Rapport om bærekraftighet for Canon Europa, Midtøsten og Afrika 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport om bærekraftighet for Canon Europa, Midtøsten og Afrika 2013"

Transkript

1 Rapport om bærekraftighet for Canon Europa, Midtøsten og Afrika 2013 canon-europe.com

2 Innhold 3 Hilsen fra konsernsjef og administrerende direktør for Canon Europa, Midtøsten og Afrika 4 Om Canon 6 Støtte våre kunder 8 Miljø 12 Samfunn 18 Virksomhet 22 Canon Norge Dette symbolet betyr at ytterligere informasjon er tilgjengelig på nettstedet vårt. Bilde på omslaget: Alexandra Dias Fernandes - Canon DIGITAL IXUS 870 IS 2 Rapport om bærekraftighet for Canon EMEA 2013 Tijs Letschert Canon EOS 7D

3 Fortsatt økonomiske utfordringer Veien videre for virksomheten Rokus van Iperen I lys av fortsatte utfordringer grunnet den globale økonomiske situasjonen og press på virksomhetens og forbrukernes budsjetter, er jeg glad for at Canon EMEA ble lønnsomt i Dette skyldes i stor grad den harde innsatsen til hver eneste en av våre medarbeidere. Det takker jeg dem for. Canon EMEAs strategiske visjon er å «berike enkeltpersoner og virksomheter med løsninger for bilde- og dokumentbehandling». Våre løsninger og tjenester hjelper kundene til bedret effektivitet, bidrar til mål om bærekraftighet, skaper verdi, oppfyller samfunnets og interessentenes krav, støtter opp om deres livsstil og utnytter nye muligheter til økonomisk vekst på en ansvarlig måte. Se «Støtte våre kunder» for eksempler på hvordan vår tilnærming til bærekraftighet støtter kundenes vekst. Bærekraftighet er innebygd i vår kultur gjennom vår Kyosei-filosofi, vår strategi og hvordan vi driver virksomheten. Canon EMEA ble medlem av FNs Global Compact i januar 2014 for å vise og formalisere vår kontinuerlig forpliktelse til menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder, miljø og anti-korrupsjon. Oppkjøp og integrering Vårt Océ-integreringsprogram er nå fullført i alle land med unntak av Frankrike (skal fullføres innen 2014). Vi begynner å se fordelene av vår totale produktportefølje. Kommersiell utskrift og Canon Business Services har vist spesiell styrke i Vi fullførte også oppkjøpet av I.R.I.S. Group i Dette styrker vår evne til å hjelpe kundene med å håndtere informasjon, fra outsourcede løsninger til optimalisering av forretningsprosesser. Fra «Good to Great» Vi har et solid fundament, men vi kan ikke stå stille. Målet vårt er å vokse fra en «Good to Great» virksomhet. En av våre nøkkelstrategier er å tilføre verdi til kundenes virksomheter gjennom de tjenestene vi tilbyr. Tjenester som administrerte utskriftstjenester og outsourcing av forretningsprosesser hjelper kundene med å optimalisere sine forretningsprosesser. Dermed blir de mer effektive og kan redusere kostnader og øke sin omsetning. På samme måten som vi kontinuerlig forbedrer våre produkter, løsninger og tjenester, har vi startet et treårig program for å engasjere de ansatte mer direkte i å utvikle virksomheten. Vi kaller det «Pursuing Excellence». Jeg leder selv dette programmet for atferdsendring. Vi vil skape en sterkere, mer dynamisk kultur for entreprenørskap, engasjere ansatte og sette dem bedre i stand til å dele kunnskap og samarbeide mer. Dermed kan vi raskere imøtekomme kunde- og markedsbehov. I 2013 fikk lokal ledelse et økt ansvar for å legge til rette for raskere beslutninger. Vi innledet et program for talentutvikling for å identifisere og utvikle sterke sider internt samt identifisere når det er behov for å rekruttere ekstern ekspertise. I tillegg besøkte vi regionene for å møte og engasjere alle medarbeidere. Vi oppfordrer de ansatte til å dele sine ideer om innovasjon, og har introdusert en halvårlig konferanse der lederne fra de enkelte land kan dele sine erfaringer. Interessentdialog Vi bruker på nytt retningslinjene fra Global Reporting Initiative G3.1 i forbindelse med denne rapporten. Som en forberedelse til G4, skal vi i 2014 innlede en interessentdialog gjennom direkte møter, spørreundersøkelser på nett og andre mekanismer. Målet er å identifisere hvilke temaer som opptar interessentene mest. Vi har fått tilbakemeldinger fra medarbeiderundersøkelsen (se «Samfunn»), og gjennomført intervjuer med forretningskunder. Medarbeiderne fremhevet talent- og prestasjonsledelse. Kundene ga på sin side klart uttrykk for at de forventer at Canon skal forstå deres virksomhet, foreslå innovasjoner som kan føre til vekst, samt at Canon skal innfri sine løfter. Vi vil rapportere om interessentdialogens framdrift i neste rapport. Priser og anerkjennelse Canon mottok globale, europeiske og nasjonale utmerkelser fra bransjen, uavhengige organisasjoner og det offentlige. Vi ble anerkjent for våre produkter, vårt varemerke, forholdet til våre ansatte samt vår karbonhåndtering. Man finner detaljer om dette i avsnittet «Om Canon» og i andre deler av denne rapporten. Internt var det en stor glede for meg å opprette en pris for bærekraftighet til vår årlige Canon EMEA President s Award, som anerkjenner enestående prestasjoner. Den første President s Award for bærekraftighet gikk til Canon Norge, for deres nominasjon som en av de ti beste arbeidsplassene i 2009, 2011 og 2013 av Great Place to Work -instituttet. Ved utgangen av 2013 begynte noen land å vise tegn på økonomisk bedring, men vi har fortsatt en lang vei å gå. Jeg mener at våre handlinger gjør virksomheten sterkere. Ved å forplikte oss til en ansvarlig forretningsdrift vil vi fortsatt støtte kundenes bærekraftige vekst og sikre vår lønnsomhet. Jeg vil gjerne ha kommentarer eller forslag til våre aktiviteter. 1 Rokus van Iperen Konsernsjef og administrerende direktør for Canon Europa, Midtøsten og Afrika HILSEN FRA KONSERNSJEFEN 1 Bruk e-postadressen på baksiden Rapport om bærekraftighet for Canon EMEA

4 Om Canon Canon Europa N.V. er et heleid datterselskap av Canon Inc. Japan og er ansvarlig for salg og markedsføring av Canons produkter, tjenester og løsninger til kunder i mer enn 116 land i Europa, Midtøsten og Afrika (EMEA). Vi er ca ansatte. I 2013 bidro Canon EMEAs nettoomsetning til 30,1 % (1125 milliarder yen) av Canons globale nettoomsetning. Vår strategi Vår strategi er å skape varig lønnsom vekst for oss selv og våre kunder. Dette skal vi gjøre ved å videreutvikle våre løsninger og tjenester, utvikle teknologier som gjør at våre kunder kan realisere fordelene ved bilde- og informasjonsbehandling, samt styrke vår kjernevirksomhet. Tilnærmingen vår til bærekraftighet er i tråd med Canons Kyosei-filosofi å leve og arbeide sammen for et felles gode og knyttet til Canon Inc. s bedriftsstrategi. Den er innebygd i kjernevirksomhetens mål og rapporteres under pilarene Virksomhet, Miljø og Samfunn. Vår forpliktelse til bærekraftighet er en integrert del av vår strategi. Dette gjør at vi kan hjelpe våre kunder til å oppnå sine mål for virksomheten og for bærekraftighet. Vi setter mennesker i stand til å fange, dokumentere og registrere verden rundt seg. Vi tilbyr omfattende samfunnsgoder, spesielt gjennom vårt arbeid i medisinsk og offentlig sektor. Vi har identifisert de aller viktigste mulighetene og utfordringene for vår virksomhet basert på Canon Inc. s strategi, Canon EMEAs strategi samt tilbakemeldinger fra kunder, medarbeidere og interessenter. Sentrale temaer inkluderer: å inspirere til kundelojalitet og -tillit gjennom fortsatt relevans og god forretningsskikk i våre markeder; fremme og støtte kundenes bærekraftige vekst; redusere miljøpåvirkningen i alle driftsledd og i produktets livssyklus; identifisere og utvikle talenter i organisasjonen og sikre at vi er rustet til å møte fremtidige utfordringer; støtte en bredere økonomisk vekst og håndtere utfordringer i våre lokalsamfunn. I 2014 vil vi innlede en dialog med interessenter for å få en bedre forståelse av hva som er aller viktigst for dem. Risikoer og utfordringer Virksomhet i 116 land medfører både muligheter og risiko. Ved å støtte våre kunder med produkter og tjenester som hjelper dem til å bruke bilder og dokumenter på en mer fleksibel måte, skaper vi bredere økonomisk vekst, sosial utvikling og oppfyller lokale behov. Men noen av utfordringene som påvirker oss inkluderer: Makroøkonomien: særlig svingninger i valutakurser. Lovmessige tilnærminger: For å identifisere og håndtere nye lover og forskrifter koordinerer vi tilnærmingen vår til samsvarsaktiviteter innen hvert land, regionalt og på hovedkontornivå. Administrere vår leverandørbase: Vi har oppdatert vilkår og betingelser for leverandører. Vi har formelt introdusert for våre leverandører etiske retningslinjer som inkluderer bærekraftighetshensyn. Produkter, tjenester og løsninger Våre dokument- og bildebehandlingsløsninger appellerer til alle fra enkeltkunder, små bedrifter, store selskaper og multinasjonale organisasjoner. Vi hjelper dem til å realisere bildets kraft privat og profesjonelt. Våre produkter og tjenester omfatter administrerte utskriftstjenester og forretningsløsninger, inkludert outsourcing av forretningsprosesser og løsninger for bildelagring; kameraer for amatører og profesjonelle, inkludert TV-produksjon; skrivere, skannere og multifunksjonsenheter; storformatenheter, produksjonsskivere og digital utskrift for profesjonelle aktører; halvledere; løsninger og utstyr for medisinsk bildebehandling; videokameraer og projektorer. Klimaendring og miljørisikoer: Vi benytter ulike tilnærminger for å redusere disse. For eksempel jobber Canon Inc. med å redusere produktenes miljøpåvirkning, og samtidig arbeide med å forbedre produktenes funksjonalitet. Canon Inc. og Canon EMEA reduserer miljøpåvirkningen til selskapet gjennom et miljøstyringssystem som er globalt sertifisert i henhold til ISO Risiko for klimaendring inkluderer naturkatastrofer som kan påvirke våre produkters tilgjengelighet. Tiltak omfatter å bygge opp en større fleksibilitet i vår logistikk, samt å implementere bedre systemer for lagerprognoser og distribusjon. Dette gjøres både for å forbedre logistikken og oppnå fordeler i forhold til kundenes lagerhold og kontantstrøm (for eksempel for forhandlere av forbrukerprodukter). Ledelse Canon EMEAs høyeste styrende organ er Canon Europas Operations Business Review (CEOBR), ledet av konsernsjef og adm.dir. Rokus van Iperen. CEOBR består av lederne for økonomi- og forretningsområdene. Organet er ansvarlig for å utarbeide strategi, målsetninger, ytelseskriterier og ledelsesstrukturer for organisasjonen, inkludert risikostyring, interessekonflikter og driftsprinsipper. 4 Rapport om bærekraftighet for Canon EMEA 2013

5 OM CANON Lederne for den juridiske avdelingen, de immaterielle rettigheter og bærekraftighet sitter i Canon Europas Operating Commitee (CEOC), også ledet av Rokus van Iperen. CEOC er ansvarlig for bærekraftighetsfunksjonen. Det helhetlige ansvaret for bærekraftighetsprogrammet ligger hos Rokus van Iperen, som er en av Canon INC s administrerende direktører. Bærekraftighetsgruppen (tidligere kalt Miljø- og produktsikkerhet) er ansvarlig for å koordinere bærekraftighet i Canon EMEA. Mål for bærekraftighet inngår i forretningsenhetenes og støttefunksjonenes planer, vedtas av CEOC og formidles deretter til de nasjonale og regionale kontorene. Fra 2014 er målrammeverket mer fleksibelt, slik at nasjonale og regionale kontorer kan identifisere lokale interessenters behov. Prestasjoner relatert til disse målene blir fulgt opp av bærekraftighetsgruppen. Priser og anerkjennelse I 2013 ble Canon nummer 35 på oversikten over Interbrands beste globale varemerker. Dette er en anerkjennelse av vår innovasjon i en sektor i rask endring. Vi kom på 30. plass på oversikten over Interbrands beste globale grønne varemerker. Sistnevnte berømmet vår Kyosei-filosofi og foreslo økt kommunikasjon av våre omfattende miljøaktiviteter, noe vi vil gjøre. Vi kom på fjerdeplass i en studie om bedrifters utslippsytelse basert på vitenskapsbaserte mål, utført av ClimateCounts og Center for Sustainable Organizations. Studien analyserte driftsutslippene til 100 globale bedrifter i perioden 2005 til Av de 100 bedriftene ble det konkludert med at 49, inkludert Canon, var bærekraftige og på rett vei for å redusere karbonutslipp i tråd med de vitenskapelige mål som er satt for å unngå en skadelig klimaendring. Av de 49 oppnådde Canon og 24 andre økt omsetning i tillegg til reduserte utslipp. Canon mottok Deshima Netherlands Award 2013 for vår økonomiske slagkraft og tiltak for bærekraftighet og sosialt engasjement i Nederland. Denne prisen, som deles ut annethvert år, anerkjenner viktigheten av suksessrike japanske investorer i Nederland. Canon ble kåret til Reader s Digests mest pålitelige kameramerke i Europa for 13. år på rad. Canon ble igjen beskrevet som en «leder» i Gartners Magic Quadrant-rapport for administrerte utskriftstjenester 2 for Rapportering Vi rapporterer i tråd med retningslinjene i Global Reporting Initiative (GRI) 3.1, med applikasjonsnivå B. En fullstendig GRItabell, som inneholder ytterligere informasjon, finner man på Vi har ikke søkt ekstern akkreditering. I tiden fremover vil vi inngå en dialog med interessenter for å identifisere viktige utfordringer som er relevante for GRI G4. Vi avventer også resultatet av EU-lovforslaget om ikkefinansiell rapportering. Om denne rapporten Dette er Canon EMEAs femte årlige rapport om bærekraftighet. Den dekker kalenderåret 2013 og retter seg inn mot våre kunder og andre interessenter. Den inneholder informasjon om våre integrerte tidligere Océ-operasjoner og det nylige oppkjøpet av I.R.I.S. Group. Den omfatter ikke Océ Technologies og andre datterselskaper i konsernet i EMEA. Disse rapporterer til Canon Inc. Tidligere rapporter finnes på sustainability/sustainability_reports/. Eventuelle kommentarer eller spørsmål angående denne rapporten eller Canon EMEAs bærekraftighetsaktiviteter kan rettes til: Rapportering i tråd med ISO kjernetemaer Organisasjonsledelse Om Canon og virksomheten Arbeidsforhold Samfunn Rettferdige driftsrutiner Virksomhet og samfunn Samfunnsengasjement og -utvikling Samfunn Menneskerettigheter Virksomhet Miljøet Miljø Forbrukerutfordringer Støtte våre kunder p4,18 p12 p12,18 p12 p18 p8 p6 2 Magic Quadrant for Managed Print Services Worldwide, Ken Weilerstein, Sharon McNee, Elizabeth Kim, 21. oktober 2013 Vi har brukt dette symbolet gjennom hele rapporten for å angi at ytterligere informasjon er tilgjengelig på nettstedet vårt. PDF-versjonen av rapporten inkluderer hyperkoblinger. Rapport om bærekraftighet for Canon EMEA

6 «Jeg vil ikke bytte ut denne skriveren for alt i verden med mindre Canon lager en enda bedre en, da!» Gary Knight, fotograf og fotojournalist, om sin Canon ipf 9100-storformatskriver Støtte våre kunder Vi hjelper våre kunder til å benytte alle muligheter til å utvikle sin virksomhet eller berike sin livsstil. Dette gjør vi ved å støtte deres økonomiske vekst og samtidig forbedre deres bærekraftighet. Dette kan handle om alt fra en løsning til hjemmet til et lite kontornettverk eller kontorer spredt over flere beliggenheter, fra kommersielle skrivere til interne utskrifts fasiliteter, fra utskrift av plakater til skanning av sjekker, fra fotobøker til out-of-print bøker, eller fra målrettet markedsføring til fakturabehandling. Sammen med vårt brede utvalg av forbrukerprodukter, leverer Canons og Océs kombinerte portefølje bransjens bredeste utvalg av produkter og løsninger for produksjonsutskrift, slik at vi kan oppfylle enda flere kundebehov. Her er noen eksempler på hvordan vi støttet kundene i Bærekraftige innsparinger Det globale selskapet AstraZeneca hadde mange forskjellige utskriftsleverandører og enheter over hele Storbritannia og Sverige. De hadde et høyt energiforbruk, et høyt forbruk av papir og produserte mye avfall både utstyr og forbruksmateriell. Med bare rundt tre brukere per enhet, sammenlignet med bransjeanbefalingen på 30, ble ineffektiviteten og mangelen på utskrifts strategi en dyr løsning. Canon samarbeidet nært med AstraZeneca for å utvikle en utskrifts strategi som kunne tilføre kvalitet og funksjonalitet til tjenestene, og samtidig redusere kostnadene og miljøpåvirkningen. Over 4700 kontormaskiner og 40 servere for utskrift ble erstattet av kun 1200 multifunksjons enheter (MFD) og 8 servere. Hver ansatt var ikke mer enn 25 meter fra nærmeste MFD. MyPrintAnywhere-programvare tillater ansatte å skrive ut fra hvilken som helst enhet ved bruk av sikkerhetskortet sitt, mens AstraZeneca kan ha oversikt over bruken. Dette øker også sikkerheten, da dokumenter kun skrives ut ved behov. Vi testet mer enn 1000 programmer brukt av AstraZeneca for å sikre kompatibilitet. Den smidige overgangen ble ytterligere underlettet gjennom bruk av et program for sluttbrukeropplæring og kommunikasjon. Tilbakemeldinger fra en medarbeiderundersøkelse bekreftet en vellykket utrulling. Canon og AstraZeneca diskuterer nå hvordan de skal implementere tjenesten på AstraZenecas kontorer verden rundt. Årlige miljøgevinster siden 2012: 34 millioner færre sider skrevet ut Energibruken redusert med over kwh Unngått over 260 tonn med CO 2. 6 Rapport om bærekraftighet for Canon EMEA 2013

7 Usynlig sikkerhet Tilpassbare sikkerhetsinnstillinger, UV-blekk og «flyktig» blekk som renner hvis det tukles med bidrar alle til å bekjempe svindel. For eksempel legges det til et usynlig sikkerhetslag bak synlig utskrift. Vår nyeste imageformula CR-190i-sjekkskanner kan oppdage både standard- og UV-bilder, som kan inngå som bevis på ektheten av sjekker. Partnerstøtte En betydelig andel av Canons virksomhet kommer fra partnerkanalen, som består av en gruppe forhandlere og distributører. For å hjelpe disse til å øke sin omsetning tilbyr vi støtte og ressurser samt en egen kundeansvarlig. Partnerportalen vår, PartnerNet, inneholder informasjon som er spesifikk for partnere. Dette inkluderer brosjyrer, utstillingsmateriell, tekniske spesifikasjoner og case-studier. Partnere får tilgang til en versjon av Canons læringsportal via PartnerNet for nettbasert opplæring og relatert materiell. Vi holder også årlige arrangementer for europeiske hovedpartnere. Partnere mottar et økende antall forespørsler angående bærekraftighet. Vi har derfor gitt tilgang til ytterligere verktøy og informasjon for å understøtte vårt bærekraftighetsforslag til kundene. Dette inkluderer bl.a. det nettbaserte kurset i miljøbevissthet og spesifikt utstillingsmateriell. Om kommersiell utskrift Vi jobber med store virksomheter og kommersielle trykkerier slik som forlag, aviser og boktrykkerier, og bistår slik at de kan arbeide mer fleksibelt og effektivt. 1. Digitale utskriftsløsninger bidrar til å redusere avfall og gir muligheten til å skrive ut små opplag eller til og med enkeltbøker ved behov. Med den nyeste ColorStream 3900 kan én Canon-kunde skrive ut aviser i uken bestående av 500 varianter med så få som 200 kopier hver, med tilpassede lokale nyheter og informasjon. 2. Vi ønsket å hjelpe kommersielle kunder med å bruke våre produkter og løsninger mest mulig effektivt for å øke sin virksomhet. Derfor gjennomførte vi arrangementer ved vårt kundeopplevelsessenter i Tyskland. I tillegg til å lære om nye løsninger og dele eksempler på suksess med bruk av eksisterende Canon-løsninger, diskuterte kundene de siste teknologiske nyskapningene, bransjetrender og fremtidige utfordringer. 3. Det er utviklet seks nye retningslinjer til bruk av interne utskriftsansvarlige. Retningslinjene tilbyr strategiske og praktiske råd for å bidra til å utvikle og markedsføre deres tjenester til interne kunder samt gjøre deres funksjon mer verdifull for selskapet. Det å forstå når man kan skrive ut internt og når man bør kjøpe utskriftstjenester, bidrar til å maksimere verdien. Verdiskapende outsourcing Canon Business Services (CBS) tilbyr skreddersydde outsourcede forretningsprosesstjenester til organisasjoner. Tjenestene inkluderer data- og informasjonsbehandling, målrettet markedsføring og håndtering av kunderelasjoner. Dette hjelper bedrifter til å forbedre effektiviteten sin på en kostnadseffektiv måte samt økt vekst. I Frankrike, for eksempel, jobber CBS med både nasjonale og globale nonprofit-organisasjoner for å håndtere alle donorrelasjoner. Dette inkluderer donordata-verifisering, behandling av donasjoner og utstedelse av skattekvitteringer for mer enn tre millioner donorer og over EUR 2 millioner i donasjoner i Ved å outsource disse prosessene optimerer non-profitorganisasjonene verdien av sin aktive donordatabase og forbedrer håndteringen av donorrelasjoner. De kan gjøre pengeinnsamlinger og donorkommunikasjon mer målrettet, samt redusere administrasjonskostnader. Det betyr at mer av hver donasjon går til fokusaktivitetene til non-profit-organisasjonene. Når sekundene teller Universitetssykehuset i København behandler de mest kritiske traumetilfellene i Danmark, og bare sekunder og tilgang til riktig utstyr utgjør en forskjell for pasientenes overlevelse. Da traumeteamet designet et nytt traumerom, ble tre digitale røntgensystemer fra Canon, inkludert ett takmontert, valgt på grunn av manøvrerbarheten omkring immobiliserte pasienter. Med våre faste og bærbare flatpaneldetektorer vises røntgenbilder nesten umiddelbart, hvor de enn behøves. Et spesialdesignet Canon-kommunikasjonssystem for bilder og arkivering gjør at traumeteamet raskt og enkelt kan vise, distribuere, arkivere og tilbakekalle alle diagnostiske bilder på sykehuset. Service og støtte Når personlige- eller forretningskunder trenger støtte, kan de henvende seg til vårt paneuropeiske kontaktsenter. Det dekker 17 språk på tvers av 22 land. I 2013 håndterte senteret nesten 2,5 millioner anrop og e-poster. Forretningskunder kan også få tilgang til en selvbetjent portal døgnet rundt, sju dager i uken. Målet er å få kundene i full drift igjen med én gang når det er mulig. Det kan være nødvendig å videreformidle henvendelsen til et regionalt senter eller å sende ut en servicetekniker. En ny håndholdt enhet gir teknikerne én enkel oversikt av kundens forespørsel. Det hjelper teknikerne til å løse problemer raskere, forenkler planleggingen av besøk og reduserer CO 2 -utslipp. STØTTE VÅRE KUNDER Rapport om bærekraftighet for Canon EMEA

8 Silvio Franchini Canon PowerShot S110 Miljø Redusere miljøpåvirkningen Canon har designet og tilbudt produkter, løsninger og tjenester med redusert miljøpåvirkning i mange år. En spørreundersøkelse i EU (Flash Eurobarometer 367) viste at kunder over hele Europa er interesserte i å kjøpe «grønne» (sic) produkter. 80 % av respondentene sa at de noen ganger eller ofte kjøper «miljøvennlige produkter»; mens 89 % mente at det å kjøpe slike produkter utgjorde en forskjell for miljøet. Vi har som mål å redusere miljøpåvirkningen av produktene våre gjennom hele livssyklusen, fra designkonsept til endt levetid, i en produsere/bruke/resirkulere-livssyklus. Miljøpåvirkninger skriver seg fra råmaterialene vi bruker, produksjon, distribusjon, kundebruk, avhending ved endt levetid samt driften vår. Canon Inc. s samlede mål er å redusere CO 2-utslippene for hvert produkts livssyklus med 1,4 % i året (sammenlignet med 2011). En reduksjon på 4 % ble oppnådd i 2012, mye takket være en forbedret distribusjon. Målet for 2013 ble satt til 3 % sammenlignet med I 2012 kom ca. 20 % av produktenes CO 2 fra bruk av produktet. Vi forsøker hele tiden å redusere våre produkters energibehov og å tilby effektive løsninger og tjenester som hjelper kundene til å oppfylle sine egne miljømål. Som et resultat ble prosentandelen av CO 2 utslipp fra bruk av produktet redusert med 5 % i løpet av Rapport om bærekraftighet for Canon EMEA 2013

9 Effektivisere driften for oss og våre kunder MILJØ Produsere Produkter som selges i EMEA, produseres i Asia, Canada, Nederland og Tyskland. Alle globale produksjonssteder rapporterer direkte til Canon Inc. Vi jobber med reduksjoner på design stadiet for eksempel av produktets vekt og volum. Det innebærer mindre emballasje og mer effektiv logistikk, som reduserer CO2-utslippene. Vi bruker også plast resirkulert fra Canon-kilder i enkelte PIXMAog imagerunner ADVANCE-modeller, samt imageprografbredformatsmodeller. Produsere Dempe global oppvarming Effektiv bruk av ressurser Redusere belastningen på miljøet 2013 PIXMA MG5500-serien sammenlignet med MP540 (2008) Resirkulere Eliminering av farlige stoffer Bruke lettere 50 % daglig strømreduksjon* *Evaluering basert på skriver koblet til PC via USB, av i 16 timer og aktiv i 8 timer, utskrift av 10 fargesider eller i beredskapsmodus **Fra produksjon til avhending, med unntak av selve bruken av produktet Bruke total CO2- reduksjon** 28 % 22 % 4 % mindre 12 % mindre emballasje Vi arbeider for å hjelpe kundene til å dra nytte av miljøfordelene ved våre produkter, tjenester og løsninger. Dermed kan de redusere sin miljøpåvirkning, spare kostnader og støtte sine bærekraftighetsmål og økonomisk utvikling. Med endrede forretningsmodeller kan kundene nå leie maskinvare oftere enn å kjøpe, og også outsource forretningsprosesser. Tjenestene våre hjelper kundene til å maksimere effektiviteten og fremme vekst. Vårt team for administrerte utskriftstjenester gjennomgår først kundenes utskriftsflåte og behov, og designer deretter et Canonløsning for å maksimere verdi, effektivitet og forretningsfordeler, samtidig som kostnadene reduseres. På samme måte administrerer Canon Business Services outsourcede forretningsprosesser for kunder. Dette muliggjør effektivitet og genererer ytterligere forretningsmuligheter og vekst. Som eksperter på dokument- og bildebehandling kan vi tilby de beste løsningene og tjenestene for å oppfylle kundenes behov på den mest effektive måten (se «Støtte til våre kunder»). Vi ser hele tiden etter måter kundene kan spare energi på når de bruker våre produkter, fra å eliminere oppvarmingstid til lavere strømforbruk i hvilemodus. Du finner spesifikke eksempler på innsparinger i energi- og papirressurser nedenfor. Energi Noen kompaktkameraer (f.eks. Powershot A1400) har en økomodus som demper skjermen etter 30 sekunder og slår kameraet av etter tre minutter. Dermed kan brukerne ta flere bilder i løpet av én batteriladning. Ladefrekvensen og strømforbruket reduseres, og man kan raskt slå enheten på igjen ved å trykke på en hvilken som helst knapp. Våre nyeste XEED-projektormodeller for kompakt installasjon bruker betydelig mindre strøm enn lignende produkter under 1 W i beredskapsmodus og bare 365 W i drift (WUX450-modell). Den kompakte størrelsen gjør installasjonen enklere, mens det nye XEED WUX400ST-produktet kan projisere et stort 100-tommers bilde (ca. 2,5 meter diagonalt) fra en avstand på bare 1,2 meter. Det eksterne håndsettet har også en «ECO»-knapp slik at operatøren enkelt kan veksle mellom «full» og «lav» lysstyrke, samtidig som det gir enkel tilgang til innstillinger for strømstyring. For tekniske dokumenter er våre PlotWave 340- og 360-bredformatsskrivere utstyrt med Océ Radiant Fusingteknologi. Det betyr så godt som ingen oppvarmingstid og første utskrift i løpet av 40 sekunder noe som sparer tid og energi. Canons serie av A4-skrivere og MFP-er ble kåret til «A4 MFP Line of the Year for Energy Efficiency» (Årets A4 MFP-serie for energieffektivitet) av det uavhengige Buyers Laboratory Inc. i deres prisutdeling vinteren Tre i-sensys-enheter og én imagerunner ADVANCE-enhet mottok også priser for sin «Fremragende prestasjon» tilknyttet energieffektivitet. «Canon har gang på gang bevist at deres dokument- og bildebehandlingsprodukter i A4-størrelse er det beste miljøvalget for energibevisste brukere», sier Pete Emory, BLIs leder for laboratorietesting. Nesten 100 % av de aktuelle Canon-produktene kvalifiserte for ENERGY STAR 1.1 (EUs ENERGY STAR -merke settes på de mest energieffektive produktene). ENERGY STAR 2.0 ble publisert i Europa i april 2014, og Canon registrerer alle aktuelle produkter som for øyeblikket er på markedet for v2.0. Målet er å opprettholde en like høy prosentandel. Rapport om bærekraftighet for Canon EMEA

10 Papir Vi følger en ansvarlig praksis for papirinnkjøp, og har sporbarhetssertifisering for hele vårt papirdistribusjonsnettverk. Både EMEA-hovedkontoret vårt og åtte av våre europeiske salgsvirksomheter har FSC - eller PEFC-sertifisering. I 2013 var 75 % av papiret vi kjøpte inn, FSC- eller PEFC-sertifisert. For å hjelpe kunder med å redusere sine karbonutslipp tilbyr Canon Tyskland karbonnøytralt papir. Dette oppnås gjennom en kombinasjon av energiproduksjon ved papirfabrikken under produksjonsprosessen, og klimakvoter via Gold Standardprosjekter. Vi har planer om å utvikle dette videre i Våre skannings- og andre digitale løsninger, tosidige og andre N-up-utskrifts alternativer (skrive ut to eller flere sider per side) på hjemme- og kontormaskiner hjelper kundene til å bruke mindre papir og spare penger, tid og lagringsplass. Andre enheter inkluderer spesifikke funksjoner for papirsparing. For eksempel skriver vår ColorStream 3000 kommersielle skriver ut langsommere inntil papirrullen kommer opp i full hastighet, og stanser nesten umiddelbart når stopp-/pauseknappen trykkes. Innsparingene for kundene er betydelige i løpet av enhetens levetid, da lignende blekkskrivere kan bruke meter med papir før de stopper. Resirkulere Canon har i mange år designet produkter for resirkulering og gjenbruk, og med utvidet levetid for produkter og materialer. Dette gjenspeiles i programmer slik som: Ombygging hvor enheter returneres til et lokalt Canonanlegg hvor man skifter ut enkelte deler slik at produktet igjen egner seg for et nytt salg. Fabrikkproduserte nye modeller (tidligere kalt «reproduksjon») der enheter returneres til vår fabrikk i Tyskland for å gjennomgå rengjøring, testing og kvalitetssikring. Dette sikrer at enheten er så god som ny, fordobler levetiden og garanterer samme kvalitet og ytelse som den opprinnelige maskinen. Innsamlingsprogrammer: Vårt globale innsamlingsprogram for tonerkassetter har vært i drift siden Programmet sørger for at returnerte kassetter resirkuleres til nye via en lukket sløyfe-prosess som ikke produserer overflødig avfall. Resirkuleringsopplegget vårt for blekkpatroner ble lansert i 15 land i Europa i februar Det ble samlet inn rundt 1000 kg (nesten patroner) innen året var omme, slik slik at de ikke havnet sammen med annet husholdningsavfall. Resirkulering av Canon-materialer til nye produkter slik som kalkulatorer og skrivere: To nye kalkulatorserier i 2013 inneholder resirkulert plast LS-123K-serien, som bruker energi både fra solen og batterier, samt den slanke X MARK II-kalkulatoren, som drives utelukkende av solenergi. Disse programmene sparer betydelige ressurser og CO 2 - utslipp. For eksempel bruker FPNM-modeller opptil 93 % av eksisterende komponenter på nytt ut fra vekt. Vår simulering av livssyklusvurdering viser at prosessen sparer mer enn 80 % CO 2 sammenlignet med enheter som lages utelukkende av nye deler i Asia. FPNM-modeller støtter kundenes miljømål, og salget i EMEA ble fordoblet i 2013 sammenlignet med Drift Vi søker å redusere miljøpåvirkningen vår for alle operasjoner, som dekker en rekke funksjoner inkludert innkjøp, forsyningskjede, salg og markedsføring, service, HR, økonomi, facility og IT. Océ-integrering Integreringsprogrammet fortsatte i Der hvor integrering førte til flytting til et annet kontorbygg, ble hensyn til bærekraftighet sammen med andre faktorer tatt i betraktning. Siden 2011 har vi spart m 2 på kontorarealer det utgjør en innsparing på et kilotonn i karbonutslipp. I 2013 ble utslippene per hode redusert med over 30 % sammenlignet med ISO Vår globale ISO sertifisering viser interessentene hvor alvorlig vi tar bærekraftighet i forhold til miljøet: I EMEA er 191 steder i 25 land sertifisert. I 2013 bestod 29 steder i 13 land resertifiseringen. Vi registrerte ingen tilfeller av manglende samsvar. I likhet med Canon-anleggene blir tidligere Océkontorer inkludert i vårt globale sertifiseringsprogram når de oppfyller våre interne kriterier for eksempel forretningsbehov eller virksomhetens størrelse (areal i m 2, energibruk). Korrigerende tiltak: Vi identifiserte to korrigerende tiltak i En leverandørs lastebil hadde en diesellekkasje nær vårt lager. En utilstrekkelig rengjøring fra leverandøren resulterte i noe forurensning av overflatevannet. Dette ble fjernet, og riktige prosesser og praksiser som skal følges, ble på nytt formidlet til leverandørene. Leverandører og partnere Etter en studie av vår lagerkapasitet, slår vi sammen vår europeiske lagerdrift i Nederland for å bedre effektiviteten i forsyningskjeden. Vi valgte Nippon Express som vår strategiske logistikkpartner. De skal bygge et nytt lager i Rotterdam for å dekke vårt behov. Hensyn til bærekraftighet har blitt forankret i dette strategiske partnerskapet, fra design og bygging av lageret til fremtidig drift. Dette inkluderer en avtale (SLA) som dekker bærekraftighetsytelse slik som emballasjeinnovasjon, resirkulering av avfall, miljøriktige innkjøp og rapportering av bærekraftighet. Nippon Express har utnevnt en leder for bærekraftighet til å utvikle sin bærekraftighetsstrategi ytterligere. De har involvert Canon i en prosess for å identifisere Nippon Express viktigste bærekraftighetsutfordringer. Lageret vil bli bygd ut fra sertifiseringsstandarden BREEAM-Very Good, og vil bli satt i drift i Rapport om bærekraftighet for Canon EMEA 2013

11 MILJØ Prestasjoner i forhold til mål Fremgangen i forhold til målene vi satte oss i 2012, vises nedenfor. Vi er på god vei mot tre av målene, men har ikke nådd målet for karboneffektivitet i transport. Dette skyldtes endringer i kombinasjonen av produktkategorier og volumer som ble sendt, sammen med ekstra tilknyttet transport. OMRÅDE MÅLBESKRIVELSE MÅLSETNING* FREMGANG 2013 Karbonfotavtrykk hos Canon EMEA Reduser med 1,5 % per år sammenlignet med omsetning (i 2010) -15 % innen 2020* -7 % sammenlignet med 2010 Effektiv bruk av ressurser Øke avfallsgjenvinningen ved alle EMEA-kontorer Øke avfallsgjenvinningen ved Canonlagre, inkludert outsourcede lagertjenester 52 % innen 2014* 50 % 85 % innen 2014* 83 % Bærekraftige produkter Øke volumet av sertifiserte og resirkulerte papirtyper 75 % av papiromsetningen innen 2014* 86 % av papiromsetningen Transportkarboneffektivitet Redusere i forhold til netto omsetning i % 2013 Ikke oppfylt * Ytelsestall for både Canon og Océ målt mot 2010 som referansetidspunkt Vi oppdaget at et produkt som ble brukt av serviceteknikerne inneholdt drivmiddelet R134a, som har et høyt potensial for global oppvarming. Et erstatningsprodukt som egner seg for de fleste påkrevde bruksområder ble anskaffet. De aktuelle nasjonale salgskontorer ble bedt om å bytte ut lagerbeholdningen med det nye produktet. Samsvar blir nå kontrollert. Kundeengasjement Resultatene av vår årlige kundelojalitetsundersøkelse viser fortsatt at kunder som er klar over Canons sterke miljøengasjement, er fornøyde med vår innsats (84 %). 59 % oppgir at dette virker inn på deres kjøpsbeslutning. Vi ber også kundene om å besvare en undersøkelse i etterkant av et servicebesøk. I 2013 uttrykte 81 % av kundene tilfredshet med våre serviceteknikeres bevissthet om og formidling av miljøinformasjon. Arbeide med leverandører og partnere Som en følge av Océ-integreringen økte leverandørlisten vår med rundt 50 %. Innkjøpsavdelingen jobber med å rasjonalisere denne listen. Målet er å redusere det totale antallet til Vi arbeider med leverandører for å sikre at de overholder våre retningslinjer for miljøriktige innkjøp. Dette inkluderer å få våre direkte leverandører til å jobbe med sitt eget leverandørnettverk for å oppfylle våre retningslinjer. For eksempel: Når vi bestiller et oppdrag fra et byrå, kan materialene bli produsert av byråets leverandør (vår indirekte leverandør). Hvis disse materialene inngår i vår Green Procurement Policy, vil vi jobbe med byrået og dets leverandør for å sikre at materialene oppfyller våre kriterier. Vi hjelper også vår direkte leverandør til å forstå kriteriene slik at de kan formidle disse videre til sine leverandører, når dette er relevant for Canons virksomhet, eller for å forbedre sine egne bærekraftighetsmål. I 2013 lanserte vi referansehåndbøker om bærekraftige innkjøp for anskaffelse av kampanjeartikler samt retningslinjer for gjennomføring av arrangementer. Dette hjelper ansatte til å forstå hva de må være klar over ved anskaffelse av artikler eller planlegging av arrangementer. Man må for eksempel unngå artikler laget av farlige eller ikke-bærekraftige stoffer, og redusere avfall ved kun å bestille nødvendig mengde. Annet Andre initiativer i 2013 omfattet: Vi lanserte vårt sertifiseringsprogram for serviceteknikere. Programmet inneholder en modul om bærekraftighet, der målet er å hjelpe teknikerne med å svare på spørsmål kundene kan ha om bærekraftighet, for eksempel om miljøinnsparinger knyttet til de installerte produktene. I 2013 innførte vi en utslippsgrense for CO 2 på 130 g/ km for nye firmabiler. For 2014 er grensen satt til 120 g/ km. Flere land handlet proaktivt og implementerte den nye utslippsgrensen i fjor for en stor andel av flåten sin. Russland er det eneste unntaket. De ligger fortsatt på 130 g/km, da tilgjengeligheten av biler som oppfyller 120 g/km-grensen med egnet størrelse og kapasitet, er svært begrenset. Vi tok beslutningen om å endre leverandør av VPN-brikke. Det har gjort oss i stand til å øke den interne datasikkerheten til en lavere enhetspris og på en mer bærekraftig måte, da de nye brikkene har et utskiftbart batteri. Vi har erstattet rundt 30 % av brikkene våre til en applikasjon på mobiltelefonen som genererer nødvendig tilgangskode. Dette gir oss ytterligere reduksjon av kostnader og redusert miljøpåvirkning. En energievaluering ved fem Canon-kontorer i Storbritannia, Tyskland, Østerrike, Portugal og Danmark førte til innsparinger på nesten EUR Fire Canon EMEA-steder genererer fornybar energi for å oppfylle en andel av sitt energibehov totalt kjøper 11 steder mellom % fornybar energi. Rapport om bærekraftighet for Canon EMEA

12 Patrizia Poletti Canon PowerShot S100 Samfunn Engasjere interessenter Vi samhandler med interessentene på mange måter fra å støtte medarbeiderne, som virksomheten vår avhenger av, til å inspirere kundene og andre som bruker bilder til å berike livene sine. Vi søker tilbakemelding fra interessentene på en rekke måter, inkludert via spørreundersøkelser, arrangementer, konferanser og fora. Se «Stakeholder relationships» på nettstedet vårt. Virksomheten vår gjør noe for lokalsamfunnene hvor vi enn opererer, for eksempel ved å tilby sysselsetting og oppdrag til lokale leverandører. Vi støtter også lokalsamfunnene gjennom en rekke partnerskap. På arbeidsplassen Vi ønsker å være den foretrukne arbeidsgiveren i vår sektor, tiltrekke oss talentfulle medarbeidere og tilby rettferdige arbeidsvilkår og -betingelser. Vi ønsker oss mangfold i arbeidsstyrken. Over 50 nasjonaliteter arbeider på våre hovedkontorer, som hjelper oss til å drive virksomhet i 116 land. Vi har EMEA-retningslinjer og opplæring som utgjør et rammeverk for virksomheten, herunder mangfold. Alle medarbeidere opererer under Canon Group Code of conduct, som støtter en etisk tilnærming for hele virksomheten. For andre områder, slik som HMS, følger imidlertid hvert driftsområde gjeldende nasjonale retningslinjer. I 2013 mottok både Canon Nederland og Canon Spania priser for beste arbeidsgiver, og Canon Nederland oppnådde den høyeste poengsummen av de 56 kvalifiserte selskapene. Canon Norge fikk en Great Place to Work-pris med 7. plass, og mottok dessuten den første President s Award for bærekraftighet fra Canon EMEAs konsernleder, Rokus van Iperen. Canon Oy ble kåret til beste salgsorganisasjon i Finland i Rapport om bærekraftighet for Canon EMEA 2013

13 Støtte til medarbeidere og samfunn hvor enn vi driver virksomhet SAMFUNN Informasjon om vårt program for medarbeiderengasjement, «Pursuing Excellence», som dekker hele EMEA, finner du i hilsenen fra vår administrerende direktør. Océ-integrering Vi fortsatte integrasjonen av Océs og Canons operasjoner over hele EMEA i 2013, med en felles tilnærming mellom relevante Océ- og Canon-team i hvert land. For eksempel arrangerte Canons og Océs ledere og medarbeidere fra hvert forretningsområde felles seminarer. Disse skulle sikre at alle relevante opplysninger og prosedyrer var på plass for å understøtte en smidig integrering uten juridiske mangler. En integreringsundersøkelse ble utført i 2012 i de første landene som gjennomgikk integreringsprosessen, slik at vi kunne se hva som var vellykket og hva som kunne forbedres. Medarbeidernes svar fra undersøkelsen ble bearbeidet til kunnskap og tiltak, som deretter ble brukt i integreringsprosessen i påfølgende land. Tiltak omfattet: mer vekt på «kulturell» integrering for eksempel tilgang til en Canon-e-postadresse og intranett ved integrering; endringsseminarer for direktører og ledere for å få dem til å fokusere på kulturelle aspekter og hjelpe lederne til å støtte sine team gjennom prosessen; tidlig mulighet for teammedlemmer fra hver enhet til å komme sammen; integrerte teams kundebesøk og aktiviteter. Enda en undersøkelse ble deretter gjennomført land for land etter hvert som integreringen ble fullført. Resultatene viste at medarbeiderne følte at de viktigste elementene for en smidig integrering var tilpasning fra ledelsens side. God ledelse og forvaltning, tid til å forstå og arbeide seg gjennom endringene samt forstå den kulturelle integreringen som fant sted, var avgjørende. Læring og utvikling I 2013 jobbet lærings- og utviklingsteamet med forretningsgrupper og -funksjoner for å identifisere ferdigheter og evner som skal til for å oppnå selskapets strategiske mål. Disse behovene ble tatt med i utviklingen av en læreplan for å støtte utviklingen av de påkrevde ferdighetene. I tillegg, som del av prosessen for prestasjonsledelse, avtalte medarbeiderne personlige utviklingsplaner med sin leder. Utviklingsplanen skal hjelpe medarbeideren med å oppfylle spesifikke behov eller karrieremål. Vi oppfordrer medarbeiderne til å utvikle karrieren sin innenfor Canon. I 2013 ble 34 % av ledige stillinger besatt av interne kandidater. Læring gis via læringsportalen, enten på Internett, i klasserom eller via andre medier. Ved slutten av 2013 ble læringsportalen tilgjengelig via Internett til rundt 4000 tidligere medarbeidere i Océ og Canon Business Services (CBS). Medarbeiderundersøkelse I 2013 utførte vi en medarbeiderundersøkelse over hele EMEA «Your Voice» (Din stemme). Det var den første siden starten av Océ-integreringsprogrammet. Vi setter pris på denne tilbakemeldingen fra medarbeiderne. Vi bruker tilbakemeldingen til å iverksette tiltak for å forbedre lederskap og programmer for engasjement og prestasjonsledelse for hele virksomheten. Se «Hilsen fra konsernsjefen» for mer informasjon om disse handlingsplanene. Resultatene fra undersøkelsen blir delt med de nasjonale salgsorganisasjoner og på tvers av avdelinger og funksjoner. Dermed kan spesifikke planer utformes som tar for seg områder hvor tiltak er nødvendige, og for å videreutvikle våre sterke sider. I denne undersøkelsen endret vi et tidligere spørsmål om hvorvidt medarbeiderne mente at Canon var «sosialt ansvarlige i lokalsamfunn» til «sosialt ansvarlige i alle sine aktiviteter». Dette var for å få et bredere perspektiv. Vi nådde ikke opp til ønsket poengsum r, noe som delvis kan skyldes ulike tolkninger av betydningen av dette spørsmålet. 26 % av respondentene svarte nemlig «Vet ikke». Vi har derfor som mål å forbedre forståelsen og kunnskapen på dette området. Neste undersøkelse kommer til å finne sted i % forstår hvordan arbeidet deres bidrar til å oppnå Canons målsetninger 90 % er stolte over å være tilknyttet Canon 82 % mener at Canon opererer på en miljømessig ansvarlig måte Bare 40 % mener at vi rekrutterer med tanke på fremtidig kapabilitet 68 % av medarbeiderne svarte (mer enn ) Under halvparten mener at medarbeidersamtaler fullt ut identifiserer deres sterke sider 88 % er enige i strategien vår Tre fjerdedeler mener at deres leder anerkjenner godt utført arbeid Rapport om bærekraftighet for Canon EMEA

14 14 Rapport om bærekraftighet for Canon EMEA 2013

15 SAMFUNN Rapport om bærekraftighet for Canon EMEA

16 Via portalen får medarbeiderne også tilgang til en rekke kurs utover sine identifiserte utviklingsbehov, inkludert nye programmer slik som getabstract, som gir tilgang til over 9000 sammendrag av de beste fagbøkene om forretningsdrift. All obligatorisk opplæring gis og følges opp via læringsportalen. Se «Virksomhet»-delen for mer informasjon. I lokalsamfunnet Vi støtter våre lokalsamfunn på en rekke måter, fra donering av penger, varer og tjenester til sponsing og frivillige aktiviteter. Vi har skaffet oss svært god informasjon om disse initiativene i tidligere år. I 2013 introduserte vi en ny database for å registrere flere detaljer og resultater. Vi estimerte at våre aktiviteter i 2013 nådde rundt 2,26 millioner personer direkte eller indirekte i lokalsamfunnet og næringslivet timers frivillig arbeid fra medarbeidere i arbeidstiden 1631 timers frivillig arbeid fra medarbeidere i fritiden EUR i pengedonasjoner EUR for tilsvarende støtte med varer og tjenester (f.eks. produktdonasjoner) Til sammen ble 249 aktiviteter utført av 21 nasjonale og regionale salgsorganisasjoner samt to hovedkontorer. Regionalt Vi fortsatte våre regionale partnerskap med Verdens naturfond (WWF) og Røde Kors. Canon Inc. kunngjorde også et offisielt partnerskap med International Association of Athletics Federation (IAAF) World Athletics Series fra 2013 til 2016, som bidrar til å fremme og utvikle idrettsutøvere verden over. Regionalt støttet Canon Europa IAAF-verdensmesterskapet i Moskva, inkludert teknisk støtte på stedet til journalister og sportsfotografer fra Canon Professional Services (CPS)- teamet. Vi annonserte også at vi blir offisiell leverandør av bildebehandlingsløsninger til Ryder Cup i Gleneagles i Vi skal stå for alle fotograferings-, video-, utskrifts- og kopieringsløsninger brukt av arrangørene. CPS kommer til å være på plass for å dele sin ekspertise om bildebehandling og hjelpe profesjonelle fotografer til å ta det perfekte bildet. Røde Kors: Vi støttet igjen 16 europeiske Røde Kors-foreninger som står bak prosjekter som tilbyr ungdom muligheter, kunnskap og forståelse. Disse inkluderte: sosial integrering via ferieleirer i Belgia, Frankrike og Norge for vanskeligstilte eller funksjonshemmede barn (noen inkluderte også familiene deres) støtte til sårbare familier i Danmark og krisesentre i Finland for ungdom med problemer hjemme, slik som alkoholisme måltider til barn i Polen som ikke får jevnlige måltider på skolen eller hjemme. Dette vil bedre læringsevnen deres støtte til traumatiserte unge flyktninger i Sverige som har kommet fra krigssoner en kampanje for sikker sex og bevissthet rundt seksuell helse i Italia en utdanningskampanje om kjønnsrelatert vold i Spania, «El Machismo Mata» (mannssjåvinisme dreper). Lokalt støttet medarbeiderne Røde Kors ved å gi blod, arrangere golfdager for kunder og samle inn penger etter tyfonen Haiyan på Filippinene. Lokalt Canons fokusområder for samfunnsengasjement er oppsummert på Canon Inc.-nettstedet. Canon EMEA følger en lignende tilnærming til sin støtte av lokalsamfunn. Men innenfor dette rammeverket kan de nasjonale organisasjonene avgjøre hvilke spesifikke lokale prosjekter de vil støtte. De kan basere seg på nærheten til virksomheten, kunnskap om den aktuelle organisasjonen som ber om støtte, type støtte som anmodes, f.eks. kontanter, varer og tjenester, frivillig arbeid, lokal nødhjelp samt støtte til regionale partnerskap med WWF og Røde Kors. Vi mottar mange flere henvendelser enn vi kan oppfylle, og prosjekter dekker ofte mer enn ett fokusområde. Nedenfor finner du eksempler på lokale prosjekter som ble støttet i WWF: Vårt viktigste partnerskapsprosjekt i 2013, sammen med det globale fotonettverket, var WWFs ekspedisjon til Laptevhavet. Forskere har lenge lurt på om hvalrossene og isbjørnene som holder til der, er en egen art atskilt fra de man finner lenger øst eller vest. Man håper at vevsprøver tatt under ekspedisjonen kan løse dette genetiske mysteriet. Det vil få følger for naturforvaltningen i denne regionen, hvor populasjoner påvirkes av klimaendring, økt sjøfart samt olje- og gassleting. Den russiske naturfotografen Alexey Ebel ble med for å dokumentere ekspedisjonen. Han tok praktfulle bilder med Canon-utstyr, og kom også med praktiske tips for fotografer som jobber under lignende utfordrende forhold. På lokalt nivå støttet våre nasjonale kontorer og medarbeidere WWF-aktiviteter som spente fra Earth Hour, da 18 Canonkontorer over hele EMEA slo av lyset, til å delta i frivillig opplæring organisert av WWF om håndtering av potensielle oljespill i Østersjøen (Finland). 16 Rapport om bærekraftighet for Canon EMEA 2013

17 Alexey Ebel WWF-Canon Miljø: Siden 2011 har vi plantet og vedlikeholdt rundt 18 hektar med skog på tvers av flere land. I samarbeid med departementene for skogbruk og utdanning donerer Canon Eurasia trær til en skog i Van (Øst-Tyrkia) som Canon støtter. Lokale skolebarn hjalp til med å plante noen av de 4000 trærne som ble donert i 2013, sammen med Canons skogteam, den lokale Canon-forhandleren og representanter fra de lokale myndighetene. Prosjektet øker barns bevissthet om miljøet. Med midler fra en kampanje for resirkulerte produkter meldte medarbeidere fra Canon Midtøsten seg frivillig og plantet 2939 frø av det lokale Ghaf-treet; frøplantene vil bli omplantet i Sosial velferd: Canon Sør-Afrika fortsatte sin støtte av den sørafrikanske golfforeningen for funksjonshemmedes «First Swing Club», som gir funksjonshemmet ungdom sjansen til å prøve golf. Det gir dem både en friluftsopplevelse samt forbedrer deres muskelbevegelse. Canon Sør-Afrikas medarbeidere reparerte veggene, gulvet og taket av Orange Farm-senteret, som tar seg av og gir mat til foreldreløse og lokale barn som ellers kan komme til å sulte. Lokalsamfunn: Canon Norge hjalp en lokal grunnskole med å rydde opp langs en lokal elvd, og trykte også brosjyrer til skolen. Canon Portugal fortsatte sin støtte av et iberisk ulvereservat ved å donere en fotoskriver og papir, samt frivillig arbeid fra medarbeiderne. Canon Midtøsten hjalp Dubais autismesenter med deres bevissthetskampanje i april. Utdanning: Canon Storbritannia holdt en karrieremesse for skoleelever og deres foreldre, og inviterte også lokale skoleelever til kontoret slik at de kunne lære om jobber innen salg og markedsføring samt hvordan det er å jobbe for et stort selskap. Canon Eurasia arrangerte fotokurs og donerte kameraer til lokale skoler for å fremme fotografering, kreative ferdigheter og elevers bevissthet om naturmiljøet. Canon Europas juridiske team gikk sammen med et advokatfirma i London og holdt et informasjonsmøte for skoleelever som vurderer en karriere innen jus. Alle elevene, som går på skoler finansiert av den britiske regjeringen, vil bli de første i familien sin som tar universitetsutdanning. Canon Tyskland trykket 100 fargeplakater i A1-størrelse til støtte for en omreisende kunstutstilling for bevisstgjøring om analfabetisme. Én milliard voksne cirka 26 % av verdens voksne befolkning kan ikke lese. Idrett: Over personer deltok i Wien Business Run, inkludert 39 medarbeidere fra Canon Østerrike og Canon Øst- Europa, og «Canon Elite»-teamet kom på 4. plass sammenlagt. Medarbeidere i Canon Sveits deltok i et løp i Zürich som samlet inn midler til WWF. Medarbeidere fra Canon Ungarn, Canon Østerrike og Canon Sveits deltok i programmer for å sykle til jobben, og samlet syklet de over km. Frivillig arbeid: Medarbeidere fra Canon Nederland hjalp til på flere måter. Blant annet ryddet de opp i et skogområde, plukket søppel fra en strand, ble med en gruppe eldre på en utflukt og rengjorde et dyremottak. Canon Europas medarbeidere arrangerte en veldedighetsbasar ved Londons regionale hovedkontor. De samlet inn rundt EUR 5500 med blant annet et talentshow, boksalg, hårklipp, kakesalg og loddtrekning. Rapport om bærekraftighet for Canon EMEA

18 Tijs Letschert Canon EOS 7D Virsomhet Utvikle ansvarlig virksomhet Gjennom våre produkter, tjenester og løsninger hjelper vi kundene til å utvikle, diversifisere og øke sine egne virksomheters bærekraftighet. Se «Støtte våre kunder» for å lese om hvordan vi støtter våre kunder, fra skreddersydde utskrifts strategier og -løsninger til fellesarrangementer. Vi søker å drive forretning på en lønnsom og ansvarlig måte. Vi jobber sammen med leverandørene for å sikre at de oppfyller våre krav til trygge, ansvarlige produkter og for å støtte deres forretningsutvikling. Vi sikrer dessuten at våre medarbeidere har de riktige verktøyene og ferdighetene til å gjøre jobben sin. Bevare samsvar Vårt brede produktutvalg og vår geografiske spredning resulterer i en rekke lover, forskrifter, direktiver og standarder. Vi forbereder oss på nye forskrifter gjennom kontakten med Canon Inc. og dets produksjonsfasiliteter, med relevante lovgivende organer, og med våre nasjonale salgsorganisasjoner. Vi tilhører over 80 bransjeforeninger og lobbygrupper på tvers av regionen, inkludert DIGITAL- EUROPE, EURIMAG, JBCE og EuroVAprint, samt sju paneuropeiske forbund. I 2011 undertegnet Canon EUs frivillige avtale om billedbehandlingsutstyr, godkjent av Europakommisjonen i januar Avtalen er sidestilt med bindende vedtekter. Forpliktelser under den frivillige avtalen omfatter samsvar med de siste ENERGY STAR -kravene til strømforbruk, samt ambisiøse mål for å oppfylle de mest avanserte tiltakene for økodesign (tosidig utskrift, resirkulering, polymersammensetning, tilgjengelighet av reservedeler, resirkulering av kassetter osv.). En ny versjon av den frivillige avtalen, avtalt mellom de 16 som underskrev i desember 2013, trer i kraft snart. Her implementeres de nye ENERGY STAR 2.0-spesifikasjonene for dokumentbehandlingsutstyr for hjem og kontor som selges i de 28 EU-landene. 18 Rapport om bærekraftighet for Canon EMEA 2013

19 Støtte bredere økonomisk vekst VIRSOMHET Vår gruppe for samsvarsvurdering ved våre regionale hovedkontorer sikrer at forretningsområdene forstår og planlegger i forkant av nye forskrifter. Dette sikrer at våre produkter, løsninger og tjenester kan selges på en trygg og lovlig måte. Samsvar med lover og forordninger eksternt I 2013 fullførte vi EUs krav til tømmerregulering og forberedte oss på utgivelsen av ENERGY STAR 2.0 samt oppdaterte Blå Engel-krav. Vi evaluerte konsekvensene av det nye WEEEdirektivet (Waste Electrical & Electronic Equipment elektrisk og elektronisk avfall), holdt oppsyn med flere lands planer om å utvikle sine egne WEEE-forskrifter, og har aktivt diskutert en metode for å identifisere nye stoffer som vil bli lagt til RoHS 2-direktivet (Restriction of Hazardous Substances begrensning av farlige stoffer). Samsvar med lover og forordninger internt I 2013 rapporterte Canon Europa ingen mangler i interne samsvarsstandarder., Vi rapporterte heller ingen negative hendelser i Canons globale årsregnskap for 2013 og det interne kontrollspørreskjemaet, som ble fylt ut av nesten alle Canon konsernselskapene. Sammen med denne årlige rapporteringen sender vi også inn regelmessige statusoppdateringer til Canon Inc. halvårlig for miljømålsettinger og prestasjoner, og månedlig når det gjelder økonomisk status. Alle Canons medarbeidere er underlagt Canon-konsernets etiske retningslinjer, som støtter en etisk tilnærming for hele virksomheten. Det inkluderer klausuler om rettferdig konkurranse, respekt for lover og opphavsrett, bedriftsetikk, respekt for enkeltpersoner og ikke-diskriminering. Dette understøttes av EMEAs retningslinjer og opplæring, slik som motarbeidelse av korrupsjon og bestikkelser. Opplæring om samsvar: AAlle medarbeidere, inkludert nyansatte, må gjennomføre opplæring om samsvar innen en rekke emner, inkludert motarbeidelse av korrupsjon og bestikkelser, konkurranselover, miljøbevissthet, beskyttelse av informasjon og IT-sikkerhet. Kursene er tilgjengelige på en rekke språk, inkludert engelsk, fransk, tysk, italiensk, spansk, russisk og tyrkisk. Noen ansatte sier det er vanskelig å gjennomføre kurs som ikke er på deres eget morsmål. For å avhjelpe dette oversetter vi våre kurs om juridisk samsvar til flere språk samt undersøker hvorfor medarbeidere ikke har gjennomført opplæringen innenfor den angitte tidsrammen. For å styrke vårt samsvarsprogram introduserer vi oppdaterte kurs om motarbeidelse av korrupsjon og bestikkelser samt konkurranselover. Dette er for å sikre at medarbeiderne opprettholder kunnskapen og vet hvor de skal henvende seg med spørsmål. Internett-kurs i samsvar gir grunnleggende informasjon. Der hvor ytterligere regionsspesifikk kunnskap er nødvendig, gjennomfører vi mer omfattende kurs for de aktuelle medarbeiderne. Alle tidligere Océ (nå Canon)-medarbeidere fikk tilgang til Canons læringsportal ved slutten av 2013, og kommer til å fullføre opplæringen i Vi skal oppsummere fremgangen i neste rapport. Sikkerhet Vi tar datasikkerheten svært alvorlig. Vi har retningslinjer for informasjonssikkerhet. Sikkerhetsgruppen sørger for opprettholdelse av ISO sertifiseringen, som også omfatter tjenestene vi tilbyr kundene. Dette omfatter alt fra prosesser for sikker sletting av alle data ved endt levetid for en enhet, til å gi kundene råd om utskrifts sikkerhet. Canon Europa er medlem av Information Security Forum (ISF) og sponset verdenskongressen i Det gjør oss i bedre stand til å forstå organisasjoners prioriteringer rundt utskrifts sikkerhet, samt å dele andre ISF-medlemsbedrifters erfaringer og svar på utfordringer. Vi har også bidratt til ISFs publiserte standard for god praksis for informasjonssikkerhet knyttet til dokumentsikkerhet. Leverandører og partnere Etiske retningslinjer for leverandører: I 2013 introduserte Canon sine formelle etiske retningslinjer for leverandører, hvor vi beskriver de internasjonale prinsippene vi tror på og støtter, slik som å ikke tillate tvangs- eller barnearbeid og å støtte rettferdig kompensasjon. Vi ber våre leverandører om å overholde de spesifikke etiske retningslinjene som et minstekrav. Nye generelle vilkår og betingelser for kjøp: Canon oppdaterte også sine generelle vilkår og betingelser for kjøp i De inneholder nå en klausul om bærekraftighet og beskriver hva vi forventer oss av leverandørene i denne sammenhengen. Canons etiske retningslinjer for leverandører er innarbeidet i våre oppdaterte generelle vilkår og betingelser for kjøp. Alle våre nasjonale salgsorganisasjoner skal ha oversatt og inkludert disse endringene i sine lokale vilkår og betingelser innen midten av Dette vil gjøre oss i bedre stand til å evaluere risiko i EMEA-forsyningskjeden og iverksette tiltak. «Grønne innkjøp»: Ved utgangen av 2013 hadde 74 leverandører av produkt- og emballasjerelaterte artikler blitt vurdert i henhold til samsvar med våre standarder for «grønne innkjøp». Telekonferanser ble gjennomført med ti nye leverandører for å gjennomgå deres utfylte spørreskjema samt tilby råd. Opprettholde varemerkets omdømme Canon-varemerket er organisasjonens ansikt utad, og vi beskytter det for å opprettholde vårt gode rykte. Vi iverksetter tiltak mot forfalskninger, sikrer at markedsføringen er tydelig og oppriktig, og beskytter våre immaterielle rettigheter. Rapport om bærekraftighet for Canon EMEA

20 20 Rapport om bærekraftighet for Canon EMEA 2013 Walter Tobé Canon EOS 6D

Snu utfordringer til muligheter

Snu utfordringer til muligheter Snu utfordringer til muligheter Hvordan skal bedrifter klare utfordringene som ligger foran dem? Canon har kartlagt de fem største utfordringene som bedrifter vil møte i året som kommer. Dette er basert

Detaljer

GOING FOR GREEN. - når miljøet er viktig for alle. Canon GOING FOR GREEN

GOING FOR GREEN. - når miljøet er viktig for alle. Canon GOING FOR GREEN GOING FOR GREEN - når miljøet er viktig for alle Canon GOING FOR GREEN 9 Vårt ansvar Din garanti Du har nettopp fått Canons miljøbrosjyre GOING FOR GREEN i hendene. MILJØSTYRING I VERDIKJEDEN Vårt miljøengasjement

Detaljer

Ansvarlighet i hele produktets livssyklus. Ditt valg gjør en forskjell

Ansvarlighet i hele produktets livssyklus. Ditt valg gjør en forskjell Ansvarlighet i hele produktets livssyklus Ditt valg gjør en forskjell Vi utvikler produktene slik at forbruket reduseres. Bruk mindre, spar mer Du kan fokusere på forretningsdriften og være trygg på at

Detaljer

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt du trenger for å oppnå forretningssuksess

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt du trenger for å oppnå forretningssuksess Canon Essential Business Builder Program Samler alt du trenger for å oppnå forretningssuksess Introduksjon til Essential Business Builder Program Det er utfordrende å drive en utskriftsvirksomhet. En enda

Detaljer

TEKNOLOGI I HARMONI MED ØKOLOGI

TEKNOLOGI I HARMONI MED ØKOLOGI TEKNOLOGI I HARMONI MED ØKOLOGI BEDRE PRODUKTER FOR EN BEDRE FREMTID Når det gjelder valg av teknologi, forstår vi at bedrifter plasserer driftssikkerhet og miljøpåvirkning øverst på listen sin. Det er

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

MULTILIFT XR18SL - PRO FUTURE ENESTÅENDE EFFEKTIVITET

MULTILIFT XR18SL - PRO FUTURE ENESTÅENDE EFFEKTIVITET MULTILIFT XR18SL - PRO FUTURE ENESTÅENDE EFFEKTIVITET PRODUKTBROSJYRE FORBEDRE EFFEKTIVITETEN, TRANSPORTER MER LAST OG REDUSER MILJØPÅVIRKNINGEN Krokløfteren MULTILIFT XR18SL Pro Future er betydelig lettere

Detaljer

Epson PaperLab kommer til Europa

Epson PaperLab kommer til Europa Epson PaperLab kommer til Europa Revolusjonerer resirkuleringen på kontoret ved å gjøre papiravfall til anvendelig skriverpapir uten bruk av vann - Store miljøfordeler, rask produksjon av ulikt papir og

Detaljer

Økt vekst gjennom partnerskap.

Økt vekst gjennom partnerskap. Økt vekst gjennom partnerskap. Introduksjon til Canons partnerprogram you can P A R T N E R P R O G R A M M E Vi gjør ting lettere for deg, for å skape vekst i dag og i morgen Canon er opptatt av at din

Detaljer

Rexel, Building the future together

Rexel, Building the future together En veiledning for de ansatte Rexel, Building the future together Editorial Kjære kollegaer, Verden rundt oss endrer seg med stormskritt og bringer nye utfordringer og anledninger. I den sammenheng må vi

Detaljer

Canon Business Services

Canon Business Services Canon Business Services Utvikle virksomheten din Canon Business Services Kunders endrede adferd påvirker hvordan alle virksomheter må drive i fremtiden, derfor endres måten organisasjoner bygger og selger

Detaljer

HMS. Energi og klima. Våre prioriterte miljøområder er: Eksterne samarbeidspartnere

HMS. Energi og klima. Våre prioriterte miljøområder er: Eksterne samarbeidspartnere Miljø og samfunnsansvarsrapport 2014 HMS Energi og klima Berendsen har gjennom mange år arbeidet med miljø- og kvalitetskrav og dette er i dag en integrert del av selskapets daglige virke. Sammen arbeider

Detaljer

ESSILORS PRINSIPPER. Verdiene våre kommer til uttrykk i måten vi samarbeider på:

ESSILORS PRINSIPPER. Verdiene våre kommer til uttrykk i måten vi samarbeider på: ESSILORS PRINSIPPER Hver av oss i yrkeslivet deler Essilors ansvar og omdømme. Vi må derfor kjenne til og respektere prinsippene, som gjelder for alle. Det handler om å forstå og dele verdiene som selskapet

Detaljer

Sammen for verden. En fremtid sammen. Presse Informasjon

Sammen for verden. En fremtid sammen. Presse Informasjon Sammen for verden. En fremtid sammen. Presse Informasjon Innhold 01 - Greenfinity Foundation 3 02 - Styrende prinsipper, verdier, mål 3 03 - Anvendelse av midler 4 04 - Prosjekter 4 05 - Hjelp og støtte

Detaljer

Miljøarbeid i Posten Norge

Miljøarbeid i Posten Norge Miljøarbeid i Posten Norge Colin Campbell 8 november 2012 v1.0 Posten Norge konsernstruktur Posten Norge 40% Økonomi/Finans/IT HR og HMS Kommunikasjon Post Logistikk Norge Logistikk Norden E-handel Post

Detaljer

int f Print for Green En sikker vei til et bedre miljø

int f Print for Green En sikker vei til et bedre miljø or GREE int f N r P Print for Green En sikker vei til et bedre miljø Canon er opptatt av at våre kunder skal være i front både i forhold til teknologi, miljø og markedet. Utskriftsløsningen vi har tatt

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

Ny PIXMA MP190, enkelt multifunksjonsprodukt som leverer høy kvalitet og prisgunstige løsninger

Ny PIXMA MP190, enkelt multifunksjonsprodukt som leverer høy kvalitet og prisgunstige løsninger Pressemelding Ny PIXMA MP190, enkelt multifunksjonsprodukt som leverer høy kvalitet og prisgunstige løsninger Høyoppløselige versjoner av disse og andre bilder kan lastes ned fra www.canon.no/press_centre

Detaljer

Internasjonal drivkraft på grønne innkjøp. Avd.dir Forsyning Infrastrukturdivisjonen Per Melby

Internasjonal drivkraft på grønne innkjøp. Avd.dir Forsyning Infrastrukturdivisjonen Per Melby Internasjonal drivkraft på grønne innkjøp Avd.dir Forsyning Infrastrukturdivisjonen Per Melby Hvor er JBV en drivkraft? ERPC (European Railway Purchasing Conference) Leder arbeidsgruppen «Sustainable procurement»

Detaljer

Ressurseffektivitet i Europa

Ressurseffektivitet i Europa Ressurseffektivitet i Europa Innholdsfortegnelse http://www.miljostatus.no/miljostatus-for-europa/miljostatus-i-europa/europeiske-sammenligninger/ressurseffektivitet-i-europa/ Side 1 / 5 Ressurseffektivitet

Detaljer

Aleris Communication on Progress (COP) 2017

Aleris Communication on Progress (COP) 2017 Aleris Communication on Progress (COP) 2017 Aleris fortsetter i 2017 vår støtte til Global Compact; FNs nettverk for bedrifters samfunnsansvar. Aleris vil gjennom vår virksomhet stake ut veien for en positiv

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Pressemelding. Tre nye rimelige modeller i Canons PIXMAserie med multifunksjonsprodukter gjør smart utskrift og høy kvalitet tilgjengelig for alle

Pressemelding. Tre nye rimelige modeller i Canons PIXMAserie med multifunksjonsprodukter gjør smart utskrift og høy kvalitet tilgjengelig for alle Pressemelding Tre nye rimelige modeller i Canons PIXMAserie med multifunksjonsprodukter gjør smart utskrift og høy kvalitet tilgjengelig for alle PIXMA MP250 PIXMA MP490 Oslo, 19. august 2009: Canon lanserer

Detaljer

Shells generelle forretningsprinsipper

Shells generelle forretningsprinsipper Shell International Limited 2010 Forespørsel om tillatelse til å gjengi deler av denne publikasjonen skal rettes til Shell International Limited. Slik tillatelse vil normalt bli gitt underforutsetning

Detaljer

ZA6648. Flash Eurobarometer 426 (Small and Medium Enterprises, Resource Efficiency and Green Markets, wave 3) Country Questionnaire Norway

ZA6648. Flash Eurobarometer 426 (Small and Medium Enterprises, Resource Efficiency and Green Markets, wave 3) Country Questionnaire Norway ZA668 Flash Eurobarometer 6 (Small and Medium Enterprises, Resource Efficiency and Green Markets, wave ) Country Questionnaire Norway FL6 NW SMB ER, RESSURSEFFEKTIVITET OG GRØNNE MARKEDER SCR9 6 7 8 9

Detaljer

Pressemelding. Canon i fargerik fremgang. Oslo 9. februar 2004

Pressemelding. Canon i fargerik fremgang. Oslo 9. februar 2004 Canon i fargerik fremgang Oslo 9. februar 2004 Canon Norge as kan nok en gang rapportere om rekordresultater. Canon Norge as kan nok en gang melde om økning i omsetning og inntekter. Selskapet hadde i

Detaljer

Pressemelding. PIXMA ix7000: den ultimate A3- blekkskriveren med smart utskriftsteknologi for bedrifter. Høy fotokvalitet med LUCIA-blekk

Pressemelding. PIXMA ix7000: den ultimate A3- blekkskriveren med smart utskriftsteknologi for bedrifter. Høy fotokvalitet med LUCIA-blekk Pressemelding PIXMA ix7000: den ultimate A3- blekkskriveren med smart utskriftsteknologi for bedrifter Oslo, 19. august 2009: Canon lanserer i dag PIXMA ix7000 en avansert, førsteklasses A3-blekkskriver

Detaljer

The Hydro way VÅR MÅTE Å DRIVE VIRKSOMHET PÅ ER BASERT PÅ ET SETT MED PRINSIPPER: Formål - grunnen til at vi er til

The Hydro way VÅR MÅTE Å DRIVE VIRKSOMHET PÅ ER BASERT PÅ ET SETT MED PRINSIPPER: Formål - grunnen til at vi er til The Hydro way VÅR MÅTE Å DRIVE VIRKSOMHET PÅ ER BASERT PÅ ET SETT MED PRINSIPPER: Formål - grunnen til at vi er til Talenter - hva vi er virkelig gode til som selskap Verdier - retningsgivende for hvordan

Detaljer

Bergens Næringsråd, 19. januar 2011 TALENT- UTVIKLING. Elina B. Bjørck Daglig leder / partner HR-huset AS

Bergens Næringsråd, 19. januar 2011 TALENT- UTVIKLING. Elina B. Bjørck Daglig leder / partner HR-huset AS Bergens Næringsråd, 19. januar 2011 TALENT- UTVIKLING Elina B. Bjørck Daglig leder / partner HR-huset AS HR-huset Din HR-Partner. HR-huset bidrar til utvikling og verdiskapning for mennesker og organisasjoner

Detaljer

Konica Minoltas grønne bidrag

Konica Minoltas grønne bidrag MILJØ- BEVISSTHET Konica Minoltas grønne bidrag Konica Minolta, en ledende produsent innenfor skriverteknologier, ser på vern av miljøet som en viktig del av selskapets ledelsesfilosofi oppsummert i Eco

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER Shells generelle forretningsprinsipper regulerer hvordan hvert av Shell-selskapene som utgjør Shell-gruppen*, driver sin virksomhet. * Royal Dutch Shell plc og selskapene

Detaljer

Canon Europa, Midtøsten og Afrika

Canon Europa, Midtøsten og Afrika Canon Europa, Midtøsten og Afrika Rapport om bærekraftighet 2014 Innhold 2 Hilsen fra konsernsjef og administrerende direktør for Canon Europa, Midtøsten og Afrika 4 Om Canon 7 Støtte våre kunder 10 Miljø

Detaljer

Ville du kjøpt en TV som viste kun en kanal?

Ville du kjøpt en TV som viste kun en kanal? I Igels verden går de tynne klientene lengre Besøk din personlige Igel nettside og motta en gratis rapport verdt over 3000 kroner, eller meld deg på kostnadsfrie tekniske webinarer. www.igel.biz/customer.name.

Detaljer

BEDRING AV INFORMASJONSTILGJENGELIGHET FOR LIVSLANG LÆRING

BEDRING AV INFORMASJONSTILGJENGELIGHET FOR LIVSLANG LÆRING BEDRING AV INFORMASJONSTILGJENGELIGHET FOR LIVSLANG LÆRING Tilgang til informasjon er en grunnleggende rettighet for alle som mottar opplæring, uavhengig av funksjonshemminger og/eller behov for tilrettelagt

Detaljer

NSG Group Regler for god forretningsskikk for leverandører

NSG Group Regler for god forretningsskikk for leverandører NSG Group Regler for god forretningsskikk for leverandører Innledning NSG Group har som målsetning å ha det beste omdømmet på verdensbasis når det gjelder den profesjonelle, juridiske og etiske måten vi

Detaljer

Innledning. Vi har startet på en spennende reise full av nye muligheter når vi nå beveger oss fra en. Peter A. Ruzicka, konsernsjef

Innledning. Vi har startet på en spennende reise full av nye muligheter når vi nå beveger oss fra en. Peter A. Ruzicka, konsernsjef Orklakompasset Innledning Orkla det ledende merkevareselskapet i Norden og Baltikum. For å nå dit har vi tatt en rekke strukturelle steg. Jeg vet at dette har vært utfordrende og krevende for våre selskaper,

Detaljer

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Norsk Innhold Innledning 3 Koble til bærbar harddisk 3 Lagre og overføre data 4 Koble fra bærbar harddisk 5 Teknisk støtte 6 Vilkår for begrenset garanti 7 Rettigheter

Detaljer

MENNESKENE BAK SIKKERHETEN

MENNESKENE BAK SIKKERHETEN MENNESKENE BAK SIKKERHETEN HEI. Vi er ADI, en ledende distributør innen sikkerhetsprodukter og brannteknologiske produkter, og har vært i bransjen i mer enn 30 år. Vi fører alt fra overvåknings-kameraer

Detaljer

DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING

DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING 1 / 4 Kjære verdsatte leverandør! Sapa er en variert gruppe av industriselskaper med global virksomhet. Sapas verdier og kultur med bærekraftig utvikling

Detaljer

Reduser risiko. Reduser kostnader. Hev ytelsesnivået.

Reduser risiko. Reduser kostnader. Hev ytelsesnivået. Reduser risiko. Reduser kostnader. Hev ytelsesnivået. Vår risikostyringsløsning reduserer kostnader og innsats slik at innkjøpsteamene kan fokusere på verdiskapende og strategiske innkjøpsaktiviteter.

Detaljer

Lørdag 27. mars 2010 kl. 20.30 21.30 Presentasjon til Bedrifter

Lørdag 27. mars 2010 kl. 20.30 21.30 Presentasjon til Bedrifter Lørdag 27. mars 2010 kl. 20.30 21.30 Presentasjon til Bedrifter www.earthhour.no Vil din bedrift bli en del av verdens største klimakampanje? Lørdag 27. mars 2010 fra klokken 20.30-21.30 slukker folk over

Detaljer

Ny trio utfyller Canons skannerserie, med forbedret design, oppløsning og ytelse

Ny trio utfyller Canons skannerserie, med forbedret design, oppløsning og ytelse Pressemelding Ny trio utfyller Canons skannerserie, med forbedret design, oppløsning og ytelse Høyoppløselige versjoner av disse og andre bilder kan lastes ned fra www.canon.no/press_centre Oslo, 26. august,

Detaljer

PRODUKTUTVIKLING - VEIKARTPRIORITERINGER PPM

PRODUKTUTVIKLING - VEIKARTPRIORITERINGER PPM PRODUKTUTVIKLING - VEIKARTPRIORITERINGER PPM Vi er i ferd med å bygge opp en ny virksomhet, og i den forbindelse er din fortsatte støtte viktig for oss. Vårt umiddelbare fokus er å få hovedfunksjonene

Detaljer

Miljøvennlig forvaltning av IT utstyr fra vugge til grav!

Miljøvennlig forvaltning av IT utstyr fra vugge til grav! Miljøvennlig forvaltning av IT utstyr fra vugge til grav! Klimasituasjonen Verden anerkjenner at klimautviklingen er et betydelig problem som menneskene må være med på løse Al Gore s film og fredsprisen

Detaljer

Canon forsterker PIXMA-serien med nye fotoskrivere i mellom- og toppsjiktet

Canon forsterker PIXMA-serien med nye fotoskrivere i mellom- og toppsjiktet Pressemelding Canon forsterker PIXMA-serien med nye fotoskrivere i mellom- og toppsjiktet Høyoppløselige versjoner av disse og andre bilder kan lastes ned fra www.canon.no/press_centre Oslo, 26. august,

Detaljer

Hvordan velge en leverandør for cloud backup

Hvordan velge en leverandør for cloud backup Hvordan velge en leverandør for cloud backup WHITEPAPER Hvorfor bør du beskytte dine data? Før eller senere via skade, uhell eller feil er det statistisk sannsynlig at du vil miste verdifull data. Flere

Detaljer

Internasjonal kompetanse

Internasjonal kompetanse Internasjonal kompetanse Næringslivets behov for internasjonal kompetanse hvordan kan vi bedre dra nytte av den kompetanse som finnes i flerkulturelle miljøer? Solveig Holm Bergen Næringsråd 26. oktober

Detaljer

Managed Print Services Utskrift som følger bedriftens utvikling. Kenth Borchardt Mars 2011

Managed Print Services Utskrift som følger bedriftens utvikling. Kenth Borchardt Mars 2011 Managed Print Services Utskrift som følger bedriftens utvikling Kenth Borchardt Mars 2011 Ta kontroll over utskriftskostnadene Kostnadsreduksjon og tiltak for effektivisering er viktige pådrivere i arbeidet

Detaljer

* Våre valg i dag gjør verden bedre i morgen. bærekraft helt utenom det vanlige

* Våre valg i dag gjør verden bedre i morgen. bærekraft helt utenom det vanlige * Våre valg i dag gjør verden bedre i morgen. bærekraft helt utenom det vanlige sammen gjør vi en forskjell Bærekraft er ikke en ny idé for oss, eller for morselskapet SCA. Vi har tatt initiativ til å

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

Klimatiltak i Europa. Innholdsfortegnelse

Klimatiltak i Europa. Innholdsfortegnelse Klimatiltak i Europa Innholdsfortegnelse http://www.miljostatus.no/miljostatus-for-europa/miljostatus-i-europa/europeiske-sammenligninger/klimatiltak-i-europa/ Side 1 / 5 Klimatiltak i Europa Publisert

Detaljer

Canon styrker serien av dedikerte fakser med to kraftige modeller

Canon styrker serien av dedikerte fakser med to kraftige modeller Canon styrker serien av dedikerte fakser med to kraftige modeller Høyoppløselige versjoner av disse og andre bilder kan lastes ned fra www.canon-erc.com/no Oslo, 20. august 2007 Canon lanserer i dag to

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Anskaffelser og miljø Spesialitshelsetjenesten. Ingrid Bjerke Kolderup Seniorrådgiver 22.04.2013

Anskaffelser og miljø Spesialitshelsetjenesten. Ingrid Bjerke Kolderup Seniorrådgiver 22.04.2013 Anskaffelser og miljø Spesialitshelsetjenesten Ingrid Bjerke Kolderup Seniorrådgiver 22.04.2013 Miljøledelse = Styring av Anskaffelser Hva er en anskaffelse? Alt som genererer en faktura Dvs kjøp eller

Detaljer

Strategi for barn og unge i Norden

Strategi for barn og unge i Norden 2 3 NORDISK MILJØMÆRKNING Strategi for barn og unge i Norden Strategi for børn og unge i Norden ANP 2010:709 Nordisk ministerråd, København 2010 ISBN 978-92-893-2011-5 Layout: Jette Koefoed Fotos: ImageSelect

Detaljer

Kardex Remstar i allianse med Intertex Lagringsløsninger for ekstremt tungt eller langt gods

Kardex Remstar i allianse med Intertex Lagringsløsninger for ekstremt tungt eller langt gods Kardex Remstar by Intertex Kardex Remstar i allianse med Intertex Lagringsløsninger for ekstremt tungt eller langt gods Standard Solution Vertical Lift System Kardex Remstar Towermat: Kardex Remstar i

Detaljer

Skagerak Energis GRI-indeks

Skagerak Energis GRI-indeks Skagerak Energis GRI-indeks Global Reporting Initiative (GRI) er en internasjonal organisasjon som har utarbeidet et svært anerkjent rammeverk for rapportering på samfunnsansvar. Rammeverket utvikles etter

Detaljer

Jacobsen Dental AS. Arbeidsmiljø. Årlig klima- og miljørapport for Sykefravær i prosent. Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Jacobsen Dental AS. Arbeidsmiljø. Årlig klima- og miljørapport for Sykefravær i prosent. Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: 1/2/217 Utskriftsvennlig statistikk - Jacobsen Dental AS - Miljøfyrtårn Jacobsen Dental AS Årlig klima- og miljørapport for 216 Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: Felles kriterier, Engroshandel,

Detaljer

Miljørapport - Teko print & kopi AS. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009

Miljørapport - Teko print & kopi AS. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009 Miljørapport - Teko print & kopi AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 9 Handlingsplan for 1 Teko print & kopi AS Miljørapport 9 Generelt Omsetning 6, Millioner kr Arbeidsmiljø Sykefravær

Detaljer

Begynn å spare, velg eco!

Begynn å spare, velg eco! Begynn å spare, velg eco! Philips miljøvennlige lysrørserie. Energieffektiv belysning som sparer penger og miljø. 2 På verdensbasis blir rundt 20 % av energiforbruket brukt til belysning. Dette utgjør

Detaljer

ZA5208. Flash Eurobarometer 267 (Innobarometer 2009) Country Specific Questionnaire Norway

ZA5208. Flash Eurobarometer 267 (Innobarometer 2009) Country Specific Questionnaire Norway ZA5208 Flash Eurobarometer 267 (Innobarometer 2009) Country Specific Questionnaire Norway FLASH 267 INNOBAROMETER 2009 Company Information La meg begynne med noen spørsmål om din bedrift. D1. HVOR PRODUSERER

Detaljer

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2011

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2011 Miljørapport - K. LUND Offshore as 2011 Innhold Forord Side 3 Vår virksomhet Side 4 Vår drift Side 5 Miljøstyring Side 6 Miljøaspekter Side 7 Miljøpåvirkning Side 9 Oppfølging Side 9 Side 2 Forord K. LUND

Detaljer

Endringer i ISO-standarder

Endringer i ISO-standarder Endringer i ISO-standarder Hva betyr det for din organisasjon at ISO-standardene er i endring? 1 SAFER, SMARTER, GREENER Bakgrunn Bakgrunnen for endringene i ISO-standardene er flere: Standardene møter

Detaljer

MORTEN THORVALDSEN ROTARY 14.11.13

MORTEN THORVALDSEN ROTARY 14.11.13 MORTEN THORVALDSEN ROTARY 14.11.13 11. NOVEMBER 1989 MORTEN THORVALDSEN Administrerende direktør i Thon Hotels 56 år Gift, en datter LSK-supporter (kona holder med RBK ) Kokk og servitør Lakei på Slottet

Detaljer

Hei! I vår digitale tidsalder representerer antallet informasjonskilder og store informasjonsmengder både utfordringer og muligheter for bedrifter.

Hei! I vår digitale tidsalder representerer antallet informasjonskilder og store informasjonsmengder både utfordringer og muligheter for bedrifter. Hei! I vår digitale tidsalder representerer antallet informasjonskilder og store informasjonsmengder både utfordringer og muligheter for bedrifter. Dagens bedrifter må ha fleksible og skalerbare informasjonssystemer,

Detaljer

VRF. Variable Refrigeriant Flow system. Airstage er et komplett klima og temperaturkontrollerende system. Fujitsu leverer noen av

VRF. Variable Refrigeriant Flow system. Airstage er et komplett klima og temperaturkontrollerende system. Fujitsu leverer noen av Variable Refrigeriant Flow system Airstage er et komplett klima og temperaturkontrollerende system. Fujitsu leverer noen av de mest effektive på markedet, og disse blir benyttet over hele verden fra mindre

Detaljer

TESS Hose Management konseptet

TESS Hose Management konseptet TESS Hose Management konseptet TESS Hose Management (THM) er et svært fleksibelt og avansert risikobasert vedlikeholdssystem for slanger. THM er et komplett konsept for vedlikehold av fleksible slanger

Detaljer

Hva er et miljøledelsessystem?

Hva er et miljøledelsessystem? Hva er et miljøledelsessystem? o Integrert rutiner i styringssystemene for å sikre o Oversikt over virksomhetens miljøbelastning/risiko o Lovlig drift o Mer miljøeffektivitet (dvs. mindre miljøbelastning

Detaljer

Tine i samfunnet. KVALITETSDAGENE 2010 Oslo, 18. juni Konsernsjef Hanne Refsholt

Tine i samfunnet. KVALITETSDAGENE 2010 Oslo, 18. juni Konsernsjef Hanne Refsholt Tine i samfunnet KVALITETSDAGENE 2010 Oslo, 18. juni 2010 Konsernsjef Hanne Refsholt TINE Gruppa Meierivirksomhet i 130 år Ca 15 000 eiere Ca 5 500 ansatte 49 meierianlegg og terminaler 8 produksjonsanlegg

Detaljer

Uponor Smatrix for vannbåren varme og kjøling. Nøkkelen til bedre inneklima

Uponor Smatrix for vannbåren varme og kjøling. Nøkkelen til bedre inneklima Uponor Smatrix for vannbåren varme og kjøling Nøkkelen til bedre inneklima 02 l Uponor Smatrix Smatrix gir enkelt nye muligheter med vannbårne systemer Smatrix er et fullt integrert system for regulering

Detaljer

Suvra Kanti Das. INITIATIV FOR ETISK HANDEL (IEH) Ressurssenter for bærekraftige leverandørkjeder

Suvra Kanti Das. INITIATIV FOR ETISK HANDEL (IEH) Ressurssenter for bærekraftige leverandørkjeder Suvra Kanti Das INITIATIV FOR ETISK HANDEL (IEH) Ressurssenter for bærekraftige leverandørkjeder Bama Om IEH Initiativ for etisk handel (IEH) er Norges største nettverk av bedrifter, organisasjoner og

Detaljer

CloudWindow digital skjermløsning

CloudWindow digital skjermløsning CloudWindow digital skjermløsning Din enkeltleverandør av digitale annonseløsninger Enkeltleverandør av digitale annonseløsninger Improviser annonseringen din og oppnå salgsfremmende effekt ved å avertere

Detaljer

Retningslinjer for internasjonal sponsing

Retningslinjer for internasjonal sponsing Retningslinjer for internasjonal sponsing 1. april 2015 Amway Retningslinjer for internasjonal sponsing Disse retningslinjene gjelder i alle europeiske markeder (Belgia, Bulgaria, Danmark, Estland, Finland,

Detaljer

BESKYTT FORRETNINGENE UANSETT HVOR DE ER. Protection Service for Business

BESKYTT FORRETNINGENE UANSETT HVOR DE ER. Protection Service for Business BESKYTT FORRETNINGENE UANSETT HVOR DE ER Protection Service for Business DET ER EN MOBIL VERDEN I dag bruker vi flere enheter over flere nettforbindelser enn noensinne. Å kunne velge når, hvor og hvordan

Detaljer

edreams ODIGEO legger frem et årsresultat som forventet. Inntektene økte til 436 millioner euro og justert EBITDA endte på 90,5 millioner euro

edreams ODIGEO legger frem et årsresultat som forventet. Inntektene økte til 436 millioner euro og justert EBITDA endte på 90,5 millioner euro in per bookoing ÅRSRESULTATER 14 15 edreams ODIGEO legger frem et årsresultat som forventet. Inntektene økte til 436 millioner euro og justert EBITDA endte på 90,5 millioner euro Ekspansjonsmarkedene hadde

Detaljer

ZA5777. Flash Eurobarometer 342 (Small and Medium Enterprises, Resource Efficiency and Green Markets, wave 1) Country Questionnaire Norway

ZA5777. Flash Eurobarometer 342 (Small and Medium Enterprises, Resource Efficiency and Green Markets, wave 1) Country Questionnaire Norway ZA777 Flash Eurobarometer (Small and Medium Enterprises, Resource Efficiency and Green Markets, wave ) Country Questionnaire Norway FL - SMEs towards Resource Efficiency and Green Markets - NW A Flash

Detaljer

Planer og meldinger 2007/2. Statistisk sentralbyrå. Strategier 2007

Planer og meldinger 2007/2. Statistisk sentralbyrå. Strategier 2007 2007/2 Planer og meldinger Statistisk sentralbyrå Strategier 2007 Ledelsen har ordet Hvordan vil rammebetingelsene for produksjon av offisiell statistikk utvikle seg framover? Det kan vi ikke svare presist

Detaljer

Datasikkerhet og skyløsninger øverst på prioriteringslisten hos IT-folk i Europa. Pressemelding

Datasikkerhet og skyløsninger øverst på prioriteringslisten hos IT-folk i Europa. Pressemelding Datasikkerhet og skyløsninger øverst på prioriteringslisten hos IT-folk i Europa Pressemelding Undersøkelsen er utført av det uavhengige markedsføringsfirmaet ICM Unlimited på vegne av Toshiba, og har

Detaljer

KLP - Hovedkontor i Oslo

KLP - Hovedkontor i Oslo 6.4.216 Utskriftsvennlig statistikk KLP Hovedkontor i Oslo Miljøfyrtårn KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport for 215 Arbeidsmiljø Sykefravær i prosent 5 4,7 % 4,6 % 4,7 % 4 4,1 % 4,9 % 4,2 % 3,87 % 4,21

Detaljer

MIC-serie 500 Robust, utendørs pan-tilt-zoom-kamera

MIC-serie 500 Robust, utendørs pan-tilt-zoom-kamera MIC-serie 500 Robust, utendørs pan-tilt-zoom-kamera 2 MIC-serie 500 Setter standarden innen overvåking ff Attraktiv, kompakt utforming for diskret integrering i urbane miljøer ff Robust, vandalsikker konstruksjon

Detaljer

innovative velger Noca

innovative velger Noca De innovative velger Noca Noca industrialiserer og produserer elektronikk som skal høyt opp og langt ned. Noe skal inn i satellitter i verdensrommet og noe skal inn i utstyr på dypt vann. Produkter fra

Detaljer

GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE

GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE STEG 1: SØKNAD GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE 1.1. Vennligst beskriv det sosiale problemet og utfordringene, for barn i ditt samfunn, som du ønsker å løse. Beskriv problemets omfang og bruk statistikk

Detaljer

Innføring i MRS. Desember 2010

Innføring i MRS. Desember 2010 Innføring i MRS Desember 2010 Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Om MRS... 2 Generelt... 2 Sykefravær... 2 Innkjøp og materialbruk... 2 Avfall... 3 Energi... 3 Transport... 3 Utslipp til luft og vann...

Detaljer

webcrm banet vei for etablering av virksomhet og vekst for ny smykkedesigner

webcrm banet vei for etablering av virksomhet og vekst for ny smykkedesigner Suksesshistorie fra en kunde webcrm banet vei for etablering av virksomhet og vekst for ny smykkedesigner CRM BANET VEI FOR EN VEL LYKKET MARKEDSETABLERING Den danske smykkedesigneren SPIASPIA hadde en

Detaljer

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften Innhold Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften... 2 Når er det på tide å bytte forretningssystem?... 2 Velg riktig forretningssystem for din bedrift... 3 Velg riktig leverandør... 4 Standard

Detaljer

Energi, klima og miljø

Energi, klima og miljø Energi, klima og miljø Konsernsjef Tom Nysted, Agder Energi Agder Energi ledende i Norge innen miljøvennlige energiløsninger 2 Vannkraft 31 heleide og 16 deleide kraftstasjoner i Agder og Telemark 7 800

Detaljer

SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07

SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07 SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07 Bra høst i SuperOffice SuperOffice fortsetter veksten i både omsetning og resultat i 3 kvartal. Omsetningen i kvartalet endte på MNOK 72,0 (MNOK 61,6), en økning på

Detaljer

Visma.net. Redefining business solutions

Visma.net. Redefining business solutions Visma.net Redefining business solutions Hvorfor Visma.net Styr hele virksomheten fra én løsning Visma.net er en nettbasert forretningsløsning med ytelse på høyde med de beste lokalt installerte løsningene.

Detaljer

forebygger stress Nominér kandidater Gode arbeidsplasser Den europeiske prisen for god praksis

forebygger stress Nominér kandidater Gode arbeidsplasser Den europeiske prisen for god praksis Arbeidsmiljøet angår alle. Bra for både deg og din bedrift. Gode arbeidsplasser #EUManageStress forebygger stress www.healthy-workplaces.eu Nominér kandidater Den europeiske prisen for god praksis Forebygging

Detaljer

Den europeiske prisen for god praksis. Samarbeid, ledelse og medvirkning. for et bedre arbeidsmiljø. www.healthy-workplaces.eu

Den europeiske prisen for god praksis. Samarbeid, ledelse og medvirkning. for et bedre arbeidsmiljø. www.healthy-workplaces.eu Arbeidsmiljøet angår alle. Bra for både deg og din bedrift. Et sikkert og godt arbeidsmiljø Samarbeid, ledelse og medvirkning www.healthy-workplaces.eu INVITASJON TIL Å NOMINERE KANDIDATER Den europeiske

Detaljer

Lag og selg bilder med gallerikvalitet: PIXMA Pro9500 Mark II

Lag og selg bilder med gallerikvalitet: PIXMA Pro9500 Mark II Pressemelding Lag og selg bilder med gallerikvalitet: PIXMA Pro9500 Mark II Høyoppløselige versjoner av disse og andre bilder kan lastes ned fra www.canon.no/press_centre Oslo, 25. mars 2009: Canon lanserer

Detaljer

Aleris Communication on Progress (COP) 2016. UN Global Compact

Aleris Communication on Progress (COP) 2016. UN Global Compact Aleris Communication on Progress (COP) 2016 UN Global Compact Aleris Communication on Progress (COP) 2016 Aleris fortsetter i 2016 vår støtte til Global Compact; FNs nettverk for bedrifters samfunnsansvar.

Detaljer

White Paper Plantasjen

White Paper Plantasjen White Paper Plantasjen Når man kommuniserer i mange kanaler samtidig er det avgjørende å møte kunden med det tilbudet de er på jakt etter. [ ]Utgangspunktet vårt har hele tiden vært å skape verdens mest

Detaljer

Energistyring av industrien etter Forurensningsloven. Miljøforum 24. sept. 2013, Randi W. Kortegaard

Energistyring av industrien etter Forurensningsloven. Miljøforum 24. sept. 2013, Randi W. Kortegaard Energistyring av industrien etter Forurensningsloven Miljøforum 24. sept. 2013, Randi W. Kortegaard Innhold Hvorfor velge energiledelse Tillatelsens krav til energiledelse Energiledelse etter NS og BREF

Detaljer

Miljørapport - Teko print & kopi AS

Miljørapport - Teko print & kopi AS Miljørapport - Teko print & kopi AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 9 6,25 Millioner kr 4,14

Detaljer

PRODUKTGUIDE FOR SKRIVERE OG MULTIFUNKSJONER

PRODUKTGUIDE FOR SKRIVERE OG MULTIFUNKSJONER PRODUKTGUIDE FOR SKRIVERE OG MULTIFUNKSJONER DEN OPTIMALE LØSNINGEN FOR ALLE KUNDER. Hver enkelt kundes dokumenthåndtering er unik og har forskjellige utfordringer. KYOCERA Document Solutions har som mål

Detaljer

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der OM Å FINNE DEN RETTE PERSONEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er både tid- og kostnadskrevende å finne dyktige

Detaljer

Hvorfor klarer dine konkurrenter omstillingen men ikke du? 25. 26. september

Hvorfor klarer dine konkurrenter omstillingen men ikke du? 25. 26. september Hvorfor klarer dine konkurrenter omstillingen men ikke du? 25. 26. september Strever du for å gjøremer med mindre? Møt utfordringen med fokus på å gjøre mer med mindre ressurser. Hva betyr mest, planet

Detaljer