Bente Abrahamsen Yrkesinnsats og karriereutvikling: En studie av et utdanningskull hjelpepleiere

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bente Abrahamsen Yrkesinnsats og karriereutvikling: En studie av et utdanningskull hjelpepleiere"

Transkript

1 Bente Abrahamsen Yrkesinnsats og karriereutvikling: En studie av et utdanningskull hjelpepleiere Institutt for samfunnsforskning Oslo 2000

2 Innhold Forord 9 1 Innledning Kvinners yrkesløp i et kontekstuelt perspektiv 13 En kontekstuell livsløpsmodell 15 Yrkesinnsats og karriereutvikling Livsløpsperspektiv 18 Flere livsfaser 19 Yrkesløp og yrkesoverganger En studie av et utdanningskull hjelpepleiere 21 Sammenligning av hjelpepleiere og sykepleiere Den videre organiseringen av avhandlingen 24 2 Hjelpepleieryrkets fremvekst og utvikling Innledning Et yrke i vekst 28 Erobring av nye arbeidsområder Rekruttering - en sammensatt gruppe 33 Kvinner og menn velger ulike arbeidsområder 35 Sosial bakgrunn 37 Alder og livssituasjon blant nyutdannede 39 Forventninger til yrket 43 3 Teoretiske perspektiver på hjelpepleieres yrkestilknytning over livsløpet Innledning En kontekstuell livsløpsmodell 46

3 Yrkesinnsats og karriereutvikling: En studie... Familien 49 Velferdsstaten 50 Arbeidslivet 52 Strukturelle og kulturelle trekk ved yrke og arbeidsplass Kvinners holdninger og preferanser 59 Primærsosialisering 59 Sosialisering i arbeidslivet Livsløpsperspektivet 63 Intrakohort-analyse 65 Livsløp og tid; alders-, kohort- og periodeeffekt Velferdsstatens utvikling og modernisering av kvinnerollen 68 Moderniseringsprosessen blant kvinner 68 Behovet for kvinnelig arbeidskraft 69 Familie- og likestillingspolitikk 71 Hjelpepleieryrket som arbeidsmarked og arbeidsplass Innledning Et yrkesarbeidsmarked 75 Variert og geografisk desentralisert 76 Få karrieremuligheter, 78 Lukkede posisjoner 79 Tilbud og etterspørsel etter deltidsarbeidskraft Hjelpepleieryrket som arbeidsplass 81 Store belastninger og liten innflytelse Belastningsstruktur 86 Arbeidsområde 86 Arbeidstidsordning Pleiekulturen 91 En familieorientert yrkeskultur Arbeidsvilkår knyttet til familievennlighet, helsemessige belastninger og mulighet for egenutvikling 94 Familievennlighet 95 Helsemessige belastninger 97 Mulighet til egenutvikling Analysemodellen 100

4 Innhold Data og metode Innledning Om undersøkelsene 104 Hjelpepleierundersøkelsen 104 Sykepleierundersøkelsen 105 Begrensninger ved undersøkelsene Variablene Statistiske metoder 112 Familie og yrkesinnsats Innledning Kvinners yrkesdeltakelse og arbeidstid over livsløpet Hjelpepleieres familieutvikling og yrkesmønster 118 Ett utdanningskull hjelpepleiere - kvinner og menns yrkesmønster 120 Hjelpepleierløp 1: yrkesutdanning før familiedanning Hjelpepleierløp 2: familiedanning før yrkesutdanning Utdanningsnivå uten betydning? En sammenligning av hjelpepleiere og sykepleiere Samlet innsats i yrke og arbeidsliv Individuelle hjelpepleierløp 141 To hovedtyper av hjelpepleierløp 142 Delmoderniserte kvinner? Oppsummering 148 Arbeidsvilkår og yrkesinnsats Innledning Teoretisk bakgrunn og formulering av forskningsspørsmål 151 Arbeidsbelastninger og livsfase 152 Arbeidstidsordning og arbeidstid 154 Utviklingsmuligheter som motiverende effekt? 155 Familiesituasjon og yrkesinnsats Faktorer som bidrar til redusert yrkesinnsats 158 Første barnefødsel et vendepunkt 159

5 Yrkesinnsats og karriereutvikling: En studie... Deltidsarbeid som økonomisk tilpasning 169 Arbeidsbelastninger viktig for deltidsarbeidende 170 Turnus og deltid - en stabiliserende kombinasjon 173 Redusering av arbeidstid - et resultat av få utviklingsmuligheter? 175 Kulturelle normer og yrkesinnsats Oppsummering Karriereutvikling 1: Oppadgående mobilitet i yrke og arbeidsliv Innledning Tidligere studier Teoretisk bakgrunn og drøfting av forskningsspørsmål. 185 Pleiesektorens to karriereveier 187 Arbeidsgivers rangering av utøvere 188 Mulighetsstrukturens innhold og pleieres karrierevalg Oppadgående mobilitet i yrke og arbeidsliv de første 13 årene 192 Best karrieremuligheter innenfor eller utenfor yrket? Yrkesforskjeller Faktorer som har betydning for oppadgående mobilitet 196 Kjønnsforskjeller 197 Tidligere yrkesinnsats som forklaring på kjønnsforskjeller? 201 Mulighetsstruktur og kjønnsforskjeller 203 Favorisering eller ulik søkeradferd? 205 Arbeidsbelastninger og karriereutvikling 207 Livsfaserelatert mobilitet Oppsummering Karriereutvikling 2: Mobilitet ut av yrket Innledning Tidligere studier Teoretisk bakgrunn og drøfting av forskningsspørsmål. 216 Mulighetsstruktur og kjønnsforskjeller i yrkesavgang Betydning av arbeidsbelastninger 218

6 Innhold 9.4 Yrkesavgang blant pleiere de første 13 årene 220 Hjelpepleiere i andre yrker 220 Hjelpepleieryrket - ikke for menn og kvinner uten barn? 224 Hjelpepleiere større yrkesavgang enn sykepleiere Faktorer som fremmer overgang til andre yrker 230 Ansiennitet, alder eller familiefase? 231 Arbeidsbelastninger og yrkesavgang 232 Mulighetsstrukturens betydning for å krysse yrkes- og sektorgrenser 235 Sosial bakgrunn og karriereutvikling Oppsummering Avslutning: sammenfatning og drøfting Sammenfatning av hovedfunn 242 Delmoderniserte kvinner eller yrkestilpassede kvinneløp? 243 Arbeidsbelastninger har konsekvenser 245 Arbeidstidsordningen i pleiesektoren - ikke bare en ulempe? 248 Mulighetsstruktur - viktig både for yrkesinnsats og karriereutvikling? Hva kan vi lære av resultatene? 253 Arbeidsvilkår og hjelpepleieres yrkesløp 253 Nye hjelpepleiere - nye hjelpepleierløp? 255 Arbeidsvilkår og utforming av kvinners familieog yrkesrolle Videre forskning 261 Vedlegg 263 Litteratur 303

Søkelys på arbeidsmarkedet 1/2000 nettversjon

Søkelys på arbeidsmarkedet 1/2000 nettversjon INSTITUTT FOR SAMFUNNSFORSKNING Søkelys på arbeidsmarkedet 1/2000 nettversjon Sykepleiermangelen Utdanning - lønner det seg? Lønnsutvikling for lærere Europeisk integrasjon og arbeidsmarkedspolitikk Det

Detaljer

Teknas politikkdokument om arbeidsliv

Teknas politikkdokument om arbeidsliv Teknas politikkdokument om arbeidsliv Vedtatt av Teknas hovedstyre 05.05. 2014 Teknas politikkdokument om arbeidsliv Tekna mener: Arbeidslivet skal være tilpasset ulike livsfaser Pensjonssystemet må gi

Detaljer

GODT SIKRET? Tone Fløtten. Kvinners økonomiske og sosiale sikkerhet FAFO

GODT SIKRET? Tone Fløtten. Kvinners økonomiske og sosiale sikkerhet FAFO Tone Fløtten GODT SIKRET? Kvinners økonomiske og sosiale sikkerhet FAFO Tone Fløtten GODT SIKRET? Kvinners økonomiske og sosiale sikkerhet FAFO-rapport nr. 116 @ Fagbevegelsens senter for forskning, utredning

Detaljer

SOR-konferanse Bergen 05.11.2010

SOR-konferanse Bergen 05.11.2010 SOR-konferanse Bergen 05.11.2010 Leif Moland, Fafo: Hvorfor prøve ut nye arbeidstidsordninger? Og hvordan gå fram for å lykkes? Disposisjon 1.Hvorfor prøve ut nye arbeidstidsordninger? Hva slags arbeidsliv

Detaljer

Vibeke Opheim. utdanning og sosial bakgrunn. NIFU skriftserie nr. 16/2002

Vibeke Opheim. utdanning og sosial bakgrunn. NIFU skriftserie nr. 16/2002 Vibeke Opheim Kostbar kunnskap Fordeling og tilbakebetaling av studielån etter inntekt, utdanning og sosial bakgrunn NIFU skriftserie nr. 16/2002 NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning

Detaljer

Arbeidslivsforskning. Forskningsprogrammer

Arbeidslivsforskning. Forskningsprogrammer Arbeidslivsforskning Forskningsprogrammer 3 22 Om arbeidslivsforskning Kontakt, programstyre Artikler 4 9 12 16 Et arbeidsliv for alle? Hva er nytt med «det nye arbeidslivet»? Finnes det en vei ut av tidsklemma?

Detaljer

Helse og frafall i videregående opplæring

Helse og frafall i videregående opplæring Helse og frafall i videregående opplæring Underlagsrapport til Sosial ulikhet i helse: En norsk kunnskapsoversikt Heidi Bergsli Sosialforsk, Høgskolen i Oslo og Akershus 2013 Innhold Innledning... 3 Rapportens

Detaljer

Fylkesbygget 23.september 2010

Fylkesbygget 23.september 2010 Fylkesbygget 23.september 2010 Arbeidsmarkedet som premiss ved valg av yrke og utdanning - framtidig behov for arbeidskraft og kompetanse - kompetansesamfunnet og kvalifisering som arbeidsmarkedspolitisk

Detaljer

Der arbeidslivet møter familielivet.

Der arbeidslivet møter familielivet. Der arbeidslivet møter familielivet. En kvalitativ studie om hvordan en bedrifts fleksible ordninger fungerer for mødre og fedre i det grenseløse arbeidslivet. Gry Cecilie Høiland Masteroppgave Sosiologisk

Detaljer

Helsefagarbeiderutdanning for voksne

Helsefagarbeiderutdanning for voksne RAPPORT 25/2010 Helsefagarbeiderutdanning for voksne Håkon Høst Ni NIFU STEP Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167 Oslo Rapport 25/2010 ISBN 978-82-7218-692-9

Detaljer

HMS. Tilrettelegging. Senior/eldre. Barnepass Kompetansebehov Tekniske hjelpemidler. Fysisk arbeidsmiljø. Psykososialt arbeidsmiljø

HMS. Tilrettelegging. Senior/eldre. Barnepass Kompetansebehov Tekniske hjelpemidler. Fysisk arbeidsmiljø. Psykososialt arbeidsmiljø Sissel C. Trygstad og Mona Bråten Tilrettelegging i arbeidslivet HMS Utstøting Sykefravær IA Senior/eldre Samarbeidsrutiner Fysisk arbeidsmiljø Hjemmekontor Oppfølgingsplan av langtidssykmeldte Barnepass

Detaljer

INNTEKTSPOLITISK DOKUMENT 2012 2014

INNTEKTSPOLITISK DOKUMENT 2012 2014 INNTEKTSPOLITISK DOKUMENT 2012 2014 Innledning YS anser at det er rom for reallønnsøkning i 2012. Norsk økonomi går fremdeles godt, men krisen i internasjonal økonomi gjør situasjonen usikker. Konkurranseutsatt

Detaljer

Forelesning HiO Velferdsfag 27.09.2012, Christer Hyggen (NOVA) LIVSLØP I VELFERDSSTATEN: ARBEIDSLEDIGHET, SYKDOM & UFØRHET

Forelesning HiO Velferdsfag 27.09.2012, Christer Hyggen (NOVA) LIVSLØP I VELFERDSSTATEN: ARBEIDSLEDIGHET, SYKDOM & UFØRHET Forelesning HiO Velferdsfag 27.09.2012, Christer Hyggen (NOVA) LIVSLØP I VELFERDSSTATEN: ARBEIDSLEDIGHET, SYKDOM & UFØRHET Pensum Gjennomgang i dag Kapittel 12-14 Kapittel 6 Disposisjon 4.10 Velferdssystemets

Detaljer

Inés Hardoy og Pål Schøne Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn: Hvor mye betyr barn?

Inés Hardoy og Pål Schøne Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn: Hvor mye betyr barn? Inés Hardoy og Pål Schøne Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn: Hvor mye betyr barn? Institutt for samfunnsforskning Oslo 2007 ISF 2007 Rapport 2007:3 Institutt for samfunnsforskning Munthes gate 31

Detaljer

Kunnskapsstatus for programmet FARVE (forsøksmidler arbeid og velferd)

Kunnskapsstatus for programmet FARVE (forsøksmidler arbeid og velferd) Kunnskapsstatus for programmet FARVE (forsøksmidler arbeid og velferd) Tema: Å øke den gjennomsnittlige avgangsalderen av Trude Steinum, Anne Inga Hilsen og Helga Bull AFI-notat 10/2007 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS

Detaljer

Fremtidig tilgang på høyt utdannet arbeidskraft i offentlig sektor

Fremtidig tilgang på høyt utdannet arbeidskraft i offentlig sektor ARBEIDSNOTAT 30/2005 Terje Næss Fremtidig tilgang på høyt utdannet arbeidskraft i offentlig sektor En konsekvensanalyse for perioden 2002-2020 NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien

Detaljer

Arbeid, pensjon eller begge deler?

Arbeid, pensjon eller begge deler? Fafo har på oppdrag for Pensjonskontoret undersøkt tidligpensjoneringsbeslutning i kommunal og fylkeskommunal sektor. Hovedformålet har vært å kartlegge og analysere hvilke faktorer som har betydning for

Detaljer

Hvordan beholde, utvikle og overføre kompetanse?

Hvordan beholde, utvikle og overføre kompetanse? 29.11.2012 Hvordan beholde, utvikle og overføre kompetanse? Av Anna Hagen Tønder 1 og Anne Inga Hilsen 2 Det er godt kjent at verden i dag står overfor store demografiske utfordringer. Befolkningen øker

Detaljer

Anne Elisabeth Sjåheim. Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune?

Anne Elisabeth Sjåheim. Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune? Anne Elisabeth Sjåheim Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune? Master i skoleledelse NTNU 2012 FORORD Fire år med deltidsstudier

Detaljer

Frivillig deltid kun et spørsmål om tid?

Frivillig deltid kun et spørsmål om tid? AFI-rapport 4/2014 Cathrine Egeland og Ida Drange Frivillig deltid kun et spørsmål om tid? Arbeidsforskningsinstituttet, r2014:4 i ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS RAPPORTSERIE THE WORK RESEARCH INSTITUTE'S

Detaljer

Arbeidstakere og omsorg for gamle foreldre den nye tidsklemma

Arbeidstakere og omsorg for gamle foreldre den nye tidsklemma Liv og arbeid Delrapport 2 Heidi Gautun Arbeidstakere og omsorg for gamle foreldre den nye tidsklemma Heidi Gautun Arbeidstakere og omsorg for gamle foreldre den nye tidsklemma Delrapport 2 Liv og arbeid

Detaljer

Rapport 7/2006. Inntektsfordeling og inntektsmobilitet pensjonsgivende inntekt i Norge 1971-2003. Ola Lotherington Vestad

Rapport 7/2006. Inntektsfordeling og inntektsmobilitet pensjonsgivende inntekt i Norge 1971-2003. Ola Lotherington Vestad Rapport 7/2006 Inntektsfordeling og inntektsmobilitet pensjonsgivende inntekt i Norge 1971-2003 Ola Lotherington Vestad Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning Ragnar Frisch Centre for

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO HELSEØKONOMISK FORSKNINGSPROGRAM

UNIVERSITETET I OSLO HELSEØKONOMISK FORSKNINGSPROGRAM UNIVERSITETET I OSLO HELSEØKONOMISK FORSKNINGSPROGRAM De syke pleierne En analyse av sykefravær blant sykepleiere og hjelpepleiere Elisabeth Fevang Økonomisk institutt, Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk

Detaljer

Strategier for å rekruttere og beholde arbeidskraft

Strategier for å rekruttere og beholde arbeidskraft Kommunesektoren er som øvrig norsk arbeidsliv preget av stor mobilitet. Spørsmålet er hvordan kommunenes arbeidsgiverpolitikk kan møte konkurransen om arbeidstakere med høy verdi på et eksternt arbeidsmarked.

Detaljer

Lene Bore, Torgeir Nyen, Kaja Reegård og Anna Hagen Tønder. Internopplæring i varehandelen

Lene Bore, Torgeir Nyen, Kaja Reegård og Anna Hagen Tønder. Internopplæring i varehandelen Lene Bore, Torgeir Nyen, Kaja Reegård og Anna Hagen Tønder Internopplæring i varehandelen Lene Bore, Torgeir Nyen, Kaja Reegård og Anna Hagen Tønder Internopplæring i varehandelen Fafo-rapport 2012:23

Detaljer

På vei ut. Hva kjennetegner arbeidstakere på vei ut av arbeidslivet? Sigtona Halrynjo. AFI notat 1/2011

På vei ut. Hva kjennetegner arbeidstakere på vei ut av arbeidslivet? Sigtona Halrynjo. AFI notat 1/2011 På vei ut Hva kjennetegner arbeidstakere på vei ut av arbeidslivet? av Sigtona Halrynjo AFI notat 1/2011 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS NOTATSERIE THE WORK RESEARCH INSTITUTE S OCCATIONAL PAPERS Arbeidsforskningsinstituttet

Detaljer

Økt individualisering og omsorgsrelasjoner i familien

Økt individualisering og omsorgsrelasjoner i familien Heidi Gautun Økt individualisering og omsorgsrelasjoner i familien Omsorgsmønstre mellom middelaldrende kvinner og menn og deres gamle foreldre Doktoravhandling Heidi Gautun Økt individualisering og omsorgsrelasjoner

Detaljer

En analyse av studielånets betydning for husholdningens økonomiske situasjon

En analyse av studielånets betydning for husholdningens økonomiske situasjon Rapport 11/2000 Tilbakebetaling av studielån En analyse av studielånets betydning for husholdningens økonomiske situasjon Vibeke Opheim ISBN 82-7218-436-2 ISSN 0807-3635 GCS AS Oslo - 2000 NIFU Norsk institutt

Detaljer

Vilkår for læring i kommunene

Vilkår for læring i kommunene Tove Mogstad Aspøy Heidi Nicolaisen Torgeir Nyen Vilkår for læring i kommunene En kartlegging av fire arbeidsfelt Tove Mogstad Aspøy, Heidi Nicolaisen og Torgeir Nyen Vilkår for læring i kommunene En

Detaljer

Norsk og internasjonal forskning om yrkesrettet attføring. Institutt for samfunnsforskning Institute for Social Research.

Norsk og internasjonal forskning om yrkesrettet attføring. Institutt for samfunnsforskning Institute for Social Research. RAPPORT 2002:10 Nettversjon Pål Børing Norsk og internasjonal forskning om yrkesrettet attføring Institutt for samfunnsforskning Institute for Social Research ISF 2002 Institutt for samfunnsforskning Munthes

Detaljer