Hvorfor virker det -- ikke? om Norids systemer. Jarle Greipsland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvorfor virker det -- ikke? om Norids systemer. Jarle Greipsland"

Transkript

1 Hvorfor virker det -- ikke? om Norids systemer Jarle Greipsland

2 NORID -- Tema registrarseminar Systemets oppbygging Objektmodell Saksflyt Data inn og ut av systemet Tilbakemeldinger fra NORID Kontroll mot regelverket Forhold mellom objekter Kontroll av opplysninger i søknad Kontroll av navnetjenere Bruk av registrerte data DNS, Varsling, Ny fakturamodell Registrarwebben Norids navnetjenerinfrastruktur Noen praktiske opplysninger

3 NORID -- Den store sammenhengen Hensikt: fungerende DNS Abonnent Abonnent Abonnent Abonnent Abonnent Abonnent Registrar Registrar Registrar whois registrarwebb NORIDs database e mail DNS auto sonefiler Abonnentens ønsker reflekteres i DNS DNS-data er teknisk vettuge Oppdatert kontaktinformasjon til bruk ved feilmelding/-søking Lukket system mtp. endringer kun registrarer DNS

4 NORID -- Objektmodell [1] Samling informasjon, logisk gruppering Domene Registrar Navnetjener Rolle Person Organisasjon Objekter har "usynlig tilleggsinformasjon" Fra-til gyldighet Saksnummer Historikk Status Vedlikehold Objektene vedlikeholdes i fellesskap av registrarene og Norid

5 P P P NORID -- Objektmodell [2] nac.no/aun.uninett.no NAC1H NORID AUN1H NORID H Navnetjenere Juridisk kontakt Kontaktperson Teknisk kontakt uninett.no Sonekontakt D R Organisasjon Uninett hostmaster UH1R NORID Fakturakontakt R Uninett Regnskap UR1R NORID P P Petter Kongshaug PK60P NORID P Organisasjons tilhørighet Uninett AS ORG26O NORID O Organisasjons tilhørighet

6 NORID -- Domeneobjekt [1] Data: Domenenavn, Status, Registreringsdato, Utfasingsdato Referanser til: Registrar, Organisasjon, Kontakter, Navnetjenere Domain Name...: uninett.no Organization Handle...: ORG26O-NORID Registrar Handle...: REG2-NORID Legal-c Handle...: PK60P-NORID Tech-c Handle...: UH1R-NORID Zone-c Handle...: UH1R-NORID Bill-c Handle...: UR1R-NORID Nameserver Handle...: BIFF1H-NORID Nameserver Handle...: NAC1H-NORID Nameserver Handle...: BENO1H-NORID Nameserver Handle...: NN1H-NORID Nameserver Handle...: SERV19H-NORID Additional information: Created: Last updated:

7 NORID -- Domeneobjekt [2] DNS Domenenavn, Navnetjenere Kontroll ihht. regelverk Domenenavnkvote per organisasjon Organisasjonen finnes fortsatt? Legal-c "Adressat for stevningen" Har siste ordet i problemsituasjoner Bill-c Brukes p.t. for fakturering av årsavgift Vil forsvinne fra Registrar Hvilken registrar er det som vedlikeholder domenet Faktureres årsavgift fra Tech-c/Zone-c Kontaktpunkt ved tekniske problemer

8 NORID -- Registrarobjekt Data: PGP-sertifikat, Kvoteinformasjon, Status Referanser til: Kontraktstakerorganisasjon, Kontaktpersoner Organization Handle...: ORG26O-NORID Registrar Handle...: REG2-NORID Registrar consists of following persons Legal-c Handle...: LS231P-NORID Tech-c Handle...: UH1R-NORID Bill-c Handle...: UR1R-NORID Additional information: Last update: Kontakter Brukes for autentiseringsformål Bill-c Adressat for fakturaer fra Norid

9 NORID -- Organisasjonsobjekt Data: Navn, Nummer, Kontaktinformasjon NORID Handle...: ORG26O-NORID Organization Name...: UNINETT AS Organization Number...: Postal Code...: NO-7465 Postal Area...: Trondheim Country...: NO Phone Number...: Fax Number...: Address...: Kontaktinformasjon Brukes i noen "siste sjanse"-tilfeller for å nå organisasjonen

10 NORID -- Hostobjekt Data: Navn, IP-adresse(r) IP-adresser frivillig for navnetjenere utenfor.no Referanser: Kontakt(er) NORID Handle...: NN1H-NORID Name Server Hostname...: nn.uninett.no Name Server IP-address...: Contact Person Handle...: UH1R-NORID Navn, IP-adresse(r) Utgangspunkt for delegeringer i DNS Lim-poster (glue records) om nødvendig

11 NORID -- Rolleobjekt Data: Navn, Adresse, Kontaktinformasjon, PGP-nøkkel Referanser: Organisasjon, Kontaktpersoner som bekler rollen NORID Handle...: UR1R-NORID Role Name...: UNINETT Regnskap Organization Handle...: ORG26O-NORID Postal Code...: NO-7465 Postal Area...: Trondheim Country...: NO Phone Number...: Fax Number...: Address...: Role consists of following persons Person Handle...: JL139P-NORID

12 NORID -- Personobjekt Data: For- og etternavn, Adresse, Kontaktinformasjon Referanser til: Organisasjon NORID Handle...: JG1P-NORID First Name...: Jarle Last Name...: Greipsland Organization Handle...: UF3O-NORID Postal Code...: NO-7465 Postal Area...: Trondheim Country...: NO Phone Number...: Fax Number...: Address...:

13 NORID -- Saksgang hos Registrar Registraren identifiserer søker Søker informeres om regelverk og plikter Signert egenerklæring arkiveres Navnetjenere konfigureres Søknad fylles ut og sendes til NORID (auto-reg) [ NORID behandler søknaden ] NORIDs svar videreformidles til søkeren

14 NORID -- Systemets oppbygging auto MTA E post automat E post arkiv "Syntaktisk avslag" Avslag Saks behandler Sakskø Avslag eller godkjenning Robot Database Noen søknader godkjennes automatisk PA, OA; forhåpentligvis fler etterhvert Noen krever godkjenning av saksbehandler Saksbehandler oppdaterer status på saken Roboten oppdaterer databasen Noen krever "papirarbeid" Vil forsøke å få mest mulig av faxene over på elektronisk form

15 NORID -- Saksgang hos Norid Tildele saksnummer og arkivere søknad Strikt køing for domenenavnssøknader Syntaktisk korrekt søknadsskjema Kvittering for mottatt søknad til innsender Registrarautentisering Semantisk korrekt søknadsskjema Konsistent med eksisterende data Kontroll mot regelverk* Registrering/endring i NORIDs database Tilbakemelding til registrar/andre

16 NORID -- Sakstilstand auto MTA E post automat "Syntaktisk avslag" Avslag Saks behandler Avslag eller godkjenning Robot Gjenåpner ikke lukkede saker E post arkiv Sakskø Database

17 NORID -- autentisering [1] Tidligere: PGP eller E-post avsenderadresse Nå: Kun PGP PGP (Pretty Good Privacy) Offentlig-nøkkel-teknologi Brukes til å autentisere registrarer Godkjente Content-Types: multipart/signed (RFC 3156) text/plain (iso , us-ascii, utf-8) Godkjente signaturformater "Tradisjonell PGP" "detached" (application/pgp-signature)

18 NORID -- autentisering [2] Hvordan skjer PGP-sjekken hos NORID? REG2 NORID LS231P NORID UH1R NORID PGP JG1P NORID PGP HE1P NORID plukker opp alle nøkler som "henger under" registrarobjektet én nøkkelring per registrar Oppdater registrarobjektet når noen slutter!

19 NORID -- Kontroll mot regelverk Forbudte og reserverte navn Enhetsregisteret ved registrering av organisasjon Organisasjonstype (ihht. enhetsregisteret) Registrarkvote Organisasjonskvote for domenenavn Korrekt organisasjonstilknytning for juridisk kontakt E-postadresse for juridisk kontakt Korrekt konfigurerte navnetjenere

20 NORID -- svar [1] Avslag -- syntaksfeil Ticket id: ND Your with message id had syntax errors in it. In the person object, the following error were detected on line 33 in the body: Fax Number...:+47 The value is not in the required format/syntax! The correct syntax is described on <http://www.norid.no/veiledning/reg_pers.html>! Please correct the error and submit a new form to Feil data Data Error: An organization with orgno is already registered (SA1515O-NORID) Feil i DNS Data Error: Domain uninett.no, name server aun.uninett.no ( ) is not authoritative Data Error: Domain uninett.no has at least one name server with SOA problems Data Error: Domain uninett.no has 1 name servers with consistent SOA records, needs 2

21 NORID -- svar [2] Bekreftelse av registrering Your domain registration application has been successfully processed. Transiente feil Warning: Transient problems have been detected during application processing. Your application will be reevaluated in intervals of no less than 4 hours. See below for further details on the nature of the problem. Hva er en transient feil? NORIDs robot kan ikke avgjøre om noe er galt eller rett Hva gjør jeg da? Ikke send inn ny søknad! Søknaden vil bli behandlet på ny "Feil" sak? Kontakt for å få den stengt

22 NORID -- kontroller [1] Syntaktisk kontroll av kontaktinformasjon E-postadresser Postnummer Telefonnummer IP-adresser Registraren er "aktiv" Kontroll av objektreferanser Rett type Finnes eller vil bli registrert Gyldig PGP-nøkkel Objekt-identifikator (NN1H-NORID) kan ikke endres Objektet finnes ikke fra før

23 NORID -- kontroller [2] Registrering av organisasjon Organisasjonsnummer mot enhetsregisteret Organisasjonsnavn ditto Kan gi advarsler i melding fra NORID Ikke registrert fra før (org-nummer) Endring av organisasjon Orgnummer kan ikke endres Nytt navn må finnes i enhetsregisteret

24 NORID -- kontroller [3] Registrering av person Går for det meste på auto-pilot Ikke alle personregistreringer blir tillatt brukt Ole Brumm, Klara Klok,... Endring av person Tillater "små" endringer av navn: Aleksander -> Alexander OK Lars -> Harry IKKE OK Dersom person er juridisk kontakt: Kan ikke endre org-tilknytning Kan ikke endre country Be kunde finne ny kontakt Registrering og endring av roller Ingen spesiell kontroll

25 NORID -- kontroller [4] Registrering av registrar Må gjøres av NORID Forutsetter undertegnet kontrakt Registrar kan selv endre Kontaktpersoner PGP-nøkkel NORID kan endre Registrarkvote (depositum) Organisasjon (kontraktspart) Status (aktiv, suspendert)

26 NORID -- kontroller [5] Registrering av navnetjener 1) IP-adresse matcher A-post i DNS -> OK 2) Ikke "under".no -> IKKE OK 3) IP-adresse matcher A-post i DNS fra angitt IP-adresse -> OK Antar dette vil bli en lim-post Endring av navnetjener Navn, IP-adresse Manuell kontroll av domener delegert til navnetjeneren

27 NORID -- kontroller [6] Registrering av domene I sone administrert av NORID Registrarkvote Organisasjonskvote Juridisk kontakt "ordentlig person" country == NO (eller Norway) tilknyttet organisasjonen adresse Navnetjenerne korrekt konfigurert svarer autoritativt NS-sett identisk med søknaden rett IP-adresse hvis lim-post Må ha juridisk-, zone- og faktura-kontakt Fakturakontakt forsvinner fra Endring av domene Ingen kvoter Ellers som ved registrering

28 NORID -- Endringer [1] Søkerens identitet skal bekreftes så langt det er mulig Sørg for at (de nye) navnetjenerne er korrekt konfigurert Fyll ut og send inn endringsmeldingen til auto-reg [ NORID behandler meldingen ] NORIDs svar videreformidles til søkeren

29 NORID -- Endringer [2] For endringer brukes eget skjema (COI) NORID utfører endringer: Ved å sende inn søknader. Ingen snarveier Årsak: sporbarhet Søknad + bulkoppdatering Endring av verdier NS-poster i DNS endres Lim-poster får ny IP-adresse Faktura blir sendt til andre personer/adresser Oppdatere kontaktinformasjon Hvordan behandles endringsmeldinger? De fleste automatiske kontrollene som for domeneregistreringer Alle blir godkjent manuelt

30 NORID -- Endringer [3] Bulkendringer Gjelder kun for domener Når kan man be om det? Stort antall (> 25) domener og "trivielle" endringer til identisk konfigurasjon Må ha liste av domenenavn med felles karakteristikk Kan endre: registrartilknytning teknisk-, sone- og faktura-kontakt navnetjenere Kan IKKE endre: organisasjon juridisk kontakt Hovedregel for alle endringer: NORID vil ikke endre til en gal registrering

31 NORID -- utfasing/overflytting [1] Aktiviteter hos registraren: Informer innehaver om skjema som skal undertegnes og sendes til NORID Overflytting Navnetjenere settes opp korrekt Ny søker signerer egenerklæring Egenerklæringen arkiveres Skjema sendes NORID [ NORID behandler meldingen ] NORIDs svar videreformidles til søker

32 NORID -- utfasing/overflytting [2] Mer enn bare tekniske endringer Domenestatus (aktiv, under utfasing, i karantene) Merk: status endres ikke av COI-melding Fra vil dette endres noe Papirskjema -> lengre behandlingstid Date Of Removal Domenet tas ut av DNS -> karantenetilstand Quarantine Domenet er blokkert for nyregistrering Stans av utfasing Mulig frem til utløpet av karantenetiden

33 NORID -- sletting av ubrukte data Søppeltømming av objekter som: Er eldre enn 30 dager og Ikke er referert på 30 dager Ikke søppeltømming av: Domener Registrarer

34 NORID -- bruk av data [1] Sonefiler (DNS) Sonedata ekstraheres fra NORIDs database Sonefiler genereres Limposter kun om nødvendig, dvs. navnetjeneren befinner seg innenfor delegert domene Manuell kontroll av nye sonefiler bl.a. diff mot forrige versjon Kopieres til navnetjeneroppsettet Lastes inn i master navnetjener Repliseres ut til alle slavenavnetjenerne Whois-tjenesten bruker databasen som kilde Statistikk

35 NORID -- bruk av data [2] Fakturering av registrarer Månedlig Til registrarens fakturakontakt Antall registrerte domener Ingen volumrabatt Årsavgiftfakturering [ endres fra ] Månedlig Faktura sendes domenets fakturakontakt En faktura per kontakt Volumrabatt Registrarservice Elektronisk kopi av faktura Tentativ faktura

36 NORID -- WHOIS-tjeneste Whois-tjener på whois.norid.no, TCP port 43 Webgrensesnitt på Ratebegrensing Tung last på selve databasen Ønsker å forhindre "data mining"

37 NORID -- Registrarwebben Databaseutlistinger (domene, bill-c, reg-dato) for registrarens domener (domene, HID) for registrarens domener (domener, reg-dato) for nyregistrerte og overførte domener Whois-dump Full utlisting av objekter med tilknytning til registraren Fakturaarkiv Fakturaunderlag for årsavgift Fakturaunderlag for nyregistreringer Kommer: Fornyingslister

38 NORID -- Fornying av domener [1] To delvis koordinerte prosesser: Registrar Faktura Faktura Faktura Faktura M0 M1 M2 M3 M4 Registreringsmåned Tid Innehaver 30 dager 30 dager 30 dager Varsel1 Varsel2 Brev Karantene Slettet Abonnenten Registrar fornyer -> OK eller Domenet mister registrartilknytning -> REG0-NORID Norid tar seg av varslingsprosess "Finn deg en registrar" 60 dagers frist 30 dager i karantene Registreringen slettes

39 NORID -- Fornying av domener [2] Faktura Faktura Faktura Faktura M0 M1 M2 M3 M4 Registreringsmåned Hvordan fornye et domene i M0: Overta registraransvaret (COI, TOD) Sende inn fornyingsmelding: Renew...: domene1.no Renew...: domene2.no Renew...: domene3.no eller Renew...: domene1.no Cancel...: betaler-ikke.no eller Renew...: ALL Cancel...: har-ingen-penger.no Obs: Må være nåværende registrar for å kunne fornye Tid

40 NORID -- Fornying av domener [3] I starten av M1: Faktura Faktura Faktura Faktura M0 M1 M2 M3 M4 Registreringsmåned Tid Domener registrert i M1 og ikke fornyet: Norid sette registrar til REG0-NORID Norid starter varslings-/slette-prosess Domener registrert i M1 og fornyet: Nåværende registrar får årsavgiftfaktura hvis ikke kansellert I M1, M2, M3 og M4: Fornying skjer ved å ta over registraransvaret fra REG0-NORID Domenet blir med på førstkommende faktura til registraren Ved fornying stanses slette-prosessen Hentes eventuelt inn fra karantene

41 NORID -- Fornying av domener [4] Hvordan finne domenene som skal fornyes? Faktura Faktura Faktura Faktura M0 M1 M2 M3 M4 Registreringsmåned Tid Eget støttesystem Registraren kan generere liste over aktive domener Nøyaktig bruk av registrar-id Sørge for å slette inaktive domener Bruk "Renew..: ALL" Kjenne til problemdomener Bruk "Renew..: ALL" Strø på høvelig med "Cancel..: ingen-penger.no" Bruk underlag fra registrarwebben Bruk liste med alle "Renew..: domene1.no" Fjern fornying av domener som ikke skal fornyes

42 NORID -- Fornying av domener [5] Fornyingsskjema tilgjengelig på Norid mottar fornyingsmeldinger Fornyingslister på registrarwebben Bulkendringer til REG0-NORID Domener uten fakturakontakt Domener med REG1-NORID som ikke administreres av Norid Liste fra registrarene over domener de ikke lenger har Første årsavgiftfakturaer til registrarer Bill-c fjernes fra domeneobjekter Bill-c i søknader vil bli ignorert (cirka) Første domener uten fornying forsvinner fra DNS (cirka) Første domener uten fornying slettes helt

43 NORID -- teknisk infrastruktur Maskiner og utstyr sed.norid.no - registry- og whois-maskin - web-tjener Navnetjenere for.no x.nic.no - USIT/UiO/Oslo y.nic.no - Catch/Oslo z.nic.no - NTNU/Trondheim slave1.sth.netnod.se - Autonomica/Stockholm not.norid.no, njet.norid.no - Tjeneste fra UltraDNS Fortsetter arbeidet med å gjøre navnetjenesten for.no mer robust Bygger også en mer robust registry-infrastruktur

44 NORID -- Nyttig informasjon [1] Når behandler NORID søknader? Cirka på arbeidsdager Forventet responstid? 0-3 arbeidsdager, normalt mindre enn 3 Når genereres sonefilene? En gang mellom 1600 og 1800 på arbeidsdager. Flytting av navnetjeneste for en kunde? Ikke flytt tjenester og endre delegering i DNS samtidig! Ikke registrer informasjon mange ganger Gir kunden og registraren et vedlikeholdsproblem

45 NORID -- Nyttig informasjon [2] Bruk rolleobjekter hvis naturlig Ikke lag sirkulære avhengigheter i DNS domene.no NS ns1.domain.tld domain.tld NS ns1.domene.no Større endring av "noe"? Kontakt

46 Spørsmål? Eller lunsj?

Hvordan skrive en søknad? Grunnkurs Oslo, 25. april 2007 Unni Solås

Hvordan skrive en søknad? Grunnkurs Oslo, 25. april 2007 Unni Solås Hvordan skrive en søknad? Grunnkurs Oslo, 25. april 2007 Unni Solås Hvilke søknadsskjema finnes? Registrere organisasjon Registrere person Registrere rolle Registrere navnetjener (host) 2 Registrere domenenavn

Detaljer

EN VEILEDER FOR DOMMERE, PÅTALEMYNDIGHET, DOMENEKONFLIKTER I RETTSSYSTEMET

EN VEILEDER FOR DOMMERE, PÅTALEMYNDIGHET, DOMENEKONFLIKTER I RETTSSYSTEMET EN VEILEDER FOR DOMMERE, PÅTALEMYNDIGHET, POLITI OG ADVOKATER DOMENEKONFLIKTER I RETTSSYSTEMET 1 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD 4 INNLEDNING 4 ADRESSESYSTEMET PÅ INTERNETT 5 Organisering av domenenavnsystemet

Detaljer

EN VEILEDER FOR DOMMERE, PÅTALEMYNDIGHET, DOMENEKONFLIKTER I RETTSSYSTEMET

EN VEILEDER FOR DOMMERE, PÅTALEMYNDIGHET, DOMENEKONFLIKTER I RETTSSYSTEMET EN VEILEDER FOR DOMMERE, PÅTALEMYNDIGHET, POLITI OG ADVOKATER DOMENEKONFLIKTER I RETTSSYSTEMET 1 Innholdsfortegnelse Forord 4 Innledning 4 Adressesystemet på Internett 5 Organisering av domenenavnsystemet

Detaljer

NORIDs nye registrysystem Registrarseminar 2007 11 21

NORIDs nye registrysystem Registrarseminar 2007 11 21 NORIDs nye registrysystem Registrarseminar 2007 11 21 Jarle Greipsland Innhold Bakgrunn Prosessen så langt Introduksjon til EPP Systemets oppbygning og virkemåte Viktige endringer fra dagens system Overgang

Detaljer

Juridiske problemstillinger ved avskaffelsen av papirskjema

Juridiske problemstillinger ved avskaffelsen av papirskjema Juridiske problemstillinger ved avskaffelsen av papirskjema Dette dokumentet beskriver de juridiske problemstillingene ved overgang til elektronisk avgitt egenerklæring, og avskaffelse av erklæring ved

Detaljer

Avtalebetingelser. INNHOLD Kapittel 1. Generelt 1.1 Virkeområde

Avtalebetingelser. INNHOLD Kapittel 1. Generelt 1.1 Virkeområde Avtalebetingelser ORGNR: 946 665 630 KONTAKT: WebTeamet, v/ Svein T. Kristensen, Borggt. 14, 9406 Harstad - Tlf. 907 98347 DATO PUBLISERT: 16.09.2008 DATO ENDRET: 15.05.2009, 18.08.2010, 30.06.2011, 01.08.2013

Detaljer

AGENDA 1 PRESENTASJON AV FOREDRAGSHOLDERNE 2 PRESENTASJON AV ACTIVE ISP ASA. NORIDs Registrarkonferanse 08.03.2002

AGENDA 1 PRESENTASJON AV FOREDRAGSHOLDERNE 2 PRESENTASJON AV ACTIVE ISP ASA. NORIDs Registrarkonferanse 08.03.2002 AGENDA 1. Presentasjon av Active ISP ASA 2. Presentasjon av foredragsholderene 3. Organiseringen av AISPs Registrarvirksomhet 4. Kompetansekrav til Registry medarbeidere 5. Teknisk løsninger 6. Områder

Detaljer

Betingelsene er gyldig fra 01.08.2008 og erstatter alle tidligere tjenesteavtaler og betingelser.

Betingelsene er gyldig fra 01.08.2008 og erstatter alle tidligere tjenesteavtaler og betingelser. Tjenesteavtale Sist oppdatert: 20.12.2013 Betingelsene er gyldig fra 01.08.2008 og erstatter alle tidligere tjenesteavtaler og betingelser. Tjenesteavtalen er delt i tre: Generelle betingelser - generelle

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra kommunens tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Innføring av domeneregistreringer med elektroniske egenerklæringer

Innføring av domeneregistreringer med elektroniske egenerklæringer 1 (11) Innføring av domeneregistreringer med elektroniske egenerklæringer Dette dokumentet beskriver en løsning for registrering av domenenavn med elektroniske egenerklæringer. 2 (11) Historikk Dato Revisjon

Detaljer

Brukerundersøkelse blant Norids registrarer. Grafikkrapport med kommentarer. Statskonsult 30.04.2004

Brukerundersøkelse blant Norids registrarer. Grafikkrapport med kommentarer. Statskonsult 30.04.2004 Brukerundersøkelse blant Norids registrarer Grafikkrapport med kommentarer Statskonsult 30.04.2004 Referanser Tittel: Brukerundersøkelse Norid Forfatter(e): Karin Johansen og John Nonseid Utgiver: Statskonsult

Detaljer

Betingelsene er gyldig fra 01.08.2008 og erstatter alle tidligere tjenesteavtaler og betingelser.

Betingelsene er gyldig fra 01.08.2008 og erstatter alle tidligere tjenesteavtaler og betingelser. TJENESTEAVTALE Sist oppdatert: 16.01.2015 Betingelsene er gyldig fra 01.08.2008 og erstatter alle tidligere tjenesteavtaler og betingelser. Tjenesteavtalen er delt i tre: 1. Generelle betingelser - generelle

Detaljer

Tjenesteavtale. Avtalen er gyldig fra 01.05.2014 for nye kunder og fra 01.07.2014 for eksisterende kunder.

Tjenesteavtale. Avtalen er gyldig fra 01.05.2014 for nye kunder og fra 01.07.2014 for eksisterende kunder. Tjenesteavtale Avtalen er gyldig fra 01.05.2014 for nye kunder og fra 01.07.2014 for eksisterende kunder. Avtalen erstatter alle tidligere tjenesteavtaler, vilkår og betingelser gitt av Telsys AS. Side

Detaljer

MMediaverkstedet AVTALE ANG. DRIFT AV WEB-HOTELL/SERVER

MMediaverkstedet AVTALE ANG. DRIFT AV WEB-HOTELL/SERVER M AVTALE ANG. DRIFT AV WEB-HOTELL/SERVER DENNE AVTALEN er inngått av og mellom ( Leverandør ) og ( Kunde ). Angivelse av dato, Kunde, avtalens varighet mm. er gitt i vedlagte bestilling fra Kunde. Som

Detaljer

Høring om norske domenenavn for privatpersoner

Høring om norske domenenavn for privatpersoner Høring om norske domenenavn for privatpersoner I dag er det bare bedrifter og andre organisasjoner som kan registrere domener direkte under.no. For privatpersoner er det opprettet et eget kategoridomene

Detaljer

Brukermanual for Central Løssalg Planogramsystem Denne manualen gir en hurtig innføring i Central Løssalg - Planogramsystem og dens funksjoner

Brukermanual for Central Løssalg Planogramsystem Denne manualen gir en hurtig innføring i Central Løssalg - Planogramsystem og dens funksjoner Brukermanual for Central Løssalg Planogramsystem Denne manualen gir en hurtig innføring i Central Løssalg - Planogramsystem og dens funksjoner Laboremus Oslo AS // St. Olavs gate 12, 0165 Oslo, Norway

Detaljer

Brukerveiledning Registrere utøverinformasjon i ADAMS

Brukerveiledning Registrere utøverinformasjon i ADAMS Brukerveiledning Registrere utøverinformasjon i ADAMS 2009 Innhold Innhold... 2 Logge på ADAMS:... 3 Glemt eller mistet passord / brukernavn?... 3 Første gang du logger på ADAMS... 3 Bytte passord... 4

Detaljer

Kapittel 3. Anvendelser av Internett, applikasjonslaget

Kapittel 3. Anvendelser av Internett, applikasjonslaget Kapittel 3 Anvendelser av Internett, applikasjonslaget Læringsmål: Etter å ha lest dette kapitlet skal du forstå hvordan webtjenesten fungerer forstå hvordan e-posttjenesten fungerer forstå hvordan navnetjenesten

Detaljer

Active 24 Brukeravtale. Publisert: januar 2013

Active 24 Brukeravtale. Publisert: januar 2013 Active 24 Brukeravtale Publisert: januar 2013 Norsk BRUKERAVTALE FOR ACTIVE 24s PRODUKTER OG TJENESTER Denne avtalen regulerer avtaleforholdet mellom deg og Active 24 Norway AS, (Org.nr. 997 559 762),

Detaljer

B r u k e r h å n d b o k Teknisk & Administrativ

B r u k e r h å n d b o k Teknisk & Administrativ B r u k e r h å n d b o k Teknisk & Administrativ Copyright 2010 Input Data AS Alle rettigheter er reserverte Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 1. Innledning... 3 2. Oppsett av forretningsområder

Detaljer

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Customer Service. Brukerkurs. Sist endret: 12.04.12. Semantix AS.

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Customer Service. Brukerkurs. Sist endret: 12.04.12. Semantix AS. SUPEROFFICE AS SuperOffice Customer Service Brukerkurs Sist endret: 12.04.12. Semantix AS. Denne dokumentasjonen er skrevet, redigert og formatert i Microsoft Office Word 2007 fra Microsoft Corporation.

Detaljer

DNSSEC-prosjekt referat fra arbeidsgruppemøte i Oslo 2013-02-28

DNSSEC-prosjekt referat fra arbeidsgruppemøte i Oslo 2013-02-28 UN2013--058 1 (13) DNSSEC-prosjekt referat fra arbeidsgruppemøte i Oslo 2013-02-28 Referat fra DNSSEC arbeidsmøte UN2013--058 2 (13) Document History Date Revision Author Comment 13.03.2013 0p1 Trond Haugen

Detaljer

Evaluering Av Klienter For Semantisk Vokabular

Evaluering Av Klienter For Semantisk Vokabular Evaluering Av Klienter For Semantisk Vokabular SEMICOLON SAMHANDLING I OFFENTLIG SEKTOR Innholdsfortegnelse English summary... 5 Leserveiledning... 5 Evaluering Semantisk Vokabular klienter... 6 Evaluering

Detaljer

RF13.50 - Dokumentasjon. 2014 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

RF13.50 - Dokumentasjon. 2014 Kommunal- og moderniseringsdepartementet RF13.50 - Dokumentasjon 2 RF13.50 - Dokumentasjon Innholdsfortegnelse Introduksjon 6 1 Støtteordning... 7 2 Før pålogging... 9 3 Etter pålogging... 11 4 Ny forvalter... 12 Søker 14 1 Registrering... 14

Detaljer

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS Copyright 2008 ejournal AS Innholdsfortegnelse 1. Saksbehandling...4 1.1. Ny sak...5 1.2. Finn dataposter...7 1.3. Siste søk...13 1.4. Siste saker...13 1.5. Egne aktive saker...13 1.6. Ufordelte saker...13

Detaljer

VILKÅR FOR BRUK: VISMA.NET

VILKÅR FOR BRUK: VISMA.NET VILKÅR FOR BRUK: VISMA.NET Land: Norge To read this agreement in English please go to page 13 Versjon: 1 Sist endret: Aldri FORBEHOLD: Dette er en første versjon av Visma.net. Visse funksjoner beskrevet

Detaljer

Brukerhåndbok Uni Micro AS INNLEDNING 1

Brukerhåndbok Uni Micro AS INNLEDNING 1 Brukerhåndbok Brukermanual Uni efaktura Versjon 1.0 Brukerhåndbok Uni Micro AS INNLEDNING 1 Kopirettigheter Uni Micro AS Dette dokument er beskyttet av lov av 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk

Detaljer

Pay2 har vært på markedet siden Mars 2001 og har sitt hovedkontor i London, UK.

Pay2 har vært på markedet siden Mars 2001 og har sitt hovedkontor i London, UK. Pay2 Pay2 er ett betalingssystem som kombinerer en lettforstålig virtuell bankkonto med et VISA Electron Kort. Du kan bruke dette kortet i 36 millioner butikker og du kan ta ut penger i 700.000 minibanker

Detaljer

Veiledning for elektronisk registrering

Veiledning for elektronisk registrering Veiledning for elektronisk registrering Veiledning En ABC for elektronisk Samordnet registermelding Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Elektronisk registrering... 3 Hvem kan bruke elektronisk

Detaljer

Tjenesteavtale. Tjeneste avtale mellom kunden og Aleo Internett. 1. Generelt. 2. Tjenesten. Versjon 1.5 av 01. Juli 2006

Tjenesteavtale. Tjeneste avtale mellom kunden og Aleo Internett. 1. Generelt. 2. Tjenesten. Versjon 1.5 av 01. Juli 2006 Tjenesteavtale Tjeneste avtale mellom kunden og Aleo Internett Versjon 1.5 av 01. Juli 2006 For.com/.net/.org gjelder også følgende: http://resellers.tucows.com/opensrs/com_net_org/exhibita http://www.icann.org/udrp/udrp-schedule.htm

Detaljer