Karl Seglem NyeSongar.no

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Karl Seglem NyeSongar.no"

Transkript

1 Karl Seglem NyeSongar.no Karl Seglem tenor saxophone, goat horn, voice Andreas Ulvo piano Sigurd Hole bass Jonas Howden Sjøvaag drums Desembersongen 7.05 Porten 5.00 Angular momentum 4.00 Din folketone 7.20 Dordei 5.30 Drômvisa 4.35 Nordover 6.00 Inn i juni 8.02 Etter snø (Odda) 5.20 Recorded live in Formannshuset Odda Norway, October , No overdubs. Sound engineer: Audun Strype. Mixed and mastered by Audun Strype and Karl Seglem in Oslo, November 2012 and January All music composed and arranged by Karl Seglem except track 5. by Sigurd Hole, track 6. by Göran Fristorp and track 7. by Andreas Ulvo. Track 5. & 9. by the quartet. Produced by Karl Seglem. Photos by Andreas Ulvo. CD front cover photo by Laila Meyrick, Velour. I would like to thank Eple Trio for magical concert moments since 2009, and for their contribution on this recording. A Big ank You - Tusen Takk Audun Strype, Nina Kongtorp, Odda Kommune and all friends, fans and family. Supported by and thanks to Fond for utøvende kunstnere All rights reserved Tono, Gema no

2 A Grand Piano story e story started around e Steinway factory in Germany delivered its largest grand piano, a Model D, to the Aula, the assembly hall at the University of Oslo. At that time the Aula was perhaps Norway s most important concert hall for classical music and occasional (now legendary) jazz concerts. is grand piano was one of the last that was produced with ivory keys, and it was delivered with a matte finish on one side so that it would not reflect the light when concerts were taped by television cameras. A young Norwegian pianist named Ketil Bjørnstad often came to the Aula, where he enjoyed superb concerts with artists such as Sviatoslav Richter, Daniel Barenboim, Vladimir Ashkenazy, Keith Jarrett, elonius Monk, Emil Gilels, Claudio Arrau, Arthur Rubenstein and Martha Argerich. A surprising number of grand pianos in Norway were given the highest praise by foreign musicians in the 1960s and 70s. Around the same time that Chick Corea and Keith Jarrett played at Arne Bendiksen Studio, Vladimir Ashkenazy declared that the world s best grand piano was found at the Oslo University Aula. I will never forget that grand piano, wrote Ketil Bjørnstad in a little book published in 2011 (Belonging, a book about the eponymous LP album, released in 1974). Ei flygelhistorie Historien startar rundt Steinway-fabrikken i Tyskland leverer sitt største flygel, ein D-modell, til Universitetets Aula i Oslo. I dei tider var Aulaen kanskje Norges viktigaste konsertsal for klassisk musikk, og ein og annan (no legendarisk) jazz-konsert. Flygelet er eit av dei siste som vert produsert med tangentar av elfenbein og det blir levert matta ned på sidene slik at det ikkje skal oppstå refleksar ved ernsyns-opptak. Ein ung norsk pianist med namn Ketil Bjørnstad er ofte i Aulaen på denne tida og opplever fantastiske konserter med nokre av desse: Svjatoslav Richter, Daniel Barenboim, Vladimir Ashkenazy, Keith Jarret, eolonius Monk, Emil Gilels, Claudio Arrau, Arthur Rubenstein, Martha Argerich med fleire. "Forbausande mange flygel i Norge fekk dei beste attestar av utanlandske musikarar på 60- og 70-talet. Omtrent samtidig med at Chick Corea og Keith Jarrett inntok Arne Bendiksen Studio, uttalte Vladimir Ashkenasy at verdas beste flygel antageleg sto i Universitetets Aula i Oslo. Eg kjem aldri til å gløyma det flygelet», skriv Ketil Bjørnstad i ein lita bok han utga i («Belonging», ei bok om plata av samme namn fra 1974). Men i 1965 "forsvann" instrumentet som hadde begeistra eit kresent og interessert musikkpublikum i Oslo. Den etterkvart så vidgjetne biblotekaren Dordei Raaen i industrikommunen Odda i Hardanger, hadde høyrt at Aulaen i Oslo skulle kvitta seg med eit flygel. Gymnaset trengte eit flygel til sin aula. "Litt mindre" aula enn den i Oslo, men like fullt, flygel. Dordei hadde bygt But in 1965 the instrument that had delighted discriminating and attentive music audiences in Oslo disappeared. Dordei Raaen, a librarian in the industrial town of Odda in Hardanger, had heard that the Aula in Oslo was planning to get rid of a grand piano. e local school needed a grand piano in its auditorium. It was somewhat smaller than the hall in Oslo, but a grand piano was what they wanted. Dordei had built up the Odda library to be one of the best in the country, and had her contacts in Oslo. e library in Odda was called Biblis, and was located in the former Town Hall. For reasons we can only guess at, Dordei and Odda received the grand piano as a gift from the Aula. Steinway s Model D no remained at the school in Odda for a long time. e assistant headmaster at what is now Odda Upper Secondary School believes that it was properly cared for. He also remembers that Ketil Bjørnstad played it when he gave a concert at the school. ere were so few people attending the concert that Bjørnstad invited the audience up on stage. ey lit candles, and the concert began. Former pupils at the school in Odda also remember the grand piano, and recall that it was used on many occasions: Christmas programmes, pupils cabarets, sing-alongs, etc. Rumour has it that the grand piano was treated badly, both when being played and when being moved roughly up and down from the stage and into different rooms. Very few people were aware of what sort of instrument they were dealing with.

3 opp biblioteket i Odda til å bli eit av landets aller beste og ho hadde sine kontaktar i Oslo. Biblis heitte biblioteket i Odda og det heldt til i det gamle rådhuset. Av grunnar me berre kan gjetta oss til, fekk Dordei flygelet gratis i gåve frå Aulaen til Odda kommune. Steinway s D-modell nr vart ståande lenge på gymnaset i Odda. Assisterande rektor på det som i dag (2012) heiter Odda vidaregåande skule meiner det vart teke godt vare på! Han hugsar også at Ketil Bjørnstad spelte konsert på det. Då var det så få i salen at Bjørnstad inviterte publikum opp på scena. Dei tente stearinlys, og konserten starta. Tidlegare gymnaselevar i Odda hugsar også flygelet, og at det vart brukt til det meste; juleavslutningar, russerevyar, allsong med meir. Rykta fortel at flygelet vart dårleg handsama. Både slik det vart spelt på, og flytta uvørent opp og ned frå scener og ulike rom. Svært få skjønte kva slags instrument dei hadde ståande. Når stiftinga Formannshuset vart oppretta i 1991(og renoverte salen og huset), gav Odda kommune flygelet til stiftinga. Formannshuset vart drifta som kulturhus fram til 2001, men klarte då ikkje det økonomiske lenger, vart oppløyst og fekk sanert gjelda si av Odda kommune, som vedtok at huset skulle selgast. Det blei solgt til privatmannen Torstein Jensson. Når stiftinga opphøyrte, vart ansvaret for å disponere flygelet gjeve til «Musikkens Venner» som har renovert flygelet. D modell er framleis kommunalt eigd. Der står det. Det har nokre rynker, skråmer og hakk, men responderer varmt og blir no varsamt pleia, stemt og brukt til to-tre konsertar årleg. Når kulturhuset i Odda ein dag blir ferdig skal det dit. Ei innspelingshistorie Våren 2012 er eg i planleggingsfasen av eit nytt album med kvartetten. Eg har planar om å gjera det i Gøteborg - som med 2009-albumet norskjazz.no, men innvilga støtte frå FFUK tilseier at innspeling må skje i Norge. Eg les ein artikkel av Vidar Kvalshaug i Aftenposten i mars 2012 og blir nyfiken, får ein idé. Men det går nokre månader før eg kontaktar Ketil Bjørnstad som då fortel at han skal spela konsert på flygelet igjen den ortande oktober. Han er veldig spent. Me avtaler å halda kontakten. Eg må ta avgjerda om eg skal gå for Odda som opptaks-stad, og turné-legginga får kabalen til å gå opp. Me kan dra rett til Odda og spela inn etter seks konsertar i Norge og Tyskland. Det blir slik. Eg tek sjangsen. Flygelet kan jo ikkje vera direkte dårleg!? Sekstande oktober får eg denne eposten frå Bjørnstad på spørsmålet om han tykkjer at pianoet framleis har noko å gje: "Kjære Karl - Det var helt enormt! Flygelet har det samme fantastiske anslaget og den helt spesielle varmen og fylden. Selvsagt kunne det vært vedlikeholdt bedre, men det holder i massevis. Bare pass på at det er nystemt! Gled dere! Entusiastiske hilsener Ketil" When the foundation Formannshuset (Foreman s House) was established in 1991, and renovated the hall and the rest of the building, the municipality of Odda gave the grand piano to the foundation. Formannshuset operated as a cultural centre until 2001, when it was no longer economically viable. e municipality of Odda restructured its debt, and determined that the building was to be sold. It was purchased by a private buyer, Torstein Jensson. When the foundation was liquidated, responsibility for deciding how the grand piano was to be used was transferred to the association Musikkens Venner ( Friends of Music ), who renovated the instrument. e Model D is still owned by the municipality. ere it stands. It has a few wrinkles, scratches and nicks, but responds with warmth and is now carefully tended and tuned. It is used for two or three concerts a year. When the Odda cultural centre is finished someday it will be moved there. A recording story In the spring of 2012 I was in the planning phase of a new album with the quartet. I planned to record it in Gothenburg, Sweden, as I had done with the 2009 album NORSKjazz.no. However, one of the requirements of the Fund for Performing Artists, who had provided financial support for the project, was that the album had to be recorded in Norway. I read an article by Vidar Kvalshaug in the newspaper Aftenposten in March, 2012, which

4 Søndag åttogtjuande oktober landar me på Haugesund Lufthamn i sprutande regn. Får alt inn i bilar og køyrer nordaust inn i landet. Det begynnar å snø på den smale og svingete vegen ned til Odda, og når me køyrer inn på baksida av Formannshuset har det allereie lagt seg nokre centimeter. Fire spente musikarar. Lydsjef Audun er allereie på plass. På telefonen har ei tydeleg bekymra mine trengt gjennom. Me går inn, og me forstår med ein gong at støyen frå bilvegen, frå Riksveg 13 - er betydeleg. Den går vegg i vegg med Formannshuset, som har enkle vindauge av eldre sort. Flygelet står tildekka. Nystemt. Me avdekkar det og pianist Ulvo slår dei første akkordar. Me høyrer alle at her er det noko. Mumling, prat, både om å flytta pianoet til kinoen, og å gjera det andre stader, på andre flygel i Odda er oppe. Det er ikkje aktuelt, melder eg. Det blir her, eller retur til Oslo. Audun lydsjef fremmar (igjen) sitt forslag, fortel oss litt meir alvorleg, som om me ikkje hadde oppfatta at det var alvor første gong han sa: Glava. Han seier at den einaste måten å løyse dette på, som vil fungere, er å bygga ein vegg av isolasjon i sceneopninga. Stabla rullar av Glava eller liknande. Det vil ta all trafikkstøy - og me kan spela inn. Kultursjef Nina Kongtorp ler, tek ein telefon til ein ho kjenner, som visstnok har mykje Glava? piqued my curiosity. I had an idea. But several months went by before I contacted Ketil Bjørnstad, who then told me that he was planning to give a concert on the grand piano again in October. He was looking forward to it very much. We agreed to stay in contact. I had to decide whether to make the recording in Odda, and when our tour had been arranged it all fell into place. We could go straight to Odda to record after six concerts in Norway and Germany. And that is exactly what we did. I took the chance. After all, the grand piano couldn t be really bad, could it? On 16 October I received an from Bjørnstad with his verdict as to whether the piano was still playable: Dear Karl It was absolutely superb! e grand piano has the same fantastic touch and the same unique warmth and resonance as before. Of course it could have been kept up better, but it s more than good enough. Just make sure that it s freshly tuned! You can look forward to it. Enthusiastic greetings, Ketil. On Sunday 28 October we landed at the Haugesund airport in heavy rain. We manoeuvred all our equipment into cars and drove northeast to Odda. It started to snow along the narrow, winding road down to Odda, and by the time we arrived at the back of Formannshuset it was already several centimetres deep.

5 Sjefen for byggevarehuset svarar på ein søndagskveld, og seier han skal sjekka kor mykje glava dei har liggande i morgon tidleg, og komma med det! Ingen problem. Folk i Odda er JA-folk. Ingen problem. Ingen problem? Eg kan ikkje heilt tru det. Me riggar instrument og mikrofonar, og er vel eigentleg ikkje mindre spente enn før. Me gjer oss så ferdige me kan, og et vårt første og heldigvis ikkje siste kinamatmåltid i Odda i ni-tida ein søndagskveld. Legg oss. Det snør. Det første byggevarebutikkfolka må gjera om morgonen er å legga piggdekk på lastebilen får me melding om, men idet me kjem til Formannshuset står bilen med hengar full av isolasjon utanfor - og to karar er igang med innlessing. Dei stablar. Det blir vegg. Ein solid vegg av isolasjon. Og det blir stille der på scena. Ingen trafikkstøy høg nok til å trenga gjennom. Me smiler. Kan ikkje heilt tru det. Klokka tolv om føremiddagen mandag niogtjuande oktober totusenogtolv er første spor teke opp. Påfølgande døgn spelte me inn resten av dei nye songane. Karl Seglem Four excited musicians. e sound supervisor, Audun, was waiting there. When I had talked to him on the telephone along the way, I could hear that he was somewhat troubled. As soon as we entered the building we realised why: the noise from the nearby Highway 13 was considerable. is highway runs alongside Formannshuset, and the windows of the building are old and single glazed. e grand piano was covered. Newly tuned. We uncovered it, and the pianist Ulvo struck the first chords. We could all hear that this was something special. Someone suggested that we move the piano to the cinema or make the recording on another grand piano elsewhere in Odda. I said that was out of the question. Either it would be here or we would return to Oslo. Audun, the sound supervisor, made a suggestion, repeating it with more emphasis as it seemed that we hadn t realised he was serious the first time: glass wool insulation. He said that the only way to solve the problem would be to build an insulating wall in front of the stage. Pile up rolls of glass wool insulation, for instance. at would absorb all the traffic noise, and we could make the recording. Nina Kongtorp, the local head of cultural affairs, laughed, and made a telephone call to an acquaintance. Didn t he have a lot of glass wool insulation?

6 e manager of the building supplies shop answered his telephone on a Sunday evening, and said he would check how much insulation he had early in the morning and bring it over. No problem! People in Odda don t know the meaning of the word no. No problem? I could scarcely believe it. But we set up the instruments and microphones, and were hardly less nervous than before. We set up as much as we could, and went out to eat our first, but luckily not our last, Chinese meal in Odda at around 9 pm. Went to bed. It was snowing. e first thing the building suppliers had to do in the morning, they informed us, was to equip their car with studded tyres. But when we arrived at Formannshuset the car was waiting outside, its trailer full of glass wool insulation, and two men were already starting to unload it. ey piled it up. It became a wall. A solid wall of insulation. And it was quiet on stage. No traffic noise loud enough to penetrate the insulation. We smiled. Couldn t entirely believe it. At twelve noon on Monday the twenty-ninth of October, two thousand and twelve, the first track was recorded. e following day we recorded the remainder of the album. And, as they say, the rest is history. Karl Seglem

7 Tida modnar oss. Det gjekk fire år og to månader mellom innspelinga av NORSKjazz.no og dette albumet. I løpet av desse åra har denne kvartetten spelt omlag tredve konsertar med materialet frå den første innspelinga. Det å kjenna at dei songane me spelte inn, skapt for lang tid tilbake, blir levande kvar gong dei blir spelt, er oppløftande. Denne innspelinga inneheld songar som er skapt for ikkje så lang tid tilbake. Her er også songar som dei andre i kvartetten har komponert, og som me i samarbeid har forma. Eg ville som sist, ha med ein song eg har hatt eit forhold til. På NORSKjazz.no var det Amalie Rodriguez "Meu Amigo esta longe". Denne gongen har eg valgt "Drömvisa" av Gøran Fristorp. Eg fann igjen "Återsken" i vinylsamlinga mi og blei minna på alle dei gongene eg lytta på det albumet. Sommarane i Bergen og på Årdalstangen for mange år sidan. Stemningar, menneske, minne. Det å spela ei enkel vise "rett gjennom" som me gjer her, er ei stor utfordring. Enkelt, reinskore, vakkert var "slagordet" for det første akustiske kvartettalbumet. Eg prøver å vidareføre det her - med melodien i fokus. Og samstundes opplever eg denne innspelinga både opnare og tryggare, og meir spørjande og søkande. Det er ei inspirerande spelferd. Eg visste ikkje at det skulle utvikle seg slik. Hit har musikken ført oss. Her er nye songar for klassisk jazzkvartett - på vår måte. Tida modnar oss. Karl Seglem Time matures us. Four years and two months went by between the recording of NORSKjazz.no and this album. In the course of these years this quartet has presented around 30 concerts with material from the earlier recording. It has been an inspiring and powerful experience to see that the tunes we recorded, which were written a long time ago, come alive every time they are played. is new recording presents tunes that I have written during the past years. It also includes tunes that the other members of the quartet have composed, which we have shaped together as an ensemble. I also wanted to include a song by someone else that appealed to me, as I did with Portugalsong on the first record. And in my collection of vinyl I found Återsken by Göran Fristorp, a recording that I had forgotten about. All the times I had listened to that one! Summers in Bergen and at Årdalstangen many years ago. e atmosphere, the people, the memories. I think "Drömvisa" (Dream song) is a beautiful song (with very nice lyrics too). I regard it as a real challenge to play a song straight through as I do here. Simple, clean and lovely were our key words for the first quartet album. I am trying to continue that pattern here, with a focus on melody. At the same time I feel that this recording is more open and confident, while it is also inquisitive and searching. It has been an unexpectedly inspiring experience to be able to complete and present this collection of new tunes for a classic jazz quartet. e music has led us here. And onwards. Time matures us. Karl Seglem

8 LIVE CONCERTS with this Quartet Bremen, Alter Sendesaal Oslo, Bikuben Hamar, Jazzclub Bergen, Jazzforum Nesodden, Jazzclub Asker, Kulturhus Elverum, Festspillene Kongsberg, Jazz Festival Tønsberg, Urijazz Oslo, Litteraturhuset Hemnes, Jazzclub Sortland, Jazzclub Bodø, Sinus Tromsø, Jazzclub Arendal Jazzclub Oslo, Jazzaid Jølster, Jazzfestival Oslo, Nasjonal Jazzscene Oslo, Kampenjazz Stavanger, Jazzforum Horten, Jazzclub Oslo, event å Rendalen Bergen, Nattjazz festival, Oslo, Bare Jazz, Balestrand, Balejazz festival Oslo, Cafeteatret

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega.

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega. Kapittel 2 2.1.1 Familien min Hei, jeg heter Martine Hansen. Nå bor jeg i Åsenveien 14 i Oslo, men jeg kommer fra Bø i Telemark. Jeg bor i ei leilighet i ei blokk sammen med familien min. For tiden jobber

Detaljer

Hvorfor skal vi lære grammatikk?

Hvorfor skal vi lære grammatikk? 120 www.gyldendal.no/steps Grammar Hvorfor skal vi lære grammatikk? Grammatikk forteller oss hvordan vi setter sammen ord. Den forteller for eksempel at man kan si Jeg liker denne hesten, men at jeg like

Detaljer

Macbeth: Frozen Scenes

Macbeth: Frozen Scenes Macbeth: Frozen Scenes Using Frozen Scenes There are several ways to use these scenes 1. Along with the scene one can give the students the lines from the play and ask them to perform their scene with

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

Enkel og effektiv brukertesting. Ida Aalen LOAD september 2017

Enkel og effektiv brukertesting. Ida Aalen LOAD september 2017 Enkel og effektiv brukertesting Ida Aalen LOAD.17 21. september 2017 Verktøyene finner du her: bit.ly/tools-for-testing Har dere gjort brukertesting? Vet du hva dette ikonet betyr? Mobil: 53% sa nei Desktop:

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Støtteark Tidsformer (verb) Presens (nåtid): Når vi skriver i presens så bruker vi verbet i sin grunnform, men hvis det er

Støtteark Tidsformer (verb) Presens (nåtid): Når vi skriver i presens så bruker vi verbet i sin grunnform, men hvis det er Støtteark Tidsformer (verb) Presens (nåtid): Når vi skriver i presens så bruker vi verbet i sin grunnform, men hvis det er he, she eller it som gjør noe, så føyer vi til en s (-es). Det har altså ikke

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF234 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor

Detaljer

Bostøttesamling

Bostøttesamling Bostøttesamling 2016 Teresebjerke@husbankenno 04112016 2 09112016 https://wwwyoutubecom/watch?v=khjy5lwf3tg&feature=youtube 3 09112016 Hva skjer fremover? 4 09112016 «Gode selvbetjeningsløsninger» Kilde:

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF283, HØST 16 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 =

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

Oversikt over The Beatles vinyl/singler/rekvisita Tittel (side A, side B) År Land Cover Pris Merknad

Oversikt over The Beatles vinyl/singler/rekvisita Tittel (side A, side B) År Land Cover Pris Merknad Oversikt over The Beatles vinyl/singler/rekvisita Tittel (side A, side B) År Land Cover Pris Merknad Singler She loves you, I'll get you Sept '63 NO Standard 75 1.opplag All my loving, I saw her standing

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

Engelsk gruppe 2 høsten 2015

Engelsk gruppe 2 høsten 2015 Engelsk gruppe 2 høsten 2015 I løpet av høsten har vi jobbet med disse tingene på engelsk: Tall - numbers Norsk - Norwegian Engelsk - English Mitt språk -My language 1 en one 2 to two 3 tre three 4 fire

Detaljer

Årsplan: Engelsk 3.trinn Uke

Årsplan: Engelsk 3.trinn Uke Årsplan: Engelsk 3.trinn Uke 34 35 36 37 38 39 Kompetanse-mål Repetisjon Repetisjon Klokka Kunne spørre og fortelle andre på engelsk hvor mye klokka er. Ordforråd One o`clock, two o`clock, three o`clock,

Detaljer

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe CARING OMSORG Is when we show that we care about others by our actions or our words Det er når vi viser at vi bryr oss om andre med det vi sier eller gjør PATIENCE TÅLMODIGHET Is the ability to wait for

Detaljer

SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER

SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER DOWNLOAD EBOOK : SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL EDITION) BY ANDREAS GODE

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

The internet of Health

The internet of Health The internet of Health! Biler, helse og fremtiden!! Velkon 2014, 22. October 2014 Nard Schreurs, IKT-Norge Få ut begrepet «pasient» av tanker om helse. Aldring 1980-2010 Menn 72 år til 79 år Kvinner 79

Detaljer

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen 1. vers Når jeg hører musikk, Kan jeg ikke sitte stille Når jeg hører det groover, B yner beina å gå Jeg får ikke ro, Selv om jeg gjerne ville Jeg vil bare danse, Det er noe jeg må Jeg vil bare danse Tekst

Detaljer

Perpetuum (im)mobile

Perpetuum (im)mobile Perpetuum (im)mobile Sett hjulet i bevegelse og se hva som skjer! Hva tror du er hensikten med armene som slår ut når hjulet snurrer mot høyre? Hva tror du ordet Perpetuum mobile betyr? Modell 170, Rev.

Detaljer

Uke Kompetansemål fra kunnsakpsløftet Ferdighetsmål Lærebok: Quest Vurdering Everyday practice Språklæring:

Uke Kompetansemål fra kunnsakpsløftet Ferdighetsmål Lærebok: Quest Vurdering Everyday practice Språklæring: Årsplan for 3.trinn Fag: Engelsk Skoleåret 2017 /2018 Uke Kompetansemål fra kunnsakpsløftet Ferdighetsmål Lærebok: Quest Vurdering 33-34 Everyday practice 35-38 Språklæring: samtale om eget arbeid med

Detaljer

How we connect online and offline

How we connect online and offline How we connect online and offline Hvordan bruke tekstene til å besvare oppgavene? Introduksjonen til temaet: This year s topic is how we connect with people, both online in the virtual world of the internet,

Detaljer

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva.

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Newtons fargeskive Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Se hva som skjer med fargene. Hvitt lys består av en blanding av alle farger. Når fargeskiva roterer

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset PARABOLSPEIL Stå foran krysset på gulvet og se inn i parabolen. Hvordan ser du ut? Still deg bak krysset på gulvet. Hva skjer? Hva skjer når du stiller deg på krysset? Still deg bak krysset Det krumme

Detaljer

first year charts Preview Only Legal Use Requires Purchase Take the A Train for jazz ensemble JAZZ BILLY STRAYHORN Arranged by VINCE GASSI

first year charts Preview Only Legal Use Requires Purchase Take the A Train for jazz ensemble JAZZ BILLY STRAYHORN Arranged by VINCE GASSI first year charts for jazz ensemble a division of Alfred JAZZ Take the A Train BILLY STRAYHORN Arranged by VINCE GASSI INSTRUMENTATION Conductor 1st Eb Alto Saxophone 2nd Eb Alto Saxophone 1st Bb Tenor

Detaljer

Part 6. katrineklarer.com /2017/10/16/part-6/ Katrine

Part 6. katrineklarer.com /2017/10/16/part-6/ Katrine Part 6 katrineklarer.com /2017/10/16/part-6/ Katrine 16. oktober 2017 Okei dere, da har dere en liten skapning foran dere, som dere kanskje har gjettet hva er? Men nå skal vi altså få hele greia til å

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven Gol Statlige Mottak Modul 7 Ekteskapsloven Paragraphs in Norwegian marriage law 1.Kjønn To personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap. Two persons of opposite or same sex can marry 1 a. Ekteskapsalder.

Detaljer

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett Prosjektet epensum på lesebrett Vi ønsker å: Studere bruk av digitalt pensum i studiesituasjonen.

Detaljer

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 Om emnet SAMPOL 270 ble avholdt for førsten gang høsten 2013. Det erstatter til dels SAMPOL217 som sist ble avholdt høsten 2012. Denne høsten 2014 var Michael Alvarez

Detaljer

Tuberkulosescreening fra et brukerperspektiv. Frokostmøte LHLI,

Tuberkulosescreening fra et brukerperspektiv. Frokostmøte LHLI, Tuberkulosescreening fra et brukerperspektiv. Frokostmøte LHLI, 06.06.2016 Samarbeid med Kaalmo Oppsøkende informasjonsarbeid Seminarer og diskusjonsgrupper 13.06.2016 2 Betydningen av god informasjon

Detaljer

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd GEOV219 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper

Detaljer

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) Garn Pickles Pure Alpaca 300 (350) 400 (400) g hovedfarge 100 (100) 150 (150) g hver av

Detaljer

Come to praise. We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song

Come to praise. We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song Come to praise We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song We ve come to sing and give you praise We worship you

Detaljer

Fair made er vårt nye slagord I en tid som krever mer bevisst holdning til det vi kjøper. 155 fq Cardigan 153 av Shell 156 fq Wristlets

Fair made er vårt nye slagord I en tid som krever mer bevisst holdning til det vi kjøper. 155 fq Cardigan 153 av Shell 156 fq Wristlets 1 155 fq 153 av 156 fq Wristlets Silkevegen er en utømmelig kilde til inspirasjon for oss som driver med tekstil. De siste årene har Oleana fulgt Silkevegen bakover og brukt dette som ramme for designutviklingen.

Detaljer

KVINNELIG OMSKJÆRING MER ENN BARE LEMLESTELSE?

KVINNELIG OMSKJÆRING MER ENN BARE LEMLESTELSE? KVINNELIG OMSKJÆRING MER ENN BARE LEMLESTELSE? Kommunesamling tema folkehelse og barn og ungdom Trondheim, 20. november Thea Grydeland Ersvik thea.grydelandersvik@gmail.com / t.g.ersvik@nkvts.unirand.no

Detaljer

lytte etter og bruke engelske språklyder gjennom praktiskestetiske gi eksempler på noen situasjoner der det kan være nyttig å kunne engelsk

lytte etter og bruke engelske språklyder gjennom praktiskestetiske gi eksempler på noen situasjoner der det kan være nyttig å kunne engelsk Årsplan i for 2.trinn 2014-2015 Faglærer Yngve Henriksen Læreverk: Stairs 2 Kompetansemål etter 2.årstrinn Ulike tema, delmål og arbeidsformer brukes på veien mot kompetansemålene fra K06 Språklæring Muntlig

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

The Official Newsletter of Projects Abroad Bo. March 2013

The Official Newsletter of Projects Abroad Bo. March 2013 The Official Newsletter of Projects Abroad Bo ia March 2013 1 Editor s Letter Hi all, Welcome to the March edition of our Newsletter for Projects Abroad Bolivia. This newsletter aims to inform all ur volunteers

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Building conservation in practice

Building conservation in practice Building conservation in practice Aadne Gunnar Sollid Cultural heritage leader in Aust- Agder county. Aust-Agder fylkeskommune 2 Synagogen er blant de eldste eksisterende tresynagogen i Øst-Europa. Den

Detaljer

English translation:

English translation: 1 Da jeg flyttet til New York, malte jeg mange hjemløse ut fra fotografier jeg tok på gaten. Det ble til en serie jeg kalte «Faceless», for jeg malte dem uten ansikt. Etterhvert la jeg fra meg referansematerialet

Detaljer

Vurderingsveiledning SPR3008 Internasjonal engelsk Eleven gir stort sett greie og relevante svar på oppgavene i samsvar med oppgaveordlyden.

Vurderingsveiledning SPR3008 Internasjonal engelsk Eleven gir stort sett greie og relevante svar på oppgavene i samsvar med oppgaveordlyden. Answering Exam Tasks Currently the exam for this course has two tasks. Task 1 is referred to as the short task and task 2 is referred to as the long task. There are sometimes two parts to Task 1, a and

Detaljer

Digital Transformasjon

Digital Transformasjon Digital Transformasjon HVORDAN KAN DU TA GREP OM DIGITALISERINGEN? KURT S. HELLAND EVRY Key Highlights # 1 Norway # 4 Sweden # 1 Financial Services in the Nordics NOR FIN Offices in9countries 9,100 employees

Detaljer

SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER

SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER Read Online and Download Ebook SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER DOWNLOAD EBOOK : SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE

Detaljer

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Siden vi i det siste har vært ganske mange på treningene, har det vært litt kaos, og vanskelig å få trent bra. Derfor vil jeg her forklare noen regler som dere

Detaljer

Assignment. Consequences. assignment 2. Consequences fabulous fantasy. Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne

Assignment. Consequences. assignment 2. Consequences fabulous fantasy. Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne Consequences Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne KRL Filosofi og etikk reflektere over filosofiske temaer knyttet til identitet og livstolkning, natur og kultur, liv og død, rett og galt. gjøre rede

Detaljer

Farnes skule Timetal: 1 Årsplan engelsk Trinn: 3.klasse Skuleåret: 2015-16 Læreverk: Quest. Revidert hausten 2015 Side 1

Farnes skule Timetal: 1 Årsplan engelsk Trinn: 3.klasse Skuleåret: 2015-16 Læreverk: Quest. Revidert hausten 2015 Side 1 Tid Veke: Augustseptember Kompetansemål Elevane skal kunne: engelsk knyttet til Skolehverdagen -kunne finne likheter mellom ord og uttrykksmåter i engelsk og eget morsmål knyttet til temaet -kunne forstå

Detaljer

VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION)

VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION) VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION) (first published 1999) Synopsis: Download A Veien Til Rom: Hvordan Jeg Ble Katolikk (Norwegian Edition) PDF ebook by Kjell Arild Pollestad Veien

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Exam: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Eksamensdag: 1. juni 2011 Sensur

Detaljer

Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management. University of Tromsø Sami University College

Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management. University of Tromsø Sami University College The behavior of the reindeer herd - the role of the males Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management University of Tromsø Sami University College Masters student at Department

Detaljer

SERVICE BULLETINE 2008-4

SERVICE BULLETINE 2008-4 S e r v i c e b u l l e t i n e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer påminnelse omkring forhold som ansees som vesentlige for å orientere om viktige materiellforhold. Målgruppen for Servicbulletinen

Detaljer

The Frankenstein Teacher: (To undervisningstimar pr. veke)

The Frankenstein Teacher: (To undervisningstimar pr. veke) The Teacher: (To undervisningstimar pr. veke) (Undervisningsopplegget er laga av Helle Bråten Øyra, Trudvang skule i Sogndal. Takk for at vi får bruke det!) 1. veke: I introduksjon / motivasjon: Ein lærar

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE KANDIDATER: (Fornavn, etternavn) Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør instituttene og fakultetene

Detaljer

Hebrides Overture. Preview Only. Felix Mendelssohn. Arranged by Jason Librande. Conductor Score 1 Violin I 8 Violin II 8 Viola 5 Cello 5 String Bass 5

Hebrides Overture. Preview Only. Felix Mendelssohn. Arranged by Jason Librande. Conductor Score 1 Violin I 8 Violin II 8 Viola 5 Cello 5 String Bass 5 Grade Level: 4 T h e H i g h l a n d / E t l i n g S t r i n g O r c h e s t r a S e r i e s Hebrides Overture Felix Mendelssohn Arranged by Jason Librande i n s t r u m e n t a t i o n Conductor Score

Detaljer

Preview Only. Legal Use Requires Purchase. Give It All You Got JAZZ. CHUCK MANGIONE Arranged by VICTOR LÓPEZ INSTRUMENTATION

Preview Only. Legal Use Requires Purchase. Give It All You Got JAZZ. CHUCK MANGIONE Arranged by VICTOR LÓPEZ INSTRUMENTATION a division of Alfred JAZZ Give It All You Got CHUCK MANGIONE Arranged by VICTOR LÓPEZ INSTRUMENTATION Conductor 1st Eb Alto Saxophone 2nd Eb Alto Saxophone 1st Bb Tenor Saxophone 2nd Bb Tenor Saxophone

Detaljer

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen Dialogkveld 03. mars 2016 Mobbing i barnehagen Discussion evening March 3rd 2016 Bullying at kindergarten Mobbing i barnehagen Kan vi si at det eksisterer mobbing i barnehagen? Er barnehagebarn i stand

Detaljer

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm 15 years in the advertising business 7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm maksimere strategisk utviklingsplan

Detaljer

DESEMBER 2010. Så er det altså tid for å sende ut planene for desember. Tiden går fort men vi er klare for juleforberedelser, og gleder oss veldig!

DESEMBER 2010. Så er det altså tid for å sende ut planene for desember. Tiden går fort men vi er klare for juleforberedelser, og gleder oss veldig! DESEMBER 2010 Så er det altså tid for å sende ut planene for desember. Tiden går fort men vi er klare for juleforberedelser, og gleder oss veldig! Det viktigste for oss i desember er å ta det med ro! Vi

Detaljer

80. Lincoln to Parklands

80. Lincoln to Parklands 80. Lincoln to Parklands Valid from 8 December 2014 Bus route: LincoIn University X Lincoln Township Prebbleton Westfield Riccarton X Christchurch Hospital X Central Station X Eastgate Shopping Centre

Detaljer

klassisk angoragenser classic angora sweater

klassisk angoragenser classic angora sweater klassisk angoragenser classic angora sweater www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) XL (XXL) Garn Pickles Angora 150 (175) 200 (225) 250 (275) g Pinner 80 og 40 cm rundpinne og

Detaljer

Årsplan ENGELSK 5. klasse 2017/2018 EXPLORE (Gyldendal) Veker Kapittel Setningsmønstre, grammatikk og skriverammer. Uttaletrening og høgfrekvente ord

Årsplan ENGELSK 5. klasse 2017/2018 EXPLORE (Gyldendal) Veker Kapittel Setningsmønstre, grammatikk og skriverammer. Uttaletrening og høgfrekvente ord VURDERING I ENGELSKFAGET: Elevane vil bli vurderte både munnleg og skriftleg kvar veke. Det vil mellom anna vera jamlege vurderingar i form av: Orddiktat Gloseprøver Setningsdiktat Skriftlege lekser i

Detaljer

Stordatapolitikk eller politikk for store data? Skatteetatens erfaringer og perspektiver på analyse av store datamengder

Stordatapolitikk eller politikk for store data? Skatteetatens erfaringer og perspektiver på analyse av store datamengder Stordatapolitikk eller politikk for store data? Skatteetatens erfaringer og perspektiver på analyse av store datamengder Hva er skatteetatens status og behov rundt stordata? Stordata er ikke bare analyse!

Detaljer

Geir Lieblein, IPV. På spor av fremragende utdanning NMBU, 7. oktober 2015 GL

Geir Lieblein, IPV. På spor av fremragende utdanning NMBU, 7. oktober 2015 GL Å ta ansvar refleksjon som grunnlag for læring Geir Lieblein, IPV På spor av fremragende utdanning NMBU, 7. oktober 2015 GL 11.08.2014 Refleksjon Individuelt og sammen Agroecology MSc vårt konseptuelle

Detaljer

Veke Emne Mål Metode Tidsbruk Læremiddel Tverrfagleg samarbeid 35-36 Back to school

Veke Emne Mål Metode Tidsbruk Læremiddel Tverrfagleg samarbeid 35-36 Back to school Årsplan i engelsk for 6.årssteg 2011-2012 Verket vi har brukt er: «English Textbook», Randi Lothe Flemmen og Bjørn Sørheim og «English Workbook», Randi Lothe Flemmen, Bjørn Sørheim og Ion Drew, Samlaget,

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Øivind Ekeberg 5.september 2008 Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus Avdeling for atferdsfag, Universitetet

Detaljer

Oppfatninger av sentralnettsprosjekter

Oppfatninger av sentralnettsprosjekter Oppfatninger av sentralnettsprosjekter i Norge og UK v/ Jørgen K. Knudsen og Jacob K. Haug, SINTEF Energi Avslutningsseminar SusGrid 14.11.2014 1 Utgangspunkt og problemstillinger Kunnskapsbehov knyttet

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

UKEPLAN 6. TRINN UKE 14

UKEPLAN 6. TRINN UKE 14 UKEPLAN 6. TRINN UKE 14 Ukas gullregel: Vi arbeider godt og gjør vårt beste. Tussilago farfara Mandag 03.04 Tirsdag 04.04 Onsdag 05.04 Torsdag 06.04 Fredag 07.04 Morgenåpning 08.15 08.30 Lesing og skriving

Detaljer

ARBEIDSPLAN FOR : 10C

ARBEIDSPLAN FOR : 10C ARBEIDSPLAN FOR : 10C VEKE 46 OG 47 : INFO Oppsette prøvar: o 13. november: N&M o 11. november: Matte o 17. november: Krle Epost-adresser: o Erlend: erlend.spurkeland@lindas.kommune.no o Berit: berit.lilleokdal@lindas.kommune.no

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard Trådløsnett med MacOSX 10.5 Leopard Wireless network with MacOSX 10.5 Leopard April 2010 Slå på Airport ved å velge symbolet for trådløst nettverk øverst til høyre på skjermen. Hvis symbolet mangler må

Detaljer

TUSEN TAKK! BUTIKKEN MIN! ...alt jeg ber om er.. Maren Finn dette og mer i. ... finn meg på nett! Grafiske lisenser.

TUSEN TAKK! BUTIKKEN MIN! ...alt jeg ber om er.. Maren Finn dette og mer i. ... finn meg på nett! Grafiske lisenser. TUSEN TAKK! Det at du velger å bruke mitt materiell for å spare tid og ha det kjekt sammen med elevene betyr mye for meg! Min lidenskap er å hjelpe flotte lærere i en travel hverdag, og å motivere elevene

Detaljer

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

Audun Mortensen Fire dager i Berlin

Audun Mortensen Fire dager i Berlin AV SAMME FORFATTER Alle forteller meg hvor bra jeg er i tilfelle jeg blir det (poesi, 2009) Roman (roman, 2010) Aaliyah (poesi, 2011) The Collected Jokes of Slavoj Žižek (prosa, 2012) 27 519 tegn med mellomrom

Detaljer

Året da Bergen var i fyr og flamme. Året da Bergen var i fyr og flamme

Året da Bergen var i fyr og flamme. Året da Bergen var i fyr og flamme 2008 Året da Bergen var i fyr og flamme 2008 Året da Bergen var i fyr og flamme TIDLIG PÅ AN: Klokken 0700 gikk salutten på Skansen. Det markerte starten på morgenprosesjonen. Selv om man skjøt med løskrutt,

Detaljer

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Nordisk Adressemøte / Nordic Address Forum, Stockholm 9-10 May 2017 Elin Strandheim,

Detaljer

Norwegian small. EPPOG Meeting, Prague, 18.-19. April 2008. Farid Ould-Saada, University of Oslo

Norwegian small. EPPOG Meeting, Prague, 18.-19. April 2008. Farid Ould-Saada, University of Oslo Norwegian small Outreach hactivities iti EPPOG Meeting, Prague, 18.-19. April 2008 Farid Ould-Saada, University of Oslo Teacher s program and MC08 Norwegian Teachers visit / course at CERN: Monday 12.11.2007

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Læraren, rolla og IKT

Læraren, rolla og IKT Læraren, rolla og IKT, Stipendiat ved Høgskulen Stord/Haugesund Kart over Norge, plassering og antall innbygg? Agenda 1. PhD Å vera lærar i det digitale kunnskapssamfunnet 2. Lærarar sin kompetanse 3.

Detaljer

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Dannelse på norsk fra ord til handling Professor Ove Jakobsen HHB/UiN Frihet med ansvar Om høyere utdanning og forskning i Norge NOU 2000:14 Det er

Detaljer

Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Sende tekstmeldinger. Sende (bursdags-)kort

Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Sende tekstmeldinger. Sende (bursdags-)kort Hold kontakten! Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Skrive brev Sende tekstmeldinger Ringe dem Sende e-post Sende (bursdags-)kort Koble seg

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Norges Historie Bok fra Oldtid til 2005 (Norwegian Edition)

Norges Historie Bok fra Oldtid til 2005 (Norwegian Edition) Norges Historie Bok fra Oldtid til 2005 (Norwegian Edition) Leif Wilhelmsen Click here if your download doesn"t start automatically Norges Historie Bok fra Oldtid til 2005 (Norwegian Edition) Leif Wilhelmsen

Detaljer

HVA HADDE A-HA VÆRT UTEN «TAKE ON ME»? - 5.",&3/&

HVA HADDE A-HA VÆRT UTEN «TAKE ON ME»? - 5.,&3/& HVA HADDE A-HA VÆRT UTEN «TAKE ON ME»? - 5.",&3/& HVA HADDE RHIANNA VÆRT UTEN «UMBRELLA»? HVA HADDE LED ZEPPELIN VÆRT UTEN «WHOLE LOTTA LOVE»? - 5.",&3/& HVA HADDE DDE VÆRT UTEN «RAI-RAI»? - 5.",&3/& HVA

Detaljer