Nr Årgang 14. Oslo lufthavn Gardermoen har byttet navn. Til: Oslo Lufthavn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 4-2013 Årgang 14. Oslo lufthavn Gardermoen har byttet navn. Til: Oslo Lufthavn"

Transkript

1 Nr Årgang 14 Oslo lufthavn Gardermoen har byttet navn Til: Oslo Lufthavn Ja, sommeren er over og Kompetansen Oslo starter opp igjen mandag 5. august i nye lokaler på samme gang som tidligere Bare litt mindre Brudd på rettigheter og sånksjonsmuligheter Stortingsrepresentant Robert Eriksson (FrP) har lenge vært opptatt av situasjonen til funksjonshemmede, og at mange ikke får innfridd sine lovfestede rettigheter. Nylig stilte han spørsmål til justis- og beredskapsministeren der han etterlyser regjeringens vurdering av sanksjonsmuligheter. Det er to år siden Dokument 8:36 S ( ) ble behandlet i Stortinget hvor en enstemmig justiskomité ba regjeringen vurdere mulige sanksjoner når det gjaldt brudd på lovfestede rettigheter. To justisministere har lovet å komme tilbake til Stortinget på egnet måte. Hvor langt har man kommet i det tverrdepartementale arbeidet, og når kan Stortinget forvente å få seg forelagt regjeringens vurdering av sanksjonsapparatet? Slik lyder spørsmålet til FrP-politikeren, som også er leder av Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget. Han viser til FFOs rapport der advokat Else Leona McClimans har gjennomgått funksjonshemmedes rettigheter de siste ti årene.

2 Det er stortingsvalg mandag 9. september Husk Bruk stemmeretten din Hva er velferd for deg? Mandag 9. september 2013 går stortingsvalget av stabelen. FFO setter fokus på velferd i sin valgkampkampanje. I 10 kortfilmer forteller unge mennesker hva velferd betyr for dem. Vi oppfordrer deg til å se filmene og hjelpe oss å spre budskapet. Mange lever med en funksjonshemning eller kronisk sykdom. Det skal likevel ikke frata noen av oss muligheten til å delta på lik linje med andre i samfunnet. Alle burde ha like muligheter. Alles velferd er like viktig. Noen valg betyr mer enn vi tenker over. Bruk stemmeretten din 9. september 2013.

3 Gode råd om byutvikling? Miljøvernminister Bård Vegard Solhjell har oppnevnt et fagråd for bærekraftig bypolitikk. Rådets medlemmer leverte tirsdag sin midtveisrapport for fremtidens byutvikling. Forslagene omtales som til dels kontroversielle. Det er FFO enige i. Vi noteres oss at ett av forslagene er å jenke på kravene til universell utforming for å få bygd flere små, rimelige utleieboliger. Samtidig noterer vi oss at adm. dir. i Selvaag Bolig, Baard Schumann, deltar i fagrådet. Det er derfor ikke overraskende at forslaget om å jenke på kravene dukker opp. Funksjonshemmedes organisasjoner har de siste årene vært oppgitt over at Selvaag heller omtaler funksjonshemmedes behov for tilgjengelighet som et fordyrende element i samfunnet, enn å ta tak i utfordringene som kommer i kjølvannet av kravene. FFO minner om regjeringens mål om et universelt utformet Norge i Kravene til universell utforming er et resultat av en villet politikk. En politikk som erkjenner det faktum at det i dag faktisk er svært mange som ikke har den samme muligheten til å velge hvor man vil bo på grunn av sine fysiske utfordringer de samfunnsskapte barrierene som eksisterer. Vi håper miljøvernministeren også tar seg tid til å lytte til andre røster de som faktisk skal leve og bo i byene i framtiden. Hvis regjeringen skal nå målet om et universelt utformet Norge i 2025, er det avgjørende at den slutter å legge til rette for de gale innsatsene. Det er faktisk en forutsetning for å inkludere alle borgere i vårt samfunn. Slik jeg ser det Margareta Forrestad nestleder i FFO TT-ordningen er stadig et brennhett tema. I hele vinter og vår har organisasjonene kjempet med nebber og klør for å få beholde antall turer og unngå penger på kort. Byrådens bastante forslag kom i vår med beskjed om at det blir betalingskort. Det har vært intens møtevirksomhet med politikerne for om mulig å få en snuoperasjon. Ap, Rødt og SV har jo hele tiden støttet oss, så oppgaven vår har jo vært å få overbevist de andre partiene om byrådets dårlige forslag. "Gjennombruddet" kom i slutten av mai i og med at FrP tapte kampen om Lambda. Nå gikk de ut og mente det var uforsvarlig å gå imot funksjonshemmedes organisasjoner. Det har hele tiden vært et stort usikkerhetsmoment om NÅR TTordningen skulle opp til sluttbehandling i bystyret Nå ser det ut til at behandlingen kommer opp på første møte i bystyret over sommeren. Som jeg ser det, blir det å holde FRP "varme" og å ta en prat med Høyre som ikke skjønner at TT-ordningen blir dårligere med penger på kort. Det hadde vært fint om eldrerådet, som jo har gått inn for byrådens forslag, ville støtte funksjonshemmedes skepsis mot penger på kort. Man burde nok ta en prat med dem også!

4 IKT-forskriften er ikke forpliktende nok! Etter å ha ventet lenge er FFO glad for at forskrift om universell utforming av IKT nå er på plass og skal gjelde fra 1. juli Men det er begrensinger i forskriften som skuffer FFO, og vi frykter mange vil unngå kravet om universell utforming selv om nettstedet er rettet mot allmennheten. Begrensningen som FFO sikter til er formuleringen «uten at det medfører en uforholdsmessig byrde for virksomheten». Vi er også skuffet over at det ikke er innarbeidet krav til prosedyrer for brukertesting i forskriften, noe FFO har spilt inn overfor Fornyings- og administrasjons- og kirkedepartementet tidligere. Standarden som er valgt gir ingen garanti for at nettsider blir universelt utformet. Videre opereres det med tre nivåer for tilgjengelighet hvor det mellomste nivået er valgt. FFO mener at man på flere områder burde valgt det høyeste tilgjengelighetsnivået. Når det mellomste nivået er valgt betyr dette at enkelte grupper vil bli utestengt fra å kunne benytte løsningen. Dette kan vi ikke akseptere- og vi vil jobbe videre for å få justert dette slik at alle faktisk skal kunne delta i det digitale Norge! FFO mener også det er svært uheldig at enkelte sektorer ikke omfattes av forskriften, da de har eget lovverk. Lovgivningen på disse områdene er imidlertid for svak med tanke på tilgjengelighet til IKT. Eksempler på slike sektorer er opplæringssektoren og bygg- og anleggssektoren. Inviterer til kurs om FN-konvensjonen Nylig ratifiserte Norge FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Vil du lære mer om hva denne innebærer? Da kan du melde deg på FFOs kurs som går av stabelen september 2013 på Thon Hotell Opera i Oslo. Vaffel Dagen 14. august

5 Du kan ta fyr når du soler deg Nå advarer medisinsk ekspert etter flere tilfeller hvor personer har fått alvorlige brannskader. (Nordlys): FDA (Mat- og legemiddeltilsynet) i USA har hittil i sommer varslet inn fem tilfeller hvor personer har fått brannskader etter uforsiktig bruk av solspray. Bakgrunnen for brannskadene skyldes at personene har brukt solspray som inneholder brennbare kjemikalier i nærheten av ild, skriver Nordlys. Personene som har fått skadene har fått i så forskjellige tilfeller som fra å tenne en sigarett, stått for nær et stearinlys, drevet med sveising og stått for nær grillen. I alle tilfellene har personene antent etter at de har påført seg solkrem i sprayform, mens de har stått nær en ildkilde, skriver Dagens Medisin. Advarer mot at dette kan skje i Norge Nå advarer medisinsk fagdirektør, avdeling for legemiddelinformasjon ved Statens legemiddelverk, Steinar Madsen, om at det samme kan skje i Norge. foreløpig kjenner vi ikke til tilfeller i Norge hvor dette har skjedd, men basert på at FDA har mottatt fem rapporter på dette bare i sommer, så er det grunn til å være påpasselig, sier Madsen til Nordlys. Madsen sier at mange ikke tenker over at solspray kan inneholde brennbare stoffer og at man bør være forsiktig med i hvilke sammenhenger man påfører seg denne. ADVARER: Medisinsk fagdirektør ved avdeling for legemiddelinformasjon ved Statens legemiddelverk, Steinar Madsen, ber folk vise påpasselighet i sin bruk av solspray.advarer: Medisinsk fagdirektør ved avdeling for legemiddelinformasjon ved Statens legemiddelverk, Steinar Madsen, ber folk vise påpasselighet i sin bruk av solspray. Foto: Pressefoto Ta forhåndsregler Det som gjerne kan skje er at man for eksempel står foran grillen i sola. Så kjenner man at sola tar og tenker at man skal påføre seg litt ekstra beskyttelse i varmen. Er man uheldig da kan dampen fra sprayen ta fyr og føre til alvorlige brannskader. Den medisinske fagdirektøren ber derfor folk om å ta forhåndsregler for å sikre seg at slik ikke skjer. Man bør lese bakpå sprayen eller bruksanvisningen for å forsikre seg om at den ikke inneholder brennbare stoffer. Gjør den dette, bør man passe godt på i hvilke sammenhenger man påfører seg denne.

6 Utfordret politikerne i Oslo FFO Oslo arrangerte debattmøte på Romme skole på Romsås 4. juni. Der ble politikerne utfordret på temaer som utdanning av skivetolker, jobbstrategien, transporttjenesten, utsetting av tjenester på anbud, særfradraget og universell utforming. I paneldebatten deltok Guro Svenkerud Fresvik fra Venstra, Ola Kvisgaard fra Høyre, Bjørnar Moxnes fra Rødt, Christel Gundelach fra FrP, Ingunn Gjerstad fra SV og Khamshajenny Gunnaratnam fra Ap. KrF var også invitert, men hadde ikke anledning til å stille. Debatten ble ledet av Stian Oen, tidligere rådgiver i FFO. I panelet deltok disse: Khamshajenny Gunnaratnam (Ap), Guro Svenkerud Fresvik (Venstre), Ola Kvisgaard (Høyre), Bjørnar Moxnes (Rødt), Christel Gundelach (FrP) og Ingunn Gjerstad (SV). Alle i panelet var enig i at arbeidet med å få funksjonshemmede i jobb fortsatt skal være et viktig innsatsområde etter kommende stortingsvalg. Det var også bre enighet om særfradragsordningen er slår urettferdig ut for enkelte, slik den fungerer i dag. Rødt ønsker å gjeninnføre den, Ap vil se på opplegget på nytt, mens SV ønsker å rådføre seg med organisasjonene for å få en mer rettferdig ordning. Høyre er skeptisk til fjerning, men ordningen er «gått ut på dato» og ønsker heller en økning av grunnstønaden som et nytt tiltak. TT-ordningen i Oslo fikk også stor oppmerksomhet i det to timers lange valgarrangement GRØNN COCA-COLA: Er den sunnere?: Stevia er et nytt søtningsmiddel som er på vei inn i det norske markedet i rekordfart. Tine har lansert skaffen ZERO med stevia, ulike sjokolader fins allerede med søtstoff fra Steviaplanten og også Coca-Cola har slått seg på den nye bølgen. I Norge har de akkurat lansert NESTEA green tea citrus og kanskje får vi også se Coca-Cola med stevia her i landet?

7 Dette er dager som er faste Kalendren Båttur: Båttur til Kiel 6 oktober Kontordager og åpent hus: Mandager og onsdager fra kl til Vaffeldag 2 onsdag i mnd Hver 2 onsdag i mnd har vi fart på vaffelpressa, da sees vi, Fra kl til Vaffeldager: Hver 2 onsdag i mnd fra kl til Viktige telefon nr. Hjelpemiddelsentralen Teknisk ordrekontor TT i Oslo Assistanse Oslo lufthavn Barn Assistanse Oslo lufthavn Assistanse Jernbane Akuttvakten etter kl til og helg

8 A frimerke Retur adresse: Kompetansen Oslo Jerikovn Oslo LINDEBERG APOTEK Lindeberg Senter Åpningstider: Mandag - fredag kl Lørdag kl Telefon: Faks: Symaskinproblemer? Medlemstilbud! Hvis du vil kjøpe pent brukt symaskin, eller reparere din gamle, ta kontakt med: Jack Sønderby Tlf: / Kontortider i Kompetansen Oslo, Jerikovn Oslo Mandager og Onsdager fra kl til Kontor telefon Kontakt uten for kontortiden Per Chr. Lehnskaugen tlf eller Terje Gystad tlf webside Husk hotellavtale som FFO har, hvis du er ute og reiser. FFO har hotellavtaler med Scandic Hotels, Choice Hotels Scannavia og Thon Hotels. For generelle spørsmål om hotellavtalene, kontakt Andreas Habberstad, tlf , e-post: andreas.habberstad(a)ffo.no Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) består av 71 medlemsorganisasjoner, med over medlemmer. FFO er Norges største paraplyorganisasjon bestående av organisasjoner for funksjonshemmede og kronisk syke.

Kompetansen Oslo er 15. år i 2014. Kompetansen Oslo ønsker alle medlemmer en riktig God Jul og Godt Nytt år

Kompetansen Oslo er 15. år i 2014. Kompetansen Oslo ønsker alle medlemmer en riktig God Jul og Godt Nytt år Nr. 6-2014 Årgang 15 Kompetansen Oslo er 15. år i 2014 Kompetansen Oslo ønsker alle medlemmer en riktig God Jul og Godt Nytt år Hilsen styret, Per,Terje og Elisabeth TT-ordningen. Når det gjelder TT-ordningen,

Detaljer

Kompetansen Oslo Ønsker alle medlemmer En riktig god sommer

Kompetansen Oslo Ønsker alle medlemmer En riktig god sommer Nr. 4-2014 Årgang 15 Kompetansen Oslo er 15. år i 2014 Kompetansen Oslo Ønsker alle medlemmer En riktig god sommer Kontoret har sommer lukket Fra torsdag 26.juni til mandag 4.august Hvor er du Robin Hood

Detaljer

Fant dette gamle bilde av Oslo Rådhus

Fant dette gamle bilde av Oslo Rådhus Nr. 3-2013 Årgang 14 Etterlyser større satsing Fant dette gamle bilde av Oslo Rådhus Jeg har aldri sett dette tidligere, det er vel ikke så mange andre som har sett det heler Legg merke til blokken foran

Detaljer

Styret i Kompetansen Oslo 2013 og til neste årsmøte

Styret i Kompetansen Oslo 2013 og til neste årsmøte Nr. 2-2013 Årgang 14 Styret i Kompetansen Oslo 2013 og til neste årsmøte Leder: Nestleder: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem : Per Chr. Lehnskaugen Terje Gystad Ole Chr. Knivedalen Unni Nordli Elisabeth

Detaljer

Advokattjenesten. Kompetansen Oslo Ønsker alle medlemmer En riktig God Påske

Advokattjenesten. Kompetansen Oslo Ønsker alle medlemmer En riktig God Påske Nr. 2-2015 Årgang 16 Kompetansen Oslo Ønsker alle medlemmer En riktig God Påske Advokattjenesten Advokattjenester er tilgjengelig i alle byer og de fleste større tettsteder i Norge. Telefonkatalogens "Gule

Detaljer

Nr. 3-2015 Årgang 16. Kompetansen Oslo Ønsker alle medlemmer en God Sommer. Vi holder sommer lukket fra 25. juni til 10. august

Nr. 3-2015 Årgang 16. Kompetansen Oslo Ønsker alle medlemmer en God Sommer. Vi holder sommer lukket fra 25. juni til 10. august Nr. 3-2015 Årgang 16 Kompetansen Oslo Ønsker alle medlemmer en God Sommer Vi holder sommer lukket fra 25. juni til 10. august OBS OBS. Mobil beskjed fra oss på sms på telefon 40075712 er kun en SMS tlf.

Detaljer

Kompetansen Oslo ønsker alle medlemmer en Riktig god Jul og Godt Nyttår

Kompetansen Oslo ønsker alle medlemmer en Riktig god Jul og Godt Nyttår Nr. 6-2012 Vinter Årgang 13 Kompetansen Oslo ønsker alle medlemmer en Riktig god Jul og Godt Nyttår Julegrøten i år serveres onsdag 12. desember 2012 Den serveres fra kl.12,30 til kl.13.30 I våre lokaler

Detaljer

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 God sommer til dere alle. Vi håper dere har en flott sommer alle sammen! Selv om det er ferietid og redusert aktivitet i lagene, er vi nødt til å forberede høstens

Detaljer

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 5 2014

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 5 2014 Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 5 2014 Offentlig utvalg uten brukerne s. 6 Kragerø kommune på ville veier s. 13 Ålesund kommune på ville veier s. 16 Pleiepengeordningen utredes s. 21 NFU-rekruttering

Detaljer

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 1 2014

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 1 2014 Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 1 2014 Solveig Horne og stortingsmeldingen s. 6 Mitt hjem min arbeidsplass s. 14 Stjernekokken på TV3 s. 17 Olsenbanden på Rauma s. 18 NFU-prosjekt om minoritetsspråklige

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Lettlest om folkestyret i Norge

Lettlest om folkestyret i Norge Lettlest om folkestyret i Norge Innhold Demokrati... 3 Folkestyre... 3 Demokratiske tradisjoner... 3 Deltakelse i demokratiet... 4 Valget... 5 Stortingsvalget... 5 Valgdistrikter... 5 Partiene... 5 Stortinget...

Detaljer

Samleskinnen. HMS på byggeplasser

Samleskinnen. HMS på byggeplasser Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 3/2003 Årgang 8 HMS på byggeplasser I dette nummer: Samleskinnen har tidligere fokusert på hvordan HMS er ivaretatt på byggeplassene og

Detaljer

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 2 2014

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 2 2014 Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 2 2014 Stortingsmeldingen endelig vedtatt s. 6 Uviss fremtid for Erlandsens conditori s. 9 BPA rettighetsfestes s. 10 Misnøye med Borgenbråten i Asker s. 20 2 Fra

Detaljer

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 4 2013

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 4 2013 Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 4 2013 Partilederne svarer på SFAs valgspørsmål s. 11 Hjemme hos Dag-Olav s. 20 Blodprøve til besvær s. 22 Sterk og synlig Stolthetsparade s. 37 2 Fra generalsekretæren

Detaljer

Vil du ha en kalender med bare hverdager?

Vil du ha en kalender med bare hverdager? Nr. 3. August 2013 Medlemsblad for Oslo / Akershus Handel og Kontor Ingunn Gjerstad Stortingskandidat, SV Inger Helene Vaaten Stortingskandidat, Ap Vil du ha en kalender med bare hverdager? I dag har ikke

Detaljer

informasjonsblad for tillitsvalgte http://oss.fagforbundet.no september, nr. 11/2009 årgang 7 Kastes ut av Norge

informasjonsblad for tillitsvalgte http://oss.fagforbundet.no september, nr. 11/2009 årgang 7 Kastes ut av Norge oss tillitsvalgte informasjonsblad for tillitsvalgte http://oss.fagforbundet.no september, nr. 11/2009 årgang 7 B-Postabonnement Fagforbundet Postboks 7003 St. Olavs plass 0130 Oslo. Tlf.: 23 06 40 00

Detaljer

Møte torsdag den 11. mai kl. 10. President: C a r l I. H a g e n

Møte torsdag den 11. mai kl. 10. President: C a r l I. H a g e n 2006 11. mai Forslag fra repr. Holmborg og Høie om iverksettelse av strengere underholdsbidrag ved familiegjenforening Møte torsdag den 11. mai kl. 10 President: C a r l I. H a g e n Dagsorden (nr. 71):

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

Diskrimineringsjuss i PRAKSIS

Diskrimineringsjuss i PRAKSIS P R A K S I S Diskrimineringsjuss i PRAKSIS innhold praksis 2009 forord: si ifra! 6 sammendrag 9 ombudets rolle og rettslige verktøy 13 3.1. Alternativ til domstolene 13 3.2. Lovgrunnlag 14 3.3. Partshjelper

Detaljer

Møte tysdag den 17. mars 2009 kl. 13.15 President: S i g v a l d O p p e b ø e n H a n s e n

Møte tysdag den 17. mars 2009 kl. 13.15 President: S i g v a l d O p p e b ø e n H a n s e n 360 17. mars Endringer i plan- og bygningsloven Møte tysdag den 17. mars kl. 13.15 President: S i g v a l d O p p e b ø e n H a n s e n D a g s o r d e n (nr. 27): 1. Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen

Detaljer

HLF-Nytt høsten 2013 Informasjonsblad for HLF Bergen

HLF-Nytt høsten 2013 Informasjonsblad for HLF Bergen HLF-Nytt høsten 2013 Informasjonsblad for HLF Bergen HLF BERGEN 80 ÅR Nå nærmer det seg at 80 år fra dagen HLF Bergen ble opprettet, det er den 5. september og det er planer om å feire dette jubileet på

Detaljer

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge.

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. stafonytt organ for stafo nr. 1-2013 Jorunn Berland, ny leder i YS Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. Lønnsdannelsen gjør oss produktive,

Detaljer

Forhandlinger i Odelstinget nr. 43 7. juni Endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven

Forhandlinger i Odelstinget nr. 43 7. juni Endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven 2007 Forhandlinger i Odelstinget nr. 43 7. juni Endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven 615 Møte torsdag den 7. juni 2007 kl. 13.23 President: B e r i t B r ø r b y Dagsorden (nr. 39): 1.

Detaljer

Møte tirsdag den 14. juni 2011 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k

Møte tirsdag den 14. juni 2011 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k 14. juni Dagsorden 4645 Møte tirsdag den 14. juni 2011 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k D a g s o r d e n (nr. 103): 1. Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Nasjonal helse- og omsorgsplan

Detaljer

Ung og ufør. Levekår for unge uføre.

Ung og ufør. Levekår for unge uføre. Ung og ufør Levekår for unge uføre. Innhold Innledning Innledning...3 De viktigste funnene er:...3 Unge funksjonshemmedes forslag...4 Om undersøkelsen...5 Begreper...7 Inntekt som ung og ufør...8 Arbeidsavklaringspenger...8

Detaljer

Monstermastutredningen er bare et spill for galleriet. Regjeringen hadde for lengst bestemt seg for master. Det mener Ketil Solvik-Olsen.

Monstermastutredningen er bare et spill for galleriet. Regjeringen hadde for lengst bestemt seg for master. Det mener Ketil Solvik-Olsen. 46 mill. i pluss Side 20 Bare et spill Monstermastutredningen er bare et spill for galleriet. Regjeringen hadde for lengst bestemt seg for master. Det mener Ketil Solvik-Olsen. Side 12 Imponert Carl I.

Detaljer

Innlegg 22-11-13 (Lars Grue)

Innlegg 22-11-13 (Lars Grue) Innlegg 22-11-13 (Lars Grue) I FNs Barnekonvensjon, heter det under artikkel 23 bl.a. at barn med funksjonshemming har rett til et fullverdig og anstendig liv. Hva som menes med dette er nærmere redegjort

Detaljer

HÅNDBOK. ungdomsråd MODELL ÅPNES HER

HÅNDBOK. ungdomsråd MODELL ÅPNES HER V HÅNDBOK MODELL ungdomsråd H ÅPNES HER FORORD 1 Barn og ungdoms rett til deltakelse og innflytelse er nedfelt både i FNs barnekonvensjon og i norsk lovgivning. På kommunenivå har det gjennom flere år

Detaljer

Møte onsdag den 13. januar 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte onsdag den 13. januar 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 13. jan. Muntlig spørretime 1481 Møte onsdag den 13. januar 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 37): 1. Spørretime muntlig spørretime ordinær spørretime 2. Referat

Detaljer