Hvorfor virker det -- ikke? om Norids systemer. Jarle Greipsland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvorfor virker det -- ikke? om Norids systemer. Jarle Greipsland"

Transkript

1 Hvorfor virker det -- ikke? om Norids systemer Jarle Greipsland

2 NORID -- Tema registrarseminar Systemets oppbygging Objektmodell Saksflyt Data inn og ut av systemet Tilbakemeldinger fra NORID Kontroll mot regelverket Forhold mellom objekter Kontroll av opplysninger i søknad Kontroll av navnetjenere Bruk av registrerte data DNS, Varsling, Ny fakturamodell Registrarwebben Norids navnetjenerinfrastruktur Noen praktiske opplysninger

3 NORID -- Den store sammenhengen Hensikt: fungerende DNS Abonnent Abonnent Abonnent Abonnent Abonnent Abonnent Registrar Registrar Registrar whois registrarwebb NORIDs database e mail DNS auto sonefiler Abonnentens ønsker reflekteres i DNS DNS-data er teknisk vettuge Oppdatert kontaktinformasjon til bruk ved feilmelding/-søking Lukket system mtp. endringer kun registrarer DNS

4 NORID -- Objektmodell [1] Samling informasjon, logisk gruppering Domene Registrar Navnetjener Rolle Person Organisasjon Objekter har "usynlig tilleggsinformasjon" Fra-til gyldighet Saksnummer Historikk Status Vedlikehold Objektene vedlikeholdes i fellesskap av registrarene og Norid

5 P P P NORID -- Objektmodell [2] nac.no/aun.uninett.no NAC1H NORID AUN1H NORID H Navnetjenere Juridisk kontakt Kontaktperson Teknisk kontakt uninett.no Sonekontakt D R Organisasjon Uninett hostmaster UH1R NORID Fakturakontakt R Uninett Regnskap UR1R NORID P P Petter Kongshaug PK60P NORID P Organisasjons tilhørighet Uninett AS ORG26O NORID O Organisasjons tilhørighet

6 NORID -- Domeneobjekt [1] Data: Domenenavn, Status, Registreringsdato, Utfasingsdato Referanser til: Registrar, Organisasjon, Kontakter, Navnetjenere Domain Name...: uninett.no Organization Handle...: ORG26O-NORID Registrar Handle...: REG2-NORID Legal-c Handle...: PK60P-NORID Tech-c Handle...: UH1R-NORID Zone-c Handle...: UH1R-NORID Bill-c Handle...: UR1R-NORID Nameserver Handle...: BIFF1H-NORID Nameserver Handle...: NAC1H-NORID Nameserver Handle...: BENO1H-NORID Nameserver Handle...: NN1H-NORID Nameserver Handle...: SERV19H-NORID Additional information: Created: Last updated:

7 NORID -- Domeneobjekt [2] DNS Domenenavn, Navnetjenere Kontroll ihht. regelverk Domenenavnkvote per organisasjon Organisasjonen finnes fortsatt? Legal-c "Adressat for stevningen" Har siste ordet i problemsituasjoner Bill-c Brukes p.t. for fakturering av årsavgift Vil forsvinne fra Registrar Hvilken registrar er det som vedlikeholder domenet Faktureres årsavgift fra Tech-c/Zone-c Kontaktpunkt ved tekniske problemer

8 NORID -- Registrarobjekt Data: PGP-sertifikat, Kvoteinformasjon, Status Referanser til: Kontraktstakerorganisasjon, Kontaktpersoner Organization Handle...: ORG26O-NORID Registrar Handle...: REG2-NORID Registrar consists of following persons Legal-c Handle...: LS231P-NORID Tech-c Handle...: UH1R-NORID Bill-c Handle...: UR1R-NORID Additional information: Last update: Kontakter Brukes for autentiseringsformål Bill-c Adressat for fakturaer fra Norid

9 NORID -- Organisasjonsobjekt Data: Navn, Nummer, Kontaktinformasjon NORID Handle...: ORG26O-NORID Organization Name...: UNINETT AS Organization Number...: Postal Code...: NO-7465 Postal Area...: Trondheim Country...: NO Phone Number...: Fax Number...: Address...: Kontaktinformasjon Brukes i noen "siste sjanse"-tilfeller for å nå organisasjonen

10 NORID -- Hostobjekt Data: Navn, IP-adresse(r) IP-adresser frivillig for navnetjenere utenfor.no Referanser: Kontakt(er) NORID Handle...: NN1H-NORID Name Server Hostname...: nn.uninett.no Name Server IP-address...: Contact Person Handle...: UH1R-NORID Navn, IP-adresse(r) Utgangspunkt for delegeringer i DNS Lim-poster (glue records) om nødvendig

11 NORID -- Rolleobjekt Data: Navn, Adresse, Kontaktinformasjon, PGP-nøkkel Referanser: Organisasjon, Kontaktpersoner som bekler rollen NORID Handle...: UR1R-NORID Role Name...: UNINETT Regnskap Organization Handle...: ORG26O-NORID Postal Code...: NO-7465 Postal Area...: Trondheim Country...: NO Phone Number...: Fax Number...: Address...: Role consists of following persons Person Handle...: JL139P-NORID

12 NORID -- Personobjekt Data: For- og etternavn, Adresse, Kontaktinformasjon Referanser til: Organisasjon NORID Handle...: JG1P-NORID First Name...: Jarle Last Name...: Greipsland Organization Handle...: UF3O-NORID Postal Code...: NO-7465 Postal Area...: Trondheim Country...: NO Phone Number...: Fax Number...: Address...:

13 NORID -- Saksgang hos Registrar Registraren identifiserer søker Søker informeres om regelverk og plikter Signert egenerklæring arkiveres Navnetjenere konfigureres Søknad fylles ut og sendes til NORID (auto-reg) [ NORID behandler søknaden ] NORIDs svar videreformidles til søkeren

14 NORID -- Systemets oppbygging auto MTA E post automat E post arkiv "Syntaktisk avslag" Avslag Saks behandler Sakskø Avslag eller godkjenning Robot Database Noen søknader godkjennes automatisk PA, OA; forhåpentligvis fler etterhvert Noen krever godkjenning av saksbehandler Saksbehandler oppdaterer status på saken Roboten oppdaterer databasen Noen krever "papirarbeid" Vil forsøke å få mest mulig av faxene over på elektronisk form

15 NORID -- Saksgang hos Norid Tildele saksnummer og arkivere søknad Strikt køing for domenenavnssøknader Syntaktisk korrekt søknadsskjema Kvittering for mottatt søknad til innsender Registrarautentisering Semantisk korrekt søknadsskjema Konsistent med eksisterende data Kontroll mot regelverk* Registrering/endring i NORIDs database Tilbakemelding til registrar/andre

16 NORID -- Sakstilstand auto MTA E post automat "Syntaktisk avslag" Avslag Saks behandler Avslag eller godkjenning Robot Gjenåpner ikke lukkede saker E post arkiv Sakskø Database

17 NORID -- autentisering [1] Tidligere: PGP eller E-post avsenderadresse Nå: Kun PGP PGP (Pretty Good Privacy) Offentlig-nøkkel-teknologi Brukes til å autentisere registrarer Godkjente Content-Types: multipart/signed (RFC 3156) text/plain (iso , us-ascii, utf-8) Godkjente signaturformater "Tradisjonell PGP" "detached" (application/pgp-signature)

18 NORID -- autentisering [2] Hvordan skjer PGP-sjekken hos NORID? REG2 NORID LS231P NORID UH1R NORID PGP JG1P NORID PGP HE1P NORID plukker opp alle nøkler som "henger under" registrarobjektet én nøkkelring per registrar Oppdater registrarobjektet når noen slutter!

19 NORID -- Kontroll mot regelverk Forbudte og reserverte navn Enhetsregisteret ved registrering av organisasjon Organisasjonstype (ihht. enhetsregisteret) Registrarkvote Organisasjonskvote for domenenavn Korrekt organisasjonstilknytning for juridisk kontakt E-postadresse for juridisk kontakt Korrekt konfigurerte navnetjenere

20 NORID -- svar [1] Avslag -- syntaksfeil Ticket id: ND Your with message id had syntax errors in it. In the person object, the following error were detected on line 33 in the body: Fax Number...:+47 The value is not in the required format/syntax! The correct syntax is described on <http://www.norid.no/veiledning/reg_pers.html>! Please correct the error and submit a new form to Feil data Data Error: An organization with orgno is already registered (SA1515O-NORID) Feil i DNS Data Error: Domain uninett.no, name server aun.uninett.no ( ) is not authoritative Data Error: Domain uninett.no has at least one name server with SOA problems Data Error: Domain uninett.no has 1 name servers with consistent SOA records, needs 2

21 NORID -- svar [2] Bekreftelse av registrering Your domain registration application has been successfully processed. Transiente feil Warning: Transient problems have been detected during application processing. Your application will be reevaluated in intervals of no less than 4 hours. See below for further details on the nature of the problem. Hva er en transient feil? NORIDs robot kan ikke avgjøre om noe er galt eller rett Hva gjør jeg da? Ikke send inn ny søknad! Søknaden vil bli behandlet på ny "Feil" sak? Kontakt for å få den stengt

22 NORID -- kontroller [1] Syntaktisk kontroll av kontaktinformasjon E-postadresser Postnummer Telefonnummer IP-adresser Registraren er "aktiv" Kontroll av objektreferanser Rett type Finnes eller vil bli registrert Gyldig PGP-nøkkel Objekt-identifikator (NN1H-NORID) kan ikke endres Objektet finnes ikke fra før

23 NORID -- kontroller [2] Registrering av organisasjon Organisasjonsnummer mot enhetsregisteret Organisasjonsnavn ditto Kan gi advarsler i melding fra NORID Ikke registrert fra før (org-nummer) Endring av organisasjon Orgnummer kan ikke endres Nytt navn må finnes i enhetsregisteret

24 NORID -- kontroller [3] Registrering av person Går for det meste på auto-pilot Ikke alle personregistreringer blir tillatt brukt Ole Brumm, Klara Klok,... Endring av person Tillater "små" endringer av navn: Aleksander -> Alexander OK Lars -> Harry IKKE OK Dersom person er juridisk kontakt: Kan ikke endre org-tilknytning Kan ikke endre country Be kunde finne ny kontakt Registrering og endring av roller Ingen spesiell kontroll

25 NORID -- kontroller [4] Registrering av registrar Må gjøres av NORID Forutsetter undertegnet kontrakt Registrar kan selv endre Kontaktpersoner PGP-nøkkel NORID kan endre Registrarkvote (depositum) Organisasjon (kontraktspart) Status (aktiv, suspendert)

26 NORID -- kontroller [5] Registrering av navnetjener 1) IP-adresse matcher A-post i DNS -> OK 2) Ikke "under".no -> IKKE OK 3) IP-adresse matcher A-post i DNS fra angitt IP-adresse -> OK Antar dette vil bli en lim-post Endring av navnetjener Navn, IP-adresse Manuell kontroll av domener delegert til navnetjeneren

27 NORID -- kontroller [6] Registrering av domene I sone administrert av NORID Registrarkvote Organisasjonskvote Juridisk kontakt "ordentlig person" country == NO (eller Norway) tilknyttet organisasjonen adresse Navnetjenerne korrekt konfigurert svarer autoritativt NS-sett identisk med søknaden rett IP-adresse hvis lim-post Må ha juridisk-, zone- og faktura-kontakt Fakturakontakt forsvinner fra Endring av domene Ingen kvoter Ellers som ved registrering

28 NORID -- Endringer [1] Søkerens identitet skal bekreftes så langt det er mulig Sørg for at (de nye) navnetjenerne er korrekt konfigurert Fyll ut og send inn endringsmeldingen til auto-reg [ NORID behandler meldingen ] NORIDs svar videreformidles til søkeren

29 NORID -- Endringer [2] For endringer brukes eget skjema (COI) NORID utfører endringer: Ved å sende inn søknader. Ingen snarveier Årsak: sporbarhet Søknad + bulkoppdatering Endring av verdier NS-poster i DNS endres Lim-poster får ny IP-adresse Faktura blir sendt til andre personer/adresser Oppdatere kontaktinformasjon Hvordan behandles endringsmeldinger? De fleste automatiske kontrollene som for domeneregistreringer Alle blir godkjent manuelt

30 NORID -- Endringer [3] Bulkendringer Gjelder kun for domener Når kan man be om det? Stort antall (> 25) domener og "trivielle" endringer til identisk konfigurasjon Må ha liste av domenenavn med felles karakteristikk Kan endre: registrartilknytning teknisk-, sone- og faktura-kontakt navnetjenere Kan IKKE endre: organisasjon juridisk kontakt Hovedregel for alle endringer: NORID vil ikke endre til en gal registrering

31 NORID -- utfasing/overflytting [1] Aktiviteter hos registraren: Informer innehaver om skjema som skal undertegnes og sendes til NORID Overflytting Navnetjenere settes opp korrekt Ny søker signerer egenerklæring Egenerklæringen arkiveres Skjema sendes NORID [ NORID behandler meldingen ] NORIDs svar videreformidles til søker

32 NORID -- utfasing/overflytting [2] Mer enn bare tekniske endringer Domenestatus (aktiv, under utfasing, i karantene) Merk: status endres ikke av COI-melding Fra vil dette endres noe Papirskjema -> lengre behandlingstid Date Of Removal Domenet tas ut av DNS -> karantenetilstand Quarantine Domenet er blokkert for nyregistrering Stans av utfasing Mulig frem til utløpet av karantenetiden

33 NORID -- sletting av ubrukte data Søppeltømming av objekter som: Er eldre enn 30 dager og Ikke er referert på 30 dager Ikke søppeltømming av: Domener Registrarer

34 NORID -- bruk av data [1] Sonefiler (DNS) Sonedata ekstraheres fra NORIDs database Sonefiler genereres Limposter kun om nødvendig, dvs. navnetjeneren befinner seg innenfor delegert domene Manuell kontroll av nye sonefiler bl.a. diff mot forrige versjon Kopieres til navnetjeneroppsettet Lastes inn i master navnetjener Repliseres ut til alle slavenavnetjenerne Whois-tjenesten bruker databasen som kilde Statistikk

35 NORID -- bruk av data [2] Fakturering av registrarer Månedlig Til registrarens fakturakontakt Antall registrerte domener Ingen volumrabatt Årsavgiftfakturering [ endres fra ] Månedlig Faktura sendes domenets fakturakontakt En faktura per kontakt Volumrabatt Registrarservice Elektronisk kopi av faktura Tentativ faktura

36 NORID -- WHOIS-tjeneste Whois-tjener på whois.norid.no, TCP port 43 Webgrensesnitt på Ratebegrensing Tung last på selve databasen Ønsker å forhindre "data mining"

37 NORID -- Registrarwebben Databaseutlistinger (domene, bill-c, reg-dato) for registrarens domener (domene, HID) for registrarens domener (domener, reg-dato) for nyregistrerte og overførte domener Whois-dump Full utlisting av objekter med tilknytning til registraren Fakturaarkiv Fakturaunderlag for årsavgift Fakturaunderlag for nyregistreringer Kommer: Fornyingslister

38 NORID -- Fornying av domener [1] To delvis koordinerte prosesser: Registrar Faktura Faktura Faktura Faktura M0 M1 M2 M3 M4 Registreringsmåned Tid Innehaver 30 dager 30 dager 30 dager Varsel1 Varsel2 Brev Karantene Slettet Abonnenten Registrar fornyer -> OK eller Domenet mister registrartilknytning -> REG0-NORID Norid tar seg av varslingsprosess "Finn deg en registrar" 60 dagers frist 30 dager i karantene Registreringen slettes

39 NORID -- Fornying av domener [2] Faktura Faktura Faktura Faktura M0 M1 M2 M3 M4 Registreringsmåned Hvordan fornye et domene i M0: Overta registraransvaret (COI, TOD) Sende inn fornyingsmelding: Renew...: domene1.no Renew...: domene2.no Renew...: domene3.no eller Renew...: domene1.no Cancel...: betaler-ikke.no eller Renew...: ALL Cancel...: har-ingen-penger.no Obs: Må være nåværende registrar for å kunne fornye Tid

40 NORID -- Fornying av domener [3] I starten av M1: Faktura Faktura Faktura Faktura M0 M1 M2 M3 M4 Registreringsmåned Tid Domener registrert i M1 og ikke fornyet: Norid sette registrar til REG0-NORID Norid starter varslings-/slette-prosess Domener registrert i M1 og fornyet: Nåværende registrar får årsavgiftfaktura hvis ikke kansellert I M1, M2, M3 og M4: Fornying skjer ved å ta over registraransvaret fra REG0-NORID Domenet blir med på førstkommende faktura til registraren Ved fornying stanses slette-prosessen Hentes eventuelt inn fra karantene

41 NORID -- Fornying av domener [4] Hvordan finne domenene som skal fornyes? Faktura Faktura Faktura Faktura M0 M1 M2 M3 M4 Registreringsmåned Tid Eget støttesystem Registraren kan generere liste over aktive domener Nøyaktig bruk av registrar-id Sørge for å slette inaktive domener Bruk "Renew..: ALL" Kjenne til problemdomener Bruk "Renew..: ALL" Strø på høvelig med "Cancel..: ingen-penger.no" Bruk underlag fra registrarwebben Bruk liste med alle "Renew..: domene1.no" Fjern fornying av domener som ikke skal fornyes

42 NORID -- Fornying av domener [5] Fornyingsskjema tilgjengelig på Norid mottar fornyingsmeldinger Fornyingslister på registrarwebben Bulkendringer til REG0-NORID Domener uten fakturakontakt Domener med REG1-NORID som ikke administreres av Norid Liste fra registrarene over domener de ikke lenger har Første årsavgiftfakturaer til registrarer Bill-c fjernes fra domeneobjekter Bill-c i søknader vil bli ignorert (cirka) Første domener uten fornying forsvinner fra DNS (cirka) Første domener uten fornying slettes helt

43 NORID -- teknisk infrastruktur Maskiner og utstyr sed.norid.no - registry- og whois-maskin - web-tjener Navnetjenere for.no x.nic.no - USIT/UiO/Oslo y.nic.no - Catch/Oslo z.nic.no - NTNU/Trondheim slave1.sth.netnod.se - Autonomica/Stockholm not.norid.no, njet.norid.no - Tjeneste fra UltraDNS Fortsetter arbeidet med å gjøre navnetjenesten for.no mer robust Bygger også en mer robust registry-infrastruktur

44 NORID -- Nyttig informasjon [1] Når behandler NORID søknader? Cirka på arbeidsdager Forventet responstid? 0-3 arbeidsdager, normalt mindre enn 3 Når genereres sonefilene? En gang mellom 1600 og 1800 på arbeidsdager. Flytting av navnetjeneste for en kunde? Ikke flytt tjenester og endre delegering i DNS samtidig! Ikke registrer informasjon mange ganger Gir kunden og registraren et vedlikeholdsproblem

45 NORID -- Nyttig informasjon [2] Bruk rolleobjekter hvis naturlig Ikke lag sirkulære avhengigheter i DNS domene.no NS ns1.domain.tld domain.tld NS ns1.domene.no Større endring av "noe"? Kontakt

46 Spørsmål? Eller lunsj?

NORIDs registrysystem. Jarle Greipsland

NORIDs registrysystem. Jarle Greipsland NORIDs registrysystem Jarle Greipsland Innhold Kort om systemets oppbygning og virkemåte Nyttige tilleggstjenester Registrarweb, auto-test, sonesjekker Vanlige uvanlige problemer Fornying av domener Autentisering

Detaljer

Hvordan skrive en søknad? Grunnkurs Oslo, 25. april 2007 Unni Solås

Hvordan skrive en søknad? Grunnkurs Oslo, 25. april 2007 Unni Solås Hvordan skrive en søknad? Grunnkurs Oslo, 25. april 2007 Unni Solås Hvilke søknadsskjema finnes? Registrere organisasjon Registrere person Registrere rolle Registrere navnetjener (host) 2 Registrere domenenavn

Detaljer

Saksbehandling hos NORID

Saksbehandling hos NORID Saksbehandling hos NORID en teknisk gjennomgang Jarle Greipsland Fakturering NORID -- Tema registrarseminar Systemets oppbygging Objektmodell Saksflyt Data inn til systemet Resultater ut av systemet Tilbakemeldinger

Detaljer

Hvordan skrive en søknad? Grunnkurs Høsten 2006 Unni Solås

Hvordan skrive en søknad? Grunnkurs Høsten 2006 Unni Solås Hvordan skrive en søknad? Grunnkurs Høsten 2006 Unni Solås Hvilke søknadsskjema finnes? Registrere organisasjon Registrere person Registrere rolle Registrere navnetjener (host) 2 Registrere domenenavn

Detaljer

TEKNISK GJENNOMGANG. Grunnkurs Høsten 2006 Trond Haugen

TEKNISK GJENNOMGANG. Grunnkurs Høsten 2006 Trond Haugen TEKNISK GJENNOMGANG Grunnkurs Høsten 2006 Trond Haugen Innhold Systemgjennomgang - Historikk - Søknadsbehandling - Datamodell - Kontroll mot regelverk - DNS - Bruk av data Nyttige tilleggstjenester - Registrarweb

Detaljer

TEKNISK GJENNOMGANG. Grunnkurs Våren 2007 Trond Haugen

TEKNISK GJENNOMGANG. Grunnkurs Våren 2007 Trond Haugen TEKNISK GJENNOMGANG Grunnkurs Våren 2007 Trond Haugen Innhold Systemgjennomgang - Historikk - Søknadsbehandling - Datamodell - Kontroll mot regelverk - DNS - Bruk av data 2 Nyttige tilleggstjenester -

Detaljer

Gjengangere fra kundesenteret. Grunnkurs Høsten 2006 Unni Solås & Trond Haugen

Gjengangere fra kundesenteret. Grunnkurs Høsten 2006 Unni Solås & Trond Haugen Gjengangere fra kundesenteret Grunnkurs Høsten 2006 Unni Solås & Trond Haugen Papirmølleproblemer Når legal-c ikke kan signere for overføring eller sletting Når et domenenavn egentlig befinner seg hos

Detaljer

TEKNISKE PROBLEMSTILLINGER. Grunnkurs Våren 2007 Trond Haugen

TEKNISKE PROBLEMSTILLINGER. Grunnkurs Våren 2007 Trond Haugen TEKNISKE PROBLEMSTILLINGER Grunnkurs Våren 2007 Trond Haugen Tekniske problemer Feil ifm. signering med PGP Feilformatterte e-poster Får ikke svar på innsendt søknad Får avvisning av innsendt søknad Ikke

Detaljer

NORIDs registrysystem

NORIDs registrysystem NORIDs registrysystem Jarle Greipsland Innhold Systemets oppbygning Historikk, Datamodell, Søknadsbehandling Kontroll mot regelverk, DNS, bruk av data Nyttige tilleggstjenester Registrarweb, auto-test

Detaljer

Norids nye registrysystem

Norids nye registrysystem Norids nye registrysystem Jarle Greipsland Norid 25. august 2010 Nytt system Oversikt Datamodell Funksjonalitet EPP Whois/DAS Registrarweb Nye rutiner EPP transfer EPP renew Økonomi Innhold Nytt system

Detaljer

Draupne Norids nye registrysystem

Draupne Norids nye registrysystem Norids nye registrysystem Jarle Greipsland Norid 27. november 2008 Innhold Bakgrunn Dagens system Nye krav EPP Systemskisse Datamodell EPP transfer Registrarkonto m.m. Annet Innhold Bakgrunn Dagens system

Detaljer

VELKOMMEN SOM REGISTRAR FOR.NO

VELKOMMEN SOM REGISTRAR FOR.NO .no VELKOMMEN SOM REGISTRAR FOR.NO Du har inngått en registraravtale med Norid. Din håndtering av oppgaven som registrar er svært viktig både for dine kunder og for oss. Vi ønsker å bidra til at du kan

Detaljer

Fakturering og fornying av domener. Grunnkurs Høsten 2006 Marit Østlyng

Fakturering og fornying av domener. Grunnkurs Høsten 2006 Marit Østlyng Fakturering og fornying av domener Grunnkurs Høsten 2006 Marit Østlyng Registreringsavgift 50 kr (inkludert årsavgift for det første året) Dekker avgifter i forbindelse med domenesøknaden Faktureres etterskuddsvis

Detaljer

Registrarmodellen. Hilde Thunem NORID. Norids registrarseminar

Registrarmodellen. Hilde Thunem NORID. Norids registrarseminar Registrarmodellen Hilde Thunem NORID Norids registrarseminar Innhold Hvem er Norid? Registrarmodellen Forhold mellom partene Sentrale dokumenter Ansvar og plikter Norid Registraren Søker Å være registrar

Detaljer

HVA INNEBÆRER DET Å VÆRE.NO REGISTRAR? Grunnkurs Våren 2007 Marit Østlyng

HVA INNEBÆRER DET Å VÆRE.NO REGISTRAR? Grunnkurs Våren 2007 Marit Østlyng HVA INNEBÆRER DET Å VÆRE.NO REGISTRAR? Grunnkurs Våren 2007 Marit Østlyng Tema Registraravtalen - rettigheter og krav Aktivitetskravet Egenerklæringen 2 Rollen som registrar Registrarene er mellomleddet

Detaljer

HVA INNEBÆRER DET Å VÆRE.NO-REGISTRAR? Grunnkurs Høsten 2006 Ingrid Ofstad

HVA INNEBÆRER DET Å VÆRE.NO-REGISTRAR? Grunnkurs Høsten 2006 Ingrid Ofstad HVA INNEBÆRER DET Å VÆRE.NO-REGISTRAR? Grunnkurs Høsten 2006 Ingrid Ofstad Hvorfor grunnkurs? Kontakt og opplæring viktig for samarbeidet Sette fokus på hvordan registrarene følger opp registraravtalen

Detaljer

NORIDs nye registrysystem Registrarseminar 2007 11 21

NORIDs nye registrysystem Registrarseminar 2007 11 21 NORIDs nye registrysystem Registrarseminar 2007 11 21 Jarle Greipsland Innhold Bakgrunn Prosessen så langt Introduksjon til EPP Systemets oppbygning og virkemåte Viktige endringer fra dagens system Overgang

Detaljer

Fakturering og fornying av domener. Grunnkurs Våren 2007 Marit Østlyng

Fakturering og fornying av domener. Grunnkurs Våren 2007 Marit Østlyng Fakturering og fornying av domener Grunnkurs Våren 2007 Marit Østlyng Registreringsavgift 50 kr (inkludert årsavgift for det første året) Dekker avgifter i forbindelse med domenesøknaden Faktureres etterskuddsvis

Detaljer

VERDISKAPING I NORSK NÆRINGSLIV VERDSKAPING I NORSK NÆRINGSLIV

VERDISKAPING I NORSK NÆRINGSLIV VERDSKAPING I NORSK NÆRINGSLIV VERDISKAPING I NORSK NÆRINGSLIV 1 Norids kundetjeneste - erfaringer og utfordringer Hva er VINN Norids kundetjeneste i Narvik Hvem er kundene Trafikkgrunnlaget Erfaringer - verktøykassa og vanlige problemstillinger

Detaljer

Egenerklæring uten penn og papir. 27. april 2011 Unni Solås

Egenerklæring uten penn og papir. 27. april 2011 Unni Solås Egenerklæring uten penn og papir 27. april 2011 Unni Solås Agenda Hvorfor er vi her? Hvorfor blir vi ikke helt kvitt egenerklæringen? Modell 1 Modell 2 2 Hva handler dette møtet om? Papir og håndsignatur

Detaljer

Registrarordningen i fokus Norids registrarseminar 11. november 2005 Hilde Thunem

Registrarordningen i fokus Norids registrarseminar 11. november 2005 Hilde Thunem Registrarordningen i fokus Norids registrarseminar 11. november 2005 Hilde Thunem Hvem er Norid? UNINETT AS heleid av staten (UFD) Norid er heleid av UNINETT AS Privatrettslig organisert, men eid av staten

Detaljer

Omlegging til nytt registreringssystem. 25. august 2010 Unni Solås

Omlegging til nytt registreringssystem. 25. august 2010 Unni Solås Omlegging til nytt registreringssystem 25. august 2010 Unni Solås Oversikt Forberedelser til omleggingen Perioden 30. september 8. oktober Etter 8. oktober Før selve omleggingen Registrarprøven - Frist

Detaljer

Innføring av domeneregistreringer med elektroniske egenerklæringer

Innføring av domeneregistreringer med elektroniske egenerklæringer 1 (11) Innføring av domeneregistreringer med elektroniske egenerklæringer Dette dokumentet beskriver en løsning for registrering av domenenavn med elektroniske egenerklæringer. 2 (11) Historikk Dato Revisjon

Detaljer

Juridiske problemstillinger ved avskaffelsen av papirskjema

Juridiske problemstillinger ved avskaffelsen av papirskjema Juridiske problemstillinger ved avskaffelsen av papirskjema Dette dokumentet beskriver de juridiske problemstillingene ved overgang til elektronisk avgitt egenerklæring, og avskaffelse av erklæring ved

Detaljer

DNSSEC-prosjektet Trond Haugen Prosjektleder DNSSEC

DNSSEC-prosjektet Trond Haugen Prosjektleder DNSSEC DNSSEC-prosjektet 2013-12-04 Trond Haugen Prosjektleder DNSSEC DNSSEC - prosjektet Prosjektet er delt inn i to hovedfaser: - Fase 1: Automatisert sonefilproduksjon - Forutsetning for DNSSEC - Planlagt

Detaljer

Registrarordningen i teori og praksis. Norids registrarseminar 8. November 2006 Hilde Thunem

Registrarordningen i teori og praksis. Norids registrarseminar 8. November 2006 Hilde Thunem Registrarordningen i teori og praksis Norids registrarseminar 8. November 2006 Hilde Thunem Teori: De viktige spørsmålene Hvem lager reglene for.no? - Forvaltningsmodellen for.no - Domeneforskriften Hvem

Detaljer

Nye tider og nye modeller Norids registrarseminar 26. oktober 2004 Hilde Thunem

Nye tider og nye modeller Norids registrarseminar 26. oktober 2004 Hilde Thunem Nye tider og nye modeller Norids registrarseminar 26. oktober 2004 Hilde Thunem Innhold Forvaltningsmodell for.no Registrarmodellen Hvorfor registrarer? Rollen som registrar Registrarmodellen Parter Avtaleforhold

Detaljer

Aktuelt fra Norid. 27. April 2011 Hilde Thunem

Aktuelt fra Norid. 27. April 2011 Hilde Thunem Aktuelt fra Norid 27. April 2011 Hilde Thunem Private domenenavn Nye gtlder på vei? 2 Etter nytt registreringssystem Private domenenavn Norid overtok priv.no Evaluering av løsning for privatpersoner -

Detaljer

CMI. Brukermanual. Comendo Dronning Eufemias Gate 16 N-0191 Oslo T: +47 800 16 280 F: +47 939 11 906

CMI. Brukermanual. Comendo Dronning Eufemias Gate 16 N-0191 Oslo T: +47 800 16 280 F: +47 939 11 906 CMI Brukermanual Comendo Dronning Eufemias Gate 16 N-0191 Oslo T: +47 800 16 280 F: +47 939 11 906 Innholdsfortegnelse CMI CUSTOMER MANAGEMENT INTERFACE... 2 Customer Administration... 2 Customer Administration...

Detaljer

Registrarundersøkelsen 2007. Registrarseminar Oslo, 21. november 2007 Marit Østlyng

Registrarundersøkelsen 2007. Registrarseminar Oslo, 21. november 2007 Marit Østlyng Registrarundersøkelsen 2007 Registrarseminar Oslo, 21. november 2007 Marit Østlyng Metode Undersøkelsen gjennomført av Synovate MMI Antall registrarer: 440 Antall svar: 182 (41,4 %) Skala fra 1 (Uakseptabelt

Detaljer

VERDIGRUNNLAG. Visjon.no-domenet skal forvaltes til samfunnets beste

VERDIGRUNNLAG. Visjon.no-domenet skal forvaltes til samfunnets beste .no DETTE ER NORID 02 Visjon.no-domenet skal forvaltes til samfunnets beste VERDIGRUNNLAG Norids visjon og virksomhet er forankret i et sterkt samfunnsansvar som gjenspeiler at vi forvalter en ressurs

Detaljer

Skrankerutine: Låntakerinformasjon

Skrankerutine: Låntakerinformasjon Versjon 1.0 Basert på Alma i betaversjon 13. november 2015 Skrankerutine: Låntakerinformasjon Denne rutinen tar for seg registrering av nye lånere og endring av eksisterende lånere. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Brukerundersøkelse blant Norids registrarer. Grafikkrapport med kommentarer. Statskonsult 30.04.2004

Brukerundersøkelse blant Norids registrarer. Grafikkrapport med kommentarer. Statskonsult 30.04.2004 Brukerundersøkelse blant Norids registrarer Grafikkrapport med kommentarer Statskonsult 30.04.2004 Referanser Tittel: Brukerundersøkelse Norid Forfatter(e): Karin Johansen og John Nonseid Utgiver: Statskonsult

Detaljer

Brukerundersøkelse. Utført blant 600 domeneabonnenter i mars 2005

Brukerundersøkelse. Utført blant 600 domeneabonnenter i mars 2005 Brukerundersøkelse Utført blant 6 domeneabonnenter i mars Om undersøkelsen Utført av TNS Gallup i samarbeid med Post- og teletilsynet på oppdrag fra UNINETT Norid 6 av (1 %) tilfeldig uttrukne domeneabonnenter

Detaljer

Quotes (forespørsler)

Quotes (forespørsler) Quotes (forespørsler) Quotes (forespørsler) Quotes uten vedlegg Quotes med vedlegg 2 Quotes (forespørsler) Quotes uten vedlegg Quotes med vedlegg 3 Quotes, forespørsler uten vedlegg Benyttes til forespørsler

Detaljer

EN VEILEDER FOR DOMMERE, PÅTALEMYNDIGHET, DOMENEKONFLIKTER I RETTSSYSTEMET

EN VEILEDER FOR DOMMERE, PÅTALEMYNDIGHET, DOMENEKONFLIKTER I RETTSSYSTEMET EN VEILEDER FOR DOMMERE, PÅTALEMYNDIGHET, POLITI OG ADVOKATER DOMENEKONFLIKTER I RETTSSYSTEMET 1 Innholdsfortegnelse Forord 4 Innledning 4 Adressesystemet på Internett 5 Organisering av domenenavnsystemet

Detaljer

EN VEILEDER FOR DOMMERE, PÅTALEMYNDIGHET, DOMENEKONFLIKTER I RETTSSYSTEMET

EN VEILEDER FOR DOMMERE, PÅTALEMYNDIGHET, DOMENEKONFLIKTER I RETTSSYSTEMET EN VEILEDER FOR DOMMERE, PÅTALEMYNDIGHET, POLITI OG ADVOKATER DOMENEKONFLIKTER I RETTSSYSTEMET 1 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD 4 INNLEDNING 4 ADRESSESYSTEMET PÅ INTERNETT 5 Organisering av domenenavnsystemet

Detaljer

6107 Operativsystemer og nettverk

6107 Operativsystemer og nettverk 6107 Operativsystemer og nettverk Labøving: DNS Domain Name System Oppgave a og b kan gjøres uansett hvilken nettverkskonfigurasjon du har. I oppgave c-e må du bruke samme nettverksoppsettet som i øving

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

JURIDISKE UTFORDRINGER

JURIDISKE UTFORDRINGER JURIDISKE UTFORDRINGER Advokat Cecilie Amdahl 11. November 2005 245252 Trender i juridisk praksis Registrarenes ansvar Nytt siste år Høring om Domeneklagenemndas (DOK) funksjon som tvisteløsningsorgan

Detaljer

Arbeide med : Avtalegiro I FENISTRA EIENDOM. Dokument kontroll

Arbeide med : Avtalegiro I FENISTRA EIENDOM. Dokument kontroll Arbeide med : Avtalegiro I FENISTRA EIENDOM Dokument kontroll Versjon 1.0 Release dato 15.06.2003 Sist Endret dato 15.06.2003 Innhold Forutsetninger... 3 Hensikt... 3 FENISTRA AVTALEGIRO... 3 Applikasjonsvindu...

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

Internasjonale aktører i domeneverden. Registrarseminar 8. november 2006 Hilde Thunem

Internasjonale aktører i domeneverden. Registrarseminar 8. november 2006 Hilde Thunem Internasjonale aktører i domeneverden Registrarseminar 8. november 2006 Hilde Thunem Aktuelle aktører IANA og ICANN - Internasjonalt ansvar for koordinering av adresser og protokoller - Privatrettslig

Detaljer

NKKN typeforslag versjon 2.0.1. Definisjon av grunntypene

NKKN typeforslag versjon 2.0.1. Definisjon av grunntypene NKKN typeforslag versjon 2.0.1 For å lette innsamling av typedata er det laget en importrutine i NKKN som muliggjør automatisering. Foreløpig kan en kun sende forslag via email, en webservice er planlagt

Detaljer

SØKNADSSKJEMA - STIMULERINGSMIDLER TIL RUSMIDDELFOREBYGGENDE TILTAK I KOMMUNENE

SØKNADSSKJEMA - STIMULERINGSMIDLER TIL RUSMIDDELFOREBYGGENDE TILTAK I KOMMUNENE SØKNADSSKJEMA - STIMULERINGSMIDLER TIL RUSMIDDELFOREBYGGENDE TILTAK I KOMMUNENE Søknadsfrist: 15. september 2014 Skjema sendes elektronisk til: ingunn.svendsen@ras.rl.no INFORMASJON OM SØKER - En søknad

Detaljer

Vedlegg 2 Fullmakt ved operatørbytte

Vedlegg 2 Fullmakt ved operatørbytte Vedlegg 2 Fullmakt ved operatørbytte Abonnenten skal gi T-V fullmakt til å Bestille Operatørbytte, jf. Fullmaktsskjema ved enkelt fullmakt. Dersom Abonnenten ønsker at A-V skal annullere et Operatørbytte

Detaljer

Net Design Media forplikter seg til å gjøre produktet tilgjengelig for deg innen avtalt tid etter bestilling.

Net Design Media forplikter seg til å gjøre produktet tilgjengelig for deg innen avtalt tid etter bestilling. 1. Generelt Disse avtalevilkår gjelder mellom Net Design Media og vedkommende som er registrert som kunde (kontaktperson) for levering av tjenester levert av Net Design Media. Som kjøper av våre tjenester

Detaljer

SØKNADSSKJEMA - STIMULERINGSMIDLER TIL RUSMIDDELFOREBYGGENDE TILTAK I KOMMUNENE

SØKNADSSKJEMA - STIMULERINGSMIDLER TIL RUSMIDDELFOREBYGGENDE TILTAK I KOMMUNENE SØKNADSSKJEMA - STIMULERINGSMIDLER TIL RUSMIDDELFOREBYGGENDE TILTAK I KOMMUNENE Frist: 2.mai 2016 Skjema sendes elektronisk til: post@bergensklinikkene.no INFORMASJON OM SØKER - En søknad må alltid ha

Detaljer

Søknad om tilskudd til kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt

Søknad om tilskudd til kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt Søknad om tilskudd til kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt INFORMASJON OM SØKER - En søknad må alltid ha én søker som har ansvaret, selv om flere samarbeider om

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

6105 Windows Server og datanett

6105 Windows Server og datanett 6105 Windows Server og datanett Labøving: DHCP tjener I denne øvingen skal du installere og konfigurere en DHCP tjener på Windows Server. DHCP tjeneren skal tildele IP-adresse dynamisk til klientmaskinen

Detaljer

FRA REGISTRERINGSENHET TIL KRITISK INFRASTRUKTUR Strategiplan 2005-2010 UNINETT Norid AS

FRA REGISTRERINGSENHET TIL KRITISK INFRASTRUKTUR Strategiplan 2005-2010 UNINETT Norid AS FRA REGISTRERINGSENHET TIL KRITISK INFRASTRUKTUR Strategiplan 2005-2010 UNINETT Norid AS FRA REGISTRERINGS- ENHET TIL KRITISK INFRASTRUKTUR STRATEGIPLAN 2005-2010 UNINETT NORID AS UNINETT NORID AS - STRATEGIPLAN

Detaljer

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission:

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: VIKINGTIDSMUSEET Plan- og designkonkurranse/design competition Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: Det benyttes en egen elektronisk løsning for innlevering (Byggeweb Anbud). Dette

Detaljer

Helsedirektoratet. Kvinnh:?;r3dkcnrnune MONIKA HAUGLAND RÅDHUSET KOMM. post@kvinnherad.kommune.no. www.kvinnherad.kommune.no/ TTBU, SLT-koordinator

Helsedirektoratet. Kvinnh:?;r3dkcnrnune MONIKA HAUGLAND RÅDHUSET KOMM. post@kvinnherad.kommune.no. www.kvinnherad.kommune.no/ TTBU, SLT-koordinator Søknad om tilskudd y Skjema er utfylt Kvinnh:?;r3dkcnrnune av Fornavn MONIKA Etternavn HAUGLAND Fødselsdato Saksnr Saksbeh t_ 41272 (C -- rn Informasjon om søker - En søknad - Tilskudd må alltid ha én

Detaljer

DNSSEC arbeidsmøte. 2013-02-28 Trond Haugen Prosjektleder DNSSEC

DNSSEC arbeidsmøte. 2013-02-28 Trond Haugen Prosjektleder DNSSEC DNSSEC arbeidsmøte 2013-02-28 Trond Haugen Prosjektleder DNSSEC Agenda 09:30: Velkommen - presentasjon av arbeidsgruppa 09:40: DNSSEC - hva og hvorfor 10:00: DNSSEC-prosjektet i Norid 10:15-11:30: Problemstillinger

Detaljer

Hva består Internett av?

Hva består Internett av? Hva består Internett av? Hva er et internett? Et internett = et nett av nett Ingen sentral administrasjon eller autoritet. Mange underliggende nett-teknologier og maskin/programvareplatformer. Eksempler:

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE NRDB. NRDB E-post-portering

PRODUKTBESKRIVELSE NRDB. NRDB E-post-portering PRODUKTBESKRIVELSE NRDB NRDB E-post-portering Versjon 2.0 11/10/04 Nasjonal referansedatabase AS 15/10/04 Page 1 of 8 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3 1.1 NUMMERPORTABILITET...3 1.2 VIDERESALG TELEFONI...3

Detaljer

6105 Windows Server og datanett

6105 Windows Server og datanett 6105 Windows Server og datanett Leksjon 11b Navnetjenesten DNS Domain Name System Oppbyggingen av navnesystemet DNS Administrasjon og registreringsenheter DNS-klient, DNS-tjener og navneoppslag DNS-soner

Detaljer

Veiledning for elektronisk registrering

Veiledning for elektronisk registrering Veiledning for elektronisk registrering Veiledning En ABC for elektronisk Samordnet registermelding Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Elektronisk signering av vedlegg til Samordnet registermelding...

Detaljer

Distributed Name Server - DNS

Distributed Name Server - DNS Distributed Name Server - DNS Oversettelse mellom domenenavn og IP nummer foretas av en DNS tjener Forward oppslag fra navn til IP nummer Reversoppslag fra IP nummer til navn Hovedtyper av DNS tjenere

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

Brukerveiledning for klubb

Brukerveiledning for klubb Brukerveiledning for klubb Elektroniske overganger i FIKS «Amatør uten kontrakt» Innhold 1 Innledning... 2 2 Brukertilgang i FIKS... 2 3 Brukerstøtte... 2 4 Login i FIKS... 3 5 Se klubbens forespørsler

Detaljer

NOx-fondets portal for. tilslutning, rapportering og. søknad om refusjon av urea. Brukermanual. Versjon mars 2017

NOx-fondets portal for. tilslutning, rapportering og. søknad om refusjon av urea. Brukermanual. Versjon mars 2017 NOx-fondets portal for tilslutning, rapportering og søknad om refusjon av urea Brukermanual Versjon 4.0 14. mars 2017 Innhold 1 Søknad om tilslutning/registrering... 3 1.1 Tilslutning av objekter... 4

Detaljer

MEDLEMSAVTALE MELLOM DOT-ENNO, ORG.NR

MEDLEMSAVTALE MELLOM DOT-ENNO, ORG.NR MEDLEMSAVTALE MELLOM DOT-ENNO, ORG.NR 989 247 816 OG REGISTRAR Side 1 av 5 1. AVTALENS BAKGRUNN Denne avtalen er et supplement til foreningens vedtekter. I tilfelle av direkte motstrid mellom vedtektene

Detaljer

... 1... 3... 4... 5

... 1... 3... 4... 5 ... 1... 1... 3... 4... 4... 4... 4... 4 9... 4... 4... 5... 5 Dette dokumentet er laget for kunder som bruker AutoInvoice for mottak av fakturer, via Visma DocumentCenter versjon 8 eller nyere. Dette

Detaljer

Søknad om tilskudd INFORMASJON OM SØKER. Skjema er utfylt av Fornavn Etternavn Tittel

Søknad om tilskudd INFORMASJON OM SØKER. Skjema er utfylt av Fornavn Etternavn Tittel Søknad om tilskudd INFORMASJON OM SØKER - En søknad må alltid ha én søker som har ansvaret, selv om flere samarbeider om prosjektet. - Tilskudd som Fylkesmannen innvilger, utbetales alltid til den virksomheten

Detaljer

6105 Windows Server og datanett

6105 Windows Server og datanett 6105 Windows Server og datanett Leksjon 11b Navnetjenesten DNS Domain Name System Oppbyggingen av navnesystemet DNS Administrasjon og registreringsenheter DNS-klient, DNS-tjener og navneoppslag DNS-soner

Detaljer

Kap 3: Anvendelser av Internett

Kap 3: Anvendelser av Internett Kap 3: Anvendelser av Internett Hva er egentlig Internett? Skal studere de vanligste protokollene: Web E-post DNS Ansvarsområder og prosess-skille 1 Hva er egentlig Internett? Infrastruktur Tjenester Roller

Detaljer

Rapportering om tilskudd INFORMASJON OM MOTTAKER. Skjema er utfylt av Fornavn Etternavn Tittel

Rapportering om tilskudd INFORMASJON OM MOTTAKER. Skjema er utfylt av Fornavn Etternavn Tittel Rapportering om tilskudd INFORMASJON OM MOTTAKER - En søknad må alltid ha én mottaker som har ansvaret, selv om flere samarbeider om prosjektet. Dersom flere virksomheter eller organisasjoner har samarbeidet

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger over tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring til Skatteetaten.

Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger over tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring til Skatteetaten. Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger over tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring til Skatteetaten. Gjelder for inntektsåret 2013 med første innrapportering i 2014.

Detaljer

Fullmakt. firmanavn. fullmakt til å innhente opplysninger fra skatteetaten om skatte- og avgiftsmesige forhold

Fullmakt. firmanavn. fullmakt til å innhente opplysninger fra skatteetaten om skatte- og avgiftsmesige forhold Fullmakt Herved gis org. nr.. firmanavn.. fullmakt til å innhente opplysninger fra skatteetaten om skatte- og avgiftsmesige forhold vedrørende: org.nr firmanavn Fullmakten gjelder opplysninger som er taushetsbelagte

Detaljer

Brukerveiledning. Søknadssystemet esg. Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett. Side 1 av 24

Brukerveiledning. Søknadssystemet esg. Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett. Side 1 av 24 Brukerveiledning Søknadssystemet esg Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett Side 1 av 24 Innholdsfortegnelse 1 Om esg... 3 2 Ny bruker... 4 3 Logg inn... 6 3.1 Mine

Detaljer

We refer to your request for access for documents regarding Klage på avslag om innsyn - Uninett Norid AS.

We refer to your request for access for documents regarding Klage på avslag om innsyn - Uninett Norid AS. We refer to your request for access for documents regarding Klage på avslag om innsyn - Uninett Norid AS. In total, 7 documents have been considered in the process. You have been granted full access to

Detaljer

Kom i gang med Onix Work

Kom i gang med Onix Work Kom i gang med Onix Work Innhold Introduksjon... 2 Start Onix Work... 2 Forside... 2 Moduler... 2 Innstillinger... 2 Registrering av firma... 2 Hva bør vi tenke på før vi setter i gang... 2 Opprette nytt

Detaljer

Søknad om tilskudd INFORMASJON OM SØKER. Skjema er utfylt av Fornavn Etternavn Tittel

Søknad om tilskudd INFORMASJON OM SØKER. Skjema er utfylt av Fornavn Etternavn Tittel Søknad om tilskudd INFORMASJON OM SØKER - En søknad må alltid ha én søker som har ansvaret, selv om flere samarbeider om prosjektet/tiltaket. - Tilskudd som Helsedirektoratet innvilger, utbetales alltid

Detaljer

Brukerveiledning for klubb

Brukerveiledning for klubb Brukerveiledning for klubb Elektroniske overganger i FIKS Ny spillerstatus «Amatør med kontrakt» Innhold 1 Innledning... 2 2 Brukertilgang i FIKS... 2 3 Brukerstøtte... 2 4 Login i FIKS... 3 5 Se klubbens

Detaljer

Hva vil det si å være registrar i 2008? Og hva med fremtiden? Norids registrarseminar 27. november 2008 Hilde Thunem

Hva vil det si å være registrar i 2008? Og hva med fremtiden? Norids registrarseminar 27. november 2008 Hilde Thunem Hva vil det si å være registrar i 2008? Og hva med fremtiden? Norids registrarseminar 27. november 2008 Hilde Thunem Forvaltningsmodellen for.no Registrarmodellen 2 Viktige milepæler i 2008 Planer og trender

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra kommunens tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

DOK pizbuin.no

DOK pizbuin.no DOK-2016-04 pizbuin.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2016-01-25 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2016-04 STIKKORD: Pizbuin.no. Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.3 og vedlegg H punkt 1.3.

Detaljer

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup 1 Systemkrav ADSL eller minimum ISDN via router. Ved automatisk backup: Min. Windows XP / 2000 / 2003 (pga. Service) Ved manuellt system: Min. Windows 98 SE NotaPlan Backup bør installeres på den/de maskiner

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra selskapenes tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

MyAccount. Sluttbruker. Citrix Norway Systems. April 2014

MyAccount. Sluttbruker. Citrix Norway Systems. April 2014 MyAccount Sluttbruker Citrix Norway Systems April 2014 Innhold Account Profile ᵒ Legge til og fjerne brukertilgang side 3-5 ᵒ Navnendring side 6 ᵒ Adresseendring side 7 ᵒ Åpen/Sikker tilgang side 8 Hvem

Detaljer

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Nordisk Adressemøte / Nordic Address Forum, Stockholm 9-10 May 2017 Elin Strandheim,

Detaljer

Denne avtalen regulerer avtaleforholdet mellom deg (Kunden) og Gevir IT drift AS, org.nr. 983 545 416 (Gevir IT drift).

Denne avtalen regulerer avtaleforholdet mellom deg (Kunden) og Gevir IT drift AS, org.nr. 983 545 416 (Gevir IT drift). TJENESTEAVTALE Sist oppdatert: 28.01.2016 Denne avtalen regulerer avtaleforholdet mellom deg (Kunden) og Gevir IT drift AS, org.nr. 983 545 416 (Gevir IT drift). Ved å benytte Gevir IT drift sine produkter

Detaljer

Multi-Faktor Autentisering. Brukerveiledning

Multi-Faktor Autentisering. Brukerveiledning Multi-Faktor Autentisering Brukerveiledning 1 Innhold Innledning... 3 Telefonanrop (standard)... 3 Oppsett... 3 Bruk... 3 Mobil App (valgfri)... 4 Oppsett... 4 Bruk... 5 Multi-Faktor portal...7 Pålogging...7

Detaljer

Konfigurasjon av Eduroam i Windows Vista

Konfigurasjon av Eduroam i Windows Vista Konfigurasjon av Eduroam i Windows Vista Hvordan konfigurere en trådløs oppkobling mot Eduroam i Vista Alle skjermbilder er tatt fra engelsk Windows Vista. Navn og plasseringer av valg vil være tilsvarende

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Magne Rodem og Jan-Erik Strøm 18. juni 2006 Innhold 1 Installasjon av Web Service 3 1.1 Krav........................................... 3 1.2 Installasjon av Sun Java System Application

Detaljer

Søknad om tilskudd til styrking av habilitering og rehabilitering i kommunene Statsbudsjettet 2017 kapittel 762 post 64

Søknad om tilskudd til styrking av habilitering og rehabilitering i kommunene Statsbudsjettet 2017 kapittel 762 post 64 Søknad om tilskudd til styrking av habilitering og rehabilitering i kommunene Statsbudsjettet 2017 kapittel 762 post 64 INFORMASJON OM SØKER En søknad må alltid ha én søker som har ansvaret, selv om flere

Detaljer

2. Domeneklagenemnda Domeneklagenemnda har i alt ni medlemmer. Hver sak skal behandles av tre medlemmer.

2. Domeneklagenemnda Domeneklagenemnda har i alt ni medlemmer. Hver sak skal behandles av tre medlemmer. Saksnummer: DOK 29/09 Klagen gjelder: luftforsvaret.no 1. Sakens parter Klager: Forsvarets logistikkorganisasjon på vegne av Luftforsvaret. Kontaktperson for klager: Bent Jostein Syversen Klagemotpart:

Detaljer

Vask av kjøretøy og eiere mot registeret infotorgkjøretøy

Vask av kjøretøy og eiere mot registeret infotorgkjøretøy Versjon: 1.1 Dato: 24.04.13 evry.com Tjenestebeskrivelse Vask av kjøretøy og eiere mot registeret infotorgkjøretøy Revisjonshistorie Versjon Revisjonsnr. Revisjonsdato Endringer Revidert av 1.0 0 25.02.2013

Detaljer

1. Innledning Vi viser til høringsbrev fra Justisdepartementet datert 4, september 2007.

1. Innledning Vi viser til høringsbrev fra Justisdepartementet datert 4, september 2007. JUSTISDEPARTE MENTET justisdepartementet Lovavdelingen Postboks 8005 Dep NO-0030 OSLO AK3NR : 2,9 OKT 22V A ont ER WK,PR, -: ARKIVKODE: Deres ref./your ref.: 20070591 I EO MHG/bj Vår ref/our ref.: NOA47/07

Detaljer

Avtale om Filtjenester Nettbank Bedrift

Avtale om Filtjenester Nettbank Bedrift Avtale om Filtjenester Del G ns eksemplar Avtaleparter Firmanavn Organisasjonsnummer Postadresse Land Bruker Navn Fødselsnummer Adresse Statsborgerskap Legitimasjon (pass eller lignende) Ansatt i E-post

Detaljer

Legge til, redigere eller slette en leverandør

Legge til, redigere eller slette en leverandør Legge til, redigere eller slette en leverandør Dato: 2016-06-30 Denne veiledningen viser hvordan en legger til, redigerer eller sletter en leverandør (Vendor) eller leverandørkonto (Vendor Account). Veiledningen

Detaljer

Teknisk dokumentasjon for integrasjon. mellom SuperOffice og Visma.net

Teknisk dokumentasjon for integrasjon. mellom SuperOffice og Visma.net Teknisk dokumentasjon for integrasjon mellom SuperOffice og Visma.net Inneholder: Standard oppsett kunde Standard oppsett leverandør Standard oppsett kontaktperson Standard oppsett opprett ny kunde Standard

Detaljer

INTEGRASJONSGUIDE BP CODE Check Point R75.x R76

INTEGRASJONSGUIDE BP CODE Check Point R75.x R76 BRUKERVEILEDNING INTEGRASJONSGUIDE BP CODE Check Point R75.x R76 ÅPEN Versjon: 1.2 Versjonsdato: 30.07.2013 Buypass AS Nydalsveien 30A, PO Box 4364 Nydalen Tel.: +47 23 14 59 00 E-mail: kundeservice@buypass.no

Detaljer

Monitoring water sources.

Monitoring water sources. Monitoring water sources. Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38336681.aspx Ekstern anbuds ID 223314-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Detaljer

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward C13 Kokstad Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward Norsk Innhold 1. Innledning... 2 2. Spørsmål mottatt per 28.11.12...

Detaljer

6105 Windows Server og datanett

6105 Windows Server og datanett 6105 Windows Server og datanett Labøving: DNS-tjener Oppgave a: Klientmaskinens primære DNS suffiks. Windows maskiner i et DNS-domene har ett primært DNS suffiks som angir hvilket DNSdomene maskinen tilhører.

Detaljer