Hvorfor virker det -- ikke? om Norids systemer. Jarle Greipsland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvorfor virker det -- ikke? om Norids systemer. Jarle Greipsland"

Transkript

1 Hvorfor virker det -- ikke? om Norids systemer Jarle Greipsland

2 NORID -- Tema registrarseminar Systemets oppbygging Objektmodell Saksflyt Data inn og ut av systemet Tilbakemeldinger fra NORID Kontroll mot regelverket Forhold mellom objekter Kontroll av opplysninger i søknad Kontroll av navnetjenere Bruk av registrerte data DNS, Varsling, Ny fakturamodell Registrarwebben Norids navnetjenerinfrastruktur Noen praktiske opplysninger

3 NORID -- Den store sammenhengen Hensikt: fungerende DNS Abonnent Abonnent Abonnent Abonnent Abonnent Abonnent Registrar Registrar Registrar whois registrarwebb NORIDs database e mail DNS auto sonefiler Abonnentens ønsker reflekteres i DNS DNS-data er teknisk vettuge Oppdatert kontaktinformasjon til bruk ved feilmelding/-søking Lukket system mtp. endringer kun registrarer DNS

4 NORID -- Objektmodell [1] Samling informasjon, logisk gruppering Domene Registrar Navnetjener Rolle Person Organisasjon Objekter har "usynlig tilleggsinformasjon" Fra-til gyldighet Saksnummer Historikk Status Vedlikehold Objektene vedlikeholdes i fellesskap av registrarene og Norid

5 P P P NORID -- Objektmodell [2] nac.no/aun.uninett.no NAC1H NORID AUN1H NORID H Navnetjenere Juridisk kontakt Kontaktperson Teknisk kontakt uninett.no Sonekontakt D R Organisasjon Uninett hostmaster UH1R NORID Fakturakontakt R Uninett Regnskap UR1R NORID P P Petter Kongshaug PK60P NORID P Organisasjons tilhørighet Uninett AS ORG26O NORID O Organisasjons tilhørighet

6 NORID -- Domeneobjekt [1] Data: Domenenavn, Status, Registreringsdato, Utfasingsdato Referanser til: Registrar, Organisasjon, Kontakter, Navnetjenere Domain Name...: uninett.no Organization Handle...: ORG26O-NORID Registrar Handle...: REG2-NORID Legal-c Handle...: PK60P-NORID Tech-c Handle...: UH1R-NORID Zone-c Handle...: UH1R-NORID Bill-c Handle...: UR1R-NORID Nameserver Handle...: BIFF1H-NORID Nameserver Handle...: NAC1H-NORID Nameserver Handle...: BENO1H-NORID Nameserver Handle...: NN1H-NORID Nameserver Handle...: SERV19H-NORID Additional information: Created: Last updated:

7 NORID -- Domeneobjekt [2] DNS Domenenavn, Navnetjenere Kontroll ihht. regelverk Domenenavnkvote per organisasjon Organisasjonen finnes fortsatt? Legal-c "Adressat for stevningen" Har siste ordet i problemsituasjoner Bill-c Brukes p.t. for fakturering av årsavgift Vil forsvinne fra Registrar Hvilken registrar er det som vedlikeholder domenet Faktureres årsavgift fra Tech-c/Zone-c Kontaktpunkt ved tekniske problemer

8 NORID -- Registrarobjekt Data: PGP-sertifikat, Kvoteinformasjon, Status Referanser til: Kontraktstakerorganisasjon, Kontaktpersoner Organization Handle...: ORG26O-NORID Registrar Handle...: REG2-NORID Registrar consists of following persons Legal-c Handle...: LS231P-NORID Tech-c Handle...: UH1R-NORID Bill-c Handle...: UR1R-NORID Additional information: Last update: Kontakter Brukes for autentiseringsformål Bill-c Adressat for fakturaer fra Norid

9 NORID -- Organisasjonsobjekt Data: Navn, Nummer, Kontaktinformasjon NORID Handle...: ORG26O-NORID Organization Name...: UNINETT AS Organization Number...: Postal Code...: NO-7465 Postal Area...: Trondheim Country...: NO Phone Number...: Fax Number...: Address...: Kontaktinformasjon Brukes i noen "siste sjanse"-tilfeller for å nå organisasjonen

10 NORID -- Hostobjekt Data: Navn, IP-adresse(r) IP-adresser frivillig for navnetjenere utenfor.no Referanser: Kontakt(er) NORID Handle...: NN1H-NORID Name Server Hostname...: nn.uninett.no Name Server IP-address...: Contact Person Handle...: UH1R-NORID Navn, IP-adresse(r) Utgangspunkt for delegeringer i DNS Lim-poster (glue records) om nødvendig

11 NORID -- Rolleobjekt Data: Navn, Adresse, Kontaktinformasjon, PGP-nøkkel Referanser: Organisasjon, Kontaktpersoner som bekler rollen NORID Handle...: UR1R-NORID Role Name...: UNINETT Regnskap Organization Handle...: ORG26O-NORID Postal Code...: NO-7465 Postal Area...: Trondheim Country...: NO Phone Number...: Fax Number...: Address...: Role consists of following persons Person Handle...: JL139P-NORID

12 NORID -- Personobjekt Data: For- og etternavn, Adresse, Kontaktinformasjon Referanser til: Organisasjon NORID Handle...: JG1P-NORID First Name...: Jarle Last Name...: Greipsland Organization Handle...: UF3O-NORID Postal Code...: NO-7465 Postal Area...: Trondheim Country...: NO Phone Number...: Fax Number...: Address...:

13 NORID -- Saksgang hos Registrar Registraren identifiserer søker Søker informeres om regelverk og plikter Signert egenerklæring arkiveres Navnetjenere konfigureres Søknad fylles ut og sendes til NORID (auto-reg) [ NORID behandler søknaden ] NORIDs svar videreformidles til søkeren

14 NORID -- Systemets oppbygging auto MTA E post automat E post arkiv "Syntaktisk avslag" Avslag Saks behandler Sakskø Avslag eller godkjenning Robot Database Noen søknader godkjennes automatisk PA, OA; forhåpentligvis fler etterhvert Noen krever godkjenning av saksbehandler Saksbehandler oppdaterer status på saken Roboten oppdaterer databasen Noen krever "papirarbeid" Vil forsøke å få mest mulig av faxene over på elektronisk form

15 NORID -- Saksgang hos Norid Tildele saksnummer og arkivere søknad Strikt køing for domenenavnssøknader Syntaktisk korrekt søknadsskjema Kvittering for mottatt søknad til innsender Registrarautentisering Semantisk korrekt søknadsskjema Konsistent med eksisterende data Kontroll mot regelverk* Registrering/endring i NORIDs database Tilbakemelding til registrar/andre

16 NORID -- Sakstilstand auto MTA E post automat "Syntaktisk avslag" Avslag Saks behandler Avslag eller godkjenning Robot Gjenåpner ikke lukkede saker E post arkiv Sakskø Database

17 NORID -- autentisering [1] Tidligere: PGP eller E-post avsenderadresse Nå: Kun PGP PGP (Pretty Good Privacy) Offentlig-nøkkel-teknologi Brukes til å autentisere registrarer Godkjente Content-Types: multipart/signed (RFC 3156) text/plain (iso , us-ascii, utf-8) Godkjente signaturformater "Tradisjonell PGP" "detached" (application/pgp-signature)

18 NORID -- autentisering [2] Hvordan skjer PGP-sjekken hos NORID? REG2 NORID LS231P NORID UH1R NORID PGP JG1P NORID PGP HE1P NORID plukker opp alle nøkler som "henger under" registrarobjektet én nøkkelring per registrar Oppdater registrarobjektet når noen slutter!

19 NORID -- Kontroll mot regelverk Forbudte og reserverte navn Enhetsregisteret ved registrering av organisasjon Organisasjonstype (ihht. enhetsregisteret) Registrarkvote Organisasjonskvote for domenenavn Korrekt organisasjonstilknytning for juridisk kontakt E-postadresse for juridisk kontakt Korrekt konfigurerte navnetjenere

20 NORID -- svar [1] Avslag -- syntaksfeil Ticket id: ND Your with message id had syntax errors in it. In the person object, the following error were detected on line 33 in the body: Fax Number...:+47 The value is not in the required format/syntax! The correct syntax is described on < Please correct the error and submit a new form to Feil data Data Error: An organization with orgno is already registered (SA1515O-NORID) Feil i DNS Data Error: Domain uninett.no, name server aun.uninett.no ( ) is not authoritative Data Error: Domain uninett.no has at least one name server with SOA problems Data Error: Domain uninett.no has 1 name servers with consistent SOA records, needs 2

21 NORID -- svar [2] Bekreftelse av registrering Your domain registration application has been successfully processed. Transiente feil Warning: Transient problems have been detected during application processing. Your application will be reevaluated in intervals of no less than 4 hours. See below for further details on the nature of the problem. Hva er en transient feil? NORIDs robot kan ikke avgjøre om noe er galt eller rett Hva gjør jeg da? Ikke send inn ny søknad! Søknaden vil bli behandlet på ny "Feil" sak? Kontakt for å få den stengt

22 NORID -- kontroller [1] Syntaktisk kontroll av kontaktinformasjon E-postadresser Postnummer Telefonnummer IP-adresser Registraren er "aktiv" Kontroll av objektreferanser Rett type Finnes eller vil bli registrert Gyldig PGP-nøkkel Objekt-identifikator (NN1H-NORID) kan ikke endres Objektet finnes ikke fra før

23 NORID -- kontroller [2] Registrering av organisasjon Organisasjonsnummer mot enhetsregisteret Organisasjonsnavn ditto Kan gi advarsler i melding fra NORID Ikke registrert fra før (org-nummer) Endring av organisasjon Orgnummer kan ikke endres Nytt navn må finnes i enhetsregisteret

24 NORID -- kontroller [3] Registrering av person Går for det meste på auto-pilot Ikke alle personregistreringer blir tillatt brukt Ole Brumm, Klara Klok,... Endring av person Tillater "små" endringer av navn: Aleksander -> Alexander OK Lars -> Harry IKKE OK Dersom person er juridisk kontakt: Kan ikke endre org-tilknytning Kan ikke endre country Be kunde finne ny kontakt Registrering og endring av roller Ingen spesiell kontroll

25 NORID -- kontroller [4] Registrering av registrar Må gjøres av NORID Forutsetter undertegnet kontrakt Registrar kan selv endre Kontaktpersoner PGP-nøkkel NORID kan endre Registrarkvote (depositum) Organisasjon (kontraktspart) Status (aktiv, suspendert)

26 NORID -- kontroller [5] Registrering av navnetjener 1) IP-adresse matcher A-post i DNS -> OK 2) Ikke "under".no -> IKKE OK 3) IP-adresse matcher A-post i DNS fra angitt IP-adresse -> OK Antar dette vil bli en lim-post Endring av navnetjener Navn, IP-adresse Manuell kontroll av domener delegert til navnetjeneren

27 NORID -- kontroller [6] Registrering av domene I sone administrert av NORID Registrarkvote Organisasjonskvote Juridisk kontakt "ordentlig person" country == NO (eller Norway) tilknyttet organisasjonen adresse Navnetjenerne korrekt konfigurert svarer autoritativt NS-sett identisk med søknaden rett IP-adresse hvis lim-post Må ha juridisk-, zone- og faktura-kontakt Fakturakontakt forsvinner fra Endring av domene Ingen kvoter Ellers som ved registrering

28 NORID -- Endringer [1] Søkerens identitet skal bekreftes så langt det er mulig Sørg for at (de nye) navnetjenerne er korrekt konfigurert Fyll ut og send inn endringsmeldingen til auto-reg [ NORID behandler meldingen ] NORIDs svar videreformidles til søkeren

29 NORID -- Endringer [2] For endringer brukes eget skjema (COI) NORID utfører endringer: Ved å sende inn søknader. Ingen snarveier Årsak: sporbarhet Søknad + bulkoppdatering Endring av verdier NS-poster i DNS endres Lim-poster får ny IP-adresse Faktura blir sendt til andre personer/adresser Oppdatere kontaktinformasjon Hvordan behandles endringsmeldinger? De fleste automatiske kontrollene som for domeneregistreringer Alle blir godkjent manuelt

30 NORID -- Endringer [3] Bulkendringer Gjelder kun for domener Når kan man be om det? Stort antall (> 25) domener og "trivielle" endringer til identisk konfigurasjon Må ha liste av domenenavn med felles karakteristikk Kan endre: registrartilknytning teknisk-, sone- og faktura-kontakt navnetjenere Kan IKKE endre: organisasjon juridisk kontakt Hovedregel for alle endringer: NORID vil ikke endre til en gal registrering

31 NORID -- utfasing/overflytting [1] Aktiviteter hos registraren: Informer innehaver om skjema som skal undertegnes og sendes til NORID Overflytting Navnetjenere settes opp korrekt Ny søker signerer egenerklæring Egenerklæringen arkiveres Skjema sendes NORID [ NORID behandler meldingen ] NORIDs svar videreformidles til søker

32 NORID -- utfasing/overflytting [2] Mer enn bare tekniske endringer Domenestatus (aktiv, under utfasing, i karantene) Merk: status endres ikke av COI-melding Fra vil dette endres noe Papirskjema -> lengre behandlingstid Date Of Removal Domenet tas ut av DNS -> karantenetilstand Quarantine Domenet er blokkert for nyregistrering Stans av utfasing Mulig frem til utløpet av karantenetiden

33 NORID -- sletting av ubrukte data Søppeltømming av objekter som: Er eldre enn 30 dager og Ikke er referert på 30 dager Ikke søppeltømming av: Domener Registrarer

34 NORID -- bruk av data [1] Sonefiler (DNS) Sonedata ekstraheres fra NORIDs database Sonefiler genereres Limposter kun om nødvendig, dvs. navnetjeneren befinner seg innenfor delegert domene Manuell kontroll av nye sonefiler bl.a. diff mot forrige versjon Kopieres til navnetjeneroppsettet Lastes inn i master navnetjener Repliseres ut til alle slavenavnetjenerne Whois-tjenesten bruker databasen som kilde Statistikk

35 NORID -- bruk av data [2] Fakturering av registrarer Månedlig Til registrarens fakturakontakt Antall registrerte domener Ingen volumrabatt Årsavgiftfakturering [ endres fra ] Månedlig Faktura sendes domenets fakturakontakt En faktura per kontakt Volumrabatt Registrarservice Elektronisk kopi av faktura Tentativ faktura

36 NORID -- WHOIS-tjeneste Whois-tjener på whois.norid.no, TCP port 43 Webgrensesnitt på Ratebegrensing Tung last på selve databasen Ønsker å forhindre "data mining"

37 NORID -- Registrarwebben Databaseutlistinger (domene, bill-c, reg-dato) for registrarens domener (domene, HID) for registrarens domener (domener, reg-dato) for nyregistrerte og overførte domener Whois-dump Full utlisting av objekter med tilknytning til registraren Fakturaarkiv Fakturaunderlag for årsavgift Fakturaunderlag for nyregistreringer Kommer: Fornyingslister

38 NORID -- Fornying av domener [1] To delvis koordinerte prosesser: Registrar Faktura Faktura Faktura Faktura M0 M1 M2 M3 M4 Registreringsmåned Tid Innehaver 30 dager 30 dager 30 dager Varsel1 Varsel2 Brev Karantene Slettet Abonnenten Registrar fornyer -> OK eller Domenet mister registrartilknytning -> REG0-NORID Norid tar seg av varslingsprosess "Finn deg en registrar" 60 dagers frist 30 dager i karantene Registreringen slettes

39 NORID -- Fornying av domener [2] Faktura Faktura Faktura Faktura M0 M1 M2 M3 M4 Registreringsmåned Hvordan fornye et domene i M0: Overta registraransvaret (COI, TOD) Sende inn fornyingsmelding: Renew...: domene1.no Renew...: domene2.no Renew...: domene3.no eller Renew...: domene1.no Cancel...: betaler-ikke.no eller Renew...: ALL Cancel...: har-ingen-penger.no Obs: Må være nåværende registrar for å kunne fornye Tid

40 NORID -- Fornying av domener [3] I starten av M1: Faktura Faktura Faktura Faktura M0 M1 M2 M3 M4 Registreringsmåned Tid Domener registrert i M1 og ikke fornyet: Norid sette registrar til REG0-NORID Norid starter varslings-/slette-prosess Domener registrert i M1 og fornyet: Nåværende registrar får årsavgiftfaktura hvis ikke kansellert I M1, M2, M3 og M4: Fornying skjer ved å ta over registraransvaret fra REG0-NORID Domenet blir med på førstkommende faktura til registraren Ved fornying stanses slette-prosessen Hentes eventuelt inn fra karantene

41 NORID -- Fornying av domener [4] Hvordan finne domenene som skal fornyes? Faktura Faktura Faktura Faktura M0 M1 M2 M3 M4 Registreringsmåned Tid Eget støttesystem Registraren kan generere liste over aktive domener Nøyaktig bruk av registrar-id Sørge for å slette inaktive domener Bruk "Renew..: ALL" Kjenne til problemdomener Bruk "Renew..: ALL" Strø på høvelig med "Cancel..: ingen-penger.no" Bruk underlag fra registrarwebben Bruk liste med alle "Renew..: domene1.no" Fjern fornying av domener som ikke skal fornyes

42 NORID -- Fornying av domener [5] Fornyingsskjema tilgjengelig på Norid mottar fornyingsmeldinger Fornyingslister på registrarwebben Bulkendringer til REG0-NORID Domener uten fakturakontakt Domener med REG1-NORID som ikke administreres av Norid Liste fra registrarene over domener de ikke lenger har Første årsavgiftfakturaer til registrarer Bill-c fjernes fra domeneobjekter Bill-c i søknader vil bli ignorert (cirka) Første domener uten fornying forsvinner fra DNS (cirka) Første domener uten fornying slettes helt

43 NORID -- teknisk infrastruktur Maskiner og utstyr sed.norid.no - registry- og whois-maskin - web-tjener Navnetjenere for.no x.nic.no - USIT/UiO/Oslo y.nic.no - Catch/Oslo z.nic.no - NTNU/Trondheim slave1.sth.netnod.se - Autonomica/Stockholm not.norid.no, njet.norid.no - Tjeneste fra UltraDNS Fortsetter arbeidet med å gjøre navnetjenesten for.no mer robust Bygger også en mer robust registry-infrastruktur

44 NORID -- Nyttig informasjon [1] Når behandler NORID søknader? Cirka på arbeidsdager Forventet responstid? 0-3 arbeidsdager, normalt mindre enn 3 Når genereres sonefilene? En gang mellom 1600 og 1800 på arbeidsdager. Flytting av navnetjeneste for en kunde? Ikke flytt tjenester og endre delegering i DNS samtidig! Ikke registrer informasjon mange ganger Gir kunden og registraren et vedlikeholdsproblem

45 NORID -- Nyttig informasjon [2] Bruk rolleobjekter hvis naturlig Ikke lag sirkulære avhengigheter i DNS domene.no NS ns1.domain.tld domain.tld NS ns1.domene.no Større endring av "noe"? Kontakt

46 Spørsmål? Eller lunsj?

NORIDs registrysystem. Jarle Greipsland

NORIDs registrysystem. Jarle Greipsland NORIDs registrysystem Jarle Greipsland Innhold Kort om systemets oppbygning og virkemåte Nyttige tilleggstjenester Registrarweb, auto-test, sonesjekker Vanlige uvanlige problemer Fornying av domener Autentisering

Detaljer

Hvordan skrive en søknad? Grunnkurs Oslo, 25. april 2007 Unni Solås

Hvordan skrive en søknad? Grunnkurs Oslo, 25. april 2007 Unni Solås Hvordan skrive en søknad? Grunnkurs Oslo, 25. april 2007 Unni Solås Hvilke søknadsskjema finnes? Registrere organisasjon Registrere person Registrere rolle Registrere navnetjener (host) 2 Registrere domenenavn

Detaljer

Hvordan skrive en søknad? Grunnkurs Høsten 2006 Unni Solås

Hvordan skrive en søknad? Grunnkurs Høsten 2006 Unni Solås Hvordan skrive en søknad? Grunnkurs Høsten 2006 Unni Solås Hvilke søknadsskjema finnes? Registrere organisasjon Registrere person Registrere rolle Registrere navnetjener (host) 2 Registrere domenenavn

Detaljer

Gjengangere fra kundesenteret. Grunnkurs Høsten 2006 Unni Solås & Trond Haugen

Gjengangere fra kundesenteret. Grunnkurs Høsten 2006 Unni Solås & Trond Haugen Gjengangere fra kundesenteret Grunnkurs Høsten 2006 Unni Solås & Trond Haugen Papirmølleproblemer Når legal-c ikke kan signere for overføring eller sletting Når et domenenavn egentlig befinner seg hos

Detaljer

TEKNISKE PROBLEMSTILLINGER. Grunnkurs Våren 2007 Trond Haugen

TEKNISKE PROBLEMSTILLINGER. Grunnkurs Våren 2007 Trond Haugen TEKNISKE PROBLEMSTILLINGER Grunnkurs Våren 2007 Trond Haugen Tekniske problemer Feil ifm. signering med PGP Feilformatterte e-poster Får ikke svar på innsendt søknad Får avvisning av innsendt søknad Ikke

Detaljer

Norids nye registrysystem

Norids nye registrysystem Norids nye registrysystem Jarle Greipsland Norid 25. august 2010 Nytt system Oversikt Datamodell Funksjonalitet EPP Whois/DAS Registrarweb Nye rutiner EPP transfer EPP renew Økonomi Innhold Nytt system

Detaljer

Draupne Norids nye registrysystem

Draupne Norids nye registrysystem Norids nye registrysystem Jarle Greipsland Norid 27. november 2008 Innhold Bakgrunn Dagens system Nye krav EPP Systemskisse Datamodell EPP transfer Registrarkonto m.m. Annet Innhold Bakgrunn Dagens system

Detaljer

Fakturering og fornying av domener. Grunnkurs Høsten 2006 Marit Østlyng

Fakturering og fornying av domener. Grunnkurs Høsten 2006 Marit Østlyng Fakturering og fornying av domener Grunnkurs Høsten 2006 Marit Østlyng Registreringsavgift 50 kr (inkludert årsavgift for det første året) Dekker avgifter i forbindelse med domenesøknaden Faktureres etterskuddsvis

Detaljer

HVA INNEBÆRER DET Å VÆRE.NO REGISTRAR? Grunnkurs Våren 2007 Marit Østlyng

HVA INNEBÆRER DET Å VÆRE.NO REGISTRAR? Grunnkurs Våren 2007 Marit Østlyng HVA INNEBÆRER DET Å VÆRE.NO REGISTRAR? Grunnkurs Våren 2007 Marit Østlyng Tema Registraravtalen - rettigheter og krav Aktivitetskravet Egenerklæringen 2 Rollen som registrar Registrarene er mellomleddet

Detaljer

HVA INNEBÆRER DET Å VÆRE.NO-REGISTRAR? Grunnkurs Høsten 2006 Ingrid Ofstad

HVA INNEBÆRER DET Å VÆRE.NO-REGISTRAR? Grunnkurs Høsten 2006 Ingrid Ofstad HVA INNEBÆRER DET Å VÆRE.NO-REGISTRAR? Grunnkurs Høsten 2006 Ingrid Ofstad Hvorfor grunnkurs? Kontakt og opplæring viktig for samarbeidet Sette fokus på hvordan registrarene følger opp registraravtalen

Detaljer

VERDISKAPING I NORSK NÆRINGSLIV VERDSKAPING I NORSK NÆRINGSLIV

VERDISKAPING I NORSK NÆRINGSLIV VERDSKAPING I NORSK NÆRINGSLIV VERDISKAPING I NORSK NÆRINGSLIV 1 Norids kundetjeneste - erfaringer og utfordringer Hva er VINN Norids kundetjeneste i Narvik Hvem er kundene Trafikkgrunnlaget Erfaringer - verktøykassa og vanlige problemstillinger

Detaljer

NORIDs nye registrysystem Registrarseminar 2007 11 21

NORIDs nye registrysystem Registrarseminar 2007 11 21 NORIDs nye registrysystem Registrarseminar 2007 11 21 Jarle Greipsland Innhold Bakgrunn Prosessen så langt Introduksjon til EPP Systemets oppbygning og virkemåte Viktige endringer fra dagens system Overgang

Detaljer

Egenerklæring uten penn og papir. 27. april 2011 Unni Solås

Egenerklæring uten penn og papir. 27. april 2011 Unni Solås Egenerklæring uten penn og papir 27. april 2011 Unni Solås Agenda Hvorfor er vi her? Hvorfor blir vi ikke helt kvitt egenerklæringen? Modell 1 Modell 2 2 Hva handler dette møtet om? Papir og håndsignatur

Detaljer

Omlegging til nytt registreringssystem. 25. august 2010 Unni Solås

Omlegging til nytt registreringssystem. 25. august 2010 Unni Solås Omlegging til nytt registreringssystem 25. august 2010 Unni Solås Oversikt Forberedelser til omleggingen Perioden 30. september 8. oktober Etter 8. oktober Før selve omleggingen Registrarprøven - Frist

Detaljer

Innføring av domeneregistreringer med elektroniske egenerklæringer

Innføring av domeneregistreringer med elektroniske egenerklæringer 1 (11) Innføring av domeneregistreringer med elektroniske egenerklæringer Dette dokumentet beskriver en løsning for registrering av domenenavn med elektroniske egenerklæringer. 2 (11) Historikk Dato Revisjon

Detaljer

Juridiske problemstillinger ved avskaffelsen av papirskjema

Juridiske problemstillinger ved avskaffelsen av papirskjema Juridiske problemstillinger ved avskaffelsen av papirskjema Dette dokumentet beskriver de juridiske problemstillingene ved overgang til elektronisk avgitt egenerklæring, og avskaffelse av erklæring ved

Detaljer

Aktuelt fra Norid. 27. April 2011 Hilde Thunem

Aktuelt fra Norid. 27. April 2011 Hilde Thunem Aktuelt fra Norid 27. April 2011 Hilde Thunem Private domenenavn Nye gtlder på vei? 2 Etter nytt registreringssystem Private domenenavn Norid overtok priv.no Evaluering av løsning for privatpersoner -

Detaljer

Registrarordningen i teori og praksis. Norids registrarseminar 8. November 2006 Hilde Thunem

Registrarordningen i teori og praksis. Norids registrarseminar 8. November 2006 Hilde Thunem Registrarordningen i teori og praksis Norids registrarseminar 8. November 2006 Hilde Thunem Teori: De viktige spørsmålene Hvem lager reglene for.no? - Forvaltningsmodellen for.no - Domeneforskriften Hvem

Detaljer

Brukerundersøkelse blant Norids registrarer. Grafikkrapport med kommentarer. Statskonsult 30.04.2004

Brukerundersøkelse blant Norids registrarer. Grafikkrapport med kommentarer. Statskonsult 30.04.2004 Brukerundersøkelse blant Norids registrarer Grafikkrapport med kommentarer Statskonsult 30.04.2004 Referanser Tittel: Brukerundersøkelse Norid Forfatter(e): Karin Johansen og John Nonseid Utgiver: Statskonsult

Detaljer

Registrarundersøkelsen 2007. Registrarseminar Oslo, 21. november 2007 Marit Østlyng

Registrarundersøkelsen 2007. Registrarseminar Oslo, 21. november 2007 Marit Østlyng Registrarundersøkelsen 2007 Registrarseminar Oslo, 21. november 2007 Marit Østlyng Metode Undersøkelsen gjennomført av Synovate MMI Antall registrarer: 440 Antall svar: 182 (41,4 %) Skala fra 1 (Uakseptabelt

Detaljer

Brukerundersøkelse. Utført blant 600 domeneabonnenter i mars 2005

Brukerundersøkelse. Utført blant 600 domeneabonnenter i mars 2005 Brukerundersøkelse Utført blant 6 domeneabonnenter i mars Om undersøkelsen Utført av TNS Gallup i samarbeid med Post- og teletilsynet på oppdrag fra UNINETT Norid 6 av (1 %) tilfeldig uttrukne domeneabonnenter

Detaljer

CMI. Brukermanual. Comendo Dronning Eufemias Gate 16 N-0191 Oslo T: +47 800 16 280 F: +47 939 11 906

CMI. Brukermanual. Comendo Dronning Eufemias Gate 16 N-0191 Oslo T: +47 800 16 280 F: +47 939 11 906 CMI Brukermanual Comendo Dronning Eufemias Gate 16 N-0191 Oslo T: +47 800 16 280 F: +47 939 11 906 Innholdsfortegnelse CMI CUSTOMER MANAGEMENT INTERFACE... 2 Customer Administration... 2 Customer Administration...

Detaljer

Quotes (forespørsler)

Quotes (forespørsler) Quotes (forespørsler) Quotes (forespørsler) Quotes uten vedlegg Quotes med vedlegg 2 Quotes (forespørsler) Quotes uten vedlegg Quotes med vedlegg 3 Quotes, forespørsler uten vedlegg Benyttes til forespørsler

Detaljer

Skrankerutine: Låntakerinformasjon

Skrankerutine: Låntakerinformasjon Versjon 1.0 Basert på Alma i betaversjon 13. november 2015 Skrankerutine: Låntakerinformasjon Denne rutinen tar for seg registrering av nye lånere og endring av eksisterende lånere. Innholdsfortegnelse

Detaljer

EN VEILEDER FOR DOMMERE, PÅTALEMYNDIGHET, DOMENEKONFLIKTER I RETTSSYSTEMET

EN VEILEDER FOR DOMMERE, PÅTALEMYNDIGHET, DOMENEKONFLIKTER I RETTSSYSTEMET EN VEILEDER FOR DOMMERE, PÅTALEMYNDIGHET, POLITI OG ADVOKATER DOMENEKONFLIKTER I RETTSSYSTEMET 1 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD 4 INNLEDNING 4 ADRESSESYSTEMET PÅ INTERNETT 5 Organisering av domenenavnsystemet

Detaljer

EN VEILEDER FOR DOMMERE, PÅTALEMYNDIGHET, DOMENEKONFLIKTER I RETTSSYSTEMET

EN VEILEDER FOR DOMMERE, PÅTALEMYNDIGHET, DOMENEKONFLIKTER I RETTSSYSTEMET EN VEILEDER FOR DOMMERE, PÅTALEMYNDIGHET, POLITI OG ADVOKATER DOMENEKONFLIKTER I RETTSSYSTEMET 1 Innholdsfortegnelse Forord 4 Innledning 4 Adressesystemet på Internett 5 Organisering av domenenavnsystemet

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

NKKN typeforslag versjon 2.0.1. Definisjon av grunntypene

NKKN typeforslag versjon 2.0.1. Definisjon av grunntypene NKKN typeforslag versjon 2.0.1 For å lette innsamling av typedata er det laget en importrutine i NKKN som muliggjør automatisering. Foreløpig kan en kun sende forslag via email, en webservice er planlagt

Detaljer

Helsedirektoratet. Kvinnh:?;r3dkcnrnune MONIKA HAUGLAND RÅDHUSET KOMM. post@kvinnherad.kommune.no. www.kvinnherad.kommune.no/ TTBU, SLT-koordinator

Helsedirektoratet. Kvinnh:?;r3dkcnrnune MONIKA HAUGLAND RÅDHUSET KOMM. post@kvinnherad.kommune.no. www.kvinnherad.kommune.no/ TTBU, SLT-koordinator Søknad om tilskudd y Skjema er utfylt Kvinnh:?;r3dkcnrnune av Fornavn MONIKA Etternavn HAUGLAND Fødselsdato Saksnr Saksbeh t_ 41272 (C -- rn Informasjon om søker - En søknad - Tilskudd må alltid ha én

Detaljer

Arbeide med : Avtalegiro I FENISTRA EIENDOM. Dokument kontroll

Arbeide med : Avtalegiro I FENISTRA EIENDOM. Dokument kontroll Arbeide med : Avtalegiro I FENISTRA EIENDOM Dokument kontroll Versjon 1.0 Release dato 15.06.2003 Sist Endret dato 15.06.2003 Innhold Forutsetninger... 3 Hensikt... 3 FENISTRA AVTALEGIRO... 3 Applikasjonsvindu...

Detaljer

MEDLEMSAVTALE MELLOM DOT-ENNO, ORG.NR

MEDLEMSAVTALE MELLOM DOT-ENNO, ORG.NR MEDLEMSAVTALE MELLOM DOT-ENNO, ORG.NR 989 247 816 OG REGISTRAR Side 1 av 5 1. AVTALENS BAKGRUNN Denne avtalen er et supplement til foreningens vedtekter. I tilfelle av direkte motstrid mellom vedtektene

Detaljer

SØKNADSSKJEMA - STIMULERINGSMIDLER TIL RUSMIDDELFOREBYGGENDE TILTAK I KOMMUNENE

SØKNADSSKJEMA - STIMULERINGSMIDLER TIL RUSMIDDELFOREBYGGENDE TILTAK I KOMMUNENE SØKNADSSKJEMA - STIMULERINGSMIDLER TIL RUSMIDDELFOREBYGGENDE TILTAK I KOMMUNENE Søknadsfrist: 15. september 2014 Skjema sendes elektronisk til: ingunn.svendsen@ras.rl.no INFORMASJON OM SØKER - En søknad

Detaljer

FRA REGISTRERINGSENHET TIL KRITISK INFRASTRUKTUR Strategiplan 2005-2010 UNINETT Norid AS

FRA REGISTRERINGSENHET TIL KRITISK INFRASTRUKTUR Strategiplan 2005-2010 UNINETT Norid AS FRA REGISTRERINGSENHET TIL KRITISK INFRASTRUKTUR Strategiplan 2005-2010 UNINETT Norid AS FRA REGISTRERINGS- ENHET TIL KRITISK INFRASTRUKTUR STRATEGIPLAN 2005-2010 UNINETT NORID AS UNINETT NORID AS - STRATEGIPLAN

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

Søknad om tilskudd til kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt

Søknad om tilskudd til kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt Søknad om tilskudd til kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt INFORMASJON OM SØKER - En søknad må alltid ha én søker som har ansvaret, selv om flere samarbeider om

Detaljer

Internasjonale aktører i domeneverden. Registrarseminar 8. november 2006 Hilde Thunem

Internasjonale aktører i domeneverden. Registrarseminar 8. november 2006 Hilde Thunem Internasjonale aktører i domeneverden Registrarseminar 8. november 2006 Hilde Thunem Aktuelle aktører IANA og ICANN - Internasjonalt ansvar for koordinering av adresser og protokoller - Privatrettslig

Detaljer

SØKNADSSKJEMA - STIMULERINGSMIDLER TIL RUSMIDDELFOREBYGGENDE TILTAK I KOMMUNENE

SØKNADSSKJEMA - STIMULERINGSMIDLER TIL RUSMIDDELFOREBYGGENDE TILTAK I KOMMUNENE SØKNADSSKJEMA - STIMULERINGSMIDLER TIL RUSMIDDELFOREBYGGENDE TILTAK I KOMMUNENE Frist: 2.mai 2016 Skjema sendes elektronisk til: post@bergensklinikkene.no INFORMASJON OM SØKER - En søknad må alltid ha

Detaljer

Hva består Internett av?

Hva består Internett av? Hva består Internett av? Hva er et internett? Et internett = et nett av nett Ingen sentral administrasjon eller autoritet. Mange underliggende nett-teknologier og maskin/programvareplatformer. Eksempler:

Detaljer

Distributed Name Server - DNS

Distributed Name Server - DNS Distributed Name Server - DNS Oversettelse mellom domenenavn og IP nummer foretas av en DNS tjener Forward oppslag fra navn til IP nummer Reversoppslag fra IP nummer til navn Hovedtyper av DNS tjenere

Detaljer

Net Design Media forplikter seg til å gjøre produktet tilgjengelig for deg innen avtalt tid etter bestilling.

Net Design Media forplikter seg til å gjøre produktet tilgjengelig for deg innen avtalt tid etter bestilling. 1. Generelt Disse avtalevilkår gjelder mellom Net Design Media og vedkommende som er registrert som kunde (kontaktperson) for levering av tjenester levert av Net Design Media. Som kjøper av våre tjenester

Detaljer

Vedlegg 2 Fullmakt ved operatørbytte

Vedlegg 2 Fullmakt ved operatørbytte Vedlegg 2 Fullmakt ved operatørbytte Abonnenten skal gi T-V fullmakt til å Bestille Operatørbytte, jf. Fullmaktsskjema ved enkelt fullmakt. Dersom Abonnenten ønsker at A-V skal annullere et Operatørbytte

Detaljer

JURIDISKE UTFORDRINGER

JURIDISKE UTFORDRINGER JURIDISKE UTFORDRINGER Advokat Cecilie Amdahl 11. November 2005 245252 Trender i juridisk praksis Registrarenes ansvar Nytt siste år Høring om Domeneklagenemndas (DOK) funksjon som tvisteløsningsorgan

Detaljer

DNSSEC arbeidsmøte. 2013-02-28 Trond Haugen Prosjektleder DNSSEC

DNSSEC arbeidsmøte. 2013-02-28 Trond Haugen Prosjektleder DNSSEC DNSSEC arbeidsmøte 2013-02-28 Trond Haugen Prosjektleder DNSSEC Agenda 09:30: Velkommen - presentasjon av arbeidsgruppa 09:40: DNSSEC - hva og hvorfor 10:00: DNSSEC-prosjektet i Norid 10:15-11:30: Problemstillinger

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE NRDB. NRDB E-post-portering

PRODUKTBESKRIVELSE NRDB. NRDB E-post-portering PRODUKTBESKRIVELSE NRDB NRDB E-post-portering Versjon 2.0 11/10/04 Nasjonal referansedatabase AS 15/10/04 Page 1 of 8 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3 1.1 NUMMERPORTABILITET...3 1.2 VIDERESALG TELEFONI...3

Detaljer

Brukerveiledning for klubb

Brukerveiledning for klubb Brukerveiledning for klubb Elektroniske overganger i FIKS «Amatør uten kontrakt» Innhold 1 Innledning... 2 2 Brukertilgang i FIKS... 2 3 Brukerstøtte... 2 4 Login i FIKS... 3 5 Se klubbens forespørsler

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger over tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring til Skatteetaten.

Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger over tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring til Skatteetaten. Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger over tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring til Skatteetaten. Gjelder for inntektsåret 2013 med første innrapportering i 2014.

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

Boligsameie. Spesifikasjoner for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten. Gjelder for innrapportering fra og med januar 2016

Boligsameie. Spesifikasjoner for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten. Gjelder for innrapportering fra og med januar 2016 Boligsameie Spesifikasjoner for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder for innrapportering fra og med januar 2016 Versjon 2.1 1. september 2015 1 Innhold 1 Introduksjon... 4 1.1

Detaljer

1. Innledning Vi viser til høringsbrev fra Justisdepartementet datert 4, september 2007.

1. Innledning Vi viser til høringsbrev fra Justisdepartementet datert 4, september 2007. JUSTISDEPARTE MENTET justisdepartementet Lovavdelingen Postboks 8005 Dep NO-0030 OSLO AK3NR : 2,9 OKT 22V A ont ER WK,PR, -: ARKIVKODE: Deres ref./your ref.: 20070591 I EO MHG/bj Vår ref/our ref.: NOA47/07

Detaljer

... 1... 3... 4... 5

... 1... 3... 4... 5 ... 1... 1... 3... 4... 4... 4... 4... 4 9... 4... 4... 5... 5 Dette dokumentet er laget for kunder som bruker AutoInvoice for mottak av fakturer, via Visma DocumentCenter versjon 8 eller nyere. Dette

Detaljer

Europakommisjonen. AktivUngdom elekt roniske sø knadsskjemaer 2011 Veiledning

Europakommisjonen. AktivUngdom elekt roniske sø knadsskjemaer 2011 Veiledning Europakommisjonen AktivUngdom elekt roniske sø knadsskjemaer 2011 Veiledning I. Innledning Fra og med 1. juni 2011 innfører Aktiv Ungdom-programmet elektroniske søknadsskjemaer for prosjekttypene hvor

Detaljer

NOx-fondets portal for. rapportering og tilslutning. Brukermanual. Versjon 2.0

NOx-fondets portal for. rapportering og tilslutning. Brukermanual. Versjon 2.0 NOx-fondets portal for rapportering og tilslutning Brukermanual Versjon 2.0 27. april 2015 1 Innhold 1. Pålogging... 3 2. Hovedsiden... 4 3. Din virksomhet... 5 3.1. Informasjon om din virksomhet... 5

Detaljer

Veiledning for elektronisk registrering

Veiledning for elektronisk registrering Veiledning for elektronisk registrering Veiledning En ABC for elektronisk Samordnet registermelding Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Elektronisk signering av vedlegg til Samordnet registermelding...

Detaljer

https://sandefjord.ist-asp.com/sandefjordpub/login.htm

https://sandefjord.ist-asp.com/sandefjordpub/login.htm Søknad om plass i barnehage eller SFO i Sandefjord kommune Application for a place in kindergarten or day care facilities for school children, this will be referred to as SFO. Søknad om plass skal legges

Detaljer

Konfigurasjon av Eduroam i Windows Vista

Konfigurasjon av Eduroam i Windows Vista Konfigurasjon av Eduroam i Windows Vista Hvordan konfigurere en trådløs oppkobling mot Eduroam i Vista Alle skjermbilder er tatt fra engelsk Windows Vista. Navn og plasseringer av valg vil være tilsvarende

Detaljer

Brukerveiledning for klubb

Brukerveiledning for klubb Brukerveiledning for klubb Elektroniske overganger i FIKS Ny spillerstatus «Amatør med kontrakt» Innhold 1 Innledning... 2 2 Brukertilgang i FIKS... 2 3 Brukerstøtte... 2 4 Login i FIKS... 3 5 Se klubbens

Detaljer

Tilskudd til organisert beitebruk. Elektronisk søknad i Altinn

Tilskudd til organisert beitebruk. Elektronisk søknad i Altinn Tilskudd til organisert beitebruk Elektronisk søknad i Altinn Før du begynner: Husk at alle beitelagsmedlemmene må være registrert i Enhetsregisteret slik at de har et organisasjonsnummer. Ha listen over

Detaljer

Søknadspakke for studier ved

Søknadspakke for studier ved Søknadspakke for studier ved SØKNAD TIL University of Melbourne (Bachelor, Master, Study abroad) Du som skal søke til University of Melbourne søker over nett med en eapplication via denne nettsiden. UoM

Detaljer

2. Domeneklagenemnda Domeneklagenemnda har i alt ni medlemmer. Hver sak skal behandles av tre medlemmer.

2. Domeneklagenemnda Domeneklagenemnda har i alt ni medlemmer. Hver sak skal behandles av tre medlemmer. Saksnummer: DOK 29/09 Klagen gjelder: luftforsvaret.no 1. Sakens parter Klager: Forsvarets logistikkorganisasjon på vegne av Luftforsvaret. Kontaktperson for klager: Bent Jostein Syversen Klagemotpart:

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Magne Rodem og Jan-Erik Strøm 18. juni 2006 Innhold 1 Installasjon av Web Service 3 1.1 Krav........................................... 3 1.2 Installasjon av Sun Java System Application

Detaljer

Kap 3: Anvendelser av Internett

Kap 3: Anvendelser av Internett Kap 3: Anvendelser av Internett Hva er egentlig Internett? Skal studere de vanligste protokollene: Web E-post DNS Ansvarsområder og prosess-skille 1 Hva er egentlig Internett? Infrastruktur Tjenester Roller

Detaljer

Avtale om Filtjenester Nettbank Bedrift

Avtale om Filtjenester Nettbank Bedrift Avtale om Filtjenester Del G ns eksemplar Avtaleparter Firmanavn Organisasjonsnummer Postadresse Land Bruker Navn Fødselsnummer Adresse Statsborgerskap Legitimasjon (pass eller lignende) Ansatt i E-post

Detaljer

Kom i gang med Onix Work

Kom i gang med Onix Work Kom i gang med Onix Work Innhold Introduksjon... 2 Start Onix Work... 2 Forside... 2 Moduler... 2 Innstillinger... 2 Registrering av firma... 2 Hva bør vi tenke på før vi setter i gang... 2 Opprette nytt

Detaljer

Telsys e-post Brukermanual

Telsys e-post Brukermanual Telsys Telsys e-post Brukermanual For domeneadministratorere Telsys 06.08.2009 Telsys AS Side 1 Innhold Generelt... 3 Informasjon... 3 Logge inn i administrasjonssystemet... 3 Logge ut av administrasjonssystemet...

Detaljer

Hurtigveiledning for mytnt-brukere mytnt Quick Guide mytnt raskt og enkelt på norsk. TNT Curve Positive orange/g

Hurtigveiledning for mytnt-brukere mytnt Quick Guide mytnt raskt og enkelt på norsk. TNT Curve Positive orange/g Hurtigveiledning for mytnt-brukere mytnt Quick Guide mytnt raskt og enkelt på norsk TNT Curve Positive orange/g TNT Curve Positive orange/g 2. Logg deg inn på mytnt 3. Opprett sending 4. Fyll ut opplysninger

Detaljer

Vask av kjøretøy og eiere mot registeret infotorgkjøretøy

Vask av kjøretøy og eiere mot registeret infotorgkjøretøy Versjon: 1.1 Dato: 24.04.13 evry.com Tjenestebeskrivelse Vask av kjøretøy og eiere mot registeret infotorgkjøretøy Revisjonshistorie Versjon Revisjonsnr. Revisjonsdato Endringer Revidert av 1.0 0 25.02.2013

Detaljer

Søknad om FG godkjenning av utstyr som inngår i sprinkleranlegg.

Søknad om FG godkjenning av utstyr som inngår i sprinkleranlegg. Søknad om FG godkjenning av utstyr som inngår i sprinkleranlegg. Utstyr som skal inngå i et FG godkjent sprinkleranlegg skal være FG godkjent. Unntak: Tradisjonelle tykkveggete sprinklerrør og tilhørende

Detaljer

Klageordningen for.no. Grunnkurs Høsten 2006 Unni Solås

Klageordningen for.no. Grunnkurs Høsten 2006 Unni Solås Klageordningen for.no Grunnkurs Høsten 2006 Unni Solås I gamle dager Norids klageorgan (NOK) behandlet kun klager på Norids avgjørelser Norid sendte klagene til NOK sammen med innstilling om avgjørelse

Detaljer

Søknad om tilskudd til kompetanse og innovasjon på statsbudsjettets kapittel 0761 post 68

Søknad om tilskudd til kompetanse og innovasjon på statsbudsjettets kapittel 0761 post 68 Søknad om tilskudd til kompetanse og innovasjon på statsbudsjettets kapittel 0761 post 68 INFORMASJON OM SØKER - En søknad må alltid ha én søker som har ansvaret, selv om flere samarbeider om prosjektet.

Detaljer

Denne avtalen regulerer avtaleforholdet mellom deg (Kunden) og Gevir IT drift AS, org.nr. 983 545 416 (Gevir IT drift).

Denne avtalen regulerer avtaleforholdet mellom deg (Kunden) og Gevir IT drift AS, org.nr. 983 545 416 (Gevir IT drift). TJENESTEAVTALE Sist oppdatert: 28.01.2016 Denne avtalen regulerer avtaleforholdet mellom deg (Kunden) og Gevir IT drift AS, org.nr. 983 545 416 (Gevir IT drift). Ved å benytte Gevir IT drift sine produkter

Detaljer

Tilskudd til organisert beitebruk. Elektronisk søknad i Altinn

Tilskudd til organisert beitebruk. Elektronisk søknad i Altinn Tilskudd til organisert beitebruk Elektronisk søknad i Altinn Før du begynner: Husk at alle beitelagsmedlemmene må være registrert i Enhetsregisteret slik at de har et organisasjonsnummer. Ha listen over

Detaljer

1. Installasjon av ISA 2004

1. Installasjon av ISA 2004 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Installasjon av ISA 2004 Stein Meisingseth 29.08.2005 Lærestoffet er utviklet for faget LO474D Systemsikkerhet 1. Installasjon av ISA 2004

Detaljer

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup 1 Systemkrav ADSL eller minimum ISDN via router. Ved automatisk backup: Min. Windows XP / 2000 / 2003 (pga. Service) Ved manuellt system: Min. Windows 98 SE NotaPlan Backup bør installeres på den/de maskiner

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra kommunens tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Monitoring water sources.

Monitoring water sources. Monitoring water sources. Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38336681.aspx Ekstern anbuds ID 223314-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Detaljer

Gaver til visse frivillige organisasjoner og trosog livssynssamfunn

Gaver til visse frivillige organisasjoner og trosog livssynssamfunn Gaver til visse frivillige organisasjoner og trosog livssynssamfunn Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 Versjon 2.0.2 15. oktober 2014

Detaljer

Brukerveiledning Aibel Agency Portal

Brukerveiledning Aibel Agency Portal 1. INNLEDNING Fra høsten 2010 vil Aibel AS administrere alle innleie forespørsler og tilbud gjennom vårt nye e-innleie system, i-grasp. Aktiviteter som vil bli håndtert gjennom i-grasp vil være: Utsendelse

Detaljer

UI-View Installasjon og konfigurasjon for IGate + RX<->TX av meldinger og ingen ting annet!

UI-View Installasjon og konfigurasjon for IGate + RX<->TX av meldinger og ingen ting annet! UI-View Installasjon og konfigurasjon for IGate + RXTX av meldinger og ingen ting annet! For å fullføre denne installasjon trenger du en PC med Windows XP/Vista/7, fast Internett forbindelse og en TNC

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra selskapenes tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Tilpasning av Windows 2000 server til Skolelinux tynnklienttjener

Tilpasning av Windows 2000 server til Skolelinux tynnklienttjener Tilpasning av Windows 2000 server til Skolelinux tynnklienttjener Bernt Johnsen, Ski videregående skole Ragnar Wisløff, LinuxLabs AS November 2004 Innholdsliste Innledning...2 Ansvarsfraskrivelse...2 Endringer

Detaljer

Implementeringsveiledning for Elektronisk Avtaleinngåelse med AvtaleGiro og efaktura

Implementeringsveiledning for Elektronisk Avtaleinngåelse med AvtaleGiro og efaktura Implementeringsveiledning for Elektronisk Avtaleinngåelse med AvtaleGiro og efaktura Versjon 1.0 Dato 15.06.2015 Side 1 av 10 Innhold 1 Introduksjon... 3 1.1 Kort om tjenesten... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3

Detaljer

INTEGRASJONSGUIDE BP CODE Check Point R75.x R76

INTEGRASJONSGUIDE BP CODE Check Point R75.x R76 BRUKERVEILEDNING INTEGRASJONSGUIDE BP CODE Check Point R75.x R76 ÅPEN Versjon: 1.2 Versjonsdato: 30.07.2013 Buypass AS Nydalsveien 30A, PO Box 4364 Nydalen Tel.: +47 23 14 59 00 E-mail: kundeservice@buypass.no

Detaljer

TJENESTEBESKRIVELSE ISP-TJENESTER 20.06.2016 / VERSJON 2.3

TJENESTEBESKRIVELSE ISP-TJENESTER 20.06.2016 / VERSJON 2.3 TJENESTEBESKRIVELSE ISP-TJENESTER 20.06.2016 / VERSJON 2.3 1 INNLEDNING 3 2 BROADNET ISP-TJENESTER 4 2.1 Epost... 4 2.1.1 POP3... 5 2.1.2 IMAP... 5 2.1.3 SMTP Epost... 5 2.1.4 Webmail... 5 2.1.5 Anti SPAM/Antivirus...

Detaljer

Hvordan søke om konto i elsertifikatregisteret NECS

Hvordan søke om konto i elsertifikatregisteret NECS Hvordan søke om konto i elsertifikatregisteret NECS For å få opprettet elsertifikatkonto i det norske registeret for elsertifikater NECS må det søkes om konto og søknaden må aksepteres av registeransvarlig,

Detaljer

Noen klagesaker er opplagte, som da Domeneklagenemnda fikk inn en klage fra den kjente dekkforhandleren Sharifs Dekksenter i Skedsmo.

Noen klagesaker er opplagte, som da Domeneklagenemnda fikk inn en klage fra den kjente dekkforhandleren Sharifs Dekksenter i Skedsmo. Noen klagesaker er opplagte, som da Domeneklagenemnda fikk inn en klage fra den kjente dekkforhandleren Sharifs Dekksenter i Skedsmo. 26 UNINETT ÅRSRAPPORT 2009 Effektiv hjelp ved domenekonflikter Siden

Detaljer

SØKNADSSKJEMA TESTSENTER NORSK TEST/BÅTFØRERPRØVEN

SØKNADSSKJEMA TESTSENTER NORSK TEST/BÅTFØRERPRØVEN SØKNADSSKJEMA TESTSENTER NORSK TEST/BÅTFØRERPRØVEN Gjelder som underlag for behandling av søknad sammen med signert Autorisasjonsavtale. OM ORGANISASJONEN 1. Organisasjonens navn FYLL UT SÅ NØYAKTIG SOM

Detaljer

Vedlegg 6 RAMMEAVTALE «KORT OM AVTALEN» (KOMA) IINR 1401 Ferskt kjøtt og kjøttprodukter TIL

Vedlegg 6 RAMMEAVTALE «KORT OM AVTALEN» (KOMA) IINR 1401 Ferskt kjøtt og kjøttprodukter TIL Vedlegg 6 TIL RAMMEAVTALE IINR 1401 Ferskt kjøtt og kjøttprodukter «KORT OM AVTALEN» (KOMA) 1 Leverandøropplysninger LEVERANDØROPPLYSNINGER Leverandør: Nortura SA Gate/ besøks adresse: Lørenveien 37 Postboks

Detaljer

MyAccount. Sluttbruker. Citrix Norway Systems. April 2014

MyAccount. Sluttbruker. Citrix Norway Systems. April 2014 MyAccount Sluttbruker Citrix Norway Systems April 2014 Innhold Account Profile ᵒ Legge til og fjerne brukertilgang side 3-5 ᵒ Navnendring side 6 ᵒ Adresseendring side 7 ᵒ Åpen/Sikker tilgang side 8 Hvem

Detaljer

Installasjonen krever en Windows 2008 server innmeldt i domene.

Installasjonen krever en Windows 2008 server innmeldt i domene. Installasjon av NPS Installasjonen krever en Windows 2008 server innmeldt i domene. Det kreves en NPS server pr. domene Steg 1) Legg til rollen Network Policy and Access Services, den eneste rolletjenesten

Detaljer

Veileder for utfylling av driftsplansøknad i Altinn

Veileder for utfylling av driftsplansøknad i Altinn Veileder for utfylling av driftsplansøknad i Altinn Side 1 Innledning Årstall fylles ut automatisk Årstall fylles inn automatisk, og skifter den 1. september hvert år. Du kan endre årstallene selv dersom

Detaljer

Brukerveiledning for www.styrevervregisteret.no. For kontaktpersoner i selskaper

Brukerveiledning for www.styrevervregisteret.no. For kontaktpersoner i selskaper Brukerveiledning for www.styrevervregisteret.no For kontaktpersoner i selskaper Enkelte illustrasjoner i brukerveiledningen er hentet fra det tilsvarende systemet i kommunene. Dette fordi virkemåten på

Detaljer

AP226 Use Case Diagram - SBL

AP226 Use Case Diagram - SBL AP226 Use Case Diagram - SBL Use Case Diagram Figuren under (Figur 1) viser en oversikt over alle use case for Sluttbrukerløsningen i Altinn 2 versjon 1. Den innerste firkanten inneholder alle use case

Detaljer

DNSSEC Hva, Hvorfor og Hvordan? Nettsamling 11 des 2012 Håvard Eidnes, UNINETT

DNSSEC Hva, Hvorfor og Hvordan? Nettsamling 11 des 2012 Håvard Eidnes, UNINETT DNSSEC Hva, Hvorfor og Hvordan? Nettsamling 11 des 2012 Håvard Eidnes, UNINETT Innhold DNSSEC hva er det? Hvorfor bry seg med DNSSEC? Hvordan kan DNSSEC implementeres? 2 Hva er DNSSEC? Kryptografisk sikring

Detaljer

Registrere hendelser på fakturerbart prosjekt, generere fakturautkast, samt godkjenne og frigi dette.

Registrere hendelser på fakturerbart prosjekt, generere fakturautkast, samt godkjenne og frigi dette. FAKTURERING I PA Ansvarsområde: Naviger: Skjermbilde: Utføres av: Nøkkelhendelse: PA Prosjekt > Hjemmeside Prosjekt > Hjemmeside Registrere hendelser på fakturerbart prosjekt, generere fakturautkast, samt

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Lagre utskriftslogg til nettverk Version 0 NOR Definisjoner for merknader Vi bruker følgende ikon i denne brukerhåndboken: Merknader forteller hvordan du bør reagere på en

Detaljer

Søknadspakke for studier ved

Søknadspakke for studier ved Søknadspakke for studier ved Klikk på aktuelt nivå: - Bachelor - Master - Study abroad (utveksling eller semesterstudier) SØKNAD TIL The University of Newcastle (Bachelor og Master) Du som skal søke til

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer