(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "(12) Oversettelse av europeisk patentskrift"

Transkript

1 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B63B 1/04 ( ) B63B 3/44 ( ) B63B 39/00 ( ) B63B 39/06 ( ) Patentstyret (21) Oversettelse publisert (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets publisering av det meddelte patentet (86) Europeisk søknadsnr (86) Europeisk innleveringsdag (87) Den europeiske søknadens Publiseringsdato (30) Prioritet , US, (84) Utpekte stater AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO SE SI SK SM TR (73) Innehaver Technip France, 6-8, Allée de l'arche Faubourg de l'arche ZAC Danton, Courbevoie, Frankrike (72) Oppfinner LUO, Michael Y.H., c/o TECHNIP France6-8 allée l'arche Faubourg de l'arche - ZAC Danton, F Courbevoie, Frankrike MOHR, Harvey O., c/o Technip France,6-8 allee l'arche Faubourg de l'arche - ZAC Danton, F Courbevoie, Frankrike ZHANG, Lixin, c/o Technip France,6-8 allee l'arche Faubourg de l'arche - ZAC Danton, F Courbevoie, Frankrike LAMBRAKOS, Kostas Filoktitis, c/o Technip France,6-8 allee l'arche Faubourg de l'arche - ZAC Danton, F Courbevoie, Frankrike (74) Fullmektig Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 04 OSLO, Norge (4) Benevnelse Sparskrog-mageplateutforming og installasjonsfremgangsmåte (6) Anførte publikasjoner US-B

2 1 SPARSKROG-MAGEPLATEUTFORMING OG INSTALLASJONSFREMGANGSMÅTE BAKGRUNN FOR OPPFINNELSEN Oppfinnelsene omtalt og beskrevet heri angår generelt olje- og gassboring og produksjonsutstyr; og mer nøyaktig angår den en forbedret utforming og installasjonsfremgangsmåte for mageplater (plater som vrir seg rundt sylinderen) som er nyttig for å stabilisere flytende, dypvanns offshore olje- og gassboring og produksjonsplattformer Beskrivelse av relatert teknikk. Offshore olje- og gassboring og produksjonsoperasjoner kan innbefatte foranstaltningen av et fartøy, eller plattform, noen ganger kalt en rigg, på hvilken boring, produksjon og lagerutstyr, sammen med boligkvarterer til personell som bemanner plattformer, hvis noen, kan være montert. Generelt faller offshore-plattformer inn i én av to klasser, som er "fast" og "flytende" plattformer. Faste plattformer omfatter ofte et utstyrsdekk opplagret ved ben som kan hvile direkte eller indirekte på sjøbunnen. idet de er relativt stabile, er de typisk begrenset til relativt grunne vanndyp, dvs. dybder på omkring 00 fot (omtrent 12 m) og mindre. Imidlertid er i det minste én såkalt "compliant piled tower" (CPT) plattform, som er referert til som "Baldpate" tårnet, påstås å operere på en dybde på 1648 fot (omtrent 00 m). Flytende plattformer er typisk anvendt på vanndybder på omkring 00 fot (omkring 12 m) og større, og kan holdes i posisjon over brønnstedet ved, som eksempler, forankringsliner forankret i sjøbunnen, motoriserte thrustere lokalisert på sidene av plattformer eller begge. Selv om flytende plattformer kan være mer komplekse og operere på grunn av deres bevegelse i samsvar med miljøforhold, slik som vind og vannbevegelse, er de generelt i stand til å operere i vesentlig større vanndybder enn faste plattformer er. Flytende plattformer kan også være mer mobile, og således, lettere å flytte til andre brønnsteder. Det er mange forskjellige typer av kjente flytende plattformer, slik som for eksempel såkalte "boreskip", strekkstagplattformer (TLP), halvt neddykkbare, og sparplattformer. Sparplattformer omfatter for eksempel lange, slanke, oppdriftsskrog som gir disse utseende av en søyle, eller spar, når de flyter i en vertikal, opererende posisjon, i hvilken et øvre parti strekker seg over vannlinjen og et nedre parti er neddykket under denne. På grunn av deres relativt slanke, langstrakte form, har de relativt større dypgang, og således har de vesentlig bedre hiv-egenskaper, for eksempel mye lengre egenperioder i hiv, enn andre typer av plattformer. Følgelig har sparplattformer blitt ansett av enkelte som en relativt heldig plattformutforming i løpet av de siste

3 årene. Eksempler på spartype flytende plattformer benyttet for olje- og gassutvinning, boring, produksjon, lagring og gassbrenningsoperasjoner kan finnes i patentlitteraturen i for eksempel US-patent til Gaber; US-patent til Cople; US-patent ; til Horton; US-patent til Horton; US-patent til Berthet mfl.; US-patent til Gjerde mfl.; US-patent 3892 til Monnereau mfl.; og US-patent til Busking. US , som anses for å være den nærmestliggende kjente teknikk, omtaler alle trekkene i innledningen til krav 1. Til tross for deres relative suksess, innbefatter spartype plattformer noen aspekter som behøver forbedring. For eksempel, på grunn av deres langstrakte, slanke form, kan de være relativt mer komplekse å styre under offshore operasjoner og noen forhold enn andre typer av plattformer med hensyn til for eksempel kontroll over deres trimming av stabilitet. Spesielt, på grunn av deres langstrakte, slanke form, kan sparplattformer være spesielt mottakelige for virvelstrøm-induserte vibrasjoner (VIV), som kan komme fra sterke vannstrømninger som virker på skroget til plattformen. Foranstaltningen av apparat på de langstrakte skrog for virvelstrømbrytning, eller styrt virvelstrøm-avløsning kan redusere eller eliminere dette problem. For eksempel beskriver US-patent og , til Brown mfl., et "system for reducing hydrodynamic drag and VIV" for fluid-neddykkede skrog. US-patent , til Richter mfl., beskriver et "precast, modular spar system having a cylindrical open-ended spar". Slike tidligere kjente spiralplater kan typisk omfatter meget tunge, spiralformede, kantopplagrede plater som må være festet, for eksempel ved sveising, til skroget, idet det fabrikeres, slik som i en tørrdokk. Dessuten kan spar kreve mageplater. Når en spar har blitt bygd på et fremstillingsverft kan tre muligheter typisk anvendes for å bringe sparen til offshore-stedet. Den første mulighet kan innbefatte tauing av sparen på overflaten av vannet, slik som med tauebåter, for en "båttaue"-transport. I dette tilfellet kan mageplatene være installert rundt skroget hvis dypgangen av skroget pluss platepanelets bredde ikke overskrider verftet og skipskanal-vanndybden, normalt 4 fot (14 m). Imidlertid kan noen ganger dypgangen i verftet og/eller skipskanalen være lav, som kan gjøre det vanskelig eller umulig å ha de fullstendig forlengede plater rundt skroget. Den andre mulighet kan innbefatte tauing av sparen på et tungløft-fartøy ("HLV") for en "tørrtaue"-transport. I dette scenarioet er det ikke mulig å installere alle platene rundt skroget for eksempel fordi skroget må holdes på dekket av lekteren ved et sett av støtter. Generelt må således platene være installert rundt et parti av skroget, men ikke på delen av skroget som er holdt av støttene. Når lekteren ankommer ved installasjonsstedet, kan den installeres og sparen kan tillates å flytes på overflaten av vannet. Sparen kan stilles

4 3 1 opp på høykant fra den horisontale posisjon til en vertikal posisjon, hvori resten av platene tilslutt kan installeres på skroget. Den tredje mulighet kan være en kombinasjon av de første to muligheter. Først er sparskroget tørrtransportert ved å benytte en HLV fra et fjernt fabrikasjonsverft til et nært fabrikasjonsverft. Etter avfløting i en dypvannsdam, vil den endelige utrustning kompletteres i et nært fabrikasjonsverft. Den endelige utrustning kan innbefatte fjerning av tørrtauetransportstøtter og hjelpemidler, installasjon av gjenværende våttaue-hjelpemidler og lettvekts inspeksjon av skroget. Skroget vil våttaues til offshore-stedet. For et skrog med liten diameter, kan mageplatene installeres på kaisiden av verftet ved å rotere sparskroget. Imidlertid for et skrog med stor diameter, må mageplaten måtte installeres offshore på grunn av den begrensede vanndybde i for eksempel skipskanalen. Oppfinnelsene omtalt og beskrevet heri er rettet mot et forbedret system og fremgangsmåte for å utforme og installere en mageplate for en spar med et skrog med stor diameter KORT SAMMENFATNING AV OPPFINNELSEN Et sparskrog for et flytende fartøy kan innbefatte en hard tank med en ytre overflate, som kan innbefatte en mageparti, en fast plate og en foldet plate konfigurert for selektivt å foldes mot en ytre overflate av tanken. Platene kan være koblet til ethvert parti av sparskroget, slik som den ytre overflate av den harde tanken. Foldeplaten kan ha én eller flere platepaneler, som kan være koblet, slik som for rotasjon, til én eller flere partier av sparskroget, for eksempel til en mageside. Foldeplaten kan ha én eller flere foldede eller ikke-foldede posisjoner og kan innbefatte konstruksjon for å låse platene i én eller flere posisjoner. Foldeplaten kan innbefatte én eller flere platepaneler eller bærerammer, én av hvilke kan, hvis nødvendig ikke være konfigurerrt for å kobles, slik som roterbar, til siden av sparskroget. I andre utførelser kan én eller flere bærerammer være koblet til siden av sparskroget og platepanelene roterbart koblet til bærerammene som kollektivt danner en plateoverflate når platepanelene er utfoldet. Panelene og/eller rammene kan ha én eller flere foldede eller utfoldede posisjoner og bærerammen kan, men behøver ikke, være konfigurert for å bære platepanelet, direkte eller på annen måte, når rammen og/eller panelet er i én eller flere respektive utfolede posisjoner. En fremgangsmåte for å benytte mageplater på et sparskrog for et flytende fartøy kan innbefatte å tilveiebringe en flytende spar med en hard tank og en mageside, transportering av sparen til en dypvannsdam, rotering av sparen slik at magesiden er i en første bearbeidet posisjon, som kan være enhver posisjon, og kobling av i det minste en

5 4 1 foldeplate til magesiden av sparen. Fremgangsmåten kan videre innbefatte festing av platen i en foldet posisjon, slik som for transport eller tauing, og rotering av sparen til en andre posisjon, slik som for våttaue-transport. Den foldede mageplate kan innbefatte én eller flere rammer og/eller paneler, som kan være tilpasset eller fjernet før transport eller endelig posisjonering. Fremgangsmåten kan innbefatte utfolding av én eller flere komponenter av platen og kobling av disse komponenter i posisjon for operasjoner, fast eller på annen måte. Én eller flere paneler eller rammer kan støtte hverandre når de er i den foldede eller utfoldede posisjon. En fremgangsmåte for å benytte et sparskrog for offshore olje- og gassoperasjoner kan innbefatte å tilveiebringe et sparskrog med en mageplate, hvor i det minste et parti av mageplaten har foldede og utfoldede posisjoner, festing av platen i den foldede posisjon, posisjonering av sparskroget offshore i en transportposisjon, oppstilling av sparskroget på høykant, utfolding av platen, festing av platen i en utfoldet posisjon og posisjonering av sparskroget i den installerte posisjon. Utfolding av platen kan innbefatte utfolding av én eller flere bærerammer og/eller platepaneler KORT BESKRIVELSE AV FLERE SNITT I TEGNINGENE Figur 1 illustrerer et enderiss av én eller flere utførelser av en spar i en dypvannsdam og som benytter visse aspekter av den foreliggende oppfinnelse. Figur 2 illustrerer et enderiss av én eller flere utførelser av en spar i en arbeidsposisjon i en dypvannsdam og bruk av disse aspekter til de foreliggende oppfinnelser. Figur 3 illustrerer et enderiss av én av mange utførelser av en spar med foldede mageplater og som benytter visse aspekter til de foreliggende oppfinnelser. Figur 4 illustrerer et enderiss av én av mange utførelser av en spar med foldede mageplater i en taueposisjon og som benytter visse aspekter til de foreliggende oppfinnelser. Figur illustrerer én av mange utførelser av en spar på høykant med foldede mageplater og som benytter visse aspekter til de foreliggende oppfinnelser. Figur 6 illustrerer én av mange utførelser av en spar med utfoldede platebærerammer og som benytter visse aspekter til de foreliggende oppfinnelser. Figur 7 illustrerer én av mange utførelser av en spar med utfoldede platepaneler og som benytter visse aspekter av de foreliggende oppfinnelser. Figur 8A illustrerer én av mange utførelser av en spar med utfoldede mageplater og som benytter visse aspekter av de foreliggende oppfinnelser. Figur 8B illustrerer et forstørret riss av utførelser vist i fig 8A og som benytter visse aspekter av de foreliggende oppfinnelser.

6 Figur 8C illustrerer et enderiss av utførelsen vist i fig. 8A-8B og som benytter visse aspekter av de foreliggende oppfinnelser. Figur 9A illustrerer utførelsen vist i fig. 8A-8C med platepanelene foldet og som benytter visse aspekter av de foreliggende oppfinnelser. Figur 9B illustrerer et enderiss av utførelsen vist i fig. 9A med platepanelene foldet og som benytter visse aspekter av de foreliggende oppfinnelser. Figur 9C illustrerer et forstørret riss av utførelsen vist i fig. 9A-9B ved et grensesnitt mellom platepanelene med platepanelene som er opplagret ved hengsler i en foldet posisjon og som benytter visse aspekter av de foreliggende oppfinnelser. Figur A illustrerer én av mange utførelser av en hengsel i en foldet posisjon benyttet med et foldet platepanel og som benytter visse aspekter av de foreliggende oppfinnelser. Figur B illustrerer hengselutførelsen vist i fig. A i en utfoldet posisjon benyttet med det foldede platepanel og som benytter visse aspekter av de foreliggende oppfinnelser. Figur C illustrerer en annen av mange utførelser av en hengsel i en utfoldet posisjon benyttet med et foldeplatepanel og som benytter visse aspekter av de foreliggende oppfinnelser. Figur 11A illustrerer én av mange utførelser av en kobler benyttet for å koble tilstøtende foldeplatepaneler ved et grensesnitt mellom panelene og som benytter visse aspekter av de foreliggende oppfinnelser. Figur 11B illustrerer et forstørret riss av koblerutførelsen vist i fig. 11A i en ikke-koblet tilstand og som benytter visse aspekter av de foreliggende oppfinnelser. Figur 12 illustrerer én av mange utførelser av en spar i en installert posisjon og som benytter visse aspekter av de foreliggende oppfinnelser DETALJERT BESKRIVELSE Figurene beskrevet ovenfor og den skrevne beskrivelse av spesifikke konstruksjoner og funksjoner under er ikke presentert for å begrense omfanget av hva søkeren har oppfunnet eller omfanget av de vedføyde kravene. Isteden er figurene og den beskrevne beskrivelse fremskaffet for å lære enhver faglært person innen området å gjøre bruk av oppfinnelsene for hvilke patentbeskyttelse er søkt. De som er faglært innen området vil forstå at ikke alle elementer for en kommersiell utførelse av oppfinnelsen er beskrevet eller vist for klarhets skyld og med forståelse. Personer som er faglært på området vil også forstå at utviklingen av en virkelig kommersiell utførelse som innbefatter et spekter av de foreliggende oppfinnelse vil kreve mange implementasjonsspesifikke avgjørelser for oppnå utviklerens endelige mål for den kommersielle

7 utførelse. Slike implementasjonsspesifikke avgjørelser kan innbefatte, og skal ikke begrenses til, overensstemmelse med systemrelaterte, forretningsrelaterte, styrelsesrelatert og andre begrensninger, som kan variere ved spesifikk implementasjon, lokalisering og fra tid til tid. Idet en utvikler anstrengelse kan være kompleks og tidkrevende på en absolutt måte vil slike anstrengelser ikke desto mindre være et rutineforetakende for de som er faglært på området og som har fordelen av denne beskrivelse. Det skal forstås at oppfinnelsene omtalt og beskrevet heri er mottakelig for mange og forskjellige modifikasjoner og alternative former. Tilslutt er bruken av en entallsbetegnelse, slik som, men ikke begrenset til, "en" ikke ment som begrensning av antallet av gjenstander. Også er bruken av relasjonsbetegnelser, slik som, men ikke begrenset til, "topp", "bunn", "venstre", "høyre", "øvre", "nedre", "ned", "opp", "side" og lignende benyttet i den skrevne beskrivelse for klarhets skyld i spesifikk referanse til figurene og er ikke ment å begrense omfanget av oppfinnelsen eller de vedføyde kravene. Søkerne har oppfunnet et mageplatesystem, utforming og installasjonsfremgangsmåte for en spar med et sparskrog med stor diameter. Sparskroget uten mageplaten kan taues, for eksempel tørrtaues på et tungløft-fartøy (HLV), fra et fabrikasjonsverft til et avflytningssted. Sparskroget kan være lastet av ved avlastningsstedet for eksempel inn i en dypvannsfylt dam eller tank (slik som en 77 fot (23 m) dyp vanndam i Kiewit Offshore Services verft, Texas, USA) for preparering eller utrustning av sparskroget for operasjoner. Skroget kan rulles omkring sin langsgående akse for eksempel 180 med sin bare mageside oppover i dammen, for å tillate adkomst til et parti av skroget hvor en plate kan kobles dertil. En mageplate, slik som en foldbar plate, kan være installert på magesiden i kaisiden. Sparskroget kan rulles tilbake mot eller til sin opprinnelige posisjon med platen og magesiden mot sjøbunnen eller annen bunn av dypvannsdammen og tauet til et annet sted, slik som sitt permanente sted for operasjoner. Tauingen kan gå igjennom en grunnvann-dybdesone, slik som for eksempel en 4 fot (14 m) dyp kanal. Når sparen ankommer ved et sted for operasjoner, kan den stilles opp på høykant. Platepanelene kan være utfoldet og festet på plass, slik som ved installering av festeanordninger for å låse platepanelene til en utfoldet posisjon. Én eller flere bærerammer kan benyttes for å bære platepanelene, og i noen utførelser kan bærerammene også foldes. Oppfinnelsene omtalt og beskrevet heri kan være fordelaktig på mange forskjellige måter, som det vil forstås av én som er normalt faglært på området og som har fordelen av den foreliggende omtale. For eksempel kan systemene og fremgangsmåtene beskrevet heri redusere tiden og kostnadene forbundet med installasjonen og bruken av mageplater på sparskrog. Som andre eksempler kan

8 installering av de foldbare platepaneler på kaisiden redusere eller eliminere offshoreklinking (eng. SWAG), slamming (eng. groating), eller andre trinn og tiden og kostnaden forbundet med dette. En annen av mange fordeler med den foreliggende oppfinnelse kan innbefatte forbedring av dimensjonsstyring forbundet med plater eller sparskrog. For eksempel i, i det minst én utførelse, kan de foreliggende oppfinnelser tillate at de utfoldede bærerammer og/eller foldede bærepaneler kan utfoldes på verftet, slik som for å utføre én eller flere systemintegrasjonstester (SIT). Når støtterammene er formet eller utstyrt for, for eksempel, platepanelene, som kan innbefatte installering av festeanordninger, slik som bolter og muttere, på bærerammen, kan platestøttene og panelene være foldet og temporært koblet til skroget, slik som med temporær sjøfastgjøring. Dette kan for eksempel sørge for at platepanelene kan hurtig og nøyaktig installeres på platestøtterammen under offshore operasjon, som kan hjelpe til med å sikre sikkerhet og effektivitet. Som et annet eksempel kan de foreliggende oppfinnelser eliminere behovet for et løftefartøy for platepanel-installasjon ved stedet for operasjoner, slik som det permanente riggstedet, som kan betydelig redusere operasjonskostnader. Det er også overveid at et fjernstyrt fartøy (ROV) kan benyttes for å installere festeanordninger og/eller holdere, slik som muttere på boltene til bærerammen, for å utfolde platene, eller for å ferdigstille andre oppgaver påkrevd av de foreliggende oppfinnelser, som vil ytterligere beskrives heri. Figur 1 illustrerer én av mange utførelser av en spar 0 i en dypvannsdam 2 og utnyttelse av visse aspekter av de foreliggende oppfinnelser. Spar 0 kan innbefatte et skrog 4, slik som en hard tank. Skrog 4 kan være laget fra ethvert materiale påkrevd for en spesiell anvendelse og kan fortrinnsvis være formet fra stål. Spar 0 kan videre innbefatte plater 6 på skrog 4 for virvelstrømbryting. Plate 6 kan innbefatte et antall av seksjoner og ethvert antall av komponenter, som videre vil beskrives nedenfor. Plate 6 kan fortrinnsvis være formet fra stål, men kan være laget fra ethvert materiale i henhold til en spesiell anvendelse. Plate 6 kan kobles til skrog 4 på enhver måte, slik som for eksempel ved sveising, bolter, hengsler eller andre koblere, separat eller i kombinasjon, som vil forstås at en med normal fagkunnskap på området. Plate 6 kan også være festet i en posisjon, som kan være enhver posisjon og på enhver lokalisering i skrog 4, eller plate 6 kan være dynamisk, slik som foldbar, bevegbar eller på annen måte. I i det minste en utførelse, som er en av mange, kan plate 6, men behøver ikke, være koblet langs den langsgående utsideoverflate av skroget 4, slik som på en spiralmåte. Én eller flere partier av plate 6 kan være koblet for eksempel på en fast måte til skroget 4 ved én eller flere lokaliseringer påkrevet ved en spesiell anvendelse. For eksempel

9 viser utførelsene i fig. 1 plate 6 koblet langs visse partier av utsideoverflaten til skroget 4, hvori plate 6 er fraværende fra visse andre partier av skroget 4, slik som magesiden 8 til spar 0. Som benyttet heri viser mageside 8 til området av skrog 4 som kan vende mot grunnen under konstruksjon eller transport. Imidlertid, når spar 0 når sin lokalisering for operasjoner, som kan, men behøver ikke være, dens endelige arbeidslokalisering, kan mageside 8 også kreve at plate 6 er koblet dertil i henhold til en spesiell anvendelse. Idet plate 6 kan være koblet til magesiden 8 til spar 0 i prepareringsposisjonen vist i fig. 1, kan tiden og kostnaden for undervannsfabrikasjon unngås av en som har fordelen av denne omtale. Kostnadene forbundet med fabrikasjon på sjøen, slik som, for eksempel ved eller nær lokalisering av operasjoner for en spesiell utførelse, kan også være redusert eller eliminert, som vil beskrives ytterligere nedenfor. Figur 2 illustrerer én av mange utførelser av spar 0 i en arbeidsposisjon på en dypvannsdam 2 og som benytter visse aspekter av den foreliggende oppfinnelse. Spar 0 kan være rotert, slik som under flyting i dypvannsdam 2, inn i én eller flere arbeidsposisjoner, slik som posisjonen vist i fig. 2. For eksempel kan spar 0 roteres slik at mageside 8 er over vannlinjen 1, som kan tillate adkomst til mageside 8, slik som for kobling av plate 6 dertil eller på annen måte spar 0 for transport eller operasjoner i henhold til en spesiell anvendelse. Figur 3 illustrerer én av mange utførelser av en spar 0 med foldede mageplater og som benytter visse aspekter av de foreliggende oppfinnelser. Som beskrevet ovenfor kan spar 0 roteres i tank 2 for å tillate adkomst til magesiden 8 for arbeide eller konstruksjonen derpå. Som vist i fig. 3, kan blant annet plate 6 og foldeplate 302 være koblet til skrog 4 idet spar 0 er i en arbeidsposisjon. Idet arbeidsposisjonen er vist i fig. 2 og 3 for å inkludere mageparti som vender vesentlig rett opp, kan arbeidsposisjonen være veltet eller skråstilt i enhver retning i henhold til en spesiell anvendelse. Figuren til høyre i fig. 3 viser plate 6, som er vist for å være, men behøver ikke å være, fast plate, så vel som foldeplate 302. Foldeplate 302 kan innbefatte ethvert antall av komponenter som er nødvendig for en spesiell anvendelse og kan innbefatte én eller flere paneler 304 og én eller flere støtterammer 306. I i det minste én utførelse kan de foreliggende oppfinnelser tillate både de foldede bærerammer 306 og de foldede platepaneler 302 å være utfoldet i dypvannsdammen, slik som for å utføre SIT-er. Når bærerammene 306 er montert eller utstyrt for platepanelene 302, som kan innbefatte installering av bolter på bærerammen, kan platestøttene og panelene for eksempel være foldet til og bundet til den harde tanken med temporær sjøfastgjøring (sikring).

10 Figur 4 illustrerer en av mange utførelser av en spar 0 med foldede mageplater 302 i en taueposisjon og som benytter visse aspekter av de foreliggende oppfinnelser. Når foldeplater 302 er koblet til for eksempel spar 0, kan spar 0 roteres til en transport eller taueposisjon, slik som posisjonen vist i fig. 4. Alternativt kan foldeplater 302, eller én eller flere komponenter av denne, tilpasses til spar 0 i arbeidsposisjon og fjernes før transport, for således å installeres på nytt når spar 0 når sin endelige eller operasjonslokalisering. Foldeplater 302 kan ha ethvert antall av foldede eller ikke-foldede posisjoner krevd av en spesiell anvendelse, og kan fortrinnsvis innbefatte en foldet posisjon for tauing. For eksempel kan foldeplate 302 være temporært koblet i en foldeposisjon i forhold til den faste plate 6 eller den ytre overflate av skrog 4 slik at spar 0 kan taues for eksempel gjennom en relativt grunn dypgang 402, slik som en dypgang 402 med en gulv 404 som den festede plate 6 vist slepes mot hvis spar 0 ble tauet i en posisjon annet enn magesiden 8 ned. På denne måten kan foldeplate 302 forbli i én av mange foldeposisjoner ut gjennom transport, som kan redusere eller eliminere tiden og kostnadene for tørrtauing, slik som å benytte en HLV. Figur illustrerer én av mange utførelser av en spar 0 som er anordnet på høykant og som har foldede mageplater 302 som benytter visse aspekter av de foreliggende oppfinnelser. Når spar 0 har blitt transportert eller tauet til en spesiell lokalisering, slik som lokaliseringen for operasjoner påkrevd av en spesiell anvendelse, kan spar 0 stilles på høykant, eller vendes slik at dens langsgående akse er perpendikulær, etter vesentlig perpendikulær, til vannlinje 1. Idet foldeplate 302 er vist i fig. til å forbli under vann når spar 0 er anordnet på høykant, behøver ikke foldeplate 302 å være det. Foldeplate 302 kan være over vann, fullstendig eller delvis, og kan være koblet ved én eller flere lokaliseringer langs lengden av skroget 4. Figur 6 illustrerer én av mange utførelser av spar 0 med utfoldede platebærerammer 306 som benytter visse aspekter av de foreliggende oppfinnelser. Figur 7 illustrerer én av mange utførelser av et sparskrog med utfoldede platepaneler og som benytter visse aspekter av de foreliggende oppfinnelser. Figurer 6 og 7 vil beskrives i forbindelse med hverandre. Når for eksempel spar 0 er anordnet i høykantposisjonen, kan foldeplate 302 være utfoldet og koblet til en arbeidsposisjon for operasjoner, som påkrevd av en spesiell anvendelse. For eksempel kan én eller flere platepaneler 304 og/eller støtterammer 306 være utfoldet, slik som med hengsler, og kan innbefatte sveising, bolter, muttere, eller andre koblingsanordninger og fremgangsmåter som vil forstås av én som er normalt faglært på området. Utfoldingen og koblingen kan skje på enhver måte og i enhver sekvens påkrevd av en spesiell anvendelse, innbefattende samtidig. For eksempel kan bærerammer 306, men behøver ikke,

11 være utfoldet først, etterfulgt av platepaneler 304. Paneler 304 kan, men behøver ikke, være koblet til rammer 306, skrog 4, eller andre komponenter til spar 0, separat eller i kombinasjon. Én eller flere paneler 304 eller rammer 306 kan også være koblet til den faste plate 6, separat eller i kombinasjon med andre komponenter. Ethvert antall av paneler 304 eller rammer 306 kan være koblet til spar 0, innbefattende én stor ramme 306 eller ett stort panel 304. I andre utførelser kan hvert panel 304 eller ramme 306 være separat, eller formet separat og koblet sammen, som påkrevd ved en spesiell anvendelse. Foldeplate 302 kan være koblet i enhver utfoldet posisjon og, idet koblingen kan skje mens spar 0 er i den vertikale eller høykant-posisjonen, behøver det ikke, og kan skje mens spar 0 er i taue- eller horisontal-posisjonen (se f.eks. fig. 4). Utfoldingen, posisjoneringen, eller koblingen av plate 302 kan også utføres på enhver måte påkrevd ved en spesiell anvendelse, slik som for eksempel for hånd, dykkere eller, som et annet eksempel, ved ROV-er. Figur 8A illustrerer én av mange utførelser av en spar med utfoldede mageplater og som benytter visse aspekter av de foreliggende oppfinnelser. Figur 8B illustrerer et forstørret riss av utførelsen vist i fig. 8A og som benytter visse aspekter av de foreliggende oppfinnelser. Figur 8C illustrerer et enderiss av utførelsen vist i fig. 8A-8B og som benytter visse aspekter av de foreliggende oppfinnelser. Figurene vil beskrives i forbindelse med hverandre. Sparen 0 kan ha en plate 6 som er relativt fast i posisjon og en foldeplate 302 som typisk vil anbringes på magesiden 8 beskrevet ovenfor. Generelt innbefatter foldeplate 302 én eller flere foldepaneler 304 som er hengselkoblet til én eller flere faste rammer 306. Den ene eller flere rammer 306 er generelt fast koblet til skroget 4, og foldepanelene kan foldes og utfoldes i forhold til rammene. I denne utførelse kan rammene 306 danne en fast plateoverflate som i forbindelse med platepanelene utplassert i en utfoldet posisjon kollektivt danner en kombinert plateoverflate langs skroget 4. Idet den illustrerte utførelse viser to foldepaneler med to faste rammer, kan antallet av foldepaneler variere fra én til mange og illustrasjonen er kun eksemplifiserende. Mer nøyaktig innbefatter foldeplaten 302 et første panel 304a koblet til en første ramme 306A, og et andre panel 304B koblet til en andre ramme 306B. Rammene 306A, 306B kan være fast koblet til skroget 4. Panelet 304A, 304B kan kollektivt refereres til som panel 304 heri, og rammer 306A, 306B kan kollektivt tidligere refereres til som ramme 306. Som det vil beskrives nedenfor i mer detalj, kan panelet 304A folde i en retning og panelet 304B kan folde i en annen, slik som motsatt retning. For eksempel kan panelet 304A folde oppover i orienteringen vist i fig. 8A og panelet 304B kan folde nedover i orienteringen vist i fig. 8A. For å tillate foldingen, kan én eller flere hengsler 308A-308D (kollektivt referert til som hengsler

12 ) benyttes. I illustrasjonen kan hengselen 308A og hengselen 308B roterbart koble panelet 304A til rammen 306A. Likeledes kan hengselen 308C (vist under i fig. 9A, men skjult i riss i fig. 8B) og hengselen 308D roterbart koble panelet 304B til rammen 306B. Når panelene er i en utfoldet utplassert tilstand for å fungere som en plateoverflate, kan panelene være koblet sammen ved en grenseflate 3 gjennom én eller flere koblere 316A, 316B (kollektivt referert til som kobler 316), som detaljert nedenfor. Figur 9A illustrerer et forstørret riss av utførelsen vist i fig. 8A-8C med platepanelene foldet og som benytter visse aspekter av de foreliggende oppfinnelser. Figur 9B illustrerer et enderiss av utførelser vist i fig. 9A med platepanelene foldet og som benytter visse aspekter av de foreliggende oppfinnelser. Figur 9C illustrerer et forstørret riss av utførelsen vist i fig. 9A ved en grenseflate mellom platepanelene med platepanelene som er opplagret ved hjelp av hengsler i en foldet posisjon og som benytter visse aspekter av de foreliggende oppfinnelser. Figurene vil beskrives i forbindelse med hverandre. Som beskrevet ovenfor kan panelet 304A roteres til en foldet posisjon, slik som oppover i forhold til orienteringen av sammenstillingen illustrert i fig. 9A. Likeledes kan panelet 304B være rotert nedover i orienteringen vist i fig. 9A. Hengslene 308A, 308B kan roterbart støtte panelet 304A til rammen 306A. Likeledes kan hengslene 308C, 308D roterbart støtte panelet 304B til rammen 306B. Idet panelene er vist rotert i motsatte retninger, skal det forstås at i andre utførelser, kan panelene roteres i den samme retning, underpaneler til slike paneler kan roteres i forskjellige retninger, og andre arrangementer slik at panelene kan roteres for å redusere plateprofilet på skroget som beskrevet ovenfor og ytterligere illustrert i fig. 9B. Figur A illustrerer én av mange utførelser av et hengsel i en foldet posisjon benyttet med et foldeplatepanel og som benytter visse aspekter av de foreliggende oppfinnelser. Figur B illustrerer hengselutførelsen vist i fig. A i en utfoldet posisjon benyttet med foldeplatepanelet og som benytter visse aspekter av de foreliggende oppfinnelser. Figurene vil beskrives i forbindelse med hverandre. Hengselet 308A er illustrativt for en av mange utførelser som kan benyttes for roterbart å koble panelet 304A til rammen 306A. Hengslene 308B-308D kan, men behøver ikke, være likeledes konstruert. Hengselet 308A innbefatter et første parti 318 som er fast koblet til rammen 306A. Hengselet innbefatter videre et andre parti 320 som er fast koblet til panelet 304A. Det andre partiet 320 er roterbart koblet med det første parti 318 ved dreiebolten 322 og kan rotere omkring dreiebolten 322 i forhold til den første posisjon 318. Når panelet 304A er i en foldet posisjon som illustrert i fig. A, kan panelet være holdt i den foldede posisjon ved å holde det andre partiet 320 med en feste-

13 anordning 332 som kobler med det første partiet 318. Festeanordningen 332 kan være innført gjennom en åpning 334, vist i fig. B, slik at det andre partiet 320 er låst i en foldet posisjon i forhold til det første partiet 318. En mottaker 336 kan også benyttes for å hjelpe festeanordning 332 til å opprettholde den foldede posisjon av panelet 304A. For å utplassere panelet 304A til en utfoldet posisjon, kan festeanordningen 332 fjernes fra inngrepet av åpningen 334 til det andre partiet 320 for å tillate det andre partiet 320 å rotere omkring dreiebolten 322. En flateplate 324 er koblet til det første partiet 318 og en andre flateplate 326 er koblet til det andre partiet 320 av hengselet 308A. Flateplatene kan benyttes for å begrense rotasjon i en utfoldet tilstand som beskrevet nedenfor. Når panelet 304A er utfoldet til en utplassert posisjon, kan et par av flateplater 324, 326 kontakte hverandre for å hjelpe til med å begrense ytterligere rotasjon av panelet 304A. Hengselet 308A kan være låst i den utplasserte, utfoldede posisjon ved én eller flere festeanordninger 328. Festeanordningen 328 kan innføres fra det andre partiet 320 til det første partiet 318 til hengselet 308. En mottaker 330 kan benyttes for ytterligere å feste og tilveiebringe strukturell støtte for festeanordningen 328 for å oppta det første partiet 318. I i det minste én utførelse kan festeanordningen være gjenget slik at ved å vende festeanordningen 328, slik som med en ROV, kan festeanordningen 328 oppta en passende gjenget mottaker 330 for å låse det andre partiet 320 til det første partiet 318 til hengselet 308A og feste panelet 304A i den utfoldede posisjon. Figur illustrerer en annen av mange utførelser av et hengsel i en utfoldet posisjon benyttet med et foldeplatepanel og som benytter visse aspekter av de foreliggende oppfinnelser. Et første parti 318 til et hengsel 308 koblet til en ramme 306 og et andre parti 320 av hengselet er koblet til et panel 304. Det andre partiet 320 roterer omkring en dreiebolt 322 i forhold til det første parti 318. Flateplatene 324, 326 kan, men behøver ikke, være benyttet for å begrense en maksimumsbevegelse av hengselets første og andre partier når panelet 304 er i en utplassert, utfoldet posisjon. Hengselet 8 i fig. C innbefatter ikke komponenter for å låse hengselet i en åpen eller lukket posisjon svarende til de foldede eller utfoldede orienteringer av panelet 304. Denne hengselutforming kan benyttes alene eller i kombinasjon med andre hengselutforminger. I noen utførelser kan det være nyttig å ha slike hengsler ved forskjellige lokaliseringer mellom panelet 304 og den tilstøtende ramme 306 for å hjelpe til med å støtte komponentene idet hengslene samtidig benyttes slik som de som vist i fig. A-B for å hjelpe til med å sikre panelene i én eller flere posisjoner. Figur 11A illustrerer én av mange utførelser av en kobler benyttet for å koble tilstøtende foldeplatepaneler ved en grenseflate mellom panelene og som benytter

14 visse aspekter av de foreliggende oppfinnelser. Figur 11B illustrerer et forstørret riss av koblerutførelsen vist i fig. 11A i en frakoblet tilstand og som benytter visse aspekter av de foreliggende oppfinnelser. Figurene vil beskrives i forbindelse med hverandre. Når flere paneler er benyttet for foldeplaten 302, kan det være fordelaktig å koble panelene sammen ved deres grenseflate. I den viste illustrasjon, kan panelet 304A være koblet til panelet 304B når panelene er i en utplassert, utfoldet posisjon. Hengselet 308B er vist i fig. 8B som tilstøtende grenseflaten 3 mellom panelene 304A, 304B. I figurer 11A-11B er hengselet 308B vist i en utplassert, rotert posisjon for utfolding av panelet 304A. Likeledes er hengslene som kobler panelet 304B til rammen 306B (i fig. 11A under panelet 304B) også rotert for å tillate panelet 304B til å være i en utfoldet posisjon. Én eller flere koblere 316 kan benyttes for å koble panelene 304A, 304B sammen. For eksempel kan en første kobler 316A benyttes for å koble sammen et utvendig parti av panelene 304A, 304B som er i avstand fra skroget 4, og en andre kobler 316B kan benyttes for å koble sammen et innvendig parti av panelene som er nær skroget. Antallet av koblere kan variere fra én til mange og det illustrerte antall er kun eksemplifiserende. I fig. 11A er koblere vist koblet med panelene 304A og 304B som er koblet sammen. I fig. 11B er partiene av kobleren vist frakoblet, og derved er panelene 304A, 304B også frakoblet. Mer nøyaktig, som vist i fig. 11B, kan kobleren 316B innbefatte et første parti 340 som er koblet til panelet 304A og et andre parti 342 som er koblet til panelet 304B. En sperre 344 kan være roterbart koblet til det første partiet 340 omkring en dreiebolt 346 og kan være holdt i slik posisjon ved en festeanordning 348. Det andre partiet 342 til kobleren 316 virker som en mottaker og kan motta sperren 344, når sperren 344 er rotert mot det andre partiet 342. En festeanordning 30 kan være innført gjennom en åpning 32 formet i sperren 344, for å feste sperren med det andre partiet 342. Åpningen er illustrert i fig. 11B og en andre sperre er illustrert i fig. 11A. Figur 12 illustrerer én av mange utførelser av en spar 0 i en installert posisjon og som benytter visse aspekter av de foreliggende oppfinnelser. Når foldeplaten 302 er utfoldet og koblet som påkrevd ved en spesiell anvendelse, kan spar 0 posisjoneres for operasjoner, slik som for eksempel i den endelige eller operasjonsposisjonen vist i fig. 12. For eksempel kan forankringslinjer 802 være koblet til skrog 4 eller andre partier av spar 0, slik som for å forankre spar 0 til sjøbunnen. Som andre eksempler kan én eller flere dekk 804 eller kraner 806 være koblet til spar 0, separat eller i kombinasjon med ethvert annet bore- eller operasjonsutstyr påkrevd for en spesiell anvendelse. Idet konturen til foldeplate 302 er vist i fig. 12 til å passe den til fastplate 6 når plate 302 er i den utfoldede

15 posisjon, behøver den ikke, og kan ha enhver form eller kontur påkrevd for en spesiell anvendelse. Også idet plater 6, 302 er vist i fig. 12 til å være koblet i en spiralfasong omkring spar 0, behøver det ikke å være det, og kan ha enhver form eller fasong. Andre og ytterligere utførelser som benytter én eller flere aspekter av oppfinnelsene beskrevet ovenfor kan være overveid innen omfanget av kravene. For eksempel kan alle platene være foldeplate eller foldeplaten kan være foldet eller utfoldet automatisk, slik som ved stempler. Videre kan de forskjellige fremgangsmåter og utførelser av sparen være innbefattet i kombinasjon med hverandre for å produsere varianter av de omtalte fremgangsmåter og utførelser. Omtale av enkelte elementer kan innbefatte flere elementer og vise versa. Rekkefølgene for trinn kan skje i en varietet av sekvenser med mindre det ikke er spesiell annen begrensning. De forskjellige trinn beskrevet heri kan kombineres med andre trinn, interlineært med de angitte trinn, og/eller splittet i flere trinn. Likeledes har elementer blitt beskrevet funksjonsmessig og kan legemliggjøres som separate komponenter eller kan kombineres i komponenter med flere funksjoner. Oppfinnelsene har blitt beskrevet i sammenheng med foretrukne og andre utførelser og ikke hver utførelse av oppfinnelsen har blitt beskrevet. Åpenbare modifikasjoner og forandringer i de beskrevne utførelser er tilgjengelig for de som er normalt faglært på området. De omtalte utførelser er ikke ment å begrense eller innskrenke omfanget eller anvendbarheten av oppfinnelsen unnfanget av søkerne, men isteden, i overensstemmelse med patentlover, er søkerens intensjon å fullstendig beskytte alle slike modifikasjoner og forbedringer som faller innen omfanget av de følgende krav. 2

16 1 P A T E N T K R A V 1. Et sparskrog (4) for et flytende fartøy, omfattende: en hard tank med en ytre overflate, hvori den ytre overflate har et mageparti; en fast plate (6) koblet til et første parti av den ytre overflate av tanken; k a r a k t e r i s e r t v e d en foldeplate (302) koblet til et andre parti av den ytre overflate av tanken forskjellig fra det første parti, foldeplaten har én eller flere platepaneler (304) konfigurert for å være selektivt foldet mot den ytre overflate av tanken. 2. Sparskrog (4) ifølge krav 1, hvori det første partiet ikke innbefatter magepartiet og det andre partiet innbefatter magepartiet Sparskrog (4) ifølge krav 1, hvori den ene eller flere platepaneler (304) er roterbart koblet til det andre parti av den ytre overflate. 4. Sparskrog (4) ifølge krav 1, videre omfattende en låsestruktur tilpasset for å låse den ene eller flere platepaneler (304) i én eller flere foldede eller utfoldede posisjoner i forhold til den ytre overflate av tanken. 20. Sparskrog (4) ifølge krav 1, videre omfattende en bæreramme (306) konfigurert for å kobles til siden av sparen og med en utfoldet og i det minste én foldet posisjon og konfigurert for å støtte panelet (304) når rammen og panelet er i de utfoldede posisjoner Sparskrog (4) ifølge krav 1, videre omfattende en støtteramme (306) fast koblet til den ytre overflate og i det minste én av platepanelene roterbart koblet til bærerammen Sparskrog (4) ifølge krav 1, videre omfattende en støtteramme (306) fast koblet til den ytre overflate og som danner et parti av foldeplaten og i det minste én av platepanelene roterbart koblet til bærerammen, bærerammen og foldeplatepanelet danner en plateoverflate når foldeplatepanelet er utplassert i en utfoldet posisjon Sparskrog (4) ifølge krav 1, hvori foldeplaten (302) omfatter i det minste to fastkoblede bærerammer og i det minste to platepaneler roterbart koblet til bærerammene, og et første platepanel er utformet for å folde i en første retning langs den

17 16 ytre overflate av tanken og et andre platepanel er konfigurert for å folde i en andre retning forskjellig fra den første retning. 9. Sparskrog (4) ifølge krav 1, videre omfattende en kobler med et første parti festet til et første platepanel og et andre parti festet til et andre platepanel, kobleren er konfigurert for å koble de første og andre platepaneler sammen når panelene er i en utfoldet posisjon. 1. En fremgangsmåte for å benytte et sparskrog (4) for offshore olje og gassoperasjoner, omfattende: å tilveiebringe et sparskrog (4) med en mageplate, hvor i det minste et parti av mageplaten har i det minste én foldet og utfoldet posisjon; å feste platen i den foldede posisjonen; posisjonering av sparskroget (4) offshore i en transportposisjon; å stille sparskroget (4) på høykant; utfolding av platen; festing av platen i den utfoldede posisjon; og å posisjonere sparskroget (4) i den installerte posisjon Fremgangsmåten ifølge krav, videre omfattende installering av mageplaten på sparskroget (4), omfattende: å rotere sparskroget (4) slik at en mageside til sparskroget er i en første arbeidsposisjon; å koble i det minste en foldeplate (302) av mageplaten til magesiden av sparskroget Fremgangsmåte ifølge krav, videre omfattende å transportere sparskroget (4) til en arbeidsdam før rotering av sparen til den første arbeidsposisjon og hvori rotering av sparskroget (4) til en andre posisjon innbefatter rotering av sparskroget (4) til en posisjon for båttauing Fremgangsmåte ifølge krav, hvori mageplaten omfatter én eller flere platebærerammer (306) og én eller flere platepaneler (306) og videre omfattende: å tilpasse bærerammene og platepanelene til sparskroget (4); temporært å fjerne én eller flere av bærerammene eller panelene for transport til en lokalisering for operasjoner.

18 Fremgangsmåte ifølge krav, hvori festing av platen i den foldede posisjon omfatter: å folde et første platepanel (304) i en første retning langs den ytre overflate av tanken; å folde et andre platepanel (306) i en andre retning forskjellig fra den første retning. 1. Fremgangsmåte ifølge krav, videre omfattende kobling av et første platepanel (304) av mageplaten til et andre platepanel (306) av mageplaten ved en grenseflate mellom platepanelene når platepanelene er utfoldet.

19 18 NO/EP

20 19 NO/EP

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2311023 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G09F 17/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 237066 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E06C 1/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 11438 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 1/343 (06.01) B63B 29/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert.02.23 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2384729 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61G /12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2445326 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H05K 5/02 (2006.01) B43K 23/12 (2006.01) B43K 24/06 (2006.01) H01R 13/60 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 218466 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B67C 3/26 (06.01) B6D 47/ (06.01) B67C 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.02. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP22342 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22342 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2D 23/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2261144 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6G 21/00 (06.01) B6G 21/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.07.08 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231500 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B66F 9/00 (2006.01) B60P 1/02 (2006.01) B60P 3/022 (2006.01) B62B 3/065 (2006.01) B66D 1/00 (2006.01) B66F 9/06

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 270722 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F21V 23/02 (06.01) F21S 8/02 (06.01) F21V 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 242166 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06K 19/077 (06.01) G06K 19/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24012 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B2C 1/00 (2006.01) B2C 1/06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.12.22 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240726 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H0K 3/36 (2006.01) H0K 3/42 (2006.01) H0K 3/46 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.17 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2082973 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 81/34 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.06.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2184425 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. E05B 17/20 (2006.01) E05B 63/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.02.06 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 224294 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16K 31/44 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.10 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2491293 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17C 3/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.2 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2274977 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A01K 83/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2128505 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. F16L 9/12 (2006.01) F16L 3/14 (2006.01) F16L 11/127 (2006.01) F24F 13/02 (2006.01) H05F 3/02 (2006.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 213696 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 9/32 (2006.01) B23K 9/28 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.04.07 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2310614 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E21B 17/08 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2708433 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61B 1/02 (2006.01) B61B 12/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.12 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2096736 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02K 1/32 (2006.01) H02K 3/24 (2006.01) H02K 9/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.09.0

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 223094 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A43B 7/32 (06.01) A43B 7/12 (06.01) A43B 7/34 (06.01) A43B 13/12 (06.01) A43B 13/41 (06.01) B29D 3/14 (.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21181 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 2/00 (2006.01) F16L 33/26 (2006.01) H01P 1/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.10.28

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2310382 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/4412 (2006.01) A61P 35/00 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 403/12 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 217368 B2 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B42D / (06.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse publisert.04. (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2672278 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01R 1/067 (2006.01) G01R 1/04 (2006.01) G01R 19/1 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.04.20

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2477830 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60K 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 238426 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01S 1/68 (06.01) B63C 9/32 (06.01) F41B 13/00 (06.01) F41B 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2117944 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 21/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.09.0 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22619 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B21D 1/4 (2006.01) B21K 21/04 (2006.01) F42B /02 (2006.01) F42B /188 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2243894 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146022 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.11.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2264391 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F27D 3/1 (2006.01) C21B 7/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.11.18 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2178851 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 261/08 (2006.01) A61K 31/42 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 413/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2563678 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2563678 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B65D 6/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2015.01.19 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 19724 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B63H 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.12. (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2141 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B63B 7/08 (2006.01) B63B 21/00 (2006.01) B63B 21/0 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 08940 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 2/2 (06.01) A47G 19/34 (06.01) B6D 83/06 (06.01) G01F 11/26 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 88493 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 1/00 (06.01) H01L 23/34 (06.01) G06F 1/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.04.22 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2770 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2770 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 3/00 (06.01) C21D 6/00 (06.01) C21D 9/04 (06.01) C22C 38/00 (06.01) C22C 38/44 (06.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2613860 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B01D 15/18 (2006.01) C11B 3/10 (2006.01) C11C 1/00 (2006.01) C11C 1/08 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2317621 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.02.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2238877 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47J 31/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.11 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2097141 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A62B 35/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.08.19 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 222 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16F 1/376 (06.01) F16F 1/373 (06.01) F16F 1/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.02.18 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 211333 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B28B 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP28769 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 28769 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17D 1/18 (06.01) F16L 3/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.04. (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2012637 B1 NORGE (19) NO (1) Int Cl. A47K 13/00 (2006.01) Patentstyret (4) Oversettelse publisert: 20.08.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2498885 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A63H 1/20 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.09.29 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2217383 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B0B 12/00 (06.01) B0B 11/00 (06.01) G01F 11/02 (06.01) G01F 1/07 (06.01) G07C 3/04 (06.01) Patentstyret (21)

Detaljer

(86) Europeisk innleveringsdag

(86) Europeisk innleveringsdag (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 297978 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A41B 9/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2636033 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. Patentstyret G09B 23/28 (2006.01) G09B 23/30 (2006.01) (21) Oversettelse publisert 2015.11.09 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2148670 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/137 (2006.01) A61P 25/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.02 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216871 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H02J 7/00 (2006.01) H01R 13/22 (2006.01) H01R 13/62 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.09.08

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2129377 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/451 (2006.01) A61K 9/08 (2006.01) A61P 25/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.01.23

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 17118 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60M 1/06 (06.01) B60M 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.29 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 9863 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 2/96 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.09.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231428 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.11.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2236434 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 77/04 (06.01) B6D 77/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 11.12.19 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2114970 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07F 9/58 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) A61P 1/00 (2006.01) A61P 11/06 (2006.01) A61P 19/02 (2006.01) A61P

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2147876 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6G 21/20 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02. (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2244923 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61K 9/ (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.09.30 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2148223 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01V 3/ (06.01) G01V 3/24 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.04 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2404809 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B62D 21/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.07.22 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2003466 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01S /02 (2010.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.07.14 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22442 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G07B 1/00 (11.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13..28 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22473 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01H 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.0.04 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 230294 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F02M /00 (06.01) B60K 1/01 (06.01) F02D 19/06 (06.01) F02M 21/02 (06.01) F02M 37/00 (06.01) F02M 43/00 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 1974881 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B27B 19/00 (06.01) A61B 17/14 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 260833 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/14 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.02.23 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216387 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C10L 5/44 (2006.01) C10L 5/14 (2006.01) C10L 5/36 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.05.06

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21847 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 7/08 (06.01) F24F 11/04 (06.01) F24F 12/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2268 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A41D 27/28 (06.01) A41D 1/06 (06.01) A41D 3/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.09 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 261673 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) B60H 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.01.12 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2113323 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23B 31/02 (2006.01) B23B 31/20 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.11.19 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 20789 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61D 1/00 (06.01) B61D 17/ (06.01) B61D 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.06.04 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146836 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47G 9/ (06.01) B26D 3/00 (06.01) B26D 3/28 (06.01) B29C 44/6 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 216340 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60C 11/11 (06.01) B60C 11/03 (06.01) B60C 11/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.12.03 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 238 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16B 41/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.1 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2011486 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.09.17 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2272978 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C12Q 1/68 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.08.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22670 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.07.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 0693 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 88/02 (06.01) B6D 88/12 (06.01) B6D 90/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.0.0 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2213923 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 19/02 (06.01) F16L 19/028 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21976 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24J 2/1 (06.01) F16L 11/22 (06.01) F16L 9/14 (06.01) F16L 9/13 (06.01) F24J 2/46 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 28644 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60R 9/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.04 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 273 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B41J 2/175 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.05.12 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 243293 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E02B 17/08 (2006.01) B63B 9/06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.01.13 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2497702 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B62H 3/02 (06.01) B62H /00 (06.01) B62M 6/80 (.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.03.16 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 1944 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16B 2/00 (06.01) F16B 33/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.03.16 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2292031 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04W 8/26 (2009.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.03.25 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2347165 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. F16M 11/24 (2006.01) B66F 1/06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.09.15 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 246764 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2C 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2166163 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E03D 11/14 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.06.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 23196 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A01M 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.08.19 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2175588 B2 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04L 12/14 (2006.01) H04L 29/08 (2006.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2246321 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/135 (2006.01) C07C 211/42 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.12.12

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2114179 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A41G /00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.01.23 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer