Bjørn Terje Asheim. Professor University of Stavanger uis.no. Presentasjon på VRI-storsamling Sandnes, 3. desember 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bjørn Terje Asheim. Professor University of Stavanger uis.no. Presentasjon på VRI-storsamling Sandnes, 3. desember 2013"

Transkript

1 VRI sett fra utsiden: Har VRI bedret forutsetningene for forskningsbasert næringsutvikling i regionene. Hvilke funksjoner bør ivaretas også etter at VRI er over? Bjørn Terje Asheim Professor University of Stavanger uis.no Presentasjon på VRI-storsamling Sandnes, 3. desember

2 Innhold VRI - et originalt regionalt innovasjonsprogram Hva vet vi om regionale innovasjonssystem i Norge VRIs konstruksjon forskning og samhandling Sammenligning med svenske regionale innovasjonsprogram Forskningen i VRI Hva er oppnådd i VRI mht forskningsbasert næringsutvikling i regionene Hva bør gjøres forskningsmessig i VRI 3 synteseprosjekt Livet etter VRI hvilke funksjoner bør ivaretas 2

3 Hva skal VRI oppnå? VRI skal fremme forskning og innovasjon gjennom samhandling i norske regioner (mål) VRI skal bidra til økt innovasjon og verdiskaping i regionalt næringsliv (effekt) VRI skal utvikle kunnskap om og evne til samhandlings- og innovasjonsprosesser i regionene, og fremme forskingsbasert innovasjon i norsk næringsliv (mekanismer) Temaer i VRI 2: 1. Forutsetninger for innovasjonsfremmende regional samhandling 2. Den nordiske samhandlingsmodellen 3

4 VRI a Norwegian regional innovation policy program: Broad based approach Anticipated later theoretical developments: 1. DUI mode of (experienced based) innovation with learning work organisations as the micro foundation 2. Combining DUI and STI by linking local firms to regional universities later research has shown that firm sourcing broadly for knowledge for innovation are more innovative Triple Helix on regional level 3. Combining research with stakeholder collaboration by creating regional learning arenas in the form of regional partnerships 4. Norway had a broad based innovation policy on the regional level 3-4 years before Finland introduced such a policy on the national level

5 Different modes of innovation How Europe s Economies Learn. Coordinating Competing Models : Different modes of innovation (Lorenz and Lundvall, 2006) 1. STI (Science, Technology, Innovation) analytical knowledge/basic research (science push/supply driven) and synthetic knowledge/applied research (market/user driven) 2. DUI (Doing, Using, Interacting) Competence building and organisational innovations synthetic and symbolic knowledge (market/user driven) 3. Combining modes of innovation (STI/DUI) makes firms perform better (Berg Jensen et al., 2007) 4. Firms sourcing broadly (both R&D and experience based knowledge) are the most innovative (Laursen and Salter, 2006)

6 Differentiated knowledge bases: A typology Analytical (science based) Developing new know-ledge about natural systems by applying scientific laws; know why Synthetic (engineering based) Applying or combining existing knowledge in new ways; know how Symbolic (art based) Creating meaning, desire, aesthetic qualities, affect, intangibles, symbols, images; know who Scientific knowledge, models, deductive Collaboration within and between research units Strong codified knowledge content, highly abstract, universal Problem-solving, custom production, inductive Interactive learning with customers and suppliers Partially codified knowledge, strong tacit component, more context-specific Creative process Experimentation in studios and project teams Importance of interpretation, creativity, cultural knowledge, sign values, implies strong context specificity Meaning relatively constant between places Meaning varies substantially between places Meaning highly variable between place, class and gender Drug development Mechanical engineering Cultural production, design, brands

7 Regional Innovation Systems (RIS) narrowly (I) and broadly (II) defined (I) A RIS is constituted by two sub-systems and the systemic interaction between them (and with non-local actors and agencies): The knowledge exploration and diffusing sub-system (universities, technical colleges, R&D institutes, technology transfer agencies, business associations and finance institutions) The knowledge exploitation sub-system (firms in regional clusters as well as their support industries (customers and suppliers)) (II) A wider system of organisations and institutions supporting learning and innovation, and their interactions with firms in the region. Integrating innovation policy with education and labour market policies(learning regions)

8 Hva vet vi om RIS i Norge finnes de? 1999: Regionale innovasjonssystemer: Innovasjon og læring i 10 regionale næringsmiljøer (STEP-rapport/red. Arne Isaksen) Oppdrag fra BRO (Program for brogygging mellom næringsliv og forskning), som MOBI et av de to programmer (det andre er VS 2010, som er en videreføring av BU 2000) som VRI er basert på bygger på Formålet var å gi kunnskap og innspill til videreutvikling av REGINN (Regionale Innovasjonssystemer) programmet Horten, Kongsberg, Sunnmøre, Rogaland (mat), Moss (verksted), Grenland (mekanisk), Mo i Rana (mekanisk/engineering), Jæren (TESA), Leksvik (metallvare og plast), Meløy (fisk) Kun mat i Rogaland kvalifiserte som et regionalt innovasjonssystem 8

9 VRIs konstruksjon forskning og samhandling VRI samhandling (arv fra VS 2010 og MOBI) - Kompetansemegling - Forprosjekt - Mobiletet - Dialog og bred medvirking - Dialogvirkemidler Innovasjonsfaglig forskning (+ synteseprosjekt fra VRI 3) Skille mellom forskning og samhandling vs. Triple Helix som organisatorisk ramme for forskningen (som i Sverige) 9

10 VINNOVA - Strong R&I milieus Regional innovation systems Triple Helix Mode 2 Regional Proximity/ Globally connected Emphasis on global excellence Policy to boost innovativess and competitiveness Strong R&I milieus, focus on knowledge creation University industry government Normative (regional) innovation policy approach Interdisciplinary, problem-oriented, application driven research Spatial and organisational proximity Global knowledge networks (open innovation) In knowledge exploration and exploitation 10

11 Forskningen i VRI Midtveisevalueringen: VRI oppfyller ikke sitt publiseringsansvar slik det er forventet av et Forskningsrådsprogram Forskningen som kommer ut av VRI viser et program hvor en stor del av prosjektene ikke er i nærheten av den internasjonale forkningsfronten Dette innebærer at VRI i liten grad er med på å utvikle fagfeltet sett i en internasjonal kontekts - Publisering som regel på norsk og i redigerte bøker - Få publikasjoner i internasjonale tidsskrifter - Noen få miljøer dominerer publiseringsaktivitetene; noen miljøer har ingen publikasjoner 11

12 Hva er oppnådd i VRI mht forskningsbasert næringsutvikling i regionene? Midtveisevalueringen: VRI er velfundert både ut fra såvel samfunnsøkonomisk teori som innovasjonsteori. Programmet har i tillegg en betydelig utløsende effekt, bidrar til å realisere mer samarbeid og til utvikling på sentrale områder i bedriftene (særlig gjennom samhandlingsaktivitetene (min påstand)) Svakheter/problemer: 1. Svak forskning er den nyttig som grunnlag for å fremme økt innovasjon og verdiskaping i et regionalt næringsliv i global konkurranse? 2. Programmessig skille mellom forskning og samhandling begrenser verdien av forskningen (selv med interaksjon) 3. Mangel på sterke regionale FoU institusjoner 12

13 Hva bør gjøres forskningsmessig i VRI 3? NIFUs arbeisnotat om Innovasjonsforskningen i VRI status og veien videre (Spilling og Moen, januar 2013) peker på følgende områder som dårlig dekket i VRI 1 og 2: 1. Regionale innovasjonssystem og klynger 2. Innovasjonsmåter, kunnskapsbaser og relatert variasjon 3. Samspillet mellom akademia og næringsliv 4. Regionale innovasjonssystemer og globale nettverk 5. Regionale utviklingsstrategier og innovasjonspolitikk Synteseprosjektet fra IRIS/UiS tar sikte på å kartlegge eksistensen og effekten av RIS gjennom å identifisere interaksjonsmønster (input) og innovasjoner (output) i regionene ved bruk av CIS survey, LEED (linked employer-employee data) og sosial nettverksanalyse 13

14 Livet etter VRI hvilke funksjoner bør ivaretas (generelt)? Stadig stort behov for regional innovasjonsforskning som input til regional innovasjonspolitikk. Økt innovasjon og verdiskaping kan ikke kun overlates til foretak og marked, men krever også en samfunnsmessig innsats (innovasjonssystem og en koordinert innovasjonspolitikk) Samfunnsvitenskapelig innovasjonsforskning er nødvendig for å fremme innovasjoner og spre innovasjoner (diffusjon). Invensjoner uten innovasjon gir ingen bedriftsøkonomiske effekter (konkurranseevne og verdiskaping), og innovasjoner uten diffusjon gir ingen samfunnsøkonomiske effekter (jobbskaping og økonomisk vekst) 14

15 Livet etter VRI hvilke funksjoner bør ivaretas (spesifikt)? Bruke Triple Helix som ramme for organisering av regional innovasjonsforskning integrere innovasjonsforskning og samhandling Integrere RFF med klyngeprogrammer (NCE og Arena) for å styrke/skape RIS og fremme new path development (path renewal og path creation) Neste generasjon av NCE tar sikte på å skape global knowledge hubs. Det krever at NCE utvikles fra et klyngeprogram til et program for å skape RIS. Dette krever igjen en styrking av regional kunnskapsgenerering (som vi f.eks. ser i Aalesund, Horten, Kongsberg) Økt fokus på new path development fra den nåværende satsing på path extension. Av 70 Arenaprosjekter (emerging clusters) kan kun 3 karakteriseres som path creation, og 32 som path renewal. 15

Den norske modellen og regionalisering av forskningen: Et nytt utviklingstrinn eller styrt avvikling? 1

Den norske modellen og regionalisering av forskningen: Et nytt utviklingstrinn eller styrt avvikling? 1 SOSIOLOGI I DAG, ÅRGANG 39, NR. 1/2009 63 94 Den norske modellen og regionalisering av forskningen: Et nytt utviklingstrinn eller styrt avvikling? 1 Henrik D. Finsrud dr.ing. seniorforsker Arbeidsforskningsinstituttet

Detaljer

Samspill og regional vekstkraft i Tromsøregionen

Samspill og regional vekstkraft i Tromsøregionen Steinar Johansen Knut Onsager Kjetil Sørlie Samspill og regional vekstkraft i Tromsøregionen Samspill og regional vekstkraft i Tromsøregionen Andre publikasjoner fra NIBR: Rapportene koster fra kr 250,-

Detaljer

Innovasjon gjennom samhandling. VRI Virkemidler for regional FoU og innovasjon

Innovasjon gjennom samhandling. VRI Virkemidler for regional FoU og innovasjon Innovasjon gjennom samhandling VRI Virkemidler for regional FoU og innovasjon DEL XX / seksjonstittel Norges forskningsråd er en sentral institusjon i norsk forskning og forvalter årlig om lag 7 milliarder

Detaljer

Aktør- og markedsanalyse av Inn på tunet

Aktør- og markedsanalyse av Inn på tunet RAPPORT 2013 4 Aktør- og markedsanalyse av Inn på tunet Anne Strøm Prestvik Ingunn Nebell Ivar Pettersen Serie NILF-rapport Redaktør Agnar Hegrenes Tittel Forfattere Anne Strøm Prestvik, Ingunn Nebell,

Detaljer

Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen

Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen Petter Aasen, Jorunn Møller, Ellen Rye, Eli Ottesen, Tine S. Prøitz

Detaljer

Hva har vi lært? Erfaringer fra samhandling i VRI Agder

Hva har vi lært? Erfaringer fra samhandling i VRI Agder FoU rapport nr. 5/2010 Rapporten fra forskerprosjektet i VRI-Agder til styringsgruppen i VRI-Agder Hva har vi lært? Erfaringer fra samhandling i VRI Agder Kristiansand/Grimstad 31. mai 2010 Hans Chr. Garmann

Detaljer

Evaluering av Program for skolebibliotekutvikling 2009-2013. Tone Cecilie Carlsten Jørgen Sjaastad

Evaluering av Program for skolebibliotekutvikling 2009-2013. Tone Cecilie Carlsten Jørgen Sjaastad Evaluering av Program for skolebibliotekutvikling 2009-2013 Tone Cecilie Carlsten Jørgen Sjaastad Rapport 4/2014 Evaluering av Program for skolebibliotekutvikling 2009-2013 Tone Cecilie Carlsten Jørgen

Detaljer

[ Næringsklynger. hvordan kan de beskrives og vurderes? ] MENON-publikasjon nr. 1. Januar 2008. Erik W. Jakobsen. MENON Business Economics

[ Næringsklynger. hvordan kan de beskrives og vurderes? ] MENON-publikasjon nr. 1. Januar 2008. Erik W. Jakobsen. MENON Business Economics [ Næringsklynger hvordan kan de beskrives og vurderes? ] MENON-publikasjon nr. 1 Januar 2008 Av Erik W. Jakobsen MENON Business Economics Essendrops gate 3, 0303 Oslo, Tlf: 97 17 04 66, http://www.menon.no

Detaljer

Flere tette bysentra gir mer effektive norske byregioner

Flere tette bysentra gir mer effektive norske byregioner Flere tette bysentra gir mer effektive norske byregioner 2 FLERE TETTE BYSENTRA GIR MER EFFEKTIVE NORSKE BYREGIONER DAMVAD.COM For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate

Detaljer

Elevenes motivasjon for å lære matematikk og undersøkende matematikkundervisning

Elevenes motivasjon for å lære matematikk og undersøkende matematikkundervisning Kjersti Wæge Elevenes motivasjon for å lære matematikk og undersøkende matematikkundervisning Doktoravhandling for graden philosophiae doctor Trondheim, desember 2007 Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Innvandrere og sysselsetting i et regionalt perspektiv

Innvandrere og sysselsetting i et regionalt perspektiv Susanne Søholt Kristian Rose Tronstad Hild Marte Bjørnsen Innvandrere og sysselsetting i et regionalt perspektiv En kunnskapsoppsummering Innvandrere og sysselsetting i et regionalt perspektiv Andre publikasjoner

Detaljer

Folkehelse og forebygging. Målgrupper og strategier i kommuner og fylkeskommuner

Folkehelse og forebygging. Målgrupper og strategier i kommuner og fylkeskommuner Marit K. Helgesen Hege Hofstad Lars Christian Risan Ingun Stang Grete Eide Rønningen Catherine Lorentzen Folkehelse og forebygging. Målgrupper og strategier i kommuner og fylkeskommuner Folkehelse og forebygging.

Detaljer

«Hvis noen forteller om mobbing» Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering

«Hvis noen forteller om mobbing» Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering «Hvis noen forteller om mobbing» Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering Berit Lødding Nils Vibe Rapport 48/2010 «Hvis noen forteller om

Detaljer

Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge

Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge NIBR-rapport 2012:5 Susanne Søholt Aadne Aasland Knut Onsager Guri Mette Vestby Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts-Norge Andre publikasjoner fra

Detaljer

Kompetanser utenfor det formelle utdanningssystemet; nesten det samme, men ikke helt?

Kompetanser utenfor det formelle utdanningssystemet; nesten det samme, men ikke helt? 22. april 2013 Kompetanser utenfor det formelle utdanningssystemet; nesten det samme, men ikke helt? Med utgangspunkt i ikke-formell opplæring på norske arbeidsplasser For information on obtaining additional

Detaljer

Senterutvikling mot 2020

Senterutvikling mot 2020 NIBR-rapport 2011:9 Vidar Vanberg Senterutvikling mot 2020 Senterutvikling mot 2020 Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2009:11 Handels- og senteranalyse for Trysil NIBR-notat-2011:104 Handels-

Detaljer

Innovative offentlige innkjøp mer produktivitet og bedre tjenester

Innovative offentlige innkjøp mer produktivitet og bedre tjenester Rapport Innovative offentlige innkjøp mer produktivitet og bedre tjenester MENON-PUBLIKASJON 11 2014 av Sveinung Fjose, Leo Grünfeld, Erland Skogli og Øystein S. Sørvig Innhold Forord... 3 Innledning og

Detaljer

Hvordan påvirker statlige juridiske og pedagogiske styringsvirkemidler prioriteringene i den kommunale omsorgssektoren?

Hvordan påvirker statlige juridiske og pedagogiske styringsvirkemidler prioriteringene i den kommunale omsorgssektoren? NIBR-rapport 2012:26 Gro Sandkjær Hanssen Marit K. Helgesen Hvordan påvirker statlige juridiske og pedagogiske styringsvirkemidler prioriteringene i den kommunale omsorgssektoren? Hvordan påvirker statlige

Detaljer

INTET MENNESKE ER EN ØY

INTET MENNESKE ER EN ØY INTET MENNESKE ER EN ØY Rapport fra evalueringen av tiltak i Satsing mot frafall Trond Buland og Vidar Havn i samarbeid med Liv Finbak og Thomas Dahl SINTEF Teknologi og samfunn Gruppe for skole- og utdanningsforskning

Detaljer

Rapport utarbeidet for Forskningsrådet

Rapport utarbeidet for Forskningsrådet Mai 2013 Utredning om departementenes arbeid med forskning Rapport utarbeidet for Forskningsrådet DAMVAD Sørkedalsveien 10 A N-0369 Oslo Frederik Langes Gate 20 N-9008 Tromsø Tel. +47 970 43 859 E-post:

Detaljer

SØF-rapport nr. 05/11. Kommunale skoleeiere: Nye styringssystemer og endringer i ressursbruk

SØF-rapport nr. 05/11. Kommunale skoleeiere: Nye styringssystemer og endringer i ressursbruk Kommunale skoleeiere: Nye styringssystemer og endringer i ressursbruk Hans Bonesrønning Jon Marius Vaag Iversen Ivar Pettersen SØF-prosjekt nr. 7000: Analyse av ressursbruk og læringsresultater i grunnopplæringen

Detaljer

Samarbeid mellom akademia og kreative næringer.

Samarbeid mellom akademia og kreative næringer. Prosjektrapport nr. 9/2013 Samarbeid mellom akademia og kreative næringer. En kvalitativ analyse i Agder-regionen Elisabet S. Hauge, Rómulo Pinheiro og Barbara Zyzak Tittel Samarbeid mellom akademia og

Detaljer

Forklaringer på bostedsløshet

Forklaringer på bostedsløshet NIBR-rapport 2013:6 Evelyn Dyb Katja Johannessen Camilla Lied Torunn Kvinge Forklaringer på bostedsløshet Forklaringer på bostedsløshet Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2013:5 NIBR-rapport 2013:8

Detaljer

Effektvurdering av store statlige investeringsprosjekter

Effektvurdering av store statlige investeringsprosjekter 1 Concept-programmet 2007 Effektvurdering av store statlige investeringsprosjekter Bjørn Andersen, Svein Bråthen, Tom Fagerhaug, Ola Nafstad, Petter Næss og Nils Olsson ISSN: 0803-9763 (papirversjon) ISSN:

Detaljer

«Jeg kan jo ikke kalle det noe annet enn vold»

«Jeg kan jo ikke kalle det noe annet enn vold» Rapport 4 / 2014 Anja Emilie Kruse og Solveig Bergman «Jeg kan jo ikke kalle det noe annet enn vold» En forskningsoversikt og en intervjustudie om mødres vold mot barn Nasjonalt kunnskapssenter om vold

Detaljer

Et nasjonalt sjøfuglprogram for styrket beslutningsstøtte i marine områder

Et nasjonalt sjøfuglprogram for styrket beslutningsstøtte i marine områder 1 Et nasjonalt sjøfuglprogram for styrket beslutningsstøtte i marine områder Tycho Anker-Nilssen Jan Ove Bustnes Kjell Einar Erikstad Per Fauchald Svein-Håkon Lorentsen Torkild Tveraa Hallvard Strøm Robert

Detaljer

Kjøpepress... hva er det for noe?

Kjøpepress... hva er det for noe? Arbeidsrapport nr. 4-1998 Ardis Storm-Mathisen Kjøpepress... hva er det for noe? Et forprosjekt om klærs betydning blant 13-åringer SIFO 2005 Arbeidsrapport nr. 4-1998 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING

Detaljer

Hva skal vi leve av i fremtiden?

Hva skal vi leve av i fremtiden? Hva skal vi leve av i fremtiden? En verdiskapende bygg-, anlegg- og eiendomsnæring Anne Espelien Torger Reve Forskningsrapport 5/2007 Handelshøyskolen BI Senter for byggenæringen Anne Espelien og Torger

Detaljer

Klart vi kan! - en evaluering av effektene av prosjektet «Klart språk i staten» Malin Dahle Jostein Ryssevik

Klart vi kan! - en evaluering av effektene av prosjektet «Klart språk i staten» Malin Dahle Jostein Ryssevik Klart vi kan! - en evaluering av effektene av prosjektet «Klart språk i staten» Malin Dahle Jostein Ryssevik ideas2evidence rapport 11/2013 Malin Dahle Jostein Ryssevik Klart vi kan! - en evaluering av

Detaljer

Evaluering av nasjonale prøver som system. Idunn Seland Nils Vibe Elisabeth Hovdhaugen

Evaluering av nasjonale prøver som system. Idunn Seland Nils Vibe Elisabeth Hovdhaugen Evaluering av nasjonale prøver som system Idunn Seland Nils Vibe Elisabeth Hovdhaugen Rapport 4/2013 Evaluering av nasjonale prøver som system Idunn Seland Nils Vibe Elisabeth Hovdhaugen Rapport 4/2013

Detaljer