Gardermoen, september 2014 Bankenes Sikringsfonds Høstkonferanse. Ole Einar Stokstad Head of Credit Research

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gardermoen, september 2014 Bankenes Sikringsfonds Høstkonferanse. Ole Einar Stokstad Head of Credit Research +47 24 16 90 48"

Transkript

1 Rammebetingelser i endring sett fra analytikerens side Endringer i rammebetingelser og konsekvenser i et investorperspektiv - Kredittrating av banker - Hvordan påvirkes markedet for fremmedkapital og egenkapital? Gardermoen, september 2014 Bankenes Sikringsfonds Høstkonferanse Ole Einar Stokstad Head of Credit Research

2 Kredittanalyse i DNB Markets - Kontaktinformasjon Ole Einar Stokstad Head of Credit Research, Financials Rolv Kristian Heitmann Financials & Utilities Magnus Vie Sundal Market analyst Mikael Løkken Gjerding High Yield Oil/Offshore/Shipping Thomas Larsen High Yield Oil/Offshore/Shipping Martin Børter High Yield Oil/Offshore/Shipping Ola Beinnes Fosse High Yield Oil/Offshore/Shipping Knut Olav Rønningen High Yield Corporates Kristina Solbakken Investment Grade Corporates Erik Öberg Investment Grade and High-Yield Corporates Investment Grade High Yield 2

3 Agenda Oppsummering av reguleringseffektene Hva betyr de ulike reguleringene i praksis? - Kapitalkrav - Likviditetskrav - Krisehåndteringsregelverk (Bail-in) Kredittanalyse av norske banker med nye reguleringer Markedets dom - Obligasjonsmarkedet er ikke bekymret over utviklingen - Aksjemarkedet straffer særnorske kapitalkrav Konklusjon, utsikter og spørsmål 3

4 Oppsummering av (noen av) reguleringseffektene Strengere kapitalkrav har ført til - Mer solide banker (bra for myndigheter, kreditorer og kunder, negativt for eiere) - Høyere lønnsomhet i bankene (bra for eiere og kreditorer, negativt for kunder) - Konkurransevridning pga særnorske risikogulv (negativt for eiere og kunder av norske banker) Strengere likviditetskrav har ført til - Lavere likviditetsrisiko (bra for myndigheter og kreditorer) - Økte kostnader (negativt for kunder og/eller eiere) Krisehåndteringsregelverk med Bail-in verktøy har ført til - Risiko flyttet fra skattebetalere og innskytere til gjeldsinvestorer og eiere (bra for sikringsfond og myndigheter, negativt for investorer) - Økt sysselsetting (bra for EU-byråkrater, rådgivere m.fl.) 4

5 Agenda Oppsummering av reguleringseffektene Hva betyr de ulike reguleringene i praksis? - Kapitalkrav - Likviditetskrav (går ikke inn på disse, ei heller derivater med mer) - Krisehåndteringsregelverk (Bail-in) Kredittanalyse av norske banker med nye reguleringer Markedets dom - Obligasjonsmarkedet er ikke bekymret over utviklingen - Aksjemarkedet straffer særnorske kapitalkrav Konklusjon, utsikter og spørsmål 5

6 Etter finanskrisen har bankene fått langt høyere kapitalkrav Opptrapping av krav til ren kjernekapital for norske banker 14.0 % Kapitalkravene har effektivt økt med 3x for bankene 12.0 % 10.0 % 8.0 % 6.0 % 4.0 % 2.0 % 0.0 % 1.0 % 1.0 % 1.0 % 2.0 % 1.0 % 1.0 % 3.0 % 3.0 % 3.0 % 3.0 % 3.0 % 2.5 % 2.5 % 2.5 % 2.5 % 2.5 % 4.5 % 4.5 % 4.5 % 4.5 % 4.5 % 4.5 % Prior Q Q Q Minimum requirement Capital conservation buffer Systemic buffer (entire market) SIFI buffer Counter-cyclical buffer Førte til noen emisjoner før de endelige regulatoriske rammevilkårene ble klare I tillegg kreves 3.5%-poeng hvorav 1.5 og 2.0 kan dekkes med hhv fondsobligasjoner og ansvarlig lånekapital Source: Company, Bloomberg, DNB Markets 6

7 Det forrige EU-parlamentet vedtok nytt krisehåndteringsregelverk 15. april 2014 Resolution rammeverket inkluderer - Bank Recovery and Resolution Framework (BRRD) - Single Resolution Mechanism (SRM) Formål: - Unngå moralsk hasard, og beskytte skattebetalere og små innskytere - Omfordele risiko til aktører som er i stand til å overvåke og absorbere kredittrisiko; kreditorer og eiere Tidslinje: - Direktivet skal tre i kraft 1. januar 2015, og bail-in systemet skal være effektivt fra og med 1. januar 2016 The EU Council Proposal (11148/1/13 REV 1) 7

8 4 hovedelementer i krisehåndteringsregelverket Salg av virksomhet (hele eller deler av); Etablering av en brobank (midlertidig flytting av gode eiendeler til en offentlig kontrollert enhet); Eiendelsseparasjon (overflytting av misligholdte/tapsutsatte lån til en felles forvaltningsenhet); Bail-in (påføre tap, i henhold til senioritet, på eiere og usikrede kreditorer) 8

9 Det nye kreditorhierarkiet 9

10 Bail-in illustrasjon Amagerbanken modell When reality sinks in, before resolution Assets Liabilities and equity Good assets Priority claims Doubtful assets Assets that will be written down to zero Senior unsecured claims Equity and sub.capital Under resolution - all assets and priority claims are transferred to bridge (good) bank Bad bank (old bank) Good bank (new "bridge bank") Assets Liabilities and equity Assets Liabilities and equity Residual claims with Senior unsecured priority after new capital claims in the new bridge bank Equity and sub.capital Priority claims Good assets Alle eiendeler ble flyttet over i brobanken - Betaling i form av residualkrav i brobanken Doubtful assets Assets that will be written down to zero Senior unsecured claims New capital from FS* Residual claims from the "bad bank" - Finansiel Stabilitet A/S* (Resolution Authority) bidro med ny egenkapital i brobanken - Recovery for senior usikrede obligasjonseiere ble senere økt pga residualverdi Sources: Danish FSA (Finanstilsynet), DNB Markets 10

11 Oppsummering av krisehåndteringsregelverket Senior usikret gjeld (inkludert innskudd fra store foretak) vil kunne nedskrives eller bli konvertert til egenkapital selv om den angjeldende problembanken holdes åpen for normal drift - Senior bankobligasjoner utgjør et relativt tynt lag med gjeld som vil kunne påføres tap etter egenkapital, fondsobligasjoner og ansvarlig lån Betydelig usikkerhet rundt hvor høy recovery vil bli for senior bank - Når er Point of non-viability? - Bruk av Resolution Fund? - Hva blir minstekrav til nivå for tapsabsorberende kapital og gjeld? - Hvordan blir myndighetenes vilje til å baile inn senior usikrede obligasjoner og store bedriftsinnskudd? (smutthull?) 11

12 Et utvalg av ratingbyråenes responser overfor ulike gjeldsklasser Økt risiko for Tier 1 instrumenter - Blir trolig ratet lavere av S&P (4 hakk under bankens selvstendige rating) - Merk: CoCos med CET1 konverteringstriggerpunkter over minimumskravet på 5.125% har høyere sannsynlighet for mislighold enn vanlige Fondsobligasjoner (Tier 1) Økt risiko for Tier 2 instrumenter, pga mulighet for bail-in - Blir trolig ratet lavere av S&P (2 hakk under bankens selvstendige rating) Økt risiko for senior usikrede obligasjoner - Fitch, S&P og Moody s har sendt ut varsel om negative utsikter basert på bail-in Redusert risiko for Obligasjoner med fortrinnsrett pga eksplisitt unntak fra bail-in - Moody s har hevet ankerpunkt for rating (Økt klaring for AAA) - Fitch har hevet ankerpunkt for rating (ikke for norske programmer) 12

13 Agenda Oppsummering av reguleringseffektene Hva betyr de ulike reguleringene i praksis? - Kapitalkrav - Likviditetskrav - Krisehåndteringsregelverk (Bail-in) Kredittanalyse av norske banker med nye reguleringer Markedets dom - Obligasjonsmarkedet er ikke bekymret over utviklingen - Aksjemarkedet straffer særnorske kapitalkrav Konklusjon, utsikter og spørsmål 13

14 DNB Markets Bank Rapport Introduksjon Hva er nytt? Bankratingene (probability of default ratings) Bank-obligasjonsratingene - Recovery-analyser - Notche ned senior usikrede obligasjoner? - Hva med ansvarlige lån og fondsobligasjoner? Helsesjekk av de norske bankene 14

15 Introduksjon til Bankrapporten 2014/1 (publ. i mai) Halvårlig bankrapport for 20. gang siden vi innførte halvårlige rapporter i Basert på helårstall 2013 for bankkonsern - DNB Markets tildeler skyggeratinger til 121 norske banker Nedgraderinger (27) overgår oppgraderinger (3) Innføring av krisehåndteringsregelverk påvirker negativt - Bail-in øker sannsynlighet for mislighold -> modellkalibrering viktigste årsak til nedgraderinger - Men den fundamentale, selvstendige kredittkvaliteten til norske banker er nå på sitt beste gjennom de 10 årene DNB Markets har laget halvårlige bankrapporter - Bail-in øker dessuten forventet tap for senior bankobligasjoner dersom mislighold skulle inntreffe 15

16 Hva er nytt i denne rapporten? Vi har hevet listen for at bank-kredittscoremodellen skal gi samme rating som tidligere (som en følge av bail-in) Vi har begynt å rate bankenes senior usikrede obligasjoner - De rates likt som, eller ett nivå lavere enn, bankens rating - Utfallet avgjøres av Recovery-analysen Vi har begynt å rate bankenes ansvarlige lån og fondsobligasjoner - Regulatoriske tidsbegrensede ansvarlige lån (tier 2) rates 2 nivåer lavere enn banken - Regulatoriske fondsobligasjoner (tier 1) rates 4 nivåer lavere enn banken 16

17 Bank-kredittscoremodellen Main model categories Asset quality factors Loss absorption capacity factors Funding and liquidity 3) Parameters in DNB Markets' bank credit score model 1 a) Asset quality in parent bank* score is based on average expected loss for the assets in the parent bank 1 b) Size (i.e. Adjusted total assets**) 1 c) Grow th in corporate lending relative to Adjusted total assets** 4 year history) 1 d) Uncovered non-performing and doubtful loans*** as a percentage of adjusted total lending** 2 a) Profitability# as a percentage of Adjusted total assets** 5 year history w ith linearly increasing w eights for the later years 2 b) Capital strength## (average of three different unw eighted capital measures). Unw eighted ratios only, no regulatory risk w eightings are applied Liquidity: the share of net-short term funding### relative to total assets, unadjusted) The low er share of net short funding the higher the liquidity score * ** *** # ## ### Asset quality score' based on our expected loss ratios for a parent bank's different blocks of assets. Asset types in ascending order in terms of expected loss: liquid assets, public sector loans, residential mortgages (LTV< 75 per cent), commercial mortgages (LTV < 60 per cent), agricultural loans, unsecured loans to personal clients and other corporate loans Adjusted total assets (and lending) include loans transferred to specialized mortgage credit institutions Gross non-performing and doubtful loans minus 50% of w rite-dow ns Profitability from recurring revenues such as net interest income and fees Capital Strength includes the three follow ing ratios (equal w eights): 1 = Core Equity Tier 1 capital / (Adjusted assets** + guarantees + unutilized loan commitments) 2 = Tier 1 capital (including hybrid) / (Adjusted assets** + guarantees + unutilized loan commitments) 3 = Total capital / (Adj. assets** + guarantees + unutilized loan commitments + market and operating risk) Debt maturing w ithin 18 months' plus '20 per cent of deposits exceeding MNOK 2' plus '6 % of debt including deposits' minus 'Bonds and CP w ith a 20% haircut' minus 'Deposits in central banks and other financial institutions' minus 'Unused back stop facilities w ith at least 18 months to maturity' Source: DNB M arkets Credit Research 17

18 Status for Norwegian banks rating changes Rating changes in DNB Markets Credit Research's Bank Report 2014/1 Number of banks rated 121 Number of banks upgraded 3 2 % Number of banks downgraded % Upgrade to downgrade ratio (x) 0.11 Rating changes in DNB Markets Credit Research's Bank Report 2013/2 Number of banks rated 122 Number of banks upgraded 7 6 % Number of banks downgraded % Upgrade to downgrade ratio (x) 0.54 Rating changes in DNB Markets Credit Research's Bank Report 2013/1 Number of banks rated 122 Number of banks upgraded 5 4 % Number of banks downgraded 2 2 % Upgrade to downgrade ratio (x) 2.50 Rating changes in DNB Markets Credit Research's Bank Report 2012/2 Number of banks rated 123 Number of banks upgraded % Number of banks downgraded 5 4 % Upgrade to downgrade ratio (x) 3.20 Av de 27 nedgraderingene skyldtes 22 modellkalibrering 2 banker ble oppgradert på grunn av moderat utlånsvekst (næring) - Mens et par banker fikk endret rating som en følge av endring i andel netto kortsiktig funding 18

19 Bankrapporten 2014/1 Ratingendringer Bank Ratings Change Rating driver 31/12/ /06/2013 Askim Sparebank BBB+ A- Down Model calibration Bien Sparebank AS BBB BBB+ Down Model calibration Blaker Sparebank BBB BBB+ Down Model calibration BN Bank ASA BBB+ A- Down Model calibration Drangedal og Tørdal Sparebank BBB+ A- Down Minor changes only Etnedal Sparebank BBB+ A- Down Model calibration Evje og Hornnes Sparebank BBB+ A- Down Model calibration Fana Sparebank BBB+ A- Down Model calibration Flekkefjord Sparebank A- A Down Model calibration Haltdalen Sparebank BBB BBB+ Down Model calibration Harstad Sparebank A- A Down Model calibration Hjartdal og Gransherad Sparebank BBB BBB+ Down Model calibration Høland og Setskog Sparebank BBB BBB- Up Moderate growth in corporate lending Indre Sogn Sparebank BBB BBB+ Down Increased short-term funding KLP Banken AS BBB+ A- Down Increased short-term funding Klæbu Sparebank BBB+ BBB Up Moderate growth in corporate lending Landkreditt Bank AS BBB+ A- Down Increased short-term funding Lom og Skjåk Sparebank BBB+ A- Down Model calibration Melhus Sparebank BBB BBB+ Down Model calibration Orkdal Sparebank BBB+ A- Down Model calibration Rindal Sparebank BBB+ A- Down Model calibration RørosBanken Røros Sparebank BBB+ A- Down Model calibration Santander Consumer Bank AS BBB+ BBB- Up S-t funding from upgraded parent Selbu Sparebank BBB BBB+ Down Model calibration Soknedal Sparebank BBB BBB+ Down Increased short-term funding SpareBank 1 Nord-Norge A- A Down Model calibration Sparebanken Øst A- A Down Model calibration Sunndal Sparebank BBB BBB+ Down Model calibration Trøgstad Sparebank BBB+ A- Down Model calibration Tysnes Sparebank BBB BBB+ Down Model calibration 19

20 Modellkalibrering: vi har hevet listen for at bankkredittscoremodellen skal gi samme rating som tidligere 20

21 De største norske bankenes ratinger (inkl offisielle) Bank Rating Official ratings Assets Capital ratios Rank DNBM Moody's S&P Fitch Tier 1 Total DNB Bank ASA n.a. A1 A+ WD 2,130,779 12% 14% n.a. SpareBank 1 SR-Bank ASA A A2 A- 156,985 13% 14% 4 Sparebanken Vest A A2 A- 134,396 13% 14% 5 SpareBank 1 SMN A A2 A- 115,360 13% 15% 1 Santander Consumer Bank AS BBB+ 81,215 13% 14% 90 SpareBank 1 Nord-Norge A- A2 A 77,520 13% 14% 9 Sparebanken Møre A A3 54,627 15% 17% 3 Sparebanken Sør A WR 47,902 14% 15% 8 Sparebanken Hedmark A A2 47,397 16% 16% 2 Sparebanken Pluss A A2 45,760 14% 15% 7 Sparebanken Sogn og Fjordane A- A3NEG 39,577 14% 15% 13 Storebrand Bank ASA A- Baa1NEGBBB+NEG 39,056 13% 14% 24 BN Bank ASA BBB+ 37,505 13% 15% 45 Bank 1 Oslo Akershus AS BBB+ 31,711 14% 15% 41 Sparebanken Øst A- Baa1 31,077 16% 18% 11 Sandnes Sparebank A- BBB 28,715 15% 17% 22 Gjensidige Bank ASA A- A-NEG 26,752 15% 15% 12 KLP Banken AS BBB+ A- 26,010 20% 20% 70 Helgeland Sparebank A- Baa2 25,985 14% 16% 29 SpareBank 1 BV A- 22,133 17% 17% 18 21

22 Rating på senior usikrede bankobligasjoner - hensyntar recoveryanalysen (som når vi rater foretak) DNB Markets har introdusert rating på senior usikrede obligasjoner i siste bankrapport - Lik eller 1 nivå lavere enn bankens rating - I de tilfeller hvor vårt mest sannsynlige recovery scenario gir lavere enn 30% recovery, notcher vi ned senior usikret obligasjonsrating 1 nivå fra bankens tildelte skyggerating - 17 av 121 banker er tildelt senior usikret rating som ligger 1 nivå lavere enn bankenes skyggeratinger Dette er svært innskuddstunge banker Dette er kun en vurdering av sammensetningen av passiva Merk at dette er frikoblet fra vurdering av kredittkvalitet 22

23 Forutsetninger for beregning av Bail-in recovery intervaller Vi ser på morbanken, - Dvs. lagene med egenkapital, fondsobligasjoner, ansvarlig lån, senior usikret gjeld i forhold til morbankens balanse - Antar at store bedriftsinnskudd er trukket ut av krisebanken før myndighetene erklærer Point Of Non-Viability, Alle andre innskudd rangerer høyere enn senior usikret gjeld - Antar at det er 4% uvektet ansvarlig kapital (EK, Fondsobligasjoner og ansvarlig gjeld) igjen av totalbalansen, noe som tilsvarer omtrent en halvering av kapitalen, før myndighetene griper inn og erklærer Point Of Non-Viability I vårt mest sannsynlige High Recovery Scenario antar vi ytterligere 10% nedskriving av eiendeler etter inngripen - Men myndighetenes Resolution Fund kommer til etter at 8% er tapt - Low recovery forutsetter 20% nedskriving og ingen hjelp 23

24 Recovery scenario illustrasjon Bail-in recovery estim ation results High recovery Low recovery Average 71.5% 21.6% Median 79.9% 19.4% Bank with highest recovery 95.4% 81.6% Bank with lowest recovery 0.0% 0.0% Store forskjeller mellom bankene Low recovery scenario fremstår for pessimistisk 24

25 Kraftig balansevekst siden 2001 Aggregerte tall for alle bankene i DNB Markets bankrapport 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 Adj. lending, Bonds and CP relative to adjusted assets Økt andel likvide midler etter Finanskrisen Årlig balansevekst siden 2001: 11.2% Årlig utlånsvekst siden 2001: 9.9% Adjusted assets Adjusted lending Lending to central banks Bonds and Commercial Paper Sources: DNB Markets and the banks 25

26 Moderat utlånsvekst i motsetning til % 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Adjusted lending growth, annualized, all banks , weighted average % 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% Adjusted lending growth, annualized, all banks , weighted average - segment split Lending growth % Corporate lending Lending to private individuals Sources: DNB Markets and the banks Sources: DNB Markets and the banks The two graphs above shows the weighted (on total lending volumes) average lending growth for all banks included in the report, from 2004 to The graph is based on Adjusted lending volumes, i.e. including mortgages transferred to external specialized mortgage credit institutions, such as SpareBank 1 Boligkreditt, SpareBank 1 Næringskreditt, Eika Boligkreditt and Verd Boligkreditt. 26

27 Overflytting av bolig- og næringslån har bremset opp Loans transferred to credit institutions, % of adjusted total assets 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Assets < 5 bn Assets 5-20 bn > 20 mrd excl. DNB DNB Bank Source: DNB Markets and the banks 27

28 Lønnsomheten tilbake (målt mot forretningskapital) EBT exclusive net valuation effects/ total adjusted assets 1.50% 1.25% 1.00% 0.75% 0.50% 0.25% 0.00% EBT exclusive losses and net valuation effects/ total adjusted assets 1.50% 1.25% 1.00% 0.75% 0.50% 0.25% 0.00% Banks < NOK 5 bn Banks > NOK 20 bn excl. DNB Banks NOK 5-20 bn DNB Bank Assets < 5 bn Assets 5-20 bn > 20 mrd excl. DNB DNB Bank Source: DNB Markets and the banks Source: DNB Markets and the banks The graph to the left shows the average profitability development for 4 different segments of Norwegian banks from 2001 to The graph to the right shows the same development, but before losses. Profitability is calculated in the same way as in the parameter in the bank score model (see next page*), except here before tax. Adjusted assets includes mortgages transferred to external specialized mortgage credit institutions, such as SpareBank 1 Boligkreditt, SpareBank 1 Næringskreditt, Eika Boligkreditt and Verd Boligkreditt. 28

29 De minste bankene har ikke fått samme oppsving i rentenetto som de større Net interest income/ adj. lending, banks grouped on size, weighted average 3.5% 3.0% 2.5% 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% bn > 20 bn <5 bn Source: DNB and the banks 29

30 Fin tapsutvikling 0.6% 0.5% 0.4% 0.3% 0.2% 0.1% Credit losses (% of adj. gross lending) % -0.1% Average credit losses Weighted average credit losses Median credit losses Source: DNB and the banks 30

31 Høy uvektet egenkapitalandel (volumvektet og målt mot forretningskapital) 31

32 Helsesjekk for de norske bankene Sjekkliste - Tilfredsstillende kvalitet i utlånsboken? Ja, sett i lys av god lønnsomhet og høy uvektet kapitalandel - Nok kapital? Ja, men økte kapitalkrav fører til at flere utsteder fondsobligasjoner og ansvarlige lån - Likviditetsstyring og tilgang på funding? Ja, lav andel netto kortsiktig funding, og god tilgang til rimelig og diversifisert funding, men sentralbanker forblir siste skanse for likviditetssupport - Systemstøtte? Tja, direkte støtte fra myndigheter skal ikke lenger forekomme etter innføringen av krisehåndteringsregelverket. Men rasjonell pragmatisme, nasjonalfølelse og utnyttelse av smutthull kan trolig føre til et annet praktisk resultat Implikasjoner: Norske banker låner aktivt ut til kunder og fungerer godt. Regulatoriske endringer øker risikoen for senior usikrede kreditorer, på tross av at den fundamentale kredittkvaliteten er høy og stigende 32

33 Agenda Oppsummering av reguleringseffektene Hva betyr de ulike reguleringene i praksis? - Kapitalkrav - Likviditetskrav - Krisehåndteringsregelverk (Bail-in) Kredittanalyse av norske banker med nye reguleringer Markedets dom - Obligasjonsmarkedet er ikke bekymret over utviklingen - Aksjemarkedet straffer særnorske kapitalkrav Konklusjon, utsikter og spørsmål 33

34 Obligasjonsmarkedets reaksjon på nye reguleringer Bail-in var den store frykten da fenomenet ble luftet i 2010 Innføringen av Bail-in fra januar 2016 er blitt mottatt med et skuldertrekk i obligasjonsmarkedet Fravær av markedsreaksjoner skyldes - at den fundamentale kredittkvaliteten i bankene er vesentlig bedret - at den generelle bullstemningen og det lave rentenivået gjør at investorer må søke avkastning der den finnes 34

35 Oversikt over det norske obligasjonsmarkedet Norwegian Bond Market (Total: NOK 1668bn) Norwegian Bond Market - Financials (Total: NOK 911bn) (+ Tier 1) Covered bonds Corporates, HY Corporates, IG Public Sector Financials Sr. Unsecured Tier 2 Tier 1 Other Sources: Stamdata, DNB Markets 35

36 Bankene utsteder senior usikrede obligasjoner med lave marginer, men ny fart på OMF før sommeren Norwegian Bond Market - Covered Bond Issuance and Spread Difference Between Covered Bonds and Bank (Issuance in NOKbn on left hand scale, spreads in basis points on right hand scale) Drivere Forfall av bytteordningen Bra kapasitet i boligkredittforetak Boliglånsvekst høyere enn vekst i lån til næringslivet Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10 Q1-11 Q2-11 Q3-11 Q4-11 Q1-12 Q2-12 Q3-12 Q4-12 Q1-13 Q2-13 Q3-13 Q4-13 Q1-14 Q Covered Unsecured Spreads (5y) - Bank vs. Cov. Bonds Sources: Stamdata, DNB Markets 36

37 Krav til økt kapitaldekning har satt fart på utstedelser av fondsobligasjoner (tier 1) og ansvarlig kapital (tier 2) Norwegian Bond Market (Financials Tier 1 and Tier 2) - Annual Issuance (NOKbn) YTD Tier 1 Tier 2 Sources: Stamdata, DNB Markets 37

38 jul.07 sep.07 nov.07 jan.08 mar.08 mai.08 jul.08 sep.08 nov.08 jan.09 mar.09 mai.09 jul.09 sep.09 nov.09 jan.10 mar.10 mai.10 jul.10 sep.10 nov.10 jan.11 mar.11 mai.11 jul.11 sep.11 nov.11 jan.12 mar.12 mai.12 jul.12 sep.12 nov.12 jan.13 mar.13 mai.13 jul.13 sep.13 nov.13 jan.14 mar.14 mai.14 jul.14 Tror ikke på at Bail-in vil skje i praksis? Spread development - Covered vs. sr. unsecured bonds (5y tenor) (Basis points) Senior usikrede bankobligasjoner (5 år) Obligasjoner med fortrinnsrett (5 år) Differanse Source: DNB Markets 38

39 nov.11 des.11 jan.12 feb.12 mar.12 apr.12 mai.12 jun.12 jul.12 aug.12 sep.12 okt.12 nov.12 des.12 jan.13 feb.13 mar.13 apr.13 mai.13 jun.13 jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 Norske obligasjonsinvestorer er ikke redde for Bail-in Spread development - Covered, Sr. Unsecured, Tier 2 and Tier 1 (Basis points) bps / -29% bps / -49% bps / -58% 0-26bps / -54% Covered Sr. Unsecured Tier 2 Tier 1 Source: DNB Markets 39

40 Aksjemarkedets reaksjon på nye reguleringer (Grafikk og beregninger i denne seksjonen er laget av aksjeanalytiker Håkon R. Fure i DNB Markets) Straffer særnorske kapitalkrav - Verdsetter ikke at det må holdes mer kapital per utlånskrone enn for sammenlignbare banker i naboland Liker den bedrede lønnsomheten som kapitalkravene har medført Verdsettelse nærmer seg gamle høyder Ikke belønning for vekst Fokus på kostnader og lønnsomhet Ingen reaksjon på Bail-in tyder på at markedet anser bankene for å være robuste 40

41 Etter finanskrisen har bankene fått langt høyere kapitalkrav Opptrapping av krav til ren kjernekapital for norske banker 14.0 % 12.0 % 10.0 % 1.0 % 1.0 % 1.0 % 1.0 % 1.0 % 2.0 % Kapitalkravene har effektivt økt med 3x for bankene 8.0 % 6.0 % 4.0 % 2.0 % 0.0 % 3.0 % 3.0 % 3.0 % 3.0 % 3.0 % 2.5 % 2.5 % 2.5 % 2.5 % 2.5 % 4.5 % 4.5 % 4.5 % 4.5 % 4.5 % 4.5 % Prior Q Q Q Minimum requirement Capital conservation buffer Systemic buffer (entire market) Førte initialt til et skred av emisjoner før de endelige regulatoriske rammevilkåren e ble klare SIFI buffer Counter-cyclical buffer Source: Company, Bloomberg, DNB Markets 41

42 Jan-12 Mar-12 May-12 Jul-12 Sep-12 Nov-12 Jan-13 Mar-13 May-13 Jul-13 Sep-13 Nov-13 Jan-14 Mar-14 May-14 Jul-14 Rate Margin Dette kombinert med lavere risikoappetitt har ført til reprising av utlånsmarginene De svenske bankene startet reprisingen basert på høyere kapitalkrav senere fulgt opp i Danmark, Finland og Norge Boliglånsmargin Sverige Boliglånsmargin Norge 4.0% 3.5% 3.0% 2.5% 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% Mortgage rate NIBOR3M Margin (r.h.s) 2.0% 1.8% 1.6% 1.4% 1.2% 1.0% 0.8% 0.6% 0.4% 0.2% 0.0% Source: Company, Bloomberg, DNB Markets 42

43 Høyere kapitalkrav fører til høyere priser prisøkningene har vært rasjonelle Høyere boliglånsrisikovekter fører til høyere boliglånsmarginer Assumptions NORWAY SWEDEN Required return 12 % 12 % 12 % 12 % 12 % 12 % Probability of default 0.40 % 0.40 % 0.40 % 0.40 % 0.40 % 0.40 % Loss given default 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % Costs bp of assets 0.45 % 0.45 % 0.45 % 0.45 % 0.45 % 0.45 % Liquidity share of funding 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % Cost of liquidity carry 1.00 % 1.00 % 1.00 % 1.00 % 1.00 % 1.00 % Tax rate 27 % 27 % 27 % 27 % 27 % 27 % Risk-weight 12 % 25 % 40 % 5 % 15 % 25 % CT1 ratio 12.0 % 14.0 % 14.0 % 8.0 % 12.0 % 14.0 % Fees 8 % 8 % 8 % 8 % 8 % 8 % Loan 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 Equity NII Cost of liquidity Revenues Operating expenses Cost of risk Pre-tax profit Tax Net profit ROE 12.0 % 12.0 % 12.0 % 12.0 % 12.0 % 12.0 % Net Interest Margin 0.88 % 1.19 % 1.51 % 0.72 % 0.93 % 1.19 % I Sverige økte myndighetene boliglånsrisikovektene fra ~5% til 15% og bankene responderte med å reprise boliglånene opp 20-25bp (rasjonelt med 21bp ihht mine beregninger). Tilsvarende så vi i Norge da tilsynet indikerte høyere kapitalkrav 31bp var den rasjonelle responsen, DNB svarte med 30bp Source: Company, Bloomberg, DNB Markets 43

44 Dette har ført til at bankene nå nærmer seg ROE nivåene fra før finanskrisen ROE kommer seg etter finanskrisen (Danske ligger fortsatt etter) 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Nordic banks Nordic banks ex Danske Source: Company, Bloomberg, DNB Markets 44

45 Index Utviklingen har drevet en sterkt inntjeningsvekst snittvekst på 30% siste to årene Jevnt stigende forventning til neste 12 måneders EPS for nordiske banker Fokuset på prising og kostnader har drevet en 30% gjennomsnittlig vekst i inntjeningen for de nordiske bankene de siste to årene Nordic banks 12mth fwd EPS Source: Company, Bloomberg, DNB Markets 45

46 P/B 2014 P/B 2014 P/B mot ROE 2014e Norske banker skiller seg ut Nordiske banker med høy EK-avkastning (ROE) Svenske banker med høy ROE og høy verdsettelse (Pris/Bok) Forholdet P/B-ROE viser at Danske og DNB har mer potensial (venstre graf) Nordic banks vs. European peers Sparebankene handles med rabatt Betydelig rabatt (og potensial) sammenlignet med store nordiske konkurrenter Nordic banks and Norwegian savings banks 2.0x 1.8x 1.6x 1.4x y = x R² = Handelsbanken SEB Nordea Swedbank 2.5x 2.0x SHB Swedbank 1.2x 1.0x 0.8x 0.6x 0.4x Danske Bank DNB 1.5x 1.0x 0.5x y = x R² = Danske MORG HELG SEB Nordea DNB SRBANK MING SPOG NONG 0.2x 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% ROE % 6% 8% 10% 12% 14% 16% ROE 2014 Source: DNB Markets, Bloomberg 46

47 Svak Pris/Bok utvikling for norske vs. svenske banker Price / Book ratio (12m forward) - Nordic bank comparison des.07 des.08 des.09 des.10 des.11 des.12 des.13 6 Savings banks (N) Danske DNB Sweden top 4 banks Source: FastSet Partners 47

48 Utlånsvekst får en ikke betalt for lenger? Liten sammenheng mellom høy verdsettelse og høy utlånsvekst 14.0% % % 6.2% % 4.4% 4.2% % % % % % % 10.0% 5.0% 0.0% -5.0% % 2015 P/TB 2013 lending growth % (r.h.s.) 48

49 Agenda Oppsummering av reguleringseffektene Hva betyr de ulike reguleringene i praksis? - Kapitalkrav - Likviditetskrav - Krisehåndteringsregelverk (Bail-in) Kredittanalyse av norske banker med nye reguleringer Markedets dom - Obligasjonsmarkedet er ikke bekymret over utviklingen - Aksjemarkedet straffer særnorske kapitalkrav Konklusjon, utsikter og spørsmål 49

DNB Markets Anbefalinger. Kristian Tunaal November 2011

DNB Markets Anbefalinger. Kristian Tunaal November 2011 DNB Markets Anbefalinger Kristian Tunaal November 2011 Anbefalinger: Opera Fortsetter å vise til sterk vekst i antall aktive brukere av Opera Mini, anslått til ca 130m ved utgangen av September Bra forventet

Detaljer

Storaksjekveld Oslo - anbefalinger Kristian Tunaal. Oktober 2014

Storaksjekveld Oslo - anbefalinger Kristian Tunaal. Oktober 2014 Storaksjekveld Oslo - anbefalinger Kristian Tunaal Oktober 2014 Fjorårets anbefalinger: Oppsummering 100% Anbefalinger 2013 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% NHY SALM HLNG Average OSEBX 2 Det Norske

Detaljer

Oslo Børs - investeringsmuligheter Kristian Tunaal. Oktober 2012

Oslo Børs - investeringsmuligheter Kristian Tunaal. Oktober 2012 Oslo Børs - investeringsmuligheter Kristian Tunaal Oktober 2012 Oslo Børs - Prising kristian.tunaal@dnb..no (47) 22 94 88 73 2 S&P 500 - Prising kristian.tunaal@dnb..no (47) 22 94 88 73 3 Estimater - utvikling

Detaljer

Oljeprisfall hva betyr det for norsk økonomi? Petroleumsnæringen og Norges Fremtid Trondhjem, 26. oktober 2015 Seniorøkonom Kyrre Aamdal, DNB Markets

Oljeprisfall hva betyr det for norsk økonomi? Petroleumsnæringen og Norges Fremtid Trondhjem, 26. oktober 2015 Seniorøkonom Kyrre Aamdal, DNB Markets Oljeprisfall hva betyr det for norsk økonomi? Petroleumsnæringen og Norges Fremtid Trondhjem, 26. oktober 215 Seniorøkonom Kyrre Aamdal, DNB Markets Norge: Fra «gullalder» til «oljebrems» Fra oljeprisoppgang

Detaljer

DNB Markets: Økonomiske utsikter II

DNB Markets: Økonomiske utsikter II eirik larsen DNB Markets: Økonomiske utsikter II - 2017 Presentasjon på: Torskefiskkonferansen 2017 Av: Senioranalytiker Eirik Larsen Sted/dato: The Edge, Tromsø, 19. oktober 2017 Det har vært mye elendighet

Detaljer

Effektivisering av Treasury Risk Management. Ståle Johansen Senior Analytiker Risk Advisory

Effektivisering av Treasury Risk Management. Ståle Johansen Senior Analytiker Risk Advisory Effektivisering av Treasury Risk Management Ståle Johansen Senior Analytiker Risk Advisory stale.johansen@dnb.no Prisene i finansmarkedet endrer seg mer og raskere enn de har gjort tidligere. Samtidig

Detaljer

Det økonomiske bildet og framtida Stordkonferansen, 7. juni 2017 Sjeføkonom Kjersti Haugland

Det økonomiske bildet og framtida Stordkonferansen, 7. juni 2017 Sjeføkonom Kjersti Haugland Det økonomiske bildet og framtida Stordkonferansen, 7. juni 2017 Sjeføkonom Kjersti Haugland Norsk økonomi på bedringens vei etter oljetrøkk Holdt oppe av høy offentlig etterspørsel og et friskt boligmarked

Detaljer

Kom deg ut! Risikohåndtering i finansmarkedet 27. mai 2016 Helge Hamre, Leder VRR Markets Sør Vest

Kom deg ut! Risikohåndtering i finansmarkedet 27. mai 2016 Helge Hamre, Leder VRR Markets Sør Vest Kom deg ut! Risikohåndtering i finansmarkedet 27. mai 2016 Helge Hamre, Leder VRR Markets Sør Vest Agenda Markets Valutarisiko tilknyttet internasjonal handel Styring av risiko Instrumenter Markedet 2

Detaljer

Aksjeanalyse for den private investor Kristian Tunaal Aksjestrateg. September 2015

Aksjeanalyse for den private investor Kristian Tunaal Aksjestrateg. September 2015 Aksjeanalyse for den private investor Kristian Tunaal Aksjestrateg September 2015 Fundamentalanalyse Fundamentalanalyse ANALYSE Fundamental Teknisk Adresserer økonomiske forhold Makro Bransje Selskap Adresserer

Detaljer

DNB Markets: Kort innblikk Makrobildet generelt. Presentasjon på: STORAKSJE KVELDEN 2013 Av: Even Ovnerud Kristiansand, 16.

DNB Markets: Kort innblikk Makrobildet generelt. Presentasjon på: STORAKSJE KVELDEN 2013 Av: Even Ovnerud Kristiansand, 16. DNB Markets: Kort innblikk Makrobildet generelt Presentasjon på: STORAKSJE KVELDEN 2013 Av: Even Ovnerud Kristiansand, 16. september 2013 Snart fem år siden finanskrisen Hvor står vi? Pengemarkedsrenten

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi Boligkonferansen, 2. mai 2017 Sjeføkonom Kjersti Haugland

Utsiktene for norsk økonomi Boligkonferansen, 2. mai 2017 Sjeføkonom Kjersti Haugland Utsiktene for norsk økonomi Boligkonferansen, 2. mai 217 Sjeføkonom Kjersti Haugland Norge 217: På bedringens vei etter oljetrøkk Hoveddrivere: høy offentlig etterspørsel og et friskt boligmarked Reg.

Detaljer

Hva vil lavere oljepris bety for boligmarkedet? Boligkonferansen, 12.5. 2015. Seniorøkonom Kjersti Haugland, DNB Markets

Hva vil lavere oljepris bety for boligmarkedet? Boligkonferansen, 12.5. 2015. Seniorøkonom Kjersti Haugland, DNB Markets Hva vil lavere oljepris bety for boligmarkedet? Boligkonferansen, 12.5. 2015. Seniorøkonom Kjersti Haugland, DNB Markets Oljeprisstup: Hva betyr det for boligmarkedet? DNB Markets: Prisoppgang i vente,

Detaljer

Forvaltning av langsiktige plasseringer

Forvaltning av langsiktige plasseringer Forvaltning av langsiktige plasseringer Hov, 10. mai 2017 Harald Taarud DNB Markets harald.taarud@dnb.no Tlf. 61 24 79 57 Agenda Kort om DNB Markets Gjeldende strategi og dagens portefølje Resultater Forslag

Detaljer

Volum har vært i fokus marginer under press

Volum har vært i fokus marginer under press ANALYSE SMN & SNN Indexed Indexed Volum har vært i fokus marginer under press Volumutvikling 2-212 45 4 35 3 25 2 15 5 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 Volumes MING Volumes NONG Marginutvikling

Detaljer

Gaute Langeland September 2016

Gaute Langeland September 2016 Gaute Langeland September 2016 Svak krone 10,4 10 9,6 9,2 8,8 8,4 EURNOK 8 7,6 7,2 6,8 3jan00 3jan02 3jan04 3jan06 3jan08 3jan10 3jan12 3jan14 3jan16 2 12.10.2016 Ikke helt tilfeldig 3 12.10.2016 Hvordan

Detaljer

Oslo Børs - investeringsmuligheter Kristian Tunaal. August 2012

Oslo Børs - investeringsmuligheter Kristian Tunaal. August 2012 Oslo Børs - investeringsmuligheter Kristian Tunaal August 2012 Oslo Børs historisk avkastning 400 350 Avkastning Oslo Børs vs. andre indekser 2001-2011 400 350 Oslo Børs med bedre avkastning siste 10 år

Detaljer

Økonomiske utsikter 2016-19: Fra gullalder til oljebrems Haugesundkonferansen, tirsdag 2. februar 2016 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets

Økonomiske utsikter 2016-19: Fra gullalder til oljebrems Haugesundkonferansen, tirsdag 2. februar 2016 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets Økonomiske utsikter 1-19: Fra gullalder til oljebrems Haugesundkonferansen, tirsdag. februar 1 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets Globalt: Fire premisser 1) Liten drahjelp fra HP. ) Fortsatt mye slakk

Detaljer

DNB Markets Anbefalte aksjer

DNB Markets Anbefalte aksjer DNB Markets Anbefalte aksjer September 2014 Sindre.holm.dalen@dnb.no Portefølje anbefalte aksjer 2005-2014 (YTD) YTD 2014 S&P 32% OSEBX 12% 140 130 120 110 100 90 80 Avkastning 2014 Anbefalte aksjer /

Detaljer

Incentivordninger for bransjen

Incentivordninger for bransjen Incentivordninger for bransjen Hva er mulig og hvor? Fornybarkonferansen Bergen 28. april 2015 Karl Magnus Maribu Risk Advisory Commodities DNB Markets, Oslo + 47 24169157 karl.magnus.maribu@dnb.no Solcellekraft

Detaljer

Introduksjon til aksjeanalyse Kristian Tunaal Aksjestrateg. September 2016

Introduksjon til aksjeanalyse Kristian Tunaal Aksjestrateg. September 2016 Introduksjon til aksjeanalyse Kristian Tunaal Aksjestrateg September 2016 Fundamental vs. teknisk Fundamental Teknisk +: Bygger på fagøkonomiske metoder og forståelse Konsistens Økonomiske modeller har

Detaljer

DNB Health Care. Helsesektoren En investors drøm. September Knut Bakkemyr (Forvalter, DNB Health Care)

DNB Health Care. Helsesektoren En investors drøm. September Knut Bakkemyr (Forvalter, DNB Health Care) DNB Health Care Helsesektoren En investors drøm September 2017 Knut Bakkemyr (Forvalter, DNB Health Care) Helse en investors drøm konsistent høyere avkastning enn markedet 10.9 % årlig avkastning 7.7 %

Detaljer

Makroøkonomisk status og prognoser for Baltikum. Leif A. Holmen, DNB Markets

Makroøkonomisk status og prognoser for Baltikum. Leif A. Holmen, DNB Markets Makroøkonomisk status og prognoser for Baltikum Leif A. Holmen, DNB Markets 1 Estland EU medlem 24 Estland innførte euro 1. januar 211, etter at den planlagte innføringen i 27 ble utsatt på grunn av høy

Detaljer

Scorecard Norske kroner

Scorecard Norske kroner Scorecard Norske kroner Mars 2012 kyrre.aamdal@dnb.no NOK Scorecard - Oppsummert Forrige gang: +0,00 Denne måneden: 0,00 Makroanslagene er i stor grad på linje med konsensusanslagene, men bedre nøkkeltall

Detaljer

Trump vs Clinton: Hva betyr det for økonomien? CME-seminar, 6. september 2016 Seniorøkonom Knut A. Magnussen

Trump vs Clinton: Hva betyr det for økonomien? CME-seminar, 6. september 2016 Seniorøkonom Knut A. Magnussen Trump vs Clinton: Hva betyr det for økonomien? CME-seminar, 6. september 216 Seniorøkonom Knut A. Magnussen Lang oppgangskonjunktur etter finanskrisen 12 1 8 6 4 2-2 USA: BNP & ledighet Prosent -4 Q1 195

Detaljer

DNB Health Care Helsesektoren En investors drøm. Bergen 23.oktober 2017 Knut Bakkemyr, forvalter

DNB Health Care Helsesektoren En investors drøm. Bergen 23.oktober 2017 Knut Bakkemyr, forvalter DNB Health Care Helsesektoren En investors drøm Bergen 23.oktober 2017 Knut Bakkemyr, forvalter Helseindustrien er global, regulert og diversifisert Farmasi og biotek Konsumhelseprodukter Helse IT Generiske

Detaljer

På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk. Katrine Godding Boye August 2013

På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk. Katrine Godding Boye August 2013 På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk Katrine Godding Boye August 2013 Krisen over (?) nå handler alt om når sentralbanken i USA vil kutte ned på stimulansene. Omsider noen positive vekstsignaler

Detaljer

Økonomiske utsikter: Fra gullalder til oljebrems Storaksjekvelden, Oslo, mandag 9.11.2015 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets

Økonomiske utsikter: Fra gullalder til oljebrems Storaksjekvelden, Oslo, mandag 9.11.2015 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets Økonomiske utsikter: Fra gullalder til oljebrems Storaksjekvelden, Oslo, mandag 9.11.215 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets Fra «gullalder» Oljeprisen har gått fra tidobling til halvering. Sikter mot

Detaljer

Kina: Mulighetenes land? Analytiker Ole A. Kjennerud, DNB Markets

Kina: Mulighetenes land? Analytiker Ole A. Kjennerud, DNB Markets Kina: Mulighetenes land? Analytiker Ole A. Kjennerud, DNB Markets En imponerende reise Men veksten har vært ubalansert, skitten og kredittsmurt ikke bærekraftig 16 Kina: BNP Prosentvis endring fra året

Detaljer

Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011

Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011 Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011 1 Finanskrisen i 2008 svekket mange land 2 Fornyet bekymring for veksten 3 Under 50 indikerer tilbakegang i industrien Hva gikk galt i Hellas?

Detaljer

Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa. Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011

Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa. Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011 Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011 1 2 Frykt for krise og ny resesjon Svak vekst internasjonalt Men optimisme om norsk

Detaljer

Oljebrems knekker ikke norsk økonomi Bruktbilkonferansen, Sandvika, 18. november 2014 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets

Oljebrems knekker ikke norsk økonomi Bruktbilkonferansen, Sandvika, 18. november 2014 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets Oljebrems knekker ikke norsk økonomi Bruktbilkonferansen, Sandvika, 8. november Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets Overblikk. Globalt: Flerhastighetsoppsving, og veldig langt frem - Lav vekst, høy ledighet,

Detaljer

Torskefiskkonferansen 2015 Tromsø 22. oktober 2015 Valutaanalytiker Camilla Viland

Torskefiskkonferansen 2015 Tromsø 22. oktober 2015 Valutaanalytiker Camilla Viland Torskefiskkonferansen 25 Tromsø 22. oktober 25 Valutaanalytiker Camilla Viland Agenda Internasjonalt overblikk: Svak vekst og store forskjeller, sentralbankene vil skille lag Kina: Vår største bekymring

Detaljer

Økonomiske utsikter i en usikker verden. Boligkonferanse Sjeføkonom Kjersti Haugland, DNB Markets

Økonomiske utsikter i en usikker verden. Boligkonferanse Sjeføkonom Kjersti Haugland, DNB Markets Økonomiske utsikter i en usikker verden. Boligkonferanse 7.11.174 Sjeføkonom Kjersti Haugland, DNB Markets 2017: Globalt konjunkturoppsving topper Sterkere og bredere basert enn på lenge 2.0 Global økonomi:

Detaljer

DnB NOR Markets Nøkkeltall. Kristian Tunaal 25 oktober 2011

DnB NOR Markets Nøkkeltall. Kristian Tunaal 25 oktober 2011 DnB NOR Markets Nøkkeltall Kristian Tunaal 25 oktober 2011 Fundamentalanalyse "In the short run, the market is a voting machine. In the long run, its a weighting machine" Benjamin Graham 2 Nøkkeltall Makro

Detaljer

Utsikter: Norsk økonomi og boligmarkedet NBBL, 25. november 2015 Seniorøkonom Kjersti Haugland, DNB Markets

Utsikter: Norsk økonomi og boligmarkedet NBBL, 25. november 2015 Seniorøkonom Kjersti Haugland, DNB Markets Utsikter: Norsk økonomi og boligmarkedet NBBL, 25. november 215 Seniorøkonom Kjersti Haugland, DNB Markets Bakteppe: Oljemedvind har blitt oljemotvind Vi venter bare forsiktig opphenting i oljeprisen 15

Detaljer

Hvorfor så bekymret? 2

Hvorfor så bekymret? 2 Joachim Bernhardsen September 2015 Hvorfor så bekymret? 2 Oljemarked i ubalanse millioner fat/dag 95 Lagerendring Produksjon Etterspørsel millioner fat/dag 15 12,5 90 10 85 7,5 80 5 2,5 75 0 70 2000 2001

Detaljer

Økonomiske utsikter : Fortsatt langt frem Den store aksjekvelden 2016, mandag Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets

Økonomiske utsikter : Fortsatt langt frem Den store aksjekvelden 2016, mandag Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets Økonomiske utsikter 1-19: Fortsatt langt frem Den store aksjekvelden 1, mandag 1.11.1 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets Globalt: Fire premisser 1) Fortsatt svakt for OECD ) Oljepris «skal» opp 1 BNP

Detaljer

Utsikter for norsk og europeisk økonomi. MayDay 2014. 22/5/2014 Seniorøkonom Kjersti Haugland, DNB Markets

Utsikter for norsk og europeisk økonomi. MayDay 2014. 22/5/2014 Seniorøkonom Kjersti Haugland, DNB Markets Utsikter for norsk og europeisk økonomi. MayDay 214. 22/5/214 Seniorøkonom Kjersti Haugland, DNB Markets «All Time High» på børsene: Krisen er glemt! Draghis «whatever it takes» 26/7/212 ble vendepunktet

Detaljer

Gjenopprettingsplan DNBs erfaringer. Roar Hoff Leder av Konsern-ICAAP og Gjenopprettingsplan Oslo, 7. desember 2017

Gjenopprettingsplan DNBs erfaringer. Roar Hoff Leder av Konsern-ICAAP og Gjenopprettingsplan Oslo, 7. desember 2017 Gjenopprettingsplan DNBs erfaringer Roar Hoff Leder av Konsern-ICAAP og Gjenopprettingsplan Oslo, 7. desember 2017 Lik konkurranse krever full harmonisering av systemet Like definisjoner Konsistent bruk

Detaljer

Norske OMF er - Hva betyr mest for rating?

Norske OMF er - Hva betyr mest for rating? Norske OMF er - Hva betyr mest for rating? OMF-forum, Oslo, 20. januar 2016 Ole Einar Stokstad Rolv Kristian Heitmann Head of Credit Research Credit Analyst, DNB Markets ole.einar.stokstad@dnb.no rh@dnb.no

Detaljer

Boligboble fortsatt lave renter? Trondheim 7. mars 2013

Boligboble fortsatt lave renter? Trondheim 7. mars 2013 Boligboble fortsatt lave renter? Trondheim. mars 201 Hvorfor diskuterer vi en boligboble i Norge? 9 9 % å/ å % 8 8 Boligrente > >

Detaljer

Kina: Potensial for videre vekst - men flere farer truer StorAksjekvelden i Grenland Analytiker Ole A. Kjennerud, DNB Markets

Kina: Potensial for videre vekst - men flere farer truer StorAksjekvelden i Grenland Analytiker Ole A. Kjennerud, DNB Markets Kina: Potensial for videre vekst - men flere farer truer StorAksjekvelden i Grenland Analytiker Ole A. Kjennerud, DNB Markets Mer usikkerhet knyttet til Kina 2 Svakeste vekst i industrien siden finanskrisen

Detaljer

Investeringer for et lavkarbonsamfunn

Investeringer for et lavkarbonsamfunn Investeringer for et lavkarbonsamfunn En fossilfri global aksjeeksponering Ole Jakob Wold DNB Asset Management Agendaen er satt! Financial Times 26 oct 2017 Ansvarlighet Ansvarlig, Modig, Nysgjerrig Det

Detaljer

Bør vi frykte en boligboble i Norge? Finans Norge, Oslo, onsdag 11.11.2015 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets

Bør vi frykte en boligboble i Norge? Finans Norge, Oslo, onsdag 11.11.2015 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets Bør vi frykte en boligboble i Norge? Finans Norge, Oslo, onsdag 11.11.21 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets Nei. Overraskende høy prisvekst kan forklares Pris/m 2 femdoblet siden 1993. Men ingen uforklart

Detaljer

Kapitalkrav fra analytikers ståsted

Kapitalkrav fra analytikers ståsted Kapitalkrav fra analytikers ståsted FNO 4. juni 2014 Financial Analysts Bengt Kirkøen Direct: +47 2323 8265 Mobile: +47 9774 8843 E-mail: bk@swedbank.no Hva ønsker vi av kapitalkravene? Et strengt regelverk

Detaljer

Hvorfor hente kapital nå? En forklaring. Oslo 25. mai 2010

Hvorfor hente kapital nå? En forklaring. Oslo 25. mai 2010 Hvorfor hente kapital nå? En forklaring Oslo 25. mai 2010 DISCLAIMER This document is being furnished for informational purposes only and does not constitute an offer to sell or the solicitation of an

Detaljer

Nye tider. Globalisering, kunstig intelligens og nye politiske vinder

Nye tider. Globalisering, kunstig intelligens og nye politiske vinder Nye tider. Globalisering, kunstig intelligens og nye politiske vinder Presentasjon for: Offshore Nordland Av: Senioranalytiker Eirik Larsen Sted/dato: Sandnessjøen, 7. 8. juni 2017 Det har vært mye elendighet

Detaljer

Energi og bærekraft. Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph.

Energi og bærekraft. Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph. Energi og bærekraft Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph. D.) @ThinaSaltvedt Interessen for energi smarte løsninger som digital energi, transport, energieffektivisering og energilagring

Detaljer

Utsikter for renter og aksjer. Odd E. Lillebostad Leder norske aksjer DNB Asset Management

Utsikter for renter og aksjer. Odd E. Lillebostad Leder norske aksjer DNB Asset Management Utsikter for renter og aksjer Odd E. Lillebostad Leder norske aksjer DNB Asset Management 2012 et godt år for aksjer og kredittobligasjoner 20.0 % Finansmarkedene i 2012 Norske Statsobligasjoner 1) Norske

Detaljer

Svakt internasjonalt, Norge i toppform. 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom

Svakt internasjonalt, Norge i toppform. 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom Svakt internasjonalt, Norge i toppform 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom 2 Finanskrisen kom i flere bølger Nå tegn til stabilisering USA er på vei ut av krisen Eurosonen er stabilisert, men fortsatt

Detaljer

To attraktive, men ulike investeringsmuligheter

To attraktive, men ulike investeringsmuligheter To attraktive, men ulike investeringsmuligheter Sparebank 1 Kjøp kursmål NOK 97 Sparebank 1 SR-Bank Kjøp kursmål NOK 48 September 09 1 Sparebank 1 : Befolkning 463 tusen 81 kontorer Forvaltningskapital:

Detaljer

Økonomiske utsikter Universitetet i Oslo 16.9.2013 Seniorøkonom Kjersti Haugland, DNB Markets

Økonomiske utsikter Universitetet i Oslo 16.9.2013 Seniorøkonom Kjersti Haugland, DNB Markets Økonomiske utsikter Universitetet i Oslo 16.9.13 Seniorøkonom Kjersti Haugland, DNB Markets Fremvoksende økonomier fortsatt i tet 6 5 4 3 1-1 Globalt BNP Prosentvis volumendring f ra året f ør. Bidrag

Detaljer

Nedtrapping av Feds balanse

Nedtrapping av Feds balanse Nedtrapping av Feds balanse Med tre rentehevinger det siste halvåret har den amerikanske sentralbanken (Fed) tydelig startet på veien mot en «normalisering» av pengepolitikken. Neste steg er en reduksjon

Detaljer

Hvordan vil internasjonal økonomi prege norsk økonomi fremover? Norsk Industri, tirsdag 20. mai 2014 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets

Hvordan vil internasjonal økonomi prege norsk økonomi fremover? Norsk Industri, tirsdag 20. mai 2014 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets Hvordan vil internasjonal økonomi prege norsk økonomi fremover? Norsk Industri, tirsdag. mai Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets Overblikk: Ti knagger. Syklisk oppsving i i-land, dempet i EMDEs. Risikoviljen

Detaljer

2012: Fortsatt stor usikkerhet Fiskebåtredernes Forbund, 1. februar 2012 Seniorøkonom Kjersti Haugland, DNB Markets

2012: Fortsatt stor usikkerhet Fiskebåtredernes Forbund, 1. februar 2012 Seniorøkonom Kjersti Haugland, DNB Markets 212: Fortsatt stor usikkerhet Fiskebåtredernes Forbund, 1. februar 212 Seniorøkonom Kjersti Haugland, DNB Markets Etterdønningene av finanskrisen Svak vekst, høy ledighet 2 BNP, sesongjustert Prosentvis

Detaljer

Sparebank 1 SMN og Sparebanken Møre

Sparebank 1 SMN og Sparebanken Møre Sparebank 1 SMN og Sparebanken Møre En gylden kjøpsmulighet, eller er det noe galt? 02/03/2016 Thomas Svendsen +47 22487921 SMN and Møre: Verdivurderingen et fristende utgangspunkt 2 P/TBV 2015E 1) Billig

Detaljer

Triggere på Oslo Børs:

Triggere på Oslo Børs: Triggere på Oslo Børs: Vi er positive til aksjemarkedet fordi: Analytikernes inntjeningsestimater er defensive, inntjeningen har ikke nådd opp til trend ennå. Aksjer er rimelige på tradisjonell verdsetting,

Detaljer

Credit rating on covered bonds

Credit rating on covered bonds Credit rating on covered bonds OMF-Forum, Oslo 20 January 2015 Rolv Kristian Heitmann Credit Analyst, DNB Markets rh@dnb.no +47 24 16 90 49 The Credit Research Team in DNB Markets - Contact information

Detaljer

Utviklingen i finansmarkedene

Utviklingen i finansmarkedene Utviklingen i finansmarkedene Danske Markets Norge Kjell Johansen Island 01.05.2015 +47 85 41 99 53 kjjo@danskebank.com 2 Simulering av renterisiko Utfallsrom aktuelle renter 3m Nibor 5-års swap 10-års

Detaljer

FLAGGING NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR FLAGGING. eller "Selskapet"). 3,20 pr aksje:

FLAGGING NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR FLAGGING. eller Selskapet). 3,20 pr aksje: MeldingsID: 327238 Innsendt dato: 06.05.2013 08:34 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: REACH Reach Subsea ASA REACH

Detaljer

Obligasjoner med fortrinnsrett (OMF)

Obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) 1 Obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) Percent Penge- og kredittmarkedet i Norge siste 12 mnd. Percent Percent Percent 2 Percent Percent Prosent 3 Styringsrenten i Norge Prosent OljefondetsMegaFavorittinvestering

Detaljer

Tilpasning til nye regulatoriske krav

Tilpasning til nye regulatoriske krav Tilpasning til nye regulatoriske krav OMF-dagen, Oslo, 19. januar 2017 Per Sagbakken DNB Boligkreditt AS Utvikling kapitalkrav DNB Boligkreditt AS 18,0 % 16,0 % 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 15,0

Detaljer

Holder oppsvinget seg og hvordan blir utviklingen i boligmarkedet? Byutviklingskonferansen, Gjøvik, 25. april 2017 Makroøkonom Ole A.

Holder oppsvinget seg og hvordan blir utviklingen i boligmarkedet? Byutviklingskonferansen, Gjøvik, 25. april 2017 Makroøkonom Ole A. Holder oppsvinget seg og hvordan blir utviklingen i boligmarkedet? Byutviklingskonferansen, Gjøvik, 25. april 2017 Makroøkonom Ole A. Kjennerud, DNB Markets Oversikt Internasjonalt: Klare tegn til bedre

Detaljer

25. september Garantert fortrinnsrettsemisjon på 14 milliarder kroner

25. september Garantert fortrinnsrettsemisjon på 14 milliarder kroner 25. september 2009 Garantert fortrinnsrettsemisjon på 14 milliarder kroner Fortrinnsrettsemisjon med fulltegningsgaranti 1) Garantert fortrinnsrettsemisjon på 14 milliarder kroner i ordinære aksjer Støtte

Detaljer

Høy fleksibilitet i økonomien. Steinar Juel CME 4. februar 2015

Høy fleksibilitet i økonomien. Steinar Juel CME 4. februar 2015 Høy fleksibilitet i økonomien Steinar Juel CME 4. februar 2015 Finanspolitikkens ekspansivt var ikke overraskelsen Sentralbanksjefens årstale i 2002: Handlingsregelen tilsier at oljepengebruken over statsbudsjettet

Detaljer

Sysselsettingsandeler og arbeidsmarkedsutfordringer

Sysselsettingsandeler og arbeidsmarkedsutfordringer Sysselsettingsandeler og arbeidsmarkedsutfordringer Norge har en relativt høy sysselsettingsandel på grunn av høy deltakelse i arbeidslivet blant kvinner, eldre og innvandrere. Andelen har imidlertid falt

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA Aksjonærene i Telio Holding ASA ( Selskapet ) innkalles med dette til ordinær generalforsamling

Detaljer

Fra Stagnasjon til Trumpflasjon - Fortsatt høy makroøkonomisk risiko i Svein Rune Jordheim, DNB Markets Bergen, 13.

Fra Stagnasjon til Trumpflasjon - Fortsatt høy makroøkonomisk risiko i Svein Rune Jordheim, DNB Markets Bergen, 13. Fra Stagnasjon til Trumpflasjon - Fortsatt høy makroøkonomisk risiko i 217 Svein Rune Jordheim, DNB Markets Innhold Globalt: Heterogen vekst og vesentlige risikofaktorer USA: Fra stagnasjon til trumpflasjon

Detaljer

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ.

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ. ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT by between Aker ASA ( Aker ) Investor Investments Holding AB ( Investor ) SAAB AB (publ.) ( SAAB ) The Kingdom of Norway acting by the Ministry of Trade Industry ( Ministry

Detaljer

Noe motvind. 26. september 2014 Steinar Juel

Noe motvind. 26. september 2014 Steinar Juel Noe motvind 26. september 2014 Steinar Juel Oppgangen har vært svakere enn «normalt» 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 % pa Vekst siden bunnen av denne resesjonen sammenlignet med gjennomsnittlig

Detaljer

3 konkrete aksjeråd. AksjeNorge. 16 November 2015. Please refer to important disclosures on the last 6 pages of this document

3 konkrete aksjeråd. AksjeNorge. 16 November 2015. Please refer to important disclosures on the last 6 pages of this document 16 November 215 3 konkrete aksjeråd AksjeNorge Please refer to important disclosures on the last 6 pages of this document Sindre Gjerland Sunde Direct: +47 22 87 87 4 Email: sindre.sunde@paretosec.com

Detaljer

HVA KAN DU LÆRE AV OLJEFONDET? FINANSCO, ÅRSSEMINAR OSLO, 10 JANUAR 2018 KNUT N. KJÆR

HVA KAN DU LÆRE AV OLJEFONDET? FINANSCO, ÅRSSEMINAR OSLO, 10 JANUAR 2018 KNUT N. KJÆR HVA KAN DU LÆRE AV OLJEFONDET? FINANSCO, ÅRSSEMINAR OSLO, 10 JANUAR 2018 KNUT N. KJÆR Basisvalg når man forvalter finansiell kapital 1. Hvor høy risiko? 2. Relasjon eier / forvalter 3. Hvor stort omfang

Detaljer

Hvordan ser verden ut i 2014? DNB Markets syn på konjunkturer, rentesetting og valuta

Hvordan ser verden ut i 2014? DNB Markets syn på konjunkturer, rentesetting og valuta Hvordan ser verden ut i 2014? DNB Markets syn på konjunkturer, rentesetting og valuta «Festen er over Let The Party Begin» Presentasjon på: Torskefiskkonferansen Norges Sjømatråd Av: Senioranalytiker Eirik

Detaljer

DnB NOR. Finansiering av fornybar energi v/øyvind Rustad. 19. oktober 2011. 1 A leading energy bank

DnB NOR. Finansiering av fornybar energi v/øyvind Rustad. 19. oktober 2011. 1 A leading energy bank DnB NOR Finansiering av fornybar energi v/øyvind Rustad 19. oktober 2011 1 A leading energy bank INNHOLD DEL 1 Innledning DEL 2 Marked og muligheter DEL 3 Finansiering av fornybar energi 2 A leading energy

Detaljer

Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011

Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011 Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011 1 Bakgrunn for krisen enorme budsjettunderskudd 2 Fonyet bekymring for veksten 3 Under 50 indikerer tilbakegang i industrien Hva gikk galt

Detaljer

Norges Bank: Aktuell kommentar 9/14 Seniorøkonom Kyrre Aamdal, DNB Markets

Norges Bank: Aktuell kommentar 9/14 Seniorøkonom Kyrre Aamdal, DNB Markets 3.00 Norge: Foliorenten og 3m NIBOR Prosent 2.50 2.00 1.50 1.00 2012 2013 2014 2015 Folio Kilde: Thomson Datastream/Norges Bank/DNB Markets 3m NIBOR Norges Bank: Aktuell kommentar 9/14 Seniorøkonom Kyrre

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

En oppdatering på global og norsk økonomi

En oppdatering på global og norsk økonomi En oppdatering på global og norsk økonomi Grimstad 14. desember 2012 Arild Berge Danske Bank Kristiansand Global økonomi Vendepunkt i USA: - Boligmarkedet friskmeldt - Arbeidsmarkedet bedre enn sitt rykte

Detaljer

SMN. Ta plass! Dørene lukkes! Buy Target: NOK 53. 17 September 2009. High Risk

SMN. Ta plass! Dørene lukkes! Buy Target: NOK 53. 17 September 2009. High Risk 17 September 2009 Buy Target: NOK 53 High Risk SMN Ta plass! Dørene lukkes! Haakon Boenes Direct: +47 2413 2118 Mobile: +47 9130 5900 Email: haakon@pareto.no Please refer to important disclosures at the

Detaljer

Renteforventninger. Bjørn Sivertsen SpareBank 1 SR-Markets

Renteforventninger. Bjørn Sivertsen SpareBank 1 SR-Markets Renteforventninger 02.12.2010 Bjørn Sivertsen SpareBank 1 SR-Markets Hovedpunkter Internasjonalt Råvarer i støtet Aksjer Frakt rater Gjeldsnivå i Europa Kina Finansieringskostnader for banker Norge Oljeinvesteringer

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ISLAND DRILLING COMPANY ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF ISLAND DRILLING COMPANY ASA REG NO 989 734 229 Den 9 juni

Detaljer

Kraftig børsfall i Kina boblen har sprukket

Kraftig børsfall i Kina boblen har sprukket Kraftig børsfall i Kina boblen har sprukket Børsene i Kina har de siste ukene falt kraftig. I dag var det imidlertid en solid oppgang på både Shanghai- og Shenzhenbørsen, delvis som følge av at myndighetene

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Økonomiske utsikter 2015-18: Fra gullalder til oljebrems Arbeidsgiver 2015, Oslo, 13. april 2015 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets

Økonomiske utsikter 2015-18: Fra gullalder til oljebrems Arbeidsgiver 2015, Oslo, 13. april 2015 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets Økonomiske utsikter -8: Fra gullalder til oljebrems Arbeidsgiver, Oslo,. april Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets Flerhastighetsverden. Og mye slakk % - ½-% - ½% 8 - BNP Prosenvis volumendring fra året

Detaljer

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Trust in the Personal Data Economy Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Why does trust matter? 97% of Europeans would be happy for their personal data to be used to inform, make recommendations or add

Detaljer

5 grunner til at Blockchain teknologien kan revolusjonere finansnæringen

5 grunner til at Blockchain teknologien kan revolusjonere finansnæringen 5 grunner til at Blockchain teknologien kan revolusjonere finansnæringen Lasse Meholm Chief Expert in Nordea Project manager for IT Strategy and Maturity Group IT / Infrastructure &Operation Hestene var

Detaljer

Sparebanken Øst. 78 øre kjøper deg en krone. Buy Target: NOK 36. 17 September 2009. High Risk

Sparebanken Øst. 78 øre kjøper deg en krone. Buy Target: NOK 36. 17 September 2009. High Risk 17 September 2009 Buy Target: NOK 36 High Risk Sparebanken Øst 78 øre kjøper deg en krone Haakon Boenes Direct: +47 2413 2118 Mobile: +47 9130 5900 Email: haakon@pareto.no Please refer to important disclosures

Detaljer

Nordavind fra alle kanter. Handelsbankens konjunkturrapport April 2016

Nordavind fra alle kanter. Handelsbankens konjunkturrapport April 2016 Nordavind fra alle kanter Handelsbankens konjunkturrapport April 2016 Fire globale trender Avmatning og gjeldsvekst i Kina Svak produktivitetsvekst Lave realrenter Politisk usikkerhet 2 Globalt bakteppe

Detaljer

Fra børsnotering i 2010 til i dag - resultat av en ny programlansering

Fra børsnotering i 2010 til i dag - resultat av en ny programlansering Fra børsnotering i 2010 til i dag - resultat av en ny programlansering «Aksjesparing for ansatte»-seminar IR-direktør Janne Flessum 21. mai 2015 Nummer 7 på Oslo Børs med markedsverdi NOK 64mrd 1 Statoil

Detaljer

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa UNDERWRITING LIMITS The following tables show our financial and medical underwriting limits effective from 11 April 2016. FINANCIAL LIMITS Protection Financial evidence requirements Additional financial

Detaljer

Egenkapitalbevis - Mulig også for mindre banker!

Egenkapitalbevis - Mulig også for mindre banker! Egenkapitalbevis - Mulig også for mindre banker! Joakim Svingen Corporate Finance 975 90 571 js@norne.no Aksjer Obligasjoner Netthandel Corporate Finance www.norne.no Side 0 Disclaimer This presentation

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling HAVFISK ASA

Ekstraordinær generalforsamling HAVFISK ASA Ekstraordinær generalforsamling HAVFISK ASA Ålesund 3. oktober 2016 kl. 1000 HAVFISK ASA Dagsorden 1. Åpning og konstituering av generalforsamlingen, herunder valg av en person til å medundertegne protokollen

Detaljer

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Med fokus på IT sikkerhet i offshore bransjen Kristiansand, 21/10/2014, Asgeir Skretting, Dag Tang Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Agenda Hvorfor sikker offshore

Detaljer

FARA ASA REPORT Q1 2009

FARA ASA REPORT Q1 2009 FARA ASA REPORT Q1 2009 HIGHLIGHTS FARA oppnår et positivt EBITDA i Q1 2009 En sterk ordreinngang på MNOK 45 i Q1 2009 Ordrereserven økt til MNOK 104 (94 i Q4 2008) + 11% Omsetning Q1, 2009 er MNOK 35,0

Detaljer

Økonomiske utsikter 2015-18: Fra gullalder til oljebrems Kjøpesenterkonferansen, Bergen, 14. oktober 2015 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets

Økonomiske utsikter 2015-18: Fra gullalder til oljebrems Kjøpesenterkonferansen, Bergen, 14. oktober 2015 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets Økonomiske utsikter 15-18: Fra gullalder til oljebrems Kjøpesenterkonferansen, Bergen, 14. oktober 15 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets Overblikk Det store globale (flerhastighets)bildet: - 1¾-% i

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, affiliates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, associates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered fice Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

Økonomiske utsikter: II Hovedpunkter fra DNB Markets halvårsrapport, publisert 17. august 2016

Økonomiske utsikter: II Hovedpunkter fra DNB Markets halvårsrapport, publisert 17. august 2016 Økonomiske utsikter: II - 2016 Hovedpunkter fra DNB Markets halvårsrapport, publisert 17. august 2016 Presentasjon på: Hordaland på Børs Av: Senioranalytiker Eirik Larsen Sted/dato: Bergen, 18. august

Detaljer

Nærings-PhD i Aker Solutions

Nærings-PhD i Aker Solutions part of Aker Motivasjon og erfaringer Kristin M. Berntsen/Soffi Westin/Maung K. Sein 09.12.2011 2011 Aker Solutions Motivasjon for Aker Solutions Forutsetning Vilje fra bedrift og se nytteverdien av forskning.

Detaljer

Fremtidens ombordproduksjon. Ari Th. Josefsson FishTech 2014 Ålesund

Fremtidens ombordproduksjon. Ari Th. Josefsson FishTech 2014 Ålesund Fremtidens ombordproduksjon Ari Th. Josefsson FishTech 2014 Ålesund Hva Havfisk har hovedfokus på HMS Kvalitet Bærekraft Kapasitet Renhold Bifangst Kompetanse HMS Ergonomi Folk jobber lenger. Bedre lønn

Detaljer