Konsesjonsnr. T/G-0005 Lok. nr Mottatt dato

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konsesjonsnr. T/G-0005 Lok. nr. 11325. Mottatt dato 18.02.2010"

Transkript

1 1. OPPSUMMERING Lokalitet Besøksdato 13. desember Generasjonen 2. Innlegg Generasjon 2010 Antall rognkorn levert Dato, innsett, døgngrader, temp. Astafjord smolt AS Besøksnr. 12/2010 (1-åring) Strykedato Antall liter 498 Dato klekking, døgngrader, temp. Konsesjonsnr. T/G-0005 Lok. nr Besøkstype Rutine Yngelkjøp fra Akvafarm Sørfjord Mottatt dato Antall rognkorn pr. liter Dato startfôring, døgngrader, temp. Besøksansvarlig Per Anton Sæther Leverandør SalmoBreed, Sjøtroll Havbruk Jakta Lok. HOR 0017, Foreldre ILA-screenet Førsteinntrykk Svært bra Antall dager til 1 gram , 370 D, 4,0 grader , 480 D, 8,3 grader , 920 D, 12,1 grader Dødelighet frem til klekking Dødelighet plommesekkstadiet Dødelighet startfôring (fire uker) Totaldødelighet startfase stk, 0,05 % stk, 3,25 % Antall yngel mottatt Astafjord fisk Antall fisk pr Snittvekt ved levering 4,24 g Snittvekt pr gram Mottatt dato 21. juli 2010 Total biomasse pr kg Anmerkninger Ujevn størrelse Bekreftet Liste 1,2,3 sykdom Nei Startfôringsavdeling Innslag av svimere Tom avdeling 2. Etasje Innslag av svimere Tom avdeling Uteavdeling Innslag av svimere Ser ingen i hele anlegget Dødelighet siste mnd G1 Dødelighet siste mnd G2 Aug.: 943 fisk, 0,20 % Sept. 138 fisk, 0,03 % Okt. 100 fisk, 0,02 % Nov.: 57 fisk, 0,01 % Dødelighetstrend Stabilt lav Innslag av sårfisk Appetitt Temperatur Innslag av sårfisk Appetitt Temperatur Innslag av sårfisk Ingen å se, noe finneforandringer Appetitt God Temperatur 5,2 grader Sammendrag Det er en god helsetilstand på fisken i anlegget. Dødeligheten er forsvinnende liten og vi ser ingen tegn til smittsomme sykdommer. Vi har, som påpekt ved utallige anledninger, svært ugunstige strømbilder i de fleste dammene og ser at vi bør endre på silene midlertidig inntil vi får de endelige på plass til våren. Det holder å skifte over til flate bunnsiler, så vil de fleste karbildene bli atskillig bedre umiddelbart. Utover dette ønsker vi at det tas regelmessige kontroller av det vannet som benyttes i hvert enkelt kar. Dette bør skje minst en gang i måneden. Med fire kar i drift totalt burde dette være en overkommelig oppgave.

2 DIAGNOSER (bekreftede diagnoser på 2010 G siden innsett) Dato Diagnose Kommentar Ingen sykdommer påvist på dette innsettet PRØVEUTTAK 2010 G (Sendt til eksternt laboratorium) Dato Vevstype Gjelleprøver kar 1 og 9 ute Dato Vevstype Funn Funn Normale gjeller, ikke funnet agens. Dato Vevstype Funn Dato Vevstype Funn 2. OPPDATERING Vi hadde et ønske om å få fisken sortert før julen inntraff, men dette ser ikke ut til å gå i oppfyllelse. Derfor er det fremdeles slik at fisken ikke er sortert på lenge og det rapporteres om svært ujevn fisk i samtlige kar kanskje sett bort fra kar 2 som er noe bedre. Tilveksten er kanskje ikke noe å rope hurra for siden vi akkurat ligger under 7 grader som er en grenseverdi for god vekst. Ved siste snittveiing den 30. november stod fisken i kar 8 og 9 15 gram i snitt, mens fisken i kar 2 stod 34 gram mens fisken i kar 5 stod 22 gram. Vi skal jobbe rimelig godt med veksten til fisken for å nå en god snittvekt til vaksineringen som bør skje i starten av april måned. Vi kan ikke regne med mer enn 5 gram i måneden i tilvekst ved gode forhold. Dette innebærer at den minste fisken knapt er 30 gram og mindre kan den ikke være ved vaksinering. Hvis vi får varmen tilbake i februar, så kan vi snu på dette i positiv retning, men vi tror ikke at vi skal regne med at vi får varmen som bestilt. Vi er på etterskudd allerede og vi blir nok å slite for å ha alt klart til å ta imot yngelen den 15. april. Vanntemperaturen er mellom 5-6 grader i karene for øyeblikket mens den er 6 grader i sjøen. Vi får relativt mye ut av vekslingen siden vi kjører mye mer sjøvann enn ferskvann. Det dør svært lite fisk i anlegget fremdeles og det er den minste fisken som dominerer blant dødfisken. Det har vært enkelte dropp i temperaturen og oksygen grunnet endringer i elva, med drittvann for en svært kort periode av ukjent årsak. Drikkevannet ble endret i løpet av denne episoden også og fisken stresset noe. Det har vært korte episoder med temperaturfall grunnet tett sjøvannsveksler. Man plages fremdeles med strømbildet i kar 9 spesielt. Man kjører med maks vann men allikevel er det ikke mulig å få det godt i midten. Det er ikke målt hvor mye vann som går inn i dette karet i minuttet. Utover dette så jobbes det med de nye endringene i anlegget og reisverket rundt vekslerne og grunnrisset for håndteringsstasjonen i 2. etasjen. Vi kan skimte bygget på bildet under.

3 Bygget reiser seg sakte men sikkert. Vi får håpe dette og energianlegget er ferdig til 1. mars. Det er mistanke om at det er en begrensning på vannmengden ut av den ene oppholdstanken vi har nå og det skal være en svært ujevn fordeling på hvor mye vann som går igjennom hver av de fire luftekolonnene. Det ser ut til å være de to første kolonnene som får minst vann på grunn av den innsnevringen som er like før inngang til tanken og at denne fører til at vannet skyter fart over de første to kolonnene. 3. DØDELIGHETSUTVIKLING 0,2 Astafjord 2010 G 0,2 0,18 0,16 0,14 0,12 0,1 0,08 0,06 0,04 0,02 0,01 0,03 0,02 0,01 0 Juli August September Oktober November Fisken stod ikke mange dagene i anlegget i juli måned, slik at da falt det ikke mange individer ifra. Vi hadde en noe høyere dødelighet i august måned enn det vi har hatt i september og dette skyldes i stor grad sorteringen. Tallene for september måned er hyggelig lesning og

4 understreker den gode helsesituasjonen til fisken i anlegget. Med bare 138 dødfisk totalt eller 0,03 % er dødeligheten forsvinnende liten. I oktober og november har dødeligheten gått enda mer ned og er nå helt ned på 57 døde per måned eller 0,01 % av beholdningen. Det er hittil i desember fremdeles en svært lav dødelighet i hele anlegget og vi får en like lav dødelighet i desember hvis denne trenden fortsetter ut siste halvdel også. 4. OBSERVASJONER I ANLEGG Startfôringsavdelingen og 2. etasjen Tomme avdelinger Uteavdelingen I kar 8 og 9 er det dårlig fart på vannet inn mot midten. Dette er spesielt tydelig i kar 9 hvor de siste to metrene inn mot midten er helt stillestående. I kar 2 og 5 er strømbildene bedre og fisken står mer retningsrettet i karet som vi kan se av bildet under. Vi ser ingen svimere eller dødfisk i noen av karene.

5 Det er dessverre slik at fisken surrer i alle retninger så lenge det ikke er noe godt strømbilde. Dette fører bare til økt aggresjon og ujevn tilvekst som igjen fører til en rekke taperfisk og en generell redusert finnekvalitet. Dette ser vi også på bildet til venstre fra kar 9 i dag. 5. UNDERSØKELSE FISK Obduksjon 2010 G1: 43 Hittil 2010 G1: 268 fisk Kar Kar 9 ute Kar 2 ute Kar 8 ute Parr Parr, lett sølvfarge Parr Ytre undersøkelser Antall 13 tilfeldige 16 tilfeldige 14 tilfeldige Størrelse 7-39 gram gram 6-28 gram Hold Varierende hold, ujevn fisk, de minste er tynne De minste er slanke Svært ujevn fisk i størrelse, hold og kvalitet Finneslitasje 6 ryggfinner Tre ryggfinner 9/14 moderat forandrede ryggfinner Risttap Nei Nei Nei Blødninger Nei Nei Nei Sår Nei Nei Nei Øyne Ok Ok Ok Gjeller Normale strukturer, flere tydelige sekundærlameller. ser ikke noen parasitter Normal gjellekvalitet, litt mindre tydelige enn de i kar 9 Pseudobranchen Ok Ok Ok Annet En med forkortet gjellelokk grad 1 Normale gjeller. Ingen parasitter.

6 Indre undersøkelse Muskulatur Ok Ok Ok Bukhule Ok Ok Ok Sammenvoksninger Nei Nei Nei Blødninger Nei Nei Nei Væskeansamling Nei Nei Nei Pigmentering Nei Nei Nei Vaksinerester Uvaksinert Uvaksinert Uvaksinert Hjerte Ok Ok Ok Milt Ok Ok Ok Nyre Ok Ok Ok Pankreas Ok Ok Ok Tarm Ok Ok Ok Tarminnhold Fôr i samtlige også de minste men noe mindre i dem Fulle av fôr Fôr i samtlige sett bort fra de minste som hadde lite Pigmentering Nei Nei Nei Mage Ok Ok Ok Lever Ok Ok Noe lyse levre Fettvev Ok Ok Ok Annet Nei Nei Bakteriedyrking Nei Nei Nei Det er rimelig stor forskjell både i størrelse og utseende på den fisken som står i karene i dag. Noen er små og slanke mens andre er store og feite. De aller største har sogar nesten antatt smoltdrakt som vi kan se på bildet over fra fisk i kar 2 ute. Gjellene var ikke helt optimale i dette karet, men de er tross alt av normal kvalitet.

7 I kar 9 var fisken også svært ujevn, men selv de aller minste hadde noe fôr i tarmen i alle fall. I kar 2 står den største fisken i anlegget per i dag og der er det individer opp mot 60 gram i størrelse. En feit og mørk fisk med en del sølvinnlagring i huden. 6. OPPSUMMERING Fiskehelsetjenesten er ikke fornøyd med fremdriften i produksjonen i Astafjord. Vi har kun fire kar i drift og det kan med fordel tas tak i alle de tingene som er blitt påpekt gjennom de siste tre årene. Vi har dårlige strømbilder på flere av karene og det er viktig at vi tar tak i dette nå. Vi må ha optimal tilvekst utover skal det bli smolt av denne fisken og hvis vi skal ha muligheter til å vaksinere den i starten av april måned. Det er fremdeles slik at det ikke er fart på vannet inn mot midten av karene og dette fører til redusert tilvekst, ujevn tilvekst, dårligere karmiljø og dårligere ryggfinner. Vi trenger kun å skifte ut tårnsilene med flate siler inntil vi får etablert et munksystem til våren. Dette bør ikke utsettes og kan startes opp umiddelbart på de karene som i dag er tomme og hvor vi skal flytte fisken i forbindelse med sorteringen. Vi er bare nødt til å få sortert fisken i løpet av kort tid hvis ikke vi skal miste store deler av den aller minste fisken. Det er fullt mulig å gjøre dette i dagens driftssituasjon. Det er kun viljen det står på. Vi er i tillegg nødt til å få en klarhet i hvor mye vann som går inn i de fire karene vi har fisk i. Det er knyttet stor usikkerhet rundt dette og å måle hvor mye vann som går inn på hvert kar er en grei operasjon som er blitt beskrevet flere ganger tidligere. Vi har nevnt dette før og ønsker at det nå umiddelbart etableres rutiner for å sjekke vannbruken regelmessig. Det bør lages et

8 skjema med beregninger for volum og areal samt oppholdstid og hvor mange liter vann som kjøres for antall kg fisk per minutt. Denne skal henge oppe i spiserommet. Vi må bli enige om hvordan vi skal kjøre fisken i anlegget lysmessig. Til nå har fisken stått på fullt lys hele tiden. Hvis vi setter den på naturlig lys fra 1. februar, så vil den ha 4-5 uker med korte dager som den vil oppfatte som en vinter og da kan den vaksineres rundt 1. april hvis fisken er stor nok. Det er viktig at vi får noe vanntemperaturer på den utover våren, slik at det hadde vært fint om vi hadde et oppegående energianlegg som kan hjelpe litt på våren fra 1. april av i alle fall. Prioriteringer Nye rutiner for kontroll av vannforbruk Full fokus på god tilvekst Husk fullt lys i samtlige kar inntil vi gir den en vinter Per Anton

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014.

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014. ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014. // NOTAT Utviklingen

Detaljer

SAMMENLIGNINGSFORSØK MED TRE BIRASER Brune, Carnica- og Buckfastbier

SAMMENLIGNINGSFORSØK MED TRE BIRASER Brune, Carnica- og Buckfastbier SAMMENLIGNINGSFORSØK MED TRE BIRASER Brune, Carnica- og Buckfastbier Av A. Kristian Stigen Disse sammenligningsforsøkene ble utført i tidsrommet fra 1974 til 1984 med tre forskjellige biraser; brune bier,

Detaljer

Fiskeressurser i regulerte vassdrag i Telemark

Fiskeressurser i regulerte vassdrag i Telemark Rapport 1-2009 Fiskeressurser i regulerte vassdrag i Telemark Oppsummering av resultater fra fiskeundersøkelser i perioden 2003-2008 Skien 16. mars 2009 Side 2 av 131 Forord Prosjektet FISKERESSURSER I

Detaljer

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir?

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? 30 Analysenytt 01I2015 Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? Selv om andelen som leverer selvangivelsen på papir har gått ned de siste årene, var det i 2013 fortsatt nesten 300 000

Detaljer

Skjenke-/åpningstid på SYNG

Skjenke-/åpningstid på SYNG Til: Alle beboere i Torvbakkgata borettslag Alle politiske partier i Bydel Grünerløkka Bydel Grünerløkka, administrasjonen Oslo kommune, Næringsetaten Oslo, 22. august 2014 Skjenke-/åpningstid på SYNG

Detaljer

Bruk av lokale databaser til informasjonsformidling og bibliotekforskning

Bruk av lokale databaser til informasjonsformidling og bibliotekforskning Originalen er publisert i: Norsk Tidsskrift for Bibliotekforskning nr. 10, 1997 s51-74 Bruk av lokale databaser til informasjonsformidling og bibliotekforskning Om behandling, bruk og tilgjengeliggjøring

Detaljer

Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen

Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen Spørreundersøkelse blant deltakere i kampanjen 5. desember 2008-23. januar 2009 Oppdragsgiver: Bergen kommune Samferdselsetaten -1- FORMÅL TIDSROM FOR KAMPANJEN

Detaljer

Mer faktisk enn avtalt samvær

Mer faktisk enn avtalt samvær Samværsforeldres samvær med sine barn: Mer faktisk enn avtalt samvær Foreldre som ikke bor sammen, har gjerne avtale om hvor ofte barna skal få treffe faren. De fleste samværsfedrene er sammen med barna

Detaljer

rører du på deg? Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene.

rører du på deg? Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene. Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene. 1 rører du på deg? Ta en titt på fargesiden din Vel... Jeg er ikke fysisk aktiv, men jeg tenker på å bli

Detaljer

fokus NR 1/2008/DESEMBER Klok av skade

fokus NR 1/2008/DESEMBER Klok av skade europharma fokus NR 1/2008/DESEMBER Klok av skade For fire år siden var færøysk oppdrett nærmest utradert som følge av ILA. Etter en bemerkelsesverdig snuoperasjon eksisterer det i dag knapt sykdom og

Detaljer

Hvem bor i elva di? Elevhefte til bruk før og etter et besøk i elva. Kunnskapssenter for laks og vannmiljø Statens naturoppsyn

Hvem bor i elva di? Elevhefte til bruk før og etter et besøk i elva. Kunnskapssenter for laks og vannmiljø Statens naturoppsyn Hvem bor i elva di? Elevhefte til bruk før og etter et besøk i elva Kunnskapssenter for laks og vannmiljø Statens naturoppsyn 2 Hvem bor i elva di? Hvem bor i elva di? 3 Forord En hjerneforsker ved navn

Detaljer

Videreføring av evalueringen av sprøyteromsordningen i Oslo

Videreføring av evalueringen av sprøyteromsordningen i Oslo 1.09.2009 Videreføring av evalueringen av sprøyteromsordningen i Oslo Astrid Skretting & Hilgunn Olsen Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Forord Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS)

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Barn søker foreldre Vi søker for tiden etter foreldre til to barn fra Korea; en gutt født i oktober 2014 og ei jente født i august 2014.

Barn søker foreldre Vi søker for tiden etter foreldre til to barn fra Korea; en gutt født i oktober 2014 og ei jente født i august 2014. Mens vi venter Sommeren 2015 Kjære alle dere som venter! Nå er sommeren her! Vi skriver juli, og vi vil benytte anledningen til å ønske alle våre søkere en god sommer. I sekretariatet har vi nå lagt feriekabalen.

Detaljer

1. Finne og kartlegge muligheten

1. Finne og kartlegge muligheten Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 08.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010/LO503D Entreprenørskap 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for

Detaljer

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HVORDAN NÅ DINE MÅL http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Dersom du har et ønske om å oppnå mye i livet, er du nødt til å sette deg ambisiøse mål. Du vil ikke komme særlig langt dersom du ikke aner

Detaljer

Problemer i bøtter og spann!

Problemer i bøtter og spann! Ikke akkurat et fruktfat! Men laken smaker visstnok mye bedre enn den ser ut. Pilotprosjektet i Stjørdal utvikler seg videre, men ikke i det tempoet gründerne håper på. I år har det meste gått på tverke,

Detaljer

Regler for: - Regning med tall! Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene!

Regler for: - Regning med tall! Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Regler for: getsmart Kids - Regning med tall! Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Sjekk hjemmesiden for flere powerpoint-presentasjoner.

Detaljer

Coachingskolen - fordi tiden i livet får du aldri igjen, så bli din egen beste coach, og det raskt Bent introduserer Reisen til hjertet

Coachingskolen - fordi tiden i livet får du aldri igjen, så bli din egen beste coach, og det raskt Bent introduserer Reisen til hjertet Coachingskolen - fordi tiden i livet får du aldri igjen, så bli din egen beste coach, og det raskt Bent introduserer Reisen til hjertet Copyright 2009 Coach Bent Skaalerud Bruksanvisning for dette coachingheftet:

Detaljer

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

Hva har vi gjort? Starten Overvekt Reaksjoner

Hva har vi gjort? Starten Overvekt Reaksjoner Hva har vi gjort? Det vi har gjort er å ha kjøpt nyere, større og tyngre bobil. Etter 4 år med krangling med trafikkstasjonen om å oppregistrere den gamle bobilen med 500 kg mer lasteevne til 4t, fikk

Detaljer

RÅTEBESKYTTET, GRUNNET OG FABRIKKMALT KLEDNING

RÅTEBESKYTTET, GRUNNET OG FABRIKKMALT KLEDNING RÅTEBESKYTTET, GRUNNET OG FABRIKKMALT KLEDNING Nyt godværsdagene! Mal mindre Tenk hvor deilig det hadde vært hvis huset ditt allerede var malt i din favorittfarge når ytterveggene ble spikret opp. Du kunne

Detaljer

Randi Skjerve. Marianne Hansen. Spilleavhengighet. en selvhjelpsguide 2. U T G AV E

Randi Skjerve. Marianne Hansen. Spilleavhengighet. en selvhjelpsguide 2. U T G AV E Marianne Hansen Randi Skjerve Spilleavhengighet en selvhjelpsguide 2. U T G AV E INNHOLD Side 3 4 5 6 8 11 12 14 Kapittel Forord Vil du slutte å spille? Ta en beslutning! De første stegene på veien Ta

Detaljer

tekst stine frimann illustrasjoner tom andré håland Strek Aktuelt

tekst stine frimann illustrasjoner tom andré håland Strek Aktuelt tekst stine frimann illustrasjoner tom andré håland Strek Aktuelt Hvor Hva vet vi sikkert om klimakrisen? Hva vet vi ikke? Blir hetebølgene hetere? Flykter torsken fra våre farvann? Vitenskapsmagasinet

Detaljer

Revidert budsjett 2010

Revidert budsjett 2010 Revidert budsjett 2010 Inntekter På inntektssiden ble det i 2009 budsjettert med 1.505.000,- i annonseinntekter, og i 2010 med 1.580.000,- Regnskapet for 2009 viser at vi fikk inn like over budsjett. Per

Detaljer

STANDARDEN ER SATT VINTER 2012

STANDARDEN ER SATT VINTER 2012 VINTER 212 Bedre overlevelse og tilvekst om vinteren Styrket helse i ferskvanns- og sjøvannsfasen Økt tilvekst gjennom vinteren Lønnsom fôring ved lave laksepriser STANDARDEN ER SATT FOR VINTERFÔRING BioMar

Detaljer

Åsmund Arup Seip. Medlemsendringer i Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet under streiken våren 1996 Analyse av medlemsstatistikk.

Åsmund Arup Seip. Medlemsendringer i Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet under streiken våren 1996 Analyse av medlemsstatistikk. Åsmund Arup Seip Medlemsendringer i Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet under streiken våren 1996 Analyse av medlemsstatistikk Fafo-rapport 229 Forskningsstiftelsen Fafo 1997 ISBN 82-7422-195-8 Omslag:

Detaljer

Permitteringer i en nedgangskonjunktur

Permitteringer i en nedgangskonjunktur Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Permitteringer i en nedgangskonjunktur Av: Johannes Sørbø og Magne Bråthen Sammendrag En vesentlig del av veksten i den registrerte ledigheten det siste året kommer som følge

Detaljer

Fra liten til stor resultater fra en intervjuundersøkelse Lisbeth Hektoen, Vibeke Tømmerberg, Åshild Ø. Våge, Animalia- Helsetjenesten for sau

Fra liten til stor resultater fra en intervjuundersøkelse Lisbeth Hektoen, Vibeke Tømmerberg, Åshild Ø. Våge, Animalia- Helsetjenesten for sau Stordrift med sau, Gardermoen, 11.mars 2015 Fra liten til stor resultater fra en intervjuundersøkelse Lisbeth Hektoen, Vibeke Tømmerberg, Åshild Ø. Våge, Animalia- Helsetjenesten for sau Bakgrunn Norsk

Detaljer

Oslo Kontorbygg 76 Kjøpesenter 2 Hotell 1. Trondheim Kontorbygg 6 Kjøpesenter 1 Hotell 2. Landet for øvrig Kontorbygg 56

Oslo Kontorbygg 76 Kjøpesenter 2 Hotell 1. Trondheim Kontorbygg 6 Kjøpesenter 1 Hotell 2. Landet for øvrig Kontorbygg 56 Vital Eiendom AS forvalter ca. 1 800 000 kvm eiendom og er med dette Norges største private eiendomsforvalter. Vital Eiendom AS er et selskap i DnB NOR-konsernet. Hovedtyngden av våre eiendommer ligger

Detaljer