Helseministeren ønska å møte opp personleg for å takke hjelpemannskapa for den jobben dei har gjort dei siste dagane.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helseministeren ønska å møte opp personleg for å takke hjelpemannskapa for den jobben dei har gjort dei siste dagane."

Transkript

1 Nyheiter og meldingar frå Sogn og Fjordane Røde Kors nr. 3 juli 2011 tutti fratelli Tutti fratelli vi er alle brør! sa verdas første frivillige i Røde Kors, Castegliones kvinner på slagmarka i Solferino i Saman med Sven Mollekleiv, takka helseminister Anne-Grethe Strøm- Eriksen regionleiar Karin Christiansen (t.v.), operativ leiar Tommy Ødegård (t.h.) og alle dei andre Hjelpekorps-frivillige for innsatsen. Foto: Ståle Wig/Røde Kors TERRORHANDLINGANE -UTØYA / OSLO Helseministeren ønska å møte opp personleg for å takke hjelpemannskapa for den jobben dei har gjort dei siste dagane. - Innsatsen til dei frivillige har vore enormt viktig. Det er ingen tvil om at den akutte innsatsen, frå Røde Kors, har redda mange liv, seier ho. Helseministeren understreka også at ho set pris på at Røde Kors styrkjer det lokale omsorgsarbeidet no når dei berørte ungdommane nå kjem heim. - De skal vite at vi ser dykk og det de har gjort. De har redda liv, og no lindrar de sorg og smerte. Det er godt å vite at de er til stade over hele landet. Innsatsen dykkar er uvurderleg, seier ho rørt. RØDE KORS VART SETT I HØG OMSORGSBEREDSKAP Allereie fredag kveld vart Røde Kors organisasjonen i Sogn og Fjordane varsla om dei alvorlege hendingane og sett i beredskap. Eid Røde Kors, som hadde sanitetsvakt ved Malakoff festivalen etablerte eit samarbeid med kommunen sitt kriseteam og kyrkja om å gi ungdommar som trengde det eit tilbod. Mellom ungdommar nytta seg av dette tilbodet, melder ansvarleg for sanitetsvaktene Ove Haugen. Eid Røde Kors var også med kommunen og kyrkja for å ha eit tilbod i samband med minnemarkeringa måndag kveld. Stryn Røde Kors tok regi på eit tilbod i heimkommunen til den sakna AUFaren Hanne Kristin Fritun. Saman med kommunen, kyrkja og andre held dei ope hus. Til no har over 300 personar nytta seg av dette tilbodet, seier konstituert leiar Olga J. Eikenæs Frøholm. I Førde var det allereie fredag etablert ein omsorgsberedskap og tilbodet sto til disposisjon laurdag og måndag kveld etter at den store minnemarkeringa. Gloppen Røde Kors var i direkte kontakt med kommunen og tilbaud sit apparat dersom det skulle bli behov for det. Les også heimesidene våre. KJÆRE VENNER, SKRIV PRESIDENTEN Det er vanskelig, om ikke umulig, å sette ord på det som har skjedd og det dere alle har opplevd på nært hold de siste dagene. Dere har gjort og fortsetter å gjøre en uvurderlig viktig innsats for alle de som på ulike måter er berørt av denne tragedien. Da det gjaldt som aller mest, har dere utvist et mot og en vilje som jeg aldri har opplevd maken til. Som president i Røde Kors kan jeg ikke få uttrykt sterkt nok hvor takknemlig jeg er for alt det dere bidrar med av med- Røde Kors Sogn og Fjordane Postboks 573 Faktura adresse: Tlf: E-post: Bank: FØRDE Postb Faks: Org.nr: NO Langebruvegen Trondheim

2 menneskelighet og humanitær kompetanse etter de grufulle hendelsene på Utøya. Det vil utvilsomt være stort behov for deres innsats og engasjement også i dagene og ukene som kommer. Midt i alt som har skjedd og alt som ennå står foran oss er det viktig at vi tar vare på hverandre og bearbeider de sterke inntrykkene på best mulig måte. Vidare skriv presidenten i brevet at karakteren og omfanget av det dei frivillige, som vart direkte involvert i, har opplevd gjer at Røde Kors vil bruke SOSCON/Institutt for krisehandtering i det oppfølgingsprogrammet som desse frivillige får tilbod om. RØDE KORS OG MEDIA Frå medieavdelinga på Norges Røde Kors får vi tilbakemelding om at lokalmedia har fått gode og tydelige bodskapar og at vi når ut med informasjon om den hjelpa vi kan tilby over hele landet. Dei og vi på distriktskontoret får tilbakemeldingar om at mange er svært glade for dette, for då veit dei kvar dei skal ta kontakt for å prate med nokon. INNHALD: SIDE SIDE Månadens frivillige 3 Sto på stand i Måløy 4 DM Hjelpekorps 3 Status Panto 4 Korsveien og bruk 3 Sentral ungdom konf. 4 RØFF 3 LOUP 5 Fristar til Landsmøtt 4 Afrikas Horn 6 Ut på tur til Hafslo 4 Ny på DK 6 ØNSKJER TILBAKEMELDINGAR I samband med Terrorhandlingane er det viktig å kunne dokumentere aktivitetar som lokalforeiningane har gjennomført eller delteke aktivt i. Dette er informasjon som vil bli etterspurt. Send ein epost til DK. TRYGGARE I JØLSTRABASENGA Jølster Røde Kors sponsar Baxstrap båre til bassenget Biletet er frå Betania, der Stryn Røde Kors hadde ope hus. Foto: Linda Haugen Mediebodskapen dei næraste dagane er hovudsakeleg på den vidare omsorgsberedskap for pårørande, halde fram søk og lokalt omsorgsarbeid. Sjå gjerne på nyhendemeldingane publisert på rodekors.no og Korsveien. Ein fyldig Agenda med interninformasjon er sendt ut til lokalforeiningar m.f. Om én mann kan vise så mye hat, tenk hvor mye kjærlighet vi alle kan vise sammen. Stine Renate Haheim på CNN Korrekt i landføring på båre ved nakke skade eller ryggskade. Camilla Øvrebø til høgre Bassenget brukast av begge skulane i Jølster. Det er kjempefint tiltak og tusen takk til Jølster Røde Kors, seier rektor Aud Sletteland ved Skei skule. Leiar i hjelpekorpset Camilla Øverbø overleverte båra til skulen tysdag 31.mai. - Skulle nokon vere uheldig å skade nakke eller rygg så vil vi vere istand til å hjelpe pasienten på den aller beste måten seier Sletteland. Jølster Røde Kors har gjort det muleg når dei har kjøp inn Baxstrap båre til skulen vår. Alle som er ansvarlege for bassenget vil få opplæring i bruk av båra. No vil vi også oppdatere ALARMPLANEN vår med glede. Båra vil vere lett synleg og lett tilgjengeleg i bassenget slik at alle veit at den er der og kan ta den i bruk dersom det skulle vere behov for det. Dersom Jølster Røde Kors Hjelpekorps skulle trenge ei båre ved ein aksjon kan korpset låne Baxtrap båra seier rektor Aud Sletteland - tydeleg stolt og glad over den gåva. 2

3 KÅRING AV MÅNADENS FRIVILLIGE Kåring av Månadens frivillig er vedteke i Landsstyret sitt AU 19. juni. Saken er publisert på framsida på Korsveien og i Månadsposten. Noregs Røde Kors oppmodar distriktskontoret til å spreie informasjon om Månadens frivillig til lokalforeiningane og i andre tilgjengelege kanalar som kan vere relevante i denne samanhengen. Lenka til informasjonen finner de her: https://www.korsveien.no/stottefunksjoner/roller/frivillighet/side r/bli-med-på-kåring-av-månedens-frivillig!.aspx 1. Få passord: Gå til Be om å få tilsendt nytt passord Passordet blir sendt til ditt mobilnummer og/eller din e-post DM-HJELPEKORPS 2. Logge inn med nytt passord: Merk; Ønskjer du å endre passordet til eit personlig passord? Gå til Hvordan endrer jeg passordet mitt Lagoppstilling. Foto Morten Heggestad DM-hjelpekorps vart gjennomført i Naustdal helga 27. og 28. mai. Det var ikkje målet i og for seg å vinne, men vi har trena og vi har hatt eit mål med treninga, seier Pål A. Dahl, leiar i Førde Røde Kors Hjelpekorps. - Å vinne gir oss ein flott boost på motivasjonen og det var jo kjempegøy å vinne. Arrangørstad Plassering Poengsum Naustdal Førde Eid 627,5 3. Svelgen 587,5 4. Florø 553 Gå til https://www.korsveien.no Du får opp innloggingsvindauge for Korsveien Skriv inn brukarnamnet ditt. Ditt brukarnamn er det same som medlemsnummeret ditt i Røde Kors Skriv inn passordet ditt, det du fikk tilsendt på epost eller SMS Det er viktig at du skriv passordet heilt korrekt. Tips: Får du det på e-post, kopier passordet og lim dette inn i feltet for Passord. Skriv du passordet feil 3 gonger blir kontoen låst. Ta kontakt med og kontoen blir opna att. RØFF RØDE KORS FØRSTEHJELP OG FRILUFTSLIV NYTT FELLES INTRANETT KORSVEIEN Vi minner om vårt felles intranett. Det er ein stor produksjon av informasjon på Korsveien. Dette er både relevant og interessant informasjon for alle aktive rødekorsarar. Korleis loggar du deg på Korsveien første gang Merk; For å få tilgang til Korsveien må du få tildelt eit passord. For å få tilsendt passord må du vere registrert med eit mobilnummer eller e-postadresse i medlemsregistret vårt. Er ikkje det registrert, send ein epost til med opplysningane. Prøv deretter å logge deg på dagen etter. Passordet blir sendt på e-post og/eller SMS. Namnet på Røde Kors ungdomssatsing innan førstehjelp og friluftslivs har nå fått sitt offisielle namn; RØFF - Røde Kors Førstehjelp og Friluftsliv Namnet blei vedteke av Landsstyret

4 Namnekonkurransen Det har vore gjennomført ein open konkurranse der deltakarane kunne komme med namneforslag som leia merksemda mot Vill natur, førstehjelp i realistiske omgivnader, spennande friluftslivsaktivitetar, og ungdomleg pågangsmot. Det blei i alt sendt inn 79 ulike forslag. Dei sju beste forslaga blei testa ut på grupper med ungdommar år, og lagt ut på Facebook og Korsveien til avstemming. Av 301 stemmer fikk RØFF - Røde Kors Førstehjelp og Friluftsliv 225, og vant klart framfor nest beste, Røde Kors Aktiv, som fikk 51 stemmer. FRISTAR TIL LANDSMØTET Den endelege fristen for påmelding til landsmøtet er 20. august. Ein skal registrere seg på heimesidene, Den originale invitasjonen er tilgjengeleg på Korsveien. Status påmelding frå Sogn er fjordane er 45 personar totalt, der 24 er delegatar. Det er den største delegasjonen førebels. Spørsmål om landsmøtet kan rettast til Øivind Granlund på telefon eller e-post Prisar: Ankomst torsdag etter lunsj kr 3785,- i dobbeltrom. Ankomst fredag før lunsj kr 3235,- i dobbeltrom. Observatørtillegg kjem på kr 600,-, og det er muleg å bestille enkeltrom mot eit tillegg på kr 200,- pr. natt. Dagpakke (kun lunsj + kaffepause) kostar kr 545,-. Prisane inkluderer ikkje reise. BESØKSTENESTA TIL HAFSLO Onsdag 25. mai var det ei felles samling for besøkstenesta i Leikanger, Sogndal og Luster. Alle invitert til Hafslo, fortel Astrid Nondal Leiaren i Hafslo Besøkstenesta Magnar Heggestad leia tilstellinga. Leikanger stilte med 16 pers. Sogndal med 16 pers, Luster med 18 pers. Hafslo 28 pers. Luster Vidaregåande på Hafslo stod for maten. Svinesteik og heimalaga kjøtpølser med tilbehør. Dessert: Sviskecompott med vaniljekrem. Indre Hafslo spelemannslag sytte for musikk og underhaldning. Lars og Sigrun Vigdal dansa til oss. Etter på var det kaffi og bløtkaker. VÅGSØY RØDE KORS HADDE STAND MÅLØYDAGANE Vågsøy Røde Kors fortel om eit godt samarbeid om ein stand laurdag 25. juni. Det var ein felles stand med dei tre underavdelingane Ungdom, Hjelpekorps og Besøkstenesta. Det hadde vore ein kjekk dag, rass i at det var kaldt og grått i vêr. Ungdommane seier det på sitt vis Førebuingar er halve moroa Nokre dagar før standen blei det laga og trykt opp ein ny faldar der alle gruppene blei omtalt og der det var kontaktinformasjon for lokalforeining og for alle undergruppene med bilde. På standen Ungdom med Red Hand, som har samla inn ca 230 hender totalt på 4 stander. Desse skal leverast vidare til sentral ungdomskonferanse i Horten. Ungdomen utfordra òg med kondomlappen, der dei to nyutdanna instruktørane fikk teste ut kunnskapane sine. Hjelpekorpset hadde verving av blodgivarar, 9 verva totalt og sal av ulike førstehjelps produkt. Dei synte også fram HLR og ulikt utstyr i bruk som å stroppe fast ein person på båre. Alle selde reiselodd og informerte om kva ein driv med i Røde Kors og gjennomførte medlemsverving. Publikum følgjer med på dansen, Lars og Sigrun Vigdal. Foto privat. 4

5 STATUS FOR PANTO Årdal har fått installert Pantoloteri i butikkar. Og Årdølene fornektar seg ikkje. Dei er rause i spel og det ga synlege resultat på pantostatestikken. Sogn og Fjordane Røde Kors TOPP 10 - Butikkar fylkesvis etter Panto-marknadsandel Ungdommane var losjert på Horten Vandrerhjem. Frå Sogn og Fjordane deltok 10 ungdommar. Sentral Ungdomskonferanse hadde i alt 59 delegatar. Alle fylke var representert. Delegatane frå Sogn og Fjordane var Mads Masdal og Malin Tanita Stave Kolseth frå D-råd Ungdom og frå lokalforeiningane Tore Heggestad frå Luster Røde Kors Ungdom og Daniel Gangeskar frå Vågsøy Røde Kors Ungdom. I samband med frivilligåret 2011 heldt både konst. generalsekretær og president tale om ungdomane si rolle i frivilligheit. Etter grundig debatt vedtok ungdommane ein ny strategi og ein politisk plattform. Ungdommane har også utfordra seg sjølve til å ta ein gjennomgong av sin eigen organisasjon. Evalueringa vil bli lagt inn fram på neste SUK. Stor utskifting i Landsråd Ungdom. Det skulle veljast 7 nye medlemmar til Landsrådet, av i alt 11 plassar totalt. LOUP- KOMMENTAR Røde Kors Lokallag Butikk Tal trykk Panto Premiar Marknadsdel Årdal i Sogn Røde Rema ,81 % Kors Årdalstangen Gloppen Røde Kors Rimi Sandane ,54 % Årdal i Sogn Røde Rimi Øvre Årdal ,14 % Kors Stryn Røde Kors Rema 1000 Stryn ,40 % Førde Røde Kors Rema 1000 Førde ,81 % Høyanger Røde Kors ICA Nær Høyanger ,71 % Flora Røde Kors Rema 1000 Evja Florø ,67 % Sogndal Røde Kors Rimi Sogndal ,48 % Flora Røde Kors Rema 1000 Snorre ,48 % Senteret Sogndal Røde Kors Rema 1000 Sogndal ,75 % Sogn og Fjordane Alle butikkar ,54 % Tove Janne, Morten, Tore & Gøril er Luster Røde Kors sine representantar i årets LOUP kurs (Leiar og Organisasjons Utvikling Program). SENTRAL UNGDOMSKONFERANSE - SUK Ein litt utvida konferanse for Røde Kors Ungdom i Horten, i dagane torsdag til søndag 3. juli. Totalt 150 deltakarar frå heile landet. Morten Heggestad skriv: I denne samanheng har me hatt ei prosjektoppgåve der me skulle velje eit tema for oppgåve som me ynskte å gjennomføra i vårt lokale ledd. Me som team ynskte å nytte Lustradagane for sette fokus på det arbeidet og dei aktivitetane Luster Røde Kors driv med. Me trur dette er ein fin arena for å profilera oss og ikkje minst for å verva nye medlemmar. Laurdag 11.juni går Lustradagane av stabelen i Gaupne, dette er ein lokal marknad med konsertar, underhaldning, bodar og utstillingar der lokale aktørar syner seg fram. Det vert grilling, volleyball turnering og unge musikarar og dansarar får prøve seg på scenene. Det er i denne forbindelse me i Luster Røde Kors vil stilla med ein stand for å syne fram litt av våre aktivitetar. Me inviterer store og små til lavvoen vår attmed rådhuset der me byr på ein kopp kaffi og til ungane ei pølse på pinne! I tillegg til bål i lavvoen vert det storskjerm med bilete frå ulike aktivitetar og litt informasjon om Røde Kors. Me stiller der med mykje forskjelligt utstyr, så folk vert invitert til å friska oppatt livrednings kunnskapane, eller øve på å stanse blødningar. 5

6 - Me tykkjer LOUP kurset har vore ei svært lærerik og kjekk oppleving og tykkjer det er litt vemodig at dette er det siste i sitt slag, då me føler me har hatt utruleg godt utbytte av kurset. Ein god og kunnskapsrik førelesar og nyttige tema som me tykkjer har gjort oss betre skodde som leiarar på fleire arenaer, avsluttar Heggestad. AFRIKAS HORN Afrikas Horn opplever den verste tørken på nesten 60 år. Krisa fører til akutt matmangel og omfattar nesten 10 millionar menneske i Somalia, Kenya, Etiopia, Djibouti og Uganda. I Somalia kjem matkrisa på toppen av ei opprivande væpna konflikt. Dette er ein situasjon som Norges Røde Kors alle reie har starta innsamling og nødhjelp. Ei stor nødhjelpssending frå Røde Kors i Norge er sendt frå Bergen. Elektronisk innsamling er starta og det er gitt over tre millionar kroner. DISTRIKTSKONTORET ER OPE Distriktskontoret er ope kvar dag i sommar. Nokre dagar kan det vere berre ein på kontoret grunna oppdrag ute og ferieavvikling. Kom gjerne innom om de ynskjer ting avklart. Sentralbordet har oversyn over kven som er tilstades til ei kvar tid. Ring tlf Innsamling Nores Røde Kors vil formidle innsamlingsmateriell i nær framtid. Korleis Røde Kors i Sogn og Fjordane vil følgje opp denne katastrofen vil bli drøfta i distriktstyret og avgjort i samråd med lokalforeiningane. Muleg innsamlingsaksjon helga august I samband med feiringa av Id, legg Norges Røde Kors opp til ein innsamlingsaktivitet. Dette kan også vere ein aktuell dato for ein lokal/fylkesvis aksjon. Merk deg tidspunktet! NY PÅ DISTRIKTSKONTORET Dag Hovland Ragnhild Schei Fauske Reidun Sørefjord Christian Vik Bente Halvorsen Henning Hellebust Margunn Masdal Dagleg leiar Administrasjon Lokalforeiningar Røde Kors Ungdom Omsorg Hjelpekorps og beredskap Informasjon og kommunikasjon Jobb: Priv: Lisbeth Maria Munkvold heiter ho som skal ta over etter Ragnhild. Ho tek til i jobben frå 15. august, same dag som den nye generalsekretæren Asne Havnelid tek til. Velkomne til begge. MINNER OM NM SEPTEMBER Meld deg som frivillig, arrangementet treng ulike frivillige og det er ingen grunn til at Røde Korsarar skal sitt heime å sture denne helga. Det er moro å vere med, dessutan hadde det vore kjekt å lage eit arrangement som blir hugsa som det aller best. Meld dykk til teneste! Frå rosetoget i Førde, 25. juli. Den som med høyre arm bærer en byrde, dyr og umistelig, kan ikke myrde Nordahl Grieg 6

Ordførar i Jølster kommune, Oddmund Klakegg heldt opningstalen til årsmøtet på Skei, helga 23.-25. mars.

Ordførar i Jølster kommune, Oddmund Klakegg heldt opningstalen til årsmøtet på Skei, helga 23.-25. mars. Nyheiter og meldingar frå Sogn og Fjordane Røde Kors t nr. 2 - april 2012 u tutti fratelli Tutti fratelli vi er alle brør! sa verdas første frivillige i Røde Kors, Castegliones kvinner på slagmarka i Solferino

Detaljer

Forsmak på himmelen. Nytt fra. Følg med Normisjon på facebook. Bibelskole utvider. Ønsker menighetsvekst. Sogn og fjordane 2 Hordaland 8

Forsmak på himmelen. Nytt fra. Følg med Normisjon på facebook. Bibelskole utvider. Ønsker menighetsvekst. Sogn og fjordane 2 Hordaland 8 Nytt fra Sogn og Fjordane/Hordaland Juni/juli 2012 Nr. 3 12 årgang www.normisjon.no Jeg skvatt litt en dag da jeg så følgende overskrift på forsiden til BA: «Fra torsdag er det ingen nåde». Avisreportasjen

Detaljer

Valkamputvalet sin sluttrapport

Valkamputvalet sin sluttrapport Valkamputvalet sin sluttrapport Vi slår det fast med ein gong: Sogn og Fjordane Venstre nådde målsetjinga vi har slåss for sidan 1969. Gunvald Ludvigsen vart etter nervepirrande oppteljingar vald som stortingsrepresentant

Detaljer

FYLKESLEIAREN SIN TALE

FYLKESLEIAREN SIN TALE FYLKESLEIAREN SIN TALE Må kontrollerast mot framføring. Gode årsmøte. Me har lagt bak oss eit år og ein haust som ga oss litt andre utfordringar enn me er vane med i dette landet vårt. Dei triste hendingane

Detaljer

Kyrkjeblad for Sunnhordland - Nr. 2-2008

Kyrkjeblad for Sunnhordland - Nr. 2-2008 Kyrkjeblad for Sunnhordland - Nr. 2-2008 Visitasforedrag i Fitjar kyrkje Side 4-5 Konfirmasjon i Sveio Side 8 Biskopen sin siste visitas gjekk til Fitjar Prestar på Aker Solutions Babel i revers Alfa Heilt

Detaljer

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Når starten er god En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Copyright C 2007 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace Design Ill.: Brian

Detaljer

Me vil ha nynorske lærebøker

Me vil ha nynorske lærebøker Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 4 september 2008 Kinofilm på nynorsk Endeleg! Det er heile 23 år sidan sist. I slutten av september kjem den brasilianske filmen

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs. Opplæringsloven 9a-3,2ledd

Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs. Opplæringsloven 9a-3,2ledd Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs Opplæringsloven 9a-3,2ledd Godkjent av leiinga sep. 2010 Revidert juni 2014 Føreord av rektor: Mobbing skjer dessverre på kvar einaste skule. Konsekvensane av å

Detaljer

Trine Lise med hjerte for fostermor s 12. Sønnen som ikke kom hjem igjen s 14

Trine Lise med hjerte for fostermor s 12. Sønnen som ikke kom hjem igjen s 14 TØFT, MEN VERDT DET Trine Lise med hjerte for fostermor s 12 TOMMY SVINDAL LARSEN VENTER PÅ FOSTERBARN s 04 Sønnen som ikke kom hjem igjen s 14 02 LEDER Innhold 03 IKKE alle BaRN KaN bo hjemme I Norge

Detaljer

Møring. Stor entusiasme for nytt samhandlingsutval. Nr. 6-2010. Ny avdelingssjef på vaksenpsykiatrisk. Lokal forankring sentralt

Møring. Stor entusiasme for nytt samhandlingsutval. Nr. 6-2010. Ny avdelingssjef på vaksenpsykiatrisk. Lokal forankring sentralt Sunn Møring Nr. 6-2010 Stor entusiasme for nytt samhandlingsutval sjå side 10 Ny avdelingssjef på vaksenpsykiatrisk avdeling s. 3 Lokal forankring sentralt s. 4 Felles satsing i nødetatane s. 6 LEIAR Helse

Detaljer

BLI MED I Y S MEN. nr. 1-2012

BLI MED I Y S MEN. nr. 1-2012 nr. 1-2012 BLI MED I Y S MEN side 3 Om y s men side 4 Y s men gir oss uvurderlig støtte side 5 Y s men hjelper speiderne og kirken side 6 Støtten fra y s men betyr mye! side 7 Y s men internasjonalt side

Detaljer

«Når man gir seg ut for horekunde, får man finne seg i karakteristikken» Kampar mot prostitusjon 1981-1991 av Magnhild Nilsen

«Når man gir seg ut for horekunde, får man finne seg i karakteristikken» Kampar mot prostitusjon 1981-1991 av Magnhild Nilsen «Når man gir seg ut for horekunde, får man finne seg i karakteristikken» Kampar mot prostitusjon 1981-1991 av Magnhild Nilsen Individuell oppgåve, Humanistisk prosjektsemester vår 2007 Denne våren har

Detaljer

Vil ha dei unge heim att

Vil ha dei unge heim att Mobil.: 900 70 530 Tysnes_kjoel_el_service@hotmail.com PANASONIC VARMEPUMPE Nordisk modell NE9JK frå kr. 19.500,- ferdig montert Alt innen VVS, vannboren varme, varmepumper og baderom. Avd. Hatlestrand

Detaljer

Informasjon frå Sula kyrkjelyd. Kven er eg? www.sula.kyrkja.no

Informasjon frå Sula kyrkjelyd. Kven er eg? www.sula.kyrkja.no Informasjon frå Sula kyrkjelyd Kven er eg? www.sula.kyrkja.no Enten du trur, tvilar eller berre er nysgjerrig, er du velkomen til konfirmasjon i kyrkja. I konfirmasjonstida får du lære meir om deg sjølv

Detaljer

aktuelt aktuelt Limet i bygda Operasjon også for gamle hjerter Hver femte innbygger med i lokallaget NYTT Tittel Ingress Side XX

aktuelt aktuelt Limet i bygda Operasjon også for gamle hjerter Hver femte innbygger med i lokallaget NYTT Tittel Ingress Side XX aktuelt 1/2010 Nasjonalforeningen for folkehelsen Medlemsblad 1/2014 aktuelt Medlemsbladet for NYTT BLAD! Til deg som har fått Aktuelt eller Demensnytt Operasjon også for gamle hjerter Ingress Limet i

Detaljer

«Hjartetrimmen» Frå spesialisthelseteneste til kommune Helsetorgmodellen-rapport (2013/3)

«Hjartetrimmen» Frå spesialisthelseteneste til kommune Helsetorgmodellen-rapport (2013/3) Kvinge, L. M. Ek, C.E., Olsen Bøe, T., Kolnes, M., Hundseid, E. & Vikse, I. «Hjartetrimmen» Frå spesialisthelseteneste til kommune Helsetorgmodellen-rapport (2013/3) 1 Helsetorgmodellen rapport (2013/3)

Detaljer

Menighetsblad for Fana sokn. Med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti NR. 3/14 ÅRGANG 51. God sommer!

Menighetsblad for Fana sokn. Med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti NR. 3/14 ÅRGANG 51. God sommer! Menighetsblad for Fana sokn. Med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti NR. 3/14 ÅRGANG 51 FOTO: ODDVAR SKRE God sommer! Konsertsommer Sommeren står for døren, men hver torsdag fram til 1. august

Detaljer

Hemsedal kommunehus - opnings der:

Hemsedal kommunehus - opnings der: Informasjonsavis for Hemsedal kommune Mai 2015 Hemsedal musikk og kulturskule VÅRKONSERT Musikk- og kulturskulen inviterer l vårkonsert torsdag 21.mai kl. 18.00 på Hugnadheim Elevane våre kan by på mykje

Detaljer

Fjelltunglimt Årgang 33 04/08 Ett er nødvendig... Ny start på Fjelltun Friskus frå fjordane Karmøy kaller Med hammer og kost

Fjelltunglimt Årgang 33 04/08 Ett er nødvendig... Ny start på Fjelltun Friskus frå fjordane Karmøy kaller Med hammer og kost Fjelltunglimt Årgang 33 04/08 E t t e r n ø d v e n d i g... N y s t a r t p å F j e l l t u n F r i s k u s f r å f j o r d a n e K a r m ø y k a l l e r M e d h a m m e r o g k o s t 3 R e k t o r s

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Gå ut og gjer disiplar

Gå ut og gjer disiplar Gå ut og gjer disiplar - om å vekse til modne kristne Innleiing: Denne undervisninga er berre 35 minutt då resten av samlinga siste leiarskule skal vere saman med leiarskulen for forsamlingsarbeid. Vi

Detaljer

tunghørt HLF - mot og vilje til eit godt liv Hørselshemmedes Landsforbund Din hørsel vår sak

tunghørt HLF - mot og vilje til eit godt liv Hørselshemmedes Landsforbund Din hørsel vår sak tunghørt - mot og vilje til eit godt liv HLF Hørselshemmedes Landsforbund Din hørsel vår sak mot og vilje til eit godt liv HØRSEL I nattens ufattelige stillhet av stjernerom, er kanskje jorden eneste sted

Detaljer

RAPPORT MEIR ENN FINE ORD. - seks forslag til ein utviklingspolitikk som tek barn og unge på alvor

RAPPORT MEIR ENN FINE ORD. - seks forslag til ein utviklingspolitikk som tek barn og unge på alvor RAPPORT MEIR ENN FINE ORD - seks forslag til ein utviklingspolitikk som tek barn og unge på alvor Rapporten er skrive av Kathrine Sund- Henriksen på oppdrag for LNU. Medforfattar er Idunn Myklebust. Design:

Detaljer

trategisk plan for pedagogisk bruk av IKT 2010-2012 26.mars 2010 Høyringsdokument www.sfj.no

trategisk plan for pedagogisk bruk av IKT 2010-2012 26.mars 2010 Høyringsdokument www.sfj.no trategisk plan for edagogisk Strategisk plan bruk for av IKT pedagogisk bruk av IKT 2010-2012 2010 2012 26.mars 2010 Høyringsdokument www.sfj.no Innhaldsliste Strategisk plan for pedagogisk bruk av IKT

Detaljer

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år Nytt fra Rogaland/Agder Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Kjærligheten er Guds innerste vesen. Inge Flaat 11 ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen 16. desember ble en merkedag på

Detaljer