Produktbilag 1 CPA - SMS Content Provider Access (CPA) - produkter. Avtalepart: Adresse: Postnr./Sted: Land: Org. Nr: Aksessnr: Kontaktpers:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Produktbilag 1 CPA - SMS Content Provider Access (CPA) - produkter. Avtalepart: Adresse: Postnr./Sted: Land: Org. Nr: Aksessnr: Kontaktpers:"

Transkript

1 Produktbilag 1 CPA - SMS Content Provider Access (CPA) - produkter Avtalepart: Adresse: Postnr./Sted: Land: Org. Nr: Aksessnr: Kontaktpers:

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SYSTEMATIKK I PRODUKTBILAGET OG HOVEDAVTALEN PRODUKTBESKRIVELSE TILKNYTNING PLIKTIG INFORMASJON OVERFOR SLUTTBRUKER TAKSTER TAKSTER OG INNTEKTSFORDELING AVREGNING MELLOM PARTENE VARSLING OG INFORMASJONSFLYT MELLOM PARTENE BESKRIVELSE AV INNHOLDSTJENESTENE KONTAKTINFORMASJON HOS <TILBYDER>...6 KONTAKTADRESSER...7 Versjon 3.1 / 20.september

3 Produktbilag 1 CPA-SMS 1. SYSTEMATIKK I PRODUKTBILAGET OG HOVEDAVTALEN Dette produktbilaget til Hovedavtale for CPA produkter mellom Telenor Mobil og <Tilbyder> gir en nærmere beskrivelse av tilknytning, funksjonalitet, priser og de SMSbaserte tjenester partene skal tilby hverandre i henhold til avtalen. Produktbilaget har ingen gyldighet i andre sammenhenger enn som bilag til Hovedavtale for CPA-produkter. Se for øvrig pkt. 3 i hovedavtalen. 2. PRODUKTBESKRIVELSE Produktet CPA-SMS som tilbys av Telenor Mobil, gir <Tilbyder> anledning til å ta betalt fra sluttkunde for <Tilbyder>s SMS-baserte tjenester. Med SMS menes en mobilorginert tekstmelding på inntil 160 tegn som kan sendes og mottas til og fra en GSM-telefon. SMSkortmeldingstjenester, også benevnt som GSM-tekst, er allment tilgjengelig i GSM-nettet til Telenor Mobil. Telenor Mobil forestår betalingsløsningen overfor sluttkunden, jfr. Hovedavtalens pkt. 11. Inntektene deles mellom avtalepartene som angitt i dette produktbilaget. CPA-SMS er begrenset til <Tilbyder>s rett til å ta betalt for innhold levert og konsumert på en GSM-mobilterminal. Ønsker <Tilbyder> løsning for betaling av innhold levert på andre grensesnitt enn GSM-mobilterminal må det signeres et eget produktbilag for CPA WEB. 3. TILKNYTNING <Tilbyder> tilknyttes Telenor Mobil over et Internett-basert TCP/IP-grensesnitt i samsvar med spesifikasjoner gjort tilgjengelig av Telenor Mobil. Telenor Mobil angir det til enhver tid gjeldende grensesnitt for tilknytning mellom avtalepartene. <Tilbyder> skal besørge at <Tilbyder> sin tilknytning til Telenor Mobil til enhver tid sammenfaller med spesifikasjoner gjort kjent av Telenor Mobil. For at Telenor Mobil skal forestå betalingsløsningen med fakturering av sluttkunden som angitt i denne avtale, må sluttbruker være kunde av Telenor Mobil, eller kunde av tjenesteleverandører i Telenor Mobils nett som Telenor Mobil har avtalemessig rett til å fakturere. 4. PLIKTIG INFORMASJON OVERFOR SLUTTBRUKER <Tilbyder> plikter å gjøre sluttbruker kjent med prisen som vil bli belastet ved bruk av <Tilbyder> sine tjenester. <Tilbyder> plikter å oppgi relevant prisinformasjon i all markedsføring av tjenestene som omfattes av denne avtale. <Tilbyder> plikter å opplyse at de som avtalepart står bak tjenestene, med firmanavn og kontaktinformasjon. Der sluttkunden feilbestiller eller bestiller tjenester som ikke eksisterer, skal <Tilbyder> benytte den til enhver tid gjeldende Takstklasse 1 ved feilmelding tilbake til sluttkunde. Versjon 3.1 / 20.september

4 5. TAKSTER Takster angitt i dette produktbilag angir takstene som ligger til grunn for betalingsløsningen. Alle takster er eksklusive merverdiavgift, der ikke annet er oppgitt. Etableringsavgifter Avtale- og tilknytningsavgift: NOK Månedsavgifter: Per aksessnummer: NOK 6. TAKSTER OG INNTEKTSFORDELING For innholdstjenester omfattet av dette produktbilag benyttes følgende takstklasser: Sluttbrukerpris Andel til ( eks. mva.) Produkt m/mva U/mva Telenor Mobil <Tilbyder> Melding fra GSM-abonnent 1,00 0,81 0,81 0,00 Meldinger fra <Tilbyder> til GSM-abonnent Takstklasse 0 0,00 0,00 0,00-0,41 Takstklasse 1 1,00 0,81 0,44 0,37 Takstklasse 2 1,50 1,21 0,56 0,65 Takstklasse 3 2,00 1,61 0,67 0,94 Takstklasse 4 3,00 2,42 0,91 1,51 Takstklasse 5 4,00 3,23 1,15 2,08 Takstklasse 6 5,00 4,03 1,38 2,65 Takstklasse 7 6,00 4,84 1,61 3,23 Takstklasse 8 6,50 5,24 1,73 3,51 Takstklasse 9 7,00 5,65 1,85 3,80 Takstklasse 10 8,00 6,45 2,08 4,37 Takstklasse 11 9,00 7,26 2,31 4,95 Takstklasse 12 10,00 8,06 2,54 5,52 Takstklasse 13 11,00 8,87 2,78 6,09 Takstklasse 14 12,00 9,68 3,01 6,67 Takstklasse 15 13,00 10,48 3,25 7,23 Takstklasse 15 14,00 11,29 3,48 7,81 Takstklasse 17 15,00 12,10 3,72 8,38 Takstklasse 18 16,00 12,90 3,95 8,95 Versjon 3.1 / 20.september

5 Takstklasse 19 17,00 13,71 4,18 9,53 Takstklasse 20 18,00 14,52 4,42 10,10 Takstklasse 21 19,00 15,32 4,65 10,67 Takstklasse 22 20,00 16,13 4,88 11,25 Takstklasse 23 21,00 16,94 5,12 11,82 Takstklasse 24 22,00 17,74 5,35 12,39 Takstklasse 25 23,00 18,55 5,59 12,96 Takstklasse 26 24,00 19,35 5,82 13,53 Takstklasse 27 25,00 20,16 6,05 14,11 Takstklasse 28 26,00 20,97 6,29 14,68 Takstklasse 29 27,00 21,77 6,52 15,25 Takstklasse 30 28,00 22,58 6,75 15,83 Takstklasse 31 29,00 23,39 6,99 16,40 Takstklasse 32 30,00 24,19 7,22 16,97 Telenor Mobil kan endre takstklasser og andel med 4 ukers varsel. Sluttbrukers aksess til SMS-tjenesten, herunder minuttavgift ( tellerskritt ) til Internettoppkobling, utsending av SMS fra sluttbrukers telefon mm., er ikke del av denne avtale og tilfaller Telenor Mobil i sin helhet. 7. AVREGNING MELLOM PARTENE Avregning mellom partene skal finne sted hver måned, om ikke annet er avtalt. Telenor Mobil vil ved begynnelsen av hver måned foreta beregninger på forrige måneds omsetning generert av <Tilbyder> regulert av denne avtale. Telenor Mobil vil gjøre omsetningen kjent for <Tilbyder>, med fratrekk for Telenor Mobil sin andel i henhold til modell for inntektsfordelings i denne avtale. <Tilbyder> vil sende Telenor Mobil en faktura på utestående beløp fremkommet av Telenor Mobils beregninger. Telenor Mobil skal besørge utbetaling av denne 14 dager etter mottak faktura. 8. VARSLING OG INFORMASJONSFLYT MELLOM PARTENE Tilbyder plikter aktivt å bruke de informasjonskanaler som Telenor Mobil gjør kjent for <Tilbyder>. Ved planlagte systemendringer og nedetid hos Telenor Mobil, skal <Tilbyder> informeres dersom konsekvensene antas å være betydelige for <Tilbyder>. Hovedkanalen for denne informasjonen fra Telenor Mobil er webside med følgende adresse: På denne adressen kan <Tilbyder> se oppdaterte beregninger av transaksjonene regulert av denne avtale, og denne adressen fungerer også som Telenor Mobils bekjentgjøring av omsetningen <Tilbyder> for avregning. Versjon 3.1 / 20.september

6 9. BESKRIVELSE AV INNHOLDSTJENESTENE Avtalen omfatter de innholdstjenester som er beskrevet i dette bilag til avtalen. Ved forespørsel fra Telenor Mobil, så plikter <Tilbyder> å sende Telenor Mobil AS informasjon om de tjenester <Tilbyder> til en hver tid har tilgjengelig for sluttbruker. Krav til beskrivelse kan fastsettes av Telenor Mobil. 10. KONTAKTINFORMASJON HOS <TILBYDER> <Tilbyder> har selv det fulle og hele ansvar for å forestå kundeservice og kundebehandling overfor sluttbrukere i forbindelse med tjenesten. <Tilbyder>s kontaktinformasjon for sluttbrukere skal bekjentgjøres for Telenor Mobil, for at Telenor Mobil skal kunne videresende eventuelle henvendelser fra sluttbruker. Kontaktpunkter for sluttbrukerhenvendelser: Web-side: Telefon: Telefaks Denne avtale er utferdiget og underskrevet i 2 originale eksemplarer hvorav hver av partene beholder et eksemplar hver. Oslo, for Telenor Mobil for <Tilbyder> Versjon 3.1 / 20.september

7 KONTAKTADRESSER. Merkantil/kommersiell kommunikasjon: Part Adresse Kontaktperson i kommersielle spørsmål: Telenor Mobil Postboks 6746 St. Olavs Plass 0130 Oslo Øyvind Jensen Tlf: <Tilbyder> Adresse Kontaktperson Mob.: Tlf.: Teknisk kommunikasjon og feilmeldinger: Part Adresse Kontakter i tekniske spørsmål: Telenor Mobil Postboks 6746 St. Olavs Plass 0130 Oslo Nettfront KS. Tlf.: <Tilbyder> Adresse Kontaktperson Versjon 3.1 / 20.september

Avtale SMS Gateway. Avtale SMS Gateway. Kunde (heretter kalt Kunden) Firmanavn / Navn. Org. Nr. / Personnummer. Kontonummer (hvis utbetaling CPA /GAS)

Avtale SMS Gateway. Avtale SMS Gateway. Kunde (heretter kalt Kunden) Firmanavn / Navn. Org. Nr. / Personnummer. Kontonummer (hvis utbetaling CPA /GAS) Kunde (heretter kalt Kunden) Avtale SMS Gateway Firmanavn / Navn Org. Nr. / Personnummer Kontonummer (hvis utbetaling CPA /GAS) Merkantil kontaktperson Telefonnummer Epost Adresse / Postboks Postnummer

Detaljer

Informasjon om løsningene

Informasjon om løsningene Kundenavn Adresse Postnr. Sted Att: OSLO,..20 AVTALE Infoland /Norges Eiendommer Oversender som forespurt pr mail, avtale om rett til bruk av informasjon som formidles gjennom www.infoland.no. Informasjon

Detaljer

Gyldig fra dato: AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER

Gyldig fra dato: AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER AVTALEFORHOLDET Denne avtale (Avtalen) gjelder mellom bedriften som er registrert som Kunde/juridisk eier (Kunde) og Telenor Norge AS med organisasjonsnummer 976967631

Detaljer

SLUS AVTALEBETINGELSER

SLUS AVTALEBETINGELSER SLUS AVTALEBETINGELSER Trondheim 07.12.2011 SLUS generelle leverings og avtalebetingelser er akseptert av alle kunder. Betingelsene aksepteres ved å signere Avtale om bruk av SLUS. I etterkant vil SLUS

Detaljer

GENERELLE VILKÅR for privatkunder

GENERELLE VILKÅR for privatkunder GENERELLE VILKÅR for privatkunder Del A: Generelle vilkår 1. Partene og definisjoner 1.1 Vilkårene i dette dokumentet («Generelle Vilkår») regulerer leveranse av telefonitjenester og andre tjenester fra

Detaljer

Skytjenester. Forside og Databehandleravtale. Telenor Norge

Skytjenester. Forside og Databehandleravtale. Telenor Norge Skytjenester Forside og Databehandleravtale Telenor Norge FORSIDE TIL AVTALE Det bekreftes med dette at det i dag den er inngått avtale mellom Telenor Norge AS, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu, orgnr. 976

Detaljer

Priser NRDB Versjon 8.12 januar 2012

Priser NRDB Versjon 8.12 januar 2012 Priser NRDB Versjon 8.12 januar 2012 Nasjonal referansedatabase AS, c/o Infostrada AS, St Olavs plass 3, N-0165 OSLO Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1. PRODUKTER... 3 2. PRISER... 4 2.1 INFRASTRUKTUR...

Detaljer

Bestillingsskjema Bredbånd - Privat

Bestillingsskjema Bredbånd - Privat Bestillingsskjema Bredbånd - Privat Navn: Adresse: Postnr./Sted: Telefon: E-post: Fødselsdato: Undertegnede bestiller herved trådløs ADSL/SDSL av Infonor Kompetanse AS etter følgende spesifikasjoner: (sett

Detaljer

Abonnementsvilkår: Alminnelige vilkår for tilslutning og bruk av tjenester i Nødnett

Abonnementsvilkår: Alminnelige vilkår for tilslutning og bruk av tjenester i Nødnett Abonnementsvilkår: Alminnelige vilkår for tilslutning og bruk av tjenester i Nødnett Dokument versjon nr.: Dato for utsendelse: Referanse: 1.2 30.10.2014 09/161-3 Kontoradresse: Postadresse: Telefon sentralbord:

Detaljer

Tjenesteavtale. Avtalen er gyldig fra 01.05.2014 for nye kunder og fra 01.07.2014 for eksisterende kunder.

Tjenesteavtale. Avtalen er gyldig fra 01.05.2014 for nye kunder og fra 01.07.2014 for eksisterende kunder. Tjenesteavtale Avtalen er gyldig fra 01.05.2014 for nye kunder og fra 01.07.2014 for eksisterende kunder. Avtalen erstatter alle tidligere tjenesteavtaler, vilkår og betingelser gitt av Telsys AS. Side

Detaljer

VILKÅR FOR BEDRIFTSAVTALE MED DIPPER AS

VILKÅR FOR BEDRIFTSAVTALE MED DIPPER AS Velkommen til oss i Dipper! Kjære kunde, Dipper er et litt enklere mobilselskap med mange fordeler for små og mellomstore bedrifter. Vilkårene er til for å ta vare på tillitsforholdet mellom deg som kunde

Detaljer

Bilag 3 Service Level Agreement (SLA)

Bilag 3 Service Level Agreement (SLA) Bilag 3 Service Level Agreement (SLA) 01.05.2013 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 2. SLA parametere Bestilling og leveranse... 4 2.1 Gjeldende service- og kvalitetsparametere... 4 2.2 Definisjon

Detaljer

Bilag B2 Beskrivelse av samtrafikktjenester og tilknytningstjenester

Bilag B2 Beskrivelse av samtrafikktjenester og tilknytningstjenester Bilag B2 Beskrivelse av samtrafikktjenester og tilknytningstjenester Utgave 2014.01 Bilag B2 til Avtale om samtrafikk mellom Telenor Norge AS og tilknyttet Tilbyder Partenes samtrafikktjenester TERMINERING

Detaljer

Avtalevilkår for efaktura B2C mellom fakturautsteder og banken, av 11.11. 2011

Avtalevilkår for efaktura B2C mellom fakturautsteder og banken, av 11.11. 2011 Avtalevilkår for efaktura B2C mellom fakturautsteder og banken, av 11.11. 2011 A. Innledende bestemmelser 1. Kort beskrivelse av tjenesten efaktura B2C er en tjeneste for elektronisk formidling og presentasjon

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR DEL A: GENERELLE VILKÅR

ABONNEMENTSVILKÅR DEL A: GENERELLE VILKÅR ABONNEMENTSVILKÅR DEL A: GENERELLE VILKÅR 1. AVTALEN OG AVTALEINNGÅELSEN Avtalen regulerer Network Norways (NwN) leveranse av telefonitjenester og andre tjenester til næringsdrivende og forbrukere ("Kunden").

Detaljer

MMediaverkstedet AVTALE ANG. DRIFT AV WEB-HOTELL/SERVER

MMediaverkstedet AVTALE ANG. DRIFT AV WEB-HOTELL/SERVER M AVTALE ANG. DRIFT AV WEB-HOTELL/SERVER DENNE AVTALEN er inngått av og mellom ( Leverandør ) og ( Kunde ). Angivelse av dato, Kunde, avtalens varighet mm. er gitt i vedlagte bestilling fra Kunde. Som

Detaljer

mobile innholdstjenester

mobile innholdstjenester Februar 2009 Forbrukerombudets retningslinjer for mobile innholdstjenester Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 LOVGIVNING OG AVTALEVERK... 4 2.1 GENERELT... 4 2.2 MARKEDSFØRINGSLOVEN... 4 2.3 VERGEMÅLSLOVEN...5

Detaljer

Priser NRDB Versjon 8.14 juli 2013

Priser NRDB Versjon 8.14 juli 2013 Priser NRDB Versjon 8.14 juli 2013 Side 1 av 9 1 Produkter... 3 2 Priser... 4 2.1 Infrastruktur... 4 2.1.1 NRDB Sentralisert Node... 4 2.1.2 NRDB Lokal Node... 4 2.1.3 NRDB Internett... 4 2.1.4 Oppgradering...

Detaljer

BILAG 1. Generelle vilkår

BILAG 1. Generelle vilkår BILAG 1 Generelle vilkår Utgave 1. mai 2013 Side 1 av 14 INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 2 DEFINISJONER... 4 3 TJENESTEN... 5 4 RAPPORTERING... 5 5 SERVICE OG FEILRETTING... 5 6 ENDRINGER I TJENESTEN... 5 7

Detaljer

AVTALE OM ABONNEMENT MELLOM VETWEB AS

AVTALE OM ABONNEMENT MELLOM VETWEB AS AVTALE OM ABONNEMENT MELLOM VETWEB AS (heretter kalt VETWEB) OG (heretter kalt KUNDEN) 1. Avtalens omfang og formål. Formålet med denne avtale er å definere partenes rettigheter og plikter i forbindelse

Detaljer

Avtale om leie av Keyforce programvare

Avtale om leie av Keyforce programvare Avtale om leie av Keyforce programvare Denne avtale om leie av Keyforce programvare ( Avtalen ) er inngått mellom Keyforce Norge AS ( Keyforce ) Kunden Firmanavn: Organisasjonsnummer: Postadresse Postnummer

Detaljer

Vilkår og betingelser for Organisatorens bruk av påmeldings-, registrerings- og betalingstjeneste Participant.no (avtale versjonsnummer 1.

Vilkår og betingelser for Organisatorens bruk av påmeldings-, registrerings- og betalingstjeneste Participant.no (avtale versjonsnummer 1. Vilkår og betingelser for bruk av Participant.no Her finner du vilkår og betingelser for bruk av tjenesten Participant.no. Aksept av de vilkår og betingelser som foreligger på det gjeldende tidspunkt utgjør

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR. PHONERO ABONNEMENTSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015

ABONNEMENTSVILKÅR. PHONERO ABONNEMENTSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015 PHONERO ABONNEMENTSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015 1 GENERELLE VILKÅR 1 Avtaleforholdet Avtaleforholdet består av korrekt utfylt og signert formular for Avtale om Teletjenester, særlige vilkår for enkelte

Detaljer

GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku

GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku Disse generelle brukervilkårene ("Vilkår") angir de vilkår som gjelder mellom deg som bruker ("Brukeren") og Nutricia Norge AS org. nr. 880346792, Holbergsgate 21, N-0166

Detaljer

Abonnementsvilkår for Rauma Energi Bredbånd

Abonnementsvilkår for Rauma Energi Bredbånd Abonnementsvilkår for Rauma Energi Bredbånd 1. GENERELT 1.1 Gyldighetsområde De angitte vilkår regulerer bedriftens tilgang til og bruk av tjenester og tilleggstjenester levert av Rauma Energi Bredbånd

Detaljer

Tjenestebeskrivelse. for. NRDB Opprinnelsesmarkering

Tjenestebeskrivelse. for. NRDB Opprinnelsesmarkering Tjenestebeskrivelse for NRDB Opprinnelsesmarkering Versjon 1.09 August 2007 Nasjonal referansedatabase AS, c/o Infostrada AS, St Olavs plass 3, N-0165 OSLO Side 1 av 7 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...

Detaljer

GENERELLE VILKÅR for bedriftskunder

GENERELLE VILKÅR for bedriftskunder GENERELLE VILKÅR for bedriftskunder Generelle vilkår for bedriftskunder Oppdatert per 15.06.2015 INNHOLD Del A: Generelle vilkår... 3 1. Avtalen og avtaleinngåelsen... 3 2. Oppsigelsestid og bindingstid...

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR MYNET INTERNETT (gjeldene fra august 2015)

ABONNEMENTSVILKÅR MYNET INTERNETT (gjeldene fra august 2015) ABONNEMENTSVILKÅR MYNET INTERNETT (gjeldene fra august 2015) 1 GYLDIGHETSOMRÅDE Disse Abonnementsvilkår (heretter kalt Abonnements-vilkårene) gjelder for levering av tjenester til forbrukere (heretter

Detaljer

Brukerhåndbok AvtaleGiro

Brukerhåndbok AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro v 2.9 s. - 44 Innhold DETTE ER AVTALEGIRO... 3. AVTALEGIRO... 3.2 FORDELER MED AVTALEGIRO FOR BETALER OG BETALINGSMOTTAKER... 3.2. For betaler... 3.2.2

Detaljer