp utstillingen med hovedtema Kano og speiding på KFUK-KFUM-speidernes landsleir Grønn Action på Lista. Speidermuseet på Lista Tekst: Øystein Gonsholt Foto: Øystein Gonsholt og Iver Gjendem Årets store oppgave for utstillingsgjengen ved Norsk Speidermuseum var KFUK KFUM speidernes landsleir Grønn Action. Leiren var lokalisert på den nedlagte flystasjonen på Lista. Utstillingen var i en flyhangar. Omlag spente speidere og ledere entret leirområdet fredag og lørdag. Et stort, flatt område godt egnet til formålet. Lista er ikke mest kjent for vindstille, men blåsten var faktisk innenfor tålbare grenser for de av oss som ikke er vant til slikt. Det hadde derimot blåst og regnet mye hele måneden før leiren startet. Speidermuseet fikk lokaler sammen med Frimerkebanken, administrert av vår ambulerende banksjef Per Johannessen, St. Georgs Gildenes monter, KM-speidernes butikk, sykestua og radiospeiding. Alle var vi innlosjert i en gammel flyhangar i nordenden av leiren. Vi som hadde oppgaven denne gang var Stig Ravnemyr, Johan A. Bye, Ole Ugland og Øystein Gonsholt. Fredag, lørdag og deler av søndagen gikk med til oppbyggingen av utstillingen. Mange duppeditter skal på plass og noen endringer pågår under hele uken. Kano og speiding Utstillingen hadde hovedtema kano og speiding som på Norges speiderforbunds landsleir Utopia i Dòg med et større innslag av KM-speidernes historie, naturligvis. Utstillingen hadde blant annet en grønnlandskajakk bygget på speiderkurs, samt muligens norges eldste speiderkano kanoen DCC for Gilwell i Norge overrakt Elling Goplerud i 1930/31. Den var montert på vegg med bilder fra Goplerud og fra de alle første Gilwellkurs avholdt i Norge. Spesielt artig var det at Utstillingsmonter med litteratur om kanospeiding. Viste du at... Speidermuseet samler speiderhistorien i et nytt nettleksikon? Du kan også bidra ved å gå inn på Leksikonet skal lanseres i 2011, i anledning 100-årsjubileet for Speiding i Norge. 8 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE

9 Fakta Norsk speidermuseum har lokaler i Storgaten 3, sentralt i Oslo sentrum og holder åpent tirsdager kl Nettsiden presenterer speiderhistoriske artikler fra alle norske forbund, samt materiale fra museets samlinger. Stiftelsen ledes av et styre sammensatt av medlemmer Blått i Stabsmessen St. Georgs Gildenes plansjer sto sentralt plassert i inngangspartiet til speidermuseets utstilling. fra KFUK KFUM speiderene, Norges speiderforbund, og St. Georgs Gildene i Norge. Speidermuseet ble stiftet i 1987 og arbeidet er basert på frivillighet. KFUK-KFUM-speiderne fikk god hjelp av St. Georgs Gildene på landsleiren Grønn Action på Lista. Endelig var det KM speidernes tur til å få hjelp på landsleir fra St. Georgs Gildene i Norge. Hjelpen gikk begge veier, for vi fikk lov til å Tekst: Betten Gundersen markedsføre oss på leiren. Gildemedlemmene gikk i sine barnebarnet og oldebarnet til Holger Fangel kom på besøk. Fangel var en av kurslederne på de første Gilwellkursene og et intervju mellom Odd Hopp og Fangel ble overrakt fra Speidermuseet. Videre hadde vi en Ally kano hengende oppunder taket som ble lagt merke til. Et Norgeskart med oversikt over KM speidernes landsleire markert, tavler med bilder fra kanoleire i KFUM regi og to eldre telt med leirutstyr. For salg hadde vi med DVD filmer, hvorav flere nykonverterte fra KM speidernes historie. Boka Fra Larvik til Nilens kilder av Reidar Teigen, og overskuddsblader fra Speidermuseet ble også lagt ut for salg sammen med nytrykte speider- og julekort. Salget gikk bra og vil komme til god nytte i Speidermuseets oppgaver fremover. Utstillingsquiz og leirfres Av aktiviteter hadde vi en utstillingsquiz som mange synes var artig. Omlag speidere og voksne var innom og svarte på oppgaven, noe vi er svært fornøyd med. Videre gjorde aktivitetsmerket leirfres sitt til at speidermuseet ble godt besøkt i løpet av leiruka. Besøk på Speidermuseet var en av oppgavene til dette merket. Ole Ugland og undertegnede hadde et prosjekt under leiruken: Restaurere en hjemmebygget seildukskano fra tidlig på 1950-tallet. En prosess mange synes var interessant, og det er miljøvennlig å gjenbruke ting! blå gensere, Hotelt fikk teste ut forslag til ny profil, Frimerkebanken og St. Georgs Gildenes presentasjonstavle fikk sentral plass like innenfor Speidermuseet. Og Betten Gundersen brukte alltid blå Gildegenser i stabsmessen der hun jobbet. Fakta om Grønn action Landsleiren samlet speidere på Lista Flystasjon i Farsund kommune juli Leiren er KFUK KFUM speidere sin andre landsleir etter fusjonen av Norges KFUK speidere og Norges KFUM speidere i Landsleirens tema var Grønn Action, og aktivitetene handlet i stor grad om miljøbevissthet og engasjement for jordkloden. Leiren ble Norges første miljøsertifiserte landsleir. Foto: Birdy Birgitte Heneide og Iver Gjendem v/kunstogsånn SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN 9

10 LANDSGILDETINGET Velkommen til Moss! St. Georgs Gildene i Moss, Rygge og Våler ønsker hjertelig velkommen til Landsgildeting på Jeløy Folkehøyskole i galleri- og skulpturbyen Moss mai Tinget er tidligere besluttet arrangert over to dager. Det er likevel anledning til å ankomme fredag kveld, men det blir ikke lagt opp til noe felles program denne kvelden. For dem som skal bo på folkehøyskolen vil det bli mulighet for et enkelt kveldsmåltid fredag, som må forhåndsbestilles ved påmelding. Jeløy Folkehøyskole ligger ca. 2,3 km fra Moss sentrum og har også tidligere vært base for landsgildeting. Skolen ligger i naturskjønne omgivelser på Jeløy, Oslofjordens perle. Den har 54 enkeltrom og 12 dobbeltrom med god standard for overnatting. Rommene tildeles fortløpende etterhvert som vi mottar påmeldingene, og her gjelder regelen først til mølla. For dem som ønsker annen innkvartering, eller som ikke får plass på folkehøyskolen, har vi inngått avtaler med to hoteller i Moss sentrum, Mitt Hotell og Moss Hotell (enklere klasse) og Hotell Refsnes Gods på Jeløy (høy klasse). Sentrumshotellene har en overnattingspris per person per natt inkludert frokost på kr 940 for enkeltrom og kr 625 for dobbeltrom. Hotell Refsnes Gods har en nedforhandlet overnattingspris per person per natt inkludert frokost på kr for enkeltrom og kr 700 for dobbeltrom. Se også påmeldingsskjemaet. Program Lørdag 28. mai Ankomst, registrering og kaffe Åpning av Landsgildetinget Forhandlingene starter Lunsj på folkehøyskolen Forhandlingene fortsetter Ledsagerprogram ca. 4 timer. Busstur / vandring i Moss sentrum. Besøk i bl.a. Konventionsgården, Fossen og Møllebyen. Busstur videre til Rygges herregårdslandskap, Rygge kirke og klosterruinen på Værne kloster Kaffepause Festmiddag på Jeløy Folkehøyskole Midnattsgudstjeneste i Jeløy kirke. Søndag 29. mai Frokost på overnattingsstedene Landsgildetinget Forhandlingene fortsetter Ledsagerprogram ca. 2,5 timer. Busstur med guiding bl.a. på Torderød gård Kaffepause Lunsj på folkehøyskolen Avslutning av Landgildetinget Fra folkehøyskolen er det 2,3 km til sentrumshotellene og 2,5 km til Refsnes Gods. Det blir arrangert busstransport mellom møtestedet og hotellene. Til Moss kan du komme fra det ganske land med bil, eller med tog og buss fra Oslo Sentralstasjon / Oslo Gardermoen flyplass til Moss sentrum. Det er også mulig å benytte direktefly fra Stavanger, Bergen, Trondheim, Bodø og Tromsø til Moss Lufthavn Rygge. Et annet alternativ er å benytte egnede ekspressbussruter og eventuelt ferge over Oslofjorden (Horten Moss). Selv om det er mange måter å dra til Moss på, vi vil gjerne at du fyller ut påmeldingsskjemaet med når og hvordan du kommer slik at vi kan planlegge ønsket tilbringertjenesten til og fra folkehøyskolen og hotellene. Innregistreringen til landsgildetinget skjer direkte på det overnattingsstedet du har valgt når du kommer dit. Påmelding innen 1. mars Påmeldingsavgiften er satt til kr 500 ved betaling innen 15. mars 2011, og kr 700 ved påmelding etter fristens utløp. Bankkonto Påmeldingsavgiften refunderes ikke ved eventuelt forfall. Restbeløpet betales innen 29. april Kontakt Eivind Støren ( no) for spørsmål om påmelding og påmeldingsskjemaet. Ring Turid Simensen ( ) eller Vidar Østbye ( ) for andre spørsmål om arrangementet. 10 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE

11 PÅMELDINGSSKJEMA Landsgildetinget i Moss 28. og 29. Mai 2011 St. Georgs Gildene i Norge Tilsluttet International Scout and Guide Fellowship VENNLIGST BRUK BLOKKBOKSTAVER OG ETT SKJEMA PR DELTAGER Påmelding sendes: Landsgildetinget 2011 v/ Eivind Støren, Marsveien 12, 1513 Moss, innen 1/ Påmeldingsavgift refunderes ikke ved eventuelt forfall E-post: Påmeldingsavgift kr. 500,- betales til konto innen 15/ Restbeløp innen 29. april 2011 Påmeldingsavgift kr. 700,- ved påmelding etter 15/ Navn Gilde Adresse Post nr Sted E - Post Tlf. Mob. Tlf. DELEGAT: (En fra hvert gilde med reisefordeling) LEDSAGER / OBSERVATØR Jeløy Folkehøyskole Enkeltrom 1 natt kr. 510 Inkl. frokost Dobbeltrom 1 natt Pris pr. person kr. 410 Inkl. frokost Enkeltrom 2 netter kr Inkl. frokost Dobbeltrom 2 netter Pris pr. person kr. 820 Inkl. frokost Egen Prisberegning Hotel i sentrum av Moss Enkeltrom 1 natt kr. 940 Inkl. frokost Dobbeltrom 1 natt Pris pr. person kr. 625 Inkl. frokost Enkeltrom 2 netter kr Inkl. frokost Dobbeltrom 2 netter Pris pr. person kr Inkl. frokost Hotel Refsnes Gods Enkeltrom 1 natt kr Inkl. frokost Dobbeltrom 1 natt Pris pr. person kr. 700 Inkl. frokost Enkeltrom 2 netter kr Inkl. frokost Dobbeltrom 2 netter Pris pr. person kr Inkl. frokost Vi gjør oppmerksom på at dersom det ikke er plass på ønsket hotell, forbeholder vi oss rett til å tilby deg et annet hotell Jeg ønsker å dele rom med Gilde Obligatorisk deltageravgift for alle, inkl. lunch og kaffe lørdag og søndag 950 Ledsagerprogram lørdag ( NB Ikke for delegater) kr. 150 Ledsagerprogram søndag ( NB Ikke for delegater) kr. 100 Enkelt måltid fredag kveld på Jeløy folkehøyskole kr. 125 Festmiddag lørdag kr. 520 Jeg kommer til Moss: Fredag kl. Lørdag kl. Fly og ønsker Tilbringertjeneste fra Moss stasjon til hotell T/R Pris kr. 50 Tog og ønsker Tilbringertjeneste fra Moss stasjon til hotell T/R Pris kr. 50 Buss og ønsker Tilbringertjeneste til hotell T/R Pris kr. 50 Bil Annen reisemåte Jeg reiser fra Moss Søndag Kl. Sum kostnad Dersom det skulle være behov for spesiell diett eller annen assistanse, gi beskjed om dette her, eller på eget ark Landsgildetinget i Moss 2011 v/ Eivind Støren. Marsveien 12, 1513 Moss. Tlf SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN 11

12 TANKER I TIDEN St. Georg kjemper for fred! Tekst: Ivan Chetwynd St. Georgs Gildene foreningene for resirkulerte speidere og andre som ønsker å støtte speiderbevegelsen og dens idealer begynte livet som en fredsbevegelse. Det var i 1946 at en danske, Erik Sjøqvist, tok initiativet til å få ledelsen i speiderbevegelsen til å opprette en ny internasjonal organisasjon for gamle speidere. Han hadde alt i 1933 vært med å starte St. Georgs gilde bevegelsen i Danmark. I 1948 ble det første internasjonale møtet holdt i Montreux, med representanter for lignende bevegelser i Sveits, Italia, Holland og Belgia. I 1953 undertegnet 18 land vedtekter for et internasjonalt fellesskap med det hendige navnet International Fellowship of Former Scouts and Guides Amitié International des Scouts et Guides Adultes (IFOFSAG-AIDSEGA). Med dette var en av Robert Baden Powells drømmer ved å gå i oppfyllelse. På 1930-tallet, med grusomhetene under første verdenskrig friskt i minne og ryktene om en ny krig i emning, så Baden-Powell for seg hvordan en bevegelse med tidligere speidere kunne påvirke nasjonene til «å løse problemer ved vennlig kompromiss i stedet for det tåpelige opprop til våpenbruk og politisk strid». Baden-Powell hadde utviklet speiding under Boerkrigen som en slags etterretningstjeneste som unge gutter kunne delta i. Men med tiden skiftet vekten fra krig til fred. Han understrekte hvordan speiding kunne forene ungdom over hele verden i selvstendighet, ansvarsbevissthet, hjelpsomhet og fellesskap. Og disse var verdier som skulle vare livet ut og som voksne kunne være med å spre til kommende generasjoner. I vår tid er religion et viktig moment i det offentlige liv og ikke minst i verdensomspennende konflikter. Baden Powell skrev: «En speider skulle ikke betrakte religion som en biting, men som en livsviktig del av livet for hvert enkelt menneske». I en gudstjeneste under den 7. samling for voksne speidere i Durham, England, 1967, ble bibellesninger flettet sammen med bønner og lesninger fra Koranen. I 1996 ble speidernes verdenskonferanse holdt i Oslo, og hver dag begynte med korte lesninger fra verdens hellige bøker flettet sammen med musikk og lysbilder av Norge. Enhver trenger sin religiøse forankring, men kan berikes av kontakt med andres tro. Endret navn I det samme året endret gildebevegelsen sitt navn til det nåværende International Scout and Guide Fellowship (ISGF). I dag finnes gilder i 61 land, og det finnes enkelte direktemedlemmer i enda flere land. ISGFs prinsipper gjenspeiler visjonen fra dens begynnelse visjonen om fred som Baden Powell hadde for speiderbevegelsen og de voksne som støtter den: 1. å fremme respekt for liv og menneskerettigheter 2. å arbeide for rettferdighet og fred for å kunne skape en bedre verden 3. å bidra til internasjonal forståelse, særlig gjennom vennskap, toleranse og respekt for andre Fredslyset Fredslyset fra Betlehem som skal spres i uken før advent, er en årlig påminnelse om at behovet for fred mellom folkeslag og religioner er stadig aktuelt. 12 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE

13 REISEBREVET Baden-Powell og Lady Baden-Powells gravsted. Speiderhuset i Nyeri. Speiderhuset i Nyeri Foto: Harald B. Pettersen Verdensspeidersjefen, Robert Baden Powell of Gilwell (BP), døde i 1941 i Nyeri i Kenya, og er gravlagt der sammen med sin hustru. Nyeri er en stor by med over 1 million innbyggere, og det sies at BPs gravsted er det mest søkte turistmål i byen. Jeg besøkte stedet første gang i Da var det reist et hus på stedet som skulle være et hus for speiderne, for turister, et museum, toaletter osv. Huset var ikke ferdigstillet da de manglet penger. Gjennom gaver fra speidere og gildemedlemmer i Norge, er huset nå ferdig. Til sammen har vi sendt om lag kr til Nyeri. Toaletter ble bygget i sommer. Det eneste de nå mangler er noe inventar og utstyr. Rigmor Lauridsen fra Danmark, som er medlem av ISGF verdenskomite, besøkte stedet i sommer i forbindelse med starten av St. Georgs Gilder bl.a. i Nyeri. Hun har sendt oss noen bilder som viser hvordan huset har blitt.aktiviteten er bra, og mange besøkende kommer til huset som også har en liten kafè. Museet er ferdig, men de mangler gjenstander som kan vise noe av historien. Rigmor lurer på om ikke Speidermuseet i Norge eventuelt i Norden, kan bli en samarbeidspartner for museet i Nyeri. Gjennom vår støtte til dette bygget har vi vært med på å fullføre en idé som speidersjefen der nede, Peter Kimita, fikk da han ble ny sjef for distriktet: at turistene skulle få oppleve noe når de besøkte graven, at speiderne kunne få selge sine suvenirer der, og at speiderne kunne ha et møtested. I Nyeri er det i dag over speidere, og dette har vært hjelp til selvhjelp. Harald B. Pettersen Internasjonal utvalg KRAKOS i over 30 år Tekst: 25. Oslo Manglerud St. Gilde I mer enn 30 år har gildet vårt, 25. Oslo Manglerud, påtatt seg ansvaret og utført vedlikeholdsarbeider på speiderhytta Skauen, som er én av fem hytter på KRAKOS en seter i Nittedal utenfor Oslo. kr Eiendommen ble kjøpt av cand oecon Edvard Eckhoff, han hadde med seg to kjente speiderledere Chr. Dons og E. M. Jensen. Disse tre møttes en dag i mai 1915 på Østbanestasjonen, hvor de løste billett for 30 øre til Nittedal stasjon. De spaserte fra stasjonen og opp til plassen Høibraaten, som var til salgs. Eckhoff kjøpte den der og da for kr Edvard Eckhoff døde et drøyt år etterpå, eiendommen ble imidlertid testamentert til Kristiania kreds av Norsk Speiderguttforbund. KRAKOS Kristiania krets ble utvidet til også å omfatte hele Akershus fylke, men senere ble den delt, og da var navnet blitt Oslo. Altså KR for Kristiania, AK for Akershus og OS for Oslo. En støtte til speidersaken Etter mange besøk på KRAKOS, som foreldre til speidere, var vi med når troppen hadde turer dit. Vi så at det var et behov for vedlikehold på hyttene og da foreldreforening ble til gilde påtok vi oss og stå for vedlikeholdet av hytta Skauen. Det er en kjensgjerning at det å jobbe sammen styrker fellesskapet og samholdet, og det er godt å tenke tilbake på alle de fine stundene vi har hatt der oppe. Det er en spesielt god følelse å ha støtte speidersaken lokalt. Som Gilde har vi fått lønn i felleskap og et sosialt nettverk vi kan glede oss over. SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN 13

14 PORTRETT Et nettverk for to Tekst og foto: Birdy Birgitte Heneide og Iver Gjendem Midt mellom oppfølging av unger i korps og speider trengte Inger og Reidar Merli noe de kunne gjøre sammen. Da Ingers far innkalte til informasjonsmøte for St. Georgs Gildene ble det en naturlig vei å gå. Å se varmen og omtanken medlemmene har mellom seg, har betydd veldig mye for meg, forteller Inger. Hun har god kjennskap til de to eldre gildene til foreldrene på begge sider. Jeg fikk St. Georgs Gilde inn med morsmelken. Både mor og far var gildemedlemmer, og jeg har derfor kjent til Gildene siden jeg ble født. I tillegg er begge foreldrene til ektemannen Reidar med. 5. Kolbotn St. Georgs Gilde ble dannet av en vennegjeng fra speideren og en del, for Inger, helt nye mennesker. Det gjorde det veldig spennende. Jeg fikk et helt nytt nettverk og det gjorde familien min også. Noen av Gildemedlemmene er også mine beste venner. De er tidligere speidere, og det å holde på slike vennskap betyr veldig mye for meg. Det er noe med å ha noen i ryggen som passer på meg. Resurs for speiderledere Inger mener det bare har vært positivt å være med i Gildene samtidig som hun har vært aktiv speiderleder. Jeg får påfyll, og i Gildet kan jeg hente hjelp og innspill, hvis jeg trenger det. Om noe skjærer seg med et speidermøte, vet jeg at jeg alltid har folk i bakhånd som vil stille opp. Det viktigste er å vite at de er der, for det går jo som regel bra. Inger føler at hennes tilknytning til Gildet har gjort at hun har holdt kontakten med speideren lenger. Hun er nå gruppeassistent i speidergruppa, med biroller i troppen. Vi har et stort nettverk rundt oss som vi får hjelp og inputt av, uten at vi må gjøre noe spesielt for det. Og i motsetning til når man er leder i speideren, så kan vi i Gildene ofte dra på tur eller møter som andre planlegger for oss. Vennskap, toleranse og nytenking Inger mener det er vennskap og toleranse som gjør Gildene så unikt. For meg er vennskap det aller viktigste i Gildearbeidet. Det er noe helt spesielt med det fellesskapet vi har. Speideridealene som ligger i bunn gir oss et felles ståsted. Jeg ønsker at vi skal bli flere, for fellesskapet vårt er så bra. Og jeg tror faktisk at vi har en organisasjon som kan ta vare på de gamle, samtidig som vi lar de nye slippe til. Inger mener det er veldig viktig å tenke nytt. Når vi skal få med oss nye medlemmer, er det viktig at vi tar med oss det som er bra med det gamle. Nye og yngre medlemmer har andre forventninger, og ønsker kanskje å gjøre ting på en litt annen måte. La dem slippe til, men ta vare på det som gjør at gildemedlemmer er med helt til de dør! «Det er lettere å prioritere organiserte Gildemøter sammen med Reidar, enn kaffe med en venninne. Fakta: Inger Merli (44 år) bor på Kolbotn i Oppegård kommune og er gift med Reidar Merli. Sammen har de tre barn på 16, 17 og 20 år. Til daglig jobber hun som virksomhetsleder i to barnehager. Inger har vært speider siden hun var 7 år og er fortsatt speiderleder i 1. Kolbotn. Gildemedlem ble hun for 17 år siden i 5. Kolbotn St. Georgs Gilde. Hun er også styremedlem i St. Georgs Gildene i Norge. 14 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE

15 SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN 15

16 GILDEMESTERMØTET Gildemestermøtet Tekst: Inger Merli Foto: Toril S. Nicolaysen og Iver Gjendem Integrering, Home Hospitality, lansering av ny profil, sosiale medier og speeddating var noen av mange saker som ble tatt opp på Gildemestermøte. 41 gilder var representert på Sanner september Denne gangen var vi ekstra heldige og fikk hilse på to nystarede gilder representert ved Pål Nylenna, Gildemester i Tjernsbråten og Wibecke Aanæs, Gildemester i Frelsesarmeens St. Georgs Gilde. Integrering Prost Hans Erik Raustøl holdt et foredrag som han hadde kalt «Integreringens muligheter og begrensninger». Her trakk han på sine erfaringer fra Holmlia, hvor han hadde flere dialogmøter med mennesker med en annen tro. Han trakk frem at det er lett å være redd for det som er nytt og annerledes det vi ikke kjenner til. Home Hospitality Karen Johanne Strømstad, generalsekretær i Norges speiderforbund, fortalte mer om Home Hospitality, som arrangeres før og etter World Scout Jamboree i Sverige 27. juli 7. august St. Georgs Gildene har tatt utfordringen og vil blant annet bistå med god hjelp fra internasjonal utvalg ved Harald Pettersen. ProfilLansering St. Georgs Gildene har brukt ekstern hjelp for å se på spørsmålet om medlemsvekst. Fotograf Birdy Birgitte Heneide og Grafisk designer Iver Gjendem fra KunstOgSånn har vært leid inn som eksterne konsulenter i denne prosessen. Begge er speidere og har lang erfaring med profileringsarbeid på forskjellige nivåer i Norges speiderforbund. De har gjort grundige spørreundersøkelser i Norges speiderforbund, KFUK KFUM speiderne og internt i St. Georgs Gildene i Norge. I tillegg har profilutkast blitt testet på Hotelt på KM speidernes landsleir Grønn Action på Lista. Erfaringene fra dette arbeidet ble presentert for Gildemestermøtet og ny helhetlig profil ble lagt frem. Spørsmål om riktig logo og logoversjon er avklart og godkjent av ISGF. Implementering av den nye profilen startet i dette nummeret av medlemsbladet St. Georg. Birgitte Heneide holdt også et eget innlegg om bruk av sosiale medier, samt bruk av bilder. St. Georgs Gildene har allerede en gruppe på Facebook, og Birgitte forklarte hvor stort potensialet sosiale medier kan ha for Gildene ved riktig bruk. Speeddating Søndagen kom med morgensolen og ottesang i en av søsterkirkene, før frokost og diverse innslag fra de forskjellige komiteene. Aktiviteten som det knyttet seg mest spenning til, var speeddating. Her fikk alle muligheten til å møte nye ansikter og fortelle litt om hva de ulike Gildene er opptatt av. Dette var også en god anledning til å utveksle tips til hvordan vi kan bli flere medlemmer. Anne Kristin Fegth fra informasjonkomiteen forteller Gildemestermøtet at hun ønsker at St. Georgs Gildene skal være synlige i sosiale medier samt i nettleksikonet Wikipedia. 16 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE

17 HOME HOSPITALITY Follo tar utfordringen Home Hospitality er en mulighet for internasjonale speidere til å utvide sitt opphold på World Scout Jamoboree i Sverige med et opphold i en norsk speiderfamilie. Her får de mulighet til å bli kjent med og oppleve norsk kultur. Det er spesielt de langveisfarende deltakerne som tilbys muligheten for å besøke en nordisk familie. Home hospitality er et samarbeid mellom speiderorganisasjonene og St. Georgs Gildene. Jeg håper dette skal bli et flott samarbeidsprosjekt mellom speiderne og gildene i Follo, sier distrikdsgildemester i Follo, Roar Moe. Prosjektet er et sammarbeid mellom gildene på Kolbotn, Ås og Nesodden. St. Georgs Gildene har tatt utfordringen og vil blant annet bistå med god hjelp fra internasjonal komité. Landsgildeledelsen har bevilget kr til Gildenes Home Hospitality prosjekt. For de internasjonale speiderne vil oppholdet i Follo være først etter verdensspeiderleiren, altså august Hva er World Scout Jamboree? Hvert fjerde år arrangeres World Scout Jamboree, en stor leir for speidere fra hele verden. Neste verdensspeiderleir skal være i Sverige fra 27. juli til 7. august 2011, og vil finne sted ved Rinkaby i Kristianstads kommun i vakre Skåne i Sør-Sverige. Speiderne får oppleve mange utfordrende aktiviteter og flotte speiderminner fra leirbål med opptil andre speidere og ledere. Det hele avsluttes med et fantastisk minnerikt leirbål. Leirstedet i Kristianstad har vært brukt til landsleirer i Sverige flere ganger tidligere, senest i Da deltok også norske speidere. SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN 17

18 SMÅTT OG STORT Aktiviteter november 24. desember Fredslyset 16. desember Kontoret stenger januar Kontoret åpner igjen 22. februar Tenkedagen 23. april St. Georgsdagen 25. april 01. mai Speideraksjonen (Norges speiderforbund) 5. juni? Kvernmoendagen 27. mai Landsgildeledelsemøte mai Landsgildetinget i Moss juni NM i speiding i Østfold (sammarbeid mellom KM speiderne og Norges speiderforbund) 27. juli 7. august World Scout Jamboree i Sverige (WSJ) august WSJ Home Hospitality i Follo 26. september 2. oktober Verdenskonferanse i Italia oktober JOTA/JOTI 25. oktober Fellowshipdagen olav ny formann i Europakomiteen På Europakonferansen på Kypros ble landsgildemester Olav Balle, valgt til formann i Europakomiteen i ISGF for tre år. Olav tar over vervet etter Jane Wardropper. Konferansen ble holdt i byen Ayia Napa på Kypros november Europakonferanse i 2013 Landene i Nordic Baltic Sub Region (NBSR), har gått sammen om å invitere til Europakonferanse i 2013 Takk for Gaver! St. Georgsfondet (Kontonr.: ) 2. Romerike kr Kvernmoen (Kontonr.: ) Oslo Distrikt, medlemsmøte kr 1100 Haiti 1. Nidaros kr 700 Tekst og foto: Birdy Birgitte Heneide og Iver Gjendem St. Georgs Gildene i Norge (Kontonr.: ) Foto: Wibecke Aasnæs Nytt St. Georgs Gilde Frelsesarmeens St. Georgs Gilde: Wibecke Aasnæs GM, Torveig Sæthre, Anne Marie Terøy, Birgit T. Fosen, Anne Sofie Lund, John Bjartveit, Jostein Micaelsen, Marit E. Micaelsen, Ågot Abrahamsen, Jan G. Abrahamsen, Henrik Bååth, Aud Zindsen, Heidi Gommerud, Kolbjørn Ørsnes, Mona Iren Enstad, Nils Petter Enstad, Anne Karin Sørvaag, Jorun Jevanord, Arnt Rikard Alvestad, Hanne C. Drangsholt, Hans Jørgen Heer. Nye medlemmer 1. Nidaros: Åse Svanholm 1. Rauma: Berit M.M. Bø og Solfrid Harvold Gabriel Herman Winsnes 1. Trondheim Nora Johansen, 1. Kolbotn Anne Mathea Leidland, 1. Romerike Else Aasum, 2. Steinkjer Else Slemmen, 1. Ås Tanker om Fredslyset! Fredslyset fra Betlehem er ikke et magisk symbol som i seg selv er i stand til å skape fred. Det skal minne oss alle på å skape fred i verden, og det skal skape bevissthet om dette i hverdagen. Den lille flammen som sendes fra lykt til lykt, fra hånd til hånd, skal være er tegn på fred mellom oss alle. Akkurat som flammen blir gitt fra ett lys til et annet, bør fred også bli gitt videre. Den 24. desember vil millioner av hjem ha Fredslyset fra Betlehem brennende hos seg, som et symbol på global oppmerksomhet, og for at fred er det eneste som kan binde oss alle sammen. Aleš Cerin Medlem av World Comittee, ISGF 18 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE

19 NSFs SPEIDERTING Norges speiderforbunds nye speidersjef, Solveig Schytz (34). St. Georgs Gildenes Egil Hultin hilste Norges speiderforbunds landsmøte Speidertinget. Engasjert Speiderting Ny speidersjef og Ingelsrud speidersenter kan selges, er noen av det Norges speiderforbunds landsmøte Speidertinget har bestemt. Tekst: Iver Gjendem, Nina Blix og Silje Høysæter Foto: Nina Blix v/norges speiderforbund ny Speidersjef Solveig Schytz ble valgt som ny speidersjef på Speidertinget i Lyngdal oktober Hun tar over vervet etter Lars Atle Andersen. Schytz er 34 år og bor i Ås. Dette blir veldig spennende, sier Solveig Schytz. Det er et privilegium å få lede en barne- og ungdomsorganisasjon som er i en spennende utviklingsfase. Vi øker i medlemstall og i aktivitetsnivå over hele landet, og engasjementet er utrolig høyt. Vi har fantastisk mange dyktige ledere rundt omkring i Norge som sørger for at mange tusen barn og unge har et godt fritidstilbud hver uke. Schytz har lang fartstid i fullmakt til å avhende Ingelsrud speidersenter. Det har vært knyttet stor spenning til den såkalte eiendomssaken, og særlig saken om Ingelsrud gård har engasjert og skapt debatt. Argumentene for avhending av speidersenteret har i stor grad bygget på et økonomisk aspekt. Bygningsmassen er i dårlig forfatning, og Komitè Ingelsrud kom i 2004 frem til at en tilstrekkelig oppgradering av eiendommen den gang ville koste forbundet 4,3 millioner. I tillegg ville det være årlige følgekostnader på rundt kr de neste fem årene. Ingelsrud speidersenter er Norges speiderforbunds nasjonale speidersenter. Senteret består av et velholdt gammelt hovedhus, stor Egil Hilste tinget Styremedlem i St. Georgs Gildene, Egil Hultin, hilste Speidertinget. Han forklarte grundig hvem Gildene er og avklarte hvem Gildene ønsker å rekrutere. Hultin fortalte også at Landsgildeledelsen har bevilget kr til Gildenes Home Hospitality prosjekt World Scout Jamboree i Sverige i På St. Georg Gildenes gruppe på Facebook kan vi lese følgende innlegg fra tidligere speidersjef i Norges speiderforbund Carsten Henrik Pihl: «Egil Hultin holder hilsen til NSFs Tekst og foto: Birdy Birgitte Heneide og Iver Gjendem v/kunstogsånn speideren. Hun er opprinnelig og innholdsrik driftsbygning, en speiderting fra St. Georgs Gildene. fra Molde og startet som speider del andre bygninger og innmark og «Vi har speidingen under huden og og leder her. I dag er hun aktiv i utmark på til sammen 870 mål. vi ønsker å hjelpe dagens speidere.» 1. Ås speidergruppe i Akershus. Et naturlig sted å gå når man Hun var visespeidersjef i Norges Hedret med Sølvulven er «ferdig» med speidingen.» speiderforbund fra 2006 til 2008, De som mottok sølvulven var programsjef for organisasjonens Tore Arnesen, Svein Otto Aure, landsleir i 2005, i tillegg til at Karen Johanne Strømstad og hun har erfaring fra en rekke Solveig Schytz. andre prosjekter og komiteer. Sølvulven er det øverste hederstegnet i Norges Kan selge Ingelsrud speiderforbund, og deles ut til Med 77 av 98 stemmer vedtok medlemmer som har gjort et særlig Speidertinget å gi speiderstyret fortjenestefullt arbeid for forbundet. SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN 19

20 Returadresse: St. Georgs Gildene i Norge Postboks 6840 St. Olavs plass 0130 OSLO

Protokoll fra Landsgildeledelsens møte nr. 1/2008

Protokoll fra Landsgildeledelsens møte nr. 1/2008 Protokoll fra Landsgildeledelsens møte nr. 1/2008 Sted: Møtelokale Urban, NSF, St. Olavs gate 25. Oslo Tid: Fredag 8/2 kl. 17.00 21.00 Lørdag 9/2 kl. 09.15 14.00 Tilstede: Olav Balle, Karin R. Thompson,

Detaljer

Protokoll fra møte nr. 3/11 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge

Protokoll fra møte nr. 3/11 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Protokoll fra møte nr. 3/11 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Tilstede: Karin R. Thompson, Vivi Heine, Trond Walstad, Thormod Myhre, Vibeke Gordner og Inger Merli. Speiderrepresentant Christen

Detaljer

Mandag - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #9.06

Mandag - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #9.06 Mandag - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #9.06 Speidertinget nærmer seg med stormskritt. Helgen 3.-5. november skal ny speidersjef og nytt speiderstyre velges, nye lover skal vedtas eller forkastes,

Detaljer

Protokoll fra møte nr. 4/2009 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge

Protokoll fra møte nr. 4/2009 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Protokoll fra møte nr. 4/2009 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Sted: Norges speiderforbund, St. Olavs gate 25. 3.etg. Tid: Fredag 4/12 kl. 17.00 1945. Lørdag 5/12 kl. 9.30 14.15. Tilstede:

Detaljer

Protokoll fra Landsgildeledelsens møte nr. 4/2008

Protokoll fra Landsgildeledelsens møte nr. 4/2008 Protokoll fra Landsgildeledelsens møte nr. 4/2008 Sted: Sanner Hotell, Gran på Hadeland. Før Gildemestermøtet. Tid: Fredag 12 sept. kl. 17.30 22.30 Lørdag 13. Sept. kl. 09.00 11.30 Tilstede: Olav Balle,

Detaljer

SPEIDERHATTEN. Vesterlen Speidermuseums merke. Vi ser for oss et merke som er likt for alle enheter i gruppene innen for NSF og KFUK-KFUM speiderne.

SPEIDERHATTEN. Vesterlen Speidermuseums merke. Vi ser for oss et merke som er likt for alle enheter i gruppene innen for NSF og KFUK-KFUM speiderne. SPEIDERHATTEN Vesterlen Speidermuseums merke Mål for merket er todelt: se lederveiledning. Med et museums besøk ønsker vi å gjøre speiderne bevist på at speider arbeidet har eksistert i en annen utforming

Detaljer

Nyhetsbrev. - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #09.10. I denne utgaven av nyhetsbrevet kan du lese om følgende:

Nyhetsbrev. - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #09.10. I denne utgaven av nyhetsbrevet kan du lese om følgende: Nyhetsbrev - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #09.10. I denne utgaven av nyhetsbrevet kan du lese om følgende: NYHETER [følg med] Kjempemulighet: Opplev Liberia i to måneder Speiderkalenderen

Detaljer

Referat fra styremøte nr. 1/2010 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge. Sak nr. 1/10 Protokoll fra LGL møte nr 4/2009

Referat fra styremøte nr. 1/2010 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge. Sak nr. 1/10 Protokoll fra LGL møte nr 4/2009 Referat fra styremøte nr. 1/2010 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Sted: Gildekontoret, St. Olavs gate 25. 3.etg. Tid: Fredag 12/2 kl. 17.00 ca. 21.00 Lørdag 13/2 kl. 9.30 14.00 Tilstede:

Detaljer

Asker 2014 - Tett på. Tenker du å være med på leir til sommeren. Vi er mange fra Bekkefaret som kommer til å reise, og håper du også vil være med.

Asker 2014 - Tett på. Tenker du å være med på leir til sommeren. Vi er mange fra Bekkefaret som kommer til å reise, og håper du også vil være med. Asker 2014 - Tett på I sommer var mange av oss på leir i Stavanger, sammen med 12 000 speidere. Allerede til sommeren er det klart for en ny storleir. Asker 2014 kan kanskje samle over 8000 andre engasjerte

Detaljer

Foreldremøte 11 sep 2013 Norges speiderforbund Agenda > Hvem er vi? > Hva forventer dere og speiderne deres? > Økonomi > Foreldrelaget > Kirken! > Møte med enhetsledere! 2 Kjølberg speidergruppe 3 Kjølberg

Detaljer

Ny speiderlov. Første avsjekk BEREDT. Toppledersamling NSF, Gruppeledersamling KFUK-KFUM-speiderne november 2013. Speidernes fellesorganisasjon

Ny speiderlov. Første avsjekk BEREDT. Toppledersamling NSF, Gruppeledersamling KFUK-KFUM-speiderne november 2013. Speidernes fellesorganisasjon BEREDT - HVER DAG Ny speiderlov Første avsjekk Toppledersamling NSF, Gruppeledersamling KFUK-KFUM-speiderne november 2013 Speidernes fellesorganisasjon Forord Speiderlovskomiteen presenterer her første

Detaljer

SPEIDERHATTEN. Vesterlen Speidermuseums merke. Vi ser for oss et merke som er likt for alle enheter i gruppene innen for NSF og KFUK-KFUM speiderne.

SPEIDERHATTEN. Vesterlen Speidermuseums merke. Vi ser for oss et merke som er likt for alle enheter i gruppene innen for NSF og KFUK-KFUM speiderne. SPEIDERHATTEN Vesterlen Speidermuseums merke Mål for merket er todelt: se lederveiledning. Med et museums besøk ønsker vi å gjøre speiderne bevist på at speider arbeidet har eksistert i en annen utforming

Detaljer

Speidernes fellesorganisasjon

Speidernes fellesorganisasjon Speidernes fellesorganisasjon PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SPEIDERNES FELLESORGANISASJON 2006 Møtet ble holdt 18. mars på Ingelsrud speidersenter. Følgende deltok på møtet: Fra Norges KFUK-KFUM-speidere:

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena VELKOMMEN TIL DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104K Hilsen fra President

Detaljer

Påmelding til sommerleir Grøtavær leirskole 3.8. 8.8.2009. Medl.nr i ADHD Norge: (må påføres og kontingent må være betalt)

Påmelding til sommerleir Grøtavær leirskole 3.8. 8.8.2009. Medl.nr i ADHD Norge: (må påføres og kontingent må være betalt) Nr. 1-2009:Nr. 1-2009 30-03-09 11:46 Side 34 Av aktiviteter denne uken kan vi nevne fjelltur, fisking, vandring i rullesteinsfjære, overnatting i lavvo, klatring med mer. Leiren er åpen for barn i grunnskolen

Detaljer

Nyhetsbrev - grupper. Nyheter. I denne utgaven av nyhetsbrevet kan du lese om følgende: NYHETER [følg med]

Nyhetsbrev - grupper. Nyheter. I denne utgaven av nyhetsbrevet kan du lese om følgende: NYHETER [følg med] Nyhetsbrev - grupper - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #3.11. I denne utgaven av nyhetsbrevet kan du lese om følgende: NYHETER [følg med] Mulighet: Lær mer om mangfold i speideren i Helsinki

Detaljer

Informasjon vedrørende Ung:leder-programmet og samling 1

Informasjon vedrørende Ung:leder-programmet og samling 1 Oslo 23. august 2012 Informasjonsskriv 1 av 2 Vedr: Samling 1 den 21-23 sep Informasjon vedrørende Ung:leder-programmet og samling 1 Hei Ung:leder! Gratulerer, du er tatt ut til vårt Ung:leder- program,

Detaljer

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte Til voksne og ungdom med CP foreldre Januar 2017 CP foreningen i Buskerud inviterer til ny LIKEMANNSAMLING VÅREN 2017 for ungdom og voksne med CP og andre interesserte på Sundvolden hotell helgen 17.-19.

Detaljer

Protokoll fra møte 4/11-2011 Arbeidshelg i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge

Protokoll fra møte 4/11-2011 Arbeidshelg i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Protokoll fra møte 4/11-2011 Arbeidshelg i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Sted: Venabygdsfjellet Dato: 28. 30. Oktober 2011 Tilstede: Karin R. Thompson, Thormod Myhre, Trond Walstad, Vibeke

Detaljer

Rundløype - Speiderhistorie - Dommerinstruks

Rundløype - Speiderhistorie - Dommerinstruks Rundløype - Speiderhistorie - Dommerinstruks Her har Programkomiteen til NM i speiding 2011 beskrevet for postmannskapene hvordan denne posten skal fungere og hvordan speiderne skal bedømmes på denne posten.

Detaljer

INVITASJON TIL HØSTMØTE 2012

INVITASJON TIL HØSTMØTE 2012 N o r s k D y s t o n i f o r e n i n g www.dystoni.no INVITASJON TIL HØSTMØTE 2012 LØRDAG 27. OG SØNDAG 28. OKTOBER PÅ SCANDIC NEPTUN HOTEL, BERGEN VI HAR DEN GLEDE Å INVITERE DEG MED LEDSAGER TIL HØSTMØTE.

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

LANDSGILDETINGET ST. GEORG MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE #02.2011 SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN

LANDSGILDETINGET ST. GEORG MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE #02.2011 SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN LANDSGILDETINGET ST. GEORG MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE #02.2011 SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN LEDER SPEIDING I NORGE I 100 ÅR! Norsk Speidergut-Forbund ble stiftet 25. mars 1911, derfor

Detaljer

Protokoll fra møte nr. 2/2009 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge

Protokoll fra møte nr. 2/2009 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Protokoll fra møte nr. 2/2009 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Sted: Speidernes hus, Fjellbruvegen 17, Molde. Tid: Fredag 5. Juni kl. 11.00 Tilstede: Olav Balle, Karin R. Thompson, Bjørn

Detaljer

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 1 Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 Fra boka Barns rettigheter en reise den engelske versjonen. Finnes nå i Norsk oversettelse. Til medlemmer i Norsk Reggio Emilia-nettverk (NREN) Kjære medlemmer. Det

Detaljer

Protokoll fra Landsgildeledelsens møte nr. 5/ 2008.

Protokoll fra Landsgildeledelsens møte nr. 5/ 2008. Protokoll fra Landsgildeledelsens møte nr. 5/ 2008. Sted: Gildekontoret, St. Olavs gate 25. Oslo Tid: Fredag 28/11 kl. 17.00 ca. 19.30 Lørdag 29/11 kl. 9.15 14.00 Tilstede: Olav Balle, Karin R. Thompson,

Detaljer

Invitasjon til det 29. distriktsmøtet i Lions distrikt 104K

Invitasjon til det 29. distriktsmøtet i Lions distrikt 104K Utgave 3 Ut Utgave Invitasjon til det 29. distriktsmøtet i Lions distrikt 104K Vinger Hotell & Spa Kongsvinger 19.- 21. april 2013 Arrangør: Lions Club Odal Velkommen til Distriktsmøtet 2013 Det er en

Detaljer

BØNES SPEIDERGRUPPE NORGES SPEIDERFORBUND

BØNES SPEIDERGRUPPE NORGES SPEIDERFORBUND BØNES SPEIDERGRUPPE NORGES SPEIDERFORBUND VELKOMMEN 2008/2009 VELKOMMEN SOM SPEIDER I BØNES SPEIDERGRUPPE I denne trykksaken vil dere finne en del opplysninger om vårt arbeid samt diverse praktiske detaljer.

Detaljer

Velkommen som delegat til Speiderforum

Velkommen som delegat til Speiderforum Velkommen som delegat til Speiderforum Speiderforum begynner å nærme seg og her kommer informasjon fra oss i prosjektgruppa. Hva er Speiderforum? - Et forum hvor unge speidere skal få en mulighet til å

Detaljer

HØSTFERIETUR til First Hotel Aalborg oktober

HØSTFERIETUR til First Hotel Aalborg oktober Cerebralpareseforeningen i Buskerud ønsker alle medlemmer velkommen til HØSTFERIETUR til First Hotel Aalborg 04.-08 oktober Påmeldings- og betalingsfrist er 15. august Hentet fra hotellets mediabank Fasadebilde

Detaljer

Vi er i gang å utarbeide program som kan passe for vandrere hvor vi bl.a. forteller om det forbudte speiderarbeidet under 2. verdenskrig.

Vi er i gang å utarbeide program som kan passe for vandrere hvor vi bl.a. forteller om det forbudte speiderarbeidet under 2. verdenskrig. Nytt fra VESTERLEN SPEIDERMUSEUM - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaljer

PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE 17. JANUAR Møtet ble holdt på Forbundskontoret i Øvre Vollgate 9, Oslo. Følgende deltok på møtet:

PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE 17. JANUAR Møtet ble holdt på Forbundskontoret i Øvre Vollgate 9, Oslo. Følgende deltok på møtet: Norges speiderforbund Dok. nr. 13/06 Øvre Vollgate 9, 0158 Oslo PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE 17. JANUAR 2006 Møtet ble holdt på Forbundskontoret i Øvre Vollgate 9, Oslo. Følgende deltok på møtet:

Detaljer

Velkommen som delegat til Roverforum

Velkommen som delegat til Roverforum Velkommen som delegat til Roverforum Roverforum begynner å nærme seg og her kommer informasjon fra oss i prosjektgruppa. Hva er Roverforum? - Et forum hvor unge rovere skal få en mulighet til å ytre sine

Detaljer

Vi har en tydelig visjon og ved å si «best», har vi fokus på fokus på kvalitet. «Lions skal være Norges beste humanitære serviceorganisasjon.

Vi har en tydelig visjon og ved å si «best», har vi fokus på fokus på kvalitet. «Lions skal være Norges beste humanitære serviceorganisasjon. 1 Forsiden Kjære Lions og venner av Lions Jeg heter Vibeke Aasland og noen av dere kjenner meg nok som redaktør av Lionsbladet. Nå skal jeg presentere LIONS NORGE RUNDT, et prosjekt som skal sette fokus

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Prosjekttittel: Juleverksted Williams Syndrom. Prosjektnr: Virksomhetsområde: Rehabilitering.

SLUTTRAPPORT. Prosjekttittel: Juleverksted Williams Syndrom. Prosjektnr: Virksomhetsområde: Rehabilitering. SLUTTRAPPORT Prosjekttittel: Juleverksted Williams Syndrom Prosjektnr: 2013-3-377 Virksomhetsområde: Rehabilitering Organisasjon: Foreningen for hjertesyke barn, Foreningen for Williams Syndrom 1 Forord

Detaljer

Invitasjon til NAS Høstmøte 2009. Spesialtema: Elektroakustikk og persepsjon

Invitasjon til NAS Høstmøte 2009. Spesialtema: Elektroakustikk og persepsjon Invitasjon til NAS Høstmøte 2009 16. 17. oktober, 2009 Sted: Nova Konferansesenter Trondheim Spesialtema: Elektroakustikk og persepsjon Foreløpig program Torsdag 15. oktober Etter 17.00 Ukerevy Studentersamfunnet

Detaljer

VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS!

VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS! 1 NAGS Norske Amatørgeologers Sammenslutning TIL FORENINGENE NAGS v/ Jan Stenløkk Kyrkjeveien 10 4070 RANDABERG Tlf. 5141 0826 jansten123@online.no Ålesund 15.02.2015 VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS! Landsmøtet

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2013. Hei alle sammen og velkommen til nytt barnehage år på Sølje! Vi håper dere alle har hatt en flott sommer og kost dere med de søte små. For oss på Sølje var det

Detaljer

Norges speiderforbund Dok. nr. 70/07 PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE 24. 26. AUGUST 2007

Norges speiderforbund Dok. nr. 70/07 PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE 24. 26. AUGUST 2007 Norges speiderforbund Dok. nr. 70/07 PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE 24. 26. AUGUST 2007 Møtet ble holdt på Havbraatt med start i Tønsberg, overnatting ved Son og avslutning ved Lysaker. Skipper var

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET FEBRUAR 2012 Hei alle sammen Vi er på vei mot våren og vi gleder oss over at sola titter mer frem og at temperaturen stiger! Denne måneden har vi hatt karnevalsfeiring og

Detaljer

Sydentur med reiseklubben til Mahmutlar Tyrkia

Sydentur med reiseklubben til Mahmutlar Tyrkia Til info før vi drar nedover. Denne turen er lagt opp slik at alle som vil være med bestiller sin egen flybillett. Det er svært mange muligheter for å komme seg til og fra Tyrkia, og forskjellige priser.

Detaljer

PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE FEBRUAR 2007

PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE FEBRUAR 2007 Norges speiderforbund Dok. nr. 20/07 PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE 9 10. FEBRUAR 2007 Møtet ble holdt på Forbundskontoret i St. Olavs gate 25, Oslo. Følgende deltok: Fra Speiderstyret: Fra Forbundskontoret:

Detaljer

Foreløpig program. Dag. Eldre speidere (f. 1990) Yngre speidere (f. 1993) Tirsdag 19. juli. Avreise fra Sola til Gardermoen

Foreløpig program. Dag. Eldre speidere (f. 1990) Yngre speidere (f. 1993) Tirsdag 19. juli. Avreise fra Sola til Gardermoen Planleggingskomiteen for Islandsturen neste sommer har hatt to møter og nå er tidspunkt for turen bestemt og vi vet omtrent hvor mye turen kommer til å koste. Vi ser for oss et delt opplegg hvor de eldste

Detaljer

Ledere. Torill. Beate Karin. Øyvind. Are

Ledere. Torill. Beate Karin. Øyvind. Are 1. Bodø skal til Ledere Torill Beate Karin Are Øyvind Forhåndsoppgaver Imponerende forberedelser Med landsleiren ønsker vi å sette fokus på det vi driver med som speidere og det vi er gode på. Målet er

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

INVITASJON TIL ÅRSMØTE OG 20-ÅRS JUBILEUM 2013

INVITASJON TIL ÅRSMØTE OG 20-ÅRS JUBILEUM 2013 N o r s k D y s t o n i f o r e n i n g www.dystoni.no INVITASJON TIL ÅRSMØTE OG 20-ÅRS JUBILEUM 2013 LØRDAG 09. OG SØNDAG 10. MARS PÅ THON HOTEL ARENA, LILLESTRØM VI HAR DEN GLEDE Å INVITERE DEG MED LEDSAGER

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015

Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015 Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015 Alle ungdommer i Foreningen for hjertesyke barn, har nå mulighet til å delta på leir som er arrangert av andre regioner

Detaljer

Program Det skal legges vekt på patruljeliv, og tema for en stor del av leiren er Patruljen på haik.

Program Det skal legges vekt på patruljeliv, og tema for en stor del av leiren er Patruljen på haik. REFERAT FRA MØTE I KOMITÉ SPEIDING 30. OKTOBER 2011 Til stede: Arne Nørstebø (leder), Elin Vannes, Ingeborg Engh, Kathrine Myhre Nordby, Morten Qvenild Andersen, Raymond Homme, Solveig Ugelstad Rivelsrud

Detaljer

Norges speiderforbund Dok. nr. 29/07 PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE MARS 2007

Norges speiderforbund Dok. nr. 29/07 PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE MARS 2007 Norges speiderforbund Dok. nr. 29/07 PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE 16 18. MARS 2007 Møtet ble holdt på Norges KFUK KFUM speidere sitt leirsted Nordtangen samme helg som representantskapsmøtet i Speidernes

Detaljer

Strategiplan Nes- Årnes Speidergruppe 2014-2019

Strategiplan Nes- Årnes Speidergruppe 2014-2019 Strategiplan Nes- Årnes Speidergruppe 2014-2019 Visjon Nes-Årnes Speidergruppe skal være en stor, aktiv og levedyktig frilufts gruppe med tilbud til alle aldersgrupper i hele kommunen. Hovedmål I 2019

Detaljer

Endelig er 2014 her og ventetiden på landsleiren er over! Påmeldingen åpnet 1. januar, og du oppfordres herved til å melde deg på nå!

Endelig er 2014 her og ventetiden på landsleiren er over! Påmeldingen åpnet 1. januar, og du oppfordres herved til å melde deg på nå! > ASKER 01 LANDSLEIRBREV 3 Endelig er 01 her og ventetiden på landsleiren er over! Påmeldingen åpnet 1. januar, og du oppfordres herved til å melde deg på nå! Dette landsleirbrevet inneholder viktig informasjon

Detaljer

Norges speiderforbund St. Olavs gate 25 0130 Oslo Dok. nr. 24/07

Norges speiderforbund St. Olavs gate 25 0130 Oslo Dok. nr. 24/07 Norges speiderforbund St. Olavs gate 25 0130 Oslo Dok. nr. 24/07 Komite speiding REFERAT FRA MØTE I KOMITE SPEIDING (KS) 9 10. FEBRUAR 2007 Til stede: Hanne Mette Lundberg (leder), Inger Bjørshol, Kirsten

Detaljer

102.1 Lover og retningslinjer for Norges speiderforbund

102.1 Lover og retningslinjer for Norges speiderforbund 102.1 Lover og retningslinjer for Norges speiderforbund Her finner du lovene i kortversjon, der det viktigste for gruppe, krets og forbund er tatt med. I 102.2 finner du grunnregler og lover for Norges

Detaljer

Informasjons- og foreldremøte

Informasjons- og foreldremøte Godeset Speidergruppe Vesterlen krets av Norges Speiderforbund (NSF) Informasjons- og foreldremøte 16.09.2014 Arne Sørbø, Gruppeleder Side - 1 Agenda Side - 2 Hva er speiding Speideridealene Ord og uttrykk

Detaljer

INVITASJON TIL HØSTMØTE 2011

INVITASJON TIL HØSTMØTE 2011 N o r s k D y s t o n i f o r e n i n g www.dystoni.no INVITASJON TIL HØSTMØTE 2011 LØRDAG 05. OG SØNDAG 06.NOVEMBER 2011 RICA NIDELVEN HOTEL, TRONDHEIM VI HAR DEN GLEDE Å INVITERE DEG MED LEDSAGER TIL

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2010 Den internasjonale sommerskole ISSN 0120

Detaljer

Forklaringer til 2. høringsrunde for revisjon av grunnreglene i Norges speiderforbund

Forklaringer til 2. høringsrunde for revisjon av grunnreglene i Norges speiderforbund Arbeidsgruppe Revisjon grunnregler, desember 2015 Forklaringer til 2. høringsrunde for revisjon av grunnreglene i Norges speiderforbund Vi ønsker å takke alle som så langt har kommet med tilbakemeldinger.

Detaljer

Alle må levere endelig påmelding, også de som har fylt ut lappen for foreløpig påmelding!

Alle må levere endelig påmelding, også de som har fylt ut lappen for foreløpig påmelding! Planleggingskomitéen for Islandsturen i sommer har nå hatt flere møter. Vi har hatt en foreløpig påmelding ute hvor 23 personer har meldt sin interesse.på grunn av at prisen på leiren stiger med ca 200

Detaljer

Normisjon inviterer til Spa og aktivitetsferie i Krakow 28. sept. 3. okt. 2012

Normisjon inviterer til Spa og aktivitetsferie i Krakow 28. sept. 3. okt. 2012 Normisjon inviterer til Spa og aktivitetsferie i Krakow 28. sept. 3. okt. 2012 Har du lyst til å unne deg en liten stans før høstmørket setter inn? Turen er for voksne som savner et tilbud som ikke retter

Detaljer

Så hva er affiliate markedsføring?

Så hva er affiliate markedsføring? Så hva er affiliate markedsføring? Affiliate markedsføring er en internettbasert markedsføring hvor Altshop belønner deg for hver kunde som du rekrutterer til Altshop. Vi vil ta godt hånd om dem for deg

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

VELKOMMEN TIL FO-STUDENTENES LOKALLAGSKONFERANSE 2015

VELKOMMEN TIL FO-STUDENTENES LOKALLAGSKONFERANSE 2015 Lokallagskonferansen i Sandnes(2012) VELKOMMEN TIL FO-STUDENTENES LOKALLAGSKONFERANSE 2015 12.-14. juni på Gardermoen utenfor Oslo FO-Studentenes arbeidsutvalg (AU) og lokallaget ved Diakonhjemmets Høgskole

Detaljer

Senior Reiser «Allsang på grensen»

Senior Reiser «Allsang på grensen» Senior Reiser «Allsang på grensen» m/ Fredrikstad & Hvaler 10.08 14.08.2015 Dag 1 Mandag 10.08.2015 Stavanger Halden Avreise fra Skipper Worse Ledaal kl.08.00 og turen går via Kristiansand og Arendal inn

Detaljer

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Kjære Reggio-nettverksmedlemmer, En rask informasjon om hva som kommer av arrangementer i nettverkets regi framover: Kurs Først på programmet er et dagskurs med Psykolog

Detaljer

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Informasjon om Norges speiderforbunds landsleir Utopia 4. 11.juli 2009, Åndalsnes Bønes speidertropp på landsleir 3. 11. juli Utopia Norges speiderforbunds landsleir 2009, Åndalsnes 2 Landsleir 2009 >

Detaljer

Invitasjon til kurs for Unge Bønder på 20-22. februar 2015

Invitasjon til kurs for Unge Bønder på 20-22. februar 2015 1 av 5 Lokallagene i Nordland Vår saksbehandler Hilde Furuseth Johansen +47 75 50 60 64 Deres dato Deres referanse Invitasjon til kurs for Unge Bønder på 20-22. februar 2015 Vi inviterer nå til det årlige

Detaljer

VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS!

VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS! 1 NAGS Norske Amatørgeologers Sammenslutning TIL FORENINGENE NAGS v/ Jan Stenløkk Kyrkjeveien 10 4070 RANDABERG Tlf. 5141 0826 jansten123@online.no Ålesund 15.02.2015 VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS! Landsmøtet

Detaljer

Speidernes fellesorganisasjon (Vedtekter vedtatt av Representantskapet 14.03.04)

Speidernes fellesorganisasjon (Vedtekter vedtatt av Representantskapet 14.03.04) Speidernes fellesorganisasjon (Vedtekter vedtatt av Representantskapet 14.03.04) VEDTEKTER Speidernes fellesorganisasjon er en sammenslutning av selvstendige, norske speiderforbund som ved sammenslutningen

Detaljer

FORELDREMØTE. Tranby Speidergruppe 27. oktober 2015

FORELDREMØTE. Tranby Speidergruppe 27. oktober 2015 FORELDREMØTE Tranby Speidergruppe 27. oktober 2015 Agenda Litt om speideren Speiderutrykk Speiderskjorta Godt og varmt Web og facebook Terminliste Pakking Nytt speidersted Mandagsmøtene Bjønnehytta Utstyr

Detaljer

Invitasjon til gastro-weekend i Lofoten 13.-15.mars 2015

Invitasjon til gastro-weekend i Lofoten 13.-15.mars 2015 Erling Riisnæs - IMI AS Fra: Chaine des Rotisseurs, Bailliage d Arctique på vegne av Chaine des Rotisseurs, Bailliage d Arctique Sendt: 28. januar

Detaljer

World Scout Jamboree 2015 (WSJ 2015)

World Scout Jamboree 2015 (WSJ 2015) World Scout Jamboree 2015 (WSJ 2015) 1. informasjonsbrev, desember 2013 Ta vare på dette brevet. Vi har gleden av å ønske deg velkommen som deltaker på den 23. verdensjamboreen i Japan 28. juli 8. august

Detaljer

8.1 ETABLERING AV NORSK SPEIDING

8.1 ETABLERING AV NORSK SPEIDING 8.1 ETABLERING AV NORSK SPEIDING Generelt og historie. Diskusjonen om et større fellesskap mellom speiderforbundene i Norge har, i forskjellige former pågått fra midten av 1970 årene. Dette førte den gang

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

ÅRSBERETNING 2006 FOR ØVRE BUSKERUD KRETS AV NORGES SPEIDERFORBUND

ÅRSBERETNING 2006 FOR ØVRE BUSKERUD KRETS AV NORGES SPEIDERFORBUND ÅRSBERETNING 2006 FOR ØVRE BUSKERUD KRETS AV NORGES SPEIDERFORBUND Øvre Buskerud krets har pr. 31.12.2006 57 småspeidere, 134 speidere, 8 rovere, 36 ledere, 25 O.G. og direktemedlemmer. Medlemmene er fordelt

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 Handlingsplan for Revehi 2012-2013 Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 INNLEDNING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

St. Georgs Gildene i Norge

St. Georgs Gildene i Norge Alltid beredt! St. Georgs Gildene i Norge tilbudet til deg som er speider i sinnet uansett tidligere speidererfaring! En gang speider alltid speider! Har du gått og vasset klissvåt gjennom regnet og allikevel

Detaljer

STORSAMLING. Velkommen til en frihelg med faglig påfyll, nyttig erfaringsutveksling og hyggelig samvær. Fredag 20. september til

STORSAMLING. Velkommen til en frihelg med faglig påfyll, nyttig erfaringsutveksling og hyggelig samvær. Fredag 20. september til STORSAMLING Fredag 20. september til 2013 søndag 22. september blir det Storsamling på Thon Hotel Arena på Lillestrøm. De to siste årene har vi opplevd et stort og trivelig fellesskap på CP-foreningens

Detaljer

Gruppepost februar. Ha et godt speidersemsester! Speiderhilsen. Svein Olav Ekvik Informasjons- og markedsføringskonsulent

Gruppepost februar. Ha et godt speidersemsester! Speiderhilsen. Svein Olav Ekvik Informasjons- og markedsføringskonsulent Kjære gruppeleder Vi er i gang med et nytt speidersemester og det er godt å se at året som ligger foran oss er fullt av høydepunkter. Det er kun seks måneder igjen til landsleiren på Røros, og vi kjenner

Detaljer

Kurs for kjøkkenpersonalet

Kurs for kjøkkenpersonalet Til Skolen v/rektor NKFs lokallagsleder Rundskriv S 18-2005 Rundskriv L 16-2005 Oslo, 30. september 2005 J.nr.: 168.05/A.1.10 Kurs for kjøkkenpersonalet NKF inviterer til kurs for kjøkkenledere, kokker,

Detaljer

15. mars 2013. Side 1 av 7

15. mars 2013. Side 1 av 7 Årsrapport 2012 15. mars 2013 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2012 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen ble lagt til Badeland Gjestegård på Raufoss og

Detaljer

Velkommen til FABEKOS JUBILEUMSKONFERANSE TROMSØ 4. - 5. APRIL 2014

Velkommen til FABEKOS JUBILEUMSKONFERANSE TROMSØ 4. - 5. APRIL 2014 Velkommen til FABEKOS JUBILEUMSKONFERANSE TROMSØ 4. - 5. APRIL 2014 FABEKO FYLLER 50 ÅR! Vi har derfor gleden av å invitere til jubileumskonferanse (Fabrikkbetongkonferanse nr. 44) 4. 5. april 2014. Konferansen

Detaljer

Nasjonal messe for ungdomsbedrifter 23. og 24. april 2009

Nasjonal messe for ungdomsbedrifter 23. og 24. april 2009 Nasjonal messe for ungdomsbedrifter 23. og 24. april 2009 Informasjon til elever som skal delta på NM UEs hovedsamarbeidspartnere: 1 Informasjon om deltakelse på Nasjonal Messe for ungdomsbedrifter 2009

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua

MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua Så nærmer vi oss juni, og vi er i gang med barnehageårets siste månedsbrev dette året har gått utrolig fort! Men, de sier jo at tiden går fort når man har det gøy I mai har det

Detaljer

La Bella Italia MATERA CITTA DEI SASSI OG PUGLIA. SLOW TRAVEL, SLOW FOOD OG SLOW LIFE.

La Bella Italia MATERA CITTA DEI SASSI OG PUGLIA. SLOW TRAVEL, SLOW FOOD OG SLOW LIFE. BLI MED PÅ EN FANTASTISK TUR TIL DET SYDLIGE ITALIA OG OPPLEV NOEN UNIKE DAGER I ET LANDSKAP SOM ER UKJENT FOR DE FLESTE NORDMENN. NYT VAKKER NATUR, GOD MAT OG DEILIG VIN BLI MED TIL MATERA CITTA DEI SASSI

Detaljer

VELKOMMEN TIL NORGESMESTERSKAP

VELKOMMEN TIL NORGESMESTERSKAP VELKOMMEN TIL NORGESMESTERSKAP 2014 I RYTMISK GYMNASTIKK FOR YNGRE JUNIOR, JUNIOR OG SENIOR INDIVIDUELT. SENIOR LAG, JUNIOR OG SENIOR TROPP, SAMT JUNIOR OG SENIOR DUO/TRIO. Rakkestadhallen 4-6. april Det

Detaljer

INNKALLING TIL SKIKRETSTINGET 2015

INNKALLING TIL SKIKRETSTINGET 2015 NORDLAND SKIKRETS Til kretsens medlemslag og tillitsvalgte INNKALLING TIL SKIKRETSTINGET 2015 Sted: SCANDIC BODØ (tidligere Rica Bodø) Tid: 25-26.4.2015 Tidsramme: Lørdag 15:00 20:00, Søndag 09:00-12:00

Detaljer

Prosjekt. Halvårs-rapport. til fordypning. Eva-Anita Thorsen 2MKA. 7.Januar, 2010

Prosjekt. Halvårs-rapport. til fordypning. Eva-Anita Thorsen 2MKA. 7.Januar, 2010 1 0 Prosjekt 7.Januar, 2010 til fordypning Eva-Anita Thorsen 2MKA Halvårs-rapport 0.1 innhold 2 INFO SIDE Innhold 2 Innledning 3 Hoveddel 4-8 Avslutning 9 Logg 10-12 Bakside 13 0.2 innledning 3 Innledning

Detaljer

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn.

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. Åpen og inkluderende Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. I organisasjonene møter du andre som deler dine interesser.

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 3. 3 september - desember 2015 12 Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø 1 Korpsnytthilsen sept 2015 En barnslig tro? Nettopp

Detaljer