Rapport om bærekraftighet for Canon Europa, Midtøsten og Afrika 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport om bærekraftighet for Canon Europa, Midtøsten og Afrika 2013"

Transkript

1 Rapport om bærekraftighet for Canon Europa, Midtøsten og Afrika 2013 canon-europe.com

2 Innhold 3 Hilsen fra konsernsjef og administrerende direktør for Canon Europa, Midtøsten og Afrika 4 Om Canon 6 Støtte våre kunder 8 Miljø 12 Samfunn 18 Virksomhet 22 Canon Norge Dette symbolet betyr at ytterligere informasjon er tilgjengelig på nettstedet vårt. Bilde på omslaget: Alexandra Dias Fernandes - Canon DIGITAL IXUS 870 IS 2 Rapport om bærekraftighet for Canon EMEA 2013 Tijs Letschert Canon EOS 7D

3 Fortsatt økonomiske utfordringer Veien videre for virksomheten Rokus van Iperen I lys av fortsatte utfordringer grunnet den globale økonomiske situasjonen og press på virksomhetens og forbrukernes budsjetter, er jeg glad for at Canon EMEA ble lønnsomt i Dette skyldes i stor grad den harde innsatsen til hver eneste en av våre medarbeidere. Det takker jeg dem for. Canon EMEAs strategiske visjon er å «berike enkeltpersoner og virksomheter med løsninger for bilde- og dokumentbehandling». Våre løsninger og tjenester hjelper kundene til bedret effektivitet, bidrar til mål om bærekraftighet, skaper verdi, oppfyller samfunnets og interessentenes krav, støtter opp om deres livsstil og utnytter nye muligheter til økonomisk vekst på en ansvarlig måte. Se «Støtte våre kunder» for eksempler på hvordan vår tilnærming til bærekraftighet støtter kundenes vekst. Bærekraftighet er innebygd i vår kultur gjennom vår Kyosei-filosofi, vår strategi og hvordan vi driver virksomheten. Canon EMEA ble medlem av FNs Global Compact i januar 2014 for å vise og formalisere vår kontinuerlig forpliktelse til menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder, miljø og anti-korrupsjon. Oppkjøp og integrering Vårt Océ-integreringsprogram er nå fullført i alle land med unntak av Frankrike (skal fullføres innen 2014). Vi begynner å se fordelene av vår totale produktportefølje. Kommersiell utskrift og Canon Business Services har vist spesiell styrke i Vi fullførte også oppkjøpet av I.R.I.S. Group i Dette styrker vår evne til å hjelpe kundene med å håndtere informasjon, fra outsourcede løsninger til optimalisering av forretningsprosesser. Fra «Good to Great» Vi har et solid fundament, men vi kan ikke stå stille. Målet vårt er å vokse fra en «Good to Great» virksomhet. En av våre nøkkelstrategier er å tilføre verdi til kundenes virksomheter gjennom de tjenestene vi tilbyr. Tjenester som administrerte utskriftstjenester og outsourcing av forretningsprosesser hjelper kundene med å optimalisere sine forretningsprosesser. Dermed blir de mer effektive og kan redusere kostnader og øke sin omsetning. På samme måten som vi kontinuerlig forbedrer våre produkter, løsninger og tjenester, har vi startet et treårig program for å engasjere de ansatte mer direkte i å utvikle virksomheten. Vi kaller det «Pursuing Excellence». Jeg leder selv dette programmet for atferdsendring. Vi vil skape en sterkere, mer dynamisk kultur for entreprenørskap, engasjere ansatte og sette dem bedre i stand til å dele kunnskap og samarbeide mer. Dermed kan vi raskere imøtekomme kunde- og markedsbehov. I 2013 fikk lokal ledelse et økt ansvar for å legge til rette for raskere beslutninger. Vi innledet et program for talentutvikling for å identifisere og utvikle sterke sider internt samt identifisere når det er behov for å rekruttere ekstern ekspertise. I tillegg besøkte vi regionene for å møte og engasjere alle medarbeidere. Vi oppfordrer de ansatte til å dele sine ideer om innovasjon, og har introdusert en halvårlig konferanse der lederne fra de enkelte land kan dele sine erfaringer. Interessentdialog Vi bruker på nytt retningslinjene fra Global Reporting Initiative G3.1 i forbindelse med denne rapporten. Som en forberedelse til G4, skal vi i 2014 innlede en interessentdialog gjennom direkte møter, spørreundersøkelser på nett og andre mekanismer. Målet er å identifisere hvilke temaer som opptar interessentene mest. Vi har fått tilbakemeldinger fra medarbeiderundersøkelsen (se «Samfunn»), og gjennomført intervjuer med forretningskunder. Medarbeiderne fremhevet talent- og prestasjonsledelse. Kundene ga på sin side klart uttrykk for at de forventer at Canon skal forstå deres virksomhet, foreslå innovasjoner som kan føre til vekst, samt at Canon skal innfri sine løfter. Vi vil rapportere om interessentdialogens framdrift i neste rapport. Priser og anerkjennelse Canon mottok globale, europeiske og nasjonale utmerkelser fra bransjen, uavhengige organisasjoner og det offentlige. Vi ble anerkjent for våre produkter, vårt varemerke, forholdet til våre ansatte samt vår karbonhåndtering. Man finner detaljer om dette i avsnittet «Om Canon» og i andre deler av denne rapporten. Internt var det en stor glede for meg å opprette en pris for bærekraftighet til vår årlige Canon EMEA President s Award, som anerkjenner enestående prestasjoner. Den første President s Award for bærekraftighet gikk til Canon Norge, for deres nominasjon som en av de ti beste arbeidsplassene i 2009, 2011 og 2013 av Great Place to Work -instituttet. Ved utgangen av 2013 begynte noen land å vise tegn på økonomisk bedring, men vi har fortsatt en lang vei å gå. Jeg mener at våre handlinger gjør virksomheten sterkere. Ved å forplikte oss til en ansvarlig forretningsdrift vil vi fortsatt støtte kundenes bærekraftige vekst og sikre vår lønnsomhet. Jeg vil gjerne ha kommentarer eller forslag til våre aktiviteter. 1 Rokus van Iperen Konsernsjef og administrerende direktør for Canon Europa, Midtøsten og Afrika HILSEN FRA KONSERNSJEFEN 1 Bruk e-postadressen på baksiden Rapport om bærekraftighet for Canon EMEA

4 Om Canon Canon Europa N.V. er et heleid datterselskap av Canon Inc. Japan og er ansvarlig for salg og markedsføring av Canons produkter, tjenester og løsninger til kunder i mer enn 116 land i Europa, Midtøsten og Afrika (EMEA). Vi er ca ansatte. I 2013 bidro Canon EMEAs nettoomsetning til 30,1 % (1125 milliarder yen) av Canons globale nettoomsetning. Vår strategi Vår strategi er å skape varig lønnsom vekst for oss selv og våre kunder. Dette skal vi gjøre ved å videreutvikle våre løsninger og tjenester, utvikle teknologier som gjør at våre kunder kan realisere fordelene ved bilde- og informasjonsbehandling, samt styrke vår kjernevirksomhet. Tilnærmingen vår til bærekraftighet er i tråd med Canons Kyosei-filosofi å leve og arbeide sammen for et felles gode og knyttet til Canon Inc. s bedriftsstrategi. Den er innebygd i kjernevirksomhetens mål og rapporteres under pilarene Virksomhet, Miljø og Samfunn. Vår forpliktelse til bærekraftighet er en integrert del av vår strategi. Dette gjør at vi kan hjelpe våre kunder til å oppnå sine mål for virksomheten og for bærekraftighet. Vi setter mennesker i stand til å fange, dokumentere og registrere verden rundt seg. Vi tilbyr omfattende samfunnsgoder, spesielt gjennom vårt arbeid i medisinsk og offentlig sektor. Vi har identifisert de aller viktigste mulighetene og utfordringene for vår virksomhet basert på Canon Inc. s strategi, Canon EMEAs strategi samt tilbakemeldinger fra kunder, medarbeidere og interessenter. Sentrale temaer inkluderer: å inspirere til kundelojalitet og -tillit gjennom fortsatt relevans og god forretningsskikk i våre markeder; fremme og støtte kundenes bærekraftige vekst; redusere miljøpåvirkningen i alle driftsledd og i produktets livssyklus; identifisere og utvikle talenter i organisasjonen og sikre at vi er rustet til å møte fremtidige utfordringer; støtte en bredere økonomisk vekst og håndtere utfordringer i våre lokalsamfunn. I 2014 vil vi innlede en dialog med interessenter for å få en bedre forståelse av hva som er aller viktigst for dem. Risikoer og utfordringer Virksomhet i 116 land medfører både muligheter og risiko. Ved å støtte våre kunder med produkter og tjenester som hjelper dem til å bruke bilder og dokumenter på en mer fleksibel måte, skaper vi bredere økonomisk vekst, sosial utvikling og oppfyller lokale behov. Men noen av utfordringene som påvirker oss inkluderer: Makroøkonomien: særlig svingninger i valutakurser. Lovmessige tilnærminger: For å identifisere og håndtere nye lover og forskrifter koordinerer vi tilnærmingen vår til samsvarsaktiviteter innen hvert land, regionalt og på hovedkontornivå. Administrere vår leverandørbase: Vi har oppdatert vilkår og betingelser for leverandører. Vi har formelt introdusert for våre leverandører etiske retningslinjer som inkluderer bærekraftighetshensyn. Produkter, tjenester og løsninger Våre dokument- og bildebehandlingsløsninger appellerer til alle fra enkeltkunder, små bedrifter, store selskaper og multinasjonale organisasjoner. Vi hjelper dem til å realisere bildets kraft privat og profesjonelt. Våre produkter og tjenester omfatter administrerte utskriftstjenester og forretningsløsninger, inkludert outsourcing av forretningsprosesser og løsninger for bildelagring; kameraer for amatører og profesjonelle, inkludert TV-produksjon; skrivere, skannere og multifunksjonsenheter; storformatenheter, produksjonsskivere og digital utskrift for profesjonelle aktører; halvledere; løsninger og utstyr for medisinsk bildebehandling; videokameraer og projektorer. Klimaendring og miljørisikoer: Vi benytter ulike tilnærminger for å redusere disse. For eksempel jobber Canon Inc. med å redusere produktenes miljøpåvirkning, og samtidig arbeide med å forbedre produktenes funksjonalitet. Canon Inc. og Canon EMEA reduserer miljøpåvirkningen til selskapet gjennom et miljøstyringssystem som er globalt sertifisert i henhold til ISO Risiko for klimaendring inkluderer naturkatastrofer som kan påvirke våre produkters tilgjengelighet. Tiltak omfatter å bygge opp en større fleksibilitet i vår logistikk, samt å implementere bedre systemer for lagerprognoser og distribusjon. Dette gjøres både for å forbedre logistikken og oppnå fordeler i forhold til kundenes lagerhold og kontantstrøm (for eksempel for forhandlere av forbrukerprodukter). Ledelse Canon EMEAs høyeste styrende organ er Canon Europas Operations Business Review (CEOBR), ledet av konsernsjef og adm.dir. Rokus van Iperen. CEOBR består av lederne for økonomi- og forretningsområdene. Organet er ansvarlig for å utarbeide strategi, målsetninger, ytelseskriterier og ledelsesstrukturer for organisasjonen, inkludert risikostyring, interessekonflikter og driftsprinsipper. 4 Rapport om bærekraftighet for Canon EMEA 2013

5 OM CANON Lederne for den juridiske avdelingen, de immaterielle rettigheter og bærekraftighet sitter i Canon Europas Operating Commitee (CEOC), også ledet av Rokus van Iperen. CEOC er ansvarlig for bærekraftighetsfunksjonen. Det helhetlige ansvaret for bærekraftighetsprogrammet ligger hos Rokus van Iperen, som er en av Canon INC s administrerende direktører. Bærekraftighetsgruppen (tidligere kalt Miljø- og produktsikkerhet) er ansvarlig for å koordinere bærekraftighet i Canon EMEA. Mål for bærekraftighet inngår i forretningsenhetenes og støttefunksjonenes planer, vedtas av CEOC og formidles deretter til de nasjonale og regionale kontorene. Fra 2014 er målrammeverket mer fleksibelt, slik at nasjonale og regionale kontorer kan identifisere lokale interessenters behov. Prestasjoner relatert til disse målene blir fulgt opp av bærekraftighetsgruppen. Priser og anerkjennelse I 2013 ble Canon nummer 35 på oversikten over Interbrands beste globale varemerker. Dette er en anerkjennelse av vår innovasjon i en sektor i rask endring. Vi kom på 30. plass på oversikten over Interbrands beste globale grønne varemerker. Sistnevnte berømmet vår Kyosei-filosofi og foreslo økt kommunikasjon av våre omfattende miljøaktiviteter, noe vi vil gjøre. Vi kom på fjerdeplass i en studie om bedrifters utslippsytelse basert på vitenskapsbaserte mål, utført av ClimateCounts og Center for Sustainable Organizations. Studien analyserte driftsutslippene til 100 globale bedrifter i perioden 2005 til Av de 100 bedriftene ble det konkludert med at 49, inkludert Canon, var bærekraftige og på rett vei for å redusere karbonutslipp i tråd med de vitenskapelige mål som er satt for å unngå en skadelig klimaendring. Av de 49 oppnådde Canon og 24 andre økt omsetning i tillegg til reduserte utslipp. Canon mottok Deshima Netherlands Award 2013 for vår økonomiske slagkraft og tiltak for bærekraftighet og sosialt engasjement i Nederland. Denne prisen, som deles ut annethvert år, anerkjenner viktigheten av suksessrike japanske investorer i Nederland. Canon ble kåret til Reader s Digests mest pålitelige kameramerke i Europa for 13. år på rad. Canon ble igjen beskrevet som en «leder» i Gartners Magic Quadrant-rapport for administrerte utskriftstjenester 2 for Rapportering Vi rapporterer i tråd med retningslinjene i Global Reporting Initiative (GRI) 3.1, med applikasjonsnivå B. En fullstendig GRItabell, som inneholder ytterligere informasjon, finner man på Vi har ikke søkt ekstern akkreditering. I tiden fremover vil vi inngå en dialog med interessenter for å identifisere viktige utfordringer som er relevante for GRI G4. Vi avventer også resultatet av EU-lovforslaget om ikkefinansiell rapportering. Om denne rapporten Dette er Canon EMEAs femte årlige rapport om bærekraftighet. Den dekker kalenderåret 2013 og retter seg inn mot våre kunder og andre interessenter. Den inneholder informasjon om våre integrerte tidligere Océ-operasjoner og det nylige oppkjøpet av I.R.I.S. Group. Den omfatter ikke Océ Technologies og andre datterselskaper i konsernet i EMEA. Disse rapporterer til Canon Inc. Tidligere rapporter finnes på sustainability/sustainability_reports/. Eventuelle kommentarer eller spørsmål angående denne rapporten eller Canon EMEAs bærekraftighetsaktiviteter kan rettes til: Rapportering i tråd med ISO kjernetemaer Organisasjonsledelse Om Canon og virksomheten Arbeidsforhold Samfunn Rettferdige driftsrutiner Virksomhet og samfunn Samfunnsengasjement og -utvikling Samfunn Menneskerettigheter Virksomhet Miljøet Miljø Forbrukerutfordringer Støtte våre kunder p4,18 p12 p12,18 p12 p18 p8 p6 2 Magic Quadrant for Managed Print Services Worldwide, Ken Weilerstein, Sharon McNee, Elizabeth Kim, 21. oktober 2013 Vi har brukt dette symbolet gjennom hele rapporten for å angi at ytterligere informasjon er tilgjengelig på nettstedet vårt. PDF-versjonen av rapporten inkluderer hyperkoblinger. Rapport om bærekraftighet for Canon EMEA

6 «Jeg vil ikke bytte ut denne skriveren for alt i verden med mindre Canon lager en enda bedre en, da!» Gary Knight, fotograf og fotojournalist, om sin Canon ipf 9100-storformatskriver Støtte våre kunder Vi hjelper våre kunder til å benytte alle muligheter til å utvikle sin virksomhet eller berike sin livsstil. Dette gjør vi ved å støtte deres økonomiske vekst og samtidig forbedre deres bærekraftighet. Dette kan handle om alt fra en løsning til hjemmet til et lite kontornettverk eller kontorer spredt over flere beliggenheter, fra kommersielle skrivere til interne utskrifts fasiliteter, fra utskrift av plakater til skanning av sjekker, fra fotobøker til out-of-print bøker, eller fra målrettet markedsføring til fakturabehandling. Sammen med vårt brede utvalg av forbrukerprodukter, leverer Canons og Océs kombinerte portefølje bransjens bredeste utvalg av produkter og løsninger for produksjonsutskrift, slik at vi kan oppfylle enda flere kundebehov. Her er noen eksempler på hvordan vi støttet kundene i Bærekraftige innsparinger Det globale selskapet AstraZeneca hadde mange forskjellige utskriftsleverandører og enheter over hele Storbritannia og Sverige. De hadde et høyt energiforbruk, et høyt forbruk av papir og produserte mye avfall både utstyr og forbruksmateriell. Med bare rundt tre brukere per enhet, sammenlignet med bransjeanbefalingen på 30, ble ineffektiviteten og mangelen på utskrifts strategi en dyr løsning. Canon samarbeidet nært med AstraZeneca for å utvikle en utskrifts strategi som kunne tilføre kvalitet og funksjonalitet til tjenestene, og samtidig redusere kostnadene og miljøpåvirkningen. Over 4700 kontormaskiner og 40 servere for utskrift ble erstattet av kun 1200 multifunksjons enheter (MFD) og 8 servere. Hver ansatt var ikke mer enn 25 meter fra nærmeste MFD. MyPrintAnywhere-programvare tillater ansatte å skrive ut fra hvilken som helst enhet ved bruk av sikkerhetskortet sitt, mens AstraZeneca kan ha oversikt over bruken. Dette øker også sikkerheten, da dokumenter kun skrives ut ved behov. Vi testet mer enn 1000 programmer brukt av AstraZeneca for å sikre kompatibilitet. Den smidige overgangen ble ytterligere underlettet gjennom bruk av et program for sluttbrukeropplæring og kommunikasjon. Tilbakemeldinger fra en medarbeiderundersøkelse bekreftet en vellykket utrulling. Canon og AstraZeneca diskuterer nå hvordan de skal implementere tjenesten på AstraZenecas kontorer verden rundt. Årlige miljøgevinster siden 2012: 34 millioner færre sider skrevet ut Energibruken redusert med over kwh Unngått over 260 tonn med CO 2. 6 Rapport om bærekraftighet for Canon EMEA 2013

7 Usynlig sikkerhet Tilpassbare sikkerhetsinnstillinger, UV-blekk og «flyktig» blekk som renner hvis det tukles med bidrar alle til å bekjempe svindel. For eksempel legges det til et usynlig sikkerhetslag bak synlig utskrift. Vår nyeste imageformula CR-190i-sjekkskanner kan oppdage både standard- og UV-bilder, som kan inngå som bevis på ektheten av sjekker. Partnerstøtte En betydelig andel av Canons virksomhet kommer fra partnerkanalen, som består av en gruppe forhandlere og distributører. For å hjelpe disse til å øke sin omsetning tilbyr vi støtte og ressurser samt en egen kundeansvarlig. Partnerportalen vår, PartnerNet, inneholder informasjon som er spesifikk for partnere. Dette inkluderer brosjyrer, utstillingsmateriell, tekniske spesifikasjoner og case-studier. Partnere får tilgang til en versjon av Canons læringsportal via PartnerNet for nettbasert opplæring og relatert materiell. Vi holder også årlige arrangementer for europeiske hovedpartnere. Partnere mottar et økende antall forespørsler angående bærekraftighet. Vi har derfor gitt tilgang til ytterligere verktøy og informasjon for å understøtte vårt bærekraftighetsforslag til kundene. Dette inkluderer bl.a. det nettbaserte kurset i miljøbevissthet og spesifikt utstillingsmateriell. Om kommersiell utskrift Vi jobber med store virksomheter og kommersielle trykkerier slik som forlag, aviser og boktrykkerier, og bistår slik at de kan arbeide mer fleksibelt og effektivt. 1. Digitale utskriftsløsninger bidrar til å redusere avfall og gir muligheten til å skrive ut små opplag eller til og med enkeltbøker ved behov. Med den nyeste ColorStream 3900 kan én Canon-kunde skrive ut aviser i uken bestående av 500 varianter med så få som 200 kopier hver, med tilpassede lokale nyheter og informasjon. 2. Vi ønsket å hjelpe kommersielle kunder med å bruke våre produkter og løsninger mest mulig effektivt for å øke sin virksomhet. Derfor gjennomførte vi arrangementer ved vårt kundeopplevelsessenter i Tyskland. I tillegg til å lære om nye løsninger og dele eksempler på suksess med bruk av eksisterende Canon-løsninger, diskuterte kundene de siste teknologiske nyskapningene, bransjetrender og fremtidige utfordringer. 3. Det er utviklet seks nye retningslinjer til bruk av interne utskriftsansvarlige. Retningslinjene tilbyr strategiske og praktiske råd for å bidra til å utvikle og markedsføre deres tjenester til interne kunder samt gjøre deres funksjon mer verdifull for selskapet. Det å forstå når man kan skrive ut internt og når man bør kjøpe utskriftstjenester, bidrar til å maksimere verdien. Verdiskapende outsourcing Canon Business Services (CBS) tilbyr skreddersydde outsourcede forretningsprosesstjenester til organisasjoner. Tjenestene inkluderer data- og informasjonsbehandling, målrettet markedsføring og håndtering av kunderelasjoner. Dette hjelper bedrifter til å forbedre effektiviteten sin på en kostnadseffektiv måte samt økt vekst. I Frankrike, for eksempel, jobber CBS med både nasjonale og globale nonprofit-organisasjoner for å håndtere alle donorrelasjoner. Dette inkluderer donordata-verifisering, behandling av donasjoner og utstedelse av skattekvitteringer for mer enn tre millioner donorer og over EUR 2 millioner i donasjoner i Ved å outsource disse prosessene optimerer non-profitorganisasjonene verdien av sin aktive donordatabase og forbedrer håndteringen av donorrelasjoner. De kan gjøre pengeinnsamlinger og donorkommunikasjon mer målrettet, samt redusere administrasjonskostnader. Det betyr at mer av hver donasjon går til fokusaktivitetene til non-profit-organisasjonene. Når sekundene teller Universitetssykehuset i København behandler de mest kritiske traumetilfellene i Danmark, og bare sekunder og tilgang til riktig utstyr utgjør en forskjell for pasientenes overlevelse. Da traumeteamet designet et nytt traumerom, ble tre digitale røntgensystemer fra Canon, inkludert ett takmontert, valgt på grunn av manøvrerbarheten omkring immobiliserte pasienter. Med våre faste og bærbare flatpaneldetektorer vises røntgenbilder nesten umiddelbart, hvor de enn behøves. Et spesialdesignet Canon-kommunikasjonssystem for bilder og arkivering gjør at traumeteamet raskt og enkelt kan vise, distribuere, arkivere og tilbakekalle alle diagnostiske bilder på sykehuset. Service og støtte Når personlige- eller forretningskunder trenger støtte, kan de henvende seg til vårt paneuropeiske kontaktsenter. Det dekker 17 språk på tvers av 22 land. I 2013 håndterte senteret nesten 2,5 millioner anrop og e-poster. Forretningskunder kan også få tilgang til en selvbetjent portal døgnet rundt, sju dager i uken. Målet er å få kundene i full drift igjen med én gang når det er mulig. Det kan være nødvendig å videreformidle henvendelsen til et regionalt senter eller å sende ut en servicetekniker. En ny håndholdt enhet gir teknikerne én enkel oversikt av kundens forespørsel. Det hjelper teknikerne til å løse problemer raskere, forenkler planleggingen av besøk og reduserer CO 2 -utslipp. STØTTE VÅRE KUNDER Rapport om bærekraftighet for Canon EMEA

8 Silvio Franchini Canon PowerShot S110 Miljø Redusere miljøpåvirkningen Canon har designet og tilbudt produkter, løsninger og tjenester med redusert miljøpåvirkning i mange år. En spørreundersøkelse i EU (Flash Eurobarometer 367) viste at kunder over hele Europa er interesserte i å kjøpe «grønne» (sic) produkter. 80 % av respondentene sa at de noen ganger eller ofte kjøper «miljøvennlige produkter»; mens 89 % mente at det å kjøpe slike produkter utgjorde en forskjell for miljøet. Vi har som mål å redusere miljøpåvirkningen av produktene våre gjennom hele livssyklusen, fra designkonsept til endt levetid, i en produsere/bruke/resirkulere-livssyklus. Miljøpåvirkninger skriver seg fra råmaterialene vi bruker, produksjon, distribusjon, kundebruk, avhending ved endt levetid samt driften vår. Canon Inc. s samlede mål er å redusere CO 2-utslippene for hvert produkts livssyklus med 1,4 % i året (sammenlignet med 2011). En reduksjon på 4 % ble oppnådd i 2012, mye takket være en forbedret distribusjon. Målet for 2013 ble satt til 3 % sammenlignet med I 2012 kom ca. 20 % av produktenes CO 2 fra bruk av produktet. Vi forsøker hele tiden å redusere våre produkters energibehov og å tilby effektive løsninger og tjenester som hjelper kundene til å oppfylle sine egne miljømål. Som et resultat ble prosentandelen av CO 2 utslipp fra bruk av produktet redusert med 5 % i løpet av Rapport om bærekraftighet for Canon EMEA 2013

9 Effektivisere driften for oss og våre kunder MILJØ Produsere Produkter som selges i EMEA, produseres i Asia, Canada, Nederland og Tyskland. Alle globale produksjonssteder rapporterer direkte til Canon Inc. Vi jobber med reduksjoner på design stadiet for eksempel av produktets vekt og volum. Det innebærer mindre emballasje og mer effektiv logistikk, som reduserer CO2-utslippene. Vi bruker også plast resirkulert fra Canon-kilder i enkelte PIXMAog imagerunner ADVANCE-modeller, samt imageprografbredformatsmodeller. Produsere Dempe global oppvarming Effektiv bruk av ressurser Redusere belastningen på miljøet 2013 PIXMA MG5500-serien sammenlignet med MP540 (2008) Resirkulere Eliminering av farlige stoffer Bruke lettere 50 % daglig strømreduksjon* *Evaluering basert på skriver koblet til PC via USB, av i 16 timer og aktiv i 8 timer, utskrift av 10 fargesider eller i beredskapsmodus **Fra produksjon til avhending, med unntak av selve bruken av produktet Bruke total CO2- reduksjon** 28 % 22 % 4 % mindre 12 % mindre emballasje Vi arbeider for å hjelpe kundene til å dra nytte av miljøfordelene ved våre produkter, tjenester og løsninger. Dermed kan de redusere sin miljøpåvirkning, spare kostnader og støtte sine bærekraftighetsmål og økonomisk utvikling. Med endrede forretningsmodeller kan kundene nå leie maskinvare oftere enn å kjøpe, og også outsource forretningsprosesser. Tjenestene våre hjelper kundene til å maksimere effektiviteten og fremme vekst. Vårt team for administrerte utskriftstjenester gjennomgår først kundenes utskriftsflåte og behov, og designer deretter et Canonløsning for å maksimere verdi, effektivitet og forretningsfordeler, samtidig som kostnadene reduseres. På samme måte administrerer Canon Business Services outsourcede forretningsprosesser for kunder. Dette muliggjør effektivitet og genererer ytterligere forretningsmuligheter og vekst. Som eksperter på dokument- og bildebehandling kan vi tilby de beste løsningene og tjenestene for å oppfylle kundenes behov på den mest effektive måten (se «Støtte til våre kunder»). Vi ser hele tiden etter måter kundene kan spare energi på når de bruker våre produkter, fra å eliminere oppvarmingstid til lavere strømforbruk i hvilemodus. Du finner spesifikke eksempler på innsparinger i energi- og papirressurser nedenfor. Energi Noen kompaktkameraer (f.eks. Powershot A1400) har en økomodus som demper skjermen etter 30 sekunder og slår kameraet av etter tre minutter. Dermed kan brukerne ta flere bilder i løpet av én batteriladning. Ladefrekvensen og strømforbruket reduseres, og man kan raskt slå enheten på igjen ved å trykke på en hvilken som helst knapp. Våre nyeste XEED-projektormodeller for kompakt installasjon bruker betydelig mindre strøm enn lignende produkter under 1 W i beredskapsmodus og bare 365 W i drift (WUX450-modell). Den kompakte størrelsen gjør installasjonen enklere, mens det nye XEED WUX400ST-produktet kan projisere et stort 100-tommers bilde (ca. 2,5 meter diagonalt) fra en avstand på bare 1,2 meter. Det eksterne håndsettet har også en «ECO»-knapp slik at operatøren enkelt kan veksle mellom «full» og «lav» lysstyrke, samtidig som det gir enkel tilgang til innstillinger for strømstyring. For tekniske dokumenter er våre PlotWave 340- og 360-bredformatsskrivere utstyrt med Océ Radiant Fusingteknologi. Det betyr så godt som ingen oppvarmingstid og første utskrift i løpet av 40 sekunder noe som sparer tid og energi. Canons serie av A4-skrivere og MFP-er ble kåret til «A4 MFP Line of the Year for Energy Efficiency» (Årets A4 MFP-serie for energieffektivitet) av det uavhengige Buyers Laboratory Inc. i deres prisutdeling vinteren Tre i-sensys-enheter og én imagerunner ADVANCE-enhet mottok også priser for sin «Fremragende prestasjon» tilknyttet energieffektivitet. «Canon har gang på gang bevist at deres dokument- og bildebehandlingsprodukter i A4-størrelse er det beste miljøvalget for energibevisste brukere», sier Pete Emory, BLIs leder for laboratorietesting. Nesten 100 % av de aktuelle Canon-produktene kvalifiserte for ENERGY STAR 1.1 (EUs ENERGY STAR -merke settes på de mest energieffektive produktene). ENERGY STAR 2.0 ble publisert i Europa i april 2014, og Canon registrerer alle aktuelle produkter som for øyeblikket er på markedet for v2.0. Målet er å opprettholde en like høy prosentandel. Rapport om bærekraftighet for Canon EMEA

10 Papir Vi følger en ansvarlig praksis for papirinnkjøp, og har sporbarhetssertifisering for hele vårt papirdistribusjonsnettverk. Både EMEA-hovedkontoret vårt og åtte av våre europeiske salgsvirksomheter har FSC - eller PEFC-sertifisering. I 2013 var 75 % av papiret vi kjøpte inn, FSC- eller PEFC-sertifisert. For å hjelpe kunder med å redusere sine karbonutslipp tilbyr Canon Tyskland karbonnøytralt papir. Dette oppnås gjennom en kombinasjon av energiproduksjon ved papirfabrikken under produksjonsprosessen, og klimakvoter via Gold Standardprosjekter. Vi har planer om å utvikle dette videre i Våre skannings- og andre digitale løsninger, tosidige og andre N-up-utskrifts alternativer (skrive ut to eller flere sider per side) på hjemme- og kontormaskiner hjelper kundene til å bruke mindre papir og spare penger, tid og lagringsplass. Andre enheter inkluderer spesifikke funksjoner for papirsparing. For eksempel skriver vår ColorStream 3000 kommersielle skriver ut langsommere inntil papirrullen kommer opp i full hastighet, og stanser nesten umiddelbart når stopp-/pauseknappen trykkes. Innsparingene for kundene er betydelige i løpet av enhetens levetid, da lignende blekkskrivere kan bruke meter med papir før de stopper. Resirkulere Canon har i mange år designet produkter for resirkulering og gjenbruk, og med utvidet levetid for produkter og materialer. Dette gjenspeiles i programmer slik som: Ombygging hvor enheter returneres til et lokalt Canonanlegg hvor man skifter ut enkelte deler slik at produktet igjen egner seg for et nytt salg. Fabrikkproduserte nye modeller (tidligere kalt «reproduksjon») der enheter returneres til vår fabrikk i Tyskland for å gjennomgå rengjøring, testing og kvalitetssikring. Dette sikrer at enheten er så god som ny, fordobler levetiden og garanterer samme kvalitet og ytelse som den opprinnelige maskinen. Innsamlingsprogrammer: Vårt globale innsamlingsprogram for tonerkassetter har vært i drift siden Programmet sørger for at returnerte kassetter resirkuleres til nye via en lukket sløyfe-prosess som ikke produserer overflødig avfall. Resirkuleringsopplegget vårt for blekkpatroner ble lansert i 15 land i Europa i februar Det ble samlet inn rundt 1000 kg (nesten patroner) innen året var omme, slik slik at de ikke havnet sammen med annet husholdningsavfall. Resirkulering av Canon-materialer til nye produkter slik som kalkulatorer og skrivere: To nye kalkulatorserier i 2013 inneholder resirkulert plast LS-123K-serien, som bruker energi både fra solen og batterier, samt den slanke X MARK II-kalkulatoren, som drives utelukkende av solenergi. Disse programmene sparer betydelige ressurser og CO 2 - utslipp. For eksempel bruker FPNM-modeller opptil 93 % av eksisterende komponenter på nytt ut fra vekt. Vår simulering av livssyklusvurdering viser at prosessen sparer mer enn 80 % CO 2 sammenlignet med enheter som lages utelukkende av nye deler i Asia. FPNM-modeller støtter kundenes miljømål, og salget i EMEA ble fordoblet i 2013 sammenlignet med Drift Vi søker å redusere miljøpåvirkningen vår for alle operasjoner, som dekker en rekke funksjoner inkludert innkjøp, forsyningskjede, salg og markedsføring, service, HR, økonomi, facility og IT. Océ-integrering Integreringsprogrammet fortsatte i Der hvor integrering førte til flytting til et annet kontorbygg, ble hensyn til bærekraftighet sammen med andre faktorer tatt i betraktning. Siden 2011 har vi spart m 2 på kontorarealer det utgjør en innsparing på et kilotonn i karbonutslipp. I 2013 ble utslippene per hode redusert med over 30 % sammenlignet med ISO Vår globale ISO sertifisering viser interessentene hvor alvorlig vi tar bærekraftighet i forhold til miljøet: I EMEA er 191 steder i 25 land sertifisert. I 2013 bestod 29 steder i 13 land resertifiseringen. Vi registrerte ingen tilfeller av manglende samsvar. I likhet med Canon-anleggene blir tidligere Océkontorer inkludert i vårt globale sertifiseringsprogram når de oppfyller våre interne kriterier for eksempel forretningsbehov eller virksomhetens størrelse (areal i m 2, energibruk). Korrigerende tiltak: Vi identifiserte to korrigerende tiltak i En leverandørs lastebil hadde en diesellekkasje nær vårt lager. En utilstrekkelig rengjøring fra leverandøren resulterte i noe forurensning av overflatevannet. Dette ble fjernet, og riktige prosesser og praksiser som skal følges, ble på nytt formidlet til leverandørene. Leverandører og partnere Etter en studie av vår lagerkapasitet, slår vi sammen vår europeiske lagerdrift i Nederland for å bedre effektiviteten i forsyningskjeden. Vi valgte Nippon Express som vår strategiske logistikkpartner. De skal bygge et nytt lager i Rotterdam for å dekke vårt behov. Hensyn til bærekraftighet har blitt forankret i dette strategiske partnerskapet, fra design og bygging av lageret til fremtidig drift. Dette inkluderer en avtale (SLA) som dekker bærekraftighetsytelse slik som emballasjeinnovasjon, resirkulering av avfall, miljøriktige innkjøp og rapportering av bærekraftighet. Nippon Express har utnevnt en leder for bærekraftighet til å utvikle sin bærekraftighetsstrategi ytterligere. De har involvert Canon i en prosess for å identifisere Nippon Express viktigste bærekraftighetsutfordringer. Lageret vil bli bygd ut fra sertifiseringsstandarden BREEAM-Very Good, og vil bli satt i drift i Rapport om bærekraftighet for Canon EMEA 2013

11 MILJØ Prestasjoner i forhold til mål Fremgangen i forhold til målene vi satte oss i 2012, vises nedenfor. Vi er på god vei mot tre av målene, men har ikke nådd målet for karboneffektivitet i transport. Dette skyldtes endringer i kombinasjonen av produktkategorier og volumer som ble sendt, sammen med ekstra tilknyttet transport. OMRÅDE MÅLBESKRIVELSE MÅLSETNING* FREMGANG 2013 Karbonfotavtrykk hos Canon EMEA Reduser med 1,5 % per år sammenlignet med omsetning (i 2010) -15 % innen 2020* -7 % sammenlignet med 2010 Effektiv bruk av ressurser Øke avfallsgjenvinningen ved alle EMEA-kontorer Øke avfallsgjenvinningen ved Canonlagre, inkludert outsourcede lagertjenester 52 % innen 2014* 50 % 85 % innen 2014* 83 % Bærekraftige produkter Øke volumet av sertifiserte og resirkulerte papirtyper 75 % av papiromsetningen innen 2014* 86 % av papiromsetningen Transportkarboneffektivitet Redusere i forhold til netto omsetning i % 2013 Ikke oppfylt * Ytelsestall for både Canon og Océ målt mot 2010 som referansetidspunkt Vi oppdaget at et produkt som ble brukt av serviceteknikerne inneholdt drivmiddelet R134a, som har et høyt potensial for global oppvarming. Et erstatningsprodukt som egner seg for de fleste påkrevde bruksområder ble anskaffet. De aktuelle nasjonale salgskontorer ble bedt om å bytte ut lagerbeholdningen med det nye produktet. Samsvar blir nå kontrollert. Kundeengasjement Resultatene av vår årlige kundelojalitetsundersøkelse viser fortsatt at kunder som er klar over Canons sterke miljøengasjement, er fornøyde med vår innsats (84 %). 59 % oppgir at dette virker inn på deres kjøpsbeslutning. Vi ber også kundene om å besvare en undersøkelse i etterkant av et servicebesøk. I 2013 uttrykte 81 % av kundene tilfredshet med våre serviceteknikeres bevissthet om og formidling av miljøinformasjon. Arbeide med leverandører og partnere Som en følge av Océ-integreringen økte leverandørlisten vår med rundt 50 %. Innkjøpsavdelingen jobber med å rasjonalisere denne listen. Målet er å redusere det totale antallet til Vi arbeider med leverandører for å sikre at de overholder våre retningslinjer for miljøriktige innkjøp. Dette inkluderer å få våre direkte leverandører til å jobbe med sitt eget leverandørnettverk for å oppfylle våre retningslinjer. For eksempel: Når vi bestiller et oppdrag fra et byrå, kan materialene bli produsert av byråets leverandør (vår indirekte leverandør). Hvis disse materialene inngår i vår Green Procurement Policy, vil vi jobbe med byrået og dets leverandør for å sikre at materialene oppfyller våre kriterier. Vi hjelper også vår direkte leverandør til å forstå kriteriene slik at de kan formidle disse videre til sine leverandører, når dette er relevant for Canons virksomhet, eller for å forbedre sine egne bærekraftighetsmål. I 2013 lanserte vi referansehåndbøker om bærekraftige innkjøp for anskaffelse av kampanjeartikler samt retningslinjer for gjennomføring av arrangementer. Dette hjelper ansatte til å forstå hva de må være klar over ved anskaffelse av artikler eller planlegging av arrangementer. Man må for eksempel unngå artikler laget av farlige eller ikke-bærekraftige stoffer, og redusere avfall ved kun å bestille nødvendig mengde. Annet Andre initiativer i 2013 omfattet: Vi lanserte vårt sertifiseringsprogram for serviceteknikere. Programmet inneholder en modul om bærekraftighet, der målet er å hjelpe teknikerne med å svare på spørsmål kundene kan ha om bærekraftighet, for eksempel om miljøinnsparinger knyttet til de installerte produktene. I 2013 innførte vi en utslippsgrense for CO 2 på 130 g/ km for nye firmabiler. For 2014 er grensen satt til 120 g/ km. Flere land handlet proaktivt og implementerte den nye utslippsgrensen i fjor for en stor andel av flåten sin. Russland er det eneste unntaket. De ligger fortsatt på 130 g/km, da tilgjengeligheten av biler som oppfyller 120 g/km-grensen med egnet størrelse og kapasitet, er svært begrenset. Vi tok beslutningen om å endre leverandør av VPN-brikke. Det har gjort oss i stand til å øke den interne datasikkerheten til en lavere enhetspris og på en mer bærekraftig måte, da de nye brikkene har et utskiftbart batteri. Vi har erstattet rundt 30 % av brikkene våre til en applikasjon på mobiltelefonen som genererer nødvendig tilgangskode. Dette gir oss ytterligere reduksjon av kostnader og redusert miljøpåvirkning. En energievaluering ved fem Canon-kontorer i Storbritannia, Tyskland, Østerrike, Portugal og Danmark førte til innsparinger på nesten EUR Fire Canon EMEA-steder genererer fornybar energi for å oppfylle en andel av sitt energibehov totalt kjøper 11 steder mellom % fornybar energi. Rapport om bærekraftighet for Canon EMEA

12 Patrizia Poletti Canon PowerShot S100 Samfunn Engasjere interessenter Vi samhandler med interessentene på mange måter fra å støtte medarbeiderne, som virksomheten vår avhenger av, til å inspirere kundene og andre som bruker bilder til å berike livene sine. Vi søker tilbakemelding fra interessentene på en rekke måter, inkludert via spørreundersøkelser, arrangementer, konferanser og fora. Se «Stakeholder relationships» på nettstedet vårt. Virksomheten vår gjør noe for lokalsamfunnene hvor vi enn opererer, for eksempel ved å tilby sysselsetting og oppdrag til lokale leverandører. Vi støtter også lokalsamfunnene gjennom en rekke partnerskap. På arbeidsplassen Vi ønsker å være den foretrukne arbeidsgiveren i vår sektor, tiltrekke oss talentfulle medarbeidere og tilby rettferdige arbeidsvilkår og -betingelser. Vi ønsker oss mangfold i arbeidsstyrken. Over 50 nasjonaliteter arbeider på våre hovedkontorer, som hjelper oss til å drive virksomhet i 116 land. Vi har EMEA-retningslinjer og opplæring som utgjør et rammeverk for virksomheten, herunder mangfold. Alle medarbeidere opererer under Canon Group Code of conduct, som støtter en etisk tilnærming for hele virksomheten. For andre områder, slik som HMS, følger imidlertid hvert driftsområde gjeldende nasjonale retningslinjer. I 2013 mottok både Canon Nederland og Canon Spania priser for beste arbeidsgiver, og Canon Nederland oppnådde den høyeste poengsummen av de 56 kvalifiserte selskapene. Canon Norge fikk en Great Place to Work-pris med 7. plass, og mottok dessuten den første President s Award for bærekraftighet fra Canon EMEAs konsernleder, Rokus van Iperen. Canon Oy ble kåret til beste salgsorganisasjon i Finland i Rapport om bærekraftighet for Canon EMEA 2013

13 Støtte til medarbeidere og samfunn hvor enn vi driver virksomhet SAMFUNN Informasjon om vårt program for medarbeiderengasjement, «Pursuing Excellence», som dekker hele EMEA, finner du i hilsenen fra vår administrerende direktør. Océ-integrering Vi fortsatte integrasjonen av Océs og Canons operasjoner over hele EMEA i 2013, med en felles tilnærming mellom relevante Océ- og Canon-team i hvert land. For eksempel arrangerte Canons og Océs ledere og medarbeidere fra hvert forretningsområde felles seminarer. Disse skulle sikre at alle relevante opplysninger og prosedyrer var på plass for å understøtte en smidig integrering uten juridiske mangler. En integreringsundersøkelse ble utført i 2012 i de første landene som gjennomgikk integreringsprosessen, slik at vi kunne se hva som var vellykket og hva som kunne forbedres. Medarbeidernes svar fra undersøkelsen ble bearbeidet til kunnskap og tiltak, som deretter ble brukt i integreringsprosessen i påfølgende land. Tiltak omfattet: mer vekt på «kulturell» integrering for eksempel tilgang til en Canon-e-postadresse og intranett ved integrering; endringsseminarer for direktører og ledere for å få dem til å fokusere på kulturelle aspekter og hjelpe lederne til å støtte sine team gjennom prosessen; tidlig mulighet for teammedlemmer fra hver enhet til å komme sammen; integrerte teams kundebesøk og aktiviteter. Enda en undersøkelse ble deretter gjennomført land for land etter hvert som integreringen ble fullført. Resultatene viste at medarbeiderne følte at de viktigste elementene for en smidig integrering var tilpasning fra ledelsens side. God ledelse og forvaltning, tid til å forstå og arbeide seg gjennom endringene samt forstå den kulturelle integreringen som fant sted, var avgjørende. Læring og utvikling I 2013 jobbet lærings- og utviklingsteamet med forretningsgrupper og -funksjoner for å identifisere ferdigheter og evner som skal til for å oppnå selskapets strategiske mål. Disse behovene ble tatt med i utviklingen av en læreplan for å støtte utviklingen av de påkrevde ferdighetene. I tillegg, som del av prosessen for prestasjonsledelse, avtalte medarbeiderne personlige utviklingsplaner med sin leder. Utviklingsplanen skal hjelpe medarbeideren med å oppfylle spesifikke behov eller karrieremål. Vi oppfordrer medarbeiderne til å utvikle karrieren sin innenfor Canon. I 2013 ble 34 % av ledige stillinger besatt av interne kandidater. Læring gis via læringsportalen, enten på Internett, i klasserom eller via andre medier. Ved slutten av 2013 ble læringsportalen tilgjengelig via Internett til rundt 4000 tidligere medarbeidere i Océ og Canon Business Services (CBS). Medarbeiderundersøkelse I 2013 utførte vi en medarbeiderundersøkelse over hele EMEA «Your Voice» (Din stemme). Det var den første siden starten av Océ-integreringsprogrammet. Vi setter pris på denne tilbakemeldingen fra medarbeiderne. Vi bruker tilbakemeldingen til å iverksette tiltak for å forbedre lederskap og programmer for engasjement og prestasjonsledelse for hele virksomheten. Se «Hilsen fra konsernsjefen» for mer informasjon om disse handlingsplanene. Resultatene fra undersøkelsen blir delt med de nasjonale salgsorganisasjoner og på tvers av avdelinger og funksjoner. Dermed kan spesifikke planer utformes som tar for seg områder hvor tiltak er nødvendige, og for å videreutvikle våre sterke sider. I denne undersøkelsen endret vi et tidligere spørsmål om hvorvidt medarbeiderne mente at Canon var «sosialt ansvarlige i lokalsamfunn» til «sosialt ansvarlige i alle sine aktiviteter». Dette var for å få et bredere perspektiv. Vi nådde ikke opp til ønsket poengsum r, noe som delvis kan skyldes ulike tolkninger av betydningen av dette spørsmålet. 26 % av respondentene svarte nemlig «Vet ikke». Vi har derfor som mål å forbedre forståelsen og kunnskapen på dette området. Neste undersøkelse kommer til å finne sted i % forstår hvordan arbeidet deres bidrar til å oppnå Canons målsetninger 90 % er stolte over å være tilknyttet Canon 82 % mener at Canon opererer på en miljømessig ansvarlig måte Bare 40 % mener at vi rekrutterer med tanke på fremtidig kapabilitet 68 % av medarbeiderne svarte (mer enn ) Under halvparten mener at medarbeidersamtaler fullt ut identifiserer deres sterke sider 88 % er enige i strategien vår Tre fjerdedeler mener at deres leder anerkjenner godt utført arbeid Rapport om bærekraftighet for Canon EMEA

14 14 Rapport om bærekraftighet for Canon EMEA 2013

15 SAMFUNN Rapport om bærekraftighet for Canon EMEA

16 Via portalen får medarbeiderne også tilgang til en rekke kurs utover sine identifiserte utviklingsbehov, inkludert nye programmer slik som getabstract, som gir tilgang til over 9000 sammendrag av de beste fagbøkene om forretningsdrift. All obligatorisk opplæring gis og følges opp via læringsportalen. Se «Virksomhet»-delen for mer informasjon. I lokalsamfunnet Vi støtter våre lokalsamfunn på en rekke måter, fra donering av penger, varer og tjenester til sponsing og frivillige aktiviteter. Vi har skaffet oss svært god informasjon om disse initiativene i tidligere år. I 2013 introduserte vi en ny database for å registrere flere detaljer og resultater. Vi estimerte at våre aktiviteter i 2013 nådde rundt 2,26 millioner personer direkte eller indirekte i lokalsamfunnet og næringslivet timers frivillig arbeid fra medarbeidere i arbeidstiden 1631 timers frivillig arbeid fra medarbeidere i fritiden EUR i pengedonasjoner EUR for tilsvarende støtte med varer og tjenester (f.eks. produktdonasjoner) Til sammen ble 249 aktiviteter utført av 21 nasjonale og regionale salgsorganisasjoner samt to hovedkontorer. Regionalt Vi fortsatte våre regionale partnerskap med Verdens naturfond (WWF) og Røde Kors. Canon Inc. kunngjorde også et offisielt partnerskap med International Association of Athletics Federation (IAAF) World Athletics Series fra 2013 til 2016, som bidrar til å fremme og utvikle idrettsutøvere verden over. Regionalt støttet Canon Europa IAAF-verdensmesterskapet i Moskva, inkludert teknisk støtte på stedet til journalister og sportsfotografer fra Canon Professional Services (CPS)- teamet. Vi annonserte også at vi blir offisiell leverandør av bildebehandlingsløsninger til Ryder Cup i Gleneagles i Vi skal stå for alle fotograferings-, video-, utskrifts- og kopieringsløsninger brukt av arrangørene. CPS kommer til å være på plass for å dele sin ekspertise om bildebehandling og hjelpe profesjonelle fotografer til å ta det perfekte bildet. Røde Kors: Vi støttet igjen 16 europeiske Røde Kors-foreninger som står bak prosjekter som tilbyr ungdom muligheter, kunnskap og forståelse. Disse inkluderte: sosial integrering via ferieleirer i Belgia, Frankrike og Norge for vanskeligstilte eller funksjonshemmede barn (noen inkluderte også familiene deres) støtte til sårbare familier i Danmark og krisesentre i Finland for ungdom med problemer hjemme, slik som alkoholisme måltider til barn i Polen som ikke får jevnlige måltider på skolen eller hjemme. Dette vil bedre læringsevnen deres støtte til traumatiserte unge flyktninger i Sverige som har kommet fra krigssoner en kampanje for sikker sex og bevissthet rundt seksuell helse i Italia en utdanningskampanje om kjønnsrelatert vold i Spania, «El Machismo Mata» (mannssjåvinisme dreper). Lokalt støttet medarbeiderne Røde Kors ved å gi blod, arrangere golfdager for kunder og samle inn penger etter tyfonen Haiyan på Filippinene. Lokalt Canons fokusområder for samfunnsengasjement er oppsummert på Canon Inc.-nettstedet. Canon EMEA følger en lignende tilnærming til sin støtte av lokalsamfunn. Men innenfor dette rammeverket kan de nasjonale organisasjonene avgjøre hvilke spesifikke lokale prosjekter de vil støtte. De kan basere seg på nærheten til virksomheten, kunnskap om den aktuelle organisasjonen som ber om støtte, type støtte som anmodes, f.eks. kontanter, varer og tjenester, frivillig arbeid, lokal nødhjelp samt støtte til regionale partnerskap med WWF og Røde Kors. Vi mottar mange flere henvendelser enn vi kan oppfylle, og prosjekter dekker ofte mer enn ett fokusområde. Nedenfor finner du eksempler på lokale prosjekter som ble støttet i WWF: Vårt viktigste partnerskapsprosjekt i 2013, sammen med det globale fotonettverket, var WWFs ekspedisjon til Laptevhavet. Forskere har lenge lurt på om hvalrossene og isbjørnene som holder til der, er en egen art atskilt fra de man finner lenger øst eller vest. Man håper at vevsprøver tatt under ekspedisjonen kan løse dette genetiske mysteriet. Det vil få følger for naturforvaltningen i denne regionen, hvor populasjoner påvirkes av klimaendring, økt sjøfart samt olje- og gassleting. Den russiske naturfotografen Alexey Ebel ble med for å dokumentere ekspedisjonen. Han tok praktfulle bilder med Canon-utstyr, og kom også med praktiske tips for fotografer som jobber under lignende utfordrende forhold. På lokalt nivå støttet våre nasjonale kontorer og medarbeidere WWF-aktiviteter som spente fra Earth Hour, da 18 Canonkontorer over hele EMEA slo av lyset, til å delta i frivillig opplæring organisert av WWF om håndtering av potensielle oljespill i Østersjøen (Finland). 16 Rapport om bærekraftighet for Canon EMEA 2013

17 Alexey Ebel WWF-Canon Miljø: Siden 2011 har vi plantet og vedlikeholdt rundt 18 hektar med skog på tvers av flere land. I samarbeid med departementene for skogbruk og utdanning donerer Canon Eurasia trær til en skog i Van (Øst-Tyrkia) som Canon støtter. Lokale skolebarn hjalp til med å plante noen av de 4000 trærne som ble donert i 2013, sammen med Canons skogteam, den lokale Canon-forhandleren og representanter fra de lokale myndighetene. Prosjektet øker barns bevissthet om miljøet. Med midler fra en kampanje for resirkulerte produkter meldte medarbeidere fra Canon Midtøsten seg frivillig og plantet 2939 frø av det lokale Ghaf-treet; frøplantene vil bli omplantet i Sosial velferd: Canon Sør-Afrika fortsatte sin støtte av den sørafrikanske golfforeningen for funksjonshemmedes «First Swing Club», som gir funksjonshemmet ungdom sjansen til å prøve golf. Det gir dem både en friluftsopplevelse samt forbedrer deres muskelbevegelse. Canon Sør-Afrikas medarbeidere reparerte veggene, gulvet og taket av Orange Farm-senteret, som tar seg av og gir mat til foreldreløse og lokale barn som ellers kan komme til å sulte. Lokalsamfunn: Canon Norge hjalp en lokal grunnskole med å rydde opp langs en lokal elvd, og trykte også brosjyrer til skolen. Canon Portugal fortsatte sin støtte av et iberisk ulvereservat ved å donere en fotoskriver og papir, samt frivillig arbeid fra medarbeiderne. Canon Midtøsten hjalp Dubais autismesenter med deres bevissthetskampanje i april. Utdanning: Canon Storbritannia holdt en karrieremesse for skoleelever og deres foreldre, og inviterte også lokale skoleelever til kontoret slik at de kunne lære om jobber innen salg og markedsføring samt hvordan det er å jobbe for et stort selskap. Canon Eurasia arrangerte fotokurs og donerte kameraer til lokale skoler for å fremme fotografering, kreative ferdigheter og elevers bevissthet om naturmiljøet. Canon Europas juridiske team gikk sammen med et advokatfirma i London og holdt et informasjonsmøte for skoleelever som vurderer en karriere innen jus. Alle elevene, som går på skoler finansiert av den britiske regjeringen, vil bli de første i familien sin som tar universitetsutdanning. Canon Tyskland trykket 100 fargeplakater i A1-størrelse til støtte for en omreisende kunstutstilling for bevisstgjøring om analfabetisme. Én milliard voksne cirka 26 % av verdens voksne befolkning kan ikke lese. Idrett: Over personer deltok i Wien Business Run, inkludert 39 medarbeidere fra Canon Østerrike og Canon Øst- Europa, og «Canon Elite»-teamet kom på 4. plass sammenlagt. Medarbeidere i Canon Sveits deltok i et løp i Zürich som samlet inn midler til WWF. Medarbeidere fra Canon Ungarn, Canon Østerrike og Canon Sveits deltok i programmer for å sykle til jobben, og samlet syklet de over km. Frivillig arbeid: Medarbeidere fra Canon Nederland hjalp til på flere måter. Blant annet ryddet de opp i et skogområde, plukket søppel fra en strand, ble med en gruppe eldre på en utflukt og rengjorde et dyremottak. Canon Europas medarbeidere arrangerte en veldedighetsbasar ved Londons regionale hovedkontor. De samlet inn rundt EUR 5500 med blant annet et talentshow, boksalg, hårklipp, kakesalg og loddtrekning. Rapport om bærekraftighet for Canon EMEA

18 Tijs Letschert Canon EOS 7D Virsomhet Utvikle ansvarlig virksomhet Gjennom våre produkter, tjenester og løsninger hjelper vi kundene til å utvikle, diversifisere og øke sine egne virksomheters bærekraftighet. Se «Støtte våre kunder» for å lese om hvordan vi støtter våre kunder, fra skreddersydde utskrifts strategier og -løsninger til fellesarrangementer. Vi søker å drive forretning på en lønnsom og ansvarlig måte. Vi jobber sammen med leverandørene for å sikre at de oppfyller våre krav til trygge, ansvarlige produkter og for å støtte deres forretningsutvikling. Vi sikrer dessuten at våre medarbeidere har de riktige verktøyene og ferdighetene til å gjøre jobben sin. Bevare samsvar Vårt brede produktutvalg og vår geografiske spredning resulterer i en rekke lover, forskrifter, direktiver og standarder. Vi forbereder oss på nye forskrifter gjennom kontakten med Canon Inc. og dets produksjonsfasiliteter, med relevante lovgivende organer, og med våre nasjonale salgsorganisasjoner. Vi tilhører over 80 bransjeforeninger og lobbygrupper på tvers av regionen, inkludert DIGITAL- EUROPE, EURIMAG, JBCE og EuroVAprint, samt sju paneuropeiske forbund. I 2011 undertegnet Canon EUs frivillige avtale om billedbehandlingsutstyr, godkjent av Europakommisjonen i januar Avtalen er sidestilt med bindende vedtekter. Forpliktelser under den frivillige avtalen omfatter samsvar med de siste ENERGY STAR -kravene til strømforbruk, samt ambisiøse mål for å oppfylle de mest avanserte tiltakene for økodesign (tosidig utskrift, resirkulering, polymersammensetning, tilgjengelighet av reservedeler, resirkulering av kassetter osv.). En ny versjon av den frivillige avtalen, avtalt mellom de 16 som underskrev i desember 2013, trer i kraft snart. Her implementeres de nye ENERGY STAR 2.0-spesifikasjonene for dokumentbehandlingsutstyr for hjem og kontor som selges i de 28 EU-landene. 18 Rapport om bærekraftighet for Canon EMEA 2013

19 Støtte bredere økonomisk vekst VIRSOMHET Vår gruppe for samsvarsvurdering ved våre regionale hovedkontorer sikrer at forretningsområdene forstår og planlegger i forkant av nye forskrifter. Dette sikrer at våre produkter, løsninger og tjenester kan selges på en trygg og lovlig måte. Samsvar med lover og forordninger eksternt I 2013 fullførte vi EUs krav til tømmerregulering og forberedte oss på utgivelsen av ENERGY STAR 2.0 samt oppdaterte Blå Engel-krav. Vi evaluerte konsekvensene av det nye WEEEdirektivet (Waste Electrical & Electronic Equipment elektrisk og elektronisk avfall), holdt oppsyn med flere lands planer om å utvikle sine egne WEEE-forskrifter, og har aktivt diskutert en metode for å identifisere nye stoffer som vil bli lagt til RoHS 2-direktivet (Restriction of Hazardous Substances begrensning av farlige stoffer). Samsvar med lover og forordninger internt I 2013 rapporterte Canon Europa ingen mangler i interne samsvarsstandarder., Vi rapporterte heller ingen negative hendelser i Canons globale årsregnskap for 2013 og det interne kontrollspørreskjemaet, som ble fylt ut av nesten alle Canon konsernselskapene. Sammen med denne årlige rapporteringen sender vi også inn regelmessige statusoppdateringer til Canon Inc. halvårlig for miljømålsettinger og prestasjoner, og månedlig når det gjelder økonomisk status. Alle Canons medarbeidere er underlagt Canon-konsernets etiske retningslinjer, som støtter en etisk tilnærming for hele virksomheten. Det inkluderer klausuler om rettferdig konkurranse, respekt for lover og opphavsrett, bedriftsetikk, respekt for enkeltpersoner og ikke-diskriminering. Dette understøttes av EMEAs retningslinjer og opplæring, slik som motarbeidelse av korrupsjon og bestikkelser. Opplæring om samsvar: AAlle medarbeidere, inkludert nyansatte, må gjennomføre opplæring om samsvar innen en rekke emner, inkludert motarbeidelse av korrupsjon og bestikkelser, konkurranselover, miljøbevissthet, beskyttelse av informasjon og IT-sikkerhet. Kursene er tilgjengelige på en rekke språk, inkludert engelsk, fransk, tysk, italiensk, spansk, russisk og tyrkisk. Noen ansatte sier det er vanskelig å gjennomføre kurs som ikke er på deres eget morsmål. For å avhjelpe dette oversetter vi våre kurs om juridisk samsvar til flere språk samt undersøker hvorfor medarbeidere ikke har gjennomført opplæringen innenfor den angitte tidsrammen. For å styrke vårt samsvarsprogram introduserer vi oppdaterte kurs om motarbeidelse av korrupsjon og bestikkelser samt konkurranselover. Dette er for å sikre at medarbeiderne opprettholder kunnskapen og vet hvor de skal henvende seg med spørsmål. Internett-kurs i samsvar gir grunnleggende informasjon. Der hvor ytterligere regionsspesifikk kunnskap er nødvendig, gjennomfører vi mer omfattende kurs for de aktuelle medarbeiderne. Alle tidligere Océ (nå Canon)-medarbeidere fikk tilgang til Canons læringsportal ved slutten av 2013, og kommer til å fullføre opplæringen i Vi skal oppsummere fremgangen i neste rapport. Sikkerhet Vi tar datasikkerheten svært alvorlig. Vi har retningslinjer for informasjonssikkerhet. Sikkerhetsgruppen sørger for opprettholdelse av ISO sertifiseringen, som også omfatter tjenestene vi tilbyr kundene. Dette omfatter alt fra prosesser for sikker sletting av alle data ved endt levetid for en enhet, til å gi kundene råd om utskrifts sikkerhet. Canon Europa er medlem av Information Security Forum (ISF) og sponset verdenskongressen i Det gjør oss i bedre stand til å forstå organisasjoners prioriteringer rundt utskrifts sikkerhet, samt å dele andre ISF-medlemsbedrifters erfaringer og svar på utfordringer. Vi har også bidratt til ISFs publiserte standard for god praksis for informasjonssikkerhet knyttet til dokumentsikkerhet. Leverandører og partnere Etiske retningslinjer for leverandører: I 2013 introduserte Canon sine formelle etiske retningslinjer for leverandører, hvor vi beskriver de internasjonale prinsippene vi tror på og støtter, slik som å ikke tillate tvangs- eller barnearbeid og å støtte rettferdig kompensasjon. Vi ber våre leverandører om å overholde de spesifikke etiske retningslinjene som et minstekrav. Nye generelle vilkår og betingelser for kjøp: Canon oppdaterte også sine generelle vilkår og betingelser for kjøp i De inneholder nå en klausul om bærekraftighet og beskriver hva vi forventer oss av leverandørene i denne sammenhengen. Canons etiske retningslinjer for leverandører er innarbeidet i våre oppdaterte generelle vilkår og betingelser for kjøp. Alle våre nasjonale salgsorganisasjoner skal ha oversatt og inkludert disse endringene i sine lokale vilkår og betingelser innen midten av Dette vil gjøre oss i bedre stand til å evaluere risiko i EMEA-forsyningskjeden og iverksette tiltak. «Grønne innkjøp»: Ved utgangen av 2013 hadde 74 leverandører av produkt- og emballasjerelaterte artikler blitt vurdert i henhold til samsvar med våre standarder for «grønne innkjøp». Telekonferanser ble gjennomført med ti nye leverandører for å gjennomgå deres utfylte spørreskjema samt tilby råd. Opprettholde varemerkets omdømme Canon-varemerket er organisasjonens ansikt utad, og vi beskytter det for å opprettholde vårt gode rykte. Vi iverksetter tiltak mot forfalskninger, sikrer at markedsføringen er tydelig og oppriktig, og beskytter våre immaterielle rettigheter. Rapport om bærekraftighet for Canon EMEA

20 20 Rapport om bærekraftighet for Canon EMEA 2013 Walter Tobé Canon EOS 6D

Rapport om bærekraftighet for Canon Europa, Midtøsten og Afrika 2012

Rapport om bærekraftighet for Canon Europa, Midtøsten og Afrika 2012 Rapport om bærekraftighet for Canon Europa, Midtøsten og Afrika 2012 canon-europe.com OM Canon Europa Canon Europa N.V. er et heleid datterselskap av Canon Inc. Japan og er ansvarlig for salg og markedsføring

Detaljer

Bærekraftighetsrapport for Canon Europe 2011 12

Bærekraftighetsrapport for Canon Europe 2011 12 Bærekraftighetsrapport for Canon Europe 2011 12 canon-europe.com Bærekraftighet = Miljø, samfunn og virksomhet For å forbedre tilgjengeligheten har vi omstrukturert vår rapportering om bærekraft inn i

Detaljer

CR-rapport 2009. I Pitney Bowes er bedriftens samfunnsansvar hver enkelts ansvar.

CR-rapport 2009. I Pitney Bowes er bedriftens samfunnsansvar hver enkelts ansvar. CR-rapport 2009 I Pitney Bowes er bedriftens samfunnsansvar hver enkelts ansvar. Innovasjon og samfunnsansvar preger hvert aspekt av virksomheten vår. Det driverresultatene våre og definereross som selskap.

Detaljer

Ta det personlig. CR-rapport 2010

Ta det personlig. CR-rapport 2010 CR-rapport 2010 Ta det personlig "Vi tar virksomhetens ansvar personlig hos Pitney Bowes. Innovasjon, integritet og service er grunnleggende for vår suksess. Jeg vet at de er det for meg." Oscar Drift

Detaljer

Mangfold Samfunn Miljø

Mangfold Samfunn Miljø Mangfold Samfunn Miljø Etikk 1 Informasjon om rapporten Staples Norway arbeider målrettet med miljøog samfunnsansvar, og ønsker gjennom denne rapporten og gi en oversikt over det arbeid som er gjort gjennom

Detaljer

Årsrapport. Atea ASA

Årsrapport. Atea ASA Årsrapport Atea ASA 2013 2 Om Atea Atea er Norden og Baltikums ledende leverandør av IT-infrastruktur, har 6 499 ansatte og er representert i 84 byer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Litauen, Latvia

Detaljer

Baltic GPP. Seminarfakta. www.balticgpp.eu

Baltic GPP. Seminarfakta. www.balticgpp.eu Baltic GPP Seminarfakta Dette faktadokumentet er en del av seminarmateriellet for opplæring av kursholdere og offentlige innkjøpere innenfor prosjektet Baltic GPP. Her finner du faktaene og innholdet som

Detaljer

Bærekraftig verdiskapning

Bærekraftig verdiskapning Innhold Bærekraftig verdiskapning... 2 Om denne rapporten... 3 Dette er Olav Thon Gruppen... Olav Thon Stiftelsen... Miljø og grønn drift... Helse og sikkerhet... 1 Mangfold og inkludering... Leverandørkjede...

Detaljer

Årsrapport. Atea ASA

Årsrapport. Atea ASA Årsrapport Atea ASA 2013 2 /110 Om Atea Atea er Norden og Baltikums ledende leverandør av ITinfrastruktur, har 6 499 ansatte og er representert i 84 byer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Litauen, Latvia

Detaljer

ET MAGASIN FRA RICOH NORGE AS

ET MAGASIN FRA RICOH NORGE AS F O K U S NR. ET MAGASIN FRA RICOH NORGE AS 3 2010 UMB og Ricoh - en suksesshistorie Total Green Office Solution Kvalitet,lønnsomhet og miljøbevisthet - tre ting på én gang! Business Driver Program Pick

Detaljer

Velkommen inn. IKEA-konsernets årssammendrag for regnskapsåret 2012

Velkommen inn. IKEA-konsernets årssammendrag for regnskapsåret 2012 Velkommen inn IKEA-konsernets årssammendrag for regnskapsåret 2012 03 Dette er IKEA-konsernet 19 Medarbeidere 24 Bærekraft 30 IKEA Foundation 34 Økonomi 42 IKEA-konsernet regnskapsåret 2012: et overblikk.

Detaljer

FRAMTIDEN ER NÅ STATOIL OG BÆREKRAFTIG UTVIKLING

FRAMTIDEN ER NÅ STATOIL OG BÆREKRAFTIG UTVIKLING FRAMTIDEN ER NÅ STATOIL OG BÆREKRAFTIG UTVIKLING OM STATOIL Statoil ASA er et integrert olje- og gasselskap med et sterkt fokus på leting og produksjon. Selskapet har 16 686 medarbeidere og har virksomhet

Detaljer

Årsrapport 2014 DNB SAMFUNNS- ANSVARSRAPPORT

Årsrapport 2014 DNB SAMFUNNS- ANSVARSRAPPORT Årsrapport 2014 DNB SAMFUNNS- ANSVARSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 DNB-KONSERNET 2014 RISIKO- OG KAPITALSTYRING DNB-konsernet 2014 X. KAPITTELTITTEL A Temaer som omhandles i flere DNB-rapporter

Detaljer

Yara finansiell rapport 2013 Yara in brief / a. YARA Finansrapport 2013. Verdiskaping Creating impact. v lue

Yara finansiell rapport 2013 Yara in brief / a. YARA Finansrapport 2013. Verdiskaping Creating impact. v lue Yara finansiell rapport 2013 Yara in brief / a YARA Finansrapport 2013 Verdiskaping Creating impact v lue Yara finansiell rapport 2013 Yara in brief / b Vokser i Amerika ekspanderer i Brasil Amerika er

Detaljer

Helping the world recycle TOMRA ÅRSRAPPORT 05

Helping the world recycle TOMRA ÅRSRAPPORT 05 Helping the world recycle TOMRA ÅRSRAPPORT 05 Innhold 03 Kort om 2005 04 Organisasjonsstruktur 05 Nøkkeltall 06 Brev til aksjonærene 08 Oversikt over forretningsområdene 10 RVM technology 12 Collection

Detaljer

globale utfordringer lokale løsninger

globale utfordringer lokale løsninger globale utfordringer lokale løsninger Statoil og bærekraftig utvikling 2005 Nøkkeltall Finansielle data 1 2005 2004 2003 Driftsinntekter 393 398 306 218 249 375 Resultat før finans, andre poster, skatt

Detaljer

Forretningsmessig samfunnsansvar. Handlingsplan 2003-2004, rapportering 2000-2002

Forretningsmessig samfunnsansvar. Handlingsplan 2003-2004, rapportering 2000-2002 Forretningsmessig samfunnsansvar Handlingsplan 2003-2004, rapportering 2000-2002 Forretningsmessig samfunnsansvar 2003-2004 Nøkkeltall Antall ansatte 1 361 Kundefond livsforsikring 102,4 mrd Øvrig midler

Detaljer

ALCOAS VEILEDNING TIL FORRETNINGSADFERD. Gjør det rette!

ALCOAS VEILEDNING TIL FORRETNINGSADFERD. Gjør det rette! 1478_GuideCVR 6/10/10 12:37 PM Page 1 ALCOAS VEILEDNING TIL Gjør det rette! Alcoa 390 Park Avenue New York, NY 10022-4608 USA Klaus Kleinfeld Formann og Chief Executive Officer Kjære kolleger, Vedlagt

Detaljer

Corporate Social Responsibility i norsk næringsliv

Corporate Social Responsibility i norsk næringsliv BACHELOROPPGAVE I MARKEDSFØRING OG SALGSLEDELSE Corporate Social Responsibility i norsk næringsliv Studentnummer: 3705 og 71575 10. juni 2011 MARKEDSHØYSKOLEN CAMPUS KRISTIANIA Denne bacheloroppgaven er

Detaljer

Bacheloroppgave. i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011. Internetthandel. Studentnr: 18128, 56510

Bacheloroppgave. i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011. Internetthandel. Studentnr: 18128, 56510 Bacheloroppgave i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011 Studentnr: 18128, 56510 Internetthandel Hvilke faktorer avgjør om man handler på internett og i hvilken grad klarer aktørene å

Detaljer

Etikkhåndbok. Knowledge grows

Etikkhåndbok. Knowledge grows Etikkhåndbok Knowledge grows Innhold 1. Ambisjon: Fra konsernsjefen 1 2. Teamarbeid: Et felles ansvar 2.1 Hva er Etikkhåndboken? 2.2 Hvordan forholder Etikkhåndboken seg til Code of Conduct? 2.3 Hvem gjelder

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER Praktisere våre verdier Omsorg Globalt samarbeid Kontinuerlig forbedring Holde de strengeste etikkstandarder ET BUDSKAP FRA VÅR STYREFORMANN, PRESIDENT OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

Håndbok i antidiskrimineringsarbeid for frivillige organisasjoner Del I Kursmodul

Håndbok i antidiskrimineringsarbeid for frivillige organisasjoner Del I Kursmodul Håndbok i antidiskrimineringsarbeid for frivillige organisasjoner Del I Kursmodul Seminar om bevisstgjøring om antidiskriminering og likeverd rettet mot frivillige organisasjoner - VT/2010/007 - Łukasz

Detaljer

SAMFUNNSANSVARSRAPPORT 2013. Olav Thon Gruppen

SAMFUNNSANSVARSRAPPORT 2013. Olav Thon Gruppen SAMFUNNSANSVARSRAPPORT 2013 Olav Thon Gruppen SAMFUNNSANSVARSRAPPORT 2013 Olav Thon Gruppen Bærekraftig verdiskapning side 3 Om denne rapporten side 4 Dette er Olav Thon Gruppen side 6 Helse, Miljø og

Detaljer

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 Forord Offentlige forvaltninger over hele Europa blir i større grad enn noensinne utfordret av samfunnet på å dokumentere og forbedre

Detaljer

GRØNNERE LEVERANSEKJEDER. Rapport til UD/KOMPaktgruppen

GRØNNERE LEVERANSEKJEDER. Rapport til UD/KOMPaktgruppen GRØNNERE LEVERANSEKJEDER Rapport til UD/KOMPaktgruppen 1 Sammendrag... 3 Tiltak 1: Sikre konsistens mellom offentlige anskaffelser og private innkjøp... 3 Tiltak 2: Etablere og drifte et nettsted for kompetanse,

Detaljer

Globale retningslinjer for god opptreden

Globale retningslinjer for god opptreden Globale retningslinjer for god opptreden Ethics Line www.rolls-royce.com/ethicsline Du kan når som helst stille spørsmål eller komme med bekymringsmeldinger ved å bruke Rolls Royce Ethics Line. Budskap

Detaljer

hastigheten øke magazine globalt Positivt Professor Iandoli: Europa gir full gass på veien mot suksess Nettverket bak Stokkes internasjonale suksess

hastigheten øke magazine globalt Positivt Professor Iandoli: Europa gir full gass på veien mot suksess Nettverket bak Stokkes internasjonale suksess Intrum magazine Kredittstyringsmagasinet fra Intrum Justitia nr. 1 2012 Ekspandere globalt Nettverket bak Stokkes internasjonale suksess Positivt lederskap En ny ledelsesstrategi for optimal ytelse Professor

Detaljer

Bygg for fremtiden. Innovasjon i nordisk byggsektor. Synteserapport. Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 ////////////////////

Bygg for fremtiden. Innovasjon i nordisk byggsektor. Synteserapport. Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 //////////////////// Bygg for fremtiden Innovasjon i nordisk byggsektor Synteserapport //////////////////// Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 Innhold 6 16 20 Forord side 3 Samlet innsats øker merverdi side

Detaljer