Hemsedal - Transportprosjekt Erstatter prosjektbeskrivelse av

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hemsedal - Transportprosjekt 2009-2012 Erstatter prosjektbeskrivelse av 22.06.09"

Transkript

1 Hemsedal - Transportprosjekt Erstatter prosjektbeskrivelse av Aktører lokalt i prosjektet Hemsedal Turisttrafikklag/Turistkontoret Hemsedal Skisenter/Skistar Hernsedal kommune Sogn Billag/Fjord I Prosjektgruppe Odd Holde, leder, Trond H Østby Kjell Ove Anderdal Ola Frogner Hemsedal Turistkontor Hemsedal Skisenter/Skistar Sogn Billag/Fjordl Hemsedal kommune Hemsedal Turistkontor administrerer og koordinerer prosjektet. 1. Mål og visjoner Bedre kollektive transportløsninger trafikksikkerhet. for fielldestinasjonen Hemsedal med hovedfokus på miljø og Hemsedal som vinterdestinasjon ønsker å sette fokus på å etablere bedre kollektive transportløsninger for: a) gjester som reiser til og fra Hemsedal med buss, tog og fly. b) gjester, fastboende og arbeidsreiser internt på destinasjonen c) gjester som kombinerer bruk av tog og buss lovedfokus skal sertes på: a) maksimalt gode miljøløsninger b) øke trafikksikkerheten e) kraftig reduksjon av bruken av privatbiler på destinasjonen d) øke bruken av kollektive transportmidler til og fra destinasjonen. Transportprosjektet skal være et av hovedelementene i å etablere Hemsedal som et bærekraftig og miljømessig godt reisemål. 2. Status i dag Hemsedal er i dag norges andre største vinterdestinasjon Hemsedal er en internasjonal destinasjon med ca 55 % av vintergjestene fra utlandet I 2008 var det ca vintergjestedøgn Derav ca i hotell og enheter for utleie og ca i private enheter Andelen utenlandske gjester til Hemsedal som kommer med fly, Oslo og Torp, er økende. Spesielt gjester Fra England, Holland, Tyskland og Russland.

2 3. Kollektiv trafikk i dag Tallene er rove ansla. Trans ortmiddel Beskrivelse Buss Spesielt fra den svenske vestkysten, litt fra Danmark, økende andel i det norske markedet med ekspressbusser og chartrede busser. Tog Den togandelen vi har er fra Oslo og østlandsområdet ellers. Lite fra Bergen. Svært lite fra utlandet. Fly/buss Antall 'estedo n Sverige: ca gjd. Danmark: ca gjd. Norge: ca gjd. Andre: ca gjd. Har ikke noe å bygge når det gjelder gjd., men svært liten andel. Oslo lufthavn Gardermoen er Ca gjd. hovedflyplasen for gjester til Hemsedal. Sandefjord lufthavn Tom har en liten andel, hovedsakeli Ryan Air. Bruken av privatbiler for reiser til og fra Hemsedal er meget stor og utgjør vel 80 % av de kommersielle gjestedøgnene. Hvis private hytter og leiligheter trekkes inn er andelen privatbiler rundt 90 %. Slik sett skulle det være bra muligheter for å øke den kollektive andelen med tilpassede løsninger for buss og tog. Miljøgevinsten ved å redusere til og fra tratikken med privatbil vil kunne bli vesentlig. De fleste biler kjører ca 500 km tur retur. Kombinasjonen tog-buss og konsentrasjon på færrest mulig avganger vil gi den største reduksjonen av CO2 utslipp. Skibussene frakter ca passasjerer internt i Hemsedal hver vinter og med dette høye tallet reduseres behovet for parkeringsplasser ved skisenteret. Parkeringsarealet har ikke blitt utvidet de siste 10 årene. Skibusspassasjerene er gjester, lokalbefolkning og arbeidsreiser Transferbussene til Gardermoen frakter ca 4000 pax hver vinter Vesentlig andel svenske gjester kommer med buss. I dag er det ingen skibusstilbud fra Gol Dårlig/ingen bussforbindelse med togene fra Bergen Bergensområdet interessant for tog-buss. Ingen bussforbindelse med morgenbussen til Drammen/Oslo Alle busser går i dag på vanlig diesel og vanlige motorer Hemsedal, et bærekraftig og miljømessig godt reisemål. Hemsedal er et internasjonalt reisemål der gjestene i framtida forventer at vi satser på bærekraftig bruk av naturen og legger til rette for gode miljøløsninger innen flere områder. Disse områdene vil være: Miljøriktig oppvarming av utleieenhetene, Hemsedal Biovarme AS hadde sitt anlegg i drift fra des. 08. Økonomisering i bruk av elektrisk kraft generellt

3 Gode system for kildesortering Forbruk av drivstoff til maskinparker og transportmiddel Økt andel kollektivtrafikk internt på destinasjonen Økt andel kollektivtransport til og fra destinasjonen Bærekraftig forvaltning av naturressursene Innen fiere områder er Hemsedal godt i gang med konkrete tiltak. Vi kan nevne: Kildesortering av avfall ved de store utleiekonsentrasjonene Hemsedal Skisenter har sin egen miljøplan for driften av skisentret Hemsedal Biovarmeanlegg er etablert og skal varme opp et stort antall utleieenheter med varmt vann basert på fyring med trepellets. Anlegget hadde oppstart i desember og skal forsyne Hemsedal Fjellandsby og Totteskogen. Kollektivtransport intemt ved Skibussen Transferbusser til og fra Gardermoen og Torp Etablere servicefunksjoner der svært mange av gjestene bor, dette reduserer bruken av personbil til og fra sentrum 5. Utvikling av det kollektive transporttilbudet internt og eksternt med miljø og trafikksikkerhet som sentrale element. Transportprosjektet skal arbeide for: Skibussene skal ha tettere med avganger innenfor det definerte kjøreområdet med fokus på å betjene fiere brukergrupper, turister, fastboende og arbeidsreiser. Dette skal redusere den interne biltrafikken, noe som gir miljegevinster ved mindre CO2 utslipp fra privatbiler, mindre behov for parkeringsareal og som bidrar til bedre trafikksikkerhet. Skibusser fra Gol til Hemsedal skal etableres. Dette gir de samme miljøgevinstene og styrket trafikksikkerhet som ovenfor. Bedre korrespondanse med togene til Gol, spesielt fra Bergen der tog i dag er et dårlig alternativ på grunn av manglende bussforbindelser. Bedre korrespondanse med ekspressbusser til Drammen og Oslo. Utvikle transferbusstilbudet mot Gardermoen end mer. Dette tilbudet har utviklet seg kraftig de siste 6 årene. Direktebussene går på fredager og søndager og er tilpasset de viktigste flightene til og fra de største utenlandsdestinasjonene våre som er England. Holland, Tyskland og Russland. Prosjektet ble i starten medfinansiert av DA-midler, men er nå et busstilbud som står på egne ben. Dette viser at når nye kollektive tilbud skal innarbeides i markedene trenges det en prosjketperiode på minimum 3 år. Bruk av busser som har motorer av typen Euro 5. CO2 utslippet er litt lavere, men det er NOx utslippet som er dramatisk lavere enn på eldre motorer. Busser med de nye motorene er å få i markedet nå. Den aller største miljøgevinsten ligger i å redusere andelen privatbiler til og fra Hemsedal. Der vil CO2 gevinsten kunne bli vesentlig. Ved en markant styrking markedsføringen av de kollektive tilbudene vil vi kunne bringe fiere over fra bil til buss og fra bil til kombinasjonen tog/buss.

4 6. Miljøgevinst Ved å bedre tilgjengeligheten innen den kollektive persontrafikken vil flere velge å bruke tilbudet til og fra Hemsedal. En klar miljøgevinst. Ved å bruke busser med Euro 5 motorer reduseres NOx utslippene kraftig. En klar miljøgevinst lokalt. Ved å styrke skibusstilbudet internt både med tettere avganger og lengre daglig kjøring gir det mindre bruk av privatbiler for å bevege seg internt i Hemsedal. En miljøgevinst. Ved å bedre kollektivtilbudet til Gol vil flere velge buss i stedet for egen bil på dagsturer til I lemsedal. De fleste gjestesengene på Gol orienterer seg mot Hemsedal på vinterstid. En miljøgevinst. 7. Trafikksikkerhet Ved å bringe flere inn på kollektiv transport vil det gi en positiv effekt på trafikksikkerheten ved at mengden av privatbiler på veiene reduseres og ved at færre går langs den gangvegløse Rv 52 mellom skisenterområdet og sentrum. 8. Kostnader og finansiering Kostnader SamIede busskostnader pr år kr Informasjon " Administrasjon, prosjektledelse " Totale kostnader kr Prosjektandelen til informasjon er satt til kr ,- Dette fordi vi ser at skal vi klare å øke den kollektive andelen til og fra Hemsedal må arbeidet overfor gjestene styrkes vesentlig. De elementene som vil ta med markedsføring av kollektive transporttilbud er internett, spesielt hemsedal.com og skistar.com, guider, brosjyrer, annonser, boards, nyhetsbrev pr e-post, bookingbekreftelser og tiltak overfor turoperatører. Et viktig element på kostnadssiden har vært å få en maksimalt god utnytting av bussmateriell og personal. Derfor er flere ruter koblet sammen, det er skibusser, skolebusser, rutebusser Gol- Hemsedal og ekspressbusser. Brutto øket kjøring Gol-Hemsedal kr Billettinntekter ved øket kjøring Gol-Hemsedal kr Netto busskostnad øket kjøring Gol-Hemsedal kr Økningen i busskostnader: Skibuss gammel tabell kr Økning skibuss, ca km, fra 23 til 31 avg. kr Økning buss Gol Hemsedal. netto, ca km kr Ny total busskostnad kr

5 Forbindelsen Gol - Hemsedal Tog - Buss Buss fra Hemsedal Buss til Gol Tog fra Oslo, til Bergen Tog fra Bergen, til Oslo Buss til Hemsedal Finansiering Transportprosjekt Totalt Hemsedal Bfk/reiseliv Bfk/samferdsel Skibuss gammel tabell Økning skibuss, 8 avganger Økning buss Gol-Hemsedal Informasjon Administrasjon/prosjektledelse Sum Prosjektperiode For å kunne evaluere prosjektet og for å kunne analysere de målbare gevinstene i prosjektet mener vi at en fornuftig prosjektperiode er 3 år med oppstart sesongen 2009/ Overforingsverdi Resultatene av prosjektet vil kunne ha en god overføringsverdi i forhold til andre typiske reiselivsdestinasjoner. Vi er positive til at resultatene kan deles med endre. 11. Målinger For sesongen vil det bli foretatt målinger som indikerer hvor mange av gjestene som reiser kollektivt til og fra Hemsedal, vi vil se endringer i passasjerantallet mellom Gol og Hemsedal og vi vil se endringen i bruken av skibussene. Samlet mener vi at alle målinger vil vise endringer i reisemanster. Hemsedal, Hemsedal Turistkontor Odd I lolde Prosjektleder

Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge

Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge Sammendrag: Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge TØI-rapport 1050/2009 Forfatter(e): Liva Vågane Oslo 2009, 57 sider Resultater fra de nasjonale reisevaneundersøkelsene

Detaljer

Klimagassreduksjoner og bussens potensial

Klimagassreduksjoner og bussens potensial Klimagassreduksjoner og bussens potensial Fire scenarier for utviklingen av busstrafikken i Norge til 2020 400 350 300 250 1000 t CO2 200 150 100 50 0-50 Dagens sit Referanse Marked - buss erstatter bilreiser

Detaljer

Miljøvennlig tilbringertransport til lufthavn

Miljøvennlig tilbringertransport til lufthavn TØI rapport 1241/2012 Jon Martin Denstadli, Frode Longva, Liva Vågane, Tom Erik Julsrud, Harald Thune-Larsen Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning Miljøvennlig tilbringertransport

Detaljer

Forsøksordningen for utvikling av rasjonell og miljøvennlig transport. 1. Forsøksordningen er en bred prøve/feile-prosess

Forsøksordningen for utvikling av rasjonell og miljøvennlig transport. 1. Forsøksordningen er en bred prøve/feile-prosess Forsøksordningen for utvikling av rasjonell og miljøvennlig transport Konklusjoner etter 500 forsøk Av: forsker Katrine Næss Kjørstad og forsker Heidi Renolen Transportøkonomisk institutt, Postboks 6110,

Detaljer

Spontan samkjøring DEL I. Sammendrag av hovedrapport til Transnova etter første fase

Spontan samkjøring DEL I. Sammendrag av hovedrapport til Transnova etter første fase Prosjekttittel: Spontan samkjøring Prosjektnummer: 2010100687 Arkivnummer: 2010100687-28 Spontan samkjøring DEL I Sammendrag av hovedrapport til Transnova etter første fase Sluttrapporten for fase 1 tar

Detaljer

Mobilitetsplanlegging. Smarte reisevalg for bedrifter og virksomheter Veileder

Mobilitetsplanlegging. Smarte reisevalg for bedrifter og virksomheter Veileder Mobilitetsplanlegging Smarte reisevalg for bedrifter og virksomheter Veileder 2 Veileder mobilitetsplanlegging Gode løsninger kan gi lavere kostnader, bedre omdømme, mindre forurensning - og bedre helse

Detaljer

DOKUMENTINFORMASJON. Flybuss Ringerike Oslo Lufthavn 2

DOKUMENTINFORMASJON. Flybuss Ringerike Oslo Lufthavn 2 Flybuss Ringerik ke Oslo Lufthavn Utgave: B Dato: 2008-08-27 Flybuss Ringerike Oslo Lufthavn 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Flybuss Ringerike Oslo Lufthavn Utgave/dato: B / 2008-08-27

Detaljer

Klima - og energiplan for Horten kommune 9.12.2011 2012-2020. Del 1. Status for klimautslipp og energibruk. Muligheter for reduksjon av utslippene

Klima - og energiplan for Horten kommune 9.12.2011 2012-2020. Del 1. Status for klimautslipp og energibruk. Muligheter for reduksjon av utslippene Klima - og energiplan for Horten kommune 9.12.2011 2012-2020 Del 1. Status for klimautslipp og energibruk. Muligheter for reduksjon av utslippene Innhold Båthavnen i Horten 1. Innledning / kommunens rolle

Detaljer

Klimavennlig transport. 25. april 2014. Av Hallgeir H. Langeland og Tor Brostigen

Klimavennlig transport. 25. april 2014. Av Hallgeir H. Langeland og Tor Brostigen Klimavennlig transport 25. april 2014 Av Hallgeir H. Langeland og Tor Brostigen FORORD Dette notatet er et innspill til Det rettferdige lavutslippssamfunnet, et prosjekt som SVs landsstyre vedtok i januar.

Detaljer

SAMFUNNSKONSEKVENSER VESTLIA. Samfunnskonsekvenser ved områderegulering i Vestlia, Geilo, Hol kommune Opus Bergen AS Desember 2014

SAMFUNNSKONSEKVENSER VESTLIA. Samfunnskonsekvenser ved områderegulering i Vestlia, Geilo, Hol kommune Opus Bergen AS Desember 2014 SAMFUNNSKONSEKVENSER VESTLIA Samfunnskonsekvenser ved områderegulering i Vestlia, Geilo, Hol kommune Opus Bergen AS Desember 2014 Konsekvensutredning SAMFUNN VESTLIA Reiselivs- alpin- og aktivitetsområde

Detaljer

KOLLEKTIVTRANSPORT. Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder. Barnehagen. Hjem. Line. Jobben. Kino. Trening.

KOLLEKTIVTRANSPORT. Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder. Barnehagen. Hjem. Line. Jobben. Kino. Trening. KOLLEKTIVTRANSPORT Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder Hjem Barnehagen Line Trening Kino Jobben Skolen Mormor KOLLEKTIVTRANSPORT. Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder KOLLEKTIVTRANSPORT.

Detaljer

Rapport 2009-031. Kyststamvegen Bergen Stavanger i et regionalt og nasjonalt perspektiv

Rapport 2009-031. Kyststamvegen Bergen Stavanger i et regionalt og nasjonalt perspektiv Rapport 2009-031 Kyststamvegen Bergen Stavanger i et regionalt og nasjonalt perspektiv Econ-rapport nr. 2009-031, Prosjekt nr. 5z080077.10 ISSN: 0803-5113 GLU/KOK/kki, MFA, 13. mai 2009 Ikke offentlig

Detaljer

Privat biltransport, en fremtid?

Privat biltransport, en fremtid? MORTEN AMUNDSEN Privat biltransport, en fremtid? Høgskolen i Østfold Innledning Dagens samfunn har en infrastruktur bygd rundt transport av personer og gods via personlig og offentlig transport. Er dette

Detaljer

Et kollektivt løft for Flesland

Et kollektivt løft for Flesland TØI rapport 1221/2012 Tom Erik Julsrud Frode Longva Jon Martin Denstadli Harald Thune-Larsen Liva Vågane Et kollektivt løft for Flesland Hva skal til for å øke kollektivandelen i tilbringertrafikken? TØI

Detaljer

Handlingsprogram for utvikling av kollektivtransporten i kommunene Bindal, Høylandet, Leka, Nærøy og Vikna

Handlingsprogram for utvikling av kollektivtransporten i kommunene Bindal, Høylandet, Leka, Nærøy og Vikna Handlingsprogram for utvikling av kollektivtransporten i kommunene Bindal, Høylandet, Leka, Nærøy og Vikna Utført for RIPYN Utarbeidet av Jostein Brå Vardehaug, RIPYN i samarbeid med Per Arne Sørli, Namdalshagen

Detaljer

. Utarbeidet for Agder kollektivtrafikk Desember 2014. ALTERNATIVE DRIVSTOFFER TIL BUSSENE I AGDER

. Utarbeidet for Agder kollektivtrafikk Desember 2014. ALTERNATIVE DRIVSTOFFER TIL BUSSENE I AGDER . Utarbeidet for Agder kollektivtrafikk Desember 2014. ALTERNATIVE DRIVSTOFFER TIL BUSSENE I AGDER KUNDE Agder Kollektivtrafikk AS KONTAKTPERSON Thomas Ruud Jensen TEMA SELSKAP FORFATTERE Analyse av innovasjoner

Detaljer

Forstudie for shuttlebuss i Kongsberg

Forstudie for shuttlebuss i Kongsberg Kongsberg kommune Forstudie for shuttlebuss i Kongsberg Rapport Mars 2011 COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Kongsberg kommune Forstudie for shuttlebuss i Kongsberg

Detaljer

Samferdselspolitisk dokument

Samferdselspolitisk dokument Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

Forord. Svelvik, 15.10.2009. Knut Erik Lippert ordfører

Forord. Svelvik, 15.10.2009. Knut Erik Lippert ordfører Klima- og energiplan for Svelvik kommune 2010 Forord Svelvik kommune har tenkt og handlet miljøvennlig i mange år. Vi har ikke alltid vært like flinke, men blir stadig bedre. Denne planen gir en oversikt

Detaljer

Ruterrapport 2012:13. Versjon 1.0 09.04.2013. Trafikkplan nordøst. Ruter#

Ruterrapport 2012:13. Versjon 1.0 09.04.2013. Trafikkplan nordøst. Ruter# Ruterrapport 2012:13 Versjon 1.0 09.04.2013 Trafikkplan nordøst Ruter# Innhold 1 Bakgrunn...4 1.1 Bakgrunn og Hensikt...4 1.2 Avgrensning...4 1.3 Visjon...4 1.4 Mål...4 2 Overordnede føringer...6 3 Marked

Detaljer

Evaluering av ny pris- og sonestruktur (NYPS) i Oslo og Akershus

Evaluering av ny pris- og sonestruktur (NYPS) i Oslo og Akershus Ruterrapport 2013:5 Rapport utarbeidet av Urbanet Analyse AS på vegne av NSB AS og Ruter AS Versjon 1.1 16.8.2013 Evaluering av ny pris- og sonestruktur (NYPS) i Oslo og Akershus reduksjon Ruters forord

Detaljer

Grønn Transportplan- Miljøpartiet de grønnes plan for fremtidens samferdsel i Norge

Grønn Transportplan- Miljøpartiet de grønnes plan for fremtidens samferdsel i Norge Grønn Transportplan- Miljøpartiet de grønnes plan for fremtidens samferdsel i Norge Innhold Sammendrag 2 1. Visjoner 2050 3 2. Veien til fremtiden 5 3. Målene 6 Klima og luftforurensing 6 Folkehelsa 6

Detaljer

Kommunal Utredning 2009:1 Klima- og energiplan Larvik kommune

Kommunal Utredning 2009:1 Klima- og energiplan Larvik kommune Kommunal Utredning 2009:1 Klima- og energiplan Larvik kommune Kommunale utredninger (KOU) skal gi et godt faglig grunnlag for politiske og administrative vedtak. En utredning kan for eksempel belyse utvikling

Detaljer

Et kollektivt løft for Oslo lufthavn Gardermoen

Et kollektivt løft for Oslo lufthavn Gardermoen TØI rapport 1224/2012 Jon Martin Denstadli Frode Longva Liva Vågane Harald Thune-Larsen Et kollektivt løft for Oslo lufthavn Gardermoen Hva skal til for å øke kollektivandelen i tilbringertrafikken? TØI

Detaljer

Klimavennlig kommune. Håndbok for reduserte klimagassutslipp

Klimavennlig kommune. Håndbok for reduserte klimagassutslipp Klimavennlig kommune Håndbok for reduserte klimagassutslipp Innhold Klimaendringene er her! 3 Hva er klimaendringer 4 Konsekvenser av et klima i endring 4 Hvor kommer utslippene fra? 5 Løsningene finnes

Detaljer

Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019

Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 November 2009 Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 FORORD Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 er en rullering av Plan for sykkeltiltak 2002-2011. Strategien setter fremtidsrettede

Detaljer

Transportutfordringer i Bergen - fra bil til bane

Transportutfordringer i Bergen - fra bil til bane Transportutfordringer i Bergen - fra bil til bane Naturvernforbundet, februar 2004 Transportutfordringer i Bergen - fra bil til bane Side 2 av 36 Forord Dette rapporten er skrevet som en del av et informasjonsprosjekt

Detaljer

Klima- og energiplan for Sande kommune

Klima- og energiplan for Sande kommune Klima- og energiplan for Sande kommune 2010-2015 1 Innhold 1 Innledning... 4 2 Mål og strategi... 5 3 Kommunens virkemidler... 5 3.1 Virkemidler... 6 4 Generell faktadel... 8 5 Klimagassutslipp i Sande...

Detaljer

Flere og mer fornøyde kunder

Flere og mer fornøyde kunder Årsrapport 2013 1 Flere og mer fornøyde kunder Et styrket kollektivtilbud, nye og bedre kundeinformasjonsløsninger, samt økt markedsføring i Vestfold og Telemark bidro til en positiv passasjerutvikling

Detaljer

Klima- og energiplan Hvaler Kommune 201 5-2027. Status for klimautslipp, og energibruk. Muligheter for reduksjon av utslippene

Klima- og energiplan Hvaler Kommune 201 5-2027. Status for klimautslipp, og energibruk. Muligheter for reduksjon av utslippene Klima- og energiplan Hvaler Kommune 201 5-2027 Status for klimautslipp, og energibruk. Muligheter for reduksjon av utslippene Innhold 1. Innledning... 3 2. Bakgrunn og prosess... 4 2.1 Rammer og premisser

Detaljer