Karl Seglem NyeSongar.no

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Karl Seglem NyeSongar.no"

Transkript

1 Karl Seglem NyeSongar.no Karl Seglem tenor saxophone, goat horn, voice Andreas Ulvo piano Sigurd Hole bass Jonas Howden Sjøvaag drums Desembersongen 7.05 Porten 5.00 Angular momentum 4.00 Din folketone 7.20 Dordei 5.30 Drômvisa 4.35 Nordover 6.00 Inn i juni 8.02 Etter snø (Odda) 5.20 Recorded live in Formannshuset Odda Norway, October , No overdubs. Sound engineer: Audun Strype. Mixed and mastered by Audun Strype and Karl Seglem in Oslo, November 2012 and January All music composed and arranged by Karl Seglem except track 5. by Sigurd Hole, track 6. by Göran Fristorp and track 7. by Andreas Ulvo. Track 5. & 9. by the quartet. Produced by Karl Seglem. Photos by Andreas Ulvo. CD front cover photo by Laila Meyrick, Velour. I would like to thank Eple Trio for magical concert moments since 2009, and for their contribution on this recording. A Big ank You - Tusen Takk Audun Strype, Nina Kongtorp, Odda Kommune and all friends, fans and family. Supported by and thanks to Fond for utøvende kunstnere All rights reserved Tono, Gema no

2 A Grand Piano story e story started around e Steinway factory in Germany delivered its largest grand piano, a Model D, to the Aula, the assembly hall at the University of Oslo. At that time the Aula was perhaps Norway s most important concert hall for classical music and occasional (now legendary) jazz concerts. is grand piano was one of the last that was produced with ivory keys, and it was delivered with a matte finish on one side so that it would not reflect the light when concerts were taped by television cameras. A young Norwegian pianist named Ketil Bjørnstad often came to the Aula, where he enjoyed superb concerts with artists such as Sviatoslav Richter, Daniel Barenboim, Vladimir Ashkenazy, Keith Jarrett, elonius Monk, Emil Gilels, Claudio Arrau, Arthur Rubenstein and Martha Argerich. A surprising number of grand pianos in Norway were given the highest praise by foreign musicians in the 1960s and 70s. Around the same time that Chick Corea and Keith Jarrett played at Arne Bendiksen Studio, Vladimir Ashkenazy declared that the world s best grand piano was found at the Oslo University Aula. I will never forget that grand piano, wrote Ketil Bjørnstad in a little book published in 2011 (Belonging, a book about the eponymous LP album, released in 1974). Ei flygelhistorie Historien startar rundt Steinway-fabrikken i Tyskland leverer sitt største flygel, ein D-modell, til Universitetets Aula i Oslo. I dei tider var Aulaen kanskje Norges viktigaste konsertsal for klassisk musikk, og ein og annan (no legendarisk) jazz-konsert. Flygelet er eit av dei siste som vert produsert med tangentar av elfenbein og det blir levert matta ned på sidene slik at det ikkje skal oppstå refleksar ved ernsyns-opptak. Ein ung norsk pianist med namn Ketil Bjørnstad er ofte i Aulaen på denne tida og opplever fantastiske konserter med nokre av desse: Svjatoslav Richter, Daniel Barenboim, Vladimir Ashkenazy, Keith Jarret, eolonius Monk, Emil Gilels, Claudio Arrau, Arthur Rubenstein, Martha Argerich med fleire. "Forbausande mange flygel i Norge fekk dei beste attestar av utanlandske musikarar på 60- og 70-talet. Omtrent samtidig med at Chick Corea og Keith Jarrett inntok Arne Bendiksen Studio, uttalte Vladimir Ashkenasy at verdas beste flygel antageleg sto i Universitetets Aula i Oslo. Eg kjem aldri til å gløyma det flygelet», skriv Ketil Bjørnstad i ein lita bok han utga i («Belonging», ei bok om plata av samme namn fra 1974). Men i 1965 "forsvann" instrumentet som hadde begeistra eit kresent og interessert musikkpublikum i Oslo. Den etterkvart så vidgjetne biblotekaren Dordei Raaen i industrikommunen Odda i Hardanger, hadde høyrt at Aulaen i Oslo skulle kvitta seg med eit flygel. Gymnaset trengte eit flygel til sin aula. "Litt mindre" aula enn den i Oslo, men like fullt, flygel. Dordei hadde bygt But in 1965 the instrument that had delighted discriminating and attentive music audiences in Oslo disappeared. Dordei Raaen, a librarian in the industrial town of Odda in Hardanger, had heard that the Aula in Oslo was planning to get rid of a grand piano. e local school needed a grand piano in its auditorium. It was somewhat smaller than the hall in Oslo, but a grand piano was what they wanted. Dordei had built up the Odda library to be one of the best in the country, and had her contacts in Oslo. e library in Odda was called Biblis, and was located in the former Town Hall. For reasons we can only guess at, Dordei and Odda received the grand piano as a gift from the Aula. Steinway s Model D no remained at the school in Odda for a long time. e assistant headmaster at what is now Odda Upper Secondary School believes that it was properly cared for. He also remembers that Ketil Bjørnstad played it when he gave a concert at the school. ere were so few people attending the concert that Bjørnstad invited the audience up on stage. ey lit candles, and the concert began. Former pupils at the school in Odda also remember the grand piano, and recall that it was used on many occasions: Christmas programmes, pupils cabarets, sing-alongs, etc. Rumour has it that the grand piano was treated badly, both when being played and when being moved roughly up and down from the stage and into different rooms. Very few people were aware of what sort of instrument they were dealing with.

3 opp biblioteket i Odda til å bli eit av landets aller beste og ho hadde sine kontaktar i Oslo. Biblis heitte biblioteket i Odda og det heldt til i det gamle rådhuset. Av grunnar me berre kan gjetta oss til, fekk Dordei flygelet gratis i gåve frå Aulaen til Odda kommune. Steinway s D-modell nr vart ståande lenge på gymnaset i Odda. Assisterande rektor på det som i dag (2012) heiter Odda vidaregåande skule meiner det vart teke godt vare på! Han hugsar også at Ketil Bjørnstad spelte konsert på det. Då var det så få i salen at Bjørnstad inviterte publikum opp på scena. Dei tente stearinlys, og konserten starta. Tidlegare gymnaselevar i Odda hugsar også flygelet, og at det vart brukt til det meste; juleavslutningar, russerevyar, allsong med meir. Rykta fortel at flygelet vart dårleg handsama. Både slik det vart spelt på, og flytta uvørent opp og ned frå scener og ulike rom. Svært få skjønte kva slags instrument dei hadde ståande. Når stiftinga Formannshuset vart oppretta i 1991(og renoverte salen og huset), gav Odda kommune flygelet til stiftinga. Formannshuset vart drifta som kulturhus fram til 2001, men klarte då ikkje det økonomiske lenger, vart oppløyst og fekk sanert gjelda si av Odda kommune, som vedtok at huset skulle selgast. Det blei solgt til privatmannen Torstein Jensson. Når stiftinga opphøyrte, vart ansvaret for å disponere flygelet gjeve til «Musikkens Venner» som har renovert flygelet. D modell er framleis kommunalt eigd. Der står det. Det har nokre rynker, skråmer og hakk, men responderer varmt og blir no varsamt pleia, stemt og brukt til to-tre konsertar årleg. Når kulturhuset i Odda ein dag blir ferdig skal det dit. Ei innspelingshistorie Våren 2012 er eg i planleggingsfasen av eit nytt album med kvartetten. Eg har planar om å gjera det i Gøteborg - som med 2009-albumet norskjazz.no, men innvilga støtte frå FFUK tilseier at innspeling må skje i Norge. Eg les ein artikkel av Vidar Kvalshaug i Aftenposten i mars 2012 og blir nyfiken, får ein idé. Men det går nokre månader før eg kontaktar Ketil Bjørnstad som då fortel at han skal spela konsert på flygelet igjen den ortande oktober. Han er veldig spent. Me avtaler å halda kontakten. Eg må ta avgjerda om eg skal gå for Odda som opptaks-stad, og turné-legginga får kabalen til å gå opp. Me kan dra rett til Odda og spela inn etter seks konsertar i Norge og Tyskland. Det blir slik. Eg tek sjangsen. Flygelet kan jo ikkje vera direkte dårleg!? Sekstande oktober får eg denne eposten frå Bjørnstad på spørsmålet om han tykkjer at pianoet framleis har noko å gje: "Kjære Karl - Det var helt enormt! Flygelet har det samme fantastiske anslaget og den helt spesielle varmen og fylden. Selvsagt kunne det vært vedlikeholdt bedre, men det holder i massevis. Bare pass på at det er nystemt! Gled dere! Entusiastiske hilsener Ketil" When the foundation Formannshuset (Foreman s House) was established in 1991, and renovated the hall and the rest of the building, the municipality of Odda gave the grand piano to the foundation. Formannshuset operated as a cultural centre until 2001, when it was no longer economically viable. e municipality of Odda restructured its debt, and determined that the building was to be sold. It was purchased by a private buyer, Torstein Jensson. When the foundation was liquidated, responsibility for deciding how the grand piano was to be used was transferred to the association Musikkens Venner ( Friends of Music ), who renovated the instrument. e Model D is still owned by the municipality. ere it stands. It has a few wrinkles, scratches and nicks, but responds with warmth and is now carefully tended and tuned. It is used for two or three concerts a year. When the Odda cultural centre is finished someday it will be moved there. A recording story In the spring of 2012 I was in the planning phase of a new album with the quartet. I planned to record it in Gothenburg, Sweden, as I had done with the 2009 album NORSKjazz.no. However, one of the requirements of the Fund for Performing Artists, who had provided financial support for the project, was that the album had to be recorded in Norway. I read an article by Vidar Kvalshaug in the newspaper Aftenposten in March, 2012, which

4 Søndag åttogtjuande oktober landar me på Haugesund Lufthamn i sprutande regn. Får alt inn i bilar og køyrer nordaust inn i landet. Det begynnar å snø på den smale og svingete vegen ned til Odda, og når me køyrer inn på baksida av Formannshuset har det allereie lagt seg nokre centimeter. Fire spente musikarar. Lydsjef Audun er allereie på plass. På telefonen har ei tydeleg bekymra mine trengt gjennom. Me går inn, og me forstår med ein gong at støyen frå bilvegen, frå Riksveg 13 - er betydeleg. Den går vegg i vegg med Formannshuset, som har enkle vindauge av eldre sort. Flygelet står tildekka. Nystemt. Me avdekkar det og pianist Ulvo slår dei første akkordar. Me høyrer alle at her er det noko. Mumling, prat, både om å flytta pianoet til kinoen, og å gjera det andre stader, på andre flygel i Odda er oppe. Det er ikkje aktuelt, melder eg. Det blir her, eller retur til Oslo. Audun lydsjef fremmar (igjen) sitt forslag, fortel oss litt meir alvorleg, som om me ikkje hadde oppfatta at det var alvor første gong han sa: Glava. Han seier at den einaste måten å løyse dette på, som vil fungere, er å bygga ein vegg av isolasjon i sceneopninga. Stabla rullar av Glava eller liknande. Det vil ta all trafikkstøy - og me kan spela inn. Kultursjef Nina Kongtorp ler, tek ein telefon til ein ho kjenner, som visstnok har mykje Glava? piqued my curiosity. I had an idea. But several months went by before I contacted Ketil Bjørnstad, who then told me that he was planning to give a concert on the grand piano again in October. He was looking forward to it very much. We agreed to stay in contact. I had to decide whether to make the recording in Odda, and when our tour had been arranged it all fell into place. We could go straight to Odda to record after six concerts in Norway and Germany. And that is exactly what we did. I took the chance. After all, the grand piano couldn t be really bad, could it? On 16 October I received an from Bjørnstad with his verdict as to whether the piano was still playable: Dear Karl It was absolutely superb! e grand piano has the same fantastic touch and the same unique warmth and resonance as before. Of course it could have been kept up better, but it s more than good enough. Just make sure that it s freshly tuned! You can look forward to it. Enthusiastic greetings, Ketil. On Sunday 28 October we landed at the Haugesund airport in heavy rain. We manoeuvred all our equipment into cars and drove northeast to Odda. It started to snow along the narrow, winding road down to Odda, and by the time we arrived at the back of Formannshuset it was already several centimetres deep.

5 Sjefen for byggevarehuset svarar på ein søndagskveld, og seier han skal sjekka kor mykje glava dei har liggande i morgon tidleg, og komma med det! Ingen problem. Folk i Odda er JA-folk. Ingen problem. Ingen problem? Eg kan ikkje heilt tru det. Me riggar instrument og mikrofonar, og er vel eigentleg ikkje mindre spente enn før. Me gjer oss så ferdige me kan, og et vårt første og heldigvis ikkje siste kinamatmåltid i Odda i ni-tida ein søndagskveld. Legg oss. Det snør. Det første byggevarebutikkfolka må gjera om morgonen er å legga piggdekk på lastebilen får me melding om, men idet me kjem til Formannshuset står bilen med hengar full av isolasjon utanfor - og to karar er igang med innlessing. Dei stablar. Det blir vegg. Ein solid vegg av isolasjon. Og det blir stille der på scena. Ingen trafikkstøy høg nok til å trenga gjennom. Me smiler. Kan ikkje heilt tru det. Klokka tolv om føremiddagen mandag niogtjuande oktober totusenogtolv er første spor teke opp. Påfølgande døgn spelte me inn resten av dei nye songane. Karl Seglem Four excited musicians. e sound supervisor, Audun, was waiting there. When I had talked to him on the telephone along the way, I could hear that he was somewhat troubled. As soon as we entered the building we realised why: the noise from the nearby Highway 13 was considerable. is highway runs alongside Formannshuset, and the windows of the building are old and single glazed. e grand piano was covered. Newly tuned. We uncovered it, and the pianist Ulvo struck the first chords. We could all hear that this was something special. Someone suggested that we move the piano to the cinema or make the recording on another grand piano elsewhere in Odda. I said that was out of the question. Either it would be here or we would return to Oslo. Audun, the sound supervisor, made a suggestion, repeating it with more emphasis as it seemed that we hadn t realised he was serious the first time: glass wool insulation. He said that the only way to solve the problem would be to build an insulating wall in front of the stage. Pile up rolls of glass wool insulation, for instance. at would absorb all the traffic noise, and we could make the recording. Nina Kongtorp, the local head of cultural affairs, laughed, and made a telephone call to an acquaintance. Didn t he have a lot of glass wool insulation?

6 e manager of the building supplies shop answered his telephone on a Sunday evening, and said he would check how much insulation he had early in the morning and bring it over. No problem! People in Odda don t know the meaning of the word no. No problem? I could scarcely believe it. But we set up the instruments and microphones, and were hardly less nervous than before. We set up as much as we could, and went out to eat our first, but luckily not our last, Chinese meal in Odda at around 9 pm. Went to bed. It was snowing. e first thing the building suppliers had to do in the morning, they informed us, was to equip their car with studded tyres. But when we arrived at Formannshuset the car was waiting outside, its trailer full of glass wool insulation, and two men were already starting to unload it. ey piled it up. It became a wall. A solid wall of insulation. And it was quiet on stage. No traffic noise loud enough to penetrate the insulation. We smiled. Couldn t entirely believe it. At twelve noon on Monday the twenty-ninth of October, two thousand and twelve, the first track was recorded. e following day we recorded the remainder of the album. And, as they say, the rest is history. Karl Seglem

7 Tida modnar oss. Det gjekk fire år og to månader mellom innspelinga av NORSKjazz.no og dette albumet. I løpet av desse åra har denne kvartetten spelt omlag tredve konsertar med materialet frå den første innspelinga. Det å kjenna at dei songane me spelte inn, skapt for lang tid tilbake, blir levande kvar gong dei blir spelt, er oppløftande. Denne innspelinga inneheld songar som er skapt for ikkje så lang tid tilbake. Her er også songar som dei andre i kvartetten har komponert, og som me i samarbeid har forma. Eg ville som sist, ha med ein song eg har hatt eit forhold til. På NORSKjazz.no var det Amalie Rodriguez "Meu Amigo esta longe". Denne gongen har eg valgt "Drömvisa" av Gøran Fristorp. Eg fann igjen "Återsken" i vinylsamlinga mi og blei minna på alle dei gongene eg lytta på det albumet. Sommarane i Bergen og på Årdalstangen for mange år sidan. Stemningar, menneske, minne. Det å spela ei enkel vise "rett gjennom" som me gjer her, er ei stor utfordring. Enkelt, reinskore, vakkert var "slagordet" for det første akustiske kvartettalbumet. Eg prøver å vidareføre det her - med melodien i fokus. Og samstundes opplever eg denne innspelinga både opnare og tryggare, og meir spørjande og søkande. Det er ei inspirerande spelferd. Eg visste ikkje at det skulle utvikle seg slik. Hit har musikken ført oss. Her er nye songar for klassisk jazzkvartett - på vår måte. Tida modnar oss. Karl Seglem Time matures us. Four years and two months went by between the recording of NORSKjazz.no and this album. In the course of these years this quartet has presented around 30 concerts with material from the earlier recording. It has been an inspiring and powerful experience to see that the tunes we recorded, which were written a long time ago, come alive every time they are played. is new recording presents tunes that I have written during the past years. It also includes tunes that the other members of the quartet have composed, which we have shaped together as an ensemble. I also wanted to include a song by someone else that appealed to me, as I did with Portugalsong on the first record. And in my collection of vinyl I found Återsken by Göran Fristorp, a recording that I had forgotten about. All the times I had listened to that one! Summers in Bergen and at Årdalstangen many years ago. e atmosphere, the people, the memories. I think "Drömvisa" (Dream song) is a beautiful song (with very nice lyrics too). I regard it as a real challenge to play a song straight through as I do here. Simple, clean and lovely were our key words for the first quartet album. I am trying to continue that pattern here, with a focus on melody. At the same time I feel that this recording is more open and confident, while it is also inquisitive and searching. It has been an unexpectedly inspiring experience to be able to complete and present this collection of new tunes for a classic jazz quartet. e music has led us here. And onwards. Time matures us. Karl Seglem

8 LIVE CONCERTS with this Quartet Bremen, Alter Sendesaal Oslo, Bikuben Hamar, Jazzclub Bergen, Jazzforum Nesodden, Jazzclub Asker, Kulturhus Elverum, Festspillene Kongsberg, Jazz Festival Tønsberg, Urijazz Oslo, Litteraturhuset Hemnes, Jazzclub Sortland, Jazzclub Bodø, Sinus Tromsø, Jazzclub Arendal Jazzclub Oslo, Jazzaid Jølster, Jazzfestival Oslo, Nasjonal Jazzscene Oslo, Kampenjazz Stavanger, Jazzforum Horten, Jazzclub Oslo, event å Rendalen Bergen, Nattjazz festival, Oslo, Bare Jazz, Balestrand, Balejazz festival Oslo, Cafeteatret

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

Hvorfor skal vi lære grammatikk?

Hvorfor skal vi lære grammatikk? 120 www.gyldendal.no/steps Grammar Hvorfor skal vi lære grammatikk? Grammatikk forteller oss hvordan vi setter sammen ord. Den forteller for eksempel at man kan si Jeg liker denne hesten, men at jeg like

Detaljer

Macbeth: Frozen Scenes

Macbeth: Frozen Scenes Macbeth: Frozen Scenes Using Frozen Scenes There are several ways to use these scenes 1. Along with the scene one can give the students the lines from the play and ask them to perform their scene with

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen 1. vers Når jeg hører musikk, Kan jeg ikke sitte stille Når jeg hører det groover, B yner beina å gå Jeg får ikke ro, Selv om jeg gjerne ville Jeg vil bare danse, Det er noe jeg må Jeg vil bare danse Tekst

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Oversikt over The Beatles vinyl/singler/rekvisita Tittel (side A, side B) År Land Cover Pris Merknad

Oversikt over The Beatles vinyl/singler/rekvisita Tittel (side A, side B) År Land Cover Pris Merknad Oversikt over The Beatles vinyl/singler/rekvisita Tittel (side A, side B) År Land Cover Pris Merknad Singler She loves you, I'll get you Sept '63 NO Standard 75 1.opplag All my loving, I saw her standing

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Engelsk gruppe 2 høsten 2015

Engelsk gruppe 2 høsten 2015 Engelsk gruppe 2 høsten 2015 I løpet av høsten har vi jobbet med disse tingene på engelsk: Tall - numbers Norsk - Norwegian Engelsk - English Mitt språk -My language 1 en one 2 to two 3 tre three 4 fire

Detaljer

The internet of Health

The internet of Health The internet of Health! Biler, helse og fremtiden!! Velkon 2014, 22. October 2014 Nard Schreurs, IKT-Norge Få ut begrepet «pasient» av tanker om helse. Aldring 1980-2010 Menn 72 år til 79 år Kvinner 79

Detaljer

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva.

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Newtons fargeskive Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Se hva som skjer med fargene. Hvitt lys består av en blanding av alle farger. Når fargeskiva roterer

Detaljer

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset PARABOLSPEIL Stå foran krysset på gulvet og se inn i parabolen. Hvordan ser du ut? Still deg bak krysset på gulvet. Hva skjer? Hva skjer når du stiller deg på krysset? Still deg bak krysset Det krumme

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Siden vi i det siste har vært ganske mange på treningene, har det vært litt kaos, og vanskelig å få trent bra. Derfor vil jeg her forklare noen regler som dere

Detaljer

The Official Newsletter of Projects Abroad Bo. March 2013

The Official Newsletter of Projects Abroad Bo. March 2013 The Official Newsletter of Projects Abroad Bo ia March 2013 1 Editor s Letter Hi all, Welcome to the March edition of our Newsletter for Projects Abroad Bolivia. This newsletter aims to inform all ur volunteers

Detaljer

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett Prosjektet epensum på lesebrett Vi ønsker å: Studere bruk av digitalt pensum i studiesituasjonen.

Detaljer

lytte etter og bruke engelske språklyder gjennom praktiskestetiske gi eksempler på noen situasjoner der det kan være nyttig å kunne engelsk

lytte etter og bruke engelske språklyder gjennom praktiskestetiske gi eksempler på noen situasjoner der det kan være nyttig å kunne engelsk Årsplan i for 2.trinn 2014-2015 Faglærer Yngve Henriksen Læreverk: Stairs 2 Kompetansemål etter 2.årstrinn Ulike tema, delmål og arbeidsformer brukes på veien mot kompetansemålene fra K06 Språklæring Muntlig

Detaljer

KVINNELIG OMSKJÆRING MER ENN BARE LEMLESTELSE?

KVINNELIG OMSKJÆRING MER ENN BARE LEMLESTELSE? KVINNELIG OMSKJÆRING MER ENN BARE LEMLESTELSE? Kommunesamling tema folkehelse og barn og ungdom Trondheim, 20. november Thea Grydeland Ersvik thea.grydelandersvik@gmail.com / t.g.ersvik@nkvts.unirand.no

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Fair made er vårt nye slagord I en tid som krever mer bevisst holdning til det vi kjøper. 155 fq Cardigan 153 av Shell 156 fq Wristlets

Fair made er vårt nye slagord I en tid som krever mer bevisst holdning til det vi kjøper. 155 fq Cardigan 153 av Shell 156 fq Wristlets 1 155 fq 153 av 156 fq Wristlets Silkevegen er en utømmelig kilde til inspirasjon for oss som driver med tekstil. De siste årene har Oleana fulgt Silkevegen bakover og brukt dette som ramme for designutviklingen.

Detaljer

DESEMBER 2010. Så er det altså tid for å sende ut planene for desember. Tiden går fort men vi er klare for juleforberedelser, og gleder oss veldig!

DESEMBER 2010. Så er det altså tid for å sende ut planene for desember. Tiden går fort men vi er klare for juleforberedelser, og gleder oss veldig! DESEMBER 2010 Så er det altså tid for å sende ut planene for desember. Tiden går fort men vi er klare for juleforberedelser, og gleder oss veldig! Det viktigste for oss i desember er å ta det med ro! Vi

Detaljer

English translation:

English translation: 1 Da jeg flyttet til New York, malte jeg mange hjemløse ut fra fotografier jeg tok på gaten. Det ble til en serie jeg kalte «Faceless», for jeg malte dem uten ansikt. Etterhvert la jeg fra meg referansematerialet

Detaljer

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) Garn Pickles Pure Alpaca 300 (350) 400 (400) g hovedfarge 100 (100) 150 (150) g hver av

Detaljer

Come to praise. We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song

Come to praise. We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song Come to praise We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song We ve come to sing and give you praise We worship you

Detaljer

Vurderingsveiledning SPR3008 Internasjonal engelsk Eleven gir stort sett greie og relevante svar på oppgavene i samsvar med oppgaveordlyden.

Vurderingsveiledning SPR3008 Internasjonal engelsk Eleven gir stort sett greie og relevante svar på oppgavene i samsvar med oppgaveordlyden. Answering Exam Tasks Currently the exam for this course has two tasks. Task 1 is referred to as the short task and task 2 is referred to as the long task. There are sometimes two parts to Task 1, a and

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

SERVICE BULLETINE 2008-4

SERVICE BULLETINE 2008-4 S e r v i c e b u l l e t i n e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer påminnelse omkring forhold som ansees som vesentlige for å orientere om viktige materiellforhold. Målgruppen for Servicbulletinen

Detaljer

VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION)

VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION) VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION) (first published 1999) Synopsis: Download A Veien Til Rom: Hvordan Jeg Ble Katolikk (Norwegian Edition) PDF ebook by Kjell Arild Pollestad Veien

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

Farnes skule Timetal: 1 Årsplan engelsk Trinn: 3.klasse Skuleåret: 2015-16 Læreverk: Quest. Revidert hausten 2015 Side 1

Farnes skule Timetal: 1 Årsplan engelsk Trinn: 3.klasse Skuleåret: 2015-16 Læreverk: Quest. Revidert hausten 2015 Side 1 Tid Veke: Augustseptember Kompetansemål Elevane skal kunne: engelsk knyttet til Skolehverdagen -kunne finne likheter mellom ord og uttrykksmåter i engelsk og eget morsmål knyttet til temaet -kunne forstå

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

Hva deler pasienter på sosiale medier? Om selvbeskyttelse selvdefinisjon selvbestemmelse synlighet

Hva deler pasienter på sosiale medier? Om selvbeskyttelse selvdefinisjon selvbestemmelse synlighet + Inkludér Pasienter Hva deler pasienter på sosiale medier? Om selvbeskyttelse selvdefinisjon selvbestemmelse synlighet Maja van der Velden è Institutt for informatikk (Ifi) è Universitetet i Oslo è majava@ifi.uio.no

Detaljer

The Frankenstein Teacher: (To undervisningstimar pr. veke)

The Frankenstein Teacher: (To undervisningstimar pr. veke) The Teacher: (To undervisningstimar pr. veke) (Undervisningsopplegget er laga av Helle Bråten Øyra, Trudvang skule i Sogndal. Takk for at vi får bruke det!) 1. veke: I introduksjon / motivasjon: Ein lærar

Detaljer

klassisk angoragenser classic angora sweater

klassisk angoragenser classic angora sweater klassisk angoragenser classic angora sweater www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) XL (XXL) Garn Pickles Angora 150 (175) 200 (225) 250 (275) g Pinner 80 og 40 cm rundpinne og

Detaljer

How does extensive reading affect pupils motivation for learning English? Ingvild Berge, masterstudent ved Høgskolen i Bergen

How does extensive reading affect pupils motivation for learning English? Ingvild Berge, masterstudent ved Høgskolen i Bergen How does extensive reading affect pupils motivation for learning English? Ingvild Berge, masterstudent ved Høgskolen i Bergen Bakgrunn Engelsk er kjedelig. Hvordan motivere elever til å ville lære engelsk?

Detaljer

Året da Bergen var i fyr og flamme. Året da Bergen var i fyr og flamme

Året da Bergen var i fyr og flamme. Året da Bergen var i fyr og flamme 2008 Året da Bergen var i fyr og flamme 2008 Året da Bergen var i fyr og flamme TIDLIG PÅ AN: Klokken 0700 gikk salutten på Skansen. Det markerte starten på morgenprosesjonen. Selv om man skjøt med løskrutt,

Detaljer

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm 15 years in the advertising business 7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm maksimere strategisk utviklingsplan

Detaljer

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Øivind Ekeberg 5.september 2008 Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus Avdeling for atferdsfag, Universitetet

Detaljer

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen Dialogkveld 03. mars 2016 Mobbing i barnehagen Discussion evening March 3rd 2016 Bullying at kindergarten Mobbing i barnehagen Kan vi si at det eksisterer mobbing i barnehagen? Er barnehagebarn i stand

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

ARBEIDSPLAN FOR : 10C

ARBEIDSPLAN FOR : 10C ARBEIDSPLAN FOR : 10C VEKE 46 OG 47 : INFO Oppsette prøvar: o 13. november: N&M o 11. november: Matte o 17. november: Krle Epost-adresser: o Erlend: erlend.spurkeland@lindas.kommune.no o Berit: berit.lilleokdal@lindas.kommune.no

Detaljer

Veke Emne Mål Metode Tidsbruk Læremiddel Tverrfagleg samarbeid 35-36 Back to school

Veke Emne Mål Metode Tidsbruk Læremiddel Tverrfagleg samarbeid 35-36 Back to school Årsplan i engelsk for 6.årssteg 2011-2012 Verket vi har brukt er: «English Textbook», Randi Lothe Flemmen og Bjørn Sørheim og «English Workbook», Randi Lothe Flemmen, Bjørn Sørheim og Ion Drew, Samlaget,

Detaljer

Moving Innovation Forward!

Moving Innovation Forward! ! Movation Innovasjonsdugnaden! Norges ledende partnernettverk? Utfordringen! Flere enn 45 000 virksomheter startes hvert år i Norge... Mindre enn 20% overlever i løpet av de 3 første årene... Samtidig

Detaljer

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard Trådløsnett med MacOSX 10.5 Leopard Wireless network with MacOSX 10.5 Leopard April 2010 Slå på Airport ved å velge symbolet for trådløst nettverk øverst til høyre på skjermen. Hvis symbolet mangler må

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

Norwegian small. EPPOG Meeting, Prague, 18.-19. April 2008. Farid Ould-Saada, University of Oslo

Norwegian small. EPPOG Meeting, Prague, 18.-19. April 2008. Farid Ould-Saada, University of Oslo Norwegian small Outreach hactivities iti EPPOG Meeting, Prague, 18.-19. April 2008 Farid Ould-Saada, University of Oslo Teacher s program and MC08 Norwegian Teachers visit / course at CERN: Monday 12.11.2007

Detaljer

...oer the world... Eric Skytterhom Egan. eight text pieces. for 3 or more players

...oer the world... Eric Skytterhom Egan. eight text pieces. for 3 or more players ...oer the world... eight text pieces for 3 or more players Eric Skytterhom Egan 2011 Freeeeeeeeeeeeeeeeeeeefrong that train again weeping tone once in the dear deaead days beyond recall close my eyes

Detaljer

ØYET. Ved å ta delene fra hverandre, kan du se hvordan øyet er bygd opp. Men hva er det egentlig som gjør at vi kan se?

ØYET. Ved å ta delene fra hverandre, kan du se hvordan øyet er bygd opp. Men hva er det egentlig som gjør at vi kan se? ØYET Ved å ta delene fra hverandre, kan du se hvordan øyet er bygd opp. Men hva er det egentlig som gjør at vi kan se? Når reflektert lys fra det vi ser på, går gjennom pupillen og linsa, dannes det et

Detaljer

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Dannelse på norsk fra ord til handling Professor Ove Jakobsen HHB/UiN Frihet med ansvar Om høyere utdanning og forskning i Norge NOU 2000:14 Det er

Detaljer

Læraren, rolla og IKT

Læraren, rolla og IKT Læraren, rolla og IKT, Stipendiat ved Høgskulen Stord/Haugesund Kart over Norge, plassering og antall innbygg? Agenda 1. PhD Å vera lærar i det digitale kunnskapssamfunnet 2. Lærarar sin kompetanse 3.

Detaljer

Avdelingslederen den nye pedagogiske lederen?

Avdelingslederen den nye pedagogiske lederen? Møte i kvalitetsnettverket, Skien 17. september 2015 Avdelingslederen den nye pedagogiske lederen? Førsteamanuensis Marit Aas Marit.aas@ils.uio.no Agenda 10.00-11.00: Internasjonale trender og politikkutforming

Detaljer

What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles?

What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles? What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles? I preciate to get the invitation to participate at this convention and give the Norwegian

Detaljer

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Detaljer

Eksamensoppgave i GEOG Menneske og sted I

Eksamensoppgave i GEOG Menneske og sted I Geografisk institutt Eksamensoppgave i GEOG1000 - Menneske og sted I Faglig kontakt under eksamen: Britt Engan Dale Tlf.: 73 59 19 14 Eksamensdato: 18.12.2014 Eksamenstid: 4 timer Studiepoeng: 7.5 Sensurdato:

Detaljer

Oslo Karen Baptist Church

Oslo Karen Baptist Church Oslo Karen Baptist Church Meeting Report Place: Eh The Paw apartment Nedre Ullevål 11, 0850, Oslo Date: 06.03. 2010 Time: 16:00-19:00 Participants: (1) R.V Pastor Kaw Khu, (2) Pastor Toe Htoo, (3) Tana

Detaljer

QUALIFICATION DESIGN BY FRIDA SVENSSON

QUALIFICATION DESIGN BY FRIDA SVENSSON QUALIFICATION DESIGN BY FRIDA SVENSSON HELLO Frida is produced in Motala in Sweden, and is composed of a broad interest in design. She started up her design schooling with three years on the Aesthetic

Detaljer

Examination paper for SØK2009 International Macroeconomics

Examination paper for SØK2009 International Macroeconomics Department of Economics Examination paper for SØK2009 International Macroeconomics Academic contact during examination: Joakim Prestmo Phone: 73 59 83 37 Examination date: 04.12.2015 Examination time (from-to):

Detaljer

Nærhetsetikk. Hva er nærhetsetikk? Hva er nærhetsetikk ikke? Hva slags nærhet snakker vi om? -Har nærhet etisk. Problemer med nærhetsetikk

Nærhetsetikk. Hva er nærhetsetikk? Hva er nærhetsetikk ikke? Hva slags nærhet snakker vi om? -Har nærhet etisk. Problemer med nærhetsetikk Nærhetsetikk Hva er nærhetsetikk? Hva er nærhetsetikk ikke? Hva slags nærhet snakker vi om? -Har nærhet etisk relevans? Problemer med nærhetsetikk Profesjonsetikk som nærhetsetikk? Hva er nærhetsetikk?

Detaljer

TIL FJELLS TURAR I EID KOMMUNE. Kveldsstemning. Foto: Ranveig Årskog. LOTE HENNEBYGDA. Fjellvettregel nr. 2. Meld frå kvar du går

TIL FJELLS TURAR I EID KOMMUNE. Kveldsstemning. Foto: Ranveig Årskog. LOTE HENNEBYGDA. Fjellvettregel nr. 2. Meld frå kvar du går TORHEIM Fjellvettregel nr. 2 Meld frå kvar du går Kveldsstemning. Foto: Ranveig Årskog. 11. BRANDEN / LOTSSKARET Same start og parkering som til Navestøylen. Tid: ca. 2 t. til Branden og Lotsskaret Høgd:

Detaljer

Racing Team. Stian Sørlie Helge Ingstadsvei 29 1820 Spydeberg Tlf. +47 977 23 811

Racing Team. Stian Sørlie Helge Ingstadsvei 29 1820 Spydeberg Tlf. +47 977 23 811 Racing Team Stian Sørlie Helge Ingstadsvei 29 1820 Spydeberg Tlf. +47 977 23 811 Stian er en fører for fremtiden, og har eneren i seg. Harald Huysman SESONGEN 2002 Dette har så langt vært en super bra

Detaljer

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission:

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: VIKINGTIDSMUSEET Plan- og designkonkurranse/design competition Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: Det benyttes en egen elektronisk løsning for innlevering (Byggeweb Anbud). Dette

Detaljer

Spørsmål til Lady Gaga v/silje Kristin Erlandsen

Spørsmål til Lady Gaga v/silje Kristin Erlandsen Spørsmål til Lady Gaga v/silje Kristin Erlandsen 1. Hvorfor tror du at Lady Gaga har blitt så populær? 2. Hva tror du Lady Gaga ønsker å oppnå med sin sjokkerende klesstil og image? Hva synes du om måten

Detaljer

Erfarenheter av Bilpooler i Oslo

Erfarenheter av Bilpooler i Oslo Erfarenheter av Bilpooler i Oslo Arne Lindelien Daglig leder i Bilkollektivet SA arne@bilkollektivet.no Bildeling anno 2025 Peder Ås bor i Oslo og har ikke privatbil Han vil reise på hytta en helg, og

Detaljer

HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling

HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling Nordland og Helgeland sine utfordringer Behov for flere innbyggere

Detaljer

Oppfatninger av sentralnettsprosjekter

Oppfatninger av sentralnettsprosjekter Oppfatninger av sentralnettsprosjekter i Norge og UK v/ Jørgen K. Knudsen og Jacob K. Haug, SINTEF Energi Avslutningsseminar SusGrid 14.11.2014 1 Utgangspunkt og problemstillinger Kunnskapsbehov knyttet

Detaljer

Residency at Arts Printing House for Performing Artists

Residency at Arts Printing House for Performing Artists Bergen - Vilnius Residency at Arts Printing House for Performing Artists It should be noted that according to Norwegian law (Offentleglova 3) that applications for grants, including any attachments, is

Detaljer

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Sauda, 21. september 2011 Grete Solli, spesialrådgiver, Helse Sør-Øst Magne Paulsrud, seniorrådgiver, Initiativ for etisk handel Helse Sør-Øst: nye etiske

Detaljer

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING E-postmaler til bruk ved utsendelse av fremdriftsrapportering ph.d.- kandidater og veiledere TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE KANDIDATER: Kjære

Detaljer

Even though these texts are built on the videos, they are extended and also include the vocabulary needed for achieving the A1 level in Norwegian.

Even though these texts are built on the videos, they are extended and also include the vocabulary needed for achieving the A1 level in Norwegian. Introduction to the course: The structure of each chapter is ordered in a manner to be a supplement to the free videos on our site. The aim here is therefore to be more structured than what you will find

Detaljer

Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Sende tekstmeldinger. Sende (bursdags-)kort

Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Sende tekstmeldinger. Sende (bursdags-)kort Hold kontakten! Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Skrive brev Sende tekstmeldinger Ringe dem Sende e-post Sende (bursdags-)kort Koble seg

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

Røde Kors Grunnkurs i Førstehjelp

Røde Kors Grunnkurs i Førstehjelp Røde Kors Grunnkurs i Førstehjelp Download: Røde Kors Grunnkurs i Førstehjelp PDF ebook Røde Kors Grunnkurs i Førstehjelp PDF - Are you searching for Røde Kors Grunnkurs i Førstehjelp Books? Now, you will

Detaljer

HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge

HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge SCHIBSTED FUTURE REPORT 2015 2 SCHIBSTED FUTURE REPORT

Detaljer

Trådløsnett med Windows XP. Wireless network with Windows XP

Trådløsnett med Windows XP. Wireless network with Windows XP Trådløsnett med Windows XP Wireless network with Windows XP Mai 2013 Hvordan koble til trådløsnettet eduroam med Windows XP Service Pack 3? How to connect to the wireless network eduroam with Windows XP

Detaljer

Samlede Skrifter PDF. ==>Download: Samlede Skrifter PDF ebook

Samlede Skrifter PDF. ==>Download: Samlede Skrifter PDF ebook Samlede Skrifter PDF ==>Download: Samlede Skrifter PDF ebook Samlede Skrifter PDF - Are you searching for Samlede Skrifter Books? Now, you will be happy that at this time Samlede Skrifter PDF is available

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

LOGO. For the 25th anniversary, the Oslo City logo has been modernized. The campaign logo was: We celebrate...you!

LOGO. For the 25th anniversary, the Oslo City logo has been modernized. The campaign logo was: We celebrate...you! ADVERTISING CONTENT Logo 3 Graphic profile 4 Chocolate 5 Balloons 6 Gift cards 7 Luxury paper bags 8 Prints 9 Rollup/Banners 10 Advertising 11 Visual merchandising 12-13 Door decor 14 VIP Lounge 15 Cheque

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

Norwegian FAOS, version LK1.0

Norwegian FAOS, version LK1.0 Norwegian FAOS, version LK1.0 The KOOS form was translated from Swedish into Norwegian by the Norwegian Arthroplasty Register (NAR). The Norwegian National Knee Ligament Registry (NKLR) translated the

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1220 Velferd og økonomisk politikk Exam: ECON1220 Welfare and politics Eksamensdag: 29.11.2010 Sensur kunngjøres: 21.12.2010 Date of exam: 29.11.2010

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

OSLO OPEN 2 24 MÅL FELT

OSLO OPEN 2 24 MÅL FELT OSLO OPEN 2 24 MÅL FELT 14. 15. JUNI 2012 I OSLO (English version at page 4) 2 24 FITA* Arrowhead SK Vidar innbyr til internasjonalt feltstevne på vår feltbane ved Sørmarka utenfor Oslo 14.- 15. juni 2014.

Detaljer

Farnes skule Læreverk : Quest Klasse/trinn : 3 Skuleåret : Lærar (-ar) : Anna N. Bergerud og Signe Endresen

Farnes skule Læreverk : Quest Klasse/trinn : 3 Skuleåret : Lærar (-ar) : Anna N. Bergerud og Signe Endresen Tid Veke: Augustseptember Kompetansemål Elevane skal kunne: engelsk knyttet til Skolehverdagen -kunne finne likheter mellom ord og uttrykksmåter i engelsk og eget morsmål knyttet til temaet -kunne forstå

Detaljer

Arbeidsplan for 8.klasse

Arbeidsplan for 8.klasse veke 2 Arbeidsplan for 8.klasse Måndag 11. Tysdag 12. Onsdag 13. Torsdag 14. Fredag 15. 8.20-9.45 10.00-11.00 11.30-12.15 12.25-13.10 13.15-14.00 Krle/ lesing Symjing Norsk /lesing Norsk/ lesing Matte/

Detaljer

HOW TO GET TO TØI By subway (T-bane) By tram By bus By car Fra flyplassen

HOW TO GET TO TØI By subway (T-bane) By tram By bus By car Fra flyplassen HOW TO GET TO TØI TØI s offices are located on the 5th and 6th floors of the CIENS building in the Oslo Research Park (Forskningsparken). We recommend that one uses the subway (T-bane), tram or bus to

Detaljer

Mesterklassens muligheter

Mesterklassens muligheter Mesterklassens muligheter En samtale mellom Isabelle Perrin og Ingrid Maria Hanken Isabelle Perrin er professor i harpe ved Norges musikkhøgskole og leder for seksjon for strykere og harpe. Ingrid Maria

Detaljer

BYGG BROER IKKE MURER

BYGG BROER IKKE MURER BYGG BROER IKKE MURER HBV og Dzemal Bijedic University of Mostar s internasjonale sommerskole i Mostar, Bosnia & Hercegovina Ved Lars Petter Soltvedt, PhD Høgskolen i Buskerud og Vestfold Synspunkter

Detaljer

Oslo Pin Club Info # 219, 29.10.2014

Oslo Pin Club Info # 219, 29.10.2014 Oslo Pin Club Info # 219, 29.10.2014 Så sees vi vel igjen Husk nytt byttemøte torsdag 6. november kl 1700 Ta med deg byttepins og stikk innom Next meeting is coming up! Remember new trade meeting Thursday,

Detaljer

Plan for 9D veke 42 og 43

Plan for 9D veke 42 og 43 Plan for 9D veke 42 og 43 Måndag 12. oktober - fredag 23. oktober Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag Naturfag Engelsk Krøv Mat/Naturfag Engelsk Norsk/ Samf. KRLE Krøv Mat/Musikk Matte/Naturfag fag

Detaljer

Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES Professor Øystein Haugen, room D

Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES Professor Øystein Haugen, room D Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES 2015 Professor Øystein Haugen, room D1-011 1 Hvem er jeg? Øystein Haugen, nytilsatt professor i anvendt informatikk på Høyskolen i Østfold, avdeling

Detaljer

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 1 SETNINGSLEDD Verbal (V) Eit verbal fortel kva som skjer i ei setning. Verbalet er alltid laga

Detaljer

Hvor finner vi flått på vårbeiter? - og betydning av gjengroing for flåttangrep på lam på vårbeite

Hvor finner vi flått på vårbeiter? - og betydning av gjengroing for flåttangrep på lam på vårbeite Hvor finner vi flått på vårbeiter? - og betydning av gjengroing for flåttangrep på lam på vårbeite Lucy Gilbert, Lise Grove, Unni Støbet Lande, Ingeborg Klingen, Kirstyn Brunker Gjenngroing På verdensbasis

Detaljer