velkomen til économusée bedriftene i nordeuropa Welcome to économusée network, Northern Europe

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "velkomen til économusée bedriftene i nordeuropa Welcome to économusée network, Northern Europe"

Transkript

1

2 velkomen til économusée bedriftene i nordeuropa Eit ÉCONOMUSÉE er ei handverksbedrift som er valt ut på grunn av sitt engasjement for kvalitet og autentisk arbeid. Handverksbedrifta skaper sitt eige driftsgrunnlag ved å produsere brukarvenlege produkt laga etter tradisjonelle metodar og teknikkar, og ved å tilby kvalitetssikra kulturelle opplevingar til alle besøkande. Konseptet er utvikla i Quebec. ÉCONOMUSÉEnettverket, med medlemsbedrifter frå Canada og fleire nordeuropeiske land, er eit samarbeid mellom bedrifter som er interesserte i å ta vare på og formidla tradisjonell dugleik og kunnskap til komande generasjonar. Welcome to économusée network, Northern Europe Developed in Quebec, an ÉCONOMUSÉE is an artisan trade or food product operation which has been selected because of its commitment to quality and authenticity. The artisan business owner makes a living by supplying contemporary products created according to traditional methods and techniques, as well as by offering visitors a high quality cultural tourism experience. With members in Quebec and other Canadian provinces as well as in several Northern European countries, the ÉCONOMUSÉE network is made up of artisan businesses that are interested in conserving and passing on traditional skills to future generations. 1

3 Opplev handverkarane i arbeid! Discover Artisans at work! oppleving Målsetninga med nettverket ÉCONOMUSÉE er å marknadsføre og halde i live tradisjonelle handverksfag og bevare handboren kunnskap. Verksemdene opnar dørene sine for publikum og byr på lærerik og interessant oppleving. Lær om historia deira, dei tradisjonelle produksjonsteknikkane og om moderne produkt som gjev ein tilleggsverdi. experience The aim of the ÉCONOMUSÉE network is to promote and keep alive traditional crafts and knowledge. The enterprises are open to the public, offering an interactive and enriching experience. Learn about their history, traditional production techniques and contemporary products stamped with originality. steg for steg six step Tour Du får og med deg produksjon, design og oppleving. Alt dette kan du følgje tilrettelagt steg for steg etter ÉCONOMUSÉE-konseptet. Explore the production, design, and the experience according to the six-step components of an ÉCONOMUSÉE. 1. Resepsjonen/Reception Handverket og dagens handverkarar vert presentert Area showcasing the craft and today`s artisan 2. Produksjonslokale/Workshop Sjå handverkarane i arbeid See the artisans at work in their workshop 3. Utstillingsområde/Exhibition Historia bak produksjonen vert forklart og vist fram gjennom tekst, bilete og gjenstandar Exhibition area, explaining the history of the artisan through text, images and artefacts 4. Moderne/Comptemporary design Område for oppdatering og nyskaping The craft in the modern world 5. Dokumentasjon/Documentation Les handverkslitteratur og lær meir om faget Read and learn more about the artisan craft 6. butikk/shop Butikk med tradisjon og nyskaping Shop with traditional and innovative products 2 3

4 économusée-nettverket i noreg économusée network norway Side 6 aurland skofabrikk Side 12 treskjeratunet 5745 Aurland Tlf aurlandskoen.no The Shoemaker Aurland skofabrikk 5713 Vossestrand Tlf treskjerartunet.no The Woodcarvers Treskjerartunet, My rk dalen Side 8 OselVArverkstaden Side 14 stine hoff kunstglass Hamnevegen 41 Postboks Os Tlf oselvarverkstaden.no oselvarverkstaden.no Øvre Hopsnesveg Paradis Bergen Tlf: stinehoff.no Stine Hoff Kunstglass The Boat builder Oselvarverkstaden The Glass blower Side 10 fjordtønna 5650 Tysse Tlf fjordtynna.no The Small barrel maker Fjordtønna 4 5

5 Aurland Skofabrikk 5745 Aurland Tlf Aurland Skofabrikk Alle handverkarane ved skofabrikken er involverte i heile prosessen med å skape dei beste Aurlandsko og andre relaterte lærprodukt basert på kvalitet og tradisjon. Dei vil saman kunne gi deg ei stor og lærerik oppleving når du vitjar Aurlandskoen économusée. Fabrikken er representant for ein viktig del av industrihistoria og kulturhistoria i Noreg. Skofabrikken ligg sentralt til på Aurlandsvangen og vart bygd som eit kombinert bustad og produksjonslokale, noko det har vore tradisjon for å gjere i Aurland. Utstillingsområdet og butikken er i fyrste høgd. Kjellaretasjen vert i dag brukt som produksjonslokale. Her kan du oppleve heile produksjonsprosessen; frå læret blir skore til, slipt, sydd og til solen blir limt på. Her føregår også belteproduksjon. Kom og opplev ÉCONOMUSÉE i Aurland og få kunnskap om skoproduksjon ved den siste ordinære skofabrikken i Noreg i sitt slag! shoemaker ÉCONOMUSÉE into a learning experience of their craft. The Aurland Shoe workshop, represents an important part of the industrial and cultural history of Norway. It is located in the centre of the village og Aurland, close to the sea and it is a combined home and workshop, which was a common arrangement in Aurland. The exhibition area and shop is on the first floor, whereas the ground floor showcases the production process. Here you can learn all about the production; from the cutting, grinding and sewing of the leather, to the fixing of the sole. Belt production is showcased as well as the opportunity to buy various leather artefacts. Come and meet the artisans of shoe making, follow the steps of the production process and discover important elements of their historic craft! This team of artisan shoemakers are dedicated to the production of the exclusive Aurland shoe and other related leather artefacts of quality and tradition. Together they make your visit to the opningstid/opening hours 22 aug - 2. mai: mån- fre, lau / sat mai - 6 aug: mån- fre, lau / sat Gruppe ved avtale. Group visits by appointment 7

6 OselVArverkstaden Hamnevegen 41, Postboks 84, 5202 Os Tlf Come and meet the artisans of boatbuilding at Os and learn about the craft and the usage of the Oselvar, Norway s national boat. oselvarverkstaden Oselvarverkstaden inviterer deg til å koma og oppleva den tradisjonsrike båtbygginga. Du kan bestilla deg ein båt, som vert tilpassa nett det du skal bruka han til, eller du kan kjøpa ymse tilfang, kunst eller litteratur som har med Oselvaren å gjera. Oselvarverkstaden byggjer båtar som har ein nær 2000 år gammal tradisjon i Hordaland. Båtbyggjarkunnskapen er overført frå generasjon til generasjon sidan lenge før vikingtida. Møtet med båtbyggjarane og utstillinga på Oselvarverkstaden vil gje deg ei oppleving av historia om bygging og bruk av Oselvaren. Harald Dalland er meisteren som dei yngre båtbyggjarane har lært hos. Dei andre båtbyggjarane er Leif Harald Amundsen, Berit Synnøve Osmundsen og Maik Riebort. Åsmund Lien er dagleg leiar. Oselvarverkstaden ligg i Os sentrum, ved munningen av Oselva, som gav båten namn for 250 år sidan. Verkstaden vart sett i drift i 1997, med det føremålet å berga den gamle handverkskunnskapen. The Oselvar workshop invites you to discover the traditional craft of boat building. You can order a new boat that can be adjusted exactly to you specifications, or you may prefer to buy various items for the boat, artist products or literature that has to do with the Oselvar boat. The oselvar workshop builds boats that have an almost 2000 year tradition in Hordaland. Boat building knowledge has been transferred between the generations since long before the Viking age. Your meeting with the boat builders and the exhibition at the Oselvar workshop will give you a learning experience of the history about boat building and the use of the Oselvar throughout history. Harald Dalland is the master of the craft. He has passed the knowledge on to the younger boat builders at the workshop. The boat builders of today are Leif Harald Amundsen, Berit Synnøve Osmundsen and Maik Riebort. Åsmund Lien is the workshop director. The Oselvar workshop is located at Os centre, by the mouth of the river Os, which gave the name to the boat 250 years ago. The workshop was established in 1997 with the aim of preserving the old artisan craft of boat building. Kom og opplev ÉCONOMUSÉE i Os og få kunnskap om bygging og bruk av Oselvaren, Noregs nasjonalbåt. opningstid/opening hours Mån - fre Omvisingar kan avtalast både innanfor og utanfor desse tidene. Visits can also be made by appointment 8 outside of these hours. 9

7 FJORDTØNNA 5650 Tysse Tlf / fjordtønna Fjordtønna byggjer på gamle tradisjonar. Fram til starten av førre hundreår var tønner i alle moglege storleikar den absolutt dominerande emballasjen, både for matvarer og andre produkt. Bøkring har vore kjent i Noreg i mange hundre år. I fiskerinasjonen Noreg fann me bøkkerverkstader langs heile kysten, men òg innlandet kjende til kunsten, både med å lage store og små tønner. I dag er det ein handfull att. Såleis er Fjordtønna i dag ein viktig tradisjonsberar, som òg tar vare på naudsynt kunnskap om handverket. Odd Magnar, Hjørdis og Johannes Tysse eig og driv familieverksemda Fjordtønna. I 1998 tok dei opp tradisjonsyrket bøkring og spesialiserte seg på å lage små tønner. Produksjonen går føre seg på familiegarden til Johannes. Her har det vore tradisjonell vestnorsk gardsdrift i mange generasjonar. Alle naturressursar har vore nytta og tekne i bruk, frå fiske i fjorden til stølsdrift i utmarka. Ein vestlandsbonde skal vere sjølvhjelpen på alle felt; såleis er Johannes agronom, fiskar og snekkar i tillegg til at han òg er lærar. Fjordtønna is based on old traditions; until early in the 19th century, barrels of all sizes were the main containers for storing food and Du er alltid velkommen til oss på Tysse There is always a warm welcome awaiting you at Tysse other products. Coopering has been known in Norway for centuries. In such a fish-based economy, there were cooperages all along the coast and even in the hinterland they practised the craft of making small and big barrels. Today there are very few coopers left and Fjordtønna represents an important tradition where they maintain the passion, the knowledge and skills of the craft. Odd Magnar, Hjørdis and Johannes Tysse own and operate the Fjordtønna company. In 1998 they started the modernised cooperage business specialising in miniature barrels. The production takes place at their farm where generations of the Tysse family have made a living from traditional west coast hill farming. All natural resources were utilised at the farm, from fishing in the fjords to summer farming. A west coast farmer must be self-sufficient. Johannes is an agriculturalist, fisherman and carpenter, in addition to being a teacher. opningstid/opening hours Mai-aug, ty / Tue & tor / Thu: Gruppe ved avtale. Group visits by appointment. Vi er til vanleg på plass mellom alle kvardagar, og du er då alltid velkommen. Vil du vera sikker på å finna folk ring oss eller berre kom innom når det passar. We are usually here between everyday and you are always welcome. To be sure, call us first or just pop by

8 treskjerartunet 5713 Vossestrand Tlf / treskjerartunet Den skulpturelle treskjeringa har ein lang tradisjon i Myrkdalen og på Voss. Her er det ei rik historie om treskjering å hauste av og distriktet har hatt mange meisterar i det stolte handverksfaget. Treskjerartunet vart skapt av Sjur Mørkve ( ) og dei mest kjende av figurane hans er stilt ut i ÉCONOMUSÉE, som til dømes den første geitebukken han skar som 12 åring, den kjære kløvhesten og nøtteknekkaren. Hans kunstnariske arv er teken vare på av hans næraste familie. I dag er det særs få som har treskjering som næringsverksemd. Treskjerartunet er difor ein viktig tradisjonsberar som tek vare på naudsynt kunnskap og formidling av det viktige handverket. Arne Mørkve har vore treskjerar sidan Han har spesialisert seg på å skjera dyr. Bergfrid Mørkve byrja med treskjering i ungdomsåra. Ho likar å laga menneskefigurar med karakter og sjel mens Geir Nymark er ein røynd treskjerar, som òg har vidareutvikla kunstuttrykka inn i grafisk arbeid. Sculptural woodcarving has a long tradition in Myrkdalen and Voss where the district has had many master woodcarvers. Treskjerartunet was established as a workshop by Sjur Mørkve ( ). His most famous artifacts are exhibited in the ÉCONOMUSÉE like his very first woodcarving of a goat when he was 12 years old; as well as the lovely horses and famous nutcrackers. His legacy is well taken care of by the next generation. Today, there are very few people with woodcarving as their profession, therefore Treskjerartunet is an important carrier of the tradition, which protects the knowledge and interpretation of this craft heritage. Arne Mørkve has been a wood carver since 1989 and specializes in carving animals. Bergfrid Mørkve has been a woodcarver since her youth and creates figures with character and soul, whilst Geir Nymark, an experienced wood carver, has also further developed his creativity into graphical forms. opningstid/opening hours Mån - fre: Laurdag og helgedagar fleksibelt / Sat & holidays flexible: Ring Gruppe ved avtale. Group visits by appointment. Vi er til vanleg på plass og du er då alltid velkommen. Vil du vera sikker på å finna folk ring oss. eller berre kom innom når det passar. We are usually here and you are always welcome. To be sure, call us first or just pop by

9 stine hoff kunstglass Øvre Hopsnesveg 2, 5232 Paradis-Bergen Tlf: / stine hoff kunstglass Stine Hoff kunstglass économusée er i eit vakkert moderne verkstadbygg spesialdesigna til formålet på Hop, i nærleiken av Troldhaugen Edvard Grieg museum. Glasproduksjon og den frie glasblåsinga har ei lang og spanande historie. I romartida spreidde kunnskapen om glasframstilling seg langs handelsvegane i områda nord for Middelhavet til dagens Europa. Det er også funne glas i Noreg som er datert til folkevandringstid, merovingartid og vikingtid. Mange av desse glasa er etter alt å dømme blåse og dreve på liknande måte som vi kan sjå her i glashytta. Stine Hoff er ein anerkjent glaskunstnar og ho er først og fremst opptatt av den klassiske/ tradisjonelle glasblåsarkunsten, sjølv om ho også nyttar seg av andre teknikkar. Stine lagar drikkeglas i mange former og variantar, skåler, lysestakar, fat etc. Ho er opptatt av at det ho lagar skal vere funksjonelt og med eit enkelt og moderne uttrykk. Stine ivrar for at glasblåsarfaget vert ført vidare og har difor lærlingar med seg i produksjonen. The production of glass and the free blowing craft techniques have a long and exciting history. In the Roman era the knowledge of glassblowing spread along the trading routes in the areas north of the Mediterranean, into today s Europe. We have also found glass in Norway dated to the migration period in Europe, the Merovingian and Viking age. Many of these glass products have been blown and pressed according to the same glassblowing techniques as are practiced today at the Stine Hoff workshop. Stine Hoff is an acknowledged glassblowing artisan since She is first and foremost in the classic and traditional art of glassblowing, although she also makes use of other techniques. Stine makes drinking tablets in many forms and varieties, bowls and candlesticks etc. She is dedicated to functional products and simple modern expressions. Stine is also concerned that the craft is being taken care of into the future and she therefore has trainees with her in the production. Stine Hoff Glassblower ÉCONOMUSÉE is in opningstid/opening hours a modern and beautiful building at Hop, very Verkstaden / workshop: Mån - fre close to the Troldhaugen Edvard Grieg museum. Gruppe ved avtale. Group visits by appointment Butikken / shop: Nedre Korskirkeallmenning Mån - fre & lau/sat

10 ÉCONOMUSÉE-opplevinga er... Å få kommunisere med handverkarar som er stolte av handverket sitt Å auka kunnskapen og få utvida forståinga i eit dynamisk miljø Å kunne beundre dugleik, og få ein inspirerande oppleving Å hauste frå eit kvalitetsikra opplevingskonsept utvikla av profesjonelle fagfolk Å få kjøpe unike og ekte i produkt som er handverksmessig laga og selde på staden The ÉCONOMUSÉE experience is... Conversing with artisans who are dedicated to their craft Enhancing your knowledge and broadening your horizons in a dynamic environment Admiring traditional skills and enjoying an inspirational experiencing Benefitting from a concept developed by professionals based on certified standards Purchasing contemporary products inspired by tradition ÉCONOMUSÉE network 16

11 SO GN D A L LA V IK V IK A ur land s k ofabr ik k T r es k jer ar tunet, M yr k dalen urla ndsk fabro ik A V O SS Stine H o ff K u ns tglas s BE R GE N Fjo r dtønna Fjordt łna N O R H E IM SUN D StineH ofk unstg las O s elvar ver k s taden selva verks taden O Tresk jeratu net,m rkdy alen FL ÅM

sigmund aarseth Norway Painted in Light and Color written by Marit Aarseth Design & reproductions by Gudmund Aarseth

sigmund aarseth Norway Painted in Light and Color written by Marit Aarseth Design & reproductions by Gudmund Aarseth Å få vera med på dette spanande prosjektet er noko eg er verkeleg glad for. Etter fleire andre bokutgjevingar, kjem endeleg ei bok med det som eg vil kalle hovudyrket hans far, friluftsmålar som fester

Detaljer

Praying for a better future. I bønn for en bedre framtid. The Roma Outreach 2011. Arbeid blant romfolket 2011

Praying for a better future. I bønn for en bedre framtid. The Roma Outreach 2011. Arbeid blant romfolket 2011 Praying for a better future The Roma Outreach 2011 I bønn for en bedre framtid Arbeid blant romfolket 2011 MILJØMERKET 241 Trykksak 709 Frelsesarmens sosialtjeneste 2011 Fotografer: Layout: Trykk: Side

Detaljer

Forord. Bergen, 16.mai.2011. Synnøve Kvile

Forord. Bergen, 16.mai.2011. Synnøve Kvile Abstract The Cultural Rucksack (TCR) is an arrangement whereby pupils meet art and culture. This means that choices have been considered and made as to how art and culture should be presented to children

Detaljer

Den offentlege forvaltninga av reindrifta

Den offentlege forvaltninga av reindrifta Sigrid Skålnes Den offentlege forvaltninga av reindrifta - omdømmeundersøkinga Den offentlige forvaltningen av reindrifta Sigrid Skålnes Den offentlige forvaltninga av reindrifta - omdømmeundersøkinga

Detaljer

Rapport nr. 3-2001. Ingun Grimstad Klepp. Avhending sett i forhold til kvinners klesvaner

Rapport nr. 3-2001. Ingun Grimstad Klepp. Avhending sett i forhold til kvinners klesvaner Rapport nr. 3-2001 Ingun Grimstad Klepp Avhending sett i forhold til kvinners klesvaner SIFO 2001 Rapport nr. 3-2001 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg B Postboks 4682 Nydalen

Detaljer

DEN GYLDNE OMVEI INDERØY - gjelder 2014

DEN GYLDNE OMVEI INDERØY - gjelder 2014 DEN GYLDNE OMVEI INDERØY - gjelder 2014 DEN GYLDNE OMVEI - er en veistrekning, et kulturlandskap, et andelslag Veistrekningen går gjennom et vakkert kulturlandskap i Inderøy kommune i Nord-Trøndelag. Andelslaget

Detaljer

Norsk olje gjennom 1000 år

Norsk olje gjennom 1000 år 1000 1000 years Norsk olje gjennom 1000 år A Thousand Years of Norwegian Oil Lofoten som global tranprodusent Ottar Schiøtz Lofoten as global manufacturer of cod liver oil 1 Lofoten som global tranprodusent

Detaljer

Mer enn bare fotball... More than just football... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball. An evaluation of the Salvation Army s Street soccer

Mer enn bare fotball... More than just football... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball. An evaluation of the Salvation Army s Street soccer Mer enn bare fotball... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball More than just football... An evaluation of the Salvation Army s Street soccer Lena Sayed 1 Forord Frelsesarmeens gatefotball er et lavterskeltilbud

Detaljer

S O LV E I G A A L B E R G

S O LV E I G A A L B E R G S O LV E I G A A L B E R G p å v e i g j e n n o m / p a s s i n g t h r o u g h FORORD I utarbeidelsen av På vei gjennom har jeg tatt utgangspunkt i Kunsthallen som størrelse og rom. Jeg ville ta et grep

Detaljer

Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2013/2014. Universitetet for miljø- og biovitenskap Norwegian University of Life Sciences

Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2013/2014. Universitetet for miljø- og biovitenskap Norwegian University of Life Sciences Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2013/2014 Universitetet for miljø- og biovitenskap Norwegian University of Life Sciences Velkommen til UMB! Vi er utrolig stolte og glade for at

Detaljer

NIBR-rapport 2009:34. Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo. De unge stemmene. Innflytelsesorgan for barn og unge i kommuner og fylker

NIBR-rapport 2009:34. Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo. De unge stemmene. Innflytelsesorgan for barn og unge i kommuner og fylker Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo De unge stemmene Innflytelsesorgan for barn og unge i kommuner og fylker De unge stemmene Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo De unge stemmene Innflytelsesorgan for barn og

Detaljer

LINDA LIEN. Kunsthøgskolen i Bergen, Avd. design, fagområde for visuell kommunikasjon. www.visuellidentitet.no

LINDA LIEN. Kunsthøgskolen i Bergen, Avd. design, fagområde for visuell kommunikasjon. www.visuellidentitet.no Identitetsdesign for geografisk avgrensa område: den kollektive stadsidentiteten i den personlege merkevarebygginga si tid LINDA LIEN Kunsthøgskolen i Bergen, Avd. design, fagområde for visuell kommunikasjon.

Detaljer

SAMISK OPPLÆRI G U DER LK06-SAMISK

SAMISK OPPLÆRI G U DER LK06-SAMISK ordlandsforskning F-rapport nr. 3/2009 Samisk opplæring under LK06-samisk. SAMISK OPPLÆRI G U DER LK06-SAMISK Analyse av læreplan og tidlige tiltak for implementering av Karl Jan Solstad (Red.) Mikkel

Detaljer

STØRRELSE. rock 1 noun

STØRRELSE. rock 1 noun rock 1 noun 1 the solid mineral material forming part of the surface of the earth and other similar planets, exposed on the surface or underlying the soil or oceans. rock 1 noun 2 a large piece of such

Detaljer

AntirasisteN. Aldri mer... Nazisme! 10,- kr. C-blad. SOS Rasismes avis nr. 1 2000

AntirasisteN. Aldri mer... Nazisme! 10,- kr. C-blad. SOS Rasismes avis nr. 1 2000 SOS Rasismes avis nr. 1 2000 10,- kr AntirasisteN Aldri mer... Denne avisa hadde du fått gratis tilsendt, hvis du hadde vært medlem av SOS Rasisme. Meld deg inn i dag! side 16 Retur: SOS Rasisme Pb 297

Detaljer

Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge

Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge NIBR-rapport 2012:5 Susanne Søholt Aadne Aasland Knut Onsager Guri Mette Vestby Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts-Norge Andre publikasjoner fra

Detaljer

Den kommersielle ungdomstiden

Den kommersielle ungdomstiden Fagrapport nr. 6-2004 Ragnhild Brusdal Den kommersielle ungdomstiden En studie av forbruket til elever i ungdomsskolen og videregående Fagrapport nr. 6-2004 Tittel Den kommersielle ungdomstiden. En studie

Detaljer

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Institutt for bygg, anlegg og transport

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Institutt for bygg, anlegg og transport NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Institutt for bygg, anlegg og transport Max Ingar Mørk Før tårnene faller Om forvaltning, drift, vedlikehold

Detaljer

Ferdsel ut frå fjellnære reiselivsbedrifter. Odd Inge Vistad

Ferdsel ut frå fjellnære reiselivsbedrifter. Odd Inge Vistad 441 Ferdsel ut frå fjellnære reiselivsbedrifter Odd Inge Vistad NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en ny, elektronisk serie fra 2005 som erstatter de tidligere seriene NINA Fagrapport, NINA Oppdragsmelding

Detaljer

Kjøpepress... hva er det for noe?

Kjøpepress... hva er det for noe? Arbeidsrapport nr. 4-1998 Ardis Storm-Mathisen Kjøpepress... hva er det for noe? Et forprosjekt om klærs betydning blant 13-åringer SIFO 2005 Arbeidsrapport nr. 4-1998 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING

Detaljer

Politiarbeid i et multietnisk samfunn. Ulike erfaringer fra engelsk politi

Politiarbeid i et multietnisk samfunn. Ulike erfaringer fra engelsk politi Politiarbeid i et multietnisk samfunn Ulike erfaringer fra engelsk politi KONFERANSE PÅ POLITIHØYSKOLEN I OSLO 19. OKTOBER 2006 Arrangert av: OMOD (Organisasjonen mot offentlig diskriminering) All Sports

Detaljer

Fortett med vett Eksempler fra fire norske byer. Jon Guttu Lene Schmidt

Fortett med vett Eksempler fra fire norske byer. Jon Guttu Lene Schmidt Fortett med vett Eksempler fra fire norske byer Jon Guttu Lene Schmidt 1 Forord I denne eksempelsamlingen presenteres resultatene fra en undersøkelse av uterommene i 27 nye byboligprosjekter i Trondheim,

Detaljer

VURDERING AV KULTURMILJØET

VURDERING AV KULTURMILJØET Foto: Ann Steindal DEL 2 VURDERING AV KULTURMILJØET 2:1 VERDIAR MÅLSETTING Følgjande kapittel skal definere dei særtrekk og verdiar som gjev verdskulturminnet Bryggen universell verdi. Ei slik vurdering

Detaljer

Når skal jeg flytte hjemmefra?

Når skal jeg flytte hjemmefra? Marit Ekne Ruud Siri Nørve Når skal jeg flytte hjemmefra? Erfaringer med boliganskaffelse for ungdom med utviklingshemming Når skal jeg flytte hjemmefra? Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2008:15

Detaljer

FINN MORTENSEN SYMPHONY PEZZO ORCHESTRALE EVOLUTION PER ORCHESTRA MÜNCHNER RUNDFUNKORCHESTER TERJE MIKKELSEN, CONDUCTOR

FINN MORTENSEN SYMPHONY PEZZO ORCHESTRALE EVOLUTION PER ORCHESTRA MÜNCHNER RUNDFUNKORCHESTER TERJE MIKKELSEN, CONDUCTOR FINN MORTENSEN SYMPHONY PEZZO ORCHESTRALE EVOLUTION PER ORCHESTRA MÜNCHNER RUNDFUNKORCHESTER TERJE MIKKELSEN, CONDUCTOR Symfoni, op. 5 On 26 April 1954 Finn Mortensen made his public début as a composer

Detaljer

Culture Segments. Det nye segmenteringssystemet. kultur- og kulturarvorganisasjoner

Culture Segments. Det nye segmenteringssystemet. kultur- og kulturarvorganisasjoner Culture Segments Det nye segmenteringssystemet for kunst-, kultur- og kulturarvorganisasjoner The new segmentation system for arts, culture and heritage organisations Norsk / Norweigan is the new international

Detaljer

the view was all in lines

the view was all in lines PIANO Pianist Kenneth Karlsson invites Rolf Wallin and Asbjørn Schaatun, two Norwegian composers of truly European format, to join in close combat with one the major works of expressionism, the revolutionary

Detaljer

Folkehelse og forebygging. Målgrupper og strategier i kommuner og fylkeskommuner

Folkehelse og forebygging. Målgrupper og strategier i kommuner og fylkeskommuner Marit K. Helgesen Hege Hofstad Lars Christian Risan Ingun Stang Grete Eide Rønningen Catherine Lorentzen Folkehelse og forebygging. Målgrupper og strategier i kommuner og fylkeskommuner Folkehelse og forebygging.

Detaljer

Mellom Nar og New York

Mellom Nar og New York Mellom Nar og New York Ein studie av innverknaden migrasjonen har på indiansk identitet og bruk av kichwa hjå ungdom i Cañar, Ecuador. Hildegunn Stokke Juni 2011 Abstract This work explores the effects

Detaljer

Aktør- og markedsanalyse av Inn på tunet

Aktør- og markedsanalyse av Inn på tunet RAPPORT 2013 4 Aktør- og markedsanalyse av Inn på tunet Anne Strøm Prestvik Ingunn Nebell Ivar Pettersen Serie NILF-rapport Redaktør Agnar Hegrenes Tittel Forfattere Anne Strøm Prestvik, Ingunn Nebell,

Detaljer