Karl Seglem NyeSongar.no

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Karl Seglem NyeSongar.no"

Transkript

1 Karl Seglem NyeSongar.no Karl Seglem tenor saxophone, goat horn, voice Andreas Ulvo piano Sigurd Hole bass Jonas Howden Sjøvaag drums Desembersongen 7.05 Porten 5.00 Angular momentum 4.00 Din folketone 7.20 Dordei 5.30 Drômvisa 4.35 Nordover 6.00 Inn i juni 8.02 Etter snø (Odda) 5.20 Recorded live in Formannshuset Odda Norway, October , No overdubs. Sound engineer: Audun Strype. Mixed and mastered by Audun Strype and Karl Seglem in Oslo, November 2012 and January All music composed and arranged by Karl Seglem except track 5. by Sigurd Hole, track 6. by Göran Fristorp and track 7. by Andreas Ulvo. Track 5. & 9. by the quartet. Produced by Karl Seglem. Photos by Andreas Ulvo. CD front cover photo by Laila Meyrick, Velour. I would like to thank Eple Trio for magical concert moments since 2009, and for their contribution on this recording. A Big ank You - Tusen Takk Audun Strype, Nina Kongtorp, Odda Kommune and all friends, fans and family. Supported by and thanks to Fond for utøvende kunstnere All rights reserved Tono, Gema no

2 A Grand Piano story e story started around e Steinway factory in Germany delivered its largest grand piano, a Model D, to the Aula, the assembly hall at the University of Oslo. At that time the Aula was perhaps Norway s most important concert hall for classical music and occasional (now legendary) jazz concerts. is grand piano was one of the last that was produced with ivory keys, and it was delivered with a matte finish on one side so that it would not reflect the light when concerts were taped by television cameras. A young Norwegian pianist named Ketil Bjørnstad often came to the Aula, where he enjoyed superb concerts with artists such as Sviatoslav Richter, Daniel Barenboim, Vladimir Ashkenazy, Keith Jarrett, elonius Monk, Emil Gilels, Claudio Arrau, Arthur Rubenstein and Martha Argerich. A surprising number of grand pianos in Norway were given the highest praise by foreign musicians in the 1960s and 70s. Around the same time that Chick Corea and Keith Jarrett played at Arne Bendiksen Studio, Vladimir Ashkenazy declared that the world s best grand piano was found at the Oslo University Aula. I will never forget that grand piano, wrote Ketil Bjørnstad in a little book published in 2011 (Belonging, a book about the eponymous LP album, released in 1974). Ei flygelhistorie Historien startar rundt Steinway-fabrikken i Tyskland leverer sitt største flygel, ein D-modell, til Universitetets Aula i Oslo. I dei tider var Aulaen kanskje Norges viktigaste konsertsal for klassisk musikk, og ein og annan (no legendarisk) jazz-konsert. Flygelet er eit av dei siste som vert produsert med tangentar av elfenbein og det blir levert matta ned på sidene slik at det ikkje skal oppstå refleksar ved ernsyns-opptak. Ein ung norsk pianist med namn Ketil Bjørnstad er ofte i Aulaen på denne tida og opplever fantastiske konserter med nokre av desse: Svjatoslav Richter, Daniel Barenboim, Vladimir Ashkenazy, Keith Jarret, eolonius Monk, Emil Gilels, Claudio Arrau, Arthur Rubenstein, Martha Argerich med fleire. "Forbausande mange flygel i Norge fekk dei beste attestar av utanlandske musikarar på 60- og 70-talet. Omtrent samtidig med at Chick Corea og Keith Jarrett inntok Arne Bendiksen Studio, uttalte Vladimir Ashkenasy at verdas beste flygel antageleg sto i Universitetets Aula i Oslo. Eg kjem aldri til å gløyma det flygelet», skriv Ketil Bjørnstad i ein lita bok han utga i («Belonging», ei bok om plata av samme namn fra 1974). Men i 1965 "forsvann" instrumentet som hadde begeistra eit kresent og interessert musikkpublikum i Oslo. Den etterkvart så vidgjetne biblotekaren Dordei Raaen i industrikommunen Odda i Hardanger, hadde høyrt at Aulaen i Oslo skulle kvitta seg med eit flygel. Gymnaset trengte eit flygel til sin aula. "Litt mindre" aula enn den i Oslo, men like fullt, flygel. Dordei hadde bygt But in 1965 the instrument that had delighted discriminating and attentive music audiences in Oslo disappeared. Dordei Raaen, a librarian in the industrial town of Odda in Hardanger, had heard that the Aula in Oslo was planning to get rid of a grand piano. e local school needed a grand piano in its auditorium. It was somewhat smaller than the hall in Oslo, but a grand piano was what they wanted. Dordei had built up the Odda library to be one of the best in the country, and had her contacts in Oslo. e library in Odda was called Biblis, and was located in the former Town Hall. For reasons we can only guess at, Dordei and Odda received the grand piano as a gift from the Aula. Steinway s Model D no remained at the school in Odda for a long time. e assistant headmaster at what is now Odda Upper Secondary School believes that it was properly cared for. He also remembers that Ketil Bjørnstad played it when he gave a concert at the school. ere were so few people attending the concert that Bjørnstad invited the audience up on stage. ey lit candles, and the concert began. Former pupils at the school in Odda also remember the grand piano, and recall that it was used on many occasions: Christmas programmes, pupils cabarets, sing-alongs, etc. Rumour has it that the grand piano was treated badly, both when being played and when being moved roughly up and down from the stage and into different rooms. Very few people were aware of what sort of instrument they were dealing with.

3 opp biblioteket i Odda til å bli eit av landets aller beste og ho hadde sine kontaktar i Oslo. Biblis heitte biblioteket i Odda og det heldt til i det gamle rådhuset. Av grunnar me berre kan gjetta oss til, fekk Dordei flygelet gratis i gåve frå Aulaen til Odda kommune. Steinway s D-modell nr vart ståande lenge på gymnaset i Odda. Assisterande rektor på det som i dag (2012) heiter Odda vidaregåande skule meiner det vart teke godt vare på! Han hugsar også at Ketil Bjørnstad spelte konsert på det. Då var det så få i salen at Bjørnstad inviterte publikum opp på scena. Dei tente stearinlys, og konserten starta. Tidlegare gymnaselevar i Odda hugsar også flygelet, og at det vart brukt til det meste; juleavslutningar, russerevyar, allsong med meir. Rykta fortel at flygelet vart dårleg handsama. Både slik det vart spelt på, og flytta uvørent opp og ned frå scener og ulike rom. Svært få skjønte kva slags instrument dei hadde ståande. Når stiftinga Formannshuset vart oppretta i 1991(og renoverte salen og huset), gav Odda kommune flygelet til stiftinga. Formannshuset vart drifta som kulturhus fram til 2001, men klarte då ikkje det økonomiske lenger, vart oppløyst og fekk sanert gjelda si av Odda kommune, som vedtok at huset skulle selgast. Det blei solgt til privatmannen Torstein Jensson. Når stiftinga opphøyrte, vart ansvaret for å disponere flygelet gjeve til «Musikkens Venner» som har renovert flygelet. D modell er framleis kommunalt eigd. Der står det. Det har nokre rynker, skråmer og hakk, men responderer varmt og blir no varsamt pleia, stemt og brukt til to-tre konsertar årleg. Når kulturhuset i Odda ein dag blir ferdig skal det dit. Ei innspelingshistorie Våren 2012 er eg i planleggingsfasen av eit nytt album med kvartetten. Eg har planar om å gjera det i Gøteborg - som med 2009-albumet norskjazz.no, men innvilga støtte frå FFUK tilseier at innspeling må skje i Norge. Eg les ein artikkel av Vidar Kvalshaug i Aftenposten i mars 2012 og blir nyfiken, får ein idé. Men det går nokre månader før eg kontaktar Ketil Bjørnstad som då fortel at han skal spela konsert på flygelet igjen den ortande oktober. Han er veldig spent. Me avtaler å halda kontakten. Eg må ta avgjerda om eg skal gå for Odda som opptaks-stad, og turné-legginga får kabalen til å gå opp. Me kan dra rett til Odda og spela inn etter seks konsertar i Norge og Tyskland. Det blir slik. Eg tek sjangsen. Flygelet kan jo ikkje vera direkte dårleg!? Sekstande oktober får eg denne eposten frå Bjørnstad på spørsmålet om han tykkjer at pianoet framleis har noko å gje: "Kjære Karl - Det var helt enormt! Flygelet har det samme fantastiske anslaget og den helt spesielle varmen og fylden. Selvsagt kunne det vært vedlikeholdt bedre, men det holder i massevis. Bare pass på at det er nystemt! Gled dere! Entusiastiske hilsener Ketil" When the foundation Formannshuset (Foreman s House) was established in 1991, and renovated the hall and the rest of the building, the municipality of Odda gave the grand piano to the foundation. Formannshuset operated as a cultural centre until 2001, when it was no longer economically viable. e municipality of Odda restructured its debt, and determined that the building was to be sold. It was purchased by a private buyer, Torstein Jensson. When the foundation was liquidated, responsibility for deciding how the grand piano was to be used was transferred to the association Musikkens Venner ( Friends of Music ), who renovated the instrument. e Model D is still owned by the municipality. ere it stands. It has a few wrinkles, scratches and nicks, but responds with warmth and is now carefully tended and tuned. It is used for two or three concerts a year. When the Odda cultural centre is finished someday it will be moved there. A recording story In the spring of 2012 I was in the planning phase of a new album with the quartet. I planned to record it in Gothenburg, Sweden, as I had done with the 2009 album NORSKjazz.no. However, one of the requirements of the Fund for Performing Artists, who had provided financial support for the project, was that the album had to be recorded in Norway. I read an article by Vidar Kvalshaug in the newspaper Aftenposten in March, 2012, which

4 Søndag åttogtjuande oktober landar me på Haugesund Lufthamn i sprutande regn. Får alt inn i bilar og køyrer nordaust inn i landet. Det begynnar å snø på den smale og svingete vegen ned til Odda, og når me køyrer inn på baksida av Formannshuset har det allereie lagt seg nokre centimeter. Fire spente musikarar. Lydsjef Audun er allereie på plass. På telefonen har ei tydeleg bekymra mine trengt gjennom. Me går inn, og me forstår med ein gong at støyen frå bilvegen, frå Riksveg 13 - er betydeleg. Den går vegg i vegg med Formannshuset, som har enkle vindauge av eldre sort. Flygelet står tildekka. Nystemt. Me avdekkar det og pianist Ulvo slår dei første akkordar. Me høyrer alle at her er det noko. Mumling, prat, både om å flytta pianoet til kinoen, og å gjera det andre stader, på andre flygel i Odda er oppe. Det er ikkje aktuelt, melder eg. Det blir her, eller retur til Oslo. Audun lydsjef fremmar (igjen) sitt forslag, fortel oss litt meir alvorleg, som om me ikkje hadde oppfatta at det var alvor første gong han sa: Glava. Han seier at den einaste måten å løyse dette på, som vil fungere, er å bygga ein vegg av isolasjon i sceneopninga. Stabla rullar av Glava eller liknande. Det vil ta all trafikkstøy - og me kan spela inn. Kultursjef Nina Kongtorp ler, tek ein telefon til ein ho kjenner, som visstnok har mykje Glava? piqued my curiosity. I had an idea. But several months went by before I contacted Ketil Bjørnstad, who then told me that he was planning to give a concert on the grand piano again in October. He was looking forward to it very much. We agreed to stay in contact. I had to decide whether to make the recording in Odda, and when our tour had been arranged it all fell into place. We could go straight to Odda to record after six concerts in Norway and Germany. And that is exactly what we did. I took the chance. After all, the grand piano couldn t be really bad, could it? On 16 October I received an from Bjørnstad with his verdict as to whether the piano was still playable: Dear Karl It was absolutely superb! e grand piano has the same fantastic touch and the same unique warmth and resonance as before. Of course it could have been kept up better, but it s more than good enough. Just make sure that it s freshly tuned! You can look forward to it. Enthusiastic greetings, Ketil. On Sunday 28 October we landed at the Haugesund airport in heavy rain. We manoeuvred all our equipment into cars and drove northeast to Odda. It started to snow along the narrow, winding road down to Odda, and by the time we arrived at the back of Formannshuset it was already several centimetres deep.

5 Sjefen for byggevarehuset svarar på ein søndagskveld, og seier han skal sjekka kor mykje glava dei har liggande i morgon tidleg, og komma med det! Ingen problem. Folk i Odda er JA-folk. Ingen problem. Ingen problem? Eg kan ikkje heilt tru det. Me riggar instrument og mikrofonar, og er vel eigentleg ikkje mindre spente enn før. Me gjer oss så ferdige me kan, og et vårt første og heldigvis ikkje siste kinamatmåltid i Odda i ni-tida ein søndagskveld. Legg oss. Det snør. Det første byggevarebutikkfolka må gjera om morgonen er å legga piggdekk på lastebilen får me melding om, men idet me kjem til Formannshuset står bilen med hengar full av isolasjon utanfor - og to karar er igang med innlessing. Dei stablar. Det blir vegg. Ein solid vegg av isolasjon. Og det blir stille der på scena. Ingen trafikkstøy høg nok til å trenga gjennom. Me smiler. Kan ikkje heilt tru det. Klokka tolv om føremiddagen mandag niogtjuande oktober totusenogtolv er første spor teke opp. Påfølgande døgn spelte me inn resten av dei nye songane. Karl Seglem Four excited musicians. e sound supervisor, Audun, was waiting there. When I had talked to him on the telephone along the way, I could hear that he was somewhat troubled. As soon as we entered the building we realised why: the noise from the nearby Highway 13 was considerable. is highway runs alongside Formannshuset, and the windows of the building are old and single glazed. e grand piano was covered. Newly tuned. We uncovered it, and the pianist Ulvo struck the first chords. We could all hear that this was something special. Someone suggested that we move the piano to the cinema or make the recording on another grand piano elsewhere in Odda. I said that was out of the question. Either it would be here or we would return to Oslo. Audun, the sound supervisor, made a suggestion, repeating it with more emphasis as it seemed that we hadn t realised he was serious the first time: glass wool insulation. He said that the only way to solve the problem would be to build an insulating wall in front of the stage. Pile up rolls of glass wool insulation, for instance. at would absorb all the traffic noise, and we could make the recording. Nina Kongtorp, the local head of cultural affairs, laughed, and made a telephone call to an acquaintance. Didn t he have a lot of glass wool insulation?

6 e manager of the building supplies shop answered his telephone on a Sunday evening, and said he would check how much insulation he had early in the morning and bring it over. No problem! People in Odda don t know the meaning of the word no. No problem? I could scarcely believe it. But we set up the instruments and microphones, and were hardly less nervous than before. We set up as much as we could, and went out to eat our first, but luckily not our last, Chinese meal in Odda at around 9 pm. Went to bed. It was snowing. e first thing the building suppliers had to do in the morning, they informed us, was to equip their car with studded tyres. But when we arrived at Formannshuset the car was waiting outside, its trailer full of glass wool insulation, and two men were already starting to unload it. ey piled it up. It became a wall. A solid wall of insulation. And it was quiet on stage. No traffic noise loud enough to penetrate the insulation. We smiled. Couldn t entirely believe it. At twelve noon on Monday the twenty-ninth of October, two thousand and twelve, the first track was recorded. e following day we recorded the remainder of the album. And, as they say, the rest is history. Karl Seglem

7 Tida modnar oss. Det gjekk fire år og to månader mellom innspelinga av NORSKjazz.no og dette albumet. I løpet av desse åra har denne kvartetten spelt omlag tredve konsertar med materialet frå den første innspelinga. Det å kjenna at dei songane me spelte inn, skapt for lang tid tilbake, blir levande kvar gong dei blir spelt, er oppløftande. Denne innspelinga inneheld songar som er skapt for ikkje så lang tid tilbake. Her er også songar som dei andre i kvartetten har komponert, og som me i samarbeid har forma. Eg ville som sist, ha med ein song eg har hatt eit forhold til. På NORSKjazz.no var det Amalie Rodriguez "Meu Amigo esta longe". Denne gongen har eg valgt "Drömvisa" av Gøran Fristorp. Eg fann igjen "Återsken" i vinylsamlinga mi og blei minna på alle dei gongene eg lytta på det albumet. Sommarane i Bergen og på Årdalstangen for mange år sidan. Stemningar, menneske, minne. Det å spela ei enkel vise "rett gjennom" som me gjer her, er ei stor utfordring. Enkelt, reinskore, vakkert var "slagordet" for det første akustiske kvartettalbumet. Eg prøver å vidareføre det her - med melodien i fokus. Og samstundes opplever eg denne innspelinga både opnare og tryggare, og meir spørjande og søkande. Det er ei inspirerande spelferd. Eg visste ikkje at det skulle utvikle seg slik. Hit har musikken ført oss. Her er nye songar for klassisk jazzkvartett - på vår måte. Tida modnar oss. Karl Seglem Time matures us. Four years and two months went by between the recording of NORSKjazz.no and this album. In the course of these years this quartet has presented around 30 concerts with material from the earlier recording. It has been an inspiring and powerful experience to see that the tunes we recorded, which were written a long time ago, come alive every time they are played. is new recording presents tunes that I have written during the past years. It also includes tunes that the other members of the quartet have composed, which we have shaped together as an ensemble. I also wanted to include a song by someone else that appealed to me, as I did with Portugalsong on the first record. And in my collection of vinyl I found Återsken by Göran Fristorp, a recording that I had forgotten about. All the times I had listened to that one! Summers in Bergen and at Årdalstangen many years ago. e atmosphere, the people, the memories. I think "Drömvisa" (Dream song) is a beautiful song (with very nice lyrics too). I regard it as a real challenge to play a song straight through as I do here. Simple, clean and lovely were our key words for the first quartet album. I am trying to continue that pattern here, with a focus on melody. At the same time I feel that this recording is more open and confident, while it is also inquisitive and searching. It has been an unexpectedly inspiring experience to be able to complete and present this collection of new tunes for a classic jazz quartet. e music has led us here. And onwards. Time matures us. Karl Seglem

8 LIVE CONCERTS with this Quartet Bremen, Alter Sendesaal Oslo, Bikuben Hamar, Jazzclub Bergen, Jazzforum Nesodden, Jazzclub Asker, Kulturhus Elverum, Festspillene Kongsberg, Jazz Festival Tønsberg, Urijazz Oslo, Litteraturhuset Hemnes, Jazzclub Sortland, Jazzclub Bodø, Sinus Tromsø, Jazzclub Arendal Jazzclub Oslo, Jazzaid Jølster, Jazzfestival Oslo, Nasjonal Jazzscene Oslo, Kampenjazz Stavanger, Jazzforum Horten, Jazzclub Oslo, event å Rendalen Bergen, Nattjazz festival, Oslo, Bare Jazz, Balestrand, Balejazz festival Oslo, Cafeteatret

Praying for a better future. I bønn for en bedre framtid. The Roma Outreach 2011. Arbeid blant romfolket 2011

Praying for a better future. I bønn for en bedre framtid. The Roma Outreach 2011. Arbeid blant romfolket 2011 Praying for a better future The Roma Outreach 2011 I bønn for en bedre framtid Arbeid blant romfolket 2011 MILJØMERKET 241 Trykksak 709 Frelsesarmens sosialtjeneste 2011 Fotografer: Layout: Trykk: Side

Detaljer

sigmund aarseth Norway Painted in Light and Color written by Marit Aarseth Design & reproductions by Gudmund Aarseth

sigmund aarseth Norway Painted in Light and Color written by Marit Aarseth Design & reproductions by Gudmund Aarseth Å få vera med på dette spanande prosjektet er noko eg er verkeleg glad for. Etter fleire andre bokutgjevingar, kjem endeleg ei bok med det som eg vil kalle hovudyrket hans far, friluftsmålar som fester

Detaljer

the view was all in lines

the view was all in lines PIANO Pianist Kenneth Karlsson invites Rolf Wallin and Asbjørn Schaatun, two Norwegian composers of truly European format, to join in close combat with one the major works of expressionism, the revolutionary

Detaljer

FINN MORTENSEN SYMPHONY PEZZO ORCHESTRALE EVOLUTION PER ORCHESTRA MÜNCHNER RUNDFUNKORCHESTER TERJE MIKKELSEN, CONDUCTOR

FINN MORTENSEN SYMPHONY PEZZO ORCHESTRALE EVOLUTION PER ORCHESTRA MÜNCHNER RUNDFUNKORCHESTER TERJE MIKKELSEN, CONDUCTOR FINN MORTENSEN SYMPHONY PEZZO ORCHESTRALE EVOLUTION PER ORCHESTRA MÜNCHNER RUNDFUNKORCHESTER TERJE MIKKELSEN, CONDUCTOR Symfoni, op. 5 On 26 April 1954 Finn Mortensen made his public début as a composer

Detaljer

AntirasisteN. Aldri mer... Nazisme! 10,- kr. C-blad. SOS Rasismes avis nr. 1 2000

AntirasisteN. Aldri mer... Nazisme! 10,- kr. C-blad. SOS Rasismes avis nr. 1 2000 SOS Rasismes avis nr. 1 2000 10,- kr AntirasisteN Aldri mer... Denne avisa hadde du fått gratis tilsendt, hvis du hadde vært medlem av SOS Rasisme. Meld deg inn i dag! side 16 Retur: SOS Rasisme Pb 297

Detaljer

Den offentlege forvaltninga av reindrifta

Den offentlege forvaltninga av reindrifta Sigrid Skålnes Den offentlege forvaltninga av reindrifta - omdømmeundersøkinga Den offentlige forvaltningen av reindrifta Sigrid Skålnes Den offentlige forvaltninga av reindrifta - omdømmeundersøkinga

Detaljer

NIBR-rapport 2009:34. Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo. De unge stemmene. Innflytelsesorgan for barn og unge i kommuner og fylker

NIBR-rapport 2009:34. Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo. De unge stemmene. Innflytelsesorgan for barn og unge i kommuner og fylker Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo De unge stemmene Innflytelsesorgan for barn og unge i kommuner og fylker De unge stemmene Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo De unge stemmene Innflytelsesorgan for barn og

Detaljer

Mer enn bare fotball... More than just football... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball. An evaluation of the Salvation Army s Street soccer

Mer enn bare fotball... More than just football... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball. An evaluation of the Salvation Army s Street soccer Mer enn bare fotball... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball More than just football... An evaluation of the Salvation Army s Street soccer Lena Sayed 1 Forord Frelsesarmeens gatefotball er et lavterskeltilbud

Detaljer

Politiarbeid i et multietnisk samfunn. Ulike erfaringer fra engelsk politi

Politiarbeid i et multietnisk samfunn. Ulike erfaringer fra engelsk politi Politiarbeid i et multietnisk samfunn Ulike erfaringer fra engelsk politi KONFERANSE PÅ POLITIHØYSKOLEN I OSLO 19. OKTOBER 2006 Arrangert av: OMOD (Organisasjonen mot offentlig diskriminering) All Sports

Detaljer

Mary Ann Caws A Meta-Manifesto. Leif Høghaug Kritisk manifest 2008 En presentasjon av fremtidens kritikk

Mary Ann Caws A Meta-Manifesto. Leif Høghaug Kritisk manifest 2008 En presentasjon av fremtidens kritikk Leder og presentasjon av bidragsytere Mary Ann Caws A Meta-Manifesto Leif Høghaug Kritisk manifest 2008 En presentasjon av fremtidens kritikk Elling Borgersrud En høylytt oppfordring til handling Dmitry

Detaljer

STØRRELSE. rock 1 noun

STØRRELSE. rock 1 noun rock 1 noun 1 the solid mineral material forming part of the surface of the earth and other similar planets, exposed on the surface or underlying the soil or oceans. rock 1 noun 2 a large piece of such

Detaljer

Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2013/2014. Universitetet for miljø- og biovitenskap Norwegian University of Life Sciences

Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2013/2014. Universitetet for miljø- og biovitenskap Norwegian University of Life Sciences Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2013/2014 Universitetet for miljø- og biovitenskap Norwegian University of Life Sciences Velkommen til UMB! Vi er utrolig stolte og glade for at

Detaljer

Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge

Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge NIBR-rapport 2012:5 Susanne Søholt Aadne Aasland Knut Onsager Guri Mette Vestby Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts-Norge Andre publikasjoner fra

Detaljer

S O LV E I G A A L B E R G

S O LV E I G A A L B E R G S O LV E I G A A L B E R G p å v e i g j e n n o m / p a s s i n g t h r o u g h FORORD I utarbeidelsen av På vei gjennom har jeg tatt utgangspunkt i Kunsthallen som størrelse og rom. Jeg ville ta et grep

Detaljer

«Hvis noen forteller om mobbing» Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering

«Hvis noen forteller om mobbing» Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering «Hvis noen forteller om mobbing» Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering Berit Lødding Nils Vibe Rapport 48/2010 «Hvis noen forteller om

Detaljer

Når skal jeg flytte hjemmefra?

Når skal jeg flytte hjemmefra? Marit Ekne Ruud Siri Nørve Når skal jeg flytte hjemmefra? Erfaringer med boliganskaffelse for ungdom med utviklingshemming Når skal jeg flytte hjemmefra? Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2008:15

Detaljer

Bostedsløse i Norge 2012 - en kartlegging

Bostedsløse i Norge 2012 - en kartlegging Evelyn Dyb Katja Johannessen Bostedsløse i Norge 2012 - en kartlegging Bostedsløse i Norge 2012 - en kartlegging Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2013:8 NIBR-rapport 2012:15 NIBR-rapport 2012:14

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2011

Gjesteundersøkelsen 2011 Eivind Farstad Arne Rideng Iratxe Landa Mata TØI rapport 1166/2011 Gjesteundersøkelsen 2011 Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge TØI rapport 1166/2011 Gjesteundersøkelsen 2011 Utenlandske ferie-

Detaljer

Rapport nr. 3-2001. Ingun Grimstad Klepp. Avhending sett i forhold til kvinners klesvaner

Rapport nr. 3-2001. Ingun Grimstad Klepp. Avhending sett i forhold til kvinners klesvaner Rapport nr. 3-2001 Ingun Grimstad Klepp Avhending sett i forhold til kvinners klesvaner SIFO 2001 Rapport nr. 3-2001 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg B Postboks 4682 Nydalen

Detaljer

Den kommersielle ungdomstiden

Den kommersielle ungdomstiden Fagrapport nr. 6-2004 Ragnhild Brusdal Den kommersielle ungdomstiden En studie av forbruket til elever i ungdomsskolen og videregående Fagrapport nr. 6-2004 Tittel Den kommersielle ungdomstiden. En studie

Detaljer

Norsk olje gjennom 1000 år

Norsk olje gjennom 1000 år 1000 1000 years Norsk olje gjennom 1000 år A Thousand Years of Norwegian Oil Lofoten som global tranprodusent Ottar Schiøtz Lofoten as global manufacturer of cod liver oil 1 Lofoten som global tranprodusent

Detaljer

En alvorlig stor melding

En alvorlig stor melding En alvorlig stor melding (2012-2013) Melding til Stortinget* Fra barn som søker asyl i Norge Jeg er en superhelt-storebror som passer på alle barna på mottaket. * Og til alle voksne som møter, snakker

Detaljer

- formant 2: Trope 1 Texte 01:03 2 Parenthèse 02:38 3 Glose 01:40 4 Commentaire 02:42

- formant 2: Trope 1 Texte 01:03 2 Parenthèse 02:38 3 Glose 01:40 4 Commentaire 02:42 Pierre Boulez: Troisième Sonate (1957) Universal Edition - formant 2: Trope 1 Texte 01:03 2 Parenthèse 02:38 3 Glose 01:40 4 Commentaire 02:42 - formant 3: Constellation Miroir 5 Mélange blocs points 00:23

Detaljer

Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family

Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family Au pairordningen skal gi unge mennesker mellom 18 og 30 år en mulighet til å lære

Detaljer

Unges etablering på boligmarkedet - er stigen trukket opp?

Unges etablering på boligmarkedet - er stigen trukket opp? NIBR-rapport 2013:22 Katja Johannessen Kim Christian Astrup Per Medby Unges etablering på boligmarkedet - er stigen trukket opp? Unges etablering på boligmarkedet - er stigen trukket opp? Andre publikasjoner

Detaljer

På ubestemt tid Døgnovernattingssteder og andre former for kommunalt disponerte boliger

På ubestemt tid Døgnovernattingssteder og andre former for kommunalt disponerte boliger Katja Johannessen og Evelyn Dyb På ubestemt tid Døgnovernattingssteder og andre former for kommunalt disponerte boliger På ubestemt tid Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2009:17 Bostedsløse i

Detaljer

Experiences at the airport

Experiences at the airport Experiences at the airport A master thesis regarding how the use of experience economy and atmospherics can improve the passenger experience in the air-side terminal Trine Susanne Johansen MSoc. Sc. Service

Detaljer

Ingrid Berven. Det finnes to typer symboler de som allerede finnes, og de som forandres og gis ny mening. Maurice Merleau-Ponty

Ingrid Berven. Det finnes to typer symboler de som allerede finnes, og de som forandres og gis ny mening. Maurice Merleau-Ponty Ingrid Berven Det finnes to typer symboler de som allerede finnes, og de som forandres og gis ny mening Maurice Merleau-Ponty North-Information nr 271/North Art Magazine nr 29/Ingrid Berven North is published

Detaljer

Forord. Bergen, 16.mai.2011. Synnøve Kvile

Forord. Bergen, 16.mai.2011. Synnøve Kvile Abstract The Cultural Rucksack (TCR) is an arrangement whereby pupils meet art and culture. This means that choices have been considered and made as to how art and culture should be presented to children

Detaljer

SAMISK OPPLÆRI G U DER LK06-SAMISK

SAMISK OPPLÆRI G U DER LK06-SAMISK ordlandsforskning F-rapport nr. 3/2009 Samisk opplæring under LK06-samisk. SAMISK OPPLÆRI G U DER LK06-SAMISK Analyse av læreplan og tidlige tiltak for implementering av Karl Jan Solstad (Red.) Mikkel

Detaljer