Gardermoen, september 2014 Bankenes Sikringsfonds Høstkonferanse. Ole Einar Stokstad Head of Credit Research

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gardermoen, september 2014 Bankenes Sikringsfonds Høstkonferanse. Ole Einar Stokstad Head of Credit Research +47 24 16 90 48"

Transkript

1 Rammebetingelser i endring sett fra analytikerens side Endringer i rammebetingelser og konsekvenser i et investorperspektiv - Kredittrating av banker - Hvordan påvirkes markedet for fremmedkapital og egenkapital? Gardermoen, september 2014 Bankenes Sikringsfonds Høstkonferanse Ole Einar Stokstad Head of Credit Research

2 Kredittanalyse i DNB Markets - Kontaktinformasjon Ole Einar Stokstad Head of Credit Research, Financials Rolv Kristian Heitmann Financials & Utilities Magnus Vie Sundal Market analyst Mikael Løkken Gjerding High Yield Oil/Offshore/Shipping Thomas Larsen High Yield Oil/Offshore/Shipping Martin Børter High Yield Oil/Offshore/Shipping Ola Beinnes Fosse High Yield Oil/Offshore/Shipping Knut Olav Rønningen High Yield Corporates Kristina Solbakken Investment Grade Corporates Erik Öberg Investment Grade and High-Yield Corporates Investment Grade High Yield 2

3 Agenda Oppsummering av reguleringseffektene Hva betyr de ulike reguleringene i praksis? - Kapitalkrav - Likviditetskrav - Krisehåndteringsregelverk (Bail-in) Kredittanalyse av norske banker med nye reguleringer Markedets dom - Obligasjonsmarkedet er ikke bekymret over utviklingen - Aksjemarkedet straffer særnorske kapitalkrav Konklusjon, utsikter og spørsmål 3

4 Oppsummering av (noen av) reguleringseffektene Strengere kapitalkrav har ført til - Mer solide banker (bra for myndigheter, kreditorer og kunder, negativt for eiere) - Høyere lønnsomhet i bankene (bra for eiere og kreditorer, negativt for kunder) - Konkurransevridning pga særnorske risikogulv (negativt for eiere og kunder av norske banker) Strengere likviditetskrav har ført til - Lavere likviditetsrisiko (bra for myndigheter og kreditorer) - Økte kostnader (negativt for kunder og/eller eiere) Krisehåndteringsregelverk med Bail-in verktøy har ført til - Risiko flyttet fra skattebetalere og innskytere til gjeldsinvestorer og eiere (bra for sikringsfond og myndigheter, negativt for investorer) - Økt sysselsetting (bra for EU-byråkrater, rådgivere m.fl.) 4

5 Agenda Oppsummering av reguleringseffektene Hva betyr de ulike reguleringene i praksis? - Kapitalkrav - Likviditetskrav (går ikke inn på disse, ei heller derivater med mer) - Krisehåndteringsregelverk (Bail-in) Kredittanalyse av norske banker med nye reguleringer Markedets dom - Obligasjonsmarkedet er ikke bekymret over utviklingen - Aksjemarkedet straffer særnorske kapitalkrav Konklusjon, utsikter og spørsmål 5

6 Etter finanskrisen har bankene fått langt høyere kapitalkrav Opptrapping av krav til ren kjernekapital for norske banker 14.0 % Kapitalkravene har effektivt økt med 3x for bankene 12.0 % 10.0 % 8.0 % 6.0 % 4.0 % 2.0 % 0.0 % 1.0 % 1.0 % 1.0 % 2.0 % 1.0 % 1.0 % 3.0 % 3.0 % 3.0 % 3.0 % 3.0 % 2.5 % 2.5 % 2.5 % 2.5 % 2.5 % 4.5 % 4.5 % 4.5 % 4.5 % 4.5 % 4.5 % Prior Q Q Q Minimum requirement Capital conservation buffer Systemic buffer (entire market) SIFI buffer Counter-cyclical buffer Førte til noen emisjoner før de endelige regulatoriske rammevilkårene ble klare I tillegg kreves 3.5%-poeng hvorav 1.5 og 2.0 kan dekkes med hhv fondsobligasjoner og ansvarlig lånekapital Source: Company, Bloomberg, DNB Markets 6

7 Det forrige EU-parlamentet vedtok nytt krisehåndteringsregelverk 15. april 2014 Resolution rammeverket inkluderer - Bank Recovery and Resolution Framework (BRRD) - Single Resolution Mechanism (SRM) Formål: - Unngå moralsk hasard, og beskytte skattebetalere og små innskytere - Omfordele risiko til aktører som er i stand til å overvåke og absorbere kredittrisiko; kreditorer og eiere Tidslinje: - Direktivet skal tre i kraft 1. januar 2015, og bail-in systemet skal være effektivt fra og med 1. januar 2016 The EU Council Proposal (11148/1/13 REV 1) 7

8 4 hovedelementer i krisehåndteringsregelverket Salg av virksomhet (hele eller deler av); Etablering av en brobank (midlertidig flytting av gode eiendeler til en offentlig kontrollert enhet); Eiendelsseparasjon (overflytting av misligholdte/tapsutsatte lån til en felles forvaltningsenhet); Bail-in (påføre tap, i henhold til senioritet, på eiere og usikrede kreditorer) 8

9 Det nye kreditorhierarkiet 9

10 Bail-in illustrasjon Amagerbanken modell When reality sinks in, before resolution Assets Liabilities and equity Good assets Priority claims Doubtful assets Assets that will be written down to zero Senior unsecured claims Equity and sub.capital Under resolution - all assets and priority claims are transferred to bridge (good) bank Bad bank (old bank) Good bank (new "bridge bank") Assets Liabilities and equity Assets Liabilities and equity Residual claims with Senior unsecured priority after new capital claims in the new bridge bank Equity and sub.capital Priority claims Good assets Alle eiendeler ble flyttet over i brobanken - Betaling i form av residualkrav i brobanken Doubtful assets Assets that will be written down to zero Senior unsecured claims New capital from FS* Residual claims from the "bad bank" - Finansiel Stabilitet A/S* (Resolution Authority) bidro med ny egenkapital i brobanken - Recovery for senior usikrede obligasjonseiere ble senere økt pga residualverdi Sources: Danish FSA (Finanstilsynet), DNB Markets 10

11 Oppsummering av krisehåndteringsregelverket Senior usikret gjeld (inkludert innskudd fra store foretak) vil kunne nedskrives eller bli konvertert til egenkapital selv om den angjeldende problembanken holdes åpen for normal drift - Senior bankobligasjoner utgjør et relativt tynt lag med gjeld som vil kunne påføres tap etter egenkapital, fondsobligasjoner og ansvarlig lån Betydelig usikkerhet rundt hvor høy recovery vil bli for senior bank - Når er Point of non-viability? - Bruk av Resolution Fund? - Hva blir minstekrav til nivå for tapsabsorberende kapital og gjeld? - Hvordan blir myndighetenes vilje til å baile inn senior usikrede obligasjoner og store bedriftsinnskudd? (smutthull?) 11

12 Et utvalg av ratingbyråenes responser overfor ulike gjeldsklasser Økt risiko for Tier 1 instrumenter - Blir trolig ratet lavere av S&P (4 hakk under bankens selvstendige rating) - Merk: CoCos med CET1 konverteringstriggerpunkter over minimumskravet på 5.125% har høyere sannsynlighet for mislighold enn vanlige Fondsobligasjoner (Tier 1) Økt risiko for Tier 2 instrumenter, pga mulighet for bail-in - Blir trolig ratet lavere av S&P (2 hakk under bankens selvstendige rating) Økt risiko for senior usikrede obligasjoner - Fitch, S&P og Moody s har sendt ut varsel om negative utsikter basert på bail-in Redusert risiko for Obligasjoner med fortrinnsrett pga eksplisitt unntak fra bail-in - Moody s har hevet ankerpunkt for rating (Økt klaring for AAA) - Fitch har hevet ankerpunkt for rating (ikke for norske programmer) 12

13 Agenda Oppsummering av reguleringseffektene Hva betyr de ulike reguleringene i praksis? - Kapitalkrav - Likviditetskrav - Krisehåndteringsregelverk (Bail-in) Kredittanalyse av norske banker med nye reguleringer Markedets dom - Obligasjonsmarkedet er ikke bekymret over utviklingen - Aksjemarkedet straffer særnorske kapitalkrav Konklusjon, utsikter og spørsmål 13

14 DNB Markets Bank Rapport Introduksjon Hva er nytt? Bankratingene (probability of default ratings) Bank-obligasjonsratingene - Recovery-analyser - Notche ned senior usikrede obligasjoner? - Hva med ansvarlige lån og fondsobligasjoner? Helsesjekk av de norske bankene 14

15 Introduksjon til Bankrapporten 2014/1 (publ. i mai) Halvårlig bankrapport for 20. gang siden vi innførte halvårlige rapporter i Basert på helårstall 2013 for bankkonsern - DNB Markets tildeler skyggeratinger til 121 norske banker Nedgraderinger (27) overgår oppgraderinger (3) Innføring av krisehåndteringsregelverk påvirker negativt - Bail-in øker sannsynlighet for mislighold -> modellkalibrering viktigste årsak til nedgraderinger - Men den fundamentale, selvstendige kredittkvaliteten til norske banker er nå på sitt beste gjennom de 10 årene DNB Markets har laget halvårlige bankrapporter - Bail-in øker dessuten forventet tap for senior bankobligasjoner dersom mislighold skulle inntreffe 15

16 Hva er nytt i denne rapporten? Vi har hevet listen for at bank-kredittscoremodellen skal gi samme rating som tidligere (som en følge av bail-in) Vi har begynt å rate bankenes senior usikrede obligasjoner - De rates likt som, eller ett nivå lavere enn, bankens rating - Utfallet avgjøres av Recovery-analysen Vi har begynt å rate bankenes ansvarlige lån og fondsobligasjoner - Regulatoriske tidsbegrensede ansvarlige lån (tier 2) rates 2 nivåer lavere enn banken - Regulatoriske fondsobligasjoner (tier 1) rates 4 nivåer lavere enn banken 16

17 Bank-kredittscoremodellen Main model categories Asset quality factors Loss absorption capacity factors Funding and liquidity 3) Parameters in DNB Markets' bank credit score model 1 a) Asset quality in parent bank* score is based on average expected loss for the assets in the parent bank 1 b) Size (i.e. Adjusted total assets**) 1 c) Grow th in corporate lending relative to Adjusted total assets** 4 year history) 1 d) Uncovered non-performing and doubtful loans*** as a percentage of adjusted total lending** 2 a) Profitability# as a percentage of Adjusted total assets** 5 year history w ith linearly increasing w eights for the later years 2 b) Capital strength## (average of three different unw eighted capital measures). Unw eighted ratios only, no regulatory risk w eightings are applied Liquidity: the share of net-short term funding### relative to total assets, unadjusted) The low er share of net short funding the higher the liquidity score * ** *** # ## ### Asset quality score' based on our expected loss ratios for a parent bank's different blocks of assets. Asset types in ascending order in terms of expected loss: liquid assets, public sector loans, residential mortgages (LTV< 75 per cent), commercial mortgages (LTV < 60 per cent), agricultural loans, unsecured loans to personal clients and other corporate loans Adjusted total assets (and lending) include loans transferred to specialized mortgage credit institutions Gross non-performing and doubtful loans minus 50% of w rite-dow ns Profitability from recurring revenues such as net interest income and fees Capital Strength includes the three follow ing ratios (equal w eights): 1 = Core Equity Tier 1 capital / (Adjusted assets** + guarantees + unutilized loan commitments) 2 = Tier 1 capital (including hybrid) / (Adjusted assets** + guarantees + unutilized loan commitments) 3 = Total capital / (Adj. assets** + guarantees + unutilized loan commitments + market and operating risk) Debt maturing w ithin 18 months' plus '20 per cent of deposits exceeding MNOK 2' plus '6 % of debt including deposits' minus 'Bonds and CP w ith a 20% haircut' minus 'Deposits in central banks and other financial institutions' minus 'Unused back stop facilities w ith at least 18 months to maturity' Source: DNB M arkets Credit Research 17

18 Status for Norwegian banks rating changes Rating changes in DNB Markets Credit Research's Bank Report 2014/1 Number of banks rated 121 Number of banks upgraded 3 2 % Number of banks downgraded % Upgrade to downgrade ratio (x) 0.11 Rating changes in DNB Markets Credit Research's Bank Report 2013/2 Number of banks rated 122 Number of banks upgraded 7 6 % Number of banks downgraded % Upgrade to downgrade ratio (x) 0.54 Rating changes in DNB Markets Credit Research's Bank Report 2013/1 Number of banks rated 122 Number of banks upgraded 5 4 % Number of banks downgraded 2 2 % Upgrade to downgrade ratio (x) 2.50 Rating changes in DNB Markets Credit Research's Bank Report 2012/2 Number of banks rated 123 Number of banks upgraded % Number of banks downgraded 5 4 % Upgrade to downgrade ratio (x) 3.20 Av de 27 nedgraderingene skyldtes 22 modellkalibrering 2 banker ble oppgradert på grunn av moderat utlånsvekst (næring) - Mens et par banker fikk endret rating som en følge av endring i andel netto kortsiktig funding 18

19 Bankrapporten 2014/1 Ratingendringer Bank Ratings Change Rating driver 31/12/ /06/2013 Askim Sparebank BBB+ A- Down Model calibration Bien Sparebank AS BBB BBB+ Down Model calibration Blaker Sparebank BBB BBB+ Down Model calibration BN Bank ASA BBB+ A- Down Model calibration Drangedal og Tørdal Sparebank BBB+ A- Down Minor changes only Etnedal Sparebank BBB+ A- Down Model calibration Evje og Hornnes Sparebank BBB+ A- Down Model calibration Fana Sparebank BBB+ A- Down Model calibration Flekkefjord Sparebank A- A Down Model calibration Haltdalen Sparebank BBB BBB+ Down Model calibration Harstad Sparebank A- A Down Model calibration Hjartdal og Gransherad Sparebank BBB BBB+ Down Model calibration Høland og Setskog Sparebank BBB BBB- Up Moderate growth in corporate lending Indre Sogn Sparebank BBB BBB+ Down Increased short-term funding KLP Banken AS BBB+ A- Down Increased short-term funding Klæbu Sparebank BBB+ BBB Up Moderate growth in corporate lending Landkreditt Bank AS BBB+ A- Down Increased short-term funding Lom og Skjåk Sparebank BBB+ A- Down Model calibration Melhus Sparebank BBB BBB+ Down Model calibration Orkdal Sparebank BBB+ A- Down Model calibration Rindal Sparebank BBB+ A- Down Model calibration RørosBanken Røros Sparebank BBB+ A- Down Model calibration Santander Consumer Bank AS BBB+ BBB- Up S-t funding from upgraded parent Selbu Sparebank BBB BBB+ Down Model calibration Soknedal Sparebank BBB BBB+ Down Increased short-term funding SpareBank 1 Nord-Norge A- A Down Model calibration Sparebanken Øst A- A Down Model calibration Sunndal Sparebank BBB BBB+ Down Model calibration Trøgstad Sparebank BBB+ A- Down Model calibration Tysnes Sparebank BBB BBB+ Down Model calibration 19

20 Modellkalibrering: vi har hevet listen for at bankkredittscoremodellen skal gi samme rating som tidligere 20

21 De største norske bankenes ratinger (inkl offisielle) Bank Rating Official ratings Assets Capital ratios Rank DNBM Moody's S&P Fitch Tier 1 Total DNB Bank ASA n.a. A1 A+ WD 2,130,779 12% 14% n.a. SpareBank 1 SR-Bank ASA A A2 A- 156,985 13% 14% 4 Sparebanken Vest A A2 A- 134,396 13% 14% 5 SpareBank 1 SMN A A2 A- 115,360 13% 15% 1 Santander Consumer Bank AS BBB+ 81,215 13% 14% 90 SpareBank 1 Nord-Norge A- A2 A 77,520 13% 14% 9 Sparebanken Møre A A3 54,627 15% 17% 3 Sparebanken Sør A WR 47,902 14% 15% 8 Sparebanken Hedmark A A2 47,397 16% 16% 2 Sparebanken Pluss A A2 45,760 14% 15% 7 Sparebanken Sogn og Fjordane A- A3NEG 39,577 14% 15% 13 Storebrand Bank ASA A- Baa1NEGBBB+NEG 39,056 13% 14% 24 BN Bank ASA BBB+ 37,505 13% 15% 45 Bank 1 Oslo Akershus AS BBB+ 31,711 14% 15% 41 Sparebanken Øst A- Baa1 31,077 16% 18% 11 Sandnes Sparebank A- BBB 28,715 15% 17% 22 Gjensidige Bank ASA A- A-NEG 26,752 15% 15% 12 KLP Banken AS BBB+ A- 26,010 20% 20% 70 Helgeland Sparebank A- Baa2 25,985 14% 16% 29 SpareBank 1 BV A- 22,133 17% 17% 18 21

22 Rating på senior usikrede bankobligasjoner - hensyntar recoveryanalysen (som når vi rater foretak) DNB Markets har introdusert rating på senior usikrede obligasjoner i siste bankrapport - Lik eller 1 nivå lavere enn bankens rating - I de tilfeller hvor vårt mest sannsynlige recovery scenario gir lavere enn 30% recovery, notcher vi ned senior usikret obligasjonsrating 1 nivå fra bankens tildelte skyggerating - 17 av 121 banker er tildelt senior usikret rating som ligger 1 nivå lavere enn bankenes skyggeratinger Dette er svært innskuddstunge banker Dette er kun en vurdering av sammensetningen av passiva Merk at dette er frikoblet fra vurdering av kredittkvalitet 22

23 Forutsetninger for beregning av Bail-in recovery intervaller Vi ser på morbanken, - Dvs. lagene med egenkapital, fondsobligasjoner, ansvarlig lån, senior usikret gjeld i forhold til morbankens balanse - Antar at store bedriftsinnskudd er trukket ut av krisebanken før myndighetene erklærer Point Of Non-Viability, Alle andre innskudd rangerer høyere enn senior usikret gjeld - Antar at det er 4% uvektet ansvarlig kapital (EK, Fondsobligasjoner og ansvarlig gjeld) igjen av totalbalansen, noe som tilsvarer omtrent en halvering av kapitalen, før myndighetene griper inn og erklærer Point Of Non-Viability I vårt mest sannsynlige High Recovery Scenario antar vi ytterligere 10% nedskriving av eiendeler etter inngripen - Men myndighetenes Resolution Fund kommer til etter at 8% er tapt - Low recovery forutsetter 20% nedskriving og ingen hjelp 23

24 Recovery scenario illustrasjon Bail-in recovery estim ation results High recovery Low recovery Average 71.5% 21.6% Median 79.9% 19.4% Bank with highest recovery 95.4% 81.6% Bank with lowest recovery 0.0% 0.0% Store forskjeller mellom bankene Low recovery scenario fremstår for pessimistisk 24

25 Kraftig balansevekst siden 2001 Aggregerte tall for alle bankene i DNB Markets bankrapport 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 Adj. lending, Bonds and CP relative to adjusted assets Økt andel likvide midler etter Finanskrisen Årlig balansevekst siden 2001: 11.2% Årlig utlånsvekst siden 2001: 9.9% Adjusted assets Adjusted lending Lending to central banks Bonds and Commercial Paper Sources: DNB Markets and the banks 25

26 Moderat utlånsvekst i motsetning til % 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Adjusted lending growth, annualized, all banks , weighted average % 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% Adjusted lending growth, annualized, all banks , weighted average - segment split Lending growth % Corporate lending Lending to private individuals Sources: DNB Markets and the banks Sources: DNB Markets and the banks The two graphs above shows the weighted (on total lending volumes) average lending growth for all banks included in the report, from 2004 to The graph is based on Adjusted lending volumes, i.e. including mortgages transferred to external specialized mortgage credit institutions, such as SpareBank 1 Boligkreditt, SpareBank 1 Næringskreditt, Eika Boligkreditt and Verd Boligkreditt. 26

27 Overflytting av bolig- og næringslån har bremset opp Loans transferred to credit institutions, % of adjusted total assets 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Assets < 5 bn Assets 5-20 bn > 20 mrd excl. DNB DNB Bank Source: DNB Markets and the banks 27

28 Lønnsomheten tilbake (målt mot forretningskapital) EBT exclusive net valuation effects/ total adjusted assets 1.50% 1.25% 1.00% 0.75% 0.50% 0.25% 0.00% EBT exclusive losses and net valuation effects/ total adjusted assets 1.50% 1.25% 1.00% 0.75% 0.50% 0.25% 0.00% Banks < NOK 5 bn Banks > NOK 20 bn excl. DNB Banks NOK 5-20 bn DNB Bank Assets < 5 bn Assets 5-20 bn > 20 mrd excl. DNB DNB Bank Source: DNB Markets and the banks Source: DNB Markets and the banks The graph to the left shows the average profitability development for 4 different segments of Norwegian banks from 2001 to The graph to the right shows the same development, but before losses. Profitability is calculated in the same way as in the parameter in the bank score model (see next page*), except here before tax. Adjusted assets includes mortgages transferred to external specialized mortgage credit institutions, such as SpareBank 1 Boligkreditt, SpareBank 1 Næringskreditt, Eika Boligkreditt and Verd Boligkreditt. 28

29 De minste bankene har ikke fått samme oppsving i rentenetto som de større Net interest income/ adj. lending, banks grouped on size, weighted average 3.5% 3.0% 2.5% 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% bn > 20 bn <5 bn Source: DNB and the banks 29

30 Fin tapsutvikling 0.6% 0.5% 0.4% 0.3% 0.2% 0.1% Credit losses (% of adj. gross lending) % -0.1% Average credit losses Weighted average credit losses Median credit losses Source: DNB and the banks 30

31 Høy uvektet egenkapitalandel (volumvektet og målt mot forretningskapital) 31

32 Helsesjekk for de norske bankene Sjekkliste - Tilfredsstillende kvalitet i utlånsboken? Ja, sett i lys av god lønnsomhet og høy uvektet kapitalandel - Nok kapital? Ja, men økte kapitalkrav fører til at flere utsteder fondsobligasjoner og ansvarlige lån - Likviditetsstyring og tilgang på funding? Ja, lav andel netto kortsiktig funding, og god tilgang til rimelig og diversifisert funding, men sentralbanker forblir siste skanse for likviditetssupport - Systemstøtte? Tja, direkte støtte fra myndigheter skal ikke lenger forekomme etter innføringen av krisehåndteringsregelverket. Men rasjonell pragmatisme, nasjonalfølelse og utnyttelse av smutthull kan trolig føre til et annet praktisk resultat Implikasjoner: Norske banker låner aktivt ut til kunder og fungerer godt. Regulatoriske endringer øker risikoen for senior usikrede kreditorer, på tross av at den fundamentale kredittkvaliteten er høy og stigende 32

33 Agenda Oppsummering av reguleringseffektene Hva betyr de ulike reguleringene i praksis? - Kapitalkrav - Likviditetskrav - Krisehåndteringsregelverk (Bail-in) Kredittanalyse av norske banker med nye reguleringer Markedets dom - Obligasjonsmarkedet er ikke bekymret over utviklingen - Aksjemarkedet straffer særnorske kapitalkrav Konklusjon, utsikter og spørsmål 33

34 Obligasjonsmarkedets reaksjon på nye reguleringer Bail-in var den store frykten da fenomenet ble luftet i 2010 Innføringen av Bail-in fra januar 2016 er blitt mottatt med et skuldertrekk i obligasjonsmarkedet Fravær av markedsreaksjoner skyldes - at den fundamentale kredittkvaliteten i bankene er vesentlig bedret - at den generelle bullstemningen og det lave rentenivået gjør at investorer må søke avkastning der den finnes 34

35 Oversikt over det norske obligasjonsmarkedet Norwegian Bond Market (Total: NOK 1668bn) Norwegian Bond Market - Financials (Total: NOK 911bn) (+ Tier 1) Covered bonds Corporates, HY Corporates, IG Public Sector Financials Sr. Unsecured Tier 2 Tier 1 Other Sources: Stamdata, DNB Markets 35

36 Bankene utsteder senior usikrede obligasjoner med lave marginer, men ny fart på OMF før sommeren Norwegian Bond Market - Covered Bond Issuance and Spread Difference Between Covered Bonds and Bank (Issuance in NOKbn on left hand scale, spreads in basis points on right hand scale) Drivere Forfall av bytteordningen Bra kapasitet i boligkredittforetak Boliglånsvekst høyere enn vekst i lån til næringslivet Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10 Q1-11 Q2-11 Q3-11 Q4-11 Q1-12 Q2-12 Q3-12 Q4-12 Q1-13 Q2-13 Q3-13 Q4-13 Q1-14 Q Covered Unsecured Spreads (5y) - Bank vs. Cov. Bonds Sources: Stamdata, DNB Markets 36

37 Krav til økt kapitaldekning har satt fart på utstedelser av fondsobligasjoner (tier 1) og ansvarlig kapital (tier 2) Norwegian Bond Market (Financials Tier 1 and Tier 2) - Annual Issuance (NOKbn) YTD Tier 1 Tier 2 Sources: Stamdata, DNB Markets 37

38 jul.07 sep.07 nov.07 jan.08 mar.08 mai.08 jul.08 sep.08 nov.08 jan.09 mar.09 mai.09 jul.09 sep.09 nov.09 jan.10 mar.10 mai.10 jul.10 sep.10 nov.10 jan.11 mar.11 mai.11 jul.11 sep.11 nov.11 jan.12 mar.12 mai.12 jul.12 sep.12 nov.12 jan.13 mar.13 mai.13 jul.13 sep.13 nov.13 jan.14 mar.14 mai.14 jul.14 Tror ikke på at Bail-in vil skje i praksis? Spread development - Covered vs. sr. unsecured bonds (5y tenor) (Basis points) Senior usikrede bankobligasjoner (5 år) Obligasjoner med fortrinnsrett (5 år) Differanse Source: DNB Markets 38

39 nov.11 des.11 jan.12 feb.12 mar.12 apr.12 mai.12 jun.12 jul.12 aug.12 sep.12 okt.12 nov.12 des.12 jan.13 feb.13 mar.13 apr.13 mai.13 jun.13 jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 Norske obligasjonsinvestorer er ikke redde for Bail-in Spread development - Covered, Sr. Unsecured, Tier 2 and Tier 1 (Basis points) bps / -29% bps / -49% bps / -58% 0-26bps / -54% Covered Sr. Unsecured Tier 2 Tier 1 Source: DNB Markets 39

40 Aksjemarkedets reaksjon på nye reguleringer (Grafikk og beregninger i denne seksjonen er laget av aksjeanalytiker Håkon R. Fure i DNB Markets) Straffer særnorske kapitalkrav - Verdsetter ikke at det må holdes mer kapital per utlånskrone enn for sammenlignbare banker i naboland Liker den bedrede lønnsomheten som kapitalkravene har medført Verdsettelse nærmer seg gamle høyder Ikke belønning for vekst Fokus på kostnader og lønnsomhet Ingen reaksjon på Bail-in tyder på at markedet anser bankene for å være robuste 40

41 Etter finanskrisen har bankene fått langt høyere kapitalkrav Opptrapping av krav til ren kjernekapital for norske banker 14.0 % 12.0 % 10.0 % 1.0 % 1.0 % 1.0 % 1.0 % 1.0 % 2.0 % Kapitalkravene har effektivt økt med 3x for bankene 8.0 % 6.0 % 4.0 % 2.0 % 0.0 % 3.0 % 3.0 % 3.0 % 3.0 % 3.0 % 2.5 % 2.5 % 2.5 % 2.5 % 2.5 % 4.5 % 4.5 % 4.5 % 4.5 % 4.5 % 4.5 % Prior Q Q Q Minimum requirement Capital conservation buffer Systemic buffer (entire market) Førte initialt til et skred av emisjoner før de endelige regulatoriske rammevilkåren e ble klare SIFI buffer Counter-cyclical buffer Source: Company, Bloomberg, DNB Markets 41

42 Jan-12 Mar-12 May-12 Jul-12 Sep-12 Nov-12 Jan-13 Mar-13 May-13 Jul-13 Sep-13 Nov-13 Jan-14 Mar-14 May-14 Jul-14 Rate Margin Dette kombinert med lavere risikoappetitt har ført til reprising av utlånsmarginene De svenske bankene startet reprisingen basert på høyere kapitalkrav senere fulgt opp i Danmark, Finland og Norge Boliglånsmargin Sverige Boliglånsmargin Norge 4.0% 3.5% 3.0% 2.5% 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% Mortgage rate NIBOR3M Margin (r.h.s) 2.0% 1.8% 1.6% 1.4% 1.2% 1.0% 0.8% 0.6% 0.4% 0.2% 0.0% Source: Company, Bloomberg, DNB Markets 42

43 Høyere kapitalkrav fører til høyere priser prisøkningene har vært rasjonelle Høyere boliglånsrisikovekter fører til høyere boliglånsmarginer Assumptions NORWAY SWEDEN Required return 12 % 12 % 12 % 12 % 12 % 12 % Probability of default 0.40 % 0.40 % 0.40 % 0.40 % 0.40 % 0.40 % Loss given default 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % Costs bp of assets 0.45 % 0.45 % 0.45 % 0.45 % 0.45 % 0.45 % Liquidity share of funding 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % Cost of liquidity carry 1.00 % 1.00 % 1.00 % 1.00 % 1.00 % 1.00 % Tax rate 27 % 27 % 27 % 27 % 27 % 27 % Risk-weight 12 % 25 % 40 % 5 % 15 % 25 % CT1 ratio 12.0 % 14.0 % 14.0 % 8.0 % 12.0 % 14.0 % Fees 8 % 8 % 8 % 8 % 8 % 8 % Loan 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 Equity NII Cost of liquidity Revenues Operating expenses Cost of risk Pre-tax profit Tax Net profit ROE 12.0 % 12.0 % 12.0 % 12.0 % 12.0 % 12.0 % Net Interest Margin 0.88 % 1.19 % 1.51 % 0.72 % 0.93 % 1.19 % I Sverige økte myndighetene boliglånsrisikovektene fra ~5% til 15% og bankene responderte med å reprise boliglånene opp 20-25bp (rasjonelt med 21bp ihht mine beregninger). Tilsvarende så vi i Norge da tilsynet indikerte høyere kapitalkrav 31bp var den rasjonelle responsen, DNB svarte med 30bp Source: Company, Bloomberg, DNB Markets 43

44 Dette har ført til at bankene nå nærmer seg ROE nivåene fra før finanskrisen ROE kommer seg etter finanskrisen (Danske ligger fortsatt etter) 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Nordic banks Nordic banks ex Danske Source: Company, Bloomberg, DNB Markets 44

45 Index Utviklingen har drevet en sterkt inntjeningsvekst snittvekst på 30% siste to årene Jevnt stigende forventning til neste 12 måneders EPS for nordiske banker Fokuset på prising og kostnader har drevet en 30% gjennomsnittlig vekst i inntjeningen for de nordiske bankene de siste to årene Nordic banks 12mth fwd EPS Source: Company, Bloomberg, DNB Markets 45

46 P/B 2014 P/B 2014 P/B mot ROE 2014e Norske banker skiller seg ut Nordiske banker med høy EK-avkastning (ROE) Svenske banker med høy ROE og høy verdsettelse (Pris/Bok) Forholdet P/B-ROE viser at Danske og DNB har mer potensial (venstre graf) Nordic banks vs. European peers Sparebankene handles med rabatt Betydelig rabatt (og potensial) sammenlignet med store nordiske konkurrenter Nordic banks and Norwegian savings banks 2.0x 1.8x 1.6x 1.4x y = x R² = Handelsbanken SEB Nordea Swedbank 2.5x 2.0x SHB Swedbank 1.2x 1.0x 0.8x 0.6x 0.4x Danske Bank DNB 1.5x 1.0x 0.5x y = x R² = Danske MORG HELG SEB Nordea DNB SRBANK MING SPOG NONG 0.2x 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% ROE % 6% 8% 10% 12% 14% 16% ROE 2014 Source: DNB Markets, Bloomberg 46

47 Svak Pris/Bok utvikling for norske vs. svenske banker Price / Book ratio (12m forward) - Nordic bank comparison des.07 des.08 des.09 des.10 des.11 des.12 des.13 6 Savings banks (N) Danske DNB Sweden top 4 banks Source: FastSet Partners 47

48 Utlånsvekst får en ikke betalt for lenger? Liten sammenheng mellom høy verdsettelse og høy utlånsvekst 14.0% % % 6.2% % 4.4% 4.2% % % % % % % 10.0% 5.0% 0.0% -5.0% % 2015 P/TB 2013 lending growth % (r.h.s.) 48

49 Agenda Oppsummering av reguleringseffektene Hva betyr de ulike reguleringene i praksis? - Kapitalkrav - Likviditetskrav - Krisehåndteringsregelverk (Bail-in) Kredittanalyse av norske banker med nye reguleringer Markedets dom - Obligasjonsmarkedet er ikke bekymret over utviklingen - Aksjemarkedet straffer særnorske kapitalkrav Konklusjon, utsikter og spørsmål 49

Utfordringer for Norge Hva skal vi leve av etter oljen? Knut Anton Mork Desember 2012

Utfordringer for Norge Hva skal vi leve av etter oljen? Knut Anton Mork Desember 2012 Utfordringer for Norge Hva skal vi leve av etter oljen? Knut Anton Mork Desember 2012 Innledning På den grønne gren 120000 BNP per capita (OECD) 100000 80000 60000 40000 20000 0 Kilde: Verdensbanken 2

Detaljer

4 APPROVAL OF THE AUDITOR S FEE 4 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR

4 APPROVAL OF THE AUDITOR S FEE 4 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR To the shareholders of TGS-NOPEC Geophysical Company ASA Til aksjeeierne i TGS-NOPEC Geophysical Company ASA NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING The Ordinary General

Detaljer

Unges etablering på boligmarkedet - er stigen trukket opp?

Unges etablering på boligmarkedet - er stigen trukket opp? NIBR-rapport 2013:22 Katja Johannessen Kim Christian Astrup Per Medby Unges etablering på boligmarkedet - er stigen trukket opp? Unges etablering på boligmarkedet - er stigen trukket opp? Andre publikasjoner

Detaljer

KOMMUNAL VIRKSOMHET I LYS AV EØS-AVTALENS STATSSTØTTEREGLER

KOMMUNAL VIRKSOMHET I LYS AV EØS-AVTALENS STATSSTØTTEREGLER KOMMUNAL VIRKSOMHET I LYS AV EØS-AVTALENS STATSSTØTTEREGLER AKTIVITETER SOM ER OMFATTET AV STATSSTØTTEREGLENE, SENTRALE PROBLEMSTILLINGER OG FOREBYGGENDE TILTAK ALT advokatfirma AS Org.nr. 996180085 Fridtjof

Detaljer

INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2013. ("Selskapet / the Company")

INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2013. (Selskapet / the Company) INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2013 ("Selskapet / the Company") (The English wording in this document is an office translation, and in case

Detaljer

ITIL-ordliste og forkortelser. på norsk

ITIL-ordliste og forkortelser. på norsk ITIL norsk ordliste, v1.0, 1. oktober 2012 basert på engelsk ordliste v1.0, 29. juli 2011 ITIL-ordliste og forkortelser på norsk Denne ordlisten kan lastes ned gratis. Se www.itil-officialsite.com/internationalactivities/itilglossaries.aspx

Detaljer

Bank og Finans Hva har hendt? Og hva har vi lært?

Bank og Finans Hva har hendt? Og hva har vi lært? Working Paper Series 4/13 Bank og Finans Hva har hendt? Og hva har vi lært? Arne Jon Isachsen CME/BI April 2013 Centre for Monetary Economics BI Norwegian Business School ISSN 1503-3031 CENTRE FOR MONETARY

Detaljer

RAPPORT. Evaluering av forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester 2014/30. Ingeborg Rasmussen, Steinar Strøm, Sidsel Sverdrup og Vibeke Wøien Hansen

RAPPORT. Evaluering av forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester 2014/30. Ingeborg Rasmussen, Steinar Strøm, Sidsel Sverdrup og Vibeke Wøien Hansen RAPPORT 2014/30 Evaluering av forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester Ingeborg Rasmussen, Steinar Strøm, Sidsel Sverdrup og Vibeke Wøien Hansen Utarbeidet på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet

Detaljer

Effektvurdering av store statlige investeringsprosjekter

Effektvurdering av store statlige investeringsprosjekter 1 Concept-programmet 2007 Effektvurdering av store statlige investeringsprosjekter Bjørn Andersen, Svein Bråthen, Tom Fagerhaug, Ola Nafstad, Petter Næss og Nils Olsson ISSN: 0803-9763 (papirversjon) ISSN:

Detaljer

Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge

Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge NIBR-rapport 2012:5 Susanne Søholt Aadne Aasland Knut Onsager Guri Mette Vestby Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts-Norge Andre publikasjoner fra

Detaljer

Norges Bank Memo Nr. 1 2013. Kriterier for en god motsyklisk kapitalbuffer

Norges Bank Memo Nr. 1 2013. Kriterier for en god motsyklisk kapitalbuffer Norges Bank Memo Nr. 1 2013 Kriterier for en god motsyklisk kapitalbuffer Norges Bank Memo Nr. 1 2013 Norge Bank Adresse: Bankplassen 2 Post: Postboks 1179 Sentrum, 0107 Oslo Telefon: 22316000 Telefaks:

Detaljer

Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011

Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011 Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011 1 Bakgrunn for krisen enorme budsjettunderskudd 2 Fonyet bekymring for veksten 3 Under 50 indikerer tilbakegang i industrien Hva gikk galt

Detaljer

Mot sin hensikt. concept. Knut Samset, Gro Holst Volden, Morten Welde og Heidi Bull-Berg

Mot sin hensikt. concept. Knut Samset, Gro Holst Volden, Morten Welde og Heidi Bull-Berg concept Knut Samset, Gro Holst Volden, Morten Welde og Heidi Bull-Berg Mot sin hensikt Perverse insentiver om offentlige investeringsprosjekter som ikke forplikter Concept rapport Nr. 40 concept concept

Detaljer

Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen

Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen Rapporter Reports 12/2013 Pål Nordby, Sølve Mikal Nerland og Helge Næsheim Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen Rapporter 12/2013 Pål Nordby, Sølve Mikal Nerland og Helge Næsheim Yrkesaktivitet

Detaljer

3. kvartal 2012. Deloitte CFO-undersøkelse Positive fremtidsutsikter, men finansieringsbildet er i endring

3. kvartal 2012. Deloitte CFO-undersøkelse Positive fremtidsutsikter, men finansieringsbildet er i endring 3. kvartal 2012 Deloitte CFO-undersøkelse Positive fremtidsutsikter, men finansieringsbildet er i endring Innhold Kapittel 1 Økonomiske fremtidsutsikter Kapittel 2 Kapitalstruktur og gearing Kapittel 3

Detaljer

Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen

Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen Petter Aasen, Jorunn Møller, Ellen Rye, Eli Ottesen, Tine S. Prøitz

Detaljer

SØF-rapport nr. 01/11

SØF-rapport nr. 01/11 Betydningen av fullført videregående opplæring for sysselsetting blant unge voksne Torberg Falch Ole Henning Nyhus SØF-prosjekt nr. 8000: Betydningen av fullført videregående opplæring for sysselsetting

Detaljer

Mer enn bare fotball... More than just football... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball. An evaluation of the Salvation Army s Street soccer

Mer enn bare fotball... More than just football... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball. An evaluation of the Salvation Army s Street soccer Mer enn bare fotball... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball More than just football... An evaluation of the Salvation Army s Street soccer Lena Sayed 1 Forord Frelsesarmeens gatefotball er et lavterskeltilbud

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2011

Gjesteundersøkelsen 2011 Eivind Farstad Arne Rideng Iratxe Landa Mata TØI rapport 1166/2011 Gjesteundersøkelsen 2011 Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge TØI rapport 1166/2011 Gjesteundersøkelsen 2011 Utenlandske ferie-

Detaljer

Boligsosialt arbeid i Fjell kommune

Boligsosialt arbeid i Fjell kommune NIBR-rapport 2012:12 Arne Holm Hild Marte Bjørnsen Boligsosialt arbeid i Fjell kommune En evaluering Boligsosialt arbeid i Fjell kommune Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2012:15 NIBR-rapport

Detaljer

Resultatrapport for finansinstitusjoner

Resultatrapport for finansinstitusjoner Resultatrapport for finansinstitusjoner 1. halvår 2014 Dato: 21.08.2014 SEKSJON/AVDELING: BAFO/ANRAP Hovedinntrykk Innhold INNHOLD 3 1 HOVEDINNTRYKK 4 2 MAKROØKONOMISK BAKGRUNN 6 NORSK ØKONOMI 6 3 NORSKE

Detaljer

Sterk krone fordi vi fortjener det

Sterk krone fordi vi fortjener det Sterk krone fordi vi fortjener det Steinar Juel, Karl Johan Haarberg og Erik Bruce Den norske kronen har appresiert sterkt i løpet av det siste halvannet året. Dette er kommet etter omleggingen av pengepolitikken

Detaljer

Boligsosialt arbeid i Flora en foranalyse

Boligsosialt arbeid i Flora en foranalyse NIBR-rapport 2013:29 Helge Renå Camilla Lied Boligsosialt arbeid i Flora en foranalyse Boligsosialt arbeid i Flora en foranalyse Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2013:8 NIBR-rapport 2012:15 NIBR-rapport

Detaljer

Evaluering av returtiltak i ordinære mottak

Evaluering av returtiltak i ordinære mottak Evaluering av returtiltak i ordinære mottak Februar 2014 Prosjekt: Evaluering av returtiltak i ordinære mottak Oppdragsgiver: Utlendingsdirektoratet (UDI) Periode: November 2012 februar 2014 Team: Senior

Detaljer

Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family

Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family Au pairordningen skal gi unge mennesker mellom 18 og 30 år en mulighet til å lære

Detaljer

«Hvis noen forteller om mobbing» Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering

«Hvis noen forteller om mobbing» Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering «Hvis noen forteller om mobbing» Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering Berit Lødding Nils Vibe Rapport 48/2010 «Hvis noen forteller om

Detaljer

It s your future how far will you take it?

It s your future how far will you take it? It s your future how far will you take it? Innholdsfortegnelse Det er din fremtid 4 Audit & Advisory 6 Consulting 10 Financial Advisory 14 Deloitte Advokatfirma DA 18 Hvordan søke jobb i Deloitte 22 Deloitte

Detaljer

NIBR-rapport 2009:34. Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo. De unge stemmene. Innflytelsesorgan for barn og unge i kommuner og fylker

NIBR-rapport 2009:34. Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo. De unge stemmene. Innflytelsesorgan for barn og unge i kommuner og fylker Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo De unge stemmene Innflytelsesorgan for barn og unge i kommuner og fylker De unge stemmene Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo De unge stemmene Innflytelsesorgan for barn og

Detaljer

Beskyttelse mot derivatmisbruk

Beskyttelse mot derivatmisbruk DESEMBER 2011 pwyp.no Utvinningsindustrien er storforbruker av et finansielt instrument kalt derivater, som kan bli misbrukt til å føre inntekter ut av vertsland før de er skattlagt Verdien bak alle derivater

Detaljer